Sunteți pe pagina 1din 2

BUGET AGREGAT ESTIMAT

Categorie bugetar UM Nr. Uniti Pre/UM Nr. luni Total cost


A. Cheltuieli exploatare
1. Cheltuieli curente luni 1000 12 12000
2. Cheltuieli personal om-lun 6 3000 12 45000
3. Promoionale um 10 100 1000
4. Cheltuieli de transport om-zile 6 100 1200
5. Cheltuieli cursuri buc 20 100 2000
6. Consultan servicii om-ore 30 50 1500
7. Materiale consumabile buc 50 100 5000
8. Cheltuieli speciale 5000
9. Cheltuieli neprevazute 5000
Subtotal operaionale 77700
B. Investiii
Amenjare spaiu mp 10000
Echipamente de birou:
aparat telefonic/fax buc 3 300 900
imprimanta buc 3 500 1500
router wireless buc 1 300 300
Laptop buc 3 2000 6000
Material didactic buc 7000
Mobilier
masute buc 50 100 5000
scaune buc 50 50 2500
dulapuri buc 5 300 1500
catedre buc 3 200 600
Echipamente spaiu de joac 7000
Microbuz buc 1 50000 50000
Subtotal Investiii 86000
Total Proiect 163700
Unitate monetar: RON
Contrib. Finanator Contrib. Proprie
12000 0
45000 0
1000 0
1200 0
2000 0
1500 0
5000 0
5000 0
5000 0
77700 0
10000 0
900 0
1500 0
300 0
6000 0
7000 0
5000 0
2500 0
1500 0
600 0
7000 0
50000 0
86000 0
163700 0