Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme rezolvate

1Un condensator de capacitate 2,2.

F este incarcata de o tensiune de U=24V.El se


descarca printr-o bobina de inductanta L=28mH si rezistenta neglijabila.Calculeaza
a) Frecventa oscilatiilor electrice.
b) Amplitudinea a intensitatii curentului

=641,6 Hz

=>I
m
=U
m

=0,21A
2 Capacitatea condesatorului unui circuit oscilant cu frecventa proprie de 1 MHz este
C=0,2nF. Calculati inductanta bobinei.

L=

=2,5
.
10
-6
Hz
3Un oscilator electric este construit dintr-un condesator cu C=20.
.
10
-6
F si o bobina cu
L=0,2H si rezistenta neglijabila.Calculati pulsatia ,frecventa si peioada oscilatorului in regim
de rezonanta.

=79 Hz
=

=500 pulsatii/secunda
T=
-1
=0,01 s
4 La bornele unui dipol (R=20 ,L=0,5H,C=510-6F)se aplica o tensiune sinusoidala cu
valoarea efectiva U=24V.Calculati pt frecventa de rezonata:
a. Intensitatea eficace
b. Puterea aparenta
c. Puterea medie aplicata

=100,7 Hz frecventa de rezonanta


a. La rezonata Z=R ,I=I
max
=

1,2A
b. Pa=U
.
I
max
=24
.
1,2=28,8VA
c. P=Pmax=RI
2
max
=20
.
1,2
2
=28,8W
5 Tensiunea intantanee la bornele unui aparat este u(t)=311sin100t si intensitatea instantanee
a sistemului este egala cu i(t)=2,4sin(100t+0,3).Determinati:
a. intensitatea si tesiunea efectiva
b. puterea aparenta
c. factorul de putere

a. I=

=1,69 A
U=

=220 V

b. Pa=U
.
I=1,69
.
220=221,69 VA
c. =>cos
6Intr-un circuit in regim de rezonanta cu L=20H ,R=20 si pulsatia este egala cu 30
determinati:
a. capacitatea circuitului
b. Impedanta circuitului
c. frecveta circuitului
=

=>C=

=5
.
10
-6
F
Z=R=20

=16 Hz

7Un circuit RLC paralel format din R=60, L=0.1H, C=25F este aliment de la o sursa de
curent alternativ cu o tensiune de 220V valoare efectiva la o frecventa de 50 Hz. Sa se afle:
a) Pulsatia oscilatorului
b) Impedanta circuitului
c) Intensitatea efectiva
=2 => =314,15
Z=

=12

=31

I=

=16,17 A

8. Instalatia electrica a unei fabrici asboarbe pt instalatia de iluminat o putere P1=20
kW(instalatia se considera rezistiva),iar pentru instalatia de forta puterea P2=200Kw la un
cos
2
=0,8.Instalatia primeste energia de retea printr-o linie d racord de l=1000m,conductorii
liniei avand R1=10
-2
/km.Tensiunea de alimentare este U=380 V. Sa se calculeze pierderea
de putere pe linia de racord.
P=RI
2
=(

)
2
R=R


P
r
=P
a
tg

=200
.
10
3


.
10
3
VAR
P=P1+P2=220
.
10
3
W
R=R1
.
2l=2
.
10
-2

P=2
.
10
-2

10
6
=9818,90W


9In circuitul RLC paralel avem R=60, L=160mH, C=1200 F si U=120V.Sa
se calculeze:
a) Impedanta circuitului
b) tg
c) Intensitatea efectiva prin circuit
Z=

=8,3

=16
2,17
tg=R(

)=-3,4
I=

=55,3A
10Un circuit rezonant paralel are L=150mH, C=0,1 F si Z=2. Calculai,

.

a. tg=R(

),deoarece

=>tg
b.

=0,81

= L=>

=1215