Sunteți pe pagina 1din 3

Functii derivabile

Studiul derivabilitatii unei functii este foarte important in studiul general al


unei functii , lucru care se va observa in mod concludent in construirea tabloului de
variatie al unei functii , necesar trasarii graficului acelei functii .
Defintie
Cosideram functia f : E , o functie reala si un punct x0 E E ' , ce
reprezinta un punct de acumulare din domeniul de definitie . Prin urmare , o functie
este derivabila in punctul x0 daca exista limita ( finita sau nu )
f ( x ) f ( x0 )
f ' ( x0 ) ;
lim
.
x x0
x E { x 0 }

x x0

Din aceasta definite conchidem la urmatoarele :

Functia este derivabila la dreapta in punctul x 0 , daca exista

lim

limita

x x0 , x x0
xE { x 0 }

Functia este derivabila la stanga in punctul x 0 , daca exista

lim

limita

f ( x) f ( x0 )
f d' ( x0 ) ;
x x0

x x0 , x x0
xE { x 0 }

f ( x) f ( x0 )
f s' ( x0 ) ;
x x0

Obs : desemenea este foarte important sa tinem cont de faptul ca valorile acestor
limite , pa langa ca sunt reale , trebuie sa fie si finite .
O proprietate a functiilor derivabile este aceea ca , daca functia f este
derivabila intr-un punct de acumulare , aceasta este implicit continua in acel punct de
acumulare .
O functie se numeste derivabila pe o submultime daca este derivabila in orice
punct apartinand acelei submultimi . Prin urmare , daca derivabila unei functii in orice
punct al unei submultimi date este o valoare reala si finita atunci , notata cu f aceasta
functie se numeste derivata functiei f pesubmultimea luata in considerare .
Operatii algebrice cu functii derivabile
Daca doua functii f si respectiv g definite pe domeniul de definitie E
, sunt derivabile intr-un punct de acumulare x0 E E ' , atunci :

functia suma f+g este derivabila in x0 , iar derivata sa este data


de formula ( f g )' ( x0 ) f ' ( x0 ) g ' ( x0 ) ;

functia podus f*g este derivabila in x0 , iar derivata sa este data


de formula ( f * g )' ( x0 ) f ' ( x0 ) * g ( x0 ) f ( x0 ) * g ' ( x0 ) ;

daca c este o valoare arbitrara reala atunci functia c*f este


derivabila in x0 , iar derivata sa este data de formula (c * f )' ( x0 ) c * f ' ( x0 ) ;

este
f

derivabila

'

( x0 )

daca g(x0) este nenul , oricare ar fi x real , atunci functia cat g


in x0 , iar derivata sa este data de formula

f ' ( x0 ) g ( x0 ) f ( x0 ) g ' ( x0 )
.
g 2 ( x0 )

Derivata functiei compuse

Consideram doua functii reale f : E F f ( E ) , functie derivabila in


punctul de acumulare x0, si g : F , functie derivabila in punctul de acumulare
y0=f(x0) apartinand multimii f ( E ) F ' .
Prin compunerea acestor doua functii f si respectiv g intelgem operatia
( g f )( x) g ( f ( x)) , sau invers ( f g )( x) f ( g ( x)) .

Ca atare compunerea acestor functii , intrucat sunt derivabile oera ca si


rezultat tot o functie derivabila , in puntul de acumulare x0 . Ramane sa determinam
derivata compusei functiilor intr-un punct . Aceasta valoare este data de formula
( g f )' ( x0 ) g ' ( f ( x0 )) f ' ( x0 ) .

Derivata functiei inverse


Daca o functie f : I este continua si injectiva atunci functia f este
strcit monotona si deci inversabila . Prin urmare admite si o functie inversa
f 1 : J f ( I ) I atunci , si aceasta inversa este monotona si continua pe intreg
intervalul de defintie . In plus daca functia f este si derivabila atunci si functia inversa
este derivabila in orice punct de definitie .
Fie I un interval si f : I o functie continua si injectiva care este
derivabila in x0 apartinand domeniului de defintie . Atunci functia inversa
f 1 : J f ( I ) I are derivata in punctul y0 f ( x0 ) , iar derivata sa este data
dupa cum urmeaza :
1
a) ( f )( y0 )

1
f ' ( x0 )

, daca f ' ( x0 ) nenula ;

b) inversa in punctul de acumulare x 0 are derivata infinita in punctul y 0 , iar

1
derivata sa este data de relatia ( f )' ( y0 )

daca
daca

f
f

este
este

crescatoar e
.
descrescat oare

Forma de derivare a functiei inverse din teorema de mai sus se poate scrie si
1
intr-o forma mai simpla ( f )' ( x)

1
f '( f

( x))

Derivate de ordin superior


O functie este de doua ori derivabila intr-un punct de acumulare x0 E E '
al domeniul de definitie daca exista o vecinatate V ( x0 ; x0 ) E ( 0) astfel
incat : 1) functia f este derivabila in orice punct x apartinand acestei vecinatati ; 2)
fucntia derivata f ': V este derivabila in orice punct x0 aparatinand vecinatatii
sus mentionate .
In aceste conditii matematice derivata de ordin doi a functiei f este data de
formula

lim
x x0

f ' ( x) f ' ( x0 )
f ' ' ( x0 ) ( f ' )' ( x0 )
x x0

O functie poate fi indefinit derivabila intr-un punct de acumulare daca este


derivabila de orice ordin mai mare sau egal cu valoarea unitara , in acest punct .
(n)
Formal , notam derivata de ordin n astfel f ( x0 ) .