Sunteți pe pagina 1din 1

Asemnare i relaii metrice.

Recapitulare
1. tiind c ABC~DEF, BC=12 cm, EF=18 cm, DF=15 cm, calculai AC i raportul de asemnare.
2. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza 25 m i o catet 15 m. Calculai: a) perimetrul triunghiului; b)
nlimea corespunztoare ipotenuzei.
3.. Un triunghi echilateral are perimetrul 36 cm. Calculai nlimea triunghiului.
4. Pe laturile [AC] i [BC] ale unui ABC se iau punctele D i E, astfel nct CD=BE=6 cm, AD=4 cm,
BC=15 cm. Demonstrai c DEAB.
5. Un dreptunghi are o latur 10 m i diagonala 26 cm. Calculai perimetrul dreptunghiului.
6. n trapezul isoscel ABCD, ADBC, AD=10 cm, BC=4 cm, CD=5 cm notm E punctul de intersecie a
diagonalelor. Calculai: a) nalimea trapezului; b) lungimea unei diagonale; c) EA.
7. Un romb are o diagonal 10 cm, iar cealalt 10 3 cm. Aflai: a)msurile unghiurilor rombului; b) perimetrul.
8. Un ptrat are lungimea diagonalei 8 cm. Calculai perimetrul ptratului.
9. Pe laturile [KL] i [KT] ale unui KLT se iau punctele A i B, astfel nct ABLT. tiind c LT=15 cm,
KB=4 cm, BT=6 cm, calculai AB.
10. n dreptunghiul ABCD, avnd AB=40 cm i BC=30 cm, construim AE BD, E BD i CF BD, F BD.
Calculai EF.
11. n ABC, m(<C)=90, AB=15 cm, AC=9 cm. Calculai: a) sin B; b) cos B; c) tg A; d) ctg A.
12. Rezolvai triunghiul dreptunghic care are un unghi cu msura 60, iar cateta opus acestuia de 9 cm.
13. n triunghiul ABC, AB=AC=10 cm, BC=16 cm. a) calculai sin C; b) ABC este ascuitunghic? c) calculai
distana de la punctul B la dreapta AC.
14. n patrulaterul PQRS, QRS este echilateral de latur 6 cm, iar PQS este dreptunghic isoscel, cu
ipotenuza PQ. a) calculai PR; b) demonstrai c SR i PQ sunt neparalele.
15. n paralelogramul ABCD, m(<A)=60, AB=5 cm, AD=4 cm. Aflai: a) distanele de la B la CD i la AD; b)
lungimile diagonalelor paralelogramului.
16. Trapezul ABCD are ABCD, AB=12 cm, BC=9 cm, CD=8 cm, AD=6 cm. Calculai perimetrul ABM,
unde {M}=BC AD.
17. Un ABC are AB=12 cm, AC=18 cm, BC=15 cm. Fie M [AB], astfel ca <ACM<MCB. Calculai BM.
18. Calculai msurile unghiurilor unui triunghi, care are lungimile laturilor

6cm,3 2cm, 24cm .

19. n ABC, m(<B)=90, BE AC, E AC, AE=16 cm, EC=4 cm. Calculai: a) BE; b) AB; c) BC.
20. Trapezul ABCD are ABCD, AB=20 cm, CD=15 cm. Ducem EFAB, E [AD], F [BC], astfel nct
DE 2
. Calculai EF.
EA 3
21. Segmentele [AB] i [CD] se intersecteaz n punctul O, astfel nct OA=6 cm, OB=9 cm, OC=10 cm,
OD=15 cm. Stabilii dac ACBD este trapez.
22. Un trapez are lungimile bazelor 10 cm i 30 cm. Calculai lungimea segmentului dus paralel cu bazele prin
punctul de intersecie a diagonalelor.