Sunteți pe pagina 1din 9

Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia

1
2012
Structuri algebrice
1. Legi de compoziie
Def. Fie M o mul|ime nevid. O
aplica|ie
: MxM M, (x,v) (x,v)
se numeste lege de compo:ijie (intern) sau
operajie algebric binar pe pe muljimea
M. Elementul (x,v)eM se numeste
compusul lui x cu v prin .
Tabla legii de compoziie (tabla lui
Cayley), cnd numrul elementelor
mul|imii M este suIicient de mic.
Parte stabil: Fie M o mul|ime
nevid nzestrat cu o lege de compozi|ie
,* si HcM, H submul|ime nevid. H este
parte stabil a lui M n raport cu legea de
compozi|ie ,*, dac:
x,veH x*veH.
Asociativitatea: O lege de
compozi|ie ,* se numeste asociativ dac:
(x*v)*: x*(v*:), x,v,:e M.
Comutativitatea: O lege de compozi|ie ,* se numeste asociativ dac:
x*v v*x, x,ve M.
Element neutru: Un element eeM se numeste element neutru pentru legea de
compozi|ie ,*, dac xeM avem x*ee*xx.
Dac o lege de compozi|ie admite element neutru, atunci acesta este unic.
Element simetric: Fie M o mul|ime nevid nzestrat cu o lege de compozi|ie ,*
asociativ si cu element neutru e. Un element xeM este simetri:abil n raport cu legea de
compozi|ie ,*, dac exist xeM astIel nct x'*xx*x'e. Elementul x' se numeste
simetricul lui x.
Teorem. Dac x,v e M sunt simetrizabile n raport cu o lege de
compozi|ie ,* (asociativ si cu element neutru), atunci x*v si x' sunt
simetrizabile si: (x*v)' v'*x'; (x')' x.
2. Monoid
Fie (M,*), MxMM, (x,v)x*v, M-nevid.
Axiomele monoidului:
M1. (x*v)*: x*(v*:) x,v,:eM (asociativitatea);
M2. - eeM astIel nct x*e e*x x, xeM (e element neutru);
dac M3. x*v v*x, x,veM monidul este comutativ.
Ex: 1. (N,), (N,) sunt monoizi comutativi;
2. (F(E),o) monoid necomutativ (F(E) este mul|imea Iunc|iilor f:EE, E
nevid, o compunerea Iunc|iilor).
3. Grup
Fie (G,*), GxGG, (x,v)x*v, G-nevid.
Axiomele grupului:
G1. (x*v)*: x*(v*:) x,v,:eG(asociativitatea);
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
2
2012
G2. - eeG astIel nct x*e e*x x, xeG (e element neutru);
G3. xeG - x`eG astIel nct x`*x x*x` e (x` simetricul lui x);
dac G4. x*v v*x, x,veG grupul este comutativ (sau abelian).
Ex: 1. (Z,), (Q,), (R,), (C,) grupuri comutative;
2. (R
n
,) grupul resturilor modulo n, comutativ;
3. (M
n
(Z),) grupul matricilor ptrate de ordin n cu elemente din Z;
4. (K, o) grupul lui Klein (al simetriilor Ia| de sistemul de coordonate),
comutativ;
5. (o
n
, o) grupul simetric de grad n (al permutrilor de n elemente) nu este
comutativ;
DeIini|ia 2.1. Fie (C,) grup, HcC, H este subgrup dac x,veH x*veH yi
xeH xeH (x' este simetricul lui x n raport cu operajia );
Fie grupurile (G
1
,), (G
2
,A):
DeIini|ia 2.2. f:G
1
G
2
se numeyte morfism de grupuri dac f(xv)f(x)Af(v),
x,veG
1
.
DeIini|ia 2.3. f:G
1
G
2
se numeyte izomorfism de grupuri dac f este bijectiv yi
f(xv)f(x)Af(v), x,veG
1
.
DeIini|ia 2.4. f:G
1
G
2
se numeyte automorfism (endomorfism) al grupului G
1
,
dac f este un izomorfism (morfism).
4. Inel
Fie (A,,-), AxAA, (x,v)xv si AxAA, (x,v)x-v, A nevid;
DeIini|ia 3.1. (A,,-) este inel dac:
G. (A,) este grup abelian;
M. (A,-) este monoid si
D. - este distributiv Ia| de :
x-(v:) x-y v-:
(v:)-x v-x v-:, x,v,:eA
dac C. x-v v-x x,veA, inelul este comutativ.
Exemple de inele:
1. (Z,,) inelul numerelor ntregi;
2. (Z|i|,, ) inelul ntregilor lui Gauss, Z|i| : a bia,beZ}
3. (R
n
,,) inelul resturilor modulo n;
4. (M
n
(A),,) inelul matricelor ptratice (cu elemente din inelul A);
5. (Z
n
,,) inelul claselor de resturi modulo n.
Fie inelele (A,,*) si (A`,A,o):
DeIini|ia 3.1. f:AA` se numeyte izomorfism de inele dac f este bijectiv yi
f(xv) f(x)Af(v), f(x*v) f(x)of(v), x,veA.
DeIini|ia 3.2. (A,,-) este inel fr divizori ai lui zero dac x=, y= implic
x-y=.
DeIini|ia 3.3. Un inel comutativ cu cel pujin dou elemente yi fr divizori ai lui
zero se numeyte domeniu integritate.
DeIini|ia 3.4. Dac (A,+,) este inel, atunci (A[Xj,+ ,) este inelul comutativ al
polinoamelor cu coeficienji n A.
feA|X|, f a
0
a
1
X a
2
X
2
. a
n
X
n
este Iorma algebric a unui polinom de
nedeterminat X cu coeIicien|i n A:
- dac a
n
=0, grad f n (a
n
coeIicient dominant);
- dac a
0
a
1
. a
n
, f 0 (polinom nul), grad 0 -.
Proprietji: 1. grad (fg) s maxgrad f, grad g};
2. grad fg s grad f grad g.
Teorem. Dac A este domeniu de integritate atunci A[X] este domeniu de
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
3
2012
integritate si grad fg grad f grad g, f,geA[X].
5. Corp
Fie (K,,-), KxKK, (x,v)xv si KxKk, (x,v)x-y, K nevid.
DeIini|ia 4.1. (K,+,) este corp dac (K,+,) este inel, =1 yi xeK, x=0 - x
-
1
eK, astfel nct x-x
-1
x
-1
-x 1.
Dac x-v v-x, x,veK, corpul este comutativ.
Exemple de corpuri:
1. (Q,,) corpul numerelor ra|ionale;
2. (R,, ) corpul numerelor reale;
3. (C,, ) corpul numerelor complexe;
4. (Q( d ),,) corpul numerelor ptratice (deZ, d liber de ptrate);
5. (Z
p
,, ) corpul claselor de resturi modulo p (peN*, p ~1, p numr prim).
DeIini|ia 4.2. Fie corpurile (K,,) yi (K',,o), f:KK' este izomorfism de
corpuri dac f este bijectiv, f(xv) f(x) f(v), f(x*v) f(x) o f(v) x,vR.
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
4
2012
Caz general
Fie pe R opera|ia x vaxv-abx-abvb(ab1),
x,v R. Se cere:
1. S se arate c, x,v R x va(x-b)(v-
b)b;
2. S se arate c f :RR, f(t)a(t-b), este
Iunc|ie bijectiv care veriIic totodat
f(x v)f(x) f(v), x,v R;
3. n cazul alegerii a ~ 0 considernd H
(b; ), respectiv n cazul alegerii a 0
considernd H (- ;b), s se arate c,
x,v H, are loc x v H;
4. n cazul alegerii a ~ 0 considernd H
(b; ), respectiv n cazul alegerii a 0
considernd H (- ;b), s se arate c f :HR
+
`
, f(t)a(t-b), este izomorIism de
la (H; ) la (R
+
`
; ) ;
5. S se arate c, x,v R, are loc x y y x ;
6. S se arate c - x,y Q\ Z nct x y Z;
7. S se arate c - x,y R\ Q nct x y Z;
8. S se arate c x,v,: R, are loc ( x y ) z x ( y z ) ;
9. S se arate c -e R nct, x R, veriIic x e e x x ;
10.S se arate c, x R\ b }, -x R\ b } nct x x' x' x
1
a
b;
11.n cazul alegerii a ~ 0, considernd H (b; ), respectiv n cazul alegerii a0,
considernd H(- ;b), s se determine ce Iel de structur este (H, );
12.S se rezolve ecua|ia
1
x b x a A B C
a
| |
+ = +
|
\
, x (0, ), unde A"an"-b-c,
B"an"-bc, Cac
2
b, c Z;
13.S se arate c -u R nct x R veriIic x u u x u;
14.S se determine valoarea expresiei
E(-"an") (-"an"1) ... (-2) (-1) 0 1 2 ... ("an"-1) ("an");
15.S se arate c, x,v,: R, x v :a
2
(x-b)(v-b)(:-b)b;
16.S se rezolve n R ecua|ia ("an"x
2
-xb) (x
2
-"an"xb)b;
17.S se rezolve n R ecua|ia (b-,b,d
x
) (log
d
x) (b-1C
x
an
)b, d N, d >2;
18.S se arate c , )
1
...
n
n
denori
A A A a A b b

= +

, n N, A Iiind un numr real


liber ales, spre exemplu A an;
19.S se determine cel mai mic numr n N* cu proprietatea
(b1) (b2) (b3) ... n>"an";
20.S se rezolve n R ecua|ia x x x x xa
4
A
5
b, A Iiind un numr real liber ales,
spre exemplu A an.
Rezolvare
1. Se veriIic imediat, prin calcul direct:
x va(x-b)(v-b)ba(xv-bx-bvb2 )baxv-abx-abvb(ab1)
2. JustiIicarea bijectivit|ii Iunc|iei f :RR, f(t)a(t-b), este imediat, ca Iunc|ie de
gradul nti. ConIorm cu
x va(x-b)(v-b)b x v-ba(x-b)(v-b), a a(x v-b)a(x-b) a(v-b)
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
5
2012
este chiar cerin|a, respectiv f(x v)f(x) f(v).
3. Fie x H (x-b) >0 si v H(v-b) >0 si atunci (x-b)(v-b) >0, dar cum a este
constant nenul si de semn prestabilit, apartenen|a a(x-b)(v-b)bx v H este
justiIicat.
4. Varia|ia Iunc|iei f :RR f(t)a(t-b), studiat anterior, arat imediat c restric|ia
f :H R
`
+
este bijectiv. Tot din datele anterioare, este evident c H este parte
stabil a structurii (R; ) (item 3) si c are loc proprietatea de morIism (item 2),
izomorIismul Iiind astIel demonstrat.
5. Comutativitatea este imediat
6. Lund x va(x-b)(v-b)b si alegnd x-b
2
3
si v-b
3
2
, deoarece b Z, evident
x,v Q\Z si x vab Z.
7. Pe aceeasi idee, alegnd x-b 2 -1 si v-b 2 1, se va ob|ine x,v R\Q si
x vab Z. Se observ c alegerea nu este unic, admi|nd chiar o inIinitate de
posibilit|i.
8. Asociativitatea se demonstreaz prin calcul
9. Din x va(x-b)(v-b)b si x ex conduce la a(x-b)(e-b)bx din care se ob|ine
1
e b
a
= +
10.Dubla egalitate x x'x' x
1
b
a
+ se reduce de Iapt la x x'
1
b
a
+ care se exprim n
Iorma a(x-b)(x'-b)b
1
b
a
+ , ob|innd
, )
2
1
' x b
a x b
= +

care este n mod evident


din R\b}, justiIicnd aIirma|ia din item 1.
11.Structura (H; ) se dovedeste grup comutativ, veriIicarea propriet|ilor Iiind asigurat
de concluzii anterioare.
12.Cum
1 1
, e b x b x a A B C
a a
| |
= + + = +
|
\
devine x xa A BC, adic a(x-
b)
2
ba ("an"-b-c)("an"-bc)ac
2
b. Observnd diIeren|a de ptrate, din a(x-
b)
2
a |("an"-b)
2
-c
2
|ac
2
se ob|ine (x-b)
2
("an"-b)
2
si n Iinal x"an", n condi|ia
alegerii evidente 2b-"an"0"an"-b.
13.Din x va(x-b)(v-b)b se observ qb cu proprietatea men|ionat, x uu xu.
14.Cumb se regseste printre ,Iactorii ce compun expresia E , rspunsul la este
Eb.
15.Se ob|ine prin calcul Iolosind x va(x-b)(v-b)b.
16.Ecua|ia ("an"x
2
-xb) (x
2
-"an"xb)b devine ("an"x
2
-x)(x
2
-"an"x)0 si rspunsul va Ii
1
0;"an";
"an"
x

e
`
)
.
17.Ecua|ia devine (d
x
-,b, )(log
d
x-b )
, )
"an"
1
x
C 0 , deci
, ;
log ; ; 0;"an"
b
d
x b d e .
18.IzomorIismul conduce imediat la , )
1
1 2
1
...
n
n
n k
k
x x x a x b b

=
= +
[
si astIel
identitatea , )
1
...
n
n
de n ori
A A A a A b b

= +

este evident.
19. (b1) (b2) (b 3) ... na
n-b-1
(n-b)!b si astIel se determin imediat rspunsul.
20. x x x x xa
4
(x-b)
5
b si a
4
(x-b)
5
b a
4
A
5
b solu|ia xAb.
Exemplul 1 (corespunztor alegerii a1, b5, c5 si d2)
Fie pe R opera|ia x vxv-5x-5v30, x,v R. Se cere:
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
6
2012
1) S se arate c, x,y R, x v(x-5)(v-5)5;
2) S se arate c f :RR, f(t)t-5, este Iunc|ie bijectiv, care veriIic totodat
f(x v)f(x) f(v), x,v R.
3) Considernd H (5; ), s se arate c, x,v H, are loc x v H;
4) Considernd H (5; ), s se arate c f :HR
+
`
, f(t)t-5, este izomorIism de la
(H; ) la ( R
*

; );
5) S se arate c, x,v R, are loc x v v x ;
6) S se arate c - x,v Q\Z nct x v Z;
7) S se arate c - x,v R\ Q nct x v Z;
8) S se arate c, x,y,z R, are loc ( x v) : x ( v : ) ;
9) S se arate c -e R nct x R veriIic x e e x x ;
10) S se arate c, x R\ 5 }, -x R\5} nct x x'x' x6;
11) Considernd H (5; ), s se determine ce Iel de structur este (H, );
12) S se rezolve ecua|ia x 6 x1999 200930, x (0, ) ;
13) S se arate c -u R nct x R veriIic x u u x u;
14) S se determine valoarea expresiei
E(-2009) (-2008) ... (-2) (-1) 0 1 2 ... 2008 2009;
15) S se arate c, x,v,: R, x v :(x-5)(v-5)(:-5)5;
16) S se rezolve n R ecua|ia (2009x
2
-x5) (x
2
-2009x5)5;
17) S se rezolve n R ecua|ia (2
x
) (log
2
x) (4C
x
2009
)5;
18) S se arate c
2009
2009
2009 2009 ... 2009 2004 5
de ori
= +

19) S se determine cel mai mic numr n N


`
, cu proprietatea 6 7 8 ... n>2009;
20) S se rezolve n R ecua|ia x x x x x2009
5
5
Rezolvare
1. Se calculeaz (x-5)(v-5)5xv-5x-5v255xv-5x-5v30x v
2. Func|ie de gradul I, bijectiv.
f(x v)f((x-5)(v-5)5) (x-5)(v-5)5-5(x-5)(v-5)f(x) f(v).
3.
, ) , ) , ) , )
5 5 0
5 5 0 5 5 5 5 5
5 5 0
x H x x
x v x v
v H v v
e > >

> + + >
`
e > >
)

x v~5 x v H
4. Calculnd f (t)1~0 f este strict cresctoare pe (5, ) si deci bijectiv pe (5, ).
MorIismul este demonstrat la itemul 2.
5. x vxv-5x-5v30vx-5v-5x30v x
6. Alegem x-5
2
3
si v-5
3
2
ob|inem
2 17
5 \
3 3
x = + = eQ Z si
3 13
5 \
2 2
v = + = eQ Zsi
calculm
17 13 17 13 2 3
5 5 5 5 1 5 6
3 2 3 2 3 2
| || |
= + = + = + = e
| |
\ \
Z .
7. Alegem x-5 2 -1 si v-5 2 1 x 2 4 R\Q si v 2 6 R\Q si calculm
, ) , ) , ) , )
2 4 2 6 2 4 5 2 6 5 5 + + = + + + =
, ) , )
2 1 2 1 5 2 1 5 6 = + + = + = eZ.
8. Asociativitatea:
( x v) :|(x-5)(v-5)5| :|(x-5)(v-5)5-5|(:-5)5(x-5)(v-5)(:-5)5
x ( v :) x |(v-5)(:-5)5|(x-5)|(v-5)(:-5)5-5|5(x-5)(v-5)(:-5)5
9. Elemental neutru x ex xe-5x-5e30x xe-5e6x-30 e(x-5)6(x-5)
e6 H.
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
7
2012
10. x x`6 xx`-5x-5x`306 xx`-5x`5x-24 x`(x-5)5x-24
, )
5 5 1
5 24 5 25 1 1
' 5 5
5 5 5 5
x
x x
x
x x x x

+
= = = = =

x` R\5}
11. Din 5) H este parte stabil, din 8) rezult asociativitatea, din 9) elementul neutru, din
9) elementul simetric si din 5) comutativitatea (H, ) Iormeaz o structur de grup
comutativ.
12. x 6 x(x-5)(6-5)(x-5)5 si ob|inem (x-5)
2
51994 200530
(x-5)
2
(1999-5)(19995)25 (x-5)
2
1999
2
-2525 (x-5)
2
1999
2

x5 1999 x
1
1994 si x
2
-2004.
13. Determinm pe astIel nct -50 5. VeriIicm: x 5(x5)(-5)55.
14.ConIorm itemului 13) x 55 si n sirul care se compune exist numrul 5, deci E(-
2009) (-2008) ... (-2) (-1) 0 1 2 ... 2008 20095
15. Exprimarea de la acest punct s-a demonstrat la itemul 8).
16.(2009x
2
-x5) (x
2
-2009x5)5 |(2009x
2
-x5)-5||(x
2
-2009x5)-5|55 (2009x
2
-
x)( x
2
-2009x)0 x(2009x-1)(x-2009)0
1
0; ; 2009
2009
x

e
`
)
.
17. ConIorm punctului 15)
(2
x
) (log
2
x) (4C
x
2009
) (2
x
-5)(log
2
x-5)(4C
x
2009
-5)55
2
x
-50 x
1
log
2
5
log
2
x-50 x
2
2
5
2009
1 0
x
C =
2009
1
x
C = x
3
0 sau x
4
2009.
18.Generaliznd punctul 8) se ob|ine
, ) , ) , )
2009
2009
2009
2009 2009 ... 2009 2009 5 2009 5 ... 2009 5 5 2004 5
de ori
de ori
= + = +


19.6 7 8 ... n(51-5) (52-5) (53-5) ... (n-5)51 2 3 ... (n-5)5(n-5)!5 se ob|ine
(n-5)!5>2009 (n-5)! >2004. Stim 6!720 si 7!5040, deci n7.
20. x x x x x(x-5)(x-5)(x-5)(x-5)(x-5)5(x-5)
5
5 (x-5)
5
5 2009
5
5
(x-5)
5
2009
5
x-52009 x2014.
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
8
2012
Exerciii propuse
1. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x * y xy6.
a) S se rezolve n R ecua|ia 2
x
* 4
x
0.
b) Pentru a R, s se calculeze
c) S se arate c numrul este numr ra|ional.
2. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x*vxv3x3v 12 .
a) S se arate c x * v (x - 3)(v - 3) 3, x, v R.
b) S se calculeze
c) S se arate c numerele a (5 *5) 3, b (5 *5 *5) 3, c (5 *5*5 *5) 3 sunt
termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
3. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie .
a) S se rezolve n R ecua|ia x*(x 1) x 2.
b) S se demonstreze c , pentru orice x, v R.
c) S se arate c numerele a (1 * 1)
2
, b (1 * 1 * 1)
2
, c (1 * 1 * 1 * 1)
2
sunt
termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
d) S se arate c numrul este ptratul unui numr natural.
4. Pe mul|imea G (1, ) se deIineste opera|ia
a) S se veriIice c
b) S se arate c x * v G, pentru oricare x, v G .
c) S se rezolve ecua|ia x * 2 5, unde x G.
5. Pe mul|imea G (0, ) se consider legea de compozi|ie .
Legi de compo:itie Jirgil-Mihail Zaharia
9
2012
a) S se arate c , pentru oricare x, v G .
b) S se compare numerele a (2
2
* 4
2
) * 2
3
si b (2
2
2
3
) * (2
2
4
2
)
c) S se rezolve ecua|ia x *x 2, unde x G .
6. Pe mul|imea G (0, 1) se deIineste opera|ia
a) S se veriIice c , pentru oricare x, v G .
b) S se arate c x *v G, pentru oricare x, v G .
c)S se rezolve ecua|ia , unde x G .
7. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ii
a) S se rezolve sistemul
8. Pe mul|imea numerelor ra|ionale se deIineste legea de compozi|ie
. Se noteaz cu H mul|imea numerelor ntregi impare.
a) S se veriIice c , pentru oricare x, v Q.
b) S se arate c x * v H, pentru oricare x, v H .
c) S se determine elementele x H cu proprietatea c exist x H, astIel nct
x * x x * x 1.
d) S se arate c , pentru orice .
9. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie
x`v xv 2( x + v ) + m , m R .
a) S se veriIice c x`v (x2)(v2) m4,

x,v R .
b) S se determine m astIel nct 2009 * 2009 2007
2
2 .
c) Pentru m 6 s se determine a R astIel nct x ` a a ` x a, x R .
d) Pentru m 6 s se calculeze .
e) S se determine cea mai mic valoare a numrului m astIel nct x ` v |2, ),
pentru orice x,v |2, )
10. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie
x * v 2xv 2x 2v 3 .
a) S se veriIice c x *v 2(x 1)(v 1) 1, pentru oricare x, v R .
b) S se demonstreze c legea " * " este asociativ.
c) Se consider mul|imea G (1, ). S se arate c x *v G, pentru oricare x, v G .
d) S se rezolve n mul|imea numerelor reale ecua|ia
.