Sunteți pe pagina 1din 2

Nscut ntr-o cas nevoia de pe o uli din mahalalele Parisului n 1431 (an de molim,

foame i restri te n care Ioana D'rc era ars pe ru! la "ouen#, $ran%ois de &ontcor'ier a fost
adoptat de (uillaume de )illon (lain &ottet#, capelan la *iserica +aint-*enot-le-*,tourn, (din
apropiere de +or'ona# i profesor de drept canonic, fiind luat n casa acestuia i devenind
cunoscut ca $ran%ois )illon ($lorent Pa!n-#. /l devine student la +or'ona, dar duce o via
de0ordonat, scriind poe0ii i chefuind cu prietenii si studen i prin c1rciumi i 'ordeluri. Intrat
n conflict cu ser!entul Perrenet &archand (*astardul# (&arc de 2on!e# din cau0a lui &arion
(3ecile &a!net#, o prostituat de la 'ordelul lui &ar!ot (Dora Doll#, )illon este 4udecat la 5 mai
1451 de ma!istratul "o'ert d'/stouteville (6raian 3ostea# pentru 'e ie n pu'lic, purtare
scandaloas, a!resarea unor persoane i mutarea 'ornei denumit )1ntul Diavolului, dar iertat ca
urmare a interven iei autorit ilor ecle0iale, sin!urele n drept s 4udece faptele sv1r ite de un
cleric sau de un student.
De i sftuit s fie re inut n ac iuni pentru o vreme, )illon cade n capcana ntins de
*astard i este prins n mi4locul unor lupte de strad ntre studen i i solda i n urma crora 7
ser!en i sunt rni i i 38 de studen i sunt aresta i. Philippe +ermoise ( (eor!e Paul vram#,
repre0entantul episcopului Parisului, amenin cu nchiderea universit ii dac cei 38 de studen i
ntemni a i nu vor fi eli'era i de autorit ile civile. &a!istratul dispune eli'erarea studen ilor la
19 mai 1451, iar ser!entul &archand, acu0at de a'u0 de putere, este demis din func ie i 'iciuit
n pia a pu'lic.
:n an mai t1r0iu, )illon i ia diploma de ma!istru i devine profesor la +or'ona. ;ntre
timp, t1nrul este invitat ca poet la diferite serate, unde le cunoa te pe 3atherine de )aucelles
(/leonora *ri!liadori# i &arthe ( <orella Di 3icco#. /l are o rela ie de dra!oste cu &arthe, dar
3atherine, ofensat c nu a fost aleas ea, i de0vluie c &arthe este les'ian i o are ca
partener pe t1nra $lora ($iona (elin#. cu0at c este un e=emplu ru pentru studen i, )illon
este concediat de la universitate. 3oncediat din func ia de profesor i de0!ustat de
comportamentul &arthei, $ran%ois se ntoarce la fo tii si prieteni> "e!nier de &onti!n-
(3hristophe ?dent# i 3olin de 3a-eu= (*ernard $arc-#, care intraser n 'reasla calicilor
condus de &arele 3o car ( Ion &arinescu#, @re!ele va!a'on0ilorA. De0!ustat de
comportamentul m1r av al 3atherinei de )aucelles, )illon compune un pamflet n care
de0vluie c aceasta avea rela ii imorale cu Philippe +ermoise. Datorit *astardului, care
devenise informator al poli iei, te=tul poemului a4un!e la +ermoise. cesta din urm l atac pe
strad pe )illon cu un cu it i i taie 'u0a, dar este ucis n ncierare. Nefiind primit de
va!a'on0i, poetul prse te Parisul ntr-o cru cu 'le!ar, alturi de prietenii si> "e!nier,
3olin, 2ean le <oup (Pascal Pistaccio# i 2eannot.
;n urmtorii patru ani, cei cinci fu!ari formea0 'anda +coicarii, atac1nd convoaiele re!ale
ce treceau prin Di4on i fur1nd, printre altele, o comoar de BCCC de scu0i de aur. 3onsider1nd c
prada i se cuvenea lui, &arele 3o car o trimite pe $lora, fiica lui, mpreun cu o 'and de ho i,
pentru a pune m1na pe comoar. D1ndu- i seama c unul dintre ei a divul!at planurile, "e!nier
or!ani0ea0 o curs n care cade 'anda trimis de &arele 3o car. Prins n capcan, $lora o
trimite pe &arthe cu o pun! ctre stare a mnstirii $ouras. &arthe este ns ucis, iar pun!a
este luat de $ran%ois. Din cau0a trdrii lui 2ean le <oup, sose te un !rup de solda i condus de
ser!entul Di4one0 ( tefan )elniciuc #. $ran%ois i 2ean le <oup reu esc s a4un! la &nstirea
$ourras i sunt adposti i acolo de stare a Du!uette Duhamelle ( &aria "osaria ?ma!io#. $lora l
trimite pe 2eannot la Paris cu o scrisoare ctre &arele 3o car, care reu e te prin rela iile sale s
o' in de la re!ele 3arol al )II-lea !ra ierea lui $ran%ois )illon pentru uciderea lui Philippe
+ermoise.
3a urmare a faptului c a fost !ra iat, $ran%ois revine la Paris, dar nu este primit, din
dispo0i ia episcopului, pe domeniile episcopale. &arele 3o car refu0 i el s-l primeasc,
tem1ndu-se c i va strica rela iile cu poli ia. ;n aceste condi ii, poetul se duce la 'ordel, unde
este primit ca oaspete de ctre &arion, noua matroan. 6imp de c1teva sptm1ni, $ran%ois
)illon vine cu studen ii la fereastra 3atherinei de )aucelles i recit pamflete defimtoare la
adresa acesteia. ;n urma pl1n!erii acesteia, ma!istratul dispune la 1C septem'rie 145B 'iciuirea
poetului su' !eamurile 3atherinei. "efu01nd oferta lui <e Darla- (2ean Pierre +entier#,
comandantul !r0ii re!ale, de a deveni informator al poli iei i de a afla planurile calicilor,
)illon este dat afar la 84 decem'rie 145B, mpreun cu "e!nier i 3olin, din 'ordelul lui
&arion. 3ei trei intr n noaptea de 84 fe'ruarie 1459 n 3ole!iul Navarre i fur o'iectele de
valoare, n ciuda interdic iei 'reslei calicilor. 3a urmare a nclcrii le!ilor nescrise ale 'reslei,
"e!nier de &onti!n- este dat de $lora pe m1inile *astardului. "e!nier este torturat i- i divul!
complicii, apoi este sp1n0urat. 6em1ndu-se de poli ie i de calici, $ran%ois i 3olin fu! din
Paris, lu1nd-o n direc ii diferite.
;n acela i an, aflat la t1r!ul de la *lois, $ran%ois )illon este recunoscut de ducele 3harles
d'?rl,ans ("oland &onod# i primit la curtea acestuia pentru a-l delecta cu poe0iile sale. <a
castel a4un!e ntr-o 0i i 3olin care fusese !sit de un om cinstit i care devenise me ter lctu .
31nd <e Darla- i *astardul vin s-l caute la castelul din *lois, $ran%ois i 3olin fu! de acolo.
/i se adpostesc n !ra4dul unei 'iserici unde sunt !si i de solda i i li se nscenea0 furtul unor
o'iecte 'iserice ti. 3ei doi sunt aresta i i ntemni a i n su'solul fortre ei din &eun!-sur-
<oire, din ordinul episcopului de ?rl,ans, 6hi'ault dEussi!n- (+ilviu +tnculescu#. 3olin este
sp1n0urat, iar $ran%ois )illon este torturat cu sl'ticie c1 iva ani pentru a se ci pentru faptele
sale i a deveni slu4itorul *isericii. <a 88 iulie 14B1, re!ele 3arol al )II-lea (1488-14B1# moare
i i succede pe tron <udovic al FI-lea (14B1-14G3#. Noul re!e a4un!e la 8 octom'rie 14B1 n
&eun!-sur-<oire i cere eli'erarea tuturor de inu ilor, inclusiv a lui )illon.
Poetul a4un!e n 14B8 la Paris ntr-o stare de sntate precar> este !1r'ovit, chiop i are
prul aproape complet al'. ?ra ul este trist, mp1n0it de poli ie, universitatea i-a pierdut
privile!iile, 'ordelurile sunt nchise, (uillaume este 'olnav, &arele 3o car murise i fusese
nlocuit de $lora care fusese omor1t de va!a'on0i. u0ind de revenirea lui n ora , studen ii vin
la el i l anun c i tipriser poe0iile i le difu0aser n pu'lic. +tuden ii vor ca universitatea
s- i recapete privile!iile anulate de noul re!e i l transform pe )illon n sim'olul revoltei.
Poetul i spune ma!istratului c nu este responsa'il de 0arva studen ilor, declar1nd c este foarte
o'osit i cer1nd s fie lsat s se odihneasc. <a indica ia ma!istratului, *astardul or!ani0ea0
uciderea ma!istrului $erre'ouc (le=andru Do'rescu# i !se te martori care s 4ure c )illon
este cel vinovat. Poetul este ntemni at i condamnat la moarte prin sp1n0urare, fiindu-i
comutat pedeapsa n 1C ani de e=il. *astardul este reinte!rat n poli ie ca ser!ent. $ran%ois
)illon prse te Parisul la G ianuarie 14B3, dar este a4uns din urm de *astard care i taie m1na
dreapt pentru a nu mai putea scrie. Poetul a disprut de atunci, intr1nd n le!end.