Sunteți pe pagina 1din 7

Economie politica iunie-2010

1. Un producator detine un avantaj comparativ (relativ) intr-o activitate daca realizeaza bunul:
a. cu cel mai mic cost de productie in raport d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport
cu ceilalti producatori
cu ceilalti producatori
b. cu cel mai mic cost de oportunitate in
e. cu cel mai mare cost de productie in raport
raport cu ceilalti producatori
cu ceilalti producatori
c. cu cel mai mic consum de resurse in raport
cu ceilalti producatori
ANS: B
2. Este marfa:
a. un bun destinat autoconsumului
b. un bun liber
c. un serviciu destinat pietei

d. orice bun economic


e. un bun gratuit

ANS: C
3. Modelul economiei de piata directionata de consum , ce promoveaza virtutile eficientei pietei
fara a se acorda o atentie speciala echitatii si problemelor sociale, este caracteristic pentru:
a. SUA
d. Japonia
b. Italia
e. China
c. Germania si tarile nordice
ANS: A
4. Daca anul viitor PIB-ul real va creste cu 5% iar in acelasi timp nivelul preturilor va creste cu 3 %,
PIB-ul nominal:
a. va creste cu 8 %
d. va creste cu 8,15%
b. va scade cu 2%
e. va creste cu 1,85%
c. va scade cu 2,15%
ANS: D
5. Care din caracteristicile de mai jos nu poate fi atribuita muncii ca factor de productie:
a. factor activ si determinant al productiei
d. consum concomitent de energie fizica si
intelectuala
b. activitate constienta
e. activitate specific umana
c. factor derivat
ANS: C
6. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata:
a. PGB = PNB + CI
d. PNN = PIB - A
b. CI = PIB - A
e. PIB = PGB - CI
c. PIB = PGB + CI
1

ANS: E
7. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:
a. materiile prime
d. salariile personalului administrativ
b. materialele
e. salariile directe
c. combustibilii
ANS: D
8. La o firma pretul de vanzare a produselor este de 25 lei/bucata, costul fix global este de 15000 lei
iar costul variabil mediu este 10 lei. In aceste conditii, pragul de rentabilitate al firmei este de:
a. 100 bucati
d. 1500 bucati
b. 600 bucati
e. 15000 bucati
c. 1000 bucati
ANS: A
9. Atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile avem o executie bugetara:
a. echilibrata
d. deficitara
b. normala
e. excedentara
c. corecta
ANS: D
10. Consumul de capital fix se include in costul de productie:
a. sub forma uzurii fizice a acestuia
d. prin amortizare
b. sub forma uzurii fizice si morale a
e. doar in cazul serviciilor
acestuia
c. proportional cu productia obtinuta
ANS: D
11. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma scaderii cursului actiunilor castiga:
a. vanzatorul actiunilor
d. atat vanzatorul cat si cumparatorul
actiunilor
b. cumparatorul actiunilor
e. angajatii firmei
c. firma care a emis actiunile
ANS: B
12. Titlul de valoare care confera posesorului dreptul la un venit anual fix numit cupon se numeste:
a. cambie
d. obligatiune
b. trata
e. cec la purtator
c. actiune
ANS: D
13. Detinatorii de obligatiuni emise de o firma sunt:
2

a. reprezentanti ai Bancii Nationale


b. creditori ai societatii care a emis
obligatiunile
c. agenti de schimb care actioneaza in
numele clientilor

d. brokeri specialisti
e. proprietari ai unei parti din capitalul
societatii care a emis obligatiunile

ANS: B
14. PIB real exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale:
a. in preturi curente
d. la PPC (Paritatea Puterii de Cumparare)
b. in preturi constante
e. in preturi administrate
c. in preturi actuale
ANS: B
15. Costul unitar (costul total mediu):
a. scade atata timp cat costul marginal ii este d. intotdeauna scade odata cu cresterea
superior
productiei
b. creste atata timp cat costul marginal ii este e. se calculeaza ca raport intre costul total si
inferior
cantitatea produsa
c. intotdeauna creste odata cu cresterea
productiei
ANS: E
16. Cuponul unei obligatiuni este egal cu 10% din valoarea sa nominala. Atunci cand cursul
obligatiunii creste cu 20% devenind 1200 u.m. (unitati monetare), valoarea cuponului este:
a. 120 u.m.
d. 100 u.m.
b. 200 u.m.
e. 80 u.m.
c. 1000 u.m.
ANS: D
17. Pentru realizarea unei anumite productii se utilizeaza capital tehnic in valoare de 2 milioane
RON. Cunoscand ca un sfert din acesta il reprezinta capitalul circulant iar rata amortizarii este de
10%, capitalul consumat este de:
a. 150000 RON
d. 1500000 RON
b. 500000 RON
e. 2000000 RON
c. 650000 RON
ANS: C
18. Diferenta dintre investitiile brute si investitiile nete este egala cu:
a. taxa pe valoare adaugata
d. consumul de capital circulant
b. consumul intermediar
e. impozitele indirecte nete
c. consumul de capital fix
ANS: C

19. Presupunem ca o firma inregistreaza urmatoarele costuri: salarii - 6000 RON, echipament - 2000
RON, materiale -1000 RON. Firma este proprietara cladirii in care isi desfasoara activitatea asa
ca nu trebuie sa plateasca chiria care in mod normal ar fi fost 3000 RON. In aceste conditii, costul
contabil este:
a. 10000 RON
d. 7000 RON
b. 3000 RON
e. 6000 RON
c. 13000 RON
ANS: A

20. Cresterea ratei dobanzii va determina:


a. reducerea randamentului actiunilor
b. cresterea investitiilor
c. cresterea cursului obligatiunilor

d. reducerea cursului obligatiunilor


e. reducerea volumului depozitelor bancare

ANS: D
21. Totalitatea fluxurilor economice formeaza:
a. economia mondiala
b. economia nationala
c. ciclul economic

d. circuitul economic
e. agregatul economic

ANS: A
22. Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la pamant (sol), nu este corecta:
a. factor de productie limitat
d. factor de productie primar
b. factor de productie regenerabil
e. factor de productie neregenerabil
c. factor de productie originar
ANS: E
23. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:
a. maleabilitatea
d. substituibilitatea
b. adaptabilitatea
e. divizibilitatea
c. complementaritatea
ANS: A
24. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:
a. curba posibilitatilor de productie
d. curba de isoutilitate
b. curba isocuantei (isoproductiei)
e. curba Laffer
c. curba de indiferenta
ANS: B
25. Pe termen scurt, daca productia creste cu 100%, CFM (costul fix mediu):
4

a. creste cu 50%
b. scade cu 150%
c. creste cu 100%

d. scade cu 50%
e. scade cu 100%

ANS: D

26. Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori:
a. ritmul cresterii economice, nivelul de
d. consumul alimentar pe locuitor, ponderea
cultura al populatiei, rata de crestere
cheltuielilor pentru instructie si educatie in
demografica
bugetul familiei, numarul de elevi si
studenti la 100000 de locuitori
b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor e. numarul mediu de copii dintr-o familie,
calculat in functie de paritatea puterii de
marimea PIB, suprafata medie locuibila pe
cumparare, nivelul de instruire al
locuitor
populatiei
c. ponderea populatiei bogate in totalul
populatiei, ponderea elevilor in totalul
populatiei de varsta scolara, dinamica
raportului dintre indicele natalitatii si cel
al mortalitatii
ANS: B
27. In 2006 in Romania, valoarea exporturilor a fost de 25.850 mil. EUR, n timp ce valoarea
importurilor a fost de 40.746 mil. EUR. In acesta situatie, Romania a avut:
a. excedent comercial de 14.896 mil. EUR
d. balanta comerciala pozitiva
b. deficit comercial de 14.896 mil. EUR
e. curs de revenire la export negativ
c. balanta comerciala echilibrata
ANS: B
28. Printre instrumentele politicii monetare si de credit se numara:
a. impozitele si taxele
d. cheltuielile publice
b. cererea
e. subventiile
c. rata dobanzii
ANS: C
29. Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica fiscala recurgand la:
a. marirea cheltuielilor publice
d. sporirea fondurilor economisite
b. scaderea cheltuielilor publice
e. cresterea ratei dobanzii
5

c. scaderea impozitelor
ANS: C
30. Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi:
a. indicativa
d. incitativa
b. informala
e. orientativa
c. imperativa
ANS: C
31. Titlurile de valoare emise de banci cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care
le garanteaza cu terenuri sau imobile, se numesc:
a. bonuri de tezaur
d. actiuni privilegiate
b. obligatiuni ipotecare
e. trate
c. rente viagere
ANS: B
32. Indicele bursier calculat la bursa din New York (New York Stock Exchange) se numeste:
a. Dow Jones
d. FTSE
b. Rasdaq
e. Standard & Poor
c. Nikkei
ANS: A
33. Operatiunile cu valuta, pur comerciale, efectuate de banci pe cont propriu, in scopul realizarii de
profit se numesc:
a. operatiuni valuatare de tip Hedging
d. operatiuni de transfer valutar
b. operatiuni valutare de tip swap
e. operatiuni la vedere
c. operatiuni de arbitraj valutar
ANS: C
34. Serviciul datoriei externe reprezinta:
a. un departament al Bancii Nationale a
d. dobanda datorata pentru imprumuturile
Romaniei ce se ocupa cu gestionarea
straine garantate de stat
imprumuturilor externe
b. cerintele impuse de organismele financiare e. transele anuale scadente ale imprumutului
internationale pentru acordarea de
extern si dobanda anuala
imprumuturi in conditii mai favorabile
c. creditele acordate de banci straine unor
agenti economici nationali
ANS: E
35. Acceleratorul scoate in evidenta relatia care are loc intre:
a. cresterea venitului si cresterea consumului d. cresterea economiilor si cresterea
investiilor
b. cresterea consumului si cresterea
e. cresterea venitului si cresterea economiilor
investitiilor
6

c. cresterea venitului si cresterea investitiilor


ANS: B