Sunteți pe pagina 1din 9

............................................................

...........................................................
............................................................
APROBAT,
DIRECTOR: prof. ..........................
EVALUAREA RISCURILOR DE MBOLNVIRE I
ACCIDENTARE PROFESIONAL
LA LOCUL DE MUNC:
PAZNIC
PROCESUL DE MUNC
Activitatea se desfoar la ..................................., unitate de nv!"#nt care a
luat fiin! n anul .......................
CO$E%I&$ TE'(IC ..................................., are sediul n .....................,
strada ..........................., nr............ i are n co"ponen! ............ corpuri de cldire cu sli
de clas, la)oratoare i )irouri* un corp de cldire cu Ateliere coal, la)oratoare, sli de
sport, vestiare* un internat colar* o cantin i "a+a,ie.
Din totalul de ............. de an+a-a!i, .......... persoane sunt ncadrate pe func!ia care
face o)iectul evalurii.
Procesul de "unc are drept scop asi+urarea pa,ei corpurilor de cldire.
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT
a. Mijloace de !od"c#ie
%.ereta pa,nicului
/asa tip )irou
0caun*
Pi1, creion,
Telefon
$antern
Aeroter"
/i-loacele auto*
Corpurile de cldire ale colii
1
$. Sa!ci%a de &"%c'
0osirea la pro+ra"*
2")rcarea ec.ipa"entului individual de protec!ie*
Preluarea sc.i")ului i luarea la cunotin! a eventualelor eveni"ente*
Cercetarea "pre-"uirilor, ce deli"itea, proprietatea colii i anun!area
efului ierar.ic, n ca,ul n care constat violarea propriet!ii*
2n ti"pul pro+ra"ului asi+ur pa,a i"o)ilelor i a "i-loacelor auto sta!ionate
n curtea colii
(u prsete locul de "unc dec#t cu apro)area efului ierar.ic*
Particip la instruirile pe linie de securitate i sntate n "unc
Respect pro+ra"ul de lucru i rspunde cerin!elor unui pro+ra" fle1i)il de
"unc*
Asi+ur cur!enia la locul de "unc.
c. Medi"l de &"%c'
$ucrtorul i desfoar activitatea n +.ereta pa,nicului, n aer li)er.
Condi!iile cli"aterice ale ,onei +eo+rafice n care se afl depo,itul
confi+urea, un "ediu de "unc caracteri,at prin:
- e1isten!a curen!ilor de aer*
- te"peratura sc,ut a aerului n anoti"pul rece i n cele de tran,i!ie*
- te"peratur ridicat a aerului n unele perioade din var coro)orat cu
acu"ularea de ener+ie ter"ic n produsele la"inate a cror ncrcare sau
descrcare tre)uie efectuat*
- condi!ii de ploaie, viscol, n+.e!, cea!, canicul*
- varia!ii de presiune at"osferic i u"iditate n func!ie de te"peratura
"ediului a")iant*
FACTORI DE RISC IDENTIFICA(I
A. FACTORI DE RISC PROPRII MI)LOACELOR DE PRODUC(IE
a. Fac*o!i de !i+c &eca%ic
o Accident rutier datorat ne+li-en!ei lucrtorului, at#t n deplasarea lui la locul
de "unc c#t i n curtea colii ,F-.*
o Alunecarea datorat terenului alunecos iarna sau c#nd plou ,F/..
$. Fac*o!i de !i+c *e!&ic
o Te"peratura ridicat a suprafe!ei aeroter"ei ,F0.*
o Te"peratura co)or#t a o)iectelor "etalice 3por!i4, atinse cu "#na li)er n
anoti"pul rece 3+eros4 ,F1..
2
c. Fac*o!i de !i+c elec*!ic
o Electrocutare prin atin+ere indirect ,F2.:
5 pri,e, ntreruptoare din +rupul social*
5 alt aparatur electric 3aeroter", etc.4*
5 atin+erea unor suprafe!e "etalice aflate accidental su) tensiune*
B. FACTORI DE RISC PROPRII E3ECUTANTULUI
a. Ac#i"%i 4!e5i*e
- 0ta!ionarea n ,ona de ac!iune por!ii n ti"pul opera!iei de nc.idere ,F6.*
- Cderea la acelai nivel prin "piedecare, alunecare, de,ec.ili)rare datorit
neo)servrii o)stacolelor ,F7..
$. O&i+i"%i
- (eutili,area ec.ipa"entului individual de protec!ie 3salopet, )ocanci4
,F8.*
- (eanun!area efului ierar.ic de e1isten!a unei stri preaccidentale, sau
care poate favori,a sustra+erea de )unuri din incinta colii,F9..
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINILOR DE MUNC
a. Solici*a!e :i;ic'
- Efort dina"ic,F-<.*.
$. Solici*a!e +i=ic'
5 Opera!ii repetitive de ciclu "ediu,F--.*
- 0tresul datorat "uncii 3 lucrul pe ti"p de noapte, pa, de )unuri4 ,F-/.*
- Deci,ii dificile n ti"p scurt,F-0.*
- A+resivitate fi,ic i ver)al venit din partea unor persoane
ruinten!ionate,F-1..
3
D. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC
a. Fac*o!i de !i+c :i;ic
- Te"peratura ridicat n ,ilele clduroase 3caniculare4 ,F-2.*
- Te"peratur sc,ut n ,ilele fri+uroase 3+eroase4 ,F-6.*
- Curen!i puternici de aer la lucrul n aer li)er,F-7.*
- Presiune ridicat sau sc,ut a aerului n func!ie de condi!iile
at"osferice,F-8.*
- &"iditatea ridicat sau sc,ut a aerului n func!ie de condi!iile
at"osferice,F-9.*
- 0trlucire: lucrul cu vi,uali,area unor suprafe!e "ari de ,pad i +.ea!
ilu"inate de soare,F/<.*
- Cala"it!i naturale: trsnet, furtun, +rindin, v#nt, viscol,F/-.*
- 6+o"ot cau,at de "i-loacele de transport,F//..
$. Fac*o!i de !i+c c=i&ic
- Pre,en!a n aer a +a,elor de eapa"ent re,ultat n ur"a func!ionrii
"otoarelor cu ardere intern,F/0.*
- Pre,en!a pul)erilor n suspensie n aer antrenate de curen!ii de aer n ,ilele
secetoase,F/1..
c. Fac*o!i de !i+c $iolo4ic
- Conta"inare cu virusuri, )acterii, ciuperci n ur"a contactelor cu diferite
persoane,F/2.*
- /ucturi ale ani"alelor periculoase 3c#ini co"unitari, o)olani4 ,F/6..
4
UNITATEA:
...................................................
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E3PUSE: 0
DIRECTOR:
P!o:. ............................................
DURATA E3PUNERII: 8 =>+c=i&$
LOCUL DE MUNC: PA?NIC EVALUARE:
Prof. ........................................
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE RISC
IDENTIFICA(I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
,de+c!ie!e@ a!a&e*!i.
CONSEA
CIN(A
MA3IM
PREVIA
?IBIL
CLASA
DE
BRAVIA
TATE
CLASA DE
PROBAA
BILITATE
NIVEL DE
RISC
MI)LOACE DE
PRODUC(IE
FACTORI DE
RISC MECANIC
7. Accident rutier datorat ne+li-en!ei lucrtorului,
at#t n deplasarea lui la locul de "unc c#t i n
curtea colii ,F-.
DECE0 8 9 :
9. Alunecarea datorat terenului alunecos iarna
sau c#nd plou ,F/.
IT/
;5:< ,ile
9 9 9
=ACTORI DE
RI0C TER/IC
;. Te"peratura ridicat a suprafe!ei aeroter"ei
,F0.
IT/
;5:< ,ile
9 9 9
:. Te"peratura co)or#t a o)iectelor "etalice
3por!i4, atinse cu "#na li)er n anoti"pul rece
3+eros4 ,F1.
IT/
;5:< ,ile
9 9 9
=ACTORI DE
RI0C E$ECTRIC
<. Electrocutare prin atin+ere indirect ,F2.:
5 pri,e, ntreruptoare din +rupul social*
5 alt aparatur electric 3aeroter"4*
5 atin+erea unor suprafe!e "etalice
aflate accidental su) tensiune*
DECE0 8 9 :
5
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE RISC
IDENTIFICA(I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
,de+c!ie!e@ a!a&e*!i.
CONSEA
CIN(A
MA3IM
PREVIA
?IBIL
CLASA
DE
BRAVIA
TATE
CLASA DE
PROBAA
BILITATE
NIVEL DE
RISC
FACTORI DE RISC
PROPRII
E3ECUTANTULUI
FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII
DE MUNC
ACTIUNI
BRESITE
7.0ta!ionarea n ,ona de ac!iune por!ii n ti"pul
opera!iei de nc.idere ,F6.
IT/
:<57>?
,ile
; < :
9.Cderea la acelai nivel prin "piedecare,
alunecare, de,ec.ili)rare datorit neo)servrii
o)stacolelor ,F7..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
OMISIUNI
;.(eutili,area ec.ipa"entului individual de
protec!ie 3salopet, )ocanci4 ,F8..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
:.(eanun!area efului ierar.ic de e1isten!a unei
stri preaccidentale, sau care poate favori,a
sustra+erea de )unuri din incinta colii,F9..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
SOLICITARE
FI?IC
7. Efort dina"ic,F-<.. IT/
;5:< ,ile
9 < ;
SOLICITARE
PSICIC
9. Opera!ii repetitive de ciclu "ediu,F--.. IT/
;5:< ,ile
9 < ;
;. 0tresul datorat "uncii 3 lucrul pe ti"p de
noapte, pa, de )unuri4 ,F-/..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
:. Deci,ii dificile n ti"p scurt,F-0.. IT/
;5:< ,ile
9 ; 9
<. A+resivitate fi,ic i ver)al venit din partea
unor persoane ruinten!ionate,F-1..
IT/
:<57>?
,ile
; : ;
6
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE RISC
IDENTIFICA(I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
,de+c!ie!e@ a!a&e*!i.
CONSEA
CIN(A
MA3IM
PREVIA
?IBIL
CLASA
DE
BRAVIA
TATE
CLASA DE
PROBAA
BILITATE
NIVEL DE
RISC
FACTORI DE RISC
PROPRII
MEDIULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC FI?IC
7. Te"peratura ridicat n ,ilele clduroase
3caniculare4 ,F-2.
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
9.Te"peratur sc,ut n ,ilele fri+uroase 3+eroase4
,F-6..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
;. Curen!i puternici de aer la lucrul n aer li)er,F-7.. IT/
; ,ile
7 ; 7
:. Presiune ridicat sau sc,ut a aerului n func!ie
de condi!iile at"osferice,F-8..
IT/
;5:< ,ile
9 ; 9
<. &"iditatea ridicat sau sc,ut a aerului n func!ie
de condi!iile at"osferice,F-9..
IT/
; ,ile
7 ; 7
@. 0trlucire: lucrul cu vi,uali,area unor suprafe!e
"ari de ,pad i +.ea! ilu"inate de soare,F/<..
IT/
; ,ile
7 ; 7
8. Cala"it!i naturale: trsnet, furtun, +rindin, v#nt,
viscol,F/-..
DECE0 8 9 :
>. 6+o"ot cau,at de "i-loacele de transport,F//.. IT/
; ,ile
7 : 7
FACTORI DE
RISC CCIMIC
A. Pre,en!a n aer a +a,elor de eapa"ent re,ultat n
ur"a func!ionrii "otoarelor cu ardere intern,F/0..
IT/
; ,ile
7 : 7
7?. Pre,en!a pul)erilor n suspensie n aer antrenate
de curen!ii de aer n ,ilele secetoase,F/1..
IT/
; ,ile
7 : 7
FACTORI DE
RISC BIOLOBIC
77. Conta"inare cu virusuri, )acterii, ciuperci n ur"a
contactelor cu diferite persoane,F/2..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
79. /ucturi ale ani"alelor periculoase 3c#ini
co"unitari, o)olani4 ,F/6..
IT/
;5:< ,ile
9 < ;
7
NiDel"l de !i+c 4lo$al al loc"l"i de &"%c' e+*e:
31
1
31
1
0 (7 7) 0 (6 6) 0 (5 5) 4 (4 4) 11 (3 3) 5 (2 2) 6 (1 1)
2, 9
0 7 0 6 0 5 4 4 11 3 5 2 6 1
i i
i
rg
i
i
r R
x x x x x x x x x x x x x x
N
x x x x x x x
r
=
=

+ + + + + +
= = =
+ + + + + +

INTERPRETAREA RE?ULTATELOR EVALURII


NiDel"l de !i+c 4lo$al calc"la* e%*!" loc"l de &"%c' Ea;%icF e+*e e4al c" /@9 Daloa!e ce Gl G%cad!ea;' G% ca*e4o!ia
loc"!ilo! de &"%c' c" %iDel de !i+c &edi".
Re,ultatul este sus!inut de BFi5a de eDal"a!e C, din care se o)serv c din totalul de 9@ factori de risc identifica!i, : depesc ca
nivel par!ial de risc valoarea ;.
Accident rutier datorat ne+li-en!ei lucrtorului, at#t n
deplasarea lui la locul de "unc c#t i n curtea colii ,F-.
Electrocutare prin atin+ere indirect ,F2.
0ta!ionarea n ,ona de ac!iune por!ii n ti"pul opera!iei de
nc.idere ,F6.
Cala"it!i naturale: trsnet, furtun, +rindin, v#nt,
viscol,F/-..
Pentru di"inuarea sau eli"inarea celor : factori de risc 3care se situea, n do"eniul inaccepta)il4, sunt necesare "surile
+eneric pre,entate n BFi5a de &'+"!i !o"+eC pentru locul de "unc E a;%icF.
2n ceea ce privete reparti!ia factorilor de risc pe sursele +eneratoare, situa!ia se pre,int dup cu" ur"ea,
7A,9; D, factori proprii mijloacelor de producie*
:@,7@ D, factori proprii mediului de munc*
7A,9; D, factori proprii sarcinii de munc*
7<,;> D, factori proprii executantului.
Din anali,a Fi5ei de eDal"a!e se constat c 7<,;> D dintre factorii de risc identifica!i pot avea consecin!e ireversi)ile asupra
e1ecutantului , DECES sau INVALIDITATE)
8
FIA DE MSURI PROPUSE
LOCUL DE MUNC: PAZNIC
9