Sunteți pe pagina 1din 1

SIMULARI DE MARKETING

Aplicarea normativa a simularilor de marketing se refera la descrierea si explicarea fenomenelor de


marketing fara sa afrme ce trebuie sa fe.
Care din urmatoarele reprezinta cea mai utila exprimare a unei prognoze economice:cu gradul de
incredere in proportie de 95%, luna iitoare or ! andute intre 9" #i $$" de cantitati
Care dintre urmatoarele NU reprizinta un obiectiv tipic al simularilor de marketing:de a reduce
co#turile de productie
Dintr-un model de optimizare a pretului reiese ca pretul optim x sa fe stabilit in mod implicit prin
ecuatia %&' ( & ) *+
,eno-enele econo-ice au un pronuntat caracter aleatoriu, pro.a.ili#tic
!irma "#$%&'"C( ()# vinde trei modele de aparate foto digitale:/ cre#tere a pretului -odelului
0co-pact0, ceteri# pari.u#, a re1ulta cel -ai pro.a.il in o cre#tere a cererii -odelului 0D2
SLR0
"n modelari de marketing este important sa se ia in considerare concurenta: a #i .
"ncepand cu valoarea initial x* + * o singura iteratie a metodei lui Ne,ton rezulta in aproximatia:
&$ ) *
-etoda lui Ne,ton este cea mai utila pentru a re1ola ecuatii nelineare in -od nu-eric
-etoda lui Ne,ton poate f implementata: cu -icro#o3t e&cel
Modelul econo-ico2-ate-atic e#te o con#tructie logica, arti!ciala, care incearca, prin
analogie, #a #u.linie1e e#entialul 3eno-enului ine#tigat
-odelul logit reprezinta cerere bazata pe: alegere di#creta dintre produ#ele di3erentiate
$ explicatie principala pentru folosinta limitata a simularilor de marketing in )omania este: 2 gradul
general #ca1ut de concurenta care caractere1ea1a indu#triile Ro-ane#c
$ folosinta pozitiva a simularilor de marketing rezulta intr-un sfat concret pentru deciziile managerial
'entru a rezolva aceasta ecuatie se aplica metoda lui Ne,ton cu urmoaterele specifcatii 4 35&6 ) %&'
( & 7 * 8 395&6 ) :&* ( $.
(imularea de tip -onte Carlo se refera la: d+ nici unul de -ai #u#
(imulari de marketing Nusolicita o cunostinta aprofundata de matematica si statistica.
Si-ularile de -ar;eting -oderne de o.icei i-plica progra-area unor algorit-i nu-erici pe
un calculator
.eoria /ocurilor poate f aplicata in simulari de marketing pentru a:-odela interactiunea #trategica
dintre producatori
.estarea ipotezelor statistice este un instrument statistic incompatibil cu simulari de marketing o
metoda alternativa de testarea ipotezelor.
Un model econometric anume care atrage multa atentie in randul specialistilor de marketing este:
regre#ia -ultipla liniara
Un rol tipic al Cercetarilor de marketing este sa:cali.re1e -odelele de -ar;eting cu datele reale
intr2un proce# de Si-ulare