Sunteți pe pagina 1din 9

METODOLOGIE

privind implementarea proiectului sistemic Personalul didactic din sistemul de nvmnt


preuniversitar i universitar de stat promotor al nvrii pe tot parcursul vieii
Art. 1 Prezenta Metodologie reglementeaz implementarea proiectului sistemic Personalul
didactic din sistemul de nvmnt preuniversitar i universitar de stat promotor al nvrii pe tot
parcursul vieii, denumit n continuare Proiect.
Art. 2 Obiectivul general al Proiectului const n mbuntirea dezvoltrii profesionale pentru
personalul didactic din sistemul de nvmnt preuniversitar de stat i universitar de stat, din toate
regiunile de dezvoltare, n vederea mbuntirii calitii procesului educaional.
Art. 3 (1) Prin personal didactic beneficiar al subveniei, n sensul prezentei Metodologii, se
nelege:
a) personalul didactic de predare, inclusiv cel care beneficiaz de prevederile art. 262 alin. (4) din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, ncadrat cu cel puin 1/2
norm/post n nvmntul preuniversitar de stat, indiferent de forma de ncadrare i angajare;
b) personalul didactic de predare din nvmntul preuniversitar de stat, care beneficiaz de
rezervarea postului didactic/catedrei, fr obligaie de catedr, dar care are dreptul de a desfura
activiti didactice n regim de plat cu ora, ncadrat cu cel puin 1/2 norm/post n nvmntul
preuniversitar de stat, indiferent de forma de ncadrare i angajare;
c) personalul didactic de conducere, de ndrumare i control i profesorii metoditi din casele
corpului didactic, indiferent de forma de ncadrare i angajare, cu excepia persoanelor prevzute la art. 4
alin (2);
d) personalul didactic auxiliar ncadrat cu cel puin 1/2 post n nvmntul preuniversitar de stat,
indiferent de forma de ncadrare i angajare
e) personalul didactic de predare/cercetare, personalul didactic auxiliar/cercetare din universiti,
biblioteci universitare i biblioteci centrale universitare, ncadrat cu cel puin 1/2 norm/post, indiferent
de forma de ncadrare i angajare.
(2) Prin uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat, n sensul prezentei Metodologii, se au
n vedere:
a) unitile de nvmnt de stat cu personalitate juridic - unitile de nvmnt preuniversitar de
mas de stat i unitile de nvmnt special de stat cu personalitate juridic;
b) cluburile sportive colare i unitile de nvmnt preuniversitar de stat cu program sportiv sau
de art suplimentar care au personalitate juridic;
c) casele corpului didactic, centrele judeene de resurse i asisten educaional/Centrul
Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional;
d) Centrele judeene de excelen;
e) Palatul Naional al Copiilor din Bucureti, palatele i cluburile copiilor;
f) Centrul pentru Formarea Continu n Limba German.
(3) Prin instituii din sistemul de nvmnt superior de stat, n sensul prezentei Metodologii, se au
n vedere instituiile de nvmnt superior de stat n care deruleaz cel puin un program de studii
universitare de licen, biblioteci universitare i biblioteci centrale universitare.
Art. 4 (1) Grupul int al proiectului l reprezint:
a) personalul didactic ncadrat i salarizat n toate unitile/instituiile preuniversitar de stat care se
ncadreaz n prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d) i alin. (2) i care, la data constituirii grupului
1

int, desfoar activitate pe cel puin 1/2 norm/post n aceste uniti/instituii, n baza unui
contract individual de munc, indiferent de forma de ncadrare: pe perioad nedeterminat, pe
perioad determinat, prin detaare, n regim de cumul sau plata cu ora.
b) personalul didactic din universiti de stat, biblioteci universitare i bibliotecile centrale
universitare, care se ncadreaz n prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) i alin. (3) i care, la data
constituirii grupului int, desfoar activitate pe cel puin 1/2 norm /post n universitatea de
stat/bibliotec central universitar n baza unui contract individual de munc, indiferent de
forma de ncadrare: pe perioad nedeterminat, pe perioad determinat, prin detaare, n regim
de cumul sau plata cu ora.
(2) Nu fac parte din grupul int:
a) persoanele angajate ale Beneficiarului Proiectului (Ministerul Educaiei Naionale), indiferent de
forma de angajare/ncadrare;
b) persoanele desemnate de federaiile sindicale reprezentative din nvmnt, pentru participarea
la procesul de monitorizare i evaluare a calitii sistemului de nvmnt, aprobate prin ordin al
ministrului educaiei naionale.
(3) Pentru realizarea obiectivelor Proiectului, la demararea acestuia, fiecrei persoane din grupul
int, din categoria personalului didactic din nvmntul preuniversitar de stat i universitar de stat, i se
va acorda o singur dat, o subvenie, sub form de sum forfetar n cuantum de 700 lei, pentru
dezvoltare profesional.
(4) Organizarea i desfurarea activitilor din Proiect care vizeaz dezvoltarea profesional a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar de stat i universitar de stat se va realiza etapizat
astfel:
a) n primele dou luni de la demararea Proiectului, echipa de management i implementare a
Proiectului din cadrul Ministerului Educaiei Naionale realizeaz un set de documente suport necesare
pentru procesul de dezvoltare profesional a personalului didactic din sistemul de nvmnt
preuniversitar de stat i universitar de stat, care vor fi postate pe pagina web a Ministerului Educaiei
Naionale, pn la data de 5 ianuarie 2015;
b) analiza setului de documente suport, ce poate fi descrcat de pe pagina web a Ministerului
Educaiei Naionale, att de ctre fiecare persoan care a beneficiat de acordarea subveniei, ct i la
nivelul fiecrei uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat, universiti de stat, respectiv
biblioteci centrale universitare, prin organizarea unor sesiuni de analiz i dezbatere, n luna ianuarie
2015;
c) elaborarea unui plan instituional de dezvoltare profesional la nivelul fiecrei uniti/instituii
de nvmnt preuniversitar de stat/universiti de stat/biblioteci centrale universitare, n perioada
ianuarie februarie 2015;
d) fiecare persoan care a beneficiat de acordarea subveniei desfoar, la alegere, activiti
specifice pentru dezvoltarea profesional, prin participarea la orice form de dezvoltare
profesional/formare continu prevzut de legislaia specific domeniului educaional n vigoare,
formal, informal sau nonformal, pornind att de la nevoile profesionale personale, ct i innd cont de
nevoile instituionale, n perioada ianuarie-iunie 2015;
e) pe parcursul perioadei de dezvoltare profesional individual, fiecare persoan care a beneficiat
de acordarea subveniei completeaz, n perioada ianuarie-iunie 2015, un raport individual de dezvoltare
profesional, conform modelului de raport elaborat de Ministerul Educaiei Naionale.
Art. 5 (1) n vederea verificrii modului de acordare a subveniei, la nivelul fiecrei universiti de
stat i biblioteci centrale universitare se ntocmesc listele nominale centralizate cuprinznd personalul
didactic ncadrat cu cel puin 1/2 norm/post care beneficiaz de acordarea subveniei. La nivelul fiecrui
2

inspectorat colar, Palatului Naional al Copiilor, Centrului pentru Formarea Continu n Limba
German, se ntocmesc listele nominale centralizate cuprinznd personalul didactic care beneficiaz de
acordarea subveniei, conform prezentei Metodologii. Listele nominale centralizate se ntocmesc pn la
data de 15 noiembrie 2014 i cuprind informaiile din anexa nr. 1.
(2) Listele nominale centralizate, ntocmite conform alin. (1), se transmit n format electronic i
letric Ministerului Educaiei Naionale, pn la data de 30 noiembrie 2014. Informaiile transmise se
verific i se valideaz la nivelul Ministerului Educaiei Naionale de ctre membrii echipei de
management i implementare a Proiectului, rezultnd o baz de date unic ce va cuprinde componena
grupului int al Proiectului.
(3) Fiecare membru al grupului int al Proiectului completeaz dosarul de nscriere n grupului
int: formular nregistrare grup int, declaraie de consimmnt. Registrul grupului int n format
electronic, precum i toate documentele care justific apartenena persoanelor la grupul int se
colecteaz i se verific la nivelul inspectoratelor colare, la nivelul universitilor de stat, respectiv al
bibliotecilor centrale universitare i, dup verificare, se transmit Ministerului Educaiei Naionale, n
original i n format scanat.
(4) Acordarea subveniei fiecrui membru al grupului int se va realiza de ctre Ministerul
Educaiei Naionale prin inspectoratele colare, Palatul Naional al Copiilor, Centrul pentru Formarea
Continu n Limba German, universitile de stat i bibliotecile centrale universitare. Ministerul
Educaiei Naionale transfer acestor instituii sumele necesare acordrii subveniei persoanelor din
grupul int, iar acestea efectueaz plata subveniei ctre fiecare persoan din grupul int. Toate
documentele financiare aferente plii subveniei persoanelor din grupul int, liste de plat, ordine de
plat, extrase de cont etc., sunt ntocmite, dup caz, colectate i transmise Ministerului Educaiei
Naionale n original i n format scanat. Inspectoratele colare, Palatul Naional al Copiilor, Centrul
pentru Formarea Continu n Limba German, universitile de stat i bibliotecile centrale universitare
care efectueaz plata subveniei persoanelor din grupul int, pstreaz copii certificate dup toate
documentele financiare. Plata subveniei se face n contul bancar al fiecrui beneficiar al subveniei
(persoan din grupul int) sau n numerar, n cazul n care beneficiarul subveniei nu are deschis cont
bancar. Conturile bancare trebuie deschise pe numele beneficiarilor subveniei i doar n acestea se face
plata subveniei. Plata se face pe baza Statului de plat a subveniei/sumei forfetare, prevzut n Anexele
2.a, respectiv 2.b, dup caz. Sumele se transfer din Trezorerie ctre banca/bncile comerciale la care
sunt deschise conturile beneficiarilor pe baza statului de plat a subveniei/sumei forfetare. Pentru fiecare
stat de plat se ntocmesc dou ordine de plat centralizatoare pentru suma total defalcat pe cofinanarea
naional (21%) i Fondul Social European (79%).
(5) Fiecare dintre documentele justificative de derulare a activitilor la nivelul
unitilor/instituiilor de nvmnt preuniversitar de stat/universitar de stat/bibliotecilor centrale
universitare sprijinite prin Proiect: planuri instituionale de dezvoltare profesional, liste de prezen,
(asumate prin semnturi i tampila reprezentantului legal) rapoarte individuale de dezvoltare
profesional (semnate de persoana din grupul int care l-a completat) se ntocmesc n dublu exemplar n
original. Un exemplar n original al documentelor justificative de derulare a activitilor la nivelul
unitilor/instituiilor de nvmnt preuniversitar de stat/universitilor de stat/bibliotecilor centrale
universitare sprijinite prin Proiect se pstreaz n aceste instituii, iar un exemplar n original i n format
scanat se transmit prin inspectorate colare, universiti i biblioteci centrale universitare Ministerului
Educaiei Naionale.
Art. 6 (1) Pentru implementarea Proiectului:
a) la nivelul fiecrui inspectorat colar se constituie, prin decizia inspectorului colar general, o
comisie constituit din:
3

1. preedinte: inspector colar general/ inspector colar general adjunct;


2. membri: 4-12 inspectori colari, consilierul juridic, responsabilul compartimentului
salarizare-normare, 1-3 informaticieni/analiti programatori, 2 contabili din cadrul
inspectoratului colar;
b) la nivelul fiecrei uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat, inclusiv la nivelul
Palatului Naional al Copiilor i Centrului pentru Formarea Continu n Limba German se constituie,
prin decizia directorului unitii/instituiei, o comisie constituit din:
1. preedinte: director/director adjunct;
2. membri: 1-3 cadre didactice, secretarul ef, administratorul financiar.
c) la nivelul fiecrei universiti de stat se constituie, prin decizia rectorului universitii, o comisie
constituit din:
1. preedinte: rector / prorector;
2. membri: 4-26 membri: decanul fiecrei faculti,
consilierul juridic, directorul
departamentului resurse umane, 1-3 informaticieni/analiti programatori, 1-2 contabili din
cadrul instituiei;
d) la nivelul fiecrei faculti din cadrul unei universiti de stat se constituie, prin decizia
decanului, o comisie constituit din:
1. preedinte: prodecan/director de departament;
2. membri: 1-3 cadre didactice, secretarul ef al facultii.
e) la nivelul fiecrei biblioteci centrale universitare se constituie, prin decizia directorului, o
comisie constituit din:
3. preedinte: directorul instituiei;
4. membri: 1-3 persoane din cadrul instituiei.
(2) Comisiile prevzute la alin. (1) au urmtoarele atribuii:
a) la nivelul unitilor/instituiilor de nvmnt preuniversitar de stat, inclusiv la nivelul Palatului
Naional al Copiilor i Centrului pentru Formarea Continu n Limba German:
(i) identificarea persoanelor din grupul int al Proiectului, ntocmirea listelor cu aceste
persoane, conform instruciunilor transmise de inspectoratele colare i transmiterea acestor
liste n format letric i electronic la inspectoratele colare;
(ii) completarea dosarelor de nscriere n grupul int, elaborarea planurilor instituionale de
dezvoltare profesional, ntocmirea documentelor justificative de derulare a activitilor
prevzute n Proiect: liste de prezen, minute de edin;
(iii) derularea tuturor activitilor necesare pentru implementarea Proiectului conform
instruciunilor transmise de inspectoratele colare i Ministerul Educaiei Naionale;
(iv) colectarea rapoartelor individuale de dezvoltare profesional, documentelor de nscriere
n grupul int, documentelor justificative de derulare a activitilor prevzute n Proiect i
transmiterea acestora n original i n format scanat inspectoratelor colare sau Ministerului
Educaiei Naionale de ctre Palatul Naional al Copiilor i Centrul pentru Formarea
Continu n Limba German;
b) la nivelul universitilor de stat/facultilor/bibliotecilor centrale universitare:
(i) identificarea i validarea persoanelor din grupul int al Proiectului, ntocmirea listelor
centralizate cu aceste persoane, conform instruciunilor transmise de Ministerul Educaiei
Naionale i transmiterea acestor liste n format letric i electronic Ministerului Educaiei
Naionale;
(ii) efectuarea plii subveniei persoanelor din grupul int i ntocmirea documentelor
financiare aferente plii;
4

(iii) completarea i verificarea dosarelor de nscriere n grupului int, elaborarea planurilor


instituionale de dezvoltare profesional, ntocmirea documentelor justificative de derulare a
activitilor prevzute n Proiect: liste de prezen, minute de edin;
(iv) derularea tuturor activitilor necesare pentru implementarea Proiectului, conform
instruciunilor transmise de Ministerul Educaiei Naionale;
(v) colectarea i verificarea rapoartelor individuale de dezvoltare profesional, documentelor
de nscriere n grupul int, documentelor justificative de derulare a activitilor prevzute n
Proiect, documentelor financiare privind efectuarea plii subveniei persoanelor din grupul
int, ordonarea acestora pe categorii de personal didactic i transmiterea acestora n original
i n format scanat la Ministerul Educaiei Naionale.
c) la nivelul inspectoratelor colare:
(i) validarea persoanelor din grupul int al Proiectului, ntocmirea listelor centralizate cu
persoanele din grupul int al Proiectului, conform instruciunilor transmise de Ministerul
Educaiei Naionale i transmiterea acestor liste n format letric i electronic Ministerului
Educaiei Naionale;
(ii) efectuarea plii subveniei persoanelor din grupul int i ntocmirea documentelor
financiare aferente plii;
(iii) derularea tuturor activitilor necesare pentru implementarea Proiectului conform
instruciunilor transmise de Ministerul Educaiei Naionale;
(iv) colectarea i verificarea rapoartelor individuale de dezvoltare profesional, documentelor
de nscriere n grupul int, documentelor justificative de derulare a activitilor prevzute n
Proiect, documentelor financiare privind efectuarea plii subveniei persoanelor din grupul
int de la toate unitile/instituiile de nvmnt preuniversitar de stat din jude/municipiul
Bucureti;
(v) ordonarea documentelor colectate pe uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat
i pe categorii de personal didactic n cadrul fiecrei uniti/instituii de nvmnt i
transmiterea acestora n original i n format scanat Ministerului Educaiei Naionale.
Art. 7 (1) Listele cu persoanele din grupul int la nivelul unitilor/instituiilor de nvmnt
preuniversitar de stat se realizeaz cu respectarea prezentei Metodologii, a instruciunilor transmise de
inspectoratele colare i de Ministerul Educaiei Naionale.
(2) Listele care se ntocmesc la nivelul unei uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat, cu
persoanele din grupul int, cuprind personalul didactic ncadrat cu cel puin 1/2 norm/post, conform art.
4 alin. (1) lit. a).
(3) Personalul didactic ncadrat n una sau n mai multe uniti/instituii de nvmnt
preuniversitar de stat ori cu mai mult de o norm/un post poate beneficia de o singur subvenie.
Personalul didactic ncadrat cu cel puin 1/2 norm/post n dou sau n mai multe uniti/instituii de
nvmnt preuniversitar de stat, la data ntocmirii listelor, se include n liste numai la o singur
unitate/instituie de nvmnt preuniversitar de stat. Persoana ncadrat n dou sau mai multe
uniti/instituii de nvmnt preuniversitar de stat are obligaia de a comunica, n scris, conducerilor
unitilor/instituiilor de nvmnt preuniversitar de stat n care este ncadrat, unitatea/instituia de
nvmnt preuniversitar de stat la care se nscrie pentru primirea subveniei. Inspectoratele colare au
obligaia de a verifica situaiile transmise de unitile/instituiile de nvmnt preuniversitar de stat,
astfel nct s se evite dubla finanare.
(4) Personalul didactic detaat pe cel puin 1/2 norm/post se include n listele unitilor/instituiilor
de nvmnt preuniversitar de stat n care i desfoar activitatea la data ntocmirii listelor. Pentru
5

personalul didactic detaat pe cel puin 1/2 norm/post n dou sau mai multe uniti/instituii de
nvmnt preuniversitar de stat se aplic procedura de la alin. (3) la unitile/instituiile n care este
detaat.
(5) Personalul didactic de predare detaat n interesul nvmntului n funcii de conducere n
unitile/instituiile de nvmnt preuniversitar de stat, n inspectoratele colare, n casele corpului
didactic, la Centrul pentru Formarea Continu n Limba German, precum i personalul didactic de
predare detaat n interesul nvmntului n funcii de ndrumare i control, care beneficiaz de aceast
subvenie, se include n listele unitilor/instituiilor de nvmnt preuniversitar de stat n care i
desfoar obligaia de predare la data ntocmirii acestora. De aceleai prevederi beneficiaz i profesorii
metoditi ncadrai la casele corpului didactic.
(6) Personalul didactic auxiliar ncadrat pe cel puin 1/2 post n casele corpului didactic bibliotecar/documentarist, informatician/analist programator/analist programator ajutor, redactor,
administrator financiar, secretar, administrator de patrimoniu - se include n listele ntocmite la nivelul
caselor corpului didactic.
Art. 8 (1) Listele cu persoanele din grupul int din universitile de stat i din bibliotecile centrale
universitare se realizeaz cu respectarea prezentei Metodologii, a instruciunilor transmise universitilor
de stat i bibliotecilor centrale universitare de ctre Ministerul Educaiei Naionale.
(2) Listele care se ntocmesc la nivelul universitilor i bibliotecilor centrale universitare, cu
persoanele din grupul int, cuprind personalul didactic descris conform art. 291 din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit condiiilor din prezenta
Metodologie, care desfoar activitate n universitate/bibliotec central universitar n baza unui
contract individual de munc, ncadrat pe cel puin 1/2 norm/post, la data ntocmirii acestor liste,
indiferent de forma de ncadrare: pe perioad nedeterminat, pe perioad determinat, prin detaare, n
regim de cumul sau plata cu ora.
(3) Personalul didactic ncadrat n una sau n mai multe universiti/biblioteci centrale universitare
ori cu mai mult de o norm/un post poate beneficia de o singur subvenie. Personalul didactic ncadrat
cu cel puin 1/2 norm/post n dou sau n mai multe universiti/biblioteci centrale universitare, la data
ntocmirii listelor, se include n liste numai la o singur universitate/bibliotec central universitar.
Persoana ncadrat n dou sau mai multe universiti/biblioteci centrale universitare are obligaia de a
comunica, n scris, conducerilor universitilor/bibliotecilor centrale universitare n care este ncadrat,
universitatea/biblioteca central universitar la care se nscrie pentru primirea subveniei.
(4) Personalul didactic aflat n perioad de mobilitate sau detaat se include n listele
universitilor/bibliotecilor centrale universitare n care i desfoar activitatea la data ntocmirii
listelor.
(5) Personalul didactic de predare din nvmntul superior de stat, care beneficiaz de rezervarea
postului didactic, dar care are dreptul de a desfura activiti didactice n regim de plat cu ora/cumul,
ncadrat cu cel puin 1/2 norm, se include n listele instituiilor de nvmnt superior de stat n care
desfoar activiti didactice cu studenii la data ntocmirii listelor, cu excepia persoanelor prevzute la
art. 4 alin. (2).
Art. 9 Preedinii comisiilor constituite conform art. 6 alin. (1) sunt direct rspunztori de
respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea identificrii persoanelor din grupul int, de
acordarea subveniei tuturor persoanelor din grupul int, de derularea tuturor activitilor necesare
pentru implementarea Proiectului, conform termenelor stabilite, de corectitudinea ntocmirii, colectrii i
arhivrii documentelor, precum i de transmiterea acestora, la termen i n formatul solicitat de echipa de
implementare a Proiectului din cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
6

Anexa 1
Palatul Naional al Copiilor/ Centrul pentru Formarea Continu n Limba German / ISJ / Universitatea/Biblioteca
centrala universitara .
Nr.
crt

Nume

Prenume

CNP

Jud.
de
domiciliu

Localitatea de
domiciliu

Str.

Nr.

Telefo
n

email

Gen
(M/F
)

Naionalitat
e

Not. Fiecare pagin se semneaz de ctre reprezentantul legal al instituiei i se tampileaz

Locul de
reedin
(urban/rural)

Unitatea/Instituia n
care s-a nscris pentru a
beneficia de subvenia
Jud.
Loc
Den.
Unitate
/
institui
e

Alte uniti de nvmnt n


care este ncadrat
Jud.

Loc.

Den.
Unitate/
instituie

Anexa 2.a
ISJ (*)
CUI ..

Nr.
crt.

Stat de plat subvenie / sum forfetar


Nume i
prenume
Beneficiar
al
subveniei

Funcia
didactic
(de
predare/
auxiliar)

CNP

Unitatea/
Unitile
n care
desfoar
activitate
(este
ncadrat)

Norma/
Postul la
unitatea /
unitile in
care
desfoar
activitate
(este
ncadrat)

Unitatea la
care s-a
nscris
pentru a
beneficia de
subvenie

CUI Unitate/
Instituie n
care este
ncadrat i s-a
nscris pentru
a beneficia de
subvenie

Contul
beneficiarului
subveniei
(IBAN.)

Banca

Suma
Subvenie/
sum forfetar
(**)

Semntur
Beneficiar
(***)

(*) Se utilizeaz i pentru Palatul Naional al Copiilor i Centrul pentru Formarea Continu n Limba German
(**) Suma forfetar subvenia/ beneficiar este de 700 lei i nu va fi defalcat pe cele 2 surse (BN, FSE)
(***) Pentru personalul didactic beneficiar al subveniei care ncaseaz suma n numerar.

Anexa 2.b
Universitatea / Biblioteca centrala universitara
CIF ..
Stat de plat subvenie / sum forfetar
Nr.
crt.

Nume i prenume
Beneficiar al subveniei

Funcia
didactic

CNP

Cont Beneficiar
(IBAN.)

Banca

(*) Suma forfetar subvenia/ beneficiar este de 700 lei i nu va fi defalcat pe cele 2 surse (BN, FSE)
(**) Pentru personalul didactic beneficiar al subveniei care ncaseaz suma n numerar.

Suma
Subvenie/sum
forfetar (*)

Semntur
Beneficiar (**)