Sunteți pe pagina 1din 3

NEFROPATIA DIABETICA

Tipuri de afectare renala in DZ:


- specifice: nefropatia glomerulara diabetica (ND)
- nespecifice: - vasculare: -ATS renala
- arterioloscleroza renala
- infectioase: - ITU
- abcese intrarenaleperirenale
- necroza papilara
Epidemioloie:
pacientii diabetici de culoare au risc de !-" ori #de a dezvolta ND
indienii americani si $ispanicii %risc de & ori# de a dezvolta ND
fumatul creste riscul si accelereaza progresia ND
Patoenie:
!" predispo#itia enetica
!) $TA - modificarile $emodinamice sistemice
- modificarile $emodinamice renale ' # $iperfiltrare

%% T&A& este determinantul ma'or al ratei de proresie a ND%%
(" )iperlicemia
%% este principalul indicator al riscului de a de#*olta ND%%
Anatomie patoloica: - le#iuni lomerulare (definitorii)
(glomeruloscleroza nodulara(snd) *immerstiel-+ilson)
(glomeruloscleroza difuza (snd),a$r % -ell)
(glomeruloscleroza e.udativa(Spu$ler-/ollinger) sub
forma de leziune e.udativa capsulara sau lipo$ialica

- le#iuni asociate: - lezz)arteriale si arteriolare
- lezz)tubulo-interstitiale
Ta+lou clinico-+ioloic:
,proteinuria - al+uminuria este cel mai precoce si mai fidel semn de ND
e.cretia zilnica de albumina e variabila0 creste in timpul
e.ercitiului fizic1 in pozitie ortostatica si in conditii de
control deficitar al glicemiei
albuminurie N pt) 2UA (e.cretie urinara de albumina)3"4mg!5$
microalbuminurie pt) 2UA "4-"44mg!5$
Afirmarea microalbuminuriei e corecta numai daca " deter-
minari diferite intr-o perioada de & luni confirma)
6e masura progresiei ND1 2UA depaseste limita de "44mg si
apare macroalbuminuria)In aceste conditii1 e.cretia urinara
de proteine poate fi determinata prin metode conventionale)
In stadii avansate se poate a7unge in domeniul nefrotic)
6rezenta proteinuriei masive e indicator de prognostic sever)
($TA
,functia renala
- RF. scade cu 84mlminan
- o serie de conditii patologice supraadaugate pot determina
cresteri ale creatininei: folosirea substantelor de contrast
radiologice de contrast cu I9A1 ITU cu necroza papilara1
cistopatie dibetica1 :TA necontrolata1 I;;1 reactii neasteptate
la medicamente(I2;A1 in$ibitori de cicloo.igenaza)1
$ipovolemia secundara tratamentelor intempestive1
varsaturilor (gastropareza diabetica)sau diareei secundare
neuropatiei diabetice)
- sumarul de urina - proteinurie(<$ematurie<cilindrurie)
- glicozurie moderataabsenta (creste pragul
eliminarii renale a glucozei)
- alte elemente: 8)e.),= si angiografia cu fluoresceina % argu-
ment important pt)ND
!)nefromegalia
")calcificarile vasculare difuze
5)necesarul de insulina scade foarte mult
Dianosticul po#iti*: 6acientii diabetici asimptomatici trebuie monitorizati in
vederea depistarii precoce a semnelor de ND (albuminurie si cresterea T)A))
tabelul 8>-II1 pag)"8" (carte)
E*olutie/ pronostic: tabel 8>-III1 pag)"85 (carte)
Tratament:
- reim dietetic: aport caloric !444-!?44cal cu restrictie de
proteine la 41&g@gzi si de sare la 41&gzi
- tratamentul medicamentos:
- controlul glicemiei
(greu de apreciat necesarul de insulina
( AD=
- anti:TA1 la toti pacientii cu D/ la care
Tamedie#A4mm:g0 TA ideala'884A4mm:g
(I2;A
(B-blocante
(bloc) ale can) de ;a
(diuretice
- trat) dislipidemiei
- trat) de substitutie a functiilor renale % epuratie
e.trarenala (:D % abord vascular
- $TA ortostatica(neuropatia
autonoma)
(D6;A %e de preferat
-transplant renal: supravietuire# la pacienti cu
grefa renala de la donator viu inrudit