Sunteți pe pagina 1din 3

INGRIJIRI LA DOMICILIU ACORDATE PACIENTILOR

IMOBILIZATI LA PAT
Ce nseamna ngrijirea unui bona! imobii"a# a $a#%
&ngrijirea bona!uui a $a# es#e o a'#i!i#a#e (i)i'ia si
'are ne'esi#a un e)or# sus#inu# (in $ar#ea in#regii
)amiii* Majori#a#ea 'eor 'are ajung sa )ie imobii"a#i au
'e $u#in o a)e'#iune gra!a+ 'um ar )i s#are $os#
a''i(en# !as'uar 'erebra+ (i)eri#e )orme (e 'an'er+
e#'*
O 'a#egorie (eosebi#a es#e re$re"en#a#a (e $a'ien#ii
imobii"a#i a $a# in urma unei in#er!en#ii ',irurgi'ae
mai 'om$e-e .(e e-em$u in#ro(u'erea unei $ro#e"e (e
so(/ si 'are au sanse mai mari (e re'u$erare (e'a# 'ei
'u o boaa in s#a(iu #ermina* Din $a'a#e+ )ara o
asis#en#a me(i'aa (e (ura#a si s$e'iai"a#a+ o buna
$ar#e (in#re a'es#i $a'ien#i nu reuses' sa se
mobii"e"e* Bona!ii imobii"a#i $o# bene)i'ia (e ser!i'ii
me(i'ae a (omi'iiu+ a#a# in s'o$u (e a )i men#inu#i
in#r0o buna s#are 'a# si (e a grabi re'u$erarea or*
Prin'i$aa $robema 'are a$are a a'es#i bona!i sun#
es'aree* Da#ori#a imobii"arii $reungi#e .mai aes $e
s$a#e/ sangee se a'umuea"a in $ar#ie joase ae
'or$uui .a(i'a e-a'# $e s$a#e+ a )ese si a 'a'aie/+ se
$ro(u'e $rima oara o rosea#a urma#a (e )ormarea unor
"one (e 11'arne moar#a11*A'es#ea sun# es'aree*
Neingriji#e+ a'es#ea se n#in( si n #im$ (es#u (e s'ur#
(u' a o in)e'#ie generai"a#a a organismuui si a
moar#e.11'arnea moar#a11 es#e o sursa (e in)e'#are a
organismuui/* Ce es#e insa si mai (rama#i'+ es'aree
(or* 2un# $rin#re 'ee mai (ureroase #i$uri (e rani+ se
in)e'#ea"a .si su$rain)e'#ea"a/ )oar#e usor+ se !in(e'a
greu si asa 'i'a#ri'i .urme/ $e $iee* Pen#ru a im$ie(i'a
)ormarea a'es#or es'are !a re'oman(am3
0Mis'area bona!uui in (i)eri#e $o"i#ii .$e s$a#e+ $e
(rea$#a+ $e s#anga/ a )ie'are (oua ore*
0Masarea a'es#uia (e #rei0$a#ru ori $e "i+ 'u a#en#ie
(eosebi#a a'or(a#a "oneor un(e se $o# )orma es'are*
0Pa#u in 'are s#a bona!u #rebuie sa )ie 'ura#+ 'u o
sa#ea an#ies'ara .se gases' in maga"inee (e #e,ni'a
me(i'aa/+ 'u as#ernu#uri (in bumba' )in+ bine n#ins $e
$a#* Un aju#or (eosebi# i re$re"in#a $a#urie #i$ s$i#a+
(e )a$# nis#e $a#uri 'are $ermi# bona!uui sa s#ea in
(i)eri#e $o"i#ii+ (esi es#e in#ins in $a#*
0&n 'a"u in 'are a$ar #o#usi "one rosii+ um)a#e+
(ureroase+ sau rani ua#i ega#ura 'u asis#en#a 'are !a
asigura ingrijirea a (omi'iiu*2'o$u ngrijirii a
(omi'iiu es#e 'a $a'ien#u sa bene)i'ie"e (e ngrijire
(emna+ a(e'!a#a si 'ores$un"a#oare ne!oior
in(i!i(uae (ire'# n me(iu sau )amiiar* Da#ori#a
a'es#ui #i$ (e ngrijire numaru si (ura#a #ra#amen#eor
s$i#ai"a#e $o# )i re(use+ iar $ro'esu (e !in(e'are a
bona!uui $oa#e )i mbuna#a#i#*
02e $oa#e re'urge a a'es# #i$ (e ser!i'iu+ n 'a"u n
'are s#area (e sana#a#e a bona!uui ne'esi#a ngrijire
'om$e-a+ 'are nu ne'esi#a nsa s$i#ai"are*2er!i'iie
(e ngrijire a (omi'iiu sun# o)eri#e n regim (e
gra#ui#a#e+ (a'a ee sun# re'oman(a#e (e 'a#re me(i'u
s$e'iais# 'uran# a $a'ien#uui+ $e ba"a unui )ormuar
(eser!in( a'es# s'o$+ (u$a s$i#ai"are sau n o' (e
a'eas#a*