Sunteți pe pagina 1din 12

Rezolvare:

% = 901 100 000


921 S1
A 30 000
B 15 000
921 S2
A 25 000
B 10 000
922 AIR
C1 3000
C2 2000
925 5000
922 CT 10000
2. Colectarea cheltuielilor cu salariile repartizate astfel:
- salariile muncitorilor direct productivi din seciile de baza total 50 000 lei, din
care:
pentru S1 : produsul A 12 000 lei
pentru S1 : produsul B 15 000 lei
pentru S2 : produsul A 13 000 lei
pentru S2 : produsul B 10 000 lei
-salariile muncitorilor direct productivi din atelierul de reparaii - total - 8 000 lei,
din care :
pentru C1 4000 lei
pentru C2 4000 lei
-salariile personalului indirect productiv sunt urmtoarele !total: "5 000#:
pentru S1 4 500 lei
pentru S2 6 000 lei
pentru AIR 1 500 lei
pentru CT 3 000 lei
pentru sectorul administrati 1! 000 lei
pentru sectorul des"acere 11 000 lei
!
Rezolvare:
% = 901 10$ 000
921 S1
A 12 000
B 15 000
921 S2
A 13 000
B 10 000
922 AIR
C1 4 000
C2 4 000
923 S1 4 500
S2 6 000
922 AIR 1 500
C#eltuieli com
922 CT 3 000
924 1! 000
925 11 000
9
%& 'nre(istrarea contribuiilor privind asi(urrile si protecia sociala
reprezent)nd %0% din salarii:
% = 901 $" $00
921 S1
A 2 400
B 3 000
921 S2
A 2 600
B 2 000
922 AIR
C1 !00
C2 !00
923 S1 900
S2 1 200
922 AIR 500
C#eltuieli com
922 CT 600
924 3600
925 2 200
4. Colectarea cheltuielilor cu energia si apa la cele doua sectii, in suma de
3500 lei, unde:
$la S1: 1!00 lei
$la S2: 1%00 lei
9$% = 901 %500
S1 1!00
S2 1%00
10
5. Colectarea cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate realizate:
$la seciile principale de producie total *500 lei , din care:
$pentru S1 3000 lei
$pentru S2 2500 lei
$la AIR 1500 lei
$la sectorul administrati 500 lei
% = 901 *500
923
S1 3000
S2 2500
922 AIR 1500
C#eltuieli com
925 500
6. nregistrarea produc!iei in curs de e"ecu!ie, in suma de 40 000 lei la
produsul # de la $nceputul perioadei :
921 & 933 40 000
B B
%. nregistrarea produc!iei in cursul lunii la pre! prestabilit astfel:
$pentru produsul A 115 000 lei
$pentru produsul B 105 000 lei
220 000
9%1 = 90$
A A 115 000
B B 105 000
11
&' (epartizarea cheltuielilor comune aferente )*( asupra celor doua
comenzi luanda ca baza de repartizare salariile directe:
' 922 AIR C#(comune C
1500
500
1500
R' & 3500
TS' & 3500
S)' & 3500
+peci,icaie -aza de repartizare . /0eltuieli indirecte
/1 "000 0&"" 1*50
/$ "000 0&"" 1*50
12134 8000 0&"" %500
.=0&""
9$$ 35R = 9$$ c0&com %500
C1 1%50
C2 1%50
12
+.*nregistrarea cheltuielilor )*( asupra celor 2 comenzi , la sec!ia principala
de produc!ie si la sectorul administrative si de conducere.':
' 922 AIR C1 C ' 922 AIR C2
C
3000 2000
4000 4000
!00 !00
1%50 1%50
R' & 9550 R'&!550
TS' & 9550
TS' &!550
S)' &9550 S)' & !550
923 S2 & 922 AIR C1 9550
924 & 922 AIR C2 8550
-0.nregistrarea repartiz.rii cheltuielilor indirecte de produc!ie asupra
activitatii de baza in func!ie de consumurile directe de materii prime:
' 923 S1 C ' 923 S2 C
4500 60000
900 1200
1!00 1%00
3000 2500R' &10200 R' & 11400
TS' &10200 TSC &11400
S)' &10200 S)' & 11400
13

*&0(23
10200
% = 923 S1
921 A A 6900
B B 3300
/ectia 2:
*&0(33
+ & 923 S1 11400
921 A A !200
B B 3200
Speci"ica,ie Ba-a de reparti-are * C#eltuieli indirecte
A 30000 0(23 6900
B 15000 0(23 3300
T.TA/ S1 45000 0(23 10200
Speci"ica,ie Ba-a de reparti-are * C#eltuieli indirecte
A 25000 0(33 !200
B 10000 0(33 3200
T.TA/ S2 35000 0(33 11400
14
--.(epartizarea cheltuielilor generale de administra!ie asupra activitatii de
baza,lu0nd ca baza de repartizare costul de produc!ie :
' 921 A C ' 921 B C
30 000 15000
25000 10000
12000 15000
13 000 10000
2400 2000
2600 3000
6 900 3300
!200 3200

R'&100100 R' &66!00
TS' &100100 TS'&66!00
S)' &100100 S)' &66!00
' 924 C
1!000
3600
!550

R'&30150
TS' &30150
S"d & 30150
15
*&0(1!
921 & 924 %0150
A A 1!01!
B B 12132
-2.(epartizarea cheltuielilor de desfacere asupra activitatii de baza,lu0nd ca
baza de raportare costul de produc!ie determinat pana in acest moment:
' 921 A C ' 921 B C
100100 66!00
1!01!
12132
R'&11!11! R'&%!932
TS'& 11!11! TS' &%!932
S"d &11!11! S"d &%!932
' 925 C
5000
11000
2200
500

R' &1!%00
TS' & 1!%00
S)'&1!%00
Speci"ica,ie Ba-a de reparti-are * C#eltuieli indirecte
A 100100 0(1! 1!(01!
B 66!00 0(1! 12132
T.TA/ 166900 0(1! 30150
16
Speci"ica,ie Ba-a de reparti-are * C#eltuieli indirecte
A 11!11! 0(09 10631
B %!932 0(09 !069
T.TA/ 19%050 0(09 1!%00
*&0(09
9$1 = 9$5 18*00
A A 10631
B B !069
-3. 1econtarea costului aferent activitatii de baza:
' 921 A C ' 921 B C
11!11! %!932
10631 !069
R' &11!%49 R' &!%001
TS' &11!%49 TS' &!%001
S)' &11!%49 )' & !%001
902 & 921 $05*50
A A 11!%49
B B !%001
1%
-4.1eterminarea si $nregistrarea diferen!elor de pre! aferente produc!iei
ob!inute:
' 902 A C ' 902 B C
11!%49 115 000 !%001 105000
R' & 11!%49 RC & 115 000 R'&!%001 RC&105000
TS'& 11!%49 TSC&140 000 TSC&105000

S)'&3%49 S)C&1%999
903 = 902 1"$50
A A %*"9
B B 1%999
1!
-5. nchiderea conturilor ramase deschise
' 901 C
205%50 100000
102000
3500
2420
150
S)'& 205%50 S)C& 205%50
&
/a s"arsitul perioadei anali-ate societatea a inre0istrat un cost de productie e"ecti in
aloare de 205%50 lei( Costul e"ecti este mai mic decat costul presta1ilit2 de unde au re-ultat
di"erente de pret de 14250 lei( )aptul ca societatea a inre0istrat di"erente "aora1ile de pret
presupune o or0ani-are2 plani"icare si 0estiune a productiei e"icienta si renta1ila(
3e termen lun02 compania tre1uie sa ai1a in edere optimi-area costurilor si a
conditiilor de aplicare a acestora in entitate( Ast"el2 resursele intreprinderii tre1uie distri1uite
in "unctie de prioritatile cerintelor si competitiitatea e4ecutiilor( 3rin urmare2 se
recomanda2 in continuare2 mentinerea ec#ili1rului intre marimile presta1ilite si cele e"ectie(
19