Sunteți pe pagina 1din 84

SERVICIUL

ARHIVE NATIONALE

ISTORICE CENTRALE

BIROUL ARHIVE FEUDALE, PERSONALE

I COLECT"

Inventar nr. 975

Colecia Microfilme S. V.A.

R.40
Anii extremi: 1934-1941

Bucureti

T -7

r-

ROL

===

A 60;
==:;::==~

Cadre. 1.786.653
~

Ik,.'

1.788.026
/1 J ~ ?\

Proveniena. Comandamentul Suprem al


Wehrmaohtu1ui (Oberkommando dar Wehrmaoht), Servioiul
Eoonomia Ar.m~te1 i Eohipam nt (Wahrwirtsohaft - und
Riistungsamt )

(Obs:. presourtri OKW, Wi Ru Amt).

W't ;"'G.I

~,6 O

'Comunioatii

(V rkehr):

Cadru

1.786.6,54

Un V-Maon (aoonomis) arat c se dezvolt r te u&


telefonio in Transilvania .E aproape terminat cablul
subteran Bucureti - Bf'aov. In mult orae transilvnen
s-au instalat oentral noi i aparae automate, ex. Cluj ul avea 1912 posturi t azi are 311;. Si n ora le mai
mioi a-a introdus oentrala ou sistem - bateri R oaua
illt rurban a fost lrgit, Bucureti, - Braov 1 linii
( se dau liniil oraelor prinoip 1 ). Anex~.o hart a reelelor d.et lefoane dup. ziarul "Exoelsiox".

1.786.663

Comandamentul Suprem al Marinei de Rzboi


(Oberkommand.o der Kriegsmarine) se adrese z~ la 7 noiembrie 1940 la W Ru Amt, artnd c~ pe baz informaiei
c linia f rat Cernui - Praemysl ste lrgit dup
sistemul feroviar rusesc, oer s ~1 informat asupra
feotului 00-1 va produo in legtur ou importurile din
Romn1al ce mrfuri se aduc acolo, in c c~t1tyi, und
ar trebui instalat posturi d transbordare.

1.766.664

OKW arat mai multor instituii in subordin c


u fost modifioat o 2 fraz e din aoordul f rovtar cu Romni , prin oare oostul transporturilor d.ela grania rii
r vine Ministerului Aprrii National romn, iar un le
msuri vor fi pe s ama arm.tei romne.
Inform ia Radio nr.45, de la B ito, arat o
la 24 deo. 1940 a avut 100 O cioonire intr 2 tr nuri -

 1/ 

-,

dv (IIia?) intre Simeri (Simeria:


oiat rn
"in staia
i Ar.d-tt~oare s-a soldat ou 7 mo~i i
oist rn distrus
Podul pest T I aj ,Ploi ti - Buzu, distrus
nu prin sabotaj, o prin avar1 rea conducb ei d petrol la
outremurul d p~t.l
aprinder
din soint 11e locomotivei. Semnat Rodler.
Din parti a. A HTK se oomunio otre Wi RO Amt o!
s-au uniformizat transporturil
spre Eur~pa sud-estic
i tr uril oare.transport li pentru Wehrmacht vor purta
ind10ativul d
x. "Tr Dunr 4,0521 (Zug Donau 430521)

1.786,674-

1.786.705

La 1 noi mbrie 194o. OKW o~tre MAE Reichului aratj


cu privir la tranzitul prin Burgas i Vama. c nu
n
e sar sli s d viez ao s tranzit prin Co~tana,1ntruos.t
liniile romn
trebuie lsate lib r
Lega1a german~ Bucureti, telegraf1azl la 28 oot.
194<l c G rmania trebui s urg nt pazii pentru
fac u i11zabil l~a
C rnu1
Przemys1 , cci romnii
reclam acest luoru Conform planului d construcii,
pnii in lun marti pot f dat in. folosin.... fiecar
lun ?500 vagoane - eiet rn p ntru transportul p trolului.
Se t~ it copii la mai multe instituii o ntral
precum i oonsilie;ului m1nist rial Billing din Minist
rul ComunicaiilQr
La 22 oot. 1940 N ubacher tel grafiazK d la Bucureti c romnii propun s se intervin in Unga.ria.pentru
stabilir a de tranzit pe la
ru Rar i Vatra Dom :t.
deoarece Romnia nu poate trata ou Ungaria ac st luoru
Wi RU AmV primet

un lung raport ftfoart important" 1 23 Qot.l940, asupra liniilor fer te romn. cu


in~icar a Km. intr staiuni i cu o hart a oilor ~erate romne, de la un om de incred re ooazional sub
tit~ull
Dezvoltarea, situaia i construoiil proiectate
ale oilor fera.t .romn inclusi circulaia auto i eon-

 1I 

Se faoe un scurt isoric al O.F.R. Re uu liniilor


10967 km.normal~ 926 km
ust, apoi 5.7 kril
trenuri part~culure. Tot O.F.R. explo
az circula~a
auto 7500 km. L
1, conduot 1 petrolif r ,712

Prin cedril de t ritorii fu 1940, Rom.uia a


pierdut 70
la. Bulgaria, 1700 la.Rusia i 2430 la Un.
geria, to al 4200 km.
. . .
S dau apoi liniile c.f.r. i paroul de looomotive
~420 linii normal 108 linii ingust (anul 19~9).apo
d vagoan perso~
~arfv - cist rn 67472 normale.
110; ingQ.s' (an.1939).
O.F.R. dispune d circ ;00 autobuz i 50 oamioan pentru mlirfur1 i p z-soane,
S arat Qare sint oonduote1e petrolifer cu stai

iile d. pompare.
Programul de construcii,noil linii noi in oonstrucii i 1n stare de proi~ct~.
Carburaniil,(1938) 1.450.000 t. Crbuni, 2'0.000
t. p~cur i 6700 t .bnin i mo Qrin.
p rsonalull O.F.R. ciroa 820.009 persoane.
U~azw
tabloul staiilor O.F.R. cu distaneI
intr
le.
1.756.706

1.786.709

Fabricius"tel grafiaz, la 15 oct.1940. " Si


p tru Neubaoh r. Dup cum comunic ministrul Economi i
din Romnia, Ungaria o re livrarea a 584 locomotive romneti. in timp ce parcul de looomotive, total al Romniei est de 1800 Dat fiind c au fost d j livr te
Rusi i 270 d locomoti t est imposibil s s contiuu e
xportul d petrol in forma st.b11it ,dao va trebui
8~ fi
predat al
looomovive~ Rog aadar, SW fi modificat" pret n-Yl.maghiar".
L 8 ~ct: 1940 om d ncr dar 1nfo~meaz asupr
luorrilor in ours p linia ferat
d al.

La 7 oet.1940 se trimite o not, semn t Leibbrand,


din part
MiIlist rulu1 Comunica ilor R ichului. ctr
R ieh prin care s arat c sp oialit11 cilor f rat al R lchului l. ~Qureti examineaz starea cilor

 110.

4 ferat
linii,

romneti. in v ierea unor noi co~truci1


s at apt r zultatul
xportizei
.

fu

La 1 oot ,1940 Neum h r i Fabricius t legrafiaz

ar~t1nd c Minist rul Comunioaiilor romn ta oomunicat


prosramul - im d,iat de constrmoi1 f roviar , pe liniil
;Fglira- ~ib1u, d.ublarea liniei Teiu - Copa
a numh-ului grilor intr Fi t~a Olt - Orov
i ar t de ce materi
au nevo1.e, in tone.
Scurt informatii asupr t construirii unei linii
f oviar T gu N amV- P8.can.it raoordarea liniei Ploi ti Nord Brazi, situatia momntn a liniilor
Oradea
Apahlda, Apahida Dej. Det} Rodna.
La 12 6 pt.194o Ne
ar. i Fabrioiua telegrafi a 05. 1n primel lo zil
pt. au fost !ncrc~t
pentru. G rmania 4114' t. pat rol. Puiintat a. tonelor s
~l1c prin faptul o looomot1vel 6~t folosita pentru
porburi din Transilvania de ord.
u.Jc:<:J:..lLC

1.7860718

1.786.722/21

Om de !ncl.'eier

din Constanta furnize z~ la 20 a .

191+0,dat detaUat
as~pra lini 1 f rat
Tuloea, descriind i fi oar st ti

Medgid.i -

L gatin germ~ din Bucureti telegrafiaz.


la
10 aept.l940 c
: Comunicaiilor romn roag ca din
Gl witz sa fie trimise spre Romnianumai 20 d 10comot v , d oarece paroul locomot1velor romne a-a r fiicut.
prin intoSU-0E!ra locomotiv or din TransUvan1a d Nord.
La 11 s pt~ Min. Comunioa.iUor romn o r prin intermediul.!
a~1 i german d la Bucureti sl nu s mai trimitl nioi o locomotiv 1n Romnia, nemai fiind nevoie.

9 septo 1940

eich comuniomai multor


autoriti
g rman n lagtw: eu r nunar a pentru
momnt a Rusi
d
lf1rg! linia C rn!ui - niatyn. c
.
discut1ndu-se probl ma la Moscova, la , s pt. ambasada
g rman la Mosoovaa e~tat c loctiitorul
Comisarului
pentru comerul ext r or Krutikov a 1eolarat o r luarea
lin1 i pom m.t dopinde de Romnia i c ar fi nec sar .
ca g rman11s intervin'" pentru aceasta pe ling romni.
Legaia germandin Bucureti
ijil;l.utEi
la ouremt i i aoerut s fac d mer~il
necesare
<oi

  /1 
I

- 5 La 6 s pt.l940 Neubacher i Fabric1us ~elegrafiaz artJ:nd c la Giurglu ateapt


60 d tancuri
(T
e) oa se. moarc petro11fere, din lips~ de
transporturi
cci reglement.re frontier
i tl.'ansUvane
influeneaz tre.nsporturil.e, C le 50 de locomQtive oomanQ
dEIto din Germania la 14 aug n-au sosit J:nc. Se cere
insistent tri.nQ.t ree. lor, fiind n o sar pentru transportul petrolului.

1'.786.726/7

1.786.730

Grupa de lucru H.mburg (Arbe1tsgrup'p Hamburg)


nregistreaz la 1 s pt 1940, dupl1 "Finane i Industrie"
Bucureti) tirile
privind st~ a luc
ilor p tru dublarea liniei C1mpina - Brao
Se d tirea c J:n cur11J,dva fi datil in folosire
linia dubl Bucureti - Braov.
. Om de incredere d informaii la 12 aug.l940
asupra traseului Piatra - Olt - Fil~a1, numrul liniilor
n gri, ramp t cistern d ap etc~
S ctia

II Abwehr primet

la 4 aug .1940, t elogra-

me de la un colabora.t r de 1ncr d.ar a "Puternic reducere a tr


porturilor d petrol. german prin suprainorcarea insta1aiilor feroviare. Rezistena pasiv tulbur de asemenea transporturil ".

1.?86.?3.2

Neubnchar,1 Fabr CiUB telegrai~z~ de la Bucureti, la 2 sept: 1940, arond c, O.F.R. c e s fi


duse re n regie" 10comot1vale solie tate i din cauza
vremii neigure s fie fiecare din e~e insoite d un

insotitor:
Boehm, din Min. Comunicaiilor. R iohului comunio
"exoepional de insistent", la 3 s pt. 1940, la mai multe
autorit.J. germane c s-a oprit aproap total transportul cistern lor spr Giurgiu i Orova, din. cauza Tran-

silvaniei, la Giurgiu ieri, ateptau 26 tancuri s fie


noroate. Se cere ca legaia d la Bucureti o intervin! oa.rmnii s ingduie oomunicaiile spre Orova i
Giurgiu. Cile ferate ate Reichului au pus de aptimna
treout, la Gleiwitz, 75 de loeomot1v la dispoziia romnilor, ns nu au fost recepionat.
Acestea s. fie \
folosita pentru transporturi
la Giurgiu i Orova

.. / ..
/

,6

1.?86.7~

Boohm, d:l.n . Comunicaiilor


R iohului.
sesiz azV la 3 s pt.l940 ~ R3ioh. o grupa oomunicaiilor
dunr ne 'german de la BuctlI'ati arate. c din cauza situaiei maghiaro romane vas ~e romneti dunr ~ stopeaz
~naiIIL;ede front! ...a agb.iar, aotf'el, 2-3 sptmni va
staiona transportul d petrol spr G rmania. S c re
"clar,if'ioar a ac at i situaii
sau asigurarea c vas 1
1norcat p tru Germania stau sub proteoia R ichului
i pot tI.' C nemp1 doat
prin Ungaria., n inter sul
viitoarelor part1cip~i
e vaselor romneti la transporturi a Elpr RA1ch~t Pe b ea aoestui anun d la Buc~
r ti, Boehm continu"a "Rog ca protectia
R ichului pentru
astf 1 d
ransp rturi p vase romn ti s fie transmis
guvern lor de 1
dap st
i Buoureti: La. nevoie dis
tinger a ac stor vas pr1ntr';"ocomand suplimentar pus
sub steagul. ou svaatloa,
la vas le din l3asarabiatt

1.?86.7 5

/.

_.La 2 sept.l940

Neubach r i.Fabriciua
anun'" o
in .ug. au fost ncrcate 190360 t. petrol.pentru Germa.na , PliI
sint fcut
pin in octombrie. Din cauza
graI4 i romnO-lJlaghiar t transporturile pe usoat n
eept. vor inoeta. S oere grbirea tratativlor cu ruii.
pentru utilizare
liniei Cernui - Beuth n.

mauril
lan,

21 aug. 1940 un om de ncredere arat c, prin


de ordin tehnio luate,
privind mat rialul ru- .
xpQrtul do. petrol

spr

German,ta va _CI.'
d la
180.000 t. in aug. pn la 220.000 t. oot. t~rivitor la
aupraprodueie n raport ou posibilitile
d tranport
nu exist un p ricol im dia din part a dumanilor. P rioolul c 1 mai apropiat l constituie
aciunile
comunista
i influena lor" in rindul muncitorilor din regiuni,
ns a-au. luat msuriI neCesare pentru asigurarea tran-

sportului.
Le. 23 sug: 1940, insarcinatul cu chestiunil
e 0nomioe plng
legaia g rmaI}ii.d.~ Bucur ti i1 1 grafiaz c directorul general C.F.R. s-a d alarat dispus
s gr~beaac p~erea
in funciune a liniei dubl Ploieti - Braov. Astfel, la inoeputul ltunii sept. linia

 11 

fi da.tii circulati i.

.Sinaia.-

Braov v

tirziu.

tele-m

La ~l aug.l940, Martiua, din inarc1nar

Il

!ln:

Econom! :1.R lchului, comunic legaiei


g rman Bucur ti
c nu st posibil s ....f
r atituite
c 1 241 v.goane - ' ,
oist rn romn tlt oare oircul
n Pro1s etorat. O r sti-,
uU' ar fi i repun re lor n ciroulaie,
ar reduc
tr
portul ilJ.truoit oistemel
g rman s1nt mai fuoptoar
cu 25 %.
Ne iach

l'

('

i St 12

raporteaz

la 28 aug.l9401
Comunicaiil
feroviare sint tulbur~t din oauza
situaiei
pol1~ice. Pe usoa d ia 24 aug. au siatat
tr sport uri!
din caue deplasr110r d trup i lipsei
d looomotlv, aeeleai oauze reduc la j~tat
transpor-.
t~.apr G1urgiu. D el, o reducere cu 20. 00 t. pe aueust.
C R. o re s fie restituit
cistemele r~a8e in G rmoolia. un plus.d 50 locomotive de la R ioh .Din 10.150
oiat erna ale C.F.R.. 947 au fost dat Rusi 1. Rmnpentru
xport pa uscat 151 vagoane
clstern,
restul fiind pentru utilizat
1n tar. Itaii nil utiliz aza i i un nutir de 64 cistern romne 1.
a discutat cu ministrul

comunicaiilor romn, construirea un 1 pipeliue de benzinK


Ploieti - Giurgiu. s
acceptat, S ,oere deci examinarea
chestiunii material lor din Ge~mania.
La 24 sug. Neubscher.cQmunio.

Directorul general C.F.R. i-a decl rat c Romnia


st obligata, prin cedar a ~sarabi i otr Rusia. aU
. pr dea din mat rialul rulant, 27' de ocomot1ve (114 au
fost lsat
in Basarabia) t 5648 v gorul d marf (2'166
lsate in Basarabia.) t ~41 v.goan d per-acan
(146 lsate
in BasarD.b~a)t plus alte 32. Toul a. fost fixat in funcii
de l~imea
liniilor
busar bane. Comisia ruseasc~ da pr

luare esta foarv s art reop1hge mult vagoane ca ne-.


oorespunzto
t acestea trebuie 8~ fie deasup~a modi i.
suril$ acest e ini'luent azil transporturil
germanaro ne de potrol, cci din lips de locomotive au fost

 /1 

retrase

rar

din cl.roula:t;ie ,lioe c1sterne pentru e~ot't. C


de 50 de locomotiva din G rmania s~ fie r zolvat

Decupare din "Bukarest


Tagblattft f 28 aug::J.940,
priv1nd inaugurar a liniei
duble Cimpina - Pred.
~

1.786.750

La ?7.a~g 1940 Neubaoh r i Fabricius telegra


fiaz c c.~. a organiz~t o conferin cu delegaia
italian.
germanii i !Cin. Comunica1;J.lor pentru r exami-

narea problem i vagoanelor - cister.n~ Germania a oerut


ca fiecare tar D poat obine num
at1t a oisterne
romneti pentru tra~sport
petrolului, ci e pune ea
1na1 1n circulaie. Vomunifioa prooeaeele aici m- .
proun cu Comaaru ..l Petrolului

i exportoril

localnici.

Diferito informaii privind liniile feroviare


Ploieti
Braov. BabadaS - Tulce
. Impo.Vtana liniei
2/+ aug .1940.

Salva - Vieu e n cretere,

la

La 18 aug.l340 Fabricius Directorul general eFR.


Panaitopol a declar. t c acceptarea a 3000 da cisterne
va putea fi realizat n~ai dao necositile de cistern
pontr'Q.Dunre. vor rrune conatrarrbe 1n jurul a 2250
de ciste~ne. Ialia transport
la Budapeoa cu vus91e
lunar 17.000 t. f J:t~J:nd pentru uscat 23.000 tone.Dac
Germania i Italia

sl:nt de aoord , Romnia e. gatra s d.iscut ,

o alt distribuire

tancurilor petrolifer

La 15 aug, .t!labriciustelegrafiazli
cii interdicia
liniei
Orova. constituie
o gr-eutate pentru portul Giurgiu.
Se er 50 de locomotive din Reich pentru grbirea 'tlransporturilor
de petrol

1~786~761

La. 16 aug. Fabricius

telegrafiaz;1
Il ubaoher
c, nUUlistrul comunicaiilor a declarat c esta ~i-pUSt
in urma vizitei lui Jacoby din Ministerul Economiei
e.cnuu , a execut e rapid. i conf'orm ou g.oiJ;;Lolo i
nevoile Roiohului. programul organizrii C.F.H. ]aterialuJ. d.in Germania va fi utilizat
pe liniile care dus sprE):
Ger' an1a. Se cer 1ne i matorial
de construcie, macszurl i matorial pen ru pod.uri. se .ratEi condiiile
prin
Olearing, dindu-s in l:'al}.:1Inh petrol. Jaooby cere incheiar a rapid' a acor~~u~

  /1 

9 15 ug. Fabr101us telegrat'ip.z


c d plas.rU
el trup de la f'ront1er a da sud la cea ~e vest
la CCU'
s adsuSEii mohiderea Imla! Orova.. las. loc pen.t 'U
transportul
petroltw.u1 numai pe la Giurgiu. Romnii cer
50 de looomotive Hin. Germ.. a, ca s poat mri trancporturile
de patral.
Min. Comunicatiilor romn a promis
c dup nl~urarea dificulilor
aotual
vor fi lrg1t

poSibilittilo de transport:
Un om d :mered re oomunic la 11 aug , 1940.d 1
Titoioara.. ta.b lul podurilor de fi r cae au fost oonpeIl'tiru c1.}.e ferat
la uzin le Reita, cu lungimea fieof;.rua in ~. i indicar a locului und a fost

instala.:
La 16 1ul.194o un. om de increder
din Orad a inin
t:orm.e.zasupra noilor instalaU de linii ferat
d1 r1te gri Car i - Batu Mar
.

La 1:3 aug, 1940 Fabricius,


telegrafiaz
ou pr vire la po~ul dig la Reni. artJ:nd cii [arele stat Major
romn ridic obieoii contra folosir.ii
acestuia,
propunnd folosirea pod.ului Ca.hvl - oeno pentru aaiune. d
strtuD.utar
(a populat 01 germana din Basarabia) eba.
Fabricius a refuzat s~ susin intervenl
pa 11ng ru~
pentru a nu se foJ..osi poiul de a R ni. pe:riculoa pentru.
Gal Vi, d arece ruii ar prot sta din nou
S

ara.t~ o,s-au fcut noi progresa pe linia

dubli

Bucur ti - Braov.
Se roproduce telegrama 1:3 au g. 1940 prillind lrgirea d.e ctre :'ui
liniei Cernui - Sniatyn i r.sp\1Il.fi

sul lui

olotov

D cupar din ,tBanat


privind !ne ez-ea lucra.;-llor
S veri...YJ. - Baia d.e Aram!. t

Un

O~

darea liniei
Piteti

Deutsoh Zei-GUllg" 9 aug.40


pentru linia fera.t Tumu

de inoredere raca la 18 1ul~ 1940, d sohif rate.Piatra

- Bucttreti.

..

../ / ..

Olt - Corabia. Altul, linia

,.. 10 --

1.?86.?79

La 6 aug , 1940, "aner


- maiorul. suosecretar
d
s"t;at; (Ul.d.eociirabil,
05.).. ins
cinat l?
ru transporburi~o econoa.ee in est. de la Reicbmar qal
Marelui R i
gel."t)llaIl (e:tchsm
sah 1 d~s (;'rossdeutacn.GJ."1 R cha') . convoac la locuina sa, Berli!,
endlerstrass 15 et o T ,
P ntru vineri,
9 aug , 1940. ora 11,30, pe urmto;,i1.
Reichsmar latul Marelui Reioh german.
InsUrcin tu! p
ro Planul. Quadrien.al t oonsilleru ministerial vo liormann.
OK\V,Wi
Amt, colon 1 Beclter,

Ru

di~~otor~ateri
ft

rt

L ibbrandt
aldeok,

tI.1rGO'or m1n.1st 61'1al Re:Lnhard,


d, inspector general:p
tru osruelo germana,
fr num ,
- minit;ri Clttd.iWJ
plenipotenvar
Martiius,
pentru d.1seutarea probleI!lalol't Roconetrucj;in. re
~eloi
in Romnia. Mot1varea.
ale ar i Germanii cu 1jEi-

a. ConoomitE>n.t se pun, tntrebare


t 1n ce m?1sur poat
astz Reichul ge~an s particip~ la reoonstrucia
r
elei comunica1ilo~in nomrul_a.
Copie W

1.786.781
din

! 5~o4/40 

Telegrama

Legaiei

germana

eti t 1 aug. 19401


ft
1. Linifl. fo 0.1111pasul PJ:'ede p ura asigurarea
transporturilor
de petrol Spl.-'O Germania. prin graxue. da
ndat ce vo:;, sosi vagoane
oieteme du 'H'rana i stat ele nordioe. ';ransporturile
pe Dunre scad din cauza ape
%4ic1 i a oeU. Amar~tat; iari ministrului
comunioa
ii or importana oonstruirii
linie
duble. Dup. consna
tarea. xport11or luar.!' 1 nu ,ot fi erminate fr. att;utor strin, inainte de pl....1.mvara. 1941. Amrugat ministrul
oomv~oav ilo1' s su~oreze c ajutor p otio ar putea
furniza G rmallia, ca ree;;)nst1'u1l::~a
s fie ter i at inca
la toamn. inistrul comunicaiilor
aooept participarea
iBU.OUI

  /1 

- 11 I

Si reconstruirea linioi ~aov - Teiu in veder a cret


rit tranaporurilor de petrol i excluderea DUnrii iarna,
sta pr ant! . Ministrul ace ept participar
a i pont u
aceast lir.i Rog trimitei reprozentanti oompeV Vi ai
firmelor. dac Germania poate furniza materialUl

2. In veder a eforturilo
italienilor,
oare au obinut concesia construirii
osel i Alexandria - Turnu Sev '
rin am artat ministrului comunicaviilor, in sensul
convorvlrilor
Albrecht, marea posi')ilitat de furnizare
betoniere i const~~ii
de a~umuri. MinistrQl comunioaiilor
va prezenta lista materialul lips.
01 roag
se.. fie trimis curnd un specialist g rman in construirea
de oselo t pe oai-e l-am. comunicat lui Albrecht, conform
I

doriu elor noastre.


Rog pe aceast baz trimitevi specia~iat german
n construire de osee g.upo. examinarea ini ViaJ. a furnizrilor
germane necesare

La 7 iul.l91J.o, un. om de mered re anun c s


lucreaz forat la linia iera: ii [ois i - TelQiup ntr
Telc u i Sce1 sint vi uete in oonstrucii

La 26 iul:-J.940 Ueubacher. fusrcinatul

special
pentru p~blemele
economice telegrafiaz. fCile ferate
ale statului r-omn PWlO acum la dispoziie pentru xportul
s!)re Gerilo.rd.a ' Italia toate vagoanel cistern,
intrucit
nu sint o necos tate stringent~ pantru nevoilG armatei i
pentru aproviziona!.' a intern.'. Se ce;- eisternele trimise
in Ge:11mania:Amda aceast asigurare: Rog deci s s trimit napoi 0910 2L:l vagoane retinute in Protectorat de
un an d. zile.

La 9 itl1:194Q Neubacher rspunde telegrafic unei


scrisori din 24 iun~ a minis~rului.comunicaiilor
cruia
i ara alturat
alta de la 21 un., i afirm c nioi
el nici Fabricius n..
au aemnab vreo telegram in care s s
fi aruncati asupra .dnisterului. Comunioaiilor 1nv1nuirea
de activitate nesatisfctoare. Au stabilit la Bucureti
c problema furnizrii produselor petrolului
spre Germania,
dup inglobarea rafiQr1~lor engleze i dup pactul patro-

 1/ 

-'-

12

lul\t1. se puna numai din punct de vedera al transporturi-

lor. : Acumasupra cantit~ilor de. export d cide situaia Dunrii i numrul cis-'oernelor. Nou ne stau le. d.ispoziie toate pos:}.bil:f:tile do trOonsporti care snt mai
mari ca in trecut.

1.786.787

o. 11 iu1~ 1940. OKArmat, Marele Sta: Major t


Seciunaa Ataai IVt trimite la un le autoritt
militare o scrisoare a ~taatu1u1 aerului.la
dapasta in
1agturu cu. tranporturUe n Rorp.nia.
Ata. aer colonel Ftittaror, la 1 iul.l940t amintete o inainte cu 1014 zile a fost prezentat o racla
matia din pareea Vice-preedintelui cilor ferate sermana
ctre Diracviunea cilor ferate de stat maghlRr9, deo~eca
transporturile
feroviar
pr
Ungt.t.ria.s fac an vo os.
ContractUl: 1.nchriat prin vice-preedintelo
germru;., cu
autoritile
maghiara, J:ntrzier' de nioi un fel. La
H f53 skalom (8 ras Sonnn~rein)'"a doved.i c iiranspo mrile
prin Ungaria. se fac surprlnzuor de rapid.
Cauza unor anumita ~torzieri
nu tre bu1e aadar
cutat niciodat. n Ul,.1g~iat ci 1n da.tele contient 11ecorecte ale romnilor.
DirQciunea cilor fa~aue maghiara declar c tranzitul cisternelor nchise se execut mai rapid de it alt
vagoru10 marfu, caro trebuie ataute la alt garnituri,
primele trec J:n 24,
01'\0, celelalte
in 36.
Trannpori;1.U"'il e pe DU11111' . de asemenea tI' e rapid. t
fr il1trzier:::. De lu (Jiurgiu se aduc la. oz-ova tancw=i.
unde se ncarc 5 pe zi. Controlul vaselor se fac nu
numai la Giurgiu i Sulina, c lE gererea germanilor, J.
la Tumu Severin i lo1dQva Veche.
sa. von Ujseaszy
Un om.de ncreiere trimite o ll.art,rtu.tl.tc1 !Te
deal - Timiul de Sus t cu explcaia semnelol.

La ? iul.

1940 Neubacher i Favricius arata c, dup]


ce s-a s"tiabilit proporia vagoanal.oz- - cistern pentru
uzul intern al omniei,
a
decis s se pun la c11b"];)ozitia Germani i 2000 d .cist~~e
i Italiei 500 d ciatern

II:.

- 1:;'Asta tns amnK :;trenuri pantru G rmania ~ fieoar zi


ou 30:000 tone lunar i 1 tren QU 7000 t. pent~ Italia.
Mai trziu pot fi m~it
oote1.
Se trimite de la om de mQr
Brad - Deva i regiunea Aradului.

dere harta tras ului

1.786.799

Neubaoh r i Fabr1cius tolegrafiaz, la 20 iun~


1940 a privind oonvorbir a de la Soh 11, comunio o la
solicitar a noastra ste o disput~ aprins intr guver~ul romn i rafinri11e duman din oauza olst rn
lor. Rafinrll1e dumane oaut s dov~deasot o expo
tul prin Constana poate fi continuat. In pr1vin vas
lor - tancuri romneti s-a inoeput oeea ce est nec sar.
Pentru noi mai important inainte de to :te impun
r
(Forcierung) unui program di transport'urilor p
vas i asigurarea orioind
rezervelor d oisern pin
la utilizarea rafinriilor engleze i franoez

1.786.800

Un raport asupra situai i cilor ferat romneti


in applie 1940 de la un om ~e 1ner d re de ocazi , trimis de la Kattowitz la 7 1un: 1940 t anWl numirea fostului ministru 1 oomunicaiilor
Franasovioi ( fr~kow1c)
ca ambasador la Parist noul director general C.~.R.
Maoov i, la direcia.oonstrucii poduri, in Min. Cchmunioaiilor e numit. ing. Bucof.anu, 1n locul lui Bruolmor,
tr out la pensi
ExistE! proieotul constrtiirii unui pod la Turnu
S verin, pe car 1 dor a Franasovici, dar a fost abandona:
Delegatul iugoslav a spus o romnii_s~bQteaz acest plan.
S-au construit m~t
paduri C.F.R. dubl pe liniil
prinoipale i la Reia.
Planul unui pod peste D1)Ilrela H.rova ce s ml!reaso traficul spre Constana.
D asemen
nu se mai vorbet despre un alt proi ct, po~ul Giurgiu - Rusciuc, und se continu trec r
.
cu baoul.

/
;'

13 iun. 1940 Min. Comunioaiilor Reioh oomunio


la OKW msurile ~ol luate pentru asigurarea expedit1ilor
i depozitrilor.

..1 I

- -14

28 mai 1940, Troitzsch din OKW trimite un raport


de la un om de fuoreder ,privind situa.ia traJ;.l.sporturilor romneti, cr Min. Comunica.iilor (Obs.. An xe,
textul, lipsete).
N ubach r, la 29 m :1 1940, arat c

nec sar s
fi mrit numrul cisternelor in,circulai pentru transportul petrolului spr Germania. Numai 600 circul, nu
900 cum s-a st1p~lat. Trebuie redus i timpul circulaiei in Germania.
,
8 iun.l940 Fabriciu8 t 1egrafiaz o linia Bucu-

reti - O~ova a foot red sch1a. 3 trenuri petrolifer


au plecat.
La 16 mart.l940 de la Viena s transmit informaii asupra trenurilQr romn ti, 1n Qifr .g neralet
2000 10oomot1v ,,10.000 cisern etc. Dublarea liniei
Braov - Cimpioa.
Descriere liniei Buoureti - Braov, cu numrul
liniilor n fieoare gar i cele noi n oonstruoie.
Fabriciua, la. 9 iun. 1940, transmit de la Buoureti. ltiiia ntr Craiova i Turn' Severin. intrerupta
in 2 10cur;1.Q.il;1.
cauaa in
ti or rurilor. DireoVia
gen ral C.F .R. mi-a P:t'Qmis011 va
c imediat ce se r trag apele, reparaii NecesarK redeschid rea n curiud a liniei de tranzit ruseaso la,Oreni pentru ulei
mineral i la Halm u tranzit general.
1.?86.824

OKW Wi R

trimit o scriso
Minist. Comuni
081110r privind tranzitul petrol~lu1 ro &nesc prin Ungaria.. Consilierul ministerial Dr. J .MUller a arta.t c
in Ungaria nu mai treb e s fie impiedicat tranzitul
prin ataa.r d
lt vagoan la arniturile cu oist I'"..ne.
Trebuie redus timpul de 30,de zil p ntru o cistem
Romnia - Germania - Romnia. OKW are nevoie de 1mbUl.tijirea cond iilor transporturilor pentru Il hrmach'. D~
ac e s s mceap
tra:t;ativecu guvernul maghiar. as ,
pentru eful OKW, B c~ ,.
V

 1I 

- '15

..

La 25 mai 1940 un om de 1nor d r (conomist)


rat c liniil principal
romn tia Buoureti - Orov
(Turnu Rou). B. - Cluj. B' - C rnu-v1 sint supz-ano
c t i d ace
multe gamitur
de cr-cte sau vagoane,
s nt illdreptat p
ransv real. s oundar .apr C rnuVi,
d und. a~ung iar 1 Buoureti, nu direot.
La 29 ma 1940 N ubaoher i Fabrioius, o r aU s
inter\1.nli la un "uri ca.
red sch1d lini Halm u v

Ko 10

La 19 mai N ubaoher' oomunioi}.,oii oistern le din

ProtJeotorat

au intora in Romnia.

N ubaoh r abric1us,tolgrafiaz la 25 mai


1940, o dir otorul eneral C F.R. aoov i s strduiete sI rid
la 500 numrUl oiat rnelor pentru G
mani ,d la 270, el 400 c~strlJ..nchiriat de g rmml! s m arg pin la Vian o C.F.R.-ul pune la dispoziVia Germ i i c 1 li cistern poloneza, rampa Olan1
est terminat , vor ino p incrcar
petrolului..

La 1; mai 1940 ambii telegrafiaz ~ inundai~l


oont1nu , iar linia Craiova - Orov~ eate intrerup
P st Predeal trafioul st l1mitat. To ui
le 1. 00
de elat r.n in circul Vi pot fi folosita. S comunic
o alte 1000 olstom
erm~e vor f pus in oiroulai
Totul va tr ce prin Pr d al.
Se trimit
un art~cQ1_<tin ' niversul", 16 d o.
19~9, privind sivuaV a C.F.R
24vap;-..
1940 s informeaz 00 c o comisi
romn pentru O.F.R. se se la Ion a ca s tratez
cump '.r
a d mate.1 ..rulant.

1.?86.8'?

La 11 apr.l940 un om de inored r raporteaz


asupra. situai .1 osel i i liniei ferat
ouretl Braov.
Fabricius, la 6 apr.l940, telegr fiaz o ar posibilita a s transe i p numel Reiohului 900 v goane marf polonez 200 vagoane p raoan f cum s-&
procedat cu oi ternal Pentru studiu, vopsire, trebuie
v

11

.16

1 i, plus 8000 1 i de,vagon. E necesar repeziciune cci dumanul intervine.


200.000

~ apri,l940 d~ o noti~ statistic asupra,veh1colelor a~to, 1939. Romnia. 22.058 autotur~sme, 3.281 auto2.052

motoci~lete.

26 mart.l940, AbroelL.~ primee.UI}.raport asupra


intreprind ri~or
foresti ~ Cloan - S.A.R., cu'direcia
~
Turnu Severin" DirectO g eral 'J)r.Til~at aeun ministru
plenipoteniar la Londra, Concesiune 70.000 ha. In oonstruoio linia ferat Tr. Seve~in - Bai de Aramij.Tismana. Funicul~t la munte. F rstrai le la Tr.S verin.
Capital englezeso.
1.786.851

Neubacher i Fabricius,telegraf az la 11 apr.


o Dunrea devenind lib ~ s-au adunat foarte multe vase
la Giurgiu penru petrol. Poate va inchiria un vas rusesc de 9000 t. Recomandm, de acord cu Claudius, rechemarea vapoarelor ruseti dat fiind c chiar dac se transport mai puin pe Dunr~. depoz~tarea i apoi tr~portU! de la Constanta sint posibile:
. . . Neubach
trimit scrisoare direciunii generale
O.F.R. prin car reclam cele 43 de v~goane.frigorifere,
trimise cu carne in Germania i Protectorat.
Martius _trimite legaiei germane la Bucureti o
not la 6 mart .1940, print arat hotrrea luat dup exam1nar
la Berlin, referitor la transportul de petrol romnoac ! ruseso prin punctul Oreni. Su se discute
tarifele.
La 2 mart.l940 Neubacher i Fabricius arat c
lipsa unei legturi di~eote feroviare Bucureti - Viena
Berlin se face simit. S se studieze, laolalt 9U legt~
ra direct zilnio pe calea aerului, cu Lufthansa.

La 13 fehr: 1940 Abrochrul A (Ausi: trimit

la
Wi R Amt raportul unui om de ncredere n slujba lora

/1

17 -

1.- Linia Cernui - Or ni - Rusia va trebui


folos~t ~~1o&1t
i pentru tr sporturi d benzin spr
Reioh.
2,- Lipsa o1s~e~elor; p linia sud, Orova,unde
Dunn a nu-d, utiliza ii. P mare transporturile s fao
cu convoi, oeea ce 1ngreunoaz prob~ema depozitelor la
Const a. Engl zii i franoezii
opresc cumpl1rar a pentru
Germania, a petrolului sau cumpr i tott4. Comisarul
petrolului trebuie s 1nt rvin pentru1ntereael
G rmaniei, p'llll!nd capt posibiliti:! oumprrii d ctr
duman
3 - Se constat cazuri d inlocuire d pies
cistome. l?~ntrtl e. le mpiedioa funo1onare..

la

4.- Spre mijlocul lui febro Vor Bos1 prim l transporturi


de p tro ruaes. Depozitarea 1nterm diar se
va .face la Constana, de acolo cu c1sberna sau transbo
dar
la C rna~.,o~upentru D
Totui pentru ceaati
inc nu exist posibiliti din partea guvernului romn. .
Transbordarea, eventual so poat fac la Sulina i Brvila.
1.786.864

Un alt raport d la aoeiai dat

Transporturile r dusa in ian~ al). anulat unele


contracte, oare se fQ.o num p o lun. Preul in :febre
ou 10 - 15% mai mar P ntru februarie exist oontracte
pentru 22.000 ton ,.suficient, fiindc posi9ilit11e ti
transport sint mici. LipB~ mare de oisteme. Se luareaz~
ou firme Sah nker, oare ias nu are posipiliti prea
mari i trebuie gsit al~ posibilitate.
1.786 666

- .Raportul unui insroinat al bwehrului II, d la.


24 ian 1940 asupra situai i vapoare10r - cisterne d la
Plot ti, despre care conilierul intim Somm rlatte din
Min. Comunicaiilor T ich. ~ diraoiunea cilor fer t
Vi
au fost incunotiinai.
C1stern l 1ntoars din Germania sint de obi o i
bin ~treinut.
Linia spr Curtlo funcioneaz5. bin ,
,

 11 

..
-

..

..

../1

- Il

/1

20

puri mod.
ele 1

s vor

5 o t.

ix}c

tur1

"
..,..............
Canc1cov
oi

u.ltlat
sp
G ai. "Pentru
r
curi petrolifer
o. r a al OC;OD.
tIltr

urffo

5d

i Aphar

o ioi
d

Q.

o din

a
. stabili

JHn.-L-'"

cont ct

Gaor.

rt aa

nob
port z
a pilI
gaa prin c r
.O<:..L..L.--,--""u! poa o vind. v El 1

1/2

oni rul
1 tul
!}ti car n il
e granit
(arl ati, Oltenia,
tieau
ane;al1. irotul, Pr o , <Dltlll
datole
p ,lor.
calc ofi
il

o tn

ac

5 d e. ubacher 00 unic
lista oolor
zet sub s

of1a! la

APtll:t
vers tr cut

1 ~
o ah
1'2 I P
P r1n1nd.. tt

1 ponton.

..11.

ai
t

Dud'Import
1 9 "G il

1 r~orc

ar, 2

curi

 /1 

1-

pr al bU, 1

22

ona cu

11 oet. 1

tii It 11 1

1 1.

un om

c
pe o
1
a 1 11

aru portu.

in

ocur11o d

uri
11 t

un cu

1.7 1

24

1.

 ./1  /1 

li

.19401

1.7

.!,)

.
1.

1/ 

1.

1.

Sl .

...
/1

2
1
2

.'"

 /1 .

,.

..11

-, -

1.

7.

-'

.~" ,

 /l.

1.7 1.

.1/.

.: :;1 ~""'''Iu.1jlUor dind. 2000 101 1


t d.ar :lin'
d. . ieul (it! la
v

ing
d.ese uneor1 20-~o ac la Orova a Il in
al. 11 parti , a optind ~c
car-ea, ci oar ce circulaia
eia
t ~olor l s io dorit.
o o oa
curl10r I Or~ova De

fac n un it lon. doi sint inst atU car po


1noaro c ta?
ancur! in cel timp. Un tanc d ;;
el o. ne 010e1.
a antropozitclor

o bun

ct i ~ IasI'

ac~et

vr o 20 llrm as
ccute
s rturl1

it ~

clU"gur11.
d
u b

Il

ee

t.

1 oameni.ziua, 26 noa

to Se ins ruiese piloti (Iotai) patru ca...


~.." _

00

ou v s le
rturUor ac po rol in P
in bac i 91 ~curl, ,la Or!)O

a. loUl tran
, P

i~

tu. Comunicat.
via lui

orma

ub cher
il

ei la 12 un.1.
00.

decad
d.a o

Il

sp1nge 1,-

ltmul ac zut al trllnsporturUor

apr

a datoreQt

. l.? 7.0'+7
at

17 1u.n.1940 of
tran..., o urllor P.L. se 1j1unGa
IV comunic r
eichu1ui c
d
vas 10. francez
1
alat1.
;ala Q
ulina sint cuta o drum.
.perie
luI s fio duse la S
oa 01 cele

Iu o
10 iun.l940 ~ brio1us
at
ichulu1 cel
t cu 1. pe olitor
tt oma",
,?, ,9 d la amb au
recut sub drapel. ulG coc.

pat
foa

tun. 1
t At
ul afl d la Oonaana ou au
fost ntrerupt
lua urU p
arnonaj il portult
Q ul l norr.l d. Cons an.vll. o r
G fac' 1 t.J tur
ou

ea,

:3 tun.l o
:i

o pro ramul coDat

boi i Iin.

d
oral f

oart

..// ..

ur cnt, d

'arina

rit
c tr

, :>2

ar'

P 1:t

utul lunii

i lepur

as

;;

un -u: c.
-r1m1s la Istambul.

i 1

16

l.? 1. 72

ii

tu.

olan

),

1.7 ? 07 7
pro
al

oul

a
u ia vas or
curi pol"
.,.....,-, 2

al i ~.......
81-

ai

din

pentr Ist bul.


tau la Sul" t u1 n val
s ti de

II

i 9 tanr

c z a

S(

2L"

pr.

34 nud

ne!
l'

vas la" .ar1nga


la cablu au plec
onsos.a. L
t
a sa
i "Jacqu s

as 1

ranee

az asu a.

s r.Y1oiUl

1 z.

it 19 pUe! d1.nt_ oam(7).ii 1 r,


vor 1D;ra in s ryioiU. C 1 in

est da;9i

a:~

ere
c al
gata.
l.? ?o9l/2

&lcsrad.
ee1.or4 st tc

at

-wc;r.u.v

de 1

OLLL

-e ..,...LL"7

01 P 1~t1O.riV<;;l.&,-<;~""

1 m

af'ar~ d.e cola


a

01 d

cump

rolulUi.
extul p 11ca al
aco ului.
un o

o l'.nor

ioulu1 duni1r
) 1J

spr

inform ~zu asupr


buran1.
)

au

11

'~5

pr. asupr
wlVi

z10n

'-1J.,"l)lLI.,

1.7 7.101

11

8l?

- ;6 c nu a
..1

l.? ?lo6/7
dubl

n t
c am ul.
In. ee o
~eZi

boUl

00

intentia
ul

1.nt rele

vas

"
iU

din P bUca1a

'D
entru

1n

i Fa

c1una

Gl
:1 pentru

Il
I o

. .

 /1.

ciu.s
1
raJ.

oBt-

1.

1.7 7.11 121

?;?

Un md

do bl

ino

940.

an

un

privind

r,l ze
l1m1t 1 nov.l 3
1 val

la un

,
d.

ieol.
vol. Co si

ed.

al marf1.1
firmei

zi

1
1 r,

tru 1 an, cu 11 m:s.lio


a. 21 marb

glez1i

Abw

.in,

intan-yioneaz
ca. s

1c e

ll(51

.,
Un ra

ac

rt

o.ia S o.

i e....
tru 1j

at

pp

o t.

ta

an-u

p oc

earo se

a.

#
..:

 11 

rin.

.li1

- 38 I

1.7 7 1'7.
10787.144.
9

La 12 :Cebr:l91l-O Babricitm, 'oransm te unelo inselli!l.:r'i privi.nd "fJurl1c de securitate


ale navio';.:. i p
Dunre,.obin.ute de un organ al Abwehrului ndin partea

romn.".
Se cr-eaz puncte d.a observaie principale
i secun
dare d a lu.ngul Dunrii, condusa g.a ofieri
de stat major
i geniu, cu material
de 1 gtur.
.
La I r.uoverin sint date un monitor i o ved t i
sint adusa ici mijloaoele d.e acoat a a vaselor scufundata.

Instruciuni

speciala s~t
sabotaj.

d.ato opitniilor

18 febre 1940 Nezbaoh r i Fabriciust

por~u~

raf r asupr

discuiilor
pUrt
la Viena. cu DUg, director
gener8~ al
grupei danubien
german. stabilinQ.u-ae oavae le pot
circula i noaptea, cu r flectoar 1
L 13 febr.l946,
Serv. S11r tratrea al Abweh.rulu:i.
prim t un raport asupra msurilor luate lJp.potr1va p ricol ui ghe1 pe Dunre, se.mnat Bent1v gni.
cea data. i'J.formaia c ageni enol Z cautr
s angajez vas le grec ti, ca s le austr g~ germanilor.
1Xl

:r

bre

19L1-O. Sectia

III

bw h:r: comunc

See

Strintate bwchr c s au luat msur in vederea mr.iri


capaoi .i1. Ci trafic pe
e n p':3rioada d.ezghetul .
Cp tanul
Las a fost trimis in toat" pOrGtU--ile. plJill. la
Giur3iu ca s. cerceteze p oblema l faa locului.
terial le necesar, c.: lo~i _
etc. vor fi trimis
in acest

cop, Semnat Ben;ivegni.

Icons

Lq 24 iane 1940 s ce muc


bwe ului ca n ul viceo lez a Giurgiu, C al
l)uri, s-a prezentat cu
o h1rt1 de la guvernul romn ca
s comunio to-I;
datele ~rivind
ortul spre Germania, in sp ci
Grolul.

o
urme

(dublete)

T la 22 ian. 1 'o transmit

pentru _ taatul ~ lli-

tar german do la Bucuret


diferi
inform:~1i din surse
d f ri a privind inchirl.e a de
e (Sch!i-sraum) pe Dunr
de oatr puteI"
,...duman.
i ...mt cer precizri sp
ciale asupr acestor PrQble~ I

 11 

. ~9 !J.1i10.I'
e

~.

ac

2.- AMrtru;t
D.ch1r at
~

Ut 1.-~~~u.

4.

l.? 7.159

l-ULL-.CUIU1

t ll.or'
~c
1f:l.cil un!i nu

30.

00

ct 'v, :ti

z
trans
rol
11

Dt

a" d.in

40

25 noiembro 1939. car susine ca G rmania poate-tI'


p
a
. putin pe Dunre.
In aneXa se 4" art colul nsoit d comentarii crd,....
tice in franuzet

1.787.178

AtaS'.tul milt-t;ar german la Buc eti, Braun, comunic. la :; oot.1940 ctre O d a e res (ComandamentulSupr m
al Armatei),
ar le Stat ajor, Secia taa;i, acordul nch 1at ntre in.srcinatul Organizaioi Todt, conaili ru

superior .
Colaboratul.
1. 78? .179/80

Raportul
Schnel datat 1 oct.l940,
asupra convorbirii
d la f~ele Stat Major romt~, partioi~nil S fu!
!Marelu Stat ~~jor IOaniiu (provizoriu
colonelul Ca~tu
nicu-i, eful S~cle! operaii,
aiorul VirgJ.l opescu,
lef'
cie trannporturi,
19 Corneliu Branseu, subId.:i.reotorul Nas Dimitr seu din an. Lucrrilor
blice i
!,'comUni~aiilor, direotor general al drumurilor, cons~lie

rul cuperior guv rn~enta1


I(Ob rro ierW1gsbaura)
cilor f ra
romn.

pan~ru constr.ucii

Bohn 11, din inspecia

gener '

Mare2e Stat Major roman, pe baza


dicaVi or conductorului statUlui, general ..Antonescu, are urmtor
program de. construcii de vase.
E plnuit Wl pod ma'!" la.
Hirova. ~ceptind pod ~, costul este d
miliard
lei. S
presupune c la nceput~l vorii 1941 part a princlpal~ a
programului S8. fi gata.
j1
tru executare va fi rea li o DU' ciune eunoncm,
dep1nz1nd de oond.uctorul statului,
oompus din ofj.eri,
ingineri,
i specialiti
sermani, car s~t oerui~ Mai
ales oa antrepranori. in propori de 90%.
se planuiet
"cr-ansformarea tuturor podurilor pentru o apaoita"tie de 16 t. C ierele d piat;~'
tI' bui
plifl.cate, altele deochisa. entru trant'porturile pe~osele trebuie utilizate
cami an g rmane cu
ri
EI
00li.
Da inceput

..11

'"

4.

1? ? 1

:t

ia
o

mi
(
J

al, c
/1.

42

alo
auto p
2;; 1
r.c,...,..,r;,. auuo , 1532 ti etoS!:
J;! t v
4cul
U opt

a to~:'"

7744

o..
r...........
eCl.tU..lI.V90r...LQ"

~oeielet "

ei 1 39.

tn om

..
cu
c

cat

s-

026

7:.; t.

nzlon
t.. ~

nec

se

".// "

- 4, -

ort da petrol din C n ta a,

apt. 1940: l}3.04?

t.

Ia 1.XI.19'~o oonsulul german Geiger comunc de la


Con~tana Legaiei de la Bucureti c la ac~ast datu s-a
reluat traficul
no ~al ntra
om'n'a i ~ eiat t orupt
di
motive de interes general

Ia 9 sept. 1940 acelai comun~c statistica oficial asupra expo~tului de bunuri p i Co stana in aug. 1940
Ia .0 sept
Neubaoher i abrici a,teleg.raf~a.z o"
vasele romneti DU si t impiedicate s plecet miniat~ 1
I&irinei i-a declarat C i pa viitor nu Tor fi impiedioate
La 22 aug. acaeayl talegrafiaz
Bucegi a
plecat din ort Said i a fost oprit de
aifa,
unde sa gsete in pr6zan~ Nu se cunosc de a ~1. anoh
rele r Olte1ia" i ti uoaua ...omn'", u... cum spune 'ostul
cpita al ttOlteD1ai vor fi ut~lizate d
n Iezi pe 1
oie; la Buoureti nu se tia nl.tnic de'"'pr
ac asta, asele ap;p.-l.lJind sooietilo pet.t1'"e
engleza n steaua
u
omna
Ia li- aug, 194o'O:Jsulul n-ermall re La CC4lstana,
Geiger trimite
un abel al 'ti a:t'iculu.i de vapoo.r i m
furl. pa area Neagr, in anul 1939, dup datele oicial s
porturi vase tonaj mrfuri ton j, t~l p~oprietare. d
tinaia etc.
V

1.787.217

1940, bwehJ:lulafl "ilintr-o surs sig I.'n in modverosimil'j c d vreo 6-8 .;;J=-'ptrnini
se f c tran
sporturi d ma~eriale de rzboi franceze de la Saloni la
Constanta cu un vas ma: Iare al mar_noi de rzboi ro &ne
i o ~ntre~g ~l ~ilde vase mic' da ~zboi bin~ ca
flata.
taatul militar adaug. pI'clJabil s t vas le ,.:,i 'et
Ca~}a', Alba Iulia, Oituz ' angalia, cu un to aj t taI
da 25.000 t.
18 iul.

Dota cu c.s.;aiollUl

de la

l'

.. Amt , Dai

cn.irmat, e pos"b'l. Ia r.oni probabi_ oump~


material e ~"bo de a fr c zi.

as

iJ

'eft'

ii Am se ., imi aceleai informaii


COwisia German do
i3tiiu, colon31ului
~
maon,
cu rug~ . tea s s ia msu~i cont~a
ventuala con
u~. a acesuor cumpa.'ri.
./1
Din partea

17 iul. 1940. not asupra vaselor plecate de la


Brila 28 iun. - 5 iul destinaia, ncrc.tura.
Idem, Galai, Constanta.
Ia 12iul. 1940, not despre traficul vaselor

omnia

USA.
smR-ul trimite Zl USA regulat vasele ~galia,
Balc~ot Cavama i Sulina. rimul s-a oprit la N -YC~
i DU se mai intoarce
, n American Export Linen,
semistatal, a 5:noetat traficul. Ultiaul vas ftExmool" a plecat napoi la 28 iutli o
Se aduoeau automobile, maini speciale,coloniala
i
uleiuri speciala; se trimeteau piei caraoul din Basarabia,
pielrii, conserve de ' c, alune i doag~.
Cu obiectul: transporturi ale puterilor dumane prin
Turcia, la 22 ~unie 1940, eubacher (vzut de Fabicius),
transmite un ra~ort al lui Geiger. consulul german de la
Constana n care se arat c trancherele cu steag greceso, olandez ipanamez .. uProdl?omostt " dinda". "Le
Progr SH,. Chrissoroi"au transportat
de la COllstana. ?(Jo3
t. prod~sa petrolifere, descrcndu-le la Ista~bul pentru
englezi. Concluzia: "D1.'1 toate acoste cazuri rezult nain
doioa c puterile du. ane i transport din Rom ia 9rin
Turoia produsele petroli:ferell
O apostil i constat certitudinea acestui fapt~ co
chiznd: "prin ac este liv.rri sint atinse iJ;ltereselemilitare, nu cele economioe ale puterilor axeit
No despre exporturile di..'l iunie, din Canstan;a.
Total 78.480 t., din care 64.123 petrol, 10 355 oe~Gale.
282 lemn, 1172 diverse.
13. iulie 1940: plecrile zilnica din pc tul Giurgiu.
1.787.235

Fragment. fr inc pu , un raport semna


Geiger
(consulul german de la constana), adresat Legaiei germnne Buoureti naint de 11 iulie 1940, aratind c intr
Constana i,Pireu
a reluat traficul, cu.vapoarel uDaci
i 'f Romnia"
.11.

L~

la. 8 iulie 1940,

vasul
a
1 7e7,238

nDecupr1 a:' 'Buletinul


1.787 .2/~-6 547.;;48, e, -ticol le std.tistic

'1

.1'i tim al Dunrei". nr.


1
u e
rica an

pping aport"
.La 9 iuliG 19Lo, traficul
la ala~:i.,7-14 iunie.
7 iul e U3gaia 56x-man ~~epet tirea 'i;ransmis.
consulatul
din onauana c vasele comerciala romne trimisa pe Dunre, a fost rentoarse la onstana.
iulie 1940 so arata c flova englez francez i
belgian prs ,te Dunrea. Inc P:Ll
c:.e la 22 apx-ilie, au
plecat 10 tanchere la Ista bul
in ce.re 3 El-ar fi distr\ls
La 11 iunic au plecut vasala bel~lene, apoi uneI engleze.
Ia .5 iulie, traficul
por'~ului 13 '~ila 7-14 i ia
.5 .. alia 41YJ llrul,
erv~c;..u.L dtrJ.ll "tate .1.'ed~o "not
a ro fillilor' de la 2 it~ie 940, n cre se specific ce
vas fr .c ze. 31 in tota~. se afl la ulina,
~i1a i

Or. va.

1.787.259

M.E.\i3J.chulu:.., la 2 i uLi,e 1..,,40 sul> titlul


":fuge.
vas leI' franc eze de AJ 1. unze'", g' p eaza 8 telegrama i
r.o-po' te primi t'a intre 22 Lun e i 1 it~].ie d la Anka.ra,
. ucurcti .,.i Go.lai.
( -ar t e Di t reante ;;i n Rola
Ia 22 iunia 'e n a~ "!e. o.cc guv",rnul turc v:cca
s cu~~ere "ase1a franc ZG "o.-i se co unice c; Cermani
nu va. recunoate mai t:rziu aceas t C lm.pJ..'re.
apsn , d la Ankara, la 24- iun':'e , o.nunilld al'anja. entul anblo-francez.
pr~.vi ..el va ... 1 sOf'ite la Istamb 1
diI! .t.orlUnia., i ceu i st.rllciuni asupra atitudinii
de 1 a.t
.., 28 'unie r~A al eichului te lec.rafiaz,
rt d
c, du_ dreptul mar~tim intern&ional pe timp de rzboi
nu snt
ecunOSCJte zchimb~rila de d apelefcute pe vasele
inamiculuJ.. pe timpul r~zboiult::i.. Schimbarea drapelului
a :fost intreprins
de francezi timpul.,~atativelo.r
petru armistiiu,
evident,
ca s livJ..ezeoS'Gentativ vasele
lor englezilor. Comisia 'er~an~ pentru a_ istii se va

./1

sesiza de aceast mprejurare.


ugm ngrijii-v intr-o
form adecv&t, roate printr-o lansare in presa, ca s
ajung la cunotina interesailor precum i a guvernului
turcesc, c noi nu vom recunoate vinzarea vaselor i c
eventualii cumprtori se expun represaliilor
Gamaniei.
Impiedicaitdup posibil~ti, plecarea vaselor.
La 21 iunie Fabric'us telegrafiaz, dnd detalii asupra
jplecrii vaselor la Istambul; apoi, situaia deve ind ncareat ~'administraia militar ~omneasc a rechiziionat vase afretatede noi i atuno am c~n'u ca: 1) rechiziionarea s fie imediat ridicat, c~ea ce a-a fcut,
2) s fie mpiadicat ieirea vasalo dc.pe Dunre i 3)
s fie reexaminat schimbarea drapelului. Prim-ministrul
nu a promis sprijin total, 1ns vede dificulti in aceea
c 4 vapoar-e mari.time romneti sitri; expuse ms~rilor d1W9
luate de Anglia. Ati timp ct vasele sint inregistrate
in porturile dunrene, prim-minis~rul crede c aste indrept~it s executa recbiziii,
ns nu pentru vase cre
snt nregistrat
n fi 19ia, ~rana sau Anglia, pe consideron~ul caracterului ~nter ai0nal al Dunrii.
obiectat c spaiul naval dunrean a fost ueninut sczut pn
ac ma, dooarece tODajul angl francez ngduia s satisfac necesitile. Retragerea vaselor de pe Dunre fr o
coapcnaab e iUlad~a nu poate fi suporoat de economia dunzean romfuleaooJ.
Este necesar imediat s Ha deCrSlit3Z principiUl
"ta ajul
s
aplice msuri poli~;:;.e1l69tistricte p8 .uunre, dup ce noi
am oOJcedat g9veruului romn dreptul poliienesc pe toata
cui:e Dunrii
ac englezii ar ncerca s rup aceasta,
Dau buve~Dul ~vmn nu ar interveni en~rgict trebuie s ne
ajutmnoi nine. Con"".ecin-'!{a
e o :J.ara. vUllistrul Angliei
exercit puternic coutrap~esmu.l')e. Dou Lepurd, i dou
vase enGleza au ieit ieri n mare, a care am spus Hom.nie:i.c 11U :t.neleg (um pot s pun d acord ac asta cu
politica lo.!'recent de a.propiere
a de noin

Ia 23 iunie

clbr~c:"us azat. c g veznu

aomn D1,la

glezii oi'er la La tambu.l, vase spz e Vl.14Zal:a. G-uV6.l'nul romn


caut s cumpere. Vasala franceze dun ne sn impi
te s pun drapel englezeso. Amiralul Tais recte: i)
.11.

_ 4r

caxe a dat permisiunea pleorii. este aa-zis n 0lt ~


rie i inabordabil.
ag comunicai efu ui Abwehrului".
24 'iuni~ not despre oxportul la ccnatanta n -re
5-2 o mai 1940.
- 4 iunie 1940 LoernGr. consulul german din Galai
comunic legaiei de la Bucureti: uIn faa barei i>ulina
st un monitor dunr an romnesc, al doilea e n portul
Su1ina. In plus bara este op it cu barioade, care snv
date la o pa te DU ai la trece a unui vas'!.
K arina
Se tri i copii 1 o~ '3ct. tr"'nt t,
de "zboi ~Unlst Comunicaiilor eiohului, Sefului ~"ra.nsportu.rilor lili-:'ar
la 13 i~1ie consulatul german din Constanta telegrafiaz Lebaiei din Bucu eti, o a-a com~ica
oficial
taa
liniil ma it~e rom~ eti au fost suspendate.
Vasul care treeuia sa Plece azi, n-a plecat.
14 Lun
nu canea vaselor Constanta 25 - ;10 mai 1940
13 Lun, id m de la un agenti i.!lformator
4 iun. UD ,agent iuform~tor comunic, 15 aparate da
a~cultare subaqvatio au fost livrate din Germania (~rin
Olanda). estul e oomandat in USA, dar ta~menul livrrii
este noounosout. C blul acestora a fos adus de la 1 t bul
1 mai dup ziarul tlmLirkisohe
ost', Istambul,tare
c vasele SuliDa i ~
..
angalia, oonstruite recent in Itali
vor circula Constana - New- ork
10 ai informaia de la ulin prin udapesta, c
innisiparea e foarte mare din co"za apelor mari: 20 de
pici are; toata dra' le snt in funciune, s menin navigabi ita e
6 fi i, mieal.' a n port, 1-20 apr. (fUr text).
1.787.285

14 Aai, un agent in~ox at


anun din ucureti o~
la r.ord 7i sud de Constana au fost insualate o seria d~
stai i ce ascultur subaqvatica, otus cablul nc -a
fos a Uo e la Istanbul; unde se afL un inginer al mari

ne:i..

23 ~pr. 1940 un agent info mator acazional arat


o ncrc~ile de petrol i cereale n omn1a staqneaza.
Spaiul naval dunr an disponibil nu este utilizat adeov~t
de alt el i traficul n caielai e ri
.11.
"j

,
-4
I

impor' ant.

1.'787.290
(dublet)

26 apr

tm a ent i~formator inforueaz o tratativele dusa cu~irmelv


oland~ze i bel ione n vederea furniz~.rii
une macana La plutitoare de loc t. pentru porGul
Cans ana, respectiv J11tru ccns-~ui~ea
~ortu111 da r~zboi
i Qomurcial_ Tuaul, -au oprit din cauza costului ridicat ~acerea a foct 1noheiat au o firm german, pre~l
1,1/4 milioana m.rfi germana, el termen de liv.rUZCl 2 ani.
7 oai, de 10. Viana =-nfo.roajii asupra raficl}.lui pe
u

Dunrea ir.ferioar

petrol,

1~8,461

Lan, i febI'..

14 vase OlJ 31.881 t

C3:t'oa"'o, 570 vagoane Lemn e+o,

Ia 13 ap r , l ...
A !.eUb:lC'lGI: te 10['raf'-; az c diI. SG?t.
1939 .1U mai snt utilizai
ingin ~ri or~:lezi la construirea pO:L'\.ult'i .. Tc..;'uul.
29 apz , U:1 agent informator c onuac de ia Bucure~ti
c s-a 'aluat traficul t
canalc19 Su1ina, dup oe cargoul itrrlia.."'l a fa t
f'Lu 1; i transpor'liat. 'Vaporul gr ce sc , cu ce:r:~.:lle pentru lngLi.a, zace nc f"ix.
Ia 26 apr.
un agent in....:o!'wat DJ: r nioneaz
cazul
vasu Iu g ...e c aec L~ ianga i ca.rc;oului i'.:alia.tl Bo~:eoro,
curundat a, Dac DU EG pot ranflua., vor fi e- .a.JIOda'l;e, r;entru _eztabil~rea
traficului
pe canalul Sullna.
O informaia
a unu a .....
:...1 t iDi'OIlJato.r
25 apr. t de la
Bucur ti, c. firma II l'adi:;." ..
A.
de expediii,
.Duc :re .j. a anu~a,t la Hamburg c p.r'- ..: te ncrotur1,
lucrcaa i cu 1":""lCli~. cu t axe l'CC.1126

t.,

1.787.299

la 6 ap un 5.~!'1t ir.f'cr ,atoI :lcfo.rme::i de La ucuI'E:ti ar la trats.tivele


ec oncm.c e de la Londra, romni!
vo propune ca. loc de treJlboI'dare
J.tilta,
pentru tra.fioul
rnrfu.:i:"ilor. .lotivul t armauord. :t'coni nt ndrznsc s

S6 aveotuItZ6 n
1.787.300

OCEan

spre Anglia

cu vasele lor.

3 apI' t ranorf de la CODl1tana de la 22 martie 1940


asupra impo .tul~i i GA'Y.ortu1ui prir Constan.a.
Dup rzboi amboJ,c au cresc t.
Expertcereale 1928 tone 2L!o.00C', 1938 tone
500.0 o - reduse ~etroliffire
1920 tone 1.85Y.ooo, 1938
tone 3.300 000 - 19mD 1928 t. 50.000, 1938 t. 96.000 -

.rr.

9al 1923

- t

1 ~ 5.950.000.
40.0 o 19
19-

2.050.000

1928

000

....
re C

lu.
a,.

940

pr

29 martie

un 3.;_'6nt
(u::....,Pat

19t

asu~ra.
ararrta 1

rtu u'. 1 p.
'10
rt"
194
pr- us
o zile 27"
o

't'l

lalld ....<;_

-pe+-_

P .Elciz

,..

liJ.er

,Maroc

'li

p ...
e _rant;a

a ti,

unuril

QjO

oIi...

il de p
1.767.,310/l1

.:.J

lfo~.'

,. a: t

acar ua ~
ia

info

1040 UD

c-

nes

.::C

al

fiorul nac s r ~ filu


fie,,: ~

u.i. c

OWJ

cu

zii "

Ili'"

neac ,

"'e'!;r lu

e crt 1

Con~t

~:Prt pr'

1-

1.787.329

01 1
. 1.

e port b nzin"
r.3

petrol ~ -3

ta~ a

500

1 -2 f

cons cu

11 oar.>ti

ttp

I..~

29

o.

r!t;a'

c~

an. 1.A-o: 1 ,5.246

f b

rin

25 fabr

re~~i CU 1 2

de -

..:

194

~ nt

~ul v C~l)i nor

.ce r

t. p ~r 1
apr f~ ia
perie l ..lu! il1elor 9i il. ta i
ii
in
Co~ "d..e..nt 1 a cb. ae politi - s'" v cu z
V sul te ':n portul "cmsta.n-l-a..
U

1.7 .331

940

Lch: In

o
.r/,

ri

- So -

de rzboi
C .$
liber
SulinD., plecat la 3 fa'b. spre l'Iew- ork

iDstrucilmi~
treoerea vasului,
vaselor

ducind murfK
o.d d~n US

germane

lase

bin' '~'lc Istanbul i Philadelphia,


a bulanJ, tractoa2
9i. cauciuc.

i adu-

'carea vapoarclrx la Constana. 23-26 ian.1940.


Dup npetrolul
om:' con
L TI aII l' sta llr. 43,
expor ui ~ ~etrol 19-31
93/
IEf raii

e la

un a e t .Il

. mi;;
t OI'

expo.:ctul

acel a ..
}" zile.
Un 0..6 nt infO_m ...iJOJ: rapo t aa

ra

Jlui Su" -j ~e..

Felev"

c:'

nu

I'

sitt:a

ia actualti

i1'!i}o.1.tarrt

de

a
cce

exc

'tul~ ...(jrolult: se zac e p in \Jonstana.


I~ 18 dac 1939 un D. ent informa OI' ocazional rGlat az c:-'. :n c er cu ':6 de aracen ro n
. se "iscut
aventualitatca
suprimi1rj.i t ..aficului
r:l"I'it~m, ain ca z

risc ..r:ilor.
UJ,;

1.787 .346

eaz un

gI' lP LO'l

acte

pri'

...ne avie.ia romr.- ,

shru , Serv. Str~i tote conun c 1:1 i"


t,
un tic munLc ab al unui ~ ent informator
asupra fabricii
de avc ne le' H Bucure.;tiU,
cu o anex datnd din
ai
9l~O. Se aI'P.t c p Le 111 de . mutra acaaair fa.bric la
odia a fest
abandonat, g.up ce la e ia n_au fost c ~struite aect i te h rUci.

U meaz un Grup

u de acte

~ivind

elefoanele

10 na,

1.?8?349

eftl lui OKl~ tran_mite alto_ r~~ e un ~aport i tit .lat ne rtelul In u'triei mijlo' ~el r de comunicaie
lomfulia" . ( ach.richtenmittel-Industl.'ie-Kar
vei- ltum.an1eu).

N.I

~. cuprinde toat'9 fa. ic-ile cunoscute, care pr


duo orice fel de mijloace de OOill'lJ':'",r.lie CQ fi sau fU~
fir. UDat_le pIOV.n din c::.:r:i ~e referin
'Utare, o
spcctre ale br,. Y~r~.lc~ i :c eviste radiotebnio{.ft. Se da
aceste n~me~ E~csson s ~.t const.r:uia te tele~oane;
adi
!8canica - ~ebnica const uieste e :t~3 e ~i r-ecept are;
Sta.ndard- .toabr:ica d~ ~.elefo e , consuru et
telefoane
i
instrumente
de radio Un se rt intoric al f'abricilo:~ s: s-

./1.

peciv , azi fuziona'ce,


cu un capital de 70 milioane lei
S. .R. Telefoane este n raporturi comerciale strnse cu
.firm~
american Internaional Standard lectric CorporaI
'tion. ~re 250 de muncitori.
Ince~e un nou grup de do~are
2'-1 ~.
1941
25..!l0iem;Q.,l'ie
1941;

=4

f'lli. It

G.Schreiber (obs."fr alte indicaii) telegrafiaz


de la ucurei;:' la 25 noiembrie 1941:
In ia :i.e mar.e~alul
6l~1
7

ca transportul

exul'alor e~rman~ care vor


~-

mrlui

cu

romnii

.omnia s se fac gr tuit. In consecio~


suma ac stor transporturi, 300 miliOane lei a fost considerat ca trebuind s fie restituit
OF -ulUi, pent?u
ntrainzrea Wehrmaohtu1ui n Ronnd.a , Neuba~l...
er i von
illinger
au propus ca s fie acel.'at tomniei, in contul
sumei de oai sus, suma de 5 ilivane mrci necesnr~ pp.nt~u fioanarea reconstruciai cilo~ ferate romneti,
dorit de Gl3rmania.. fi.nistrul Finanelor .eichului,
Scln7erin-Krosig~ trecind prin Bucureti. a stabili pr
cedura~fi ancrii acaetui plan acceptat da partea r~mDeasc.
1.787.35

Ia 3 dece 1941 r.Ia,l't.iusdin HAR'al .eichuluit


inforI meaz pe inspectorul general al d~umurilor (organiza ia
Todt) c L-egaia gerL!lan" de la ucn 'eti a telefonat

problema rermisiunii de export a 15 vagOaDa de lemne n


I special stlpi. pentru recQQst~uirea pOdului de pe ria
f care
esta vital pent:ru no"
p.revzut pentru jumtatea
lui ia~uarie. pare s t eneze.
1.787.357

Uel,lbacher i Ki11ine;er teleg afiaz la 12 d c.19l1-1


c~ O.oi:..... a l.nse.rcine.t
firma german Dy ke hcff und .;idm'"
1 s nt:.:o9prind sondaje pentru cerceta.rea solului n vedere
construirii podu Iu la Hrova. Dat fiind c furnizar a
de fier va ncepe la sfritul
anu Lu 1943. pn la mijl~cul lui 1944, s se rspund dac fir~ german pc t-

I
I

incepe de

pe

acum tratativele pentru pod ..


11.

)'

1 "1

r le
1

1-

II

- 53
c

ti~ ce co

toc cu bom
1

II

li

L _

alul

II
I

eo

c ntr 1 du

,(

II

o-.....
...
,.;~Jl11

II

- -I -

II

1.'

.4

1/

1.

z.

)./

rl.

lul

1 1.
1

1c
t

c
1 ? '7
(

II

cec

0-

II

1-

C Q

/1

- 62 -

17 ?

ct

(e

"

II

- 64 -

,la
r
ci.
lo~

00

la

ce

o
t

,
1

apar

20

a
1

II

1
lU'Viulu1

ort

ro

ii

o t

1r

p ce

c ccrcnl

.0

1/

usi

,n
1 1

c.

1 -

17

71

31
e

l.? ?:l ?/

1z

ri J.

. //

II

9 cb

ci

c1

1.7

?;I

. u,t
mil

1-

101

ni.
./1

70 -

1 7fYl

L 2 1

. II

fi

- Il -

1? ?

? ?

1.?

61

r' n

- c

la,
II

_ 12 -

u triai

Di

de

zboi d

a e e

t"ttat jor.

1938

La
a fost ridioat
ontru
ilor.

nt
ma

abr'o

u~ ele .8. aZ C
e~:portului de prod ce im o

c;1

c ~tat

impul crizei ou cam

a 4 oc 1938,

l.?g"J.62~

... ucure .

raport az~ C
sIrul
an ra
aeer ~arul do st t
nerai latz i- udat
cauz
or zo in! n mancvror a
nlocu1i cu enoral Ciup
,i
(un f' 10
Armnm
3

man),

tului.
La 1

care ar

c '. 1 3

cu cr ar a noului

ah f in le
m ntului l.n

; de

- e .st
ioa

1 de mini tru al

tu1
'or 61 economie
d r c1ziun! ,pr n b-

o sori

ran

nrol 1800-

minis <Joral

n .u.Qi-

o o aniz' ie economica mil ter

suci
1...?
- cum e alc
t
t

ar

ini.t rul

ltului t

- ce r
d pa t me te,

aii S1,n int.,..

cest

"ii

E:l

celo1~

etc.

or

Co si 'u Def nsiv al


~

El

1,

Iu oolavia ? e'o
L

Cns
zare

2 oct

ormeaz
. noral , s 1 cr az

1.787.626/
~1
(triplex) pentru

ere

ordmar _ed cte z


ei pr'vind a

blll-

uri
tario

repor ec-

-.rct 1

an

pentru

19~8, O ie ul Comervului

o c
milita
C izt;.
e

c
e re ti
bril la

om

controlului

noactiun a

,o r ri de e ort
1 r ~UI'il c sc,
iar n ..JUD ori' in .
o nel1!rl.tc in viGlya economic 3 V ii. Afaceril n
curs cu Cehoslov ci
-aU oprit . in eosebi co curilo

-ou

1/

-?.

aro

./

."

50

zar
uz

7 7 7/
6

e1

"

II

c_

a ei i a

de 10 4

~ono

arma e
r dactat' in limb
aneez
i p~ivc t~ ;
situaia a matei o
e,
nisterul otrii
a ei
(or anizare, ~ e r) cu concluziaa
lu
. t pin
prezen nici un o
mili ar spoci 1, nici
alt fol
care s se ocup d . po tare
eri" 10 prim ace ~a c
rUzboiului : apoi infor ~~i p'
o r la 1i10 bul ar ~
ro n (cu. an .: o hart a.;o ului ob o 1
i
a o ei o
ul ori).
lta; noul avio~ do
toar
l.A 80, ca eter otici e.
ma liza

tiril

Decup~r din ~iar 10


,un o de nc de

ieoli ~rebuiG s anun~ e


unc ziarele an ii unira iza ea pro

do

ial n co aru ar.atei'


. car ct r militar, nou
ul otet

cile pent~u mat

1.787.691

l.? ?743

<t

lis ~ de le

a 22 oe 193 ~t~tu1
c , un ap rt lung
e la i;s
e ul de
'v te :
licr
r para
R.
ls ~lo'c~ i i co in ~~ o
ac sta atel1 ro de ctre .of 1 ci cumscripiei
biiiz' ii industri 1 lt.-col.Petr
cu Ioan
i
torul
,li boi
e ca .ne : In tr O' uni comple
pri rind con..tr iad
este
de b1 izare p ntru n u....
trie
tab 'oile upei
i 0, s
at (Ins_ etor
.enera1tehnic onor 1 e' OL'
(oba.: s' c) Di etorul
1 u triu1 de "'z 1
on r 1 h. obre,e ul
circ. V.ind. .ob. lt.col.P treacu Ioan. O alt ane ci a
Tabel cu a inile in p prie a ea j. clor

II

'/';;

.19;'9
1ul 1

1
d

1,

C n ~
e.

lul

.19
11

up

uri

- 70

B J:V

11.
u ie!

1 1

01.

i 1

la1 p otr u C
DO 1
1 r iotocme
la ~1
su ~a p oviz111o~
r11 pri

rul

C DO lel

D 1
1 d

Q.

C1r

1 la c n lde i

t 11 1 ~ trl e

ulu

C tI!

rii

1.

cord d ~1ze

ace

e z.
ce
1
19.391
1 7
i

1 urii.or
c
r1
po lbl11t'~11 d tr
el 1

po

...ba
i.

toce anu t pr
1, port.~

5,
d

capacit
i
pr

il. t.,
P rt~i1
uter 11

in-

li

:rin
1

85.0 O tOQ

por urilor

Dar

7 7.
1.787. 57

DiDd~

trie

ului, prl

r. p.

r por:

ivi

fi

DO 1 rii.

tril

pr

/1.

p.
t 1

, TJ.
l1a de flecar

( I

1 20
D 11 S h

od

DU

P ob bi1 de

1~ 1 i

a 11

al

1 19

~9.ep
~r
it p

d il
1 'brie.
1 p tur

1.787.

1 ~ ..
.-

9/

92(dub

t)

uau
at
le ti

38.

c
r 101'

pa

p
24

1'1011 U

tr 1u1 1 sp 1
la

up
p 1939
t

1 'B'coooi 1

JLL:1i

...

il1

iil

Il

1
1 01 ee
pr ci
ODO

DO

1.7 7.90'1/
( bl

n1

19 p .1939 b
cor ul

ono 1

-ro

II.

(v

v D1 t
1e

ur

ln lu el
r nIl,
pIn
e o cp
Il
1U
or 1
atru p t

5 aai

c
1 UD
l'c

1
u1

1'.

19'9 privi

30

tlUD
1 o

t
du

P 1
el

1939,

aport

1 UD
obs ~al1
d

... aci

n 11 au

1-

01 e otr

unli

1.7 7.

1 s

2 /
2

..10
ili

ula

11

/1.

- 7.1 -

Lal

1'18

1939

hr

ht

Iv

1
u

01 1.

..

I'n
c1)

a
'7

1a.

ehi

Cr

1.'7 '7-

'0

s pra ee

.19' ,

22

e dlr

ocl

I.
1

COD

vr
t t1gat prl
u

Dt

1
n.

1.7-7.9' I
3
eul

10 el c.193

supr v1..

O DOt

ai

De1

r
o

1:

Pl'

po

tI-

v1t
t

ar

le
in 1 r

10
1'" n
Ca

E;

ti

11.

ui

o ,

9 Dov .19;

prl

m 1
1

o "o'
itu

inr

~Vl..
le

to

Da

t;J.a
concluzl
O'
nl 1
eVo d

rcur 11 ee ndl1-

~1

nl 1.

La '7 oct.193S.
r1 C bl rUor

(I

l.~

din 01

luc

nt~u c lu it
e pitalul d la

1938 p~ ciz

La.2

11 fer
ul

cu pa

li

;J

in

191.
1 1 erii eoo o.

1 a upr

111e

o -

00

ana.

.G.K.

ti

lor inee nu

17 i

1.7 7.955
(ubl

1.7 7. 5

erm

19;

cit

cap

Il

r1 1 o

p od e

unit

Dt.

9 tot

tl

car

. e
tulul,

e p otru
In caz d
-ta

lu., avlnSII ,
ustr 1

el

li:

:U

193

tl
'""

i
r
in

om Dia1

tu .

.11.

cot

eului

gl z

1.787.9 2-

1.7 7. 71
(ubl

con

rui 110ia f rat

reo -OODst D~a.

La 6 iun.1938 tatul. ajor alon


lei Al:tn tei dr
e z o li t dintr
bri
up~
tu i 1
m
ulu
D
omoia; c~ este termenul fixat pentru ioa m~

urse s va f ca?
aporurl1 eu Ga
Ilia. furoizri; cu It 11a . d zVolt rea iod t:t'le1 de r
boi a BQmaiei. iad seb! spro ziobar a eu unitii.
O alt list
d ntreb~ 11 Poate situaia aco
s dezv 1 e partici~are impozit lor 1 aco omis
lucra z'" capitalul germao n amn1a - ventu la epuiz
a pe rolului - iet.repr1nderi industl'i le - buabac,
porturi cu alte stat ; ce cred c r
11e guve oa
as pra G rman! it Itali i. Poloniei,
aot i, Cehi
rie1, Iugoslav1 i etc. ? pr blama vrellor.
Urm az o arie
not
cri G LI mna.
n cea mai mar part.
omnlei ? Din ee

1.7 7.97
1.787.999

La 7 d c.193
io tel' de Rzboi al Reichului
mite directorului min' terial dr. ~ohltath din lini t r
Ecoeomiei Beichulul UD rapQrt asupra cIt riei n B
fc t de cpi anul J. von Gelern
Cr1speodor
in
act. - nave 1936.
Raportorul a ost iovitat de
li priet nl d la
Jocurile oll~p1 e; a fost in Bucovina. Bucureti,
i ~aov. R le
lcolul rusismului.
evitarea b 1
ismului. inter
fat~ de G
P.r
m1n evrelm a
ce r.
as
ia st pr o t "minis
t, dr UI' Ue
Iofor ii asu a Garzii d Fier apr i tiv 70. O
br11. Prin ipalul
d r a e e P.N.i.- 1.
credl0
ali
i n ~i oal. Oorpul ofier s
pr zin
b n , 1n
old iii

bun!.
~ le
t l'
ap D v. Di cul~ cu

fr8

10 lul
o D
de r
Ao 00
cu
10 lul Do br v ki. Raporturil
o v ln i (UD uri. 1 a 'it iug al
) - info
p
ailor, o
leri
h1' i mulul - pret rit salarii
c rupv1a foar e
al - capi ala e t nei
tl. Te din de a n
a i ustr il >de .zb 1 in Tr
van! Tr buie int~ it rap rturilo llit ro-po11tiDe
Ge soia.

c:..-

2 ug.1936 t tul jar al cooo lel


te o v 1 r 8 put r il ono el 111 ar
o nlei.
. st
1'111

tul,
i

e lat p petrol \!],


suf r d
lipsa El capit 1. cilr
d
De D est~l~to, n ~ cu petrolul
1 oeo g niz

d
u

slab dezvolt tiS.i.1

ris ~

et

ar s ntu1u1 aufer de ee uptle 1 par


Il s fabr c n iat rlor, d r ~e sd
1e
10 c a. u
cu o te n mic supra
surUor

C h
1 obi11zrl

mica 10 R ni.
r
z o DOt. fr ur ~ u r
lucr!.
ar
Co 1 1 1 P otru Artl1 1'i din inl terul Rzboiul i, a
22 pr. 1936r si
z
b 1 1
Dt u uni i 1
ech1p
r D d
i e e
U fO", cut prop e~l
rivi pr g 1r a aces r 10st lai! ln c zul obil ZU
COD

11.

1.7 71.? 8.

1934, .in! terul e i1zboig r an


t
raoc re ia german
tUdlul 1 ul itt rl0
.~ och1ai. La orgaoizzazlon d le n ~loni par 1
gu ro. - rI.
o nl t in r v
It
ito
2; mai

a~ioDat (Ar

av

uee ).

1Ie

~~

&~

"'~

I \j~'
~:2_Sb 4

&l.(

&-/~ . ~