Sunteți pe pagina 1din 1
! 15. Expl oh Subiecte spre dezbatere - Capitolul | TSA 1Explicati dubla dinamica a stiintei administrative si perpectivele dezvoltarii acestei 2. Explicati evolutia stiintei administrative in raport cu evolutia statului 3, oropa Webd,..... When = ¥ 4.Explicatii arborele genealogic al stiintei administrative (pilonii care stau la baza studiului administratiei publice si evolutia ulterioara a acestora ) ;plicati care a fost impactul teoriei organizatiilor asupra studiului administratiilor din 5.Explicati originea stiintei administrative in Europa si evolutia de inceput a acesteia 6.Explicati polemica dintre abordarea interdiciplinara si pluridiciplinara a administratiei 7.Dati o definitie a stiintei administrative si explicati in ce abordare se incadreaza ( juridica , politica , manageriala sau sociologica) side ce. HA Es Hob... bi a3 Za ati care sunt scopurile stiintei administrative la ora actuala 9.Explicati care sunt tendintele stiintei administrative din Europa in ultimele decenii 10.Explicati care sunt abordarile studiului administratiei publice 11 Explicati diferentele dintre organizatiile publice si cele private 12) xplicati diferentele ce exista intre rationalitatea juridica si cea manageriala 13.Explicati in ce consta abordarea noului management public si contextul in care a aparut acest nou curent de gandire al stiintei administrative 14.Explicati care este legatura dintre stiinta politica si stiinta administrativa . cat oe stint adnisyativasuerypermanent deo eriza de identitate -7t ca* we 16.Dati 2 exemple & seit care s-au intreprins asupra administratiei si explicati tehnicile de investigatie folosite > ei M 17 Expl sunt pute de vere pcre par tit eo nul administrativ JOA bd orual, afioual $s ab. cep wns 18.Explicati diferitele concepté ce explica diferitele aspecte ale functionarii administratiei 19.Explicati caracteristicile proprii ale administratiei de care trebuie sa se tina seama in ; nore studiul acesteia unde o oy. dps ca 20.Explicati elementele mediului unui birou pe baza modelului sistemelor deschise , asa cum a fost vazut el de Meier. 21. Explicati strategiile de reforma ale Iui Pollit si Bouckaert