Sunteți pe pagina 1din 61

Facultatea de Inginerie Mecanic

Specializarea: SRTIM
ANUL I Master
STUDIUL SISTEMULUI DE FRNARE
(PROIECT)
Bra ov
2011
CUPRINS
Captou I Rou sstemuu de frnare....
2 Captou II Cascarea sstemeor de frnare............
.........................................................4 Captou III Sstemu prncpa de
frnare
3.1 Sstemu prncpa de frnare
3.1.1 Construca genera a sstemuu de frnare cu antrenare prn
chd.........................................5
3.1.2 Cndru prncpa de
frnare...........................................................................
.... 8
3.2 Sstemee de frnare cu antrenare pneumatc
3.2.1
Compresoru...................................................................
..................................... 10
3.2.2 Reguatoru de
presune.........................................................................
.............. 10
3.3 Construca funconarea frneor propru-zse
3.3.1 Frnee cu tambur s sabo
nefreror................................................................. 11
3.3.2 Frne cu
dsc................................................................................
........................ 15
3.3.3 Frne
supmentare..................................................................
............................. 18
Captou IV Aegerea sstemuu de frnare. |ustcarea
scheme constructve
4.1 Regmure de frnare ae autotursmuu
4.1.1 Cazu frnr
ntegrae.........................................................................
................ 19
.
4.1.2 Cazu frnr numa roor pun
fa................................................................ 20
4.1.3 Cazu frnr numa a roor pun
spate........................................................... 20
4.2 Determnarea momenteor de
frnare.................................................................................
. 22
4.3
Cacuu frne dsc
fa.................................................................................
..................... 23
4.4
Cacuu frne dsc
spate..............................................................................
...................... 25
4.5
Vercarea a
uzur..............................................................................
............................... 26
4.6
Lucru mecanc specc a
frnare...........................................................................
........... 26
4.7 Puterea specc a 27
frnare...........................................................................
......................
4.8 Cacuu termc a frneor
4.8.1 Cacuu termc a frneor a frnarea
ntensv.................................................. 27
4.8.2 Cacuu termc a frneor n cazu frnror
ndeungate....................................................................
....................................... 28
4.8.3 Cacuu termc a frneor n cazu frnror
repetate.........................................................................
........................................ 28
4.9 Cacuu construc[a mecansmuu de ac[onare a
sstemuu de
frnare...........................................................................
............................ 29
4.10 Constructor monda de produse pentru
sstemu de
frnare cu
dsc....................................................................
.....................................
3
1
4. 11 Itneraru de fabrcae a dscuu de frn
4.11.1 Etapee fabrcr dscuu de
frn..................................................................... 32
4.11.2 Tratamentu termc a dscuu de
frn..............................................................
3
3
4.12 Sstemu de frnare
ABS ........................................................................
.......................... 34
4.12.1 Avanta|u sstemuu de frnare ABS
fa[ de
sstemu de frnare
conven[ona.................................... ..34
4.12.2 Schema func[onarea sstemuu de frnare
ABS.................................................................................................................. 35
2
4.12.3 Sistemul EDL a ABS-
ului..................................................................................
37
4.12.4 Avanta|ee sstemuu de frnare
ABS...............................................38
4.13 ntre[nerea sstemu prncpa de
frnare.............................................................. 38
Captou V. Sstemu sta[onar de
frnare......................................................................
.......... 40
Captou VI. Dagnostcarea sstemuu de
frnare
6.
1 Tabee cu smptomee cauzee probabe ae
defecunor sstemeor de
frnare................................................................
................ 43
6.
2
Imagn cu un ateer destnat sstemuu de
frnare................................................ 45
6.3
Controu etanet[ cndruu
etrer...............................................................
.... 46
6.
4
Controu etanet[
servofrne.....................................................
....................... 47
6.5 Controu |ocuu dntre garnture de frn ae sabo[or tamburu de
frn spate
( sstem
casc ).............................................................
.................................................
47
Captou VII. Repara[ ae sstemuu de
frnare
7.1
Demontarea, repararea remontarea pompe
centrae
de
frn...............................................................
..........................................................
48
7.2Demontarea, repararea remontarea etreruu de
frn
fa[.................................................................
......................................................
49
7.3
Mod de
ucru.............................................................
..............................................
49
7.
4
Modat de cre tere a cat a sstemuu de
frnare......................................... 50
Captou
VIII.CONCLUZII.......................................................
..............................................
51
Bbograe............................................................
................................................................... 53
3
STUDIUL SISTEMULUI DE FRNARE
I.Rolul sistemului de fr!"re
Fg. 1.1 Ansamblu disc frn
Sstemuu de frnare are rou:
1- de a reduce vteza automobuu pn a o vaoare dort sau
char pn a oprrea u.
2- de a mobza automobu n sta[onare,pe un drum orzonta sau n
pant.
3- de a men[ne constant vteza automobuu n cazu coborr
unor pante ung. Frnee sunt ma ecente cu ct dstan[a pn a oprre
este ct ma mc.
Sstemu de frnare permnte reazarea unor deceera[ maxme de 6-6.5 m/s
2
-
pentru autotursme de 6m/s
2
- pentru autocamoane.
Cond[ ce trebuesc ndepnte de sstemu de frnare:
2- s asgure o frnare sgur;
3- s asgure mobzarea automobuu n pant;
4- s e capab de anumte deceera[ mpuse;
5- frnarea s e progresv,far ocur;
6- efortu n a frna autovehcuu s nu e mut prea mare;
7- frna s ac[oneze n ambee sensur de mcare a autovehcuuu;
4
1- s ab o construc[e smp s e uor de ntre[nut;
2- s se regeze uor sau char automat;
1- s poate evacua cdura dega|at n tmpu frnr.
Cat[e sstemuu de frnar - eficacitatea, stabilitatea, fidelitatea,
confort.
Ecactatea sstemuu de frnare asgur punerea n vaoare a
performan[eor de vtez ae automobuu, deoarece de e depnde sguran[a
crcua[e a vteze mar.
Stabtatea care consttue catatea automobuu de men[nere a
traectore n procesu frnr, depnde de tpu frneor, natura starea c de
ruare.
Fdetatea este catatea frneor de a ob[ne deceera[ dentce a
toate ro[e, pentru un efort de ac[onare determnat.
Confortu este catatea care contrbue a creterea securt[ crcua[e rutere
(progresvtatea fnr, efortur reduse a peda, absen[a zgomoteor
vbra[or).
Sstemu de frnare trebue s asgure deceerarea maxm a
automobuu, perms de aderen[, cu cond[a ca automobu s rmn
manevrab, adc sstemu de drec[e s poat reaza traectora
comandat.
Conform eg crcua[e pe drumure pubce, autotursmee trebuesc
echpate cu dou ssteme de frnare ndependente:
-sstemu de frnare de servcu, care trebue s ac[oneze pe toate ro[e;
-sstemu de frnare de sta[onare, care trebue s asgure frnarea sgur
a automobuu sta[onat pe panta maxm.
Fg. 1.2 Sistemul de frnare al unui autovehicul
1-dscu de frn; 7-pedaa de frn;
2-etre ; 8-t|;
3-senzor de tura[e ; 9-reee;
4-conducte de frn; 10-dsc protec[e;
5-untate hdrauc; 11-dsc;
6-amp defec[une ABS; 12-butuc.
5
II. Cl"sifi#"re" sistemelor de fr!"re
Sstemee de frnare, dupa rou pe care- au, se casc n:
1- sistemul principal de frnare, care se utzeaz a reducerea vteze
de depasare sau a oprrea automobuu. Datort ac[onr, de obce
prn apsarea une pedae cu pcoru, se ma numete frna de pcor.
2- sistemul staionar de frnare sau frna de staionare care are rou
de a men[ne automobu mobzat pe o pant, n absen[a conductoruu,
un tmp nemtat, sau supnete sstemu prncpa n cazu defectr
acestua.
Datort ac[onr manuae, se ma numete frna de mn.
Frna de sta[onare este ntnt sub denumrea de ,frn de parcare"
sau ,de ajutor". Frna de sta[onare trebue s ab un mecansm de
ac[onare propru, ndependent de ce a frne prncpae. Deceera a
recomandat pentru frna de staonare trebue s e ega cu ce pu[n
30% dn deceera[a frne prncpae. In genera frna de sta[onare prea
rou frne de sguran[;
-sistemul suplimentar de frnare sau dispozitivul de ncetinire care are
rou de a men[ne constant vteza automobuu, a coborrea unor pante
utzarea ndeungat a frneor. Acest sstem de frnare se utzeaz n
cazu automobeor cu mase mar sau destnate speca s ucreze n
regun de munte, contrbund a mcorarea uzur frne prncpae a
sporrea securt[ crcua[e.
Sstemu prncpa de frnare se compune dn frnele propriu-zise i
mecanismul de acionare a frnelor.
Dup ocu unde este creat momentu de frnare (de dspunere a frne propru-
zse), se deosebesc: frne pe ro[ frne pe transmse.
Dup forma pese care se rotete, frnee propru-zse pot : cu tambur
(radate), cu dsc (axae) combnate.
Dup forma peseor care produc frnarea, se deosebesc: frne cu sabo[,
frne cu band frne cu dscur.
Dup mecansmu de ac[onare, frnee pot : cu ac[onare drect,
pentru frnare foosndu-se efortu conductoruu; cu servoac[onare,
efortu conductoruu foosndu-se numa pentru comanda unu agent
exteror care produce for[a necesar frnr; cu ac[onare mxt, pentru
frnare foosndu-se att fora conductoruu ct for[a dat de un
servomecansm.
6
III. Sistemul $ri!#i$"l de fr!"re
3.1 Sistemele de r!nare cu antrenare prin lic"id
3.1.1 #$nstrucia general a sistemului de r!nare cu antrenare prin
lic"id% principiul de r!nare. &estinaia pril$r c$mp$nente a
sistemului de antrenare cu lic"id.
n prezent, a automobe, ac[onarea hdrauc a frneor este cea ma
rspndt, datort urmtoareor avanta|e: repartzarea efortuu de
frnare ntre pun[, propor[ona cu greutatea ce e revne, se reazeaz
foarte uor; repartzarea unform a presun pe sabo[; randament rdcat;
construc[e smp uor de ntre[nut. Prncpu de func[onare se
bazeaz pe transmterea for[e de ac[onare, exerctat de conductor
asupra pedae, chduu nchs n nstaa[a sstemuu foosrea presun
dezvotate n masa chduu pentru ac[onarea cndror de frn.
Sstemee de ac[onare hdrauc pot : cu un crcut sau cu un crcut
dubu (sou[e generazat n prezent).
Dezavanta|ee aconr hdrauce pot :
1- mposbtatea reazr unu raport de transmse rdcat;
2- scoaterea dn funcune a ntreguu dspoztv de frnare n
cazu sparger une conducte;
3- scderea randamentuu transmse a temperatur |oase;
4- ptrunderea aeruu n crcutu hdrauc duce a mrrea curse
pedae reduce foarte mut ecena frnr.
n genera, sstemu de frnare a automobuu se compune dn:
1- dspoztvu de frnare;
2- dspoztvu de ncetnre;
3- mecansmu de frnare;
4- eementu de comand.
Transmsa hdrauc a dspoztvuu de frnare este compus dn
urmtoaree eemente prncpae (g.3.1) : cndru prncpa 1, cndru de
ucru 2 conducte de egtura 3 4. eementu de comanda consttue
cndru prncpa 1, care este o pompa hdrauc smp, a cre pston se
ac[oneaz, prntr-o t|, de ctre pedaa de frn 5. Lchdu sub presune
se transmte prn conductee 3 4 ctre frnee dn fa[ dn spate,
ac[onnd prn ntermedu pstonaeor cndror de ucru 2, sabo[ sau
pcu[ee pe care se aa garnture de frc[une. Pentru emnarea aeruu
care eventua ar ptrunde n cooana de chd, cndr de ucru sunt
prevzu[ cu supape specae destnate acestu scop. La apsarea pedae
de frna se transmte o presune egaa a to[ cndr de ucru, ar eforture
de ac[onare a frneor depnd de dametree pstoaneor.
7
Fg. 3.1 Schema de principiu a dispozitivului de frnare cu acionare
hidraulic.
n g. 3.2 se preznt schemee dspoztveor de frnare cu
transmse hdrauca n cazu foosr unu sngur crcut pentru ambee
pun[ (g.3.2,a)s n cazu a doua crcute (g.3.2,b).
Fg. 3.2 Schemele dispozitivului de frnare cu acionare hidraulic cu
unul sau doua circuite de frnare: ! cilindru principal" # ! pedal" $ i
% ! conducte de le&atur" ' i ( ! cilindri de le&atur.
Sstemu de frnare serveste a:
1- reducerea vteze automobuu pn a o vaoare dort sau char pn
a oprrea u;
2- mobzarea automobuu n staonare, pe un drum orzonta sau n pant;
3- mennerea constant a vteze automobuu n cazu coborr unor pante
ung. Ecactatea sstemuu de frnare asgur punerea n vaoare a
performaneor de
vtez ae automobuu.
In practc, ecena frneor se aprecaz dup dstan a pe care se
oprete un automob avnd o anumta vtez.
Sstemu de frnare permte reazarea unor deceera maxme de 6-6.5
m/s2 pentru autotursme de 6 m/s2 pentru autocamoane autobuze.
Pentru a rezuta spa de frnare ct ma reduse este necesar ca toate
roe automobuu s e prevzute cu frne (frnare ntegra).
8
Efectu frnr este maxm cnd roe sunt frnate pn a mta
de bocare. Un sstem de frnare trebue s ndepneasc
urmtoaree cond[:
1- s asgure o frnare sgur;
2- s asgure mobzarea automobuu n pant;
3- s e capab de anumte deceera[ mpuse;
4- frnarea s e progresv, fr ocur;
5- s nu neceste dn partea conductoruu un efort prea mare;
6- efortu apcat a mecansmu de ac[onare a sstemuu de frnare s e
propor[ona cu deceera[a, pentru a permte conductoruu s ob[n
ntenstatea dort a frnr;
7- for[a de frnare s ac[oneze n ambee sensur de mcare ae
automobuu;
8- frnarea s nu se fac dect a nterven[a conductoruu;
9- s asgure evacuarea cdur care a natere n tmpu frnr;
10- s se regeze uor sau char n mod automat;
11- s ab o construc[e smp uor de ntre[nut.
Sstemu de frnare este compus dn pompa centra de frn,
servofrna frnee cu dsc, pentru roe anteroare, respectv frnee cu
tambur, pentru roe posteroare. In funce de puterea motoruu,
automobu poate echpat cu frne cu dsc a roe posteroare.
Sstemu hdrauc de frnare este compus dn dou crcute, care
funconeaz n dagona. Adc un crcut ac oneaz frnee fa
dreapta/spate stanga ceat ac oneaz frnee fa stanga/spate
dreapta. Prn aceasta, n cazu defectr unu crcut de exempu dn cauza
neetan et, automobu poate frnat prn ntermedu ceu de-a
doea crcut de frnare, nend afectat stabtatea acestua pe
traectora de depasare. Presunea pentru ambee crcute de frnare este
creat n pompa centra de frn tandem, prn ntermedu pedae de
frn.
Rezervoru de chd de frn, care este dspus n compartmentu
motoruu, deasupra pompe centrae de frn, amenteaz ntregu sstem
de frnare cu chd de frn. Un nve de chd de frn prea sczut n
rezervor este ndcat a automobee prn aprnderea unu bec de contro n
tabou de bord. In orce caz, nveu de umpere a rezervoruu de chd de
frn ar trebu vercat n mod reguat.
Servofrna a modeee cu motoare pe benzn utzeaz o parte dn
vacuumu creat de motor n coectoru de asprae. La aconarea pedae
de frn, fora de apasare este ampcat, prn ntermedu unor supape.
Deoarece a modeee cu motoare Dese nu exst depresune n coectoru
de asprae, o pompa de vacuum montat n partea posteroar a chuase
creeaz depresunea necesar funconr servofrne. Pompa de vacuum
este antrenat de ctre arboree cu came.
Frnee anteroare cu dsc sunt dotate cu etrer mob. In acest caz, pentru
apasarea pcueor de frn pe dsc este necesar un sngur pston. La
frna posteroar cu dsc exst do etrer c . Pentru apsarea pcueor
de frn, n cazu etreruu x, este nevoe de dou pstoane. Frna de
mn este ac onat prn ntermedu unor cabur ac oneaz asupra
roor posteroare. La modeee cu frne cu dsc a puntea posteroar, sunt
montate tamburur de frn supmentare n dscure de frn pentru frna
de mn. Acest ucru este necesar deoarece frna cu dsc nu se dovede
te a o frn de staonare ecent.
9
Pcuee de a frnee cu dsc ct sabo de a frnee posteroare cu
tambur se regeaz automat, astfe ncat regarea frne roor posteroare
devne necesar doar n cazu n care a reparae s-a demontat sstemu de
frnare.
Fg.3.3 Schema sistemului de frnare al automobilului )A*-''A.
! +olectorul de admisie a motorului" # ! supapa de ntoarcere" $ ! pedala"
% ! cilidrul principal a frnei" ' ! piston" ( ! arcul de ntoarcere" , ! arcul
supapei" - ! supapa de ntoarcere" . ! supapa" / ! servofrna" !
0ltru de aer"
#1 % ! cilindrele roilor" $ ! frna roii din fa" ' ! frna roii din
spate.
%.&.' Cili!drul $ri!#i$"l de fr!"re
Pompa centra sau cndru hdrauc prncpa "consttue eementu
de comand a ac[onr hdrauce. Construc[a e depnde de numru
crcuteor de frnare, de tpu servomecansmuu etc. In g.3.4 se
repreznt construc[a pompe centrae fooste a ac[onarea hdrauc a
frneor de a ro[e dn fa[ ae autocamoaneor ROMAN.
Pompa centra este format de corpu 1 n care este preucrat cndru
pompe, pstonu 16, rezervoru compensator cu chd 3 (demontab) cu
capacu 4, prevzut cu orcu de aersre, supapa dub, format dn
supapa de refuare 12 supapa de re[nere 11. Pstonu 16 are o
construc[e speca, avnd prevzute nte canae, care permt trecerea
chduu a revenre, dou garntur: garntura prncpa sau de
pompare 14 garntura secundar de etanare 17. Pstonu, a spate, este
prevzut cu aba de mtare 18 cu neu de sguran[ 19. Pentru ca
trecerea chduu s nu e bocat de garntura 14, ntre acesta capu
pstonuu se monteaz aba 15 (care dezpete garntura de pston n
tmpu curse de revenre). Garntura pstonuu supapa 11 au arcur
separate 6 13, ambee pr|nndu-se pe dscu gurt 7.
1
0
Fg.3.4 2ompa central.
Legtura dntre cndru pompe rezervoru de compensare se reazeaz
prn dou orc: 2 (compensator) 5 (de egazare). Orcu 2
amenteaz pompa cu chd dn rezervor, a revenrea pstonuu,
permte evacuarea aeruu dn compartmentu pstonuu. Orcu 5
permte trecerea chduu ntre cndru rezervor, atunc cnd au oc
datarea chduu evacuarea aeruu dn pompa centra. La ac[onarea
sstemuu de frnare, pstonu 16 este depasat spre dreapta, mpngnd
chdu. Arcu supape 12 va ceda for[e exerctate de chd va deschde
supapa de refuare, ar chdu va mpns prn conducte. La ncetarea
efortuu de frnare, dac eberarea pedae se face ent, o dat cu
depasarea pstonuu 16, sub ac[unea arcuu 6, spa[u dn fa[a pstonuu
se umpe cu chd rentors prn conducte, ce deschde supapa de re[nere
11 (ca urmare a revenr arcuror de a sabo[). Dac eberarea pedae se
face brusc, depasarea rapd a pstonuu spre stnga face ca n fa[ s se
formeze o depresune. A|utat de aba 15, garntura 14 se dezpete de
pston, ar, prn canaee pstonuu, chdu trece dn compartmentu
pstonuu umpe spa[u dn fa[a pstonuu. Prn supapa 8, se face
aersrea pompe, ar prn reduc[a 10, etanat cu garntura 9, egarea
conducte de frn a corpu pompe.
In g. 3.5 este reprezentat o pomp centra n tandem cu dou
pstoane, pstonu 2 deservnd crcutu frneor ro[or dn fat, ar pstonu
5 crcutu franeor rotor dn spate. Cee doua pstoane se depaseaza n
cndru prncpa 1.
Fg. 3.5. 2ompa central n tandem utilizat la acionarea cu dublu circuit.
! corp" # - piston primar" $ - resort pentru pistonul primar" % -
racorduri circuit fa"
' - piston secundar" ( - resort pentru pistonul secundar" , - racord
circuit spate"
- - supap dubla 3refulare i reinere4" . - supap de purjare" / - racorduri
de comunicare cu rezervorul de lichid frn" -
tifturi.
11
%.'. Sistemele de fr!"re #u "!tre!"re $!eum"ti#
%.'.& Com$resorul
In genera, a sstemee de frnare ae automobeor se foosesc compresoare cu
pston, cu o sngur treapt, mono sau bcndrce.
In g. 3.6 este reprezentat compresoru monocndrc (cu capactatea
cndrc de 213 cm3), utzat a autocamoanee ROMAN. La coborrea
pstonuu 8, aeru este asprat n cndru, dn atmosfer sau dn gaera de
aspra[e a motoruu, prn supapa de aspra[e 2. La rdcarea pstonuu,
aeru este comprmat refuat, prn supapa 1 racordu D, catre
rezervoaree de aer comprmat.
Fg.3.6. +onstrucia compresorului monocilindric. 5 ! racord de refulare1 S !
racord de aspiraie1 ! supapa de presiune cu discuri1 # ! supapa de aspiraie
cu discuri1 $ ! suportul pompei1 % ! arbore cotit1 ' ! inel de etanare radial1 ( !
rulment1 , ! contra&reutate1
- ! piston1 - ! biela1 / ! la&r de alunecare.
%.'.' Re(ul"torul de $resiu!e
Reguatoru de presune are rou de a men[ne n sstemu de conducte a
sstemuu de frnare presunea prescrs pentru orce regm de tura[e a
compresoruu.
Reguatoru de presune utzat a autocamoanee ROMAN (g. 3.7) are
ncuse n construc[e un tru de aer un racord pentru umperea cu aer
comprmat a pneuror automobuu. Aeru debtat de compresor ntr n
reguator prn orcu L. dup care este trecut prn tru de aer 7 apo
trms prn supapa de re[nere 2 racordu V spre rezervoru de aer
comprmat.
Cnd presunea aeruu comprmat atnge vaoarea de 7.3 bar, membrana
16 se rdc permte aeruu s ptrund prn duza 14 spre pstonu 12. Pstonu
coboar deschde, supapa de suprapresune 11, care descarc n atmosfera
aeru comprmat, prn racordu 10.
12
Scderea brusc a presun dn amontee supape de re[nere 2 face ca aceasta
s se nchd, mpedcnd erea n atmosfer a aeruu comprmat dn sstemu
de frnare.
Dac presunea aeruu comprmat dn conducte scade sub vaoarea
prescrs (6.2 bar a frnee cu dou conducte 4.8 barda cee cu o
conduct), presunea de deasupra pstonuu 12 scade, aeru ese prn duza
de aersre 13, ar membrana 16 nchde duza 14. In acest caz,
compresoru debteaz aeru comprmat prn supapa de re[nere drect spre
rezervoare.
Pentru umperea cu aer eomprmat a pneuror, se desface pu[a-
uture 4 se monteaz un furtun adecvat. La desfacerea pute se
deschde n mod automat supapa de umpere dn racord.
Fg. 3.7 +onstrucia re&ulatorului de presiune cu 0ltru.
6 ! racordul de la compresor" 7 ! racordul spre rezervoarele de aer
comprimat" ! re&ulatorul de presiune" # ! supapa de re inere" $ ! ori0ciu de
trecere" % ! piulia-8uture" '
! distribuitor" ( ! intrarea 9" , ! 0ltru" - ! arc de precomprimare" . !
evacuarea"
10 ! racord pentru evacuarea impuritilor" ! supapa de suprapresiune"
# ! piston de deconectare" $ ! duza de aerisire1 % ! duza
membranei" ' ! intrarea 99" ( !
membran" , ! racord pentru dispozitivele de declanare.
3.3 #$nstrucia i unci$narea r!nel$r
pr$priu'zise 3.3.1 Fr!nele cu tam(ur )i
sa($*i ineri$ri
Pr[e componente prncpu de func[onare. Datort smpt[ or.
frnee cu tambur sabo[ nteror sunt foarte rspndte a automobe.
n gura 3.8 este reprezentat schema de prncpu a frne cu tambur
sabo[ nteror a une ro[. Sodar cu roata 1, ncrcat cu sarcna G, se
a tamburu care se rotete n sensu ndcat pe gur cu vteza
unghuar m. Sabo[ 3 sune artcua[ n punctee 4 pe taeru frne care
nu se rotete cu roata, nd x.
1
3
La apsarea pedae 7, cama (1 prn ntermedu prghe -1 se rotete
apas sabo[ asupra tamburuu 2. n aceast stua[e, ntre tambur sabo[
apar for[e de frecare ce vor da natere a un moment de frnare :f1 care se
opune mcr automobuu.
Sub ac[unea momentuu :f1 n zona de contact a ro[ cu drumu, a
natere reac[unea Fr ndreptat n sens opus mcr. Tot n zona de contact
apare reac[unea vertca a drumuu *r.
Fgura 3.8 Schema de principiu a frnei cu tambur i saboi
inferiori.
n tmpu frnr, datort frecr ce a natere ntre tambur garnture
frecare ae sabo[or, energa cnetc a automobuu se transform n cdur.
n momentu oprr apsr asupra pedae, arcu 5 readuce sabo[ n poz
n[a, ar frnarea nceteaz.
Tipuri de sa($*i utiliza*i la r!nele cu tam(ur. Sabotul primar
sabotul secundar1 n gura 3.9 sunt reprezentate for[ee care ac[oneaz
asupra une frne cu do sabo[ smetrc 1 2, artcua[ a un punct
comun x %. n tmpu frnr, sabo[ apas pe tamburu % cu for[a S, care
determn reac[une normae N1 N2. Dac tamburu se rotete cu vteza
unghuar m for[ee N1 N2 ce apas asupra suprafe[eor de frecare, vor
da natere a dou for[e de frecare ;1 F2 care, pentru sabo[, au sensu
dn gur, ar pentru tambur sens nvers. Pentru smpcare, se consder
c att reac[une normae N1 N2 ct for[ee de frecare F1 F2 sunt
apcate a |umtatea suprafe[eor de frecare.
Fa[ de punctu de artcua[e a sabotuu 2, for[a d un moment de
sens contrar momentuu dat de for[a S1 mcornd apsarea sabotuu
tamburu ro[ reducnd astfe efectu de frnare corespunztor for[e S.
Efectu de autoampcare duce a mrrea for[e N1 n compara[e cu N2
dec a u F1 fa[ de F2, pentru aceea apsare S a sabo[or. Datort
acestu fapt, a mersu corespunztor sensuu ndcat pe gur, sabotu 1
se va uza ma mut dect sabotu 2. Dac se schmb sensu de rota[e,
fenomenu se petrece nvers.
Fgura 3.9 ;orele care acioneaz asupra saboiolor n timpul
frnarii.
14
Sabotu care apas ma mut asupra tamburuu se ntnete sub
denumrea de sabot primar (actv), ar ceat de sabot secundar (pasv).
Pentru a egaza uzure a ce do sabo[, se foosesc dverse sou[
constructve, ca: for[e de apsare ma mc sau garntur de frecare de
dmensun ma mar a sabotu prmar fa[ de ce secundar.
Sabotul articulat i sabotul 8otant1 n func[e de natura tpu reazemuu
sabo[or, frnee cu tambur sabo[ nteror pot : cu sabo[ artcua[ cu
sabo[ otan[. n cazu sabotuu artcuat, aproperea acestua de tambur se
reazeaz prn rotrea n |uru unu punct x. Sabotu otant se aprope de
tambur prntr-o mcare compus dntr-o rota[e o transa[e.
Tipuri uzuale de r!ne cu tam(ur )i sa($*i interi$ri. ;rna simple<.
Frna smpex are n compunere un sabot prmar unu secundar, care pot
artcua[ sau otan[.
n gura 3.10, a este reprezentat frna smpex a care amb sabo[ 7 2
sunt artcua[ n reazemee $ (sabo[ artcua[). Indferent de sensu de rota[e,
unu dn sabo[ va apsa ma mut asupra tamburuu (. Excentrcee % '
servesc n regarea |ocuu dntre sabo[ tambur.
Sabo[ sunt apsa[ pe tambur cu for[e egae S produse de ac[unea chduu
sub presune asupra pstonaeor ce se gsesc n cndru ,.
La frna smpex dn gura 4.3, b ac[onarea sabo[or 1 2 (artcua[
n reazemee $4 se face prn ntermedu came % cu for[ee S1 S2. n
gura 3.10, c este reprezentat frna smpex a care amb sabo[ % '
artcua[ a un punct comun x 61 prn ntermedu a dou prgh
artcuate oscante l 2 (sabo[ otan[) n acest caz, n tmpu
func[onr, capetee nteroare ae sabo[or ocup poz[a n care ntreaga
ungme apas pe tamburu (. producndu-se o uzare ma unform.
Fgura 3.10 ;rna simple<:
a i b ! cu saboi articluai" c ! cu saboi foltani.
;rna duple<. Frna dupex are n compunere do sabo[ prmar care pot ucra
ca sabo[ prmar a rota[a ntr-un sngur sens 3frna uni-duple<4 sau n ambee
sensur 3duo-duple<4.
;rna duo-duple< (g. 3.11) preznt partcuartatea c amb sabo[
ucreaz cu efect de autoampcare (ca sabo[ prmar) ndferent de sensu
de rota[e.
1
5
Fgura 3.11 ;rna duple<.
La frnare, pstoanee dn cndr 5 6 apas sabo[ l 2 pe tamburu
%1 ar aceta, sub ac[unea for[eor de frecare, se depaseaz pe drec[a
de rota[e. Dac sensu de rota[e este ce ndcat pe gur, atunc sabotu
l1 sub ac[unea pstonuu cndruu ( a for[e de frecare, se va spr|n pe
oprtoru 3. n acea tmp sabotu 2, sub ac[unea pstonuu cndruu 5
a for[e de frecare, se va spr|n pe oprtoru $. La rota[a n sens nvers,
sabotu l se va spr|n n oprtoru $1 ar sabotu 2 n oprtoru $.
;rna servo. Frna servo sau frna cu ampcare are do sabo[
prmar, sabotu posteror nd ac[onat de sabotu anteror. Datort
for[eor de frecare dntre sabotu anteror tambur, for[a de ac[onare a
sabotuu posteror este ma mare n compara[e cu for[a de ac[onare a
sabotuu anteror, n acest fe, momentu de frnare se mrete
substan[a.
=n cazul n care saboii sunt primari numai la mersul nainte1 frna
poart denumirea de uni-servo1 iar n cazul n care saboii sunt primari
pentru ambele sensuri de mers1 frna este ntlnit sub numele de duo-
servo.
n gura 3.12, a este reprezentat frna un-servo utzat a ro[e pun[
dn fa[ a unee autocamoane. Sabotu % este artcuat a partea superoar
n reazemu 2 este ac[onat de sabotu $1 prn ntermedu dspoztvuu - de
regare a |ocuu. Datort for[eor de frecare dntre sabotu $ (ac[onat de
pstonu cndruu (4 tamburu l1 for[a cu care este ac[onat sabotu % este
ma mare dect for[a cu care este ac[onat sabotu $. De asemenea
momentu de frnare va ma mare.
Fgura 3.12 ;rne servo:
a ! uni-servo" b !duo-servo" -tambur" #-bolpentru articulaia sabotului
%"
$ i % ! saboi" ' i , ! arcuri" (-clindru receptor" --dispozitiv de
re&lare a jocului dintre saboi i tambur.
;rna duo-servo se caracterzeaz prn faptu c ecare sabot ac[oneaz pe
ceat cu efect de servo ac[une, n func[e de sensu de rota[e, amb sabo[
ucrnd ca sabo[ prmar. Sabo[ $ %sunt ega[ n sere ac[ona[ de a un
cndru hdrauc. La frnare, sabo[ se depaseaz n sensu de rota[e pn cnd
unu dntre e a|unge cu captu superor n oprtoru 2. n func[e de
1
6
sensu de rota[e, sabotu $ ac[oneaz sabotu % prn ntermedu
dspoztvuu de regare - sau sabotu % ac[oneaz sabotu $.
n gura 3.13 se preznt dspoztvu pentru regarea automat a
|ocuu dntre sabo[
tambur.
La ac[onarea pedae de frn, pstoanee cndruu receptor depaseaz
sabo[ spre tambur, n aceste cond[, beeta (care este men[nut n
contact cu sabotu cu a|utoru arcuu 5) se depaseaz o dat cu sabotu
spate ac[onnd asupra prghe 2 a sectoruu dn[at $1 depasndu-1
spn centru, Dac |ocu ntre garnture sabo[or tambur este ma mc,
prgha 2 rmne angrenat cu sectoru $1 ar dac |ocu este mare, arcu
% ac[oneaz sectoru dn[at $ pe angrena|u prghe 2, cu un dnte spre
stnga. Dup eberarea pedae, sabo[ revn a poz[a n[a, datort
beete l care [ne ndeprta[.
Fgura 3.13 5ispozitiv pentru re&larea automat a jocurilor dintre sabo
i i tambur.
3.3.+ Fr!nele cu disc
Extnderea utzr frneor cu dsc a automobe se expc prn
numeroasee avanta|e pe care e preznt n raport cu frnee cu tambur,
cee ma mportante nd: posbtatea mrr suprafe[eor garnturor de
frecare; dstrbu[a unform a presun pe suprafe[ee de frecare , drept
consecn[, uzarea unform a garnturor necestatea regr ma rare a
frne; suprafa[ mare de rcre cond[ bune pentru evacuarea cdur;
stabtate n func[onare a temperatur |oase rdcate; echbrarea
for[eor axae psa for[eor radae; posbtatea func[onr cu |ocur
mc ntre suprafe[ee de frecare, ceea ce permte s se reduc tmpu de
ntrare n func[une a frne; nocurea uoar a garnturor de frecare
reazeaz regarea automat a |ocuu dntre suprafe[ee de frecare prntr-
o construc[e ma smp; nu produc zgomot n tmpu frnr.
;rnele cu disc pot 0 de tip deschis sau nchis. Cee de tp deschs se
utzeaz ma aes a autotursme, pe cnd cee de tp nchs n speca a
autocamoane autobuze.
Fr!na cu disc desc"is. Frna cu dsc deschs reprezentat n gura
3.14, este compus dn dscu l montat pe butucu ro[ $ dn cadru
(suportu) 5 a care se gsesc pstoanee, prevzute cu garnture de frc[une
. Cadru monoboc se monteaz otant sau x de taeru frne, n cazu de
fa[, cadru este xat rgd prevzut cu do cndr de ac[onare.
1
7
Fgura 3.14 ;rna cu disc deschis cu pistoane de acionare pe
ambele fee ale discului.
La sou[e a care cadru 7 se monteaz otant pe punte (Renaut)
exst un sngur cndru de ac[onare, dspus numa pe una dn fe[ee
dscu (g. 3.15). n acest caz, cursa pstonuu de ac[onare este dub fa[
de aceea de a frnee cu cadru. Cadru trebue s e sucent de robust
spre a nu deforma sub ac[unea unor for[e mar.
Aceast frn, datort faptuu c dscu se dat pu[n n panu axa,
permte ca |ocu dntre dsc garnture de frc[une s e men[nut a
vaor ma mc dect a frnee cu tambur.
n genera, frnee cu dsc deschse nu posed efect servo prn
urmare au o ecactate sab. Unee frne cu dsc deschse pot asgura un
anumt efect servo, care este men[nut ns a vaor moderate.
Fgura 3.15 5ispozitiv pentru re&larea automat a jocului la frna
cu disc.
La frna cu dsc de a puntea dn fa[ a autotursmeor Daca (g. 3.16 ),
cadru monoboc (etreru) l este otant, putndu-se depasa fa[ de dscu
6. n orcu etreruu se gsete pstonu 2, prevzut: cu garntura $1
avnd rou de etanare tute readucere a pstonuu n poz[a n[a.
Manonu % mpedc ptrunderea mpurt[or. Dscu ( este xat cu
urubur de scucu ro[, rotndu-se o dat cu acesta.
La apsarea pe pedaa de frn, chdu ptrunde n cndru etreruu
depaseaz pstonu 2, care, a rndu su, apas garntura de frecare 7 pe dsc.
n acea tmp se produce o depasare atera a etreruu astfe nct a doua
pcu[ de frn 5 va apsat pe dsc.
1
8
Datort frecr dntre cee dou pcu[e dsc, a natere for[a de frnare ce se
dstrbue n aa fe, nct asgur o uzare unform a garnturor de frc[une.
Fgura 3.16 ;uncionarea frnei cu disc de la autoturismele
5acia.
Fr!na cu disc ,nc"is. Acest tp de frn, fa[ de frna cu dsc
deschs preznt avanta|u une bune prote|r mpotrva ptrunder ape
murdre, putnd uor ermetzat. Aceste frne pot cu sau fr
efect servo. n gura 3.17 este reprezentat frna cu dsc nchs, cu
servoefect, utzat a automobe. Ea se compune dn carcasa 5, xat pe
butucu ro[, dscure l # (cu garntur de frc[une), bee 3 cndr de
ac[onare %. n tmpu frnr, dscure de frc[une l 2 sunt apsate pe
carcasa rottoare 5. Corpu cndruu de ucru este xat pe dscu 2, ar t|a
pstonuu se reazem pe dscu . La frnare, cnd dscu l se depaseaz
n raport cu dscu 2, bee $ se depaseaz pe panure ncnate n partea
ma ngust a n[ue[eor, dstan[nd dscure obgndu-e sa apese cu
garnture de frc[une pe carcasa rottoare. Frna este prevzut cu un
dspoztv de regare automat a |ocuu dntre suprafe[ee de frecare.
Fgura 3.17 ;rna cu disc nchis utilizat la
automobile: a ! pri componente" b ! principiul
de funcionare.
Frnee cu dsc nchse, avnd suprafe[ee de frc[une foarte mar,
preznt avanta|u une uzr foarte reduse, datort ucruu mecanc
specc de frecare foarte mc. De asemenea, regmu termc este ma
sczut dect a o frn cu sabo[, echvaent dn punctu de vedere a
performan[eor.
1
9
%.%.% Fr!ele su$lime!t"re
La autovehcuee cu mas mare, destnate transportuu urban, cu
oprr dese, sau crcua[e pe drumur de munte - unde trebue s coboare
pante ung - este necesar s se prevad frne supmentare (dspoztve
de ncetnre), care s permt scderea graduu de soctare a frneor de
servcu.
5up principiul de funcionare1 ee pot : de motor, eectrodnamce
hdrodnamce. Fnd ma smp dn punct de vedere constructv, se utzeaz
ma mut frna de motor.
;rna de motor. n gura 3.18 este reprezentat schema de prncpu a
frne de motor utzat a autocamoane autobuze. Aceast frn
produce obturarea gaere de evacuare cu a|utoru une capee,
concomtent cu bocarea admse combustbuu, ceea ce face ca motoru
s func[oneze ca un compresor, producnd frnarea automobuu prn
ntermedu transmse. Frna este prevzut cu do cndr, ega[ n
parae l pentru ac[onarea capete de obturare 2, ar / pentru bocarea
admse combustbuu, nd ac[ona[ pneumatc de a supapa de aersre
7.
Fgura 3.18 Schema frnei de motor la autocamioane si
autobuze:
1- cilindru pt acionarea clapetei din &aleria de evacuare" # i $ ! poziiile
clapetei de obturare" % ! racord de la compresor" ' ! rezervor de aer
comprimat" ( ! sursa de
ener&ie electric" , ! supap de aerisire" - ! clem" . ! tij ctre
pedala de acceleraie" / ! cilindru pentru blocarea
combustibilului" ! poziia nchis" # ! poziia descis" $ ! pompa
de injecie.
;rna hidrodinamic sau retarder. Acest tp de frn are, fa[ de
ceeate ssteme de frnare,cea ma mare putere specc de frnare.
Frna hdrodnamc format numa dn pomp dn stator consttue
frna hidraulic sau retarder care func[oneaz ca un hdroambrea| a care
turbna este bocat.
Energa de frnare transformat "n energe caorc nmagaznat n ue poate
uor evacuat prn trecerea ueuu prn schmbtoare de cdur.
;rna electroma&netic se recomand pentru automobee
autotrenure cu mas mare, ma aes dac nstaa[a eectrc a acestora
ncude un generator de curent aternatv. De asemenea, frna
eectromagnetc se utzeaz a pun[e remorcor sau semremorcor cu
sarcn ut mare. Ac[onarea acestor dspoztve este smp poate
automatzat.
Frnee eectromagnetce ma rspndte sunt de dou tpur, cu ndusu sub
form de dsc cu ndusu sub form de tambur (copot).
2
0
I). Ale(ere" sistemului de fr!"re. *ustifi#"re" s#+emei #o!stru#ti,e.
Pentru acest proect vom aege pentru puntea fa[,spate frne pe
dsc ventate,de tp deschs.
Fg. 4.1 ;rn pe disc ventilat.
-.1 Regimurile de r!nare ale aut$turismului
-.1.1 #azul r!nrii integrale
dv _

kSv
2
_
m 1

2 1 g cos sin +
dt ,max 13Ga
,
s ]
unde:
-g=9,80m/s2-acceera[a
gravta[ona; - =25 0(0,43
radan);
- - coecentu de aderen[ a drumuu;
-Ga - greutatea tota a autovehcuuu
ncrcat; - v - vteza maxm a
autovehcuuu;
1k

aer


C
x
2-
2
;
k-coecentu aerodnamc a autovehcuuu;
1-

aer
-denstatea aeruu;
2- Cx-coecentu aerodnamc a autovehcuuu;
3- S - ara suprafe[e frontae a autovehcuuu.
2
1
-.1.+ #azul r!nrii numai a r$*il$r pun*ii a*
b _
dv _

L

m 1
g

cos sin1
h
g s
2
dt ,max
1
]

L ,
unde:
1- b- dstan[a pe orzonta de a centru de greutate a puntea spate;
2-
h
g
- n[mea centruu de greutate a autovehcuuu;
3- L - ampatamentu autovehcuuu.
4.1.3 #azul r!nrii numai a r$*il$r pun*ii spate
a _
dv _
m 1
L
g


cos sin

1
h
g
2
dt ,max
1
s ]

L
-
,
unde:
1- a - dstan[a pe orzonta de a centru de greutate a puntea fa[;
2-
h
g
- n[mea centruu de greutate a autovehcuuu;
3- L - ampatamentu autovehcuuu.
Aprecerea compararea capact[ de frnare a autotursmuu se
face cu a|utoru deceera[e maxme absoute af sau reatve aref ,a
tmpuu de frnare tf a spa[uu de frnare mnm sf mn n func[e de
vtez Acet, parametr pot determna[ n nterva a dou vteze, dntre
care una poate ega cu zero a frnarea tota.
La frnarea cu ambrea|u decupat, ecua[a
dferen[a este :
a
f


dv
dt

1
ma
(
F
f
+

R
)
unde:
1- `-coecentu de nuen[ a maseor aate n rota[e a frnarea cu
motoru decupat ;
2- ma- masa autotursmuu ;
3- Ff -for[a de frnare;
4- R-suma rezsten[eor a nantarea autotursmuu.
Acest parametru se exprm uneor n
procente : a
fref

a
g
f

a
g
f

100!"
Cunoscnd c Ff= Zf consdernd `=1,c vteza a care ncepe
frnarea nu este prea mare atunc Ra 0,c frnarea se face pe un drum
orzonta cu 0 pe toate ro[e (Zf Ga),ecua[a de mcare n tmpu
frnar devne :
af g(f+)
unde:
-coecentu aderen[e.
Dac toate ro[e sunt bocate, atunc f 0 rea[a devne :
22
af gf sau


dv
dt


g
de unde :
v
d
v
v
d
v 1
t
f

(v
1
v
2
)
d
d
g
v v
1 1
La frnarea tota (v2=0),
rezut:
t
f


g
v

Fg. 4.2. Procesul de frnare


Dup cum se observ dn g.4.2, procesu de frnare poate mpr[t n
patru etape caracterzate de tmp t1, t2, t3 , t4:
unde:
-t1-tmpu de reac[e a conductoruu dn momentu
seszr necest[ frnr pn a nceperea curse ute
a pedae de frn;
-t1`-tmpu n care conductoru percepe apar[a obstacouu a
hotrrea de frnare; -t1``-tmpu necesar mutr pcoruu pe pedaa de
frn;
-t2-tmpu de rspuns a dspoztvuu de frnare (tmpu tota de
ntrare n ac[une a dspoztvuu de frnare);
-t2`-mpu dn momentu apsr pe pedaa de frn pn a
nceperea ac[un de frnare;
-t2``-n acest nterva deceera[a crete de a zero a vaoarea maxm;
-t3-tmpu de frnare propru-zs cu men[nerea for[e de frnare a o
vaoare constant ,e reprezentnd tfmn dn rea[a;
-t4-tmpu de a sbrea pedae pn a anuare.
Acest ndce nu preznt mportan[ mare, parametru de baz a
capact[ de frnare nd spa[u mnm de frnare.
Pornnd de a rea[a deceera[e scrnd-o sub at form rezut:
23
d

vd dv
sd
v
v
d td
ds td
s
v
d

v
g
(
!f + Ga
fc o + Gsa s i +n"
2
#)
s
`
d
Ga
d s

`
Ga

v d v
g
!
f
+ G
a
fc o + Gs
a
s i +n"
2
#
Integrnd aceast exprese n ntervau v1 :v2 consdernd c =1,
c frnarea se face pe toate ro[e (Zf=Gacos ) c Ra0 0, rezut.
s
f

v
2
v
2

1
1 2
2g f +
La frnarea tota (V2=0 f=0) rea[a devne.
s
f

v
2
1
2gf
La frnarea cu motoru nedecupat ,deceera[a absout afm este
dat de rea[a:
a
fm

dv
(F
f
+ F
fm
+ R)
1

`
m
a dt
unde :
-fm-for[a de frnare datorat motoruu.
Frnarea cu motoru nedecupat este ma ecace dect cea cu
motoru decupat cnd afm>af.
De ac rezut c totdeauna este ra[ona s se frneze cu motoru
nedecupat, c de a caz a caz, de a o anumt vtez.
n practca conducer autotursmeor este ndcat s se fooseasc
ntotdeauna frnarea cu motoru nedecupat deoarece ner[a voantuu
a ceorate pese ac[oneaz ca un reguator a for[e de frnare dezvotate
a ro[ men[ne stabtatea autotursmuu n procesu frnr.
-.+ &eterminarea m$mentel$r de r!nare necesare la pun*ile
aut$turismului
Sstemu prncpa de frnare sau frna de servcu este sstemu care
ac[oneaz pe toate ro[e autotursmuu.
Reac[une dnamce Z1,Z2
!
1
G
a

b

+h
g
$ "
L
!
2
G
a

a

h
g
$ "
L
2
4
unde:
1- a -dstan[a pe orzonta de a centru de greutate a puntea fa[;
2- b -dstan[a pe orzonta de a centru de greutate a puntea spate;
3- g=9,80 m/s2 -acceera[a gravta[ona;
4- hg -n[mea centruu de greutate a autovehcuuu;
5- L - ampatamentu autovehcuuu;
6- -coecentu de aderen[ a drumuu;
7- Ga - greutatea tota a autovehcuuu ncrcat.
Momentee de frnare repartzate
pe ro[: -pentru ro[e fa[:
%
fRF

%
2
f

1
$m "
-pentru ro[e spate:
%
fRS

%
2
f

2
$m"
Fg.4.3 5eterminarea reaciunilor i a momentelor de frnare.
-.3 #alculul r!nei disc a*
La cacuu frne dsc deschse se peac de a poteza c presunea
exerctat asupra garntur de frc[une este unform.
C

2 # &

2 # # S
$
S S
unde:
1- U - for[a de frecare;
2- S - for[a care ac[oneaz asupra pcu[eor de frn;
3- - coecentu de frecare .
25
n mod corespunztor sensbtatea frne se ob[ne conform den[e prn
dervarea rea[e raportuu de transmtere C n raport cu coecentu de frecare,
adc:
dC
2
d
Presunea de contact dntre pcu[a de frc[une dsc este:
%
0

3&
'
( 1
1
n
'
(r
e
3
r
i
3
)
2
m m]
unde:
1- re -raza exteroar;
2- r=k*re -raza nteroar;
3- r=(0.6-0.75)re;
4- - unghu a centru exprmat n radan;
2- nf - numru suprafe[eor de frecare;
1- -coecent de frecare;
2- Mf - momentu de frnare.
Pentru cacuu for[e de apsare aeg frn dsc servo prezentat n gura de
ma |os:
Fg. 4.4 +alculul forei de apsare.
Reac[unea N se cacueaz cu rea[a:
$
1
2
' )r
e

2
r
i

2
* $ "$
unde:
1- re - raza exteroar;
2- r - raza nteroar;
3- = 500(0.8726 radan);
4- '
mm
$
2
- presunea de contact dntre pcu[a de frc[une dsc.
2
6
Echbru for[eor pentru monta|u servo este:
1S $
`
$ 0
2S $ (1 +
`
) $ "$
unde :
1-
`
- coecent de frecare dntre pcu[ cndru.
4.4 C"l#ulul fr!ei dis# s$"te
Presunea de contact dntre pcu[a de frc[une dsc
este:
%
0

3&
'

( 1
1
n
'
(r
e
3
r
i
3
)
2
m m]
unde:
1- re- raza exteroar;
2- r=k*re -raza nteroar;
3- r=(0.6-0.75)re;
4- - unghu a centru exprmat n
radan; - =45-500
- nf - numru suprafe[eor de
frecare; - - coecent de
frecare;
-Mf - momentu de frnare.
Reac[unea N se cacueaz cu
rea[a:
$
1
2
' )r
e

2
r
i

2
* $ "$
unde:
1- re -raza exteroar;
2- r - raza nteroar;
3- =500(0.8726 radan);
$
1- p| mm
2
| - presunea de contact dntre pcu[a
de frc[une dsc; Echbru for[eor pentru monta|u servo
este:
S $
`
$ 0
S $ (1 +
`
) $ "$
unde:
-
`
- coecent de frecare dntre pcu[ cndru.
2
7
-.. /eri0carea la uzur
1resiune speci0c
Pe suprafa[a garnturor de frecare, a frnare, a frnee dsc se admte c
presunea pe dsc este unform se consder o presune mede ce se
cacueaz cu rea[a:
P
med

(r
e
2
$
r
i
2
)
(presunea
mede)
unde:
- = 0,8726 radan;
1- re -raza exteroar;
2- r - raza nteroar.
4.6 Lucrul mecanic speci0c de r!nare
Durabtatea garnturor de frecare se aprecaz cu a|utoru ucruu
mecanc specc de frnare dat de rea[a:
L
s

L

f
#

unde:
1- Lf - ucru mecanc a for[eor de frnare;
2- A - suprafa[a garnturor de frecare de a toate
frnee . Lucru mecanc a for[eor de frnare se
determn cu rea[a:
L
f

2+
1

G
g
a
(
2
unde:
-V-vteza automobuu a nceputu
frnr. Frne fa[
1- n - numru pcu[eor fa[ ;
2- A1 - ara une pcu[e fa[;
3- = 0,8726 radan;
4- re - raza exteroar;
5- r - raza nteroar;
6- Ga - greutatea tota a autovehcuuu ncrcat;
7- g = 9,80 m/s2 - acceera[a gravta[ona;
A
1

1
2
(r
e
2
r
i
2
) mm
2
"
;
Frne spate
1- m - numru pcu[eor spate m;
2- A2 - ara une pcu[e spate;
3- = 0,8726 radan;
4- re - raza exteroar;
5- r - raza nteroar;
28
1- Ga -greutatea tota a
autovehcuuu ncrcat;
2- g = 9,80 m/s2 -acceera[a
gravta[ona.
-.2
1uterea
speci0c
de r!nare
Puterea de
frnare
necesar a
frnarea
unu
autovehcu
de mas
ma=
Vmax m/s pn a
oprre cu
deceera[a af max
este dat de
rea[a:
P
G
0
a
f max
(
n max
;
g
Iar puterea specc
de frnare este :
P
P

(

G
a
a
#
s max
g
G
0

de
a
vte
za
g
Verca
rea se
face pe
ecare
punte
avnd
n
vedere
dstrbu
rea
for[e
de
frnare
exprm
at
prn
coece
n[ cu
rea[e
:
P
s1

1

G
a
a
f

max
(
max
g
#
1
P
s 2 2
unde:
-
A
1
,
A
2

-
r
epre
znt

supr
afe[
ee
garn
tur
or
de
frc[
une
ae
pun[

fa[

resp
ect
v
spate;
1-
-
coe
cent
u de
ader
en[
a
dru
muu
;
2-
Ga -
greut
atea
tota
a
auto
vehc
uuu
ncr
cat;
3-
g =
9,80
m/s2
-acce
era[
a
grav
ta[o
na ;
2- af
max -
deceer
a[a
maxm
a
autove
hcuuu
a
frnare;
1-

4.8 #
a
l
c
u
l
t
e
r
m
i
c
a
l

r
!nel$r
Cacu
u termc a
frneor unu
automob se
poate face
numa pe baza
unor date
expermentae
refertoare a
cond[e reae
de rcre a
frneor n
tmpu frnr.
Cacuee
termce
efectuate pe
baza acestor
date char dac
nu reect n
mod de
soctarea
termc a
frneor
autovehcuuu
proectat,
consttue un
m|oc de evtare
a unor
neconcordan[e
mar ntre
dmensonare
cern[ee de
expoatare.
Pentru
autoveh
cuu
proectat
avem

G
a
#

da$
cm
2

"$
-.3.1
#alcul
ul
termic
al
r!nel
$r la
r!nar
ea
intensi
4
n
cazu
frnr
ntensve,
zoate de
scurt
durat se
neg|eaz
schmbu
de cdur
cu
exteroru,
consdern
du-se c
ntreaga
canttate
de cdur
care se
d
e
g
a|

c
o
n
tr
b
u
e
a
r
d
c
area
temperatur
frne propru-
zse. Datort
conductbt[
termce foarte
reduse a
garnturor de
frc[une,
aproape
ntreaga
canttate de
cdur este
preuat de
dscu de frn .
29
Creterea de temperatur a dscuu a o frnare ntensv, zoat de
a vteza V pn a oprre este:

G
a
(
2
; 10,500 c n
f
G
t
unde:
- - coecent ce repreznt frac[unea de cdur preuat de dsc, =
99 %;
1- c - cdura masc, |/Kg*K;
2- Gt - greutatea dscuu,kg ;
3- nf - numru ro[or frnate;
4- o[e - denstate o[e;
5- h - grosmea dscuu,mm ;
2- re, r -raza exteroar a dscuu respectv raza nteroar,mm ;
3- md - masa dscuu,kg;
4- V - vteza autovehcuuu,km/h(m/s);
5- Ga -greutatea tota a autovehcuuu ncrcat,N.
4.8.2 #alculul termic al r!nel$r ,n cazul r!nril$r ,ndelungate
n cazu une frnr ndeungate temperatura maxm a dscuu este
:
g
d
max
5+-5
( 1
;

c
3-+ a
f

max

t
unde:
1-

- coecent de repart[e a cdur ntre garnture de frecare dsc;
2- af max - deceera[a maxm a autovehcuuu a frnare;

- t =
c

dfuzvtatea termc n m
2
/s;
1- - conductvtate termc ;
2- - denstatea materauu tamburuu ||g/m
3
|;
3- gd - denstatea uxuu de cdur;
4- Ga - greutatea tota a autovehcuuu ncrcat,N;
Se recomand ca temperatura maxm a dscuu s nu depeasc
300
0
C, cond[e care este ndepnt.
-.3.3 #alculul termic al r!nel$r ,n cazul r!nril$r repetate
La frnre repetate, cnd numru acestora este mare, se stabete
un echbru ntre cdura dega|at evacuat a|ungndu-se a o
temperatur de satura[e a dscuu dat de rea[a:

s

0
+ (1 e
bt
0
)
0
+

; b t
0
unde:
- 0 - temperatura meduu ambant;
- - creterea de temperatur a o frnare;
3
0
1- t0 - ntervau de tmp dntre frnr;
1- b - coecent ce [ne seama de mrmea suprafe[eor de
frecare,cond[e de monta| ae dscuu, vteza dscuu.
-.5 #alculul )i c$nstruc*ia mecanismului de ac*i$nare a sistemului
de r!nare
Dspoztvee de frnare cu frnare hdrauc sunt n prezent cee ma
rspndte a automobe .
Avanta|ee prncpae ae dspoztveor de frnare cu transmse
hdrauc sunt urmtoaree:
1- frnare concomtent a tuturor ro[or;
2- repartzarea dort a raportuu de frnare ntre pun[ sabo[ se
reazeaz mut ma uor;
1- randament rdcat datort faptuu c chdu dn crcutu hdrauc
este ncompresb (cursa rea a pedae de frn nu depete cursa
teoretc cu ma mut de 4 - 7 % char a o frnare ntensv);
3- posbtatea tpzr dspoztveor de frnare pentru automobe cu
dfer[ parametr ;
4- mas redus construc[e smp;
5- tmp redus a ntrarea n ac[une;
6- cost redus ntre[nere uoar;.
Dntre dezavanta|ee ac[onr hdrauce se pot enumera:
7- mposbtatea reazr unu raport de transmtere rdcat;
1- scoaterea dn func[une a ntreguu sstem de frnare n cazu sparger
une conducte (a dspoztvu cu un sngur crcut);
2- scderea randamentuu a temperatur |oase (sub -30
0
C);
1- ptrunderea aeruu n crcut duce a mrrea curse pedae
reduce foarte mut ecen[a frnr.
n cazu transmse hdrauce, efortu de a peda a frne se transmte
prntr-o cooan de chd, con[nut n conducte, care este practc ncompresb.
Fg. 4.5 Schema de calcul a transmisiei hidraulice
3
1
Cacuu transmse hdrauce se face pornnd de a for[ee necesare
pentru ac[onarea bacuror de a frnee cu dsc.
For[a a peda F%, care reazeaz cu a|utoru cndruu prncpa presunea p
dn crcutu hdrauc, se determn cu rea[a:
F
S

1
'
i
'
i
h

h
;
unde:
- . - randamentu transmse
hdrauce; -% =b/a - raportu de
transmtere a pedae;
1 d _
2

2- . =


d

c
'

,
-raport de transmtere hdrauc;
Cursa pedae este mtat dn consderente de comodtate a ac[onr
astfe nct vaoarea sa maxm s e de 150 mm a autotursme.
n cazu unu automob cu dou pun[, cu frne a toate ro[e, cursa tota
a pedae de frn, neg|nd deforma[e conducteor, se determn cu rea[a:
d
c1
_
2
d
c2
_
2
1
S
' i
'
4S
1
+ 4S
2
+ )
'
+ 1 mm" ;


d '

d ' 1
, , ]
unde:
- S1-S2
- cursee pstoaneor cndror de
ucru;
- |% - |ocu dntre pstonu cndruu prncpa t|a de ac[onare;
- - dstan[a dntre buza garntur prmare a pstonuu cndruu prncpa
margnea opus a orcuu de compensare.
-.&. Co!stru#tor mo!di"l de $roduse $e!tru sistemul de fr!"re #u dis#
3
2
Materae utzate n construc[a sstemuu de frnare:
1) 5iscul de frn dn font cenue smp sau aat,dn tab ambutsat
de o[e;
2) )arniturile de friciune se execut dn ferodou;
3) >iturile de 0<are se execut dn cupru sau aam.
n prezent se foosete metoda de pre a garntur de frc[une ,avnd
avanta|ee:
1- suprafa[a de frecare este ma mare cu 7-15%;
2- garnture se pot utza pn a o uzur ega aproape cu grosmea or;
3- psesc vbra[e a frnare;
4- durat de foosre a tamburuu crete cu pn a 20-100%.
4) +ilindrii pompelor centrale i ai pompelor receptoare ale mecanismului de
acionare hidraulic se execut dn font cenue.
5) 2istoanele pompelor centrale ae pompeor receptoare se toarn dn aa|
de aumnu.
Fer$d$ este una dntre cee ma cunoscute mrc, un der n
domenu eementeor de frc[une pentru ssteme de frnare, care este
ntegrat acum n grupu de renume monda, Federa-Mogu, productor de
eemente de frc[une. Dezvotnd tehnoog a scar cu adevrat goba,
att pentru cen[ OE ct Aftermarket, renumtee mrc Federa-Mogu,
care ncud Ferodo, Abex, Bera Necto, ofer sou[ de frnare pentru
preten[o specat auto dn zua de az.
Aceast varetate deosebt de produse, pe ng care exst ceeate
produse de catate superoar Ferodo - dscur de frn, sabo[ de frn,
accesor, componente hdrauce chde de frn - repreznt cea ma
bun aegere, ndferent de cern[ee dumneavoastr egate de frnare.
-. 11 Itinerariu de a(ricaie a discului de r!n
3
3
-.11.16tapele a(ricrii discului de r!n
Pentru fabrcarea dscuu de frn se parcurg urmtoaree etape:
1- Semfabrcatu este turnat dn font;
2- Se xeaz pes n dspoztvu man unete;
3- Se face strun|rea de degroare a suprafe[eor frontae, nteroare
exteroare;
4- Se face strun|rea de degroare a suprafe[eor cndrce nteroare
exteroare;
5- Muche ascu[te se vor te se vor face dega|re;
6- Se face strun|rea de nsare a suprafe[eor frontae, nteroare
exteroare;
7- Se face strun|rea de nsare a suprafe[eor cndrce nteroare
exteroare;
8- Se preucreaz gure pentru prezoane pentru xarea dscuu de
butucu ro[;
9- Muche ascu[te ae guror se vor te;
10- Controu na a dscuu de frn nante de ambaare n cut.
Strun|rea (g 4.6) repreznt procedeu de preucrare prn achere cu
cea ma mare frecven[ de utzare, nd metoda de baz pentru
ob[nerea corpuror de revou[e. Strun|rea se reazeaz prn combnarea
mcr prncpae de rota[e cu tura[a n, executat de obce de pes, cu
mcarea de avans a cu[tuu s. Avansu este n genera rectnu n
drec[e ongtudna, transversa sau dup o drec[e ncnat fa[ de
axa mcr prncpae. Prn opera[ de strun|re se pot preucra suprafe[e
cndrce conce (exteroare nteroare), frontae, ete, etc., ca urmare
a combnr mcr prncpae a semfabrcatuu cu mcre de avans
ongtudna sau transversa ae cu[tuu.
Fg. 4.6 Strun)irea
1relucrarea guril$r (aeza|eor) se poate reaza prn dverse
procedee, aegerea acestora nd determnat de caracterstce
dmensonae ae gur, de precza dmensona geometrc mpus
suprafe[e, de materau forma pese n care are oc preucrarea etc.
Dntre procedeee fooste a preucrarea guror, ponderea cea ma mare
o au burgherea, rgrea, adncrea aezarea.
7urg"ierea (g. 4.7) este preucrarea prn achere executat cu
burghu, a care n genera, semfabrcatu rmne mob, ar scua
execut mcarea prncpa de rota[e mcarea de avans rectnu (n
drec[e axa) sau, a care, semfabrcatu execut mcarea prncpa de
rota[e, ar scua execut numa avansu.
3
4
Fg.4.7. *urghierea
-.11.+ Tratamentul termic al discului de r!n
Materau aes pentru fabrcarea dscuu de frn este fonta cu grat noduar
(Fgn 700-3). Fontee sunt aa|e ae eruu cu carbonu care con[n ntre
2,11 6,67 % C
termna sodcarea cu paer eutectc. Fontee cu grat noduar se ob[n
prn modcarea n stare chd a fonteor cenu cu grat amear.
Modcarea propru-zs se face prn ntroducerea de magnezu n fonta
chda cu a|utoru unu copot. Dup aceast modcare se ntroduce
scu, care crete canttatea de grat.
Este supus tratamentuu de nczre prn curen[ de nat
frecven[ rc[ ntens cu ap, astfe se ob[n durt[ de 50-
60HRC.Adncmea stratuu ct este de 2 mm pn a 5 mm.
Tratamente a care este supus dscu de frn:
1) Recoarece pentru detensonare;
2) Cre;
3) Revenre.
A - La fontee cu grat noduar tensune nterne sunt de 2-3 or ma mar
dect n fontee cenu. De aceea, toate pesee mportante, cu
congura[e compcat cu grosme de pere[ dfert, n cazu n care
soctre a care sunt supuse n tmpu ucruu nu necest un regm
termc ma compcat, trebue supuse tratamentuu de detensonare
pentru emnarea tensunor nterne remanente ce au natere a turnare
Pentru c tensune nterne s e ct ma mc, att a pesee brute, ct
a cee tratate termc, trebue s se asgure o vtez mnm de rcre
/sau nczre n ntervau de trecere de a starea pastc a cea eastc,
adc n ntervau de temperatur 620-650C.
Tratamentu termc pentru detensonare se face de obce astfe:
35
1- nczre cu o vtez de 75-100 C/h pn a 620-650 C;
2- Men[nere 2-8 ore a aceste temperatur (n func[e de grosmea pereteu
pese turnate);
3- Rcre mpreun cu cuptoru cu o vtez de 20-60 C/h.
7 - Crea revenrea au rou s mreasc durtatea rezsten[a
dscuu de frn a uzur. Structura n[a optm pentru cre a fonte cu
grat noduar este cea pertc, cu o repartzare unform a gratuu.
# - Revenrea fonteor cu grat noduar se face a temperatur de 500-
600C.
-.1+ Sistemul de r!nare A7S
n a doua parte a secouu XX produc[a de autovehcue s-a
dezvotat foarte mut crendu-se motoare foarte puternce, care sunt
capabe s reazeze acceera[ vteze foarte mar ae manor. Dn
aceast cauz a aprut necestatea conceper unor ssteme moderne
3mecatronice41 care s fac ma sgur crcua[a pe drumure pubce.
Parae cu aceste ssteme de securtate s-au dezvotat sstemee pentru
confortu pasageror bnen[ees sstemee pentru managementu
motoruu, care au asgurat for[e performan[e ma mar ae motoareor.
Totau sstemeor casce mecatronce formeaz autovehiculul
mecatronic.
Unu dntre cee ma mportante dntre aceste ssteme mecatronce este
sstemu de frnare cu ABS, care face posb oprrea autovehcueor n cond[
de sguran[. Denumrea ABS vne de a Ant-Lock Brakng System (sstem de
frnare cu ant-bocare).
Compana german Robert Bosch GmbH (cunoscut, ma popuar, drept
Bosch) dezvot tehnooga ABS dn an 1930, dar prmee automobe de
sere care sa fooseasc sstemu eectronc Bosch au fost dsponbe n 1978.
Au aprut prma dat pentru camoane muzne germane Mercedes-Benz.
Uteror sstemee au fost portate pentru motoccete.
-.1+.1 A4anta8ul sistemului de r!nare A7S a* de sistemul de
r!nare c$n4en*i$nal
Frnarea const n consumarea energe cnetce (prn frecare), acumuate
de autovehcu, ceea ce se reazeaz cu a|utoru discurilor i a plcuelor de
frn a unor for[e (presun) ac[onnd asupra or cu a|utoru unor actuatori
hidraulici.
Formua urmtoare repreznt rea[a energe cnetce:
Ec = 0,5mv
2
,
unde: - m repreznt masa
autovehcuuu; - , repreznt
vteza autovehcuuu.
Dn formua de ma sus se poate observa c energa cnetc crete
exponen[a cu ptratu vteze, ceea ce nseamn c dstan[a de oprre a o vtez
de 100 km/h este de 4 or ma mare, dect a o vtez de 50 km/h (bnen[ees, a
o for[ de frnare dentc).
Sstemu de frnare ABS a |ucat un ro foarte mportant n creterea
sguran[e actve a automobuu. Ce ma mare avanta| a ABS-uu fa[a de
sstemu de frnare conven[ona este c a o frnare puternc, pe un
carosab aunecos, evtnd deraparea, sstemu de frnare ABS face ca
vehcuu s poat efectua vra|e schmbr de drec[e n tmpu frnar,
respectv poate s reduc dstan[a de frnare n anumte cond[
nefavorabe (de exempu: pe
36
zpad, sau pe ghea[ avnd caucucur de arna cu cue), mana
adaptndu-se a cond[e de trac de drum. Totu, nu trebue s ne
ateptm ca ABS-u s scurteze dstan[a de frnare n orce cond[ de
drum. Cnd conducem pe crbur, nsp sau ma aes zpad proaspt,
depus pe un strat de ghea[, mana trebue condus ma ncet cu
mut gr|, pentru c dstan[a de oprre poate s e mut ma ung.
-.1+.+ Sc"ema )i unc*i$narea sistemului de r!nare A7S
Fg. 4.8 Schema de distribuie 3n plan4 a sistemului de frnare
A?S.
Sstemu de frnare ABS este compus dn senzori, o untate 6#U, o
untate 9#U dn actuatori hidraulici. Dec dn 4 senzor, cte unu pe
ecare roat (n acest caz, pentru c sunt varante, n care a ro[e dn
spate se pune doar un sngur senzor, ma aes cnd aceta sunt ro[e
tractoare), care au rou de a msura tura[a ro[or de a trmte
nforma[e ob[nute a o untate centra ECU (Eectronc Contro Unt).
Untatea ECU are rou de a preucra aceste nforma[ de a trmte
atee, ob[nute dn cee preucrate, ctre untatea HCU (Hydrauc Contro
Unt). Aceast untate are rou de a scade (pentru o secven[ a
peroade de tmp bne stabte) presunea ueuu, n ace crcut de
frnare, de a care nforma[e trmse de senzor, ctre ECU, au fost
dferte fa[ de cee prestabte a corecte, prntr-un actuator hdrauc.
Untatea HCU va efectua aceast opera[e pn cnd untatea ECU va
prm, de a senzor, nforma[ dferte fa[ cee prestabte a corecte.
3
7
Fg. 4.9 @nitatea de comand 3A+@ B C+@4.
Sstemu de frnare ABS nu func[oneaz dect a o vtez ma mare
de aproxmatv 7 km/h. La o frnare brusc, atunc cnd tura[a unea
dntre ro[ atnge un anumt nve mnm, care este prea sczut fa[a de
vteza man roata tnde s se bocheze, presunea de a frnee
aferente se scade cu a|utoru actuatoruu hdrauc comandat de untatea
de contro HCU (pentru o secven[ a peroade de tmp bne stabte).
La ceaat varant constructv, dec cu 3 senzor (cu un sngur
senzor a ro[e dn spate), a ro[e dn fa[a aceast presune este regat
separat a ecare dntre ee, ar a ro[e dn spate mpreuna. Efectu
frnar n acea tmp pentru amb ro[ dn spate face ca stabtatea
man s e men[nut ct ma mut posb (excusv momentee cnd
una dntre ro[e dn spate prsete oseaua, dn cauza unu carosab
accdentat, bocndu-se, ABS-u sbete frnarea pentru o frac[une de
secund pentru roata ceaat). Untatea ECU ncepe s prea nforma[e
de a senzor ro[or s e preucreze, dn momentu apsr pedae de
frn.
Dac ntervne vreun defect n func[onarea sstemuu ABS, pe bordu
man se aprnd unu sau dou becur de semnazare.
Fg. 4.10 Schema bloc a sistemului de frnare A?S.
unde: - &/ - este un termna conectat a contactu man;
1- %. - este termnau (+) de amentare a unt[ de contro;
2- %& - este termnau (-), (ground);
3- A' 0 untatea de contro;
4- 1'/2 1'3 - sunt senzor de tura[e a ro[or fa[-stnga respectv
fa[-dreapta;
38
1- 1'42 1' 0 sunt senzor de tura[e a ro[or spate-stnga
respectv spate-dreapta;
2- 5&./ - bec de semnazare;
3- S'67S-%-sunt ntreruptoare , semnae de ntrare de a pedaa de
frn;
4- 8SS 0 ,distance signal+, semna de ntrare pentru untatea HCU, care
con[ne nforma[ asupra scder presun n crcutee de frnare;
5- 9&% - ,diagnostic link+.
Fg. 4.11 Com'onentele sistemului de frnare #*S
unde: - 1 - este becu de semnazare;
1- 2 - senzor spate-stnga spate-dreapta;
2- 3 - untatea de contro;
3- 4 - senzor fa[-stnga fa[-dreapta.
4.12.3 Sistemul EDL " A1S0ului
Vehcuee echpate cu ABS pot prevzute cu un sstem EDL
(Eectronc Dherenta Lock). Sstemu EDL ntesnete acceerarea
urcarea vehcuuu pe o pant abrupt n cond[ nefavorabe. Acest
sstem func[oneaz tota automat, oferu nend obgat s ac[oneze nc
un buton de pe bordu man.
Sstemu EDL foosete ca eemente de preuare a nforma[or senzor
sstemuu ABS. Dac a o vtez ma mare de 40 km/h apare o dferen[ de
tura[e dntre ro[e tractoare, ma mare de 100 rpm (ceea ce nseamn
aproxmatv 1/3 dn tura[a norma a ro[ a aceast vtez), dec apare
patnarea unea dntre ro[ dn cauza une pr[ de carosab aunecos,
sstemu EDL reduce tura[a ro[ care patneaz prn ac[onarea ABS-uu
asupra acestua n consecn[a prn dferen[a apc o for[ de trac[une
ma mc pe roata ceaat. Dn cauza func[onr sstemuu EDL, prn
frnarea unea dntre ro[e tractoare (cea care patneaz), acesta are n
vedere c n cazu unor patnr dese ae aceea ro[, acesta se auto-
decupeaz pentru peroade scurte de tmp, evtnd astfe supranczrea
eementeor de frnare (dscur pcu[e de frn). Avnd n vedere acest
ucru, se recomand conductoror auto s evte
39
acceerre brute dese n cond[e unu carosab aunecos, ma aes
cnd exst posbtatea ca amndou ro[e tractoare s patneze cu
aproxmatv aceea tura[e, cnd nc EDL-u nu poate a|uta.
-.1+.- A4anta8ele sistemului de r!nare A7S
Avanta|ee sunt:
1- mpedc bocarea de ung durat a ro[or;
2- controu asupra drec[e a frnare puternc;
3- prote|area caucucuror;
4- asgur aderen[a ro[or pe osea (dac amortzoaree sunt bune);
5- oprrea n cond[ de sguran[ scurtarea dstan[e de frnare;
6- destnderea oferuu n tmpu conducer ( sguran[a actv);
7- evtarea derapr n cazu frnr pe carosab umed sau aunecos;
8- reduce dstan[a de frnare n cond[ defavorabe de drum (acopert
cu zpad).
Tehnooga modern are un ro foarte mportant n dezvotarea
autovehcueor a dferteor ssteme mecatronce, dar sunt unee cazur
rare, cnd nc sstemu de frnare ABS nc ate ssteme de securtate nu
pot asgura sguran[a maxm. n aceste cazur extreme, cum ar : vteze
foarte mar, cond[ de drum de trac foarte ree, nu trebue s ne
asumm rscu, dec trebue s conducem prudent, adaptndu-ne a
cond[e de trac de drum. Totodat, conducnd o man cu ABS pe un
drum accdentat (cu grop sau denver) amortzoare uzate, cnd ro[e
pot s prseasc suprafa[a osee, trebue s avem n vedere faptu c
ABS-u va mr dstan[a de frnare.
-.13 :ntre*inerea sistemul principal de r!nare
ntre[nerea sstemuu de frnare cu ac[onare hdrauc:
1) Se verc etanetatea nstaa[e hdrauce;
2) Se verc se competeaz nveu chduu dn rezervoru pompe
centrae;
3) Se verc se regeaz |ocu dntre t|a pstonu pompe centrae;
4) Se evacueaz aeru de pe nstaa[e (dac exst);
5) Se verc uzura garnturor de frc[une;
6)Se regeaz frna de mn .
1) Controu etanet[ nstaa[e se poate face prn urmrrea nveuu
chduu n rezervoru pompe centrae urmrrea presun n nstaa[e.
Urmrrea nveuu chduu n rezervoru pompe centrae a frnr repetate
pe oc d posbtatatea de a se constata eventuaee neetant[ ae nstaa[e.
La apsarea pedae de frn nveu chduu dn pompa centra scade cu 3-
6mm,nd propor[ona cu |ocu dntre pache[ dsc.
Dac nveu scade ma mut se urmresc canaza[e,racordure
exbe,pompa centra,cndr receptor n scopu depstr ocuu n care se
produc perder.
4
0
b) Nveu chduu dn rezervor trebue s e cuprns ntre ntrervae de mnm
maxm.Datort uzuror n tmpu expoatr nveu chduu scade.
Lchdu de frn se nocuete a do an.
Cuoarea marone sau cenue a chduu ndc degradarea n tmp prn
supra nczre,n acest caz chdu trebue schmbat.
3) |ocu dntre t| pstonu pompe cnetrae trebue s se ncadreze n
mte prescrse
4) La nocurea chduu de frn n nstaa[e ptrunde aer care trebue
emnat.
Pentru evacuarea aeruu dn nstaa[e,s deurubeaz aerstoru se
aps de cteva or pe peda de frna,evacundu-se att aer ct chd
de frn.Se competeaz chd de frn n rezervoru pompe centrae.
Aceast opera[e se repet pentru toate ro[e autovehcuu,ncepndu-se de
obce cu roat cea ma ndeprtat de pomp centra.
4
1
/. Sistemul sta*i$nar de r!nare
La automobee actuae, ac[onarea mecanc este mtat numa
a frnee de sta[onare. Eementu prncpa este o prghe, care, prn
ntermedu unor t|e, ac[oneaz asupra une frne cu band sau dsc,
sau prn ntermedu unor cabur, drect asupra frneor ro[or dn spate.
Frna de mn - denumt frna de a|utor sau de parcare,
denete sstemu de frnare parae ceu prncpa.
Este aconat manua - de ctre o parghe - sau eectromecanc.
Fg. 5.1 :aneta frnei de mn trasD netras.
Dac autotursmu rueaz, pentru aconarea frne de a|utor se
trage de maneta n sus (apsnd smuan pe butonu care se a n
captu manete) pentru a evta bocarea acestea nante de a a|unge n
poza maxm.
Dac autotursmu sta oneaz, pentru aconarea frne de securtate se trage
energc de manet n sus, fr a ma apsa pe butonu dn capatu acestea.
Pentru debocarea frne de a|utor, a pornrea autotursmuu, este
necesar a se trage dn nou de maneta n sus, dup care se apas pe
butonu dn capat, pentru a readuce maneta n poza nta.
Fg. 5.2 :ecanism de acionare cu cablu a frnei de mn 3de
parcare41 0<at pe suport de ma&neziu 3pentru 7E
)olf 74.
Pentru men[nerea frne n stare ac[onat se prevede un sstem de bocare cu
cchet.
4
2
/i0 5.3 :ecanism de acionare cu cablu a frnei de mn
3:AF9*4
! clem cablu frn de parcare" # ! cablu frn de paracare" $ !
dispozitiv 0<are" % ! &arnitur cablu" ' ! anamblu levier frn de
parcare" ( ! ntreruptor
martor avertizare frn de parcare" , - plint" - ! fulie cablu" .
- tift.
/i0. 5.4 ;rn de mn cu sau # cabluri.
4
3
Cabu frne de mn (g 5.5) - cabu artcuat ce foose te a transmterea
mcr everuu de frnare de parcare ctre sstemu de frnare de parcare.
Fg. 5.5 +ablul frnei de mn.
4
4
)I. Di"(!osti#"re" sistemului de fr!"re
O prm acune de dagnostcare a sstemuu de frnare o poate
ntreprnde nsu conductoru automobuu prn observarea comportr
sstemuu de frnare a automobuu n tmpu procesuu de frnare.
Eventuaee defecun vor semnaate prn smptome specce, a cror
dependen de cauze este prezentat n tabeee 6.1 6.2.
O asemenea dagnostcare este ns subectv , de foarte mute or
depnde de abtatea oferuu de a sesza apara unor smptome
specce. In pus, aprecere pot avea doar un caracter catatv, fr a
ofer nforma concrete, canttatve nc nu permt de a ocaza
defecunea. Determnare canttatve ae capact de frnare se pot
efectua prn ncercar pe drum, dar utznd aparate dspoztve specae
respectnd tehnoog de ucru bne dente.
3.& T":ele #u sim$tomele i #"u;ele $ro:":ile "le defe# iu!ilor sistemelor de fr!"re
Tabeu 6.1 Smptomee cauzee probabe ae defecunor sstemeor de
frnare cu chd.
Nr. Smptome Cauze posbe
crt.
1 Efort mare a peda 1.1. Garntur de caucuc datate
1.2. Pstonae grpate
1.3. Orcu compensator a cndruu pompe
centrae
obturat
1.4. Axu pedae grpat
1.5. Conducte nfundate
2
Efort prea mc a
peda 2.1. Garntur de caucuc defecte
2.2. Garntur de caucuc murdare
2.3. Perder de chd
2.4. Aer n sstem
3 Cursa ber a pedae3.1. |oc nsucent ntre sabo tambur
nsucent 3.2. Datarea tamburor
14 Cursa ber a pedae prea4.1. Idem 2.4
mare 4.2.Conductee exbe -au perdut rezstena
4.3.|oc mare ntre sabo tambur
4.4.|oc mare ntre t|a pstonu pompe centrae
4.5.Garntur de frn uzate
4.6.Uzura pronunat a dscuror
5 Frnee de a ro se5.1.Idem 1.1-1.4 s 3.1
nczesc 5.2.Arcur rupte sau detaonate
5.3. Impurt ntre sabo tambur (dsc)
5.4. Frna de staonare deregat
5.5. Etrer ncnat (a frnee cu dsc)
16 Zgomote n tmpu frnr 6.1. Idem. 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5
7 Pedaa aconeaz norma7.1 Idem. 2.3,4.2 4.5
4
5
dar fr
efect de
frnare
7.2.
Lubra
nt ntre
sabot

tambur
8 Mana trage atera n8.1. Idem. 3.3, 5.3, 6.2, 7.2 7.3
tmpu
frnr 8.2. Pstonau sau cndru receptor grpat
8.3. Garntura de caucuc a unu cndre receptor
uzat,
rupt, datat sau murdar
8.4. Perder de chd a frnarea une ro
9 Frnare ntermtent 9.1. Idem 5.3
9.2. Amortzoare defecte
9.3. |ocur mar n mecansmu de drece
9.4. Tambur sau dscur uzate neunform
10 Roe dn spate se10.1. Reparttoru efortuu de frnare defect
bocheaz n tmpu frnr
11 Frnare
neprogresv11.1. |oc prea mc ntre garnture de frnare dn
tambur
(brusc
) (dscur)
11.2. Orcu de compensare a pompe centrae
obturat
Tabeu 6.2 Smptomee cauzee posbe ae defecunor sstemeor de
frnare cu aer
Nr. Smptome Cauze posbe
crt.
1 Vehcuu rueaz frnat 1.1. |oc nsucent a pedae de frn
1.2. |oc nsucent ntre sabo tambur
2
Frnee sunt
necace 2.1. |oc mare a pedae de frn
2.2. |oc mare ntre sabo tambur
2.3. Impurt (ubrant) ntre sabo tambur
2.4. Garntur de frn uzate
2.5. Deregarea sau murdrrea robnetuu de
dstrbue a aeruu
2.6. Presune scazut a aeruu n sstem
13 Scderea presun aeruu3.1. Conducte sau conexun neetane
dup oprrea motoruu
3.2. Perderea etanett camereor
de aer
3.3. Perderea etan ett robnetuu de
dstrbue
3.4. Rezervor de aer defect
3.5. Cureaua de antrenare a compresoruu
sabt sau murdar de ubrant
14 Presunea n sstem scazut4.1. Idem pct. 2.1-2.4
sub mta normauu 4.2. Supapee compresoruu defecte
4.3. Compresor uzat
4.4. Reguator de presune defect
15 Presunea n sstem crete5.1. Reguator de
presune defect peste mta norma
6.2 Im"(i!i #u u! "telier desti!"t sistemului de fr!"re
4
6
Prncpaa zon de expertz a autovehcueor rutere este STA IA ITP care
se refer a:
1 testarea dagnostcarea autovehcueor a sstemeor acestora
(sstemu de drece, sistemul de frnare, sstemu de umnare
semnazare etc);
2 anaza gazeor de evacuare produse de autovehcue corobort cu testarea
dagnostcarea eementeor de comand contro;
3 consutan anaz constructv;
4 actvtate ddactc.
Fg. 6.1 Linia de testare i regla) direc ie
Fg. 6.2 Linia de testare a sistemului de frnare
Fg. 6.3 -eterminarea 'arametrilor ro ilor
4
7
Fg. 6.4 :surarea parametrilor a sistemului de frn.
;.3 #$ntr$lul etan)eit*ii cilindrului etrier
Controu etanet[ cndruu etrer se face dup demontarea preaab
dn crcutu de frn, respectndu-se cond[e tehnce:
Se unge obgatoru cu chd de frn aeza|u etreruu, pstonu, canau
garntura de etanare;
Se monteaz o garntur de etanare nou n canau dn etrer, apsndu-
se cu mna pe pston n mod progresv;
n tmpu controuu, garntura de protec[e va demontat.
Pentru vercarea etanet[ cndruu etrer, se foosete: o surs de
aer comprmat a o presune de maxm 2 bar, o bae n care se ntroduce chd
de frn sau acoo un manometru cu un racord adaptab a etu exb
( gura 6.5 ).
Fgura 6.5 7eri0carea etaneitii etrierului de frn.
Pentru vercare se fac opera[e:
- se nurubeaz racordu manometruu n ocu conducte exbe;
- se conecteaz ntrarea aeruu a o presune de 0,3 bar;
- se scufund ansambu etrer ntr-o bae cu acoo se manevreaz uor
pstonu n
ocau dn etrer, de cca cnc-ase or pentru a scoate aeru dn canau
garntur
etreruu;
- se nterpune ntre pston etrer o ca de emn se verc
etanetatea a presun dferte, vaoarea nedepnd 2 bar. Neetanarea
poate observat prn apar[a bueor de aer n acoo scderea
presun.
Interpretarea rezutatuu: dac etreru preznt scpr de aer pe ng pston, se
demonteaz dn nou etreru se nocuete: or etreru, or pstonu, reundu-
se probee de etanare.
48
;.- #$ntr$lul etan)eit*ii ser4$r!nei
Vercarea etanet[ mecansmuu servofrn trebue s se fac pe
autotursm, ar crcutu hdrauc de frn trebue s e n stare de func[onare.
Pentru vercare, se braneaz un vacuumetru ntre mecansmu servofrn
coectoru de admse, cu un racord T o [eava foarte scurt .Se pornete
motoru, sndu- a tura[a de raant cteva mnute, cu scopu de a se crea o
depresune n mecansmu servofrne.
Se obtureaz tubu dntre coectoru de admse racorda| T, foosndu-se o
penset, dup care se oprete motoru se ctete presunea a depresometru.
Dac scderea de depresune este ma mare de 25 mm co Hg (33 mbar) n 15
secunde, mecansmu servofrn nu este etan, cauzee nd:
supapa de re[nere defect ( se nocuete ); membrana t|a mecansmuu nu
etaneaz ( se nocuete mecansmu servofrn ).
Se preczeaz c, char dac mecansmu dervofrn nu func[oneaz,
sstemu hdrauc a frnare func[oneaz, ns efortu a peda este dubu
pentru a ob[ne o deceera[e echvaent cu o frnare norma foosnd
mecansmu servofrn.
;.. #$ntr$lul 8$cului dintre garniturile de r!n ale sa($*il$r )i
tam(urul de r!n spate < sistem clasic =
Pentru vercare se fac opera[e:
1- se sbete frna de sta[onare;
2- se rdc automobu pe o punte eevatoare, astfe ca ro[e s e bere,
sau se rdc pe rnd ecare roat, foosnd un crc de a automob;
- se rotete
ber
roata, crea vercm |ocu dntre tambur garntur,
observndu-se
eventuae
frecr
zgomotoase sau re[ner par[ae ae tamburuu ro[. Norma,
tamburu
trebue s se roteasc uor.
Corectarea |ocuu ( gura 6.6 ) se face dn excentrce, astfe: se rotesc capetee
ptrate T C n sensu sge[or cu chea speca FRE-279-02, pn ce
garnture de frn vn n contact cu tamburu de frn, apo se desface n sens
nvers sge[or pn ce roata se rotete ber.
Fgura 6.6 +orectarea jocului dintre &arniturile de frn i tamburul de
frn la roile din spate.
4
9
/II. Repara*ii ale sistemului de r!nare
2.1 &em$ntarea% repararea )i rem$ntarea p$mpei centrale de
r!n
Datort une uzur exagerate a corpuu nteror a cndruu prncpa de
frn sau a garnturor de etanare este posb ca frna s nu ma e ecace.
Cndru prncpa de frn este reparab prn: nocurea setuu de
repara[ ( garntur, pston, arcur sguran[e ) sau a corpuu cndruu,
toate pesee nd orgnae, neperm[ndu-se recond[onr sau
mperecher de pese no cu vech.
Pentru demontarea cndruu de a automobee cu crcut smpu de
frnare se procedeaz astfe:
1- se scoate cu a|utoru une serng tot chdu de frn dn rezervoru
compensator, se desfac cee tre racordur rgde pu[ee de a suportu
pedaer sau suportu servofrn - se scoate cndru prncpa;
2- se dezasambeaz cndru prncpa n pese componente
3- se verc aeza|u ( 19 mm ) ovatatea cndruu prncpa;
4- se cur[ n acoo toate pesee;
5- se nocuesc pesee care preznt uzur mportante, rzur etc.
Pentru demontarea pompe centrae cu servofrn se fac opera[e:
se deconecteaz batera, se goete rezervoru compensator, se desfac
cee tre conducte de a pompa centra furtunu de depresune apo se
demonteaz axu furc de egtur a peda pu[ee , de xare a
servofrne pe taber, se scoate mecansmu servofrn.
Reasambarea peseor pompe centrae pentru smpu sau dubu crcut se face n
ordnea demontr, respectndu-se urmtoaree cond[ tehnce:
1- nante de reasambare, toate pesee se ntroduc n chd de frn;
2- a pompa centra tp IPA-tandem, pentru ntroducerea tfturor
eastce , se comprm pstoanee astfe ca fanta tfturor eastce s e
orentat spre spatee pompe, respectv spre t|a mpngtoare.
La remontarea mecansmuu servofrn trebue respecate cotee: L , 131
mm X , 9 mm (gura 7):
Fg. 7 5emontarea pompei centrale cu simplu circuit:
a ! demontarea conductelor ri&ide" b ! dezasamblarea pompei" ! si&uran" #
! rondel" $ ! piston" % ! inel" ' ! &arnitur de etanare" ( ! arc" , ! supap"
- ! corpul pompei"
. ! rezervor compresor" / ! capac.
5
0
2.+ &em$ntarea% repararea )i rem$ntarea etrierului de r!n a*
Prncpaee defec[un care pot conduce a nocurea etreruu de frn
sau repararea acestea sunt:
1- garntura de etanare dn corpu etreruu este cupt, deformat
sau neconform dn punct de vedere geometrc sau a materauu,
produce perder de chd de frn, ar ecactatea frne a peda se
perde a apsarea brusc;
2- por sau sur n corpu etreruu;
3- et deterorat a buonu de pur|are aer;
4- cndru hdrauc neconform dn punct de vedere a forme
geometrce, preznt graur sau rzur pe suprafa[;
5- mpurt[ n canae, producnd obturarea ntrr chduu de frn
sau bocarea cndruu. La demontarea etreruu de frn fa[ se execut
opera[e prncpae: se demonteaz roata fa[; se scoate chdu de frn
dn rezervoru compensator, se scot sguran[ee pce de xare; se
deurubeaz racordu canaza[e rgde pe racordu exb se scoate
bocu etrer, observndu-se starea de uzur a garnturor de frn.
Repararea etreruu const n:
nocurea bocuu etrer, ncusv cndru cu garntur, numa n cazu
bocr sau sparger acestua.
2.3 M$d de lucru
n procesu expoatr, a dscu de frn fa[ pot s apar defec[un de
tpu:
1 Uzarea unform sau neunform a suprafe[eor de frecare;
2 Exsten[a rzuror sau a canaeor neare;
3 Fsur sau crptur;
4 Deformr.
Toate acestea conduc a necestatea demontr, reparr sau nocur
dscuu de frn. Pentru demontarea ansambuu butuc - dsc frn fa[ se
fac opera[e:
1 se sbesc pu[ee de a ro[e fa[, se rdc partea dn fa[ a
automobuu, se aeaz pe capre se scot ro[e;
2 se demonteaz etreru, fr debranarea racorduu exb se
recupereaz garnture de frn;
3 se demonteaz suportu etreruu cee tre urubur de xare a
dscuu de frn;
4 se mobzeaz dscu de frn se scoate pu[a fuzete;
5 se nurubeaz tre urubur specae n butuc se verc dac sunt
n contact cu portfuzeta;
6 prn nurubarea progresv a uruburor, se extrage ansambu
butuc - dsc, apo se
separ butucu de dscu de frn.
Dup demontarea dscuu, acesta se cur[ su cu aer n vederea
constatr eventuaeor defec[un enumerate ma sus, fcndu-se urmtoaree
msurtor:
grosmea dscuu de frn ( sub 9 mm se nocuete );
5
1
btaa axa, ctt pe un comparator a dametru de 251 mm ( ma mare
de 0,11 mm, se nocuete dscu).
Corectarea geometre dscuu de frn prvnd grosmea ovatatea se
poate reaza prn strun|rea sau rectcarea n mtee maxme admse.
2.- M$daliti de cre tere a calitii a sistemului de r!nare
Sstemu de frnare este ma ecent cu ct dstan[a pn a oprre este ct
ma mc. Foosrea a dou ssteme de frnare(frna de servcu,frna de
sta[onare) sau ma mute
ssteme de frnare crete ecen[a sstemuu de frnare.
n genera se foosesc a autotursme dou crcute pentru frna de
servcu,de obce crcutee sunt egate n parae,pentru ca n cazu
defec[un unu crcut autovehcuu sa ma aba posbtatea de a frna n
sguran[.
Foosrea unor dspoztve ce regez automat |ocu dntre garnture de
frecare dscure de frn crete ecen[a sstemuu de frnare.
Foosrea mtatoruu de presune pentru puntea spate ,care func[oneaz
n func[e de ncrcarea pun[ spate crescnd ecen[a sstemuu de frnare.
La creterea ncrcar pun[ spate ,presunea n crcutu pun[ dn
spate este ma rdcat,a scderea ncrcr sarcn pun[ spate
presunea n crcut pentru puntea spate este ma mc.
Foosrea unu eement ,Contro trac[une" (TC) controeaz vtezee
ro[or motoare recunoate derapa|u a ac[onarea acceera[e cnd
vaoarea acestea depete un anumt prag. Sstemu prea controu
asupra stua[e apcnd un cupu de frnare pe roata care patneaz,
ob[nut prn creterea presun n partea respectv a crcutuu de frn.
Acest ucru permte dferen[auu s transfere cupu ro[
aderenteaducnd autovehcuu a starea norma. TC ,Cupu de trac[une"
rmne actv pn a vteze cuprnse ntre 40 60 km/h.
O modatate de cretere a ecente sstemuu de frnare este foosrea
sstemeor ABS(Ant Bockng System) ESP(Eectronc Stabty Program).
Mane care sunt dotate cu ABS% foosesc patru crcute hdrauce
(cte unu pentru ecare roat), sau tre crcute (crcute separate pentru
ro[e pun[ fa[ un crcut comun pentru ro[e pun[ spate).Fecare
roat dspune de cte un dsc danturat traductor nductv de tura[e, dar
a sstemee cu tre crcute se poate foos un sngur traductor pentru
ambee ro[ ae pun[ spate.
Indferent de cond[e de aderen[ autovehcuue care au ABS
ESP opresc n sguran[.
5
2
)III.CONCLU<II
Sstemu de frnare are urmatoaree func:
1 reducerea vteze;
2 asgur oprrea autovehcouu;
3 cnd autovehcuu se a ntr-o treapt de vtez, poate menne
pe oc, dac este
nevoe.
Sstemu de frnare se casc n:
1 sstemu prncpa de frnare denumt frna prncpa sau frna de
servcu;
2 sstemu supmentar de frnare sau frna de sta onare cu rou
de a menne automobu mobzat pe o pant.
Exsta dou feur prncpae de ssteme de frnare :
1 sstem de frnare pe dsc;
2 sstem de frnare pe tambur.
3 Fr!na principal <"idraulic=
Comandat prn ntermedu pedae de frn, aceasta ac oneaza smutan
pe toate roe vehcuuu. Pedaa depaseaz un pston n cndru pompe de
frn, ar presunea se transfer prn ntermedu chduu de frn a
dspoztvee stuate a ecare roat:
1- frn pe dscur, sodar xa pe ro pcuee mobe;
2- frn pe tambur, sodar xa prn ro pe ferodoure mobe.
Fg 8.1 ;rn principal.
Fr!n de parcare <de m!n=
Se ma nume te "frn de staonare". Aconeaza pe dou ro, de
obce pe cee dn spate, prn ntermedu unu cabu de frn, astfe ncat
pcuee sau ferodoure preseaz pe dscur sau tambur bocndu-e.
Sistemul anti(l$ca8 <A7S=
Sstemee de frnare cunosc o dezvotare contnu, astfe ncat s asgure o
securtate ct ma mare a frnare, ndferent de starea carosabuu, de vteza
at factor.
5
3
Unu dntre aceste ssteme este ABS-u. La cee ma mute vehcue,
acesta contne un computer un senzor de vtez pe ecare roat. Dac
a o frnare brusc roata tnde s se bocheze, sstemu reduce automat
presunea de frnare, astfe ncat aceasta va contnua s rueze, avnd
aderena a so. In acest fe, dreca rmne operatv, vehcuu nu
derapeaz poate controat.
Fg. 8.3 Sstemu antboca| (ABS)
Dagnostcarea sstemuu de frnare o poate ntreprnde nsu
conductoru automobuu prn observarea comportr sstemuu de frnare a
automobuu n tmpu procesuu de frnare. Dagnostcarea se face de obce se
face n STA IA ITP.
5
4
1. Mondru C. - Automobile. Diagnosticare ntreinere Reparare
- Edtura Tehnc, Bucuret 2003.
2. Fr[ Gh..- Automobile cunoatere, ntreinere i reparare -
Edtura Ddactc Pedagogc, Bucuret 2005.
3. Untaru,M. Fr[,Gh. Po[ncu,Gh. Setz,N. Tabacu,I. Pere,Gh. Macare,T -
Calculul i construcia automobilelor - Edtura Ddactc Pedagogc,
Bucuret, 1982.
4. Gh. Fr[,Marana Fr[,St. Samo - Automobile - Edtura Ddactc
Pedagogc, Bucuret, 2005.
5. http://medas.schaemer.com
6. http://en.wkpeda.org
7. http://www.autotota.ro
5
5