Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

BdMihail Kogalniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, Cod postal 05010, Bucure!ti, "o#ania
Http://www.unibuc.ro

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN
- nvmnt cu frecven -
Nr. !"#$ %&.&%.%&'
Art.& (r)*e c+ntr,ctu*u)
1.Un)ver-)t,te, .)n /ucure0t), cu sediul n bd. Mihail Koglniceanu nr. 36 - 46, sector 5, Facultatea de
1TIINE (OLITICE prin reprezentanii si legali2 Rect+r 3r+f..r. 4)rce, Dum)tru !i Dec,n 3r+f. .r.
L,uren)u V*,. n calitate de instituie de n"#$nt superior, autorizat s ad#it studeni pentru locurile
de studiu %inanate de la /U5ET !i pe locurile de studiu cu TA6,
!i
&. Dn,$D* .''''................................'''''' cu do#iciliul stabil n
'''''''.............., .................''''''......................, legiti#at cu (.).*+.). seria'.......nr.
'''''''.., +,-............''''...................... n calitate de student la Facultatea de
''''''''' progra#ul de studii uni"ersitare de licen .do#eniul*specializarea/...............
'..............................................., denu#it* n continuare 01tudentul2,
Art. O7)ectu* C+ntr,ctu*u)
+ontractul are ca obiect derularea acti"itilor curriculare !i e3tracurriculare, regle#ent$nd raporturile dintre
4ni"ersitatea din (ucure!ti !i student* n#atriculat* 3e un *+c .e -tu.)u -u7ven)+n,t .e *, 7u8et
$ cu t,9 : n acord cu legislaia aplicabil.
56n"#$ntul cu %rec"en se caracterizeaz prin acti"iti de n"#$nt !i*sau de cercetare
progra#ate pe durata ntregii zile, speci%ice %iecrui ciclu de studii uni"ersitare, apro3i#ati" uni%or#
distribuite spt#$nal*zilnic pe parcursul se#estrului, presupun$nd nt$lnirea ne#i7locit, n spaiul
uni"ersitar, a studenilor cu cadrele didactice !i de cercetare2.con%or# art.138 lit.a din 9egea 1*&:11/.
Art. ! Termenu*
-rezentul contract intr n "igoare la data de !i !i produce e%ectele pe ntreaga perioada de studii
uni"ersitare de licen.

Art. ' Dre3tur)*e 0) +7*)8,))*e Un)ver-)t)) .)n /ucure0t)
'.& 4ni"ersitatea din (ucure!ti are ur#toarele drepturi2
a/ s supra"egheze !i s ur#reasc prin inter#ediul ;ecanului #odul n care studentul !i respect
toate ndatoririle pre"zute n 9egea 1*&:11, +arta 4ni"ersitar, <egula#entul pri"ind acti"itatea
pro%esional a studentului, +odul studentului !i n alte dispoziii legale incidente=
b/ s i#ple#enteze !i s aplice siste#ul de e"aluare a cuno!tinelor, abilitilor !i co#petenelor, s
stabileasc !i s aplice nor#ele de ntrerupere #edical sau din alte #oti"e a studiilor, precu# !i s asigure
respectarea <egula#entului pri"ind siste#ul de credite trans%erabile.
'. 4ni"ersitatea din (ucure!ti are ur#toarele obligaii2
a/ s asigure in%rastructura !i suportul logistic de derulare a acti"itilor pre"zute la art.& con%or#
planurilor de n"#$nt=
b/ s asigure condiiile de e3ercitare a drepturilor studentului, n con%or#itate cu legislaia n "igoare.
Art. ; Dre3tur)*e 0) +7*)8,))*e Stu.entu*u)
;.& 1tudentul are ur#toarele drepturi>
a/ s participe la instruirea pre"zut n curriculu# !i la acti"itile e3tracuriculare organizate n
con%or#itate cu pre"ederile +artei 4ni"ersitare !i cele ale 1enatului 4ni"ersitii=
b/ s utilizeze baza #aterial !i logistic, a"$nd acces la toate ser"iciile legate de procesul de
n"#$nt sau de acti"itatea sporti", cultural, de orientare pro%esional !i de consiliere n carier=
c/ pe ntreaga durat de !colarizare, n con%or#itate cu <egula#entul de acordare a burselor, studentul
poate bene%icia de burse %inanate de la bugetul de stat.
Art.;. 1tudentul are ur#toarele obligaii>
a/ s respecte nor#ele de disciplin !i etic uni"ersitar cuprinse n 91*&:11, +odul studentului, +arta
4ni"ersitar, <egula#entul de acti"itate pro%esional a studenilor, in celelalte regula#ente ale
4ni"ersitatii din (ucuresti, precu# si in toate actele nor#ati"e si*sau incidente, s %oloseasc cu
gri7 bunurile #ateriale e3istente n spaiile de n"#$nt, c#ine, cantine, biblioteci, !i s le
pstreze n bun stare, %iind responsabil de e"entualele daune produse.
b/ s achite ta3a , n cazul n care studentul este n#atriculat pe locurile cu ta3, ast%el>
1* &

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
BdMihail Kogalniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, Cod postal 05010, Bucure!ti, "o#ania
Http://www.unibuc.ro

- anual, ta3a integral p$n la 3: octo#brie a anului n curs sau semestrial, 5: ? din ta3a anual, n
pri#ele 3: zile calendaristice de la nceperea %iecrui se#estru. @3cepiile sunt aprobate de decanul
%acultii. n ter#en de cel #ult cinci zile lucrtoare de la data achitrii ta3ei de !colaritate, studentul are
obligaia s prezinte la secretariatul Facultii do"ada e%ecturii plii.
c/ s anune secretariatului %acultii orice schi#bare a datelor personale .nu#e, adresa, nu#r de tele%on
etc/ n ter#en de 3: zile calendaristice de la producerea #odi%icrii.
6n cazul e3#atricularii, din #oti"e i#putabile studentului, ta3ele achitate nu se restituie.
,eachitarea ta3ei la ter#enele stabilite duce la e3#atriculare.

Art.< Cu,ntumu* t,9e)
+uantu#ul ta3ei de studiu se aprob anual de 1enatul 4ni"ersitii. 6n anul uni"ersitar &:14* &:15 ta3a
de studii este de 3::: lei*an. Arice #odi%icare a ta3ei, ncep$nd cu ur#atorul an uni"ersitar, "a %ace
obiectul unui act adiional.
Art.= >)n,n,re, -tu.))*+r
=.& 9a nceputul anului uni"ersitar, incepand cu al ))-lea an de studii, se e"alueaz locurile %inanate de
la buget r#ase disponibile.
9ocurile r#ase disponibile dup acoperirea cazurilor sociale, dar nu #ai #ult de 15 ? din totalul
locurilor %inanate de la buget B se ocup n ordinea descresctoare a punctelor obinute de studeni prin
nsu#area produsului rezultat din nu#rul de credite !i nota acordat, la %iecare disciplin din planul de
n"#$nt, ast%el nc$t pentru 6: de credite s se obin ntre 3:: !i 6:: de puncte.
1tudentul care nu se cali%ic pentru locurile sub"enionate "a ocupa un loc cu ta3.
=. 6n organizarea %or#aiunilor de studiu nu se %ace distincie ntre studentul ad#is pe locurile
sub"enionate de la buget !i cel care studiaz pe locurile cu ta3.
Art.#. S,nc)un)
,erespectarea de ctre student a obligaiilor pre"zute la art.5.&. atrage dup sine aplicarea sanciunilor
pre"zute n <egula#entele 4ni"ersitii.
Art. " ?ncet,re, c+ntr,ctu*u)
-rezentul contract nceteaz>
-la s%$r!itul perioadei pentru care a %ost ncheiat=
-la iniiati"a 4ni"ersittii, n cazul e3#atriculrii studentului=
-la cererea studentului.
Art.&% D)-3+@))) f)n,*e
&%.& +lauzele prezentului contract au "alabilitate pe ntreaga durat a studiilor uni"ersitare de licen !i
constituie legea prilor.
&%. -rezentul contract nu se #odi%ic n ti#pul anului uni"ersitar.
&%.! Arice #odi%icare a prezentului contract se poate %ace nu#ai pe baza unui act adiional, se#nat la
nceput de an uni"ersitar.
&%.' Arice nenelegeri decurg$nd din interpretarea !i e3ecutarea prezentului contract "or %i soluionate
de ctre pri n pri#ul r$nd pe cale a#iabil, cu respectarea <egula#entelor 4ni"ersitii !i a nor#elor
legale n "igoare.
&%.; -rezentul contract se co#pleteaza cu pre"ederile +artei 4ni"ersitare, <egula#entului pri"ind
acti"itatea pro%esional a studentului, +odului studentului, 9 1*&:11, 9 &CC*&::4, A4D 133*&:::
#odi%icata de 9 &&4*&::5 !i oricror alte dispoziii legale incidente.
6ncheiat astzi ''''''''''' n & e3e#plare.
RECTOR:
3r+f. .r. 4)rce, Dum)tru: 3r)n m3utern)c)t
Dec,n 3r+f.un)v..r. L,uren)u V*,.
D)rec), 5ener,* A.m)n)-tr,t)v:
Ec. A.r),n A*7u
D)rec), Aur).)c
Br. .r. D),n, (etre-cu
1tudent,
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&* &