Sunteți pe pagina 1din 84

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORICE CENTRALE BIROUL ARHIVE FEUDALE, PERSONALE ŞI COLECT"

Inventar nr. 975

Colecţia Microfilme S. V.A.

R.40

Anii extremi: 1934-1941

Bucureşti

T-7r- ROL

===

A

60;

==:;::==~

Cadre.

1.786.653

1.788.026

~

Provenienţa.

Ik ,.'

/1 J ~ ?\

Comandamentul

Suprem

al

Wehrmaohtu1ui (Oberkommando dar Wehrmaoht), Servioiul Eoonomia Ar.m~te1 şi Eohipam nt (Wahrwirtsohaft - und Riistungsamt)

 

(Obs:.

presourtări

OKW,

Wi

Ru

Amt).

 

W't;"'G.I ~,6O'Comunioatii (V rkehr):

 

•Cadru

1.786.6,54

Un

V-Maon

(aoonomisţ)

arată

se

dezvoltă

 

r

te

u&

 

telefonioă

in

Transilvania

.E

aproape

terminat

cablul

subteran

Bucureşti

-

Bf'aşov. In

mult

oraşe

transilvănen

s-au instalat

oentral

 

noi

şi aparaţe

automate,

ex.

Clu-

j ul

avea

1912

posturi

t

azi

are

311;.

Si

în

oraş

le

mai

 

mioi

a-a

introdus

oentrala

ou

sistem

-

 

bateri

R

ţoaua

illtrurban

a

fost

lărgită,

 

Bucureşti, -

Braşov

1

linii

(

se

dau

liniil

oraşelor

prinoip

1

).

Anex~.o

hartă

a

re-

ţelelor

d.et

lefoane

după. ziarul

 

"Exoelsiox".

 

1.786.663

Suprem

al

Marinei

 

de

Război

 
 

Comandamentul (Oberkommand.o der

Kriegsmarine)

se

adrese

z~

la

7

noiem-

brie

1940

la

W

Ru

Amt,

arătînd

c~

pe

baz

informaţiei

 

linia

f

rată

Cernăuţi

-

Praemysl

ste

lărgită

după

 

sistemul

feroviar

rusesc,

oer

să ~1

informat

asupra

 

feotului

00-1

va

produo

 

in

legătură

ou

importurile

din

Român1al

ce

mărfuri

se

aduc

acolo,

in

c

c~t1tăyi,

 

und

ar

trebui

instalat

 

posturi

d

transbordare.

 

1.766.664

OKW

arată

mai

multor

instituţii

 

in

subordin

 

 

u

fost

modifioat o

2

fraze

din

aoordul

f

rovtar

cu

Româ-

ni

,

prin

oare

oostul

transporturilor

d.ela

graniţa

ţării

r

vine

Ministerului

 

Apărării

National

 

român,

 

iar

un

le

măsuri

vor

fi

pe

s

ama

armş.tei române.

 
 

Inform

ţia

Radio

nr.45,

de

la

B

ito,

arată

 

la

24

deo.

1940

a

avut

100

O

cioonire

intr

 

2

tr

nuri

-

1/

 

-,

2

-

 

oiat

rn

"in

staţia

 

dv

 

(IIia?)

intre

Simeri

(Simeria:

şi

Arş.d-tt~oare

s-a

soldat

ou

7

mo~i

 

şi

oist

rn

dis-

trus

 

Podul

pest

T

I

aj

,Ploi

 

şti - Buzău,

distrus

 

nu

prin

sabotaj,

o

prin

avar1

rea

conducb ei

d

petrol

la

outremurul

d

 

p~t.şl

 

aprinder

 

din

 

soint

11e

locomo-

tivei.

Semnat

Rodler.

 
 

Din parti

a.

A HTK se

oomunioă

 

oătre

Wi

RO

Amt

o!

 

s-au

uniformizat

transporturil

 

spre

 

Eur~pasud-estică

şi

tr

uril

oare.transport li pentru

Wehrmacht

vor

purta

ind10ativul

d

x.

"Tr

 

Dunăr

 

4,0521

 

(Zug

Donau

430521)

 

La

1

noi

mbrie

 

194o. OKW

o~tre MAE Reichului

arată j

 

cu

privir

la

tranzitul

prin

Burgas

şi

 

Vama.

că nu

n

e

sar

slis

d

viez

ao

 

s

tranzit

prin

Co~tanţa,1ntruos.t

liniile

român

 

trebuie

lăsate

lib

r

 

Legaţ1a

german~

 

Bucureşti,

telegraf1azl

la

28

oot.

 

194<l

G rmania

trebui

 

s

urg

nt

paziţi

pentru

fac

u

i11zabil

l~a

 

C

rnăuţ1

 

Przemys1, căci românii

reclam

 

acest

luoru

 

Conform

planului

 

d

construcţii,

 

pîniiin

lun marti pot f

 

dat

 

in.

fiecar

lun

?500

vagoane

-

eiet

rn

p

ntru

transportul

p

trolu-

lui.

 
 

Se t~

 

it

copii

 

la

mai

multe

instituţii

o ntral

 

precum

şi

oonsilie;ului

m1nist

rial

Billing

din

Minist

rul

ComunicaţiilQr

 
 

La

22

oot.

1940

 

N

ubacher

tel

grafiazK

d

la

Bucu-

 

reşti

românii

propun

s

se

intervină

 

in

Unga.ria.pentru

stabilir

a

de

tranzit

pe

la

ru

Rar

 

şi

Vatra

Dom

:t.

deoarece

România

nu

poate

trata

 

ou Ungaria

ac

st

luoru

1.786,674-

Wi

RU AmV primeşt

un lung

raport

ftfoart

impor-

1.786.705

tant"

1

23

Qot.l940,

asupra

liniilor

 

fer

te

român.

cu

in~icar

a

Km.

intr

staţiuni

şi

cu

o

hartă

a

oăilor

~e-

rate

române,

de

la

un

om

de

incred

re

ooazional

sub

tit~ull

 
 

Dezvoltarea,

situaţia

şi

construoţiil

proiectate

 

ale

oăilor

fera.t .român

 

inclusi

circulaţia

auto

şi

eon-

 

1I

 
 

I

~

 

_

_

 

.

 

Se

faoe

un

scurt

isţoric

·al O.F.R.

 

Reţ

uu

li-

 

niilor

10967

km.normal~

926

km

ust,

apoi

5.7 kril

 

trenuri

part~culure.

 

Tot

O.F.R.

explo

 

ază

circulaţ~a

 

auto

7500

km.

L

1, conduot

1

petrolif

r

,712

 

Prin

cedăril

 

de

t

ritorii

fu 1940, Româ.uia a

 
 

pierdut

70

la.

Bulgaria,

1700

la.Rusia

şi

2430

la

Un-

 
 

.

 

geria,

to

al

4200

km.

 

.

.

.

 

S

dau apoi

liniile

c.f.r.

şi paroul

de

looomotive

~420

linii

normal

108

linii

 

ingust

 

(anul

19~9).apo

 

d

vagoan

perso~

 

~arfv

-

cist

rn

67472

normale.

110; ingQ.s'ţ

 

(an.1939).

 
 

O.F.R.

dispune

 

d

circ

;00

autobuz

 

şi

50

oa-

mioan

pentru

mlirfur1 şi

p

z-soane,

 

S

arată

Qare

 

sint

oonduote1e

petrolifer

 

cu

sta-

 

i

ţiile

d.

pompare.

 

Programul de construcţii,noil

linii

noi

in

oon-

 

strucţii

şi

 

1n stare

 

de

proi~ct~.

 

Carburanţiil,(1938) 1.450.000 t. Cărbuni, 2'0.000 t. p~cură şi 6700 t.bşnşină şi mo Qrină.

 

p

rsonalull

O.F.R.

ciroa

820.009

 

persoane.

 

U~azw

 

tabloul

staţiilor

O.F.R.

cu

distanţeI

 

intr

le.

  • 1.756.706 Fabricius"tel

 

grafiază,

la

15

oct.1940.

"

Si

 

p

tru Neubaoh

r.

După

cum

comunic

ministrul

Economi

i

din

România,

Ungaria

 

o

re

livrarea

a

584

locomotive

ro-

 

mâneşti.

in

timp

ce parcul de looomotive,

 

total

al

Româ-

niei est de 1800 Dat fiind că au fost d j

livr

te

Rusi

i

270

d

locomoti

t

est

imposibil

s

contiuu

 

e

xportul

d

 

petrol

in

 

forma

stş.b11it

,daoă

 

va trebui

 

8~

fi

predat

al

looomovive~

Rog

aşadar,

SW

fi

modi-

ficat"

pret

n-Ylş.maghiară".

 

L

8

~ct:

1940

 

om

d

încr

dar

1nfo~mează

asupr

 
 

luorărilor

in ours

p

linia

ferată

 

d

al.

 
  • 1.786.709 La

7

 

oet.1940

 

se

trimite

o notă,

 

semn

Leibbrand,

din

part

MiIlistrulu1

Comunicaţ

ilor

R

ichului.

cătr

R

ieh

prin

care

s

arată

c

sp

oialişt11

căilor

f

-

rat

al

R

lchului

. ~Qureşti

examineaz

 

starea

căilor

110.

4

-

ferat

româneşti. in v ierea unor noi co~trucţi1

d

linii,

s aşt apt r zultatul

.

fu

La 1 oot ,1940 Neum h

xportizei

r şi Fabricius t legrafiază

ar~t1nd că Minist rul Comunioaţiilor

român ta oomunicat

prosramul - im d,iat de constrmoţi1 f roviar , pe liniil

;Făgliraş- ~ib1u, d.ublarea liniei

Teiuş - Copşa

 

a numh-ului gărilor intr Fi t~a Olt -

Orşov

şi ar t

de ce materi

au nevo1.e, in tone.

Scurt

informatii asupr t construirii

unei linii

f

oviar T gu N amV- P8.şcan.i t raoordarea liniei

Plo-

i

şti Nord

Brazi, situatia

momntşnă a liniilor

Oradea

Apahlda, Apahida • ·Dej. Det}

Rodna.

La 12 6 pt.194o Ne

fi 05. 1n primel

lo zil

ar. şi Fabrioiua telegra- Ş pt. au fost !ncărc~t

pen-

tru. G rmania 4114' t. pat rol. Puţiinătat a. tonelor s

·

  • 1.7860718 ·

~l1că prin

u.Jc:<:J:..lLC

porburi

faptul oă looomot1vel 6~t folosita pentru din Transilvania de ord.

Om de !ncl.'eier din Constanta furnize z~ la 20 a .

191+0,dat detaUat

as~pra lini 1 f rat

Medgid.i -

Tuloea, descriind şi fi oar st ti

·

1.786.722/21

L gatin germ~ din Bucureşti telegrafiază.

la

  • 10 aept.l940 c

: Comunicaţiilor român roagă ca din

Gl

witz sa fie trimise spre Românianumai 20 d

10co-

mot v , d oarece paroul locomot1velor române a-a r fiicut.

prin

intoSU-0E!rşa locomotiv or din TransUvan1a d Nord.

La 11 s pt~ Min. Comunioa.ţiUorromân o r prin interme-

diul.!

a~1 i german d la Bucureşti sl nu s mai tri-

mitl nioi o locomotivă 1n România, nemai fiind

.

.

nevoie.

autorităţi

9 septo 1940

eich comunioămai multor

g rman în lagătw: <oi eu r nunţar a pentru

momnt a Rusi

d

lf1rg! linia C rn!uţi

- Şniatyn.

.

-

discut1ndu-se probl ma la Moscova,la , s pt. ambasada

g rmană la Mosoovaa e~ătat că loctiitorul

Comisarului

pentru comerţul ext r or Krutikov a 1eolarat oă r luarea

lin1 i pom m.t

dopinde de România şi că ar fi nec sar .

ca g rman11s intervin'" pentru aceasta pe ling

români.

Legaţia germană din Bucureşti oerut s facă d merş~il

ijil;l.utEila ouremt şi i a-

necesare •

/1

I

 

-

5

-

La

6

s pt.l940

Neubacher

şi

Fabric1us

~elegra-

fiază arătJ:nd c la Giurglu aşteapt

60 d tancuri

(T

e)

oa

se.moarc

petro11fere, din lips~ de

transporturi

căci reglementş.re frontier

i tl.'ansUvane

influenţează

 

tre.nsporturil.e, C le

50 de locomQtive oomanQ

dEIto din Germania la 14 aug • n-au sosit

insistent

tri.nQ.tree. lor, fiind

tul petrolului.

n

o

sar

J:ncă. Se cere

pentru

transpor-

1'.786.726/7

Grupa de lucru Hş.mburg (Arbe1tsgrup'p Hamburg)

 

înregistrează la 1 s pt 1940, dupl1"Finanţe şi Industrie"

Bucureşti) ştirile

privind st~ a luc

ilor p tru du-

blarea

liniei

C1mpina

- Braşo

 

Se dă ştirea

J:n cur11J,dva fi datil in folosire

 

linia

dublă

Bucureşti

-

Braşov.

 

-

 

.

 

Om

de

incredere

informaţii

la

12

aug.l940

 
 

asupra

traseului

Piatra

- Olt - Fil~aş1, numărul liniilor

în

gări, ramp t cistern

d

apă etc~

 

1.786.730

S ctia

II

Abwehr

primeşt

la 4 aug.1940, t elogra-

 

me

de la un colabora.t r

de 1ncr d.ar a "Puternică

redu-

cere a tr porturilor d petrol. german prin suprain-

oărcarea insta1aţiilor feroviare. Rezistenţa

 

pasivă

tul-

bură de asemenea transporturil

".

1.?86.?3.2

Neubnchar,ş1 Fabr

CiUB

telegraţi~z~

de

la

Bucu-

 

reşti,

la

2 sept:

1940,

arăoînd

,

O.F.R.

c

e

fi

duse re în regie"

10comot1vale

solie

tate

şi din

cauza

vremii neşigure să fie fiecare

din

e~e

insoţite

d un

insotitor:

Boehm, din Min. Comunicaţiilor. R iohului comunioă

"exoepţional de insistent",

la

3 s

pt.

1940,

la

mai

multe

autorită.ţJ. germane

s-a oprit aproap total transpor-

tul cistern lor spr

Giurgiu şi

Orşova,

din. cauza Tran-

silvaniei,

la

Giurgiu

ieri,

aşteptau

26

tancuri

fie

înoăroate. Se cere ca legaţia d

la

Bucureşti

inter-

vin! oa.rămânii ingăduie oomunicaţiile spre Orşova şi Giurgiu. Căile ferate ate Reichului au pus de aăptiămâna

treoută,

la

Gleiwitz,

75

de

loeomot1vş

la

dispoziţia

ro-

mânilor, însă nu au fost recepţionat.

Acestea

să.fie \

folosita pentru transporturi

la Giurgiu şi Orşova

../

/ ..

1.?86.7~

•• ,6

-

Boohm, d:l.n . Comunicaţiilor

R iohului.

sesi-

z azV la 3 s pt.l940

~

R3ioh. oă grupa oomunicaţiilor

dunăr ne 'german de la BuctlI'aşti arate. din cauza situa-

ţiei

maghiaro romane vas ~e româneşti dunăr

~ stopează

~naiIIL;ede

front!

...a

agb.iară, aotf'el,

2-3 sşptămîni va

staţiona transportul d petrol spr G rmania. S c re

"clar,if'ioar

a ac at i situaţii

sau asigurarea

că vas 1

1noărcat

p tru Germania stau sub proteoţia

R ichului

şi pot tI.' C neîmp1 doat

prin Ungaria., în inter sul

viitoarelor

part1cip~i

e

vaselor

româneşti

la

tran-

sporturi

a Elpr RA1ch~t Pe b ea aoestui anunţ d

la Buc~

r şti,

Boehm continu"a

"Rog ca protectia

R ichului

pentru

astf 1 d

ransp rturi

p vase român şti să fie transmisă

guvern lor de 1

dap st

şi Buoureşti: La. nevoie dis

tinger

a ac stor vas

pr1ntr';"ocomandă

suplimentară

pu

1.?86.7

/.

5

sub steagul. ou svaatloa,

.

la vas le din l3asarabia tt •

 

2

sept.l940 Neubach r şi.Fabriciua

anunţ'" o

 

in ş.ug. au fost încărcate

190360

t.

petrol.pentru

Germa.-

năa , PlăţiI

 

sint făcut

pină in octombrie. Din cauza

 

graI4ţ

i

românO-lJlaghiar t

transporturile

pe usoat în

 

eept.

vor

inoeta.

S

oere

grăbirea

 

tratativşlor

cu

ruşii.

pentru

utilizare

liniei

Cernăuţi

 

-

Beuth

n.

 

21

aug.

1940

un

om

de

încredere

arată

,

prin

măauril

de ordin tehnio luate,

ru-

.

lanţ,

xpQrtul do. petrol

spr

privind mat rialul German,ta va _CI.' şţ

d la

180.000

t.

in

aug.

pînă

la

220.000

t.

oot.

t~rivitor

la

aupraprodueţie

în raport ou posibilităţile

d tranşport

 

nu

există

 

un p ricol

im dia

din

part

a

duşmanilor.

P ri-

oolul c 1 mai apropiat îl constituie

acţiunile comunista

şi influenţa

lor" in rindul

muncitorilor

din

regiuni,

însă a-au.luat măsuriI neCesare pentru asigurarea

sportului.

tran-

 

Le. 23 sug:

1940,

insarcinatul

cu chestiunil

e 0 -

nomioe plîngă

legaţia

 

g rmaI}ii.d.~ Bucur şti i1 1 gra-

fiază

c

directorul

general

C.F.R.

s-a

d

alarat

dispus

să gr~beaacă p~erea

in funcţiune

a liniei

dublş

Plo-

ieşti

-

Braşov.

Astfel,

la inoeputul

ltunii sept.

linia

 

11

 

-

7

-

.Sinaia.-

Braşov v

 

fi da.tii circulati i.

tele-m

tirziu.

 

.

 

La

~l aug.l940,

Martiua, din inaărc1nar

Il

!ln:

r

l'

('

Econom! :1.R lchului,

comunic legaţiei

că nu st

uU'

ar

posibil s....f

r atituite

g rman Bucur şti c 1 241 vş.goane - ' ,

oist rn

român ştl t

fi

şi

repun

oare oircul

în Pro1s etorat.

re

lor în ciroulaţie,

O r sti-, reduc

tr

portul ilJ.truoit

oistemel

g rman

ar s1nt mai fuoăpă-

toar

cu 25 %.

 

Ne iach

şi St 12

raportează

la

28

aug.l9401

Comunicaţiil

 

feroviare sint tulbur~t din oauza

situaţiei

pol1~ice.

Pe usoa d ia 24

aug. au siatat

tr

sport uri!

 

din

caue deplasăr110r d trup

şi

lipsei

d

looomotlv,

aeeleaşi

oauze

reduc la

j~tat

transpor-.

t~.apr

G1urgiu.

D

el,

o

reducere

cu 20. 00 t. pe aueust.

C•• R.

o

re

fie

restituit

cistemele

r~a8e

in

G

r-

moolia. un

plus.dş

50

locomotive

de

la

R

ioh.Din

10.150

oiaterna

ale

C.F.R..

947 au fost dat

Rusi 1. Rămânpentru

xport pa uscat

151 vagoane

clstern,

 

restul

fiind

pen-

tru utilizat

1n

tară.

Itaii

nil

utiliz

aza

şi

i

un

nu-

tir

de 64 cistern

 

române 1 .

a discutat

cu ministrul

comunicaţiilor român, construirea un 1 pipeliue de benzinK

Ploieşti

-

Giurgiu.

s

acceptat,

S

,oere

deci

examinarea

chestiunii material lor din Ge~mania.

La 24

sug.

Neubscher.cQmunioă.

Directorul general C.F.R. i-a decl rat că România

st

obligata,

prin

cedar

a

~sarabi

i

oătr

Rusia.

aU

. pr

dea

din

mat rialul

rulant,

27' de

ocomot1ve

(114

au

fost lăsat

in Basarabia) t 5648 v

gorul d marfă (2'166

lăsate

in Basarabia.)t ~41 .goan d per-acan

(146 lăsate

in BasarD.b~a)t plus alte 32. Toţul a. fost fixat

in funcţii

de l~imea

liniilor

busar

bane.

Comisia

ruseasc~

da pr

luare

esta

foarv

s

arăt reop1hge mult

vagoane

ca

ne-.

oorespunzăto

t

acestea

trebuie

8~ fie deasup~a modi i .

ăsuril$

aceste

ini'luent azil transporturil

germana-

 

ro

âne

de potrol,

căci

din

lipsă

de

locomotive

au

fost

/1

-

retrase

din cl.roula:t;ie ,lioe c1sterne

pentru

e~ot't.

C

rar

de 50 de locomotiva

din

G

rmania

s~

fie

r zolvat

Decupare din "Bukarest

Tagblatt ft f

28

aug::J.940,

priv1nd inaugurar

a liniei

duble

Cimpina - Pred.

~

 
  • 1.786.750 La ?7.a~g· 1940 Neubaoh r

şi Fabricius telegra

fiază

c.~.

a

organiz~t

o

conferinţă

cu delegaţia

 

italiană.

 

germanii şi !Cin. Comunicaţ1;J.lorpentru r exami-

narea

problem

i

vagoanelor

-

cister.nă~ Germania

a

oerut

ca fiecare

tară poată obţine num

at1t a oisterne

 

româneşti

pentru

tra~sport

petrolului,

ci

e pune

ea

1naăş1

1n

circulaţie.

Vomunifioa

prooeaeele

aici

îm-

.

proună cu Comaaru .l. Petrolului

şi exportoril localnici.

 

Diferito

 

informaţii

privind

liniile

feroviare

Ploieşti

 

Braşov.

BabadaS

-