Sunteți pe pagina 1din 2

DENUMIRE TEMA: Evaluarea riscurilor si elaborarea planului de securitate si sanatate

in munca la S.C......................(obligatoriu cu activitate in domeniul industrial)

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Consideratii generale
1.1.Prezentarea generala (domeniul de activitate /procesele /utilajele /tipurile de
prelucrari mecanice si procedee de sudare,etc)
1.2. Organigrama si structura de personal ale societatii;
1.3. Stadiul actual privind implementarea unui sistem de management al securitatii si
sanatatii in munca(SSM) sau alte sisteme de management din organizatie;
1.4. Pozitia pe piata muncii comparativ cu organizatii similare din domeniu.

CAPITOLUL 2. Legislaia in domeniul Securitatii si sanatatii in munca


specifica domeniului de activitate a S.C.
2.1. Identificarea normativelor SSM aplicate in domeniul de activitate al societatii.
2.2. Prezentarea legislatiei SSM specifice societatii.

CAPITOLUL 3. Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta


sanatatea si securitatea un munca a lucratorilor si a celorlalti participanti la
procesul de munca.
3.1. Prezentarea proceselor tehnologice desfasurate in cadrul societatii
3.1.1. Prezentarea in detaliu a unui proces tehnologic de realizarea a unui
reper/structura sudata.
3.2. Prezentarea listei locurilor de munca/posturilor de lucru i a zonelor de evaluare
ntr-un plan de situaie, aferent procesului tehnologic analizat.
3.3. Identificarea elementelor sistemului de munca pentru un loc de munca aferent
procesului analizat.
3.3. Identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru locul de munca analizat.
3.4.Elaborarea instructiunilor specifica pentru locul de munca analizat.

3.5.Impactul asupra mediului a procesului tehnologic analizat.


3.6.Elaborarea planului de masuri de reducerea a poluarii.

CAPITOLUL 4. Evaluarea riscurilor pentru postul de lucru avizat, printr-o


metoda acceptata.
4.1 Notiuni teoretice
4.1.1.Prezentarea metodelor de evaluare a riscurilor
4.1.2. Alegere si descrierea metodei folosite
4.2. Aplicarea metodei folosite la locul de munca avizat.
4.2.1.Identificare riscurilor specifice
4.2.2 Analiza ricurilor identificate
4.2.3. Evaluarea riscurilor pentru postul de lucru avizat.
4.2.4. Evaluarea bolilor profesionale rezultate in urma desfasurarii activitatilor la
postul de lucru avizat.
4.3. Intocmirea fisei de evaluare risc
4.4. Determinarea nivelului de risc pe locul de munca .
4.5. Planul de masuri tehnico-organizatorice de preventie si protectie
4.6. Masurile ergonomice pentru postul de lucru.........
4.7. Proiectarea / Alegerea unui echipament pentru diminuarea riscurilor la un loc de
munca.

CAPITOLUL 5. Concluzii si observatii


BIBLIOGRAFIE