Sunteți pe pagina 1din 8

Program de activitate pedagogic n parteneriat cu familia

2010-2011
Grupa:Nivel 3-5 ani
Profesor nv. Primar i Precolar, Bojneag Maria
MOTIVAIA
Necesitatea unei colaor!ri cointeresate, egale ca po"i#ie $ntre factorii %e e%ucare a
copilului cu influen#e po"itive pentru progresul s!u $n %e"voltarea personalit!#ii lui, c&t
i a %ep!irii, reme%ierii %ificult!#ilor ce apar temporar sau a celor ce sunt %epistate
speciali"at ca %ificult!#i.
!"OP#$
- 'sigurarea unitar! a tuturor influen#elor e%ucative po"itive pentru copil $n formarea
sa, pentru progresul $n %e"voltarea armonioas! fi"ic!, psi(ic! i cognitiv! $n raport
cu ritmul i posiilit!#ile v&rstei lui)
- *prijinirea psi(ope%agogic! a p!rintelui $n cunoaterea oiectiv! a copilului potrivit
particularit!#ilor lui in%ivi%uale %e v&rst!, respectarea tuturor %repturilor lui $n
familie, c&t i a celor pentru e%uca#ie)
O%I&"TIV& OP&'AIO(A$&
-*! Men#inerea interesului p!rin#ilor pentru cunoaterea prolemei e%uca#iei timpurii a
copiilor $ntr-un spirit %e colaorare fructuoas! i oiectiv! cu e%ucatoarea i gr!%ini#a)
-*timularea p!rin#ilor pentru g!sirea formelor i posiilit!#ilor %e implicare comun! $n
activitatea e%ucativ! i %i%actic! $n interesul copiilor)
-+mplicarea activ!, practic! a p!rin#ilor $n activitatea lu%ic! cu copilul $n me%iul
e%ucativ al grupei i cel comunitar)
)'#P#$ I(T*:
-,amiliile copiilor -impact %irect.
-/opiii, e%ucatoarea -gr!%ini#a., coala -impact in%irect.
'&!#'!&$& #MA(&
-/olectivul %e copii
-Memrii familiei copiilor
-+nvita#i i specialiti
-/entrul %e resurse, e%uca#ie i %e"voltare
-0ogope%ul local
'&!#'!& MAT&'IA$& +I $O"A$&
-/artea pentru p!rin#i -aonamentul grupei- revista Pippo.
-1Meseria %e p!rinte2, cartea pentru p!rin#i
-PP*-uri tematice -+nternet, site-ul *unt p!rinte.ro) /opilul.ro) 3%ucatoarea.ro etc..
-/aseta 13%uca#i aa42
&TAP&$& "O$A%O'*'II:
1,I(II&'&A. +nformarea asupra prolemei e%uca#iei timpurii $n gr!%ini#! cu copiii
grupei %e 3-5 ani.
a) Pre"entarea particularit!#ilor %e v&rst! a copilului 5 material informativ
b) 6ransmiterea %e informa#ii asupra ofertei e%uca#ionale pentru anul colar $n curs-
pliant pentru fiecare printe.
c) /rearea centrului %e informare al grupei pus la %ispo"i#ia p!rin#ilor)
2,-&.VO$TA'&A +I AP'O/#(-A'&A
a)Activiti cu colectivul de prini al grupei:
- 7e%in#e %e informare, organi"are- c&te 8 pe semestru)
- +nvitarea la activit!#i %esc(ise ca: oservatori) ca parteneri %e sprijin)
- +mplicarea efectiv! pentru o#inerea calit!#ii activit!#ilor e9tracurriculare
%erulate lunar)
- +mplicarea copiilor $n activit!#i %e evaluare tip concurs pentru
precolari aproate %e M3/6* cu acor%ul p!rin#ilor -+ste#el, Piticot.
etc....
b) Acompanierea pedagogic a printelui(consilierea educaional):
-nt0lniri cu specialiti pe prolemele %e"volt!rii copiilor: logope%ul, me%icul, psi(ologul)
-mprumut de materiale1 c!r#i, reviste pentru p!rin#i sau copii %in fon%ul e9istent la
ilioteca grupei sau al gr!%ini#ei)
-folo2irea %e pliante tematice, fluturai) /:-uri e%ucative)
-acce2area portofoliilor cu lucr!rile i re"ultatele copiilor)
-con2ultarea confi%en#ial! asupra %ificult!#ilor cu care se confrunt! cu copilul)
-permi2ivitate $n a oferi informa#ii %espre progresul copilului %e c&te ori consi%er!
p!rintele)
-informarea p!rin#ilor i a copiilor privin% evaluarea copiilor)
3, &VA$#A'&A
-/(estionare scrise)
-;urnalul p!rintelui - /onsemn!ri)
-Monitori"area impactului ac#iunilor pe suport electronic.
P$A(I/I"A'&A A"TIVIT*II 4( PA'T&(&'IAT "# /AMI$IA
<=8=-<=88
(r,
"rt,
"on5inutul
tematic
Modul de
reali6are
-a
ta
Participan
5i
&valuare
8. >?ferta
e%uca#ional! a
gr!%ini#ei
>@egulamentul %e
or%ine interioar!
> Programul
"ilnic
>+nformare
asupra
parteneriatului
2*unt p!rinte cu
copil la
gr!%ini#!42
>/unoaterea
curriculum-ului
>selectarea
au9iliarelor
%i%actic
+&-I(A "#
P*'I(II
-7Prima dat la
grdini58
--e69atere
'nali"a i
selectarea
op#iunilor %e
c!tre p!rin#i:
>,lutura:
Mic portret al
copilului
<3
+A
<3A
P!rin#ii
:irector
3%ucatoarea
":e2tionar 2cri2
-:atele p!rintelui
%espre copil.
<. 3%uca#ia pentru
s!n!tate: 2' fi
p!rinte i nevoile
%e %e"voltare ale
copilului B
"O(!I$I&'&
>Material suport:
B'limenta#ia
copilului2
>:e"atere
>,lutura:
2Pirami%a
alimentelor
s!n!toase2
<5
A+
P!rin#ii
3%ucatoa-
rea
Me%icul
":e2tionar scris
B:orim s!
lucr!m
$mpreun!42
3. 2Parteneriatul
gr!%ini#! 5
p!rinte-copil2
Material
informativ
7-e ce
parteneriat ;i
3A++ P!rin#ii
3%ucatoarea
:irector
/onsemn!ri $n
<urnalul
printelui
>?rgani"area
ser!rii B?are
vine Mo
/r!ciunulC2
pentru cine
9eneficiu=8
"O(!I$I&'&
>6ema suport:
2@olurile
parentale.6ipuri
parentale
%!un!toare2
Participarea i
impactul
*er!rii %e iarn!-
activitate
e9tracurricular!
D. Psi(ologia
copilului:
B/ontrolul
comportamen-
tului copilului2
"O(!I$I&'&
>Material suport:
7A2cultarea
poate fi c:eia
2olu5ionrii
conflictelor?8
>/&teva reguli
%e aur-flutura
pentru p!rinte
>'ccesarea
portofoliilor
copiilor, %iscu#ii
in%ivi%uale.
-e69atere
83 + P!rin#ii
Psi(olog
<urnalul
printelui-
consemn!ri
5. Psi(ologia
copilului:
B,iecare copil
este unic2
+&-I(A "#
P*'I(II
"O(!I$I&'&
>Material
suport :B@ela#iile
%e ataament2
>,lutura cu
interven#ii i
atitu%ini
eficiente %e
ac#iune) atitu%ini
%e evitat
<D ++ P!rin#ii
:irector
B3%ucatoarea
copilului meu2
c:e2tionar 2cri2
E. &duca5ia pentru
2ocietate:
B*! tii s!
%!ruieti, s! tii s!
primeti2
'ctivitate
integrat!
BM!mica mea,
a"i e "iua ta42
F +++ P!rin#ii
3%ucatoarea
Participarea la
Programul
artistic-
activitate
e9tracurricular!
i impactul
o#inut.
F. &duca5ie
religioa2: -
"O(!I$I&'&
>Material suport
8<
+G
P!rin#ii
3%ucatoarea
Participarea la
Proiectul
B/opilul i
religia-,loriile2
>?rgani"area
ac#iunii e%ucative
locale
e9tracolar! %in
B/rucea %e flori2
teoretic:
2*emnifica#iile
moral cretine
ale +ntr!rii lui
+isus $n +erusa-
lim $n $n#elesul
copiilor mici2
>Activitate
de2c:i2
7/loriile8
V,Alec2andri
:irector e%ucativ $n
colaorare cu
autorit!#ile locale
B/rucea %e flori2
H. &duca5ia
cet5enea2c:
:reptul la
copil!rie
>?rgani"area
ac#iunii e%ucative
e9tracolare
%e%icate Iilei
+nterna#ionale a
/opilului
- 8 +JN+3 <=88
"O(!I$I&'&
Pliant
cu %repturile
copilului
<E G P!rin#ii
3%ucatoarea
:irector
Participarea la
Proiectul
e%ucativ local
2 8 +unie pentru
copiii notri42 i
impactul o#inut
K. P2i:ologie 6imp
pentru copilul
meu
"O(!I$I&'&
Material suport:
Material suport
B Gacan#e i
conce%ii... mai
altfel2
/(estionar scris-
aplica#ie
H G+ P!rin#ii,
copiii
3%ucatoarea
:irector
Po2terul cu
fotografii %in
familie
-anivers!rile
copilului,
e9cursii, jocul cu
copilul, etc...
39po"i#ie final!
cu lucr!rile %e
portofoliu ale
copiilor la
op#ional

!&M&!T'#$ I
:'6' ?B+3/6+GJ0
'/6+G+6'6++
'/6+G+6'63' 0?/J0
:3*,'*J@'@++
/+N3
P'@6+/+P'
*eptemrie
8F.+A.
-oservarea
sc(im!rilor
petrecute $n natur!
$n anotimpul toamna
- colectarea %e
materiale necesare
pentru activit!#ile
practice.
Haidei la
plimbare!
Plimare $n parc /opii
3%ucatoare
Noiemrie
<E A+.
- recitarea e9presiva
a unor poe"ii %espre
6oamna
-cultivarea %ragostei
pentru teatru
Rmas bun,
frumoas
toamn!
(Finalizare
proiect)
Gr!%ini#! :irector
3%ucatoare
/opii
:ecemrie
8.A++.

8E.A++.<=8=
- cinstirea Iilei
Na#ionale a
@om&niei
- colin"i
Sunt romn!
Vine, vine o!
"rciun#
*erare
+coala cu cls.+-
G+++ nr.5
/ls +
)rdini5
3%ucatoare
/opii, elevi
P!rin#i
+anuarie
<D. +.<=88
- cunoaterea i
respectarea
trecutului istoric al
neamului
Hai, s dm
mn cu mn!
Gr!%ini#a 3%ucatoare
/opii
P!rin#i


!&M&!T'#$ A$ II-$&A
:'6' ?B+3/6+GJ0
'/6+G+6'6++
'/6+G+6'63' 0?/J0
:3*,'*J@'@++
/+N3
P'@6+/+P'
Martie .
H +++
- familiari"area
copiilor cu
evenimente sociale
mica mea, e ziua
ta!
!ala de grup :irector
/opii
3%ucatoare
'prilie
8F. +G.
- familiari"area
copiilor cu
semnifica#ia unor
evenimente cu
con#inut religios
Flori pentru $isus
(Floriile)
Proiect local Crucea
de Flori
%i2erica :irector
3%ucatoare
/opii
P!rin#i
Mai
-< - <F.G.
8<.G.
- %o&n%irea %e
atitu%ini %e caracter
i comportamente
fa#! %e me%iul %e
via#!.
- s! re%ea prin
pictur! %esen tema
%at!
- cunoaterea i
aplicarea unor
reguli %e circula#ie
%&nvturi de la
natur'
Finalizare (proiect
educaie civic !i
ecolo)ic
(activiti !i *ocuri +n
natur

Semaforul, zebra,
poliistul, prieteni
si)uri!
(finalizare de
proiecte,utomobilul
, avionul !i vaporul)
Parc+ntersec#ia
Poli5ia local
3%ucatoare
/opii
3%ucatoare
/opii
P!rin#i
Agentul de
circula5ie
+unie
8.G+.<=88
-creterea
poten#ialului creativ
i competitiv
"arnavalul
pove!tilor (finalizare
opional)
-.poziie cu m!ti
din lumea pove!tilor
(proiect local %/
$unie pentru copiii
no!tri'
"a2a de "ultur :irector
3%ucatoare
/opii
Parinti