Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE INGINERIE BRILA


CATEDRA UTILAJ TEHNOLOGIC I TEHNOLOGII
Adresa: Calea Calarailor Nr.29. Brila, Jud. Brila
Nr. telefon : 0239/61252/ fa!: 0239/61252
"#$ail:defti$ie%u&al.ro
PROGRAMA ANALITIC
Discipi!"# E$PLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

D%&'!i( )' Lic'!*+ # I!,i!'-i' M'c"!ic+
P-%,-"& )' s.()ii # U.i"/ T'0!%%,ic p'!.-( C%!s.-(c*ii
A1 L%c( )iscipi!'i 2! p"!( )' 2!3+*+&4!.#
Anul
de
studiu
Anul '''(') *otal ore +or$e de ,erifi-are Nr. -redite Cod
dis-i.lin /e$. ' /e$. ''
C 0/1 C 0/1 C 0/1 /e$. ' /e$. '' /e$. ' /e$. ''
Nr. de
ore
# # 2 1/2 22 13/22 # ) # 6 45 'B 012
61 )', 13
B1 O5i'c.i3'' )iscipi!'i#
Cunoasterea -antitati,a a .ro7le$elor le&ate de al-atuirea e-8i.a$entelor te8nolo&i-e
.entru -onstru-tii.
Cunoasterea si intele&erea diferitelor siste$e de a-tionare .entru -ele $ai e,oluate $asini
de -onstru-tii.
Asi$ilarea $etodelor si .ro-edeelor de e!.loatare a $asinilor si utila9elor s.e-ifi-e
$e-ani:arii lu-rarilor de -onstru-tii.
Ca.a-itatea de a intele&e i$.ortanta si ne-esitatea intretinerii -urente si re.ararii $asinilor
si utila9elor de -onstru-tii.
Ca.a-itatea de a intele&e rolul $asurilor de .rote-tie a $un-ii in e!.loatarea $asinilor si
utila9elor de -onstru-tii, .entru .re,enirea a--identelor.
C1 M'.%)' )' p-')"-' 2!3+*"-'#
1rele&ere, utili:area .ro-edeelor de trans$itere i re-e.tare, de diri9are ri&uroas i euristi- -u
a--ent .e ; <no=#8o=>, studiul do-u$entelor -urri-ulare i al 7i7lio&rafiei.
D1 F%-&' 6i &'.%)' )' '3"("-'#
Evaluare continu ? .ondere 30@ A .rin $etode .ra-ti-e ?.roie-te si lu-rari de la7oratorA, -are se
a.li-a .e .ar-ursul reali:arii eta.elor de .roie-t si .relu-rarii unei te$e in -adrul la7oratorului, -u
s-o.ul -onstatarii .ro&resului inre&istrat de fie-are student.
Evaluare sumativ ?.ondere 60@A .rin .ro7e orale, -u s-o.ul a.re-ierii re$anenBei efe-telor
Cn,Brii.
E1 C%!*i!(.( s.ii!.i7ic " c(-s((i 89:; c(-s(-i< 8!(&+- )' %-' p'!.-( 7i'c"-' .'&+;#
91 N%.i(!i i!.-%)(c.i3' < = %-'
1re:entarea dis-i.linei. Dolul dis-i.linei in for$area -o$.etentei .rofesionale a studentilor.
Clasifi-area si do$eniul de utili:are a $asinilor si utila9elor de -onstru-tii. "!.loatarea rationala a
$asinilor si utila9elor de -onstru-tii.
=1 S.-(c.(-" &"si!i%- )' c%!s.-(c.ii < = %-'1
/tru-tura $e-ani-a a $asinilor si utila9elor de -onstru-tii. A-tionarea si -o$anda $asinilor de
-onstru-tii.
>1 P-%c's' )' (c-( < : %-'1
1ri,ire &enerala asu.ra .ro-eselor de lu-ru ale $asinilor si utila9elor de -onstru-tii. Eedii de lu-ru
.entru $asinile si utila9ele de -onstru-tii. 'ntera-tiunea or&an a-ti, F $ediu de lu-ru in .ro-esul de
e!.loatare a $asinilor si utila9elor de -onstru-tii.
:1 E?p%"."-'" &"si!i%- p'!.-( p-',".i-'" .'-'!((i < = %-'.
/-arifi-atoare. Constru-tia s-arifi-atoarelor. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionarea si -o$anda
s-arifi-atoarelor. Cal-ulul .ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
@. E?p%"."-'" &"si!i%- p'!.-( s"p".A !i3'". si .-"!sp%-.". < = %-'1
Buldo:ere. Constru-tia 7uldo:erelor. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionarea si -o$anda 7uldo:erelor.
Cal-ulul .ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
B1 M"si!i p'!.-( s"p".A C!c"-c". si .-"!sp%-.". < = %-'1
"!-a,atoare -u o -u.a, -u e-8i.a$ent -u.a intoarsa, -u e-8i.a$ent -u.a drea.ta, -u e-8i.a$ent
dra&lina,. Constru-tia e!-a,atoarelor. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionare si -o$anda. Cal-ulul
.ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
D1 M"si!i p'!.-( i!c"-c". < = %-'1
'n-ar-atoare frontale. Constru-tia in-ar-atoarelor. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionare si -o$anda.
Cal-ulul .ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
E1 M"si!i p'!.-( c%&p"c.". .'-'! < = %-'1
Easini de -o$.a-tat .rin -ilindrare. Constru-tia -o$.a-toarelor. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionare
si -o$anda. Cal-ulul .ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
F1 M"si!i )' 7%-". ,"(-i < = %-'1
Easini de forat -u 7ur&8iu. Constru-tie. Cerinte te8ni-e i$.use. A-tionare si -o$anda. Cal-ulul
.ara$etrilor te8nolo&i-i si de e!.loatare.
9G1 D'sc-i'-'" .'0!ic" " &"si!i%- si (.i"/'%- )' c%!s.-(c.ii < : %-'1
Consideratii &enerale. /tru-tura si .eriodi-itatea intretinerilor te8ni-e. *e8nolo&ia e!e-utarii
intretinerilor te8ni-e. Gia&nosti-area si intretinerea te8ni-a a $asinilor de -onstru-tii. Geser,irea
$asinilor si utila9elor de -onstru-tii -u -o$7usti7il si lu7rifianti.
991 Asp'c.' p-i3i!) p-%.'c.i" &(!cii i! "c.i3i.".'" c( &"si!i' si (.i"/'' )' c%!s.-c(.ii1
< = %-'1
9: c(-s(-i < =E %-' p-')"-'.
F1 C%!*i!(.( (c-+-i%- )' "5%-".%- < !(&+- )' %-' p'!.-( 7i'c"-' .'&+1
1. /tru-tura .ostului de -o$anda la e!-a,ator. 1unerea in fun-tiune a e!-a,atorului. Geser,irea
e!-a,atorului. Ges-rierea fun-tionarii instalatiei 8idrauli-e -u a9utorul s-8e$ei. # 6 ore.
2. /tru-tura .ostului de -o$anda la in-ar-ator. 1unerea in fun-tiune a in-ar-atorului. Geser,irea
in-ar-atorului. Ges-rierea fun-tionarii instalatiei 8idrauli-e -u a9utorul s-8e$ei # 6 ore.
3. /tru-utra .ostului de -o$anda la dra&lina. 1unerea in fun-tiune a dra&linei. Geser,irea dra&linei.
Ges-rierea fun-tionarii dra&linei -u a9utorul s-8e$ei -ine$ati-e si 8idrauli-e # 6 ore.
3. Geter$inarea .rodu-ti,itatii $asinilor .entru lu-rari de .a$ant # 3 ore.
5. Geter$inarea -onsu$ului de -o$7usti7il F 20 ore.
6. *e8nolo&ii de $e-ani:are .entru 7uldo:er, in-ar-ator, e!-a,ator F 3 ore.
9: "5%-".%"-'< =E %-'.
G1 C%!.i!(.( p-%i'c.((i
*e$a .roie-tului de se$estru la dis-i.lina ; "!.loatarea $asinilor si utila9elor de -onstru-tii>
are -a o7ie-t ela7orarea unui -on-e.t de $anual .ri,ind e!.loatarea si intretinerea unui e!-a,ator
8idrauli- .e roti -u .neuri. 1roie-tul tre7uie sa -u.rinda doua .iese:
# .iese s-rise ?$e$oriu te8ni-, 7re,iar de -al-ulAH
# .iese desenate ?s-8e$e, dia&ra$e de lu-ruA
H1 Bi5i%,-"7i'
1. It. Ei8iles-u F Eaini de -onstru-Bii i .entru .relu-rarea a&re&atelor # ".G.1.#Bu-ureti #1923.
2. It. Ei8iles-u, s.a. F Eaini de -onstru-Bii, ,ol ', '' #".*.#1923.
3. '. 1etrea F "-8i.a$ente de lu-ru ada.ta7ile i inters-8i$7a7ile .entru e!-a,atorul 8idrauli- -u o
-u. F "d. ")D'JA# Brila #1999.
3. '. 1etrea F Kndru$ar la7orator $aini de -onstru-Bii F "d. +undaBiei 4ni,ersitare ;Gunrea de
Jos> 5alaBi # 2003.
5. '. 1etrea.# Cartea te8ni- a e!-a,atorului -u dra&lin GLE 1200 F C"1D6D"M /.A. Brila F
1929.
6. '. 1etrea F Cartea te8ni- a e!-a,atorului -u e-8i.a$ent de &raifr, E5 1330 # C"1D6D"M /.A.
Brila F 1990.
I1 Bi5i%,-"7i' &i!i&"+ )' s.()i( p'!.-( s.()'!*i
1. '. 1etrea F Kndru$ar la7orator $aini de -onstru-Bii F "d. +undaBiei 4ni,ersitare ;Gunrea de
Jos> 5alaBi # 2003.
Data aprobrii programei analitice n catedr 23.06.2005
Director departament / ef catedr
onf.dr.ing. Dorin Eftimie