Sunteți pe pagina 1din 156

JANICE BARTLETT

Salvamarul
ALCRIS
Capitolul 1
Megan Lovell ezit` la stop, apoi \n cele din urm` coti la
dreapta spre lac. Autostrada ar fi trebuit s` fie mai liber`
la ora asta; era o sear` minunat` [i se hot`r\ s` se bucure
de ea.
Cerul str`lucea \n nuan]e de auriu [i roz, ca un vitraliu,
deasupra [oselei care [erpuia spre lac. Cu excep]ia ctorva
b`rci cu motor aflate pe lac, suprafa]a acestuia era lini[tit`,
reflectnd cerul [i umbrele v`ii, aducnd amurgul aici mai
devreme ca \n restul globului. Priveli[tea o f`cu s` regrete
c` nu luase aparatul de fotografiat.
Trecu prin fa]a c`su]elor de vacan]`, unde oamenii
strngeau resturile de la cin`, apoi preg`teau copiii de
culcare, pentru ca mai apoi p`rin]ii s` se poat` lini[ti [i ei
citind sau discutnd. Apa lacului mai str`lucea ca o
oglind`, dar curnd \ntunericul urma s` pun` st`pnire pe
]inuturi.
Megan l`s` \n urm` satul de vacan]`, lund-o pe un
drumeag ce se \ngusta la un moment dat din cauza unor
stnci care scoteau capetele seme]e din ap`. Prin cr`p`turile
lor r`zb`tuse cte un brad. Opri ma[ina \ntr-un nor de praf
[i cobor\. G`si o stnc` pe care se a[ez` confortabil. Vederea
care se deschidea \n fa]a ei \i t`ie respira]ia. Aceste
momente unice de frumuse]e, de pace, de lini[te f`ceau ca
via]a s` merite tr`it`. Culorile erau incredibile,
incandescente, moi, subtile, culori de acuarel`.
Zgomotul f`cut de motorul unei b`rci \ntrerupse
lini[tea. Curnd, ambarca]iunea ap`ru \n raza ei vizual`,
t`ind suprafa]a apei, f`cnd mici valuri care se loveau de
maluri. Nu vedea plasele pesc`re[ti obi[nuite, dar tipul de
barc` \i era cunoscut; era probabil \nchiriat` din port.
Motorul se opri, iar barca se deplasa spre centrul acelui mic
golf, care p`rea p`r`sit la aceast` or`.
Megan urm`ri scena f`r` prea mult interes la \nceput,
\ntrebndu-se dac` cei afla]i la bord aveau probleme cu
motorul sau voiau doar s` se bucure de lini[tea serii. Se
\ndoia c` o puteau vedea la \n`l]imea la care se afla pe
stnc`, dac`-i puteau distinge contururile \n amurg.
De fapt, era momentul s` plece din acel loc. Deveni dintr-o
dat` con[tient` c`-i era foame [i c` era foarte obosit`.
Umerii ar[i de soare o cam dureau, iar pome]ii obrajilor
erau [i ei marca]i de ziua petrecut` sub razele soarelui.
De toamna pn` prim`vara, Megan preda la gr`dini]a din
localitate [i lucra ca salvamar pe plaja public`. Aceste dou`
6 JANICE BARTLETT
slujbe erau bune pentru ea, pentru c`-[i putea face
programul a[a cum dorea. Avea vechime de [ase ani ca
salvamar, iar de patru era [efa echipelor de salvamari de pe
plaj`.
Ar fi trebuit s` fii s`tul` de acum de ap` se gndi ea
ridicndu-se alene; dar [tia prea bine c` nu se va plictisi
niciodat` de ea, de aceste locuri. Se sim]ea ca acas` la
Devils Lake. Iar dac` vreodat` ajungea s` cread` c` va
trebui s` pl`teasc` un pre] pentru ct de bine se sim]ea aici,
ei bine, era un gnd pe care-l ]inea doar pentru sine.
Era pe punctul de a se ridica [i a se \ndrepta spre ma[in`,
cnd v`zu ceva mi[cndu-se. Erau doi b`rba]i care st`teau
\n picioare. |[i \nchipui c` erau b`rba]i. Barca se unduia de
parc` ar fi avut ceva greu pe ea, lupta parc` s` r`mn` la
suprafa]`. Apoi, acel contur lung, \ntunecat se scufund`
\mpro[cnd apa \n jur, provocnd valuri pe suprafa]a
lini[tit` a apei. Pentru o secund`, i se p`ru c` vede o umbr`
care lupta s` r`mn` deasupra apei, apoi aceasta \ncepu s`
se deplaseze, de[i putea fi doar o iluzie optic`, dup` care se
l`s` \nghi]it` de suprafa]a apei.
Megan asista la scen` cu mirare, vru s` strige, dar cumva
\i era imposibil s-o fac`. Nu \n]elegea ce se petrecea sub
ochii ei. Deja valurile f`cute de \naintarea acelei
ambarca]iuni \ncepur` s` se mic[oreze, iar umbra cea
\ntunecat` pieri de parc` n-ar fi existat niciodat`. Cnd
motorul b`rcii murea cu ultimele zvcniri, Megan s`ri de pe
stnc` [i alerg` ct putea de repede.
SALVAMARUL 7
T`lpile sandalelor \i alunecar`, c`zu \n genunchi, dar nu
se l`s` marcat` de durere. G`si mai repede de ct [i-ar fi
\nchipuit c`rarea spre ap`, cu privirea nedezlipit` de locul
\n care se petrecuse accidentul.
Megan se opri pentru a-[i scoate sandalele [i a-[i arunca
blugii. Nici m`car nu avu timp s` se gndeasc`. Un salvamar
nu avea timp pentru asta, cnd [tia c` via]a cuiva este \n
pericol. Era gata s` sar` \n ap`, cnd v`zu ceva care sparse
suprafa]a lini[tit` a apei chiar \n mijlocul lacului. Era un bra]
care probabil cerea ajutor. Asta putea s` vad`. Lupta cu
ultimele puteri.
Megan s`ri, lovind apa cu putere, con[tient` c` era
extrem de rece pentru ora aceea. Nu trebuia s`-[i ia ochii de
pe locul \n care v`zuse victima, dar acesta era \nc` prea
departe. Viteza era foarte important` acum.
|not` ridicnd capul de cteva ori, pentru a se convinge
c` mergea \n direc]ia dorit`.
Cnd i se p`ru c` ajunge aproape, ridic` repede capul
deasupra apei.
|ncearc` s` rezi[ti, \i spuse Megan \n gnd. |ncearc`, mai
rezist` o clip`. Pentru o secund` i se p`ru c` lacul c[tigase
\n fa]a ei, c` pierduse din priviri locul \n care trebuia s`
ajung`, dar atunci un cap ap`ru din nou la suprafa]`. Era un
b`rbat care plutea pe spate, cu ochii \nchi[i, apa [iroindu-i
pe fa]`. P`rea mort.
Megan se strecur` sub trupul acestuia, \l prinse de
b`rbie, \[i trecu bra]ul peste pieptul lui, [i-l trase pre ea. Era
8 JANICE BARTLETT
preg`tit` ca acesta s` opun` rezisten]`, dar nu ced` greut`]ii
[i for]ei lui. Cnd acesta ced`, Megan \i strig`:
Stai lini[tit, nu te mai agita, sunt aici ca s` te ajut. M`
auzi? Relaxeaz`-te!
Omul se agit` necontrolat o clip`, dar apoi ced` [i spuse:
Nu [tiu s` \not.
Nu-i nimic, zise ea destul de tare, prinzndu-l cu
putere. B`rbatul era greu, mult prea greu pentru ea. Fu
nevoit` s` ias` la suprafa]` de cteva ori, s` trag` aer.
|ntunericul se l`sase cu o repeziciune uimitoare. Era un
miracol c`-l v`zuse la ora aceea; dup` alte zece minute
probabil c` nu l-ar mai fi v`zut. Dac` ar fi putut \nota
pn` la prima stnc`, ar fi fost foarte bine; cuno[tea prea
bine acele stnci destul de abrupte. Se sim]ea deja f`r`
putere.
|l am`gise. Nu era bine; n-ar fi trebuit s` fac` asta. Dac`
nu reu[ea... dar refuz` s` se gndeasc` la aceast` variant`.
Se opri, ridicnd capul b`rbatului deasupra apei.
Trebuie s` m` aju]i, \i spuse. M` auzi?
I se p`ru c` trece foarte mult, apoi, el parc` mi[c` \ncet
capul.
Vreau s` faci pluta pe spate, cu minile pe umerii mei.
Po]i face asta?
Din nou t`cere, o t`cere mult prea lung`. El mi[c` abia
imperceptibil din cap. Megan se \ntreb` dac` [i mintea \i
lucra la fel de \ncet.
SALVAMARUL 9
B`rbatul f`cea acum pluta pe spate, iar ea \i sprijinea
capul cu un bra], pentru a se asigura c` nu \nghi]ea ap`.
Schimbar` apoi pozi]iile, el prinzndu-se de umerii ei
fragili. Pentru o secund` deschise ochii. Nu [tia ce culoare
aveau pentru c` era prea aproape. Observ` \ns` c` f`cea un
efort disperat de a se ]ine de ea. |ncerc` s`-i spun` ceva, dar
nici vorbele ei nu mai ie[eau cu u[urin]`.
|ncerc` mi[c`ri \nv`]ate la cursurile de perfec]ionare \n
echipa olimpic`. Secundele treceau \n defavoarea lor; era
un co[mar, ea temndu-se de \ntunericul tot mai accentuat
[i de r`ceala apei. Ce f`cea dac` o l`sau puterile? Ar avea
sufletul s`-l lase s` se duc` la fund, \n adncuri?
Auzi motorul unei ma[ini \n dep`rtare, apoi strig`tul
unei bufni]e. Se \ntreb` dac` acest b`rbat ar muri [i ar
r`mne cu minile \ncle[tate \n umerii ei, ce-ar face? Dar
respira]ia lui r`sun`toare \i alung` aceast` team`.
|n fa]a lor se vedea o stnc`, iar ea se rug` s` ajung` cu
el pn` acolo, purta]i de valuri dar f`r` a-l l`sa s` se loveasc`
la cap.
Erau acum aproape de stnc`. Apa rece \l lovea peste
fa]` pe b`rbat [i acesta respira greu.
Deodat`, Megan v`zu dou` lumini pe drumul de
deasupra golfului trecnd pe deasupra copacilor, peste
ma[ina ei parcat` acolo. |[i imagin` c` [oferul care admira
c`derea \ntunericului nu ghicea drama care se petrecea sub
ochii lui. Dumnezeule, numai dac` ar cobor\ vreunul la ap`
s` verifice dac` mai era cineva acolo! se gndi ea.
10 JANICE BARTLETT
Dar ma[ina nu opri, ci \[i continu` drumul. Poate c`
[oferul se uitase la ma[ina ei Honda, parcat` acolo,
\ntrebndu-se pe unde ar putea fi proprietarul, dac` avea
nevoie de ajutor. Da, avea.
Am ajuns \ntr-un loc ferit; acum trebuie s` te desprinzi
de mine, strig` la b`rbatul ag`]at de ea.
El execut` ce i se spusese, dnd drumul la un deget, apoi
la celelalte. Megan se strecur` dedesubt, \ncercnd s`-l
orienteze spre stnc` dar s`-l [i protejeze. Se lovi r`u la
mn` [i la genunchi, dar nu avea timp s` simt` durerea
acum. Stnca era prea abrupt`; trebuia s`-l duc` \n
continuare, spre un loc unde s`-l poat` ridica.
Deodat`, z`ri un astfel de loc; era destul de \ngust [i cu
un ultim efort se ridic` tr`gndu-l [i pe cel salvat. |i a[ez`
capul pe stnc` apoi se lupt` s`-i trag` tot corpul din ap`.
Era att de greu!
Megan tremura de team`, de frig, de epuizare. Dar
reu[ise, era sigur` de asta. R`mase al`turi de el, jum`tate pe
stnc` jum`tate \n ap`, respirnd greu.
Dup` cteva secunde, \ncepu s` se gndeasc` la cine
putea apela dup` ajutor. Nu-l putea l`sa singur. |i era team`
s` opreasc` vreo ma[in` care trecea pe acolo. Nu [tia cum
ar`tau acei b`rba]i din barc`. Cine erau? Dac` vor veni dup`
el s`-l ucid`, dup` ce ea se luptase din greu s`-l salveze?
Era prima oar` c` salva pe cineva aflat att de departe de
plaj`, unde se putea chema imediat ambulan]a, care nu
f`cea mai mult de zece minute pn` acolo.
SALVAMARUL 11
Dac` ar fi fost pe plaj`, ar fi trebuit s` fixeze capul acestui
b`rbat, pentru c` era lovit. Dar cnd trecu o alt` ma[in` pe
drum, Megan deveni [i mai con[tient` de vulnerabilitatea
lor. B`rbatul nu fusese victima unui accident; cineva
\ncercase s`-l omoare. Cei doi b`rba]i din barc` n-ar fi prea
ferici]i s` vad` c` d`duser` gre[.
Megan oft`, [i cu ultimele puteri se ridic` \n capul
oaselor. Tremura din tot trupul... |ntinse o mn` spre
b`rbatul pe care-l salvase. Acesta gemu.
M` auzi? \l \ntreb` ea. Po]i s` te ridici \n picioare?
Se f`cu din nou t`cere, apoi el repet`:
S` m` ridic?
Megan sesiz` c` omul se lupta s` \n]eleag`.
Da, cred c` da. M` doare capul...
M-a[ putea duce dup` ajutor, zise Megan, dac` a[ [ti c`
e[ti \n siguran]` aici.
Trecur` cteva clipe.
Nu, zise el cu un geam`t puternic. Ajut`-m` s` m`
ridic.
Megan \l ridic` nu [tiu nici ea cum, cu ce puteri, pentru
c` [i ei \i tremurau picioarele. Era \nalt [i destul de solid [i
se \mpiedic` imediat ce ea \l puse \n picioare, iar ea trebui
s`-l prind` de mijloc ca s` nu cad`.
T`lpile o dureau cumplit din cauza pietrelor care-i
zgriaser` pielea. Nici nu mai [tia unde-i erau hainele. Nu
avea dect tricoul ud, care nu-i oferea nici o protec]ie. Dar
acum era prea trziu.
12 JANICE BARTLETT
B`rbatul avea totu[i tricou, pantaloni, ba chiar [i pantofi.
Ct fusese \n ap`, ea crezuse c` era doar un co[mar, dar
acum realiz` c` era mult mai r`u. Aveau de urcat stnca pe
care reu[ise s`-i ridice trupul. |i alunecau picioarele, iar
greutatea lui \i d`dea de furc`. Bra]ul a[ezat pe umerii ei se
sim]ea ca o bar` de fier, pe care \n condi]ii normale n-ar fi
putut s-o ridice niciodat`.
Cu toate acestea, parc` nu mai ra]iona; continua s`
\nainteze foarte greu, r`nindu-[i [i mai tare t`lpile,
sprijinindu-l cu ultimele puteri, oprindu-se, \mpiedicndu-se,
\ngenunchind, \ncercnd s`-l \ncurajeze.
Fii atent aici. S` evit`m copacul. Haide, rezist`,
aproape am ajuns.
{i chiar dac` nici ei nu-i venea s` cread`, reu[iser`.
Ajunseser` la un loc nivelat, de unde se vedea ma[ina ei.
G`sir` [i cap`tul care nu era \mprejmuit cu gard, \l ocolir`
[i \n cele din urm` b`rbatul se sprijini de capota ma[inii \n
timp ce ea c`ut` cheile, s` descuie portiera. Tocmai atunci
realiz` cu oroare c` nu [tia unde erau cheile.
Dumnezeule! Unde le-am pus?
|n buzunarele blugilor? Nu-[i amintea. Dar portiera era
deschis` [i cnd se aprinse becul din plafon, lumin` cheile
aflate \n contact, Megan sim]i o mare u[urare, a[a cum
poate nu sim]ise pn` atunci vreodat`. |i mul]umi cerului
pentru c` fusese ... neatent`!
Se aude o ma[in`, spuse b`rbatul cu o voce care o
alarm` din nou.
SALVAMARUL 13
Urc`, zise Megan; gr`be[te-te. Aproape c`-l \mpinse \n
ma[in`, apoi trnti portiera [i alerg` spre locul [oferului.
Cnd ma[ina ei fu luminat` de farurile celei care se apropia,
erau a[eza]i.
Megan nici nu respir` pn` cnd ma[ina care trecu pe
lng` ei se dep`rt` \ndeajuns.
|i tremura mna cnd r`suci cheia \n contact. Motorul
izbucni imediat la via]`.
Se uit` la cel de lng` ea, de parc` devenise tocmai
atunci con[tient` de el, \ntr-un mod destul de straniu [i
\nfrico[`tor. |ntorcnd capul spre el, se a[teptase s`-l vad`
stnd cu ochii \nchi[i, dar acesta o privea cu ni[te ochi
alba[tri expresivi. Fusese destul de puternic, reu[ind s`
reziste pn` acum, lucru destul de rar \n cazul unui b`rbat.
|n pu]ina lumin` de la bordul ma[inii, v`zu c` era \nalt,
puternic, cu umerii largi, dar cu figura marcat` de durere.
Avea p`rul blond. Citi ceva \n privirile lui, poate era prea
circumspect, care o f`cu s` se team` [i mai mult. Nici un om
obi[nuit nu este lovit din senin apoi aruncat peste bordul
unei b`rci.
Cine e[ti? o \ntreb` el din senin. De ce m-ai ajutat?
Ea trase aer \n piept.
Sunt Megan Lovell. M` ocup de plaja public`. Tocmai
plecam cnd... aici se opri o clip`, mu[cndu-[i buzele;
trebuie s` te duc la spital.
|l sim]i tensionndu-se \n t`cerea care urm`, dar apoi el
l`s` capul pe spate [i \nchise ochii.
14 JANICE BARTLETT
Bine, zise el, dar nu spune nimic... pe naiba! Trebuie
s-o faci! N-ar avea sens!
Nu te \n]eleg. Ce nu ar avea sens? Ce s` nu spun?
Megan ap`s` pe accelerator, lund-o spre ora[. De jur-
\mprejur, doar \ntunericul. Pentru prima oar` \n ultima or`,
\ncepu s` se simt` \n siguran]`.
El nu-i r`spunse direct.
Ce ai v`zut?
Megan spuse adev`rul.
Doi b`rba]i care te-au aruncat din barc`.
Vocea lui sun` [i mai distant, de parc` ar fi f`cut un efort
deosebit s` r`spund`.
I-ai v`zut?
Vrei s` [tii dac` i-a[ putea identifica? Nu! Dar tu \i
cuno[ti!
El nu-i r`spunse.
Cnd \l privi din nou, observ` c`-i alunecase capul pe
marginea geamului portierei. Ar`ta ca [i cum ar fi adormit,
dar era sigur` c` nu era a[a. Chiar [i \n \ntuneric se vedea
sngele curgndu-i pe frunte.
Megan apas` pe accelerator [i ma[ina zvcni nervos.
|ncepur` s`-i treac` tot felul de gnduri prin minte. Dac` va
r`mne paralizat pentru c`-l for]ase s` mearg`? Dac` murea?
Nici m`car nu [tia cum \l cheam`.
Din fericire, clinica medical` care avea cteva paturi
afectate accidentelor de pe plaj` se afla destul de aproape.
Trase ma[ina chiar \n fa]a intr`rii puternic luminate.
SALVAMARUL 15
Chiar \nainte ca ea s` coboare din ma[in` ap`ru o
asistent` care estim` dintr-o privire starea bolnavului [i
d`du ordine alteia care venea \n spatele ei.
Megan oft` u[urat` pentru c` o recunoscuse pe
asistent`. O cuno[tea pe Pam, care avea reputa]ia unei
asistente foarte competente. Deveni dintr-o dat` con[tient`
c` era ud`, c` era dezbr`cat`, dar deja pacientul fusese luat
pe targ`, dup` ce i se verificase tensiunea.
Cnd asistenta se \ntoarse, o \ntreb`:
Ce s-a \ntmplat?
L-am salvat de la \nec, r`spunse Megan. |n ce stare
crezi c` se afl`?
Femeia ridic` din sprncene, apoi spuse:
Dumnezeule, e[ti ud` leoarc`. Stai aici, nu te mi[ca!
Megan se trezi \ntr-un scaun cu rotile, cu picioarele
introduse \ntr-un lighean cu ap` [i o substan]` care ustura
cumplit. Asistenta \i aplic` un antiseptic pe genunchiul care
sngera, apoi un bandaj.
De ce n-ai chemat ambulan]a?
Pentru c` asta nu s-a \ntmplat pe plaj`, r`spunse
Megan, dup` ce ezit` o secund`. Apoi se hot`r\: Pam, ni[te
b`rba]i l-au aruncat \n lac, era incon[tient. Cred c-ar fi bine
s` chemi poli]ia.
Amica ei o privi lung.
E[ti sigur`? Apoi scutur` din cap. Nu-i nimic, o s` le
explici tu cum s-a \ntmplat.
16 JANICE BARTLETT
|n timp ce a[tepta s` vin` poli]ia, Megan accept` un halat
[i ni[te papuci. Privindu-se, strmb` din nas; oricum, nu
mai era ca mai \nainte, foarte sumar \mbr`cat`.
Megan cuno[tea aproape toat` lumea din acel or`[el, a[a
c` n-o mir` cnd sosi tat`l unui pu[ti pe care-l \nv`]ase s`
\noate.
R`spunse bucuroas` la salutul lui.
Domnule Tevis! Sau nu, domnule ofi]er Tevis ar trebui
s` v` spun!
Pete este mai bine. Asta dac` nu te sperie uniforma.
Din contr`, m` bucur c` este cineva cunoscut. Cum se
simte b`rbatul? \ntreb` ea privind spre camera de gard`.
Este \nc` incon[tient. A suferit o lovitur` puternic`, dar
nu m` surprinde. A reu[it s` vorbeasc`? }i-a spus ceva?
Megan \ncuviin]`.
Se exprima greoi, dar p`rea... ra]ional.
Pam disp`ruse din nou. Pete Tevis privi curios ligheanul
\n care Megan avea picioarele cufundate.
Ai sngerat? Ce po]i s`-mi spui?
Megan \ncepu s`-i povesteasc` totul de la \nceput. El
f`cu \nsemn`ri, apoi o privi lung:
E[ti sigur` c` barca venea dinspre port?
Se poate, dar nu pot fi sigur`.
F`r` un cuvnt, el se ridic` [i porni spre biroul de la
recep]ie de unde telefon`. Nu auzea ce spune, dar re]inu un
singur nume:Joe Carlson din port. Cnd se \ntoarse, era
cam \ncruntat:
SALVAMARUL 17
Ni[te str`ini au \nchiriat o barc` dup`-amiaz`, spre
amurg. Apoi au \napoiat-o [i au plecat. O s` vedem ce au
scris pe formularul de \nchiriere, dac` au dat date reale. Nu
sunt sigur dac` pe ei \i c`ut`m.
Megan a[tept`.
{tii ceva despre acest b`rbat pe care l-ai salvat?
Nu era un b`rbat pe care s`-l ui]i u[or, se gndi ea.
Scutur` din cap.
Este prima oar` c`-l v`d. Nu re]in toat` lumea care
trece vara pe aici, dar nu cred s`-l mai fi v`zut. Nici nu mi-a
spus numele.
Pam zice c` nu are acte. Tevis o privi lung apoi zise:
sper s`-mi poat` spune singur ce s-a \ntmplat. O s` \ncerc
s` dau [i de cei doi care au \nchiriat barca, dac` datele lor
sunt reale. Ei bine, o s` m` descurc cumva. Ar trebui s` te
duci acas`, s`-]i usuci p`rul, s` bei un ceai fierbinte. Nu cred
c` te sim]i prea grozav.
O s` m` simt mai bine cnd o s` aflu c` b`rbatul [i-a
revenit.
Pete ridic` din umeri.
Dac` a avut for]a necesar` s` ias` din lac [i s`
str`bat` drumul, nu m` \ndoiesc c`-[i va reveni destul de
repede. Nu-]i face probleme pentru el, nu va muri, este
un tip tare.
Megan \[i aminti c` b`rbatul avea o figur` foarte
\ncordat`, c` era puternic, c` f`cuse un efort supraomenesc
18 JANICE BARTLETT
s` mearg` cu capul ridicat, apoi s` [i schimbe cteva vorbe
cu ea. Iar cuvintele lui fuseser` ra]ionale. Ar fi fost mult mai
panicat dac` ar fi fost un tip obi[nuit.
Dar apoi \[i aminti cnd \l z`rise prima oar` [i \i p`ruse
mort. Apoi, \n ma[in`, cu chipul palid, cu sngele [iroindu-i
pe fa]`. |ncercnd s`-[i ascund` frisoanele zmbind.
Mul]umesc, Pete.
Dup` ce salut`, omul plec`, iar ea \[i scoase picioarele
din ligheanul cu solu]ie. Erau acum ro[ii [i ardeau. Ca s` nu
mai vorbim de t`ieturile din t`lpi. Dar Pam ap`ru imediat cu
plasturi [i pansamente [i alt` pereche de papuci.
Te po]i ridica?
|ncerc, zise Megan. M` anun]i dac`-[i revine?
Du-te acas`, acum. Te sun eu cnd va putea vorbi.
Ar fi vrut s`-l mai vad` o dat` \nainte de a pleca, dar i se
p`ru absurd s` cear` permisiunea. F`cuse tot ce-i st`tuse \n
puteri pentru el. Nu-l cuno[tea; nu putea s`-l plac`, pentru
c` nu [tia ce fel de om este. Dar avea aceast` tendin]` de
a-l proteja, tot a[a cum ar fi f`cut [i cu un cine r`t`cit.
Iar cnd asistenta o conduse tot cu c`ruciorul spre ie[ire,
se sim]i de parc` l-ar fi p`r`sit.
Spitalul era doar la cinci minute de casa ei, o c`su]` de
pe plaj` unde era mereu rece [i \ntuneric. Dup` ce intr`, \l
hr`ni pe Zachary cinele ei Golden Retriever care o
a[teptase r`bd`tor pe trepte, dup` care aprinse focul.
Nimic din ce avea \n frigider n-o inspira, dar \n cele din
urm` \[i f`cu un sandvi[ cu brnz` [i ro[ii, se cuib`ri pe
SALVAMARUL 19
canapea, se acoperi cu o p`tur` groas`, lu` cana cu cacao
fierbinte pe care [i-o preg`tise [i \ncepu s` citeasc`. Dar era
prea nelini[tit`.
Nu avea imagine prea clar` la televizor pentru c`-i lipsea
o anten` satelit; ar fi preferat o emisiune distractiv`.
Dar pe la unsprezece cnd sun` telefonul, ridic` imediat
receptorul. Era Pam.
{tiam c` nu te-ai culcat! Cum sunt picioarele tale?
Destul de bine, r`sunse ea. Cum este b`rbatul?
Con[tient, dar confuz, nu cred c` mai [tie ce s-a
\ntmplat.
Oare de asta o \ntrebase dac`-i v`zuse pe cei doi? Pentru
c` el nu [i-i mai amintea? Dar nu putea crede asta. Era
con[tient c` nu este \n siguran]`, chiar [i cnd ajunseser` la
ma[in`. Iar ce citise \n ochii lui nu se potrivea cu imaginea
unei victime \n stare de confuzie, care nu avea idee ce se
petrecuse. Poate c` nu voia s`-[i aminteasc`.
Iar dac`-i uitase pe agresori, de lovitura de la cap, uitase
[i de ea.
A cerut s` te vad`, \i spuse Megan.
Inima \ncepu s`-i bat` inexplicabil.
Vrei s` spui c` mi-a pronun]at numele?
Nu... Pam deveni brusc nesigur`. Cel pu]in, a[a cred.
Nu-]i [tia numele? Sunt sigur` c` i-am vorbit eu despre tine,
de aceea a vrut s`-]i mul]umeasc`.
20 JANICE BARTLETT
De ce se sim]ea teribil de dezam`git`? |ncepu s` se mire
de ce se sim]ea astfel. Ce-ar fi vrut, ca un str`in s` aib`
nevoie de ea \n continuare?
Las`-mi pu]in timp s` m` \mbrac [i...
Nici vorb`! Po]i veni mine, dar nu acum. Este sub
observa]ie. {i nici nu po]i c`lca pe t`lpile r`nite.
Acestea sunt singurele picioare pe care le am, glumi
Megan.
{i nici nu le po]i schimba cu unele noi, \i cnt` Pam \n
strun`. Eu plec, ies din tur` peste cteva minute dar mine
te a[tept aici. Apoi, \nchise.
Puse receptorul \n furc` \ncet. Ar fi trebuit s` se simt`
mai bine, mai lini[tit` acum, dar nu era a[a [i asta o
nedumerea.
Se gndi c-ar fi fost bine s` afle dac` Pete Tevis
descoperise ceva, dar Pam probabil nu [tia.
Poate ar fi bine s-o sune pe mama ei. Nu, era prea trziu.
O va suna diminea]`. Se duse la culcare.
Rev`zu cu ochii min]ii scena salv`rii de cteva ori. De
fiecare dat` i se p`rea mai imposibil`, mai terifiant`. Dac` ar
fi gndit \nainte oare s-ar mai fi aruncat s`-l salveze?
Cnd \n cele din urm` reu[i s` adoarm`, somnul nu veni
ca o eliberare. Era la fel de \ncordat` [i continua s` aib`
frisoane. Vis` c` se afla la Jocurile Olimpice, de[i nu-i vedea
pe ceilal]i concuren]i. Dar cnd plonj` \n ap`, era att de
rece [i de \ntunecat`, [i gndul c` putea lua o medalie nu
avu darul s-o \nc`lzeasc`. Dar cursa p`rea f`r` sfr[it. Nu-i
SALVAMARUL 21
vedea pe ceilal]i concuren]i, \nota \n \ntuneric, nu atingea
niciodat` peretele, nici nu [tia unde voia s` ajung`. Sau
dac` era urm`rit` de cineva.
Dac` uciga[ii b`rbatului se \ntorceau?
Dar asta nu mai era problema ei, ci a lui. El [tia, desigur,
de ce voiser` s`-l omoare acei b`rba]i [i va face ceva. Se va
duce la el s`-l vad`, \i va accepta mul]umirile, apoi va pleca.
Era un str`in pe care nu-l va mai vedea vreodat`.
Sun` la clinic` mai \nti, apoi la mama ei. Doamna Lovell
o ascult` \n lini[te apoi \i spuse:
Par]ial m` bucur c-ai fost acolo, c` l-ai salvat.
Dar?
Ar fi fost mai bine s` fi venit acas`, s` nu fii acolo, s` nu
fi v`zut nimic.
Nu \n]eleg, zise Megan uimit`.
Megan, nu crezi c` acei oameni, cnd vor afla c-a fost
salvat, vor vrea s` [tie dac` i-ai v`zut? Nu le place asta.
Dar nu i-am v`zut! Nu i-am v`zut att de aproape ca
s`-i pot identifica!
Crezi c` se vor mul]umi cu aceast` ipotez`?
M` sperii, mam`.
Asta am [i vrut. Vocea mamei deveni mai blnd`. Fii
atent`, Megan, \mi promi]i? Pete a aflat ceva?
Voi fi foarte atent`, promise Megan. Voi spune tuturor
c` nu-i pot identifica. Bine?
S` sper`m c` va fi bine, oft` doamna Lovell. Lucrezi
ast`zi?
22 JANICE BARTLETT
Glume[ti? Cum s` nu lucrez? Doar e duminic`, va fi
mult` lume pe plaj`.
Bine, \n acest caz, \]i doresc o zi u[oar`. N-ai putea veni
mine la noi, m`car la micul dejun?Nu te-am mai v`zut de
cteva s`pt`mni.
Bine mam`, voi veni.
Era mai bine dac` nu-[i suna mama, se gndi dup` ce
\nchise. Acum, sigur era \ngrijorat`. Numai c` de data asta
avea [i motive s` fie. Oare visul din timpul nop]ii \ncerca
s-o aten]ioneze c` r`ul nu se terminase pentru ea?
Mi se pare ridicol, se trezi vorbind cu voce tare. La
auzul vocii ei Zachary cinele s`ri \n sus, ciulind urechile.
Nu nu plec`m nic`ieri, mai precis tu nu mergi nic`ieri. Stai
jos, Zachary. Jos.
Dezam`git, cinele se rea[ez`. Megan \[i lu` lo]iunea de
plaj`, un sandvi[, o carte \n caz c` avea vreo clip` liber`,
apoi, \n dreptul oglinzii \[i strnse p`rul \ntr-o coad`,
pentru ca fa]a s`-i r`mn` liber`.
Dup` zece minute, oprea ma[ina \n fa]a clinicii. Se pare
c` era a[teptat`, a[a \i spuse asistenta de serviciu. Ct de
sigur` era clinica pentru acel b`rbat? se \ntreb`.
Ezit` \nainte de a intra, apoi trase aer \n piept [i b`tu la
u[`. Era inexplicabil de nervoas`. Imediat, o voce grav` \i
spuse:
Intr`!
Deschise [i intr`.
SALVAMARUL 23
B`rbatul era acoperit, de[i \n salon era destul de cald.
Numai pieptul [i umerii \i erau goale. Era bine f`cut, cu
mu[chii bine forma]i, pielea frumoas`, bronzat`. Dar ce
cicatrice urt` avea \n dreptul abdomenului! Nu p`rea prea
veche. Era dovada c` acest accident din care-l salvase nu era
prima oar` c` trecuse pe lng` moarte.
Ridic` privirea [i-i \ntlni ochii alba[tri. B`rbatul o privea
fix , privire care o f`cu s` se \nfioare, de parc` ar fi [tiut ce
gnde[te. N-o privea ca un b`rbat care prive[te o femeie. Cu
toate acestea, ceva anume din privirea lui, \i spunea c`
acesta a[teptase multe ore s-o vad`.
Megan se sim]ea foarte ciudat.
Bun`, sunt Megan Lovell.
El \i r`spunse cu o voce dur`.
{tiu.
Am vrut s` v`d cum te sim]i. Te mai doare capul?
M` doare ca naiba! El \i zmbi, sau mai precis \ncerc`
s`-i zmbeasc`. Cum naiba de a-]i dat acest nume lacului
`sta? I se potrive[te perfect.
Este foarte adnc [i rece. Circul` multe legende despre
el. Indienii b`nuiau c` exist` un monstru \n adncuri. |l
evitau. Devils Lake este numele dat de ei.
Iar eu am fost la un pas de a-l cunoa[te.
Megan \i \nfrunt` privirea.
Cred c` deja l-ai \ntlnit sub form` uman`.
El o privi printre gene.
24 JANICE BARTLETT
Dar tu? {i tu l-ai \ntlnit?
Ea se sim]i iar ciudat sub intensitatea privirii lui.
M-ai mai \ntrebat dac` i-am v`zut. Conteaz` asta?
Nu [tiu, dar sper c` nu i-ai v`zut.
Dac` nu i-a[ fi v`zut deloc, acum ai fi fost mort.
B`rbatul \i p`ru dintr-o dat` epuizat.
Mda. Ai avut curajul s`-]i periclitezi via]a pentru un
str`in, iar eu nici n-am apucat s`-]i mul]umesc, nu?
Nici nu trebuie s-o faci. N-a fost mare lucru. Sunt
bucuroas` c`...
Cred c` sunt cu foarte multe kilograme mai greu....
N-am [tiut asta cnd am s`rit \n ap`. Dar am fost toat`
via]a salvamar. Am [tiut \ntotdeauna ce fac, sau m` rog, cam
\ntotdeauna. Sincer \]i spun c` am reac]ionat din
obi[nuin]`. Nu cred c` din curaj. Unii ar spune din prostie.
El zmbi [i chipul i se lumin`.
Po]i s`-i spui cum vrei, dar pu]ini ar reac]iona a[a cum
ai f`cut tu.
Ea ridic` din umeri.
Bine c` s-a terminat; nu vreau s` te sim]i...
B`rbatul \i f`cu semn s` se a[eze pe pat lng` el.
Nu vrei s` stai cu mine, s` mai vorbim cteva minute?
Sigur c` da. De ce nu? Dar nu voia s` se a[eze pe pat,
a[a c` trase un scaun lng` pat. Observ` c` zmbi u[or
amuzat.
Nici unul nu vorbi imediat [i t`cerea p`rea nefireasc`.
SALVAMARUL 25
Nimeni nu mi-a spus cum te nume[ti, \ncepu Megan.
El p`ru u[or dezorientat, ezitant, [ov`itor.
Ross, zise el. Ross McKenzie. Prietenii \mi spun Mac.
Se privir` din nou f`r` s` vorbeasc`. Megan \ncerca s`-l
compare cu ce reu[ise s` vad` atunci cnd \l salvase.
Observase de atunci c` era un b`rbat atr`g`tor, poate chiar
frumos, c` avea o figur` deosebit`. Nu gre[ise afirmnd fa]`
de Pete, c` dac` l-ar mai fi v`zut vreodat` l-ar fi recunoscut.
Avea pome]ii proeminen]i, un nas patrician, gura cu
buze pline, senzuale. P`rul castaniu, aproape blond,
dep`[ea baza gtului [i se bucla deasupra bandajului. Nu
fusese b`rbierit [i avea un aer u[or primitiv, periculos. Dar
aparen]ele sunt adesea \n[el`toare, [tia asta.
Ar fi vrut s`-l \ntrebe de unde avea acea cicatrice. Dar se
trezi \ntrebndu-l politicos:
Locuie[ti aici?
Temporar; lucrez la construc]ii pentru Jim Kellerman.
Oh! Nu cred c` te-am mai v`zut.
Eu sunt absolut sigur c` nu te-am v`zut.
Alt` pauz` \n care continuar` s` se priveasc`. Nu vom
ajunge nic`ieri a[a, se gndi Megan. A[a c` \l \ntreb` direct:
|]i aminte[ti ce s-a \ntmplat?
Pe figura lui nu se mi[c` nici un mu[chi, de[i din felul \n
care-i evit` privirea \n]elese c` avea re]ineri.
Destul de vag. |mi amintesc c` m-am dus s` v`d o cas`
pe marginea lacului. Dup` asta... el ridic` din umeri. Nu-mi
mai amintesc dect r`ceala apei.
Megan nu-l sl`bea din priviri.
26 JANICE BARTLETT
{i nu [tii din ce motiv?
N-ar fi ceva u[or de uitat.
Nu era r`spunul pe care ar fi vrut s`-l aud`.
Poate este mai bine s` te las s` te odihne[ti, zise ea
ridicndu-se. M` bucur c` te sim]i mai bine, domnule
McKenzie.
El \ntinse mna [i-i atinse obrazul, u[or.
|]i datorez via]a.
Megan nu-[i putea desprinde privirea de a lui, [i-i sim]ea
\nc` atingerea pe obraz, de[i mna lui se odihnea acum pe
marginea patului.
Nu vreau s` pari melodramatic. Este meseria mea; am
salvat mul]i oameni, nu trebuie s`-mi mul]ume[ti.
Cnd salvezi via]a unui om se spune c` acela \]i
apar]ine din acel moment. Ce vei face cu via]a mea?
SALVAMARUL 27
Capitolul 2
Mac spusese aceste vorbe sub form` de glum`. Cu
toate acestea, dup` ce le rosti, realiz` c` [i-ar fi dorit s`
fie adev`rat. Megan \[i riscase via]a pentru el, dar
pentru ea primejdia nu trecuse \nc`. Iar el ar fi trebuit
s` plece departe de aceste locuri, s` \nceap` alt` via]`,
\n alt` parte, sub alt nume. Dar dac` f`cea asta, pe ea o
l`sa f`r` ap`rare. |l v`zuse aruncat peste bord. Iar asta
constituia o amenin]are pentru cei care voiser` s`
scape de el.
Urm`ri cum privirea ei exprima brusc uimire, apoi f`cu
un efort s` ascund` asta.
Dup` cteva clipe, \ncerc` s`-i zmbeasc`:
Te voi l`sa s`-]i conduci singur via]a, numai c` de data
asta va trebui s-o faci bine. Da?
Mac se sim]i dintr-o dat` frustrat.
Te-ai gndit cumva c`...
Acei b`rba]i nu vor fi prea ferici]i s` afle c` i-am v`zut, nu?
{i mama mi-a reamintit asta [i crede-m`, mi-a fost de-ajuns...
El ridic` din sprncene.
|]i reamintesc cumva de mama ta?
Privirea ei alunec` spre cicatricea de pe pieptul lui, apoi
reveni asupra fe]ei.
Nu, sigur c` nu, atta timp ct nu te agi]i inutil.
El continua s-o fixeze cu privirea.
Este timp [i pentru asta...
Refuz s` m` tem de ceea ce nu cunosc, \l sfid` ea,
ridicnd b`rbia. Nu v`d de ce acei b`rba]i m-ar considera o
amenin]are. Era destul de \ntuneric, nici m`car n-am v`zut
ce culoare de p`r aveau! Erau doar ni[te figuri... Dac` se vor
interesa, asta vor afla, c` nu i-am v`zut... A[a c` dac` este
cineva \n primejdie doar tu e[ti acela, domnule McKenzie.
Sunt foarte con[tient de asta, r`spunse el, dar atta
timp ct nu [tiu motivul, nu [tiu cum s` reac]ionez.
Ea \l privea circumspect`, dar spuse doar att:
Dac` a[ fi \n locul t`u, m-a[ \ntoarce de unde am venit.
Nu te re]ine nimic aici...
Te am pe tine, \i spuse el.
Megan fu luat` prin surprindere.
Nu, nu trebuie... nu este cazul... nu am nevoie... nu
doresc nimic de la tine. Ceea ce am f`cut pentru tine a[ fi
f`cut pentru oricine. Nu a[tept nimic.
El \i ignor` spusele.
SALVAMARUL 29
Poate te-ai putea folosi de acest prilej ca s` dispari o
vreme; dac` vor afla asta nu te vor urm`ri.
Ea \ncepu s` rd`:
Domnule McKenzie!
El o \ntrerupse iritat.
Mac... mi se spune.
Am o slujb`, familie [i prieteni. Aici este casa mea.
N-am de gnd s`-mi dau via]a peste cap nici m`car pentru
cteva luni. Nu, aici m` simt cel mai bine, sunt \n
siguran]`.
Mac strnse din din]i.
Pe naiba...
La revedere, domnule McKenzie.
Cu aceste vorbe, Megan plec`.
El r`mase cu privirea a]intit` asupra u[ii de spital. |l
durea capul de parc` i-ar fi fost recent zdrobit de copitele
unui cal. N-o min]ise \n totalitate: chiar nu [tia ce era mai
bine s` fac`, ar fi vrut s-o [tie protejat`.
|[i aminti cum o v`zuse prima dat`, creznd c` era o
siren` cobort` din visurile sale. P`rul \nchis la culoare
plutea pe ap`, ochii ei mari \l priveau, bra]ele ei \l
strnseser` ca ale unei mame care se teme s` nu-[i piard`
copilul drag. El era pe moarte, se pierduse \ntr-un
caleidoscop de amintiri, apoi parc` se scufunda \n
\ntuneric. {i atunci ap`ruse ea. Nu putea uita leg`tura care
se crease atunci \ntre ei.
30 JANICE BARTLETT
Dar el, care \nv`]ase de la via]` s` nu aib` \ncredere \n
nimeni, \ncepea s` se \ndoiasc` de asta. Poate doar
amintirile [i for]a l`untric` \l ]inuser` \n via]` chiar [i atunci
cnd un altul ar fi murit. {i tocmai aceste amintiri \l f`ceau
s` cread` c-o mai v`zuse undeva.
Nu c` ar fi fost frumoas`. Avea tr`s`turi prea puternice,
parc`, privirea prea rece. B`rbia \i era a unei femei
\nc`p`]nate. Avea nasul mic, pu]in crn, mul]i pistrui, dar
gura \i era nea[teptat de plin`, rotund`, cu buzele foarte
generoase, r`sfrnte. P`rul ei avea culoarea ciocolatei, cu
firul puternic [i gros. |I strnsese \ntr-o coad` la spate.
Avea [olduri \nguste, picioare lungi, umerii \i erau destul
de la]i, ca ai unei atlete.
Mac nu-i atribuia conota]ii sexuale, de[i \i pl`cea trupul
ei. Dar n-o putea uita datorit` ochilor.
Ar fi putut jura c-o mai \ntlnise undeva. F`cu eforturi
disperate s`-[i aminteasc` [i fu chiar la un pas de a reu[i.
Trecuse ceva timp de atunci, iar ea ar`ta altfel. Era o fat`
vulnerabil` la vremea aceea. Dar era ea, acum era sigur.
Lucrul acesta \i cre` o stare de nervozitate. O cunoscuse,
dar nu putea spune \n ce situa]ie. Era sora, fiica unei
cuno[tin]e? Sau poate \i v`zuse fotografia \n vreun ziar, sau
trecuse din \ntmplare pe lng` ea?
|[i dori s-o fi v`zut din \ntmplare, doar.
F`cuse deja prostia de a se l`sa pe minile celor doi
str`ini. Posibilitatea ca Saldivar s`-l fi g`sit tocmai aici era
SALVAMARUL 31
destul de redus`. Tocmai se bucura de drumul cu barca
pentru ca mai apoi s` simt` o lovitur` cumplit`, o durere,
iar capul aproape s`-i explodeze. Dac` n-ar fi fost contactul
cu apa foarte rece, ar fi murit imediat. Dar fusese foarte
aproape de moarte. Copil`ria lui, foarte nefericit` de altfel,
nu inclusese cursuri de \not, a[a c` dac` n-ar fi existat
aceast` minunat` Megan Lovell ar fi z`cut pe fundul
lacului.
|nchise ochii pentru c` durerea de cap \l for]a la asta. Se
gndi s` cheme o asistent`, s`-i administreze vreun calmant,
dar se r`zgndi pentru c` de obicei calmantele \i provocau
somnolen]` [i nu de asta avea nevoie acum. Trebuia s`
gndeasc`.
Trebuia s` hot`rasc` ce are de f`cut. Oare Saldivar \l
descoperise ? Nu putea face asta f`r` ajutor. |ncerc` s`-[i
readuc` \n fa]a ochilor chipurile celor patru b`rba]i care
[tiau unde se afl`. Era evident oricum c` \ncercase cineva s`
scape de el omorndu-l; dar cine era acela? Oare alt` umbr`
\ntunecat` din trectul s`u \l prinsese din urm` tocmai
acum?
Numai Dumnezeu [tia c` erau destui cei care aveau ceva
\mpotriva lui. Fusese mna destinului dac` d`duse din
nefericire peste vreunul din ei tocmai acum. Poate fusese o
gre[eal` s` se \ntoarc` \ntr-o zon` \n care mai lucrase
cndva. Era imposibil ca printre pescarii sau vsla[ii de aici
s` nu-l fi recunoscut vreunul. Dac` a[a era, f`cuser` o mare
32 JANICE BARTLETT
gre[eal` \ncercnd s`-l elimine. Iar dac` \n zona asta
deranjase pe cineva \n vreun fel va \ncerca s` afle.
|ntre timp, va face totul s` se conving` c` aceast` tn`r`
minunat`, Megan Lovell nu va avea de suferit de pe urma
lui. Nu se va putea a[eza \n fa]a glon]ului s-o salveze, de[i se
\ndoia c` se va r`zbuna careva pe ea. Altceva se putea
\ntmpla cu ea; putea fi speriat` de moarte de vreun
presupus ho], sau putea fi victima vreunui accident.
|[i va suna partenerul [i-i va da o tem` de gndire. Dac`
Saldivar \l g`sise aici, lucrurile nu se opreau pn` nu era
eliminat complet. Iar acum Saldivar va c`uta s`-[i fac` public
succesul. Oare Saldivar aflase c` nu reu[iser` s`-l ucid`?
Poate c` se afla \ntr-un alt moment crucial al vie]ii sale.
Avea acum o obliga]ie fa]` de aceast` femeie curajoas` care-
l salvase. {i mai mult, voia s` [tie dac` trebuie s` p`r`seasc`
locul [i cine voia s`-l vad` mort. Curiozitatea fusese
dintotdeauna sl`biciunea lui.
Dar cnd \n cele din urm` nu mai rezist` [i ap`s` pe
buton nu se mai gndea la cel care voia s`-l omoare. Nu
vedea \n fa]a ochilor dect chipul lui Megan, cu ochii
alba[tri att de expresivi.
***
Am auzit c` aproape ai devenit eroina locului!
Megan gemu de neputin]`; se \ndrepta spre ma[in`.
SALVAMARUL 33
Fratele ei mai mare \i arunc` o privire plin` de
suspiciune, apoi se orient` spre ma[ina sa parcat` \n spatele
Hondei lui Megan.
Te pot ajuta cu ceva? M-au sunat vreo zece
persoane!
Pariez c` mama e prima!
De fapt, a fost tata.
Megan ridic` exasperat` ochii spre cer.
Avantajele de a avea familie...
John trnti portiera ma[inii sale [i se apropie de ea.
Ai mai sl`bit pu]in?
Probabil. Ast`zi \ns`, lucrez. Am trecut pe la mama s`
m` bucur de una din copioasele ei mese. Sper doar c`
nimeni nu este \n pericol ast`zi: m-a[ scufunda [i eu ca un
sac plin de nisip.
Fratele care o tachina \n copil`rie dar o [i \ncuraja ori de
cte ori avea vreun succes o prinse dup` umeri. Era destul
de \nalt \n compara]ie cu ea. Era un b`rbat foarte atr`g`tor,
a[a pistruiat cum era [i femeile \ntorceau capul dup` el.
Uneori, chiar [i Megan \l privea uimit`, nerecunoscndu-l
pe fratele ei cel de[irat de odinioar`. Poate [i el gndea la
fel \n privin]a ei. Megan plecase de acas` la vrsta de
paisprezece ani pentru a-[i \mplini visul legat de olimpiada
de \not; se antrenase \n California [i locuise la internat. Apoi
urmase liceul [i st`tuse departe de cas`; iar acum acele
goluri nu se puteau umple.
34 JANICE BARTLETT
A[tept` ca ea s` deschid` poarta casei vechi \n care
crescuser` \mpreun`.
Nu-]i iei niciodat` zi liber`?
Ea ridic` din umeri.
Doar dac` sunt bolnav`.
Am ajuns, \n sfr[it! exclam` fratele ei.
Da, noi [i hainele tale pentru sp`lat! De ce nu te
maturizezi odat`, frate?
El o privi uimit.
Ce vrei s` spui?
Ct o s`-i mai aduci mamei rufele la sp`lat? N-ai auzit
de Laundromat?
Nu prea am timp.
Mda, a[a s` fie, zise Megan. Mama ar trebui s` refuze s`
se mai ocupe de rufele tale.
Pe ea n-o deranjeaz`.
Da, a[a e mama, suport` multe.
Mama ei era o femeie mic` de statur` cu p`rul \nc` negru
[i ochi alba[tri ca ai lui Megan, preg`tea mncarea la ma[ina
de g`tit din buc`t`ria lor s`r`c`cioas`.
Megan o s`rut` pe obraz, tr`gnd pe n`ri mirosul de
pine, proasp`t scoas` din cuptor.
Dar v`d c` [chiop`tezi, Megan.
Mam`, te rog s` nu te \ngrijorezi, dar am o t`ietur` la
picior; nu este grav`, a[a c` odat` pomenit`, s-o d`m
uit`rii.
SALVAMARUL 35
Imediat ce rosti aceste cuvinte, Megan sim]i c` inima
\ncepe s`-i bat` mai repede. |i spusese [i lui acela[i lucru.
Deodat` [i-l aminti pe patul de spital, tras la fa]`, obosit,
\ncruntat. Fusese prea dur` cu el? Prea dur` pentru a nu-l
face s` se simt` obligat c`-i salvase via]a?
Stai jos, zise mama, foarte hot`rt`, ca de obicei. John,
du hainele \n dulapul pentru haine murdare apoi a[az` masa.
Megan [i John \[i ascultar` mama.
Cine mai vine? o \ntreb` Megan.
Linda cu fetele. Bill este plecat.
Fratele mai mic, Bill, era [ofer de tir [i cel mai rebel
dintre ei. Megan \l iubea cel mai mult de[i nu aveau prea
multe \n comun. Uneori se sim]ea vinovat` c` familia, mai
ales fra]ii ei, se sacrificaser` pentru ca ea s`-[i urmeze
cursurile de \not, apoi pentru ca s` participe la olimpiade.
Dar acum nu mai putea da nimic \napoi, a[a c`, \n
urm`toarele dou` ore nu se mai gndi la asta. Mnc`
exagerat de mult \[i ]inu \n bra]e nepo]ica de [ase luni,
discut` cu cealalt` nepoat` de [ase ani.
Dup` cteva minute se scuz` la toat` lumea c` avea
treab` [i trebuia s` plece iar tata o conduse la ma[in`. Era
un b`rbat \nalt, cu mi[c`ri lente, c`ruia \i pl`cea s`
gndeasc` de dou` ori \nainte de a ac]iona.
Megan, ce-ar fi s` te \ntorci acas` o vreme? spuse el
dintr-o dat`, f`r` alt` introducere.
Ea \i zmbi.
36 JANICE BARTLETT
Mul]umesc pentru invita]ie, tat`, dar nu cred c` ai de
ce s`-]i faci probleme.
Acesta, care avea o scobitoare \ntre din]i, se opri.
M` refeream la b`rbatul pe care l-ai salvat. }i-a spus
ceva?
Nu [tie de unde i se trage. A lucrat \n vara asta pentru
Joe Kellerman. B`nuiesc c` este tmplar.
Domnul Lowell o privi lung.
O s`-l sun pe Jim, s` vedem ce crede despre acest
individ.
Te intereseaz` att de mult?
Nu-mi place s` fii implicat` \n ceva necurat, Megan. Nu
fi mndr` de asta.
Megan \l strnse \n bra]e.
Stai lini[tit, tat`. Nu se va \ntmpla nimic.
B`trnul era tot \ncordat, nemul]umit de reac]ia ei.
Uneori, cred c` e[ti prea independent`. {i ea credea
la fel, \ntrebndu-se cum s-ar fi descurcat dac` n-ar fi
\nv`]at cum s` tr`iasc` pe propriile-i picioare prea
devreme. Ar fi fugit plngnd acas`? Linda a[a ar fi f`cut.
Chiar [i Bill care recurgea la p`rin]i pentru rezolvarea
oric`rei probleme. Iar Bill \nc` \[i mai ducea la mama
rufele murdare la sp`lat. Era un nonsens; se \ntorsese \n
ora[ pentru c` avea nevoie de familie, dar nici nu voia s` se
lase cotropit` de aceasta. Avu norocul unei zile f`r`
incidente pe plaj`.
SALVAMARUL 37
Spre prnz, nori negri \ncepur` s` se adune deasupra
mun]ilor. Lacul era calm \nc` dar \n aer plutea o tensiune
greu de suportat.
Trebuie s` ne a[tept`m la o furtun` puternic`, zise
Megan. S` scoatem lumea din ap`?
Megan \[i ridic` privirea spre cer.
S`-i mai l`s`m cteva minute, zise Rick, cel`lalt
salvamar. Dar nu prea mult [i oricum nu a[tepta
confirmarea mea dac` sim]i c` a[a trebuie.
Megan observ` un grup mare [i zgomotos de adolescen]i
care juca volei, \n timp ce pe iarb` cteva familii se aflau la
picnic.
La primul tunet, \i trimit pe to]i acas`, se gndi Megan.
{i pentru c` nu mai era prea mult` lume la plaj`, \l
observ` imediat. Sprijinit cu um`rul de ponton, el privea
copiii care jucau volei. Era \mbr`cat \n blugi, cu un tricou
verde cam vechi cu mnecile suflecate. Era relaxat c`ci nu
observase c` Megan se afla \n preajm`. Deodat` se \ntoarse
brusc [i privirile li se \ntlnir`.
Am crezut c` e[ti \nc` la spital, \i spuse ea.
M-au externat, cu condi]ia s` urmez tratamentul.
Ea ezit`.
M` bucur c-ai sc`pat de spital. Pot face ceva pentru
tine?
El nu-i r`spunse imediat. |i privea insistent trupul [i
Megan deveni brusc con[tient` c` era cam expus`.
38 JANICE BARTLETT
Costumul Speedo dintr-o singur` pies` descopera mai mult
dect acoperea. F`r` s` vrea se \nfurie, pentru c` n-ar fi
trebuit s` se lase scrutat` astfel.
Ei? insist` ea.
Cnd \[i ridic` privirea spre chipul ei, b`rbatul era
\ncruntat. Megan avu sentimentul c` era descump`nit, dar
f`r` s` [tie din ce motiv.
A[ vrea s` accep]i protec]ia mea, m`car cteva
s`pt`mni.
Protec]ie? Fu rndul ei s` se simt` descump`nit`. Sper
c` nu vorbe[ti serios.
Sunt foarte serios, Megan.
Ea nu observase c` b`rbatul avea un ziar sub bra].
Cite[te, zise el \ntinzndu-i-l brusc.
Cu aten]ie, pentru a nu-i atinge mna, ea lu` ziarul
uitndu-se pe prima pagin`. Era Devil Lake Caller. |[i v`zu
acolo chipul rznd fericit`. Era o fotografie care ap`ruse \n
toat` America. Sub ea sta scris:
Campioana olimpic` salveaz` un b`rbat de la \nec
Megan nu era surprins` c` se g`sise cineva care s` nu
poat` p`stra secretul, cineva care d`duse acest subiect
presei. |n localit`]ile mici este cam greu s` p`strezi un
secret. Se uit` la el [i spuse:
{i? O s` fie dat uit`rii ca orice minune \n cteva zile.
Bine c` n-au publicat fotografia ta!
El f`cu un gest impacientat.
SALVAMARUL 39
Nu te prosti, Megan! Toat` lumea va citi acest
articol. Megan Lovell l-a salvat pe Ross McKenzie de la
moarte.
Devils Lake nu este toat` lumea, \l corect` ea. Nu sunt
dect o mie de reziden]i permanen]i.
Sper c` nu e[ti att de naiv`, o opri el. Fiecare ziar
mare din ]ar` va prelua acest articol. E[ti de acum
eroin`.
O! exclam` Megan care deja era \ncurcat`. B`nuiesc
c`... dar nu... nu v`d de ce....
Chiar dac` pleac` din ora[, tot vor citi articolul.
Megan \l privi indecis` dar nu f`r` s` simt` fiori pe [ira
spin`rii. |ncepu s` citeasc` articolul.
Dup` cteva clipe, \l privi din nou.
Dar scrie foarte clar c` nu i-am v`zut clar pe cei doi,
pentru a-i putea identifica.
{i te vor crede?
De ce nu?
Pentru c` vie]ile lor depind de asta.
Din nou, se sim]i cuprins` de team`.
De ce ai venit aici, de fapt?
El nu-i r`spunse imediat.
}i-am mai spus, \]i sunt dator.
Megan era pe punctul de a \ncepe s` se team` de el
, dar dup` ce-i v`zu privirea sim]i nevoia s`
reac]ioneze.
40 JANICE BARTLETT
{i vrei s`-mi fii recunosc`tor speriindu-m` astfel?
Nu, nu vreau s` te sperii, ci doar s` m` asigur c` e[ti \n
siguran]`. Dac` nu vei fi destul de speriat`, nu vei lua
m`surile necesare.
Megan se d`du un pas \napoi, scuturnd din cap.
Mi se pare ridicol. Dac` am nevoie de ajutor chem
poli]ia. Nu am nevoie de bodyguard, sau orice altceva \mi
oferi tu. Vreau s` duc o via]a normal`.
Normal`? pufni el. Ce \nseamn` normal pentru tine, o
medaliat` olimpic`?
Tot ce vezi aici, zise ea f`cnd un gest larg. Casa,
prietenii, plaja, oamenii pe care-i cunosc dintotdeauna.
Megan, [tiam c` te-am mai v`zut undeva. Numai c`
nu-mi puteam aminti unde. Dar cnd ]i-am v`zut
fotografia mi-am amintit: erai fata cu acel zmbet dulce
care a cucerit \ntreaga Americ`. Ai ap`rut [i pe coperta de
la Sports Illustrated. Mi-amintesc c` am urm`rit o
emisiune la televizor cu tine [i m` \ntrebam cum o fat`
a[a mic` de statur` are atta for]` [i curaj s` atace medalia
de aur?
Se privir` o clip` \n t`cere, apoi el \ntinse mna [i-i atinse
u[or buzele pline. Megan se trase imediat \napoi.
Te rog s` pleci imediat. }i-am acceptat recuno[tin]a,
dar nu vreau nimic de la tine. M` \n]elegi?
Da, te \n]eleg. }i-a spus cineva vreodat` c` e[ti
\nc`p`]nat`?
SALVAMARUL 41
Megan vru s` plece apoi se \ntoarse [i-i spuse peste um`r:
Adesea, dar eu cred c` sunt doar foarte hot`rt`.
|n clipa aceea auzir` amndoi primul tunet.
Scuz`-m`, trebuie s` plec, spuse ea.
Cu toate acestea, apa era foarte limpede [i lini[tit`, dar
aerul era foarte dens, ap`s`tor, iar norii se adunaser`
deasupra lacului ca o pnz` deas`. Se auzi alt tunet.
Afi[` pancarta pe care sta scris: Salvamarii nu v` mai pot
ajuta \n aceste conditii, \nota]i pe riscul dumneavoastr` [i
se uit` din nou spre locul \n care st`tuse Mac. El plecase.
Dup` o or`, parcarea era goal`, lacul turbulent. Tunetele
[i fulgerele luminau cerul. Megan trebuia s` r`mn` pn`
la ora opt cnd se \nchidea plaja oficial. Cine [tie ce pu[tan
brava r`mnnd \n ap`!
|ncepu s` se \ntunece. |n jum`tate de or` se f`cu
\ntuneric. L`mpile din parcare cu lumina lor nu prea
puternic` o f`ceau s` par` [i mai izolat`, p`r`sit`.
Chiar dac` Ross McKenzie avea dreptate, se gndi
Megan, sim]ind fiori pe [ira spin`rii [i chiar dac` alt ziar
prelua povestea ei, probabil va ap`rea \ntr-o zi sau dou`.
Dar fiind prevenit`, aten]ia ei era acum \ncordat`.
Dar lui \i spusese adev`rul; nu voia s` se lase speriat` de
umbre. |l va suna pe Pete Tevis cnd ajungea acas` [i va afla
[i p`rerea lui.
|[i lu` sacul de gimnastic` [i porni prin iarb` spre locul
\n care-[i l`sase ma[ina. Deodat` pe autostrad` ap`ru o
42 JANICE BARTLETT
ma[in` cu faruri foarte puternice venind direct spre ea.
Megan \nghe]`, apoi reac]ion` din instinct, ca un animal
urm`rit. Ma[ina disp`ru, l`snd doar luminile din spate iar
ea expir` puternic [i o lu` la fug` spre ma[in`.
Se uit` \mprejur \nainte de a deschide portiera dar nu
era nimeni. Se a[ez`, se mai uit` odat` \mprejur s` se
asigure c` nu era nimeni [i porni \n tromb`.
Aproape imediat ap`rur` alte lumini pe care le v`zu \n
retrovizoare. O a[teptaser`? Nu, era ridicol s` gndeasc`
a[a. Dac` ar fi fost a[a, o puteau lovi cnd au trecut la c]iva
centimetri de ea.
Ap`s` pe accelera]ie [i un al doilea set de lumini se v`zu
imediat \n spatele ei. Nu [tia de unde ap`ruser` cele dou`
ma[ini. Se uita atent` \n retrovizoare cnd tot cerul fu
luminat de un fulger care aproape o orbi.
Ajuns` la intersec]ie trecu pe ro[u, lucru care-l f`cur` [i
urm`ritorii ei. Poate era doar o coinciden]`, se gndi din
nou.
Cnd ajunse aproape de casa ei, ma[inile erau tot \n
spatele ei destul de aproape. Ajunsese \n dreptul
magazinelor, al caselor luminate, unde era sigur` c`
urm`ritorii vor renun]a [i vor disp`rea.
Asta doar dac` nu erau cumva vecini din cartier. Dar un
gnd i se contur` chiar atunci \n minte. Se \nfurie. El nu
plecase. Cu sau f`r` voia ei o proteja.
La naiba cu acest b`rbat murmur`.
SALVAMARUL 43
|ntoarse furioas` spre garajul ei [i pietri[ul s`ri sub ro]ile
ma[inii. V`zu cum prima ma[in` \ncetine[te, apoi prinde
din nou vitez`. Cu frna de mn` tras`, Megan deschise u[a
garajului. Nu se mir` deloc cnd a doua ma[in` ap`ru chiar
\n spatele ei. |l recunoscu pe Mac.
Cobornd geamul \i strig`:
Cine naiba te crezi s` m` urm`re[ti pe furtuna asta?
Dac` voiai s` [tii unde stau, ]i-a[ fi spus eu!
|]i sunt dator , vrei sau nu!
Nu vreau s` te mai v`d! Intru \n cas` [i sun la poli]ie!
Chiar n-ai v`zut c` ai fost \nso]it` tot drumul, Megan?
Megan izbucni furioas`:
Dar ce crezi? C` locuiesc doar eu \n cartierul `sta? Iar
lacul nu este proprietate privat`!
Mac \i spuse pe un ton implacabil:
Erai a[teptat`. {tii ce u[or i-ar fi fost s` te arunce de pe
drum direct \n lac? M-am gndit c` \]i cau]i necazul cu tot
dinadinsul stnd pn` la ora asta pe plaj`. N-ai auzit nimic
din ce ]i-am spus?
Asta este munca mea, fu r`spunsul ei. {i m` voi ]ine de
cuvnt. Intru \n cas` [i sun la poli]ie. Cu aceste cuvinte,
trnti u[a.
44 JANICE BARTLETT
Capitolul 3
Megan \nghe]`. Nu mai putea scoate un cuvnt. Intrarea
casei ar`ta ciudat, ca \ntr-un film de groaz`.
Unde era Zachary? se \ntreb` sim]indu-se [i mai speriat`.
{tia c`-l l`sase afar`; \[i f`cuse probleme din aceast` cauz`
cnd \ncepuse furtuna. Era greu de crezut, dar cinele ei se
temea foarte tare de tunete [i fulgere. De obicei, se
ascundea sub scara de la intrare, dar n-ar fi l`sat pe cineva
s` intre \n cas`.
Cnd sim]i cum i se a[eaz` o mn` pe um`r, inima i se
opri dar reu[i s` se \ntoarc` destul de repede. |n spatele ei
se afla Ross McKenzie.
Ce este? Te-am speriat? o \ntreb`.
U[a ... u[a de la intrare este deschis`. {tiu sigur c-am
\ncuiat-o.
Observ` cum se crispeaz` brusc, apoi privi dincolo de ea.
Lundu-[i mna de pe um`rule ei umbl` \n buzunarul
jachetei de blugi pe care o purta. Scoase un pistol.
Megan tres`ri. El \ntoarse capul spre locul \n care se afla
ma[ina.
Megan nu f`cu nici o mi[care. L`snd-o nedumerit` Mac
se strecur` spre u[`. Cnd se ivi fulgerul din nou se opri
apoi cu mi[c`ri agile, ca ale unui animal de prad`, se
apropie [i mai mult de u[`.
O deschise ]innd pistolul \n mn` [i intr`.
Megan ezit`, sim]ind ploaia rece pe fa]`, dar \l urm`. Era
casa ei, cinele ei care lipsea.Trebuia s` [tie ce se
\ntmplase. Dac` cumva Mac \l \mpu[ca pe Zachary?
Nici nu apuc` s` fac` un pas \n cas` c`-l auzi pe Mac
strignd:
R`mi acolo unde e[ti, sau trag!
Auzir` o voce:
Ce naiba!
Megan nici nu mai [tiu cum ajunse \n buc`t`rie. Scena pe
care o v`zu o sperie.
Mac st`tea cu picioarele desf`cute la intrare, cu pistolul
\ndreptat spre un b`rbat cu p`rul negru a[ezat pe scaun.
Mac! strig` ea. Nu trage, e fratele meu!
|ncet Mac se detension` [i l`s` mna \n care ]inea
pistolul s`-i cad` de-a lungul trupului.
Nici nu inten]ionam s` trag, pentru c` nu era cel care
ar fi trebuit s` fie.
Bill se a[ez` din nou pe scaun.
46 JANICE BARTLETT
Ce naiba se petrece aici? A intrat nebunul `sta \n
buc`t`ria ta cu pistolul \ndreptat spre mine! Dumnezeule,
cred c` mi-a scurtat via]a cu zece ani!
|mi pare r`u, bigui Megan. Bill, unde este Zachary?
Sus, s-a ascuns sub pat. Era mai bine dac` m` duceam
[i eu cu el! bomb`ni Bill.
Parc` spunea mama c` e[ti plecat...
M-am \ntors \n seara asta, tocmai am trecut pe aici s`
te v`d.... reu[i el s` spun`. Am g`sit u[a de la intrare
deschis`.
La naiba! exclam` Megan, cred c` nu s-a \ncuiat bine!
Nu \n]elegi c-ai speriat-o pe Megan? Vine seara de la
serviciu [i g`se[te pe cineva \n cas`. Nu crezi c-ar trebui s`
fie speriat`?
Nu, zise Bill, doar nu suntem la New York. {i, de fapt,
vin destul de des pe aici. De ce s-a speriat tocmai acum?
Megan se \ntoarse revoltat` spre Mac.
Am reac]ionat a[a numai pentru c` m-ai speriat;
aproape c` l-ai \mpu[cat pe fratele meu [i asta doar pentru
c` ai devenit isteric \n privin]a unei amenin]`ri inexistente,
de fapt! Cu asta am terminat-o, nu vreau s` te mai v`d!
Cine naiba este tipul `sta? \ntreb` Bill.
O clip` de t`cere, apoi ochii alba[tri ai lui Megan \l
str`fulgerar` pe Mac.
Parc` acum cteva minute ]i-a p`rut bine c` m` vedeai!
spuse el.
SALVAMARUL 47
N-a fost a[a! \i repro[` ea. Sau poate dac` a fost, s-a
datorat sperieturii!
{i ce-ar fi trebuit s` fac? S` te las s` intri \n cas`?
Da, era casa mea. Megan se apropiase foarte mult de
el, sfidndu-l. Nu voia ca Mac s` intuiasc` teama din spatele
revoltei ei. Dar de fapt, se temea de altceva. Se sim]ea \n
mod inexplicabil atras` fizic de acest b`rbat. Domina
\ntreaga \nc`pere cu inconfundabila sa carism`. {i ea ar fi
vrut s` afle cine este, s` [tie mai multe despre el. Scosese
pistolul cu atta dexteritate de parc` o f`cea zilnic. Avea
acea cicatrice urt` pe piept [i o mul]ime de uciga[i pe
urmele sale.
Nu e[ti tmplar cum am vrut s` cred, nu?
V`zu cum figura lui pn` atunci crispat` se tension` [i
mai mult. Apoi el \i evit` privirea, oft` [i spuse cu voce
joas`:
Poate n-o s` crezi dar [tiu s` ridic o cas`. Apoi se uit`
spre frigider. Ai vreo bere?
Depinde, \i r`spunse Megan cam \n doi peri.
Nu vrei s` mituie[ti un ofi]er?
Megan \l privi uimit`.
E[ti ofi]er de poli]ie?
De fapt, ]in de FBI.
Bill care \[i revenise din sperietur` vorbi [i el.
Cum po]i demonstra?
Mac nu-[i lu` privirea de la Megan.
48 JANICE BARTLETT
Le \ntinse insigna, apoi se a[ez` la mas`. Lui Megan i se
p`ru foarte ciudat s` vad` cum stau to]i trei \n jurul mesei.
Mac nu avea ce c`uta \ntre ei. |i privi \nc` o dat` umerii
largi, chipul cu tr`s`turi dure, ochii cenu[ii, alba[tri.
Ce c`utai aici? \l \ntreb` Bill.
M` ascundeam. {i am venit chiar aici pentru c`-mi
place s` pescuiesc. Mi-am amintit c` este un loc lini[tit [i c`
nu am ocazia s` \ntlnesc nici o cuno[tin]` pe aici.
Apoi se l`s` t`cere.
{tii, zise Bill, n-am re]inut cum te nume[ti.
Megan a[tept` intrigat` r`spunsul lui. |[i aminti c`
ezitase cnd \l \ntrebase diminea]a la spital cum se
nume[te. De[i f`r` s` [tie de ce ea nu-l asocia nici unui
nume. |i era mai u[or s` [i-l aminteasc` \nalt, musculos,
bine f`cut, dur.
El i se adres` :
Te-am min]it cnd mi-am spus numele. Nu m` cheam`
Ross McKenzie.
Am [tiut c` m-ai min]it, zise Megan zmbind.
Prietenii \mi spun Mac. Numele meu este James
McClain. Cu acest nume m-am n`scut, ad`ug` el.
N`scut?
Am mai folosit cteva nume de atunci, m`rturisi el.
Spuse asta cu indiferen]`, a[a i se p`ru lui Megan, care
totu[i sesiz` [i oarecare am`r`ciune.
Din impuls, \i atinse mna \ncet.
SALVAMARUL 49
Bine, vei fi Mac [i pentru noi.
El o privi lung, scrut`tor chiar, apoi se mai relax`,
zmbindu-i. Zmbetul lui era fermec`tor, senzual, dar [i
periculos. Inima lui Megan \ncepu s` bat` mai tare.
De ce ai folosit attea nume?
El \[i trecu degetele prin p`r.
Ultima misiune a fost sub acoperire. Am petrecut
aproape un an \ncercnd s` penetrez un grup periculos de
criminali din Miami, care f`cea afaceri cu droguri. Oricum,
cel care m` acoperea a fost \mpu[cat. Nu aveam destule
dovezi ca s`-i dovedim pe criminali. Au realizat imediat ce
rol aveam eu \n organiza]ia lor, a[a c` a trebuit s` m`
ascund o vreme. Dar pe Saldivar o s`-l prindem mai
devreme sau mai trziu.. Pn` atunci... ridic` din umeri.
De acolo te-ai ales cu cicatricea? \ntreb` Megan.
Mac \ncuviin]`. Bill \l privi lung, apoi o privi pe Megan,
dar nu f`cu nici un comentariu.
Dar cum te-au descoperit?
Nu cred c` au f`cut-o \nc`, de[i nu po]i fi niciodat`
sigur.
Megan se \ncrunt`.
De ce ar vrea altcineva s` te omoare?
Am destui du[mani...
|n Devils Lake?
El \[i duse mna la frunte, iar Megan observ` c` era
foarte obosit. Avea cearc`ne adnci [i era tras la fa]`.
50 JANICE BARTLETT
Din cte [tiu, nu. Am ales acest loc de fapt tocmai
pentru c` este foarte lini[tit [i pot pescui. Am amintiri
pl`cute de aici. Pare desprins din basm, uitat de lume. De
fapt, am mai lucrat aici \n Northwest [i poate vreunul care
[tie c` am mania pescutitului nu m-a uitat. Totul este posibil
N-ai recunoscut pe nimeni?
Nu. {i atunci cum naiba m-au g`sit?
Megan \ncerc` s` g`seasc` un r`spuns dar era cam greu
pentru c` nu [tia aproape nimic despre cel aflat \n fa]a ei.
Nu se poate s` nu fi [tiut cineva unde te afli.
{tiu c]iva, dar asta nu este problema ta.
Dar sunt implicat`! ripost` Megan.
Iar eu vreau s` te ]in ct mai departe ! O s` dispar din
nou, imediat ce o s` m` conving c` nu este nimeni interesat
de tine.
Megan \ncerc` s`-[i imagineze ce dificil era s`-]i atribui o
alt` indentitate, s` schimbi ora[ul, casa, numele, s` ajungi
s` te \ntrebi cine e[ti.
Spus de tine totul pare foarte simplu.
Chiar este, zise el surprins.
{i familia? Prietenii? Dar deodat` se opri. De ce conta
pentru ea? De ce argumenta? Nu ai pisic` sau cine? Cas`...
lucruri...
Chiar [i Bill o privea nedumerit.
Lucrurile se pot \nlocui, r`spunse Mac. E[ti acela[i nu
conteaz` \n ce cas` cu cine te afli...
SALVAMARUL 51
Nu. Megan scutur` cu putere din cap. Nu este
adev`rat. Ne form`m dup` oamenii care ne iubesc. Omul
nu este ca o insul`.
Am mai auzit asta, o \ntrerupse el cu o voce dur`. Nu
este adev`rat. Dac` ar fi a[a, eu n-a[ mai exista.
Ce vrei s` spui? \l \ntreb` Megan, surprins` de r`spuns.
Nimic, zise el [i se ridic` \n picioare s` arunce cutia
goal` de bere. Apoi \ncepu s`-[i maseze gtul de parc` ar
fi vrut s` scape de tensiunea nedorit` care se acumulase
[i continu`: lucrez cam tot timpul sub acoperire. {tii ce
s-ar \ntmpla dac` a[ sta s` m` gndesc la cinele meu?
Sau la televizorul din dormitor? Sigur a[ uita cine sunt.
Singura posibilitate de a func]iona este s` nu te legi de
nimic.
Megan sim]i f`r` s` vrea o durere puternic` \n piept.
|n]eleg. Dar de ce oare sim]ea nevoia s`-i aline
suferin]a \ntip`rit` pe chipul dur?
Ei, ce zici? Te po]i descurca, s` dispari?
Nu pot face asta.
La naiba! exclam` el lovind cu palma \n mas`. Nu fi
naiv`!
Megan nu zise nimic, privind cu \nc`p`]nare \n alt`
parte.
Mac \l privi pe Bill.
Nu po]i s-o convingi?
S-o conving s` ce? Nu \n]eleg!
52 JANICE BARTLETT
Trebuie s` plece de aici o vreme, pn` se l`muresc
lucrurile.
Dar dac` n-a v`zut nimic...
Mac sc`p` cteva vorbe nu prea ortodoxe.
N-a[ fi crezut c` po]i fi att de naiv`!
Mai bine naiv` dect paranoic`! ripost` Megan.
Mac pufni \n rs, dar imediat redeveni serios.
M`car las`-m` s` stau aici peste noapte!
Megan reac]ion` imediat.
Ce vrei s` spui?
Nimic din ce-]i \nchipui! Voi dormi pe canapea, o s`
m` feresc din calea ta...
Asta poate nu este o idee prea rea, zise Bill. Doar dac`
nu... dar de ce nu vii cu mine acas`? Po]i dormi \n patul
meu. Sau \n camion. Nu te va g`si nimeni acolo.
Stai pu]in! exclam` Megan, furioas`. Totul este att de
ridicol, de nebunesc! Refuza s` se simt` amenin]at` \n
propria-i cas`. Ajunge! Dac` asta vrei, po]i dormi pe
canapea, nu-mi pas`. Dar s` nu-]i \nchipui c` o s` cred o
iot` din ce spui!
Calmeaz`-te, Megan, o opri Bill, nu \ncerca dect s` te
protejeze.
Megan \i arunc` o privire crunt`.
Ne-am \n]eles, da? Cnd v`zu c` nici unul din b`rba]i
nu-i r`spunde, Megan se \ndrept` spre unul din dulapurile
de pe hol de unde scoase un set de cear[afuri [i o p`tur`,
SALVAMARUL 53
apoi \ntinse sofaua din camera de zi. Cu mi[c`ri repezi de
om furios, f`cu patul \ncercnd s` nu se gndeasc` la trupul
musculos care urma s`-[i petrecea noaptea aici.
Cnd ridic` privirea, observ` c` el o studia din cadrul u[ii
cu o expresie ciudat`.
|mi pare r`u, murmur` el. Acum trebuie s` pl`te[ti
pentru c` mi-ai salvat via]a, nu este cinstit.
Dar mnia ei \ncepuse s` se risipeasc`.
|ntotdeauna pl`tim un pre] pentru ceea ce alegem s`
facem. Nu ai nici m`car periu]` de din]i, reveni ea din
cugetare.
O s` supravie]uiesc [i f`r`, o lini[ti Mac.
}i-ai putea aduce...
Lucrurile? complet` Mac.
Da, lucrurile, mi se pare normal s` te po]i sp`la pe
din]i, apoi s` te schimbi de lucrurile purtate.
El o privea zmbind; Megan observ` cu stupoare c` el
zmbea [`galnic iar zmbetul \i \ndulcise tr`s`turile. Megan
\[i mu[c` buzele: acest b`rbat nu era pentru ea. Nu trebuia
s` mai reac]ioneze ca [i cnd ar fi fost.
Curnd, el va disp`rea din via]a ei f`r` a mai privi
\napoi. Dac`-l va l`sa s`-i p`trund` ct de pu]in \n suflet, va
regreta.
Foarte bine. Dac` fratele t`u mai r`mne pn` cnd m`
\ntorc cu lucrurile, a[ putea s` plec chiar acum. Apoi i se
adres` lui Billy; nu po]i s-o convingi?
54 JANICE BARTLETT
S-o conving? Ce s` fac`?
Trebuie s` plece de aici o vreme, pn` se clarific`
\ncurc`tura asta.
Dar dac` n-a v`zut pe nimeni...
Mac sc`p` o \njur`tur`.
N-am crezut c` mai exist` oameni att de naivi!
Mac disp`ru.
Billy se \ntoarse spre ea:
Nu [tiu dac` ar trebui s` credem tot ce ne spune
acest b`rbat. Ceea ce sus]ine el pare desprins dintr-un
serial ieftin. Poate ar fi mai bine s` vii cu mine acas`, la
p`rin]i.
Eu sunt convins` c` spune adev`rul. I-am salvat via]a [i
nu-i place s` r`mn` dator nim`nui. Iar acum vrea s`-[i
pl`teasc` datoria, avnd grij` de mine. Cred c-ar trebui s`-l
las s-o fac`.
Ascult`, Megan, \ncepu Billy, este ceva \ntre voi?
Nu! replic` ea nervoas`. Este ceva special, o rela]ie mai
ciudat`; cnd treci cu cineva printr-o situa]ie ca asta \ncep
s` te lege anumite lucruri...
Privindu-[i fratele, Megan nu era prea convins` c`-l
l`murise. Nici ea nu era, de altfel.
Dup` dou`zeci de minute, Mac se \ntoarse cu o valiz`
mic`.
Billy plec` imediat dup` ce-i repet` s`-l sune, dac` va
avea nevoie de el.
SALVAMARUL 55
Noapte bun`, Mac, zise ea imediat ce \ncuie u[a. M`
duc la culcare; sunt foarte obosit`.
Nu trebuie s` fugi de mine, Megan, zise el.
Nu fug; m` gndesc doar c` ai [i tu nevoie de odihn`.
Cred c` doctorii cnd ]i-au dat drumul din spital nu ]i-au
spus c` po]i alerga toat` ziua dup` mine.
Asta am f`cut? zise el foarte amuzat.
Asta cnd nu m-ai speriat de moarte.
Am avut inten]ii bune.
Dac` n-a[ fi fost convins` de asta, acum nu te-ai afla
aici. {i acum, te rog s` m` scuzi...
Mac zmbi, f`cndu-i loc s` treac`. O prinse de mn` [i
o trase spre el.
{tiu c` ar fi trebuit s` te las s` treci, murmur` el.
Eu... \ncepu Megan, dar nu mai [tiu ce voia s` spun`.
|[i aminti doar \n clipa \n care se sim]i s`rutat`.
Megan, f`r` o vorb`, se desprinse din \mbr`]i[area lui [i
urc` spre dormitor, iar el r`mase privind cum se \nchide u[a
\n urma ei.
56 JANICE BARTLETT
Capitolul 4
Faptul c` o s`rutase pe Megan Lovell fusese o gre[eal`.
Mac \ncepu s` se r`suceasc` \n a[ternut, fiindu-i imposibil
s` adorm`.
Nici nu voia s` admit` c` femeia \l atr`gea; voia s`
considere c`-i datoreaz` via]a, atta doar.
Instinctele de agent secret \i spuneau c` este mai bine s`
se retrag` la timp, sau c` poate de data asta avusese noroc
[i cei doi n-o v`zuser` pe Megan. Dar el nu credea \n
noroc...
|n cele din urm`, reu[i s` adoarm`, dar nu profund.
Gre[ise s`rutnd-o pe Megan; nici nu putea s`-[i explice de
ce o f`cuse. Sim]ise dintr-o dat` nevoia s` ating` un trup
sinuos, cu contururi moi, sim]ise nevoia de pasiune, de o
voce de femeie care s`-i rosteasc` numele. Nu, era mai mult
dect att. |[i amintise ce mult \i lipsise mama \n copil`rie,
mama care s`-l s`rute spunndu-i noapte bun`, care s`-i
fac` pr`jituri [i s`-l duc` la liga de baschet, s`-l \nve]e s`
scrie...
Iar Megan ce-i amintea? De o aventur` urt` [i mai ales
de ap`. Mac ura apa. Dar iubea libertatea mai presus de
orice. Iar Megan putea deveni o amenin]are la adresa
libert`]ii lui.
Megan se trezi a doua zi \n mirosul apetisant al cafelei
[i al omletei preg`tite de Mac. Ea se \mbr`case deja \n
blugi, cu un pulov`r alb, iar p`rul [i-l \mpletise \ntr-o
coad`.
Cum bei cafeaua? Cu zah`r sau f`r`?
Cu tot ce este necesar, zise ea lund din minile lui
cana aburind`.
Unde ai g`sit [unca? \l \ntreb` ea.
De la micul magazin din vecin`tate.
Bucata de gr`sime te rog s` i-o dai lui Zachary.
N-am g`sit hrana lui [i este cam sup`rat pe mine, dup`
felul \n care m` prive[te.
Sacul lui cu hran` este \n dulapul din hol. Acolo mi
s-a p`rut potrivit s`-l p`strez.
M`nnci omlet`? o \ntreb` Mac.
N-ai auzit de colesterol?
|n ziua \n care voi sc`pa de meseria asta, poate m` voi
gndi la colesterol, dar pn` atunci...
58 JANICE BARTLETT
Megan nu era \nfometat`, dar mnc` pentru a-i face lui pl`cere.
Dup` ce terminar`, ea \i spuse:
Cred c` m` voi muta acas` la p`rin]i o vreme; mi-au [i
oferit fosta mea camer`.
Ce alt` alternativ` avea? S`-l lase pe el s-o protejeze? Erau att
de diferi]i! Nu se putea \ndr`gosti de un b`rbat dezr`d`cinat,
care nu avea cum s` \n]eleag` nevoia ei de stabilitate.
De fapt, ei pe tine te vor, Mac. Te-ai gndit la asta?
Sigur c` m-am gndit! exclam` el nervos. Am vorbit
diminea]` cu partenerul meu care mi-a transmis c` Saldivar
este furios; al naibii de furios.
Voi fi \n siguran]` la p`rin]ii mei, zise ea. Tu, \n schimb,
va trebui s` ai mult` grij`...
El scutur` furios din cap.
Cel care vrea s` te ucid` nu va ezita s` adauge [i alte
victime. Le pui alor t`i via]a \n primejdie. Te-ai gndit?
Ce-ar fi mai bine s` fac? S`-l alertez pe Pete?
Poate.
Megan form` num`rul lui Pete, care se oferi imediat s`
vin` la ea s` discute.
***
Mac [tia prea bine c` Megan avea resentimente. El era
amintirea vie a unor lucurri pe care ea dorea s` le uite. Nu
pregetase s` sar` \n ap` s`-l salveze [i iat` cu ce se alesese.
SALVAMARUL 59
Dup` mult` gndire, se hot`r\ s-o lase s`-[i continue \n
mod normal activitatea pe plaj`.
Primul lucru pe care-l f`cu, fu s` se duc` la biroul firmei
de construc]ii a lui Jim Kellerman, unde lucrase \n ultimele
luni.
V`d c-ai revenit din moarte, spuse acesta v`zndu-l \n
biroul s`u.
Da, am avut un mic accident, zise Mac.
Am auzit de la Pete Tevis. Ai avut noroc cu Megan, care
te-a salvat.
Am \n]eles de la ea c`-i cuno[ti tat`l.
Este adev`rat; [i pe ea o cunosc de mic`, a fost un copil
foarte talentat.
Singurul lucru pe care-l [tiu despre ea este c` nu
renun]` niciodat`, este foarte hot`rt` \n tot ce face.
Ce dore[ti de fapt de la mine?
Mac \i spuse.
Kellerman se \ncrunt`.
Ce ai lucrat aici la [antierul meu? {tii c` acei indivizi
care te-au lovit, au \ntrebat aici de tine? Au sunat [i au
\ntrebat unde te pot g`si. Lucruri ca acesta nu prea se
\ntmpl` aici la Devils Lake. Sigur c` te putem ajuta. Molly,
secretara mea, \]i poate oferi o list` cu cei despre care ai
vrea s` afli mai multe. Nu sunt prea mul]i str`ini aici la
Devils Lake. Dac` vreodat` renun]i la munca de la FBI, ]i-a[
putea oferi de lucru aici.
60 JANICE BARTLETT
|]i mul]umesc, domnule Kellerman. Cine [tie? Poate
voi avea nevoie de pu]in` lini[te [i atunci...
Zilele care au urmat au fost frustrante pentru Mac.
Devils Lake era o comunitate mic`, dar [i a[a trebuia s`
existe [i aici cteva mere stricate. Numai c` el nu le-a
putut g`si foarte repede.
|ntors acas` la Megan, lu` leg`tura cu Norm Eaton.
La naiba, McClain, nu pierde vremea degeaba!
Schimb` locul, f` ceva, f`-l pe Saldivar s` ias` din brlog, s`
vin` dup` tine.
Nu pot l`sa femeia aici f`r` ap`rare.
Atunci, ia-o cu tine.
A[ vrea s` fie posibil...
***
Pe de alt` parte, Megan nu suporta s` depind` de el. Voia
s`-l dea uit`rii, s`-[i reia via]a dinainte de el. Se afla \n ora[ul
ei natal, singura constant` din via]a ei \n continu`
schimbare. Aici, \n Devils Lake se sim]ea \n siguran]`,
apar]inea acestui loc.
Le spusese p`rin]ilor ei despre Mac la cteva zile dup`
incident.
|[i informase pe mama la telefon c` b`rbatul pe care-l
salvase locuia la ea pentru a o proteja, desigur. Urmase un
moment de t`cere, dup` care mama exclamase:
SALVAMARUL 61
Slav` Domnului! Am fost att de \ngrijora]i!
Bine\n]eles c` n-a putut evita invita]ia doamnei Lovell de
a veni la mas` \mpreun` cu Mac.
De cum \l v`zu, doamna Lovell se interes` dac` fiica ei \i
g`tea acestui b`rbat att de atr`g`tor.
Ve]i fi poate surprins`, zise Mac. Megan m` hr`ne[te
foarte bine.
Domnul Lovell se arat` mai interesat de ceea ce i se
\ntmplase lui Mac, dar dup` ce ascult` povestea \ncerc`
s`-l lini[teasc`, spunndu-i c` foarte probabil cei care
\ncercaser` s`-l ucid` nu vor repeta fapta lor.
62 JANICE BARTLETT
Capitolul 5
A doua zi dup`- amiaz`, burni]a se permanentiz`. Pe la
ora cinci, ploaia f`cu plaja s` se goleasc`. Megan [i ceilal]i
salvamari se retr`seser` \n \nc`perea lor de la far. Megan
r`m`sese \n cadrul u[ii, urm`rind cum ploaia, care se
\nc`p`]na s` cad` ne\ncetat, r`p`ia asupra lacului cu
zgomote sacadate. Ascult` zgomotul f`cut de pic`turile de
ploaie [i trase \n piept aerul umed, curat.
Unde se dusese Mac? se \ntreb` ea. Ajunsese oare pn`
aici?
|n zilele \nsorite, cnd plaja se aglomera, parc` \i sim]ea
prezen]a. Dar acum, con[tient` de parcarea goal`, \ncepu s`
se simt` nefiresc.
Bine, zise ea, presupun c` [i noi ne-am putea retrage.
Vrei s` spui c` vom avea toat` noaptea liber`? o persifl`
unul dintre salvamari. Am putea da o petrecere pe plaj`...
Megan zmbi.
O s-o facem, dar nu aici.
Se desp`r]ir` ca s` aduc` echipamentul [i s` afi[eze
pl`cu]a indicatoare pe care sta scris: SALVAMARII NU MAI
SUNT AICI.
|i auzi pe doi dintre colegii s`i discutnd despre formele
unei fete de pe plaj`. Grozav!
La ce trebuia s` se a[tepte? Ce-[i putea dori? O cea[c` de
ciocolat` cald`? F`cu un gest copil`resc spre cei doi colegi
mai glume]i, doar pentru a mai uita de Mac.
Plec` o dat` cu ceilal]i salvamari. Parcarea era la fel de
\ntunecat` [i cenu[ie ca [i marea.
Alerg` [i ea ca [i ceilal]i pn` la ma[in`, dar era ud` pn`
la piele cnd ajunse acolo. Dar imediat portiera ma[inii se
deschise pentru ea, oferindu-i refugiu.
Urc` mai repede, Megan, \i spuse Mac cu vocea sa
profund` care ar fi trebuit s-o ia prin surprindere. Cu toate
acestea, ea nu fu surprins`.
Se lovi cu cotul de volanul ma[inii, \nainte de a reu[i s`
se strecoare [i s` trnteasc` portiera. Se scutur`, mai precis
\[i scutur` p`rul ud de pic`turile de ploaie.
Grozav` vreme!
Prive[te din acest unghi, \i suger` Mac. El \[i d`duse
scaunul spre spate pentru a avea mai mult spa]iu. Mac era
uscat, lucru pentru care \l invidia. Te duci acas` s` faci du[
fierbinte, s` m`nnci, s` cite[ti o carte bun`....
M` trimi]i din nou la culcare de la ora opt? \l interpel`
Megan. {i dac` am chef s` petrec?
64 JANICE BARTLETT
Adev`rat?
Ea \l privi cu un aer glume].
Tu ce crezi?
Cred c-ar fi bine s` cump`r`m pizza pe drumul spre
cas`. De ce nu [i cteva beri?
Acum te-ai hot`rt s` m` \mbe]i?
El zmbi cu acel zmbet care lui Megan \i furase inima
definitiv.
De ce e[ti att de dificil`?
Con[tient` de provocare, Megan r`spunse:
Mi se pare firesc s` m` port a[a.
Am observat, insist` el, cu un soi de bucurie
r`ut`cioas`, cu ochi la fel de reci ca [i ploaia de afar`. Ei,
cum r`mne?
Bine, m-am decis pentru pizza, conchise Megan [i
porni motorul.
Dup` o jum`tate de or`, st`teau la masa din camera ei cu
o pizza mare \n fa]`. Ea \[i [tersese p`rul [i-l l`sase liber s`
se usuce. Dup` ce-[i schimbase hainele ude, Megan
\mbr`case o pereche de pantaloni [i un tricou larg.
Primul comentariu al lui Mac a fost:
Ar`]i de [aisprezece ani!
O, ce mult a trecut de atunci!, zise ea \ntinznd mna
spre o sticl` de bere.
Cred c` ai fost foarte des s`rutat` \n perioada aceea.
Oare avea idee c` vocea \i tr`da gndurile? se \ntreb`
Megan.
SALVAMARUL 65
Ce pot s` spun? rosti ea pe un ton ironic. C` n-a fost
a[a? Te rog, serve[te-te.
Deodat`, el o \ntreb`:
Megan, de ce \]i iei slujba asta pe timp de var`? Doar
nu ai nevoie de bani, nu?
Megan \i d`du r`spunsul ei standard:
M` plictisesc altfel. Ce s` fac toat` vara? S` stau?
S` c`l`tore[ti, de pild`. S` cite[ti, s` te culci
devreme.
Ea \i evit` privirea care \ncepuse s-o deranjeze, fiind prea
p`trunz`toare.
Am c`l`torit mult pe vremea cnd f`ceam \not de per-
forman]`. Atunci era distractiv. Am v`zut China, Australia,
Mexic. Acum nu vreau dect s` m` stabilesc undeva.
Vrei s` -]i retr`ie[ti copil`ria?
Megan, cu ochii \n farfurie, \ncerc` s` ridice privirea spre
el, apoi renun]`.
Este posibil, admise ea, apoi se sim]i surprins` de ceea
ce rostise. Cnd fac o fapt` bun` m` simt aici ca acas`. Dar
cnd nu fac nimic deosebit....
Mac l`s` cutia de bere [i o privi lung. Ce [tia ea despre
cei ce se simt dezr`d`cina]i? se gndi el cu am`r`ciune.
Erau momente \n care Megan ar`ta foarte tn`r`; asta
pn` \i vedeai ochii. Erau foarte alba[tri, \]i l`sau impresia
c` zmbesc mereu dar nu era a[a. |[i controla permanent
expresia fe]ei. Ca [i el, de altfel.
66 JANICE BARTLETT
Nu a[a te vede lumea din jur, zise el cu mare aten]ie.
E[ti ca [i a lor. Sunt mndri de tine.
Ea ridic` resemnat` din umeri.
Cred c` nu sunt diferit` de ceilal]i oameni.
Dar ai vrut s` te faci remarcat`, ca oamenii din jur s`
fie mndri de tine. N-ai \notat pentru tine, nu?
Din nou, privirile li se \ntlnir` [i el citi emo]ie \n
ochii ei.
Nu. Cum a[ putea? {tii c]i oameni au contribuit la
formarea mea profesional`? {tii ctor oameni le sunt
datoare? Am f`cut parte din echipa olimpic` [i asta datorit`
sacrificiilor f`cute de familia mea, datorit` concitadinilor
care mi-au oferit mijloacele materiale pentru a m` antrena...
uite acolo toate scrisorile primite de la ei, \n care \mi scriau
c` a[teapt` calificarea mea, \n care-mi spuneau c` sunt
mndri c` sunt americanc`. {tii cum te sim]i cnd prime[ti
a[a ceva?
Cnd el scutur` din cap \n t`cere, ea continu`:
Suprasolicitat`; sim]i c` duci \n spate a[tept`rile
tuturor, nu numai pe ale tale. Cum a[ fi putut pierde? A[
fi dezam`git at]ia oameni! {i [tii c`, de[i am c[tigat, m`
simt vinovat`? |n special fa]` de fra]ii [i surorile mele.
P`rin]ii mei [i-au cheltuit prea mult timp [i energie
pentru antrenamentele mele, ducndu-m` la ele,
aducndu-m`, pl`tind s` pot concura cu al]i \not`tori de
nivelul meu.
SALVAMARUL 67
El nu \ndr`znea s` fac` vreo mi[care. Dac` ar fi \ncercat
s-o calmeze, s`-i prind` mna \n palmele sale mari, ea s-ar fi
\nchis \n sine, ca de obicei. A[a c`, o \ntreb`:
De ce te sim]i vinovat`? Fra]ii t`i au resentimente \n
ceea ce te prive[te?
Megan trase aer \n piept.
Nu, sigur c` nu.
Zmbi.
Asta nu \nseamn` c` nu m` pot fr`mnta dup` bunul
plac, nu?
Nu [tiu ce s` spun... este via]a ta [i tr`irile sunt tot ale
tale.
Ea \l privi lung dar \n ochii ei el citi admira]ie, lucru
pentru care se felicit`. Dar ea gesticul` cu cutia de bere, pe
care o avea \n mn` de cel pu]in dou`zeci de minute.
Probabil se ame]ise.
V`d c` [tii tot despre mine; acum este rndul t`u s` te
dest`inui. Te ascult.
El \ncerc` s` evite invita]ia.
Ce s`-]i mai spun; [tii deja destule despre mine.
Suntem foarte diferi]i. Mie nu-mi pas` unde tr`iesc.
Nici lucrurile pe care le folose[ti. |mi amintesc. Nu [tiu
\ns` de ce este a[a.
Mac mai lu` o gur` de bere.
Am crescut \n orfelinat, asta te face s` sim]i c` nu
apar]ii nici unui loc.
Megan \[i mu[c` buzele.
68 JANICE BARTLETT
Iar eu ]i-am tot ]inut teorii cum c` nu m` simt ca
apar]innd acestui loc, zise ea cu blnde]e. |mi pare r`u...
Suntem foarte diferi]i.
Mac se sim]i cercetat de privirea ei p`trunz`toare.
Ai tr`it \n internate. Te-ai mutat des?
Mac se sim]i dintr-o dat` f`r` s` [tie de ce ru[inat de
propriile-i afirma]ii [i-i evit` privirea.
De zece sau dou`sprezece ori. Nu m` obi[nuiam, nu
m` integram defel.
Adev`rul era c` [i-ar fi dorit \nc` de pe atunci s` fie iubit
chiar dac` era un rebel, dar nu fusese a[a. Poate p`rin]ii \[i
iubesc copiii, indiferent dac` ace[tia gre[esc, dar nim`nui
nu-i p`sase de acel pu[ti \nalt [i slab, cu personalitate
puternic`, acel rebel care-i sfida pe to]i.
Vocea ei suna acum cu totul altfel [i se uita la el cu
admira]ie nedisimulat` \n priviri, cu ochii sclipindu-i:
{i p`rin]ii t`i? I-ai cunoscut?
Pe tata nu l-am cunoscut. Mac spuse acestea \ncercnd
s` nu par` afectat. Cred c-a plecat imediat....mama... Mac
ridic` din umeri. Era prea tn`r`, prea s`rac`, prea slab`...
n-a [tiut s` fac` fa]`... m-a dus la \nceput la internat pn`
g`sea o slujb`, un loc decent \n care s` tr`im. Aveam pe
atunci cinci sau [ase ani. La \nceput venea des la mine, dar
cu timpul vizitele s-au r`rit, apoi au \ncetat. Mac lu` o gur`
de bere, care nu-i oferi \ns` t`ria unui whisky bun. Am vrut
s-o caut, dar cu timpul n-am mai avut dorin]a asta.
El fu surpris c` Megan \l privea [ocat`.
SALVAMARUL 69
N-ai fost nici m`car curios?
De ce a[ fi fost? r`spunse el rece.
Poate i s-a \ntmplat ceva. Poate n-a mai f`cut fa]`.
N-ar fi mai bine, nu te-ai sim]i mai \mp`cat dac` ai [ti de ce
te-a abandonat?
El se gndise prea mult la aceast` problem` pentru a mai
ezita asupra r`spunsului.
Nu, nu po]i schimba trecutul. A ie[it din via]a mea cu
prea mult timp \n urm` ca s` ne mai pese unul de cel`lalt.
Mac observ` c` Megan \[i mu[ca buzele.
Poate ai dreptate. Eu a[ avea curiozitatea s` aflu, dar
poate pentru c`-mi place s` m` autotorturez.
El zmbi cam f`r` convingere.
Am [i eu astfel de momente. Mac \mpinse farfuria cu
pizza pe jum`tate mncat`, care se r`cise [i nu mai avea
farmec. Nu-l mai interesa de fapt mncarea ci femeia din
fa]a sa, pe care voia s-o s`rute, s`-[i treac` degetele prin
p`rul ei lung, care-i ajungea la umeri... Voia s`-i simt`
trupul svelt. Voia...
Mac decise c` o dorea pe Megan. Dar de ce \l mira?
Pentru a sc`pa de acea dorin]` care \ncepuse s`-l
obsedeze, spuse pe un ton cu totul diferit:
L-am sunat din nou pe Norm, ast`zi.
Ochii ei sclipir`.
Partenerul t`u?
Mda. Mac mai lu` o gur` de bere [i-i spuse: m-a tr`dat
careva, altfel nu-mi explic.
Megan se \ncrunt`.
70 JANICE BARTLETT
Careva? Vrei s` spui cel cu care ai lucrat?
Cine altcineva?
B`nuiesc c` mai exist` [i al]ii; de exemplu, cineva care
]i-a ascultat telefonul... doar suni tot timpul.
Nu aveau cum s-o fac`; m-am asigurat c` nu sunt ascul-
tat.
Ea \l cerceta cu privirea.
Chiar nu putea nimeni s`-]i asculte conversa]iile?
Nu, nu mai [tiu, nu mai [tiu nimic, acum. El f`cu o gri-
mas`. Mai vrei o bere? Spune-mi, Megan, [tiai c` MacLain a
venit aici \n Devils Lake, Oregon? Lucreaz` pentru un tip
numit Jim Kellerman.
Ea strmb` din nas.
Nu [tiu dac` este o alternativ` fericit` pentru el. Cred
c` nu te sim]i prea bine [tiind c` unul din tovar`[ii t`i, cine-
va pe care-l cuno[ti...
Crede-m`, Megan, m-am gndit mult, am \ntors
lucrurile pe toate fe]ele. Mac sim]i o durere surd` \n stom-
ac datorat` unui ulcer mai vechi [i \ncepu s` regrete c` mn-
case pizza.
Cte persoane...?
Cinci. Numai cinci persoane [tiau unde m` aflu, asta
dac` nu cumva vreunul vorbe[te \n somn. Nu-mi sunt pri-
eteni to]i, dar apropia]i.
Ea spuse \ncet:
Vrei s` vorbim despre asta?
Voia oare? Nu. Dar cu sine purtase discu]ii \ndelungi f`r`
SALVAMARUL 71
a g`si [i r`spunsuri. Putea fi Gary? Dar de ce ar fi f`cut-o?
Ce motiv ar fi avut? Frank? Fiul lui avea nevoie de o inter-
ven]ie reparatorie la v`lul palatin. Iar asigur`rile nu-i
pl`teau mare lucru...
La naiba, ajunsese chiar \n punctul \n care se \ndoia [i de
Norm. Se surprinse analiznd fiecare inflexiune a vocii acestuia.
Abia reu[i, din cauza durerii, s` rosteasc`:
De la accident, nu fac altceva dect s` rememorez
fiecare discu]ie cu ei, s` le analizez mi[c`rile, privirile [i s`
ajung la o concluzie, s` v`d ce l-ar putea face pe vreunul din
ei s` se \ntoarc` \mpotriva mea.
Ea scutur` din cap.
Chiar [i eu a[ putea g`si \n cazul fiec`ruia cte un
motiv; to]i avem sl`biciuni.
A[a este, zise Mac. Bill Marshall iube[te banii. Are un
Porsche, a divor]at de prima so]ie [i acum [i-a g`sit o femeie de
mare clas`, cum spune el. Tr`iesc o via]` palpitant`, el se
\mbrac` doar cu lucruri originale, de marc`. Noua lui iubit` a
devenit \ntre timp model, c[tig` ceva, dar [i-au cump`rat o cas`
care cost` jum`tate de milion. Te face s` te \ntrebi cu ce bani...
Dar care este atitudinea ta fa]` de el?
Mac ridic` din umeri.
Mergem la pescuit din cnd \n cnd... nu pot spune c`
nu este un om cinstit, mai precis nu am motive s`-l
suspectez, dar cine [tie...
{i ceilal]i? \ntreb` Megan, \ncruntndu-se.
Mac \i vorbi despre Frank, apoi despre Gary.
72 JANICE BARTLETT
Pe `sta \l cunosc destul de bine; este cel mai tn`r, a
venit doar de un an la biroul nostru. Are reputa]ie bun`,
este c`s`torit, are dou` feti]e.
Asta poate fi un punct slab? \ntreb` Megan.
Dac` po]i fi manipulat din cauza asta? Mac scutur` din
cap. Cum s` nu!
Ochii lui alba[tri o fixau.
~[tia sunt to]i?
Ar mai fi Miguel Ramosa; e c`s`torit, dar nu are copii.
Este un tip prea temperamental, nu prea se poate controla.
Nu st` prea mult nic`ieri, pentru c` reu[e[te s`-[i \nfurie
[efii.
Vrei s` spui c` ar fi putut avea ceva \mpotriva ta?
Mac se rezem` de sp`tarul scaunului [i lu` alt` cutie cu
bere.
Dumnezeu [tie! Ne-am \n]eles destul de bine... Este un
tip imprevizibil, dar...
Ultimul este Norm.
Mac f`cu o grimas`, sim]ind durerea de cap accentundu-se.
|n zilele care urmaser` accidentului, durerea de cap cedase;
asta era probabil provocat` de ulcerul redeschis.
|ncepu s` gndeasc` ab`tut cu voce tare:
Mda, Norm. {tii, a[ fi vrut s`-l scot de pe list`, dar, din
p`cate, el \mi cunoa[te cel mai bine toate problemele, toate
traseele. Ar vrea s` se pensioneze devreme dar nu-[i poate
permite deocamdat`. Nu cred c` el ar...
Megan izbucni:
SALVAMARUL 73
Este oribil c` trebuie s`... s` judeci oamenii apropia]i!
Ace[tia sunt prietenii t`i. Despre Norm mi-ai vorbit mai
mult. {tiu c` ai \ncredere \n el. Nu cred c` te-ar fi tr`dat
doar ca s` se poat` pensiona devreme. Ce-ar zice dac` ar [ti
ce gnde[ti despre el?
La naiba! izbucni Mac. Dac` Norm s-ar afla acum cu
noi, s-ar \ndoi de s`n`tatea mea mintal`!
Megan scutur` din cap.
Eu n-a[ fi a[a de sigur`. Poate c` via]a pe care ai dus-o
[i munca ta, te fac s` fi circumspect. Te-ai gndit c` ar putea
exista [i al]i vinova]i?
El \i r`spunse for]at, printre din]i:
Ce crezi c-am f`cut toat` s`pt`mna?
Poate ai f`cut verific`ri printre cei de aici. Dar cu
birocra]ia care a pus st`pnire pe FBI! Totul ar trebui
computerizat. Acum, orice hacker poate intra \n orice baz`
de date a lor. Ca s` nu mai vorbim de cei care lucreaz`
acolo: secretare, func]ionari...fiecare poate fi corupt...
Mac spuse tot printre din]i:
Crezi c` n-am avut [i asta \n vedere?
Megan f`cu o grimas`.
Sunt sigur` c` da. Dar spune-mi, cum e[ti pl`tit?
Norm ia cecul [i mi-l aduce. Apoi, cu r`bdare exagerat`
\i spuse: nu, administra]ia [i asigur`rile nu cunosc numele
meu nou, nici adresa. Nu-mi sun vecinii de dou` ori pe
s`pt`mn` s` aflu dac` mi s-a spart casa, n-am sunat pe
nimeni. Cnd spun c` doar cinci persoane [tiau unde sunt,
a[a este.
74 JANICE BARTLETT
Adic` prietenii t`i nu [tiu ce ]i s-a \ntmplat?
Prin familie [i prieteni po]i afla cel mai u[or traseul
cuiva.
Mean ridic` minile \n sus, exasperat`.
Dar nu \n]eleg!
Ar trebui s-o faci, spuse Mac, \nfruntndu-i privirile.
Adev`rul este att de urt uneori! Crezi c` am \ncredere \n
oricine? Cnd a s`rit cineva vreodat` \n ajutorul meu?
Dar chiar \n clipa \n care rosti aceste cuvinte, \[i dori s`
n-o fi f`cut. Aceste vorbe d`deau glas durerilor resim]ite \n
copil`rie, cnd, cu durere \nv`]ase s` nu aib` \ncredere \n
nimeni.
Megan \l privea acum altfel. Citi compasiune, tandre]e [i
mil` \n ochii ei. Mila \l afect` cel mai tare.
Am avut \ncredere oarb` \n cei cinci b`rba]i, \ncepu el.
Dar lucrurile s-au schimbat, iar acum, via]a mea depinde de
felul \n care pot s` evit orice gre[eal`. A[ fi un naiv dac` a[
considera c` oamenii de rnd, oamenii decen]i nu pot fi
cump`ra]i.
Te \n[eli, zise ea scuturnd din cap. Nu este adev`rat!
Nu to]i oamenii sunt slabi. Eu de pild`, nu mi-a[ tr`da un
prieten pentru nimic \n lume. Cred c` nici tu n-ai putea face
asta.
De ce faci astfel de afirma]ii cnd nici nu m` cuno[ti
bine?
Mac se duse spre frigider dup` alt` bere. Alcoolul era o
form` de evadare de necazuri pe care o evita, dar \n seara
SALVAMARUL 75
asta era singura pe care [i-o putea permite. Ar fi vrut s-o ia
\n bra]e pe Megan, s-o duc` sus \n dormitor, s-o s`rute, s`
n-o lase s` vorbeasc`, s`-i vad` ochii arznd de dorin]`. S` i
se dedice trup [i suflet, s` uite de necazurile lui, de faptul
c-o pusese [i pe ea \n primejdie.
Nu este adev`rat! R`spunsul ei era la fel de pasionat ca
tot ce f`cea ea.
Megan nu f`cea nimic pe jum`tate, f`r` convingere, poate
numai c` luptase \mpotriva atrac]iei pe care o sim]ea fa]` de
el. Dar pe asta o f`cuse pe jum`tate pentru c` ochii o tr`dau.
Care crezi c` este cea mai mare sl`biciune a mea,
Megan?
Este simplu de spus, zise ea f`r` ezitare. Nu ai
\ncredere \n nimeni.
|n lumea mea, asta este semn de putere.
Megan \l privi dintr-o dat` cu o min` diferit`.
Ai fost c`s`torit vreodat`?
Mac deschise cutia de bere apoi \i r`spunse:
Nu.
De ce?
Pentru c`... aici se opri. Nu se gndise niciodat` s` se
c`s`toreasc`, nici atunci cnd fusese \ndr`gostit de o
femeie. De ce? Poate Megan avea dreptate. Nu era nevoie de
prea multe cuno[tin]e de psihologie ca s` [tie c` nu voia s`
repete situa]ia mamei sale. Poate c` dac` e[ti destul de
puternic, reu[e[ti s` evi]i c`s`toria.
Megan zmbi.
76 JANICE BARTLETT
E[ti cinic, poate \ntr-o zi cineva te va vindeca de cinism.
Dac` nu e[ti atent`, zise el cu mult` seriozitate, \ntr-o
zi, [i pe tine te va vindeca cineva de prea multa \ncredere pe
care o ai \n oameni. Dar lec]ia va fi amar`.
Tu ai \ncredere \n mine? \l \ntreb` ea brusc.
Mda, dac` avusese \ncredere \n cineva, aceasta fusese
doar ea, Megan Lowell. Ce ironie! Ciudat era c` avusese
\ncredere \n ea chiar [i acolo \n mijlocul lacului, \n timpul
acelor scene de co[mar. Ochii ei \l vrajiser`, vocea ei calm`
\i d`duse putere. Renun]ase la propriul s`u control,
predndu-se \n minile ei.
R`spunsul la \ntrebarea ei \l [oc`. Poate \l [oc` pentru c`
veni f`r` ezitare.
Nu. Mac \[i drese vocea. Nu cred c` tu m-ai tr`da.
Ce miracol! exclam` Megan. |n ochii ei el citi adev`rul,
emo]ie care-l afect` [i pe el la fel de puternic.
Nu m` privi a[a, murmur` el.
A[a? A[a ... cum?
De parc` ai cere ceva ce nu-]i trebuie.
Megan nu pretinse c` nu \n]elege.
Mac \[i aminti brusc c` trebuia s` ias` din aceast`
\ncurc`tur`, nicidecum s` se afunde mai tare. Cu
mali]iozitate voit` \i spuse:
A[adar, te-ai \ndr`gostit de mine numai pentru c` sunt
aici.
Ochii ei aruncar` scntei.
SALVAMARUL 77
Ai uitat c` tu m-ai s`rutat?
Foarte bine! Dac` voi repeta gestul, vom vedea dac`
vom putea tr`i \mpreun`. Mac nu mai f`cuse presiuni
asupra vreunei femei, dar putea fi acum prima oar`. Dar
cum putea preveni faptul c` se \ndr`gostea de ea?
Veni mai aproape de ea.
Te rog s` nu...
Mac o prinse de b`rbie, ridicndu-i capul spre el.
Atunci... opre[te-m`.
Se privir` lung. |n privirea ei se putea citi c` pierduse un
r`zboi, cel cu ea \ns`[i. Mac citi asta \n ochii ei.
O s`rut` cu pasiune. S`rutul lor \i f`cu s`-[i piard`
controlul. Mac \[i \nfipse degetele \n p`rul ei [i o trase mai
aproape lipind-o de trupul s`u. Avea o gur` frumoas`, cu
buze generoase. Mac o s`rut` cu toat` pasiunea pentru ca
ea s` nu-l uite.
Mac sim]ea c`-[i pierde controlul, dar cnd vru s-o s`rute
din nou observ` c` femeia avea lacrimi \n ochi.
Ochii \i erau \nchi[i, dar pe la col]uri se scurgeau lacrimile.
I se p`ru o eternitate ct o privi. Dumnezeule, cum o dorea
pe aceast` femeie... dar nu a[a. Nu sub presiune.
Ea deschise ochii, iar el se pierdu din nou \n albastrul lor.
Mac? [opti ea.
El l`s` minile s`-i cad` de-a lungul trupului.
Nu putem continua a[a.
Ea nu f`cu nici o mi[care, \nchise ochii din nou [i p`li
mai tare.
78 JANICE BARTLETT
La naiba, Megan, spune ceva!
Foarte bine, murmur` ea. Ridic` ochii [i-i \ntlni
privirea, de[i nu mai putea s`-i citeasc` gndurile. Ochii ei
erau acum... orbi, de parc` nu-l vedea.
Ai c[tigat, Megan. Plec. Nu va dura mult pn` voi
pune mna pe acela care a vrut s` m` omoare [i atunci ne
vom putea relua vie]ile, a[a cum au fost.
Sigur, r`spunse ea. Acum, cred c` m` voi duce la
culcare, dac` nu te superi.
El f`cu un pas \n spate.
Pleci mine?
Dup` ce termin programul. Va trebui s` mai aranjez
unele lucruri. Va trebui s` preia altcineva plaja [i ... trebuie
s` discut [i cu ai mei. {i s` \mpachetez.
Bine, Megan. |mi pare r`u.
Megan trecu pe lng` el, f`r` s` mai spun` ceva.
SALVAMARUL 79
Capitolul 6
Departamentul accept` f`r` discu]ii demisia lui Megan.
O bun` prieten` avea o sarcin` dificil` [i avea nevoie de
ajutorul ei, le spuse ea.
Ziua urm`toare, ultima la aceast` slujb`, [i-o petrecu
strngndu-[i lucrurile personale, l`snd bilete celorlal]i
salvamari.
Mac o a[tepta \n ma[in`. Mai avea o singur` zi s`-[i mai
fac` probleme \n privin]a siguran]ei ei. Ea se va duce
undeva la un hotel, iar el va c`uta uciga[ii.
Se gndi s`-i fac` o vizit` unei foste prietene din liceu,
care [tia c` o a[tepta de mult` vreme, dar \[i aminti ce-i
spusese Mac. Cea mai u[oar` modalitate de a ajunge la
cineva este de a-i urm`ri familia [i prietenii. Nu putea s`
ri[te. Dac` Mac avea dreptate, dac` era cineva care voia s-o
omoare, o punea \n primejdie pe Anne.
Mac urm`ri cum \[i arunc` po[eta pe bancheta din spate
a ma[inii, apoi se a[ez` la volan. Dup` toate acestea, \l privi.
Ce zici, a[ fi \n siguran]` dac` a[ conduce \n seara asta?
Mi se pare, sau e[ti cam sarcastic`?
Nici nu m` gndesc la asta. F`cuse o gre[eal` privindu-l.
Sim]i un nod \n gt, dar se concentr` asupra bordului
ma[inii, apoi la ie[irea din parcare. Merser` o vreme \n
t`cere. Megan nu [tia ce s` spun`. A doua zi urma s`-[i ia
r`mas- bun. Iar \ntr-o bun` zi va primi un telefon de la el, \i
va spune c` se poate \ntoarce acas`.
Numai c` acea cas` nu va mai constitui un refugiu pentru
ea. Casa, lacul, ora[ul, vecinii, cunoscu]ii \nc` din copil`rie
nu vor mai prezenta de acum siguran]`. Mac reu[ise s`-i
induc` teama.
Din impuls, porni spre lac. Mac nu zise nimic.
Era la apus [i lacul \ncepea s` se \nv`luie \n \ntuneric.
Megan conduse cu grij`, dar de cum trecu de locul \n
care v`zuse incidentul \n acea sear` ridic` piciorul de pe
accelera]ie.
Mac o privi uimit, a[teptnd o explica]ie.
Se vede ceva?
Aici parcasem cnd te-am z`rit, zise ea. B`nuiesc c`
nu-]i mai aminte[ti.
Nu eram \ntr-o stare prea bun`, dup` cum [tii.
Megan ap`s` pe accelera]ie [i porni. Nu era trecut de ora
nou`. Deodat`, o lumin` care-i ap`ru brusc \n retrovizoare
o f`cu s` tresar`.
SALVAMARUL 81
La naiba! exclam` ea, ma[ina din spate merge cu faza
lung`.
Mac se uit` peste um`r.
{i vine cam repede. Gr`be[te-te [i tu, vezi dac` po]i s`
r`mi \n fa]a lui.
Mac...?
Nu-mi place ce v`d, zise el.
Megan ap`s` accelera]ia la maximum. Ma[ina din spate
c[tiga teren. Nu vedea nici m`car ce culoare are din cauza
farurilor.
Mergeau prea repede, dar a[a era bine, \i spusese Mac. La
prima curb`, auzi cum ro]ile scr[nesc pe asfalt. Aici,
drumul trecea la \n`l]ime deasupra lacului, la poalele unei
stnci. Nu aveau unde s` mai mearg`, nici unde s` opreasc`.
Megan strnse volanul pn` cnd \i transpirar` palmele.
Dumnezeule, `sta \ncearc` s` treac`! strig` Mac. Nu-l
l`sa, Megan!
Megan era \ncordat`, rigid`, dar reu[i s` trag` de volan
chiar \n fa]a ma[inii care \ncerca s` i-o ia \nainte, [i-i bloc`
drumul.
Cu un scr[net, Megan reu[i s` p`streze ma[ina pe [osea.
Cu coada ochiului, v`zu cum Mac scoate pistolul.
Ma[ina ei Honda alunec`, iar ea renun]` s` se mai roage.
De data asta, cnd auzi un zgomot metalic, \n]elese c`
atinsese un parapet. Reu[ir` dup` eforturi disperate s`
revin` pe drum. Se profila alt` curb` dar ma[ina nu se mai
vedea \n spate.
82 JANICE BARTLETT
Mac! strig` ea, iar el trase piedica.
Se auzi zgomot de sticl` spart`, Mac rosti cteva cuvinte
nu prea ortodoxe, apoi ochi din nou. De data asta Megan
pierdu controlul. Cealalt` ma[in` p`ru s` ezite o clip`, apoi
\i lovi. Alunecau cu vitez` spre pr`pastia de pe marginea
drumului. Se auzi ]ipnd speriat` [i ]innd cu putere de
volan. Ma[ina reu[i s` revin` din nou pe drum.
Drumul intra acum \n linie dreapt` [i cealalt` ma[in`
][ni \n fa]a ei. Mac ]inti din nou, asurzind-o. Se uit` \n
retrovizoare. Erau lumini puternice; nu, doar una, pentru
c` Mac ]intise \n cealalt`. Alt` \mpu[c`tur` [i urm`ritorul
pierdu vitez`.
L-am oprit, exclam` Mac satisf`cut.
Privind \n retrovizoare, Megan observ` c` ma[ina din
spate nu-i mai urm`rea.
Mergea \nc`, dar haotic, de parc` [oferul nu mai vedea
drumul. |n cele din urm` se lovi de parapet. Ma[ina c`zu \n
pr`pastie.
Dumnezeule! exclam` Megan. Opri f`r` s`-[i dea
seama.
Mac o \ntreb`.
Po]i s` dai \napoi?
Megan aprob` printr-un gest scurt din cap. Puse luminile
de avarie [i porni \n mar[arier.
Opre[te. Cnd ea f`cu asta, el ie[i din ma[in` cu
pistolul cu piedica tras`.
SALVAMARUL 83
Cu toate c`-i tremurau picioarele, Megan \l urm`. Se uit`
\n jos la apele lacului care \nghi]iser` ma[ina c`zut` [i se
gndi c` tot a[a de bine ar fi putut fi ei .
Mac f`cu c]iva pa[i pe pietri[, dar ea nu-l mai urm`ri.
R`mase pe loc, extrem de epuizat`, f`r` a mai percepe ce se
\ntmpl` \n jur.
Cnd se \ntoarse, Mac spuse:
Se poate ca unul din ei s` fi s`rit din ma[in`, de asta
cred c-ar fi bine s` m` duc mai aproape s` v`d.
Unul? repet` ea.
Da, au fost doi b`rba]i. Te po]i duce dup` ajutor,
Megan? Eu voi a[tepta aici.
Ajutor?
El o prinse de b`rbie cu ambele mini, for]nd-o astfel
s`-l priveasc`.
Megan, dac` m-ai salvat din mijlocul lacului, nu v`d de
ce nu te-ai duce singur` \n ma[ina ta o mil` sau dou`.
Ea clipi des.
Dac` mai pleac` din loc.
Va merge, dac` [i tu vrei asta.
Bine.
Docil`, d`du s` se urce \n ma[in`, dar el o opri.
Te-ai descurcat de minune, iubito. O s`rut` scurt, dar
pasional, iar ea sim]i ca un curent electric care-i str`b`tu
trupul. Apoi \i spuse: du-te, acum. G`se[te-l pe Pete, dac` se
poate.
84 JANICE BARTLETT
Bine, zise ea. Cnd ajunse la ma[in`, vru s` se \ntoarc`,
dar minile [i picioarele \i tremurau att de tare c` nu putea
nici m`car s` porneasc` motorul. |[i sprijini fruntea de
volanul ma[inii [i trase aer \n piept de cteva ori.
Se terminase. Ea [i Mac ie[iser` \nving`tori. Nu mai avea
dect s` ajung` la biroul [erifului, aflat la marginea ora[ului.
Nu putea ea s` fac` asta?
Cu toate c`-i tremurau minile, d`du drumul la motor iar
ma[ina, spre uimirea ei, reac]ion`.
***
Cteva ore mai trziu, Zachary \ncepu s` latre [i Megan
auzi o ma[in` oprind \n fa]a casei ei. Golden Retrieverul \i
aduse la u[` pe Mac [i Pete Tevis.
Mac era \n stare de [oc.
E[ti bine? o \ntreb` el.
O s` supravie]uiesc, zise ea. Ai... ai g`sit ma[ina?
Da, de[i am avut o mic` problem`.
Ea [tia ce \nsemna pentru Mac s` aib` o mic` problem`.
Dumnezeule! {i ea care sperase c` tot acel co[mar s-a
terminat! |[i mu[c` buzele.
Intra]i \n cas`. M` bucur c` e[ti cu noi, Pete. Vrei o
cafea?
Poli]istul f`cu o grimas`.
Am b`ut un termos \ntreg, Megan.
Ea sim]ea privirea lui Mac \nso]indu-o spre buc`t`rie.
SALVAMARUL 85
D`duse drumul la foc dar nu se putea opri din tremurat.
Puse ibricul pe foc, apoi, cnd apa d`du \n fiert ad`ug` un
ceai din plante puternic aromate.
Ce s-a \ntmplat? \i \ntreb` pe b`rba]i.
Mac \i explic` imediat.
Unul din tic`lo[i a sc`pat, exact a[a cum am spus.
Megan tres`ri.
Peter Tevis scutur` din cap.
Am scos ma[ina, dar am g`sit un singur b`rbat \n ea.
Se pare c` Mac l-a \mpu[cat. U[a pasagerului era deschis` [i
Mac insist` c-au fost doi. {i tu ai v`zut tot a[a?
Megan intr` din nou \n panic`.
Luminile erau foarte puternice [i eu m` concentrasem
asupra drumului....
Ai reac]ionat extraordinar, Megan, interveni Mac.
Nu este posibil s` se fi \necat? \ntreb` ea cu glas tremurat.
Nu. Scafandrii au examinat locul.
Megan se \ntoarse spre Mac.
E[ti sigur c`...?
El ridic` din sprncene.
C` au fost doi? Da, focurile veneau din scaunul
pasagerului.
|mpu[c`turi? repet` Megan.
Pete p`rea surprins.
{i tu ai fereastra spart`, o aten]ion` Pete.
Am crezut c` Mac le-a spart.
Mac se mi[c` \n scaun f`r` a-[i lua privirea de la ea.
86 JANICE BARTLETT
Ei au tras asupra noastr`, Megan.
O, Dumnezeule! exclam` Megan. Se ridic` [i plec` \n
grab` spre baia aflat` sub scar`. Se sp`l` cu ap` rece pe fa]`.
Ce se \ntmpla cu ea? De ce ceda tocmai acum?
De ce nu? izbucni ea isteric. Singurul motiv pentru care
nu cedase nervos cu o sear` \n urm` cnd \l salvase pe Mac,
a fost c` n-a avut timp de gndire. |n seara asta, avusese
patru ore s` se gndeasc` [i s`-[i aminteasc` totul. Rev`zuse
fiecare moment al incidentului: scr[netul metalului,
efortul de a p`stra minile pe volan, sunetul sticlei sparte,
deraparea ma[inii, apoi miraculoasa revenire pe [osea.
Rev`zu cu ochii min]ii de cteva ori cum cealalt` ma[in`
alunecase peste parapet, apoi plonjase \n ap`.
Indiferent cine ar fi fost \n ma[in`, merita ce i se
\ntmplase. Nu trebuia s` simt` mil`, ci s` mul]umeasc` lui
Dumnezeu c` era \n via]`.
|[i [terse fa]a, apoi se privi \n oglind`.
Mac deschise u[a \n clipa aceea.
Te sim]i bine? o \ntreb` el.
De ce m` \ntrebi?
Privindu-l, Megan observ` c` era tras la fa]` [i palid.
Poate pentru c` nu ar`]i prea bine.
Megan vru s` scape cu o grimas`.
Tocmai asta voiam s` aud!
Pete se afla \n spatele lui, cu o figur` comp`timitoare.
Cred c` este mai bine s` m` \ntorc la sec]ie, s` v`d ce
se mai aude pe acolo.
SALVAMARUL 87
Nu mai era nici o alt` ma[in` pe drum, \ncepu Megan. Dar
chiar dac` acel tip a sc`pat cu via]`, unde se putea ascunde?
Pete \ncerc` s-o lini[teasc`:
Am cercetat ]`rmul [i p`durile, dar n-am g`sit nimic.
Dar dac` a ajuns la autostrad`, poate l-a luat cineva.
Crezi c` au fost aceia[i b`rba]i?
Da, zise Mac, l-am identificat pe unul din ei.
Dar era att de \ntuneric... \ncepu Megan.
Privirile li se \ntlnir`, iar ea \ncepu s` clipeasc` des.
Megan, o s` mai trec pe aici mine diminea]`, zise Pete.
Ar fi totu[i mai sigur s` pleci din ora[ o vreme.
Ea \ncuviin]`.
M` duc s` fac bagajele. M` gndeam... dar nu mai
conteaz`.
Urc` scara cu cinele dup` ea, l`sndu-i pe cei doi
b`rba]i vorbind \n fa]a u[ii. Avea frisoane din nou, sim]ea
nevoia s` plng`, s` se descarce. Dar nu va face asta.
Trase cteva sertare de unde scoase mai multe tricouri
pe care le puse \ntr-o valiz`. Mai ad`ug` pantaloni, [osete,
pantofi de tenis, lenjerie. |n cele din urm`, se opri [i \nchise
ochii. Din instinct \ntinse mna s`-l mngie pe Zachary.
Acesta era cald [i moale [i cnd \[i a[ez` capul \n poala ei se
sim]i mai bine, mai protejat`.
Mine va pleca \ntr-o ma[in` \nchiriat`, va p`r`si Devils
Lake [i Oregonul. Nu plecase de prea multe ori \n c`l`torie
[i nici nu [tia \ncotro s-o apuce. S` se duc` \n nord sau \n
sud? Putea r`mne \n Oregon sau nu?
88 JANICE BARTLETT
|nchise ochii din nou [i se imagin` singur` pe un drum
necunoscut, \ndreptndu-se .... nici ea nu [tia \n ce direc]ie.
Nu o \nso]ea dect seza]ia de team`. Fiecare ma[in` care o
dep`[ea o f`cea s` tresar`. Ct timp va trebui s` se mai
team`, s` se uite mereu peste um`r?
Nu auzi pa[i pe scar`, dar Mac ap`ru \n dormitorul ei.
Megan nu-l l`s` s` vorbeasc`.
Te rog s` nu m` \ntrebi cum m` simt. Cumplit! {tii asta
prea bine. Nu sunt obi[nuit` s` tr`iesc a[a.
Crezi c`-i face cuiva pl`cere?
}ie, poate.
Nu spune asta, Megan!
Nu [tia nici ea de ce era furioas` pe el, dar se vedea asta
mult prea evident.
Nu tu mi-ai spus c` nu ai nimic care s` te re]in` aici, c`
po]i face bagajele [i gata? Nu-]i mai aminte[ti? Poate vrei s`
ui]i c` te-ai numit Ross McKenzie.
Ce naiba vrei s` spui? s`ri el.
Ea continua s`-l \nfrunte.
Nu [tiu, mai bine uit` ce ]i-am spus. Crezi c-o po]i face?
Megan realiz` c` deja spusese prea mult.
El o privi printre gene.
Nu te voi ierta pentru asta, Megan.
Privirile li se \ntlnir` din nou.
Faci ce vrei. Nu-mi pas`.
Mac str`b`tu \nc`perea [i se apropie de ea, \i ridic` apoi
\ncet b`rbia pentru a-i vedea ochii, for]nd-o s`-l priveasc`.
SALVAMARUL 89
Megan, mi-ai salvat via]a. Poate c` sunt un nemernic,
dar nu att de nemernic \nct s` uit asta. Voi face totul
pentru tine [i siguran]a ta. Cred c` e[ti con[tient`, nu?
Ea \ncuviin]`; [tia c` Mac ar fi capabil s` moar` pentru a
o salva, dar ea voia altceva. Voia ca Mac s-o iubeasc`. Dar el
nu-i oferise dragostea [i probabil nici n-o va face. Dup` ce-i
povestise despre copil`ria sa, Megan [tia c` este incapabil
de sentimente. Dar poate c` \n seara asta, lucrurile se
schimbau.
Mac, vrei s` m` s`ru]i?
Nu mai a[tept` invita]ie, [i dup` ce se dezmetici din
\ntrebarea ei, o prinse \n bra]e [i o s`rut` cu pasiune.
Megan \l prinse dup` gt cu ambele bra]e, oferindu-i
gura. |i sim]ea trupul puternic.Mac continua s-o s`rute,
apoi, cu o mn` \i scoase tricoul [i \ncerc` s`-i scoat` [i
sutienul.
De mult a[teptam s` faci asta, [opti ea cnd sutienul \i
c`zu la podea [i Mac \i cuprinse snii \n palmele sale mari.
Deveni dintr-o dat` con[tient` c` se s`ruta cu un b`rbat
care era aproape un str`in, dar care \[i dorea la fel de mult
s` fac` dragoste cu ea. Nici ea nu f`cu efortul de a-[i
ascunde propriile emo]ii. |ncerc` s` nu se mi[te, nici m`car
s` nu respire. Urm`ri minile lui mari, care-i explorau
corpul. Le sim]i puterea.
|n clipa aceea, Mac ridic` \ncet capul [i-i zmbi. |n acel
zmbet ea g`si toat` tandre]ea, dorin]a [i dragostea de care
avea nevoie. |i \ntoarse zmbetul f`r` a-[i ascunde emo]iile.
90 JANICE BARTLETT
El gemu din nou [i-i prinse talia cu palmele ridicnd-o
f`r` nici un efort.
O a[ez` \ncet pe pat. |ncepu s-o s`rute din nou, apoi \i
scoase blugii.
Nu este cinstit, protest` ea, f`r` a \ncerca s`-l opreasc`.
El ridic` \ncet capul, zmbindu-i.
Cine a spus c` trebuie s` fie cinstit?
Eu am spus. Megan se ridic` [i-l ajut` s`-[i scoat`
tricoul pe cap. Apoi, nervoas` se lupt` cu blugii lui prea
strm]i.
Mac r`spunse la atingerile ei. Vocea lui suna foarte grav:
Iubito...
Mac o trase \n pat al`turi de el [i \ncepu s-o s`rute din
nou.
***
Dac` fusese o gre[eal` s-o s`rute, faptul c` f`cuse
dragoste cu ea fusese chiar o prostie. Ar fi trebuit s` fie doar
sex, ceva care s`-i lase o amintire pl`cut`, la care s` se poat`
gndi pn` la \ntlnirea viitoare.
Dar Mac sim]i mult mai mult. Sim]i nevoia s-o strng` \n
bra]e, s-o ]in` la pieptul lui. |nchise ochii [i \ncerc` s`
con[tientizeze faptul c` a doua zi se desp`r]eau. Megan
pleca \ntr-o direc]ie, el \n alta. Era pu]in probabil c` se vor
mai afla vreodat` \n acela[i pat. Iar el ce urma s` fac`?
S` a[tepte ca ea s` se \ntoarc` [i s` reia dragostea lor?
SALVAMARUL 91
Asta \n cazul \n care r`mneau amndoi \n via]`. Dac`
Megan trebuia s` se ascund` cteva zile, poate c` va reu[i s`
treac` peste asta, dar dac` situa]ia se prelungea? Dac`
trebuia s` treac` luni, ani?
Mai curnd sau mai trziu, \[i va folosi cardul sau cartea
de credit. Se va s`tura s` stea departe [i-[i va suna mama.
Apoi va \ncepe s` uite sperietura [i s`-[i spun` c` de fapt pe
el \l vnau nu pe ea. Se va \ntoarce negre[it.
Poate la acea vreme uciga[ilor lui nu le va mai p`sa de
ea, dar era pu]in probabil s` fie a[a. Un uciga[ profesionist
este profesionist pentru c` nu d` gre[, iar dup` ce execut`
ce i s-a comandat, cur`]` [i locul.
Iar Megan era doar o pat` de noroi pe un covor
curat.
Dac` Megan murea? Dac` murea din cauza lui? Nu voia
nici m`car s`-[i imagineze c` aceast` fat` frumoas` ar putea
suferi din cauza lui. Evalu` situa]ia cu onestitate: avea
nevoie de ea. Nu-[i imagina via]a f`r` ea.
Megan murmur` ceva [i se ridic`, dar Mac sim]i ceva
foarte ciudat: o dorea din nou. Era con[tient c` reac]ia sa nu
era doar sexual`. Era acum femeia lui.
Mac sc`p` cteva cuvinte printre din]i. Niciodat` nu
voise s` ucid`, de[i o f`cuse. Dar \n seara asta ar fi
f`cut orice ca s` scape de uciga[ii pu[i pe urmele lui.
Cel pu]in a[a, Megan ar fi liber`, ar sc`pa de acest
co[mar.
92 JANICE BARTLETT
Nu [tia cum se va desp`r]i de ea a doua zi. Ce putea face?
Nu prea mult. Se putea asigura c` Megan g`sise un loc
sigur, c` avea tot ce-i trebuie, apoi c` individul care \i
urm`rise nu \i luase urma din nou.
|i datora mult acestei femei. Nu voia acum s` se
gndeasc` la dragoste. Megan f`cuse dragoste cu el acum
poate de team`, i se d`ruise din cauz` c` fusese panicat`.
Poate c` tot ce se \ntmplase \ntre ei va fi dat uit`rii de ea
chiar a doua zi.
Cnd se va \ntoarce la o via]` normal` va dori s` aib`
al`turi un b`rbat f`r` probleme, nicidecum unul ca el.
Oricum ar fi fost, el \i datora [ansa de a se \ntoarce la o via]`
normal`.
A[a c` atunci cnd ea se mi[c`, Mac o \ntreb`:
Dormeai...?
|ncercam s`...s` nu m` gndesc la ce se va \ntmpla
mine....
Fii lini[tit`, am f`cut-o eu.
Mac o sim]i cum se retrage att mental ct [i fizic.
{i?
Cred c-ar trebui s` mai fim \mpreun` cel pu]in cteva
zile.
Megan se sprijini \ntr-un cot.
Stai pu]in, Mac, parc` \ncercai s` scapi de mine.
Ceea ce s-a \ntmplat azi schimb` lucrurile. Trebuie
s`-i dau lui Tevis [ansa de a identifica mortul. Abia atunci
SALVAMARUL 93
voi [ti cine a vrut s` m` omoare. Dar pn` atunci a[ vrea s`
fiu sigur c` e[ti \n siguran]`. Iar pentru asta trebuie s`
controlez personal fiecare mi[care a ta.
Mac....Megan \l studie grav. N-o mai face pe body-
guardul cu mine. {i oricum, a[ vrea s` [tii c` n-am \ncercat
s` te leg de mine...
{tiu asta, Megan. |[i \nfipse minile \n p`rul ei lung [i
des, o trase spre el [i o s`rut`.
|]i promit c` \n cteva zile te voi instala undeva \n
siguran]`, unde s` fiu sigur c` nu vei fi g`sit`. Abia atunci
pot pleca...
Cu ochii \nchi[i, ea murmur`:
Mul]umesc, Mac, eram speriat`.
{tiu, Megan. O s`rut` din nou, temndu-se [i el.
Temndu-se c-o va pierde, temndu-se de ceea ce sim]ea
fa]` de ea.
Mac?
Da, iubita mea.
|l lu`m [i pe Zachary?
|l lu`m, ce s` facem...
94 JANICE BARTLETT
Capitolul 7
Cum ]i se pare aici? Mac opri ma[ina \nchiriat` \n fa]a
c`su]elor ridicate pe malul lacului Shasta. Zachary privea
peste um`rul ei, c`ldura exasperndu-l.
Apa lacului era destul de sc`zut`, pe alocuri se vedea
doar mla[tina ro[iatic`. Prin contrast acolo unde era mai
adnc`, apa lacului era de culoarea acvamarinului, pe o
astfel de zi cnd temperatura era foarte ridicat`.
Nu v`d de ce n-ar fi bine aici, zise Megan [ov`ind.
C`su]ele nu erau prea grozave nu mai fuseser` zugr`vite de
mult. Era o sta]iune f`r` prea mul]i vizitatori, cam izolat`;
pn` [i indicatorul care ar`ta drumul care p`r`sea brusc
[oseaua principal` era c`zut. Mac alesese aceast` localitate
izolat` pentru a fi sigur c` nu se va \ntlni aici cu cine nu
voia.
M` duc s` v`d dac` au locuri libere, zise Mac.
Megan \ncuviin]`.
|i dau [i lui Zachary drumul cteva clipe.
|l urm`ri pe Mac cum se \ndreapt` spre biroul de cazare.
Dup` cum p`[ea observ` c` era cam obosit. Nu dormiser`
prea mult noaptea trecut` [i plecaser` \nainte de ivirea
zorilor.
Megan g`si puterea de a s`ri [i a-i da drumul lui Zachary,
care abia a[tepta.
Ai blana prea mare pentru c`ldura de aici, \i spuse ea.
Ce-ai zice de o baie \n lac?
Doi copii care se jucau, \l urm`rir` cu privirea pe acel
frumos golden retriever care g`si repede c`rarea spre lac.
Megan porni dup` el.
Ar fi trebuit s` fie mai rece aici, dar nu era a[a. Nu se
sim]ea briza b`tnd dinspre lac. Megan g`si un b`] pe care-l
arunc` \n fa]a cinelui.
Du-te dup` el , b`iete!
Zachary s`ri \n ap`, dup` care scoase capul la suprafa]`
scuturndu-se. Dup` dou` minute punea b`]ul la picioarele
ei, apoi \ncepea din nou s` se scuture.
Megan lu` b`]ul [i-l arunc` din nou.
Du-te dup` el, Zachary!
Dup` un minut, auzi glasul lui Mac.
Pare mai vesel acum.
Megan se \ntoarse.
Da. Tocmai am luat cheile.
Slav` Domnului, r`sufl` ea u[urat`. Mac, crezi c` ne-
am dep`rtat destul?
96 JANICE BARTLETT
El o privi printre gene, apoi scrut` gnditor suprafa]a lacului.
Nu [tiu dac` asta conteaz` prea mult. Oricum, vom
\ncerca s` ne pierdem \n mul]ime.
Megan \ncuviin]`.
Vreo [ans` s` func]ioneze aerul condi]ionat?
Glume[ti? Voi fi mul]umit dac` va func]iona m`car
du[ul... ei, ce zici de o baie?
|ntre timp, Zachary, care g`sise b`]ul aruncat de Megan
se \ntoarse triumf`tor cu el, punndu-l la picioarele
st`pnei sale. Apoi \ncepu din nou s` se scuture. Megan
\ncepu s` rd`, cu toat` situa]ia nefireasc` \n care se afla.
Apa se r`spndi cu stropi mari.
Pornir` pe c`rarea pe care coborser` spre lac. Mac
mutase deja ma[ina \n dreptul ultimei c`su]e. U[a scr]i
cumplit cnd o deschiser`, dar interiorul nu era chiar r`u.
Linoleumul verde decolorat fusese sp`lat de curnd, iar
chicineta era func]ional`. Megan observ` imediat patul
mare din mijlocul camerei. Inspect` dulapurile, \n timp ce
el aduse valizele.
Avem chiar [i tig`i aici, \i spuse ea, nu va trebui s`
mnc`m la restaurant.
Va fi chiar indicat s` n-o facem, Megan, \i reaminti el.
Ea \ncuviin]` \n t`cere [i se duse la ma[in` s` aduc` sacul
cu mncarea uscat` a lui Zachary.
La \ntoarcere, scoase cteva bluze pe care le atrn` \n
dulap.
SALVAMARUL 97
O s` m` schimb \n baie, zise ea.
Mac ridic` din sprncene, dar nu zise nimic.
De[i con[tient` c` era o prostie ce f`cea, Megan \nchise
u[a b`ii. Cnd ie[i din baie \n costumul ei Speedo, Mac era
[i el \n [ort.
E[ti sigur c` vrei s` \not`m?
Eu? Sigur c` da. M` simt bine \n ap` cu condi]ia s` simt
p`mntul sub picioare.
Apa era pl`cut`. Megan scoase capul din ap` rznd de
el cufundat doar pn` la mijloc. Zachary \nota spre ei.
O, nu, Zach, opre[te-te! strig` Megan. Zach are
impresia c` sunt o stnc` mare pe care se poate sui, spuse
ea rznd, apoi \l stropi cu ap`.
Hei! Aminte[te-]i c` mai curnd sau mai trziu va trebui
s` ie[i din ap` [i atunci va fi cam greu pentru tine, o
aten]ion` el.
Megan \ncepu s` rd` [i ie[i din ap`.
Nu [tii s` \no]i chiar deloc?
Pot pluti pe spate, atta tot.
Vrei s` te \nv`]?
Nu, nu, nicidecum, spuse el cu \nc`p`]nare.
Mac, avem cteva zile la dispozi]ie, timp \n care po]i
\nv`]a. Dac` te mai arunc` vreunul \n ap`, s` te po]i salva.
Te rog s` profi]i de aceasta [ans` de a fi \nv`]at s` \no]i de
o campioan` olimpic`.
El zmbi.
98 JANICE BARTLETT
Care este [i modest` dup` toate cele.
|mi f`ceam doar publicitate pentru serviciile pe care le
pot oferi.
Megan \l l`s` s` se gndeasc` la oferta ei [i-l \nso]i pe
Zachary care urm`rea ni[te copii care se jucau \n ap`. Nu
erau \n responsabilitatea ei, dar nu putea s` nu vegheze
asupra lor. Era deja o deforma]ie profesional`.
Cnd se \ntoarse la Mac \l g`si f`cnd pluta cu ochii
\nchi[i. I se p`ru relaxat dar numai cnd se apropie de el
v`zu c` musculatura bra]elor \i era foarte \ncordat`.
Deschise ochii imediat.
Observnd c` era foarte stresat, Megan \i spuse doar
att:
Ce crezi c` s-a \ntmplat, Mac? Am c[tigat!
Mac privi spre cinele care venea \n urma ei.
Poate trebuia s`-l la[i pe el s` c[tige de data asta.
Oare mndria masculin` exagerat` nu-i permitea lui Mac
s` par` neini]iat [i slab \n fa]a ei? Nu era surprinz`tor dac`
ne gndim c` majoritatea b`rba]ilor se consider` mari
macho. Iar acesta mai era [i poli]ist!
Dar Mac o surprinse.
Bine, Megan, sunt gata.
Adev`rat?
El \i r`spunsese pe un ton....
Nu- mi place s` m` tem de ceva...
Megan accept` motiva]ia lui.
SALVAMARUL 99
Po]i face pluta pe burt`?
Vreo dou` secunde, pn` intru \n panic`.
Prinde-te de minile mele. El o ascult` [i privirile li
se \ntlnir`. Megan \ncerc` s`-i insufle curaj, dar nu [tia
dac` poate s-o fac`. Nu vedea dect mult` hot`rre pe
figura lui.
Cnd ea \ncerc` s`-l lase o clip` singur, Mac reu[i s`
pluteasc` mai mult de dou` secunde; \n cele din urm`,
ridic` speriat capul, \mpro[cnd apa \n jur, ca Zachary.
Foarte bine, zise ea zmbind. Acum, te voi \nv`]a cum
s` love[ti apa.
El \ncuviin]`, mobilizndu-se cu mult` voin]` pentru a-[i
\nvinge teama.
Megan se \ntreb` dac` tot cu voin]` el [i-ar putea asuma
riscul de a iubi pe cineva, chiar dac` ar [ti c-ar putea fi
\n[elat?
***
Mac f`cu dragoste cu ea \n acea noapte cu aceea[i pasi-
une [i intensitate cu care se implicase \n lec]iile de \not. Era
uneori tandru, apoi mai dur, pasional, aproape disperat de
pasional. Megan \l surprinse c` atunci cnd tot trupul i se
\nfior` de pl`cere, strnse din din]i pentru a nu l`sa s`-i
scape vreun geam`t.
100 JANICE BARTLETT
Nu putu s` nu se \ntrebe de ce reac]ionase a[a. Asta le
spunea mereu copiilor pe care-i \nv`]a s` \noate; s` discute
unul cu cel`lalt. S` nu lase timpul s` treac` [i s` se \ntrebe
de ce un alt copil este sup`rat, ci s`-l \ntrebe. S` spun`
tuturor prietenilor ce simte, s` comunice.
|l s`rut` [i-l \ntreb`:
Cum se face c` e[ti att de t`cut?
|n acest moment?
P`i...nu numai acum, ci tot timpul. Cnd...
Ai ro[it sau mi se pare, Megan? Chiar a[a este,
constat` el privind-o lung. Ai ro[it. Mi-ai putea spune din
ce motiv?
De ce te fere[ti s`-]i termini fraza? De ce n-ai terminat de
spus atunci cnd f`ceam dragoste?
Vezi tu, eu am lucrat foarte mult cu copiii; acolo nu se
face educa]ie sexual` dect \n clasa a cincea.
Mac pufni \n rs.
{i tu n-ai vorbit despre sex pn` atunci?
Tot nu mi-ai r`spuns de ce e[ti att de t`cut?
Mac \i \ndep`rt` cu un gest tandru p`rul de pe frunte.
Dac` nu-]i repet c` e[ti foarte frumoas`, nu \nseamn`
c` nu observ asta tot timpul. Ai un trup perfect. Feminin...
dar [i puternic...cu forme bine conturate...
Nu asta voise ea s` aud`. Nu-i displ`cea s`-l aud`
f`cndu-i complimente, dar voia s` afle ce sim]ea pentru
ea. Ea spusese tot ce voise s` spun`. De fapt, ar fi trebuit
SALVAMARUL 101
s`-i fie recunosc`toare c` nu era genul de b`rbat care
folosea cuvntul dragoste cu prea mult` u[urin]`, mai ales
confundndu-l cu sexul.
Ce-ar face dac` el i-ar zmbi [i i-ar spune c-o iube[te?
Cum ar reac]iona? Era preg`tit` pentru o declara]ie din
partea lui?
Mac o auzi oftnd.
Te-ai plictisit deja?
Cred c` este mai bine s` las dragostea deoparte, se gndi
Megan. Mai bine s` tr`iesc clipa. Nu va dura prea mult.
Ce-ai zice s` \not`m pe \ntuneric? suger` ea.
Mac o privi lung.
Nu [tiu dac` sunt preg`tit pentru asta, m`rturisi el. De
obicei, vreau s` simt picioarele a[ezate pe ceva solid [i
sigur.
O prinse \n bra]e [i o s`rut` din nou.
Megan \l prinse cu ambele bra]e dup` gt tr`gndu-l mai
aproape de ea.
***
Ar trebui s` c`ut`m o libr`rie, de[i nu cred c` exist`
pe aici, sau mai degrab` un anticariat, s` cump`r`m ni[te
c`r]i.
{i un pr`jitor de pine, murmur` ea \n timp ce pr`jea
ou`le [i preg`tea cafeaua.
102 JANICE BARTLETT
E[ti pu]in \nbufnat` \n diminea]a asta, sau mi se pare?
Nu m` satur niciodat` de somn cnd e[ti cu mine,
m`rturisi ea.
Nu te-am auzit plngndu-te pn` acum.
Ea strmb` din nas.
Ei bine, am f`cut-o acum!
Te rog s`-mi reaminte[ti disear`!
Foarte bine, zise ea turnnd cafeaua \n ce[ti. Apoi
a[ez` pe mas` farfuriile cu omlet` [i [unc` [i-l invit` s` se
a[eze. Nu prea mai avem provizii, \l anun]` ea.
Dup` cum spuneam, \ncepu Mac, am putea merge s`
descoperim magazinele de pe aici. Vreau neap`rat ceva de
citit; nu c` m-a[ fi plictisit de tine...
Megan \l privi lung. Se schimbase, se gndi ea, de parc`
ar fi l`sat garda jos de cnd plecase de la Devils Lake. Oare
a[a era el de obicei, cnd via]a nu era att de stresant`
pentru el?
Cum te distrezi cnd e[ti singur acas`? \l \ntreb` ea.
Citesc. Joc baschet, pentru a m` men]ie \n form`.
Alerg. M` ocup de un prieten al c`rui tat` este la \nchisoare,
Raul. Face [i gre[eli, cu toate c` este un b`iat bun.
Megan \ncepu s` se gndeasc` ce ar face Mac dac` ar putea
chiar acum s` plece acas`. Poate s-ar duce direct la acel
b`iat, Raul, care probabil profita de lipsa lui [i chiulea de la
ore. O parte din ea \[i dorea ca idila lor s` dureze ve[nic,
de[i nu era posibil.
SALVAMARUL 103
{i ea avea propria-i via]`. Chiar dac` nu va mai fi aceea[i
dup` ce se va desp`r]i de el.
Am putea merge la cump`r`turi? \l \ntreb` ea.
Poftim? Ce-ai spus, Megan?
Ea se \ntreb` unde \i fuseser` gndurile \n timp ce
discutau. Poate se gndea la vreo alt` femeie din via]a lui.
|[i mu[c` buzele.
Mac, ai vreo prieten`?
El o privi, revenind la realitate.
De ce ai devenit brusc curioas`, Megan?
Nu [tiu, poate expresia ta m-a f`cut s` cred c` te
gnde[ti la o femeie.
El f`cu o grimas`.
Asta citeai tu pe chipul meu? Nu, n-am avut o prieten`
de curnd. Nu-mi permite slujba.
Te-ai gndit vreodat` s` renun]i la slujba asta?
De multe ori, r`spunse Mac. De ce m` \ntrebi?
Nu [tiu de ce anume, zise ea, pentru c` a[a [i gndea.
Cred c` este prima dat` cnd am ocazia s` m` comport
normal.
Asta \mi d` ocazia s` pun acelea[i \ntreb`ri.
Megan \[i \mpinse farfuria deoparte.
Ce vrei s` mai [tii despre mine? Ce past` de din]i folosesc?
Oral-B. Doar am fost \mpreun` la cump`r`turi, ai uitat?
Dar n-am putea renun]a la aceste fleacuri, s` discut`m ceva
serios?
104 JANICE BARTLETT
Dar ce avea Megan de ascuns? F`r` s` [tie de ce, se
sim]ea ca o pu[toaic` la primul interviu pentru slujb`.
|ncerc` s` par` non[alant`.
Bine, pune-mi \ntreb`rile.
Dup` ce o privi lung, Mac \ncepu:
Cum se face c` nu ai nici un prieten?
Nu prea am avut de ales, \n Devils Lake. {i nici eu nu
sunt... miss America. Nu stau b`rba]ii la coad` \n fa]a casei
mele.
Megan, nu-mi spune c` eu sunt singurul care a stat
nop]i \ntregi \n fa]a casei tale...
Ea zmbi.
Am avut un prieten la colegiu, dar recent nu pot spune
asta. Am mul]i prieteni b`rba]i, dar nu \n afaceri de suflet.
Cnd eram pu[toaic` nu flirtam cu b`ie]ii. Preferam s`-mi
petrec tot timpul \n bazin.
Iubito....Mac l`s` pe mas` cana de cafea [i o s`rut`. Te
descurci bine, \]i dau calificativul A.
Megan se sim]i dintr-o dat` eliberat`.
A[ vrea s` [tiu, glumi ea, ce trebuie s` ofer pentru acest
calificativ?
Chiar [i un s`rut m-ar impresiona...
O, este foarte bine! tres`ri Megan.
Acum \ns` trebuie s` mergem la cump`r`turi,
iubito.
SALVAMARUL 105
Numai dac` sim]i nevoia unei c`r]i bune.
Cred c` mai pot amna, zise Mac [i pe nea[teptate o
ridic` \n bra]e. Mai pot amna o or` sau dou`. Mac o mai
s`rut` o dat`.
***
Descoperir` un magazin mai retras, unde pre]urile erau
mai mari, dar se vindeau multe edi]ii princeps, iar el se sim]ea
\n siguran]`. Cump`r` imediat ni[te romane de groaz`, cteva
westernuri [i nu se mir` c` Megan alese romane istorice.
{tiuse de la \nceput c` era o femeie deosebit`.
La \ntoarcere, \notar` din nou, spre deliciul lui Zachary.
Mac f`cu pluta pe spate, apoi dup` vreo dou`zeci de metri,
o strig`:
Hei, doamn` profesoar`, cum m` descurc?
Foarte bine. Cred c` vei \nv`]a foarte repede brasul.
Adic` s` \not cu adev`rat?
Exact.
Mac ascult` cu aten]ie cum Megan se apleac` s`
demonstreze mi[c`rile de bras. Trupul ei zvelt era foarte
frumos, ca al unei sirene. Dar deodat`, Mac \ncepu s` se
uite la altceva. Materialul sub]ire al costumului ud se
mulase perfect pe trupul ei punndu-i \n eviden]` snii
rotunzi. Costumul se mula perfect pe [oldurile ei ferme,
destul de \nguste.
106 JANICE BARTLETT
De ce oare se ata[ase att de mult de aceast` femeie? Se
suspect` c` se ag`]ase de Megan pentru a nu se mai gndi
la problema lui. Pn` acum mai dorise [i alte femei dar se
descurcase. Cu Megan lucrurile nu st`teau a[a...
Acum, duci bra]ul \n sus, \l \ntinzi \n fa]`. A[a, foarte
bine.
Megan \l orient` cu r`bdare.
Mac nu-i spuse nimic de panica de care se sim]ea
cuprins de fiecare dat` cnd apa \i atingea pieptul. |ncerc`
s` deschid` [i ochii, [tiind c` se temea de \ntuneric. Nu-i
pl`cuse niciodat` apa. Poate dac` ar fi luat lec]ii de \not \n
copil`rie, ar fi sc`pat de aceast` temere. Dar nu le f`cuse
la timpul potrivit iar acum avea treizeci [i doi de ani. Iar
de curnd cineva \ncercase s`-l omoare aruncndu-l \n
ap`.
Iar acum se \ndr`gostise de o femeie a c`rei meserie se
desf`[ura tot \n ap`. Care insista ca el s` respire ritmic.
Dac` Dumnezeu ar fi vrut s` respir`m \n ap` ar fi
trebuit s` ne doteze cu bronhii, murmur` el.
Cred c-a f`cut-o, dar ne-am plictisit noi de ele.
Ce-ar fi s` l`s`m lec]iile de \not pentru alt` zi? Am
c`r]i bune, un [ezlong confortabil, este soare, am [i
bere...
Megan \l stropi. El f`cu acela[i lucru. Mac sfr[i prin a o
transporta spre ap` pe um`r. Megan d`dea din picioare,
rznd.
SALVAMARUL 107
Megan, hai s` facem o \n]elegere. Acum nu mai \not`m,
dar o s-o facem la noapte, goi; ce zici?
Ea zmbi, evitndu-i privirea.
A[a vom face.
***
E[ti sigur c` nu ne vede nimeni pe aici? [opti Megan.
Nu ne vede, nu este nimeni \n jur.
Nici eu nu v`d nimic, zise Megan.
Atunci, nici noi nu putem fi v`zu]i de nimeni, nu?
Era miezul nop]ii; nu era de mirare c` nimeni nu se
afla pe plaj`. Aflat \n fa]a ei, Mac puse prosopul pe
nisip [i \ncepu s` se dezbrace; Megan f`cu acela[i
lucru.
Razele lunii luminau chipul lui. Megan ezit` cnd arunc`
tricoul peste cap.
Prinde-m` ! strig` ea.
Era miezul nop]ii, plaja era \ntunecat` [i rece, apa la fel.
Megan intr` mai repede \n ap`, plonjnd ca o siren`. Dup`
ce reveni la suprafa]` se \ntoarse spre acea form` \ntunecat`
care probabil era Mac.
M` simt foarte bine, zise ea.
N-ai f`cut asta niciodat`?
Nu. Am discutat despre asta, dar n-am f`cut-o niciodat`.
A[ fi putut s` \not goal` \n piscin` de pild`.
108 JANICE BARTLETT
Unde puteai s` te bucuri [i de ni[te lumini discrete.
Deodat`, Megan sim]i din glasul lui c` este \ncordat.
Amintirea acelei nop]i care i s` p`ruse f`r` sfr[it, apa rece,
n-o afectaser` pe Megan, pentru c` era obi[nuit` cu apa.
|notul era cea mai mare pl`cere a ei.
Nu trebuie s` intri \n ap` dac` nu vrei, strig` Megan.
Nici vorb`! Este mai bine s` \nfrun]i lucrurile care-]i
provoac` team`.
Megan se strecur` \n spatele lui [i-l prinse cu bra]ele.
Mac se \ntoarse spre ea.
Ce te sperie de obicei, Megan? o \ntreb` el.
Megan putea s`-i vad` fa]a \n lumina lunii. Ceva nici ea
nu [tia ce anume o f`cu s` fie foarte cinstit` cu el.
Tu m` sperii, Mac, admise ea.
Se f`cu t`cere [i-[i dori cu disperare s`-i vad` chipul.
Apoi, Mac vorbi:
{i tu m` sperii, chiar foarte tare, Megan. Am crezut c`
e[ti o siren` cnd te-am v`zut prima oar`. O f`ptur`
cobort` din vis. Iar eu am crezut c` am murit deja.
De asta te-ai l`sat \n voia mea?
}i-am mai spus, eram convins c` nu mai tr`iesc. Iar tu
ar`tai foarte bine...
Megan se \nfior`.
|mi pare r`u, Mac, n-ar fi trebuit s` venim aici noaptea.
SALVAMARUL 109
Capitolul 8
|n timp ce Mac vorbea la telefon din cabina de pe plaj`,
Megan \l a[tept` \n ma[in`. Cnd, \n cele din urm`, ie[i din
cabin`, ea [tiu.
A[tept` s` urce la volan s` \nchid` portiera.
Mortul a fost identificat, Megan, zise el pe un ton
ciudat. Renato Mendoza; a avut leg`turi cu Saldivar.
A[adar, [tii despre cine este vorba.
Am [tiut de la \nceput; acum trebuie s` v`d ce fac cu tine.
Megan \l privea lung , \ncercnd s` par` calm`,
deconectat`.
Vrei s` r`mn aici, sau s` plec?
Cnd Mac nu-i r`spunse, ea \ntoarse capul. Mac o privea
\ncruntat.
Pe naiba, nu [tiu ce s` fac cu tine!
Ce vrei s` spui? r`spunse ea. Voi face a[a cum am
hot`rt de la \nceput.
Nu-mi place ideea c` vei pleca singur`.
Mac rostise aceste vorbe att de repede c` ea nu se putea
sim]i flatat`.
De ce crezi c` voi face prostii?
Nu [tiu, oft` Mac. Nu cred c` vei face vreo prostie,
pentru c` e[ti destul de speriat` ca s` ai grij`. Dar este a[a
de u[or s` gre[e[ti!
Poate! admise ea, dar am alt` alternativ`? Iar tu s`
continui s`-mi fi bodyguard?
Las`-m` s` m` mai gndesc.
Am alt` posibilitate?
Nu. Mac \ntoarse cheia \n contact [i porni spre
autostrad`.
Ne[tiind dac` s` se simt` furioas` sau r`nit`, Megan
r`mase al`turi de el \n t`cere. Mac se schimbase foarte
repede din acel b`rbat relaxat, iubitor, pasional cu care se
trezise al`turi \n diminea]a asta, ca s` devin` un om prea
rezervat, prea calculat. Care era el cu adev`rat?
De ce nu mai voia s-o lase singur`, acum? Poate pentru
c` o cunoscuse mai bine, sau o considera impulsiv` [i naiv`?
Sau poate pentru c`-i p`sa mai mult de ea? Ar fi vrut ca
ultima variant` s` fie cea real`.
Era dup`-amiaza trziu cnd se \ntoarser` la c`su]`.
Zachary s`ri din pat cnd deschiser` u[a. Cu toate c`
l`saser` draperiile c`su]a era supra\nc`lzit`. Megan
transpira cumplit a[a c` se \ndrept` spre baie [i-[i strnse
SALVAMARUL 111
p`rul \ntr-o coad` de cal. Cnd ie[i din baie, el sta \ntins pe
pat cu mnile sub ceaf`, fixnd peretele din fa]a sa.
Vrei s` mai \not`m? \l \ntreb` ea.
El o privi distrat.
Acum, nu.
|n acest caz, m` duc singur`.
Cnd ie[i din nou din baie \n costum, Mac se \ncrunt`.
Unde pleci?
S` \not pu]in, \i r`spunse ea scurt.
Ce se \ntmpla cu ei? De ce rela]ia lor devenise brusc
antagonic`?
Nu vreau s` te duci singur`, \i spuse el la fel de lapidar.
Megan se \nfurie.
De ce nu? Crezi c-o s` m` \nec?
Vreau s` [tiu unde te afli, \i explic` el.
Ei bine, [tii unde m` aflu, replic` ea lund prosopul de
baie de pe spatele unui scaun.S` mergem, Zachary.
Cinele veni imediat dup` ea.
Megan era con[tient` c` se purtase r`u, c` el avea motive
s` fie \ngrijorat, dar felul \n care \i spunea sau poate tonul
pe care o f`cuse, o sup`rase. Ce trebuia s` fac`? S` stea ca
el s` priveasc` \n tavan? De ce se mai sup`ra pentru c` [tia
doar c` ea nu avea nici un cuvnt de spus \n deciziile lui?
Megan \not`, cu Zachary pe urmele ei. F`cuse deja zece
ture de piscin` cnd observ` c` Mac venise dup` ea. St`tea
pe marginea bazinului, dar \l ignor` [i \not` \n continuare.
Apoi ie[i [i se usc`.
112 JANICE BARTLETT
Mac o urm`rea distant. {i ea \l studia cu coada ochiului.
Era \ncruntat.
Cu un oftat, se apropie [i se a[ez` lng` el.
Iart`-m`, zise ea. Am fost.. m-am sim]it frustrat`...
El \ncuviin]`, dar nu spuse nimic.
Ai decis ce vom face?
Pn` la un punct, da.Trebuie s` \ncheiem cumva; nu
vreau s` ne mai ascundem.Problema mea este c` nu pot
avea \ncredere \n nimeni.
Dar partenerul t`u?
Se poate s` m` fi turnat...
Stai pu]in, Mac, nu cred c` vorbe[ti serios.
El \[i trecu minile prin p`r.
Nu [tiu ce naiba s` mai cred. De fapt, cred c` ar trebui
s` \ncep prin a-l verifica.
Chiar trebuie s` faci asta? \l \ntreb` Megan.Te-a mai
tr`dat vreodat`?
De data asta, Mac oft` adnc.
Nu. Dar acum siguran]a nu este singurul lucru care m`
preocup`.
Te referi la mine?
Exact.
F`r` a ezita, ea \i spuse:
Eu cred c` \n adncul inimii, ai \ncredere \n el. Iar eu \n tine.
Mac \ntoarse brusc capul spre ea [i privirile li se
\ntlnir`. Megan a[tept` o reac]ie din partea lui, dar Mac
\ntoarse capul imediat. Apoi, spuse:
SALVAMARUL 113
A[a s` fie.
Ea \ncuviin]` [i se a[ez` lng` el \n t`cere. |n cele din
urm` \ntreb`:
Cu mine ce se va \ntmpla? Ce-ar trebui s` fac?
{tii prea bine. Megan, chiar dac` pretind c` sunt
momeala nu suport s` v`d cum sunt devorat.
Megan \[i aminti cum \l z`rise prima oar` aruncat din
barc`, precum un sac de gunoi. Suporta oare ca a[a ceva s`
se mai \ntmple?
|]i stau \n cale, Mac?
El continua s`-i evite privirea.
Nu v`d ce ai putea face tu, dac` ascul]i ordinele mele.
Decizia ei nu fu greu de luat.
Vreau s` r`mn cu tine.
De data asta, Mac \ntoarse capul spre ea, [i privirile li se
\ntlnir`.
Nu te-a[ fi abandonat oricum, dar a[teptam s` aud din
gura ta c` vrei s` r`mi cu mine.
Bine, zise ea, ce avem de f`cut?
|l sun pe Norm.
Dup` o jum`tate de or` g`sir` o alt` cabin` telefonic`.
Am fost foarte atent de fiecare dat`, dar cu tehnologia
care avanseaz` foarte repede, nu po]i [ti ce mijloace noi de
localizare a unei convorbiri apar. Nu vreau s` fiu g`sit dect
dup` ce lansez invita]ia.
Megan era sigur` c` nu voia s` fie g`sit` nici atunci. Pe de
alt` parte, ce alternativ` aveau? S` fug` dintr-un loc \n altul?
114 JANICE BARTLETT
De data asta ea a[tept` \n ma[in`. Cnd se \ntoarse, Mac
\i relat` convorbirea.
Norm merge pe aceea[i pist`. {i el crede c` trebuie s`
fi fost unul din cei patru agen]i. A f`cut [i el unele cercet`ri.
{i?
N-a aflat nimic interesant. Singurul care tr`ie[te pe
picior mare este Bill Marshall. }i-am povestit despre el.
Cel c`s`torit cu acel model... |n acest caz, de unde vrei
s` \ncepi, Mac?
Ramosa....
Chiar crezi c`...?
La naiba, cineva este \n spatele acestei m`g`rii! Nu
\ncepe din nou...
Megan ridic` tonul.
Nu asta f`ceam....apoi se opri [i trase aer \n piet. N-am
vrut s` fie a[a cum a ie[it... Voiam doar s` [tiu ... ce
gnde[ti, asta era tot.
Se f`cu t`cere, apoi Mac se \ntoarse spre ea.
|mi pare r`u, Megan, zise el. Nu-mi place ce se
\ntmpl` acum, nu trebuia s` fiu nervos tocmai cu tine.
Ea \l atinse u[or pe um`r.
Nu-]i face probleme.
Dup` cteva clipe, cnd drumul era mai liber, Megan
spuse:
A[adar, te-ai hot`rt s` \ncepi cu Ramosa.
Nu [tiu, Megan. De zeci de ori mi-am spus c` nu este
el, dar acum nu mai sunt sigur...
Megan \ncuviin]`.
SALVAMARUL 115
Ai f`cut un plan?
Mac \i spuse ce hot`rse. Totul p`rea foarte simplu.
Norm urma s` g`seasc` o cale de a-i spune lui Ramosa unde
se afla Mac. El urma s` \nchirieze o camer` \n alt` parte, o
alt` ma[in`. Dac` nu venea nimeni dup` ei timp de cteva
zile se vor muta \n alt` parte iar Norm va dezv`lui locul
celui de al doilea suspect. Apoi, vor a[tepta din nou.
Mai curnd sau mai trziu, unul din cei implica]i va
mu[ca momeala. Dar a[teptarea nu era prea pl`cut`.
***
|n zilele care urmar`, Mac se schimb` mult. Poate [i ea.
Dar acel b`rbat care obi[nuia s` glumeasc` mult, al c`rui
glas era \nc`rcat de pasiune, devenise altul. T`cerile lui se
prelungeau acum, era nervos, abia scotea o vorb`. Cnd
Megan \ncerca s`-l conving` s` schimbe locul de paz`, el
\ncerca s`-i demonstreze c` nu este bine.
Aici este cel mai bun loc, Megan. Din acest unghi nu ne
poate vedea nimeni.
Dar nu este prea confortabil, se plngea ea. Nu ne-am
putea muta \n spatele acelor copaci? Dar el nici n-o mai
asculta...
Cnd nu urm`reau c`su]a, Mac era mai lini[tit: Megan
citea sau urm`rea emisiunile de televiziune. Uneori, Mac o
l`sa s` \noate \ntr-un loc foarte retras, dar privirea lui
cerceta permanent apa, b`rcile care se apropiau. Ea se
116 JANICE BARTLETT
sim]ea ca [i cnd ar fi fost \nso]it` de un agent al serviciilor
secrete pe care-i v`zuse la televizor cu ochelari negri care s`
le ascund` [i eventualele urme de emo]ii.
F`cea dragoste cu ea, dar \ntr-un mod cu totul diferit.
Se deciser` \n cele din urm` s` p`r`seasc` Lake Shasta.
G`sir` o camer` la un hotel pe autostrad`, \nchiriar` o
alt` ma[in`, p`strnd \ns` c`su]a [i prima ma[in` \nchiriat`.
Nu aveau cum s` supravegheze permanent c`su]a, dar
Mac o veghea cam dou`sprezece ore pe zi.
De obicei ea \l \nso]ea, alteori o l`sa \n camera hotelului.
De fiecare dat` cnd r`mnea singur` Megan era \ncordat`
[i nervoas` dar sim]ea c` [i cu el se petrecea acela[i lucru
pentru c` atunci cnd se \ntorcea [i-i auzea glasul \i citea
bucurie \n priviri.
|n aceast` sear`, se \ntoarse pe la zece. Se arunc` direct
pe pat [i-i spuse:
Cred c` ar fi ap`rut pn` acum dac` ar fi [tiut unde
suntem. Este timpul s` facem mi[carea urm`toare.
Nu crezi c` ne-au urm`rit [i au aflat unde st`m?
Este posibil [i asta, de[i nu cred. Locul este destul de
aglomerat nu cred c` ar sta s` trag` cu ochiul pe
undeva...Saldivar nu este un tip r`bd`tor.
Nu mai putem r`mne aici? \l \ntreb` Megan. De fapt,
\i era indiferent unde st`teau; nu se sim]ea nic`ieri bine, aici
la Lake Shasta. Dar de acum se obi[nuise aici; cuno[tea
plaja, magazinele. O speriau \ntotdeauna schimb`rile.
Avusese parte de prea multe...
SALVAMARUL 117
{tii c` nu putem r`mne aici, zise el. Cnd primim o
lovitur`, trebuie s` fim siguri pe unde s-a scurs informa]ia.
Dac` r`mnem aici cum pot fi sigur dac` a fost Ramosa sau
altul?
Ea nu mai argument`. Ce putea spune? Nici nu-l mai
\ntreb` unde se mutau.
O s` return`m prima ma[in`, o s` ne asigur`m c` nu
suntem urm`ri]i. O s` \nchiriem alta cnd ajungem acolo.
Cred c-o s-o lu`m spre coast`. Aici a fost destul de bine, a[
vrea s` mai g`sim un loc asem`n`tor.
Ea [tia prea bine ce spunea Mac. |i pl`cuse c` acea c`su]`
fusese mai retras`, c` dac` exista un schimb de focuri nu era
nimeni altcineva r`nit accidental. Ceea ce-i spusese el o
speriase [i mai tare, mai ales c` se afla cu un b`rbat care
aprecia camerele de hotel dup` ct de vulnerabile erau \n
cazul unui atac [i nu dup` gradul de confort.
Megan se duse la baie, se sp`l` pe din]i [i se \mbr`c` de
noapte. Cnd ie[i, Mac o privi lung, apoi f`r` s` spun` ceva,
intr` \n baie. Cnd ie[i, ea citea.
Era obosit`, att fizic ct [i psihic. Ar fi vrut s` fie
\n]eleas` ]inut` \n bra]e, consolat`. Voia toate astea de la
Mac, care era [i el la fel de obosit [i nu-i putea \n]elege
nevoile.
Auzi zgomotul f`cut de apa care curgea, apoi ap`ru [i
Mac cu p`rul ud, \nf`[urat \ntr-un prosop de baie. Se a[ez`
pe marginea patului, stinse lampa de pe noptier`, iar ea avu
impresia c` nici m`car n-o va atinge.
118 JANICE BARTLETT
Dar dup` cteva clipe o trase spre el [i o strnse la piept.
Cu un oftat Megan se ghemui la pieptul lui \nchise ochii. El
\i \ndep`rt` p`rul de pe frunte.
{i ]ie ]i-e greu, nu? o \ntreb` el cu glas sc`zut.
Megan fu surprins` c` \i citise gndurile. |ncuviin]`.
Nu sunt disperat`, dar abia a[tept s` se termine.
|ntr-un fel sau altul. Aceast` idee o chinuia de mult dar
n-o rosti cu glas tare. Nici nu [tia ce-o speria mai tare. De ea,
de reac]iile ei se temea? Sau de Mac?
Simt nevoia s` te s`rut, murmur` el.
Megan ridic` fa]a spre el. Mac o s`rut` lung, pasional, iar
ea \i r`spunse cu aceea[i dorin]`. Ea \n]elese atunci c` un
b`rbat care nu iubea o femeie n-o s`ruta cu atta pasiune;
a[a s`rut` o femeie pe care se temea s` n-o piard`.
F`cur` dragoste ca niciodat`.
Mai apoi, \ncepu s` se \ntrebe cte nop]i ca aceasta vor
mai petrece \mpreun`? Dac` supravie]uiau acestei
capcane puse la cale de el, ce urma? Se vor mai vedea
vreodat`?
***
Coasta Oregonului era mult mai frumoas` dect \[i
\nchipuise ea. Nu mai venise aici de mul]i ani. {oseaua urca
mult deasupra nivelului Pacificului, iar zonele \mp`durite
se terminau brusc \n stnci abrupte care ajungeau s` intre
\n ocean ca ni[te santinele.
SALVAMARUL 119
Ziua \ncepuse cu cea]`, dar spre ora zece acesta \ncepu
s` se ridice. Pe drum, Megan sim]i deodat` c` nu voiau s`
mearg` prea aproape de parapet; amintirea acelui incident
era prea proasp`t` \n mintea ei. Dac` ar fi \ncercat cineva s`
fac` acela[i lucru aici...
Nici nu voia s` se gndeasc`.
Mi-e foame, se trezi spunnd.
Mac o privi lung.
Dac` se ridic` cea]a, am putea merge la picnic.
Un indicator ap`ru prin cea]`, amintindu-i de o
s`rb`toare din copil`rie.
Ai v`zut Floren]a? \l \ntreb`.
Cea din Italia sau cea din Oregon?
Oregon.
Nu. Are ceva deosebit?
Dunele de nisip, zise ea vis`toare. Mile \ntregi de
dune. Nisip care-]i alunec` printre degete. Cred c` aveam
opt sau nou` ani cnd le-am v`zut; mi- amintesc [i acum
vacan]a aceea.
Sunt multe hoteluri pe aici? o \ntreb` Mac.
Nu [tiu, m`rturisi ea. Cred c` atunci am stat la
camping.
De ce nu?
Mncar` la un restaurant de pe [osea, apoi ajunser` \n
micul ora[ Floren]a. Umblar` destul de mult s` g`seasc` o
c`su]` retras` ca aceea de la Lake Shasta.
120 JANICE BARTLETT
I-am spus administratorului c` nu vreau s` fim
deranja]i, \i explic` el. O s` ne petrecem noaptea aici iar
mine poate vom g`si ceva mai bun, o s` \nchiriem [i alt`
ma[in`. Vrei s` vezi dunele?
Am putea face asta? s`ri ea entuziasmat`.
Cum s` nu? {i cinele are nevoie de mi[care.
Cea]a se ridic` \n cele din urm`, iar ziua nu fu att de
torid` cum erau zilele la Lake Shasta. Megan aduse lesa lui
Zachary. |ngrijitoarea c`su]ei \n care locuiau le oferi un disc
de plastic cu care s` se joace.
|n cele din urm`, pornir` spre dune cu gr`mada de
turi[ti.
Mac privi cu nedumerire spre duna pe care urma s` o
escaladeze.
Chiar vrei s`-]i dai drumul de acolo?
Megan zmbi.
A[a voi face. Iar tu m` vei urma.
Mda, poate, morm`i el. Apoi \l privi pe Zachary.
Cred c` nu vrei s` vii [i tu, b`iete?
Zachary \ncepu s` dea din coad`.
Tr`d`torule!
Megan pufni \n rs.
Haide, vino, \i spuse ea, nu fi imposibil!
Urcarea fu destul de grea pentru c` nisipul se scurgea
sub picioarele lor la fiecare pas. Bietul Zachary \nainta cel
mai greu. Avea limba scoas` de un cot cnd ajunser` \n
vrf.
SALVAMARUL 121
Ce priveli[te! exclam` Mac atunci cnd ajunser` \n vrf.
Lacul aflat cu mult sub nivelul lor str`lucea ca o bijuterie iar
dunele se pierdeau spre ocean.
Se \ndreptar` spre locul de unde puteau lua telescaunul
pentru a cobor\. Mac se apuc` de mnerele de plastic.
S` mergem odat`! exclam` el de[i se vedea clar c`
nu-i f`cea pl`cere.
Zachary s`rea \n urma lor l`trnd bucuros. Megan
\ncepu s` rd` [i ea.
Mai urc`m odat`?
Dumnezeule, nu! Sunt prea b`trn pentru asta!
|n cele din urm` mai urcar` de vreo trei ori. Megan era
obosit` dar fericit`. |ncerc` s`-[i p`streze buna dispozi]ie
cnd g`sir` un magazin \n care-[i f`cur` cump`r`turile apoi
se \ndreptar` spre c`su]a lor. Seara Mac f`cu dragoste cu ea
pasional ca de obicei, dar diminea]a era \ngndurat [i
str`in.
M` duc s`-l sun pe Norm, \i spuse el cnd ea \ncepu
s` preg`teasc` micul dejun.
Cnd se \ntoarse dup` vreo dou`zeci de minute, ea
preg`tise micul dejun, apoi se mutar` \n alt hotel [i
\nchiriar` alt` ma[in`.
Mac se gndea c` era prea devreme s` vin` cineva dup`
ei; dac` tipul care sc`pase la Lake Devil era prin preajm`, se
\ndrepta spre primul hotel la care se opriser` [i aflase c` nu
mai erau acolo, era oricum pe urmele lor. Se \ntoarser` la
hotel [i a[teptar`.
122 JANICE BARTLETT
Diminea]a urm`toare, Mac se asigur` c` directorul
hotelului [i alte persoane de serviciu din ziua respectiv` \i
v`zuser` \ntorcndu-se. Apoi se strecuraser` nev`zu]i pe
u[a din spate [i g`siser` un loc potrivit de unde s`
supravegheze hotelul. Trecu o or` plictisitoare [i lung` apoi
o alta dar nu v`zur` nimic. Doar oaspe]ii hotelului care
intrau [i ie[eau. La prima lor c`su]` l`saser` draperiile trase
dar [i lumin` aprins` \n interior. Ma[ina era parcat` destul
de aproape, cu radioul deschis.
Pe la ora [apte, Megan nu mai putea. Era obosit`,
mncaser` toat` ziua doar sandvi[uri, chipsuri. V`znd c` se
\nsera, Mac \nconjur` c`su]a de cteva ori. Megan era
epuizat`. |ncepu s` mo]`ie apoi, cnd Mac \ntr-una din
expedi]iile sale de recunoa[tere d`du peste ea, se trezi [i
observ` c` era complet \ntuneric. |[i trecu degetele prin p`r
[i se \ntinse. Clipind des, ea spuse:
Este \ntuneric deja, nu mai vezi nimic. De ce naiba mai
st`m aici?
Da, zise el am putea renun]a.
Megan se gndea doar la mncare; la o salat`, ni[te
fructe.
Mac nu se gndea nici el dect la culcare [i vrur` s`
porneasc` spre hotel. |n clipa aceea c`su]a explod`.
SALVAMARUL 123
Capitolul 9
La naiba!
Mac porni imediat spre c`su]`, aplecat pentru a nu fi
v`zut. {tia prea bine c` era prea trziu. C`su]a se pr`bu[i \n
fl`c`ri. Oamenii ie[ir` din celelalte c`su]e s` urm`reasc`
\ngrozi]i spectacolul. Mac \nconjur` de cteva ori c`su]a,
apoi \ntreaga sta]iune. Nu g`si nimic.
Cum se strecurase acel nemernic f`r` a fi v`zut de el?
Capcana care-i fusese \ntins` reu[ise. Chiar dac` ei erau \n
via]`.
Megan r`mase \n locul \n care o l`sase el, aparent uluit`
de felul \n care ardea c`su]a. Cnd Mac o atinse u[or pe
bra], s`ri \n sus speriat`.
A[adar, invita]ia a fost acceptat`, zise el prinznd-o
dup` umeri, \ndreptndu-se spre locul \n care-[i l`saser`
ma[ina.
Mac nu [tia prea bine ce trebuia s` fac`, dup` ce Megan
ocupase locul pasagerului. Vocea ei \l lu` prin surprindere.
N-ar fi mai bine s` r`mnem pentru ca autorit`]ile s`
[tie c` n-am murit?
Vor afla imediat, oricum, \i spuse el. Dar este
important ca acest lucru s` se afle ct mai trziu.
Aveam multe haine acolo.
Hainele se pot \nlocui.
Nu trebuia s` las prea multe acolo.
A fost mai credibil a[a.
Dar recep]ia ce [tie? Ne cunoa[te numele adev`rate?
Nu. Poli]ia nu va [ti cine a locuit acolo.
Probabil \[i vor \nchipui c` a fost vreo reglare de conturi;
n-a murit nimeni, a[a c` incidentul va fi dat uit`rii destul de
repede.
Crezi c` sta]iunea avea aceste c`su]e asigurate?
\ntreb` ea.
Mda, zise Mac ap`snd pe accelera]ie.
Urm` o t`cere lung`. Nici m`car cnd Mac parc` ma[ina
\n apropierea hotelului \n care \nchiriaser` o camer`, ea nu
scosese nici o vorb`. Dup` ce cobor\ \ns`, Megan zise:
Acum [tii cine a fost.
Mda, r`spunse Mac, acum [tiu cine a fost.
Ea nu-l privi.
Ce vei face?
O s`-l sun pe Norm pentru \nceput. O s` pun` mna
pe Mercer \nainte ca acesta s` mai fac` vreun r`u.
SALVAMARUL 125
Tot ce s-a \ntmplat n-a schimbat situa]ia mea, nu?
Mac \ntinse o mn` rece spre ea.
Nu \nc`, admise el. Dac` avem noroc, Mercer s-a
\ntlnit deja cu oamenii lui Saldivar. Poate [tie despre cine
este vorba.
Vei discuta cu el?
Da, mine voi g`si un ad`post pentru Zachary, iar noi
vom porni spre Miami.
***
Mac se sim]i str`in de propriul s`u birou. Tipul cu figur`
de vit` care fusese desemnat s`-i ia locul pusese picioarele
pe biroul lui [i vorbea la telefon. Norm c`uta ceva \n fi[et.
Mac intr` [i se rezem` de u[`, cu bra]ele \ncruci[ate pe
piept. Norm fu primul care-l observ`.
Ia te uit` cine este aici! exclam` el. Bine ai venit!
Mi-a[ dori s` m` fi \ntors definitiv! zise Mac
stnjenit.
Vrei o cafea? \l \ntreb` Norm.
Mac salut` cunoscu]ii apoi i se adres` lui Norm.
Ai pus mna pe el?
Norm era un tip \nalt, de[irat, grizonant. Ar`ta mereu de
parc` tocmai ar fi sl`bit cteva kilograme, hainele atrnau
pe el.
Dac` am pus mna pe el? M` crezi vreun incapabil?
Mac pufni \n rs.
126 JANICE BARTLETT
Bine, s-o lu`m altfel. }i-a f`cut vreo declara]ie interesant`?
Norm se crisp`.
Mda. Are nevast` [i copii. Au pus mna pe ei \nainte
de lovitura pe care a crezut c` ]i-a dat-o. Copii au fost l`sa]i
s` plece, dar i-au p`strat nevasta. El vorbea cu nevasta
zilnic dar n-a v`zut-o de o lun`. |n diminea]a asta, au
dus-o acas`.
A[adar, n-a avut de ales, zise Mac \ncordat. Ar fi vru s`
r`mn` posomort, dar oare putea? Cu ctva timp \n urm`
n-ar fi \n]eles alegerea lui Mercer, dar acum \l \n]elegea [i
\ncepu s` se \ntrebe dac` nu era mai bine s`-[i schimbe
meseria. De fapt, [tia c` trebuia s` g`seasc` alt` meserie.
Altceva?
El a stabilit o serie de contacte, dar n-a men]ionat
niciodat` c` este omul lui Saldivar. Mercer l-a recunoscut pe
cel considerat creierul ac]iunii. Enrico Silva. |]i spune ceva
acest nume?
Numele da, dar nu-l cunosc.
Norm \i spuse:
O s`-l vezi imediat. S` vedem dac` ]i se pare cunoscut.
Apoi deschise o a doua u[` [i Mac se trezi fa]` \n fa]` cu
Gary Mercer aflat la o mas`. Acesta nu ridic` ochii.
Mercer, zise Mac.
|n sfr[it, acesta ridic` privirea, dar Mac nu l-ar fi
recunoscut dac` ar fi [tiut c` trebuia s` se \ntlneasc` \n
acea \nc`pere. Omul avea ochii injecta]i, chipul \i era
r`v`[it.
SALVAMARUL 127
E[ti viu! exclam` el.
Mac se a[ez` pe un scaun \n fa]a lui.
Dup` cum vezi, sunt.
Dumnezeule! exclam` Mercer \ngropndu-[i fa]a \n
palme.
Unde-]i sunt copiii? \l \ntreb` Mac.
La mama, r`spunse Mercer.
Mac \l privi cu mil`. Era un b`rbat de aproape treizeci de
ani, cu o via]` plin` de regrete. N-ar fi trebuit s` se fac`
agent, \n mod sigur. Mac nu vru s` se gndeasc` la ce
solu]ie ar fi adoptat el \n aceea[i situa]ie.
Norm se a[ez` pe marginea mesei.
So]ia ta este bine.
Mercer ridic` privirea spre el.
Vrei s` spui c` au sunat?
Nu numai att. }i-au adus-o; Saldivar a jucat cinstit. Tu
i-ai spus ce voia s` afle, iar el ]i-a \napoiat-o.
Este... i-ai f`cut ceva?
Nu. So]ia ta se afl` aici. O vei vedea \n cteva minute.
Omul \nchise ochii, pe care [i-i acoperi cu palmele pentru
a nu i se vedea lacrimile.Mac nu se uit` la partenerul s`u.
Mercer \[i adun` gndurile mult mai repede dect s-ar fi
a[teptat Mac.
|mi pare r`u, zise el.
Dac` vrei iertarea mea, ei bine, o ai.
Ce-a[ putea face altceva? zise tn`rul agent.
Mac trase aer \n piept.
128 JANICE BARTLETT
Nu [tiu, zise el.
A[ face-o din nou, dac` ar fi cazul.
Mac \ncuviin]`.
Norm spuse:
|nc` mai discut`m asupra modului \n care vom rezolva
problema. Deocamdat` te vom muta \ntr-un loc sigur
\mpreun` cu familia. Cu o singur` condi]ie.
Mercer se \nsufle]i vizibil.
Care?
S` depui m`rturie \mpotriva lui Enrico Silva.
Nu trebuie s` m` [antajezi ca s-o fac.
Norm \nclin` din cap.
Bine. Apoi se ridic`, spunnd: so]ia ta este \n hol. E[ti
preg`tit s-o vezi?
Mercer se ridic` imediat, ca un arc \ncordat.
Dumnezeule, cum s` nu?
Norm ridic` din sprncene, apoi \l privi pe Mac.
Uit`-te \n dosarul de acolo.
Pentru prima oar`, Mac observ` c` se afla un dosar pe
mas`. Cnd \l deschise sim]i c` nu mai are aer. Era o
fotografie. Unul dintre cei doi care \ncercase s`-l ucid` la
Devils Lake era mort. Cel`lalt era Enrico Silva.
***
Lui Megan i se p`ru c` timpul trece foarte greu
a[teptndu-l pe Mac. |ncerc` s` citeasc`, dar cnd ajunse la
SALVAMARUL 129
pagina 52 descoperi c` nu ]inuse minte nimic. Comand`
ceva de mncare, dar nu gust` nimic atunci cnd i se aduse.
Ce f`cea Mac oare? se \ntreb` ea pentru a zecea oar`,
apoi \ncepu s` str`bat` \nc`perea de hotel cu pa[i mari. De
ce n-o suna dac` \ntrzia?
La 1:47 auzi cheia \n broasc`.
Te-ai plictisit?
Ar fi mai nimerit s` spunem c` mi-am f`cut foarte mul]i
nervi, admise ea.
Mor de foame, Megan.
Ce s-a \ntmplat?
El f`cu o grimas`.
Mercer este luat \n custodie. I-au r`pit nevasta pentru
a se asigura de colaborarea lui.
Dumnezeule! exclam` ea. Ce se va \ntmpla cu ea?
Este \n siguran]`. Aparent, Saldivar [i ai lui m` cred
mort. Vor avea un [oc...Mac se aplec` s-o s`rute. Un sigur
lucru bun s-a \ntmplat. Mercer l-a turnat pe cel`lalt. |l vom
ridica foarte repede.
Megan se a[ez` pe marginea patului.
Vrei s` spui c` dac` va fi arestat m` pot \ntoarce acas`.
Mda, morm`i Mac, problemele tale s-au terminat.
Dar nu [i ale tale.
Nu, dac` nu-l facem pe Silva s` depun` m`rturie
\mpotriva [efului s`u. De fapt ar fi un prost dac` ar face-o.
Dar dac` va fi condamnat c` a \ncercat s` te ucid` ar
primi mul]i ani!
130 JANICE BARTLETT
Iar dac`-[i toarn` [eful ar muri imediat.
Ce [tii despre programul de protejare a martorilor?
Programul federal? Mac ridic` din umeri. O s`-l
convingem c` ar fi potrivit. Din p`cate, nu este o alternativ`
fericit`. {i nici acest program nu aduce prea mult`
siguran]`. Singurul mod \n care te po]i face disp`rut este s`
ui]i cine e[ti. S` nu-]i mai vezi familia, prietenii, s`-]i schimbi
cariera obiceiurile, poate [i chipul. Adesea, oamenii cedeaz`
nrvos. Mai curnd sau mai trziu, fac gre[eli.
A[a cum te temeai c` voi face eu.
Mda, admise Mac.
Mac lu` meniul aflat pe mas`.
Megan \l privea cu inima strns` [tiind c` desp`r]irea se
afla foarte aproape.
Tu ai face-o, Mac? |n loc s` te duci la \nchisoare?
El o privi.
Da. Dar aminte[te-]i c` eu nu am familie, sunt obi[nuit
s` lucrez sub acoperire. {i nu sunt vorb`re].
Megan \nclin` din cap, dar nu zise nimic. Sim]ea privirea
lui.
|n cele din urm`, el o \ntreb`:
}i-e foame? S` comand ceva?
Da, poate ni[te sandvi[uri.
Mac ridic` receptorul. Megan se privi \n oglind`. Era
foarte palid` p`rul \i crescuse prea mult, trebuia tuns. Pu]in
fard i-ar fi prins foarte bine. Se gndi s` se opreasc` la un
magazin pe drumul spre aeroport. Nu prea mai avea cu ce
SALVAMARUL 131
s` se \mbrace [i articolele de toalet` \i lipseau. Poate era mai
bine s` r`mn` o noapte la Portland, \nainte de a pleca spre
Devils Lake.
Nu se \ndoia c` acum putea pleca acas`. C`ci chiar dac`
Mac sim]ea ceva pentru ea, ce putea s`-i ofere? Probabil
\ncepuse deja s` se gndeasc` la alc`tuirea unei noi
identit`]i, \ntrebndu-se unde era bine s` se stabilieasc` s`
a[tepte ceva ce poate nu se va \mplini niciodat`.
Iar ea nu acas` \[i dorea cel mai mult s` se \ntoarc`?
M` voi duce s`-]i fac rezervare pentru avion, o
anun]` el.
Megan \[i mu[c` buzele, apoi \ncuviin]`.
El \ncepu cu o voce dur`:
Megan.... dar o b`taie \n u[` \l f`cu s` se opreasc`.
Dup` ce d`du bac[i[ cameristei [i aceasta plec`, Mac se
gndi ce-ar fi fost mai bine s`-i spun`. O urm`ri cum \[i
\mplete[te p`rul, apoi zise:
Vino s` mnc`m, Meg.
Ea nu sim]ea foame. Ar trebui s` r`suflu u[urat`, se
gndi ea, sunt liber`! Via]a ei sigur` ordonat`, \i era acum
redat`. Iar acum descoperea c` asta nu mai avea
importan]` pentru ea.
Pentru ca Mac s` nu-i observe durerea, se \ndrept` spre
m`su]a pe care camerista a[ezase tava cu mncare.
Ce vei face \n dup` amiaza asta? \l \ntreb` ea, mndr`
c` glasul ei sunase foarte deta[at.
132 JANICE BARTLETT
Deocamdat` a[tept s` sune telefonul, o inform` Mac.
Dac` Silva s-a \ntors la Miami va putea fi u[or de g`sit. Este
totu[i un profesionist, a[a c` nu se va ascunde prea mult
timp. Nici o poli]ie n-a avut vreodat` dovezi suficiente
\mpotriva lui, de[i este cunoscut ca fiind f`ptuitorul multor
ucideri [i ilegalit`]i.
Fii atent, totu[i, repet` Megan. A[a vezi tu lucrurile.
Mac o privi cu mult` aten]ie.
Mda ai dreptate. Saldivar l-a trimis pentru c` am
cunoscut pe mul]i dintre oamenii lui. Silva lucreaz` pe cont
propriu. A lucrat cndva pentru Saldivar. N-am avut ocazia
s`-l cunosc atunci cnd f`cea parte din organiza]ie.
Megan \ncuviin]` din nou, apoi \l \ntreb`:
}i-a fost greu s`... te integrezi \n acea organiza]ie, s` fii
ca ei?
Mac dup` ce o privi lung r`spunse, aparent deta[at.
Nu mi-a fost att de greu, precum ai fi tentat` s` crezi.
Era o afacere iar ei se considerau afaceri[ti. Aveau un
produs distribuitori, furnizori, contabili.
{i uciga[i.
Da, dar trebuie s` \n]elegi, Meg. Ei nu v`d lucrurile tot
a[a. Asta este partea cea mai dificl`. Eu sunt legea, o fac pe
moralistul. Dac` te gnde[ti la moral` cnd e[ti \ntr-o
ac]iune ca aceea e[ti mort.
Megan cuno[tea prea bine acea cicatrice de pe pieptul lui.
Asta s-a \ntmplat cu tine?
El f`cu o grimas`.
SALVAMARUL 133
Nu, a fost doar ne[ans`.
Megan sim]ea un ciudat amestec de emo]ii: avea \n fa]`
un b`rbat atr`g`tor care \i era apropiat, dar pe care acum \l
sim]ea str`in. Nu fusese locul lui la Devils Lake, niciodat`
nu va fi, se gndi ea. Avea un aer cinic, o veghe permanent`
\n priviri, dar p`rea [i foarte singur. Nu era precum genul
de b`rbat cu care se gndise c` s-ar putea m`rita \ntr-o zi.
Poate \l iubea pentru calit`]ile lui. Poate c` [i ea era o
singuratic`, pe care doar un seam`n o putea \n]elege.
Soneria strident` a telefonului o f`cu s` sar` \n picioare. El
ridic` receptorul, apoi spuse c` va fi acolo \ntr-o or` [i \nchise.
Este prizonier, o inform` Mac.
Va vorbi?
Nu imediat. A[ vrea s` aflu doar dac` [i-a schimbat
planurile.
Megan continua s`-l priveasc` de parc` ar fi vrut s`-[i
\ntip`reasc` pentru totdeauna chipul lui drag \n minte.
De ce nu m`nnci? o \ntreb` el.
Eu... nu mi-e foame.
Se l`s` o t`cere ap`s`toare. |n cele din urm`, Mac o
\ntreb`:
M` vei a[tepta?
Ea \ncerc` s` zmbeasc`.
De ce nu? Pot pleca de diminea]`.
Mac se ridic` brusc de pe scaun [i o prinse \n bra]e.
Ochii ei ardeau de lacrimile neplnse care ar fi izbucnit
imediat, dac` nu s-ar fi \nc`p`]nat s` le re]in`.
134 JANICE BARTLETT
O s` m` \ntorc destul de repede, \i spuse el [i plec`. |n
sfr[it, Megan d`du fru liber lacrimilor. Plngea pentru c`
nu avea de ales; trebuia s` plece \n zori cu avionul. Se va
\ntoarce la casa ei de pe plaj`, la familie [i la clasele de elevi
dornici s` \nve]e \notul. Va avea totul, dar nu-l va avea pe el.
{i ar fi dat orice s` poat` r`mne cu el.
|ncepu s` plng`, [tiind c` el nu i-o va cere.
***
Mac ajunse dup` [ase [i jum`tate. O g`si despachetnd.
Observ` [osete, pantaloni, bluze.
Ai fost la cump`r`turi!
Mi-a[ fi pierdut min]ile dac` n-a[ fi avut nimic de f`cut.
Megan \ncerca s`-i evite privirea; lu` o saco[` mare de
plastic [i i-o \ntinse, uitndu-se \n alt` parte.
}i-am cump`rat [i ]ie cte ceva, [tiu c` vei fi ocupat.
Nu cred c` merit toate astea Megan, zise el rznd;
uite, mi-ai cump`rat [i un tricou cu Batman! Iar eu nu sunt
nici pe departe erou!
Pentru mine a[a e[ti, zise ea continund s`-i evite
privirea.
Mac puse saco[a pe pat [i dintr-o dat` se sim]i la fel de
deprimat [i nefericit ca [i ea.
Ce-ai aflat? \l \ntreb` ea.
Nu va vorbi [i asta nu m` mir`, zise el dezam`git.
Megan \l cercet` cu ochii ei mari, alba[tri.
SALVAMARUL 135
Telefonul sun` cu acel sunet ascu]it pe care nu-l putea suporta.
Ce-o mai fi?
Megan r`spunse \nainte ca el s` ajung` la telefon.
O, mam`, tu erai!
Uit` de el. Mac se a[ez` \ntr-un fotoliu f`r` a-[i lua ochii
de la ea.
L-ai luat pe Zachary? Bietul de el! Nu voia s` plece de
lng` noi. Da, mi-am f`cut rezervarea pentru mine
diminea]`. Ajung la Portland la dou`sprezece [i un sfert. Nu
vin cu autobuzul, nu trebuie s` v` deranja]i...E[ti sigur`? Te
iubesc, mam`....
Dup` ce \nchise, cu ochii \n lacrimi, continua s`-i evite
privirea. Mac t`cea [i el.
S-a \ntmplat ceva? \l \ntreb` ea.
Cu o grimas`, Mac \i spuse:
Ce-ai zice dac` ]i-a[ cere s` pleci cu mine chiar acum?
Ai merge?
S`... ce vrei s` spui?
Te iubesc, murmur` Mac. Te iubesc mult. |ncercam s`-mi
imaginez ce via]` frumoas` am putea duce \mpreun`. Ceea
ce ar fi fost o mare prostie, nu? Tu trebuie s` ajungi acas` \n
siguran]`.
Megan se apropie de el [i-l mngie u[or pe obraz.
Nu mai sunt copil, Mac. Nici nu mai locuiesc cu familia
mea, am plecat de acas` cu mul]i ani \n urm`. Vreau s`-mi
tr`iesc via]a al`turi de b`rbatul pe care-l iubesc, nu cu
p`rin]ii mei. |l s`rut`.
136 JANICE BARTLETT
Pentru o clip`, Mac r`mase imobil, uluit de declara]ia ei.
Megan! rosti el, sau mai precis \ncerc` s` rosteasc`.
Numele ei fu mai mult o \ncercare de a primi aerul care-i
lipsea dintr-o dat`. Dar vorbele nu mai contau acum pentru
c` o prinsese \n bra]ele sale puternice [i o s`ruta cu pasiune
ca \ntotdeauna.
Cu toate acestea, trebuia s-o lase s` plece. El va \ncerca
s` gndeasc` ra]ional la ziua care urma, s` gndeasc`
pentru amndoi. Ar fi vrut s-o strng` la pieptul s`u, s-o ]in`
acolo pentru totdeauna.
Te iubesc, murmur` Megan. Nu m` l`sa s` plec.
F`cu dragoste cu ea, ca pentru a uita c` a doua zi trebuia
s` plece. Dar acum era a lui. La naiba cu ziua de mine!
SALVAMARUL 137
Capitolul 10
Megan se trezi \ncet, cu amintirea fericirii care se
concretizase noaptea trecut`. Mac \i spusese c-o iubea, el
care era att de zgrcit cu declara]iile de dragoste. |i ceruse
s` mearg` cu el, oriunde s-ar fi dus, \[i aminti ea deschiznd
ochii fericit`.
Dar patul era gol. Sim]i o durere puternic` de inim`,
apoi cnd se \ntoarse \l v`zu. Mac era \mbr`cat [i st`tea \n
dreptul ferestrei.
Mac?
|n clipa \n care se \ntoarse [i-i v`zu chipul dur, crispat,
[tiu c` vorbele din seara trecut` fuseser` doar un vis. Nu
avea inten]ia s-o ia cu el.
Mac?
N-ar merge, Megan, \l auzi, ar fi trebuit s` m` ab]in de
la a te chema s` mergi cu mine.
Megan era con[tient` c` p`rul ciufulit [i goliciunea o
f`ceau mai atr`g`toare, dar era acum concentrat` asupra
b`rbatului care-i schimbase via]a din clipa \n care \l prinsese
\n bra]e \n apa aceea rece. Mac \[i ]inea pumnii strn[i \n
buzunarele pantalonilor. Era foarte bronzat; p`rul ud d`dea
impresia unui om hot`rt care a ajuns deja la o concluzie,
renun]nd la emo]ii, sentimente.
Te iubesc, repet` Megan care nu putea s` mai ]in` cont
acum de demnitatea ei de femeie.
Un mu[chi tres`ri pe figura lui dur`.
Am f`cut o gre[eal` asear`, Megan. Sunt un om h`ituit.
Pn` nu se schimb` situa]ia asta, nu te pot lua cu mine.
Acum e[ti \n siguran]`. Du-te acas`. Nu sunt b`rbatul de
care ai tu nevoie. Dup` ce vei pleca vei g`si altceva mai bun
poate.
Megan se acoperi cu p`tura.
{i ce se va \ntmpla cu mine? \l \ntreb` printre lacrimi.
Te-a[ putea c`uta, dup` ce problemele mele vor lua
sfr[it.
Dac` asta se va \ntmpla vreodat`!
Dac`.
Mac se \ntoarse din nou cu fa]a spre fereastr`.
Avionul t`u pleac` peste dou` ore. Norm te va duce la
aeroport; eu n-o pot face nu vreau s` dau peste
vreocuno[tin]`.
Iar dup` ce se petrecuse \ntre ei noaptea trecut` ceea ce
tr`iau acum era un co[mar.M egan sim]ea c` nimic din ce ar
SALVAMARUL 139
spune sau ar face acum nu-l va determina s` se
r`zgndeasc`. |l va mai vedea vreodat`? Va afla dac`
necazurile lui au luat sfr[it?
Disperat`, se \ndrept` spre baie. D`du drumul la du[
unde curgea ap` foarte fierbinte att de fierbinte c` abia o
suporta. L`s` apa s`-i biciuiasc` fa]a [i plnse. Numai dup`
o jum`tate de or` se sim]i \n stare s`-[i adune gndurile, s`
se \mbrace, s`-[i usuce p`rul. Durerea c` se desp`r]ea de
Mac era greu de suportat.
Mac \[i \mpachetase lucrurile, iar acum le \mpacheta [i
pe ale ei. Megan r`mase \n cadrul u[ii cteva secunde,
\nainte ca el s` devin` con[tient de prezen]a ei.
Nici unul nu f`cu vreo mi[care. El o privea cu ochii plini
de durere, cu fa]a crispat`. Megan sim]i c` nu-[i va lua
r`mas- bun de la ea, cum f`cea de obicei.
Norm este pe drum, \i spuse el. M` gndeam s`-]i fiu
de ajutor...
Termin eu de \mpachetat, zise ea mu[cndu-[i buzele
s` nu izbucneasc` din nou \n plns.
Mac continua s-o priveasc`.
Megan... \ncepu el, dar o b`taie \n u[` \l f`cu s` se
opreasc`. Cine este? \ntreb` el.
Megan nu auzi r`spusnul, dar Mac deschise u[a.
Megan \nchise ochii rugndu-se s` se \ntmple ceva care
s`-i aduc` din nou \mpreun` s` nu-i lase s` se despart`, apoi
\ntorcndu-se se trezi fa]` \n fa]` cu cel de care atrnau
vie]ile lor.
140 JANICE BARTLETT
Era mai b`trn dect \[i imaginase. P`rea un om bolnav,
dar f`cu un efort s`-i zmbeasc`.
Megan Lovell. El \i zmbi \ntinzndu-i mna pe care
Megan o accept`. Este o pl`cere s` te cunosc. Te-a[ fi recunoscut
oriunde, de[i te-ai schimbat. Cum ]i se spunea pe atunci?
Iubirea Americii, complet` Mac.
Megan \[i \nfipse unghiile \n palme [i reu[i s` spun`
doar:
Da, a trecut mult timp de atunci.
Poate, admise Norm dar \no]i la fel de bine. A[ fi r`mas
f`r` partener dac` n-ai fi fost tu.
Asta este munca mea, r`spunse Megan, am salvat mul]i
oameni.
Dar cred c` nici unul nu avea \n`l]imea [i greutatea lui
Mac. {i mai [tiu c` nu-i place deloc apa, c` probabil ]i-a dat
mult de furc`.
Privirile lui Mac [i ale lui Megan se \ntlnir`.Apoi ea
spuse \ncet:
Nu... de fapt mi-a fost de ajutor...
Nu mai spune! exclam` Norm. Ei bine, e[ti gata de
plecare, Megan?
Nu chiar. Dac` mi-a]i mai l`sa dou` minute...
Termin` \mediat de \mpachetat. |n spatele ei \i auzi pe
cei doi discutnd.
R`mi aici?
Nu, r`spunse Mac, m` voi muta. La naiba, a[ vrea s` m`
duc acas`, dar nu \ndr`znesc.
SALVAMARUL 141
Nu te-ai obi[nuit de acum s` dormi pe pernele altora?
\l \ntreb` Norm.
Nu de perne este vorba...
Cnd Megan se \ntoarse preg`tit` de plecare Mac o privi
peste um`rul partenerului s`u.
Ar fi bine s` mergem, zise Norm.
Megan, zise Mac, apropiindu-se de ea, cu spatele la
partenerul s`u.
Ea ridic` privirea.
Megan nu am de ales. La naiba, [tii asta prea bine.
|n adncul inimii [tia c` a[a era. Dar oare era prea mult
s`-i fac` o promisiune? Sau n-o f`cea temndu-se c` nu va
tr`i s-o duc` la bun sfr[it? Se temea c` ea \l va abandona?
Se temea cumva c` Megan \l va privi cu al]i ochi [tiind c` nu
mai are nevoie de protec]ia lui?
R`mas -bun, Mac, zise ea. Poate \ntr-o zi m` vei c`uta
s`-mi spui c-ai sc`pat cu bine...
El se aplec` s-o s`rute. Pe moment, Megan uit` unde se
afla, prad` senza]iilor, prad` c`ldurii trupului lui puternic.
S` fii sigur` c-o s` te sun, zise el [i f`cu un pas \n spate.
Norm luase valiza ei, a[a c` ea lu` o alt` saco[` mai mic`
[i ie[i, f`r` a mai privi \napoi.
***
Nu, zise Mac privindu-[i [eful \n ochi.
La naiba, McClain!
142 JANICE BARTLETT
Cte luni am irosit pn` acum? Trei? Patru?{i
nemernicul m-a g`sit. M-am ascuns destul, este momentul
s` punem cap`t acestui joc de-a [oarecele [i pisica.
Norm \l privea \ngndurat.
|l avem pe Silva, \i reaminti el. Nu-i datoreaz` nimic lui
Saldivar. Este un b`rbat inteligent...
Prea inteligent ca s` vrea s` vorbeasc`, scutur` Mac din
cap ne\ncrez`tor. A[a cum stau lucrurile acum va sta c]iva
ani la \nchisoare [i se va \ntoarce \n acela[i loc. Nu va avea
probleme dac` nu vorbe[te.
Mai curnd sau mai trziu tot se va afla ceva.
Am mai mar[at pe variante ca asta, Norm. Aminte[te-]i
c` pentru el mai trziu poate fi prea trziu.
Ce planuri ai? \l \ntreb` \n cele din urm` Norm. Vrei s`
dai vreun anun] \n Herald Tribune?
Dac` acesta este cel mai bun mod de a-i da de veste.
Am jucat cam mult acest joc. El vrea s` pun` mna pe mine
oricum. Ne putem folosi de asta. {tii c` nu suport` s` dea
gre[. Dac` Saldivar are un punct slab acela este mndria. Eu
cred c` planul acesta va merge.
{i dac` nu? \ntreb` Norm.
Norm f`cu gestul celui care apas` pe tr`gaci, dar Mac nu
se ar`t` impresionat. Nu voia dect s` poat` ie[i la lumin`,
s` duc` o via]` normal`.
Bine, zise Norm \n cele din urm`. Poate ai avut
dreptate [i am pierdut prea mult timp.
SALVAMARUL 143
|n acest caz, s` ne facem planurile, propuse Mac.
De data asta s` atragem mai mult` lume \n ele. Am luat
leg`tura cu poli]ia din Miami care mi-a propus s` ne ajute
cu o echip` DEA. {i ei vor s` pun` mna pe el, poate la fel
de mult ca noi.
Organiz`m vreo [edin]`?
Chiar mine dac` o s`-i pot aduna pe to]i.
Bine, zise Mac.
Tocmai se preg`teau de plecare, cnd o b`taie \n u[` \i
f`cu s` se opreasc`, iar pe Norm s` \ntrebe impacientat:
Ce este?
Bill Marshall vr\ capul pe u[`.
Avem o mare problem`, \ncepu el. Megan Lovell a fost
r`pit`, a sunat mama ei s` ne spun`.
***
|n timpul c`l`toriei, Megan retr`ise ultimele s`pt`mni
din via]a ei, pentru c` a[a sim]ise nevoia s` fac`. Nu \nceta
s` se \ntrebe dac` Mac o va c`uta odat` ce Saldivar va fi
oprit.
Acum, [tia cel pu]in c` Mac o iubea, dar poate asta nu era
de ajuns....
Se \ntreba dac` acest b`rbat o crezuse cnd \i spusese c`
de dragul lui era capabil` s` renun]e la tot ce fusese
144 JANICE BARTLETT
important pn` atunci \n via]a ei. |nainte de a-l cunoa[te,
era att de sigur` c` via]a ei era satisf`c`toare, c` a[a trebuia
s` tr`iasc`! {i acum?
Acum totul p`rea f`r` sens. |i va fi foarte greu s`
continue s` tr`iasc` \n c`su]a ei unde peste tot existau
lucruri care s`-i aminteasc` de el. Nu va putea uita mesele
pe care le preg`tiser` \mpreun`, baia unde prosopul lui
atrna al`turi de al ei, dormitorul... oare se putea duce
acas`? Va rezista acolo cu attea amintiri?
Va \ncepe [coala curnd. Mai erau de fapt doar patru zile
pn` atunci. |n al]i ani pe vremea asta era ner`bd`toare,
f`cea planuri, citea dosarele viitorilor elevi.
Acum nu [tia dect c` ori de cte ori va suna telefonul va
ridica receptorul cu o strngere de inim` preg`tit` pentru
ce era mai r`u.
Cnd ateriz` la Portland era extrem de obosit`. Tat`l
venea s-o ia de la hotel a doua zi diminea]a. |[i planificase
aceast` r`mnere pentru a-[i pune la punct garderoba. Nu
avea chef de cump`r`turi dar poate a[a sc`pa de starea de
dezolare.
Imediat ce ateriz` avionul \[i lu` bagajul [i ie[i din
aeroport. Afar` acela[i haos dintotdeauna: ma[ini parcate
pasageri care \nc`rcau sau desc`rcau bagajele, unii se
re\ntlneau al]ii \[i luau r`mas-bun...
V`zu un taxi din care cobora un pasager [i se \ndrept`
repede spre el. |n spatele acestuia se afla o ma[in` albastr`
pe care ea nici n-o observ`. Unul dintre ocupan]ii ma[inii
cobor\ [i-i t`ie calea, lovindu-se de ea.
SALVAMARUL 145
Scuze, zise acesta, dar Megan nici nu ridic` privirea
spre el.
Aceasta fu marea ei gre[eal`.
|nainte ca s` poat` reac]iona, b`rbatul o prinse de bra] [i
o duse spre ma[ina albastr`.
Hei! protest` ea, dar se afla deja pe bancheta din spate
a ma[inii.
Sta]i pu]in! strig` Megan, dar un b`rbat solid \i trnti
portiera. L`sa]i-m` s` cobor! continu` ea s` strige.
Scuze, zise b`rbatul [i o lovi cu putere peste fa]`.
Ma[ina se puse \n mi[care [i intr` \n trafic l`snd \n urm`
terminalul.
Megan tremura de indignare dar [i de team`; se l`sase
r`pit` ca un copil f`r` minte. Ridic` privirea spre r`pitori [i
primul pe care-l v`zu fu [oferul un b`rbat cu p`rul negru.
Un altul st`tea pe scaunul de lng` [ofer [i avea pielea mai
\nchis` la culoare. Cel de lng` ea era cel mai solid. To]i
p`reau a fi cubanezi sau mexicani.
Un fior de groaz` puse st`pnire pe ea. Probabil c` erau
oamenii lui Saldivar.
De ce m-ai r`pit? Nu \n]eleg!
Nu? zise cel de pe scaunul din fa]`. Nu ghice[ti m`car?
Dac` are leg`tur` cu b`rbatul pe care l-am salvat...
Cu agentul special James McClain.
Nu i-am v`zut pe cei care au \ncercat s`-l omoare, era
deja \ntuneric. Nu i-a[ putea identifica...
B`rbatul ridic` din umeri.
146 JANICE BARTLETT
Nu ne intereseaz` asta.
Dar ce ?
E[ti prizoniera noastr`; consider`m c` McClain nu-]i
va risca pielea.
A[adar, sunt ostatic....
Nu ai de ce s` te temi atta vreme ct b`rbatul pe care
ai f`cut prostia s`-l salvezi, este dispus s` te negocieze.
Adic` \mi ve]i da drumul?
Exact. Nu ne interesezi \n vreun fel. De fapt, dac` m`
uit mai bine nu este chiar a[a. E[ti o tn`r` dr`gu]`, nu [tiu
ce te-a f`cut s`...
Nu [tiu... \ncepu Megan. M-am sim]it dintotdeauna mai
bine \n ap` dect pe uscat. Cea mai mare pl`cere a mea este
s` \not.
Interesant, zise b`rbatul de lng` ea. Dar spune-mi, nu
]i-a fost greu s` salvezi un b`rbat ca McClain?
Megan \[i sim]i gura dintr-o dat` foarte uscat`, dar f`cu
un efort s` r`spund` ceva logic.
Dac` ar fi fost mai departe \n larg, poate c` n-a[ fi
reu[it.
Ochii lui negri o cercetar` cteva secunde, apoi se
\ntoarse din nou spre cel din fa]a sa. |i spuse ceva \n
spaniol`, iar Megan avu timp s` se uite pe fereastr`;
p`r`seau ora[ul. V`zu un indicator pe care scria Beaverton.
Dac` intrau \n alt ora[ vor fi desigur [i stopuri, iar dac`
ma[ina \ncetinea, [i se se mi[ca repede, poate...
Localiz` imediat butonul care bloca u[a.
SALVAMARUL 147
Dar nu avu ocazia s` fac` vreo mi[care pentru c` b`rbatul
de lng` ea o apuc` de ambele mini [i o for]` s` lase capul
\n jos. Ea \ncerc` s` opun` rezisten]`, dar f`r` succes. Cnd
ma[ina opri la stop, Megan \ncepu s` ]ipe.
Imediat ma[ina fu inundat` de muzic` rock. Poate unii
trec`tori se \ntrebau cum de cei trei pasageri se asurzeau
de Bruce Springsteen. Dup` ce trecur` de stop b`rbatul o
eliber` dar o aten]ion` s` nu mai \ncerce nimic pentru c`
era \n zadar.
Unde mergem? \ntreb` ea \n cele din urm` v`znd c`
ie[iser` de pe [osea.
Am \nchiriat o cas`, spuse b`rbatul din fa]`. Vom
a[tepta acolo.
Da, \l ve]i a[tepta pe Mac, se gndi Megan. S` se ofere \n
locul ei.
Nu se \ndoia c` Mac o va face. Cnd era pe patul de spital
acesta \i spusese:
Ai salvat o via]`; acum este a ta. Ce vei face cu via]a
mea?
Acum, Megan [tia c` fusese \n zadar s`-l salveze, pentru
c` Mac va muri de dragul ei. O va face ca s-o salveze.
148 JANICE BARTLETT
Capitolul 12
Trecuser` deja patru ore de la r`pirea lui Megan, iar furia
lui Mac era la fel de puternic`, a[a cum fusese \n primele
clipe cnd aflase vestea. Lovi cu putere \n masa pe care se
aflau ce[tile de cafea.
Ar fi trebuit s` prev`d c` se va \ntmpla asta!. La naiba,
doar \l cuno[team pe Saldivar! Ar fi trebuit s` [tiu cum va
reac]iona! De ce n-am prev`zut asta?
Norm \l \ntrerupse.
Cum s` fi prev`zut, Mac? Megan nu avea nici o
importan]` pentru Saldivar.
{i mai furios, Mac \nchise ochii.
Doar o r`pise pe so]ia lui Mercer! Nici ea nu
reprezenta nimic pentru el! Dac` a v`zut c` i-a mers, a
folosit acela[i mijloc din nou. Iar eu ar fi trebuit s` iau \n
calcul [i aceast` posibilitate.
{i ce-ai fi vrut s` faci? S-o ascunzi pentru totdeauna?
Mac \[i privi aproape cu ur` [eful.
Ar fi fost mai bine!
Dar cum naiba s-a \ntmplat? \ntreb` Norm.
Am crezut c` p`rin]ii o vor lua de la aeroport, zise Mac.
Se vede c` le-a cerut s-o lase s` stea o zi la Portland.
B`nuiesc c-a avut inten]ia s` ia un taxi. Un portar a v`zut
c-a fost urcat` cu for]a \ntr-o ma[in`, a sunat la poli]ie, dar
nu [i-a amintit num`rul ma[inii.
Au emis vreo preten]ie pn` acum?
Da, cel care a sunat a spus c` Megan va fi pus` \n lib-
ertate imediat ce vor pune mna pe mine. Iar acum m` voi
duce singur la Devils Lake. S-a stabilit o \ntlnire mine
sear`. Dac` voi fi \nso]it Megan va muri.
Mac era cople[it de durerea c` Megan va trebui s`
pl`teasc` pentru problemele lui. Poate nu va putea s-o
salveze.
|n ceea ce o privea pe Megan, Saldivar avea toate
motivele s` n-o elibereze. Vie, Megan era o amenin]are;
moart` nu mai putea vorbi. Dac` ea [i el mureau, nimeni nu
putea dovedi c` Saldivar fusese \n spatele acestei ac]iuni.
Dar el n-o va l`sa s` moar` singur`; cel pu]in asta \i
datora. {i oricum ar fi f`cut totul ca s-o salveze chiar dac`
n-ar fi iubit-o. Iar dac` Megan murea nici via]a lui nu mai
merita tr`it`.
Spera c` Megan \[i d`duse seama de asta [i c` era sigur`
c` el va face totul pentru a o salva.
150 JANICE BARTLETT
***
Soarele era sus pe cer cnd Mac, aflat la volanul unei
ma[ini \nchiriate, se \ndrepta spre Devils Lake. Era spre
sfr[itul verii, dar autostrada era \nc` foarte aglomerat`.
Dac` norocul le va surde [i vor sc`pa teferi \n aceast`
sear`, se gndi el, \[i va asuma [ansa de a petrece iarna \n
acest loc. Cine [tie, poate va g`si un loc la biroul [erifului.
Strngea cu disperare volanul, cu ochii a]inti]i pe oglinda
retrovizoare, de[i pn` acum nici o alt` ma[in` nu mersese
prea mult \n spatele lui.
I se spusese s` se duc` direct acas` la Megan, singur
desigur, unde va fi contactat chiar \n aceast` sear`.
Cunoscndu-l pe Saldivar, Mac [tia c` acesta era prea iste]
ca s` ia leg`tura cu el chiar \n seara asta [i-l va face s` a[tepte
pentru a-i spori tensiunea.
Oricum, nu se a[tepta la ceea ce se petrecu imediat ce
ajunse la periferia ora[ului. O camionet` ][ni chiar \n fa]a
lui de pe un drum lateral. Mac apas` cu putere pe frne.
Cnd ajunse la primul stop, u[a ma[inii lui se deschise.
Ce naiba...
|l recunoscu imediat pe b`rbatul cu cicatrice pe obrazul
drept care-l prinse de um`r. Era Antonio.
Dac` mai vrei s`-]i prinzi iubita vie, coboar`!
Mac se l`s` tras jos din ma[in`, apoi aproape aruncat pe
locul din spate al camionetei, care porni cu un scr[net de
ro]i. Nici treizeci de secunde nu durase r`pirea lui.
SALVAMARUL 151
Oare tovar`[ii lui \i vor g`si ma[ina? Dac` o vor g`si nici
nu vor [ti unde a disp`rut.
Antonio \i d`du un cot tov`r`[e[te [i cnd \[i l`s` privirea
\n jos, v`zu un Wesson 38, Special.
Antonio \i zmbi.
Nu mi-ai pl`cut niciodat`...
Nici eu nu m-am \nnebunit dup` tine, zise Mac printre
din]i. Cu toate c` era tentat, nu-[i permise s` se uite \napoi;
[tia ce-l a[teapt`.
Doar dac` ei nu aflaser` cumva c` el nesocotise ordinele
primite [i plecase singur.
|ncerc` s` nu lase s` i se citeasc` emo]iile [i r`mase la fel
de deta[at a[a cum fusese \ntotdeauna \n periculoasa sa
carier`.
Unde este femeia? \ntreb` el.
{oferul, pe care nu-l cuno[tea, privi \n oglind` [i-i
spuse:
O s-o vezi imediat. Dar nu pentru mult timp.
Mac cuno[tea destul de bine Devils Lake pentru a [ti pe
unde se aflau. Nu departe de casa lui Megan, dar acum o
luau spre plaja public`. Unde \l duceau?
Brusc, ma[ina opri \n fa]a unei case ascunse de copaci
\nal]i. Locul p`rea p`r`sit; ferestrele aveau draperiile trase,
iarba crescuse \n fa]a casei; poate era locuit` doar sporadic.
Coboar`, \i spuse Antonio imediat ce se opri ma[ina.
Mac nu coment`, pentru c` spre el mai era a]intit` [i
]eava unui Beretta.
152 JANICE BARTLETT
Minile sus! ordon` un altul numit Rafael, care-l
\mpinse cu pistolul \n spate. Privind spre veranda casei,
v`zu un grup \n care o recunoscu pe Megan, alb` ca o coal`
de hrtie, flancat` de Saldivar [i un alt b`rbat necunoscut.
Megan avea minile legate. Cnd \l v`zu vru s` vin` spre el,
dar cei doi o oprir`.
Mac se trezi perchezi]ionat cu brutalitate [i deposedat de
pistol, apoi minile \i fur` legate la spate.
|n cele din urm`, \l \ntoarser` cu fa]a spre grupul \n care
se afla [i Megan, care-l privea \ngrozit`.
La \nceput, cnd \l recunoscuse, inima ei \ncepuse s`
bat` tare, cu speran]`, aproape cu bucurie, \nainte de a
reveni la disperare.
Mac venise singur [i era la fel de neputincios ca [i ea. Se
a[tepta s` fac` totu[i ceva, nu [tia ce.
Tr`ise dou` zile \n captivitate, rugndu-se s` se iveasc`
o [ans` de a sc`pa; \[i pierduse speran]a, pentru c` b`rba]ii
erau foarte aten]i.
Fusese dus` \ntr-o ferm` undeva pe lng` Beaverton, pe
ni[te drumuri de ]ar`. Nu credea c` mai putea s`
recunoasc` acea cas`.
|n aceast` diminea]` sosise chiar Saldivar, care, dup` ce
o salutase politicos, o condusese spre o camionet`, unde se
trezi flancat` de doi b`rba]i.
Pe Rafael \l cuno[tea; el \i aducea mncarea [i o scotea la
toalet`.
Cel`lalt b`rbat, Antonio, era mai pu]in pl`cut [i avea un
zmbet care-o f`cea s`-[i simt` pielea de g`in`.
SALVAMARUL 153
Dar cel care o speria cel mai tare, era \nsu[i Saldivar.
Nu se a[teptase s` fie att de tn`r, att de frumos. Nu
avea nici treizeci [i cinci de ani, p`rul \i era negru, un
zmbet care ar fi fost frumos, dac` ochii nu i-ar fi r`mas
att de reci.
Acum cnd se \ndrepta spre Mac, avea un zmbet foarte
satisf`cut, de[i acesta, cu toate c` nu mai era \narmat, p`rea
destul de fioros. Privirile celor doi b`rba]i puternici se
\nfruntar`, apoi Mac spuse:
D`-i drumul femeii.
Nu \nc`, r`spunse Saldivar, apropiindu-se periculos de
mult de Mac. |l lovi cu putere \n stomac. Mac se \ncovoie pe
moment sub lovitura lui, apoi cu o mi[care se eliber` de
Antonio care-l ]inea, dar din nefericire \nainte de a-l putea
lovi [i el, cei doi, Antonio [i Rafael, \l \ngenunchiar`.
O lovitur` puternic` aplicat` de Antonio \l trimise la
p`mnt, dar reu[i s` se ridice. Mnie, doar mnie se putea
citi \n ochii lui de culoarea o]elului.
Vrei s` r`spndesc vestea c` e[ti un om f`r` cuvnt?
r`cni Mac. Dac` ea nu pleac` acum teaf`r` de aici, toat`
lumea va afla.
|ntotdeauna mi-am respectat cuvntul, \l \nfrunt`
Saldivar. Iar acum, s` afle toat` lumea c` tu vei muri. O s`
urm`resc execu]ia, s` fiu sigur c-am sc`pat de tine.
Megan se trezi purtat` spre un ponton la care legaser` o
barc`. B`rba]ii o for]ar` s` urce, apoi s` se a[eze, ]inndu-i
pistolul la ceaf`.
154 JANICE BARTLETT
O urmar` Mac [i Antonio. Ultimul care urc` fu Saldivar.
Ceilal]i doi, pe care Megan nu-i [tia, r`maser` la mal.
Fii atent la ce-]i spun, zise Saldivar adresndu-i-se lui
Mac. Vom \ntlni alte b`rci. Dac` faci vreun gest sau vreo
mi[care, femeia va muri. M-ai \n]eles?
Mac spuse printre din]i:
Am \n]eles, fiu de c`]ea!
Saldivar \l privi lung.
Nu m` provoca. {i a[a m` calci pe nervi!
Parc` acum cteva luni m` pl`ceai, \]i aminte[ti c-ai
f`cut prostia asta?
Nu, r`spunse Saldivar. Prostia a fost a ta. Pe Saldivar
nu-l minte nimeni.
De fapt, m-am cam amuzat de prostia [i
\nfumurarea ta.
Saldivar \l lovi cu dosul palmei peste fa]` [i sngele \i
]i[ni \n col]ul gurii. Disperat`, Megan \ncepu s` plng`.
Ce mai a[tept`m? se r`sti Saldivar c`tre oamenii lui.
Mac o privea pe Megan [i ar fi vrut s`-i spun` c-o iube[te,
dar apoi se gndi c` dac` ace[ti tic`lo[i ar fi [tiut c` are
sentimente fa]` de ea, lucrurile s-ar fi complicat pentru
Megan, pentru c` ar fi \ncercat s` profite de asta.
Barca se puse \n mi[care; motorul era unul puternic [i
curnd ajunser` \ntr-o zon` cu b`rci pesc`re[ti. Megan \l
z`ri pe unul din prietenii lui Billy.
Saldivar conducea barca din cabin`, iar Antonio \i
spunea ceva.
SALVAMARUL 155
Megan realiz` cu o strngere de inim` \ncotro se
\ndreptau. Spre golful \n care mai \ncercaser` o dat` s`-l
omoare pe Mac; numai c` de data asta vor fi dou` victime.
Oare pe ea o vor lovi \n cap \nainte de a o arunca peste
bord? O vor \mpu[ca? Sau o vor pune s` vad` mai \nti cum
moare Mac?
Zgomotul motorului parc` sl`bi \n intensitate;
ajunseser` exact \n locul acela stncos \n care-l aruncaser`
pe Mac \n ap`. |l privi pe acesta [i citi \n ochii lui c` nu voia
s` moar`. La naiba, nici ea nu voia! Trebuia s` fac` ceva.
Dac` putea s`-i atrag` aten]ia lui Rafael o secund`, se putea
arunca peste bord. Avea minile legate \n fa]`. Putea sta sub ap`
\n jur de patru minute, apoi s` ias` destul de departe de barc`.
Dar la ce folos! Mac nu [tia s` \noate [i minile \i erau
legate la spate.
Motorul sl`bi ca zgomot apoi parc` amu]i.
Dar deodat`, auzir` alt motor la fel de puternic; era al
unei b`rci \n care se aflau trei b`rba]i. Erau foarte aten]i la
barca oprit` \n golfule] \n fa]a lor.
La naiba! exclam` Antonio.
Nu-i nimic, o s` a[tept`m, zise Saldivar, aflat \n u[a
cabinei. De ce s` ne gr`bim? De fapt, amicul nostru va muri
pe fundul lacului, ce conteaz` dac` mai a[tept`m pu]in?
{i Megan? \ntreb` Mac.
Saldivar zmbi. {tia c` Mac nu poate \nota, a[a c` alesese
aceast` moarte pentru el, de[i i-ar fi fost mai simplu s`-i
trag` un glonte \n cap.
156 JANICE BARTLETT
Privind barca aflat` \n golf cu ei, Megan se rug` ca aceasta
s` nu plece. Ar fi vrut s` strige, dar Rafael \i ar`t` patul
armei.
Disperat`, se uit` din nou la Mac. {i el o privea. Oare ce
a[tepta de la ea?
Cealalt` barc` \ntorsese [i p`r`sea golful. Ce-ar fi putut
s` \ncerce ei doi? Erau doi oameni cu minile legate, f`r`
arme, contra trei b`rba]i \narma]i; nu aveau nici o [ans`!
Apoi, Megan ghici ce voia s`-i transmit` Mac. I se p`ruse
c` f`cuse o mi[care cu capul spre barca din apropiere.
Auzi vocea unuia dintre b`rba]ii din barc`.
A]i prins ceva?
Nu, r`spunse Antonio. N-au mu[cat \n seara asta. Voi?
Am prins c]iva destul de mari. Iar acolo, dincolo de
golf, sunt pe[tii cei mai mari. O s` prind unul ca \n pove[ti,
chiar dac` ar fi s` stau acolo toat` noaptea.
Mult noroc! \i ur` Antonio.
Mac continua s-o fixeze cu privirea. Ce voia oare s`-i
transmit`? Ce voia s-o pun` s` fac`?
Cnd barca ajunse aproape de ei, Mac se aplec` \n fa]`
o secund`.
Antonio [i Rafael \i urm`reau pe cei din barca vecin`.
Hei! strig` la un moment dat unul din ei. V-a tras de
undi]`! Este destul de mare!
Antonio \l sc`p` o secund` din vedere pe Mac s` se uite
la undi]`.
Mac strig`:
SALVAMARUL 157
Sari!
Megan se ridic` s` sar`, dar Rafael \i v`zu mi[carea [i se
\ndrept` spre ea.
Mac se arunc` spre ea lovind-o cu um`rul pentru a o
for]a s` sar`. |nainte de a atinge apa, Megan nu se gndi
dect la faptul c` el nu [tie s` \noate [i c` va trebui s`-l
salveze cumva. Dar dac` Mac intra \n panic` [i \ncepea s` se
agite...
Dar el st`tea lini[tit. Oare se lovise la cap \n c`dere? Oare
\l \mpu[case Rafael? Sim]i dintr-o dat` o nevoie disperat` de
aer, dar nu [tia dac` se afla aproape de barc`. Astfel, riscau
s` fie \mpu[ca]i. Remorcndu-l pe Mac, \l ridic` [i pe el s` ia
o gur` de aer. Gloan]ele rico[au \n jurul lor ca porumbul
de floricele. Se \ntoarse [i v`zu barca la cinci picioare
dep`rtare.
|l prinse de p`r pe Mac, care se l`sase \n voia ei, f`cnd
ceea ce numea el pluta.
Cnd ridic` din nou capul, Megan v`zu c` barca se afla
acum la distan]` [i un cap \ntunecat probabil Saldivar, urla
[i d`dea ordine \n timp ce ceilal]i tr`geau la nimereal` \n
ap`.
|n clipa urm`toare, barca explod` \ntr-o uria[`
flac`r` portocalie [i resturile ei ajunser` aruncate pn`
departe.
Mac se scufundase, dar \l prinse imediat de c`ma[`.
Era sigur` acum c` b`rba]ii din cealalt` barc` vor veni
s`-i caute.
158 JANICE BARTLETT
Mac? Megan? Acolo sunte]i?
Aici! Aici! strig` ea disperat`.
Ajungem imediat!
Se \ntunecase [i b`rba]ii din cealalt` barc` ridicar`
felinarele deasupra apei ca s`-i detecteze.
Aici suntem! strig` Megan.
Slav` Domnului! zise cineva [i o mn` \l apuc` pe Mac,
ridicndu-l \n barc`, apoi pe ea.
Mac fu imediat a[ezat pe fundul b`rcii [i \ncepur` s`-l
ajute s` dea apa afar`.
Megan? fu primul cuvnt pe care-l rosti imediat ce
deschise ochii. Ce zici, ai timp s`-mi dai lec]ii de \not?
O s`-mi fac timp, Mac, \i r`spunse ea privindu-l cu
dragoste, cnd vei fi gata pentru asta.
Sunt gata, Megan, \i spuse el [i o prinse \n bra]e.
Cineva puse o p`tur` peste ei pentru c` tremurau. Mac o
s`rut`. Erau \n via]` amndoi [i aveau un viitor \mpreun`.
Triumfaser`, sc`paser` de team`, de \ncordare. Iubirea
pentru b`rbatul care se oferise s` moar` pentru ea era
foarte puternic`, mai ales acum cnd se preg`tea s` tr`iasc`
pentru ea.
Sfr[it
SALVAMARUL 159

S-ar putea să vă placă și