Sunteți pe pagina 1din 3

Tema1: Introducere in Dreptul Financiar

1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar.


2. Definitia, principiile, metodele DR. Funciar.
3. Sistemul DR. Funciar si legatura lui cu alte ramuri de drept.
1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar
Obiectul de reglementare a D. Func. - sunt raporturile sociale ce apar in timpul folosirii
pamintului.
Specificul raporturilor e legat de functiile pe care le indeplineste pamintul pentru diferite
ramuri ale economiei nationale.
In agricultura si silvicultura pamintul e principalul mijloc de productie, unde stratul fertil
are o insemnatate hotaritoare.
Cu totul alte functii au terenurile de pamint in restul sferelor de activitate economica.
Pentru industrie, transport, construcii, localitati, terenurile sunt spatiu, suprafata, teren de
amplasare a cladirilor,utilajelor, cailor de comunicatie .
Indeplinirea acestor functiigenereaa aparitia si e!istenta raporturilor funciare, e!primate
in relatii sociale ce apar la atri"uirea, folosirea, retragerea si protectia terenurilor de pamint.
#eiesind din aceea ca pamintul ca principalul mijloc de productie si conditia principala
pentru satisfacerea cerintilor materiale a societatii, se afla in legatura cu celealte componente
ale naturii si reulta ca raporturile funciare interactioneaa cu cele silvice, acvatice si tre"uie
sa sta"ilim ca raporturile funciare au caracter prioritar fata de celelalte grupuri de raporturi
sociale din domeniul folosirii o"iectelor naturale.
$stai in conditiile efectuarii reformei agrare si a celei funciare, caracterul raporturilor
juridice funciare se schim"a radical. %recerea de la nationaliarea la privatiarea pamintului,
infaptuirea demonopoliarii proprietatii de stat asupra pamintului si improprietarirea rela a
taranilor prin legiferarea dreptului de proprietate, confirma aparitia si e!istenta unor noi
particularitati ale raporturilor funciare.
Dupa sta"ilirea noilor forme de proprietate aasupra pamintului, raporturile funciare au
do"indit caracter patrimonial.
Pamintul e o"iect al raporturilor de vinare-cumparare, gajare, arenda, donare, mostenire
etc. deci terenurile sunt "unuri imo"ile si se incadreaa in circuitul de piata&economic si
civil'.
Pe de alta parte nu toate raporturile sociale, care au ca o"iect pamintul sunt raporturi
funciare& e!. cele ce apar in procesul platii pentru folosirea pamitului, al sta"ilirii si
perceperii impoitului funciar, au ca o"iect pamintul, dar nu sunt de ordin funciar.
#aporturile funciare reglementate de normele dreptului funciar devin raporturi juridice
funciare& Constitutia #(, normele Codului Funciar s.a acte normative emise conform
legislatiei in vigoare'.
#elatiile din sfera folosirii si protectiei altor "ogatii naturale, su"sol, paduri, ape, regnul
animal si vegetal, aerul sunt reglementate prin legislatie speciala&e!. Codul apelor'.
Subiectii raportului funciar se numesc detinatorii de terenuri.
Obiecte sunt sectoare de teren, cotele de teren si dreptul asupra lor.
#aporturile juridice funciare sunt unice dupa forma lor si se impart in mai multe tipuri :
A. Dupa continutul reglementarilor juridice al drepturilor si o"ligatiilor su"iectilor :
de proprietate funciara )
din domeniul administrarii de stat al pamintului )
de protectie a pamintului.
. Dupa categorii de terenuri :
cu destinatie agricola )
cu destinatie industriala )
e!travilanul localitatilor )
intravilanul localitatilor.
#aporturile financiare care apar in procesul posesiunii si folosirii a terenurilor de pamint
si a drepturilor asupra lor, constituie obiectul de reglementare a dreptului funciar.
2. Definitia, principiile, metodele DR. Funciar.
Dreptul funciar ! ramura distincta in sistemul national juridic cuprinde o totalitate de
norme juridice sta"ilite sau sanctionate de stat, care reglementeaa raporturi sociale de
folosire a pamintului, conditiile si mijloacele de productie, in scopul folosirii lui rationale, al
im"ogatirii solului, precum si al apararii drepturilor si intereselor ale su"iectilor relatiilor
funciare.
Dreptul funciar car amura de drept distincta are o"iectul sau de reglementare, principii si
metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in ivoarele acestor ramuri.
"rincipiile dreptului funciar #
Diversitatea si egalitatea juridica a tipurilor si formelor de proprietate asupra
pamintului )
Circuitul terenului ca o"iect de dispunere )
Folosirea rationala a pamintului )
$dministrarea de stat a fondului funciar )
#aspunderea juridica pentru incalcarea legii funciare )
*ospodarirea sinestatatoare conform destinatiei lor)
+galitatea su"iectilor privind folosirea pamintului.
$etode de reglementare#
- metoda imperativ-o"ligatorie)
- metoda dispoitiva.
$etoda imperati%&obligatorie ! preinta prescriptii si interdictii pentru indeplinire de
catre detinatorii de trenuri.
$etoda dispo'iti%a ! mai multe conduite si sta"ilirea unor limite de comportament a
participantilor la relatiile funciare si atri"uirea posi"ilitatilor de a reglementa li"er, de
sinestatator relatiile dintre ei conform legislatiei in vigoare.
In ca de neindeplinire "inevola a normelor de Drept Funciar si de incalcarea drepturilor
si o"ligatiunilor sta"ilite de ele se aplica constringeri din partea statului, care prevad tragerea
la raspundere.&+!. la folosirea irationala si cu incalcarea destinatiei terenurilor, autoritatile
pu"lice pot retrage terenurile din folosinta conform legislatiei in vigoare'.
3.Sistemul DR. Funciar si legatura lui cu alte ramuri de drept.
Sistemul Dr. Func. , cuprinde totalitatea institutiilor juridice financiare care au strinsa
legatura intre ele si o aranjare logica consecutiva, dupa rolul si insemnatatea lor, in
reeglementarea raporturilor funciare.
Sistemul Dr. Func. ca disciplina cuprinde partea generala si partea speciala.
"artea generala , cuprinde notiuni de fond, o"iectul si metoda Dr.Func, particularitatile
raporturilor juridice, ivoarele.
"artea speciala , cuprinde regimul juridic al categoriilor de terenuri,institutiile acestor
parti, norme concrete ce reglementeaa raporturi funciare omogene.
(orelatia cu alte ramuri de drept
Dr. Func. ! Dr. (onstitutional
- normele constitutionale privind proprietatea )
- economia de piata )
- varietatea formelor de gospodarie si si aparea drepturilor si intereselor
proprietarului e "aa legislativa a Dr. Func.&art.-,./,10/,101, Constitutie'.
Dr. Func. ! Dr. (i%il
- nastera relatiilor de proprietate )
- vinarea , cumpararea, donarea, mostenirea, schim"ul, arenda )
- drepturile patrimoniale)
- apararea juridical a dr. funciare etc.
Dr. Func. ! Dr. Administrati%
- sanctiuni administrative cu privire la folosirea irationala a terenului )
- raspundera administrativa a persoanelor vinovate de incalcare a legislatiei
funciare, dovedesc e!istenta legaturii dreptului funciar cu dreptul administrativ.
Fara folosirea pamintului e imposi"ila folosirea celorlalte o"iecte si resurse naturale.
Deci corelatia Dr. Funciar cu ramurile ecologice de drept&dr. apelor, silvic, su"solului' e
conditionata de faptul ca pamintul ca o parte a mediului natural e un amplasament a
totalitatii o"iectelor naturale, de unde reulta necesitatea ecologiarii normelor dr. funciar
si a legaturii lor cu protectia o"iectelor naturii in ansam"lu.