Sunteți pe pagina 1din 24

ROLUL UNOR STATE

ÎN SISTEMUL
MONDIAL ACTUAL

Prof. Ionel-Daniel
Răduianu
Grupul Şcolar Vlădeni, jud.
Iaşi
S.U.A.
1. Poziţie, localizare şi potenţial
geodemografic
 Ocupă partea centrală a Americii de
Nord, plus N-V Americii de Nord (statul
Alaska) şi arhipelagul Hawaii din Oceanul
Pacific.
 S.U.A. au o suprafaţă de 9,55 mil. kmp
(locul IV pe Glob) şi o populaţie de 300
milioane de locuitori (locul III pe
Glob).
Harta politică a SUA
2. Caracteristicile spaţiului geografic

 Spaţiul geografic al SUA cuprinde un


relief extrem de variat. În partea
continentală este diferenţiat, de la E la
V, în trei mari zone paralele, orientate
Nord-Sud:
– Munţii Appalachi
– Marile Câmpii
– Munţii Stâncoşi
 Alaska şi arhipelagul Hawaii sunt
predominant muntoase.
 Această dispunere a favorizat pătrun-
derea succesivă a populaţiilor europene
din partea estică (mai accesibilă) spre
vest (mai accidentată).
 Clima este preponderent temperată,
dar şi oceanică şi subtropicală.
 Reţeaua hidrografică este foarte
bogată, remarcându-se fluviul
Mississippi.
 Resursele naturale sunt bogate şi
variate:
– cel mai mare fond funciar de pe
Glob;
– al III-lea fond forestier de pe Glob;
– rezerve bogate de minerale şi
minereuri, remarcându-se cele de
cărbuni, gaze naturale, petrol,
minereuri de fier şi minereuri
neferoase (cupru, plumb, bauxită).
 Populaţia este în mod predominant
urbană (peste 80%), cu o densitate
relativ modestă, dar neuniformă;
spaţii întinse din centru şi vest au o
densitate redusă.
 Populaţia creşte datorită atât
sporului natural (cel mai ridicat din
cadrul ţărilor dezvoltate), cât şi celui
migratoriu, SUA fiind, în continuare, o
ţară “primitoare”.
 Urbanizarea SUA a determinat apariţia
unui tip de oraşe cu o specificitate
evidentă. Se remarcă ariile metropo-
litane (21 cu o populaţie între 2 şi 18
milioane) şi megalopolisurile (ex.
Boswash, Sansan, Chipitt).
 Un element semnificativ îl reprezintă
structura internă a populaţiei, formată
din albi, hispano-americani, afro-
americani, amerindieni.
Washington
Washington
Casa albă
Capitoliu
New York
New York
Boston
Los Angeles
San Francisco
3. Economia

 SUA au o economie complexă,


diversificată şi modernă şi reprezintă
cea mai mare putere economică
mondială. Acest rang este dat de:
– cel mai mare PIB, circa 12.500 de
miliarde de $, respectiv mai mult de 25%
din totalul mondial;
– cel mai mare producător industrial,
remarcându-se în domenii ca energia
electrică, aeronautica, telecomunicaţiile,
construcţiile de maşini etc.;
– cel mai mare producător şi exportator
agricol mondial;
– cea mai mare şi diversificată reţea de
transport, remarcându-se magistralele
rutiere şi feroviare transcontinentale, cel
mai mare sistem navigabil interior de pe
Glob, cel mai mare parc de autovehicule şi
cel mai mare număr de aeroporturi;
– cele mai mari venituri din turism (peste
1/10 din totalul mondial).
4. Scurt istoric
 SUA fac parte din categoria statelor
aşa-numite “fără istorie”, întrucât au
luat naştere în urmă cu numai peste
200 de ani (Declaraţia de Indepen-
denţă din 1776), în urma Războiului de
Independenţă faţă de Marea Britanie.
 Expansiunea teritorială a SUA s-a
făcut prin trei modalităţi:
– faimoasa “colonizare a Vestului Sălbatic”,
practic preluarea pământurilor băştinaşi-lor
(“pieile roşii”);
– cumpărarea de teritorii: Louisiana (de la
Franţa napoleoniană), Florida (de la
Spania), Alaska (de la Rusia);
– în urma unor războaie: Texas, New
Mexico, California (de la Mexic), Hawaii (de
la Spania) etc.
5. Cea mai mare putere mondială
 În afară de atu-urile menţionate mai
sus (întindere, potenţial demografic,
resurse, forţă economică), există şi alte
argumente în sprijinul ideii că SUA sunt
cea mai mare putere mondială:
– are cel mai mare număr de voturi la FMI
şi Banca Mondială, putând astfel bloca
orice hotărâre;
– este cea mai mare putere militară a lumii;
– este unul dintre cei 5 membri permanenţi
ai Consiliului de Securitate ONU;
– este putere nucleară, fiind prima ţară
care a obţinut şi utilizat arma nucleară
(august 1945, Hiroshima şi Nagasaki, în
Japonia) şi care deţine cea mai mare
putere instalată în centralele nucleare;
– este putere cosmică, în duelul cu Uniunea
Sovietică ieşind detaşat învingătoare după
destrămarea acesteia (1991).
Vă mulţumesc pentru atenţie!