Sunteți pe pagina 1din 2

Examen

Master

an I

Surse regenerabile de energie


1 Conversia energiei primare in energie utila este evaluata pe baza factorului de eficiena ,
definit ca raport procentual intre energia utila si energia primara In cazul utilizarii surselor
regenerabile (energia vantului sau solara ) care energie este considerata ca energie primara .
Exemplificati calculul factorului de eficiena electrica pentru conversia energiei vantului si
pentru energia solara cu ajutorul panourilor fotovoltaice
2 Definiti notiunea de energie regenerabila si indicati sursele acesteia
3. Clasificati procentual contributia de energie regenerabil in 2020 pentru Europa si
indicati pentru Romania tinta pentru ponderea de energie din surse regenerabile pentru anul
2020 fata de valoarea de referin pentru anul 2005 conform Directivei 2009/28/CE
4 Ce sunt sistemele de cogenerare . Definiti indicatorii de performanta ai acestor sisteme.
5 Definiti bilanul transformrilor energetice n sistemele eoliene . Care-i randamentul cel mai
scazut in acest lant de conversie?
6 Definiti teoretic metodele de crestere a puterii instalate a unei turbine eoliene si care sunt
modalitatile practice de crestere a acestei puteri
7 Indicati ce tip de sursa este un panou fotovoltaic si desenati schema echivalenta si
caracteristica unui PV sau a unei celule
8 Care este expresia puterii utile a captatorului termic solar si randamentul acestuia ( indicati
valorile practice ale acestui randament)
9. Hidrogenul este e o surs de energie primar? Argumentati raspunsul
10 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie dat
prin Legea nr. 220 din 27/10/2008 prevede alocarea de Certificate verzi producatorilor de
energie din surse regenerabile. Pentru care tip de sursa producatorul de energie primeste cele
mai multe certificate verzi si cate ?

02.02.2013
Dir. Dep
Conf.Ion Voncila

Titular
prof. Nicolae Badea