Sunteți pe pagina 1din 32

-----SERVICIUL

ARHIVE NAIONALE

ISTORICE CENTRALE

BIROUL ARHIVE FEUDALE, PERSONALE

I COLECII

Inventar nr. 969

Colecia Microfilme S. U.A.

R.33

Anii extremi: 1643-1944

Bucureti

)(J

Exemplarul

. 01

'C-'G"'t~l

43~

1.6'2 9901

l.G~l~oc 9:;'

. ,Notie
~ituslei.

1,

--1

nr.4

pontiru conror

/"

'...

nt a : apro

ct er-co

La~27.ol.h19l14;
nr , o768/19W+ Goi\'.
!(epcrcusiunl1c ?o:nb::;rdl).ment ului . a e ran D....upra

.1oEitilor

. 1

din 24.04.l.9~J+,Pl~ivi.dvproVizlon:..r

I~

, cuce rburo nta n 1un8 mai 1944,. ' .


. Coperta
dosarului
nr-, oo52oo/1~/140 ,-t~t;uI
.
I
.1

lui !:~.ajora concucezi I Ar:natoi t catrtlcr 3 ( /.l ,,311/


(~U 3)
privind.:
situaia ulei ului mi.1C1,':J.l din .
ro~nia iUnc"ris la nceputul lLmi~ ffi3i 1~~,
r-:1portu2 do c.1torie a ilUliorulu1 DcJrecor C;.4 o
anex privind reportul de cillu,torietaI c:;pit~nulu:.
Cprtell:teri, sl tuaia gcnor31il c:inlOT.1nio i ','-.
{Sori::l, par~;icipC,llt ln c<il11torlc n be.lit~~tc ce
scrib subofi rul . lrCr:lP.f'. f
..
Conine tablo de m:Jtor.Li tin' c'1:ro p....
~r."t:ru
Pomnia se menioneaz c pGr;inile' de 1~ 14-3::
..

.!

1.G53.446

cupr-Ind .= introduc - :i.X;O: Sl tU3io /0 ctuol5. ; 1:1''::::;1;.-.


ri-le deaicuront.~
lT1lltc pentru cxp Ios t3rc~ - rn..rI

lucrarea

i transportlll

u16iurilo'1~mincrolG

; ipo-,
ro" 31;I'11or/ de "OPilJ'~re p-, oi v Ci

,toze ,pe ntru execu te 03


antiaerieno i. de r0~...nstrucie...
1,,653.lf.b?
1.653.J4.8

concluzii':
do cf.il,r. anc::;re; ~oitql
torie ~~~{ipit~~muluit: rtillerl,
cuprinde p~;;1uile 1-20. situaiA gc ;ral d1n hominla.
I
.
. . toportul, nce~,.' CU : Ordinul efului cccnndllmentului Zuprem '01 ehrm:)cb:t-ulu1 pcneru :
, 1. -=:rOT.lnin
--:a) ..
tubilircn

pctrolifere'

.......-.-

din

_.

ccbuo e a 1ncu~~tri.Gi
- - - -d' p o ta cur.Lc aerione

f:it, liei

------

rO,';.lI i r

. c..

-~

. din 8prilie i ncep' tul lunii t:e1.


b) Exnminarca po.sibilit~ilor pentru mc:i!l(;l"oa c!3pnc1 to-ii .mo.ximc do pr-cduc t Lo a c: rbu:'\. l~i....
f

lol:' ramin! ca ,i a posibili tttilor


crci;cr:'l
ae ii expedierli
pe calc f\'l""')t5 i fluvi~l
-j

[n:: -

"
,

.
Pentru acea sta i-o fost a corda ti o oputcrnici re
, ~PCC~~,~~I,
1..2.~:~:"
;,;o-iu--O;mUU-d;mo;tului>.JU(H'C"
"ehrmueht':'ului ( O. K. II).
'
Un raport 'r~zult c mputorn:Lcireu spc cLaL, D. .
fost illrGrebuint la convocarea difer~tclor
ocrvicli,
tcntru convorbiri ; la dorea di spozi ici C3 .n OCOOCtU Droblem~ sa se in leL~Jtura cu ~totul ~~jorI nl
conduccrLi trupelor ( ~J.r. 8t) i la. iuur<f0 de cont.oct
~1 reprczentontului
ministrului
tI'C,lusPOrfl1rilOr r,tich':"
ului cu mputernicitul
romn al transpo~turilor.
E...'1.
executarea misiunii sole nU Q ntmpina
dificultti.

ro;:i~-

:--/

0+

'1

..

l'

l'

'/

Lin prog ramu zilnic cu privi re la discuii


i
cercetri
la fto locului rezult:1, c
ca t 1 do
9.5~1944ora 7,30 a decolDt
18 SalzburgI ~i dup~ csco,
le 10 Vicn3 i Eudapest3, a aterizat
~b ora 14 In nc.ropor-tu L Bucureti' -BtlnG3su. La om ld s-a pr-e zcntmt
la goner01ul Hanaen, pe cor-e-L pune ri cunotinii de
cauz
cumiGiuneo s,'S) special i mpurcrnicircn
9cului O.\vo.v. La om 18 se prezint Gen<U'[I1u1uilocotenent Gorstenbcl.U, comandantul flotei I aoriene Gcrr~1Dnc
n Romn a ,n ac eLa
scop ; la om 19,30
ore o scur-t
,
I
convorbire cu directorul
ministerial
Dr, 1. R.Fischer,
rcprczentnntu1,.tanioterului
RCiChUl~i pentru Lconoru o,
,

1.65.3-.452

La ora 20.15 la: dorina generolului Gersbenbo rg


a luat parte ,le ~"~"""1"'_.4"'.'"''
o convorbire a.,a acestuia
romnii _ ~1
........- ..... _.
. anume cu' ~;ElnGralul Lneacu ,. ( sub ef'uL 20relui ~to.t
hlo,1or ) ; e;enen.ll ijlorinescu ,( pre rcc tu L p'oli ici i
i eful
apr?irii poal ve antiaeriene)
cu n oitori.
.
Au fost :&;,e;:::;;::~
6iscuGate urmtoarele
puncte_--=-:
_r;:
~
____

..

~<"

..

-J_4

~_'4'

cu

- Preluarea de ctre com8ndomentul aerian


.
aciunii
de prevenirea i elarmarea aerion
.

101'0

german n

.'

TOm~ni\

- Paza aerian cfvil5..


\
.. Rep.;lcment3rea c r-cu Laiei etc.
"
. Convorbirea a ovut n renaral un r(;zulto.t pozitivI' a artat totui morile dificult.ii,c~rc
vor putc,l
fi ~nlturate
numai prin aciuni diplom~tico obi~.
La. ca ta de 10.5.1944 01'''::: 7.30 inspoctP"'r:_
..
..
nri!L~rdin 1'loio:rrt i n spcciol : Astm r-ou n
"

.- .-..-.....-.._"'~.....--....~

"

.......

.,. J _

--1, _

:...:-.

- :;,

on 'li' V';~o. fIU ltl~t P2\rtc : colonel r.ob ;i ::L:'or..ll


ur.] /li.;Je, ur. Iln"'cr :}i r..nlOl ul Lcrccex r.;i c ipi 't.:::n
Co.!.'tellipri, 'C ,r('!Zcnt.;Hl;i ei. (o .J.
"t: rn'( zcn'i;~hl-ul g( r~.101..n!) ~tc :niC:L t !1 tn..
ne 1,0....
tur! n"Domlnio.o cu .totJt~, c :) for-,t n!jtiin1t
n r.K'd
f.:'pociol. eu o:rdir.m! Oflli.ui 0.;"\0 'J. 9 nu G lu ...
t p:rri.;c
.oQu eL: nu . U Plltut fi:rcc1c:i,lc.:.n:.,:"te
la f::.~3 locull~i :t' ...lti~.iilc :!'cciproco c.intrc pr-ocuc .a uleiurilor
ml noro I .
i 'pr'oblc~~ tn.'lusport'llui.
I,ipcG unui, 1"G?l"Oz('u'c:::nt; ori:
01 ~~.nG[.!orturil~r A avut u""':'n'11"i dcoocbit de n(i':7VOI\JbilG i ")conci tion~t rcpct'1F,cacx' r,1intn:"li cu :ai"utrr.:.1."ci'tu,J. 11l triJus:)or'l:;uri T0::1n9 10 110.5. ,cnd problcw 10,
u1ciului :!lluc. ~l DUPltut
i'i"lu'1to n dlt:cuic,\1u"J'xl
'de reprGzentan1
suborconat
cconrcce cc ca r!J.c[;mdcau de occ3zt pr obIca erDu pIc ca! n 01t:l p.'lrtc.
\
__

J'.
nr~G i a ~
_~.t";,,..._.

.\

"

IL~~l1t0 do' ~coote, Guprflcvolu::lrea


p~Gubclor cpl'c; 1'3 (1 c ercetiare !.i'Uli otr.nt:i cV'pcotc con,s'(;')t8 c

rite

de I';rotect-ie

i18.surJle

, nUC1'-.li

"-./

e T'115
:
~

;:';!l
.

CO!.1tl"':J

'schi;jclor

cu

ev:;,.t:ic,

tots'"
3 taturor
inr.rGolciilo'r'
ir1Dor~:.nI,'wr
;r'ilp
Of' cl;i'rlitcn e snt ~nr~rc.unate<.lin cnm:~tl'
7,1: ~..
_~~ ..... __ -~~-

'Giet1'tlcereo

te.

r"

P1Tl7:'lctrlllui

mor.

do

-11''-'

dCi70[lt-.Ti~9 tl l1p("j(!1,

--"

00 C'oo~~il't

pentru caral oane , pe lipz8. dc ncredoro in muncito ~


rcslnt
( o ii~!). 1 fUI";ii4M.....--.-.
ln orice zvon. de olBni )-11j.__
." .- _. _ _
vI.
i
i'!;:1~dto~~_..!ill!1f?.f1&!l:...Q..L-.st8tn1ti ..
ror. :l!!,,1n cVrcicl n ,
P" 'cblc'1C lQ pccunto ro "ldetJsl G"ten~C':;-rOr;tl10 (]c---

_...

.......-......-.

J _ .

~.f\

..

;'1c.::l ~Om~~tl.~~In o~

--':'.91~

t't'tc]c't'4'=l

CC!I1'l

nc: fi

......-.-------- ..~

]~~ ...J3~<2..Zrl1.')~
;",1 (l:1v plti 5

l'3r J:S.ilS:}'laI,

') n1;1.clC''rl '1n ti o


,

"

Cu. ~CE. st prilej e;cnc ro 1111 f.uooru13 o .t..icut o Jirl'-.


I
vire de ancamb Iu asupra ntrcbuinLlrii
ro~tclor na Lo ,
(inclueiy forele ce $p~m~ flotlocrionl1), 01 prc'tin. de c~o ~i aevorn c~ntm11z' re O tuturor 'fervi~iil(Y[,
. .

Qi r.u.nur.!.lor do orcne ,
. Doscrio d:tficu~~ti,l~

~!2.1:~ui_fg,9..~t~.
d-2-c:ii;i't~
sCTVic~.i10 offilne 1~'l.I'Q..._E:9J.:..L.9-E.~:2~LlJ::,)01t'J
i"~~ ;
12rct.!;?-do 1 ov~"lJ_~i:~!'C _ei :~o.t:~C!..
(j...s!:lo~cC~
t .~Cl -u
cncrc;ico
\

fr 1ntercolarca

,~.-...-~

ro:,!1nilor.
~

-_.....

.' 8iOI'ul ~o Ul'at& $::" OC(;otio pO:Jib11it~~.i .Gl:t


11:111 tO"GO prin dre)turi ce rcz'll',:j, Cin CU'Jcro!:i-:; 'te:>.

----~---~:....-_---------~----_.
-_ .....I:ot1inicio
I
~----'-

--_..

4 La ortl 14 a avut loc o concr.it.ut.ro la yeful .;tutului


...u;jor tehnic
n problemo ulciurilor
mt.ncra Lc n for;e.
lor Dcriono' ee:; rlp..l")l~O d!E-, !::.?mnia Lr-, Rinc;er ,unde
s-au rezu$~t impresiile din, .timpul inspeciei.
Probleme' fundDmcntole pep tIU repn.ne.t2,o n prOd\lci o:

~~.--_

"'

1.653.454

--

-,..

__

-<1>'-

....-..........

.-...

.'

'.

r'f

...

"'~.

..,,~

............-. .t.,

"

y.~

._

- probl.elilD.
bilneasc
locu'~ pentru echipele de muncitori
.uni ti specf.at.e :ge rmane -ca personal de
supravee;here
- ntrebuinarea
de voluntori ru.i sub suproveghere german (fore de poliie SS)
construirea
de adposturi pentru cozuri de
pericol.
La ora 17 inspectarea
regiunii
miniere ( )
(Grubenr;ebiet ) de la iv1oreni.
Impresia gcnero.l deosebit dec~prima~~:
""*-~",,.~......
......utagno:pea aproape compl.et a _tut~:r.:0r pompelor
de ext rcc tf,e ,
Deficitul revine-numai n aceast regiune la:
- 1.000 tone zilnic
=30.000 tone lunar
=25.000 tone lunar de prOduse finita.
n continuare:
Inspectarea regiunii miniere ("1)
(Grubengebiet)
Cmpinn.
- Impresie
asemrilitoare
ca la h-loreE
.Deosebi t de impresionante
au fost n schimb
m surd Le luate pentru pr-o t ect La contra schijelor ..n
- mar-ea uzin electric.
Realizarea il-a fcut prin uti,
lizurea '.exclusi v a forelor mili -ture din arma aeriu-'
u gezman , In aceast
uz m , cu prilejul unei cLtorii deinspe~ie,
marcflclul
Ari.tOE.~~~~_s-a expriil

-,

--1

mat , pe de ~ 12a,t~~;t~~~.~~_i_cxtrel~.

de elogioi'
_asupra msurilor de construcie
q:...... "'" .. . ~ . luate de cutre trupele ~erm3ne, pe de alt parte ~ns a c~rut i pus
'n
veder~ imediata
cu forte
de mUnc rom_
~ .. nlocuire
-.wt_y
.,.....,
neti. Promisiunen dat do a r-opa r-tn zc l~?ooo .de 0::meni pentru msuri-de paz ccnerolll., s-p rezolvat
dup circa 1/2 un "prin alocarea de abia jde 2.000
~

'\

~;

~._..........,..'

.,..,..Jo< ...

_, ~tI

do fore

_~-T"

'

1""

to~......-~~~~~;.IIi,"""'"

romncti

Q~ :celea

nCCOI'QllP,m;;itool'O'

'

, r:

;.;

In---,ont lnua'rc
:
- _.---..

------------~----~~~--._~~,--~~--~~-,ce
"In' oato

~oTch

11.5.194l~ ~1"Jn~1t.;.....9U(: Q,vlQ....!"!t:t

"l.~ [-10'0..-~ti.
&ch8}det.l.p!l~ r:1leitlll

f'ort1ctpnn~i : 'IJtoccl.
fl'('1'oo11 cu tron~portllrile

':;Cbniclt,

Fioruoia

uonderfiih 'cr
Q1 cJ.pi ton Corlicllicr-l din

maLoru l '.Lcrescr

c .~o.' I,i .l,'.:.;t.


-.tl.ciunco
pustiitoare
a c.ovoarelor dc bombe
- Ccatrul
de Greutate onapm rof'iniriilor t~~i
:-;wri : Astm ro:.ani1; pr-ecum i o aupro rJn.:)(~lor ce
1;'1c~rCClrc Q1 o. ti: LOjoior din reciu.nea -looQti o
.: . Au avut loc discuii
o eupro r~lportur.Llor r,
.
. roca dint:'o prot.Lcno Le ul iulu.i minC'1:ul !)l 01 ';;xmcortnlnl
SI' ceri: r; no .:iti r '''n01f1 {lo inc "r /1 T'1 1:'1
1.'81' i:.1'"'Tli (.pentru
oxpodicrC st~Ju' G"3to nC~.Tc'!to 5
trcr.'uri C. K.
etrnGo In un loc) t' d cocc:1o;d liniile
"0 lc.yire
~1'lc'~tlrile . _~ de
dc
scrcc re l...........,.~.
n ".tr'lojo.
-~---''--_'' ';'
__
.....-;o ~
....'" ,......-..~ _-.~ ,,-.,5,80
"

C)

_"

df>~"

..

,...

'"'.....

1'.

ti"

"

n1r;cho'ilst'Jb).
In 11~5.1944 dupa

'zbor cu 2 avt ocno


t/:)tol'Ch" doacupro '{)I'Or,:ullli lkcurc,~ti,.o liniei
ferate
do contnrr Qi ns')re Gilrq;1u.
J>?J'prr 1<L:' Cele m~i n:'lrl diatIUf;ori 50 conctzrt
13' in!3tD.~aiilc fcrovir~rOt in opeciol' r;om J.Jucuro:;tiJifOl'd. I.:.5.ncoso Q~ ramificaiilo li'niilor re roto.
- Fagubcl~se:nn3to' n v. }-onnc ci~terno ~i P.l.c:.i
.
se petr~lifero .

:-1

- TIo:tduccrea'n
I

l1l:.lsil

.. unii. st.."li'c,

ce

funci::nnro

o cbo

puin ?vonaatLi..
In CiUTljitu
.Activit..'l'to cO!!1orciola CA re. de
.linitit.'
numai un .nint;ur Qlep qr.:l ~~euro o i ..
-

curco ro

~.;.),-

c.plt::J!llll

~.:;ccl~
. i-"'ivinc

.co'":w nce rou

0G.

1 '

<:101"

c'v.

11'.10ccu '7nt~:n'i,~lo'procuf'C l.~ U"'-'Q unor '.'vont,'=-,lc ot::.Clri e()r-lcnc.


':o;~';tr!t~rc
: .;..
Ji'r:ii [,~U:-1'\
. u. ()
...1.
,....,.,~....
_~
,,~ f'.J.
,l.t ...
..'o .~...J rOf

4.,.)

uo:;1 ao '.:1fl in :r(~.)iuncD p~troll.fcr-:;. cv (0. e:li.~:.


1: TclCi;jc (l.up:')1t1.n3r.nt'.lc}~c). Qj~.; de
fo'C t~';;' "';tC'''r'iol' ce, couct r- cie, do .tC:ro8GiT.cnto
b:i.~nult(.).~L(r~

ar

COiio

("U
,,~~.

"~i
~n

";('~':t,,;,
::;1.~"'''''_
~V lo1...
__,,~

10

Zt.;1;;-;- "i:;"'i;t"

.'

nc""''''c ti."....
(.'10..
"'-""; J,.'.....
. j,.,,)
.. _ 4. .
~

""""'J." .,',1
"'t:'~
.!:"",.
V.4.4.1..

l'

'-,

.; ""im"wtUl
do olnrod. pe"ia u ni 'eCl'CCr,:c.o tpiti~ '1 G<!';;:lnc.co,zoto n f)Pr:O)ji~ro prccua Qi inr::t

'7 .'0

1!.wi CU t :rivirc In 1'C;-;:.tltJ8ontul FO 010 J: o


...vr-e ."", 2: Ir-~trt"
'A,.'ln ul ~n r,."'.,~ol t..
~'l",

.;!..\J,.I.,.
-..;.:..1
'\ . """""""
'-.t' ....
...c"c. ....
-..iJ\....,.
t.,t. o' ~
I

.li\.

4<1

(Xntlll

..,

,,\}U6.

)4.1

.:.unoz-cn i:ncai.ott
slvii 'rl=,!:;i:H;ritmil
t;:r'[C\,1J..c

(J

3plic') re li .alh.urllcr ,dc, o 'J.r:II'C parcntrurczerv08TC.


/ctcrlol ul co eono-

stc c?pozitut

CO~1fJ
trncli

C/.;jo'

5::n0:TO

icre;

-llj.,u!lcri

ce llifu ...coii , ...


f:: ntrru ncc':H:to

ee

.cr'i

!~OGt~ui

z:

<

.:;-r.

1o ~ 1.5 .11) '[il- . Ct'''';


3'c. .....-..,;
__...
__.....
__..;;._.-.__...
_~_T'
__
t...f:13.!n t- L .._.:JiJJ .t.:'}":G,.J~i'~
r~,"'.:.("~}
;~L~:o:;1.G.12..!"
,.......,...,~..t~.......
~t:L
-r~rl~l
J.~~c"t~nrn4
c-I.~cn~(__ -...;;.;;:;..;.~;-.;..;.,l.~~..
_ -. u,..
'*
L.i;,
-' :eful . cl?rcl:.ll stnt . 1i!4 ;jor ,
- c1'lll ~.!lrcrior nl ('ctvl~l lui de
,......-,....,. "...

f It

~!OI

10 1

4~-...

1.

'1

#'F""'.

V\;

Y ~ ~

".

ol- . li

tJ

ne::rtlr'llrc ( bc!'tqUl3StlE;r.J,"ic.t.~~)
J''t'o''

l..ficri

.
~

F r' fi rcho'ro

din Dvi.r3Toa

8C~f..J.:J ...l

actiVa 91 .lLJ:.:,iv

so <.1i~iClltij. 1JSUPr1 impn siilo~' :~cn(Jrolo


'rllcl~ ncco raro <.le luc t. 1cz.t'l te rea problcffiE'i

Oi n 8:'\:'furiCr)!;.cr'.tole :: .lnt:irir('~ o:..~;).r.JriloericnC' (~ctl~O./' prin l' ccn:::;titUJ.Z'C8. c.ln coe n c nd . n unui, ccnt ru "0 vI: utTtc '
de '1pflr::..ra acriona orin conccnt rcr-ca ncl/l.t!l.;o'l'C 1,
och.'l, do .fOl"O ilo vnnto:1!'C
cr-Lcnc {~ln zona fl"'O''!tul''1 .,
!':t0t la oCT'ion;l It Ci cin zone cJo o:,Jcroiup.l
f'utJ-Ct't
putut fi f'tcutc c.unoccut.fcl"clc ocricnc :,Ji
<.

.' - 7 - ,,-,
cur.i de n r:-s.r~re lY' f~~vJ~tantia er:l.nn2-.1..15.T'[jirea Qi ~nton3ifiearco
con~truciilor
de protecie
.contn-o schi.lo1or,problemo
trnnGporturilor,rGp~rtlz.. z-ea cu' pr'Lo rd ta t e 'de o uuocarrtoano
(cel puin 150).
-Executorea.
prlviudnu13['endnrc3 majoritii'
. serv Lct t.Lo r- romlneti de In ntreaga. pr obLcm o' ulo.iului minorul . n aiGr. do mareal i directori
iv
instana' de mitiloc (.:'ii ttelinstonz)
este n po.r[;('
. respins..:,n .pc r-t e omnotii.
In continuero:
Invi to,ie .orin intennodiul
~--...;;..;.;....;;.;;;.~cilpit:JJ?ului Cartel] ic;ri 10 domnul Dr. Hnvroc?rdot
(vezi anexa : Roportul. ct'tpitonului Cartellieri).
La' datra de 12.5.1944. Conferin de ncheiere
cu, tonte serviciile
interesate
~i un roprezentcnt
01
.ambasadef, di~' Bucureti
Se c scutr :
- indicoii. asupra scriozi tiiii 'si tuaiei
de
aprovizionerecu
cGrbureni.
- n(:cc~j.t:;.te~~~i
~.Q.!:~::,nqEt,!-!~nic.
n nt,rcliu,l
. spa "iu ii'.l~~~re;d~,~is~rU~..J;,r)ns-pol:tLll_
ulciului
, mine
_____ 1'..1 se~_~pOD te__ expr-Ima
... _.........
~, n
........ urmt.oar-ca
_
_.r_ form :CCl1tro'liz3re la orga,niz..9re ~i desccntJ~JJ.~'1.re 10 B:tro'p~iJl=
dcrilepetr~~if~e~~-1E~~~tiilc_~~,~c~r9nrc
.
C r.8.illpe.2.. ~i tr2?Cport.
La orn 13.45 : .Pre acrrtar-ea pentru 'Plecare
(Abmeldung) la comandamentul forelor
Derienc gormo~
ne din Rom~ia: general locotenent Gerstcnbere_
Comandantul _. repeta cererea sa urgent,cu privire la un sprijin
imediat prin O.!K. ,,1_ (Oomandatncrrtu L
Suprem. al Arm~)tei) atit' n probleme organizatorico
CJ,
i n. troa tie problemele de anga jare de voluntari,
c, e
transporturi
i n alocaia
mijlo~.celor .bneti ncce-.
sare.

\.

Prin luarea de msurl mdicDle, imediate i urgente


pot evita dezvoltri
amonintoare in regiunea' petrolifer.
'La ora 14,15_ Prezentare
Eentru plecar~ la
generalul ~erman decavalerie
Honscn.
, . Gcncrolul r'ermrm accentuioztt
din nou a supr- ,
..... ..........
. dificultilor
pe cara' le ore la tratativclccu
0'\1'0alul Anton~~"cur""'mD.i
~ies
~e privete
a Loca t.LLl,c
'

se

_________~t~ ..~_~ ~.. ..

._/

-.-.....

de .mijloace_.pne
nieni~

._---

4i~
-

'-

..

_-

i,,,,8_iJE.G,:2
\Luri?:.de vo Lunbr Ii uc ...
'

- e

cxtmc+:ic:1.
::,--.pr;;ltJcrrlT'=
---._-----_.~
- --'..---_
--.._.-.

l.(J.f..;c:t>io!"('>r"
....................

1t!L' 1i

n~-r:0J.
V,

I.,

pl"GlLt(~X' rii
flc11cmntic

" '

tii (" (' ':'112.::'

('L~I~

...,1.... _;

D'iOrt"

ti roe. do :1n~nmblu'
o oupro
.

cxt~tciGi
vi'
ll1it1crcl,r!'ii.jloco!;l'GC
W':Hl.n(.l.""'a

ulGiului
.;3ncxot!'i. ,( .In("x~'

1). :i xtril,..ic

do i ei

22.-

(ii.l X\:t,iunca

pururilor

ce

'foce :
1, f.ruPl:i.~ prin "urplwJ de 'prc~iLtnc

sa, ~p tOlOS(;a~~D.

. f:.trfi

~ 1

alt Ofier(;ie,

nau"'-:-J1D., '

;'

acndo de, Gaz (C$slift~o ...


ld(:n) prin inlocu5.;-

cu roz
, " -' la 'c6ndo tu

ren jfc.iului

ne.

mct-

r.;Jol)p:i"Gcilt,

pOTl1P&" (L'urapGonc.en)
prin eco)ter0 I
..
1
{'.'
-.~
I

t
t
pl'..t.n ca e fi" - ($.L..l. '.1'1 o porl;.e, a carorUDe""
~ onor-o .J.t:'.np<.A
~
.,
I
Pl'c't)cde folor:irea (ne rc;iei.
,

ce
~ trcliic

r (;':i
~ llnilor

':'l.:1rt:.l
I

cu eXiGtcntiD.

'

:1'.'C<lin' :,:'uuul

i 1,.ciului i, a bozului,

."

mctan.

/oncx ....4.
..,...-.-

dupLl o:c'l~Qiirc

(Rohol)

I
ti ei.ului n

3) ..
'1:E.ltlcraxea

I'o,.finu1"11

produce finita' ( i~ special produce '~lbo"


J..K; pc:trcl etc.) ,i ~ uD$Gri~'

ilo)

.n in~tala1i

rro(~u~clor ftni te
de tranpport- :

'l'c;nnv('lZ'1rf1'B

!'(\zGrVQ.orc

__

ni n vo~ocne cictcrne do cuIe fcr.htu


, bi n pirx;-lim; f -'conducte de 0vi.

5)

II.'[ed.ere
I

ro

Trr.-nnnc:rtui_'l!l:,'ideDD

p<?

Ifcr.Q.!J.:. ._:.
)l=--V;;..:.:;;.;,I,'P.o:;.;J

linie

de an~,a!'lblu Pflupm_cMlo:rf:l9~l.ll
\

- Barta cilor ferate remna enc~~ 5 ' '


,
ne'tcatw de c:.li feroi:;e din' I1ucUro.,Ji anexa 6
I

- Instala iile cf.Lo r- ferate l.'16icti anexa 7


- Con6uctc de pomp3re Dlo cfrilor fczutc do
...,t::it 'rom no .; f3nexclo 8 r;i 8 o.
'

"

Conduct0.1Q

de pomp~re in sr;a1Lll l'loe;;ti


DOC.:--J

9.
,

- '.L'Oltul ae trnnsbor(.<oro (UIl!..,chlaeh'J1 n)


c ncxo 10
I

:t

Lur .....

'3

Situ':)t;i''''..Qct~11

n 'rcr;iunci.l Ectrolifcr1

din

Pom
nt.a
o
_..
.........
=.-.;.-

r;i1iUi.L1~..o. :, Inceputul
"

lunii

J,

atacurilor

, lifcctele

l." Situo:}.n uleiul

mai

aeriene'

i mineral:

1. a) };xtr?1t~a' de --1 ei (infor~ii

--1

,L~tJ:-:'c t~IJ.",'I}g}~l!!:..~fl_~.9_~
iei
I
incepu:thl anului 1'344
0

moi detGiltdic
,Anexa Il.)

,la
.

430.000 to/lun<1

'

'f/f/RI>~.'.II'

..

Atacurile
~erienc i situaia
tr::-lnsporturi lor au limi"t7at ~

lunG 2pri1ie

1,

curente.

expedierile

In "pre zenU..r0d ucJ.L~J lnic

"

W~... .' ..

2-!'...9,9,1'8p..und

.,.

un defioi ti

b),Prinurm3re
,

de titei

d~

- ------- .. - -----------------~-

.
l!ixtractiq de iei
: n momentul d'e f'a t
d.lnjno td veLe tiu'ce'gltuit.
Punerea n fu~ciune o I'3fin1riilordistrnse,'reluareatranspor.turilor
de, iei
i produselor fini te, vor face ~,osipile ri1ico,rea. core s-puntioa re a. extraciei de, itei'.
\ ,

1.653.465

2. a) Prelucrarea

n l:'Dfinrii..

(Info ma!i mai dotai Lste pri virrl deficitelen


rafinti :1,'
Anaxa 12. '

Proluc~~
normel de !1itei '
n rnf}...
n~lr-ille romlnext~ l~ .J-Ef,2..:pJltul
anului 1944. ~'
1.

'f0o.ooo tO/lun'
~osibili t5.i de ,12reltlc~D.ro
n raf;i.r.uriilc
:c'omnc'ti '1'"
ncopubu L ,
.

lunii

IU.31 '

'~

-_

..... ~

...

'

u,rmare un eeficit "


In .pr-eLucza ~e de .,'. .'.

_#

160.000 ta/lun

'b)Prin

240.000 te/lunar
-::: 60i~

'

Acest'deficit
scdere

16, :

condiioneaz. o
.' I

- 10

do

l>

tt'

'~)i . ('t1"ol ,do

j .:

,.c).J..Q.I1: .)("c.t~.i.vU t tin

;,

75 !0;2.0

""""

.,

O,"

\:0

6? .000

cea 1:1:.-,1I,.r:h.Lt
tl n,'JOT' ~:i .nri cuc '(...
ticc ce" cur, ~cn.l .:;1 J.un re z n
funciune - cxcuz ri
noi DtOC' 7:'1 DOI" eno, ce....---..IJ.--,
r.~"~.<"
,
__
~ __

-:

r:PI.iOl:r,!'~

. _. _'iII"N"~~

c.;wc~t')r(;D

I (l:r.r;lucr"ril

(le.....,..8~
',iei

:ii.'. r~ f:l:1U
...1i
,,-..,

3co.oco t ne lun,3r. l cntrru otinC0r03 nccatu1


tel "'0 pr-ceuounc n co atd nua re eli tI'" nspo::..-tui P'ro,lu~e,19r s. ;10e Oi~~!lrn{;.
' .'
I
it nt c

l'\ll~

"

3) ,t.!rllc
"j
,/

1$\

"""

:ru:-

..

{~c.l ..z1tSide...nlQJ!r.:e

J2ctrolifrro.'

(GI~sst3nk1occr).
I
'

uoo!:iebi t:1 yc!'lculozi te te o .rcprezintZi n[) :110


ce, ' zi tc eLe vl.'ccltiscloI" .Qe't;rolifcro; ce ro' cixJt do neevi t[, t la o .:>roc:.;cy.l.e recl~:lCnt3t.
i ,att
';!n~rr I'I:'C;iunea minierl. ~"rub('n~e\ ict) i :rafin5.p.1'
Qi ntI'~
O:-ICC;-'GGC
:::~i locur:LJ e de r,C:"l.TeD.7'C.
','
I
"
(J

cir

.'J;'tii
...M..

cu

4)

f.tN~lC(1rc:-o'"
"""-

')P"Ic:i.t(lton d(,,;,)07.,itelor,....... cu

r.1:~,p.I~:r.'11or-2.9

prot(Jctic

Gcn~~I!.

. oi, 0'''rbll~n;i

Gchi,jol

CI cfi~5. t c'l_lZ ,.Jyni '0./

!(Jr\C'.::911..!.P~
t nlle;
',f tU:l1ei

contre

1".

bti

tI

L~cy.;:" 13
~l?..:......!.

o c~!'baMnilo4 ..

D911tru evln!!sL.l.

'/

romncasc ,nntcrio..."'lrd' 1111~'r-J. 9C oxac t 15.000 to. , El-OU prcVf.1zut-u1to fiind <.:tt"o'curilc
eter-leno 'cin Luna aprilie
- pcntrru luna moi t 1ivre reo o. 5000 to. oi aco suc 5000 to. cad!n ntrewtrn.
Impreun5. cu prodllcia r~n~s
1n Rcich,rt,

/ FOi:' d~ o proC:ucie

ln9~1

zul tii un total previzibil

n lurw r.n.i

do

13..aooo tn.

170.000

Continrentll.l de ntrrb'1i,atn..J:e
m~~rt:11r1.
[11.' i,',
,

'

to.

'rn ,conc~uziSL:
Cu nltur1rca folosirii
("''p0cinle.~ntit.Jtca

rozorvoi

li.-)zil 'n lnn,,;' m:;.i

Gorr()C'n~'o.rOD nu:ni

rozcrvtl ' ~peciol;.

cn

'

fele!" il'E'O ,Un

3?ooO

to

- Il

1.653.467
/

b) C3rbnr3ui
. .

pentru

cQmionne, (inclusiv
motor,re
])iese1 pentru nnvc ) ,
,V.K.
\.

'

D.K.,

n 1000

l'efici'te

"

C)

p;~ cur-

tA

~~

din 'Romnia n lun

.--=..."
nensemnat.

.::;:i t.uat.La tr.~os porturilo::c

de '

. ulei uri mt n cra Ie , .


TranspOlt pla~ificat
n oprilie
Tronsport real :tn ,upY-ilic 44.

270.000 to ,
137.000 to .


.
urmar-e 'lin dafici t de tmnsrJort

Prin

'6,6.

(.,

In' Eo~:tniD.'deficittil
II

mai 24,0

---------------


ceca cO nseomn1 un deficit
f~5 de
plan deex.~)ct,. ~ ,; ,.

.In p rd.na decad D. lunii mai ,nu au
putut fi livr.ote datorit ovarierii
de
rafinrii
,instala ii de c,ii ferate i'
conducte in tqtDl
~
' 53.000 to.
o3i tU.<J ia la data vizi tei, se cnrncterizeaz
prin
aceia ,c datorita
faptului9 poate of8ri proQuse fi ni te numal n canta tati foarte, . rcduse ,capDcitatoa rostrns
d:e'branapor t vd n regiunea petrolifer
rom nea sc
n pre:zcnt, este surd ct enc ,
Prin punerea -n,aplicBre (3.' expedieri.i ioiullli
brut ~i a tccareo (An'leu f) 'rof'in5.riilor deterlorate
,ce
vor acce Lora i transporturile
autio ; dac nu se va reu~ii,
ca prin repara rea ,liniilor,
fe rate i a conducte lor potirelife~e s~: se ,in pasul cu producia.
o

.'.

--

'

Prevederi
l)~!Q~8oort~
crJlc:a ferC'l'Gu
,'In baza m.surilor Luato de ctrre eful brc nspor-turilor
"encrolul' Gerc ke ; n s pc c.ia I -prin aduc enea 'do l1~
~ _ ._-"
-________ de ordin ...z.-_.
.. ....
_ i M.Dtc""'ial,
.
__
triri
pe nso nrrL
este de D;.>tC'ptnt
ca n decurs
_____
,. _,,~ __de ~O' 'lun
__ c nci
~. t8tcnr.. de tTD.n~'J,
. ort s'i ::;0
mrcnscl n m6d simtit~r .fn iRotezD
--'-... c5 nu 'vor
..-. ~~i n ~n
loc atocuri
,aeriene
i nici
grcut5
deosobite
c
________

!~_<:___..:~

____.,
':lJ?roVi~ion3rea C2rupului. de Or:l~~~
')~
.. l.na sud.
....,....,..~

"...

._

....

-~

'*"""

-,

__ ... f

"t

.,. ..

.._

..

- 12

, ::) OO.lQ.uctrlc

r f,tTolLfr re
Luc r-rnt Le do rcpar""-

So pm'\t.-:: con-G'1 pc fr: ptulc5.


1

ii 310 conductolor
,de ? o 5~1944
"

pctro11fcrc

tcn.lin:..'te ,le. d::\t2

a fie

si tU3tiei

Aprecierea

trer:isporturilor
do '\10i u.ri '
prin .rl utC"rnici tul 'pqi lJJ'U -[;r'~n:J
+

minorplc.
fo~t.f~cllt
, poruur .ge rman edin Romni.o ,

'

. D.!!2?iu 15".

III.' lmE,re.giq .G,cner.1JJi_cll.

1'1 i tugll2.

I?rivirc

, pctTolifGril~
A'r.Clcurile
r

..

aeriene

be sf.sb emc't Lc do puucrd Lo

executa

i~tlrylico.:Tn de p'l Ln cunoa te ro a situaiei


Loca Lo f r'lU cuu:
,pagube f60rte nsemnate la centrul de rafinrii
l-lOic;;ti
i Cmp:lnn "precum i 10 inst:;laiile
,feroviare
din, Buc uretl
9~ Pl ie~ti ( oLtio 'instalaii
de transporti
nu au
..,.,..
.
fost ce
ta' o' exarrina r-e :"3,3i ..atent.. a d Ls trr-uge r.t Lor se conatu~~~~1Ior.J

'_

..

LlJIIi'IIIoo...c:-..

..

.".

~,

.~

,.

.-

fO'Ir""t.

.1I~

~_

"

.,.

.

tA cele'~e
urBcQz :
1/ Rofin[u'it. '
...;tl-1cciunilc
La con sbruct f ,distrugerile
la CO!l,duc'tc i~n parte i' 1') cisterno'
sint c onsf.de rabd Le ,
P.:irt1 .centrn le (Herzstlicke)'
ale uzi nelOT ( de cx ,

~nst3Iat;ii'
electrice
i de ,enerl\ie t in3tolu ii de er-acare) 'sn t a coperd t e parial, de, drm'tur! '. unele snt
numai dcgradate
2a.U cu ava ni L mai' mici
. I~ cea m':li mare uzin (AstraHomn)
de e x empIu ,
,"
~iI&P"""""''''''''''''~~
. din 24 de Lnatia La.trlL de era care ,numai' unu este di struci.i
. conoideI':'bil. ,

"

t-G'/i.~~

. '

------------------~------------.----------------~--------

------~--~--.

si tua'ie,
,n special

A~O;jst

'lo,r luate

'

faovombil oe poateutrlbui
pentru impulsiona.rea
tuturor

mGurl-

mu.....ll-

rilor, do apr'ar-e pa sd.v i n special


pr-o t cc t La mpotri.va' schi;jelor,d'o
ctrre comandantul armelor ae rd.ane t:;eu13-

ne, generalul

locotenent Gerstenbe'rB.
l:'j'1sur:ile de cons trruc td.e exeCu~Dte de ctre trrupe Lo
, sale cu cele mai mari greuti
au mpiedecat distr'll:goreB d~ uzine i~tregi.
1.653.470

toat conafd ora t.Ln , '


SUCCL s(-~obinute;'
do f,orele
r-ocuae antio. eri eno In'
8timp II de ;Lt3 1.3.19'+3' - 15.5.1944, 'nu z o rr-t
.(Alu,turi

de acest

succr s , mc ri t

,i.

aeri~n
i

Ploieti.

!'orJn 4.300

av .oan e Lncm cc

ain

CD

-c ;' .'i o f' '.

6,oborri
Pentru

: siGure

?89 ; probab i Lo 63 )

n funciune
a rofink'iilor
deGr~'un intervol,do
timp do 10. 1 - 10

repunercu

dDe o atie va se);,ocoti


s~pti5.::J.1ni,
raport c\d cz,'raUorea respectivii;.
. l!a.port cu privire
la desf'.lumroa
msurilor
protBcie i a~Jreutilor.
existente

do

AnDx~.1 16"

de tIBnSEort

2/ InGtafni~

fcrovinr.

Constru~iile
feroviare
dc transport,tTioj
i rc. Oo.uu de c::s.ifen~tc ,concepute
din punct d9 voo cr-e nI

9.0

pace, au avut drept urmare uelomer8rco


de V3gODne c atic rne ,n urma c-i ruf f8pt aco cbca au suferit
pagubo :tD0mnate n. urma' et3 cur-t.Lor- 80riene.
IntTilc 't;, din

timpului

de suve rani babe , nu se pot' Lua maur t r.'J,dic:)le


cu privire 'la c3.,ile ferate
de st"t romne ,a~utorul
Gorman .va consta n procurarea
de a;jlltor n matcriale
Qi
personal
pentru punerea n e t ar-e
de funcionare.
F.xecu- ~
.
torea n cc e ed t cea Lud scve r ort;onizorc,i
p ro supuno
dntfiind
cele ntmplate
n reGiunea pe ta-oLi f'e r , cea
mai strns colaborare cu serviciile.
tehnice
de sQcciali1i
tate locale.
.
motive

, hl!1Stu1. '. pentru asie;uraren

ulaiul1li. !:}ineral

Cerinte

e;x:tmc'Xiet i prelucrLl.rii
cilor de trallsDort.

8.

- Rropuneri

1/ Intrirea eprrii aeriene nctive


Harta
'.

- "apr-ar-ea ae r-ian a reGiunii


lifere
romneti t-' ~
,"
Anexa

petrol7.!_

In i rivina
posibilitilor
de actiune
a op~iro.rii
_.:..-.._
..............
:.....-~"f"~--~~
..
antiaeriene
nu..,.t" ..t rcbue
s ne facem nici o iluzie. In pre"t~..,. ~.o-"' ....
zent fore10 aeriene
a tn c antie snt superioare
forelor
"":r.'"'...,.

__

--'-'

.,.. . ........,......

. lI'i"

.'

t""M ..

..
~ .ltt'l-'

~~

,...,..,"f"1'!!'YI6-T~~~-

""'-".Z"~_

~"''''-fl''''''

,~. ~

_~.~.<i'o".q,\""

';Joc.I

_Jo~~'

1~iIII~",

--.

.ftr.

~;...,-

...,;.'"'!"..,.;..~_1i.-

... .r..'-'

de aprare.
Glu:)r .l . cea mai puternic
concentrare
ti opii;irii'
a"~ti
~~rt;ile'rio
pot
--~ --~ ,,~ ~~~.:...'"..w..
._~ ...."...
.._.._~'1f.--..~~....,..., ""~
__._.~................
":,,_,,
opri, ci numai sttnf.hGrisau
omno t c.iotr-uGcrile provo~c
decutre
abacurd Le
0bic~ti~ul'
imo-

v~;"(~~i;i~~~~~L" ;utia;~i;~)nu
~.,.,...,.~~IIJoI"~"

dia t al

fJ

succesele

prrii

a;;{,;~~i;;~7ni~c.
t",.
~.".

....
,..

"

"': .

~JIl.oUI'>

ct

,"_'

maL

C!CUT'lP

sale

1P.t;;iri'~om0nC1J'te 12ri.
a)

.
,,_~

: Lnam i ou.I ""Upliiteasc

Vn~tG1 i i

8CUr.l

~it1"tF"'to i,_,

1 Grup de vntoaro
1 e~cad:ri L devin"
tori

de noo p tre (1TDCht~j ',;ce)

- 14

"

--- ...---."...;-f ~~ ~.fi..._1.~~__~


1"

~ ~ ~ . ~

.....

..... , ..

'3

IV.;' "

eri .

\-1-

uc 1,.5

l.i. C

l.t

1;' .- c

.()

..,
'..

i v'
cr tu c

Ul 0,
.,..

rl

Ji .
.l.l

#O~.

"0'
,i

'l'~
.Ar-"""
'
....
:"

n ~ CI'~
}~.(l"1I~('

'.

L.~j

a,.

',~,

ce

"

~ ].,{'o

. ..

-"" ....

." '6' ..t

l"

.. r
..(I.I~(IL,

~s

.....

1 .

.!;

1.:::-

-'

.1.

uu'

.t1

.,.
V,

,C

) 1C" ": (. o Vj

.. ---l'

., . ~

(t 1: -

o r:'(/"n. (~"'\"'C" .;U] '. i. ov 1,', ~.(:.

,.~"(:~ J....,.:.,

.,.,r .' 'v

ti\";

r~'I"

,.).

#'

..

'i

'tJ"

"'~n .

" i '.~-""~,
\..i
v~

..

. ""~
1.1

\~

..

lr T'.~
_..w 't...
\j

~~c- ~\t't,... \ .~ "Jr'"


.,1... t"._,.~
.
h

, ..

0"'-

'. ; ',

l/" ...
"

'Q

ce

,1..

t Ve'.
1'...

n)

rcv i' z o :;.1. (. c~ ne r co Te;


'~D)

fj~l~
.......
-....... ~:i~i:;

~---~

(. - ~le ....
.r.f..
j

',~

'

r,

),:' "uo

~O_

te '(;{) (..1

t""\,

<

"t~')
,n "\01.. 1 C .'7 '11-'.'
'

'
.:1. '.~(
1

_1 C'J'!'.,
O!"!.
t,.Io..i

~',

G.i.)(cicl

LCI) :.!'CO

- 15 .. I
co rc o: U11. ,:toaro

- :.,;,.ce.;c~('n
din

Teze:: VO:)I'O

.::-~:...
;,:,

c rczvrvco:'ClOY'o
'ii D . .!. '~ri 01' 60 CbnEi:9'\lC~;.6

ilor'

n loc Il!'! ct

"Ini fOTi to

i
I

,<1:1 OS1iil';O~ (1:;'1:'['0

1. o

01

sculelor

rieselo!"
do ee rlmbo
Gonctr~liro:1 <le iL1ot~laii do u~,!lcro (tof 1.11u:l2;GOr .
locc~) ~t.l~I'O:n:1ficato1n c~oPll ovlturii 1:1.'181 .i1 doi vo('o['.ne .c~"tomo. .'
,1
,
;'.?ti

1-

'.

"

bbc)

IUflii:plo':ii

f.(' 'ov';,<">roQ:1. (le ),'c;l.rc:,:

- Inca 'it~ rafinuI'ii


trabuc reduc n!rloc} e!Ul:itm .." ~
prezc:ua. CO:1co::li'0cnt'
0 nU,JJrulu!<1o
C:1Tnituh' (l.~Ko" 1}{i:.;C)I
maurd Lo do ~Jriret din portoo c"'ilor foratJe trcb lOGC .in.'
I
e ron aone cu c'ori,nolc
tehnico- >roducti ve o+e 'O.fini1:~iilor'o
- Oonstruirea de ramificaii
ndePrtate pcntl~ p~.aibil t~.1to8,d~ gar-~reQi liO~i do OC01:l:\1o /
, - lrec: ttireo de reci pl.cnte (befullu~gen}
urlIi "'l'C
n fr<ri"'Muci ~ n npropic:roo 3finul'iilor,
b roso rvoaroor
sau El conducbco r .i~ontru occcata
o ..fect luat iuiiotivo
'.

/.

'.

.inDtG1C~ii dO'concuctc mobile.


o

IT1!'..:ivc o elir.: lOr 'din 41Y'cc-io ti ve tran8bonl::rii


n

j-'eotr:l '(~,:lzul,;iGtrll"crl'
.f::-cH1"l;ull1.:J.D .fost .1uDtu ini

o. o

i'1

[P.ltocietc 1o,
\

b ) IOils'priroa
pazei. pcnt.ru protcc~10 opotrivD f ch.J..jc;lorp(;:1t:r 1 <ti':llun<">rco pcricol:.lui
~i pcntrn (\9,~,r: rco

lf2po~~mte n I'i.lfinri1. cont ro le do onezrd,o


.electrice i otoiun1'de pompGro
. - Utilizarea de oac de nioip. ce msur imedio tu
cete o
Lua J:n considerare. . :
~~nt~-: uQor,do procurat. inr n caz do ~Dlon1t3~
.\ te esto deosebit de potrivit
ca moterlo1 do nt1tl30re.
. 'l ~
+-'Ju_c
1 d o 1r:1r.n.a
...01., p:rcvc~;...
""",
C ) ,..,
cr;UJ.l..1!!,lC:o
I'G e,
10 (.tarGD. do aloma .6q, :porsonalul
va. ii .ovacuab
10. 4-5 l::!Jo din zona pericllloos:" I
Io starea de olomii 40 : echipa do c ccp ord rc
insto

a iilcir

1"::0

.1

(~'Jotbclcjcch~Jft)
tcminoto

va
..

fi

CV3Cua

t5 ,pinii cnd od .por..tul

ve i

.ecnt ru o.p:lr~rc~ ::wrionu 'Geti vii ~rcouill' Q1 {) rcc;ulo-

dc ~lorra~, c.ttc 60000bit de importrmt urm:itorul


.
'.
~
; v11l:.i in r,rczcnt o tilcrio onti30~O;'U t I'GlJu ....
,; ['J.

mcrrtuu

fapt

intre
.'

.lll

fll ..
nct

...zol0 ~(.,,,' n

uno i cn'

ti;"1j,;

ce o10r.J..Jrea

apor ov!o:Juo
nn

1::.0

CO

fo.ccr)

re,c'rnee

.~;~0TC

'1;; -

..
,', H..t.J'"""f
'"")"C
.

'!"Il'
l.""
'"

.-".~~.
.'"" .' . &\..t

.."

1.

,-11,.
~"\.'IA.'"
l.'.. ,
I

O,_t
' .1.
.

\{~.'i (:7 f';""

...,
>;J.

,. ,"
l~,-,

-u~~

~
..:.._ "'n"'r"
1,0;
U _

vi ta teri !'
.

'1

.',
1.0

1'" ...
,
\tC:, (..;(1

.1.

'11'.
...\, ...,..'

.....
~:t.tl"G .....t; '"'ar:0

"i1"1"10

()Cc1Clrl",'.~':.:.b'1
,
\

,:1.rJ 'i.
_ ,,0 "In
..

C:{":

!-1nnt:l1rc,'1- (;lor
:10-,!'II
n
""
",... U

; ~.)'t;

1'>',

:'O

'!'1

11~i.ne .

c~ (1'1.:.\~1c.;J:'ici'; ",:-1.( S'.t0 recunosctlt

'J:'~...cre

'e

e Cl\lCm

.::1 nu

tott

:1":.H10,

')1

~jc

CO.ii'

n ~_

.rob: t t.

;-'-'1 r:

.. .

.. (~'l1 ,'..,(.,
...
tu" ..l.... ..:
~",J..
_~I/ .

J.-ro

n;lor 01 con ucc ...1.i

iL.

J'010

3 ,...lj ocno i~~' .co cr nu r.o c r.

ol?~.c Ci nlct r~ n~ f.cc~lntu~c .


"';~t'": ~..,f ..'
~

"f:;
v: ~

_l.~.... .\~.~CI
l"rv:~.

f1l>(tl~'
~_
.

<">,"'\'
..

"li

,.,.

~.:....

C..~~C-~,-
li ...'_T'.t.l
.l:.
1...,;

...

a r

';:'1

"'-~l

(pt'. .,....."'
.....
\';'''''.1.

,f
t;."

{.......
4 r'-'O""j
4.
~_'

r.:!"
'Ir.i"C")
. A.~ .
t ,.,t.
.-~
......C'~

J:')('1" ,,~(C~.,.
.,

Iulu! c;;. C~TC'-7. !:'('?'vec:tc:.. , C}t de [lC:::t <11: con- .ne:. :cnt:rll
lucl"~~~ 1 Co Cur.:1.il:'C r;.i ;c1.il!1f,cr" CUI>:l f' '~:Jcu"i le' CCT'iDrl~,;

re '.,e-.*~ubu)r;tzm16) ;oi cel

..

11 oeh >';010 do acoperIre


j;jni' l'J CO'1.c:tl't~rco vc(.!)'L"Ota~ ,po:'t..ni ,c,vecu;::.rco
pe!'cor"'llul'_ i se va .f:c~.ce coni'or:il J,. ~(:;ttlD:ncntt lui do ?l:. ~:~.
(l'I::'ut!'t\ Dccoot:l S"'1'lt nccouere
rnijlo~ o iLc t napo-rt)
e) ~'J r;:-Iu..I1(lrc.::.'ce .":'1~(1~ntulu t'lotoi ce rLcnc l;c't':~no de
[l r-epe ~t:.!Z!l ?' l::lboz-a t oaro '1obi le <10 C.l~rJ :>C-utru d ~ ji:""t~rl"'p
GG."1.cl __ ' .:.l-:j:;ut-r-:liz:1I'cU 10
.., ...",c -><"'t""lc4..in

,~I ~.:. ...,.


~ ....
,).J.. c~
~:......:.l:..-_,_~~._~.\:\.....
;'.
t:;itcc

tl!"~i"

.t;11'ce

('101'0

.ilO

P1.1

do intt:.r.':ICiur-d.

de ci1:c;J.

..
:.m~jo nI .;.1ciurllor rtin"rslo, n
,tl"i
~:1o:---5, f (Trc-'fe-'t-. ~ uz.nelc

"1)'1
11

l'r1 .nclt

i1'Cr

1n

n~r:. ~ n

$"1;---1t.. '1
(CC!"~-

r.n\:!t~u.

ne ....~l ce LO~t~ f:C0

i
I

Li. cel ~.:r..:l e- CQ.l~v tilil/e


Zr:lUC .Q'ltul
1;:::1vI
r!.:llclv!' (J(:' o..!,;..
tnlcti~ .~}i';i uliil!_ (i("~ <> ~:'l"l.
tih(!C ro:: ~1\1~Cl. 1
in
..1.!'11 L:"!;' :P(J d fl~nct(ton.":re fl li~ii :lm.: f' :rw, '~O f ce' (De J!l

ucmc, . Q
:J!"OCUl'

<"t"

CQIH
.trlirco ce. ci11 fryr. te do o~."?:;:1io .}
''1'1;;(-':_01'10
ccnr.';';'Jl~_O."n. rC.~\.~Jl ;-}1 "

0";.'rJpmA(:

':0

. ..
/

- l? -

b)

ne...<.!11-:-
~ ....
;.;;J~.. ,r,;v

t!.

=rr:
t;"':l

.:l-::.'c o' fos'a


,~""h~
'S~",n"",
.
, ..
"1"1
U<":I ,f- ...
CC...,.c
v'-;. . t!._"'.,;.I"'~"'~
....
<l vtU!.\..".L.9t~

...,-,09,11 Oi 7Cp!9t

<";1

:~~.~:.:~:~;~
:::~\;~l~o~~~

>' ",

li

C'"

f..t.j
4.""

or";~'?l 1~

~'lE1 er':..e .c':~G'J~ln: i j..


':1l~C "i~;~lltv,
l~_r.~f;r'ltJo~ T1~.r lC\f
\
tr.,....41". ':'1 "." .. , ..\.."".t" ..."'~. P"" l'i1 :.t.... I'J,,", ...~'l,..,,.., r,.,h

O'~~l"):l)(,'
.

It

~~:~v~i;';~a1+
~,~..':,~~'"
.p.."'~.

r..U .

~~:~~i{jOT;t

"

','

1
.. ~If~lr"!
v
...t. ce
t.!
,

r:
"",..o---,,,
.~rt.
,.,\..... ['~-">
.\..' ...~:;-~,
...

':1".-."1-:'"''''
.l.~""C'
~
~Vt.H....l
..t..
\.l\,oaU
\.~

\.A.

\oi

""m'"
U.l",

1'...
J.

cct ..ri to' :':_0 ti 1;o-:i~;j,:1j..10.r, 'tT.:buo lm.lto. ~:.;'CU". UE) r~""7lc uio r,ut~i.T'U vrc2~:Jt_ro ~JCh::':-1i ~rll
1:rturor l i',11101" '1;i r~_:'
I
\
lo~cc. 1or ~o ttO.1SPOr.ti :i: 1 nco :-ul tr)nop0X"&;::..irli i ";c.lulu1
in GC1.JO lb=l '~i .iil'11c llmi t'TO!Co' .
, r:_:.; .iu~.!'it. (l'r')f:O:t'Go' PO::;tUl'.l do tl~':\;.oborooro
.
G- 1' .-.1 ~_~
~.~r~'')
......1.
;'1,~!..J C....
'171t1
""CJ"''\'}:';'''''i 1;
1;1 1::'.' ~ .!..
cI-:I"\Q
L"\..'""
..J.u_
A.vCtu
.,
.. -,
,

".

r'

\A._-.:.~

'.

).""""'\..~""

\,;.o.

1.}

V..l..i".~

ti
V

,.

,,\..

"'II

douu vooe.

'i.P-t..

1 1 ..nc )~'ct;tli.:t n-cu


blC'Ulo de'. t!lzu.. :

11'1

11
\

'~l~ ...
,.,...",
...
.:

....; ~~:_

tl:::'.:1-;.tO='Tl:'llc

d(~nF'T~(.:1~
t"C'!'Oll

""17>1

1~

c q~\..)";i ~-"'
... ~ "1')
...
~;......1;. ~*'4';~;~:
.'~ J_;'::'"",.,.,;. .. _..;;;..~~_~

1)

"10'"

r l~O

~0"'"

-'!.";.'JIbw~

"';.'~,..;....._

~:oil'dnlt~.
oste un .Gtot c:)piv.7)list~ 1,1;i ':w1i: ca U .01'
1:181' (!(; c: ..~."ol.e f0:'11nl ei ca p:d.Vil"'C l~ j')roplc Wl
~.i;.~2L11
.trcbucQtc tir vit d('c1 sub acest pt1.nct de vcc1c~.
'~'crf'itm~a auzit1 .oclC!~:C3.
c-:i pet:r'clul
!'Omnocc o....
---,~_-....~...,..,..,.-~-......
.... ~
... "",
... .. _ ..... --...... '--''''
()lGotc
!in' eca r;".,;"l1_~_ mere slr:umn::l
'113 !.!l?T.i adncimi
sub 1.):1.
..-"..~~t~~_~'''_''
. , ..,._...., .- ... o..'int. 8i:' rut,co.po ~."_0'?4
l.~:;~!
1['J:luenFj'
l;TOP'::C;1uctci
_'"
.............Ji.
...........
__..;.' - ~.....in.:;nicc
- ~.

,i

-_ -

__

~~

""'-_.

A.$

__

Q! a (!lf cnltj.ii
-........-~

.'

livrirli. do

"

...-..

..

lo-!'IlH-

,.

,,#

do m~!'ru.

Gel"":.,)!l:.,

C;,~t~
I,r.

,...

ce-o
, I

o:f...~r.dui. "~ 'ceH>!t'J


lir'to o J\ccjot~i poci ~jiQ )0 [lIa. n!Zc:Jtr..
~
stln:,;h<. i ",CQro 18 tO~l~~O m18urllo lunto cu p1:'l Jil'O lfJ .1
tI'Cin.(l~O oi reconstIUci3 in(Il.lGtr.i'ei !>utrol:1.forc 91 o .
c:1ilor, CO CC'U'Jnleniee
te!

0'0..

,.'l<'~

-.".....

."

\""'_

_-,--:..:;

~._

."."*111 ,

__ ~,~,""'~"'

-----

.,

__

~~o:t

're

"'1MM'1"b

.. ",.. . _

'

~-.,t.:..o.

con~toto
nct'r'ol1fG

'

.,. _.

__

__

:
[) nu

.~

..__

-:. . ~

..~

'-

38 -

c le de. pC"

CO:1(C'tll

core :-::'C' ce '-1

co

'cl,

C ,UI ,,: C'I .CII

rL;.-"D:.ilr

s:1
..rc
--

,.
: ..) _

c\

D."~'( ..
r..:

.n.1.""}"";-ll"l.,,,_
."

""

'. ~
1;0.

,.~
"""

~ "'
1-- ,
v..-. \..Ii.

..t

...
V

\J
,,'"

prin

."

r~.,!l

,~ ) ').-..
',.: ,'.,."
,f
. ~ ..~ .. ~
lJ ... '. 'J'"

nil
o

"le!! !..Irit' ~

11'..(' 1.e

"t1(
.
r;,~
.
'"

_8i

~, ~
\II...

l.'

~'u-'r>
...J
-

'"",
p-h'

; ,1>' ~
v ..............

i . t ''''

~.r~ r-;
..,.~

').

,.

:
'.
-...
\A.

c-i "lc-r
~",
",'.l.,
LI"..;",

1~
-~j
v' ..... ''"C
..-Av_

'-It..

:"' .1....

-...,...,....,

~io .{~ 'i~.::i tll.ltc

~I
.

ccu ,-1 n

C (1

n\'
..l;..

...

o .1c.1~..Li3

t;.y;iV .~..e .: lr.i se

fo:..~:.,) :J,~~~17n
.:f,1ti,vrj.,o:n'()o

101' C:.

tol'. ~

:1.'1c i.t:

:;1 ::'1- !}CL'- :(.

aOld;t1

este

~..
t;nt .~n

-t:,....
,.. ..,.~.C~\I'f
J

Il.:......

U~J

'1'(10'.1'

....... oi. _.

t:n

~A.

~('l:'
.
\.tJ~.a.

" n
"'-o"

t: .Cl' _C
.~

__ "'"\_P",ft,

J..

1 ,.-,
1",._&.

~;
i

..z,

1f'4\,~

..

\..~

,,,,,,,,-

._\. . ?

'~(t
;.",

. '~.

"...,.,

1.

0:f')'" 1, ;-.(
..~..,.,,;'.
h

V.4__
.J!

"J.

,~1~ZCUtE
.

'_,Vi,/:1""

_\.

.,~. 1~. ,,).'


t

','

., IT'
1.),

.o

'J""

t"

:
l\o,

... l-J

'('0( ,
".I

r:~ ;~.c~lcCc

~ 1'1 O(iti,:';0~l r;copal . ('C0:'L tr.. ' :'11')1. .~!l 'r:: ;un,il
.~~ ~ro iicre .ointc!,. );:{;',
1 i:;~;~.::l(;i(nv:.:c:-:( ic !'Jtlll 'J7":':ri cO.....
:O 1
. (c:r::JO!1C ce ccnun

." .

a cnrxr- cu

~l

E.il1 blo~~ d ,t~clici tu


... l~O

'. /

,:

. ...

.,.'
... \ ..

.,..l

,.
i

"

"

"

.I

r:

1.

'

,,.,1
_. '

. .

....
.

1J,. t'l' .J.. '"'... "


\i

r.
~.P' "rf'~"~.":.
_..
~-

,~

,i.

..

n('~
__l

:.

ruc~:2.

o:
: :~t.l .. :.
,}, ,~.

...

4"-

./

_;..

.'

r, 1'.1'

Vl~

'.c

U '

Co

.'

..

-....
0
_tf'a

\...U

li

." "

,. -"
7 "

~C:t.>f';.!

i:::

,I'

-"
....

ii un :c'

1oc- .:

1.,'\

:)

.- r'
\

J.

n r- ~"" ::t o

. \ ",

'

)
,"

..

,V'

:01 ~. le 5'n(!cl'. ~"ntc .n CJlitotc do "'t"".;:'lt':,,)l v..:


.111t;' re ,se pro .unc ""ene:. olv.l \icrotcnt :1""':. pc.' ~~
nu::'Jit : CO"l').f)'..::1ntul 1- r::O:1 el H'('L',mii pot D' -;: C
'";Un ,cu

00

,cln'J :

lri~i:.l!il u.:-:i~,!"'l El tut:..n..or Cl<..ot" un....


l..,'
re ,iunco. pe ..,1'011 o ~l(i.:.clutIv t!~.IP;].Ol't~ll ulc iI ..:"
11nG .. -:,lc) ..;1 CO'!![t. se.re o tJt12ror pz"(;.;c ;;iunii(..:.'

o',

l'

tU

.mll",n1;o
('0:1:';1\.:;"

'i",

DC('O'\;CO.

tu,l (c::''''7lo.n ~l l''C:;.''ltH.i

vn .!:1 "";\~tc:
ce .nt in 'J.cc ot

DCOP

t,ct ,.:.i
. ~ re ...t ;o:::;:;n':

.....
l .',. .' ) ','''''

e n;.lL .....
r-e
r, .c rtu G.C: ;:L 'L
~c;::'c...o ....
(,':".J::me: n ::_te

GO:;'.1

~'O "_

l~'"

",.,it.

o ul

, "'1..
.l _

r.

J.

~.
_

..
f

..

I.C'"

"1
.

"

fa)

ic

: Iti,

l.r~[)o;t[lOt~\nI'

fi dclirJ"tr

~l. "f.'c'(.:;inn:llor p'(T olli'r-I'C

"''::1

'::'"5'n~jrc CO '"" c.;; li


"!O
no f'1:i .o ...CIV
.

civilCe'
. r V(1rll 1!l"'tc'1n ~o"'~:L:~_TOr(: : ,lni r- t;(;l' 1 .J. r-:'-L
tr:"'. 11'J\ ~'3tci; "ioi:--1.Grtl icono:-J.lr:i t(i('h-llJ"::,,'~'

teral

do .'xt.c rnc,

eonff'rin')
~c inel o cr-c i:1ut1 n prc~cn~<
rol". ,so liciilor intc.l.~:..,(::)t -', ,-Ei st bilit n un Il~.:,
'j D

'. Jr

.,'

cu.

iS:'>ozi-iuni1r')

,.110 outrri t(illo~,:

tr;?:1icc;

c Lc ..cic11-ului!'li

de t("('to DIa

1!11iatc

:)U.J(.

>.L.

i'''cit~l\:i .

nifictr', nQ tr:buesc ~nihil~t(.~in ~1c~czltiil~


co ur'c

u.c.,

()r~_o.ni~<-~i0 c cn urr I,:i :111i

'",1f"

c~'!'l_

C'C

\CC!3t ...~"'r:"~

",11"'.

eu ce le

r le ,1 , r . o '.':L
~iut;i' e' di Yljotc milit r

:?G(''! '1';"':.'

~&

.J.

H":

ccnct ccru n,

CO:1'-"'

, i:1truci t nici .1_j~~l: s: Dcrvicl.t1(


Jr ,u01 v' 1
<l1c t 'nici o obiec:i.\. o -:, dUD-: el rific'J K'O ...c~ 8~":'
.li~Jl t'~n'it .npotli

V'J o-;'~:t'lz ~'10i ~,rol('c t) te

'IA."

v~ n fo~,t BnlutDt5
n no< ',c'11d iroc d(l c:jtrc
c e Ior rJl'czlni,
;.;...[) cC-Lycnit 1) SG'JLtJbOI'-;', G!(;.l:J~_'
poctiv,;
pentru ti fi tu, 1., ~O!'C np robcz-o do' c'.~-:;r\. ' ..
torul nL1istc1"i:Jl
':"1'0
.:R.1.' i schc r 10 C,or' i('Y'ul <'
al fUhr~r ":ului 0pioxil71,.,tiv Iri 19.591<:',11~. f.-:ci :.

C.I :.o este o ce 10. c: re; trebue


creierii, O~G(\rliz-;1,.ici p .cPUf.,o.
!Jefnl

ouuzaac '

...

, ' !nr'fcr1i ~c ,DvonJ;',ielo ~1rlt:;tc, vLllo'nxo


iC
. <le ccntr':11iz:1rf n e'Jltcr(:) .. (]o.. .on-d.IX>
"',c"
_-~.----:---"onrit,~.):.

----------_.~...
__ _
in c ...
zL!.l unei GvoluVil ,al1it'.rc
_'

......
~~

....-...- ...,._ ~-...

.s:.i~t:9

~;['lU

politice
.'

~,.........J

e':':

'li

2" r;:r.~z2J,.s ...j:>.utCr:l~~r:..;,,/c !:.1~, el 1'C


lu'1 .~.ncel n:.'1i. r.c rt "~i"lP rt.:i ,iul1cn pctr01if~. -, :,::"
_,8;..

.,",.

:.,5.. cu t .upc
..

J,

,:"...

~"'_

",.

_........

~.

_.

~_.

~.a.-.o t

J)1.'OP~
P'[.

i.

-,

: ,..~c do ,menion t c n c""~Ji.1 do ;j n :--0 c:::'c..:... ,


e oncuce ro unt c 1n ficcor<:~ uz i n o in i .r-t"il ,-('
unut co l"'~'lnGGntco ..~fi:; 'tric.

"

41

,
"

"

, .'

...
t~,,(;C.

;;...illZ'"'

,.1
tI

"

Cor:;,~.

':) ~vCO

1.:,7~~~
(

(5001(0
1
I

~.. : ",.l.!!~"~l,,"':
""

',:i

':1'J1.

,1' Lc l

r..ic

',J::l

.:.'::lc c,i.n

lua:'1 iU.i.'Lt.~Jto ,..C:h:......ch;';-!1.~

'G, "':'.11.0

..

;(.10000

i l~)ocoo' cnrbt r,:..1n!'

.I\""!

'i

vO

~ ,
_ 1')
.l.

Cr1

["~
\

.
te C:orlru'"
.. . ni !.( l~:;.'U.' cer:. u-:;: .. pentru ,!Jc'tcn~~ ,1 ....
C o

n"
,..,
-,
.~
~J.,.~
_ .(.L1

C ....

"

(:OLt.~..1

licnol~
..'1...1 G~/'"""
.... t.J _
4.

.-\.

~ . (!'j.'7ll.

n..,ci (,in crscaro ...

.i,colo

...... ....

- ,,rr
_ .........
f"\'

.c::lcl:J v.?livro ~n 1t~,1t0;.()()o Q \;00 ca:


..,~_
:. =02:"" :.!rDtOI'" ;;:;1 l;Jocco"too
c':t1'b.t~;:,:, n:1. :,,(.n4 ';..1
.
"
.1. (, Oi"!"':ldnt:i
nu '"o pot GCC~cTi (,(t;~~o i'o o c')'."..,
o:J~';""'I"'"tr-..,"- :::4. _' ~ 0000<...,' ~:c.cew..~",.l............
~'l~i
.ntmz
_
..

....

vi.

...

'!'l

~I

ieD 10'

. ..c

.CT~';C 'X'c"'un""~

It;

l' 'l!lzin.:-

,. ner t"

_.,i
"O""~

...

,in ~:.n')iunle4.

_(r.

C.::;i!1'~
,',:
~.""'. ,-,

~ ,~

1"

:!VG c 'C]

,...'",;.L. "

"

,.

.'

n ._

i U!Jco ulc;' .
r.~!in 27ol:01:'''!':4o
.:.1 a n ~li: t ~::t;' 'i

V'

'f 'l\."
..)..."
, ,t
'

..

"1 "'..
" o ..

' "~
"".~
f""'~"'.

1~""'"I.. CI)"

.."",l.,.",(j.

1 .
;.~

' . _,
:.

':!'V

__

rj'

.,

"_"'J" C.; 1~""'.\r


_"\II

~.cful

..
LU:! C;:" \:\

'':

n luna <~'i

~';i 4 .

:.ct.lV.o: t~"1 I'[;! ).:,':r111er (j::'n


~:u:.l.::l
o .ult:t'n.lll'i
l;O;ln"'l' ."r:1cnt ")erlo
VD!) coa ,
prcp'lrl ryT['_i ..i!1~
..ro tU."'l1j.tOL re ro I.1r~.~rl
:
C:?CUCOl'CO

tctc'

c~:'elot:: C() l'C~:lCC cr c'.~Dct l' V_C ...


04
lut" "cit,
~;~~tul _.atiOl~ al concuccz-t
j).!i'!c:tc! (...
.) ..
"1'''
''''''''
...
,..".. t
r.\ '-i'"
~..,o 110 ,..'0 o
L!..J;;}
.'1.
tJI
..C .JC i C....
Cl Cont'
.. -...t. ~.n.
,.....
tUr:

:;::tuC:i3

0 .

J.

'0

cc~ct:m (". crbI"....!.uchC!C:0'lt:!L.cn


. '
. t) r. ~';l {j.- n~....
',- cO""'''';
;;0

tr.v

'r.-.
..:;

,,,""
'JU

l~'

'-c"""c""
~.;
.;s... L;
J.

P'rcc?uc'C nuplimC'::l '_.%'


C3 c;:i. i\o~"Tvin5.vrf-o

c-~-'--J

:...;U \.;;;

d',
\J

c.r':'c':' t

tic c ..

(',-,!'t':c.l
.." .
1.,; .:.
l '........

c ros9).:.n:....:j,~oc .... :l Gc ,"'ni:: t.


l"_Jini.!'";Tc

t:' ~~C\: ~c'''i~i .'

... :.:te;:"';;0 ~C c.:i. ',::~nu


.(. l'

" :. t ,.."
1"'("'

"l

t (' .t ';tl

s:

r ~("~l

V~

"'0-'

,:'\"1'-

c.!c.;.~it:~)to
ii~!."i
7':'

l'~;l:ril( ''::-''CT~C9

O':"C;';

1.c tlL'nt>;

',-q";
..- .o

'II'.

t'"

"O"

~.,.(
.#

l.i,-... o

C~'f~?;tlJ.l!
I

too

~~;oO, O

;~ C(';

r-r,
..
',,1
"'J'
_ .. ' ..
1 v>.\(_(JIJ"

"""....,~...

uus~i'

(le
t

~'~- s1...1. ~.'2

1""i)

e ";i
.'

_!.1~C":\_.}c....ivt""

un

"'~lGn ~~"'!:ll~~r:,"'~
t l~

.';'

ut

~I,3 O..

t:

_,.i

~; -c 11CT:'1Y'''

~..

-1.'

'\""

3 ,"',;'!: C :.ll'l ,; 1. t:

J'~t1~o or ce c3z,in
1':)":) ;:'J1
. ,W:.l"t ..::,c"vl:!.t,\ o . CO' rece l!ipsa
restului:
ce va ::mulf'cotu cbi:l .l~ iu.nie.
V" fi

J-

\.i

)iJi~

_7-2

dSl

a Le
O~C:'1:;, . ,i(.'GcJ.~

fi rc::;c~_~t

~c G:'ir-Ofj'tc 'f'u'b t ...,~ ,:'lcczt (c!'ic:!.~: pc:

prin' prclucmrc0

eupli8c~t

...1""..1
o i(

o'

t<L~i

.,; peruc li t3rc ~ ap!'Ov:.zloaC2ii hlc]'':!C.~tul;-i


cu c ....
\r~.ur:! i prntrru nouccro ,.' (Gol. nu '~e ~r' v c n".c::'
pcnt'ulun:J
. i.l' i !;Ji nici )cnt 'tl l'ln!'~i' nt o o

.,
pr:i.n

'".
. (le
p!'C_l~crl~Nl ::,tltJ_l..~(t1'GnI,-~

-i
~; "O.t.
oi!

orx i te Gverl't'.lOlc. 1j rCD.~_


...-;;Q""'u1" .d;jo?'

dorul
h1

1,]+

:~('I..;b3Ch( T.

11

"'1.ul .:ni .8-:'31

(l

?}

concuccrd

l.lo 1 ~4J./9 Gopic

in

'C 1(:

~c:.d:;rr:
.
~!':.rc:" -

ronii

Fcuinic '.

:"'{",.::cd.c"a ~::; r :,'tl.llni

;rc~ ..cncz-

i ....
1':.1. te'

te 10 r_Lt'ic.o

~~b

I::u:O..,:'DTGir ....
GHl~i. ...
1:1 ;l.J.";'.ol')!,l.:,,o

cta'
. <.. tz-ol1! .1"0

.;1.l.l1

0/.

:: (':..1: 11:.::.

.,

9".,.........,;1;,(V'l"r>
'ei
-._,+'U .\.- ...

n)

cor
ne~ ,.......L""co
."
t...., .. ",", . J., ~ ,
~J_
..

1.:'" (., r-,


O'~
. -J.L
\,;
~
~.
',

"e""""'l"
,,-\1

\..l

..

.J_~

,\.#

1,1)
,.J!.,".i
. ~

l'
..,r} ..

-i

'.
._l.

'i) 300 :~. 11.c- ne _ [.\....~.~ ce n 1.; "\"~

ci2:Jli::1atj.~'" G ~l" 9
"IWl it; 1 SI'Ao
. .
c) 3,'7:~1!:rll?":.:'"rdo IcI cCt-.fCl"':l r~~""l.;icol.~l"
- '\')'"-.':"'....
~~1111'
(';,'
''i 'li .,...:r .'v\.._
", "". il."",
*_

t.a l.1-.._
,- ..o-~" ()
. .:~n " ..
rv ...(: ':"1' t-i
,~"
U J:"l
L, 1 ._::.~
"j ,.. ' C ... VI
y.
\ \..'
_

..

", Vi.;

..,,"

;J.V\';I)

,j

con~:;."t:i.:.\uh.iJclCl\,.

:I

,'tf

f;,'

occct

'-_II

:c::r.~t~:.:i:1t~1
de rY!:;'Jt::OSl.l
zcnt , d':n

e cccto

01 ." o:....
ul;2.

nUDe

tn... tC.3

; _

.:-

;
.

~,

.,..,

:1::.

e~cc.!.ltat pn:i in prt

c.l.u:..,..

Ci

.:'

....
,

_J

."\)

c]~.\. ~..
"''l ..C'"
v t'.1;_

"1<,:)
.......... ,~""'''''''''
t..:.:.s.'~l~.L:

r.,'"

('
.,.,~...~

l ~.,.:.,.~l."..""
,.""'1'"1
""
_
...,J"' ...
t.;~

~'l'\i
, -

ii tCl;nlnol;o Dn,l lDinccrmtul

P1'0tcc~ic

.ti'J[ n .7.',zcT\ o3r-olo!'


l

l,,'

"'c""
~lt'
..c ..q
\... ,.....,;
,J...

~.

t.:l"i=~i,:in

('zer,itai

!)C~irll. o
V"" P~ltCD!.:'"

ci.':'cc ce ,Cl.! "'ca te iiT0c-"vc-nlilo GarJiciilo"t' L-C rec.:! c , ::-.C


t':l..~.)C~t-.ct\z{:l
n mod bilOC:rot1c. do C' tre oubs Cl",'tc4._.::r:;',:l
I
.c.;.c ~~t0t 31 ac:rului
'Co:J:'i:lGou
oi avin \;101 r.:'l11tDrc: ,.(,;:.' r_
ne:n .rc~10oi
t ;u' .Sl~ ccs ~_1.:l ria1c:)I'C0' convi;:;:uc' ilo
r ';-i
.1'
~
-~..

c.bj

~
"" l"""I~"
\.1 J.. ~.

~,;

I',..T ..
"',.~'"
.t.. ,~: 9' o
1 ....c.
_ nd
~'"
~..

'

:.

~ ...:t i ~:'C:~'~rJr
.t0 ur-ncoz

.. (...'11c Cu.t;c:cizo te; {;,(.

7/
;>

Poz
,.....
v"'"
,.,,"-,1....

...

__

~_...,..........

Pl.

(..Arro.

D 1'-4 C4CCl.l

....;f

(.'''',:>,

J"'n~<
?,., d'1C')'I'~O"
conr ' ....
t1I"'!~l'~l('!n
,-1
v """'...
.\1 J.. \A.

,.1_

t8tO de c~ tro

..,,.

'"

_nt-;oy,- ...~,:

'i-o'}
),'_' ."..
_

~lnt .cu1?~ cC.-l~~:;.:.i.)'ilc O", t::; :.:


c,_ccie:'l 10. .ooct c t1.ilc: Steaua ..Rom n i Pr-ahova cu 80 oco

-=~_ur.
.t.;Q. pe:tTolii'el':"

'. totio

lA;'!sto '~n!?1lttl

tetn1..c / ~e 250.000

to-2~0.ooo

tror.e ,

..,-

C' ,

el.

.)

-:i~

!o ..

.....

cc:c,

_1

.'
..'-,~,"J}'I"',
_
~'"'
_"

"

~...
'""
",'

-111-l... i

II...- .

..,

__

.,..

'"

'<110

., ...0"'0).....
r,'n r.l ~
. '_'.rlr.t:,14
uli Ci:"
'ul l....-;~
Cf.\ t~' (..i re 41 te Co;n::;ill~.~,~
~':.:
..)' ;(> 111t~\_, ~.o;.:;'._':J~l~o
;, )O~ ~ r)'"{'l'Vln~.(:. Oc:'~ t $ ce C':l.-:..>i. ~
4'1 ('L; -~t li~
_A'~""".&

rcu ncouc .1iuT'ltU ..ln

O~c.)t.ce

cu :...
otrol lt'lla.ci,:'

Q_

2.)'_'

o 1-'~""O (..
.1U""":
t.1 ",,'
';1 ~,~.,_-'1"
..,
.. '-'.1..
v .
C
I .

;;50C LOo' tc:nz.lr..:t9

9coo ta -. ct_'cl

?lCO

tO"J'

.....

~1

-.

r~
"f

n"

flfto.,

"

..

(...
t \~,~.a_,,"'!'L~...
."..~ "'1 i .
~_
1"tt ~

.

4~

c,

pi~"
,.,),

c.

C l.._.

cu:;!! .t:C

,.

st:ltiului

c-;:ccu"t;;

<10

.'

.. 1.

Dl(~

'.'

1.

~JG~i.ll':.

. ;..t", c,.
_.

OUc~.!o-

".h

~."

C. L1\..:..4V

(..".

...

,,=

:dcc'~cv oi

..;-..

.~\O'

"

,dc!t.l
J

..

...

'1",

.!. )

_o~-t:'U 1.' :)lnt;'!I' n'n fn,r,cl;.lnE) n 1.'~'-cl('io


~)1::
f(!':.1t!,'~l Ci1~C.lJ.!1'~ic',
.. i cltlirl:'o
atc_lc:~"lo.> ~l') o
"l'~'
1
,..
. 1 ' ,1,0
f::'''' t ': ...- (J. ..L\ "re .w<'::t;_ O:C0' C 1 ' 4 ,C:Il. 1.;', !' f.pun O .""n ..

.: ft...!. ce:'"' ioiulu


01'-: 051:'-'> tUl'! d'- .....a 1\:!J ca
c~~:::dj~ r.;:" , ~ncl)d1.': 1.10 ['1'] vieI'1 de tI'" cpo :t il" G
caro '~JOl'f8CC pari;o :tn Central
do lec;: -eurl1 ' o"::ul .:;
..,n.,r
c-t""I..""
--...,
...~.,/l"01.urv
," ...,no.........
1')",4.,
./:Iv
. "'
.... "'0''''
,l_
C.""
'" yJ.uUI.I~ '~;-::
..::<.1. ,. 0. ~i
'c".
..I.)l...
v:J.,. ..'
J..,

ro!',unc.}'t;', i ~ predea
C8I'0

ccmp ...('t rC.{;.i ...


1i~ .o:

/'>

nu ::18i Sll1t folosi te pcn'ii1"'.l o.Q:nu

c,::dlc fu_"o:,,;c
~ . :..li vDI'C

COillCilO
,
7.J....... :
-,:--1 :recr::clGC:i:1.ipo:lt0

.!.-'-ri provlzii16
O

D""7',,..:,\
w_t/,

::'nt,v

"'f-'ll1-:"",U
;:.J_
v"';"

.l ....

Ltlui . ztUG de leca


I"e\], ilc

'1,..;'

'Mo"'"
\..>,J44'\'\..-.""'''''''

,1G'~ive

P0'91,1131.ici

,'(
U,-:-11.,.

~"'ifoJ.c J.c':
o''''n~.li''
J/~J"",I lI
v
v 'n].""",.,;r:_
'-..-'_
..:..J.... ... ~ .

)'111
-j
_....llo4.

c,

''l

9 j. [l~r.i1'".ent Q
r;)"

,.

CG ocur)"~..c :"C;l.:l..a~

t-ru0'lor

vor ti lU3tc ~n cnD~1:or_r0~


,
Ih f~r':i:l.1n

"oi

c!intrC'

.En~.~:h..~~4

):n
"'of.1.1nO .

~."-"""""

.,...,

.
~~--_.
trupelor v~ fi

\
01
i~vi~.t
s~'l duc trnt~ti\1ele nocc sa re cu Y'v:-xnii, .'3tt ct. nu .
a tin.~ Bp5.:r8Tca snti8er1.on. rji a cea otolor. l)c~tr..! L(;0~-o dotlc-::ii Comandaacntu'L suprem 0.1 D.vioici in u ~~:'
O I(. 'J. vor lu- m~l':.H2r.i'le et v()u1' 00" Pc dcli .. t:J:::'''CCl C~: ..,., ~~.
.

D 1.'00 oo",:obi11tu:i: ,91 cC)rr!pctcn~;clcr ser"iciilo::!"


!' anc , ro ,:1'
o r-o:::n!, ce co rc f,u.'lCl':8. 'ttc.t;:.. . C ,0

G'"

l' ~::ultC'tului
,

J.";

ur.ac.....
:;:;:G se l...
J!'~_'t~
':o:r:..::moo.men'cu1 ~uprl.,. 'il ~'\:rr:O'Gci
1
1urtl o..tz-c co: cLic~.itort 1 ("'~I"'v':'ci ~G:1 :: Ii':...'':-:L::.'
$1 economic
rJili t:Jl'"C d_u . ~0.s..1
,

.
--:),

'1"
v_,
r,

.~'

.. ,

...
~.v

e '

~I~;r..;oc.:::)"lG::~lc

1:::.o, c ~1j;.',J,.tic ef!l1.'..-lli (2. '.5

,il

'.

..

1/
~.",--"
4~

"-."i

~c'~'L;:,:,
':~'1

~~"'.

l-c,,."oO ~;:r:

::#..tr.

......

'""\.1I0Il.;

..

...,.

..

le ~'1)

CC:.)VO:::
',

ce

:~cdnct.
duct.
~ c-x../ 16.02.1965.
1)

_v_
,'.

10le
1'-;.,0
.,

. l' r...

II


...----- ...---..,............
....

_~~
a

..................

II
II

ti

II

;.

I
,

/'

rlll~

jM~

turk~~t:rJ
1&
~~. iii

'Iz--