Sunteți pe pagina 1din 61

Ministerul nvmntului i Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Urbanism i Arhitectur
Catedra: Ecotehnie, Management Ecologic i Ingineria Apelor
UNESCO/Cousteau

Proiect de an
la disciplina: Epurarea apelor uzate
Tema : Staie de epurare a apelor uzate urbane

A efectuat:

st. gr. IPA-051


Pereverzev Stanislav

A verificat:

conf. univ., dr.


Ungureanu Dumitru

Chiinu 2008
0

Cuprins:
1. Introducere
2. Date iniiale pentru ntocmirea proiectului
3. Calcule preliminare
3.1. Determinarea debitelor de calcul de ap uzat
3.2. Determinarea concentraiilor de poluani n apele uzate
3.3. Calculul temperaturilor medii ale apelor uzate
3.4. Determinarea numrului fictiv de locuitori
4. Calculul gradului necesar de epurare
5. Alegerea metodei i schemei tehnologice a staiei de epurare
6. Descrierea fluxului tehnologic al apelor uzate
7. Fluxul tehnologic al nmolului
8. Calculul instalaiilor de epurare mecanic a apelor uzate
8.1. Camera de recepie / Disiptorul de energie
8.2. Calculul hidraulic al canalelor de legtur ntre
obiectele staiei de epurare
8.3. Grtarele
8.3.1. Calculul grtarelor cu bare
8.3.2. Calculul cominutoarelor (grtarelor tietoare)
8.4. Deznisipatoarele
8.4.1. Calculul deznisipatoarele orizontale longitudinale
8.4.2. Calculul deznisipatoarele orizontale circulare
8.4.3. Calculul deznisipatoarele aerate
8.4.4. Calculul deznisipatoarele tangeniale
8.4.5. Calculul platformelor de nisip
8.5. Decantoarele primare
8.5.1. Calculul decantoarelor primare
8.5.1.1. Calculul limpezitoarelor cu aerare natural LAN
8.5.1.2. Calculul decantoarelor orizontale longitudinale
8.5.1.3. Calculul decantoarelor orizontale radiale
9. Calculul instalaiilor de epurare biologic a apelor uzate
9.1. Calculul aerofiltrelor
9.2. Calculul biofiltrelor cu umplutur din mase plastice
9.3. Calculul bazinelor de aerare cu nmol activ BANA
9.3.1. Dimensionarea BANA
9.3.2. Calculul sistemului de aerare al BANA
9.4. Calculul decantoarelor secundare
9.4.1. Calculul DS dup filtre biologice
9.4.2. Calculul DS dup BANA
9.5. Calculul cantitii de nmol secundar
10. Instalaii pentru dezinfecia apelor uzate epurate
10.1. Staia clor
10.2. Camera de amestec
1

Pag.
3
4
5
5
6
8
8
9
9
11
12
12
13
14
14
15
18
19
20
22
24
26
28
29
30
31
34
36
38
39
40
41
45
46
48
48
50
51
51
52
53

10.3. Bazine de contact


11. Tratarea nmolurilor
11.1. ngroarea nmolului activ n exces
11.2. Fermentarea nmolurilor
11.2.1. Calculul fermentatoarelor cuplate cu LAN
11.3. Deshidratarea nmolului fermentat
11.4. Calculul gospodriei de biogaz
11.4.1. Calculul cantitii de biogaz degajat la fermentarea
nmolurilor
11.4.2. Calculul i dimensionarea gazometrelor
Bibliografie
60

54
55
56
56
56
57
58
58
59

1. Introducere
Apa este indispensabil vieii i activitii umane, fiind folosit n diferite
scopuri. Prin trecerea si folosirea apelor curate n cuprinsul unei aezri omeneti
se produc ape murdare de scurgere ntrebuinate, numite i ape uzate.
Prin poluarea apelor se nelege alterarea calitilor organoleptice, chimice,
bacteriologice sau biologice ale acestora, produs direct sau indirect de activitati
umane (impact antropic). Drept urmare, apele devin improprii pentru folosirea
normal n scopuri posibile nainte de a interveni alterarea. Ele conin poluani
organici, microorganisme, substane toxice i din acest punct de vedere, prezint
cauza principal de poluare a apelor de suprafa. Orice emisar posed o capacitate
de autoepurare, ns aceast capacitate este limitat i suprancrcarea lui cu
impuriti aduce la reducerea calitii apei i distrugerea florei i faunei uzuale
pentru apele de suprafa.
Pentru a elimina efectul nociv al apelor uzate, nainte de evacuarea lor prin
sistemul de canalizare n emisar, ele trebuie epurate pn la starea necesar,
stabilit prin calcule speciale i analiza diverselor variante tehnico-economice.
Operaia de epurarea a apelor uzate se efectueaz n instalaii speciale,
grupate ntr-o staie de epurare.
Scopul ntocmirii proiectului de an, conform datelor de tem, const n
determinarea gradului necesar de epurare a apelor uzate, alegerea procedeelor de
epurare, elaborarea planului general al staiei i construirea profilurilor tehnologice
pe fluxul apei i al nmolurilor.

2. Date iniiale pentru ntocmirea proiectului


1. Aezarea geografic a localitii:
Centru
2. Numrul de locuitori:
sectorul A: 15000 locuitori
sectorul B: 23000 locuitori
sectorul C: 3000 locuitori
sectorul necanalizat: 5000 locuitori.
3. Debitul specific de ape uzate:
sectorul A: 160 l/(omzi)
sectorul B: 130 l/(omzi)
sectorul C: 190 l/(omzi)
sectorul necanalizat: 25 l/(omzi).
4. Coeficientul de variaie zilnic a debitelor de ap uzat menajer:
kor,max=1,65
kor,min=0,57

kzi,max=1,3
kzi,min=0,75

5. Temperatura apelor uzate menajere, C:


medie de iarn - 9C
medie de var - 20C
medie anual - 10C
6. Debitul zilnic mediu de ape uzate industriale, m3/d:
3
Qind
zi med 900 m d
7. Coeficientul de variaie orar a debitului de ape uzate industriale:
k ind
k ind
or.max 1,4
or.min 0,85
8. Indicatorii gradului de poluare a apelor uzate industriale:
MS 340 mg dm3 ;
3
CBOind
tot 490 mg dm ;

Temperatura, C: medie de iarn - 14C


medie de var - 24C
medie anual - 17C.
4

3. Calcule preliminare
3.1. Determinarea debitelor de calcul de ap uzat
Dimensionarea instalaiilor din cadrul staiei de epurare se efectueaz n
funcie de debitul orar maxim de ap uzat, iar debitele medii i minime servesc la
dimensionarea canalelor, conductelor, jgheaburilor i la diferite verificri.
Calculele se efectueaz utiliznd relaiile:
qsp

Qzi,med
N loc , m3 d
(1)
1000

Q zi,max Q zi,med K zi,max , m 3 d


(2)
Qzi,min Q zi,med K zi,min , m3 d
Qor,med

Q zi,max
24

(3)

, m3 h

(4)

Qor,max Qor,med K or,max , m 3 d

(5)

Qor,min Qor,med K or,min , m3 d

(6)

n care:
Qzi,med debitul zilnic mediu de ape uzate, m3 d ;
qsp debitul specific de ape uzate corespunztor fiecrui cartier, l/(omzi);
N loc numrul de locuitori;
Qzi,max , Qzi,min debitul zilnic maxim respectiv minim de ape uzate, m3 d ;
K zi,max , K zi,min coeficientul de variaie zilnic a debitului de ap uzat
menajer, respectiv industrial; (date iniiale)
Qor,med debitul orar mediu de ape uzate, m3 d ;
Qor,max , Qor,min debitul orar maxim respectiv minim de ape uzate, m3 d ;
K or,max , K or,min coeficientul de variaie orar a debitului de ap uzat
menajer, respectiv industrial;
K
Pentru apele uzate menajere Ki
or,max
n funcie de debitul mediu exprimat n l/s:

or,min

se adopt conform tab.2 [1],

Qmed , l s
K or,max

20
1,9

50
1,7

100
1,6

300
1,55

K or,min

0,5

0,55

0,59

0,62

Pentru Qmed 70,43 l s , prin interpolare determinm:


K or,max 1,65 ,
K or,min 0,57 .
Debitele de calcul ale apelor uzate
5

Tipul de A.U.
1
1. Ape uzate
menajere

Sectoarele
Nr. de
rezideniale locuitori
2
3
A
15000
D
23000
C
3000
Necanalizat
5000

Total:

mediu
maxim
minim
2.A.U. industriale
mediu
maxim
minim
3.Amestecul de A.U.
mediu
maxim
minim

qsp, l/
(omzi)
4
160
130
190
25

m3/d
5
2400
2990
570
125
6085
7910,5
4563,75
900
900
900
6985
8810,5
5463,75

Tabelul 1
Debitele
m3/h
l/s
6
7

253,54 70,43
418,34 116,21
144,52 40,15
37,5
52,5
31,88

10,42
14,58
8,86

291,04 80,85
470,84 130,79
176,4
49

Debitele de calcul ale staiei de epurare


1. Debitul zilnic maxim, Qzi,max 8810,5 m3 d ;
2. Debitul orar maxim, Qor,max 470,84 m3 h 130,79 l s .
Debitele de verificare
Debitul orar minim, Qor,min 176,4 m3 h 49,0 l s .
3.2. Determinarea concentraiilor de poluani n apele uzate
Principalii parametri indicatori ai gradului de poluare al amestecului de ape
uzate necesari pentru calculul instalaiilor de epurare snt:
Materiile n suspensie (MS);
Consumul biochimic de oxigen (CBO);
Aceti parametri snt diferii pentru apele uzate menajere i cele industriale. Din
cauza lipsei datelor analizei fizico chimice a apelor uzate menajere recurgem la
un calcul al acestora n baza cantitii specifice de poluani ce revin unui locuitor
utilizator al sistemului de canalizare, conform tab.25 [1].
Calculul se efectueaz conform relaiilor:
1) Pentru sectoarele canalizate:
a 1000
Cpol
, mg dm3
(7)
qsp
n care:
6

a cantitatea specific de poluani, se determin coform tab.25 [1]:


Pentru MS a 65 g om zi ;
Pentru CBO a 75 g om zi ;
qsp debitul specific de ape uzate corespunztor fiecrui cartier, l/(omzi);
2) Pentru sectoarele necanalizate cantitatea specific de poluani este egal
cu 33% din a:
a 1000
Cpol 0,33
, mg dm3
(8)
qsp
Concentraiile poluanilor n apele industriale snt n datele iniiale. n
amestecul de ape uzate concentraiile poluanilor se calculeaz ca medie ponderat
cu formula:
Q Cpol
Cam

, mg dm3
(9)
pol
Q zi,med

Toate calculele snt prezentate n tabelul 2:


Tabelul 2
Tipul de ape uzate
1.A.U. menajere
Sectorul A
Sectorul B
Sectorul C
Sectorul necanalizat
2. Ape uzate industriale
3. Amestecul de ape uzate

Qzi,med ,
m3/d
2400
2990
570
125
900
6985

MS,
mg/l

QMS

406,25
975000
500
1495000
342,11 195002,7
858
1070250
340
306000
440,70 3078252,7

CBO,
mg/l

QMS

468,75
576,92
394,74
990
490
521,08

1125000
1724990,8
225001,8
123750
441000
3639742,6

Concentraia de MS la intrarea n staia de epurare constituie 440,70 mg/dm3.


Concentraia de CBO la intrarea n staia de epurare constituie 521,08 mg/dm3.

3.3. Calculul temperaturilor medii ale apelor uzate


Temperatura apelor uzate este un factor important care influeneaz eficiena
epurrii biologice i dizolvarea oxigenului n ap.
Stabilirea temperaturii Tmed C (medie n timp de iarn Tmed,iarn C , medie n
timp de var Tmed,var C , medie anual Tmed,anual C ) n volumul sumat de ap
uzat se efectueaz cu relaia:
Tmed

Q T

, C
Q
Calculele snt nscrise n tabelul 3:

(10)
Tabelul 3

Tipul de ape
uzate
1. Menajere
2. Industriale
3. Amestec

Qzi,med
m3/d
6085
900
6985

Tmed,var
C
20
24
20,5

Tmed,iarn
QT
C
121700
9
54765
21600
14
12600
143300
9,64
67365
QT

Tmed,anual
C
10
17
10,9

QT
60850
15300
76150

3.4. Determinarea numrului fictiv de locuitori


Numrul fictiv reprezint suma real de locuitori din localitate i a numrului
echivalent.
Numrul echivalent reprezint numrul de locuitori care echivaleaz
cantitatea de impuriti, evacuate n reeaua de canalizare public de apele uzate
industriale.
Cu ajutorul numrului fictiv de locuitori vor fi determinate cantitile de
reineri i nmol, cunoscnd concentraiile aferente pentru un locuitor n funcie de
instalaia ce urmeaz a fi dimensionat.
Calculele se efectueaz cu urmtoarele relaii inndu-se cont de concentraia
de materii n suspensie i substane organice exprimate prin CBOtotal .
N fictiv N efectiv N eq , locuitori

(11)

n care:
N efectiv reprezint suma dintre sectoarele A,B,C i cel necanalizat:
N efectiv 46000 locuitori ;

ind
Cind
pol Q zi

, locuitori

(12)
a
Se echivaleaz ntreprinderea industrial cu numrul de locuitori, care ar
nsemna cantitatea de poluani n apele uzate industriale.
N eq

MS

Pentru MS, N eq

MSind Qind
, locuitori , unde a 65 g om zi ;
a

340 900
4708, locuitori ;
65
MS
N fictiv
46000 4708 50708 locuitori .
CBOind Qind
, locuitori , unde a 75 g om zi ;
Pentru CBO, N CBO
eq
a
490 900
N CBO
5880, locuitori ;
eq
75
N CBO
fictiv 46000 5880 51880 locuitori .
MS
N eq

4. Calculul gradului necesar de epurare


n conformitate cu cerinele directivei Uniunii Europene referitoare la apele
uzate oreneti, staia de epurare se calculeaz pentru obinerea unui efluent, cu
urmtoarele caracteristici:
MS 20 mg l ;
CBO5 15 mg l ;
N 2 10 mg l ;
P 1mg l .

5. Alegerea metodei i schemei tehnologice a staiei de epurare


Metoda de epurare a apelor uzate se adopt conform recomandrilor din tab.
2.7 [3] n funcie de gradul necesar de epurare. Deci, metoda de epurare aleas este
mecanic + biologic complet, este prezentat n fig.1.
Alegerea schemei tehnologice a staiei de epurare, a setului de instalaii, care
asigur gradul de epurare necesar i tratarea nmolurilor, se efectueaz n funcie
de debitul i caracteristicile fizico chimice ale apei uzate.
Prin schema tehnologic a staiei de epurare se urmrete ndeosebi,
evidenierea proceselor tehnologice adoptate pentru epurarea apei n baza gradului
de epurare necesar, precum i unele precizri, privind modul de tratare a
nmolurilor provenite din treapta mecanic sau biologic de epurare.

disipator de energie

uscarePlaatforme
nisipuluide

AU

cl a direa gr

a tarelor

Schema tehnologic

deznisipatoare

nisip
limpe

N amol fermentat

zitoare
fermentatoare

SP prin mar amol

Fig.1

NAR

sufanteSP

a de epurare a apelor uzate (BANA)

aer comprimat

BANA

ape de drenaj

SP drenaj

decantoare
secundare

amestec

a tor

Sta tia clor

aer comprimat

Namol primar

Platformeuscare
de
a n a molului

Ape de drenaj

10

bazi
n de
contact

namol
Namol activ

spre emisar

6. Descrierea fluxului tehnologic al apelor uzate


Apele uzate ale localitilor snt refulate prin intermediul staiei de pompare
principale prin dou conducte de presiune la staia de epurare. Staia de pompare
este dotat cu grtare rare pentru protecia pompelor.
La staia de epurare, primul element amplasat la cota cea mai nalt este
camera de recepie care joac rolul i de disipator de energie a apei refulate.
Din camera de recepie, prin canale de legtur apa uzat se mic
gravitaional parcurgnd consecutiv instalaiile de epurare.
Pentru epurarea apelor uzate de materiile n suspensie snt prevzute
instalaiile treptei mecanice. Iniial apa este trecut prin grtare dese pentru
reinerea materiilor grosiere, apoi urmeaz deznisipatoarele care au menirea de a
reine materiile n suspensie de provenien mineral cu prioritate a particulelor de
nisip. Materiile n suspensie de provenien organic snt eliminate parial n
decantoarele primare.
innd cont c decantoarele primare asigur numai 50 % eficien eliminare
MS, iar cerinele normativelor de proiectare prescriu c n treapta biologic apele
uzate epurate mecanic nu trebuie s conin mai mult de 150 mg/l MS. Este
necesar ca decantarea primar s fie intensificat pentru a asigura o eficien de
epurare mecanic egal cu:

MSini 150
MSini

440,7 150
100%
100%

66%
440,7

Pentru a asigura eficiena de epurare de 66 % prevedem intensificarea prin


aerare a apelor uzate cu adaos de nmol activ n exces n calitate de coagulant
natural.
Epurarea biologic se adopt n instalaii cu epurare artificial folosind
microflora crescut n condiii speciale (cu asigurarea condiiilor aerobe i a
concentraiilor mari de biomas).
Dup instalaiile de epurare bilogic propriu zise se prevd decantoarele
secundare (de regul de acelai tip ca i cele primare), care au menirea de a separa
microflora de apa uzat epurat. Nmolul activ separat este recirculat n BANA
pentru a menine doza necesar de biomas n instalaie. O parte din nmolul activ
separat (nmolul activ n exces sau surplusul de biomas) trebuie eliminat din
circuitul nmolului activ.
n treapta biologic se asigur primordial eliminarea CBO, dar i a MS
reziduale pn la 1520 mg/l.
Dup epurarea biologic care de fapt definitiveaz eliminarea celor doi
indicatori de poluare MS i CBO se prevede dezinfecia apelor uzate epurate
pentru prevenirea rspndirii bolilor infecioase prin intermediul apei.
Pentru dezinfecie se prevede o staie clor care este menit pentru prepararea
soluiei de clor i dozarea clorului n ap cu asigurarea concentraiei necesare de
clor i condiia de o concentraie de clor rezidual n ap, o camer de amestec a
soluiei de clor cu apa tratat care de regul mai joac rolul de debitmetru. Pentru
11

aceasta se folosesc canale nguste cu salt hidraulic de tip Parshall sau Venturi care
asigur amestecul. Timpul de contact al clorului cu apa uzat de minim 30 minute
se asigur n bazinele de contact care constructiv reprezint unul din tipurile de
decantoare (verticale sau orizontale longitudinale). Dup bazinele de contact apa
este deversat n emisar.

7. Fluxul tehnologic al nmolului


Reinerile de pe grtarele cu bare se acumuleaz n containere i se
transport la locurile de depozitare sau gunoite.
Nisipul reinut n deznisipatoare se evacueaz cu ajutorul hidroelevatoarelor
pentru care se prevede alimentare cu ap industrial, se pompeaz la platformele de
nisip dotate cu un sistem de drenaj unde este deshidratat i periodic curat i
utilizat n diferite scopuri.
Nmolul primar mpreun cu nmolul secundar, care n cazul BANA este
supus ngrorii, se stabilizeaz n fermentatoare anaerobe cu degajare de biogaz,
iar apoi nmolul fermentat este evacuat pe platformele de uscare a nmolului
pentru deshidratare.
Nmolul deshidratat se utilizeaz prioritar n calitate de ngrmnt organic
dup o depozitare de cteva luni pentru dehelmintizare care are loc n rezultatul
unor procese biotermice (copostare).

8. Calculul instalaiilor de epurare mecanic a apelor uzate


Epurarea mecanic const n reinerea prin procedee fizice sau mecanice a
impuritilor insolubile, care se numesc materii n suspensii (MS).
n acest scop snt folosite urmtoarele stadii de epurare mecanic:
1. Degrosisarea (eliminarea materiilor grosiere);
2. Sedimentarea materiilor minerale;
3. Sedimentarea materiilor organice;
Conform schemei tehnologice adoptate pentru epurarea mecanic snt
prevzute:
grtare tietoare (cominutoare) pentru degrosisarea apelor uzate;
deznisipatoare orizontale circulare pentru eliminarea materiilor n
suspensie de provenien mineral;
limpezitoare cu aerare natural.

12

8.1. Camera de recepie / Disipatorul de energie


Prima instalaie n fluxul tehnologic al apelor este camera de recepie
(disiptorul de energie) fig.2.
Aceasta are menirea de a liniti fluxul de ap refulat de staia de pompare
pentru a-l trece n curgerea liber gravitaional prin canale deschise spre
instalaiile de epurare.
Conform debitului de calcul orar maxim, alegem construcia tip a camerei de
recepie, disipare e energiei din tabelul 4.67, pag. 442 [2], cu urmtorii parametri:
A 1500 mm
B 1000 mm
H 1300 mm
H1 1000 mm
D 250 mm

b 500 mm
l 600 mm
l1 800 mm
h 400 mm
h1 650 mm

Fig.2. Camera de recepie / disipator de energie:


a cu aducia apelor printr-o conduct de presiune; b cu aducia apelor prin 2
conducte de presiune; 1 camera / cmin de recepie / disipator de energie;
2 conducte de presiune; 3 canal de legtur cu instalaiile de epurare ulterioar;
4 suport (stlpi de reazem).
13

8.2. Calculul hidraulic al canalelor de legtur ntre obiectele


staiei de epurare
Din camera de recepie, apele uzate se ndreapt spre instalaiile de epurare
prin canale de legtur gravitaional.
Dimensionarea canalelor de legtur se efectueaz prin calculul hidraulic
folosind tabelele . Calculul hidraulic trebuie in cont urmtoarele
condiii:
Pentru Qam
min l s , se aleg dimensiunile canalelor, b(limea, m), h/b (gradul
de umplere) pentru o pant oarecare i, cu condiia c viteza de autocurare
v 0,7 m s la Qam
min l s , b i i rmnnd fixe la variaia debitelor.
Rezultatele calculului hidraulic se nscriu n tabelul 4:
Tabelul 4
Debitele l/s
Parametrii
Valorile
debitelor
L, mm
h/d
h, mm
Panta, i
V, m/s

Qam
max

Qam
max

maxime
2 Qam
max 3

Qam
max

Qam
max

Qam
max

minime
2 Qam
max 3

Qam
max 4

130,79

65,40

43,60

32,70

54,73

27,37

18,24

13,68

600
0,45
270
0,002
0,87

400
0,45
180
0,003
0,82

300
0,50
150
0,006
1,00

300
0,40
120
0,006
0,91

600
0,25
150
0,002
0,70

400
0,25
100
0,003
0,69

300
0,25
75
0,006
0,80

300
0,20
60
0,006
0,70

8.3. Grtarele
Reinerea corpurilor mari i a materiilor grosiere degrosisarea apei este o
prim operaie ce trebuie efectuat obligatoriu la intrarea apelor uzate n staia de
epurare, avnd ca scop protecia conductelor i prilor nobile ale echipamentelor
mecanice.
Construciile specifice reinerii corpurilor i a suspensiilor mari snt grtarele
din bare cu curare manual sau mecanic, cominutoarele i sitele. n acestea se
rein hrtii, crpe, materiale plastice .a.
Grtarele, n componena instalaiilor staiei de epurare, snt prevzute cu
interspaii ce nu depesc 16 mm, att la aducia gravitaional, ct i prin refularea
apelor uzate n staia de epurare [1].

14

8.3.1. Calculul grtarelor cu bare


Calculul grtarelor cu bare const n:
determinarea numrului de bare (interspaii);
determinarea limii grtarului i alegerea grtarului produs;
determinarea cantitii de reinere pe grtare.
Determinm aria necesar a seciunii vii a grtarului cu relaia:
Qor,max
grtar
Fcanal
Bgrtar h canal
, m2
(13)
Vg n g
n care:
Qor,max debitul orar maxim total al apelor uzate, m3/s;
Vg viteza de micare a apelor uzate prin interspaiile grtarului;
Vg 0,8 1,0 m s [1], adoptm Vg 1,0 m s ;
n g numrul grtarelor active, adoptat n prealabil, n g 1 .
130,79 1000
0,13 m 2
11
270
h canal
0,27 m ; (tab.4)
1000
netto
Din relaia (13) determinm Bgrtar
:
0,13
netto
Bgrtar

0,48 m ;
0,27
grtar
Fcanal

brutto
Bgrtar
se determin cu formula:
brutto
Bgrtar
n bare Sb n intersp. bintersp ,

(14)

n care:
n bare numrul de bare; n bare n intersp. 1 ;
Sb grosimea barelor, Sb 0,008...0,01m , adoptm S 0,01m ;
n intersp. numrul de interspaii;
bintersp limea interspaiilor , se adopt bintersp 0,016 m .
Numrul de interspaii se determin cu relaia:
grtar
Fcanal

n intersp. K
,
bintresp. h canal

(15)

n care:
K coeficientul ce consider strmtorarea fluxului de ap de ctre dinii
greblei pentru curirea grtarului; se adopt K 1,05 .
0,13
n intersp. 1,05
32 interspaii
0,016 0,27

15

n bare 32 1 31 bare.
brutto
Bgrtar
310,01 32 0,016

0,822 m .

Adoptm grtare cu marca 7.

Fig.3. Schema instalaiei grtarelor cu bare cu curire mecanic.


1 conductele de presiune; 2 - camera de recepie / disipator de energie;
3 canal de aducie; 4 canal de legtur n amonte; 5 stavile; 6 grtare;
7 casa grtarelor i staiei de pompare a hidroelevatoarelor; 8 camera
grtarelor; 9 canal de legtur n aval; 10 canal de evacuare.

16

Calculul cantitii de reinere pe grtar


Cantitatea de impuriti reinute pe grtar (reinerii) Qre , m3/d, se determin
cu relaia:
MS
a re N fictiv
(16)
Qre
, m3 d
3651000
n care:
a re cantitatea impuritilor reinute pe grtare din apele uzate menajere, l/
(oman), se adopt din tab.4, pentru interspaii de 16 mm a re 8 l om an ;
MS
N fictiv
numrul fictiv de locuitori conform MS [3].
850708
Qre
1,11 m3 d
3651000
Masa reinerilor pe grtar kg/h, se calculeaz cu relaia:

G re

Q re
K max
re
1000

, t/d

(17)

n care:
greutatea specific a reinerilor, 750 kg m3
max
K max
re variaia reinerilor pe parcursul anului, K re 2 .

G re

1,11750 2
1,67 t d ;
1000
Determinarea pierderilor de sarcin n grtare

Tipul bar ei

2,42

1,83

1,67

1,033 0,92

0,76

1,76

Fig.4
Pierderile de sarcin n interspaiile grtarului, h g , m, se determin din
relaia:
Vg2
(18)
h g
K ,
2g

17

unde:

K coeficientul ce ine cont de majorarea pierderilor de sarcin teoretice n


grtar, ca urmare a nfundrii pariale a grtarului cu impuritile reinute,
K 3 ;
g acceleraia cderii libere, g 9,8 m s 2 ;
coeficientul rezistenei locale a grtarului determinat din formula:

Sb

4
3

sin ,
bintersp

(19)

n care:
coeficientul, adoptat n funcie de forma seciunii transversale a barelor
grtarului (fig.1) 2,42 ;
unghiul nclinrii grtarului fa de orizont, adoptm 60 .
4
3

0,01
2,42
sin60 1,11 ;

0,016
1,02
h g 1,11
3
0,17 m .
2 9,8
n proiectul dat nu putem folosi nici unul din cominutoare din cauza
capacitii neconvenabile.
8.3.2. Calculul cominutoarelor (grtarelor tietoare)
Alternativ grtarelor cu bare pot fi cominutoarele, care reprezint o soluie
mai avantajoas fa de grtare , att din punct de vedere tehnico economic, ct i
al exploatrii.
Alegerea utilajului se face n funcie de capacitatea staiei, exprimat n m 3/h
(Qor,max=470,84 m3/h).
Conform tab. 6 [4], adoptm 2 cominutoare lucrtoare i unul de rezerv, cu
marca 400, cu urmtorii parametri:
Limea interspaiilor 10 mm;
Aria seciunii vii a interspaiilor 1190 cm2;
Diametrul tamburului 400 mm;
Numrul de turaii ale tamburului 31 min-1;
Puterea electromotorului 0,8 kW.

18

Fig.5. Schema instalaiei cominutoarelor (grtare tietoare)


1 conducta de presiune; 2 camera de recepie; 3 canal de aducie; 4 canal de
legtur; 5 stavil; 6 grtar rar, cu curire manual; 7 cominutor; 8 sifon de
evacuare; 9 canal de legtur la ieire; 10 canal de evacuare.
8.4. Deznisipatoarele
Pentru eliminarea particulelor solide minerale (nisip .a.) cu diametrul peste
0,15...0,25 mm servesc deznisipatoarele, care se amplaseaz n aval de grtare i n
amonte de decantoarele primare sau staia de pompare a apelor uzate.
Pot fi prevzute urmtoarele tipuri de constucii de deznisipatoare:
orizontale, longitudinale sau circulare; turbionare, aerate; turbionare, cu aducie
tangenial a apei.
Alegerea tipului de deznisipatoare se face innd cont de debitul de ape
uzate, schema tehnologic de epurare a apelor uzate i de tratare a nmolurilor,
proprietile materiilor solide n suspensie, soluiile de amplasare a instalaiilor etc.

19

8.4.1. Calculul deznisipatoarelor orizontale longitudinale


Calculul deznisipatoarelor const n:
a) dimensionarea bazinelor;
b) determinarea cantitilor de nisip reinut;
c) dimensionarea platformelor de nisip destinate deshidratrii nisipului.
Dimensionarea deznisipatoarelor orizontale longitudinale se efectueaz
utiliznd relaia de calcul pentru lungimea bazinului:
1000 K dn
H util Voriz
Ldn
,
(20)
U0
n care:
K dn coeficient ce ine cont de regimul hidrodinamic al fluxului de ap din
deznisipator, se adopt conform tab.8 [4], K dn 1,7 ;
H util nlimea maxim a apei n deznisipator, m. De obicei se adopt egal
cu adncimea apei n canalul de aducie, dar nu mai mic de 0,5 m. Deoarece
h canal 0,18 m , adoptm H util 0,5 m conform tab.9 [4];
Voriz viteza orizontal a apei, Voriz 0,15 0,3 m/s , adoptm Voriz 0,3 m/s .
U 0 viteza de sedimentare sau mrimea hidraulic a particulelor solide
minerale ce trebuie eliminate din apa uzat, mm/s. n conformitate cu tab.8,
adoptm U 0 18,7 mm/s .
1000 1,7 0,5
0,3

Ldn
13,64 m .
18,7
Adoptm lungimea tip a deznisipatorului Ldn 15 m .
Calculm limea bazinului cu relaia:
Qor,max
Bdn
,m
(21)
H util Voriz ndn
unde:
n dn numrul de deznisipatoare, n dn 2 .
Bdn

470,84
0,44 m .
0,50,3 2

Limile tip ale deznisipatoarelor orizontale longitudinale sunt de 3 i 6 m.


Nu putem adopta acest tip de deznisipatoare, deoarece valoarea Bdn nu este
apropiat de una din valorile limilor tip.

20

Fig. 6. Deznisipator orizontal longitudinal


1 hidroelevator; 2 stvilare; 3 mecanism cu raclete rzuitoare; 4,5 vane;
6 alimentarea hidroelevatoarelor cu fluid de lucru; 7 conduct de nmol.
21

8.4.2. Calculul deznisipatoarele orizontale circulare


Pentru dimensionarea deznisipatoarelor orizontale circulare utilizm
valoarea lungimii calculate anterior cu relaia (21) n urmtoarea formul:
L
Ddn dn , m
(22)

13,64
Ddn
4,34 m .
3,14
Dimensionarea jgheaburilor circulare se efectueaz folosind tab.10 [4].
Pentru capacitatea staiei de 8810,5 m3/d adoptm 2 deznisipatoare orizontale
circulare cu urmtorii parametri:
Diametrul 4000 mm;
Distana dintre centrele cuvelor deznisipatoarelor 6000 mm;
Distana dintre axele canalului de aducie i camerei de manevrare 200 mm;
Distana dintre centrele cuvelor deznisipatoarelor i camerei de manevrare
4350 mm;
Limea jgheabului circular 800 mm;
Limea canalelor de aducie-evacuare 600 mm;
Limea jgheaburilor de acces-evacuare ale fiecrui deznisipator 350 mm;
Cotele radierului canalelor de aducie-evacuare 9,27m; 9,27m;
Cota plniei de acumulare a nisipului 6,55 m;
Cotele de ramificaie a conductelor de fluid activ / de presiune i refulare a
nmolului/ pulpei 8,15 m, 7,8 m.

22

Fig.7. Deznisipatoare orizontale circulare.


1 hidroelevator; 2 evacuarea materiilor plutitoare; 3 jgheab circular;
4 stavile; 5 canal de aducie a apelor uzate; 6 conduct de nmol / pulp;
7 conduct de fluid activ / de presiune; 8 camer de comutare / manevrare;
9 dispozitiv de colectare a materiilor plutitoare; 10 canal de evacuare a apelor
uzate; 11- oblon / scndur seminecat.

23

8.4.3. Calculul deznisipatoarelor aerate


Schema deznisipatorului aerat este prezentat n fig. 8.
Calculul deznisipatorului aerat se face reieind din condiia asigurrii vitezei de
curgere Voriz 0,08...0.12 m/s [1], adoptm Voriz 0,1 m/s .
Pentru dimensionarea deznisipatoarelor aerate folosim relaia (20)
introducnd urmtoarele modificri:
H util 0,7 3,5 m , adoptm H util 2,1 m , iar n formul se nscrie
H util
1,05 .
2
Deoarece Voriz 0,1 m/s conform tab.8 [4] adoptm K dn 2,25 .
1000 2,25 1,05
0,1

Ldn
12,63 .
18,7
Lungimi tip: 12 m i 18 m.
Adoptm lungimea tip Ldn 12 m .
Determinm limea deznisipatorului cu relaia (21):
470,84
Bdn
0,31m
2,10,1
2 3600

Limile tip: 3m; 4,5 m.


Limea deznisipatoarelor aerate obinut din calcule, este cu mult mai mic
comparativ cu limile tip, deci nu putem adopta acest tip de deznisiptoare.

24

Fig. 8. Deznisipator aerat cu evacuarea hidrodinamic a nisipului.


1 panou deflector; 2 conduct de aer; 3 conduct de ap pentru a afuiere;
4 conduct de afuiere a nisipului / nmolului cu ajutaje; 5 difuzoare de aer;
6 jgheab / canal pentru nisip; 7 buncr / ba de nisip; 8 hidroelevator;
9 vane; 10 compartiment al deznisipatorului; 11 stvilare.

25

8.4.4. Calculul deznisipatoarelor tangeniale


Calculul deznisipatorului tangenial se efectueaz reieind din condiia
asigurrii ncrcrii hidraulice h , la un debit maxim de ape uzate, egal cu 110
m3/(m2or) [1].
Adncimea hidraulic de calcul se adopt egal cu jumtate din diametrul
unui compartiment al deznisipatorului Ddn .
Aria unui compartiment al deznisipatorului A dn ,m2, se determin din
formula:
Qor,max
A dn
(23)
h n dn
470,84
2,14 m 2
110 2
Diametrul fiecrui compartiment Ddn ,m, trebuie s fie:
A dn

4 A dn
(24)
6,0 m

4 2,14
Ddn
1,70 6,0 m
3,14
Adoptm diametrul tip al deznisipatorului de 2 m.
D
1,7
H util dn 0,85 m ;
2
2
Din comparaia tehnico economic reiese c cel mai convenabil tip de
deznisipatoare snt deznisipatoarele tangeniale.
Deci pentru proiectul dat adoptm deznisipatoare tangeniale.
Ddn

26

Fig.9. Deznisipator tangenial cu plnie de ap turbionar


1 ba de nmol; 2 deversor lateral mobil; 3 tub telescopic;
4 zona activ / util; 5 dop / capac; 6 nec / melc transportor;
7 gaur de evacuare a particulelor organice splate; 8 motor reductor;
9 jgheab / canal de evacuare; 10 canal de alimentare.
Calculul cantitii de nisip reinut
Cantitatea de nisip reinut n deznisipatoare se calculeaz n baza cantitii
specifice de nisip, care conform tab.9 [4], constituie 0,02 l/(omzi):
MS
a nisip N fictiv
(25)
Qnisip
, m3 zi
1000
0,02 50708
Qnisip
1,01 m3 zi .
1000
27

8.4.5. Calculul platformelor de nisip


Deshidratarea nisipului, evacuat din deznisipatoare, se face pe platformele
de nisip, amplasate n vecintatea deznisipatoarelor, care reprezint sectoare de
pmnt ngrdite cu diguri i dotate cu sistem de drenaj, pentru evacuarea apei
separate.

Fig.10. Platform de nisip


28

Dimensionarea platformelor de nisip se efectueaz n baza ncrcrii


p.n.
3
2
hidraulice h 3 m m an cu relaia:

A p.n.

Q nisip 365

,
(26)
p.n.
h
1,01365
A p.n.
122,9 m 2 .
3
n scopul asigurrii umplerii paturilor cu pulpa de nisip i evacurii nisipului
deshidratat, numrul de paturi trebuie s fie nu mai mic de dou. Paturile se
recomand de adoptat ptrate n plan cu ngrdire din ramblee de pmnt, de
nlimea 1 2 m .
Determinm limea unei platforme de nisip:
A p.n.
(27)
Bp.n.
, m
2
122,9
Bp.n.
7,8 m 8 m .
2
8.5. Decantoarele primare
Decantoarele primare ncheie fluxul tehnologic al treptei mecanice (al
epurrii primare) i au rolul de a reine din apele uzate materiile n suspensie
separabile gravitaional, care nu au fost reinute n desnisipator. Efluentul
decantoarelor primare, n cazul unei epurri biologice ulterioare, nu trebuie s
conin materii n suspensie ce depesc concentraia de 150 mg/l.
Pentru efectuarea calculelor trebuie s determinm eficiena necesar de
limpezire de care va depinde timpul de sedimentare n decantoarele primare.
Concentraia de MS la intrarea n staia de epurare constituie 440,70 mg/l.
nafar de aceste materii n suspensii n fluxul de ape uzate apare un
supliment rezultat din rentoarcerea apelor de drenaj de la platformele de nmol i
nisip.
Acest supliment convenional l adoptm 15 mg/l i atunci n decantoarele
primare apa va intra cu urmtoarea concentraie:
corectat
MSinf
440,70 15 455,70 mg/l .

29

8.5.1. Calculul decantoarelor primare


1. Calculm eficiena necesar de limpezire a apelor uzate:

dp
dp

corectat
MSinf
150
corectat
MSinf

100%

(28)

455,70 150
100% 67,08%
455,70

2. Calculm viteza de sedimentare a particulelor de MS, care trebuie reinute n


decantoarele secundare pentru a asigura eficiena necesar de 67,08 %.
Vsed

1000H util
K dec
K dec H util

h lab

, mm/s

t lab
dec

(29)

n care:
H util adncimea util a compartimentului de decantare, adoptm
H util 3 m ;
K dec coeficientul de folosire util (randamentul hidraulic) al spaiului de
decantare, se adopt K dec 0,5 ;
t lab
dec durata de decantare corespunztoare eficienei necesare de eliminare a
materiilor n suspensie, obinut experimental n cilindri de laborator cu
nlimea de hlab=500mm, conform tab.13 [4] adoptm t lab
dec 2700 s ;
h lab nlimea standard a cilindrilor de laborator utilizai pentru
determinarea curbelor de sedimentare, egal cu 0,5 m;
n exponentul puterii, care este n funcie de proprietile particulelor de
materii n suspensie de a se aglomera pe parcursul sedimentrii; se determin
experimental n cilindri de laborator de diferite nlimi conform unei
metodologii speciale. Valoarea exponentului n se adopt n funcie de
concentraia iniial de materii n suspensie i eficiena decantrii, conform
tab.14 [4], n=0,25.
Vsed

10003,0 0,5

0,25

0,42 mm/s

0,53,0

0,5
3. Dimensionm diferite tipuri de decantoare primare, pornind de la eficiena
necesar de limpezire de 68,08 % , e nevoie de intensificarea decantrii
primare.
2700

30

n cazul decantoarelor verticale adoptm construcia modificat


limpezitoare cu aerare natural, iar n cazul celor orizontale longitudinale i radiale
adoptm preaeratoare n amonte de decantoarele primare.
8.5.1.1. Calculul limpezitoarelor cu aerare natural LAN
Limpezitoarele cu aerare natural reprezint decantoare verticale dotate cu
camer interioar de floculare, n care se asigur o aerare natural datorit
diferenei de cote a nivelului apei, n canalul de aducie i n decantor, aceasta fiind
nu mai mic de 0,6 m.
1. Deteminm volumul camerei de floculare care joac rolul de preaerator.
Durata de retenie a apei uzate n camera de floculare se adopt aceeai cu
durata din preaeratoare, Tfloculare 0,33 h .
Volumul camerei de floculare se determin cu relaia:
Vc.floc. Qor,max Tfloculare ,m3

(30)

Vc.floc. 470,840,33 155,38 m3


2. Pentru dimensionarea LAN folosind parametrii construciilor tip existente
din tabelul 24 [4], adoptm valoarea maxim a camerei de floculare tip egal
cu 23,7 m3 i determinm numrul necesar de camere de floculare (LAN):
Vc.floc. 155,38

6,5 ; 7 camere (LAN)


(31)
23,7
23,7
3. Conform construciei tip camera de floculare se cupleaz cu limpezitorul de
diametrul 6 m.
4. Determinm viteza ascendent real a fluxului de ap uzat n zona de
sedimentare ,mm/s, apoi se compar cu valoarea vitezei de sedimentare
(mrimea hidraulic) Vsed, mm/s a materiilor n suspensie care trebuie
eliminate din LAN. Aceasta din urm nu trebuie s fie depit de viteza
ascendent real Vasc Vsed .
Q
Vasc or.max , mm/s
(32)
Wsec n
N LAN

n care:
Wsec ALAN Ac.floc.

(33)

D 2LAN 3,14 62
A LAN

28,26 m 2
4
4
2
Dc.floc 3,14 2,7 2
A c.floc

5,72 m 2
4
4
Wsec 28,26 5,72 22,54 m 2 .
31

470,84
2,98 m/h 0,83 mm/s
22,54 7
Observm c Vasc 0,83 mm/s Vsed 0,42 mm/s i din acest motiv
adoptm diametrul limpezitorului de 9 m.
Astefel:
D 2
3,14 92
A LAN LAN
63,59 m 2
4
4
iar Wsec 63,59 5,72 57,87 m 2 .
Deci:
470,84
Vasc
1,16 m/h 0,32 mm/s
57,87 7
Pentru intensificarea decantrii primare, n cazul de fa, aerarea natural nu
este suficient, deci trebuie de recurs la un adaos de nmol activ n exces, care ar
asigura a intensificare de 15-20 %. n acest caz viteza de sedimentare se calculeaz
pentru timpul de decantare t lab
dec redus care constituie 970 secunde:
10003,0 0,5

Vsed
1,17 mm/s
0,25
0,53,0
970

0,5
Rmnem la dimensiunile tip de DLAN 6 m , dar cu condiia adaosului de
nmol activ n exces n limpezitoare, deoarece Vsed 1,17 mm/s Vasc 0,87 mm/s .
Vasc

32

Fig. 11. Construcia limpezitoarelor cu aerare natural cuplate


cu fermentatoare de nmol tip deschis
1 jgheab de alimentare; 2 jgheab de evacuare a crustei; 3 jgheab de colectare
a apei limpezite; 4 conduct de aducie a nmolului; 5 conduct de evacuare a
crustei; 6 tub central; 7 zona de limpezire; 8 deflector; 9 camer de
floculare; 10 conduct de nmol; 11 fermentator de nmol; 12 conduct de
evacuare a nmolului fermentat; 13 jgheab de evacuare a apei limpezite;
33

8.5.1.2. Calculul decantoarelor orizontale longitudinale


Efectum dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale avnd n
vedere c intensificarea decantrii primare n ele va fi asigurat prin amplasarea
unor bazine de preaerare n amonte de decantoarele primare.
Bazinele de aerare se vor calcula dup calculul treptei biologice cnd va fi
cunoscut debitul de nmol activ n exces.
Lungimea decantorului orizontal longitudinal se determin cu relaia:
Ldec
unde:

unde:

Voriz H util
,m
K dec Vsed

(34)

Voriz viteza fluxului de ap, 5...10 mm/s. Adoptm Voriz 5 mm/s conform
recomandrilor normativelor de proiectare;
H util adncimea util, conform tab.17 [4] H util 3,15 m ;
K dec coeficientul de folosire util (randamentul hidraulic) al spaiului de
decantare, se adopt K dec 0,5 ,conform tab 15 [4];
Vsed viteza de sedimentare a particulelor de MS, care trebuie reinute n
conformitate cu eficiena necesar, Vsed 1,17 mm/s ;
53,15 100

Ldec
26,92 m
0,51,17
Lungimi tip: 24 m, 30m. Adoptm Ldec 30 m .
Limea decantorului se calculeaz cu formula:
Qor,max
Bdec
,m
(35)
Voriz H util ndec
Qor,max debitul orar maxim, amestec;
n dec numrul de decantoare, trebuie s fie cel puin 2, se adopt n dec 2 .
470,841000
Bdec
14,94 15 m ;
53,15
2 1000

Limi tip: 6m, 9m.


Calculm limea decantorului pentru n dec 4 :
470,841000
Bdec
7,47 m
53,15
4 1000

Adoptm Bdec 9 m .

34

Fig. 12. Decantor primar orizontal longitudinal


1,2 canal de distribuie i respectiv de alimentare; 3 mecanism cu raclet tras
de un crucior; 4 jgheab de colectare; 5 conduct de evacuare;
6 casa pompelor pentru evacuarea materiilor plutitoare; 7 deversor de avarie;
8 conduct de ap tehnic pentru diluarea materiilor plutitoare; 9 conduct de
golire; 10 conduct de evacuare a nmolului primar; 11 canal de aducie;
12 conduct de aer pentru tulburarea prin agitare.

35

8.5.1.3. Calculul decantoarelor orizontale radiale


Determinm raza decantorului cu relaia:
R dec

Qor,max
3,6K dec
Vsed ndec

,m

n care:
K dec 0,45 ;
Vsed 1,17 .
R dec

470,84
6,3 m ;
3,6 3,14 0,45
1,17
2

D 2R 2 6,3 12,6 m
Diametrele tip snt: 18, 24, 30, 40, 50 m.
Pentru staia dat nu se potrivesc acest tip de decantoare.

36

(36)

Fig.13. Amplasarea unui grup din 4 decantoare primare radiale.


1 raclor; 2 camer de distribuie; 3 conduct de aducie; 4 conduct de
evacuare a nmolului; 5 colector de materii plutitoare;
6 staia de pompare nmol; 7 conduct de evacuare a apei limpezite.

37

Calculul cantitii de nmol reinute n decantoarele primare


Cantitatea de nmol reinut n decantoarele primare se determin cu relaia:
Qnmol

Q zi,max MSinf MSefl

100 Wnmol 104

, m3 /d

(37)

n care:

Qzi,max debitul maxim zilnic;


Wnmol umiditatea nmolului, se adopt 95 %;
greutatea specific a nmolului, 1t m3 .
Qnmol

8810,5 440,7 150

100 95 1 10

51,22 m3 /d .

Aceast cantitate de nmol primar este supus tratrii ulterioare n fluxul


tehnologic al nmolului.

9. Calculul instalaiilor de epurare biologic a apelor uzate


Epurarea biologic constituie cea de-a doua treapt de epurare i are menirea
de a elimina substanele poluante organice biodegradabile exprimate prin CBO
concomitent cu eliminarea MS remanente n apa uzat dup treapta mecanic care
constituie 150 mg/l. Pentru epurarea biologic a apelor uzate exist dou tipuri de
instalaii:
cu microflora fixat (biofiltre, aerofiltre)
cu microflora suspendat (nmol activ (BANA)).
1. Determinm valoarea CBO la intrarea n treapta biologic. Ea rezult din:
a) adaosul din apele uzate locale 10 mg/l, deci:
CBOinf 521,08 10 531,08 mg/l ;
b) reducerea parial a CBO n treapta mecanic
cu intensificarea decantrii primare 20-25 %.
fr intensificare 15%.
CBOinf 531,080,75 398,31 mg/l .
2. Calculm eficiena necesar a epurrii biologice:
CBOinf CBOefl
nec
100%
(38)
biol
CBOinf l
Gradul necesar de epurare pentru CBO este de 15 mg/l.
398,3115
nec
100% 96,23%
biol
398,31
38

9.1. Calculul aerofiltrelor


Aerofiltrele au umplutur de piatr spart cu granulaie de 40 60 mm, i
snt dotate cu aerare artificial. Calculul lor se efectueaz n baza ncrcrii
hidraulice n m3/(m2zi), care se adopt n conformitate cu tabelul 40 [1], dar mai
nti se determin raportul:
CBOinf
(39)
CBOefl
398,31
K a /f
19,92 ;
20
Calculm pentru CBOinf 296 mg/l :
CBOadm 296
K a /f

14,8
CBO efl 20
Deoarece CBOinf nu poate depi 300 mg/l se dilueaz apa prin recircularea
apei uzate epurate.
Coeficientul de recirculare se calculeaz cu relaia:
CBOinf CBOadm
Kr
,
(40)
CBOadm CBOefl
1)

K a /f

398,31 296
0,37 .
296 20
iarn
2) Din tabelul 38 [1], funcie de Tmed
i raportul K a /f , adoptm nlimea
Kr

biofiltrului

H a /f 4 m ,

ncrcarea

hidraulic

q aer 12 m3 m3 .
n baza acestor date se face dimensionarea.
3) Dimensionm aerofiltrele:
Aria aerofiltrelor se determin cu relaia:
Q zi,max (1 K r )
2
A atotal

,
m
/f
h
q a/f

q ah/f 10 m3 m3 d i

(41)

8810,5(1 0,37)
1207,04 m 2
10
Aerofiltrele snt circulare n plan i au diametrele tip de 9, 12, 15, 18, 24 m
cu aria (64, 113, 177, 310, 452 m2).
Numrul aerofiltrelor n a/f 2.....8 buci .
Adoptm 3 aerofiltre cu diametrul de 24 m.
Debitul de aer total necesar pentru ventilarea aerofiltrelor se calculeaz n
baza q aer 12 m3 m3 :
A atotal
/f

39

tot
Qaer
q aer Q zi,max 1 K r , m3 zi

(42)

tot
Qaer
12 8810,5 1
0,37 144844,62

m3 zi
tot
Qaer
, m3 zi
(43)
n a /f
144844,62
Qa/f
48281,54 m3 zi 2011,7 m3 h ;
aer
3
Pentru fiecare aerofiltru se alege un ventilator de capacitatea respectiv
folosind cataloagele firmelor productoare.
3
n funcie de debitul Qa/f
aer 2011,7 m h , din tab. 3.28 adoptm ventilator de
marca 70 Nr.5 cu presiunea de 8 80 mm i puterea motorului 1,0 1,7 kW.

Qa/f
aer

9.2. Calculul biofiltrelor cu umplutur din mase plastice


Filtrele cu umplutur din mase plastic se calculeaz n baza ncrcrii
hidraulice.
Calculm eficiena necesar:
200 20
nec
100% 90% ;
p/f
200
iarn
Folosind tab.39 [1], n funcie de Tmed
i eficien, adoptm ncrcarea
hidraulic i nlimea stratului de umplutur:
H p/f 4 m ;

3
q p/f
m3 zi .
h 9,1 m

Calculm coeficientul (gradul) de recirculare:


CBOinf 20
Kr
100%
200
398,31 20
Kr
1,10
200
Determinm volumul biofiltrelor:
tot Q zi,max 1 K r
Vp/f

q p/f
h
tot
Vp/f

8810,5 11,10

(44)

(45)

2033,2 m3

9,1
Suprafaa total a biofiltrelor se determin cu relaia:
tot
Vp/f
tot
A p/f
, m2
H p/f

(46)

2033,2
508,3 m 2
(47)
4
Adoptm 3 biofiltre cu umplutur din mase plastice cu diametrul de 15 m.
tot
A p/f

40

Fig.14. Schema tehnologic de epurare biologic n filtrele biologice


convenionale (cu microflora fixat)
9.3. Calculul bazinelor de aerare cu nmol activ BANA
n conformitate cu gradul de epurare necesar, gradul de poluare a apelor
uzate i capacitatea staiei de epurare, adoptm tipul BANA.
a) conform regimului hidrodinamic:
tip piston (neomogen) CBO<500 mg/l;
tip amestec complet (omogen) CBO>500 mg/l.
Deoarece CBOinf la intrarea n treapta biologic constituie 398,31 mg/l <
500mg/l, iar apele uzate snt un amestec de ape uzate menajere i industriale,
permise pentru evacuarea n reeaua public de canalizare, adoptm BANA tip
piston.
b) conform prezenei regenerrii NAR (CBOinf>150 mg/l):
cu regenerare;
fr regenerare.
c) cu culoare sau bazine simple.
La capacitatea staiei de 8810,5 m3/zi i tipul BANA piston, alegem BANA
cu culoare.
Astfel, vom calcula BANA tip piston cu culoare i regenerarea NAR.
Calculul se efectueaz n urmtoarea ordine:
41

1. n prealabil adoptm indicele nmolului I n 100 cm3 g , iar n baza acestui


indice i dozei de NA ce trebuie meninut n BANA, pe care o adoptm
a 3 g l , calculm gradul de recirculare:
Q
a
R NAR
Qor,max 1000
(48)
In a
3
R
0,43
1000
;
3
100
2. Calculm valoarea CBO n amestec la intrarea n BANA a fluxului de ap
uzat i nmol activ recirculat:
CBOmixt

CBOinf CBOef R
, mg/l
1 R

CBOmixt

398,31150,43
283,05 mg/l
1 0,43

CBO

(49)

curba de oxidare CBO


curba de eliminare CBO

timp de contact

timp de oxidare

timp de regenerare

3. Deoarece pentru epurarea biologic a AU oreneti cu un CBO inf>150 mg/l


am adoptat bazine de aerare cu regenerarea nmolului activ, la
dimensionarea BANA vom determina doi timpi:
Timpul de contact sau aerare n BANA propriu-zis
Timpul de regenerare a NAR, care se va calcula tiind timpul de
oxidare:
t reg t oxidare t aerare , ore
(50)
Durata aerrii n BANA a amestecului de ape uzate i NA, care trebuie s fie mai
mare sau egal cu 2 ore, se determin cu relaia:
42

t aer
unde TAU 15C ;

2,5 CBO mixt TAU


lg
iarn , ore
a CBOefl Tmed

(51)

2,5 283,05
15
lg
2,86 ore

3 15 9,64
Durata oxidrii CBO eliminat de ctre NA se determin cu formula:
CBOinf CBOefl
t oxid
, ore
(52)
R a D.S. 1 m
unde:
a D.S. concentraia de NA n fluxul recirculat al NAR ce se detrmin cu
1

1
a D.S. a
1 3
1 6,49 g/l ;
relaia:
2R
2 0,43
m partea mineral a NA (coninutul de substan mineral n NA), se
adopt m 0,3 ;
viteza specific de eliminare a CBO de ctre NA, i se determin cu
formula:
CBOefl CO2
1
mg CBO
max

,
(53)
CBOefl CO2 K CBO C
O 2 K O 2 CBO
efl 1
a D.S. g NA h
t aer

n care:
max viteza specific maxim pe care o are nmolul activ n condiiile
optime de mediu, pentru apele uzate oreneti max 85 mg g h ;
CO2 concentraia de oxigen n amestecul de ap uzat cu NA n BANA, se
adopt CO2 2 mg/l ;

K CBO constanta care caracterizeaz proprietile poluanilor organici,


pentru AU oreneti K CBO 33 mg CBO /l ;
K O2 constanta care caracterizeaz influena concentraiei de oxigen
dizolvat, pentru AU oreneti K O2 0,625 mg O2 /l ;
coeficientul care ia n considerare aciunea inhibant a produselor de
metabolism, pentru AU oreneti 0,07 l/g ;
152
1
mg CBO
85

16,62

;
152 33 2
0,625 15
1 0,07
6,49

g NA h
t oxid

398,3115
11,8 ore ;
0,436,49 1
0,3 16,62

t reg 11,8 2,86 8,94 ore .

43

4. Deoarece calculul preliminar a fost efectuat n baza valorii indicelui de


nmol I n , luat prin aproximaie egal cu 100 cm3 g , din cauza lipsei valorii
ncrcrii organice, efectum corectarea calculului n urmtoarea succesiune:
a)
Determinm parametrii medii de funcionare a BANA:
Durata medie de retenie n sistemul BANA + regenerator tmed:
t med 1 R t aer R
t reg , ore
(54)
t med 1 0,43 2,86 0,43 8,94

7,93 ore
Doza medie de NA n sistemul BANA + regenerator amed:

1 R t aer a R treg a D.S.


a med
, g/l
(55)
t med
6,49

1 0,43 2,86 3 0,43 8,94


a med
4,69 g/l ;
7,93
b) Calculm ncrcarea organic a NA:
Iorg

24 CBOinf CBOefl mg CBO


,
a med 1 m t med
g NA d
24 398,3115

(56)

mg CBO
;
4,69 1 0,3 7,93
g NA d
Conform tabelului 5, ncrcrii organice calculate, i corespunde indicele de nmol
respectiv:
Tabelul 5
Iorg
100
200
300
400
500
600
3
In, cm /g
130
100
70
80
95
130
3
Deci, I n corectat relativ la Iorg , este 75 cm g . Devierea de la I n adoptat
iniial constituie:
I n I n,corectat
100 75
Dev
100%
100%

25%
5% .
(57)
In
100
Iorg

353,36

5. Deoarece diferena ntre valoarea I n adoptat iniial i cel corectat constituie


25%>5%, calculul BANA se efectueaz din nou, bazndu-ne pe indicele de
nmol corectat.
Determinm din nou gradul de recirculare:
3
R
0,29
1000
;
75 3
CBOmixt

398,31150,29
312,14 mg/l ;
1 0,29
44

t aer

2,5 312,14 15
lg
2,96 ore ;

15
9,64
3

a D.S. 3
2 0,29

1 8,17 g/l ;

152
1
mg CBO
85

15,41

;
152 33 2
0,625 15
1 0,07
8,17

g NA h
t oxid

398,3115
14,98 ore ;
0,298,17 1
0,3 15,41

t reg 14,98 2,96 12,02 ore ;


t med 1 0,29 2,96 0,29 12,02

7,30 ore ;
a med
Iorg

1 0,29 2,96 3

0,29 12,02

8,17

7,30

24 398,3115

329,12

5,47 g/l ;

mg CBO
.
g NA d

5,47 1 0,3 7,30


I n corectat relativ la Iorg , este 73cm3 g . Devierea de la I n adoptat iniial
constituie:
75 73
Dev
100% 2,66% 5% .
75
9.3.1. Dimensionarea BANA
1. Calculm volumul bazinelor:
a) BANA propriu-zis:
VBANA Q or,max 1 R t aer , m 3

(58)

VBANA 470,84 1 0,29 2,96 1797,85 m3


b) Regeneratorul
Vreg Qor,max R
t reg , m3

(59)

Vreg 470,84 0,29 12,02

1641,25

m3

2. Calculm procentul de regenerare:


Vreg
Pr.reg.
100%
VBANA Vreg

(60)

45

1641,25
100% 47,72% .
1797,85 1641,25
3. Determinm volumul total al sistemului BANA + regenerator cu recirculare:
Pr.reg.

total
VBANA
VBANA Vreg , m3

(61)

total
VBANA
1797,85 1641,25 3439,10 m3 .

Adoptm BANA cu dou culoare, conform procentului de regenerare i


efectum dimensionarea bazinelor.
Numrul minim de bazine este 2, volumul unui bazin fiind de 1720 m 3.
Conform proiectului tip, adoptm:
limea culoarului de 4,5 m;
adncimea bazinului de 3,2 m;
lungimea de 60 m.
9.3.2. Calculul sistemului de aerare al BANA
Pentru asigurarea condiiilor aerobe ale epurrii biologice i a gradului de
turbulen necesar pentru meninerea NA n stare suspendat, BANA se doteaz cu
un sistem de aerare.
Pentru condiiile republicii Moldova, adoptm aerarea pneumatic cu bule
fine. Pentru sistemul de aerare pneumatic calculm debitul de aer n baza debitului
specific de aer introdus n BANA cu relaia:
q aer

q 0 CBOinf CBOefl

K1 K 2 K
3 KT Ca C0

, m 3 /m3

(62)

n care:
q o consumul specific de oxigen care este funcie de gradul de epurare
necesar. Pentru epurarea biologic complet q o 1,1 mg/mg .
K1 coeficient care se adopt n funcie de tipul aeratoarelor i raportul
dintre aria zonei de aerare i aria oglinzii de ap n BANA:
f aerator
, (tab. 43 [1]), FBANA Bl 9 60

540 m 2 ; f areator 4 0,3 60

72 m 2 ;
FBANA
f aerator 72

0,13
FBANA 540
Deci, K1 1,38 , iar Ia,max 6,5 ;
K 2 coeficient ce se adopt n funcie de adncimea amplasrii aeratoarelor
care este aproximativ egal cu adncimea bazinelor. Pentru adncimea
bazinului h a 3,2 m , din tab.44 [1] se adopt K 2 2,16 , iar Ia,min 3,9 ;
46

K 3 coeficient ce se adopt funcie de calitatea apelor uzate. Pentru AU


oreneti se recomand K 3 0,85 ;
K T coeficient ce ine cont de temperatura AU. Se adopt pentru timpul de
var, deoarece solubilitatea O2 la temperaturi nalte este mai joas.
K T 1 0,02 Tmed,var 20 1 0,02 20,5 20 1,01 ;
(63)
Ca Co deficitul de O2;
Ca solubilitatea O2 n condiiile de introducere sub presiune a aerului la
coloana de ap egal cu adncimea aeratorului.
h

Ca CT 1 a , mg/l
(64)
20,6

unde:
CT concentraia de oxigen la temperatura medie de var n apa
curat. Se adopt din tabelele solubilitii oxigenului, funcie de
temperatur CT 8,93 ;
20,6 coeficient de transformare a mm col Hg n m col H2O;
3,2

Ca 8,93 1
10,32 mg/l ;
20,6

Co concentraia minim de oxigen dizolvat n lichidul bazinului de aerare


care trebuie meninut n amestecul de AU cu NA n BANA, pentru
asigurarea proceselor normale de epurare, Co 2 mg/l ;
q aer

1,1 398,3115

19,8 m3 /m3 ;
1,382,16 0,85
1,01
10,32

Calculm debitul de aer necesar pentru BANA:


3
Qsufl
aer Qor,max q aer , m / h

(65)

3
Qsufl
aer 470,84 19,8 9322,63 m /h ;

Acest debit de aer asigur oxigenul necesar, dar pentru a asigura gradul de
turbulen necesar pentru meninerea n stare suspendat a NA, se verific
intensitatea aerrii cu formula:
q aer h a
Icalc
, m3aer / m 2 h
(66)
aer
t med
n care:
t med timpul mediu de retenie a apei uzate i nmolului n sistemul BANA,
decantor secundar;

47

Icalc
aer

19,83,2
8,70 m3aer / m 2 h ;
7,28

Icalc
aer trebuie s ndeplineasc condiia:
calc
Ia,min Iaer
Ia,max ;

3,9 8,7 6,5 ;

Deoarece Icalc
144
m2 ;
aer I a,max , mrim aria zonei de aerare: f areator 80,3 60
f aerator 144

0,27 , deci K1 1,62 , iar Ia,max 17 ;


FBANA 540
corectat I a,max t med 17 7,28

38,68 m3 /m3 ;
Deci, q aer
ha
3,2
3
Qsufl
aer 470,84 38,68 18212,1 m /h ;

Determinm debitul staiei de suflante, innd cont i de ali consumatori ai aerului


comprimat, adugnd nite pierderi eventuale de aproximativ 10-11%:
Qsufl

20033,31 m3 / h .
staie Q aer 1,1 18212,1 1,1
9.4. Calculul decantoarelor secundare (DS)
Decantoarele secundare snt menite pentru reinerea peliculei biologice
desprinse i transportate de apa uzat epurat. Funcia lor este similar cu a
decantoarelor primare, nmolul secundar putnd fi acumulat n intervalele de
evacuare egale cu 8-48 ore.
9.4.1. Calculul DS dup filtre biologice
a) DS verticale:
1. Calculul decantoarelor secundare se efectueaz n baza ncrcrii hidraulice ce
se determin cu relaia:
I DS
dec , m3 m 2 h
(67)
hidr 3,6 K dec V

n care:
K dec coeficientul de folosire util, funcie de tipul decantorului;
Pentru DS verticale K dec 0,35 ;
Pentru DS radiale K dec 0,45 ;
Vdec viteza de sedimentare a peliculei biologice, Vdec 1,4 mm/s ;

I DS
1,764

m3 m 2 h .
hidr 3,6 0,35 1,4
2. Calculm aria DS:
total Qor,max 1 K r
2
A DS

,
m
I DS
hidr

(68)
48

K r coeficient de recirculare de la filtre biologice, K r 1,1 ;


total 470,84 1 1,1
A DS

560,52 m 2 ;
1,764
3. Numrul minim de decantoare secundare este egal cu 3, adoptm n DS 4 .
Determinm aria unui decantor secundar cu relaia:
total
A DS
ADS
, m2
(69)
n DS
560,52
ADS
140,13 m 2
4
Pentru n DS 8 , ADS 70,07 m 2 ;
Diametrul DS, m
Aria DS

4
12,56

6
28,26

8
50,24

9
63,59

10
78,5

4. Alegerea diametrului tip al DS:


Deci, conform tabelului, n funcie de suprafaa unui decantor, adoptm 8 DS de
diametrul 10 m, cu suprafaa fiecruia de 78,5 m2.

1.

b) DS radiale:
3,6 0,45 1,4

2,27 m3 m 2 h .

I DS
hidr

total

2. A DS

470,84 1 1,1

435,58 m 2 ;

2,27
3. Pentru n DS 4 :
560,52
ADS
140,13 m 2
4
Diametrul DS, m
16
Aria DS
201

20
314

24
452

Acest tip de decantoare nu poate fi aplicat din cauza supradimensionrii.

49

28
615

9.4.2. Calculul DS dup BANA


Decantoarele secundare dup BANA au menirea de a separa NA de AU
epurat asigurnd o concentraie minim de MS n efluent (MS eflCBOefl) i o
ngroare maxim a NA sedimentat concentraia cruia este egal cu a decantorului
secundar. De aceast valoare depinde gradul de recirculare a NAR care este
necesar pentru a menine n BANA doza prescris de NA.
a) DS verticale:
1. DS se calculeaz n baza ncrcrii hidraulice superficiale conform relaiei:
4,5K dec H
0,8
DS
util
I hidr
m3 m 2 h ;
(70)
0,50,01a
limp
0,1

I
a

n DS
unde:
a limp 20 mg/l

In indicele de nmol dup ultima aproximare, I n 73 cm3 /g ;


H util 2,1 m pentru DS verticale;
H util 2,6 m pentru DS radiale;
I DS
hidr

4,50,35 2,1
0,8

0,173 8,17

0,50,0120

0,84 m3 m 2 h ;

2. Determinm aria DS:


total Qor,max 1 R
2
A DS

,
m
I DS
hidr
unde:
R gradul de recirculare;
total 470,84 1 2,9
A DS

723,1 m 2 ;
0,84
3. Numrul minim de DS este 3. Determinm suprafaa unui DS:
723,1
ADS
180,8 m 2 ;
4
Pentru a micora numrul de decantoare adoptm decantoare tip radial.
b) DS radiale:
4,50,35 2,6
0,8
DS
I

1,28 m3 m 2 h ;
1. hidr
0,50,0120


0,173 8,17

total

2. A DS

470,84 1 2,9
1,28

474,5 m 2 ;

474,5
158,17 m 2 ;
3
4. Adoptm 3 DS radiale de diametrul 16 m cu ADS 201 m 2 .
3. Pentru n DS 3 , ADS

50

(71)

9.5. Calculul cantitii de nmol secundar


a) dup filtre biologice:
28N CBO

F.B.
ficitv 100
Qn.s.
, m3 /d
F.B.
6
100 Wn.s.
10

unde:

(72)

28 g/ om d norma specific de formare a biomasei (pelicula biologic);


F.B.
F.B.
Wn.s.
umiditatea nmolului secundar, Wn.s.
96% ;
greutatea specific a nmolului, 1 t /m3 ;

N CBO
ficitv 51880 locuitori ;
2851880 100

QF.B.
36,32 m3 /d ;
n.s.
6

100 96 1 10
b) dup BANA:
Calculm debitul de nmol activ n exces (NAE) n baza produciei de
biomas care se determin cu relaia:
Pb/m 0,3CBOinf 0,8
MSinf , mg/l
(73)
Pb/m 0,3398,31 0,8 150

239,49 mg/l ;
Debitul de NAE se calculeaz cu formula:
Pb/m Q zi,max 100

Q NAE
, m3 /d
(74)
6
100 WNAE 10
unde:
WNAE umiditatea nmolului activ n exces:
a
8,17
WNAE 100 DS 100
99,2%
(75)
10
10
greutatea specific a nmolului, 1 t /m3 ;
239,49 8810,5 100

Q NAE
263,75 m3 /d .
6

100 99,2 1 10
10. Instalaii pentru dezinfecia apelor uzate epurate
Dezinfecia AU epurate se efectueaz cu scopul de a nimici microbii
patogeni i a elimina riscul de contaminare a apei emisarilor la deversarea n ei a
apelor uzate epurate. Instalaiile de dezinfecie conin urmtoarele elemente:
Staia clor, unde se pregtete soluia de clor i se efectueaz dozarea ei;
Camera de amestec, unde se asigur amestecul soluiei de clor cu AU;
Bazinele de contact, care asigur un timp de retenie a amestecului de ap
uzat cu clorul, de cel puin 30 min.

51

10.1. Staia clor


Dezinfecia apelor uzate se prevede prin clorinare cu clor gazos. Sursa de
clor butelii cu clor lichefiat. Consumul de clor se calculeaz reieind din doza de
clor de 3 g Cl/m3AU. Staia clor se dimensioneaz innd cont de posibilitatea
majorrii capacitii sale n cazul funcionrii insuficiente a SE de 1,5 ori.
Capacitatea staiei clor se determin cu relaia:
Qst.clor

Qor,max d Cl
1000

1,5, kg/h ;

(76)

n care:
1,5 majorarea staiei clor n caz de accidente;
470,84 3
Qst.clor
1,5 2,12 kg/h ;
1000
Staii clor tip: de 2,0; 5,0; 10,0 kg/h.
Adoptm staia clor tip cu capacitatea de 2 kg/h.
Staia clor se doteaz cu dou instalaii de preparare i dozare a clorului (una n
funcie i una de rezerv) conform schemei tehnologice.
Staia clor include:
Instalaia de pregtire a soluiei de clor;
Cloratorul;
Balana;
Buteliile pentru evaporarea clorului lichid.
Se prevede ap tehnic pentru pregtirea soluiei. Izolat de staia clor printr-un
perete capital, se prevede magazia (depozitul) de clor pentru o rezerv de 1-2 luni.
n funcie de capacitatea staiei alegem cloratorul i balana.
Adoptm clorator cu marca , dotat cu ejector sub vid cu
capacitatea de 1,28 8,1 kg/h.
Debitul de ap tehnic pentru prepararea soluiei: 2 m3/h.
Masa: 32 kg.
Adoptm pentru evaporarea gazului clor butelii de 40 l (50 kg clor lichid) cu
suprafaa exterioar S 0,99 m 2 i cantitatea specific de gaz evaporat

2
q evap
clor 0,7 kg/ m h .

Numrul de butelii necesare pentru obinerea a 2 kg/h clor se calculeaz cu


formula:
Q
2
n but st.clor

2,88; 3 buci ;
(77)
evap 0,99 0,7
Sq clor
Pentru instalaia de preparare a clorului se alege balana cu marca -60013 cu
domeniul de cntrire 30-600 kg. Depozitul staiei tip de clor trebuie s conin 1,1
tone, n care se vor pstra 22 butelii.

52

n depozit

but

1,11000
22 buci .
50

Fig.15 Instalaia de clorare cu butelii


1 cntar; 2 butelii; 3 butelie intermediar; 4 clorator; 5 ejector.
10.2. Camera de amestec
n calitate de camer de amestec adoptm canale nguste de tip Venturi care
vor asigura amestecul soluiei de clor cu AU datorit saltului hidraulic care are loc
n aceste canale. Concomitent aceste canale servesc drept debitmetre. Dimensiunile
lor se adopt conform ndrumarului de proiectare, funcie de capacitatea staiei de
epurare:
B 450
E 1200
L 4500
b 296
F 1260
i1 0,002
H 600
K 2040
i 2 0,003
53

Fig.16. Canal Venturi


1 canal de aducie; 2 instalarea manometrului n dulap (varianta I);
3 canal de evacuare; 4 seciunea de control a canalului; 5 instalarea
manometrului n cmin (varianta II).
10.3. Bazine de contact
n conformitate cu prevederile normelor trebuie prevzut o durat de
contact de 30 minute a AU cu clorul, de unde rezult volumul bazinelor de contact:
VB.C. 0,5Qor,max 0,5 470,84

235,42 m3
(78)
Numrul bazinelor de contact trebuie s fie mai mare sau egal cu 2. n calitate de
bazin de contact, pentru staia de epurare cu capacitatea pn la 20000 m 3/zi, se
adopt decantoare verticale cu H util 2,1 m ;
Aria total a bazinelor de contact se determin cu relaia:
V
253,42
tot
A B.C.
B.C.
112,1 m 2
(79)
H util
2,1
54

Conform dimensiunilor tip, adoptm dou bazine de contact (decantoare verticale)


cu diametrul 9 i suprafaa unuia de 63,59 m2.
Pentru o eventual supraclorare a apei, bazinele de contact se prevd cu un
sistem de barbotare cu aer comprimat pentru degazare, cu o intensitate de 0,5 m 3
aer/m2 oglind aph.
Cantitatea de aer comprimat se determin cu relaia:
B.C.
tot
(80)
Qaer
A B.C.
n B.C. 0,5

63,59 20,5
63,59
m 3 /h ;
Cu acest debit de aer suplimentm capacitatea staiei de suflante.
n bazinele de contact se formeaz nmol n cantitate de 0,5 l/m3 AU.
Determinm debitul de nmol cu relaia:
0,5Q zi,max 0,58810,5
QB.C.

4,41 m3 /d ;
(81)
nmol
1000
1000
B.C.
Umiditatea nmolului format n bazinele de contact este: Wnmol
98% .
11. Tratarea nmolurilor
Nmolurile snt materii n suspensie sau materii insolubile reinute sub
form de sedimente.
Sarcina principal de tratare a nmolului const n:
eliminarea apei de din nmol, care are drept scop principal, reducerea
considerabil a volumului de nmol, care urmeaz s fie tratat;
stabilizarea substanelor organice coninute n nmol;
dezinfecia sau sterilizarea nmolurilor.
Deci, nmolurile provenite n urma epurrii apelor uzate trebuie supuse unei tratri
suplimentare:
1) ngrorii NAE;
2) Fermentrii anaerobe;
3) Deshidratrii.
Tratrii snt supuse urmtoarele tipuri de nmoluri:
1) Nmolul primar:
WN.P. 95% ;
Q N.P. 51,22 ; 51,0 m3 /d ;
2) Nmolul secundar :
pelicula biologic dup filtrele biologice:
3
WN.S. 96% ;
QF.B.
N.S. 36,32 ; 36,0 m /d ;
Nmolul activ n exces dup BANA:
Q NAE 263,75 m3 /d ; WNAE 99,2% ;
3) Nmolul din bazinele de contact:
3
WB.C. 98% .
QB.C.
nmol 4,41 m /d ;

55

11.1. ngroarea nmolului activ n exces


Nmolul activ n exces., conform schemei tehnologice adoptate este introdus
n LAN pentru intensificarea decantrii primare. Aici el este reinut i ngroat
gravitaional mpreun cu nmolul primar, pn la umiditatea de 98%.
Debitul nmolului ngroat se determin cu relaia:
100 W iniial
Qngroat

, m3 /d
(82)
NAE
NAE
100 W ngroat
100 99,2
Qngroat
105,5 m3 /d ;
NAE 263,75
100 98
11.2. Fermentarea nmolurilor
Deoarece nmolurile provenite n urma epurrii mecanice i biologice a AU
conin 70-73% substan organic putrescibil, nainte de tratarea ulterioar a lor,
acestea trebuie s fie supuse fermentrii anaerobe n instalaii speciale cu scopul de
a stabiliza substanele organice ntru provenirea emisiilor de gaze i mirosuri urte.
Pentru fermentarea anaerob a nmolurilor organice se prevede utilizarea
fermentatoarelor ermetic nchise pentru captarea i utilizarea ulterioar a
biogazului format n rezultatul fermentrii anaerobe. n calitate de fermentatoare
pot servi bazine speciale separate care poart denumirea de metantancuri sau
cuplate cu limpezitoarele cu aerare natural (LAN).
Doza zilnic de ncrcare a fermentatoarelor este funcie de umiditatea
nmolurilor. Deoarece n fermentatoare se introduce un amestec de nmoluri cu
diferite umiditi, calculm umiditatea medie a acestui amestec cu relaia:
Wmed

Wmed

B.C.
Q N.P. 95 Q ngroat
98

Q nmol
98

NAE
B.C.
Q N.P. Q ngroat
NAE Q nmol

,%

(83)

51,22 95 1005,5 98
4,41 98

97,05 % ;
51,22 105,5 4,41
11.2.1. Calculul fermentatoarelor cuplate cu LAN

Amestecul de nmoluri se fermenteaz n fermentatoare cuplate cu LAN, n


condiii termice naturale (criofile).
Volumul fermentatoarelor se calculeaz cu doza zilnic exprimat n %,
funcie de temperatura medie de iarn, innd cont de umiditate.
Tmed,iarn
Doza zilnic, %

8,5
1,02

10
1,28

56

12
1,7

Conform tabelului, pentru Tmed,iarn 9,64C

d 1,15% ;

100
5
Vferm Qnmol

, m3 ;
d 100 Wmed

(84)

100
5
Vferm 161,13

23747,76 m3
1,15 100 97,05
Volumul fermentatorului tip cu diametrul de 15 m circumscris LAN cu
diametrul de 6 m este de 1059 m3.
Numrul de fermentatoare necesare se determin cu relaia:
N ferm

Vferm 23747,76

22 buci .
Vtip
1059

(85)

11.3. Deshidratarea nmolului fermentat


n scopul deshidratrii nmolului fermentat, adoptm procedeul natural pe
platforme de nmol. Reieind din condiiile locale de amplasare a staiei de epurare
se proiecteaz platforme cu fundaie artificial din asfalt beton, dotate cu sistem
de drenaj pentru evacuarea apei de nmol. Platformele de nmol se divizeaz n
paturi separate prin diguri de pmnt consolidate cu un strat de asfalto beton,
nlimea lui fiind de 1 m, iar panta 1:1. Dimensiunile paturilor se stabilesc
reieind din urmtoarele:
Limea (funcie de mecanismele de curare a nmolului deshidratat)
Lungimea (funcie de relieful teritoriului).
La un relief plat, lungimea practic nu este limitat, dar se adopt nu mai mare
de 100 200 m, iar la un relief accidentat cu pante importante, este funcie de
pant, i se alege astfel ca volumul de lucrri de pmnt s fie minim.
Aria total necesar pentru deshidratarea nmolului se calculeaz reieind
pl.n.
3
2
din ncrcarea hidraulic I hidr 2,5 m / m an :

Q nm 365
, m2
2,5
161,13365
tot
A pl.n.

23524,98 m 2 ;
2,5
Aria unei platforme cu dimensiunile de 20100 m este de 2000 m2.
Numrul de platforme se calculeaz cu formula:
tot
A pl.n.
23524,98
n pl.n.

11,76 ; 12 buci .
2000
2000
tot
A pl.n.

57

(86)

(87)

11.4. Calculul gospodriei de biogaz


Calculul gospodriei de biogaz const n:
1. Calculul cantitii de biogaz degajat la fermentarea nmolurilor;
2. Dimensionarea gazometrelor (rezervoarelor de compensare);
3. Determinarea cantitii de cldur necesar pentru fermentare i degajat la
arderea biogazului.
4.
11.4.1. Calculul cantitii de biogaz degajat la
fermentarea nmolurilor
n procesul de fermentare anaerob se elimin un amestec de gaze care se
numete biogaz, cu coninutul de CH4=6570%; CO2=34...29%; H2, H2S,
N21%.
Producia de biogaz se calculeaz considernd c dintr-un gram de substan
uscat organic degradat se obine un gram de biogaz.
1. Determinm cantitatea de substan organic n nmoluri reieind din faptul
c n nmolul primar se conine 73% substan organic, iar n nmolul
secundar 70% substan organic.
100 W
G s.u.

Q N.P. , kg/d ;
(88)
100
Pentru nmolul primar:
100 95
G s.u.
1000 51

2550 kg/d ;
100
Pentru NAE:
NAE 100 W
G s.u.

Q ngroat
(89)
NAE , kg/d
100
NAE 100 98
G s.u.

1000 106

2120 kg/d ;
100
N.P.
N.P.
G s.org.
G s.u.
0,73 2550 0,73

1862

kg/d
(90)
NAE
NAE
G s.org.
G s.u.
0,70 2120 0,70

1484

kg/d

(91)

2. Determinm gradul de descompunere / degradare a substanei volatile:


Pentru nmolul primar constituie 53 %;
Pentru nmolul secundar constituie: 44%.
degradat
N.P.
NAE
G s.org.total
G s.u.
0,53 G s.org.
0,44,

kg/d
degradat
G s.org.total
1862 0,53 1484 0,44

1640

kg/d ;

58

(92)

degradat
G biogaz G s.org.total
1 1640 kg/d

(93)

Qbiogaz G biogaz 1 1640 m3 /d ;

(94)
3

Capacitatea termic a biogazului este de 5000kcal/m .


3. Determinm cldura degajat la arderea biogazului cu relaia:
Sdeg Q biogaz 5000 1640 5000

8200000

kcal/d .
11.4.2. Calculul i dimensionarea gazometrelor
Pentru depozitarea i compensarea debitelor de biogaz degajat se prevd
gazometre care se calculeaz pentru nmagazinarea biogazului timp de 2-4 ore.
Qbiogaz
(95)
Vg
2...4 , m3
24
1640
Vg
2 136,66 m3 ;
24
1640
Vg
4 273,33 m3 ;
24
Adoptm gazometru cu volumul tip de 300 m3, avnd diametrul de 9,3 m.

59

Bibliografie:
1. 2.04.03-85. . .
2. . . . . . , 1975.
3. Proiectarea staiilor de epurare a apelor uzate oreneti, ndrumar metodic la
efectuarea proiectului de an Partea I Chiinu, UTM, 2006.
4. Proiectarea staiilor de epurare a apelor uzate oreneti, ndrumar metodic la
efectuarea proiectului de an Partea II Chiinu, UTM, 2006.

60