Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Mediului i Schimbarilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia pentru Protecia Mediului Braov
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE NCADRARE
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC FABRICA DE
LAPTE BRASOV SA cu sediul in Baraolt, str. Apei nr. 109, jud. Covasna, pentru proiectul
Modernizare Statie de Eprare ape zate ind!tria"e !i prod#tie de $io%az& !tatie de
#o%enerare !i p"at'or(e e)terioare "a 'a$ri#a de Prod!e "a#tate*& propus a fi realizat in com.
Halchiu, sat Halchiu, intravilan, DN 1, !m 10"#00, jud. Brasov, $C% nr. #& din 0&.0'.(01( emis
de )rimaria com. Halchiu*, +nre,istrata la A)- Brasov cu nr. 1&'.1 din 1.10.(01(,
in /aza H0 nr. &&12(009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte pu/lice si private
asupra mediului si a 3%0 nr. 1'2(00' privind re,imul ariilor naturale protejate, conservarea
ha/itatelor naturale, a florei si faunei sal/atice, cu modificarile si completarile ulterioare,
autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza 4ehnica din data de 01.0&.(01, ca proiectul *
Modernizare Statie de Eprare ape zate ind!tria"e !i prod#tie de $io%az& !tatie de
#o%enerare !i p"at'or(e e)terioare "a 'a$ri#a de Prod!e "a#tate+,a"#-i& propus a fi realizat in
com. Halchiu, sat Halchiu, intravilan, DN 1, !m 10"#00, jud. Brasov*&nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
5ustificarea prezentei decizii6
7. -otivele care au stat la /aza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, sunt urmatoarele6
a*8 proiectul intr9 su/ inciden:a H0 nr. &&1/(009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului in Anexa 2, 10- a), 11-c), 13-a).,
1. Caracteristicile proiectului:
a) marimea proiectului: se propune realizarea unei statii de /io,az in care sa se trateze apele uzate
incarcate or,anic din flu;ul de prelucrare al laptelui, lactoza, produsele returnate din piata
$e;pirate*, precum si pentru sta/ilizarea namolului rezultat din procesul de epurare. Bio,azul
rezultat va fi utilizat pentru producerea de ener,ie termica si ener,ie electrica in instalatia de
co,enerare. <ner,ia o/tinuta in urma procesului de co,enerare va fi folosita pentru mentinerea
procesului.
7nstalatia va avea o putere electrica de 1.&' =>h si o putere termica de 1.'( =>h, ener,ie
utilizata pentru asi,urarea independentei ener,etice a unitatii si pentru comercializare ? putere totala
(,'19 !@.
Atatia de /io,az si instalatia de co,enerare6
7nstalatia se compune din rezervoare din 7N3B amplasate pe o platforma din /eton si doua cladiri
cu spatiile tehnice necesare o/tinerii de /io,az si pentru co,enerare ener,ie electrica si termica.
Constructia va avea urmatorii indicatori6
- re,imul de inaltime6 parter $)* ?
- suprafata construita totala6 1.&10 mp, din care 6
8platforma rezervoare C '& mp,
8constructii hale C '1. mp.
- suprafata desfasurata6 1.&10 mp ?
- inaltimea la cornisa a halelor6 .,11 m si respectiv, .,# m ?
- inaltimea ma;ima a rezervoarelor6 19,.' m.
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
Auprafata drum auto nou propus C 1.(&0,' mp
Auprafata trotuare de protectie 8 piscoturi C 10 mp
Auprafata platforma /etonata C 1.109 mp
Bilantul suprafetelor in incinta, dupa realizarea investitiei6

E.ISTENT
/mp*
PROPUS
/mp*
Con!tr#tii 012345 062675
Auprafete /etonate, platforme,
drumuri de incinta, parcari
1(.&10 11.110
Auprafata li/era 2 zona verde 10'.(9. 10(.'#.
TOTAL 8412974 8412974
7ndicatorii ur/anistici rezultati se incadreaza in limita apro/ata prin )%D $plan ur/anistic zonal )34
'0E, C%4 (*.
- )34
rezultat
C 19E
- C%4
rezultat
C 0,19
De!#rierea 'n#tiona"a a !tatiei de $io%az6
Acopul principal al proiectului este acela de modernizare a statiei de epurare e;istenta in incinta,
prin adaptarea tehnolo,iei statiei de epurare pentru noul proces $productie /io,az si co,enerare*,
astfel6
E"e(ente"e
!tatiei:e"e(ente noi
Propneri
; (odi'i#ari a"e e"e(ente"or e)i!tente in !tatia de eprare
Statia de po(pare <+98
Atatia de pompare e;istenta va fi folosita asa cum este. )ompele instalate
au o capacitate adecvata pentru a pompa de/itul de varf al noului desi,n.
=ratar (e#ani# SC+98
0ratarul e;istent va fi folosit pentru a indeparta solidele mari din apa
uzata.
Bazin ta(pon 8 <+90
Bazinul e;istent din otel ino;ida/il este potrivit pentru omo,enizarea
de/itului inainte ca acesta sa intre in unitatea DAF $unitate de flotatie cu
aer dizolvat* si va fi folosit asa cum este.
Gan,a cele doua pompe e;istente, in aceeasi pozitie, sa va instala o a treia
pompa, avand aceleasi caracteristici, pentru a satisface noua capacitate
hidraulica marita.
DAF + 98& DAF + 90
3 unitate DAF $unitate de flotatie cu aer dizolvat* avand aceeasi
capacitate cu cea e;istenta, va fi instalata, intr8un spatiu care a fost
anticipat. )rin dozarea coa,ulantului si polielectrolitului de la sistemele de
dozare e;istente, ,rasimile, solidele si fosforul vor fi indepartate in
aceasta etapa.
Bazin" de "a#toza <+8>
Gactoza care se poate produce in urma proceselor din productie, va fi
colectata aici, pentru a corespunde de/itului de apa. ( pompe vor atra,e o
cantitate constanta in 480 $/azin tampon (* $apro;imativ 108(0E din
de/itul de la iesirea din DAF* pentru dizolvarea continua a continutului
or,anic ridicat si continutul de lactoza in calciu.
Bazin ta(pon 0 <+93
Din unitatea DAF, de/itul de apa va cur,e ,ravitational in 480 unde va fi
mi;at impreuna cu de/itul constant provenit din /azinul de lactoza. )rin
intermediul a doua pompe, de/itul de apa mi;at va fi pompat prin
schim/atorul de caldura catre Bazinul de neutralizare.
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
2
E"e(ente"e
!tatiei:e"e(ente noi
Propneri
; (odi'i#ari a"e e"e(ente"or e)i!tente in !tatia de eprare
Bazin de netra"izare
<+94
Acest /azin va fi instalat inainte ca de/itul de apa uzata sa intre in
reactorul anaero/ <0AB, unde va fi pre,atit prin marirea temperaturii si
dozarea de chimicale. Aceasta etapa este foarte importanta, atata timp cat
recircularea interna creata de reactorul <CAB, controleaza concentratia
procesului. De asemenea, va fi dozat a/ur pentru a completa necesarul de
caldura pentru di,estia anaero/a.
Rea#tor Anaero$ #
rata ina"ta ECSB <+9>
4ehnolo,ia folosita consta in implementarea reactorului <CAB $Circulatie
<;terna cu )at de Namol* pentru o di,estie anaero/a de #0891E din
incarcarea or,anica pentru a produce /io,az.
4emperatura de operare a reactorului va fi ridicata in lunile productive,
(9
0
C in perioadele cu productie scazuta, reactorul <CAB va functiona la o
temperatura mai mica $(1
0
C* datorita unei incarcari mai mici. 3rice e;ces
de /iomasa anaero/a va fi stocata in /azinul de namol ,ranular 481..
Re#perare #a"dra
Deoarece la iesirea din reactorul <CAB vor fi mai mult de 0 de ,rade,
de/itul va trece mai intai printr8un schim/ator de caldura si apoi va cur,e
,ravitational catre partea aero/a a procesului.
Treapta de eprare
aero$a
Din reactorul anaero/ 4801, de/itul de apa intra in procesul de epurare
aero/ care va continua asa cum este in prezent. 480. /azin de denitrificare,
480' /azin de nitrificare, 480# /azin de sedimentare, iar namolul recirculat
va intra in /azinul de re,enerare 4809 de unde va cur,e ,ravitational catre
/azinul 480' pentru continuarea procesului /iolo,ic, cu o capacitate
meta/olica crescuta de microor,anisme. Namolul in e;ces va fi pompat
catre /azinul 480(, pentru indepartarea partii solide in DAF si mai departe
catre di,estorul CA4H.
Statie de po(pare
na(o" <+89
Namolul indepartat de la suprafata unitatii DAF va fi pompat catre o mica
statie de pompare cu di,estie anaero/a, care va ocupa parterul masinilor
e;istente, su/ DAF.
Bazin de preparare <+
88
Din 4810, namolul va fi pompat catre /azinul de preparare 4811. Aici va
avea loc omo,enizarea oricarui produs returnat de pe piata, mi;area va
avea loc prin intermediul recircularii interne si a injectiei de a/ur.
CSTR T+80 /rea#tor #
(i)are #ontina?
Continutul /azinului 4811 va fi pompat catre /azinul 481( cu un timp de
retentie I (0 de zile unde vor avea loc toate procesele de di,estie anaero/a
a fazei or,anice, separarea lenta a solidelor, ,rasimilor si uleiurilor, pentru
a fi convertite in /io,az.
Bazin" di%e!tor <+83
Bazinul de namol e;istent $prin adau,area unui inel pentru a creste
inaltimea* va fi folosit pentru a stoca continutul sta/ilizat al /azinului 48
1(. Ga suprafata /azinului, supernatantul va cur,e ,ravitational catre
/azinul 480(, catre faza lichida pentru a reveni la sistemul de recuperare a
nutrientilor si la orice cantitate de C3D ramasa convertita in /io,az
De#antor" DC+98
Centrifu,a de namol e;istenta va fi folosita pentru deshidratarea
namolului di,estat din partea inferioara a /azinului 481. 4urta de namol
deshidarat, sta/ilizat dupa di,estia anaero/a si /o,at in nutrient $N8)*
poate fi folosita ca si compost.
Unitatea de $io%az
Bio,azul produs din sistemul de di,estie anaero/a, va fi curatat intr8un
sistem de spalare cu Na3H, apoi va fi racit 2 uscat si inainte ca acesta sa
fie refolosit in unitatile de co,enerare, va fi restaurat pentru a echili/ra
de/itul. 7n cazuri ur,ente, /io,azul va fi ars intr8un sistem de ardere cu
flacara de si,uranta.
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
3
Heactoare propuse6
- <CAB
- CA4H
7n acord cu planul de dezvoltare, prin investitia propusa se va realiza modernizarea si respectiv
e;tinderea capacitatii ma;ime de epurare a statiei e;istente de la 1000 mc2zi la 1900 mc2zi.
In!ta"atia de tratare !i @a"ori'i#are $io%az in ener%ie ter(i#a !i e"e#tri#aA
- Ginie /io,az?
- Aistem de tratament /io,az6 sisteme de filtrare /io,az, sistem de uscare /io,az?
- Auflanta si flacara de si,uranta?
- 0rup de co,enerare?
- Aistem racire de ur,enta?
- Aistem de stocare2reumplere ulei de lu/rifiere?
- 0rup de transformatoare $optional*?
- Detector de fum si ,az in interiorul constructiei?
- 4a/louri de comanda si sistem de monitorizare a instalatiei.
Camera de amplasare a ,eneratorului este antifonata.
Unitatea de #o%enerare /C,P? ; produsa de =rppoAB
- tip ECOMA. 84BIO $la 1&#' =>*
- dimensiuni6 GC',1 m , lC1,9 m , HC(,( m
- Com/usti/il6 /io,az
- De/it ,az instalat6 10& Nmc2h $100E*
- )utere mecanica6 1.&#0 =>
- Ptere e"e#tri#aA 82346 BC
- Ptere ter(i#aA 82360 BC
- )utere totala6 (.'19 =>
- E'i#ienta e"e#tri#aA 40D
- E'i#ienta ter(i#aA 43D
- 4otal eficienta6 #1E
- )resiunea acustica6 .1 dB$A* la 10 m distanta
-od de operare6 independent de reteaua electrica a zonei.
Caldura se recupereaza prin sistemul de racire al motorului $schim/ator de caldura cu placi* si din
sistemul de racire al ,azelor de ardere. <ste prevazuta o unitate de recuperare a caldurii din ,azele
e;haustate pentru productia de a/ur saturat.
Date te-ni#e (otor ter(i#A
- fa/ricat de 0< 5en/acher
- tip motor J 5&(0 0A8B(1
- confi,uratie6 K '0
o
- numar cilindrii6 (0
- NC1.&00 rot2min
- putere termica J .1(. =>
- de/it ,aze de ardere6 ..1'1 Nmc2h
- nivel de z,omot6 11' dB$A* J a,re,ate? 1( dB$A* J la e;haustare ,aze
Date te-ni#e %enerator
- fa/ricat de GeroL8Aomer
- tip ,enerator J GAA 1(.( G'0
- putere J 1.1(' =>, &00 K
- NC1.100 rot2min.
b) cumularea cu alte proiecte pe amplasament functioneaza fa/rica de produse lactate cu o
capacitate de 00 to2zi? apele uzate provenite din procesul tehnolo,ic si de la ,rupurile sanitare
fiind in epurate in statia de epurare cu treapta de epurare mecano8/iolo,ica.
Apele uzate provenite din sectorul tehnic si de la ,rupurile sanitare $ape de spalare, namol din
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
4
separatoare, pierderi prin scur,ere, resturi de lapte, condens, ape de la ,rupurile sanitare etc.* sunt
colectate prin canalizari interioare si dirijate in camine din )< si conducte din )KC8!0, catre statia
de epurare.
Statia de eprare a acestor ape dispune de un /azin de omo,enizare a apelor uzate evacuate,
unitate de flotatie cu aer dizolvat J DAF, treapta /iolo,ica $/azin de denitrificare, /azin de
nitrificare*, /azin de re,enerare namol, /azin de sedimentare, /azin de stocare namol si sistem de
deshidratare centrifu,ala a namolului, control automat de sistem si la/orator. Capacitatea statiei de
epurare actuala este de 82999 (#:zi2
Noul proiect propune prelucrarea apelor uzate, namolurilor tehnolo,ice J cum ar fi zerul $lactoza* si
alte deseuri din lapte, prin di,estie anaero/a, avand ca rezultat productia de /io,az, care poate fi
refolosita pentru a acoperi o parte din necesarul de ener,ie al fa/ricii, dar si pentru producerea de
ener,ie electrica cu furnizare in A<N.
Ca urmare, s8a propus modernizarea statiei de epurare pentru productia de /io,az, amplasarea unei
statii de co,enerare si amenajarea unor platforme e;terioare in zona statiei.
De/itul functionare al statiei de epurare cu modulul de /io,az va fi de 82799 (#:zi2
Amenajari e;terioare6
Noua constructie se va efectua in incinta fa/ricii, pe terenul proprietate. 4erenul este delimitat de
DN1 $<.0* in partea de vest, iar la est de paraul Barsa. 7n vecinatatile dinspre nord si sud ale
parcelei se afla o parcela neconstruita $la sud* si drumul de acces la nord.
Amplasamentul are acces propriu auto si pietonal direct din DN 1 prin drumul de acces de pe
limita nordica a lotului.
Ca amenajari e;terioare se propun realiazarea unui acces in concordanta cu cel al statiei de epurare.
c) utilizarea resurselor naturale 6
7n constructie se folosesc urmatoarele resurse6
- /alast si piatra sparta compactate pentru stratul suport al pardoselii si platformele e;terioare?
- /eton C(02(1 pentru pardoseli?
- /eton C#210, C1(211 si C1.2(0 in fundatiile izolate?
- armaturi )C1( si 3B' in fundatii si ,rinzile de fundare aferente acestora?
- /eton BCH&.1 pentru platforme e;terioare?
- structuri metalice alcatuite din 3G1(8=?
- inchideri realizate din panouri sand@ich $ta/la2vata minerala2ta/la sau
ta/la2poliuretan2ta/la*?
- invelitoare realizata din ta/la2vata minerala2mem/rana )KC tip Ai=a sau din panouri
sand@ich similare cu cele folosite la inchideri?
- compartimentari interioare realizate din panouri sand@ich, pereti ,ips8carton sau zidarie?
- estacada e;terioara realizata din otel 3G1(8=.
d) productia de deseuri 6
Den(irea
de!e"i
Cantitatea
%enerata /:an?
Starea Cod"
de!e"i
E"i(inare:Va"ori'i#are
Din or%anizarea de !antier
Aol ve,etal
decopertat
fara estimare A 1' 01 0& 8valorificare pentru refacerea
suprafetelor afectate de lucrarile de
constructii
-ateriale de
constructii
fara estimare A 1' 01 01
1' 01 0(
1' 0( 01
1' 0( 0
1' 0& 0'
8eliminare2valorificare printr8o
societate autorizata
Deseuri menajere 0,1 to A (0 0 01 8eliminare prin A.C. %HBAN A.A.
Dpa pnerea in 'n#tine a in!ta"atiei
Namol sta/ilizat 109181#(1 mc A 0( 01 0( 8valorificat ca fetilizant a,ricol
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
5
de la CA4H $numai dupa efectuarea analizelor*
Namol aero/
activ in e;ces de
la <CAB
100 mc A8G 0( 01 0( 8valorificat in alte statii de epurare
pentru initierea procesului sau in
statia proprie pentru insamantare
Am/alaje $hartie,
plastic, folie
aluminiu*
fara estimare A 11 01 01
11 01 0(
11 01 0&
8valorificate prin A.C. <C3H3-
%lei uzat fara estimare G 1 0( 0#M 8eliminat printr8o societate autorizata
)iese metalice fara estimare A 1. 01 1'
1. 01 1#
8valorificate prin A.C. <C3H3-
Deseuri menajere 0,1 to A (0 0 01 <liminate prin A.C. %HBAN
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:
APA:
7n or,anizarea de santier6
Aursele potentiale de poluare a apelor su/terane si cursurilor de suprafata J pr. Barsa, sunt datorate
urmatoarelor6
+ depozitari improprii de materiale de constructii si2sau deseuri de constructii?
+ deversari accidentale de com/usti/ili, uleiuri de motor si2sau produse pentru acoperire
$vopsele, ,runduri etc.*?
+ antrenarea suspensiilor de catre apele pluviale din cauza modificarii conditiilor de scur,ere
pe suprafetele e;cavate si introducerea acestora in sitemul de preepurare e;istent J decantor8
A)).
7n timpul e;ploatarii6
+ depozitari necorespunzatoare de produse chimicale in zona statiei de /io,az?
+ deversari accidentale de com/usti/ili si2sau uleiuri de motor?
+ depozitari improprii de materiale introduse in procesul de AD $de e;. materiale returnate din
piata*?
+ deteriorarea sistemului de retele si2sau functionare deficitara a statiei de /io,az si2sau a
treptei aero/e de epurare, urmate de contaminarea receptorului cu poluanti?
+ impurificarea apelor su/terane prin scur,eri accidentale si infiltratii de materiale, produse
petroliere, deseuri lichide cu o incarcare or,anica ridicata?
+ colectarea deficitara a apelor pluviale care spala platforma statiei de /io,az si2sau a apelor
provenite din spalari tehnice.
-asuri pentru protectia calitatii apelor in timpul or,anizarii de santier6
)entru asi,urarea protectiei calitatii apelor de suprafata si su/terane, in or,anizarea de santier se vor
lua urmatoarele masuri6
+ se vor crea depozite de materiale si echipamente numai pe suprafete acoperite, in vecinatatea
statiei de epurare?
+ se va face ,estionarea adecvata a deseurilor rezultate? se vor monta europu/ele pentru
colectarea deseurilor menajere de la an,ajatii din santier?
+ nu se vor descarca deseuri de orice tip sau alte su/stante poluante in canalizarea pluviala
locala sau in cursul de suprafata?
+ utilajele din or,anizarea de santier vor fi parcate e;clusiv pe platforma /etonata?
+ se vor asi,ura ,rupuri sanitare pentru an,ajatii din santier?
+ lucrarile de e;cavare se vor face respectand proiectul tehnic si normativele in vi,oare?
+ se va evita e;ecutia lucrarilor in perioade nefavora/ile din punct de vedere meteorolo,ic
$ploi torentiale*?
+ apele uzate rezultate de la spalarea platformei or,anizarii de santier, spalarea rotilor
utilajelor, precum si apele pluviale colectate de pe platforma, vor fi trecute prin instalatia
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
6
locala de preepurare e;istenta J decantor8A)), astfel incat indicatorii de calitate a apelor
evacuate in receptorul natural $pr. Barsa*, sa se incadreze in valorile prevazute de
N4)A0012(001 J Ane;a nr. ( la H.0.1##2(00( pentru apro/area unor norme privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu H0 nr.
1(2(001.
AER:
7n timpul or,anizarii de santier
- pre,atirea platformei pentru e;ecutarea constructiei este o sursa de emisii de pul/eri?
- mijloace de transport si utilitare mo/ilizate in or,anizarea de santier N ,aze de esapament si
pul/eri?
- lucrari de sapatura si depozitare temporara sol N sursa de emisii de pul/eri?
- lucrari constructii si montaj N sursa de emisii de pul/eri, emisii de poluanti specifici arderii
com/usti/ililor fosili?
- manipulare materiale de constructie N sursa de emisii de pul/eri.
Gucrarile desfasurate in perioada de e;ecutie a o/iectivului pot avea impact asupra calitatii
atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora, pentru intervale limitate de timp.
<;ecutia lucrarilor de construire constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de pul/eri, iar pe de alta
parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii com/usti/ililor fosili $produse petroliere* atat in
motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si ale mijloacelor de transport folosite.
Emisiile de pulberi, care apar in timpul e;ecutiei constructiilor sunt asociate lucrarilor de e;cavare,
de manipulare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si
taluzare, precum si altor lucrari specifice de constructii montaj profile metalice. De,ajarile de praf
in atmosfera variaza adesea su/stantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de
specificul operatiilor si de conditiile meteorolo,ice.
Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de e;ecutie, diferentiaza net
emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea
cat si controlul emisiilor
Dupa punerea in functiune a investitiei s8au identificat urmatoarele surse de emisii6
- emisii de mirosuri datorate manipularii2transportului materiilor prime J lactoza, produse
retrase de pe piata?
- emisii de metan $CH&* rezultate din neetanseitati, scur,eri accidentale si ,estionare
incorecta a traseelor tehnolo,ice pentru /io,az $nedirijate*?
- emisii de hidro,en sulfurat si metan $CH&, H(A* rezultate din scur,eri accidentale si
,estiune necorespunzatoare in cadrul procesului de desulfurare $nedirijate*?
- emisii de metan si hidro,en sulfurat $CH&, H(A* din stocarea /io,azului?
- emisii rezultate de la arderea de si,uranta a /io,azului $dirijate*?
- emisii de ,aze de ardere $C3, )-, N3;, H(A, HCl, HF, HC, A3;* rezultate din com/ustia
/io,azului in ,enerator $dirijate*?
- emisii de amoniac, metan si hidro,en sulfurat $NH, CH&, H(A* care pot aparea in procesul
de epurare sau pot rezulta din acumularea de materiale si sedimente in conductele de
transport pentru apele uzate etc.
nstalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
)rotectia atmosferei in timpul or,anizarii de santier6
- se vor delimita zonele de lucru si se vor limita operatiile specifice or,anizarii de santier?
- depozitele de materiale vor fi /ine delimitate si protejate impotriva imprastierii cauzate de
vant?
- se vor evita lucrarile de e;cavare in perioadele cu conditii meteorolo,ice nefavora/ile?
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
7
- se vor uda solurile, stivele de materiale si drumurile de acces, mai ales in conditii de vreme
uscata?
- se va reduce la minim inaltimea de cadere a materialului in timpul operatiilor de descarcare
a materialelor fria/ile?
- pentru limitarea disconfortului, se vor ale,e trasee optime pentru vehiculele care deservesc
santierul, iar transportul materialelor de constructie se va face pe cat posi/il acoperit?
- se vor curata rotile autovehiculelor la iesirea din santier, pentru a reduce transferul solului in
afara amplasamentului si pentru a evita ,enerarea prafului?
- se vor curata periodic caile de acces pentru a preveni formarea prafului?
- se va verifica periodic starea tehnica a utilajelor folosite, pentru a evita emisiile
semnificative in atmosfera si se va intrerupe functionarea acestora cand nu sunt utlilizate?
- se vor respecta conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.
)rotectia atmosferei dupa punerea in functiune a investitiei6
- stocarea materiei prime $ape uzate, lactoza, supernantant, produse e;pirate etc.* se va face in
rezervoare special destinate, etanse?
- /io,azul este stocat in partea superioara a rezervorului de postfermentare $0as Holder*
prevazut cu doua mem/rane? stocarea /io,azului se face su/ prima mem/rana a acestuia?
- sistemul de depozitare a /io,azului va prezenta etanseitate impotriva scur,erilor de ,aze,
rezistenta la functionarea su/ presiune?
- ca masura de prevenire a unor accidente, inainte de punerea in functiune a instalatiei se va
verifica etanseitatea spatiului de stocare a /io,azului. De asemenea, din motive de
securitate, acestea vor fi echipate cu valve de si,uranta $la su/presiune si suprapresiune*, in
scopul prevenirii distru,erilor si pentru reducerea riscurilor de operare?
- in faza de proiectare si e;ecutie se va avea in vedere ca spatiul de depozitare sa perimita o
capacitate de stocare suficienta pentru productia zilnica de /io,az si montarea de detectoare
pentru emisiile de ,aze in scopul facilitarii interventiilor rapide?
- toate procesele de di,estie anaero/a se vor desfasura in spatii inchise, etanse?
- ,azele din tancurile instaltiei de /io,az impreuna cu condensul sunt e;trase si tratate
/iolo,ic cu namolul activ din treapta de epurare aero/a $in /azinul de re,enerare namol J48
09*, prin injectare la cca. ( m su/ nivelul apei unde H(A si ale ,aze urat mirositoare sunt
adsor/ite si o;idate?
- tuturor e;haustarilor in acest /azin?
- pentru mentinerea emisiilor de ,aze la un nivel redus, operatorul, prin planul de mentenanta
a instalatiei si inclusiv a ,eneratorului, va asi,ura functionarea in conditii normale?
- prin pro,ramul de mentenanta se va asi,ura si /una functionare a faclei de si,uranta pentru
depozitul de /io,az, asi,urand arderea /io,azului la o temperatura si cu un timp de
stationare corespunzator astfel incat emisiile rezultate de la ardere sa fie reduse.
!"#$#%:
7n timpul or,anizarii de santier6
- mijloace de transport si utilitare mo/ilizate in or,anizarea de santier?
- lucrari de sapaturi si e;cavatii?
- turnare /etoanae?
- descarcare materiale.
Dupa punerea in functiune a investitieiJ vor rezulta emisii de z,omote si vi/ratii de la instalatia de
co,enerare.
Datele tehnice ale motorului termic, indica un nivel de z,omot6 11' dB$A* J la a,re,ate si 1(
dB$A* J la e;haustare ,aze. Din constructie sunt prevazute masuri pentru atenuarea propa,arii
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
8
z,omotului in vecinatate.
Amena&arile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
)rotectia impotriva z,omotului si vi/ratiilor in timpul or,anizarii de santier6
Activitatile de constructie desfasurate sunt situate la urmatoarele distante fata de zonele locuite6
+ (10 m, in N<, locuinte colonia Bod
+ &10 m, in <, Fa/rica de Dahar Bod si locuinte
+ 910 m, in A, restaurant si hotel
)entru protectia comunitatii umane si a an,ajatilor, fata de propa,area z,omotelor si vi/ratiilor din
or,anizarea de santier, vor fi luate urmatoarele masuri6
+ traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa se evite a,lomerarile de autovehicule in zonele
de lucrari si pe drumul de acces in incinta?
+ viteza vehiculelor pentru transportul materialelor de constructii la punctele de lucru va fi
limitata la ma;. (0 =m2h?
+ se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile H0 192(00& privind emisiile de z,omot ale
utilajelor folosite in e;terior?
+ se vor utiliza echipamente si vehicule intr8o maniera corespunzatoare din punct de vedere al
minimizarii emisiilor de z,omot, incluzand selectarea de utilaje silentioase, intretinerea
re,ulata si utilizarea amortizoarelor de z,omot?
+ in vederea diminuarii emisiilor de z,omote si vi/ratii in mediu, pe durata pauzelor se vor
opri motoarele de la utilaje si2sau autoutilitare.
Fata de locuintele din colonia Bod, in partea de N<, este o perdea ve,etala de protectie la limita
zonei rezidentiale, care poate atenua nivelul de z,omot perceput la nivelul receptorilor.
)rotectia impotriva z,omotelor si vi/ratiilor dupa punerea in functiune a instalatiei6
)entru limitarea propa,arii z,omotelor si vi/ratiilor in mediul am/ient, pe durata functionarii
echipamentelor, au fost prevazute urmatoarele masuri6
+ ,rupul co,enerator, este introdus in camera antifonata?
+ fundatiile co,eneratorului sunt astfel concepute ca sa preia si sa amortizeze vi/ratiile
motorului termic?
+ cosul de evacuare a ,azelor arse este prevazut cu amortizor de z,omot.
Din functionarea statiei de /io,az nu rezulta trepidatii sau niveluri de z,omote semnificative, ca
urmare masurile care se impun vizeaza e;clusiv limitarea z,omotului mijloacelor de transport din
incinta si la instalatia de co,enerare.
'#(:
7n timpul or,anizarii de santier, sursele identificate de poluanti pentru sol8su/sol sunt6
- depozitari neconforme de materiale de constructii si echipamente, direct pe sol?
- depozitari neconforme de deseuri si uleiuri, sau car/uranti?
- situatii accidentale de scur,eri $motorina si alte lichide de motor* de la mijloacele mo/ilizate
in or,anizarea de santier?
- lucrari de e;cavatii, cu afectarea temporara a structurii solului?
- modificarea conditiilor de drenare pe terenul afectat de lucrari si eroziuni.
Dupa punerea in functiune a instalatiei, s8au identificat urmatoarele6
- emisii de poluanti atmosferici cu depunerea acestora pe sol?
- deversari accidentale de ape uzate, produse e;pirate, lactoza, namoluri si produse chimice
$Na3H, FeCl, polimer, antispumant* utilizate in instalatie, in timpul manipularilor?
- e;filtratii de retele de canalizare si /azine2rezervoare?
- depozitari neconforme de deseuri?
- poluari cu uleiuri si com/usti/ili de la mijloacele de transport.
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
9
(ucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului
)rotectia solului si su/solului in timpul or,anizarii de santier6
- depozitarea provizorie a pamantului e;cavat se va face pe suprafete cat mai reduse?
pamantul decopertat va fi depozitat in conditii care sa permita folosirea lui ulterioara? acesta
va fi asternut ultimul pentru reve,etalizarea zonelor afectate si care vor fi mentinute ca zone
li/ere verzi?
- se interzic depozitari de materiale in afara suprafetelor aferente santierului?
- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea or,anizarii de santier, a drumurilor si a
platformelor provizorii se vor limita numai la suprafetele necesare frontului de lucru?
- va fi amenajat un sistem de colectare a apelor pluviale din interiorul or,anizarii de santier,
cu preepurare in decantorul si A)) e;istent?
- se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare sta/ilite pentru utilajele de lucru din
or,anizarea de santier?
- se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului cu car/uranti sau uleiuri in urma
functionarii defectuoase a utilajelor? in cazul unor poluari accidentale cu produse
petroliere sau cu alte materiale daunatoare solului se vor lua masuri de remediere?
- se va evita imprastierea pe sol a deseurilor sau altor materiale rezultate din trafic?
- la incheierea lucrarilor de constructie terenurile ocupate temporar vor fi eli/erate si redate
circuitului initial de folosinta? in cazul in care se constata o de,radare a acestora vor fi
aplicate masuri de reconstructie ecolo,ica?
- dupa terminarea lucrarilor se va realiza refacerea spatiilor verzi J lucrarile constau in
plantare de ,azon.
)rotectia solului si su/solului dupa punerea in functiune a instalatiei6
- reducerea emisiilor in aer prin montarea de filtre, pentru prevenirea depunerii poluantilor
atmosferici?
- re,larea re,imului de functionare al statiei de co,enerare astfel incat emisiile atmosferice sa
fie conforme cu prevederile le,isaltiei in vi,oare?
- asi,urarea dispersiei poluantilor atmosferici prin prevederea tu/ulaturii de dispersie de la
instalatia de co,enerare?
- intocmirea si implementarea planului de prevenire si com/atere a poluarilor accidentale?
- mijloacele de transport vor fi parcate e;clusiv pe suprafetele aferente parcarilor?
- se va prevedea un sistem separativ de colectare a apelor pluviale si de preepurare inainte de
evacuare in pr. Barsa $deznisipator8A))*?
- utilizarea de materiale a/sor/ante in caz de polaure accidentala?
- produsele chimicale vor fi depozitate e;clusiv in incaperea inchisa prevazuta pentru aceastea
si in rezervoarele special prevazute?
- nu vor fi depozitate deseuri in afara zonelor si2sau recipientilor special destinati, deseurile
vor fi depozitate separat functie de cate,oria si proprietatile acestora, si vor fi
valorificate2eliminate in mod corespunzator?
- namolul sta/ilizat de la reactorul CAH4 si cel aero/ in e;ces de la reactorul <CAB va fi
depozitat in rezervoarele aferente fara a afecta solul?
- namolul sta/ilizat de la CAH4 va fi utilizat in a,ricultura numai dupa efectuarea analizelor si
pe soluri care se preteaza a fi im/unatatite cu acest tip de fertilizant.
) riscul de accident, tinandu)se seama in special de substantele si de te*nologiile utilizate:
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
10
7n or,anizarea de santier se vor utiliza com/usti/ilii pentru functionarea utilajelor si mijloacelor de
transport, insa nu se vor crea depozite in incinta.
Dupa punerea in functiune a statiei de /io,az si treptei aero/e de epurare, pentru cresterea eficientei
procesului de di,estie anaero/a $AD* si de epurare a apelor uzate in treapta aero/a, se va face
dozarea chimicalelor printr8un sistem automat, in urmatoarele puncte6
+ FeCl si polimer, in treapta de epurare fizico8chimica?
+ Na3H si FeCl in treapta de epurare anaero/a J in /azinul de neutralizare la di,estorul
<CAB $480&* si la pompa namol $4810*?
+ )olimer J in decantorul centrifu,al pentru uscarea namolului $DC801*?
+ Na3H J in scru/erul de spalare al /io,azului, /azinul de neutralizare $480&* si statia de
pompare namol $4810*?
+ -icronutrienti, dozati in rezervorul de neutralizare $480&*.
Dozarea polimerului se face cu control automat. De asemenea, este instalat un sistem de dozare
FeCl pentru coa,ulare, in timp ce pentru controlul pH8ului functioneaza o pompa de dozare
Na3H. ta$2 80
PRODUSE UTILIZATE LA STATIA DE BIO=AZ& IN TREAPTA AEROBA DE EPURARE SI
LA CURATAREA BIO=AZULUI
Den(irea (ateriei
pri(e& a !$!tantei !a
a preparat"i #-i(i#
Date de!pre prod!" #-i(i#
Contint Peri#"ozitate Fraze de ri!#
Hidro;id de sodiu 10E Aoda 8 10E
Apa 8 10E
C 8 Coroziv H& 8 provoaca arsuri ,rave
Clorura de fier $777* &0E Clorura de fier 777 8
&0E
Bn 8 Nociv H(( 8 dauneaza daca este
in,hitit
H# 8 iritant pentru piele
H&1 8 risc de leziuni oculare
,rave
)oliele=trolit %nifloc
9191
8 8 8
)olielectrolit %nifloc
'.11
)oliacrilamida
cationica
8 8
+. (ocalizarea proiectelor:
8 loc. Halchiu, DN 1 =m 10"#00 FN, jud. Brasov
8 imo/il identificat prin CF 10((91 Halchiu, nr. cad 10((91
Kecinatatile amplasamentului in raport cu receptori sensi/ili si2sau alte o/iective de interes6
Amplasarea o/iectivului este la limita intravilanului comunei Halchiu si a orasului Bod, cu zona
inconjuratoare avand folosinta a,ricola.
Gocalitati inconjuratorare si alte o/iective de interes ,eneral6
+ .100 m in N, zona rezidentiala Feldioara
+ 000 m in <, zona rezidentiala Bod
+ (&00 m in K, zona rezidentiala Halchiu
+ 1900 m in K, ferma
+ 110 m in N, fa/rica de prelucrare carne J A.C. H<7N<H4
+ 1100 m in N, ferma
+ (10 m in N<, locuinte colonia Bod
+ &10 m, in <, Fa/rica de Dahar Bod si locuinte
+ #(0 m in A<, pod peste pr. Barsa, DN1 si locuinte
Distanta pana la siturile NA4%HA(000 si2sau alte rezervatii naturale din teritoriu6
+ .000 m, in < J AC7001. Dealul Kitelului si A)A00#( -untii Bodoc Baraolt
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
11
+ &'00 m, in A< J AC70011 Dealul Cetatii Gempes8-lastina Harman si Hezervatia naturala
Dealul Cetatii8Gempes
+ 1'00 m, in < J A)A00' Dum/ravita8Hot/av8-a,ura Codlei.
Amplasamentul o/iectivului J coordonate A4<H<3O'06
. E
&'1..'09 1&1'9(.119
+.1. utilizarea e,istenta a terenului : Fa/rica de prelucrarea laptelui.
+.+. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a
acestora nu este cazul?
+.-. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
a) zonele umede 8 nu este cazul?
b) zonele costiere 8 nu este cazul?
c) zonele montane si cele impadurite ! nu este cazul?
d) parcurile si rezervatiile naturale ! nu este cazul?
e) ariile clasificate sau zonele prote&ate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a
faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amena&ate etc. !f) zonele de
protectie speciala, mai ales cele desemnate prin #." nr. /01+220 privind regimul ariilor
naturale prote&ate, conservarea *abitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile
si completarile ulterioare, zonele prevazute prin (egea nr./1+222 privind aprobarea Planului de
amena&are a teritoriului national 'ectiunea a )a zone prote&ate, zonele de protectie
instituite conform prevederilor (egii apelor nr.12011334, cu modificarile si completarile
ulterioare, si 5" nr.3-21+22/, pentru aprobarea 6ormelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si *idrogeologica ! nu este cazul.
g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost de&a depasite ! nu
este cazul?
*) ariile dens populate ! nu este cazul?
i) peisa&ele cu semnificatie istorica, culturala si ar*eologica ! nu este cazul.
-. Caracteristicile impactului potential:
a) e,tinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate ! nu este cazul?
b) natura transfrontiera a impactului ! nu este cazul?
c) marimea si comple,itatea impactului ! impact nesemnificativ, datorita masurilor luate prin
proiect?
d)probabilitatea impactului ! redusa atat pe perioada e;ecutarii lucrarilor, cat si pe prioada de
e;ploatare, datorita masurilor luate prin proiect?
e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului !
II2 Moti@e"e #are a !tat "a $aza de#iziei etapei de in#adrare& in pro#edra de e@a"are
ade#@ata& !nt r(atoare"eA proiectul propus nu necesit9 parcur,erea etapelor procedurii de
evaluare adecvat9.
Conditii"e de rea"izare a proie#t"iA
1* Ae vor respecta prevederile 3rdonantei de %r,ent9 a 0uvernului nr. 1912(001 apro/at9 prin
Ge,ea nr. (.12(00. cu modific9rile si complet9rile ulterioare, privind protectia mediului?
(* Deseurile rezultate pe parcursul e;ecutiei lucrarilor si a e;ploatarii vor fi valorificate si2sau
eliminate prin a,enti economici autorizati in acest sens.
* Ae vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati?
&* Ae vor respecta conditiile impuse pri Avizul de 0ospodarire a Apelor nr. 1( din 1&.0.(01 emis
de Administratia Bazinala de Ape 3lt Hamnicu Kalcea?
AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
12
&* Ae vor respecta prevederile Ge,ii nr.(112(011 privind re,imul deseurilor si H0 #1.2(00(8
privind evidenta ,estiunii deseurilor ?
1* Auprafe:ele ocupate de or,anizarea de Pantier vor fi reduse la strictul necesar?
Ga finalizarea lucr9rilor titularul va notifica autoritatea competent9 pentru protec:ia mediului care
va face un control de specialitate pentru verificarea respect9rii prevederilor deciziei etapei de
incadrare conform art.&9 $* si $&* din 3- nr. 112(010. )rocesul ver/al de constatare +ntocmit face
parte inte,ranta din procesul ver/al de recep:ie la terminarea lucr9rilor .
Dupa realizarea proiectului, pentru care s8a o/:inut acord de mediu, titularul este o/li,at s7 depun7
solicitarea 8i s7 ob9in7 revizuirea autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1(& din ((.0#.(011,
pentru activitatea pe care o va desfasura pe amplasament. Aolicitarea revizuirii autoriza:iei de
mediu se face +n conformitate cu prevederile 3.%.0. nr.1912(001 privind protec:ia mediului,
apro/at9 prin Ge,ea nr. (.12(00., modificat9 Pi completat9 prin 3.%.0. nr. 11&2(00' Pi 3.%.0. nr.
1.&2(00# Pi ale 3rdinului nr.1'9#2(00', pentru apro/area procedurii de emitere a autoriza:iei de
mediu.
Prezenta decizie este valabil7 pe toat7 perioada punerii :n aplicare a proiectului, :n condi9iile :n
care nu intervin modific7ri ale datelor care au stat la baza emiterii ei.
)rezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile H0 nr. &&12(009 si ale Ge,ii
contenciosului administrativ nr. 11&2(00&, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR E.ECUTIV&
Ciprian BANC7GA
SEF SERVICIUL A2A2A2
Claudia DAK7D
INTOCMITA consilier Adriana B3<H7%

AGEN!A PEN"#$ P#%"EC!A ME&!$'$! Braov
Str.Politehnicii, nr.3, Braov, Cod 500019
E-mail: ofice@am!v.anm.ro" #el$%a&. 0'().*19013, 0'().*1+'9'
13