Sunteți pe pagina 1din 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 173 (XVII) Nr. 451
Nr. Pagina Nr. Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
275. Ordin al ministrului transporturilor, construciilor
i turismului pentru aprobarea Reglementrii
tehnice Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare direct, indicativ NP 112-04...................... 12
293. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodrie Comunal pentru punerea n aplicare
a dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaii i fundaii, modificat i
completat prin Ordonana Guvernului nr. 37/2003 211
501/9. Ordin al ministrului sntii i al preedintelui
Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor din
Romnia pentru aprobarea Normelor privind
procedura de reatestare a competenei
profesionale a asistenilor medicali i moaelor ..... 1116
Vineri, 27 mai 2005
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ
pentru proiectarea structurilor de fundare direct, indicativ NP 112-04
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 50 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 6
i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general nr. 28 din 15 octombrie 2004,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regl ementarea tehni c
Normati v pentru proi ectarea structuri l or de fundare
direct, indicativ NP 112-04, elaborat de Universitatea
Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n anexa*)
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordi n se publ i c n Moni torul
Ofi ci al al Romni ei , Partea I, i i ntr n vi goare n
termen de 30 de zi l e de l a data publ i cri i .
*) Anexa se public ulterior n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 451 bis n afara abonamentului, care se poate achiziiona de la
Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureti, os. Panduri nr. 1.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului
nr. 9/N/1991 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de
fundaii directe la construcii, indicativ P 10-86, publicat n
Buletinul Construciilor nr. 7/1991, precum i orice alte
dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
2
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 23 februarie 2005.
Nr. 275.
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODRIE COMUNAL
O R D I N
pentru punerea n aplicare a dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaii i fundaii, modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr. 37/2003
Avnd n vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 40
1
, art. 51 alin. (1) i ale art. 52
alin. (2) i (4) din Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, modificat i completat prin
Ordonana Guvernului nr. 37/2003,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) i (6) din Hotrrea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal A.N.R.S.C., cu
modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal emite
urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Se deleag Direciei juridice i
metodologie competena pentru acordarea avizului n
vederea dobndirii personalitii juridice de ctre asociaiile,
fundaiile i federaiile care i desfoar activitatea n
sfera de competen a Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal sau nregistrrii n Registrul asociaiilor i
fundaiilor ori, dup caz, n Registrul federaiilor a
modificrilor aduse actului constitutiv i/sau statutului.
(2) Se deleag Serviciului comunicare, mass-media
competena de a intermedia colaborarea Autoritii
Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodrie Comunal cu organizaiile neguvernamentale
pentru realizarea unor activiti sau programe comune.
Art. 2. (1) Avizul se elibereaz dup cum urmeaz:
a) n cazul constituirii asociaiei/fundaiei/federaiei, la
solicitarea scris a persoanei sau a persoanelor
mputernicite prin actul constitutiv s desfoare procedura
de dobndire a personalitii juridice;
b) n cazul nregistrrii modificrilor aduse actului
constitutiv i/sau statutului ori n cazul constituirii filialei, la
solicitarea scris a persoanei sau a persoanelor
mputernicite prin procesul-verbal al adunrii generale ori,
dup caz, al consiliului director.
(2) Modelul avizului este prevzut n anexa nr. 1.
Art. 3. (1) n vederea acordrii avizului pentru
recunoaterea statutului de utilitate public, Direcia juridic
i metodologie analizeaz documentaia prezentat de
asociaii, fundaii sau federaii i urmrete respectarea
cumulativ a condiiilor prevzute de lege i a criteriilor
specifice prevzute n anexa nr. 2.
(2) n cazul n care constat ndeplinirea condiiilor i
criteriilor prevzute la alin. (1), n termen de 60 de zile de
la primirea cererii, Direcia juridic i metodologie
nainteaz preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal propunerea pentru recunoaterea statutului de
utilitate public. Aceasta este transmis, potrivit legii,
Guvernului.
(3) n cazul n care se constat nendeplinirea condiiilor
legale i a criteriilor specifice, Direcia juridic i
metodologie transmite persoanelor juridice solicitante un
rspuns motivat, n termen de 30 de zile de la data lurii
deciziei.
Art. 4. Direcia juridic i metodologie propune
preedintelui transmiterea ctre Guvern a solicitrii privind
retragerea actului de recunoatere a statutului de utilitate
public, n situaia nendeplinirii obligaiilor prevzute de
dispoziiile legale.
Art. 5. (1) n vederea acordrii avizului pentru
dobndirea personalitii juridice sau nregistrrii n Registrul
asociaiilor i fundaiilor ori, dup caz, n Registrul
federaiilor a modificrilor aduse actului constitutiv i/sau
statutului, asociaiile, fundaiile i federaiile vor prezenta
urmtoarele documente:
a) cerere de eliberare a avizului (n original);
b) actul constitutiv, statutul i, dup caz, procesul-verbal
al adunrii generale/consiliului director (autentificate);
c) actele doveditoare ale sediului i patrimoniului iniial
(n fotocopii);
d) n cazul n care se solicit avizul pentru constituirea
filialei, hotrrea adunrii generale sau, dup caz, a
consiliului director privind constituirea filialei (autentificat).
(2) Asociaia, fundaia sau federaia care nainteaz
cererea n vederea recunoaterii utilitii publice va depune
urmtoarele documente:
a) dovada c activitatea acesteia se desfoar n
interes general sau comunitar, dup caz, c funcioneaz
de cel puin 3 ani anteriori datei depunerii cererii, c a
realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
b) raportul de activitate, conform anexei nr. 3, din care
s rezulte desfurarea unei activiti anterioare
semnificative, prin derularea unor programe sau proiecte
specifice scopului, nsoit de situaiile financiare anuale i
de bugetele de venituri i cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori
datei depunerii cererii;
c) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei
3 ani anteriori, care s fie cel puin egal cu valoarea
patrimoniului iniial;
d) copii de pe actul constitutiv, de pe statut i, dup
caz, de pe actele adiionale;
e) copie de pe dovada dobndirii personalitii juridice
i, dup caz, a nregistrrii modificrilor actului constitutiv
i/sau statutului n Registrul asociaiilor i fundaiilor ori n
Registrul federaiilor;
f) dovada privind bonitatea asociaiei, fundaiei sau
federaiei, emis de banca la care are deschis contul, i
ultimul extras de cont bancar;
g) copie de pe dovada privind situaia juridic a sediului
ori a sediilor unde se desfoar activitile;
h) certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor
exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv
a celor locale, precum i a contribuiilor pentru asigurrile
sociale de stat, asigurrile sociale de sntate, asigurrile
de omaj (formulare-tip eliberate de autoritile
competente);
i) autorizaiile administrative conforme cu legislaia n
vigoare i/sau acordurile necesare desfurrii activitilor;
j) regulamentul intern de funcionare;
k) organigrama asociaiei, fundaiei sau federaiei;
l) raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani;
m) documentele care atest parteneriatul cu alte
asociaii, fundaii, instituii publice;
n) numele i adresa persoanelor fizice, respectiv
denumirea i sediul persoanelor juridice cu care asociaia
sau fundaia colaboreaz n mod frecvent n vederea
realizrii obiectului su de activitate pentru care aceasta
solicit recunoaterea statutului de utilitate public;
o) declaraie pe propria rspundere a preedintelui,
cunoscnd prevederile art. 474 din Codul penal cu privire
la falsul n declaraii, privind veridicitatea informaiilor
cuprinse n raport, faptul c organizaia nu a desfurat
activiti ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor
moravuri i c nu are sume neachitate la scaden ctre
persoane fizice sau juridice;
p) n cazul federaiilor care solicit recunoaterea ca
fiind de utilitate public, dovada c cel puin dou treimi
din numrul asociaiilor i fundaiilor care le alctuiesc sunt
de utilitate public.
Art. 6. n vederea eliberrii avizului, Direcia juridic
i metodologie va solicita, dup caz, n funcie de
domeniile de activitate prevzute n statut, punctul de
vedere al compartimentelor de specialitate din cadrul
Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodrie Comunal.
Art. 7. (1) Evidena asociaiilor, fundaiilor, federaiilor
i a filialelor crora li s-a acordat aviz favorabil se va ine
ntr-un registru special, deschis n cadrul Direciei juridice
i metodologie.
(2) Evidena privind constituirea, modificarea i ncetarea
asociaiilor, fundaiilor i federaiilor se realizeaz pe baza
documentaiei transmise de Ministerul Justiiei.
(3) Direcia juridic i metodologie va pune la dispoziie
Serviciului comunicare, mass-media evidena asociaiilor,
fundaiilor, federaiilor i filialelor cuprinse n registrul
prevzut la alin. (1).
Art. 8. Direcia juridic i metodologie i Serviciul
comunicare, mass-media vor duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 9. Anexele nr. 13 fac parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 10. Prezentul ordin se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
3
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal,
Jeanina Preda
Bucureti, 12 mai 2005.
Nr. 293.
ANEXA Nr. 1
A V I Z
Nr. ....................../............................
Ca urmare a cererii nregistrate sub nr. ....../......., formulat de doamna/domnul .....................................................,
reprezentant/reprezentant a/al Asociaiei/Fundaiei/Federaiei ....................................................., cu sediul n ..........................,
prin care se solicit acordarea avizului Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal,
n temeiul dispoziiilor art. 7 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii,
modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr. 37/2003,
se avizeaz favorabil prevederile cuprinse n art.*) ............. din Statutul autentificat cu nr. ................. la Biroul
notarului public .................................................... i/sau din Procesul-verbal autentificat cu nr. .................... la Biroul
notarului public .............................................., care intr n competena Autoritii Naionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodrie Comunal.
Prezentul aviz este valabil pentru nregistrarea n Registrul asociaiilor i fundaiilor/Registrul federaiilor aflat la
grefa judectoriei/tribunalului n a/al crei circumscripie teritorial asociaia/fundaia/federaia/filiala i are sediul.
Director,
......................................................
*) Vor fi menionate acele articole, alineate i litere care se refer la activitile ce intr n competena Autoritii Naionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal.
ANEXA Nr 2*)
C R I T E R I I S P E C I F I C E
de acordare a statutului de utilitate public asociaiilor, fundaiilor i federaiilor care desfoar activiti din sfera
de competen a Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
4
n conformitate cu prevederile art. 38 i 40
1
din
Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i
fundaii, modificat i completat prin Ordonana Guvernului
nr. 37/2003, o asociaie, o fundaie sau o federaie poate fi
recunoscut ca fiind de utilitate public dac sunt
ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
1. Art. 38 alin. (1) lit. a) din Ordonana Guvernului
nr. 26/2000:
A. activitatea acesteia se desfoar n interes general
sau comunitar, dup caz, i funcioneaz de cel puin 3 ani
anterior datei depunerii cererii privind recunoaterea
statutului de utilitate public;
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
9
ANEXA Nr. 3
R A P O R T D E A C T I V I T A T E P E U L T I M I I 3 A N I
al asociaiei, fundaiei sau federaiei care solicit acordarea statutului de utilitate public
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
10
1. Date privind asociaia/fundaia/federaia
Denumirea asociaiei/fundaiei/federaiei:
Denumirea abreviat (dac este cazul):
Tipul de organizaie: (asociaie/fundaie/federaie)
Sediul: adresa:
telefon/fax:
e-mail:
situaia juridic:
suprafaa total (m
2
):
numrul de ncperi:
Dobndirea personalitii juridice:
n temeiul Legii nr. 21/1924:
o nr. dosarului la dobndirea personalitii juridice:
o sentina civil de dobndire a personalitii juridice:
o sentine civile care autorizeaz modificrile actului
constitutiv i/sau ale statutului:
nr.:
eliberat de:
data:
n temeiul Ordonanei Guvernului nr. 26/2000:
o certificate de nscriere n Registrul asociaiilor i
fundaiilor:
nr.:
data:
Codul fiscal nr. ........., anul ......, eliberat de ...................
Cont bancar nr. ........., deschis la banca ...................
Adresa bncii ..................................................................
Numele persoanei/persoanelor cu drept de semntur:
Persoane fizice/juridice la constituire:
membrii asociaiei
fondator/fondatori
2. Obiectul de activitate prevzut n statut
Scopul (se definete n conformitate cu art. ..... din
statut):
Obiectivele stabilite n statut:
de interes general;
de interes comunitar, respectiv n interesul public al
unei comuniti i/sau al unor grupuri de persoane fizice ori
juridice care urmresc un obiectiv comun sau au aceleai
opinii, aceeai cultur, orientare religioas, social,
profesional i altele.
Activiti de interes general sau comunitar n conformitate cu art. ......... Grupul-int
prevzute n statut
3. Date privind organizarea i funcionarea
3.1. Organizarea asociaiei/fundaiei/federaiei:
organe de conducere (numele, prenumele, adresa,
profesia, alese/numite):
organe de administrare (numele, prenumele, adresa,
profesia, alese/numite):
organe de control (numele, prenumele, adresa,
profesia, alese/numite):
3.2. Informaii privind funcionarea asociaiei/fundaiei/
federaiei (pe ultimii 3 ani):
activitatea organelor de conducere:
nr. de edine n conformitate cu procesele-verbale
nr./data ...................
alte documente (specificai):
activitatea organelor de administrare:
nr. de edine n conformitate cu procesele-verbale
nr./data ...................
alte documente (specificai):
activitatea organelor de control:
o nr. de edine n conformitate cu procesele-verbale
nr/.data ...................
o alte documente (specificai):
3.3. Personalul administrativ al organizaiei (n ultimii 3 ani):
contract individual de munc:
cu contract individual de munc cu timp parial:
nr. de voluntari:
3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare
a personalului, organizate de diferite asociaii/fundaii/
federaii pe ultimii 3 ani):
asociaia/fundaia/federaia:
domeniul:
nr. de persoane:
Programe pentru atragerea de voluntari (n ultimii 3 ani):
nr. de participani:
nr. de voluntari atrai:
3.5. Activiti de interes general sau comunitar realizate
(n ultimii 3 ani):
denumirea activitii, n conformitate cu fia
activitilor:
nr. de beneficiari:
3.6. Principalele mijloace de comunicare i de informare
utilizate (n ultimii 3 ani):
tipul activitii:
3.7. Dezvoltare teritorial:
filiale:
puncte de lucru:
jude/localitate/telefon:
persoana de contact:
nr. de membri asociai sau personal al fundaiei:
anul nfiinrii:
3.8. Afiliere la nivel naional:
denumirea i adresa organismului naional:
documentul care atest afilierea:
data afilierii:
3.9. Afiliere internaional (documentul care atest
afilierea, anul, tipul de afiliere):
membru deplin:
membru asociat:
alte specificaii:
3.10. Premii, nominalizri, alte forme de recunoatere a
activitii:
denumirea:
anul:
instituia care a acordat/recunoscut activitatea:
4. Resurse materiale i financiare
Patrimoniul (n conformitate cu ultima balan contabil),
total valoare, din care:
a) total imobilizri corporale, din care:
construcii:
terenuri:
alte mijloace:
o mobilier
o echipament
o altele
mijloace de transport:
imobilizri corporale n curs:
b) total disponibiliti bneti, din care:
lei:
valut:
Venituri (n conformitate cu ultima balan contabil),
total valoare, din care:
resurse obinute de la bugetul de stat:
resurse obinute de la bugetul local:
cotizaiile membrilor:
dividendele societilor comerciale nfiinate:
dobnzile i dividendele rezultate din plasarea
sumelor disponibile:
venituri realizate din activiti economice proprii:
donaii, sponsorizri sau legate:
finanri, granturi:
Micarea patrimonial (valoarea activului n mii lei, n
ultimii 3 ani):
Proiecte desfurate cu finanare extern (pe ultimii
3 ani):
perioada/anul:
denumirea programului:
valoarea:
finanator:
Proiecte subvenionate de la bugetul de stat/local (n
ultimii 3 ani):
perioada/anul:
denumirea programului:
valoarea:
temeiul legal i sursa subveniei:
Societi comerciale nfiinate:
denumirea:
anul nfiinrii:
obiectul de activitate:
adresa:
codul fiscal:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
11
ANEX
la raportul de activitate
F I A N r. . . . . . . . . . . . . . . . .
privind activitile n interes general i/sau comunitar desfurate
1. Denumirea activitii:
2. Scopul:
3. Obiectivele:
4. Durata (limitat/nelimitat):
5. Aria de desfurare (local, judeean, naional):
6. Categoria de persoane beneficiare:
nr. de beneficiari:
caracteristici socioeconomice ale grupului-int:
7. Precizai modalitatea de selectare a beneficiarilor
activitilor:
8. Descriei modalitile prin care proiectul i-a propus
implicarea beneficiarilor n activitile desfurate n
beneficiul acestora:
9. Descriei activitile/serviciile desfurate i
metodologiile de lucru utilizate:
10. Resurse umane utilizate (contract individual de
munc/convenie civil/voluntari):
nr. total, din care:
conducere:
execuie:
Numele persoanei care conduce i administreaz
activitatea:
11. Costul programului, proiectului pe toat durata
finanrii sau, dup caz, costul anual al serviciului, n
conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii
documentaiei, n mii lei, din care:
contribuia organizaiei:
subvenii de la bugetul de stat:
subvenii de la bugetul local:
contribuii ale partenerilor externi:
contribuii ale beneficiarilor:
12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:
13. Parteneri implicai (forma parteneriatului):
14. Autorizaii necesare desfurrii activitii:
instituia care a eliberat autorizaia:
nr. documentului/data:
15. Evaluarea activitilor, metode utilizate:
cnd a avut loc evaluarea:
cine a evaluat activitatea:
msuri luate n urma evalurii:
16. Rezultatele activitii (specificai indicatorii de
performan utilizai):
17. Efectele benefice ale activitii la nivelul comunitii:
modalitile de informare a comunitii privind
activitile i rezultatele acestora:
alte comentarii privind activitatea desfurat:
Numele persoanei desemnate pentru a oferi informaii
suplimentare:
Numele i prenumele preedintelui asociaiei/fundaiei:
Data/semntura/tampila
MINISTERUL SNTII ORDINUL ASISTENILOR
Nr. 501 din 16 mai 2005 MEDICALI I MOAELOR DIN ROMNIA
Nr. 9 din 7 aprilie 2005
O R D I N
pentru aprobarea Normelor privind procedura de reatestare a competenei profesionale
a asistenilor medicali i moaelor
Avnd n vedere:
prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical i a profesiei
de moa, precum i organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia,
Hotrrea Consiliului Naional al Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia nr. 9 din 7 aprilie 2005,
Referatul de aprobare al Direciei de resurse umane i dezvoltare profesional nr. MC/5.603 din 5 mai 2005,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, precum i al
Legii nr. 307/2004,
ministrul sntii i preedintele Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia emit prezentul ordin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
12
Art. 1. Se aprob Normel e pri vi nd procedura de
reatestare a competenei profesionale a asistenilor medicali i
moael or, prevzute n anexa care face parte i ntegrant
din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se va publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul sntii, Preedintele Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia,
Mircea Cintez Liliana Iordache
ANEX
N O R M E
privind procedura de reatestare a competenei profesionale a asistenilor medicali i moaelor
Art. 1. n conformitate cu prevederile art. 14 din
Legea nr. 307/2004, asistenii medicali i moaele care
ntrerup activitatea profesional pentru o perioad mai mare
de 5 ani vor fi reatestai, n vederea relurii activitii, de
ctre o comisie a Ordinului Asistenilor Medicali i Moaelor
din Romnia, denumit n continuare OAMMR.
Art. 2. Se consider continuitate n activitatea
profesional:
activitatea asistenilor medicali/moaelor care lucreaz
n direciile de sntate public judeene, Ministerul
Sntii i ministerele cu reea sanitar proprie;
activitatea asistenilor medicali/moaelor care lucreaz
n organizaiile socioprofesionale;
perioada n care i-a exercitat profesia de asistent
medical/moa n strintate, numai dac face dovada c a
desfurat activitatea n mod legal (contract de munc) i
prezint dovada c n aceast perioad nu a avut abateri
de la normele codului de etic i deontologie n exercitarea
profesiei;
perioada de concediu pentru ngrijirea copilului pn
la vrsta de 2 ani, nsumat pe o perioad de maximum
5 ani.
Art. 3. Componena comisiei de reatestare a
competenei profesionale se aprob de preedintele filialei
OAMMR, care este i preedintele comisiei.
Din comisie pot face parte:
eful departamentului profesional-tiinific al filialei
OAMMR;
reprezentantul comisiei de specialitate a OAMMR, n
funcie de specialitatea candidatului;
eful serviciului MIS din cadrul direciei de sntate
public pentru unitile subordonate direciilor de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti;
reprezentantul Ministerului Sntii compartimentul
asisteni medicali, pentru unitile subordonate Ministerului
Sntii i ministerelor cu reea sanitar proprie;
directorul de ngrijiri/asistentul-ef din unitatea n care
s-a organizat stagiul de pregtire practic;
o asistent ef de secie sub ndrumarea creia s-a
efectuat stagiul practic (mentor).
Art. 4. Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un
stagiu practic i va susine o prob teoretic la sfritul
stagiului.
a) Stagiul practic (8 ore/zi):
durata stagiului practic va fi de 3 luni pentru
asistenii medicali i moaele care au o vechime n
specialitate mai mic de 3 ani i de o lun pentru cei cu o
vechime mai mare de 3 ani;
se va efectua la orientarea OAMMR n uniti
sanitare;
va fi coordonat de ctre directorul de
ngrijiri/asistentul-ef din unitatea respectiv;
se va desfura sub ndrumarea asistentului ef de
secie sau a unei asistente medicale principale, desemnat
de acesta;
va fi validat de directorul general i de directorul de
ngrijiri;
evaluarea stagiului se va face n baza fiei de
evaluare prevzute n anexa nr. 1;
punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
n caz de nepromovare a stagiului practic, la
solicitarea candidatului se poate organiza un stagiu
suplimentar cu o durat stabilit de comisie.
b) Proba teoretic:
const n test-gril cu 40 de ntrebri, punctate cu
0,25 puncte pentru fiecare rspuns corect;
ntrebrile vor avea 3 variante de rspuns, cu un
singur rspuns corect;
se susine numai dup promovarea stagiului practic;
n caz de nepromovare a probei teoretice, la
solicitarea candidatului se poate organiza o alt sesiune de
examen la o dat stabilit de comisie.
Art. 5. Tematica i bibliografia vor fi stabilite de
Comisia Naional de Educaie Medical Continu a
OAMMR.
Art. 6. Comisia de reatestare a competenei profesionale
va ntocmi un proces-verbal n care se vor consemna
rezultatele evalurii probei teoretice i a stagiului practic.
Art. 7. Procesul-verbal va fi naintat Comisiei Naionale
de Educaie Medical Continu a OAMMR spre validare.
Art. 8. Dup validarea procesului-verbal de ctre
Comisia Naional de Educaie Medical Continu a
OAMMR, filiala judeean a OAMMR va elibera certificatul
de reatestare a competenei profesionale prevzut n
anexa nr. 2.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
13
ANEXA Nr. 1
1)
la norme
1)
Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451/27.V.2005
16
ANEXA Nr. 2
la norme
ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI I MOAELOR DIN ROMNIA
FILIALA ...............
CERTIFICAT DE REATESTARE A COMPETENEI PROFESIONALE
Domnul/Doamna ........................................................., nscut/nscut n anul ..............., luna ..............................,
ziua ..........................., n localitatea ............................................., judeul ........................................................., avnd funcia
de ......................................... n specialitatea ......................................, a urmat cursul de reatestare a competenei
profesionale n perioada ...................... n cadrul .............................................., pentru ntreruperea activitii cuprinse n
perioada ................................., i a absolvit cu .......................... puncte.
Preedinte, eful comisiei judeene E.M.C.,
Data eliberrii ...............
Seria ............... nr. ...............
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 451/27.V.2005 conine 16 pagini. Preul: 10.500 lei vechi/1,05 lei noi ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|017047]