Sunteți pe pagina 1din 20

Beneficiar :IFIN-HH

S.C. HACHIKO DESIGN


S.R.L.
Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI


Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOVMEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

1. PREZENTARE GENERALA

INVESTITIE / OBIECTIV:
EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP)

BENEFICIAR:
INSTITUTUL NATIONAL DE C&D PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA
HORIA HULUBEI (IFIN-HH)

ADRESA INVESTITIE:
Strada Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov

PROIECTANT GENERAL:
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

PROIECTANT ARHITECTURA:
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Proiect Nr. :26/2011
Faza de proiectare: P.Th. Revizia 1

PREZENTARE SITUATIE EXISTENTA:
Proiectul ELI-NP este parte a proiectului european ELI (Extreme Light
Infrastructure) inclus [n lista (Roadmap) a ESFRI (European Strategy Forum for
Reasearch Infrastructures) ]i este sus\inut de Comisia European` printr-un
proiect FP7 de tip Preparatory Phase la care particip` cincisprezece institu\ii de
cercetare ]i [nv`\`m@nt din treisprezece \`ri europene, inclusiv Rom@nia.
ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) este un
instrument strategic pentru dezvoltarea integr`rii ]tiin\ifice a Europei ]i
consolidarea vizibilit`\ii sale interna\ionale. Competitivitatea ]i accesul deschis la
infrastructuri de cercetare de [nalt` calitate sprijin` dezvoltarea calit`\ii
activit`\ilor ]tiin\ifice ale cercet`torilor europeni ]i atrage cei mai buni cercet`tori
din [ntreaga lume.
Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 2/ 20

Misiunea ESFRI este de a sprijini o abordare coerent` a strategiei de elaborare a
politicilor privind infrastructurile de cercetare [n Europa, ]i de a facilita ini\iativele
multilaterale care s` conduc` la o mai buna utilizare ]i dezvoltare a
infrastructurilor de cercetare la nivelul Uniunii Europene ]i la nivel interna\ional.
Acceptarea Rom@niei de a face parte din aceast` important` infrastructur` de
cercetare la nivel mondial este [n sine un mare beneficiu adus \`rii noastre.
Realizarea acestei infrastructuri europene de cercetare [n Rom@nia este o
dorin\` explicit` a statului rom@n, concretizat` prin desemnarea drept
c@]tig`toare a \`rii noastre.

SITUATIA IN TARA:
In tara exista in prezent infrastructura de cercetare atat in domeniul laserilor cat
si al acceleratoarelor de particule si al fizicii nucleare. In comparative cu marile
facilitati in domeniu, ele pot fi considerate small scale faciclities permitand
obtinerea de rezultate stintifice noi, competitive pe plan international, dar nu la
cel mai inalt nivel calitativ si cantitativ. Putem mentiona sistemul laser de 22 TW
(450 mJ/22 fs) din INFLR si acceleratorul de ioni grei Tandem din IFIN-HH cu
dotarile din domeniul spectroscopiei gamma. Existenta lor a permis atat
obtinerea de rezultate noi cat si mentinerea in tara a unui numar mare de
cercetatori si formarea unei noi generatii, constituind si baza de participare in
colaborari internationale, in particular in proiecte de constructie si proiecte de noi
infrastructuri de cercetare la nivel European precum ELI, FAIR, SPIRAL 2 sau
EURISOL. Realizarea ELI-NP reprezinta un salt calitativ semnificativ fata de
situatia actuala insemnand realizarea in Romania a unei infrastructuri majore la
nivel european si mondial, cu potential mare de rezultate noi fundamentale si
tehnici/tehnologii cu aplicatii in multe directii. Atractivitatea si vizibilitatea
cercetarilor stintifice din tara vor fi cu mult mai mari decat in prezent.

SITUATIA PE PLAN INTERNATIONAL
Domeniul laserilor de mare putere este intr-un progres extrem de rapid pe plan
mondial. Spre deosebire de laserii de mare energie, laserii de mare putere
presupun o lungime de puls exterm de mica, la limita perioadei de oscilatie
(femtosecunde pentru domeniul optic). Laserii de mare energie au o legatura
directa cu fizica nucleara, aflata demult in studiu , prin optiunea de producere a
fuziunii in scopuri energetice folosind astfel de laseri. Laserii de mare putere doar
relativ recent au demonstrat experimental capacitatea de accelerare de electroni
si ioni grei la energii suficient de mari pentru a induce reactii nucleare intr-un
numar semnificativ, astfel incat domeniul de interfata intre laserii de mare putere
si fizica nucleara poate fi considerat inca in formare. Programul experimental la
laserii de mare putere existenti la ora actuala, avand puteri de aproape 1PW este
in cea mai mare parte dedicat fizicii atomice, moleculare, corp solid, biologie,
etc., in care acestia au deschis posibilitati noi de sondare.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 3/ 20

In cadrul proiectuli ELI, pilonul din Ungaria si cel din Republica Ceha vor fi
dedicate unor astfel de studii. Pilonul propus in Romania va avea cva scop
explorarea legaturilor cu fizica nucleara atat in sensul folosirii unor tehnici
nucleare pentru caracterizarea particulelor accelerate create in intersectia laser-
materie, cat si in sensul obtinerii de rezultate noi in fizica nucleara si aplicatiile
acesteia. Estimarile si extrapolarile rezultatelor obtinute pana in prezent arata ca
saltul de putere propus de ELI si intensitatea prin focalizare foarte puternica, va
determina o crestere importanta a energiei si numarului de particule accelerate,
deschizand multiple posibilitati ce justifica existenta unei facilitati bazata pe laseri
de mare putere dedicata studiilor de fizica nucleara. Prin dotarile in domeniul
instrumentatiei nucleare si al radioprotectiei, facilitatea va permite realizarea unor
studii unice pe plan mondial.
Totodata se propune explorarea proprietatilor nucleare si dezvoltarea de aplicatii
prin interactia fotonucleara utilizand fotoni de mare energie (gamma pana la
30MeV) creati prin imprastierea fotonilor optici (laser cu rata de repetitie mare)
pe fascicul de electroni accelerati relativist (pana la 1GeV). Comparativ cu alte
facilitati producand fascicule gamma (de exemplu HIGS de la Duke University
SUA) cea avuta in vedere pentru ELI-NP se doreeste cu o cat mai mica largime
energetica permitand imbunatatirea sensibilitatii experimentale si noi aplicatii
chiar si in modul de operare independent de laserul de mare putere. Cuplarea cu
laserul de mare putere a unui fascicul gamma va conferi insa facilitatii ELI-NP cu
adevarat un caracter de unicitate pe plan mondial, in sensul ca exista mai multe
proiecte noi, laseri de puteri asemanatoare celor propuse pentru ELI-NP, dar nu
vor putea beneficia de sinergia cu fascicule gamma propusa aici.
In ceea ce priveste tehnologiile de realizare, parametrii tehnici propusi pentru
laserul de mare putere si fasciculul gamma de mare intensitate nu au fost atinsi
de nici o instalatie de acest tip aflata in functiune in lume.
Exista doua proiecte importante de laseri (VULCAN in Anglia si ILE/APOLLON in
Franta) care utilizeaza tehnologii diferite si care isi propun sa atinga puterea de
10 PW la o lungime a impulsului mai mica de 30 fs. Se pare ca aceasta putere
reprezinta limita acestor tehnologii din perspectiva anului 2010.
In domeniul acceleratoarelor de electroni exista trei tehnologi ce prezinta
diferente in ceea ce priveste performantele tehnice: the storage ring, the
energy recovery linac si the warm linac.

INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este ISTITUTUL NATIONAL
DE C&D PENTRU FIZICA NUCLEARA HORIA HULUBEI (IFIN-HH).
Incepand cu anul 1957 in zona localitatii Magurele Ilfov s-a dezvoltat o
infrastructura de cercetare care ste cunoscuta sub numele de Platforma

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 4/ 20

Magurele. Aici este concentrata o puternica comunitate de cercetatori in fizica si
domeniile conexe, care isi desfasoara activitatea in cateva institute de cercetare:
- Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia
Hulubei (IFIN-HH);
- Institutul National de C&D pentru Fizica LaserilorPlasmei si Radiatiei
(INCDFLPR);
- Institutul National de C&D pentru Fizica si Ingineria Metalelor
(INCDFIM);
- Institutul National de C&D pentru Optoelectronica (INOE 2000);
- Institutul National de C&D pentru Fizica Pamantului (INCDFP);
De asemenea pe Platforma Magurele functioneaza Facultatea de Fizica a
Universitatii Bucuresti, ca baza de formare pentru viitorii cercetatori in fizica.
Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia
Hulubei (IFIN-HH) este dedicat cercetarii si dezvoltarii in stiinte fizice si naturale,
in principal fizica nucleara si inginerie nucleara, in domenii conexe, inclusiv
astrofizica si fizica particulelor, teoria campului, matematica si fizica
computationala, fizica atomica si fizica materiei condensate, viata si fizica
mediului. In toate aceste domenii IFIN-HH efectueaza cercetari teoretice si
experimentale.

INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN TERITORIU:
ELI-NP se va construe in orasul Magurele, judetul Ilfov, pe terenul Institutului
National de Cerectare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia
Hulubei, situate pe strada Reactorului nr. 30.
Terenul este proprietatea Statului Roman, in administrarea INCDFIN Horia
Hulubei. Dreptul de proprietate cu titlu de drept de constituire in cota determinata
de 1/1 a fost inscris in C.F. nr. 4868 cu incheierea nr. 157509/29.10.2007.
Amplasamentul este localizat in partea de sud-vest a municipiului Bucuresti, la
3,5 km de limita acestuia si la 10 km de centru.
O padure circulara cu raza de 800 de metri constituie zona de protectie sanitara
pentru activitatile care se desfasoara.
Distantele fata de principalele facilitate de transport sunt:
- cca. 1 km fata de soseaua Bucuresti Magurele;
- cca. 500 m fata de centura Bucurestiului;
- cca. 13 km fata de autostrada A1;
- cca. 22 km fata de autostrada A2;
- cca. 500 m fata de calea ferata Bucuresti Giurgiu la care
amplasamentul dispune de un racord.
Vecinatati:
La nord: invecinat cu IFIN-HH
La vest: invecinat cu IFIN-HH

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 5/ 20

La sud: invecinat cu terenuri proprietate / administrate de Regia Nationala
ROMSILVA Ocolul silvic Bucuresti
La est: invecinat cu terenuri proprietate / administrate de Regia Nationala
ROMSILVA Ocolul silvic Bucuresti

Elemente ale cadrului natural, conditii climatice
Conditiile geologice specifice zonei sunt evidentiate in studiul geotehnic.
Teritoriul apartine climei temperat continentale cu nuante excesive, atenuata in
parte prin suprafete impadurite. Regimul climatic general este caracterizat prin
veri foarte uscate si umede, iar iernile sunt geroase, marcate de viscole
puternice.
Circulatia generala a atmosferei se caracterizeaza prin advectii lente de aer
temperat oceanic din vest si nord-vest, mai ales in sezonul cald si al advectiilor
de aer temperat continental din est si nord-est, mai ales in sezonul rece.
Temperatura medie anuala a aerului este de 10,9C, media lunii celei mai calde,
iulie, inregistreaza 22,9C, iar media lunii celei mai reci, ianuarie, - 2,8C. Variatia
termica si sezoniera lunara din cursul unui an evidentiaza urmatoarele:
- 5 luni reci si umede, din care, decembrie, ianuarie, februarie cu
temperatura medie a aerului sub 0C, dar nu mai scazuta de -3C
(ianuarie);
- 3 luni cu temperaturi moderate, dintre care : aprilie, septembrie,
octombrie, cu temperaturi medii lunare mai mari de 11C, dar nu mai
mari de 18C;
- 4 luni calde, dintre care : mai, iunie, iulie si august, cu temperaturi
medii lunare de 17C, dar nedepasind 23C.
Cantitatile medii anuale de precipitatii inregistreaza valori de circa 600 mm,
inregistrandu-se un maxim in luna iunie (91,90 mm) si un minim in luna februarie
(31,50 mm).
Vanturile dominante sunt cele din directia est (21,20%), urmate de cele din vest
(16,30%), cu viteze medii de 4m/sec.

GEOMETRIA TERENULUI:
Terenul, este situat in intravilanul orasului Magurele, de forma poligonala cu
dimensiunile 240(650) x 285(40)m cu suprafata de 9,7 ha..

PREZENTARE SITUATIE PROPUSA:
Obiectivul proiectului tehnic este de a realiza constructiile necesare infrastructurii
de cercetare a ELI-NP Romania. Cladirele sunt impartite in daua categorii: cladiri
speciale - destinate exclusiv experimentelor in domeniul fizicii nucleare si cladirile
clasice destinate sustinerii activitatii de cercetare.


Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 6/ 20

Cladirile speciale formeaza un ansamblu unitar, in principal din considerente
functionale, si sunt : cladirea Laser, cladirea Laboratoare si cladirea Gamma si
Experimente.
Cladirea Laser
Subsol partial + Parter,
Ac = 4448,10mp, Adc = 8659,00mp, H max = 12,13m
Cladirea Laboratoare
Subsol partial + Parter,
Ac = 2593,60mp, Adc = 2884,40mp, H max = 8,40m
Cladirea Gamma si Experimente
Subsol partial + Parter,
Ac = 6958,80mp, Adc = 12738,70mp, H max = 23,00m
Din punct de vedere arhitectural-volumetric cladirile sunt dezvoltate pe
orizontala, cu un volum dominant (al cladirii Gamma si Experimente), dominant
prin volum, tratare arhitecturala si inaltime.

Cladirile clasice formeaza o compozitie urbana de tip pavilionar, si sunt:
cladirea de Birouri, cladirea Casa de oaspeti si cladirea Cantina.
Cladirea Birouri
Subsol + Parter + 5 Etaje + Etaj 6 partial
Ac = 738,94mp, Adc = 4528,33mp, H max = 28,37m.
Cladirea Casa de oaspeti
Subsol partial + Parter + 2 Etaje + Etaj 3 partial
Ac = 735,51mp, Adc = 2290,78mp, H max = 16,87m
Cladirea Cantina
Parter
Ac = 277,62mp, Adc = 277,62mp, H max = 5,60m.
Din punct de vedere arhitectural volumetric cladirea de birouri este dominanta
locala a ansamblului format din cele trei cladiri, dominanta prin inaltime.
Functional cladirea de birouri este legata prin intermediul cantinei si a curtii
pavate de cladirea casa de oaspeti.

REGLEMENTARI URBANISTICE:
In cadrul PUZ-ului aprobat nr. 4715/14/6F/05.07.2011 s-a stabilit ca utilizari
admise pe teren (UTR I e A) ;
- parcuri de activitati, parcuri de cercetare;
- categoriile de activitati industriale conform CAEN cu impact
nesemnificativ si redus asupra mediului;
- platforme logistice;
- parcaje la sol si multietajate;
- locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau
securitatea unitatilor;

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 7/ 20

- echipamente de telecomunicatii;
- depozitare;
- spatii verzi amenajate;
- spatii libere pietonale.
POT ul maxim admis prin PUZ este de 50%
CUT -ul maxim 1,8

POT propus 50%
CUT propus 1,8

DESCRIERE FUNCTIONALA A CONSTRUCTIILOR:
Cladirea LASERULUI care are regim de inaltime S partial+P, Ac = 4448,10mp si
Adc = 8659,00mp, este formata dintr-un spatiu principal major de 40 x 70 m, cu o
inaltime de 12,13m (inaltime utila de 5 m) si doua spatii adiacente pe doua
niveluri, necesare echipamentelor (tablouri electrice, pompe de vid, echipamente
de racire). Acesta suprafata permite montarea in prima faza a doi laseri cu
puterea de 10PW si extinderea ulterioara cu inca doi laseri de aceeasi putere.
Camera principala a Laserului va avea clasa de curatenie ISO clasa 5 (10000
particule de 0,1m/m
3
- conform ISO 14644). De asemenea, echipamentele
dispuse pe pardoseala incaperii trebuie izolate la vibratii conform cerintelor
tehnologice (1 x 10
-10
g
2
/Hz de la 1 la 200 Hz), lucru care se realizeaza cu
izolatori si amortizori intercalati intre fundatia cladirii si placa de beton pe care
stau echipamentele (modalitatea tehnica este prezentata in sectiunea
STRUCTURI din prezentul studiu). Totodata, pentru a se putea pastra cerintele
clasei de curatenie, structura panourilor, HPL tip FunderMax, necesare clasei
de curatenie este fixata pe peretii de inchidere a spatiului fara a fi rezemati pe
placa pe care stau laserii. Racordarile intre pereti si podea se vor face cu muchii
rotunjite. De asemenea plafonul suspendat, care este casetat, din inox perforat,
va fi atarnat de structura astfel incat sa se evite transmiterea de vibratii de la
structura cladirii la podeaua pe care sunt amplasate echipamentele. Iluminatul se
va face cu corpuri de iluminat speciale pentru camere curate.
Pentru functionarea laserilor s-a prevazut o camera de comanda, care va avea
accesul de pe culoarul de circulatie si nu va avea clasa de curatenie.
Accesul personalului in camera laserilor se va face numai prin doua vestiare de
tip filtru, unul dispus langa accesul principal in cladirea Laboratoarelor, care va fi
cel utilizat in permanenta si un altul, pentru un acces rapid in incaperea laserilor,
dispus in apropierea camerei de comanda. Numarul de persoane necesare
pentru exploatare si mentenanta este de aprox. 12.
Pentru mentinerea clasei de curatenie si evitarea contaminarii spatiului cu
particule s-a prevazut ca in camera laserilor sa existe o suprapresiune de 80 mm
col. H
2
O = 0,8kPa.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 8/ 20

Spatiile adiacente camerei laserilor sunt destinate echipamentelor necesare
functionarii laserilor, statiei de azot lichid, pompelor de vid preliminar si
echipamentelor necesare sistemului HVAC sunt dezvoltate pe doua niveluri.
Acoperirea se face in sistem terasa. Spatiile sunt prevazute cu usi de acces
dinspre exterior cu dimensiunile de h=4,5m si l=5m. Legatura dintre aceste spatii
si camera laserilor se face prin intermediul a doua porti industriale cu
dimensiunile h=4,5m si l=5m, etanse, care inchid spatiul camerei laserilor in
scopul de a mentine clasa de curatenie. S-a optat ca solutie de utilizare
compromiterea clasei de curatenie a camerei laserilor in momentul in care se vor
introduce noi echipamente in aceasta camera, lucru care se va intampla destul
de rar. Inainte de repunerea in functiune a laserilor, in cazul in care s-au introdus
noi echipamente, clasa de curatenie se va reface. Finisajele spatiilor vor fi de tip
industrial, tencuiala, glet si zugraveala pe pereti si tavane, rasina epoxidica pe
podea, iluminat general.

Cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE, are regim de inaltime Spartial+P,
Ac = 6958,80mp si Adc = 12738,70mp, este in stransa legatura functionala cu
cladirea Laser. Ea este formata in principal din tunelul ce adaposteste
acceleratorul liniar de electroni, zona de echipamente care deservesc
acceleratorul si zonele experimentale E1 E8. Cladirea are o inaltime maxima
de 23,00m din necesitati functionale pod rulant care trebuie sa transporte piese
de mari dimensiuni .
Cladirea este centrul compozitional al ansamblului, dominand celelalte cladiri prin
inaltimea si volumul mare.

Prin arhitectura propusa s-a urmarit realizarea unei cladiri reprezentative pentru
cercetarea romaneasca, care sa inspire tehnicitate, siguranta si progres,
aducand aminte de sigla ELI-NP. Solutia constructiva este de tip cadre metalice.
Inaltimea mare a cladirii este data de necesitati functionale pod rulant care
trebuie sa transporte piese de pana la 5 m inaltime. Inchiderile perimetrale se
realizeaza cu pereti multistrat cu elemente prefabricate din beton aparent la
exterior si pereti cortina din sticla de tip Stop Ray.

Echipamentele care deservesc acceleratorul:
- Sistemele de radiofrecventa;
- Laboratoarele laser (photo-drive lasert lab., NRF interaction laser lab.,
si photo-fission interaction laser lab.)
- Tablourile pentru alimentarea cu energie electrica;
- Sistemele de control si diagnostic;
- Chillerele pentru racirea echipamentelor din tunelul acceleratorului;
Cele opt zone experimentale sunt:
- E1 reactii nucleare induse de laser;
- E2 rezonanta nucleara de fluorescenta si aplicatii;

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 9/ 20

- E3 sursa de pozitroni;
- E4 / E5 fascicule accelerate de particule induse de fascicule laser de
putere 0,1/1 PW si repetitie ridicata;
- E6 fascicule intense de electroni si gamma induse de fascicule de
mare putere;
- E7 experimente cu fascicule combinate laser si gamma;
- E8 reactii nucleare induse de fascicule gamma de mare energie.

Ecranul de radioprotectie pentru zona acceleratorului (accelerator bay 1 & 2)
este din beton armat cu grosimea de 1,5 - 2 m pe orizontala si 1,5 m pe verticala.
Protectia la impulsul electromagnetic va fi asigurata prin diverse metode (porti
speciale suplimentare la accesul in camerele experimentelor E1 E6, E7, E8,
garnituri speciale la usile din beton preiectate pentru protectie radiologica,
modificarea sectiunii coloanelor de instalatii, etc.) prezentate in principiu in
raportul intocmit pentru protectia la EMP.
Aerul din tunelul acceleratorului va avea o usoara depresiune, iar evacuarea se
va face prin cosul de ventilatie al Rectorului Nuclear VVR-S dupa o filtrare
corespunzatoare (filtre de carbune activ si filtre HEPA de inalta eficienta).
Radioprotectia in zona experimentelor se realizeaza cu pereti din beton armat de
1,5 2 m pe orizontala si 1 1,5 m pe verticala, iar pentru zonele
experimentale.
Laserii, acceleratorul si experimentele E1 E8 si STORAGE vor fi dispuse pe
aceeasi placa din beton armat, care isi va descarca eforturile prin intermediul
unor izolatori si amortizori intercalati intre fundatia cladirii si placa de beton pe
care stau echipamentele. Deasemena spatiile Photo fission interaction laser
lab., NRF Interaction laser lab. si Photo drive laser lab. vor sta pe acceasi
placa, izolata la vibratii cu acceleratorul de particule si experimentele si vor avea
peretii dublati pentru a se evita transmiterea accidentala a unor vibratii catre
echipamente. Distanta dintre partea inferioara a placii pe care stau
experimentele si fundatia radier general este de 3m pentru a permite montarea
majoritatii instalatiilor in subsol, precum si inspectia si intretinerea de catre
personalul specializat a amortizoarelor, izolatorilor si instalatiilor.

Cladirea LABORATOARELOR, situata in legatura functionala cu cladirea
Laserilor si cu cea a Sursei Gama si Experimentelor, are regim de inaltime S
partial + P, Ac = 2593,60 mp, Adc = 2884,40 mp. Accestul principal in cladire se
face in zona de cuplare cu cladirea Acceleratorului si a Experimentelor, existand
si un acces secundar in partea de nord a cladirii. Din punct de vedere functional,
cladirea are un coridor principal de distributie, din care se accede catre toate
spatiile destinate laboratoarelor:
Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 10/ 20

1. Laboratorul de optica:
Are o suprafata de 170,30 mp, si este subampartit in: zona de inspectie cu
o suprafata de 68,50 mp, camera curata clasa 5 (conform ISO 14644), camera
cu temperatura si umiditate controlata; zona de curatare, cu o suprafata de 32,80
mp, camera curata clasa 4 (conform ISO 14644); zona de tratament, cu o
suprafata de 49,50 mp. Accesul din laboratorul de optica in camera laserului se
face printr-un sas cu clasa de curatenie clasa 5. Peretele dinspre coridorul de
distributie va fi in totalitate vitrat.

2. Laboratorul de preparare si caracterizare a tintelor
Are o suprafata de 336,35 mp si este subampartit in:
Laboratorul A (tehnologia semiconductoarelor: preparare-depunere), cu
suprafata de 88,10 mp, are un spatiu adiacent Foto litografie. Accesul in
laborator se face printr-un filtru de persoane, dotat cu un spatiu destinat unui dus
de aer. Laboratorul are o suprapresiune de 50mm col. H
2
O = 0,5 kPa pentru
mentinerea clasei de curatenie - clasa 5 (conform ISO 14644), respectiv clasa 4
(60mm col. H
2
O = 0,6 kPa) in spatiul - foto litografie. Podeaua este izolata la
vibratii, lucru care se realizeaza cu izolatori si amortizori intercalati intre fundatia
cladirii si placa de beton pe care stau echipamentele. Camera laboratorului are
temperatura (200,5C), umiditate relativa controlata 4015% (respectiv
3010% in spatiul cu clasa de curatenie 4 si izolare la zgomot 55 dB peste
100Hz si 40 dB sub 100Hz. Izolarea fonica se realizeaza prin dublarea peretilor
(necesara si pentru a nu se transmite vibratii) precum si prin materialele folosite
pereti de inchidere din zidarie de caramida de 30cm, dublati la interior cu pereti
pereti HPL tip FunderMax, necesari si pentru pastrarea clasei de curatenie.
Pardoseala va fi executata din covor PVC termosudabil, muchiile vor fi rotunjite,
iar plafonul suspendat va fi de tip casetat.
Laboratorul are si un spatiu de depozitare in suprafata de 16,30 mp. Peretele
dinspre coridorul de distributie va fi in totalitate vitrat.

Laboratorul B (diagnoza), are suprafata de 61,70 mp. Accesul in laborator se
face prin acelasi filtru de persoane care deserveste si laboratorul descris
anterior. Laboratorul are suprapresiune de 20mm col. H
2
O = 0,2 kPa pentru
mentinerea clasei de curatenie clasa 5 (conform ISO 14644). Podeaua este
izolata la vibratii, lucru care se realizeaza cu izolatori si amortizori intercalati intre
fundatia cladirii si placa de beton pe care stau echipamentele. Camera
laboratorului are temperatura (200,5C), umiditate relativa controlata 5015%
si izolare la zgomot 50 dB. Izolarea fonica se realizeaza prin dublarea peretilor
(necesara si pentru a nu se transmite vibratii) precum si prin materialele folosite
pereti de inchidere din zidarie de caramida de 30cm, dublati la interior cu pereti
HPL tip FunderMax, necesari si pentru pastrarea clasei de curatenie.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 11/ 20

Pardoseala va fi executata din covor PVC termosudabil, muchiile vor fi rotunjite,
iar plafonul suspendat va fi de tip casetat. Peretele dinspre coridorul de
distributie va fi in totalitate vitrat.

Laboratorul C (asamblari microscopice si chimie), are suprafata de 50,30 mp.
Accesul in laborator se face prin acelasi filtru de persoane care deserveste si
laboratoarele descrise anterior. Laboratorul are suprapresiune de 50 mm col.
H
2
O = 0,5 kPa pentru mentinerea clasei de curatenie clasa 5 (conform ISO
14644). Camera laboratorului are temperatura (200,5C), umiditate relativa
controlata 4010% si izolare la zgomot 55 dB peste 100Hz si 40 dB sub
100Hz. Izolarea fonica se realizeaza prin dublarea peretilor (necesara si pentru a
nu se transmite vibratii) precum si prin materialele folosite pereti de inchidere
din zidarie de caramida de 30cm, dublati la interior cu pereti HPL tip
FunderMax, necesari si pentru pastrarea clasei de curatenie. Pardoseala va fi
executata din covor PVC termosudabil, muchiile vor fi rotunjite, iar plafonul
suspendat va fi de tip casetat. Peretele dinspre coridorul de distributie va fi in
totalitate vitrat.

Laborator D (Micromecanica) are suprafata de 38,00 mp. Accesul in laborator se
face prin acelasi filtru de persoane care deserveste si laboratoarele descrise
anterior. Laboratorul are clasa de curatenie clasa 6 (conform ISO 14644).
Camera laboratorului are temperatura (200,5C) si izolare la zgomot 50 dB.
Izolarea fonica se realizeaza prin dublarea peretilor precum si prin materialele
folosite pereti de inchidere din zidarie de caramida de 30cm, dublati la interior
cu pereti HPL tip FunderMax, necesari si pentru pastrarea clasei de curatenie.
Pardoseala va fi executata din covor PVC termosudabil, muchiile vor fi rotunjite,
iar plafonul suspendat va fi de tip casetat. Peretele dinspre coridorul de
distributie va fi in totalitate vitrat.

Laborator E (asamblare, depozitare, teste) are suprafata de 23,70 mp si accesul
din camera laboratorului de micromecanica. Laboratorul are suprapresiune de 10
mm col. H
2
O = 0,1 kPa pentru mentinerea clasei de curatenie clasa 5 (conform
ISO 14644). Camera laboratorului are temperatura (200,5C) si izolare la
zgomot 50 dB. Izolarea fonica se realizeaza prin dublarea peretilor precum si
prin materialele folosite pereti de inchidere din zidarie de caramida de 30cm,
dublati la interior cu pereti HPL tip FunderMax, necesari si pentru pastrarea
clasei de curatenie. Pardoseala va fi executata din covor PVC termosudabil,
muchiile vor fi rotunjite, iar plafonul suspendat va fi de tip casetat. Peretele
dinspre coridorul de distributie va fi in totalitate vitrat.
Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 12/ 20


3. Camera de date, necesara culegerii de date privind buna functionare a
echipamentelor de control, are suprafata de 16,80 mp si este destinata
echipamentelor de supraveghere si control, altele decat cele specifice. Peretii
sunt finisati cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina
epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
4. Depozitare, are suprafata de 76,00 mp si este destinata depozitarii
materialelor si echipamentelor. Peretii sunt finisati cu tencuiala, glet, zugraveala
lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton
casetat.
5. Laborator de electronica si detectoare de radiatii ionizate, are suprafata de
116,10 mp. Peretii sunt finisati cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala
este din rasina epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
6. Laborator dozimetrie, are suprafata de 93,80 mp. Peretii sunt finisati cu
tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica,
plafonul suspendat din gipscarton casetat.
7. Camera pompe HVAC, are suprafata de 48,70 mp. Peretii sunt finisati cu
tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Peretele exterior este in intregime vitrat.
Pardoseala este din rasina epoxidica.
8. Vestiare Femei / Barbati, cu suprafata de 67,10mp fiecare, sunt
compuse din spatii cu destinatie specifica Grupuri Sanitare, Dusuri, Hol de
distributie, Camera vestiar. Peretii sunt finisati cu tencuiala, glet, zugraveala
lavabila, panouri HPL pentru cabinele de WC si dus. Pardoseala este din placi
ceramice, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
9. Atelier sudura si lacatuserie, are suprafata de 134,50 mp. Peretii sunt
finisati cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina
epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
10. Atelier mecanic, are suprafata de 134,50 mp. Peretii sunt finisati cu
tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica,
plafonul suspendat din gipscarton casetat.
11. Camera utilizatori, are suprafata de 134,50 mp. Peretii sunt finisati cu
tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica,
plafonul suspendat din gipscarton casetat. Incaperea este dotata cu 10
computere.
12. Camera achizitii de date, are suprafata de 134,50 mp. Peretii sunt finisati
cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica,
plafonul suspendat din gipscarton casetat. Incaperea este dotata cu 12
computere.
13. Laborator spectroscopie gamma, are suprafata de 136,90 mp. Peretii sunt
finisati cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina
epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
14. Coridor, are suprafata de 309,55 mp. Peretii sunt in intrgime vitrati pe o

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 13/ 20

inaltime de 7 m. Pentru asigurarea iluminarii naturale a spatiului a fost prevazut
un luminator. Peretii sunt finisati cu tencuiala, glet, zugraveala lavabila.
Pardoseala este din rasina epoxidica, plafonul suspendat din gipscarton casetat.
15. Hol intrare, are suprafata de 159,60 mp. Peretii sunt finisati cu tencuiala,
glet, zugraveala lavabila. Pardoseala este din rasina epoxidica, plafonul
suspendat din gipscarton casetat.
16. Windfang, spatiu tampon la accesul in cladire, necesar limitarii pierderilor
de caldura - are suprafata de 18,60 mp.

Cladirea de BIROURI este o cladire de forma dreptunghiulara, cu un regim de
inaltime S+P+5 Etaje+Etaj 6 Partial, inaltime la atic de 28,37m si o suprafata
construita de 738,94mp, suprafata desfasurata 4528,33 mp.
Circulatia verticala se realizeaza prin intermediul unei scari situate central, intr-o
zona care contine si cele doua ascensoare.
Constructia adaposteste la parter 3 Sali de seminar, 1 lobby de intrare si 1 foaier,
camera BMS (Building Management Sistem), grupuri sanitare, camera
monitorizare acces .
Etajul unu adaposteste birourile personalului administrativ: director general, 3
birouri director, 3 birouri secretariat, o sala de consiliu pentru 20 de persoane,
precum si un spatiu de primire vizitatori la supanta lobby-ului de intrare.
Etajele 2, 3, 4 si 5 adapostesc birourile cercetatorilor. Fiecare etaj are un numar
de 21 de birouri pentru cercetatori si un birou sef departament, cu exceptia
etajului 2, care are un numar de 12 birouri pentru cercetatori, un birou sef de
departament, precum si birou relatii internationale, birou juridic, birou resurse
umane, birou compartiment economic, birou achizitii publice, birou relatii publice.
Aceste etaje adapostesc si cate doua spatii de detenta fiecare.
Etajul 6 partial se compune din casa scarii folosita pentru accesul tehnic pe
terasa, spatii tehnice si camerele masinilor lifturilor.
Functional, subsolul este alcatuit din adaposturi ALA, centrala termica, statie
incendiu si statie hidrofor, camera tabloului electric si spatii depozitare.
Compartimentarile interioare sunt din zidarie si gips carton.
Finisajele interioare sunt zugraveli lavabile la pereti,placaje faianta in grupurile
sanitare pana la cota +1,60m, pardoseli din granit in parter, placaje gresie pe
holuri si grupuri sanitare, mocheta.
Peretii de inchidere sunt din zidarie din blocuri ceramice usoare, termoizolati cu
vata bazaltica si placati cu panouri prefabricate din beton, precum si pereti
cortina.

Cladirea CASA DE OASPETI are in plan o forma rectangulara, fiind o constructie
de tip bara cu un regim de inaltime S+P+2 Etaje+Etaj 3 Partial, suprafata
construita de 735,51mp, suprafata desfasurata de 2290,78 mp si o inaltime la
atic de 16,87m.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 14/ 20

Circulatia verticala se realizeaza intre parter si etajul 2 prin intermediul a doua
scari (principala si secundara) perimetrale si a doua lifturi asezate central, in
imediata apropiere a accesului in cladire. Circulatia intre parter si subsol se face
prin intermediul uneia din scari (scara secundara).
Parterul casei de oaspeti adaposteste o receptie cu birou, bucataria cantinei si
oficiul de servire, vestiare si spatii de depozitare, o spalatorie si o uscatorie
accesibile celor cazati, doua birouri administrative, centrala termica si grupuri
sanitare.
Etajele 1 si 2 adapostesc un total de 24 camere dintre care 2 camere duble si 22
camere single.
Etajul 3 partial se compune din casa scarii folosita pentru accesul tehnic pe
terasa, spatii tehnice si camerele masinilor lifturilor.
Peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida si gips carton.
Peretii de inchidere sunt din zidarie din blocuri ceramice usoare, termoizolati cu
vata bazaltica si placati cu panouri prefabricate din beton, precum si pereti
cortina.
Finisajele interioare sunt zugraveli la pereti, mocheta pentru pardoselile din
camere si holuri, granit pentru pardoselile din zona receptiei, placaje din gresie si
faianta in grupurile sanitare.

Cladirea CANTINA este o constructie cu forma regulata, cu regim de inaltime
Parter cu inaltime la atic de 5,60m si o suprafata construita/desfasurata de
277,62 mp.
Din punct de vedere al circulatiei pe orizontala cladirea cantinei asigura legatura
intre corpul cladirii de birouri si casa de oaspeti.
Functional adaposteste sala de mese pentru 100 de persoane, accesul catre
oficiu, accesul catre grupurile sanitare pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati.

Cladirea CABINA DE POARTA are o suprafata de 123,70mp si inaltime de
4,70m. Este compusa dintr-un spatiu cu destinatie de control. In stransa legatura
cu acest spatiu central se gaseste camera ofiterului de serviciu, un birou pentru
ofiterii insarcinati cu controlul, o sala de asteptare si grupuri sanitare pe sexe.

Constructiile sunt completate cu: statie de epurare, platforma de gunoi, rezervor
de hidrofor, rezervor de incendiu, statie de pompe si rezervor pentru instalatia
geotermala, puncte de transformare, etc.

AMENAJARI EXTERIOARE:
Elaborarea proiectului de amenajari de spatii verzi a urmarit urmatoarele
aspecte: realizarea unui aliniament de o parte si de alta a drumului de acces
catre zona de parcare pentru realizarea unui microclimat, plantarea de arbori si
arbusti in zona de parcare pentru un decor indiferent de sezon, realizarea de

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 15/ 20

aliniamente interioare de arbori care sa marcheze aleea centrala si unele
secundare dar si amplasarea de exemplare de arbori in jardiniere alaturi de
plante perene care sa decoreze o perioada lunga de timp spatiile din imediata
apropiere a cladirilor din complex.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRIVIND DOTAREA TEHNICO
EDILITARA:
Apa potabila si pentru uz menajer se va realiza prin extinderea conductei de apa
rece existenta in str. Reactorului. S-a prevazut un bransament in baterie la limita
proprietatii care este dotat cu camin cu apometru. De la caminul de bransare,
conducta de apa rece proiectata in incinta alimenteaza toti consumatorii.
Canalizarea este asigurata prin racordarea la canalul ovoid de 110 cm aflat la
limita incintei, care se varsa in raul Ciorogarla. Este prevazuta o statie de
epurare a canalizarii si un separator de hidrocarburi la limita incintei.
Retaua de alimentare cu apa de joasa presiune din incinta va fi executata din
tuburi de polietilena de inalta densitate PE80 Pn6 SDR 17,6

Drumuri
Lungimea cumulata a drumurilor este de 2100m , acestea fiind proiectate cu
aliniamente lungi corespunzatoare si curbe impuse de STAS 10144 privind
elementele geometrice ale strazilor functie de viteza de circulatie proiectata.

3. MASURI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI
In functie de destinatia spatiilor s-au prevazut sisteme de stingere a incendiilor cu
apa, cu gaz sau stingatoare portabile conform normativelor in vigoare. In spatiile
de amplasare ale laserilor, acceleratorului, in zonele experimentelor, camerele
de comanda pentru accelerator si laseri, camera de achizitii de date, zonele de
echipamente care deservesc acceleratorul si laserii se vor folosi sisteme de
stingere cu gaz. Gazul va fi ales in functie de destinatia fiecarui spatiu.
Pentru incendiile care necesita utilizarea apei s-a prevazut o retea de hidranti
interiori si exteriori.

4. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
Surse de poluanti
Datorita potentialului de activare care produce radionuclizi de azot de viata
scurta, aerul din tunelul acceleratorului va avea o usoara depresiune (1,3 mm col
H
2
O) iar evacuarea se va face, dupa filtrare cu filtre HEPA de inalta eficienta,
prin intermediul cosului de ventilatie al Reactorului Nuclear VVR-S existent, care
are 40m inaltime.
Caliatea aerului se va monitoriza prin analize si masuratori care vor fi efectuate
de unitati specializate.


Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 16/ 20

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Protectia impotriva zgomotului aerian a fost realizata prin izolarea surselor de
zgomot si distantele dintre surse si cladiri, deci practic nu se pot instala
disconforturi fonice.
Confortul acustic, conditie de tema, se va realiza prin masuri specifice
exemplificate la fiecare cladire in parte.

Protectia impotriva radiatiilor
n faza de functionare se va implementa un program de monitorizare n
concordanta cu reglementarile nationale si internationale avnd ca scop principal
identificarea unor eventuale eliberari radioactive n mediu peste limitele de
reglementare, precum si estimarea expunerii suplimentare a populatiei ca urmare
a functionarii obiectivului.
Conceptul infrastructurii are la baza realizarea unui centru unic de monitorizare
unde se transmit toate informatiile privind functionarea utilitatilor, echipamentelor,
sistemelor de comanda si control, sistemelor de monitorizare si alarmare. Acest
concept presupune utilizarea de tehnologii care sa permita monitorizarea
permanenta a parametrilor instalatiilor si echipamentelor supravegheate precum
si alarmarea n cazul variatiei acestora peste anumite limite prestabilite sau n
cazul iesirii din functie.

Protectia solului si subsolului
Prevederi ale programului de management al deseurilor menajere si al deseurilor
tehnologice .
Elemente ale infrastructurii pentru colectarea selectiva a deseurilor realizate n
cadrul amplasamentului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Investitia are un impact negativ nesemnificativ asupra vegetatiei si faunei din
zona amplasamentului prin schimbarea folosintei terenului (n zona
amplasamentului nu sunt specii de flora si fauna protejate; animalele se vor
retrage n habitatele forestiere din imediata vecinatate).
Dupa cum rezulta din planul de amplasament , pe situl studiat se vor planta
arbori noi pentru asigurarea unui climat favorabil.
Pe spatiile nepavate va fi plantat gazon si vor fi agrementate din abundenta cu
arbori, arbusti si vegetatie de talie joasa. Deasemenea aleile interioare pietonale
si auto vor fi bordate cu perdea de vegetatie de talie medie la nivelul spatiului
verde special creat intre carosabil si trotoar.
Au fos prevazute un numar de patru bazine cu apa, decorative.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 17/ 20

Impact social pozitiv semnificativ prin ridicarea nivelului de competente
profesionale n multiple domenii tehnico-stiintifice, crearea cadrului necesar
colaborarilor multi- si inter-disciplinare, crearea pe teritoriul Romniei de noi
locuri de munca n tehnologii avansate, atragerea proaspetilor absolventi si a
celor mai buni specialisti (revenirea n tara a specialistilor romni); impact pozitiv
semnificativ asupra comunitatii stiintifice.
Impact pozitiv semnificativ asupra sanatatii umane; se vor face cercetari si se
vor dezvolta aplicatii n domeniul medicinii.

Prevederi pentru monitorizarea calitatii aerului
Caliatea aerului se va monitoriza prin analize si masuratori care vor fi efectuate
de unitati specializate.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Gospodarirea deseurilor
Deseurile menajere vor fi depozitate in europubele menajere din PVC sau inox,
pe platforma special amenajata in acest sens din apropierea cantinei. Acestea
vor fi evacuate de cater unitati specializate prin contract de prestari servicii.
Deseurile nemenajere vor fi sortate si depozitate in containere specifice pentru a
fi reciclate de catre unitati specializate.

Lucrari de reconstructie ecologica
Nu exista zone afectate de constructiile in cauza.
Se va efectua o plantare de arborilor, arbusti, vegetatie de talie joasa si de
gazon.
Toate materialele de constructie rezultate in urma activitatilor de construire se
vor incarca in masini de transport si se vor transporta la o groapa de gunoi numai
in urma unui contract de salubritate cu o societate de profil.
Se vor respecta normele de protectia muncii aflate in vigoare.

5. SISTEM CONSTRUCTIV

Structura de rezistenta a constructiilor:
Structura de rezistenta a cladirilor clasice: cadre din beton armat, plansee din
beton armat monolit, rampele scarilor si palierele intermediare din beton armat.
Structura cladirilor speciale
Cladirea Laser: stalpi din beton armat monolit, ferme metalice realizate din
europrofile, grinzi metalice, principale, de acoperis, placa din beton armat monolit
turnata pe tabla cutata.
Cladirea Laboratoare: cadre din beton armat monolit, plansee din beton armat
monolit.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 18/ 20

Cladirea Gamma si Experimente: Suprastructura cladirii se va executa din otel,
cu stalpi si arce. Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante.

Inchideri exterioare:
Peretii exteriori sunt alcatuiti din panouri termoizolante de tip Hoesch
isorock vario, de 25 cm grosime, cu prindere ascunsa si panouri
prefabricate din beton pe structura metalica, cu fata finisata beton aparent,
respectiv pereti din zidarie de caramida de 25 cm, si panouri prefabricate
din beton pe structura metalica, cu fata finisata beton aparent.
Montajul panourilor prefabricate din beton se va face pe o structura
metalica realizata din profile laminate.
Peretii prefabricati de fatada se vor monta cu un rost de 8mm pe ambele
directii, la partea inferioara fiind prevazut un spatiu de 1-2 cm intre ultimul
panou si trotoar pentru evacuarea apei care ajunge in spatele panourilor.
Inchiderea la partea superioara acoperisul cladirii Gamma si
Experimente se va face cu panouri termoizolante de tip Hoesch
Thermodach de 25 cm grosime
Tamplarii exterioare:
Peretii vitrati de tip cortina sunt realizati din profile de aluminiu cu rupere
termica, geam termopan, de tipul Schuco Facade UCC 82.
Montantii de fatada se vor corela cu panourile prefabricate de fatada,
conform fatadelor si tablourilor de tamplarie din proiect.

6. MASURI DE PROTECTIE A SPATIILOR INCALZITE

Izolare infrastructura:
Termoizolatie din polistiren extrudat tip Austrotherm XPS 50 SF sub
pardoseala din beton a parterului, montat direct pe stratul de rupere a
capilaritatii, dupa compactarea mecanica a acestuia si a pamantului,
pentru cladirile Parter, respectiv sub pardoseala din beton a subsolului
pentru cladirile cu subsol.
Termoizolatia va fi prevazuta pe toata amprenta constructiei.
Ferestrele si usile se vor executa din profile de aluminiu, iar partea vitrata
se compune din panou cu doua foi de sticla Stop Ray cu calitati foarte
bune privind izolarea termica si fonica
Toate strapungerile din terase se vor trata cu maxima rigurozitate pentru
evitarea eventualelor infiltratii in straturile ce compun pachetul de izolatii.

7. FINISAJE INTERIOARE


Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 19/ 20

Pereti de compartimentare care se vor executa din gipscarton conform
proiectului tehnic vor avea structura metalica si vor fi prevazuti la interior
cu saltea din vata minerala bazaltica.
Tamplaria interioara usi metalice vopsite cu pulbere in camp
electrostatic, celulare furniruite sau din sticla (securizata sau blindata)
conform tablourilor de tamplarie interioara din proiect.
Pardoselile vor fi, dupa caz, finisate cu mocheta de trafic intens, granit
fiamat, covor PVC, rasini epoxidice, s.a., conform tabelelor de finisaj din
proiect.


8. FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare vor cuprinde panouri prefabricate din beton aparent -,
vopsitorii pentru elementele metalice, pereti cortina din aluminiu structurali,
conform specificatiilor din proiect.

9. CLASE DE IMPORTANTA SI CRITERII DE EXIGENTE

Clasa de importanta este II (conform P 100/1992) si categoria de importanta
B DEOSEBITA (conform HGR 766/1997) pentru cladirile speciale (gama
si experimente, laser si laboratoare)
Clasa de importanta III (conform P100/1992) si categoria de importanta C
NORMALA (conform HGR 766/1997) pentru celelalte constructii.
Proiectul va respecta cerintele de calitate privind:
Rezistenta si stabilitatea constructiei (A)
Siguranta in exploatare si utilizare (B)
Siguranta la foc (C)
Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului (D)
Izolatia (protectia) termica, hidrofuga si economia de energie (E)
Protectia impotriva zgomotului (F)

10. DISPOZITII FINALE

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru faza de proiectare P.Th Revizia 1
(Proiect Tehnic Revizuit).
In executie se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare referitoare
la tehnologiile diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor. In cazul in
care beneficiarul nu va respecta prevederile din aceasta documentatie, va fi
raspunzator in fata organelor abilitate si a legilor in vigoare.

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Memoriutehnic de arhitectura

Pr.ne.: 26/2011
Faza:P.T.+C.S.-
revizia1
Data :2012

Pag 20/ 20

Intocmit,
Arh. Costel Tudorut