Sunteți pe pagina 1din 18

1

Introducere in Stiinta Economica


TRUE/FALSE
1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.
2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.
3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.
4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii
lor.
5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real,
si un flux monetar.
6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere
atipica.
7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului
bunului.
8. Bunurile economice au un caracter nelimitat.
9. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu
valoarea costului marginal.
10. Firmele produc numai bunuri materiale.
11. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de
evolutie a salariului nominal.
12. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar.
13. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor.
14. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste
perioada de gratie.
15. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice.
16. Oferta este o functie crescatoare fata de pret.
17. Resursele economice sunt factori de productie.
18. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta.
19. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie.
20. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca.
21. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetara.
2
22. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este
principala functie activa a bancilor.
23. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur.
24. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor.
25. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional.
26. Un agent economic va face angajari numai dac costul marginal al muncii este mai mare sau egal
cu venitul marginal al muncii.
27. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului.
28. Procesul consumarii capitalului fix se manifest prin fenomenul uzurii.
29. Piata muncii este o piata omogena.
30. Piata muncii este o piata derivata.
31. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg.
32. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca.
33. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa.
34. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii.
35. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca
mai mult dintr-un alt bun.
36. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si
cost de oportunitate.
37. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia.
38. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si
competitivi pe piata.
39. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea
cantitatii cerute din aceste bunuri.
40. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor
bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii.
41. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia
pretului.
42. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale,
productia totala scade.
43. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt
egale.
3
44. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor fiind nevoit sa tina
seama de deciziile celorlalti.
45. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare.
46. Economia Politica este o stiinta economica functionala.
47. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real.
48. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile
monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa.
49. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat orin produsele perisabile.
50. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L).
51. Costul implicit este insusi costul contabil.
52. Costul explicit este insusi costul contabil.
53. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil.
54. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul fiecaruia si de
consumul de factori pe care il solicita.
55. CMT = CMF + CMV
56. Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la intreg la parte.
57. Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) nu sunt incluse in preturile pietei.
58. Consumul intermediar este inclus in Produsul Global Brut.
59. Din punct de vedere teoretic, PIB si PNB in termeni reali nu pot fi niciodata mai mari decat in
termeni nominali.
60. Inflatia prin costuri nu implica neaparat cresterea preturilor.
61. Spunem ca rata dobanzii este real pozitiva atunci cand este mai mare decat rata inflatiei.
62. Spunem ca rata dobanzii este real negativa atunci cand este mai mare decat rata inflatiei.
63. Perioada inchisa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii al ciclului economic.
64. Perioada deschisa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii al ciclului economic.
65. In calculul indicatorilor macroeconomici atributul national are in vedere apartenenta statal a
agentilor economici, indiferent dac ei isi desfsoar activitatea n propria tar sau n alte tri.
66. Produsul Intern Brut real exprima valoarea bunurilor finale n preturi curente.
67. PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi curente a valorii bunurilor si serviciilor
produse intr-o perioada data.
4
68. Tipul intensiv de crestere este specific tarilor avansate economic.
69. Este corecta relatia: V = C - E .
70. Rata consumului ia intotdeauna valori pozitive si subunitare.
71. Este corecta relatia: c + e = 1 .
72. Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient supraunitar.
73. Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice sunt determinate de factori sau evenimente
neprevazute.
74. Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic.
75. Ciclurile Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri.
76. Rata somajului este un indicator absolut.
77. Cand ritmul mediu anual de crestere a preturilor este de pana la 6% avem de-a face cu inflatie
taratoare.
MULTIPLE CHOICE
1. n functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:
a. nevoi primare, sociale, secundare;
b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;
c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;
d. nevoi primare, sociale, complexe.
2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi
produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:
a. curba productiei;
b. curba costului de productie;
c. curba posibilitatilor de productie;
d. curba venitului.
3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece:
a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;
b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;
c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;
d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.
4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:
a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;
b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;
c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;
d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.
5. Economia politica este o stiinta economica:
a. fundamentala;
b. de ramura;
c. functionala;
d. de granita.
5
6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul:
a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;
b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;
c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;
d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.
7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei
mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si
infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru:
a. SUA;
b. Italia;
c. Germania si tarile nordice;
d. Japonia.
8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret:
a. elastica;
b. inelastica;
c. unitara;
d. perfect elastica.
9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100
bucati la 130 bucati, oferta este:
a. elastica;
b. inelastica;
c. cu elasticitate unitara;
d. perfect elastica.
10. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:
a. factor activ si determinant al productiei;
b. activitate constienta;
c. factor derivat;
d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.
11. Capitalul - factor de productie se refera la:
a. creditele contractate la banci;
b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;
c. investitiile unei firme;
d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.
12. Costul mediu scade atunci cand:
a. salariul creste iar productia scade;
b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu;
c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul;
d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata.
13. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu:
a. costul fix este descrescator;
b. costul variabil mediu descreste;
c. costul total mediu descreste;
d. costul variabil mediu creste.
14. Costul mediu nu depinde de:
a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs;
b. nivelul productivitatii;
c. pretul factorilor de productie utilizati;
d. veniturile consumatorilor.
6
15. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:
a. cost si profit;
b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;
c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;
d. profitul brut si profitul net.
16. Rolul concurentei este:
a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor
producatorului;
b. asigurarea cooperarii intre producatori;
c. cresterea preturilor factorilor de productie;
d. favorizarea vanzatorilor.
17. Pretul are rolul de:
a. stimulare a economisirii;
b. informare;
c. diminuare a risipei;
d. indicator al nivelului de trai.
18. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca
a. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori;
b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ
asupra cererii, ofertei si pretului;
c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica
redusa;
d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare.
19. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata:
a. plata prin salariu;
b. aparitia de noi intreprinderi;
c. existenta concurentei;
d. existenta ofertei de munca.
20. Profitul reprezinta:
a. excedentul costurilor totale fata de incasari;
b. venitul factorului munca;
c. venitul posesorului factorului natural;
d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.
21. Renta este o consecinta a:
a. preturilor de monopol ridicate;
b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri;
c. cresterii puterii de cumparare a populatiei;
d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie .
22. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:
a. taxa rescontului:
b. taxa pe valoare adaugata;
c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa;
d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva.
23. Actionarii sunt:
a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;
b. creditori ai societatii care a emis actiunile;
c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor;
d. brokeri specialisti.
7
24. n principiu, este mai riscanta:
a. emisiunea de obligatiuni;
b. emisiunea de actiuni;
c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni;
d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni.
25. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga:
a. vanzatorul actiunilor;
b. cumparatorul actiunilor;
c. firma care a emis actiunile;
d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor.
26. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni:
a. la termen;
b. la vedere;
c. Swap;
d. Hedging.
27. Ce tip de piata se caracterizeaz prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a
produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:
a. piata cu concurenta monopolistica
b. oligopol
c. oligopson
d. monopol
28. In situatia monopsonului:
a. functioneaza atomicitatea cererii
b. exista un singur producator
c. exista un singur cumparator
d. preturile sunt stabilite de catre stat
29. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane:
a. masa profitului
b. rata profitului
c. profitul normal
d. profitul net
30. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:
a. N < R
b. N > R
c. N = R
d. nu se poate stabili o asemenea relatie
31. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de consum:
a. au scazut mai putin dect a scazut salariului nominal
b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal
c. au crescut mai putin dect a crescut salariul real
d. au crescut mai mult decat a crescut salariul real
32. Atunci cnd costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste, costul variabil
mediu:
a. creste
b. se reduce
c. este egal cu zero
d. creste, apoi scade pn la zero
8
33. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul
fix global (CF) este de 10 000 u.m.:
a. 100 u.m.
b. 1000 u.m.
c. 10 u. m.
d. 110 u.m.
34. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinut (Q) este de 200 de bucati iar
costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.:
a. 100 u.m.
b. 1000 u.m.
c. 10 u. m.
d. 110 u.m.
35. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:
a. costul total
b. cheltuiala cu capitalul circulant
c. amortizarea
d. cifra de afaceri
36. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:
a. materii prime
b. materiale
c. combustibil
d. salariile personalului administrativ
37. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal:
a. va scadea cererea pentru substituent
b. va scadea cererea pentru bunul X
c. va creste oferta pentru substituent
d. va creste oferta pentru bunul X
38. Se afla in raport invers proportional:
a. masa monetara si nivelul preturilor;
b. salariul nominal si salariul real;
c. rata dobanzii si oferta de moneda;
d. rata dobanzii si cererea de credite.
39. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:
a. este eterogena si segmentata;
b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii
economico-sociale;
c. este mai putin reglementata decat celelalte piete;
d. piata muncii este piata derivata.
40. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera, pe termen scurt:
a. o reducere a cererii de munca;
b. o crestere a cererii de munca;
c. o reducere a ofertei de munca;
d. nu are nici o influenta.
41. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara:
a. marimea salariului;
b. utilitatea si dezutilitatea muncii;
c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale;
d. programele de investitii.
9
42. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:
a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;
b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si
sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;
c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;
d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.
43. Obiectivul principal al producatorului este:
a. obtinerea de castiguri legale
b. inregistrarea de profit mediu
c. maximizarea profitului
d. minimizarea pierderilor
44. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie:
a. invers proportionala
b. directa
c. negativa
d. de la parte la intreg
45. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de
producatori:
a. pietei cu concurenta imperfecta in general
b. pietei cu concurenta neloiala
c. pietei cu concurenta monopolistica
d. oligopolului
46. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca:
a. a crescut cu 230%
b. a crescut la 130%
c. a crescut cu 130%
d. a crescut de 1,3 ori
47. Consumul de capital fix se include in costul de productie:
a. sub forma uzurii fizice a acestuia
b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia
c. proportional cu productia obtinuta
d. prin amortizare
48. O activitate economica eficienta inseamna:
a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine
b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce
c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine
d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate
49. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
50. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
10
51. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
52. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
53. Avantajul relativ este :
a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata;
b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara;
c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale
concurentilor;
d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de
oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor.
54. Avantajul absolut reprezinta
a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul
productiei si desfacerii pe piata unui produs;
b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate
superioara;
c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele
mai scazute fata de cele ale altor producatori;
d. castigul total realizat dintr-o afacere economica.
55. Aproximati numarul actual al statelor nationale:
a. circa 100
b. circa 400
c. circa 150
d. circa 200
56. Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare:
a. aparitia unor mari superputeri economice capabile sa unifice economiiile statelor
nationale;
b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii
diviziunii mondiale a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi;
c. aparitia unei puternice nazuinte de colaborare internationala intre statele lumii,
promovate de conducatorii lor luminati;
d. dorinta tarilor mici de a fi protejate de cele puternice si interesul puterilor economice de
a-si subordona tarile mai slabe economic.
57.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004
Rata inflatiei
(%)
45,7 34,5 22,5 15,3 11,9
Sursa: Raport de Monitorizare Romania 2005, CE, p. 93
Considernd datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in Romnia a fost:
a. inflatie moderat
b. inflatie linistit
c. inflatie galopant
d. hiperinflatie
11
58. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia:
a. avantajeaza pe creditori;
b. avantajeaza pe debitori;
c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii;
d. avantajeaza atat creditorii cat si debitorii.
59. Inflatia are ca efect:
a. stimularea inclinatiei spre consum;
b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu;
c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung;
d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt.
60. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a :
a. inflatiei prin structuri;
b. inflatiei importate;
c. inflatiei prin costuri;
d. inflatiei prin moneda.
61. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si
oferta de munc (Ol) se afla n relatia:
a. Ol = Cl
b. Ol > Cl
c. Ol < Cl
d. Ol - Cl = 0
NUMERIC RESPONSE
1. Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2 bunuri X sau 4 bunuri
Y. n cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de
oportunitate al unei unitati din bunul X.
2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun
scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%.
3. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun
creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc.
4. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iar pretul bunului
scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bun stiind ca initial a fost
de 500 buc.?
5. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%, in situatia in
care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1.
6. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(p
x
) = 40 - 2p
x
, iar functia ofertei in raport de pret
este O(p
x
) = 10 + p
x
, sa se calculeze pretul de echilibru.
7. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 200% iar numarul
salariatilor cu 150%?
8. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul productiei zero este 70
u.m.?
12
9. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix global este de
20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la pragul de
rentabilitate ?
10. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar nivelul ratei
dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren?
11. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen
de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca?
12. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a dobanzii este 20%.
Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii.
13. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date:
Productie (buc.) 0 7 10
Cost Total (u.m.) 200 1100 1500
In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu.
14. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii sunt CVM=30 u.m. Stiind
ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul productiei de la care firma
incepe sa obtina profit?
15. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste rata profitului
raportata la cost?
16. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori
ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru?
Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)
5 20 12
6 18 14
7 17 15
8 16 16
9 14 18
10 12 21
17. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori
ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru?
Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)
5 20 12
6 18 14
7 17 15
8 16 16
9 14 18
10 12 21
13
18. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori
ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 10 mii de lei.
Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)
5 20 12
6 18 14
7 17 15
8 16 16
9 14 18
10 12 21
19. Populatia activa disponibila reprezinta 10 milioane de persoane, iar numarul somerilor este de 2
milioane persoane. Cate procente reprezinta rata somajului?
20. Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 20 000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu
10.
21. Daca economiile cresc de la 320 la 350 u.m., iar venitul creste de la 500 la 600 u.m., determinati
inclinatia marginala spre consum.
22. Daca inclinatia marginala spre consum este 0,6, determinati multiplicatorul investitiilor.
23. In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 20% iar preturile scad cu 20% sa se calculeze cu
cate procente cresc veniturile reale.
COMPLETION
1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu
ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor.
2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta ____________
economice.
3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii
destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice.
4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in cadrul careia, prin
alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie, circulatie, distributie si
_________ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii trebuintelor.
5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta _________.
6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii.
7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona
economica.
8. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.
9. __________________ reprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor.
10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul ___________ .
11. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul ___________ .
14
12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul _____________ .
13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul _____________ .
14. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: Teoria generala a folosirii mainii de lucru, a dobanzii
si a banilor a fost John Maynard ____________.
15. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si aceea ca _________
este regulatorul principal.
16. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________ economic.
17. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce se desfasoara intr-un
anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza ________,
au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de concurenta.
18. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret: cand pretul creste, cantitatea ceruta
scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, si invers, cand pretul
scade, cantitatea ceruta creste.
19. Cererea _______ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care cererea de marfuri
evolueaza in acelasi sens cu pretul.
20. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe _______, la un moment dat.
21. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt ______, la pretul
pietei.
22. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se deplaseaza spre
stanga si pretul de echilibru __________.
23. __________ este factorul de productie derivat.
24. Uzura _______ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor, instalatiilor ca urmare
a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali.
25. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _________.
26. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen _____.
27. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ________ si pierderi interne
ale scarii.
28. Productivitatea exprima ________ combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii
maximului de efecte utile cu minimum de eforturi.
29. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de
agentii economici pentru producerea si __________ de bunuri materiale si servicii.
30. Costul explicit este insusi costul _________.
31. Pretul este expresia _________ a valorii unei marfi.
32. Populatia disponibila _________ este reprezentata de populatia ocupata si de cei care cauta un loc
de munca.
15
33. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru _________.
34. Efectul de ____________ consta in reducerea timpului liber si cresterea corespunzatoare a
timpului destinat muncii.
35. Efectul de ____________ consta in micsorarea timpului destinat muncii si sporirea,
corespunzatoare a timpului liber.
36. Profitul _______ reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la
capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arenda si chiria pentru terenul
si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxele suportate direct din profit.
37. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile, a carei oferta este
__________ in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acesteia.
38. __________ reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a unei sume de
bani imprumutata.
39. Obligatiunile _____________ sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopul acordarii de
imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile.
40. Piata _______ a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de
valoare nou emise.
41. Piata ____________ a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu titlurile de valoare
emise si plasate anterior.
42. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumele solicitate, scopul
pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se numesc valute
_____________.
43. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta __________ datoriei
externe.
44. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de
productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp.
45. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur
ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie.
46. _______ de valori este o institutie infiintata pe baza de lege si supravegheata de stat, ce are ca
scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior emise, dar poate mijloci si tranzactii cu
valute si metale pretioase.
47. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta ________ profitului.
48. Piata de tip ___________ este piata caracterizata prin existenta unui singur cumparator si a
numerosi vanzatori.
49. Masa _________ este constituita din totalitatea instrumentelor necesare circuitului bunurilor
economice si platilor la un moment dat.
50. Cererea ________ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si
serviciile existente.
16
51. Efectul Giffen este o situatie de cerere ________.
52. Veniturile fundamentale sunt: salariul, profitul, dobanda si __________ .
53. ___________ reprezinta situatia in care, pe fondul unei stari de declin economic, productia
nationala scade, iar inflatia se manifesta cu intensitate ridicata.
54. Somajul ________ este forma de somaj generata de evolutia ciclului economic.
55. ____________ constituie o forma speciala de evolutie a activitatii economice, in cadrul careia
alterneaza perioade de crestere sustinuta cu perioade de incetinire a cresterii, de stagnare sau chiar
declin economic.
56. _________ caracterizeaza situatia in care productia stagneaza, fara ca masa monetara sa se
micsoreze, accentuandu-se dezechilibrul dintre cerere si oferta si fenomenul inflatiei.
57. Rata dobanzii este raportul procentual intre masa dobanzii si capitalul ___________ .
58. _______ este opusul inflatiei, reflectand situatia, existenta in economie, in care, pe termen lung,
oferta de bunuri si servicii este mai mare decat cererea, avand loc scaderea preturilor.
MATCHING
Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret ( Ecp ):
a. Ecp < 1
b. Ecp = 0;
c. Ecp = 1;
d. Ecp > 1
e. Ecp
1. cerere elastica
2. cerere perfect elastica
3. cerere inelastica
4. cerere perfect inelastica
5. cerere cu elasticitate unitara
Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare:
a. individuala;
b. totala;
c. agregata.
6. oferta dintr-un bun din partea unui producator;
7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate in bani;
8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare.
Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare:
a. elastica;
b. cu elasticitate unitara;
c. inelastica;
d. perfect elastica;
e. perfect inelastica.
9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului;
10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului;
17
11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica;
12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului;
13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit.
Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat:
a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori;
b. un singur producator si multi cumparatori;
c. doi producatori si multi cumparatori;
d. numerosi producatori si un singur cumparator;
e. multi producatori si cativa cumparatori.
14. piata monopolista
15. piata duopolista
16. piata oligopolista
17. piata de tip oligopson
18. piata de tip monopson
Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat:
a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net si sumele pentru concediul
legal, eventual si al 13 -lea salariu.
b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal, la un anumit
nivel al preturilor;
c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege;
d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern;
e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat sus
forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale;
f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale acesteia
sunt deosebit de bune;
19. salariul direct
20. salariul net
21. salariul real
22. salariul minim garantat
23. salariul colectiv
24. salariul social
Corelati urmatoarele tipuri de crestere economica cu definitiile corespunzatoare:
a. tipul extensiv de crestere economica
b. tipul intensiv de crestere economica
c. tipul intermediar de crestere economica
25. se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor calitative ale factorilor directi la
formarea sporului de PNB
26. se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor cantitative ale factorilor directi la
formarea sporului de PNB
27. se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor cantitative ale factorilor directi la
formarea sporului de PNB
18
Alegeti definitia corespunzatoare indicatorului macroeconomic de mai jos:
a. exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor economice destinate consumului final, care
sunt obtinute in interiorul tarii, de catre agentii economici in decurs de un an
b. exprima valoarea adaugata neta a bunurilor economice destinate consumului final, care
sunt obtinute in interiorul tarii, de catre agentii economici in decurs de un an
c. exprima valoarea productiei finale brute obtinute de catre agentii economici nationali
care isi desfasoara activitatea atat in tara cat si in strainatate
d. exprima valoarea productiei finale nete obtinute de catre agentii economici nationali care
isi desfasoara activitatea atat in tara cat si in strainatate
28. produsul intern brut
29. produsul national net
30. produsul intern net
31. produsul national brut

S-ar putea să vă placă și