Sunteți pe pagina 1din 2

trauma abdominal

Traumele abdomenului pot fi


clasificate
n (1) nchise (2) deschise. Trauma nchis, la rndul ei, poate fi: (1) trauma cu
lezarea peretelui abdominal anterior i(2) traum cu lezarea organelor interne. La
primele se refer: (1)
contuzia peretelui abdominal anterior
, (2)
hematomul
(supra- i subaponeurotic) i (3)
ruptura muchilor
pereteluiabdominal. T r a u m e l e d e s c h i s e a l e p e r e t e l u i a b d o m i n a l ( p l g i l
e) pot fi: (1)
nepenetrante
c n d canalul plgii nu implic peritoneul parietal i (2)
penetrante
: (a)
fr lezarea organelorinterne
i (b)
cu lezarea organelor interne
.Scopul
examenului obiectiv
n caz de traume ale abdomenului este evidenierea rapid asemnelor lezrii
organelor interne. Diagnosticarea exact a leziunii unui organ intern
concret nueste obligatorie, mai important fiind diagnosticarea prezenei leziunilor
intraabdominale i stabiliriiindicaiilor pentru tratament chirurgical.Pentru o mai bun
nelegere a simptomatologiei traumelor organele cavitii abdominale
is p a i u l u i r e t r o p e r i t o n e a l s u n t d i v i z a t e n o r g a n e
parenchimatoase
i
cavitare
. O r g a n e parenchimatoase sunt: ficatul, splina, pancreasul i rini
c h i i ; c a v i t a r e s t o m a c u l , d u o d e n u l , intestinul subire i colonul, vezica
urinar. Organele parenchimatoase mai frecvent sunt lezate
nc a z d e t r a u m a t i s m b o n t , i a r n c a z d e p l g i p e n e t r a n t e , p r o
b a b i l i t a t e a l e z r i i o r g a n u l u i parenchimatos i cavitar sunt egale.Sunt
prezente dou sindroame clinice de baz n caz de traumatism abdominal cu
lezareaorganelor interne:
hemoragic
(mai des n cazul leziunilor parenchimatoase) i
peritoneal
(n cazde leziune a organelor cavitare). Este posibil i asocierea
acestora.P a c i e n i i c u l e z i u n i a l e o r g a n e l o r i n t e r n e p o t
acuza
d u r e r i n a b d o m e n d e d i f e r i t intensitate. n primele minute din
momentul traumei durerea este resimit pe toat suprafaaabdomenului, iar
mai apoi este localizat ntr-o regiune anumit. Slbiciunea, vertijul i colapsul potfi

rezultatul hemoragiei intraabdominale persistente, din aceste motive TA i pulsul


pacientului vorfi strict monitorizate n timpul examenului primar. n t i m p u l
examenului
p r i m a r p a c i e n t u l v a f i d e z b r c a t c o m p l e t . P e r e t e l e a n t e r i o r i poster
ior al abdomenului vor fi examinate minuios pentru a determina
echimoze, hematoame ip l g i . T r e b u i e d e m e n i o n a t c p l g i l e
d i n r e g i u n e a s p a t e l u i i p e r i n e a l e d e s e o r i s u n t o m i s e . Palparea
abdomenului poate determina rigiditatea muchilor peretelui abdominal anterior,
precumi semnele peritoneale (semnul
Blumberg
). Auscultarea abdomenului poate determina
absenaperistaltismului intestinal. Scopul tueului rectal este aprecierea in
tegritii pereilor acestuia,prezena sngelui n lumenul rectal indic perforaia
intestinului, determinarea eschilelor osoase ncaz de fracturi de
bazin.E x a m e n u l c o n t i n u e p r i n c a t e t e r i z a r e a v e z i c i i u r i n a r e , e x
a m i n a r e a u r i n e i m a c r o - i microscopic pentru determinarea macro- i
microhematuriei. n caz de plgi ale peretelui abdominalanterior este indicat revizia
acesteia pentru a determina dac aceasta este penetrant. n caz
det r a u m a t i s m b o n t s e e f e c t u e a z
laparocenteza
pentru determinarea prezenei sngelui sauconinutului intestinal
n cavitatea peritoneal, uneori aceasta poate fi completat cu lava
j peritoneal prin introducerea de 500,0 ml soluie
fiziologic.Pentru concretizarea diagnozei, la pacienii
hemodinamic stabili pot fi utilizate
metodelesuplimentare de diagnostic
. Determinarea hemoleucogramei (anemie, leucocitoz), examenulradiologic (aer
liber sub diafragm n caz de perforaie a organului cavitar) USG i TC (lichid liber
ncavitatea peritoneal, dereglarea conturului i formei organelor parenchi
matoase), angiografie(extravazarea contrastului din
lumenul vascular).M e t o d a d e f i n i t i v d e d i a g n o s t i c e s t e l a p a r o s c o p i a ( e
x a m i n a r e a o r g a n e l o r c a v i t i i abdominale cu utilizarea aparatajului
optic special).Este necesar de menionat, c la pacienii cu
plgi abdominale prin arme de foc
nu seva efectua revizia plgii i alte metode suplimentare de diagnostic. Conform
datelor statistice, 90%-95% din aceti pacieni au leziuni ale organelor interne i
necesit laparotomie urgent. Tratamentul chirurgical n caz de traumatism
abdominal const n laparotomie larg, reviziaminuioas a tuturor organelor,
hemostaz i refacerea tuturor leziunilor depistate.