Sunteți pe pagina 1din 29

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE


SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2008 - 2013
Anexa nr. 10 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari
tol graf Titlu col at preliminata
A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5000 TOTAL GENERAL


______________ 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85 15.997.701 16.887.118 18.070.511
01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69 15.970.250 16.858.953 18.041.698
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
6600 SANATATE 15.870.566 14.516.287 14.740.574 1,55 14.935.458 15.768.554 16.868.579
01 CHELTUIELI CURENTE 15.813.527 14.514.620 14.713.974 1,37 14.908.007 15.740.389 16.839.766
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
Anexa nr. 10 / 01 Pag. 2 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari
tol graf Titlu col at preliminata
A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL


CURENT -7.968
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 765.689 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
01 CHELTUIELI CURENTE 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
5005 CHELTUIELI - TOTAL 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85 15.997.701 16.887.118 18.070.511
01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69 15.970.250 16.858.953 18.041.698
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85 15.997.701 16.887.118 18.070.511
01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69 15.970.250 16.858.953 18.041.698
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
Anexa nr. 10 / 01 Pag. 3 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari
tol graf Titlu col at preliminata
A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
6605 SANATATE 15.870.566 14.516.287 14.740.574 1,55 14.935.458 15.768.554 16.868.579
01 CHELTUIELI CURENTE 15.813.527 14.514.620 14.713.974 1,37 14.908.007 15.740.389 16.839.766
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
6605 01 Administratia centrala 90.454 165.353 390.000 135,86
02 Servicii publice descentralizate 159.290 110.330 251.659 128,10
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice si dispozitive medicale 4.896.007 4.427.481 4.227.481 -4,52

01 Medicamente cu si fara contributie


personala 3.094.697 2.200.812 2.000.813 -9,09

02 Medicamente pentru boli cronice cu


risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968

03 Materiale sanitare specifice utilizate


in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598

04 Servicii medicale de hemodializa


si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686
Anexa nr. 10 / 01 Pag. 4 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari
tol graf Titlu col at preliminata
A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

05 Dispozitive si echipamente medicale 110.876 95.417 95.416


04 Servicii medicale in ambulator 2.618.593 1.892.840 1.892.840

01 Asistenta medicala primara 1.456.552 1.105.503 1.105.503

02 Asistenta medicala pentru specialitati


clinice 389.958 321.939 321.939

03 Asistenta medicala stomatologica 78.797 62.739 62.739

04 Asistenta medicala pentru specialitati


paraclinice 602.873 324.897 324.897

05 Asistenta medicala in centre medicale


multifunctionale 90.413 77.762 77.762
05 Servicii de urgenta prespitalicesti
si transport sanitar 555.574 618.756 618.756
06 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 7.516.659 7.263.461 7.321.772 0,80

01 Spitale generale 7.446.750 7.198.235 7.256.546 0,81

04 Unitati de recuperare-reabilitare a
sanatatii 69.909 65.226 65.226
07 Ingrijiri medicale la domiciliu 19.272 19.087 19.087
11 Prestatii medicale acordate in baza
documentelor internationale 14.717 18.979 18.979
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 765.689 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
01 CHELTUIELI CURENTE 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
6805 05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 495.484 583.627 622.378 6,64
Anexa nr. 10 / 01 Pag. 5 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari
tol graf Titlu col at preliminata
A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01 Asistenta sociala in caz de boli 495.484 583.627 622.378 6,64


06 Asistenta sociala pentru familie si
copii 270.205 339.872 362.438 6,64
9705 REZERVE 138.734 136.291 139.946 2,68 143.587 152.026 163.109
02 Fond de rezerva al Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate 138.734 136.291 139.946 2,68 143.587 152.026 163.109
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz
pe anii 2008 - 2010
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)
Anexa nr. 10 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere
tol capi- ra- pa / ti- ne-
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009
tol graf Titlu col at preliminata

A B 1 2 3 4=3/2

5005 CHELTUIELI - TOTAL 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85


01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90
01 Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 84.940 -8,30
01 Salarii de baza 59.635 62.092 60.214 -3,02
02 Salarii de merit 1.977 510 495 -2,94
03 Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 2.800 -2,95
04 Spor de vechime 11.623 12.039 7.000 -41,86
05 Sporuri pentru conditii de munca 281
06 Alte sporuri 3.400 2.279 1.700 -25,41
07 Ore suplimentare 856 46
08 Fond de premii 6.886 5.315 5.300 -0,28
09 Prima de vacanta 5.271 2.390 4.000 67,36
12 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 3.163 2.800 1.500 -46,43
13 Indemnizatii de delegare 135 120 150 25,00
30 Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 1.500 -30,20
03 Contributii 28.712 25.112 22.313 -11,15
01 Contributii de asigurari sociale de
stat 20.277 18.708 16.636 -11,08
02 Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 424 -5,36
03 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 5.833 4.809 4.320 -10,17
04 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 469 178 212 19,10
06 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1.041 969 721 -25,59
07 Contributii la Fondul de garantare a
creantelor salariale 2
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37
01 Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 14.559.932 1,37
01 Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774
02 Materiale pentru curatenie 265 245 245
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534
04 Apa, canal si salubritate 397 443 443
05 Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531
06 Piese de schimb 505 382 382
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 4.148 4.129 4.129
09 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
Anexa nr. 10 / 02 Pag. 2 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere
tol capi- ra- pa / ti- ne-
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009
tol graf Titlu col at preliminata

A B 1 2 3 4=3/2

30 Alte bunuri si servicii pentru


intretinere si functionare 19.709 44.274 240.711 443,68
02 Reparatii curente 1.873 1.148 1.149 0,09
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662
30 Alte obiecte de inventar 1.293 662 662
06 Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322
02 Deplasari in strainatate 241 130 130
11 Carti, publicatii si materiale
documentare 462 276 276
12 Consultanta si expertiza 10 47 47
13 Pregatire profesionala 483 149 149
14 Protectia muncii 88 90 90
30 Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964
01 Reclama si publicitate 115
02 Protocol si reprezentare 5
04 Chirii 2.689 3.597 3.597
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47
03 Alte dobanzi 24.600 38.000 54,47
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 38.000 54,47
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64
02 Ajutoare sociale 765.730 923.499 984.816 6,64
01 Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 984.816 6,64
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68
01 Active fixe 62.483 1.502 26.600 1.670,97
01 Constructii 224
02 Masini, echipamente si mijloace de
transport 480 1.174 20.000 1.603,58
30 Alte active fixe 61.779 328 6.600 1.912,20
03 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 2.524 165
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -8.009
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85
01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68
Anexa nr. 10 / 02 Pag. 3 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere
tol capi- ra- pa / ti- ne-
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009
tol graf Titlu col at preliminata

A B 1 2 3 4=3/2

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
6605 SANATATE 15.870.566 14.516.287 14.740.574 1,55
01 CHELTUIELI CURENTE 15.813.527 14.514.620 14.713.974 1,37
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90
01 Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 84.940 -8,30
01 Salarii de baza 59.635 62.092 60.214 -3,02
02 Salarii de merit 1.977 510 495 -2,94
03 Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 2.800 -2,95
04 Spor de vechime 11.623 12.039 7.000 -41,86
05 Sporuri pentru conditii de munca 281
06 Alte sporuri 3.400 2.279 1.700 -25,41
07 Ore suplimentare 856 46
08 Fond de premii 6.886 5.315 5.300 -0,28
09 Prima de vacanta 5.271 2.390 4.000 67,36
12 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 3.163 2.800 1.500 -46,43
13 Indemnizatii de delegare 135 120 150 25,00
30 Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 1.500 -30,20
03 Contributii 28.712 25.112 22.313 -11,15
01 Contributii de asigurari sociale de
stat 20.277 18.708 16.636 -11,08
02 Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 424 -5,36
03 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 5.833 4.809 4.320 -10,17
04 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 469 178 212 19,10
06 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1.041 969 721 -25,59
07 Contributii la Fondul de garantare a
creantelor salariale 2
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37
01 Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 14.559.932 1,37
01 Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774
02 Materiale pentru curatenie 265 245 245
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534
04 Apa, canal si salubritate 397 443 443
05 Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531
06 Piese de schimb 505 382 382
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 4.148 4.129 4.129
09 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
30 Alte bunuri si servicii pentru
Anexa nr. 10 / 02 Pag. 4 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere
tol capi- ra- pa / ti- ne-
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009
tol graf Titlu col at preliminata

A B 1 2 3 4=3/2

intretinere si functionare 19.709 44.274 240.711 443,68


02 Reparatii curente 1.873 1.148 1.149 0,09
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662
30 Alte obiecte de inventar 1.293 662 662
06 Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322
02 Deplasari in strainatate 241 130 130
11 Carti, publicatii si materiale
documentare 462 276 276
12 Consultanta si expertiza 10 47 47
13 Pregatire profesionala 483 149 149
14 Protectia muncii 88 90 90
30 Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964
01 Reclama si publicitate 115
02 Protocol si reprezentare 5
04 Chirii 2.689 3.597 3.597
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367
30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47
03 Alte dobanzi 24.600 38.000 54,47
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 38.000 54,47
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68
01 Active fixe 62.483 1.502 26.600 1.670,97
01 Constructii 224
02 Masini, echipamente si mijloace de
transport 480 1.174 20.000 1.603,58
30 Alte active fixe 61.779 328 6.600 1.912,20
03 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 2.524 165
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -7.968
6605 01 Administratia centrala 90.454 165.353 390.000 135,86
02 Servicii publice descentralizate 159.290 110.330 251.659 128,10
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice si dispozitive medicale 4.896.007 4.427.481 4.227.481 -4,52

01 Medicamente cu si fara contributie


personala 3.094.697 2.200.812 2.000.813 -9,09

02 Medicamente pentru boli cronice cu


risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968

03 Materiale sanitare specifice utilizate


in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598
Anexa nr. 10 / 02 Pag. 5 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere
tol capi- ra- pa / ti- ne-
Realizari Executie Propuneri 2010 / 2009
tol graf Titlu col at preliminata

A B 1 2 3 4=3/2

04 Servicii medicale de hemodializa


si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686

05 Dispozitive si echipamente medicale 110.876 95.417 95.416


04 Servicii medicale in ambulator 2.618.593 1.892.840 1.892.840

01 Asistenta medicala primara 1.456.552 1.105.503 1.105.503

02 Asistenta medicala pentru specialitati


clinice 389.958 321.939 321.939

03 Asistenta medicala stomatologica 78.797 62.739 62.739

04 Asistenta medicala pentru specialitati


paraclinice 602.873 324.897 324.897

05 Asistenta medicala in centre medicale


multifunctionale 90.413 77.762 77.762
05 Servicii de urgenta prespitalicesti
si transport sanitar 555.574 618.756 618.756
06 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 7.516.659 7.263.461 7.321.772 0,80

01 Spitale generale 7.446.750 7.198.235 7.256.546 0,81

04 Unitati de recuperare-reabilitare a
sanatatii 69.909 65.226 65.226
07 Ingrijiri medicale la domiciliu 19.272 19.087 19.087
11 Prestatii medicale acordate in baza
documentelor internationale 14.717 18.979 18.979
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 765.689 923.499 984.816 6,64
01 CHELTUIELI CURENTE 765.730 923.499 984.816 6,64
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64
02 Ajutoare sociale 765.730 923.499 984.816 6,64
01 Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 984.816 6,64
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -41
6805 05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 495.484 583.627 622.378 6,64

01 Asistenta sociala in caz de boli 495.484 583.627 622.378 6,64


06 Asistenta sociala pentru familie si
copii 270.205 339.872 362.438 6,64
9705 REZERVE 138.734 136.291 139.946 2,68
02 Fond de rezerva al Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate 138.734 136.291 139.946 2,68
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2008-2013

Anexa nr. 10 / 03 Pag. 1 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

0001 05 VENITURI - TOTAL 15.780.539 15.458.763 15.865.336 2,63 16.785.337 18.078.693 19.449.813

0002 I.VENITURI CURENTE 14.316.371 14.392.251 14.388.773 -0,02 15.338.574 16.612.078 17.957.849

2000 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 14.243.569 14.331.637 14.328.710 -0,02 15.323.274 16.596.778 17.942.549

2005 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 7.022.191 7.218.598 7.134.855 -1,16 7.650.126 8.288.327 8.960.328

03 Contributii de asigurari sociale de


sanatate datorate de angajatori 7.022.191 7.218.598 7.134.855 -1,16 7.650.126 8.288.327 8.960.328

01 Contributii de la persoane juridice


sau fizice, care angajeaza personal
salariat 6.153.474 6.299.366 6.066.475 -3,70 6.653.566 7.220.663 7.818.920

02 Contributii pentru asigurari sociale


de sanatate datorate de persoanele
aflate in somaj 30.355 92.556 92.557 57.723 58.088 58.712

03 Venituri incasate in urma valorifica-


rii creantelor de catre Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor
Statului 51.064 32.000 1.000 -96,87 10.500 13.000 15.000

04 Contributii pentru concedii si


indemnizatii de la persoane juridice
sau fizice 785.124 785.839 960.519 22,23 919.416 987.599 1.058.622

05 Contributii pentru concedii si


indemnizatii datorate de persoanele
aflate in somaj 1.877 8.837 14.304 61,86 8.921 8.977 9.074
Anexa nr. 10 / 03 Pag. 2 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

06 Contributia suportata de angajator


pentru concedii si indemnizatii
datorate de persoanele aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala 297

2105 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 7.221.378 7.113.039 7.193.855 1,14 7.673.148 8.308.451 8.982.221

03 Contributii de asigurari sociale de


sanatate datorate de asigurati 7.161.585 7.082.860 6.842.648 -3,39 7.304.385 7.921.240 8.575.797

01 Contributia datorata de persoanele


asigurate care au calitatea de
angajat 6.838.290 6.136.518 6.583.089 7,28 7.037.426 7.637.240 8.270.012

02 Contributia datorata de alte persoane


asigurate 238.202 936.018 249.566 -73,34 263.428 280.243 301.781

03 Contributii pentru concedii si


indemnizatii datorate de asigurati 2.307 10.324 9.993 -3,21 3.531 3.757 4.004

04 Contributia datorata de pensionari 82.785

05 Contributii facultative ale asiguratilor 2.069 2.619 2.707 3,36 2.838 2.990 2.991

50 Alte contributii pentru asigurari


sociale datorate de asigurati 57.725 27.560 348.500 1.164,51 365.925 384.221 403.433

2900 05 C.VENITURI NEFISCALE 72.802 60.614 60.063 -0,91 15.300 15.300 15.300

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 68.814 60.013 60.063 0,08 15.300 15.300 15.300

3005 VENITURI DIN PROPRIETATE 773

50 Alte venituri din proprietate 773

3105 VENITURI DIN DOBANZI 68.041 60.013 60.063 0,08 15.300 15.300 15.300

03 Alte venituri din dobanzi 68.041 60.013 60.063 0,08 15.300 15.300 15.300

3600 05 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3.988 601

3605 DIVERSE VENITURI 1.360

50 Alte venituri 1.360


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 3 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

3705 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE


SUBVENTIILE 2.628 601

01 Donatii si sponsorizari 2.628 601

4100 05 IV SUBVENTII 1.464.168 1.066.512 1.476.563 38,45 1.446.763 1.466.615 1.491.964

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE


ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.464.168 1.066.512 1.476.563 38,45 1.446.763 1.466.615 1.491.964

4205 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 328.855 336.698 394.364 17,13 369.077 378.673 387.383

22 Contributii de asigurari de sanatate


persoane care satisfac serviciul militar
in termen 1.572

23 Contributii de asigurari de sanatate


pentru persoane care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest
preventiv 21.095 944 995 5,40 1.027 1.054 1.078

26 Subventii primite de bugetul fondului


national unic de asigurari sociale de
sanatate 198.843 235.894 294.333 24,77 251.963 258.514 264.460

27 Contributii de asigurari de sanatate


pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului 107.345 99.860 99.036 -0,83 116.087 119.105 121.845

4305 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.135.313 729.814 1.082.199 48,28 1.077.686 1.087.942 1.104.581

02 Contributii de asigurari de sanatate


pentru persoane care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest
preventive 329 22.610 23.401 3,50 24.150 24.826 25.447

03 Contributii de asigurari de sanatate


pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului 1 112 114 1,79 117 121 123

05 Contributii de asigurari de sanatate


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 4 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

pentru persoane care se afla in concediu


medical sau in concedii medicale pentru
ingrijirea copilului bolnav in varsta
de pana la 7 ani 1.530

06 Contributii de asigurari de sanatate pentru


persoane care se afla in concediu
medical din cauza de accidente de
munca si boli profesionale 1.369 1.377 1.377 1.140 1.200 1.643

11 Contributii de asigurari de sanatate


pentru persoanele beneficiare de
ajutor social 17.044 35.859 65.576 82,87 67.675 69.570 71.309

12 Sume alocate din veniturile proprii


ale Ministerului Sanatatii 1.115.038 669.643 991.518 48,07 984.417 992.029 1.005.852

13 Contributii din bugetul asigurarilor


sociale de stat, din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, pentru concedii si
indemnizatii datorate persoanelor aflate
in incapacitate temporara de munca din
cauza accident de munca sau boala
profesionala 213 213 187 196 207

5005 CHELTUIELI - TOTAL 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85 15.997.701 16.887.118 18.070.511

01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69 15.970.250 16.858.953 18.041.698

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039

01 Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 84.940 -8,30

01 Salarii de baza 59.635 62.092 60.214 -3,02

02 Salarii de merit 1.977 510 495 -2,94

03 Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 2.800 -2,95


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 5 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

04 Spor de vechime 11.623 12.039 7.000 -41,86

05 Sporuri pentru conditii de munca 281

06 Alte sporuri 3.400 2.279 1.700 -25,41

07 Ore suplimentare 856 46

08 Fond de premii 6.886 5.315 5.300 -0,28

09 Prima de vacanta 5.271 2.390 4.000 67,36

12 Indemnizatii platite unor persoane din


afara unitatii 3.163 2.800 1.500 -46,43

13 Indemnizatii de delegare 135 120 150 25,00

30 Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 1.500 -30,20

03 Contributii 28.712 25.112 22.313 -11,15

01 Contributii de asigurari sociale de


stat 20.277 18.708 16.636 -11,08

02 Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 424 -5,36

03 Contributii de asigurari sociale de


sanatate 5.833 4.809 4.320 -10,17

04 Contributii de asigurari pentru


accidente de munca si boli profesionale 469 178 212 19,10

06 Contributii pentru concedii si


indemnizatii 1.041 969 721 -25,59

07 Contributii la Fondul de garantare a


creantelor salariale 2

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405

01 Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 14.559.932 1,37

01 Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774

02 Materiale pentru curatenie 265 245 245

03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534

04 Apa, canal si salubritate 397 443 443

05 Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 6 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

06 Piese de schimb 505 382 382

08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,


internet 4.148 4.129 4.129

09 Materiale si prestari de servicii cu


caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183

30 Alte bunuri si servicii pentru


intretinere si functionare 19.709 44.274 240.711 443,68

02 Reparatii curente 1.873 1.148 1.149 0,09

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662

30 Alte obiecte de inventar 1.293 662 662

06 Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452

01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322

02 Deplasari in strainatate 241 130 130

11 Carti, publicatii si materiale


documentare 462 276 276

12 Consultanta si expertiza 10 47 47

13 Pregatire profesionala 483 149 149

14 Protectia muncii 88 90 90

30 Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964

01 Reclama si publicitate 115

02 Protocol si reprezentare 5

04 Chirii 2.689 3.597 3.597

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367

30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322

03 Alte dobanzi 24.600 38.000 54,47

02 Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 38.000 54,47

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932

02 Ajutoare sociale 765.730 923.499 984.816 6,64

01 Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 984.816 6,64


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 7 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

01 Active fixe 62.483 1.502 26.600 1.670,97

01 Constructii 224

02 Masini, echipamente si mijloace de


transport 480 1.174 20.000 1.603,58

30 Alte active fixe 61.779 328 6.600 1.912,20

03 Reparatii capitale aferente activelor


fixe 2.524 165

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009

01 Plati efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent -8.009

6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI 16.636.255 15.439.786 15.725.390 1,85 15.997.701 16.887.118 18.070.511

01 CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 15.698.790 1,69 15.970.250 16.858.953 18.041.698

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009

6605 SANATATE 15.870.566 14.516.287 14.740.574 1,55 14.935.458 15.768.554 16.868.579


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 8 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

01 CHELTUIELI CURENTE 15.813.527 14.514.620 14.713.974 1,37 14.908.007 15.740.389 16.839.766

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 107.253 -8,90 108.164 107.429 110.039

01 Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 84.940 -8,30

01 Salarii de baza 59.635 62.092 60.214 -3,02

02 Salarii de merit 1.977 510 495 -2,94

03 Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 2.800 -2,95

04 Spor de vechime 11.623 12.039 7.000 -41,86

05 Sporuri pentru conditii de munca 281

06 Alte sporuri 3.400 2.279 1.700 -25,41

07 Ore suplimentare 856 46

08 Fond de premii 6.886 5.315 5.300 -0,28

09 Prima de vacanta 5.271 2.390 4.000 67,36

12 Indemnizatii platite unor persoane din


afara unitatii 3.163 2.800 1.500 -46,43

13 Indemnizatii de delegare 135 120 150 25,00

30 Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 1.500 -30,20

03 Contributii 28.712 25.112 22.313 -11,15

01 Contributii de asigurari sociale de


stat 20.277 18.708 16.636 -11,08

02 Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 424 -5,36

03 Contributii de asigurari sociale de


sanatate 5.833 4.809 4.320 -10,17

04 Contributii de asigurari pentru


accidente de munca si boli profesionale 469 178 212 19,10

06 Contributii pentru concedii si


indemnizatii 1.041 969 721 -25,59

07 Contributii la Fondul de garantare a


creantelor salariale 2

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 14.568.721 1,37 14.760.627 15.592.646 16.688.405
Anexa nr. 10 / 03 Pag. 9 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

01 Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 14.559.932 1,37

01 Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774

02 Materiale pentru curatenie 265 245 245

03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534

04 Apa, canal si salubritate 397 443 443

05 Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531

06 Piese de schimb 505 382 382

08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,


internet 4.148 4.129 4.129

09 Materiale si prestari de servicii cu


caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183

30 Alte bunuri si servicii pentru


intretinere si functionare 19.709 44.274 240.711 443,68

02 Reparatii curente 1.873 1.148 1.149 0,09

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662

30 Alte obiecte de inventar 1.293 662 662

06 Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452

01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322

02 Deplasari in strainatate 241 130 130

11 Carti, publicatii si materiale


documentare 462 276 276

12 Consultanta si expertiza 10 47 47

13 Pregatire profesionala 483 149 149

14 Protectia muncii 88 90 90

30 Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964

01 Reclama si publicitate 115

02 Protocol si reprezentare 5

04 Chirii 2.689 3.597 3.597

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 10 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

30 TITLUL III DOBANZI 24.600 38.000 54,47 39.216 40.314 41.322

03 Alte dobanzi 24.600 38.000 54,47

02 Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 38.000 54,47

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 26.600 1.495,68 27.451 28.165 28.813

01 Active fixe 62.483 1.502 26.600 1.670,97

01 Constructii 224

02 Masini, echipamente si mijloace de


transport 480 1.174 20.000 1.603,58

30 Alte active fixe 61.779 328 6.600 1.912,20

03 Reparatii capitale aferente activelor


fixe 2.524 165

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968

01 Plati efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent -7.968

6605 01 Administratia centrala 90.454 165.353 390.000 135,86

02 Servicii publice descentralizate 159.290 110.330 251.659 128,10

03 Produse farmaceutice, materiale sanitare


specifice si dispozitive medicale 4.896.007 4.427.481 4.227.481 -4,52

01 Medicamente cu si fara contributie


personala 3.094.697 2.200.812 2.000.813 -9,09

02 Medicamente pentru boli cronice cu


risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968

03 Materiale sanitare specifice utilizate


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 11 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598

04 Servicii medicale de hemodializa


si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686

05 Dispozitive si echipamente medicale 110.876 95.417 95.416

04 Servicii medicale in ambulator 2.618.593 1.892.840 1.892.840

01 Asistenta medicala primara 1.456.552 1.105.503 1.105.503

02 Asistenta medicala pentru specialitati


clinice 389.958 321.939 321.939

03 Asistenta medicala stomatologica 78.797 62.739 62.739

04 Asistenta medicala pentru specialitati


paraclinice 602.873 324.897 324.897

05 Asistenta medicala in centre medicale


multifunctionale 90.413 77.762 77.762

05 Servicii de urgenta prespitalicesti


si transport sanitar 555.574 618.756 618.756

06 Servicii medicale in unitati sanitare


cu paturi 7.516.659 7.263.461 7.321.772 0,80

01 Spitale generale 7.446.750 7.198.235 7.256.546 0,81

04 Unitati de recuperare-reabilitare a
sanatatii 69.909 65.226 65.226

07 Ingrijiri medicale la domiciliu 19.272 19.087 19.087

11 Prestatii medicale acordate in baza


documentelor internationale 14.717 18.979 18.979

6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 765.689 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932

01 CHELTUIELI CURENTE 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 984.816 6,64 1.062.243 1.118.564 1.201.932

02 Ajutoare sociale 765.730 923.499 984.816 6,64

01 Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 984.816 6,64

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI


Anexa nr. 10 / 03 Pag. 12 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Crestere /


tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator 2008 2009 2010 descrestere 2011 2012 2013
Executie
tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2010 / 2009 Estimari Estimari Estimari

A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41

01 Plati efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent -41

6805 05 Asistenta sociala in caz de boli si


invaliditati 495.484 583.627 622.378 6,64

01 Asistenta sociala in caz de boli 495.484 583.627 622.378 6,64

06 Asistenta sociala pentru familie si


copii 270.205 339.872 362.438 6,64

9705 REZERVE 138.734 136.291 139.946 2,68 143.587 152.026 163.109

02 Fond de rezerva al Casei Nationale de


Asigurari de Sanatate 138.734 136.291 139.946 2,68 143.587 152.026 163.109

9905 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) -994.450 -117.314 644.049 1.039.549 1.216.193


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Anexa 10 / 4

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010


(FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)

- mii lei -
Numar de posturi Fond aferent
finantate in anul salariilor de baza
2010 pe anul 2010
0 1 2
TOTAL 3.709 60.214
din care:
6605 SANATATE 3.709 60.214
Pag. 1
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
50057101 Active fixe I 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
II 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
5005710102 Masini, echipamente si I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
5005710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
50057103 Reparatii capitale aferente I 4.988 4.823 165
activelor fixe II 4.988 4.823 165
Pag. 2
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
50057101 Active fixe I 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
II 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
5005710102 Masini, echipamente si I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
5005710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
50057103 Reparatii capitale aferente I 4.988 4.823 165
activelor fixe II 4.988 4.823 165

b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
50057101 Active fixe I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
5005710102 Masini, echipamente si I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
Pag. 3
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
II 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
II 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
50057101 Active fixe I 175.360 138.432 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 175.360 138.432 328 6.600 10.000 10.000 10.000
5005710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
50057103 Reparatii capitale aferente I 4.988 4.823 165
activelor fixe II 4.988 4.823 165

TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE


6600 SANATATE I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
6605 SANATATE I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
66057101 Active fixe I 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
II 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
6605710102 Masini, echipamente si I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
6605710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
66057103 Reparatii capitale aferente I 4.988 4.823 165
activelor fixe II 4.988 4.823 165
Pag. 4
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
6605 SANATATE I 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
II 263.941 151.245 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
66057101 Active fixe I 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
II 258.953 146.422 1.502 26.600 27.451 28.165 28.813
6605710102 Masini, echipamente si I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
6605710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
66057103 Reparatii capitale aferente I 4.988 4.823 165
activelor fixe II 4.988 4.823 165
Pag. 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
6600 SANATATE I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
6605 SANATATE I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
66057101 Active fixe I 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
II 83.593 7.990 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
6605710102 Masini, echipamente I 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
si mijloace de transport II 75.603 1.174 20.000 17.451 18.165 18.813
Pag. 2

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminata 2010 2011 2012 2013 anii ulteriori
la 31.12.2008 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
II 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
6600 SANATATE I 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
II 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
6605 SANATATE I 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
II 180.348 143.255 493 6.600 10.000 10.000 10.000
66057101 Active fixe I 175.360 138.432 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 175.360 138.432 328 6.600 10.000 10.000 10.000
6605710130 Alte active fixe I 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
II 36.928 328 6.600 10.000 10.000 10.000
66057103 Reparatii capitale I 4.988 4.823 165
aferente activelor fixe II 4.988 4.823 165