Sunteți pe pagina 1din 3

Cultura dobrogeana in Epoca Moderna.

Modalitati metodico-didactice de utilizare la clasa


Tema a fost determinata de:
schimbarile metodologiei didactice ( introducerea in programele scolare pe langa noi
domenii de continut si a atitudinilor si valorilor ca elemente componente specifice );
noile principii care ghideaza studiul istoriei, precum dimensiunea europeana,
multiperspectivitatea, etc.
Alegerea unei teme de istorie culturala are mai multa relevanta din perspectiva
obiectivelor, valorilor si atitudinilor procesului instructiv - educativ, caci inlesnesc
comparatiile cu lumea contemporana, lumea familiara elevilor.
1
n toate societatile umane a e!istat nevoia de a e!plica, interpreta, "udeca sau "ustifica
trecutul, prezentul si directia spre care se indreapta; de aceea, fiecare epoca, dar mai ales
#poca $oderna cu marile sale revolutii in toate domeniile : gandire, politica, economie si
cultura, scrie propria sa istorie, pornind de la ceea ce este considerat ca fiind relevant pentru
intelegerea prezentului.
%aportarea acestei teme la dimensiunea locala si regionala permite constientizarea
apartenentei la o comunitate etnica si locala, dar si a interdependentelor dintre local si
national, respectiv global. &obrogea reprezinta un mozaic etnic si cultural, o #uropa in
miniatura prin prezenta, alaturi de romani, a bulgarilor, turco-tatarilor, rusilor lipoveni,
armenilor, evreilor, grecilor, etc. Aspectul multiculturalitatii dobrogene reprezinta un element
de integrare in valorile europene, raspunzand astfel cerintelor societatii contemporane.
n cadrul capitolului Trasaturi generale ale culturii dobrogene in Epoca Moderna
voi identifica etniile si voi prezenta traditii ( reminiscente culturale medievale ), aspecte ale
modernizarii culturii regionale ( dezvoltarea invatamantului, a presei, etc ).
1
L.Capita, C.Capita, Tendinte in didactica istoriei, Editura Paralela 45, Bucuresti, 2005, p.33
1
n cadrul capitolului Invatamantul, presa si artele voi prezenta caile ' orientarile de
dezvoltare a invatamantului, presei si artelor in &obrogea si voi identifica elementele de
noutate - aportul regional la dezvoltarea culturii nationale. prezentarea cailor ' orientarilor de
dezvoltare, implicatii in viata cotidiana, e!punerea datelor
n cadrul capitolului Stiintele si dezvoltarea tehnologica voi prezenta caile '
orientarile de dezvoltare a stiintelor si tehnicii in &obrogea, precum si implicatiile aplicarii lor
in viata cotidiana.
(omponentei metodice ii aloc )*+ din continutul lucrarii. &e aceea in afara
capitolului , Modalitati metodico-didactice de utilizare la clasa. Problematica CDS in
cadrul disciplinei Istorie, voi concepe aplicatii metodico-didactice si pentru capitolele , si
.
n cadrul componentei metodico-didactice am ales (.&.-. (onsider ca acesta este o
realitate a scolii de astazi si permite formarea, dezvoltarea si desavarsirea la elevi a
deprinderilor, valorilor si atitudinilor de cetateni activi si creatori. (omponenta metodica va fi
rezolvata in acord cu principiile didacticii moderne, cu schimbarile structurale survenite in
planul restructurarii (urriculum-ului .ational si a (&- ului.
n prezentarea unitatilor de invatate si a continuturilor la la clasa voi avea in vedere
corelarea dintre obiective si strategii didactice, aplicare/a metodelor care sa permita o
invatare activa 0 centrata pe elev, inter si transdisciplinaritatea, evaluarea prin metode
complementare, organizarea activitatilor e!tracurriculare, etc.
1ibliografia va fi imbunatatita pe parcursul elaborarii lucrarii.
Ane!a va cuprinde materialele folosite pentru e!emplificarea informatiei in lucrare
sau la clasa - !erocopii dupa imagini, documente, etc sau realizate - grafice, proiecte
didactice, proiecte de programa (.&.-., proiecte de activitati e!tracurriculare, teste, fise,
fotografii ale unor activitati curriculare si e!tracurriculare, prezentari po2er-point ale unor
componente, etc.
3rin cele doua componente ma"ore ale lucrarii 0 atat cea stiintifica, cat si cea
metodica, doresc sa aplic la clasa modalitati optime de dezvoltare si desavarsire la elevi a
deprinderilor, valorilor si atitudinilor de :
- fundamentare a unei culturii generale ;
2
- construirea unei vieti de calitate;
- gandire critica;
- constientizarea interdependentelor dintre local si national, respectiv global;
- constientizarea interdependentelor dintre drepturi si responsabilitati;
- constientizarea interdependentelor dintre ideile si comportamentul propriu si
mediul social, economic si cultural
4
%ealizarea acestora presupune activizarea elevilor prin imbinarea dintre invatarea
diri"ata si cea spontana, dintre invatarea algoritmica si cea euristica, dintre problematizare si
descoperire. Astfel se asigura factura si calitatea formarii la elev a deprinderilor, valorilor si
atitudinilor necesare intr-o societate a cunoasterii specifica secolului 55, precum si evidenta
si controlul asupra propriei activitati.
2
Programa scolara revizuita. Istorie. Clasele aV-a aVIII-a, Bucuresti, 2008
3

S-ar putea să vă placă și