Sunteți pe pagina 1din 6

EDIIA a II- a

2013-2014
,,Copilul ajunge pentru prinii si, dup educaia care o capt:
rsplat sau pedeaps.
Jean Jacques Rousseau
TITLUL PROIECTULUI: ,,COALA PRI!ILOR"
Ediia a II-a
DOMENIUL:
Educaie civic, voluntariat, proiecte caritabile
PARTENERI:
Consiliului Reprezentativ al Prinilor
Primria Bicoi
Casa de Cultur Bicoi
ECHIPA DE PROIECT:
Pro! "nv! primar Ilie #ina
Pro! "nv! primar Brezan $aniela
Pro! "nv! primar %nel &onica
In'! Ior'a #ina- pre(edintele Consiliului Reprezentativ al Prinilor
ARGUMENT:
)v*nd "n vedere modiicrile aprute ani "n (coala rom*neasc se constat c prinii "nt*mpin
probleme "n educarea copiilor, care este scopul comun at*t al amiliei, c*t (i al (colii (i poate i realizat
eicient, doar printr-o relaie de colaborare, prin acceptarea rolurilor, "nele'erea responsabilitilor,
implicarea comun "n rezolvarea situaiilor neprevzute, prin "mprt(irea inormaiilor! Implicarea
prinilor "n educarea copiilor pe termen lun', trebuie cut cu mult responsabilitate (i "n deplin
cono(tin de cauz a situaiei! Este nevoie permanent de aciune, de interaciune, de adaptare, de
sc+imbare (i de disponibilitate ctre dialo' "ntre cele doua pri!
Prin activitile des(urate se va urmri dezvoltarea la prini a abilitilor de a interaciona (i
empatiza cu copiii, de a realiza activiti zilnice "mpreun, de le ala bucuriile (i tristeile, de a cunoa(te
evoluia (colar etc!

SCOP:
Implicarea prinilor "n activitile ormale (i nonormale de educaie (i pre'tire pentru via a
elevilor!
OBIECTIVE:
Inormarea, ormarea, implicarea prinilor "n ceea ce prive(te personalitatea (i (colaritatea
copilului
Cunoa(terea obli'aiilor le'ale privind educaia copilului, drepturile de care dispun pentru
educaia lui, importana propriei atitudini a de reu(ita (colar (i social a copilului, metodele de
colaborare cu (coala!
%ptimizarea activit ii de comunicare cu prin ii,amilia-
Cunoasterea unor te+nici (i metode de identiicare (i monitorizare a aptitudinilor (i atitudinilor
copiilor!
GRUP INT:
.rupul int cruia se adreseaz proiectul este ormat din c*te /0 elevi, din amilii dezor'anizate,
dezmembrate 1prin separare sau divor2, tip ,,cmin 'ol3 etc!- prinii acestora sau tutorele, 4 cadre
didactice, 5 reprezentani ai comunitii locale, pentru iecare (coal "nscris "n proiect! .rupul int se
estimeaz s ie alctuit din /06 elevi, /06 prini, 56 reprezentani ai comunitii locale (i 46 cadre
didactice!
PERIOADA: /6 decembrie 56/4- /6 iunie 56/7
Programul ac!"!#$!lor
#r!cr
t!
)ctiviti &odul de realizare Perioada Respons
abil
/!
Lansarea
programului
,,coala prinilor
Ec+ipa de proiect va inorma
membrii comunitii, prin or'anizarea unei
mese rotunde, despre obiectivele proiectului,
activitile propuse, rezultatele a(teptate,
beneiciari! 8e stabile(te Re'ulamentul de
participare la pro'ram, pentru prini,
cadrele didactice de la (colile "nscrise "n
proiect! 8e redacteaz ormularul
Parteneriat pentru educaie, "n vederea
stabilirii de acorduduri cu alte (coli!
/6-4/!/5!
56/4
9coala
:ilie(ti-
Bicoi
Coord!
5!
,,Vrem s devenim
parteneri!
Cei interesai s se "nscrie "n proiect vor
completa i(a de "nscriere (i acordul de
parteneriat, care vor i e;pediate pe adresa
de e-mail:
%coala&ar!'!lorl!l!(%!)*a+oo,com 1i(a
de inscriere "n ormat <ord, iar acordul de
parteneriat, scanat2!
=nscrierea se va ace "n ec+ip 15-4 cadre
didactice din iecare (coal (i minim /6- /0
prini > 0 de iecare cadru didactic2
?!6/-
5@!6/!
56/7
9coala
:ilie(ti-
Bicoi
4!
Evaluarea (i
selectarea nevoilor
participanilor
Aiecare (coal implicat va realiza o
analiz de nevoi, prin consultarea cadrelor
didactice, a Consiliului Consultativ al
Prinilor, al elevilor etc! 8e va aplica "n
iecare (coal c+estionare prinilor elevilor
cu situaie slab la "nvtur, cu risc de
abandon, care provin din amilii cu situaie
material precar mar'inalizai, dar (i
4!65-
56!65!56/
7
Comunita
tea local
din care
ace parte
iecare
(coal
participan
t
acelora care vor s ale cum pot preveni
potenialele diiculti (i cum pot contribui la
meninerea unei atmosere pozitive "n
amilie!
Centralizarea rezultatelor (i msurile
ce se impun luate, se vor trimite (colii
coordonatoare!
7!
8usinerea
sesiunilor de
ormare cu prinii,
"n uncie de
necesitile acestora
1/! BRolul amiliei
"n educarea
copilului3- 5!
Personalitatea
copilului- )buzul
emoional (i izic-
4! ,,)biliti de
comunicare- 7!
,,Cemperamentele
copiilor i reac iile
adul ilor-
)utocunoa(terea3-
etc!
Aiecare (coal implicat va or'aniza
activitile de consiliere cu prinii, "n
uncie de nevoile acestora, dar (i sub
diverse orme: dezbatere, mas rotund,
ilmulee, prele'eri, crearea (i comentarea
unor situaii problem! $e asemenea, pot i
des(urate alturi de sesiunile de ormare,
"n aceast perioad (i alte activiti
e;tra(colare 1ateliere de lucru, (eztoare,
serbri, drumeii, e;cursii2 "n colaborare cu
elevii, cu ali prini din (coal, comunitatea
local, prin care s se evidenieze implicarea
prinilor "nscri(i "n pro'ram "n viaa (colar
a copiilor etc! Dor i invitai reprezentani ai
comunitii locale, medici, consilieri
educativi, asistenti sociali, asisteni
maternali etc! care pot participa,susine din
activitile propuse de iecare (coal
partener!
/!64-
46!60
56/7
9coala
:ilie(ti-
Bicoi
(i
9colile
participan
te
0!
$iseminarea
rezultatelor
proiectului-
Co'-(r!'$a .
Aiecare instituie partener va realiza
un material Po<er Point cu toate aciunile
"ntreprinse, care va i postat pe site-ul
<<<!didactic!ro (i trimis electronic (colii
coordonatoare! $e asemenea vor i
"ntocmite procese verbale (i un raport dup
inalizarea iecrei sesiuni!
=n ziarele locale, "n revista (colii vor i
publicate articole cu privire la tema
proiectului, numrul de participani (i
activitile des(urate, precum (i concluzii
"n urma derulrii acestora!
/6!6E!56/
7
9coala
.imnazia
l :ilie(ti
ora(ul
Bicoi
CONTINUITATEA /I SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
$orim continuarea aplicrii acestuia (i "n anul (colar urmtor, consider*nd c este un pro'ram
modern, competitiv, care contribuie la cre(terea valorii actului educaional, asi'ur activiti
compensatorii at*t pentru elevii, c*t (i pentru prini (i stabile(te un nivel motivaional ridicat pentru
participarea la activitile (colare! Daloriicm iecare moment (i inem cont de aptul c Biecare "nva
de la iecare3!
PROMOVAREA SI MEDIATI0AREA CONCURSULUI:
- participare la mese rotunde, seminarii, comisii metodice, cercuri peda'o'ice, "n care sunt prezentate
activitile (i rezultatele proiectului-
- instrumente "n ormat electronic, prin care ne propunem promovarea ima'inii (colii, popularizarea
proiectului-
- articol "n presa locala-
- / material "n publicaiile: <<<!didactic!ro, <<<!pa'ini(colare!ro -
- - C$ care s cuprind toate activitile din proiect- '+id de bune practici realizat "n colaborare cu
(colile implicate "n proiect!
Cadrele didactice vor primi diplome de participare, care vor i trimise "n ormat electronic
la data de /0 iunie 56/7!
1I/ DE 2NSCRIERE
PRO#RA$ P%&R' %('CA!I%
,,COALA PRI!ILOR"
9C%):)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JG$EHG: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#G&E:E 9I PRE#G&E:E C)$RE:%R $I$)CCICE 9I AG#CHI)
/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#R! $E PIRI#HI I&P:IC)HI: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)$RE8E de e-mail:
/!
5!
4!
#r! teleon 3333,,,,,,,,