Sunteți pe pagina 1din 4

ARHIVElE NATIONALE

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORICE CENTRALE


BIROUL ARHIVE MEDIEVALE

Inventar nr.

FONDURI PERSONALE I COLECTII

2067

E N

T A

Boerescu Mihai i Vasile


Fond familial

Anii extremi:

1839 - 1966

,..,
.10 'el 2

Denumirea prtii structurale

Numrul
,"cehi CII
unitii de
pstrare

al

'"Ci

...
o
...;

CUPRINSUL
UNITII
DE
pASTRARE

l~ 1,J.f{ ..>:::>C

d.hA.i

~-

~fg~q

...J

Anul
sau anii
extl-emi

N1".
filelor

VA IL

1)66
'7

1.

Schi1 le arborele
enea logic
1342
al fa iliei .soLrae cu, ori sinar..t .nai,
din jud.'ee~ ii e fa.ili i
22
oerC8CU ori'inard din Lu~oD,
apoi refu~ie~a la }~~'ra}.Sc i~~
este .Lntuc.ui....
de dte ..
ian .:JUV "'.
oLme seu dup ac tele ele f:,3l~.i..lie
1-

2.

rrei scrisori adresate de ihai


Boerescu lui iaria un .firescu.
O felicitA cu ocazia uilei ac
at_re ~i o roa ~ s-l viziteze ca fiind de 4 de ani nu
m~i poate i 9i din cac..:i.

1~57
au
.duc.
1'.

Dou' rev te de con erire de


decora ~ii lui Iv Bo rescu, fost
~inistru ~lenipoten~isr.

Articol apjrut in omrlnia Liber , 1966


cu titlul "Lupttori pentru Uni- iane
re - ~ezar olliae, asile Boe20
re~cu scriE de Curnrlia
odee

..
,

Cd. 969 '1985 -

1)3)

Ilrticol publica t .rnJ.azeta ~ri- 1936


bunelor despre Vasile Boerescu
~ai
al IV-lea decan al baronului de 20
Ilfov scris de Constantin ProdoJ
procuror pe llnG1 Curtea de Ape
din nucu re: ti.

4.

-'

1:J 2G;

V 17 -

I-a 020

Observaii

-~-

Denumirea prii structurale


Numr-ul
vechi al
unitii de

Model 2
Anul
sau anii
extrerni

CUPRINSUL
UNITII
DEl
pASTRARE

pstrare
1

Felicitare
trim_s~ cu ocazia
nului .ou de -l1aria i .ihai
Uoere!:::cu, fa .. iliei
c o tcr i Lu],

O.

f.d.

Sochelaric.
Anun~ ortuar
I.>.J8chelarie,

7.

~icolae
prc identul
tribu-

pent!'u

1::;05
oct.6

nolului

....usco L,

'el id

eu, arborele

ne a Lo ie

f.d

al 'a~ili~iVl~deEcu c~ ru ~ri~
Strim
..

'{"

Cd, 969/1985 -

V 17 -

I-a 020

eanu,

Prisiecanu

~i

i~ve~nu

Nr.
filelor

Observaii

~~ ~~(.L~. ~.~ '-k-~\c-

LD L~

~ CdoL~ j ~.
~O

l~

~
L~,

l\.oG o

10~'1

4--

'-~