Sunteți pe pagina 1din 9

DESCRIEREA STANDARDULUI

ISO 14001: 2005CUPRINS
Scurt istoric ISO 14001..............................................................................................................2
Standardu SR EN ISO 14001: 2005!Sist"#" d" #ana$"#"nt d" #"diu! S%"ci&icatii si $'id
d" utii(ar"......................................................................................................................................3
Conc"%t"" d" )a(a ! ISO 14001...................................................................................................3
O)i"cti*"" ISO 14001...................................................................................................................3
Caract"ristici" standarduui SR EN ISO 14001.........................................................................4
+"n"&icii a" i#%"#"ntarii unui sist"# d" #ana$"#"nt a #"diuui con&or# ISO 14001....5
A*anta,"" i#%"#"ntarii unui Sist"# d" -ana$"#"nt d" -"diu ISO 14001 intr!o
or$ani(atia......................................................................................................................................5
Pasi d" i#%"#"ntar"....................................................................................................................5
+I+LIO.RA/IE............................................................................................................................8
2
Sist"#" d" -ana$"#"nt d" -"diu s%"ci&icatii si $'id d"
utii(ar" 0 Standardu ISO 14001:20051
Scurt istoric ISO 14001
Organizatia Internationala de standardizare a propus pentru managementul mediului
inconjurator elaborarea seriei de standarde ISO 14000 practic etinderea seriei de standarde
ISO !000.
In 1!!1 la initiati"a Organizatiei Internationala de Standardizare s#a creat $rupul
%onsultati" Strategic pentru &ediu '$%S&() care a a"ut ca principala sarcina e"aluarea ne"oilor
de standardizare in domeniul managementului de mediu .
*"enimentele principale care au precedat constituirea $%S& si au urmat dupa aceea sunt
urmatoarele+
1!,2) Stoc-.olm # %on/erinta 0atiunilor 1nite asupra &ediului 1man 'primul
e"eniment care a inscris pe ordinea de zi a unei sesiuni a O01(2
s#a creat %omisia &ondiala pentru &ediu si 3ez"oltare '%&&3(2
1!8,# publicarea raportului %&&3 45iitorul nostru comun4) introducerea
termenului de 6 dez"oltare durabila 72
1!82 # 4%on/erinta de la 8io4) analiza raportului 45iitorul nostru comun42
aparitia 49gendei 214) document de orientare politica globala2
adoptarea 43eclaratiei de la 8io4) sinteza principiilor de transpunere in practica a
conceptului de dez"oltare durabila.
:rintre primele masuri luate de $%S& a /ost constituirea a sase grupuri de lucru pe
urmatoarele domenii+
managementul de mediu2
auditul de mediu2
etic.etarea de mediu2
per/ormanta de mediu2
analiza ciclului de "iata2
aspectele de mediu in standardele de produse.
In 1!!; are loc publicarea primelor standarde din seria ISO 14000.
S#a inceput cu standardul ISO 14001 # baza pentru certi/icarea sistemelor de management
de mediu.
3
Standardu SR EN ISO 14001: 2005!Sist"#" d" #ana$"#"nt d" #"diu! S%"ci&icatii si
$'id d" utii(ar"
8eprezinta cerintele re/eritoare la elaborarea) implementarea) mentinerea si e"aluarea
unui sistemde management de mediuin "ederea certi/icarii2
Se re/era la sistemul de management de mediu2
9re ca scop general sustinerea protectiei mediului si pre"enirea poluarii) in ec.ilibru cu
necesitatile socio economice2
Scopul speci/ic este de a o/eri organizatiilor toate elementele necesare construirii unui
sistem de management de mediu) care sa poata /i integrat in managementul global al organizatiei
si care sa permita atingerea obiecti"elor re/eritoare la mediu si a celor economice2
Standardul stabileste cerintele pentru un sistem de management de mediu2
:ermite unei organizatii sa#si /ormuleze politica si obiecti"ele de mediu tinand seama de
cadrul legislati" si de aspectele de mediu ale acti"itatilor pe care le des/asoara2
*ste aplicabil tuturor tipurilor de acti"itati) nu doar celor industriale2
O organizatie prestatoare de ser"icii) o colecti"itate locala isi pot construi un sistem de
management de mediu bazat pe ISO 140012
9doptarea standardului ISO 14001 nu poate garanta o per/ormanta de mediu optima
pentru organizatie2
0u stabileste cerinte prescrise re/eritoare la per/ormanta de mediu2
<leibilitatea acestuia permite ca doua sau mai multe organizatii care au acti"itati
similare sa realizeze per/ormante de mediu di/erite si sa satis/aca totusi cerintele pentru a#si
certi/ica sistemul de management de mediu.
Conc"%t"" d" )a(a ! ISO 14001
controlul aspectelor de mediu2
per/ormanta de mediu2
imbunatatirea continua2
principiul pre"enirii2
partile interesate.
O)i"cti*"" ISO 14001
4
:olitica) plani/icarea actiunilor) programe de management de mediu) introducere si
/unctionare) acti"itate de control si re"izie) toate acestea in spiritul unei imbunatatiri continue2
%unoasterea pre"ederilor ac=uisului comunitar pri"ind protectia mediului aplicabile
societatilor comerciale2
*uroetic.eta2
&odul de organizarea a acti"itatii de de protectie mediului2
:roiectarea si implementarea Sistemelor de management de mediu con/orm S8 *0 ISO
14001 con/orm Sisteme de &anagement de de &ediu#cerinte si>sau *&9S? '*co &anagement
si Sc.ema de 9udit(2
&odalitati de certi/icare a S&&) ) inregistrare *&9S.
Caract"ristici" standarduui SR EN ISO 14001
:reocuparea tot mai accentuata pentru protectia mediului inconjurator este o consecinta a
dez"oltarii economice sustinute din ultimii ani) a constientizarii importantei protejarii mediului
in care traim) atat pentru noi cat si pentru generatiile "iitoare.
standard international al Sistemelor de &anagement de &ediu'S&&(2
recunoscut la ni"el international2
certi/icare eterna /acultati"a2
raport de mediu "oluntar2
angajament pentru respectarea legislatiei2
imbunatatirea ciclica a sistemului de management 2
este un standard generic /iind aplicabil oricarei organizatii2
este un standard proacti" practicind o abordare anticipati"a) pre"enti"a2
este un standard continuu implicand implementarea iar apoi si o imbunatatire continua2
este un standard sistematic) bazat pe metode si proceduri documentate2
sustine protectia mediului si pre"ine poluarea printr#un management sistematic de mediu2
isi propune sa o/ere organizatiilor toate elementele necesare construirii si implementarii
e/ecti"e a unui sistem de managemant de mediu2
este aplicabil oricarei organizatii care doreste implementarea) mentinerea si imbunatatirea
unui sistem de management de mediu indi/erent de tipul si marimea acesteia2
/urnizeaza un instrument de lucru care permite organizatiei sa atinga si sa controleze
sistematic ni"elul de per/ormanta pe care si l#a /iat.
5
9tat managementul calitatii con/orm standardului ISO !001 cat si managementul mediului
con/orm standardului ISO 14001 sunt structurate pe conceptul e"oluti" al imbunatatirii continue
bazat pe ciclul :3%9 ':lan # 3o # %.ec- # 9ct( al lui 3eming.
+"n"&icii a" i#%"#"ntarii unui sist"# d" #ana$"#"nt a #"diuui con&or# ISO
14001
Imbunatatirea per/ormantei de mediu prin intermediul organizatiei2
Integrarea usoara intr#un sistem de management al calitatii2
Siguranta legala ca urmare a obser"arii sistemice a legislatiei de mediu in "igoare2
%resterea implicarii angajatilor) a moti"atiei si angajamentului2
*conomie de costuri printr#o gandire si actiune sistemica si proacti"a2
%resterea increderii clientilor) a agentiilor gu"ernamentale si a asiguratorilor2
:articiparea acti"a la minimalizarea /lagelului poluarii.
A*anta,"" i#%"#"ntarii unui Sist"# d" -ana$"#"nt d" -"diu ISO 14001 intr!o
or$ani(atia
Imbunatatirea generala a per/ormantelor) con/ormitatilor si /leibilitatii re/eritoare la
mediul inconjurator2
<urnizarea unei structuri de baza pentru pre"enirea poluarii2
%resterea e/icientei si potentiale reduceri de costuri in cazul aplicarii obligatiilor
re/eritoare la mediul inconjurator2 @promo"eaza consistenta si predicti"itatea re/eritoare la
managementul obligatiilor asupra mediului inconjurator.
Pasi d" i#%"#"ntar"
:entru implementarea unui sistem de management de mediu intr#o organizatie) trebuie
parcurse cinci etape+
1. Stabilirea politicii de mediu2
2. :lani/icarea acti"itatilor de mediu2
3. Implementare si /unctionare2
4. 5eri/icare si actiune corecti"a2
5. 9naliza e/ectuata de conducere.
Arebuie parcurse di/erite etape pana se ajunge la un sistem de management de mediu
e/icace.
;
*tapa 1 + Stabilirea politicii de mediu
:olitica de mediu este de/inita de conducerea organizatiei sub /orma unei declaratii care
trebuie sa re/lecte /aptul ca principiile si intentiile organizatiei re/eritoare la per/ormanta de
mediu sunt identi/icate) documentate) implementate si comunicate.
:olitica de mediu are doua /unctii majore+
in interiorul organizatiei+ sa determine directia de dez"oltare in domeniul
protectiei mediului2
in a/ara organizatiei+ sa arate clar partilor interesate atentia pe care organizatia o
acorda aspectelor de protectia mediului.
*tapa 2 + :lani/icarea acti"itatilor de mediu
:lani/icarea este una dintre cele mai importante etape in procesul de construire si
implementare a unui S&&. :entru aceasta trebuie determinate+
aspectele de mediu2
pre"ederile legale si alte cerinte2
obiecti"ele generale si obiecti"e speci/ice2
programele de management de mediu.
*tapa 3 + Implementare si /unctionare
:entru implementarea e/ecti"a a sistemului de management de mediu se recomanda ca
organizatia sa#si dez"olte resursele si mecanismele de sustinere necesare indeplinirii politicii de
mediu) a obiecti"elor si tintelor sale in acest domeniu.
:entru implementarea S&& trebuie de/inite+
structura si responsabilitatea2
instruirea) constientizarea si competenta2
comunicarea2
documentatia sistemului de management de mediu2
controlul documentelor2
controlul operational2
:regatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.
*tapa 4 + 5eri/icare si actiune corecti"a
,
9ceasta etapa este un element c.eie a sistemului de management de mediu) care sur"ine
dupa plani/icarea politicii de mediu si implementarea sa.
Scopul este de a asigura ca organizatia controleaza si corecteaza) atunci cand este cazul)
elementele#c.eie ale sistemului de management de mediu. :entru aceasta se recomanda ca
organizatia sa monitorizeze si sa e"alueze per/ormanta sa de mediu.
&asurarea) monitorizarea si e"aluarea sunt acti"itati#c.eie ale unui sistem de management
de mediu. In lipsa acestora nu ar /i posibila stabilirea necon/ormitatilor si) prin urmare) nici
precizarea actiunilor corecti"e si>sau pre"enti"e necesare. 3e asemenea) auditul sistemului de
management de mediu ar /i lipsit de elemente de baza in stabilirea concluziilorsale.
9ceasta etapa implica+
@ monitorizarea si masurarea2
@ necon/ormitate) actiune corecti"a si actiune pre"enti"a2
@ inregistrari2
@ auditul sistemului de management de mediu.
*tapa 5 + 9naliza e/ectuata de conducere
Organizatia trebuie sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management
de mediu) a"and ca obiecti" imbunatatirea per/ormantei globale.
9ceasta ultima etapa este decisi"a pentru asigurarea procesului de imbunatatire continua)
pentru atingerea per/ormantei de mediu propuse.
9ceste analize se pot /ace impreuna cu analizele sistemului de management al calitatii
e/ectuate de conducere.
Implementarea unui S&& con/orm ISO 14001 necesita implicarea intregului personal al
organizatiei) oricare ar /i ni"elul ierar.ic si /unctiile implicate) si mai ales angajarea unui proces
dinamic si ciclic de imbunatatire continua si de autoe"aluare a impacturilor de mediu.
8
+I+LIO.RA/IE
1. %amelia %iubota#8osie) &atei &aco"eanu) 9uditul de mediu) 20082
2. <rasin Boredana) 9udit de mediu note de curs) 2012.
!