Sunteți pe pagina 1din 15

Bun ziua, v trimit cele 100 ntrebri din cele 10 module de la curs, am pus mpreun ce am

lucrat cu colegii mei. Am notat cu culoarea ro ie rspunsul corect, iar ntrebrile le-am
mpr it pe module.

Studen i : Dinu Andrei, Gule Despina, Lenghen Alina.


MODUL I
1. Raportul dintre consilier i persoana consiliat este unul de:
a) colaborare
b) alian
c) colaborare, alian i implicare onest
2. Consilierea psihologic se adreseaz:
a) persoanelor sntoase psihic, aflate n dificultate
b) persoane cu tulburri psihice
c) persoane cu deficit intelectual
3. Rolul consilierii educa ionale este:
a) Proactiv
b) Defensiv
c) De sus inere
4. Consilierea psiho-pedagogic n cadrul colii se axeaz pe unitatea:
a) familie-copil
b) copil- coal
c) familie-copil- coal
5. Consilierea privind cariera este destinat pentru pregtirea unei persoane n alegerea:
a ) studiilor
b) profesiilor
c )traseului ce urmeaza a fi parcurs pentru a atinge un nivel de mplinire social i personal ct mai ridicat
6. Cariera este:
a) prestarea unei activit i pentru bani

b) succesiune (ordonat) de slujbe ob inute de o persoan ca rezultat al performan elor nregistrate n


munc
c) ceea ce facem din placere, dovedind o anumit voca ie, fr s fim neaprat plti i
7. Tipul de consiliere suportiv :
a) i propune oferirea de suport emo ional, apreciativ i material
b) urmre te dezvoltarea capacit ii de planificare a carierei
c) ofer consiliere din perspectiv religioas
8. Asisten a oferit de consiliere utilizeaz:
a) un model educa ional i al dezvoltrii
b) un model clinic
c) un model curativ
9. Etapa ini ial n consiliere presupune:
a) asistarea copilului pentru a- i dezvolta interesele sociale
b) stabilirea unei rela ii afective ntre consilier i elev
c) dirijarea aten iei copilului spre acte i comportamente constructive
10. Aria de consiliere educa ional se desfa oar pe urmtoarele compartimente:
a) consilierea elevilor
b) consulta ii cu profesorii
c) consulta ii cu prin ii

MODUL II

1. Pregtirea consilierului presupune asimilarea unor repere teoretice i aplicative din mai multe domenii:
a) psihologia dezvoltrii, psihologia comportamentului, psihologia snt ii
b) psihologia personalit ii, psihologia social, autocunoa tere, teorii i tehnici de consiliere
c) toate domeniile de mai sus
2. Filosofia rela iei dintre consilier i cei consilia i se bazeaz pe premisele:
a) toate persoanele sunt speciale i valoroase pentru c sunt unice
2

b) toate persoanele dintr-un grup au caracteristici asemntoare


c) fiecare persoan este responsabil pentru propriile decizii
3. Acceptarea necondi ionat este:
a) aprobarea oricrei atitudini sau a oricrui comportament
b) premisa fundamental a procesului de dezvoltare personal i de optimizare a func ionrii persoanei
c) o atitudine de neutralitate i indiferen
4. Empatia este echivalent cu:
a) compasiunea fa de o alta persoan aflat n dificultate
b) mila fa de o alta persoan aflat n dificultate
c) a fi alaturi de o persoan aflat n dificultate
5. Oferirea de rspunsuri scurte, clare i concise i focalizarea pe mesajele transmise de elevi fac parte
din:
a) modalitate de mbunatatire a comunicarii empatice
b) obstacole n dezvoltarea acceptrii necondi ionate
c) atitudini ale consilierului
6. Congruen a se refera la:
a) concordan a dintre comportamentul consilierului i convingerile, emo iile i valorile sale personale
b) autenticitatea comportamentului persoanei
c) maniera fals de exprimare sau de comportament
7. Caracteristicile colaborrii sunt:
a) abilitatea consilierului de a implica persoana sau grupul de persoane n deciziile de dezvoltare personal
b) rela ia de respect i parteneriat
c) rela ia de transmitere de informa ii, de la expert la novice
8. Activit ile de consiliere educa ional trebuie s fie focalizate pe:
a) dezvoltarea imaginii de sine a elevului
b) dezvoltarea respectului de sine a elevului
c) dezvoltarea responsabilit ii personale
9. Responsabiliatea se traduce prin:

a) respectarea principiilor fundamentale ale consilierii i prin prevenirea utilizrii gre ite a cuno tiintelor
i medotelor de consiliere
b) evitarea oricrei ac iuni care interfereaz cu starea de bine a celor consilia i
c) toate de mai sus
10. Non-acceptarea inseamna:
a) a da sfaturi, solu ii
b) lipsa informa iilor despre personalitatea copilului i adolescentului
c) a comanda, a fi directiv
MODUL III
1. Ascultarea activ este cea care:
a) ncurajeaz elevii s vorbeasc deschis i liber
b) comunic respect pentru ceea ce gnde te sau simte interlocutorul
c) transmite mesajul non-verbal c interlocutorul este n eles
2. Factorii care sus in procesul de ascultare activ sunt:
a) comunicarea non-verbala s fie adecvat con inutului i strii afective a interlocutorului
b) repetarea n minte care va fi urmatoarea ntrebare
c) ascultarea s nu fie evaluativ
3. Printre deprinderile care trebuie evitate n procesul de ascultare activ sunt:
a) a asculta fr a n elege mesajul i a nu cere precizri suplimentare
b) afirma ii de genul: "hmmm", "da" i "n eleg"
c) contact vizual cu interlocutorul
4. Indicatorii importan i ai observrii sunt:
a) comportament non-verbal
b) comportament verbal
c) etichetarea eleviilor n categorii
5. ntrebrile adresate elevului de ctre consilier pot fi:
a) ntrebri nchise i deschise
b) ntrebri justificative i ipotetice
c) toate de mai sus
4

6. Recomandri pentru oferirea de feed-back eficient:


a) feedback-ul se va focaliza pe aspecte negative i trebuie s fie distructiv
b) feedback-ul trebuie s fie specific i concret
c) toate de mai sus
7. Consilierul identific pe parcursul edin elor de consiliere:
a) cuno tiin ele i atitudinile elevilor
b) abilit ile elevilor
c) rela ia elevilor cu profesorii
8. Recomandrile pentru utilizarea parafrazrii de ctre consilier sunt:
a) limbaj comun cu cel al elevului
b) oferirea de informa ii suficiente pentru decizii responsabile
c) utilizarea comportamentului non-verbal pentru a comunica acceptarea
9. Scopul sumarizrii este de:
a) a recapitula con inutul unui discurs
b) ncheiere a discu iei
c) a reflecta n elegerea de ctre consilier a con inutului informa ional
10. Scopurile reflectrii sunt:
a) s verifice n elegerea celor relatate de interlocutor
b) s comunice interlocutorului n elegerea i acceptarea necondi ionat
c) s stabileasc o rela ie bazat pe ncredere
MODULUL IV
1. Cte etape sunt n formularea planului de interven ie?
a) 2
b) 5
c) 3
2. Prima etap a proiectrii presupune:
a) Evaluarea rezultatelor
b) Definirea problemelor
c) Planul de interven ie
3. Una dintre regulile generale de comunicare i interac iune optim n consiliere este:
a) Clientul este intrerupt
b) Clientul este ascultat
c) Clientul este criticat i moralizat
5

4. Unul dintre cei care au pus bazele modelelor de factur psihanalist este:
a) Freud
b) Skinner
c) Rogers
5. Modele de consiliere se mpart n trei mari categorii. Acestea sunt:
a) Modelele psihodinamice, ac ionale, experien iale
b) Modele teologice, ac ionale, experien iale
c) Modele spirituale, ac ionale, experien iale
6. Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizat n vederea:
a) Accenturii atitudinilor i comportamentelor negative la elevi
b) Men inerii atitudinilor i comportamentelor la elevi
c) Diminurii atitudinilor i comportamentelor la elevi
7. Tehnica expunerii presupune:
a) Confruntarea real a copilului cu stimulul anxiogen
b) Evitarea stimului anxiogen
c) Interpretarea realit ii subiective n func ie de dispozi ia partenerului
8. Una dintre metodele de facilitare a interac iunii i comunicrii dintre elevi este:
a) Interpretarea viselor
b) Dezbaterea n grupuri i perechi
c) Creearea de situa ii conflictuale
9. Un exemplu de exerci iu facilitator al unor teme mai complexe este:
a) Examenul
b) Verificarea cunon tiin elor
c) Pantomima
10. Un exemplu de barier n comunicare este :
a) Gndirea de tipul totul sau nimic
b) Discu ia Panel
c) Brainstorming

MODULUL V
1. Individul i alege meseria n func ie de tipul de alegeri:
a) Social-orientate, altruiste, frunstrante, conformiste, narcisite
b) Afective, narcisite, frustrante
c) Social-orientate, afective, narcisiste
2. Alegerile frunstrante const n:
a) Alegerea unui traseu profesional asemntor dorin ei celor cu care intrm n
conflict
b) Alegerea unui traseu profesional opus dorin ei celor cu care intrm n conflict
c) Alegerea unui traseu profesional asemntor unei personalit i admirate
3. Alegerile narcisite sunt:
a) Motivate prin bunstarea celorlal i
b) Motivate prin plcerea n sine, riscult pe care l implic i satisfac ia furnizat
c) Motivete prin ajutarea necondi ionat a indivizilor din mediul nconjurtor
4. Ponderea n care copii( niveluri mai nalte de colarizare: liceu, facultate) in seama de
dorin ele prin ilor cu privire la viitoarea profesie:
a) Scade
6

5.

6.

7.

8.

b) Se men ine
c) Cre te
Unele dintre criteriile pe care le au n vedere prin ii n influen area alegerii colar
profesionale a copiilor se refer la:
a) Anturajul care studiaz n institu ie
b) Accesul u or la un chio c
c) Siguran a i viitorul profesiei, pozi ia social conferit de profesie
n coal se mbin ac iunile proceselor:
a) Intructive i mentale
b) Educative i psihice
c) Intructive i educative
Calitatea serviciilor de consiliere se reflect prin dou aspecte:
a) Livrarea de servicii de calitate elevilor i oferirea unor elevi de calitate
socie ii
b) Expunerea problemelor elevilor n ntreaga nstitu ie
c) Criticarea sever a faptelor elevilor
Consilierea colar presupune:
a) Un proces interactiv consilier-copil ce presupune o rela ie de agresor-victim,
conducnd la dezvoltarea optim a copilului colar
b) Un proces interactiv consilier-cliet ce presupune o rela ie de sprijin, conducnd
la dezvoltarea optim a copilului colar
c) Un proces interactiv consilier-consilier ce presupune o rela ie de sprijin,
conducnd la dezvoltarea optim a copilului colar

9. Consilierea colar se adreseaz:


a) colarului, profesorului, prin ilor
b) vrstnicilor, profesorului, prin ilor
c) alcoolicilor, profesorului, prin ilor
10. Persoanele care se pot adresa cabineului de consiliere coalr sunt:
a) Elevii, profesorii, prin ii
b) Vecinii, profesorii, prin ii
c) Profesorii

MODULUL VI
1. Ocupa ia poate fi exprimat prin:
a) Func ie
b) Mediul geografic
c) Meserie
2. Func ia reprezint:
a) Activitatea desf urat de o persoan ntr-o ierarhie fucn ional de conducere
sau execu ie
b) O simpl activitate
c) Doar o activitate
3. Meseria este complexul de cuno tiin e ob inut prin:
7

4.

5.

6.

7.

a) Practic
b) colarizare
c) Indiferen
Profesia este:
a) Specialitatea ob inut prin indiferen
b) Specialitatea ob inut prin furt
c) Specialitatea ob inut prin studii
Consilierul de carier te ajut s:
a) i explorezi interesele i aptitudinile
b) Iei hotrri educa ionale importante
c) Ambele variante de mai sus
Principalele categorii de probleme care fac dificil luarea unei decizii sunt:
a) Lipsa de informa ii
b) Lipsa de ncredere n sine
c) Mult ncrederea n sine
Procesul lurii deciziei pargurge urmtoarele etape:
a) Calcularea mediei de via a partenerului
b) Identificarea problemei
c) Selectarea i aplicare unei solu ii

8. Obiectivele practice ale O.S.P. sunt:


a) Cunoa terea personalit ii elevilor
b) Cunoa terea strii meteorologice
c) Cunoa terea poten ialului i a capacit ii elevilor
9. Managementul carierei reprezint:
a) Procesul de pregtire a planurilor de carier
b) Procesul implementare i monotorizare a planurilor de carier
c) Procesul de invidie a a acelui individ care a reu it
10. Activit ile educative vizeaz expunerea elevilor la:
a) O serie de experien e de adaptare la diverse situa ii
b) Maltratare fizic
c) Pregtirea pentru integrarea optim n mediul socio-profesional

MODUL VII
1. Consilierea carierei poate fi:
a) direct
b) mediat
c) indirect
2. Metodele standardizate utilizate n cuno terea personalit ii individului sunt:
a) observa ia
b) autobiografia

c) testele psihologice
3. Inventarul de interese profesionale Holland identifica urmatoarele tipuri distincte de orientari
profesionale:
a) realist
b) realist si artistic
c) realist,investigativ,artistic,social,intreprinzator si conventional
4. GATB( general aptitudes test battery) msoar:
a) 9 factori aptitudinali
b) 2 factori aptitudinali
c) 5 factori aptitudinali
5. Testul NEO-PI evalueaz:
a) dimensiunile de baz ale personalit ii clientului
b) dimensiunea inteligen ei emo ionale
c) aptitudini
6. Desenarea spa iului existen ial, harta vie ii:
a) dezvluie influen ele ce ac ioneaz asupra clientului
b) ofer oportunitate pentru cooperare ntre consilier i consiliat
c) ajut consilierul i consiliatul s ob in o imagine clar asupra problemei
7. Informa iile despre factorii personali oferite de "roata unic" sunt:
a) nevoile primare, respectul de sine, expecta iile profesionale ale persoanei
b) stilul personal, valori, interese
c) experien n munc, studii
8. Alegerea carierei presupune:
a) o schimbare dinamic, permanent
b) trasee diferite ale carierei
c) ascultarea vocilor interioare
9. La vrsta adolescen ei, indecizia poate fi:
a) un moment absolut normal
b) o manifestare a indecisivit ii datorate unei lipse de strategii de evaluare a informa iilor
9

c) un moment rar ntlnit n aceast perioad


10. Problemele care favorizeaza indecizia sunt:
a) abunden a de informa ii
b) imaginea de sine negativ
c) conflicte interne
MODUL VIII

1. Printre elementele comune ale teoriilor referitoare la orientarea carierei se numr:


a) importana informaiilor n procesul lurii deciziei cu privire la carier
b) oscilaia dintre stilul raional i cel intuitiv (afectiv) n alegerea carierei
c) plurideterminarea factorial a maturitii vocaionale i a procesului lurii deciziei cu privire la
carier
2. "Stadiul de cre tere" n procesul dezvoltrii carierei este cuprins de perioada:
a) na tere-14 ani
b) stadiul de colarizare (clase primare-colegiu)
c) n perioada adultului tnr
3. "Stadiul exploratoriu" este alctuit din substadiile:
a) tentativelor, tranzitiei i ncercrii
b) tentativelor, tranzi iei i adaptrii
c) tentativelor, tranzitiei, ncercrii i acceptrii acestora ca pe o ocupaie permanent
4. "Stadiul de stabilizare" este caracterizat de:
a) pstrarea respectivei poziii/schimbarea ei
b) restructurarea atitudinii fa de carier
c) alegerea unei alte cariere
5. Stadiul de men inere este cuprins ntre :
a) 40-50 ani
b) 35-60 ani
10

c) 45-64 ani
6.Fenomenul maturitii profesionale este dependent de :
a) informaiile i experienele de munc pe care le au indivizii
b) cunoaterea cerinelor, responsabilitilor i coninutului muncii
c) alegerea unei profesii n raport cu resursele personale
7. Este adevarat afirma ia:
a) o imagine de sine nestabilizat, variabil n timp implic o oscilaie n alegeri
b) o imagine de sine stabilizat, invariabil n timp, implic o oscila ie n alegeri
c) o imagine de sine nestabilizat, invariabil n timp, implic o oscila ie n alegeri
8. Structura personalit ii con ine urmtoarele moduri specifice de orientare profesional:
a) realist, intelectual, activist, social, antreprenorial, conven ional
b) realist, intelectual, static, social, conven ional
c) realist, individualist ,activist, conven ional, antreprenorial
9. Procesul alegerii carierei este dependent de:
a) ambiana de via personal,tipul i nivelul de educaie i formare profesional
b) caracteristicile personalitii i afectivitii individului, tipul de valori la care o persoan ader
c) elemente socio-economice precum doctrina politic, religie, etc.
10.Dup N.C. Gysbers,etapele n alegerea carierei sunt:
a)fanteziile profesionale
b)perioada de ncercare
c) perioada alegerii realiste

MODUL IX

1. Alegerile voca ionale altruiste sunt orientate spre :


11

a) prestigiu, succes, poziie social


b) sprijinirea familiei, a categoriilor defavorizate
c) motivate prin plcerea n sine, riscul, romantismul, satifacia furnizat
2. Familia poate contribui n procesul consilierii vocaionale prin:
a) sprijinirea copiilor n alegerea liber a viitoarei cariere, n gsirea unui loc de
munc;
b) eliminarea stereotipiilor i prejudecilor cu privire la munc;
c) descurajarea mobilitii n vederea formrii profesionale sau exercitrii unei
profesii
3. Criteriile pe care le au n vedere prinii n influenarea deciziei vocaionale se refer la:
a) sigurana i viitorul profesiei pe piaa muncii
b) avantajele materiale expectate
c) poziia social conferit de profesie
4. n vederea alegerii carierei, printele trebuie :
a) s- i ncurajeze copilul s- i formeze idei preconcepute i strereotipuri cu privire la anumite profesii
b) s ignore temerile, ezitrile, succesele copiilor
c) s-i trateze copiii cu respect i s aib ncredere n aspiraiile i interesele lor
5. Prinii, n dorina de a-i ndeprta copiii de grupul considerat nociv/ distructiv, n general :
a) critic, ridiculizeaz grupul
b) pedepsesc copilul
c) adopt soluia discuiei deschise
6. Grupul de prieteni are rolul de :
a) sprijinire a socializrii i dezvoltrii comunicrii cu semenii
b) ndeprtare a copilului de prin i
c) suport emoional n situaii de stres
7. Rolul colii n realizarea orientrii vocaionale poate fi identificat:
a) la nivelul organizrii sistemului de nvmnt
b) la nivelul coninutului nvmntului

12

c) la nivelul aciunilor specifice de orientare n coal


8. Raportul SCANS al Departamantului Muncii din SUA (1991) precizeaz :
a) ndatoririle colii pentru ca elevii s ob in performan n munc
b) ndatoririle elevilor pentru a ob ine performan n munc
c) ndatoririle prin ilor pentru ca elevii s ob in performan n munc

9. Cercetrile au stabilit ntre notele colare i aptitudinile pentru diferite domenii ale cunoaterii :
a) o corela ie slab
b) o corela ie semnificativ
c) corela ia depinde de coal
10. Msurile luate de coal n sprijinirea procesului de consiliere i orientare a carierei pot fi:
a) de tip preventiv
b) de tip compensator
c) de tip adi ional
MODUL X
1. Obiectivele specifice ale consilierii elevilor sunt:
a) Frustrare i critica excesiv asupra elevilor
b) Identificarea unor modaliti de prevenire a violenei n coal
c) Identificarea formelor de manifestare a violenei n coal
2. Unul dintre obiectivele consilierii elevilor este de a stabili efectele pe termen lung i scurt al:
a) Situaiilor de agresiuni verbale
b) Situaiilor de agresiuni fizice
c) Ambele variante de mai sus
3. Eficiena colaborrii consilier diriginte n privina prevenirii i combaterii violenei n coal este
mediat de:
a) Implicarea dirigintelui n sprijinirea consilierului
b) Implicarea consilierului n realizarea orelor de dirigenie
c) Implicarea elevilor n stri de frustrare i conflict

4. Faptul c oamenii se nasc cu instinctul de a fi agresivi corespunde cu viziunea lui:


13

a) Sigmund Freud
b) A. Bandura
c) Ivan Pavlov
5. Teoria nv rii sociale a agresivit ii a fost formulat de ctre :
a) Sigmund Freud
b) A. Bandura
c) Ivan Pavlov
6. Sindromul de minciun fantezist se refer la :
a) a min i fr un motiv aparent
b) a min i pentru a te sustrage de la pedeaps
c) a fi obligat s min i
7. Absen a de la ore, furtul, vandalismul i agresivitatea sunt o :
a) tulburare afectiv
b) tulburare de conduit specific copiilor n mediul colar
c) reac ie de rzvrtire
8. Factorii care asigur succesul interveniei n tulburrile de conduit sunt:
a) structurarea interveniei ctre diminuarea pn la stoparea influenei a ct mai multor factori
care determin sau favorizeaz tulburrile de conduit
b) mijloacele psihoterapeutice suficient de flexibile, intite astfel nct s rspund nevoilor
specifice ale copilului
c) intervenia psihopedagogic concentrat pe direcia prevenirii tulburrii i a complicaiilor
acesteia prin manifestarea comportamentelor antisociale
9. Cauzele agresivit ii sunt :
a) nevoia de a-i domina pe al ii
b) lipsa aten iei i a respectului
c) fobia de coal
10. Manifestarea agresivit ii poate aprea n 2 etape :
a) la copii i la tineri
b) la copii i la adul i
14

c) la copii i la vrstnici

15