Sunteți pe pagina 1din 260

i ,'-IV .21b4.

cs ITRALA

ARHIVA ISmORICA
S~RVICIUL

'1 'Act

~lr.fondul

1 61

Fond.

f udale'

n.:r

GI

1~

US COS't'A

vol.XIIT
(pach te I,XXV-L.'XIX)

mRU",,'

F A '.i' A

.J

Volumul
1

"Il'

al XIII-lea

anu Costa

etru

zumatele pachetelor
In

al inv ntarului
raiin

refritor

(cas co .ercial ) conine re-

XXV-LXXIX(1818 s pt .1-18

ce st~ perioad

la fondul

casa con.ercial

9 i

.31).

este!n

plin

e q>an-

alune, d rul. nd tot felul de a~aceri profit, ile, pe baza hunelor

r 1 i1 pe c r
oficialiti

le

turceti.

administraia

Un

dintr

le er

berb ci i capre p ntru aprovizion


la Constantinopol,
fiind des

ro

n a3c

chiziion

rea doi,

!mp1r~t se d

rea cananului

negu torii arom.ni ai acestor case comerei le

a1 ofici 1

ocuj e de ac as ti a

anrnaLeLe trebuind

s fie t irnise "pe picioare"

ceasc,. Achiziion

re

sp ci lizate

i div r e

ivi tate (gaigilicl


n capital

lor se f cea pe plan loc 1, prin persoan

(sc~unai - 2 2)

au de la v nztori ocazion li (47,

12 , 132, 149, 2 7, 389, 399, 429) fiind apoi expediat


de ncr der

la destinaie

acea~t afacere
obin t

ri
la c

e s

t gen d

o cuo ndule

( '367, 451)

f ctu u

at el

ac r

i n

chi~iion

)7

nsernn ri cu cheltuielile
dau o ira gine r al

ro i

udul Dun" rii, 1

i profitu-

ensiunillor
v

la ace

xtin es

Vr a ( ulgaria d

rea caprelor din

avem c Imi

zi)

caz ale r pentru


t

facere era asociat

(274, 1 1).

ulte produse :tns

de la Vi na, despre car

(1.1..

la

afaceri. Ca3a corn rei l i

a din Con tantinopol


Cel

cu oam

bi anurile r feritoar

tot la Constantinopol7

ri

( 1

i div r~el

tur-

achiziion

u pentru pi a

multe informaii

v nz re, ch ltui lile cu tr nsportul pe rut 1

(preuri

uropene, plat

, ..
2 a di feri t lor t

chirigiilor,
nt,.i
p

la eul ger

piaarcsp

'informaii!n

ctiv.i

apoi 1

calit te superioar

er

.ai avantajoase
plan
69,

Aceast

i In ~erbia

fost totde una

de aceea ea
502,549).

preciat

comerei

spectiv

ev,

duceau d

c.
'

car t

fie

(22, 38,

(10). Tot pe pia

(297, 361, 388,

05) s u

zom n asea a
anusean,

(175, 327, 425,

obio i obiecte

de uz

(tr suri) comandata

anul 1812 ne indic ee mrfuri


n Turci

casnic

3p eia!

mai expor t a firma

(532)F tranz ci! ro i fcea i cu unt i


t

(7

tn sp eial din zonele de munt

277,

65).

capanului

s 1

t rcesc

c staionatl

1 nu pr getau s ~

rei

uc~ profit.

tn Val hia

ocup

de orie

p rov zio-

In afar

i furnlz u provizii

(182 - cantit te

pentru

rm t

tu

de ro rfuri i pre-

rl1 i.
ReIa iile lor cu mediul

n! sn a posibili
ilor

(cu

atea arendrii

t h p ntru acaste

(b lilc m-rii

car

de acolo (26, 38). O not cu vama aehit t de casa

ctivlt te c r

n re

la turci

de iepure

nu

mici se mai expedia

din V lahia cu un bun profit

1cmbrii eas i ro
fel

(l

In acest mare ce tru comercial

u ~ stitala

chiziion

279, 260,

v ne

ulgaria - lioopol

ud de Dunre,

Vicnc

sau dIs

de vit erau cal

c ara ele lum lnri (152)F Lina

e export

la meterii

inventar) ,pi il

u i pieile

(263, 548),

brobin

r sp ctiv

mar it, inGli, In cantiti

scut

le cut te

re, de ace a ele er u achizi ionate

JlZ

(9 ) , u 1

de la Vien

(59)

cu produs

0010. Con cu

In p rioad

(16 , 231, 547) s u din

local

1 O).

trir.~te u

le pr z ntului

document

1 g tur

produ e turc .....


ti i rus ti, c re ins

un ori din p rt a uno


r u d

eto. ). 'leguGtorii proc dau mai

f. qpiridon

. ou

eclezi stic
r.~iilor

gr ce~c l

ro nstir ti i a b 1-

arendtlri concuren,
in Bueur

c:oti)
1 pontru

ra f.n1are
acestea ele

3 -

u intrat n litigiu cu c i car


jun..,
p n La autor tat
(27,

8, 7 , 110,

Ciup re ni,
fina

idici (48,

rt1cip

du-se 1
tur11
ar

la

1:<

t li11

~urs

nd

rin

cel

soci

e cu

d t

~iilor lu t

proprieti al

sfinteI d -a lungul a

d n

1
tru

de noul

r1uic.nlIuze-

aona

niei -

()lob

'pi-

ornnitor, ~ cu suu,

rau valorifioat

zal

ale

r nd , c le mai multe fiind

rn

b nului

.ci

ani

~untele tlOS au locuocup t

+au

r ncoveanur deo r c

me

29 ,516,517).

ii r ferito

la

ctivitat

laii1a cu ranii, c
f r t

,97),
roe

i d

pr

mo ii1e

u :}1ali

ul i-a dat rmi,n t "'i!-i


pl teasc o ar nd

1,

(15 , 167,225,

se

e,

gre> 1 ( 3 ).

in concureni of rind eri r 50.000

di

r nd

1 18,

m i mar , unii

(25,38,5

lte p r o

i i, la f 1 vt~ii

n"tirilor d p n ent

ril

It 1

R stu,

laborioas depun au m mbrii fin ~i i pentru

ctivitat

to i p

erau 1

i tn c roiund (69, 70, 71, 72, 7;).

o)

admini tr r a

r1

(c1onmitorul)

nd

90ci

entru c r ,

la narginea DIn rii) (37, 199, 2 5, 333,

.1819). Pro us 1 de pe ma. ii

ocn lor pe anu

1:<

dc venit ale

(nai

(24,69,

jUd ct.o easc

b' li lu t

81).

r pt

ri , vinlrici, In i oles p ntru

489, 537) - dispoziii


1

u vam,

con iderabi Iti I 1500 el pun i d

SUI:'!>'

t t.uli-ai
alt

upr m

it

174),

percep

A a s
d

ci marii

de

x lic bo. i
t

roi pe an
d

informa-

zroii (.uncil

i a i ar nda i

a.,ricol)

rvitori,

dijmelor, efoctu r a hotrnicii1or

entru mo ii1

rbi r-i lt10 ra), convocar a la

pentru tnclc r a hotar lor (

), la f r

de munc

folo iti! (cl c i, ~cut lniei, posluniei, di~ ri angajai pltii,


servitori, lucrltori
a ma iilor

adic re r ndar
p r o n

a zalhan

sub rondare

te.)

(170 - Cil

itat

ni, D

ur,

de adrninist'r
r
c~rioar),

e te unei singure roii (9 u p ri din

tncred r , d

obic i conaionali

etru, rud

de tot felul

i cuno cui de la .1 gade, Ianin

a) la

i1iei Cost
t. ,

venii n V 1 li

cev

av re. Problema

deo r

-recvente, tnc t

caua

cea mid

poca rosp ctiw

la

rAfuz u

i e <"'tigeexf, tena s u s :ncropc's c

s -

ituata

n ma

con

iatele

i 1

f.l

i cane r

i nu nuraaf

(7 I 301)

te scopuri:

el d

Jiti ni) aau mori

str

t tutul d

p'r a
la co ra <le

ax. con

pentru muncd

ruirc

dui din

ve

o s rie d

p 1 tIn,

s rvitori,

it lor i

t tut p zman nt

doou~ nte
ozit

c ui li - 22, mill
lor~

(dijrr 1

o Qtirilorn

Vorn1ei

(37 ), t

9),

"e

cutelnlcilor

cum cronic

unI

ani, 1

1it t

bunurilor

raoan
r re a

acu
in

~nd

angaj i la zalhanale,
i n s rviciul

ciobani,

lu-

v t fi, div r i su-

r f r 1

oiun

in produse

- 45 , 459, 463,

ju

54).

cu clac

72)
entru

), 'cuti
i

mil-

alte oblig-

st nele la p1ata

i un ori

intin~eau

, din lip

de Mijlo

ccstor 'restane s

'odria, mai

are

(356, 510),

riv< gh rii"

(r gistru

col

ului - 203),

v n rlciul i p ntru rn-ri (

ii ale st nilor da pe mOdii er u d

(10),

9 - la

i alii sezoni lti, ~ ntru

e Cvinrriei - 61, pentru m g zi

i ~

te.

m
di

rau

oi. i n

urcia

m~ur

le

agricole

cxcf unu , p rec

crri oc z10n, le (191, 351), oi ri,


h tari

lor, p

in1"

p rson 1, unii cu

pra

tf 1

i ofiei

de poduri p

te.7 unii er u

ucrrilor

ce a cer- rad

drc te dministrai

r cvant

a estor

munci

p ntru obiner

ac tia

in aceast

(55, 312),

re

t d

rut

xplo iv,

robl mei con ta tn efactu

(179,1 O,
f.

cu cl~c ii

d -a dr ptul

e la noii cu -Jutorul seutelnieilor,


i ar

forei de munc

cea

cut, u o pO(!ibilitate de 9uplinire

zolvare

de oam

ra

f ctue~e oblig iil

_ni

a. nda i

pina s

pe o perioad
c

ceotora
d

fin nei re1 c

proc da la sech

es vite, d r i obiecte

c!"lv
mod -

traI:\

casnice

au

- 5 grioole

(59, 5 5).
~ectorul

erau implicai

_eraon

rul cu monezi

00

in

fin nc1ar. r

ortant d

ve u un cur

o tig pentru

Lzm

onezilor

vari

n diferite

sriI

~i pl ile 1

f~oe u i

i C

ovas

roble
d

mprumuturilor
eli r i 1
ersoanel

lt

in

urs

el

i;nfom'.a-

cen re come ciale din ar

debitorii

judec t

(6,24,

cere mprumutau

ro camii, beizade

~ trimit~

bitori

din

colectez

), ma

n ~ei ani

obli-

locale, pe

(190, 22 , 250, 338,

G1ogoveanu

breslelor,

(114). Listele

1 3,

cu d-

pua m i ~us (4~O).


erau extrem d

ntinse,

1 x.5amurca

cluc_rul

tin, logo

era),

er

533). Const. r~iloi era eli ntul

la

dintre boiari:

La tim

"'"ivinli
(75 - t.axeL

cat

~a

(clu arul Con t

ju .V le

ii boi ri (cai-

fie

ucur ti i pozitele

cas i oororci l

(in if rent cin

a mVrfurilor).

fa'11ili _r iloi) 9i chiar

~\ per-

i fratele aco

~aigl, toat familia

stui , vorn1cul S murc , serdarul CO t


Br~iloi

recuperarea

care firma ajung a

nun rui

- bilan,

t c-

elaiilo

16, 37, 82 - poprir

31 ), la f 1 i

soan de v z

Iatnici

c tie

1 ir:m i n

con 1...

o constitui

ucureti

bani fceau p rta din c 1 mai diver

Vistieria

3 9, 3 3, 447, 4'1,

157,256,

(g m ticii) din

~ i is~r vnicii de la judee, c r

car"" n .l nu r u e u

perm n nt

ru

uO;--Bellu,L hovari,

dmini tr ia can r
~a1

ecretarii

ro i conplicat

900i 1.1 pribt

straturi

"t

c,

aici s L nu -ro

il

xe ren

uropa. n nii circulau mai al s prin si temul pGli lor, ca-

au

ve

rii asociai i

n care m

, d pun nd o activit t

c re

ii d sp e cursul

acel

tul Dimitrie),

cai~ac~ii

Craio-

t lnicul Ioan Lanov ri (ispr vnicul

visti r Io

-!o..,hu,
ro rel

logoft\t ('!t.Bell ,

tC.1 .arele negu tor I.Gh.~acolopol

i prin acesta

cu amba"ad
traficul

rus

0<'1

de inEl an

etc. Era inevitabil


o ntru

cupare

ca

firma s

nu pr etice

unei funcii din administrai

de c!itrc

local

1-

avoriii

lor (216). Si P ntru ocupar

de la ~-ri era o concur n


acordul

forurilor

d r c'ud aceste

rioare de la

up

ucureti

ucur ti {111, 192, 196, 214,

de la

28, 24

fost fuga din ara a domnitorului.Caragea,


..r un cu toat faIrlilia,cu

'C

pi

lr.>g

eu cuza

cestui

r _ cia

(95,

111,

132,

13 , 1 9,

27 ,271,281,298,34
faptul c
ge"

Fer ri (sau

41 ). Firm
c nstruiroa
eti

toat

hani
nit te

i constant

cu o

ne. ii

Se vorbea
p

i re

celor deja

ace3tc b'serici

cuI

nQc*s re, inclusiv

un~ im

din Tenedo

rtant

ar

242,

267,

pr

alt

doctorul
(335),

plerul

dii (pn urrona - 304,

cu satole aferente

ril~),

zome LL lui C ra-

dicul C.Al xandrici


boli

din

f.rnult

nionai:

n ti (39 - zugr v armean,

tr ni de la grecii
grecilor

~i

rici sau renovarea

1\lecu

donnitor
2 9,

In

lis - 297, un pr parat dintr-un

dhi~iiona

obi ctel

a contribuit

220)

pirt de

224 - zugr vul G

1, pr cum

1 8,216,

coate din ar

( ) ca i div rs

de bi

156,

loul de opoc Sunt

ieraru?,

ha uri - 219,

Ian

c R ynond'

dorm

176,

le

nu s+a tnt tmpLat, , Inform ii din mult

ntregesc

care circul u tn legl1-

so ir a noului

,440,446,490).

noul domni tor ~i va

-E504), c

do~nii

161,

fii, care

na locuitorilor

n Ru 1

(fi- Con t. toru:.d.,fi

utorit:!1'ilorturceti,

s eri i de o int rv nie .rmat

ceast p rioa

unuf a dintr

i oonsecin

numir a altui domnitor

tur~

uuh

pl cril

rus

S39}.

c re s-a retras

r'mas n ar . :Junt red te toate zvonurile

la

p.:in la consulul

venirnentul c 1 ai ir.'tportant
din

Dar

cu

ui;

a de egunen

dova, nerg'''ndu-s cu int rv ni

c<

e ocupau

i al domnito

lupta p ntru acced r a la kunC

ste menionat
Di t:.riai

f.mar,

a funciilor

i se

rici-

ngrij

de

xistont

9, 1 3, A09, 4

au fo t nzestr

1 cu

cr i (222). Asociai

la don t a de 30.000 d

gre i,

in eli f rite ri din '-::uropa


p ntru corn _
(41, 278).

- 7 au pstr t totdeaun

ArOM nii din Valahia


dele i concetenii
din Grecia

tnn~r

G 1

au de aiurea;

oute u pe cei
de srcie

lor

i 110s

pArsea

ram i

face un rost, cu alte

7 gad

cei plecai

"

din

lip

i din alt
tri

care n scrisorile

de bani,

ara d

Ianina,

c re devenise

tin pentru

uvint

l.g tura ou ru-

II

i ajutau cum

1. ng

trimisa

cronic.

alte inuturi

migraia

era

locuri

r i

~~de !~i put

Ioar,

fiind un

fenomen p rmanent i de d rat, du cum r iese din dat 1


(1,105,290,15
415,

(158,

In cadrul

ben ficiilor.

ciumei n ~pir

venirnentelor ext me,


r vizuir

dafirescu;

D. Sandu

ociaiei

srute n I g tur; cu ncheiere

x: sp"'ndirii

inv nt rului,
;1. Tr

76, 526).

543) i distribuir

::;tadiul
bloul

fondulu

,154,220,221,237,306,360,261-266,289,

49 , 473,

sensiuni

\l

(Il,

oglindita

a t xtu1ui

mult

n 1eg~tur

60, 90) COIr.plct

"'intocmirea

cu

az t

tn ace t fond. Intocn1

rom n se, 001 ion

di-

comun

conturilor

~tirile

pr lucrarea materialului

i ~.Trandafirescu).

existau

,
fi

r -

LXXV
Nr.

Nr. de

crt,

Inv,

Dab
:,1 locul

eUPHINSPL C"l

de emitere

AI! AkHl\(!S'lIICr

----~-~-4

I
I

PACHETUL LfrXV
1

1818
In~e1egere nchei ta. ntre serd -1
tlept.l- rul Poli~,,~niec.P. (n orig. Polifroi
aie) i ~lcovnioul Mih la he i logo~
ftul Petr che n legturiicu renda ~
moiei Cilieni i"a ltaT hot re" i I
mo r de e Olt pe nul 1818;.n c zul
nc re rendali u vor
hit
rend
de 4100 t Ieri plus dobAnd de 290 t
Ieri, 1 14 e tembrle, den rea ter~
menul de pl t era 1 S~.Gheorghe, nu
I
vor m i lu ei veniturile moiei respective pe nul n curs, ci el v reveni serdarului.
LXXV-I~ orig., ~b. rom.
I

Inscris pBin care Stoica GiO 1 fi,


1&18
alse t.l Radu sin Iv n, Iov n sin Cotof n
tii din Ghinov ae ng je z s con- I
strui sea. j t te din moara de la Ghintova,
rte ce revine 1 i -Ni 01 Cost1a
Petru; ce t s.le de lemnul, iar pentru rest SV plte so fiec re parte
m Vt te ce....
i r.evine;Nicola C.P. le v I
d 90 de ta-Ieri i' dou vedre de vin I
pe n pentru munc prestat
artori. I
:Scri& popa Ilie "primichirios".
LXXV-2~ orig., lb. rom.

ju-

I
3

! 14 -

1818
Soriso re de 1 Gh.Iconomu ctre
sept.l Hagi I nu C.P. 1 Cr iova n legtur
- S dova cu permisiune pe c re aOQrd t-o lut
Const.Nicol u B tru de
lua lemne din
durea m-rii Sadov , dar nu din "opriI
tur"; nentelegerea care a-a ivit
,

I?~e

l-a U20

lodel I

Model I

--~----~------~------------~----------------------~----------I
I
I
Nr.
crt.

-1-

Data.
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

--2j--3--'

CUPRINSUL

1JNI'I'A II

Observaii

A HIVISTICli:

I-----------~---------

--1----

fost rezolvat'"

....
n ...1

llrm; dinttopritur"' nu se t 1..e .1 mn n1cl m r pe tru nevoile m-rii. Ii trimite 1172,)0


groi ina sai de 1 postelnicul
Stai
crui
egumenul "bist
es uln 1dut 1).000 00 le gru . deci s-i
tre o n. p rtida
oestui
(m nedele in
oare
fost expediat
suma)
i no"
1.000 de groi tot in contul egttmenuluJ
respectiv (be1iai, s~xoniai. d.reall.i,
fundu i, rubie le) 'i curs ul pentru: g 1-1
,ben - 14, groi, aonet ntinp o]t ul de
Ihrtie.- 2,10 gro i,' rubl
de h....
rti _1
1,10 groi, mahmudelele 8 25 groi. 111
ro g s se OC upe de ano sare
d, torie
de 1 G.Blte nu.
LXXV" 3., orig~
1
1

l
\

\
1

"

\.

I
\

li
\

4
I

la18
-sept.2
ucureti

Scriso re de 1 Dimi ri
1eopulos ctre H g1 1 nu 1 Cralov
cu
rugminte
de
oferi spr1j nul sVu
. pentru nite com trioti ce se fl
ntr .o sl tus tie forte
gre.
Antoni Co
1()vintopu1os "carpeniiot"
i C r t nu
(sia) P pp gheorgo'p~1os de 1 Agr fe
,("Sfnt
Treim_ n).
LXXV - 4, orig.

Sori'a re de 1 St. Z. esoinezi


1818
I sept.2 c t:r:te"H gi l nu C ~P. i fr tii" 1
,uc eti Cr iov prin a re se interesez~ d CU
fost ioo sa t"
u nu poli t de 2.000
de gro i de 1 polacv icul D.Zaroi ni,
~eoarece el 1e- tras o polit c ace tU sum o s o p1Vtaasc .1
ordinul
lui Teodor aha Sev lu,
entru a f oe
un serviciu unui priete
; deci SU
v

Cd. 1/14 -

1998 -

--

.---

---_._------;--------

I-a 020
"

./.

.--3 .
LXXV
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
;Ii locul
de emitere

eUPRI

SUL C_ "lfti

II ARHI'

rS'YICF

--------------~
--~

-1,:-----5

-~---

li

\10 1 I

te po~1
la termen. Din socote 1 p achinei pe c re le. remis-o, u r
m s datori 1)81,97 groi, 1 ~8re se I
d uga nc 200,67 groi, conform liohidrii socotel~i cu cheltui 1ile efe?tu t pentr-uacee i
rtid de patechlI
nU de ctre Const. Sin ni d~ 1 Rusciuo.
D c a ncasat i b nii
olitei de
"
527,60 groi de:-la pOltelnicul Alecu
Arghiropol, p de dispoziie grmVti_,
eului 10 de ici s.i remlt to te aceste sumeLXXV - 5, orig.
V

<,

Scrisoare de la (vornicul/ Conet.,


sept.2, ,Samurea catre <.H gi Ianu c.P. la Cra/Bucu iova n legtur cu cerere destin t !..
r;- ti!. rului adres tfi domnitorului trl.ipentru
~l obliga pe pit rul st nciu iseecu
s-i ( ehi te d toriile; domnitorul
pus rezolut a pe cerere (buiurdi) i
de acee i-o trimite entru e~i d o urs
pelAnd 1 C iplo mie; d clinic i n
cest mod nu se rezolv chestiunea,dew
bitorul este. bllg t eU e prezinte
1 i ~ -domnito~. Nu
reu.it sV_i
Obin slujb de 1 . v"'t" i pl iulu1
010 nl, c c L este ce u ta de slUg~rul
I Tudor Vl dimireseu, i r domnitorul dore te ca c.sta a rm"'n in continu.are
lpe
nul n curs $n slujba respectiv"'.
D c l.nsslugerul e~ v rVzgndi i
v renun 1 slu.jb, v
eion n
..1818

consec n

IHV - 6, orig.

I
,1

i----~------------~----.-------------------------------~----------~
.

f.~d\ 1, H -

199" -

1-11

020

-- 4 Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Model t

LXXV

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

---3-.-1

_.-

--:2-1

l:~"IT.\ H

Obsorv-it i!

A~HIVIS;TICE

Scriso re de 1 C nst.Nicol
c I
se ~.2t re 'R'gi Ianu C.D. i fr til" 1 CrGrece i iov pr~n
re le re mi tete de cei
500 de groi ee trebui
nm"n ti bo11
t
lui Z h ri' ,
tru
f
e cum ".
r tn.rilc nec ea.re de a t5rgul din R"j....
re ni. De - semene trebuie s" chi te o
p'li de 1000 de gro.i 1 ordinul 1
B" buce nu, -t p ~ul pl~'ii de i i.S- I
i teresa t 1 scheL, tla logOftul S t....
neiu n leg ux'" cU
arul de i p c r
I
trecut n re "is::r'e
." m ""ul chelell,
d r nu
rimi t a ne a -ra uns s Nu ar de
nde s 1 trimit 1 pbe de o i. socol
t li 9i debit~ 1 mrunte. De la poste ni. 111 f rinic C oroceanu, zap iurlpl::!i
ii Jiul de Joa,
rimi )86 de~r i
n contal dstoriei ce o re 1 ei.lnc
nu a rez Iv t che t unea cU srrutelni
cal serd 'r lui Polihronie, c re
fa.gitttpe te Du
elt; pecetI itul ce tu
ia-a rmas 1
Si;
gsit un Te)
. It scate1nlc la 'l'agaretilrentru
d ' rie tenului de 1 Bac uz-e titi, deo
camd t:'
fo t 'trecut 1 'd re de c "trei
ispr6vnici ~ d c Hegi Ia u o te i.'terveni
s fie trecut din no
rAndul scutelnicilor, v
rimite
"ehi ul" ceata; ('descrierea tr'" turi10r per oanei respective, co la u
p
port, n.n.). Deo ree~ medeinicerui
IQnoche
i~ cerut s f c un od pe t
Jiet, i-a tocmit pe tr i1 de 1 Valea Stanciulai, dea DeCe sunt pricepu
I poduri; ~v obtnv _nsl de 1 ispr v
nioi o scutire de alte "ang ii"pentr
e
cei s se puc s tr nsporte
1~18

11-

'1

d~~

Cd. 1/14 -

1998 -

1-3 020

./.

--5 ..
LXXV
NI".

NI". de

crt.

inv.

2-

Data
i locul
de emitere

eUPRI

SUL l IIl'.-\T!

mVIS'PI

'E

Mod

- I

---1---'
-/

-lemnele pentru pod. A vAndut 348 de


capre, numai c rnea, cu 2 groi, iar
lor le-eu r-m s ie1.le. Pe Beliveo
1 trimis la Topuz H san s aduc'" pie~
ile chiziion te de cesta.
I
Orig.

Scrisoare de la Const.Brseecu i
ctre "H gi 1 nu C. P. i fraii ti le I
Cr iov prin care i anun c momen
tan nu le po te remite. cei 1.200 de
groi primiti de la Cost Dimitriu,
'cGi trebuie s se de 1 eeze n mai
'multe locuri pentru(o cercetare.
Orig.

~818
sept.8

Iscolitur n lb. romn


..

1818
sept.2,
Buc ur-et

Poli de 2.000 de groi tras


de ~tefan Z.Messinezi asupra firmei
"H gi Ianl1~C.P. i fratii" la Cr Lo..
/
va la
. ordinul lui Teodorachi Sevelu cu
te men de plat de 11 zile
I
Teodorachi Seva 1u trensmite po 11,"'"
ta le,ordinul lui Dimitrache Za~oghe~l
care ncasa z banii la data de 18 se~.
tembrie.
I
Orig.
I '
,

10

I
I

1818
I
Scrisoare de 1 Const.Nicol U o'- n le"
se t.2 tre ~ gi Ianu C.P.tla Craiova/
g~ur& cu cele 323 piei de c pr chi2\itionate de Top~z Has~n la pretul de 71
p r le buc ta, (i~ o re intr i che11
t~ielile ' v ma) i nu cu 70 parale,
lCum s.au nv?it la nceput; cela vre
s tie dac mai vor i lte piei la I

Cd. l/g

1998 -

r-a 020

./.

--6 Nr.
crt,

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

-- ----

-----'--

CUPRINSUL

UNITAII

LXXV

Observnt ii

AIHIVISTICE

----------------

---

acel i pre. Br buce anu Prisce nu v


.veni la Craiov i v putea discut
- 1egtur .cu scute1nicii pe care vre s-1
ia Triandafil; ceti nusunt din sa-I
tele (rom~neti), ci sunt dui din Tutci , deci sun "str"ini"i v trebui s~
i plte sc'" lu1.Brbuceanu 1 g Lben i
plus56 groi pentru diverse cheltuieli,
<,
n total 10de grooi /de persoan"/;'oa+
.. sun t f ore t saraCl,
...'-.
de cee em1
en11
tentul procede z n felul urmtor: pl@
<,
tete el b nii ceruti de la Iscutelnicif
<,
!pecare i.
a lu t pentru Greceti. Geam.baul Costa, care se afl la Cim" vi,
i datore z 89 da grei; de la acest 1
trebuie s rec upez-ese o pereche de pist
toal' care i- p rtin; i Fezul~bell
tore z 70 de groi.
Orig.
v

11 11

Cd. [/14 -

1998 -

Scrisoare' de la S muil "bistrisept.), 1jeahul" c t re <!Jagi Ienu C.P. la Cr primit


Bistrl~ iovs.;prin c re l nunt c
izita marelui postelnie Arghiropol, c e poi
lecat la Rmnic; fr tele
estuia, Luc che , fost numit ea
c ;
-i transmit feliei~ri i din p rt.e
i s~i ofere cev pechturi (vin,
~ ut 1, c c val, V~trVvi). Nu mai ti
I e a~ntre rins A.Coni ri,
de 1 Con~
tanuincpo L, ~n legtur cu comu 1t'te
in Tenedos (i cu b nii ce s- u strn
entru
o ajut;;. Din scrisorile care
u sosit din p tria
fI t c acolo
;ntuie i r ciuma i oamenii s- u rse
&ndit c re incotro. Il roig~ s~-l ju
poate mai ~ It. Nu a putut s5-1
1818

I-a 020

./.

Model 1

- - 1Nr.
crt.

Dau

Nr. de
inv.

i locul

C'UPRI 'SUl:. L'. 'I!'A'fIl

de emitere

-- --- -----1--1

"2

AfiHIVIS'Y!CE

./

Po1ihron e V rt cerut,
nc 10.oo~ de o 1 ~ deoarece chir!

lui

epte fo rte mare 35 de gro


, 1
ce s-.
iu c !]t'it te. Vornicul S murca 1- re I
corn ndi t b n 1'11 Brneov
nu, c re 1art t multe. bunvof.n
Nicolae '~uu
i ,datore z ....175 de g lbeni; i- mai ",1
trL~is ncstui 15.oo~ o le v r <;i 15
chile orz, ~ e cs re u 1- p1 tit/;
nul
v
tie dec
le cear " sau nu In poi. 1

Orig.

I .
12

1818-

S~niso re de 1
ef n Voine eu
sept.3 ctre "Hlig! I "'lU c , P. i fI' ii' la
"craiova ,n Lag bur- cu d tori
de 20001
'de g si o I s d bAnd
pe o re rebut
o le ch5.te ro-rea B'tAtr t , i r destinatarul
promis aU le remit serd rului
Cost ehe
r sch~va. Trimite cum un
. al au o S?!
. ce ti bani i s-i
mneze z pisul.
01'1g.
<

13

13

1818
eio

re de 1. ann Io nutu c
tre H gi I nu C.P. la Creiov cu rugvt
minte
de a-l
juta i ndrum pe fi 1
1\1exi,a cum 1- ajut t i pe ce
lt fiQ, Constantin; i trimite jUte 00 de tutun fin. i nepo t dest rului,.Hrisi, sorle ~i ii tr ns~
mite snt te.
Orig. (
~

Scriso

14 14

Cd. 1'14 -

1 !te -

p.1

Scriso re de 1 ,"Bagi Ianu c,


sept.4, I}i fr~tii't ctre medelnicerlll Gh.Mges.
Craiov cu, vameul jud. ~ehedi~~i prln c re
confirm primirea banilor expedi i lat
1818

I-a 020

-- -----~---------

trimit

12

Observau

~ - 8
LXXV
Nr.
crt.

: I

Data
i locul
de emitere

de

InV.

=~1~~-_~~
__~1

CUPRINSUL

3~ __

71==~~'

UNIT.\. II

Observa i i

A~HIVISTICE

.~4

'31 uguat, din d tori


judetului respectiv; 1Lpses
31.25 groi (un iuzlu ' el,
r le mrunte etc.),
deci
SUJn
luat
n cont e s se 13.968 groi;
s nu le mai trimi
emene mone de
s u
z-a-Le mrunt e i s e r be sc l
s remit
1 restul d toriei.
Orig.
v

1818 .

15 15

pt.5,
Jtlnina

16

16

1818

se-pt.5',
ucureti

Scriso re de 1 un turc c "tre II ..


Ienu 1 Bucureti. u rugminte de
d 1500 de grei lui G m lecl "vl
1hul", n,c z de nevoi , pentru c 1tr mis cod o, pentru c umprtur- ,
Orig., sigiliu mic, rotund, n
cer-ne L , inscripie
n 1b. turc fi, gr u
vizibil.
Scrieo ~e' de 1 . ~ rele vis tie;)
10 n toshu
re "H g' I nu C. i
fr tii" 1 Cr iov prin c re le con....
firm primire,
rin ee ret rul lor,e
sumei de 3133,32 groi, restul de d torie din connur t le lui Re,
ce Q
fost de curnd lichid te; atea t {l
ncheie c nturile ~i cu Regepii i s
r-Lme se i b nii de {1
cei Se pro~;t termenul pentru: p1 t d toriei
lor de, 3500 de groi;
r fi bine d c
i~ r' primi n av ns. Le trimite z plsele de d torie
le fostului m re pos
telnic (5387 groi), ~eo rece cest
este dispus s~ le chite.
v

Orig. j 00 f. 2v.

<

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

~ot:
pto.

~0JtL.

Mudel 1

W"".,J{tD~

"Are fo;/. na sut&. nou: zec


C' lotec le'

- 9, -

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

t-_
--.,;;2=~+-

1_.;;...1 ..

17

17

---:----~.~._-

Data
i locul

CUPHL 'SUL l ~I".

II ARHIV1S'FIL'E

-_~-====--------1-----5_._---/
f

de=_e_:::i_t_e_r_e:
..
:..I __

-:

__

.....;,......_-

---.;;4 __

1818
Z pia de d torie 1 lui 111 Boi8
se .7, 1u, ~rend ul de la ArhanghelUl, pen.
Rm io' Itru 300 d6(groi mprumut ti de 1 ser.
d rul Polihronie pentru 61 de zile cu
dobnd de 5 groi 1 pu
e lun~.
Orig.
W

18

18

Scrisoare de 1 Hrisi, sotia lui


sept.7, Tom, cVtre H gi 1 nu 1 Craiov t cu
Ianin ?J rugminte de ...
1 trimite cas e so-I
ul ~u, care-i primejduie te 0010
vi t , n timp oe e i OOPii~i
nu o
duo deloo mai bine ioi.
Orig.
1818 ~

19

19

I
IIi
Boiciu
ctre!
Scriso
re
de
1
1818
sept'.7, serd rul Po1ihronie 1 Ianu ti rin
iichid t socote la ,
Rmnl0
re l nunt c
pe~tru grul (de ~a moia pe oale o tii
n n arend) l i...d t lui Hristu
I
538 do groi; a rmas s~i m ide~ ban~i
de 1 crciumi. Deo Teoe nu
putut '"'1
i nmnez b nii de 1
rend i- sem+
. n t un Z4pia de datorie, ou termen de I

I
I

dou Iti i.

Orig.
20

20

1818
I
Scrisoare de la Const.Dimitriu
e t.7 :<Burloiani/ ctre
rele 01 o r (Glogov~ n ?! n legtur cu confli5tu1 ce
8iac t ntre el i postelnl~
Dinu
goe ou, care nu-i 1 s e omul su i
chizitioneze n1te c c v 1 pe ntrru]
1 nu (30 buci); enbr u ltii
h tnicul Bengescu s u vi tierul
ru nu s'" opus.
Insemn~ i n legtur ou
v

fu.v

C:.:. i 14 -

99~ -

I-a 020

./.

ro Nr.

Nr. de

crt,

mv.

LXXV

Data
CUPRINSUL

i locul

UNrTAII

Obser'vatlt

Al'UUVISTICE

de emitere

-;-1-3--1~

--:.-..__4

---

5
-----

Inele de 1 care
a r 9 unt, de 1
Vaideel (numele pereo nel0 i o ntie
(,
t te
entru fise re), in tot 1 6~125
00 le, 400 drumuri.
Conoept .
21

21

Soriso re de 1 Const.Di
riu
se t.7, <Bu~oi ni'; "'tr "H gi Ianu C.P.
i
Coz e ni fr ii ti 1 Cr iov n leg.tur '" o li gr
(1)/lltile
e o re le nt"'m in refe(rito
Il
olltelni il d-e 1
rg,
entru o re
1. .d t 1"6groi de -pereo (nl";
i les
! ciuoerul Glogove n oe r ~t~ ostil o rid
este vorb des re destin t ri. Ii ar

bine CU
f t 00 t t~ oli
de 30 o
de gro i
e re letrimis-o,
ovii
urme z" s 1 mai trimit
i 1 ele

Orig.

1818

e,

22 22

1818
sept.7,
(Vrdt ~

23

23

Scris~ re de l Evst tie (St ta


H gi Dimitrlu c nre H gi l' nu 1 Cr
iov
rin care l 9l. ur oii se OCUPV
n oatinu re de chizltion
re pieil r
cerute ( me~ine), pe c re 1
edi p":n 1 Sf,Dumitru. Ag de
este binevoitor i ii rimite s lutr ;
s- n le c
ce t i in rivint
t bac u 1.
Orig

1818

se

.8

Scriso re de 1 C s .B~.rse ou
otre Const. D1mitiriu 1 Cr iov ou ru
gminte de
in erveni p 1 ii H gi
1 ii d toriei
1 n ennru mn re
"
de 1200 de gro1 ou 20-)0 e z le, de
..
i
o reoe el m i re diver e
i

de rezolv t, fiind
rimi
de i r vni
u

ca.

1/14

1998 -

Model 1

I-a

UZO

1.

LXXV

- 11 .
Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

-1-

CUPRI. SUl:,. C 'I'FAII .\RHl\

IS'Y!CJ::

----1---5--

-4

'-=---i:--,...;;...-+I----..;---t=----------.....,..;;------------I-----"---.-:

II
24

24

prin pl s.
Orig.~ ~eclitur

l1!ll~
aept.9,
Brca

lb.

romn.
,

e+

Soriso re.de la Nioola (Cost


~.
._-0 tre
H gl Ianu Costa Petru (la
r iov'J' in 1eg tur ou aotlvit
te de" .
1
1h n (saorifioare
nimalelor),
I
~
~~te (5500 de ooale orz trimise.la
010re1.11); s er o El
pregtit
<jhiu.c:&~,
I
uch l. limbi (de vi t ) pe tru ti zuc ~
tes":- ~ecum i mu~e buoti (de o c val
"b;ici" .~tu1umuri). ~u oervi. Nu
sosit ino Ismall-aga de 1 Gi ron(?),1
s-i
r njeze af oeri1e, sohimbl
sosi t din " emia" oiob n 1 (sic)
,oeatu! ,_care
vndut colo ~itel~'V'~
I ~lomo i sarie e. au prut i ri
"aleftii",
vreo 17 o meni, 1 Gali e ( ).
Orig.

/i

. Doc. pl"s
. tll..i~~

25

25

1818
se t.

.~~

oi. dj.n gr~e


'l~vJijJL

l?,er t,o

.ra~~?-, r

'Scriso re de 1ti. Polihronie C. P. ;


tre (~ gi 1 nu C. P. 1 Cr iov
ri~
o re 1 sf~tulete
s termine ct ro i
. otlune
de st 'biire
hot re-J
mol.ilefSrbi,
pentru
delimitl
pe o re o re Chite o , i 1
,Pi tr > entru c re Pz:eda 8 fV t nsorisuri1e
neoea re.
e p re oY 1 moi' Sl tio r
u inaUlcat 150 stnjeni. El l v grbi pe oe u. u1 Sa r1 t, n oel i sco , ~i sper~ s~ ter-I
mine repede, oY~i
fcut i o copie
I
dup'hot rnio moiei SB~bi.
.
Ii trimite nite vin, din o re
un butoi s~~l ofere oaim c mu1ui.
rig.

'V

la

I ~

Ce" 1/14 -

19~8 -

l-a 020

s~

- 12 -

,
Nr.
crt.

Nr. de
inv.
2

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITA II

LXXV

Observati i

A1tHIVISTICE

---3-'

26 26

1818
oct.9

Scriso re de 1 'At ne ie Mi110


c -'1:re Hagi 1 nu O .P.I . i fr ii" l Cr"
iov in 1eg~tur~ cu c ~at lui cheh i J
be1 e c re O lu re z~ un n mt (de lai
Vien~;
l'opriet ru1 dore
ce ~st!
" fie c'" t it'"cu tipIi ". Emitentu1
~re s" intr in cont ct c1~1 c re e
ingrije e de termin re
omenzi! r
I ti e, deci s comunice num le ce-j
ute dis ut cu el
Itui, entru
pereon !.,d c '"este nev ie. (
Orig.
I

_1

i
27

27

1818
Registru cu insemn~ i referito r
sept. - 1 intreia1
sei "Bagi Isnu O.P. i
dec. 'fr tii" de 1 bvltile m-rii Sf.S irido
de 1 Eistri ,1 min , Veresti (?),
de 1 pe tele escu! i vnd
1 diver1 egustori (numele v~t fi1er de
b"li i ale negustorilor); p rte
e
revine celei 'ii! c se de 1 'c"'tunelt i
"p pornie", in to 1 4215,29 gro i.
Che1tul.e1ile
sr
, . efectu te pentru
etele (costul s~~ii i 1 1 ar lui
efectu t)~ lta insemnari n leg"tur~
c alti debi or
La fiI 16 un rv
<
g de 1 H hov i leg tur'"cu un z .
ls de datori
Copie, 17 ~.; orig., lb.rom.l f
16 i pece-e cu inscripi turce se"
C

28

18 8

Scrisoare d 1 Semuil "bl trie


e
Ltg. f. z. nul':c'tre"H g1 1 nu O. P. i ira tii
1 Or iov
nunt C' iiau1 c s
~n

Cd. 1/14 -

1996 -

l-a 020

Model I

~--------

LXXV
Nr.
crt.

Nr. de
mv..

-1

Data
i locul

eUPRl. 'SUL

'. 'Jff

U AIUlI

IS'.F!U:

de emitere
3

1,

chei t i toate socotelile pentru m-rea


~ dova 1 ~e trimite~lui H gi Ianu
Fa s le 8 mneze i s le prezinte doml
ihorulu , pentru a pute s- i ia na
oi gsranti depus (la intrare n
lUjb, pe c~nd tri Astrin~. S~-i
x un~ situ ti i vornioului Samureb
ca. nici prin arendare
-i nici dup- v~nz rea ro riei oase nu
putut achit datoriile m-rii;
rez1ntc i el n fat domnitoru<,
lui. Il ie're din egumenia Sedovei/.
w
,
a-i-comunioe ce a-a mai ~ntAmplat cu
onatiile strAn e pentru comunlt te
u june sau nu 1
I
gheorghiu.
~b~~. ~a:t-o..Lo.- ch-y~~~-.
Orig.

1818

29

Scriso re de la Hristu Gheorghiu;


tre fos tul mare serdar Polihronie la I
Ianueti prin care l anun c i eXi
peaiaz diverse sume de bani (53~groitI
de 1 Ilia pentru gru1 cumpv t) 1 un
za ia de 300 de groi al ace1uia pen-:
tru( rendal moiei" m 1 re de 1u t 338
ro i de 1 vin 1 vAndut ou 78 i 100
roi m" ar De la 1 ncu Boi gl nu a
a t'deoAt 122,10 groi. Alte inform.
n 1eg ...
tur ....
cu vinul i c ivit ..
e de 1 mo ieOrig.
~.
I

I
30

30

Mod,

I18H3

Soriso re de la ~tefan Z.Mesai e~i


I
.! Hagi
I nu C. P. i fr ~ii' la I
,1se +-.10
uc-ureti Cr iova n legtur cu z pisu1 clucerului Alex.Snmurc pe care l l~s ae
1 ei c sV_l nc saze, deo rece
v

020

.1.

LXA'V
NI".
eri.

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

Observaii

A~HrVI$TICE

3-"

UNIT, II

._~ ---1--5

goci t ntre~i1llp

ci).

tur c u ade '1; Z' pia,


cina da t~ m 1 n int.e.

cLucecu n.Leg
i absolv" de s

~ Orig_
<,

31

181
Scriso6re de 1 ~~erd rull Cost'
sept.lo che S igi ctre "H gi Ianu C. P i t~ Bucuret ii" 1 ur' iov n leg tun 2. cu numir~
sa C8 epi i.il'OP 1 averii z-poea tl,lluiTe dor n s manie Deo rece trebuie vf'indut
un 100 1 ac~stu1 ) re nevoie de actele respec ti yulu.i loc, e a re r.ls le.J
lu t V 811e Z panioti i 1e- _ IlS m
net, o sa. impJ:UIDntenite bani. cnes
tiune este f inc urc t i de cetl
roag s cuta in registlele rpo8 tu
lui Rus mani, pe core~e",,,
le de~in, pe
tr~
lmuri s1tu&~i _

Orig_

32

181
deverin~ datr de vt fuI Craept.ll .ciun i st n Ol~e nu din Gvneti
prin care se oblig s
entru 370 d 01 (din care 200 eu
vWt fului Vlcu), 1 termenul fix t de
ild rul oieritulu1, ei cer~nd
u vut b ni 1
me vul. neoeaarl; Ragi :r nu
d t
ei chez' sie, iar ei au semnat
pe n ru - i l'esp~ct oblig ti
Orig. , lb.rom,

33

33

1818

Scriio re de la Gh.ca~

no 01 ca-

se t.ll .trenH g1 I n
C.P. ~ fI' ii"l Crae
Bucuret i v ln leg~tur cu romisiunile fU u
te de Jivaov ci, c~ ~i de Nicolopo1
?'liloi de
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Model

-- 15 -Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Data

i locul

CUP

LXXV

rxsin,

:.\foii,,!

.'IIf.l.rLRHI!IS ICI:

de emitere

-1---

T-,~--3-----;~d-l-n-t-t-e~.~D-;..-m~-~-r~ie
~t-~-O-'V-i VS-~~-c-e
rost de c'.nele pentru CaIle l-e rugat
jde mai multe ori. Cnd va veni n ora
s ncaseze de
,Gh.Blcesc.u, va ncerc
In secete po11 .'
prezent ndu- i~
S02:'1.00 rec. c1tloerulul
Otet~le2nu.::ji
oron1nartl1 Clineacu
promis s le tril
mit" cpt de c,ur.....
nd poz-unc domneasc I
C." cere
u navoi . iJ:e trimite
o scrisobre de 1 Nico1' ohe , din p trie,
o altal
ide la S murcQ pentru Ianc~' Teohori~
I
Orig.

I
34

34

1818
Scrisoar~ d~ 1 Gh.Csr ianopo1
sept. 13, ctre nHagi. Ianu C. P. 5. frta ~1i n 1
ucureti Cll.'eiova prin c re i enun c l trl~
mite e Petruoa cu o- c.rut nchiria .
tit; s
1tea~c 7 groi c iiria, cc i I
el le-a dat m ei b ni de cheltuial.

Orig.

35 35

1818
sept.ll

Scriso re de 1 (clueerul
Const.
Br'
-c utre "Bagi 1 l1 C. 1) i fra)! tii"(la elaj.oval" n leg~_t~r cu sum
de 7000'de groi pe c~re le- expedi ~-o,
din c'are 6000 sunt pentru aohi tare
d 'toriei
ce o are judeul (Mehedinti/ 1
-1 napi t~rul dOID11eac" R nimont1 fsic, R
mond?), cci belzadeau
Costs~he Cara-

iloit

-,

i-

II

ge 1- somst(s-l chit, s fac o


P011t asupra g zdei jUdeu1Qi, mvdel~
I nicerul Ianit DArze nu, pe c re s o '
.tr~i t la B!J.o''''e ti 1 . (Gh.a- .rai no- I
polI; s-! S~ trim1~ rspuns (pentru'
confirr.are primirii/. Cell,a.l i 1000
de groi s -i~ i dest1natarii n oon- I
I
tu!" datoriei ce tre
1e s o rimeasc
Ca. 1/14 -

19rL -

1-11

020

. .,/.

-5----

16
Nr.

eri

Nr. de
inv.

LXXV

Dam

CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNIT.\II

Observaii

A1UIIVISTICE

--1-------

--------1
1
3

------~-------------------~----~--4

de 1

jude.
Orig.
I

36 36

1818

se t.12
(

Scriaoare
de 1 ~At naaie Mi1l - I
-nov. c t e "H gi 1 nu C. P. i fr tii f I
la Cr.aiova u rugmi ntea de
se oc upa!

de fini re cretei ce ae lucre z


pentru cheh i-bei, pentru
fi lucr ~
ta cum trebuie . Din br tele com nd ~
te de p fteJ'fendi al nostru" r\e.ntr
I ser i, u fost retinute tte cte
Isunt nec~s re, restu1
le trimite cpre
:a fi napolate negustorului de 1 care
u fost c ump te, prin interm diul
I
slugerulu~ Mihal che, cmr ul
tI

not cu

ce s ee ncuietori.

Orig.
37

37

Sc1'i80 re lui Ioan -G.Nicolo 01


opt.l), ctre "H gi 1 nue C. E. i fr ii1" 1
ucureti Craiova
ri
c re i
sigur
se 0o up de rezolv re
f ceriler
lor, de
~~te f.oou,-t, eVci i- cumpr t 1
Vleni
moie i construiete
colo
ovarn. Ince r s. recupereze cei
18.600 groi dator ti de pit rul st n1818.

ciu nc'" din 1816;


el t 1
i ~a cminr 1 Chir! c,
oi
mie to te actele
'o re .Le re n
V
gtur cu pit rul, po te v r rezolv
colo problem ; dac" nu)va trebui a'"
primeaa " de 1 e o mputernic ira c
s.l cloneze n judec t aici. In le
gVtur u St vr1 s-a pro la un rbitr j t fr" s se m 1 ce r "depozit"
sau g r nt. Sper s'"obtin LE-rend;;

huzmeturilor i
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Model 1

lctuit

ehi

- 17 -

LxxV

.--~----~------~~~~~~--------=----~~--~----'---Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Dab

i locul
de emitent

eUPRI 'SUL l ',;t,

'fi' A Hl\ IS !CE

-1---------

------'--I~-----.--.--.""-1

---f-----------

1
I

s L dorln:.s' ia jumt::.te
din
~ (...erii;
dac ei u.Ol"'eac s

tov:'~r7l .,
.--:lpi.t51il ...

te i ."uzuretlll?ile
ain Olteni.
...vor: V'<'& '" :",;jo~i" t pe DirJjl {;rl1chc
f e lu

:::-.."G:11.: . , o r0
t .f.1ul de

e:
~ .~..f. f";;1

fr

m-d npl"umu- I

nu i-a

25.coo {le gr(.ll~i, ci dOS1'


ii

t'l'.cvo, pe, cars


,
'.:!."'"

cu.I'~n~ ~ S...mbl'1cat c

Jri

.ogof~,t;

tat 8cezc-t;i

 fo. '''''0
V
.

.e
~ e. s;
J.o",-;
'"

.ce s ...if;l4.i n cl.U'{~

VI,;
e:

'a...
.:
'-

lit..,s. wL.
.t

.

~ 0.

('J ~

t...l. abO>

l1t:. st 1. c mtu:icfo <.h:tQU a p::'.Illit vreuifl


'ttJ

.

r-aspuns

.,

OI;'

~L.n IanJ.[l

h z-na esmens

t=s:imis. Deo ,:i.e~b nu i-

A.

,.

.l..e Ve.-J.1-Ilfj

'

_.egRttU~n

~(!

chit

q,

c .re

l..n

il-a

tpn

acum dflt :r'i'~ lui :jtt;fancchs ~~eeainezV,


no&ste -( grlbi
5~'e
r8g~ o pol1tl
I
'de 20 o de; E' ~i, a.ne t scor tarul,
10!\ (Car ic.nopol~s remi ~~ deoe md t
aceast Sl~. Peste o lun fiia
sa CaI
t!.nco se v c s ....
tori ,ou 1hc01 oh~(f1ul
L

.A

I lui

Hegi It~nu/.

~,e tril111te C sCl"'1soDre


lui Dima
;.s.. 1;'.t ~a~is de d 'toria ca s
c imoc ~ ~lO~ d~ groi

(aspJ.t pl~s

~b&nd~).

OTig.
)8

38

rere

Scrisoare

de 1 G4.CesGg1rog1u
ug..3, Ic~i;:~G!'Hasi Ionll C.P. ;-1 fr.u"'1" 1
Bucure~ti'Crf;iova
pr':r.!. care le o(lnf:ll'mn primire
r.Ii:f..ne;tulu.:1 CoU g b~ni, din care 'o
rte el.'
1 s: It i a tire 'oui t -l schimbe, decl 'T oare
total. treout .n
loont este "de :. SI' de grofi de _ "p I
I pdt;eu ~i f.oardiUt. J c1.in Vienfi G primi t
Idou poli.e cu suna de 3880;35 gr-o

"eu ..

pe car-e
Dup,
Cd 1 1 -

19se -

1'<1

.\10111'1 ,

le

\.; '"z.ncas a pe s te )1 de zile_


1
nc ....3to1. pah rnicul

./t

- 1 Nr.

Nr. de

crt,

Inv.

-1-

---'2-

II

Data
i locul

CUPRINSUL

LXXV

UNITAII

Model t

Observaii

A HIVI5TICE

de err itere

--3--

--------------------1-------

5
--,

lanl se va interes ~n legtur" CU


I ro aeulBaldovin.tilo
, c r se l.nec i.ne z cu moi C mpeni
lui "Niltqn!- A c .it t doi . polit , de 7700 de:
roi ( ioel oh)
1 3000 d groi(H-1
1 1 nu ). D~p" ce v m 1 inc~s
nlt.1
ani de 1 poll,
va chit
i el
.'
I
133,30 groi dotnr ti vlstler~l 1
u. Va :"1\'" ,(U~. p h r leului Br~.iloi cele dou ro nete ls t -de rend
ul .
pest 1 ,
ateste ~ih loglu. ~o t niI

jtor1i deeed tului C richlrog1u u promi


b vor ohit b nii d tor i sto1nicu-1
liul Iacov ~he i tunel ~rd rul Poli~r nie v pute( s~l retr g g r ti
A

~06t

,I

~ f3o.~

Orig.

~U)\,~~

1818

Scriso re de ~ P(olihroni
C.P.
"H gi 1 nu i fr ii" 1 Cr ioe t.l)
i legtur cu mo~ii1
Pi tr
i
atu, entru c re fi gi I nu
diacu.
t cu "b icoatt~ in sper
c
lucru
11e se vor r nj n f vo re lor
,. ronic"
fost vana t, iar Se rl t I
fost f~ ut medelnicer; sp r~ s terfine cAt mai repe e i
t nie!re mo
iilo lor (Sl tio ra) i v nu 1 ce
ii m 1 mult de 10 pa le 1 stnjen , ;de,
eme e trebuie msur t' i.moia S
Ple ol ne
pentru
ved
art~ re fiec re. S~ nu-l 1 s pe "ci oiul" .Brt~ nu pn'" nu ~ltet
z-u
dure. S-1 Oblig P z'lgr v 1
e lis vin. s termin
ic S-i tri~i dul m pentru r
ilicul su. Prin .:i
~icolopol
f cere
cu "ies", i l' "iot-

39 39

.*"

1998 -

I-a 020

Cd. 1/14 -

..

~
"

,1\.

- 19 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

LXXV

fu ,,1 l

Dau
i locul

eUPHI.'~UL

"1\1

I! :'iRHf\'IS'It1 'E

de emitere

---1 --~- ~ ------1;--

1-

ceat i nu sooi ie
hines"le v d
lor. R1zui- cerut e~l jute o s-i
inu copiii 1 invvtur~; nu tie oe I
s-i rVspund"',po te 11 dU el un sf t.
I
Orig. f'.Ll\.ub~ cru:y~ i p~~WSL
~~i

40 40

c.tA.~'\v-.iL

iV\~

Soriso re de 1 ~ te e Jiv
1818
sept.12, "lmt.raiter"(s1o) 1 1 z ret c"'tre "H
gi I nu C. P. i ir ii. 1 Cr iov 0111
Orov
rugminte de .1 pr4.mi pe- fi 1 u- del
17 ni c s"-i f o" ucenici 1 c s
oomerci l~. timp de doi ni; nu pretinde imbrie, oi s~i d
do r mno re
i Inbrc;-'mint cest tie s sorie I
i grecete i nemete.
Orig.

-1

41

41

Scriso re dela Const.Dimitriu


1818
ni) c "'tre"H gi Ianu C. P. i ,
a t.14, St.lJ;'lol.
Cerne i fr ~iitl1 Cr iov prin oare i nun~
c
fost obligat s le trag o po11 ~~
de 3000 de groi, pentru o r s dis- I
cute ou cluoerul Nic 1 e Glogove nu,
~spr vnic 1 jUdetului (Tg.Jiu), deo -,
r ce el nu spre
inelege cu r spec-I'
tiv~l. Pentr Il t s- to mit cu ungu,
renii de 1
ov ci, 1 56"de p r le
(00 u /; tat n~ cAt i cun ii
I lui Cociu l concurea z 1
ohizi io- I
n re untului. Le
imite m i multe'
buc"i de
v 1 (greutate tot l~, II
140,350 00 le); fo rte greu le procu-;
r
deo rea nu e te n re1 ii bune I
U z poiul ~e plas/, oare eate extre~
de violent. S ofere o"'tevsbuo ti de
o osval erd rulul D.Am n i lui n 1h li Gog, m g zioneru1 oestul. S"'-1
I

'-

I
Ce, 1,B

: 98 -

l-a 020

./.

~b

-vau
5

20
Nr.
crt.

--

Nr. de
inv,

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITA II

LXXV

Observatii

A1tHIVISTICIi:

--1-------

---- -----~I-----------------2
3
I
1-----

Itrimit

nscrisuril
naces re pe c re I
Is~ le rezinte iapr vnioilor.de la jud tele VAlcea i Gorj c s po ti str"
untul i do aoolo. Ii
tu1umurl ou brnz; o.parue eU o de
c p ch
1 diferit p rao n
Orig.
I

42

42

1818
Insemnare
(eardarului
PolihrO
se t.14 ni
cu z h relel
di c re nu S.1
I
Ilu t di j ,de 1 mo ii le "de jos".
ICiI1~ni: 120 chile dat gr ....
u, 2 chile,
i
17 o le de orz.-, 1 i. jumt t
hile d
ovz; l Damur: 9 chile i 5oc le or~,
o ir~ de p ie; l Zvol i B blci:787I
i j
te trne de orumb c re nu
sunt dijmuite etc.
Cone
t.
.
1818
Scriso re de 1
t n ai
Mill no
sept.14 ctre H gi I nu ,1 Cr io~~ cu'ru v.
intea de
trimita stolniculul, 1
Jiu, lUtur tul m otup. Dor
ce p
ar nevoi-a de nite lm i s-i trim i multe,
rin s lugerul ~ih
che , c e vr--a ~ul de 1 po..te.
Orig.
i

C.P.'!

43 43

44 44

181-8 .
e t.14,
Porece

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Model I

--

- - 2'1Nr.
crt,

Nr. de
inv.
.2

45 45

Dau
J

locul

UPRI SUL L. I!T U

de emitere

RHI\'IS'YICr.:

----------

Scrisoare de 1 ,Gh.Cahflinopol c~
1818
I
nH gi Ianu C.P. i fr tii" la CraI se t.14,
B cure ti ova ri care i anun c, n afar
e cele dou poli ~ trimisa de' "P p eu i So rdi",
mai 'inc s t inc un
rimit de 1 "Fr tii Culog1u" .3225
ltp,J. de la "Anast sie Ros u
- 663,35 gro i. - fost nemai remlt b nli~lul ~tefatO che Mesinezl, deo l'cce cest le tr~
ese dej o poli; cmin rul Clinescu
nu a reuit s obin nc orunca dom-I
ne sc"ce-iintereee
z. iol st.Jlvco"!'

I
ici nu
reuit s fac imic 1n pri-I
int m g ziai. Paharnicv.lSa r1 t l
o g s-i trimit cervi, a~rn ti i
uchi fumat.
Orige i copie i ser t 1
Y

1818
Inscrisul lui Ion de 1
o du.... ~ iut
sept.15 lui, Mitrio Vr noe, Iov Uurelu i I
I
St
(?) a re ee ngaje z" sY rep re mo r lui Const.Nicol u, de la ~indillt , de la V du Timpii (sic), aU 16 I
de t Ieri e an pentru fiec re; ei sunt
oblig ti s~ plVte sc pentru: fuse,
roi, refute i alte p~ ti din lemn
le morii; restul il v pl~ti Const ntin.
rtori (o
IIi "rimichiros").
Orig., lb.rom.

46 46

47

47

Scrisoare de 1 An st sie loaonu


1818
se t.15, Coniar1 ct.re "Hagi.lanu C. P. i fra-I
a rin care' i confirm
Const n- i!" 1 Cr 10.
Itinopol pred re scrisorii adresate( lui H gi
ust f care
promis c~ se v ocupa
e olle lor (aduse pentru v~nz r~; a

'--~~--~--------~----------~---Cd. li14 -

19!i1S -

1- 020

...
22 LXXV
Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.
--2-

Data
CUPRINSUL

i Jocul
de emitere

--

UNIT AII

---/-----------------3
I

Observaii

MtHIVISTICE

--

------5

sosit i. Petc'u, ns nsotit de un bul


gar; anul aeata carne c m lip e~e
de pe piatK. Cei 30.000 de groi au
june la H gi Nicola H gi Gheorghiu di
Tenedos i emite~tul a respectat n 0F-m 1 indio iil lui Hagi Ianu; u prlm ocazie le v trimite cQpiil cerut
i poli
de 1 .sum -de.m isus,
chit t.
Orig.
I

48 48

Cd. 1/14 -

1998 -

Model I

Rezoluti domnitorului
ii no~
sept.3- mAneti. 10 n Gheorghiu C rage v-avod,
c urm re a cercetrii ntreprins6 de
veI logofVtul de.T r de SUB i toc
miriit
for lei; 1 jalb adre tU d
cmin rul 1 ncu Cl$linesou.,epitropul
m-rii Sf.S iridon ~ou. Acest din urm
e plnge c m-re nu-i o te dob di dreptul oordat chiar de domnivOI i
i anume n trei 1 " petelul.di
bliI m-rii ce se fl~_din 010 de
Olt;(judec re vinovatilor 1 -Divanul
~Crsiov i nu s po te f c~, deo rece
hrisovul domneso ce contine respectir~c mandaz-e este de ppa entru o 1
ta judeca~, 1 Ruii de V~de,
celo
din C P<
i. Se cere s se
dia ozi ie n sensul oelor rt te
1n inte.
,~
Porunc domnitorului
r ge
e
dres tu biv ve I ostelniculu1 Luc
Argh1ro 01, pentru
pune n aplioare
n for u ntocmit de veI logof~tul
de
r
de SusIn oe st n for se
este dispoziti
1818

l-a 020

.1.

-- 23-Nr.
crt.

Nr. de
inv.

LYJCV

Data
~i locul
de emitere

CUPHI SUI. U. 'IY. 'fI! .\RHIY!S ICi

,hriaovul aflat momentan la Ruii de V de pentru jlldocata3 oelor din ~~lr i:


'1 aJ se rosp c te obiceiul vech de se I
par-cepe ta,x de 1 ban din trei SBU 1 i
pete din trei - vechea vam domne se
de la cei o ,re pesouieso n_b.lile
d
d:i.ncolo de Olt din ud.Romanatl, Dolj
Mehedint (ou nvod, mreaj, cotee
sau n lt ~od), ier stpni! mo~iilo
~
s-i i zeciu la.~Tot dup~ vechiul
"
ob!ce!, nv darii vor priMi b ni ca s
i ia sfo r enr~ nvoaJ~ de 1 08_meni! m- li; pentru dob ~? acestor
bani. vor lllcre o zi de c Iac ou. nvoa
dele pentru m-re. Ispr~vnieii
jUdeelor
I
s iba grij s se pstreze aceste obiceiuri.
Ori ., lb. rom.i lb.gre8c{j~1~1).
(

49

49

181
se t.15
I rgu

:Jiu!

Scrisoare de J (i pr y~ioii judeulu1t, Nicol e Qlogoveanu i Consta I


M c r "H gj. Janu C.P.~i fr tiii'
prin eare l ro g s seoe te o amgn re
prezent'" ii pit rulni st neiu n'
legtur cu diferen _ul_dintre ei, c aci,
I
est",_ ocupa t cu muncI le cmpului (OUlesul viei i al porumb~lu1); fiii aoest 1iS n~-l pot ajut , deoarece
fao demers
i
Is obtin func ti de zapc.u de le alu'oerul tafnesau, ne s nu moar de
e
110 me". IZP;f vnip11 garanteaz pentru
.lprezent re lui Stanciu in luna oo rcm.
brle .
Orlg.

50

50

1818

Ol.s rvali

----1--I
-

lode!

wcrisoare de la Const.Dim~triu
oomisionaru/
lui Hegi Ianu,
I

.1.

5-,

-- 24

I
~ __~:~_I_d_e_e_mitere _______
Nr.

Nr. de

Data
i locul

CUPRINSUL

1JNITII

LXXV

Observath

Al'tHIVISTICE

----,

---1-------

.!

ctre

marele

etolnic
Ioan Lahov 1'i,
iepr vnioul jUdetului Vlce , cu rug
minte
de
tI'imi te 1 v"tuia p1aiu1.1
i
Horezu dispoziia
domne ac refel""itos
re 1 c01ect re untului i o not ca
aY-i de c~i b i re rev ie pentru i
atrAngere
ce tui ; r'eturn-rea sumea
se tv f ce ~ rin poli ~f 'e o re o ve '

p1~ti H gi 1 na, an va d_ dispoziftl


tie de8~in t rul. ueo rece de ioi, d
1 vVtVie, ntre timp s- u trimis 0010 2000 de groi,
s-i expedieze n poi i s sorie epist;tului El-i romi I
t in tot 1 35ao de groi.
Orig.

51 51

la Polihroni C.P.
'sept.l6 cUtre "Bagi Ianu':1 i~fr ~iitl la
v
v n legtur cu d toria lui BrUt a
sa i-a chite.
nu, pe o re~l~liga
Ct privete contr atul'cu Brnvov~anu, el Il i- luat iciod+\l oblig
~1 s he t r-n ae's moiile pe chelt
ils'
; n ace ab sens va rspunde b
( n~lui i"i va trimite lu1 Hagi !anu
scriso rea c s o semneae- D c made ..
nioerul Sca~l t e v apu~a s la m
SO re. (Sl"tlb r i Srb~) i s le
f c hot rnio , s~-l 1 ea e-i f c
masari.
poi vo~ dis ut Dorete f.
mult
f c schimbul de'moii (Urzi.
cu~ cu Voineasa); pe ntn-u Voinesa
ar
pute vorbi el person 1 auagumenal,
oferind 7...
8 groi 1 .stnjen. Ar fi b ne s poa n.chei facere cu Dum a
v ~rimite i un om 1 It16z, ca sa
v d dac poate lua pieile de c pra 1
1818

Soriso r

de

Cd. i/14 -

i998 -

I-a 020

.1

Model J

- 25-."

LXXV
Nr.
crt.

Nr. de
Inv,

~lutlt' I I

Dau

i Jocul

eUPRI.

SUI. l. 1 ATIt ARHl

lS'JIlL'F

de emitere
3

- -1

------j------

un pret uonv nabil. rineolo d Olt u


p~r!lt din nou i 1i f o de c pc hoii,
oare 1. jef

ie. o p

1men1; cei

din

Greoi ~

flet la timp i e- u go~ns


noaptea b~i ;i:1o de l' Br"nt::oveni.,
Il vrut
s ee due i la conaeut lor
de la Brnooven1, dar cu aflat c est
pzit de un B!'variit. -In alt~ larte au
jefuit pe nite oieri 1 pe nite ueguotort c re veneau de la RAureni,
lUndu le vr o 6, o de groi.(scriere

re ferir"\. la pez s a ne ce
t. nume fe.se:):c
, B31oli .. etc,).
Orig.
luz! v"),

52

52

1818

o~r"

Scriaoare de la !.Gh.Nico'o 01

sept.16J~1ire
UH &1 1 nu C.P. l. fr
-11'\ 1 .
Bucure t r Cr iov :;lrin c re i anunte: c ma,
I
.
lm!llt i- trimis
o acz-Lnoaz-e _ntru Dl-i
mu N'col u, ~p care expedLEs sceluie i
un z p1E i o .crisoar~ pentr e puto I
nr.:sc,8 4185 groi ("'pit.~1t.11 i dob"u-I
da a ere nt ) ne 10 c
c.nmul l!rghi:ro-i
pol. 1~ 9J1- rest! tu _ ' Li H gi I l'lU.
II! luat. not de. cele scria' n 1 g"'tU!~~i

d~"1
I

cu pah rnic~l <Nicolae/,. ' u1 logoft


lu ... Bri1"l" c rJlitL i ....
a d t n ai 4000
de groi, oci Fltat
VLJ.t nev ie. A'i'B!
ICUJ1'l l-a
rugat, i expe d z za isul de
I

18.500 de gro~i 1 1t~rului St nelu


1

1 dov d

de 1

Cp..im"

amie. S
i f c

root de 50 ocaI de caec v 1


uri: '.pentru "muaiu" P_ni.
Orig.

l'g

19S_ -

l-a 02\.1

Itfxr'"

g-1

. xxv
Nr.

Data

Nr. de
inv.

crt,

CUPRINSUL

)i locul
d emitere

UNITAII

-1__________
.__

-1-1--2 ---3-.
53 53

I11818

II

sept.16,
ucureti

Observatii

A ,HIVI5TICE

------..,,;.4__

---1-----_-

de la Io 1 1.[08 l' (ies


aar-e "i8t1e~ c~Lre ..gi !Dt1JV\.; (o c)
Costa P tru i fr3 tii n - C:ca10if itl
legatur C u lictlidarea scco ee .Lii po telnl
lui Lacache, pentru. o -e a prim1t
Scriso8i'e

l
I

5387 d

groi, dec~ dest1natar~1


a.1
6 gr ~1 (suta de ocalel
8
re i nu 7, ~care e te. pre ~ul of eial,

de h trul

lui H gl Ianu fac~ o oonceai


Oi de dat ao~e t
( Sorisoare ol"'turat"" s
de
Igerulu1 ihalsch
pentru. a o expe c
. Vidi

lui

I
I

Pa lu.

OI' g .

54 54

1818

Scris~ r de 1 Sterie HriatuJu1u


serd r'1 clihron1e 1 I ue~t1
ou dato_i11~ reo~ nue (pe
de str ....
ns de - lc1), 500 da
r ch u,~itbanioL d 1 z
.....
ao, ~na'
u ore d....
e ca oomon~k. o rea
titui pre' m.l1ti din sumele rea cei:-' e;
unii i oferi t must i..tl loc u ba .1i Loz
l~ii
u i nu dat n 4C~ Deoaroo~ pro-,
f,

de ~t::,uguri este
1 b grij Ci fa il rost
t
rte).- 1000 2000t de
. chideze i d-nor':' fs'
W

f. al

b, 85
..le v1.n ~L4
ve dz-e , S 11-

do Io n C&t~8

bog Lu-

Orig.
55 55

181
e t.17

Scris o re de 1 Gh~rt1gnoa "11 re-zeenul"" c't;ru H' i lan


C.{P. ~a Crai
an legtur cu Jif~rendul dintr
1
'i 1 aui torii
de p mo ia Ie de
are
nu vo s-i f c zi le de c ...nc~ n
onformit te cu nei e dispoziii; acei

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

-a 020

./.

- 2!l -

.I

Data

NI'.
crt.

NI'. de
inv.

de emitere

CUPRI SUL U. '1.

i locul

rIT ARHIVIS<JICE

-1
-----,----vr

vea ti le

ee

bio luz'!)

n o

m-

zolve che

a te mi
hit

ne ,~

le Vt'"ur ou n I
1). l nun ...
1

c zute.
tlll
:.c:"l.

ut

:L'C

de

( a:r
1818\
t.l

57

e e

pe pi ri.

cu o r ot r

57

roi-

de-la

56

56

~ ri o re a

1 Gh.~ r

al ve

ti).

i nopol

1 fr ~11" 1
ueur tibr~1 v), lin-caro ~i nI.111c1nscrlisurile 11.11 Ionla i :9imitrie Pleol -1
nu u sunt de gsit,deo rece cmin ru1!
. . Chiri c nu.i
duce minte s le fi prl
mit. Nicolopol
expe
t dej
destint ru1ui z pisulde
18.500 de groi
l!
c"t

n,', gi I

nl.l O...ti.
v

---',

c.

114 -

193f -

I-

1)20

I
--'--

-, 28 Nr.

<:rt
-'-1

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emtere

CUPRINSUL

=:': --3 -,~I-.~-

U:-nTAII

LXXV

A:tHIVI~TICE

Observa ~ii

-----------------4

~--------------------~---------

~itarului St nciu i un nscrs ref r


tor 1 ainetuxile moiilor;
fin t
destin vorniculu~ S murro ne ill de 5387 de groi
,de 54 ,36 gro~j., un g lben
li sIt t 6 p r' le aste g10
galb a. Le 1
ro ne~ul de 1366,27
groi
otig t un.ba d 11,10 gro 1;
I
la an~ioill
s zu
la cursul
. "3
-1
r 1 a galben
reyniS marelui logo.,.
,u~itr ahe Erilol 400 de g lbeni,
Icd.ci.t'v 1- ceru.t;
lte pl i. D 1
CilCO n
Eleaoo nu a ro 1 apuc t s i
Ioel 6000 de groi, c~ i ce st 1tir s poli~ rimitnd-o
la marel
ft Bellu. SV_i scrie d c po te s re
.it 4000 de.gro~l fos ului vtaf de 1
'Jlm" ami , cci 1 qere s iachl te
1 I1 1
a dece da.t . i urme z a s&. a scoat
1 meea ti lucrlll'ile a estul
; s-! oomu
t

"

n ce dac au cev,

C:" la t de 1
cea t
nucela lui e~te Topor . Scrdarul Poli
-'~nle i-~ d
lnstruc~iun1 n legtu-,
~. cu. arenda moie lQr ~de !c1tt, c
ii e una c .este
a 7CJO gro i.~
~ panlii ofer 5 ~ 6 par le ro 1 mult
1 oi), . Sti6 pre ~ul ofici 1. cursul
onedelor .. g oenu veuctio - 10 p r
le b ,- Uap;,.'tet.1 i oltludezi - 6,
1 s~u 2 p&r 10, cro~t le
5, direc11i - 3 2 par le.
i

Orig.
1818
se t.19

58 58

Scriso re de 1a-Polihronie
tre

J.998 -

I-a 020

C.P.

"H gl Ianu i fr ii tt.l


Cr 10rin c re l nun c i trimite
V

Cd. 1/14 -

Model t

..

- - 2
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data
~i locul
de emiters

CUPRINSUL U 'I ATI!

--"'---

LXXV

--+1- -~~----:-c.>-cr-i-8-0-~r..-c"--ce

RHIVIS'IJCE

-----4- --------

. !{jd~1 ,

-- -

--1

trebt i- expediat:-~-- .,

-1---

lui <E~finec~e n~). dupv ce o v

emns
i ~l ro~g 8r nu fact nicI o ~od1five intlni
pez-aona L cu
deatiA
l~I.!l.tlr.Chd:!tiune Sc rlat
El se 00 cpe de hor':.'nioii
(Srba. pent u
0:'::::'2 fI._ . ~t;1.. -.' 1 t nt trl i S Itio ra.
pe ~l.tl"'L~C91~C 'e tre i)ld s'" plateasc cei
o 're cu. t <.: \ ca - .)" Pentru ~ schimba
n-:(;~Jit (i.....
Z.1eutG( o--::-amai bl,:.n~este
~iJrcif.., ~N.l~ nu ~tie cucu s aranjeze

,r

?...

1. rc-tlul'U.

.b.

,.

pi(iIc

<:S l'a

de

lenteaz~,

voxneasa

,~

M.' l1.o:!is' sa ms""

1a

<le la ,rizohtor,
dac
Dlmitr aha s 1 ia p oele
I

1-

I
59 59

'gsete uect ~n o uri. te ~icv; Nicolcea de 1t< r:dtL:.ne


pZ'omie s~-i tri~iti 100 de cce_e. A reuit sI se sus@
tI'eg~ <lfl _El pleta im}:ozitulu pentru
~ d_c cel! C rrik"15! de "@trainl" pe
crrc 1~ p.r~ tici; tt~
aranj t cu
;neCelri',e""L'..l
Cl'.i ,,:c. ICoofeaVIl) s fie
eev.tii c:!,"c1r! ~~ e i fie trimite. i
I o POI L.l~C :r.. r ce("'t ee ns , c ;:'t:.....
e z pe ii.,
Pc'(' t: f: r. dea 1. 400 ue groi arend
I
P . cJ.trr. D1C' Q!.~ cor-ne . ro-rii C luiU,
j
nVItai a o ia n f:Lend. Sa-:!. trimit'
50 de dr'a lU< el
tsrJl ti (fire argintili
I{E~at:.. ei:;:rii) cn":'entf,ncu--ge
dup prob
I . T:.f.'iF. 5.,. !:'.Uf l 'i C -:> \TE, C ~i limbi.,

Cr'lg

I~818

Sorisoare de la tIP p teos i Sca~.


~ept.20,
diU" ctre "H gi Ianu C.P. i fratiiq
Sri1 ~echi,~
Craov n legtur cu omenzile
ien
ex di te da aic1 (filige
a) i lichi~
darea socotelilor
pentru ele. Au luat'
I

.----~------------~~.--~.----------~~-~----------------~-------ce
..
1'1

~ 1-

- - 30- ...
LXXV

Model 1

Data

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

t::>I'IT.\II

A1tHIVISTICE

--------------------~I4

not c Zotu, Dimitrie C r iancpol il


vrul lor, m delnioerul Ld che, v r
pl c n curnd n ti tri '. Pieile ( e
vit) au ntr- ev
cut re, n mame
tul ,de f , pe pi de aici, an
CF.l.t
aufctt bine c au 8'Jhizi1;iont
mult marf n so ia~i ~icola I.Dum, ba; .preturile
sunt urmto rele: n lak~ "
1
4 1I2 - 6 1/2 floriai /buc4 'V, i r tto~r
...
.
i ?, cu ~-12 1/2 florini (bUC t /. ,
1 pi
s 1b grij ca pieile s f e bine pr, .
~
lucr te i p~tr t i s fie trimisa I
! 1 tim ul p trivit: m i 1ntl
rdov
nele "grele"~o ertld~ in iulie i
poi c eLe 1 l te l c .re sunt "m 1 uo re"
(n august ~ u se tembrie); piei sosi
qin lte regiuni le Turciei sunt des
ns cele m i ,caut te sunt cele "v 1
hiu tt _ Ar fi foarte bine d c H gi Hr
tu i C 1 191, (care vor s duc
1 ti fel de m rf/, s se inele g
ei, pentru e nimeni s nu m i ib
cest rticol pe 1 U, 1 vnz re,( f r de cei tr it. L~na p c re u str -o
o pot pVstr Pn~ 1 primav r, c
po t l1chida ce mai u lei de vAnz
re._Deo~rece pleulnu sta oonven bi ,
l-au trimis p~ u cbmision r
J3 vari Q. sa g se aac clienti, de o
rece SU. mai procedat i lt dat n
felul cest d r n1c~ 0010 nu unt
pre ridio t : 50 de f10
preturi
rin! {sut de unttrcea fina i 42-44
0010
florini oe mijlocie; au trimis
t
'
oei 6 s oi eU ln mijlooie i 10
cu
,
ln fin. Pe pi t de ioi /oomision ;,u17 firma "Fr tii Pos to 1 o ') VA
(

-"

..

nl

Cei. !/14

1998 -

l-a 020

./-

31 Nr.

Nr. de

crt.

inv,

Data
i loeul

--

---'-_._-~---~

.-

Idut .Un fin

lui

I
I

-1--

-_._-

nas af.e Dud do r


....

oU 46 f10rini.sut ,~de un~i/. ioi lAn


trimis le il no u s- ~ndu.
o cnr
It n piei1 de1 pure nu sun o"'utte;
pi ta este pli, de ro rfw r e so, oe
se vinde u 10 de florini
~.sut (de buc "iI, . ncAt ~(1 ( nu11 nu va
i
duo n eni stfe1 de m rf~, 1 c re I
pierd.. riIe u foet de 30%; deci ei pot
pr g"ti a tru 1
nul cest
rf t I
Id oarece ch'ltui 11e s- u ridic (t 1
100 da f10rini, nioi p chin nu m"i
/ re ou re
pi . Cursul on d lor
d .hrti
eta fluotu ot: 231% flor1ni!
"forte' , pen ru Bucureti: 121 p r 1 ,1
'(
I
,pentru Co stan i opo-1...
_127 1/2 "cu pot
racut, d 1 SefeS", d r se p re
o v
ju
1 12.4de p r 1 e
I
Orig.; doc.rupt .n p rte da SUSI
( scrisului).
I

1-

I
I

60

Scriso re de 1
stisie PeGhi-'
1818
sept.20, nu ctr H gi 1 nu C.P. 1 C:r iov
I
fintetl rin
re i tr n mite ve i n 1eg"'tu~
r cu TU ele din p trie. d o zece
I
r mit o scri~o. re de la
ntu; dln pvl
o e, nepo t .~mitentu1ul, Sm gdit ,
oastori
ou v" 1 lui. H e gi I nu ,
lHristOslUl aeo1
d c dat. La se mne1i
u murit
cium 26(~e p~rso ne. D o~
m i rimet i el ve~ti, s 1 le oom~
.nie ot ro i repede.
I
I
Orig.
I

60

61

61

11818
I
sept.20

-.

:'A

..

C t stih

g'"

u rinze d
o oru1 e1
01 e i" de 1 c re a- u str
1665~
A

Ce l/g

19se -

I-a 020

.\l~deJ

UPRI 'SUL U.Tllf' TU ARHI\ rSljIln:

de emitere

LXXV

-- 32

LXXV

Model 1

--~----~----~------------'------------~------~--------Nr.
crt,

Nr. de
inv.

---- ----

Data
i locul
de emite-re

------_.

CUPRINSUL

,--I

~----~

--~----~----~---------3

UNIT AII

Observat ii

MtHIVISTICE

edre de vin d n o re m-re g roe (sio)


rimi 296,17
1 ri', milele vlnridio 2 b ni de v dr"; dl n a u-fo t ei uti 25,25 t Ieri entr~
tu
odurllor,r, in con! rm! t te o I
e
. rii
g feii.
Orig., 1 .ro AnV.

62

62

18 8
S ri O re de 1 Conat.Breilo! 0"''''1
a t. 1, Itr
H;.,J~i 1
C.P:' rin o e i d'" I
cerne~4e
tire-o lam il-g
v pleo din t i
J ins" C r
u oimis (sio )rrun:- e n
I
.fu ci"
c re o re. - i tir
mi
I
mul iri pentru s
d 6000 de groil
d t ao~iel
1, Elenoo, i r oe t
remis~o 1
oureti, n co tul judetului; e v . tr"'dui
'" n oi z
OA
mai rep de b 1.
Orig.

f"

63 63

E vIu 10 nnu
Scriso
de l
ae-t;.22, tire ttH gi 1 nu
i fr l1t 1
rimit>
iov prin' re i o firm
Vi 1
a
i d
00 e gro i de 1 evreii
l H im Levi, deci s" s d b
p ul
ee lor li tr 8 o
swm respect v
upr lui
1818

b , de'

de 1

co-I
.1

lnt ri

r1 ~e l 1 a , H s n- g
Or g.; nisip uriu ( entru use t

erne 1 ).
+

64

64

1818
S riso r de 1 Evst tie H gi Disep .23, mitriu c"tre H g! 1 nu C.P. I Cr-

Vr

.1.

- 33 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

--2.

LXXV

Data
i locul

CUPRL 'SUl:.

de emitere

~ 1 \ II AJUIlVlS'P!eE

--_

----1--------3

.._._------5

1
iov prin o re l nu o
terminat
toome 1 ou "ag de aioi i u fixat
reul de 23- 1/2 gro i 1 pieile "oepi~
.'o.i"
i 14 gro 1- 1 . "ul ki ";
le
I
300 de tur le, 15 lucrtori i 3 rvL
1ii; 600 da tur le i- u rma lui Atansaie. Deo rece re nevoie de bani,~,s
trim1t 1 R hov 60 o de gr i, co tu~
ieilor,
chi r 10.000 o s~ ib OI
rezerv , cnci v veniomu~ su sV_i i r
Orig..-

65

Soriso re

la Gh.M .....
escu e tre
ept.23t(
gi I
C.P. 1 Cr iov / in legtur~ u r minte
cestui din ~m~
'de -1 umi e .Alecu n locul lui Ne(.gr nu, 1 Ji1turu(?) de Jo t c e te
im osibi1 deoa md tU SU f C
cest lu.
oru. iool cha B s eov (Pe cov?)
fost
it z pelu 1 plss Deger ti. i urs~~ 1-i fu cti n primire. Cu
eforturile sale u 1- putut depe etr r s - i chit d tori
re chlmbe zapisul, c o I nu;
re de unde sV i b i. C i doi <scute~nici! de 1 m-ee Secu nu vor m i fi I
~omati de~z p ii (s-i ohi e obligatiile. Scris~ relturet'"' trebuie
's j g ne par t 1 Nicop 1
.Orig.,
1820

65

de

0-

Id

cu litere.

Cd,

1 'I<; -

199~ -

. lod~1

l-a 020

1cL din gre e 1;


prost; oifrele sunt scrise

-")4 Nr.
~rt.

Nr. de
inv.

66

CUPRI 'SUL

1: -!'TAII

4~

Obs ervn ti i

A1tHIVISTICE

Scriso re de 1 S muil "bistrle


aept.24, ul" oltre......."H gi 1 nu 'C.P. i fr tii"
Bl trit 1 Cr i v 7 oerAndu"i af tu~ la o r
din oele doa m-rii a. r antet S dO-1
v
u.Bistrlt;
1 r
s rmn
1 S dov,
i
les oa. d t n ren I
d moille cestei lui Gh orghe. Sa 1
,disou.te i ou vorn1c al S mure , o 1,
cum el ple ca. spre Ba qreti; s" 00-'
--....
"
I mun10e lui ~h.C r 1 no oII
s-1 mprumute 1000 de gro 1~
Orig.
1818

67

67

1818
sept.24,

ucure ti

criso re da la Gh.Carai nO",ot


tre "H gi Inu C.P. i fr tiit 1
iov prin c re i anun e
remis
10.560 de groi m relul logoft tef
Bellu, dea rece
insistat s i se pl ~e aol dobnd n b nii da or ti d f rm". i r ~itro olitulu1t de IeI' olia
266 gro i, milele m-rii Seg roe A
primit 2.500 de groi de 1 tef n etgn1 co ul lui H g1 Omeroglu, ~
1 ordinul d ti de "C.Sin nis i o omp<,,
Scriso re de 1 Cons
tin (N. trul
nmn -o lui N!oolo 01. S- du p ~
onal 1 moi lui Gh.Blte nu, c s
datori ,ns~
c&lq
oerut
o. no v mna "Bistri e nul' VI'
discut p reon 1 cu ei ~n legVtura.
cu Vpitniile olucerul i Solomo
Orig_
V

1818

sept.25

Cd. 1/14 -

1998 -

Model 1

Data

i locul
de emitere

~--1-+==-~2-~:~_-_-_3
__ ~_~1
66

LXXV

I-a 020

Scriso re de 1 ppe e1nl~ul Di


otre Hris nthoo. "iconomul" m-rii
rezu, n legVturV cu "nscrisul e e
i 1- d t it rului
n urm u trei

.1

- .. 35"''''
LXXV
Nr.
ert.

Data
~i locul

Nr. de
inv.

CUPRI 'SUL l'.'!!'ATIJ

de emitere

Mgdrl

I
"-"-I~-

ARHI IS ICF

Ot. ervaii

BI

1--.rl-~-+-----'1"-p-n--'"-l-a-S~O~l-l-C-i-t-a-r-e~-c-e=s-t-U-i-.
C
fac o z ana 1 Cr iovi , pltind
m-rii lo~ de taleri pe n. Cl
ii
respectivei moii nu i- U permis ces
lucru, Q~O rece vitele le- r fi stric t ogo rele i tunc! plt rul
'ocup t un loc pe moi lui Obedeanu, ve.
einx cu Cr lovit, dar
fcut o mo .
r-, nu l Ihana , s "'_1 ex lice lui
Rgi I nu; zisul
eu pricin
fo t
rad t nc de 1 nce ut lui M ri~
uluc b ,deoarece
it rulvea
de ,
gAnd s-i des e el ve i n judec t. I
Nu i- trimis cei 600 de t leri de 1 I
rende pOdului, dec rece el nu mai s~~
ticip" 1 ce tovrie fcut cu lor
go' tu! Mih 1 ohe"l fr ~ii Galice nu
(1), deo rece nu a otigat nici un b ~,
~eoi sear
reda
el
oeil li
aoeia ti.'Orig., lb.rom.
v

69

69

(181B!

sept.25

70 70

.
Ot8 lui (olihronie C. B trul entru vinul i r ohiul v"ndut 1 orclu.
~
.
I
m d 1 Dm
de c tre o "j; ium rul
udon , o re
ram s a mai de 125,22 I
groi, sum eatru c re
semnat un zaie de d torie.
Copie.

Cd. 1'1 -

19~8-

"

lui (Polihronie C.P.I 1Q


legtur cu vinul VA dut 1 oroium
de 1 Bbioi de ctre cArcium rul Fili~;
I
a ~rimit 326,5 gr i, pentru o re erso n respp.otiv~ semn t un z pis.
Copl.e.
Not

I-a 020

..

- - 36. LXXV
Nr.

crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul
d emitere

CUPRINSUL

---3-.-1

--2-1

--

UNIT A II

Model I

Observatii

A:PtHIVISTICE

~~~~+--~--~-----------------~-----------------+--I
.
I
71

71

1818

I s~mn re a lui ~Polihroni

C.P~f

eept.25 ou v~nu1 i r chiuI vAndut 1 oroium


c re se fl 1 mo r de la Hotrenl;
orcium ru1 Radu "srbul' rom~n d torr
ou za-l , p ntr~ suma d 423 groi.
I
Copie.
I

72

72

1818

'""-.

~ui (polihronie c. .1
i r ch_u1.vndut 1 c&rcium

"ot

Ei

sept.25 v1nu1
e
1 Cilieni pe perio d 23 prilie 25'
ee tembr1e; crcium rul Io
rm a da~
sum . de 207 ,3~ de groi,. ennru
emn t un zapis.
!
opie.
73

73

H3l8

Not- s lui (pol1hronie

c. ';f re-

sept.25 ferlto re 1 vinul_ i r ehi 1 VA dut


de o"rciumarul stencu Hutm (Utatr)
de
la o~ 1o-r ,1 cArciuma de I moi
res e iv~.
p.rio aa 23
riii - 25
embrie.
155.)1 de
Copie.

74 74

1818
Scriso re d la Co at.Dlmitrlu
eept.25 Borloi ni cJtre ~8gi I au C.P. 1
vejneti Cr
pri
r ~l nun reuit 8trng~ 4.000 oc le de unt n
20 de tulumur~ i oontinu
str
e,
d r l ro g e ser arul Pollhronle
o dispoz~tie de la o im c m,
-1 pute tr nsport Co fI t
t ntr
1 i oat lnicee 1
u , ce nu! pe m~ te., cumpere c cav 1 de ~ ungurenii din munt
trim s i o no .i pr vnl ulu
s

.
\

Cd. 1/14 -

!l.998-

I-a 020

,~,

':..
\

-- 37 ...
Nr.
crt.

LXXV

inv.

~i locul
de emitere

UPRI

SUL V_'l~. TI! ARHI'.'IS

1 1:

-"-1---5
f

._-_._~~-

'--1

.cl
Scrisoere de 1 Const.Briloi
sept.25
"H gi 1 nu C~P. i fr ii" cu ru<
ami nte' de
depune 1 C imcmie,pri
otie sa, Elenco, suma de 25.000 de groi,
ci a primit eia ozitie de 1 domnito~
sum din ~axe1 bresl
1e1or, n termen de 5 zile, dar el nu I
uca t nc s le str"
. S"-l m- II
r-umutre ne o dat pe el
i judetul
!
su, ca1cul"nd l. do bnd
ferent'"';
~el mult 15 zile zapcli i vor duce I
b nii st;~ni i t~ncl el 1 va o O":
I
d toria.
Orig.

75

1818

fre
J

nl

'- Isclitur
!II

76

76

Da

Nr. de

f c aa ceva-, cu un ton dispretuitor


la dres destin tar~lui.
Acel i pos~
I
te1nlcel nu
laet nici o msur cnd I
1tii
u f c uti ace la i lucru: vi tie- .
ruJ.. r~1;{:,heru
i pah rnicul Bengeacu jchi r el
cumpr50 bucti (c
)
pentru egumenul de la H rezu, fr s
prote-steze nme n s nm neze serdarului Po1ihronie scriso re
nex t,
ca s rez 1va ou transport re unta1u
de 1 V ideei.
~
Orlg_

75

Modrl

cu c r etere

chirilice. ,

1818
Scrisoare de la cmin rul 1 nou
leept.26~1ClineSCt7 otre
gi 1 nu C.P.) eul
~ ucuretl c re i trimite i porunca do~ne ec I
~
n legtur cu vaJ!l8b1ilor m..rii Sf.
I
piridon {Noul; sper s fie redate m-ii
drepturile
eal
.1 locuitorii
s nu sel
I

LH

1.

-------1

-- 38 Nr.
crt.

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv,

-1 - --2

---3

CUPRINSUL

UNITAII

Modt>1 I

A HIVI$TICE

-----

-----------

---.-,

5
4
----------------i-------.--

m 1 mpotrive se
O;rig.

77

77

ni

1818

sept.26,

.(Bueu.
retl/

78

78

Scrisoare de 1 ~is t1e1'U,1/ 10


Moshu c tl'e "H gi 1 nu
Po i fI' tii"
1 CI' ov prin c re l confirm primtr~ sumei de b.ni ax .di t din
rte
c imec mulu1. A tespt s-i" tri it"
cei 3.500 de groi (de 1 Rere), cci
termenul de plat
e pir t.
O ig.

1 i Polihr aie C.P.) pe tru


re tul de bani p c re-l mwi are de I
primit de 1 crcium rul Flore , pan-I
Not(

,818

se-pt.26

tru vinttl i rachiu! vtindut 1 Ci'.16 n ,


36r20 groi, sQcote l~pentru c tit
1ji le vndu te.
Co ie.

79

79

d t de Ne goe "~oj.oa ru' ,


sl
i ~&ul Ioan prin car
si adeveret
c VJvndut gin :r;elul su,
-5terle
~O~(lob I'l.u)o o s di
Cr :Lova,
mah 1au 'Sf.Spir1aon, care mai ara ~1
o !'c.l.um, cuhnie i alte a ....
areturi,
cu 5.000 de t Ieri, b n~ pe care 1i primit.
oar-ece Ctt:t'CilllIl fusese
dat ou. chirl! ,'!'tla.utmlui IVS!1, 138 ob l g ~ restituie acestuia banli ~en
tru perioada e re
mai r-mas pn la
expir re telmenului r.chi!ierii,
1
. ~d rin expres s cumprtorului. c~re vre
s st
ane ae singur tot cee
ce
cumpvr t. Vecini; ~artor i sori to~: Sterie logofetel.
Orig., lb. romn.

181S
ee t 26

~ rnsari
so~i
nast

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

--

LXXV
Nr.

Nr, de
inv.

crt.

Dau
i locul

2,

80 8
I

eUPRL'.sUh

de emitere

-----

1818
eept.26
IBucurett

-.l~; r11 ,'\RHl\ IS !CE

~-----

,~-,~~,

1
1

-['--

5
-------------r-.----'

Seri o re de 1 Nic 1 e Filip ctre kir Zoi(?) cu rugminte


de
nmn 11li H gi 1 nu e tu l, de epitropi'
i t t'e 111 rllrlle' r ....
po tu11li gsi tei
l'n cur r-u- pe care 1-' Il de chis;~ de'Cil
dest n t Tul nu v
i fi epitrop de
cum n i te.' L
ti, Br 1 BArled,
Foc ni, G 1 i i m re~urimi
.1 chi
pn spre Bucureti
izbucnit din now
I,
o ium'" violent.
terminat ~ roceell1{i
rm s s~ recu eI' ze 21.0 o de groi,
din a re 8. o i v' d Ni olop 1
Orig.
t VI' ahe

81

1818
i
Seri
ee t.26 tre <H ga
gVtur
cu
c t ntre

o re de lIn
CVtune nu a
1 Il C'. P. 1 CI' io li n lenente1e~eri~e
c re s-<, u is,
el Cost ~Bur10i nil eom~~
i narut destinat ru1ui, cre,
fVI'
sl
ce r~ vie,
111 t 24 bllc~l de e cv 1 din cel rezerv te pentr i, r vni ..
l
c i jlldelllul.1
entr nit "boieri
~e
1 Bucureti;' Cost nu i- rIt
t core t cele petr c ube , El 1jut t
c .....
te ori
Vllt nevoie; i- remi i I
I
3.000 de gro i din cei 10.0 o mprumu.J
I t ti de Hagi
nu c 1uc-erlll u1: Glogov
I nu pentru n voile
judet lui. Deci mai
re de rimit 7.000 de gro i. p ntru
I c re v treb.1 s'" .1 tept c s'" i
'se restituie.
Chi r C'1.UIl u fost ob11~
I
g ti s plt;te sc st "nirii 25.000
)'
blig ti lor (" jutor". n
e st Chiar se gAnde
V

ai-

l'

cu cev
lor nt.
Cd, l'H

~e -

I-a 020

.1

- - 40--LXXV
Nr.
crt,
--

Nr. de
mv.
----1---

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

-.-1---------m 1 I'

Observ (ii

A1tHIVISTICE

-4----------1-----5--

3
1_~--~2_,~--~~,r--

,Orig_
8

1818

Scr~ao re de 1 Gh.C r 1 nop l


C.P.'
fr ~iit 1
r iov' prin o re i confirm~ rimire
dou z pl e, de 2.500 1 500 de gro 1,
le lui 'A ntonie CuI gl,
recum i poli:"
d 5-000 d groi tI' au 1" lui
ait ni, ~e c re i- v pre nt
ce pt r Le tirimi te o cria
re'
n 01" dom e ac ....
I...n locul hr~so-I
ref ritor l m-r
Sf.S ir.idon I
cmin rui 1 c C~line o i
de 1 An at s1 1.C n ri.neI
rece m f lui beli g Top r i eate
co s 1 me
., (ce s :1 ee plte ao
torl11e'/, a _! comunic c~t re de
u
de 1
ceata a u s-i trimit z v

It~1

ia(u1. Dopmitoru1 rii nu- pa te


, dup cum nsui
d el r ,

juc

dreseze p~ei de 1 Br ....


serd rul Cost oh es e
uah h i de l Br"il ,vor,
i
og "1

supr

lu

eit ni, coi cee p~ c re emitent 1


rimit~o nu p te i inc a t, H gi
~ n tr n mi~Andu-i ordinul de pl 'pe c r~ treb.uie s "-1 noteze
do>
sul p li 1/_
Ori

It

1818
Seri o re de 1 10 n" hov ri,
a t.21 ispr vnicul jud-Gorj~ ctr (H gi 1 na C. P. 1

Craio

rin

c re-l

nun-I

t c nu-i po te trimite nc socote l


Cd. 1/14 -- 1998 -

I-a 020

.. .

Model I

-- 41-LXXV
Nr.

Nr. de

crt,

mv,

2 .

DaU.
i locul
de emitere

eUPRVSU,

"_'I!'TII

ARHIVJS'l'ICt:

._---~---

"

cu b nii

ino s ii

---

pentru

----1------5
I

dijmVrit,

da-

o -rec e mire
1500 de gro 1 de la "oero "tur".
A remis in contul des tina-'t ru u1
i 1850 de gro 1 o "'mr ilor.
Va noheie'
conturile
ond se
nto
resti
i i le v trimite

rce 1
tunel.

Bucu-

Orig.
84

84

1818
sept.27
1 ni

.te
Scriso re de 1
...
tat 1 au, H gi Ia
ctr
de -1
v ou rugminte
1 che il o tol, c re vre
Cern6-vi i s -i cumpere

1 a' H gi 1 nu
u, 1 Cr io-,
i
jut
e M:iaav

sa

de 1

lece

II
o mo ia ,"
..
a ib
Lin
c 10.000 de gro 1 i Q re
...
I
venit subat nti 1, o e po ta sU_i
...

.:f ca

'i el

situ

tie

mai bun.

"Ori.
181
sept.27

Scriso re d 1 etl,io nomu1" Hrls


t08 c"tre
H gi 1 nu C.P. 1 Gr iov
pentru
lmuri eheatiun
z plsulul,
.....
pe c ne
l
re

1...:

it
ul 1 ni {
enbr-u 10culJ;de

nUl su ine
1

vii,
c s-i f c O z
i ,lui (buluc-b
'V M riu

sCOP, deoareo
lsat
" lui?

aoestui

moi

,i.

in

~s ravnlcul
inscrisul
i

'C

Crai

..

11 sc ie

cel

of

Dim 1nu pitaru.

n-:).

Acum otev
zile
c n:) i 1lu t cu el

veni t un "lippe egllmen, du-;

oAndu-l 1 Bucure ti; de tunel


u
t
t'16 nimio 'despre
oest.
S"-l oblige
a tGutul., - i pllite se ... d toriil

Orig.

Modt'!1

-- 42-Nr.

Nr. de,

c:t. -:

Data
i locul

l_de_e_J~itere

CUPRINSUL

UNIT.\ II

LXXV

Observa ii

A1'tHIVI$TICE

--------------------1------

I
86

IrUl.

l'

I
87

t,

Soriso re de la "-vor i ull0 C


t.27, S murc . otr
H gi I nu o.P. 1 Cr 1
"
(BUC ~
iov
rin c re l
sigun c. 1p i1
re tiI jini
~ e polcovn1 u1 Solomon, por
I
domnitoru1 1- i nit
tic 1uoer d
rj) ti,
~i
1
c s.
c p bi1 a1u~b ce o re, re t d~-i pe cei oinci i
ho i, dup cum isori
i de in ta~

18

86

Origo_

1818
S'
H i mi - I
I
crl.soare de (l Evs t 1e.D
se t.27,,' triu
r H gi I u O.P. "n V 1 h "
Vr
cu rugminte de a-i m ramut 5000 del
groi deo rec~ are de chitat nite a ori!; du
ce ve vin a m rf
lui 1
Rahov (~n orig. Ora v), i v res
ti ui b il.
Orig., 1 bu1g rl.

il

..
88 88

181~ .
se t.28

B cet1uitu1

eutelnicu1u
Flore
sin ihai,
oreola: Pou, din s tul
"Ob ri ; C r cal or"'nduit pentru e s
m . lnic rului Stef n Jii Qul; d~ ,o~iere t; :::sturil~r -< f t, p",
arb,
ochi, mustt1); 1 s- d t ce st dov d c "v l i upar re s 'Ou ib
Imprim t complet t, lb. rom.
Y

".

89

89

181
Scriso r ((e 1 Po1ihr nie o.p .
a pt.28, ctr
~ gi I nu o.P. 1 -Cr iov '1 n
Brl'lco- legtuna cu
rte
de moie
vistievenit.
1u..1Stotc , ce e
rului V sile i
f1 lipit
de Obar i .i p
s o obin
en ru
f e
II 1 hii)) ns
nu. sunt de cord
cei
chimb/ , pentru
m-r 1
s o de (1

Cd. 1/14 -- 11998

I-a 020

./.

Model

-- 43
Nr.

Nr. de
rnv,

crt,

Data
locul

LXXV

'UPRI '~UL L" '111'TU ARHIVISIJICE

~j

de emitere
3

---1--5--

r=

"*

Br:-ncoveniYr lns" "'Curcul " i


t c d c i vor d visti rului
sumX importa t~de b ni, vor'pute
aranjeze
f cere_ a cum vor ei.
ce
ce rive te Voine s , unde sun
~
4.
500 de st"njen1,
tot "Ni c "v
hot"
rJ., dei "Cur 1 ,,'fr..vre
o i
entru
c e te " ic!,
pro e". Pe rend ii
de 1 011ieni id t' f r~, chi r d ca risc s pi rd 1500 de groi, oci
cel. sunt molfuzi, (nu U de unde ~v
i late eo d toriile.
(Seri re ar~p.
to;
p r:ulc ti, n lot ", "rontzo Cost ",
"zuc ", etc. i cuv nte corn ne ber nte).
D c
primit vreu r spu s de 1 Nlco...
01 s" i-l trimit ime'! t. 1 nache I
ceil Iti ~omp triot
u jun ou bi
1 Alb n hiol; din p trie nu s- m 1
nimic n leg '"'tur cu cium D c!
nu se sesc muter!! pentru boi i
vaci, v s crific
nim leI
1 z lh n ua lor. Va noeroa s-I
duc pe "zugravul".G vril ca (s
termine. de p1ct t
'lserica de ici).
2
N
vut cu oe sVwi tri it
cele
1000 de oc le de fVin'"', fVcute dln
spl ~f cc! tr nil sunt 1 cules de
orumb. Inuenti
lui de
construi
Jitienl(?)
e te l~ud bil;d C
se,hotr"
te s cheltui so b nii cu
ceva ;' r fi bine s ce r'" de 1
st
"'nire vreo 30 de seutelnici
(c re I
s'" lucre ze 1" oe1 pod!;

proce- I
dat i Blan, cnd
construit
podul I
de la erbnati,
unde
cheltuit
100
d groi i u muncit 15
Dinspre parte

.1.

--- 44-Nr.

Nr. de

crt,

inv,

-1-

LXXV

Model t

Data
i locul
de emitere

CUPRI rrSUL

--2- --'-3'-' -,

____

U !TAII

Observatii

A1tHIVISTICR

--1------- 5

-..::4

-;--

ln p tria, lui Ianache,

~ntru

inear

ld raraur1e (drumuril )
din satul lor,
s-1mbunt~e a I
vi ta o~menilorl
s u s f c coli
i
s~,pregteaso dci-trei
nv~tori,
re "sa. Lumi ne ze neamul". su proo ,.
pe s

rep re

tic

Le

da t ,'i ce' din famill.


Zasimit i numele lor
ste poruent de toat lume.
Orig.
kf/.5!L
cn.l-F i ~UA-tD.,.~~
~

':*

h.. ~

",' .g~

~t-fv\~,

90

Soris~ 1\e de la Diml trie

1818

ctre ~agi Ianu


va ou ~ulum1rl

C mmon (?)
Costa P tru 1 CI' 10-

entru

jUGorul

cord t

:eudei 6 le . ici na IDlli l nVinuteso


pentru st re pr.o st
s tulul lor.
Ciuma i- produs i lui multe
o zur l'
dab acuma
trecut.
cost
Man1:u S che I
11 riu a tr1mia la pudele de aioi 1u. crurile
rmase de 1 rposa tul Te dor
Nicol u, ns
nu 6 trimis b nii;
8~
zi t o a-a u strns o III 150Q de groi.
Il rcag~ pe Hagi 1 nu.sa. se ocu
de
oe st problem.
v

Orig.
-

31

91

Orig.

Cd. 1/14 -

1996 -

<,

Scrso re d la m(msnUil/
1B18
sept.29, genii' otr UHagi Ia nu C" P. i fI' i tt
inc 8
o ure ti 1 CI' iov' cu rugaminte ~de
264 groi, cu dobgnds lor de
n de la c im c mul Cr-ai vei, postelnicul .rghiro 01)cu un{z9pis de d tor e
din 1816, e oare .il anexe z; de 1
Loxi "ortre
s " sa nc EI ze 125 d
groi.

I-a 020

4.f>,.r

- 45 Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
~i locul
de emitere

1
921

CUPRI

LXXV

UL U '1 . II ARHIVIS'lIICF.

1818
Scr:Lsoare de_l ."onst;_D~mit]'itl
Bursept.29 . 101 ni otre ~l Zi Ianu C P. la Crsio .
Cojani
va) cu mn ntc d 8pr~ ~onfliotul dee I
clan t ntr
el i pc~telni~l
D:tnu, I
I n care
s-a amestecat t ~i ;q~meul jUdcJ
'!lului, din o ua c al ~ cum Eh-at 24 I
de buoti de cacaval. dar nu oum aua I
'~in cei doi din rezerva
fout pentru
ispr vnlo ,_oi direct
de la ungurenl~
lucru pe oare l po te dovedi ou(m ~tqri.
S comunice serdarul"i
s-i trimit
ce"
le 15 tfllumuri ca s Ipo t El trnge uritul)r de lA, V ideei~ Il roaga pe de9t1~ ,
n rar s lmureaso
nent legerea ami ~
tit, apelnd la iaprnvn~ci i la elucerul 'Gl~goveenu.
I
Orig.

92

>

'\

>

93

80]'190 re de 1 t!iccnorml" HI'!S nOlt rugrunin-L


sep.?7, thos cu.tro 4arin buLucha
taa de o resti tll! ro-rii - rWCl~isul nrea(m-rea
( ~ I
na~ lui .mat demul+; de c~tre logoftul,
Horez~
Dima; este vorb, de aotul dat de m re
Dibarulul
Isni P n, prin esre.l se p rmitea sa oonetrui5So
o
$i8 Craiovi ta a m..
r1,i.
Orig_. lb. rom.
1818

93

34

1818
tul.29,
ueure ti

Scriso ~e de la Gh.Car ianopol


tre ttHagi Ianu~ C.P. i fr >-.ii
ti 1
CraI
iov prin oare i ,confirme
rimil"ea
se isorii
sdre,j t c lLloerului Vlflara I
i nmnarea e~ adresBrltul.u1;.
~ori90at
re
pen~ru Catinca Samurcs nu 1- par

I
Doe. pl sat

ici

 1d. lf14 -

1998 -

I-a 020

din greeal

Modr

LXAVV
Nr.
eri.
-1-

Data
i locul
de emit re

Nr. de
Inv.
----;--

CUPRINSUL

--3--1

1_ ~

UNITA II

Observntll

AltHIVI5TICE

--1---- ----

._.4

----+- 5

__

t..
Il'Veni . t ~....
ic a ""
.Ll-a pu J t d'i' seu t a cu pa~J.G.:t.{;ista 8S
niC'ul Sto .. neaeu, dea rece
fl 1 moie. A primit mai multe
e de 1 epateu i S ..erdi",
n um
de -11. 427 f 8 gr i. c re a li. i f s t ...
c
oe t te, laI' la te~men vatincas
b
Orig.
11

4.

95

RA-v u1 ltd

1815

95

0'I'!.I

sept.3
ucuret1

f";1.C"'r

i nopo1

o trre

/ prin o r l
nunt c t 1e""1, la re El 10 din zi,
m toru~
plec t de aioi mprf:un
c do mn , be i.z de us , 061 le dou fiicei

gi eI'1i, n Rusis". Nu se tie Cine,'

fost numit n locul lui.: De' J. icT,ls ..


nul domnitorului
e primit un am net d l
3000 de gro i.
gi 1 na lA Cr 10

Id
I

Orig.
36

1918
sept.30,

96

Cr iov

SC1'1S0iire de la 'E gi Ial"t.~t c. P"


i fr~i': ij~tre f atul oare v rnlc -

Const.SamLU'ea cu eul tU-1li:.."i pe nbr u fSl


tul c l-a sprij5.nl.t pe So1l'.won s fi
urni t ne Luce r de rie te. De~. a c juna
pit rul sta' ciu n f6~ Div nulu1 c~
iovei, nu' poalie s-i r-ec upez-cao dato

r1 de 1 acest;
re pur i simplu
1- trim....
s 1 domnitorul C ragea sV_l
ee r de '1 acel. De ace
l roag
6 .....
-1 jute eV_i :i.ecapcte b ni_,1 let
rece destin tarul Gie f. bOne c pen
tru b ni

d ~i 1'4 "t in~liur '(pentru

arm ta turcea8c~ c.n ) el a primit


"h v lele" (a. ap zi ii scrise pentru
nc sarea o nilor de la anumite pereo ne) i nimic
ltcev.
Deo reoe Nico10
este vech1lul. au (n
cest proces!)
Cd. l/14 -

1998 -

I-a 020

Model 1

- 47 Ool..

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

Data
i locul

eUPRINSUI:.

UNI!l'AII

ARHIVIS11ICE

Observaii

de emitere

_2

trirh1te

n for u
upe ~ e b 11
or vind i m
t olU/.>
t cu

vr

P umut
moiil

moiil
aco s

ului-

/ it

<;

r v

11

1 ro z t.
1'1

97

97

criso re de 1 11 1 I nu, c,
30, c~'tr a rd rul olihr ni c 1 .I
1
lrunuri chestiune
cu >-.....

1818

ee

ii

ii ce

-1 f o'" /
i

pe '

mpie d

lAng~

vi uterului V sile,
, el vre
"
~
t;nj
ou 20 de gr ~i t nj nu
-l u1~um c i e urcul n:-)
~
oe"(ea~.'
" ruI Se 1'1 t'l), m.. r un
cu a rd rul m
ocu
de pot n1clre
vor jung
i 1
tia
uc d conet
,

(..,

vor

ixo

1 In 1'1 gr

lor, cu obtlnea lacr z


uzlt OU o 1 re
-J

rbi

a
g" it
011 10 1'0/1

u ei 50 d

per che pe cel ~d v o ~iool


....
trime1e- 1769 00 le <? ~ chin;'I, c r
-o ot t 3 9,23 ro 1. Lu! 110010e
trimis 50 oc 1 c pun, C.re f

groi.
Cd. 1 11 -

1998 -

Mode

l-a 020

. . ~W-~

cM--

- Lx')( V,

- 4c;.. -

LXXVNr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

---1-- --,
32
1

Observaii

AJtHIVISTICE

98 1818

II

u pOTsoanGle

se t.f.z cwmpr t ~~~m1zi: 4.400

j.

le

li gi N,

alu ic), ",J.f.Aro ele la. \>olt ;n 1 I


mede1nioerul D n z~ rea. u i :n
Sf.

c('\

posteli.

Co ie, 1 romn

Ch t nw pentru
de 25 ta_
nca ti de Gheorg e, s ma 1 d i
V rnial O~tiri1 r, de 1 fu-re
...
suma ce rep
n agu. It P
oetom rie i noiembri ; banii s- u pIimi t fl-in Gh (C r i no 01/, gr~ ticul
lui H gO lan .

1818

99

oct.l,

e elav

Orig., lb.r
10

m.

de 1 Gh.C r i nopol
i fr ~ii' 1 Ora

1818 '
oc t.1,
ucureti

enuru

u e

nii de
To
;

z pisu! lui Hu einest nul po te jut


n ce
ch tiu e, de
o rece deb tor 1 i- luat lucr~i1e

lec t 1 Brila; n schimb i v

trimite
d
c~tre be1i- g
de 1 Iz1 z,
a nu. m 1 com x a buz
n legVturii Q~ be,lile (cu pe te le
de tin 1; ril0 /. S '-i l'imit b ni pe
v

remite

3.500

roi

lui

H gi

ri()S

i'

e ce' 1 se cuvine lui ~tef n~che


IMes inezi,
dea z-ece d"e 1 '~'r ~i1 Is_

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

l-a 020

nil

Il

putut

nc s

nimic. Coat che

~
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

- 49 -

LXXVI

Model'

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIIL'AII

ARHIVIS'l1ICE

Observaii

.--1--5-

,S UU U 'vr s';'ipl "'te o nioi un


pn nu-d prezint z pi ~ul;
s
dreL
se ze voraioului (S muroa.,po t~fe..u~ete
f o ceva- Crunin rul Chiriao
red n cur-arid crisuri1e Ple
oie ilor 1 tunoi i le v ax edi _
URiotul", fostul v t f 1 CVim'" amiei
p1eo m reu ou c i c mu! 1 19
t moul, el ~ u
utut s-i remit"
b nii (dator i/~
primit de 1 ioio1 nul domni toru1 u a tim de 3.000 de
groi, de 1 o re
c"'tig t un b de
2),31 groi, dea rece num i 142 g lben
i~ v te ti (au tri oi), i 33 g lbeni
fr nuze ti u putut fi comeroi lizai,
re tul monede1or fiind "ou lips "'tt. De
1 stolniaul Dina Ztre nu v
fl
V
mVnu te n legYtur ou pleo re d mnitorului : c- s m t pe o mr ul C 10-1
glu s-i ahite d tari
lua do nd
ferent V_te trimite sori oril sosi tel
din p trie, primite prin An st ie Ci '..
1 o, ginerele 'lui A1exi.
Orig_
8

10

181
ochiI,

Sorisoare de
de Vidi , o"'tre H
~id~~\ iov rin c re l
t'"de oole ce iBoiagl .1 cu soi
" .(sic); i trimite

1 Pa1sios, episoop
gi 1 nu C.P. 1 Craigur o
lu t(n oria 1n-leg
~pre~tului Sdr fau I
un butoi cu icre. '
v

Ci

Orig.
t

10

Cd

1114 -

1998 -

1818
ScriE!o re. de 1 e Arghir Hagi po1i
,
act.l, zu a"'tre, H gi 1 nu C.P. 1- Cr iov ~Al
Serre
legt~V cu prete tii1e nejuste pe c I
re 1
re, oerndu.1 schite
polit l
l-a 020

./.

- 5-0
LXXVI

Model 1

Data
Nr.
eri.

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITATII

-------1
1
2
3

Observatii

A~HIVI.sTICE

De-I

reze~t'~J~
tii Cucunghelu".
o rec 1~ sechestr t pr~vvli , lund 1
0010, bani i m rfv, 1 re
cel o re ..d .tore z b ni. Pe de supr
r tr bui s-i pl"te ae d un pentru I
p gUbele produse, cci 1- nohi far" I
s ib" dreptul i 1- lu t i pr vIi' ,
~
ctig b ni; de semane
und pu
I
1pi dic t s
oa" 4.500 groi
I
~ - motr Hor). ncerond strice
test.mentul, oe . ce nu at 1 g 1, dU~
!
IP'" cum iscri i cmin rul Chir1 c
~
Ide 1 Buc ure _ti. Ii cere e '" lichidez
e
to te socotelile e c re le u, (d r
1 mod cinsti t.
Orig .
I

!"

I
I
I

103

1818
oct.14,

Serlso re de 1
gl
zu ctr "H gi I nu C- i ir tii"
Cr iov prin o re J.i nun~ o
so it
ici (c
lmure o" .diferendul din
tre ei/; le trimite copi
orisorli s
e
ex e 1 ta. de 1

er t.

Orig. ni c op
104

181,8

Scriso re de 1 .. H gi Omer- g ,
Iunus (n orig.Ghlunuz) - g , g
, H gi Must f " g , H gi Hu=
.
orlg. U in) b ir ot r i Ah....
t b ir oU r c~tr
"H gl I nu C.P.
r tii tt 1 Cr iov cu rugaminte de

i prljlni
H o n- g ,
rd- , up cum bin tiu
~v8i ref c" situ ti din i te. Ace refuz t i jutorul lor i propuei de
Vidi de -i d o sluj-,,'
(

ot.l,
idin

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

.1.

- - 51- LXXVI
crt.

Nr. de
Inv,

Nr.

Model I

Data
i locul
de emitere

eWPRINSUL UNIt'AII ARHIVISTICE

Observaii

b.
OrOg.

105

1818
oct.,
Neg de

Scris~ re de 1 ~o n Anast iu
Pe ru,
nt At.Ghinu, P ntazi Dimitri ,
Cona
Di.C
ris, Const ntin ~t f . nu,
1 ni An gnos LV, A1exi Hagi
ntu, Zo~
tu c r nicopol etc. ctre. H gi 1 nu
Cos
Petru i lti n g diol de 1
Cr l~v n care
e te descris situ i
,
dez otruo s n care a
fl o um a
tullo , di~ c uz imposibilitii
"
chit~ il d toriilor. ~o rec negadioii de 1 Cr iov nu u trimis ici
b nii n c s ri pentru -chit re d toriilo contract te d rudele lor,sum

ajuns 1 20.000 de groi i n curnd


vor m i veni i altie lmpuneri" prin
'noul deft, rU D
10 pe Gh.Cucu,
cu scrisori pentru co
~
p trio ii lor, c s-i chite d torii
1 ; le n xe z i list debi orilor.
Ii ropun ceatui s vanseze el sumele .dator te de neg qioi i d~p ceea s le reca erez cu dobnd respectiv"'. i s- u gndit
~ c pot proceda
i ltfel, cu ~eQ~opol de exemplu,
dic 8"'-i vnd
verea e tru
Ib nii da oriilor.
Ori
I

"C'

181

106 8

oct.4,
Ro. v
(O ov)

..

Scris~ re de
te s Zivunovic
uimbr it rU ls r-z
t, C re "H gi 1 u C. P. ~ 1 fra ii" 1 Cr iov cu rugr~intea de -i d o alujq fiului s ,
mc
ntru doi
i de zi1 , Il
lor cqmerci 'lil, deo rece el ~e gre
V

L.__,~_----'

Cd. 1114 -

1998 -

I-a 020

.1

- . 52- LXXVI

Model

----,~--~--------~----------~----------------------~----------I
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

-1-

--2-

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

--3--'

Observati!

A1'tHIVISTICE

,t ~1 m tari
fete,

din

cu
re un

milo (lni" doul


n pr gul c torl-

ei).

I
I

Orig.
t

107

1818
oot.-2

Scriso. r~ de 1- 'camin ru1 1 nou I


Cline eul ctre Hagi 1 nu 1 Cr 10-1
cu rugamint:e de
trimite da urgen-:scrisoare
l ....tur t la
dz-ea (me> i
de1nlcerului
'Tgesoll, s me ul jud. e- '
. ~edi i);
li-! ax sdieze urgent eul
jde c r
e c re i 1- cetrut.
'

'l

Orig.

108

10

1818
oet.2,
Serre

Scri's re de 1 "Fr ii Cucu helu" c sr-e "H gi I nu C.P. i fr ..


l"
v

1 Cr iov

in legVtdr cu refuzul lui


rghir (H gi PoliZ~ de . -i chit
de...
tori ; ei ins~ in r tU, d r ce trei
it
ie m ter" li f. ro st
LJ tr e nite untdelemn
sUpun, precum
divers luoruri entru
tru V1st ,
e pre c r nu m i tie nimic, cVci est n i- mai cris demult. 1- nscrioo re
lui It n g110S t P p t u
v

fi
103

11

1818
oet3,
Ro V
r ov )

Orig. i copft.
LXXVII - 13.

nr.48

Scriso re 'de 1 Iaftcu Polizu ~r 'H gi 1 UO CaP. i *fr tii' l Cra"'ov cu rugmini1
de -1 j t
fi. i I
ezolve diferen ul e c 're-l
re ou Ce
ud , <!. entru nite d. -, orii!;
ace t ,"
e i
lec t l Turci ,~a 'lsat un e
itro,
e oontr 16rul de 1 v~m, derece 1
Andul 'lui, C lud
de pl cestu! nibe d t rii.
4

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

./.

,,

- .... 53 -

LXXVI
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNII?AII

ARHIVIS'1IICE

-----1-------------------

Observaii
----I-------,-j
5

Model 1

mit
rob re de 1 superiorii
regiment, (Timio r ), nu este
vin 1 Cr iov ,dei
de us c
:zit" r. ri c SW i
cerut c
Itr
ul lui eluda SU f C
cel
proce ul
cru, Pn cnd se v termi
i se v lu o hot re.
eee i tr mite contr ctul de rend re entru h nul pe c re l re colo c. chirie, o
~ fie emnat de ni te
r ori i n
felul cesta po t dOT di c trebuie
a plece s-i v d de af ceri, lt"fel
va av~ p ube
ri e suferi ~ In c zul n csre n este posibil s rezolve
cev cu acel contr ct,-l ro gV SV tri[
mi
un nscris "e onomic" n c re s
r te CU
lu t n arend de 1 des~in t"'rmoiile Pade i DrnicW., mpre
un cu e ru Vis ,pe trei ni d zil
cu 7500 de gloi i trebuie s me rg
ne pUr t 1 Cr iov pentru
se ocup
de ceste mo ii, ltfel r
ve i ~
ici p gube f.m ri. El v ~folosi to te
ceste in crlsuri i 1 proce ul cu
. C lud.
Preturile 1 vite u scuz t n
to te loc li ~i1 : Tlmio r , Ar d, ~
uebe; boii s-au vndut cu 150-160 de
florini pereche , berb cii m ri cu 15
16 fI.pere hs ; n gener 1 te .te r ~tI,W
riIe sunt n scdere.
Orig.
V

110 12 1818
oct.].

Dispoziie de l Div nul Cr loveil


(D.Bipescu?, Dlnc Briloi,<Io n Vldoi nu, Const.H r Iamb) ctre ispr vnicii jude tului ~~!ehedin1! entru

~--~--~----~--~~--.----------------~~-'---------~----~
./.
Cd. 1 14 -

1998 -

l-a 020

- - 54
Nr.
crt.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

I
I

UNITA II

3---1

~4

fnu m i per ep

Observatii

A:l'tHIVISTICE

~~----~5-----

tt ei, ct- . z bit

Ijud tulul

n~ci n h v ati de la n v d
rii
re escueac n o"'lwile m-rii S 1'"
.
I
Spiridon, ceci
e e oo~ r r 'ntz mulu 1"
i hriso velor domn
i; ce et aisoziti v rmne n .~str r,
n~vod ~1lor, peIatru fi folosit la caa de e:i

In plngere
e c re H gi Ianu ,
rend ul b~ltilor ro-rii,
dres t-o
. Div nulu.i, r ta. e n anul reeed nt i
i r vnieii i beqli- g
u c s
7o~
3 o de t Ieri, h va t de
nYvod ri Af r de ceast
mul
lui belie g mai re tinde _~te n
fiecare luntre, cte u
Lecar car ou e t
ro EJ t
i c~te 60 de p r le 1 fisc re o
rat; ceste obio iuri nu u
exist - n cum i sunt spre 9 gub
m-rii Sf.Spiridon, C i nvodar1i sunt
oblig ti s de Qoar n rei 1 i
mi
ca se va .onti u ou
li v eturi t nv d rl:1 nu. vor ve ~i s
1 pesoui so 1 cest bli
ve
ioi un ve i de la ele.
Copie, lb, rom.

-J

111

Cd, 1/14 -

1)

Model 1

Data

Nr. de ,
inv.

-1

LXXVI

18lS

1998 -

I-a 020

~criso re de 1 ~tefan Jvoovioi


ttH gi I nu C. P.
i fratii" 1

nl!nt; o Ei "numi ..
nie
se te_bri / fle 1 ore le 10
din zi dom itorul C r ge
rrslt
ropriil
interese. mer
or ul. entru
gAnd., dup c
s vorb te,n-Ru 1
Cei de i01 sunt linititi i nu- 1 f
ci o griju.
tur si tn lb,arb.
Orig

-- 55
Nr.
crt.

Nr. de
inv,

LXXVI

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNI'VAII

Ob ervatii

ARHlVIS1l1CE

-----5

cu sumele de
act.8, b ni lu te de le Anasfiasle Ids 1 ~ 1pentru a lch 1, pen~u 1 mn ,
Craiova han
lmprumuturi etc., n total 74,27 groi.
rig.
Not

(1818

lui Gh.Sig'l

J:

113

15

1618
odt.4,
Vidin

Scrisoare de 1 Gh.H gi h. Pe
oP.tre H gi /Ianu C
1 Cr iov~

co
n

c re i rel~e

z' mnuntit diferendul


ou Da lid , 30 ~i rp s tului Ionc , de

care are de luat


judec t de mai multe
vut i martori i
1

datorie; dei
ri cu ade at i
atele neaea re,
e reueit
s acoa s nimic de 1 'e ;
crsc a
etat i 1 nchis re, dar
'dege b La judecata lui n zr- g
1
or ului a-a prezent t i al erul
re'este caplcheha1a lor n ce at

tate.
Ori

-,

11

16

Scriso re de l,ij (alucarull


ioo1 e
1818
oot4. Glogoveanu c 'tre <!{agi'r nu C. P. 1
I..!!.0ljl Craiov~ prin o re l anun c ii re
mite 7?59;60 groi pentru lichid re
za isului de "datorie de 10.000
e grd
la CSI'C S'" edug t o dobnd de 600
de groi. B nil au f st m rurnut
I pentru neceslt~~11e
judetului.
Orig.

11

17

ccrisosr6 de 1 Gh.Pruzu (Bruzu)


1818
ctre II gi 1 nu Co t Petru 1 Cr io
oct.4,
1 decad tu.
ucure ti v n c lit te , e epltrop
lUitI}Dgtotoglu; .s -d vcom nlce c"ndi '-../
unde se ot nt"lni pentru
rezolva
chestiunile
leg te 'de aucce iune
ce-

Cd. 1 14 -

1993 -

Model 1

I-a 020

-- 56--LXXVI
Nr.

rr-,

crt.

de

inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

=~1:~:~2-_~-_-_-_-_-3---.~1

UNITAII

~_

Observaii

Al'tHIVI$TICE

tui
Orig.
e

116 18

1818
oot.4

Scr~so re ~~ 1 Lavrentios (eeumer


n 1 de 1 mwreSi
~renl oVtre H gi
I nu (!a Cr iovif cu rugminte
de
I
trimite
o soriso re m relul cluca ,JDin
I
c Brailoll,~ ..iapr vni ul jud. ehedlni~
c
pe tru a le permite s-i s tr ze pe . i
cei-trei oslunici ai (mMri , dea rec :
nu are cine SV munoeaso
ic1; din cel:
20. cti aveau
lt~ d t, num i ce t
1
Il mIrm
S '?
i este te a s nu r ....
mn
i fr ei.
Orig.
I

II

1818
oct.5.

117 1

c= V
1818

118 2

00

Scrisoare do le P 18109, (e iSCOP{


de Vidin, ctre "H gi 1 nue C.P
1 fr ~ilft la Cr iov de pre preoqllprile s
diferendul fr ilor
rezolv
le de
. gi ou F ou i aoti
re tului Zdr vC Il ,
e n tr uun z i de d torie.
Orig.

'oi

de la Co et.Briloi
eatre "H gi Ianu C.P ~i fretii"(l Cr
trimis
i~vl'prin c re l a igur e
Scriso

1,'e

dispozi tii n fiec

1'$

1
. ea

j,udetulu

en ru a i se achit "r8nduiell1e",s
noteze c1 b ni rime t+ de 1 fiecr
s, 1sr surplu ul sR 1-1 trimit~ lu
Orig~
119

Cd. 1/14 -

21

1998 -

18~8

e'

Adev rint~ lui Stef n Z. [ sein zi

oct.6,- pentru 1381,91 groi ri, iti,


1 Gh.
ucuretl
r 1 nopol, sum c reprezint soldul
o~tulul curent
1 c sei "Hagi 1 nu C
I-a 020

. .1
.

Model 1

-- 51-Nr.

Nr. de

crt.

inv.

LXXVI

Data.
(;;oPRL TSUL UNlilAII

i locul

de emitere

_____

Observaii

ARHIVIS'l7ICE

pt:n_la 1 il B_e 1818.

1 fraii"
Orig.

22

Scrisoare
de l 111.0 _gi nopo I
sept.6,
tre "tHagi Ls nu C.P. i fraiitl,
1
t
.,
Bucur, iov ~rin care i an n c
lOO S
_
G le patr
polie
primite de la A.

1818

~e : Ioan Baca1og1u - 3385,39 groi,


il
uloglu
-;3208,13 gro';i'i, flFra
ii Culogla" ~ 3225, Ssmuil Aser 3226,)6 ~ oi, to~a1 1)-045,)8 gro
Il dreo tua t urmtcare le pliii. 10 o 'g- o i
lu~ eofi toe uMotreanlll", 10.000 groi
ssrdarului
ArnAn, 4.561,)0 ominaru1u1
I.'Jlinasou,
oar~ l Anun'" c le v t j.
mite o por unc d mnaaco (n leg "'tur
011 bl~i~e m-rii
Sf .3piri
c s o
'ffi.3

nI,

fo10 e se
z-u'l i'gr1.siJle
mne~t;'i
aceate
l' "sp de

n loc 111 hrisovulul; omi a

r;.}g~ s :~i t--rimi t cervi i


de o pr Din legile
arii Ro"
nu sunt decat 15 exemp h re i
LncompIe tre .L11ClU'; d v face
dou~ vo Ium !. le V trimite.

Nu arp. Bici o scriso ro d

Dimitrie

qi :r. li ~; Ple oi nu, n schimb le tri


mite r;::'AP.t~lS11:t1e.t YOI'n~~ou.lSsnturc .
CnTsul monedelo "'. g ";OOni venetici
cu
b 9 e a par le, ):mpa.x"'t&ti i oIs nd zi

5 p6ral , ce!'~r8n uZ6ti cu 2 p r 1


(ba:'il; menede de
bs;

rgint:

cEu"~g1."oii

de 4 5 par 1D, ;';~lerli

cursul

de 6 grei <,i 5.
6
rele, luzluc!l 3"5
p ra]e .(b I, sf a'ici! 5 6 par le et ,-'
~ Lbenu L 7 p r 10. Poli a ls t:i. de
8

I
o1f

Cd

1114 -

1998 -

l-a 020

Doc.

iol

Pv

120

Model

din greeal.

LXXVI

N'r. de

Nr.
c~.

~v,

Data
i locul

/_d_e_em_itere
3

CUPRINSUL

UNITAII

A1'tHIVISTICE

Observaii

----~--------------~---------

.,elnoerul' il.t'Mloi
fO t ooep.at de
arm~aQ. C 8 ii ofer r p r 1 n plu
la cervi i gr-ame t e~te ttt tu (pr al oficl 1). Pas";r ni. giul Pet"J:'uc (?)I'
care ~ lucr fi 1 ai, vt: & ~b. r-evino! I
I
S
se ng jezo din nou 1 zelh na. ~ta-!
f u Jivcovici
a hoheief'avo.r bil afaI cere lorQ TIimitrie Mf.l8ti cov ii v triJ
. 81ite in curpnd~c~eluul dorit de e
I

Orig .

.
23 '1818
oct.6

12

I ~
Scrisoare de 1
I ~e ulUI c~tre 'H~S' Ianu C.? i f~&
ii tf <!a Craiovarn , eci;I:u." '" 'U i cur
oturile
oare s-ou ivit n aCul'3t TlO- ,
mant C"'llJ Iosif,
ros egume, 111 Biatr4,~ 1
ape Lat;' la DO a~andl r,:'..u. .ro ~i la
consulul Rusiei ca s 1'" aju 'e
g egume 1 Ij 'dov ; n 1" zaI n care
se(va nt~
oes~ ~ucrllest
periel
t ti arond re- moill~r a~eatel m~n~s

c ntr~otul d3stinat ril r


es te e doi ani.. ....1 ape la ti , 1
s u , ,1 ;.)mUJ."C99 i lF.( Nicolopo1, pe n
tru
nu f~ ecos din egru, ~nie de la Sa
dQV
n :nte d'3 te-'me' , ci .
li'; se res ..
ee ne c .l:iraotul,. c c are l'!lul~e da i
riiJ.e

...chitat . ?icolop 1 1
oer'lt S'
de' ban11 p~ care~i d~ fI sir, ~6 8~
""'"-& al'.t~t c nu
ajung egume n/", ~ns~ i ...
re de unde. S~ ln!iervD!. i Hegi I n
e l"'.ng.u ce' dosLU:l:O.umiti }i e le
re te cii nlai datori
de? 20.000 de gr
lu ti de 1 cas
10l comerc t 1, pen'li:.. Il
, ob~1ne egume ia 1 Bis tr. , nu
ohit t-o,
nct 6~ bfla
re noU1'ctur. Deoarece i ei sunt

_I~~

ca. 1/14

__

1998 -

l-a 020

Model I

",,---_-:"_---.\

.1.

LXXVI
Data

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIIlIAII ARHIVIS'lIICE

Observaii

------1------------

im 1io ti, c..,i r~p s tu1 strino


d
O g r ntie
entru el, s (ctioneze

cum -Ie arie emltentul. D c l :vor


fort s'" i ..,din slujb ,n lnt de
termenul s c-ifio ti - ontir ct, v oere eS'"i se restituie to te cheltui IiI
fU ute. S'" nc eze d tor111e de 1
F'" c
ne i
hov rj:.
Orlg.

122

24' 1818
Scri
re da 1 "P P tau i se
oct.7, - di" ctre H gi 1 nu 1 Cr iova prin
Sarres
c re i confi m primire .epistolei
trimise, bucu.r~ndu~sa o'" negotul merge b ne. te t
i lte ve ti de 1
V

laI.

123

25

1818
Scriso re de \1 'Const.D.Bu.r101 n
oct'.7,
o tre {H gi 1 nu C.P. 1 Cr iov'(r ri
Trg Ji o re ~i confirm
primire
zapi ului
1 i BVl~cesou,
e re nu 1~
c
cVei nu 1
Vsit; nioi serdarul
B1te nu nu i- d t cei 1500 de groi
rug"ndu-1 SV m i tepte. P nt zoaic
(S:hc) reuit s'" g ae ac un rvanit 1
re 8"'8i strng'" d tor~i1 , i r
s~ retr
la moi a, Zor1eti. Il
'IV
trimi e c evI
pentru Nlco1esou.
imedi t ce -v f ce rost de el. Nu
prJ.mit nici un
de 1 e-tolnicu1
hov ri, ia r 'v icul jud.V1ce , dei
cel
lu t ni e b ni' d~ 1 v ti
Horezului. A imprumut t 4.000 de gro~
oluoerul G1ogove nu, 1 interve
~d rului Am n i n cont 1 cea
tui ; i- trimia 01uc&ru1ui
pisul
.
'<

ban

Lai

'

Cd 1'14 -

1998 -

Model

l-a 020

1I

- 6

de I Data
locul
c:t. _i:v_l_de_e_J;itere
Nr.

Nr.

CUPRINSUL

UNITAII

LXXVI

Observatii

Al'tHIVI$TICE

su, c Se. tie cui 8~ (remit aum re


Ipec i v, 1 o re i- cerut. oband de
1/2 gro
1 pung~ pe lun'. Tutunul
r nilcores u de c ntit te ,
cum ~
comunle t-o Gh.C r i nopoll
putu s~ m i strng unt. pentru I
nil
vut b ni.
Orig_
v

12 26

1818
Scriso re de 1 Gh.C rin
pol
oct..8, ctre "R gi 1 nu C.P. i fr tiin 1
[Eu ureti el' iov prin c re i nllntc leItrimis scrisori prin cmin rul 1 ncu
Teoh ri ~ p
rnicul IOQ Cotofe nu.
Pli efect te: polita ~ 300 d gro
serd rului Eftimie, 1381,32 sroi lui
t.w ssi ezi; pentr
-i pllta plUti
estlli
imprumlltt 1500 de groi de
1 Co st.Fle~ , cU dobnd de 5 groi
1 pungV p ~un. c 8~-i trim
t de urgent ce st sum
o n
nu plti
oieze susnumitului pentru
ob"nd pre mere __In contul lui "Mo
r nu" (egumenul de 1 otru)
remis
50 de groi.l Vornieie entru "Cutie'.
ineas t cu o poli t, de 1 .~tef
t n 5-000 de groi;
at i- pro, ms- o v plti i poli ta de 1"
u
il
i Gog tt c re urme z~ a" vin _ Por
t ull1i Z mfir che i-~ remis 3640 de
groi. Dufe oi-b
nu
obtinut nici
un fe 1 de dispozitie n ~egtur c 11
beli- g 'e 1 Izl z. deo rece te ~
ta.a sose sc~ noul d nitor_ Le trimit ~ risori de 1 ttP P teu i Se r...
din i c mfn rul C~lin seuOrig.

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

Model

-- 61-LXXVI
Data

Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNllfAIJ

ARHIVISTICE

Model 1

Observai]

----1----5 .

hov ri ov_
Scriso r de l Ia n
1818
oct.8, . tre ~
1 1 u 1 Cr iov ~ n 1 gtu-j
r cu na elegere care a p ut retfeit r 1 nite oslun1ci i lui Fi
li esou, Rentru c r - rimit porunc'"
s ..i tre o 1 d re,de 1 c re 8.... 1a
ote 30,18 gr i pentru j
t t de
"litlde
". C . El" nu se i rd ~ num'"u1 de
utelnic1, i- re rtiz
e trei di
tre ei, slugeru1~lu , cerAnd e
1te sc p ntru ce e i "sfertul lun
f brUari
,ax mini scutelnioiel i
h v etu1 pentru i prvnic t. Slugerul
con ider o
f st im us e nedrepts tu1 s u, netiind de sohlmb re petrecut. Scriso re
ex t ....s o de
lui Blu, c s s 1mur sc v; de 1
cest sY ia b nii neoes ri pe tru ac
t re t xelor de m 1 u
ntru scute nioii rep rtlz tl. In cur"nd v lichi
d i soco IlIe e c re le ~ ntre
ei.
~Orlg.
U

12

28

1818
oct.8,
Ar

Scriso re de 1 10 n Gheorghiu c
agi I nu 1 Craiov
rin c re
ti t c nepotul su i cu ntonie P li se fl colo, ncerc"nd s rezolv
I chestiunile leg te de succesiune rposetului u fr te; l roag 's~-l sp~ijine de cAte ori v 've nevoi, c~cil
'el este f.ocup t i nu o te veni c011
10.
Orig.

12

29

1818
oct.8,

Scris re de la Ioonomu An st Si~l


c~tr H gi Ianu C.P. 1 Cr iov~ pr1

hg~
.~~-------=----~~~------------------~---------~,------I

Cd

1 14 -

1998 -

1-01

020

-- 62-Nr.
crt.

Nr. de
inv.

-1

I
I

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

LXXVI
Al'tHIVTSTIClL

Observatii

le re l

anun~ c H git a (sotia destin t ru1u1)


fost f.bolnev'" i
tre~
buit s me rg l~ 1 niL 1 doc;or; -,
cum es te m" bine; e 24 e tembrle ai
inmormnt t-o pe Zoi t , (fi c 'V. strlnij
nel. S-i scrle
epot lui s"'u-i 8"_1 I
o 8.1uae se pe drumul cel bun; de se ...
;
men 's-l ro ge s-i rlmit nite
b ni, o c I re nevoie turgente. de ei .
V

I
30

12

Orig.

1818" 11
Scriso re de 1 ,10 n ristod~l
at.8 ,
tr
H gi I nus C..
i fr ~ i It 1
I
Const n Cr iov
rin a re i nunt OU m reu-I
tine 01 n au St ti eiul ao luse f1
ici e
s vnda berbecii lor i. i desti
rilor, coi Iti n~gu tori u venit nu
m 1 cu 01; f aere
dovedi profi

t bil

t-I

i- u d
au 14 p 1 15~
1/2 groi bu t ; c rue de o ~e e te I
au 25-28 p r le oe u , du v'a 11
e.
,

COOl

Vistier 1 At
sie vre a~ tie um
merge f cere ne otului su, St ti,
de aee trimi e ni te se i ori e tru
aest.
mitentu1 m i ram~ne ici ~mreu
cu tov ru 1 s pn vor vinde
i oile i vor inc s i b ni1.
A fost o s et n ro i me it
rin c ste rti i a ra a ro pe un
fert din or i An st eie Evst tiu
mi tnd a lut "':xi
~eri
oelor 1, tr
mi1ie! .
Orig.
A

12

31

1818
oct.9

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Soriso re de 1 m delnioerul ~ ~
nui1(?) c~tr H gi 1 nu (1 Cr i v";;
U rugminte de a-i remite de urge

.. /.

Model

- 6}Nr_

Nr_ de

crt.

Inv,

GUPRI

SUI:. UNI~AII

Observaii

ARHIVIS'llICE

---------_._-----------

._------5

banii Idatore~i! impreuna. cu dobnd


.
or,
dea re e nu po te -:-i tr g p - J
.
l1. Nu a mai ple t 1 . Constantinop 1

1-

'-

lnpl'e unv, eu" boierul

.. i cum ere o cas

". c

1 vrea s'"

ici

Orig.
130

1818
~ct
Izl z

32

Scriso re de la Dimitrie
riu ~tr Bagi Ianu C.P. la Cr iova
pri , c re l sigur ca i v ~ f ce ro
de pi 1 de capr i d ~ p, .d r ne
nu s- nceput sacrific re
aimaltilor
1 Nic~pol~, unde ia fos el. Acolo

c n "Marea 'l'ar ft (Turci)


fac pregtiri deoa bite, d r nu se
pentru ce. In looul
ei .de Vldin v
veni cel d~ la Ruaciuc; de 1 cunoscu~il si
urc 1
afl
c ar fi un bun
e
prieten al destinatarului i c m 1
d ma t cest 9- r fi !efug1
n V fI

1818

131 33

oct.9.

Scriso

Const.
-(Petrui
1 nu C~P. . fr ii" 1
Craiev prin c re i ntiine ZV n
Legnur- cu. un schimb de 8 utelnioi de

de 1

1 Nedeia 1 Zv lu. Lui nrbuce nu


IPrisce nu s-! remi 1.200 d g~o~,
prin c re e~soan i .t~iite _i pece~
tluitul
8cutelnicului
sard! rului Poli
hr,oni d le N dei ~a~ile lui Zotu
R!zu se m 1 fl nc 1 Brc , d r v
fi tn cur&nd trimis (p ste Dun ';'J.
Or~g.

Cd

114 -

199

l\lod~l

Data
i locul
de emitere

2 .

LXXVI

l-a 020

- " 64 -

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

-1-

132

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

---3--1

--2-_1

34

UNIT AII

LXXVI

Observatii

Al'tHIVISTICE

I
I

1818
Soriso re de 1 .An t i 10 nu
oct.'],
C ni ri
tre 'H gi I nu C.P. 1 fr - tii" 1 Cr iov
rin c re J.1:oonfirm ....
I
Const
tino 01 nc e re 'SUmei de 4.000 de gr i n I
contul lor, 1
rdinul lui m
G.N" oL
I
10 01. A remis
oe1e uvenite lui
I
ah Log Lu- Conform dia ozi iei lor,
i
,
i
Pateu Iotov c re
v~nd t cu un bu c'\tig oi1't'eici
ince ut 8"'-i duo ....
"b t
Inii, e c re el i v p tr , remi nd
120.000 de groi eneru co erir (0-;
jlielor tr s de v al 10 ; I n Anas~
t alu P r-u , d1n 'p tria". Promi te S
ju e pe Anost sie tih 10 la i e P.Gheorghiu din Tenedoo, 1 orice ao1 cit re. De 1
ocuitorfi
1n enedo6
I
trimi ta mai multe
rioori din c re dou
.
tigumenal Emm nuil, J.ID reun
I
cu nite aineturi. Au uzit de p1e re
lui O r ge din ti r ,us re mir re tu~uror'; u
fo t J.nc des~mn t no 1
domni or de ctr Po rt
rimite 4
i baoe ou im me1~lor
pen ru serd rul
Porihronie, costul 1 r ridicA du-s 1
de gro 1.
Orig.
I

-r

..

133

35

1818
oot.lO,
Carneti7

Seri o ~e de 1 C~ t.Br i1oi(i


r vnie'-uljlld.Mehedi iI, Vtr
gi
1 nu C.P. i fr tii' Il Cr i v Ipen
.
~
tru "" lmur1 n rivin
dis.oz i
v
pa o re i- 'd t-o lui zbeaou d
permite aVtemilor de la Slei
i
inU vinul e la c aele lor; et deo rece o menii u u pivnita e cmp,
l vii, ns~ nu a voie s~ vnd
"cu mnuntul". Se mir c~ nu u pri-

'!!!

Cd. 1/14 -- 1998 -

I-a 020

.1

Mariei I

- 05 ..

LXXVI
Nr.

crt.

Nr. de
inv,

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIWAII

ARHIVIS17ICE

Observaii

1---------1--------------------------------------1-----------3

u
 i Danl..
'" I
mit brnii trlmil de Izbaescu,
.
'li'
ciulesou , lo.~oo de eQ."oi, din da~to-. I
ria ce o re jUdeul la el.
scris i
Ilui Amrv u de la Dumbr v d Sus c
s-ie trimit cev b ni. Din gree I
"o(:'menii
lor" de 1 891c1
r

cut! n categr fia srin11or; SV nu


se te ro;' nsji, cci lucrurile se vor
r ~j Scriso re
ltur t s i-o de
lui 1 covacbe s
V

prig.

* Ihtmele respective

p r n orlgin 1

articul te:.Ikbescul,
(Amrs ul, 5'cl a er

13

36

Dnciulescul,
uz nt n e o

1818

Scrisoare de la Duc C net tino00 t.lo,


vioi ctre H gi Ianu C.P. le Craiov
de $,1-i ccmn c dao
ucure ti cu rugminte
vnd~t s u nu oele 42 oc le de t b o
e oare acum trei luni Nuri- g de 1
Ianins i sooi tul aoestui ,Kem 1- ga,
i i- u l~s t spre v,1or~fic ~e. D c
nu 1- u. vAndut, s-I ;estitui poseso1
rilor. S-i trimit 10 buci c c v ~
pentru
le expedia n p tria.

Orig.

1.35

37

1818

oct.ll

Scriso re de la S muil "bistrlte ~


nul' catre "H gi Ianu C.P. i frat"i1
la /Craiov'7 n legtur~ cu numire 1~1
".
e
Iosif c egumen 1
ce st m-re, n 1 cul , su. Amndoi l ro g pe H gi I n
fie g rantul cestei ntelegeri, ~
V

preun~ cu Te dosie VI' n


Orig.
Cd, 1 14 -

Model.

1998 -

l-a 020

-..66 -

LXXVI
Nr.
crt,
-1-

1)

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

-- 2-1---3

CUPRINSUL

UNITA II

--1

Observai:

A1HIVISTICE

1
Ser sour de 1 pole vnic 1 "te1818
I
oc .-t1, f n J1 vC01rici c t:re "H gi
na c. P.
ucureti
fr ii" 1 GI'siova .11 rugminte
de a
acept
f.la garant i pentru (IOSi?
fo tul
gume n de 1 Bietrl ~ ,- Uni est
intru
ctualul
egumen , deo rec t
ace' t se e
ar ntie oentr !

r s ectiv:fl~
Orig.; iscVlitur

~n< lb. sg:rb.

I
I

137

Scrisoare
de la cnns t. Pap teo o .1 u
oct.ll, I c tn-e H g~ Isn~ C.P. 1 Cr:ziovB prin
Bico' ole c're i_ rougf aK de "omuluits~u,
Gl~o 1ghe , 500 CJ.egroi,
n oontuJ. a u , dao rece r~ de noasat ni~te b ni de l~
Cr iov , ns nu m i o~te te t , d 1.
o rece dore sne s ,1ece an p trie.
1818

39

Orig.

1)8

40

1818

oo .12

Scrisoare de 1

101 a
(H gi I nu C.P. 1 Cr iovJ
rin
e re ~l nun C
fosh
it domnitor
1 rii bei z de ue Cost lSh~ ~oru
zi fare
ple ~t d 1 Constat~~,v'"o1(sp e
BUCur3t1. Ii trimite
7.000 de
ro 1,
.
b nii judetului, p
r sU_i pstreze

wonst.Br

SV

o divers

plUti

indic tii

s le.

Orig.
39

41

Iane 11
lizu e li...
tre I~ g1 1 nu C.P. i fr ii" 1
oct.12,
10v eu :rugminte de
pred
criso
R v
P'tur
c umn tulu.l' s ....
u(Or OV ) re
1818

Sex-ien

re de 1

Orig.

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

Model

'67 LXXVI
Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

CUPRL

i locul
de emitere

3 _
2'
1
--=:.-.r-_-=----!-_~:.._.

181
oct.12

140 42

SUL UNIIJlA II ARHIVIS'FICE

_f._---------..:..4------------1----5
Scri50 re de 1 Iosif09, arhimandritul m-r~1 Biseri~&, c)'tire UHagi:la~
nu C.P. i il' v1ill
la crS10v;; cu-ru
de

gar n~ie pe~ ru el,

s-~ tnteles cu S muil e


rei. egUIDni
cestei m-rii pentru urmtorii-~ arii, revzuti n c ntr ct pen
tru o.Jtlffil.lil. Dl' gom nul de 1 (Consultul ruseso! "sloI'" Gheorghl':J i coneulu
u fost
e cord; ate ptu s-i trimit
~n8criS semn.~ de destin t r. Dup' ,
v soei i noul domnitor, v fi s~h mi hriso ul.
Orig.
V

1818
oot;l)

141 43

Scrisoare de 1 Soar1at'c tre H g


1 nu@ 'la Or iov~/ prin~c re-1 ro g
s strng el "hav atul
lemului" i
1000 de groi
de la c pr- ri 'fi lodorl-1
m" pentru
prad b nii ser-d rulu!
1
Aman, deo tede el es ee f.oou.p t i .

vut multe choltuieli


e

~'rtlle

44

statrAng"

'nul /mprte

cap
Orig-

14

/e

"

1eI'gnd n to ~
"-

0/.

pr d

sel

..

-,

1818
Sc~isoare Je l~ meoh6ri Ddd c
oct.15~ tI';; i:lOl'd rul Polihrol1ie C.P. la lani..l. mnjc( 1)' eti cu rugWiinte
de a Uaprumut
fi

Conet:Jntin 250-,300 de groi,


s 1.Ullb. CE.:-5. va fi r-ea t tLt.i t re pe de ,
1/11

f:l~U

oarece e~ v trimite de 'ici ctev


.~te de scndur!; va tI' ite i o
ie" pe nbru destin t r~
OI'ig.

Cd. 1.114 -

1998 -

l-a 020

ae

Model

Observaii

--

6.8 LXXVI
Nr.

Nr. de

Data
i locul

CUPRINSUL

_c~:_t.~_in~:_~Id_e:e::_i_te_re-I

UNITAII

Observaii

A~HIVISTrCE

-+__~ __5

~4~

143 45 18l
C.P. i fr
oot!l) , I"H gi Ianu~
t

(,1_
e

!l'"

17
e

ii" 1 Cr i V
rin c re J.l nun . e~, Ion ~ 2'ugl"SVU

i o lfele
cesty,ie
u plec tel
se1 lor'
r termin de zugrevJ. t /bi
seri . ~ 1 _prim~"rf-lr; a~ nu Le dec"b n
d c ceLa i voz- ere. S-i trimit"
<
,
oa.rgi1e i c e Ie Is Lte eunpl'~tl.:ri fV u"':

cI'-

te p ntr biserici, dea rece 1 sr, DU,,;


IImi~ru v fi in ugurat {sfin~itV bise~
~ic de ie! i EipOl. ce a de 1 con :
st&ntineti. s-i trimit 0-40 o slc I
II
(
,
cervi i celel ~ e lucruri penbz-u
I n Elltoi nl cuvin .t:e care i 1ex edi ,a te
e nbz-u me de Lu.ccz-u.I Ccsr
1 t. Ii rr i tirimite '702 oc rol de ttt1rs t
(plant), mei mult nu
putu culege~

eO-ll

O:rig.
144

46

18 8
oet.l),.
Sehei

Pr~hov
(n ori
Pr ovc)

Sc""i~oare de I

c~.pit:,nlllTe dor
otr
/Hs~i I nu C.P. la Craiova/prn
o re l ro g2 s~ i5 n ~rendg pentru
el mo i Izvor, pe oare o re ee m ~te
f n zYt~e nu, cu 400 de groi
semene s-i ob~in':' di nou lujb
opit n 1 sehel
de ici, oferind 700
8 o de groi, nu ma m' It, d~o roo
m i fosry chemat
t. gtrngere~ vin
asa i promiseo

,.

f'

Orig.
145

47

1818

~i'l

o t.14,
(123:
- h dJe
n. ~ 13)

Scri30 re in oere H gi ranu ,


neg stor d~n Cr v , comunic unui

gV (din Vidi~ e3
wr nj t f cerea
eu c im c mu1, d r nu-i o te trim~te

c umpr~tul"ile

de oc mdat,

C'f~
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

./.

Model I

dea rec

tre

- 69 Nr.
ert,

Nr. de
Inv.

LXXVI

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIq'AII

ARHIVIST<ICE

Observaii

-~-----

bule

ib
i prob re domnitoru.lui~
I
.Orig., lb. turc .
C.D.T. vol.!, BUOe 1960, .255,
rez. nr.1292.
146

48

SU

1818
Scriso re de 1 "Fr tii Cucungheoct.14, lu" aitre "H gi Ianu C.P. i fr ii"
Se-rres 1 Cr iov prin o re i nun oi au
trimis 1 Buoureti m i multe 80ri~or1
printre o re i de 1
rhim ndrit~l
Antimoa i.de 1 rghir H gi Poliz~,
o re nu
putut s le ahite p lit i'
le trimite o soris are. Soriso re
dres tV lui.Sterie Hristodul sV_l fi
nm""n t
Orig. i co ie pt. doa.nr.lo; OPt
V

147

49

LXXVII - 13.

1818
Scris re de 1 S m il "bistrite
00 t;.14 nul" ctre H gi 1 nu 1 Craiov
tn le
gtur cu ntelegere pe o re
fcut
o 10 ifo
entr egumeni m-rii Bis@
trit A est au tin CU H gi 1 nu
este i g r ntul 'lui nu numai' 1 mitentului~ S ....
-i spun d c
te de 00
oa Teodosie Vr n
fi g r ntul lui
Iosi~o ,o s""fie defi "tiv te nsori~
surile neoes re i semn te.de toti oe
ln drept. Intelegere nohei t
fos
intermedl t de 00 ulul Rusiei.
Orig.
<

14

50

Soriso re de 1 C ns -.S mure o 18 8


oot.15, tre H gi 1 nu..l Craiov n legtur
(Buou- cu 011~ de 960 de groi pe oare i-O~
tb' nexe z i e o re urme z s o ino
seze de 1 fr tele erd rului P n iot

Cd, 1.'14 -

1993 -

Model

I-a 020

.1.

. Vo LXXVI
Nr,

_c_:t_,

Data
i locul

de I
_~;V_'_I_d_e_e_:ilerel
Nr,

CUPRINSUL

UNITAII

Observal l

AltHIVISTICE

--1-,-----5

I
(D".lge n~, dea rece aoesta
1u
su
'm re pect1v de 1 gm~cul destin t rului~ /Gh,C r ianopol/; s-i CO-I
'I
munice daca
fost ccept t"'"o
tie ce m"'suri i c z contr r.
Orig.
I
;J

'1

i
ilo

"

i
I

51

Scris re de l
n st sie ~ihDlo~
1818
oct.14, gl ctre H g I nu C.P. i fr ~ii";
~in c re i 8 u c mel'
Co st n- l Cr iov
Jr
"ti opo1 preun cu Patcu /IO~D~/ u vndut i ,
berbecii i oile
re uri va t jo ~
se. Inc nu s- hotr"t nimic n pri
I
<,
~in dom itorului (Trii Rom"neti/;
nae m ri QU Mih l ch SUtUl care s
bucur de rotecti unei per-o ne i port nte. i H
er1i-( au r crui
u 1 ne z'" ici o bnui 1/.
Plec re '(lUi C r ge;)
versiune f t de oporul nos~
tru dn p rte Isult
nului) i
'\
p Lc i n etine 1 cu care se i u
ho t rile. Beiz de ua (lUi C rage-;-;
nu
vu nimic d suferit
urm re
.lec ii t tlui -s ~., deo rece
rezant tIIn
It Po rt~ seri o re
celui , n c re l ftp.itl
sple e
i el, n inte de
junge veste re
ectiv'" 1 Const ntino 01. ihai che
(sut~ este i el n f r orlcvrei
bnuie11, deoarece u;" Lun n inte
plec re lui C r ge
inform t In
Po r da pr-e b ui 1 c r exist,
ce st rivintw
(C r e~ d tora z 1 Const
3000 pu g
/d
g lb ni/?, din c
<,
r
onst tui d re
nu la

<C8

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

./.

l\-!odel

- - 71 Nr.
crt.

Nr. de

DaU

i locul
de emitere
--2~1--3--

CUPRINSUL

Inv,

LXXVI

UNIIl'AII ARHIVISTICE

------,----4----------1---5-<;

.(1818/. "Saigilourile"(?) o-al1 r p rtiz t dej 1 .B h rl i Vr ; e par


o "roI!leii"nu 'Vor vea aooes la el ,
le 1 nln 'ohi r nu-eate nioi o aper nt
te pt
v
d our ul v nlm taIor;
ou-siguran domnitor 1 nou lea v fi
nconjurat de muli priet ni la Bucureti, ct de curnd. ~i ah.a r i nopo
scrie celorai, caror le trimite i
o scriso re de 1 emr ul elogIu,
prin care i nunt o" nu- i po te plv
ti datori A remis 1500 de groi lui~I
Jid m, "omul" lui Muhtar- ; s ....
trl-1
mit r un u1 1 soriso re e iscopu1u1 de Rfimnio.
Orig.
V

150

52

1818
Scriso re de'1 tef n Z. ~ ineoct.15, zi c~tre "Begi I u C~P. i fr ii"l
Bucuret Cr iov n 1eg~tur u oli de 127,6
pe o re 1e- trimis-o o
o ino seze
'de1
leo Argh!ropol des re c r tnQi- U ~ i soris nimic. Sper OV u p1v
(tit olit de 2000 de groi pe o re
le- tr a-o 1 ordi u1 lui T odor ohe
Sev nu.
1u t cunotin OV e 1dul
ooteli! lor este de 1381,97 gro 1, n
s' u
primit de la aeoret ru1 lor
nioi aoe t sum, nioi o ! 2000 groi
d 1 pol! t. A te pt 1" uril'l n pri,vint aoestor ehe tiuni.
Orig.
v

15

Cd. 1'H -

53

199 -

Sori o re de 1 Grigore-Br~ 00
oct.15'- ve nu ctre(H gi I nu C. P. 1 Cr
v~' ri c re i oere a preoizeze d
o renu tu
1 oo tr otIe
181t3

I-a 020

, './.

Mod 1 1

Observaii

- - 1-2 Nr.
C~'

Nr. de
.:

Data
i locul

I
I_d_e_to_:,itere

CUPRINSUL

UNITAII

LXXVI

re

Obser-vatii

APtHIVI.$TICE

Il r-e nd

Model

00 1110r sale ~e

este O ~.
le'" i
observ
o nu
ee
fac" ho
mo li10r pe cheltui i s "
cum prevede ontr cuI. LI re i
Iti muterii o re-i ofer'" 50. o de
1 pe
rend, obli Andu~
s'"
ho ~nicire m 1110r' p ch 1turoprie.
Orig.
!

.r

152

54

I
eu i Se .
1818
Seriso l'a de I
I
Hagi I nu -1 Cr iov prin c i 00 .15, i" c~tr
un c mrfurile 1 r: piei1
re l
S rres
lumn il de (} r s- u VA dut f.
e, dup cum u fost inform ti prin
oz-Lso re ce u primi -o de l Vien.1
Sper" c Zotu (RiZ~
ju s
S. le seri ro i des.
Orig4'

153 55

Scrisoare de l
1 18
ih 1 che A o
oct.15, Fur un ctre 'H gi Ia. u C.P. i fr
rin o re i transmite
-ninS! ii" l ~r 10v
c f mili lui de 'ici e te bi , in- I
I
c1usiv oi lui, H gi
u e
tretinu m i mult vrem. Nu
1
- i ti scop' 1 e tru c re
it ici, nerevsind SV i nici
nici nscriaurile d c re ve
C
i (p
a fost f. up
i
pIc t 1 Prevez. Situ ti
ro
ri l~ e te d n ce in
1
r , de i
vut i m ii n rend,d
o re ns nu
vut nici un c tig,
i m i.mult pierderi. Il ro S'" 9"'_1
gs
ac a O mo ie de 1 c re sa ib i
reul ro
ev e tig, s'"nu fi
m e

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

. 1

..
,

"

\\,
\

",
\

1'~

1,
l'

,
\

- 13 CUPRh

Model I

LXXVI

Observai!

SUL UNI~A II ARHIVIS'I'ICE

-----1---------------------, 4

--

----5

de gro 1; pit rul St ciu de


T~rgu Jiu vinqe o mo ie nQmit CVtu '
ul, c re se fl lng C rn ti, i r
,i m ri. s nu m i m rum~te nimnui
b ni ~n contul s u , c~c1 nu re nici
un c~tig din a cev
Orig.
10.000

':

154 56 1818
oct~15t

eg de

Scriso.re de 1 HRi~o i V sil ehi Seri 10 nu ctre Hagi I nu Cost


Petru 1 Cr iov
rin c re i comu ic
v 'Sti de s pz- rudele de
ici. F~gin' dus 18 Ianin .s se tI' teze ~i cum
este m i bi 11 decedat Zoi~ , tiie
deeed. tului lor fr.te, Astrino Co t
Ate pt~ so~:tscri de 1 destic re s-l mustr i a 1
e c lea ce bun pe Dimitr che
Evst tiu, cumnatul 10r~ Alt cumnat el
lui)Dimitr che Uh8~i Ge noghl)v veni
n
,..r Romne eo/. s-l e 'ut cu
sf tarile. lui i s-I protej z
e otii Const nti
i El nit
soriu i ei o 1
i ~tev cuvinte
de c mp1ez
Orig.

ehi t

1818

15 57

oc~15

58

1818

oc

15

ico1

, grm "ti-

cul piseopiei. pe tru sum de 120 de


groi ri.mit ri.n H.gi IJnu, n oon
tlll .rhim'3ndritlllui
8mui~, egumen 1
Bistri~ ~i Sadov , (t x / pent u

I
56

t de

Orig-

Scrisoare de 1 (1nde~cifr
<,
bil) c~tre . gi 1 nu /1 Cr
v / ri
e re 1.1 anun CU logpfRtnl Bibescu

~~--~------~---------------------------~-Cd. 1'14 -

199 -

l-a 020

., '74 LXXVI

Model I

Data

Nr.
~t.

de
i locul
CUPRINSUL
UNITAII
Al'tHIVISTICE
~2~I_d_e_e_l:1itere .1----------4------~--1---5Nr.

'

Observatii

. I

;este cel care a motenit mO 111e deoe


'datului tirbei. 11 roag SR-1 trimit
rs unsul
Rmnio.

din !' rtt'!

opiscopl11'11 de

Orig.
I

157

59

Sr.ris re de 1 "R gi Ian I'j r,. p !


oct.16,
i fraii"
c trz-e fos ul nedelnicer Oh.!
Cr iov I Mgescu, rin c re ! ccnfirma. primirel9
b nllor din contul d toriei
judetului i:
I din c re .li se u 22.30 groi c
s;' fiel
I
'
17.000 gr i, suma dator ta. a s: :.11.'1- I
!mit~ i e cetia.
SV_i comun~ 9 n
j ade se ~ :r)- moio (iJe c re
vut"t--.1i.:..
1
i
a n renda/, cum rteced nu Vsrdac ,
cAi stnjeni
re, i d c~ exiqt~ un
inscris n cost sen , c01 dorete
o de n rend~ unui m tor.
Orig1818

0I

15

60

1818
o t.16,
Neg de

'~"'-

Scris~ re de la Const. Grrictre


sWu 1 n~che Co stvSorri la
c re l ~f~t ie te SV rup~ orice
u H 1 I DU -i rudelo aceutu
e fere se x , de f lE' lor bunavo-'
~l nu v dv oe folos
vut de 1
; di~ otriv, i cei d G 610
1 cei de iei ount d f
fi ri, osre u tnceroat -l n~ep~ ~~
tezer-~ parin i ~i de p tr"e. S -1 sf"
tui
c~ e fr tele su s'"nu plece
otod t s nu-! mB! 1 e s
de vara
cestui.
v

f3 ~

cear'" lui !Jegi 1 nu nsori


u:-i ,
tOCite bunurile
re i SG 11Y!
CIO

(m~~furi: lsn
br b:n, nimsle.
re le: orz, fAn) de 1 moiile pe
,

Cd, 1/14 -

1998 -

I-a 020

.1

- - 75-Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere
3

I
159

LXXVI

CUPRINSUL

UNI'l'AII

---------------

ARHIVISTICE

18~8

<

. Scrisa re

Gh.Xo nu P
zoglu
oot.16.~CFit!'e !tHagi r. Ul.l C.P. i- fr ii" 1
1fr d Ur iOV9, prin o re ti ~nunt c~ nu,pos
?)
te vinde pastr~m,
egsind muteri!
p ntru 9'. ~e 5000 de gro i entru fcsre fii~ei s le i v
xpedi cnd
veni colo bl~n rul. Viziru1 dorete s
c~ncasc mai multe amnunte n 1 gVtur
cu plec res domnit rului O r gea din
t r, nc~t s-i<s rie o tie n I
legtura cu oest lucru.
Orig.
I
.Loo. din not terga1; ceea n tat

1ng~ d . este indescifr bil,


mzg1it.
d3 t

,----------------------

Scris~ re de la P n iot Dlge nu


1818
o .t,.16,c v'treH gi 1 nu
Or iov~ n 1eg~
9 expedi t-o
tur ca oli
e c re i....
(Buc~
retil c sa o ano seze de 1 fr tele su, c
re se fI" la I lni
Q;rig.

160 62

I.!

<-

<-

161

63

1818
. Scriso re de 1 p h rnicul Oonst n
oct.16, Itin
ctre "H gi Ianu O.P. 1 f 8~iitl
t
!J.oll'ret1 la el' iov cu rugminte de -i comu~
n c d vitele sale~au fost vndute I
s U 8 rificate la z 1h n
l Oon~
st ntinopol nu
a g~eit nioi un rVspuns
,
de 1
crisori1e de colo,trimise de
boierli (tr!17 dup plec r~a domnitorului l nu tie nimic n legtur~ cu
Inoul domnito;r. Au fo~t trimise ns
<,
I

Cd. 1114 -

199

l-a 020

Observaii

-1----5 -

d..rnini9tre
Za.
Orig61

Model

- - 76-Nr.

Nr. de

Model I

Data

i locul

CUPRINSUL

c~._~~I_de_e_:1itere.I

----

LXXVI

Observatii

~------------------------~----.------

I flrmane

A:PtHIVISTICE

UNITAII

se rhabur l cu prun

prin

tic
pentru ca
~ l~le s m !edice
pe ace bura! car~ r ~tma
f~l ar ,.p la inatal re n i1
P:li:li.

,.

Or1g.
i

162 64

r-s de le( o ~!D.;u.a al! Il nto~


oct.16,
Hri ansu C loglll otre tiR gi Isnu C. i
Bri 1
P.. 1. fr ~i:tll la Cr 1 v . pa-Ln o re i
(~ origi. llun~ c nu POl! e plti .:L.
tO:1:'i dectf
Iorail )1 dup ce v i i din slujba pe c re o I
I
de~_ne ici,'cAnd v primi
i le f ,
a re of~r itul
nului.
Orig.
1518

Scris~

163 65

1818
Scxisoare de 1 Gh.Car 1 no 01
.
o t.16~ bre "li i anu C.P. i fra'i' 1
ucureti iov prin c re i ihiormeBz~ c nu
. o nou t a 04-'"
Y
n i ..1.
c a n ...
ega"'t uz-a
CU numi r-ea
ului domnitor al ~r'i, (o~~ire c r
s hotere ..
]tet La Constanl.;in pol; to ~
ta. luma- se mirE).de o eas't
trz1er
De reca voz-n cu l, 0 mur-e 1- obliga,
sYi remit" cei ~60 de groi, 1g t e sexd rul
n i t's-i dea
b i, igr ac t
~prumut~t
1 Coust.Flev
; de cee le trimite
.i' de 1 serderul P 1.1 1 t , c re '
s u.p~" Ir ..tlcl ..ai
~imitr che, c re se fl~ 1- moi

ci-

'Z

92: ne~'ieze
. u ace ta ,
v
ectiv /. i H gi oshu ii ce

suma re
re 3.500 de groi,
nc""t
mi t b i ,
i nu re de 1
i e
m rumate. Cu in rul Chiri c
g sit
i scrisuri1e referit
re 1 Ple oleni
v

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

..

LXXVI
Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIIVAII ARHIVIS'FICE

Observaii

-------------------------------------1---------'
4

d r 1- cerut 80 de gro~i pentr o vaiid re. de sem tur. Sori o re de 1


o e:.min.'
ul Cq ine
li 1-0 de
,ceruJu:l M~ge>e..u, pentru o ....e te
gtur e~ jud3tul Mehedinti. Le m i
c ri-s o re primi t de
ch ...

rig
<,

164 66

1818
oe t.17

Ad veriat

(serd rulu!1 Po1ihroni


~ .tru b nii '-primii de 1
tenii din
Dr. nov. eere sunt debitori,
50,13 t 1erd (.ltr n Popescu,
-Orig., lb.rom.
Chit ni;"1
pe-ntru sum de 1.500 de
groi pe oare Gligore lImr"scu primit ..
o
de 1 Hagi T na din b nii e c re i
de 1u t de 1 . cest.
rtor.
Orig., lb.rom.

165

67

1818
oc
Cr

16

68

1818
Scris~ re de 1 A1i- g B l~fee
oetet17, li ctre Const. LooL u /Petr~ 1
R ~ov .ce ti rin eare SI anun o
te e
om 1 s rc s ....
djacttte,
fiind f.ocu_at, nu Qste s-i scrie o
seriso re mai 1un v.
\
Orig., lb. rom., pecete mic, ro,
tund, n tu negru. inscrip.tie n 1b~
turc .

ur.

C9.el

16

Cd 1'14 -

69

1998 -

Model I

cI

1818

cScriso re de 1 Const.Nicolau
t .17. tire 'H gi I nu C.P . i ir tii" 1 Cr,Greceti iov princc re i nunt e le 'trimit
eri
re sosit de 1 Const ntinopot,
de 1 Pateu (Ioto;j; ii va expedia c'
I-a 020

- 78 -

LXXVI
Nr.

crt,

Nr. de
inv.

Data

CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITII

Observat ii

A~HJVJ$TICE

--1------------------1---'--I
4

i repaue cu puti ~v
~a e 1a ~ v utinilI
etele entru heleteu. Ami
hizition t 312 pi' i de er,
pe
re le I
lui Nicol
Dumbs , de l
CS
pri.mit o scz-Lso re. S tenii de la,
c re j- u Iu t blig i
!
plte sc d un
ntru copacii t"'"
i i din pd e u
i ovor -i tin
'pr misiune
um, protestnd c nu u
IfOB
i singttrii cpre u tric t pdu- i
[e ; vor ncer.
s-i o nving i p .
jC a1. 1tic ~re
Il t 1 t cop el 1 .9 p 1 Ite sc mpreu '"eu el.
I
I

,onflictul
deoL .n8 ntre cei 1~
rin1 de l
tu.l ge-:. tirbi
i
I
lr , v .elul 8 r nil r,
re i o
1ig s teie trestie i nuiel
1
1 S ; oei vor aU leca din s t. A
- trebiu s i mVsuri contre v"'t elului
i s-l pede se seve Alt conflic decI n.t nt
pit nul Teodor i 01 er' 1 i. i , erI
oul cumpr t de
eeaf <ii urmr k k r o tul ~tirbe ;
eti:i. d c Loc uL e te 1 clu eru~ui.
clipit nltl
1'1 t dljm pe
V

r3itat otui de um r re i.
i mart ri, tnct-cpi anul
r tr bul
restitui produs le re-

i-

\1

inu e i aa trAnga q jme le num i de


)
...
1 (9atul/B~Z (? ; urme ~a ca Nitu s
duc u hot rnio pentru .st bili hotarele mo~iei

-,

Pe m i
u "de-

de 1 H rezu, e oare o
It cu Ge e
(en
un
rec re erban Griboi, f eo re i- desohis rVvlii und vnd
vin, cu 6 par le ocaua, cee ce le pr Cd. 1/14 -

1998 -

Model J

X-a 020

,.

- - 7~ Nr.
crt,

Nr.de
inv.

LXXVI

Dat
i locul

eUPRINSUL

UNlt'AII

1__ ~1~~2~+-_de~e:~it_e_re~

ARHIVIS'PICE

~4__ ~

1
'

(OU

duoe 10~ m ri
gube,
i ei uIte
re~uri/; r fi ,bine {sv f au sohimb d
moii? i.eU i l~ng lt mo ie
lor
,cei 148 e stnjeni. 'vr ul se rl t 1;.pua lui BrAncoveanu multe minoiuni
des re H gi 1 nu, dup~ oum
fI ~ emite tul, deo rece se p re c vre el
sa i n re d mo iile celui.
Orig.

168

70

1818
Scriso re de 1 Zoi~ S mure o
ost.l , tr H gi 1 u 1 Cf iov cu c uae pen
(Buou- tru,o nu-i po te chit d tori de
r ti) 1.500 de groi.
Orig.

169

71

1818
Soriso re d 1 Cons .lico1 u ooot.18, tre "H gi Ianu C.P. i fr tii" 1 Cr
Greoet iov n legtur ou scutelnicil de o be vre s f o~ ros~ Hagi 1 nu pentr~
slugerul Ti nd fiI; medelnicerul (Id
n oh~
g~,sitc~iv " entrf:lo re s

de erso n
n tot 1 5, 1 o re sum'"
se m i d ug dare oe tr buie pl
1 Sf.p itru. Deo reoe pe ~le nu e
vinde,
trebuit aV~i de 9 re; itrimi dej buto iele cU peti pe tru
hele teu, a
cum i- cerut. A distri""l
buit b ni
ntru chizi~ion rea oi1or ..
1
i berbeoilor, fixnd un p~
de 5 rqi
pentr
rimele i 6,20 pe tru berbeol~
nu s- u umpr t deot 10-15'0 pete p n
o~. Vite m ri'nu a oump
reoe t t"'l su s78
uc t e .vAnd fA
nul. De reoe vinricerii u venit nl
V

Cd 1/14 -

199 -

Model'

l-a 020

Observaii

O!!O

80 ..

LXXVI
crt,

inv.

Data
i locul
de emitere

Nr.

Nr. de

-----,
I

17

UNITAII

A~HIVI$TICE

Observaii

---1-------------------------------------1-------.I

CUPRINSUL

Model 1

,lipa luil
u maur t c ntit te
vin de la Zv lu, Gnciov i G her
aU ce rV de 1 t xild r o liet" cu 0t tin pentru fiec re vie, c e~ nu
plve ac m 1 mult dect trebui.
Orig.

72

1818

oct.la

rturi serd rului Polihro le


I leg tur cu diferend l"pe c re-l re ~
IPolcovn1 ul Mih 1 che i 10gof ul Pe~
Itrach ,cror
lerend t mO,iile
ICilieni, Ti , Damur , Sc~ ioar 1 B"~
.bici le b nului Br"ncove nu, pe trei I
ni cu eum de 4000 de gr i e n. Daro rece ce i edovedit r ! 1 tn1C , neremit~ndu-i de t o p rte din
rend, dei le-a fix t m i multe
mene de pl t,'v
nul contract 1
d re d C n vor 1~t1 4493 de
oiembri.
o i le u foet
inlti 1 01 ovnicului 1 lui
po
1 Ci1ieni.
Polcovnicul Mihal ahe i logoftul
tr ch semne . z, 1 2 decembrie, I
pt. rimire sumei d 1541 de groi de
1 serd rul Polihronie Zi de f ere
contr tului de rend re/'. ,
Orig.
U

re

-'

171 73

1818
oct.18

Scrlso re de 1 S muli "bistri t


u1" c" re <,
IH g1 1 nu C.P.
leg "tur cu ceit30~ooo de gro
re nici p n cUJtnu u ju s 1
t 11 comu it tiil din en dos; -i
ui Coni ri 1 cons t tinopol ~.,
m i remit, d CU ~n cum nu eoc u t de st, rugnd -1 e destin .

\
i

1\
Cd. 1./14 - 1998 -

l-a 020

LXXVI
Nr.
crt.

Data

Nr. de
lnv.

__ ~

i locul

CUPRI

2__ T-_de__e:_i_~_re-T

'SUL UNI'FAII

ARHIVIS'lIICE

~4

t r Sa rezolve

oesst ohestiune. De
semene s se hotl'lrsc'"d ca c ce t
s de g r ntie pent~u Iosifo , spre a
,.. I fi numit 1
Ei tri', entru o re lu~ eru s discute cu ioolo 01 i Teodo i
~ Vr n "El ez-son 1- r dori c s'"fie
numit altoineva ca egumen, nu 10sifos,
m i ale OV nici nu m i vr a
~ n ce tR unctie, v ....
rnd n vedere c ....
s v
ohimbs i domnitorul. In legat
r ....
cu oe st ultim hestiune nu r
nioi o veste de'1 Const ntinopol. Se
re o ....
bciz de ua Grigore uu
tri
rv ni t 1 (P rt
o re ...i
n~ors, d~r nimio nu este sigur; nici
ptul c
fost chi~b t i dr gom n
i numit ltul n ce st functie. Bo
ierii de iOUSu dat peste o p" s
f c un Rrit dresat Portii n e re, ee
fIS fie
lung"i t i romei! din V 1
hl. It; trei dintre ei s- u dus s-l
zinte; "tD t lume ns ....
z-ade de f
le boierilor notr".
s-l ro ge pe ieonomul Gheorghe
~ ncaseze b nii d tor ti de Nicol
V r moglu i sa ibe grij de m-re
S dov
J
Orig'.

1818
oct.18

Inseri
emn t de m i mul~i loouitori din stele B:"rs':'
ti, ~ret"" ti ~
Plopeni entr d tori ~e 238,38 tale~i
pe c re o au de restitu1t lui Iov noe ,
<?mu~ serd rului7 Polihroni , deo rec
u ""'&d.!lS pat ehlna}s
cum s-au
a
D o~ nu vor plVt1 p....
n 1 ar iu4,
uge i dobAnd de o p r la I
I
v

1 14 -

199

I-a

020

.,

,..

./.

Ob ervall

1------5---

~~~~

Cd

Model

82--

- "'9

LXXVI
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Model J

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNIT II

Observat ii

AJ'tHIVI$TICE

eu pe lun.
f. zv- nsemnare a lui (Poliln legtur cu cei 438 de gro
care trebpie sV_i ia de la Ivan
re nu i"e adus p ~ chin
romis
Copie, lb.rom. i 1b.gre~c.
I

'Ii

173 75

1818
00 .18

Insoris'l locuit 'rilor din satel '


runz ro.1, Bere nde 1..i Ciofl ni, prin
re se d verete c d ore z 19 ,loi
ro i serdarului Po1ihronie din b nii
rimii de 1 cepita ul Iv nce
enur
chizlion
rciotin~ ( chin
reoe nu au pred t cest fel de m r
termen de 1 t 1 Cr}" iun.
Co ie, lb.rom.
V

),

174 76

818

oct.18,
Cel

Soriso re de 1 .Ge fer beli- g


tre hH gi I nu C.P. i fr ii" 1
r iov prin
re il ro g s lmure 9
oblema h v etului
de 1 b~li1
..., ......
ete
1 Dunare/, pe care 1 n
pu ut u, deo rece i -s rUt t o
orunc dat~ de Div fi 10 -urm crei
tele
f st lu t (de proprivt rii
li1o~; l roag pe H gi 1 nu s
z-oduc ce st
gub , cci 1
ocotete inefc orul su. S s
c emi! o re 1ucre z 1 h nul vec
t cumv
eo but de- lui
, ca SV vin s b i
t
Orig.

75

777

1818
oc1r..18,
il vechi
Vi n

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

. Scris re de 1 np
teu
Se rctre "H gl. I nu C. P. i fr ii"
Cr lOV n leg I.U ou v,n.z re uno
9 ci cu lAn i din partid vech i

- ....
83- -

LXXVI
Nr.

Nr. de

crt.

mv,

Data
i locul
de emitere

---1----2

CUPRI

'SUL UNIIFAIJ ARHIVIS'.llICE

Observaii

---------------------,------4

( din cea nou; ou ju orul unui miai t


i cu termen.de
let" de 3 luni: 15
~aci lui Banat de B iat (si~)ou 53 de
tl.tari Gut de fruni (3802,45
l.t r ) .
ln fina; ln mijlocie 2 s ci (1053
fruni) cu 42 fI. tari suta (442,15 fl.
t'ri), alti 4 saci u trimis unui fa
briC nt, 1~ Botzen(?) ou 46 de f1.t ri
su
de frunti, pl ta o faoe n polite
de u ust fi f pe oare UIWe z s le n
c~seze la termenul res ea Iv. T x de
.
m gazin j este destul d m re iai;m i
15 saa! depui 1 mag zi , din
o i sooi ti n. 1816 pe n".ru care U' p l
Iti t
iar 1 "roaga zi mprte se "
mai u 11 s oi. Spera ns sa vnd
m ri ~n anul acost ,deo
ece putini
negustori
u Jll J. dua ln (Bc ur-bu i.
Hsgi Cormt.Po p - 50 de s ci). Pi t
nI este grozav n momentul de fat,
deoarece nu S9 fac pr-e multe v"'nzrl,
spera totui ntr-o mbunWt~lre
pre
turi10r: bumb eul cu 70~80 fl.sut (de
.frunti! dar es te o eanti t te mio....
pe
ia; ln de B n ~ 50-65 fl. ut ;
iei1e de iepure70 fl.t ri sut, d r~
nu u c~ut re deooamdat
d r prob bi
pre~u1 v urc t deoareoe nu v
osi .
Ima1f din Rusi ; fiind vreme de i rn
oe_r de lumnri se vinde gr u, 1
100-130 il.suta, ial.l ce romAne ac n
ee gs ,te; brobin
(er lpir) nu es
cerut deloc; pieile sunt 1
14-25 fl.tur ua n gener 1, eordov ne e
si "clrpi,i " ou 8~13 fl.rini, "01 ki "
cu 3-6 florini, me inel cu -12 flor
Cursul 1 moned
de hrtie este oela

ar,

Cd. 1,14 -

Model I

1998 -

I-a 020

- 84;-LXXVI
Nr.
crt.

--

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

--

CUPRINSUL

UNIT AII

Model

Observaii

AJitHIVr$TICE

---------------------------------------I-~---------

Z35 la s ut. (de fI. t 3:'1), 1 r


Bucureti fl.C r-e - -27 1/2 p entrLA Const utiuopol
127,
r
rres i alte OI' a 126, g lbe
gio de 3%.
tI'
...e J. Buc ure ti un cole t
lucrurile
cam ndate de fo ul 1 r gr -1
'Im"'tic Z(JU (G r' nicopol) (i de At.P
Itazi Ghinu; doresc s le fie ccnfirmat
'rimire
Le trimite, Ci ucz-Ls re de 1
cAt m i
I rJicole Loan Dumba , S trioit
'Irepede pieile de vit.
pentru e le puI ea trimite'
1 tArgul de 1 Linz, unde I
vtnol
.b ne f.hlulte m"' furi.
I
florinul

cu

-1

Or1g.
176

78

1818
S riso re de 1 C stache Saigi
oc .19, tre"H
i!
nu C.P. 9 fra ii" 1 Cr
Bucure t iov prin c re n anun o <:> nu le pca li
ni i
!n orm '~ie ..n l~gVl;ur cu. d
tori':'ler-pos titlu! Teodol' Rus' i'!l ni ,de
. rece registr~l
acestuia
u fost tri
mise "n -p trl "; Vasile Z p niotl
re
i e urile propriet ii cestui , depu
,
se ~a amanet, dar ~u tie nimic despre
datorii. ricolo 01 S ocups de rez Iv e
probleme.i lui Duc i
"x'urchiotului"
fIs veti d1~ p tri, C'). C 9.:1 venirii lui
ilAst~G'e
c:t 1 co.g u; situ concetenilor
lor nu este deloc
ul'~um'to re. De el Con.CJU n'!;:i:-nopolnu
s sit nici
tire sigur ln legtur
u cee ce se petre e <,0010 (reI tiv 1
noul domnitor 1 i~ ii/, circul ins'"
ulte zvonuri;te t'" o t
ustri e :
ob~ine nite inform il;din
uz'
c'stei
numiri
domni-I
Y

Cd, 1/14 -

1998 -

I-a 020

..

./.

.as Model 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.
2

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIWAII ARHIVIS'FICE

Observatii

isc t destul

8-

de mare tulbur -

Consulul (rus
s a

& pri~it d BPozti


de rezolv
z-e s pro.blemei lil~

ooup

Du. ,d r a~teapt
a e~in la Petrol" d "c nt,; le ti. (sic) . care
p rticipat
1 Congr a().r

177

19 1818
oct.19,
Poreoe

g.

Scriso re de la
iavic1(oic) c[bre Hagi tHnu 1 Cr iov cu. rugminte de s se intel.'csa dac vi
100 di~B~curcti
primit c i 300p
gr i p~ c re emitentul'expedi
primit
lci o
mai dB.r'1Jl1t. iner nu

confirmar
Orig

17

80

1b. bulgar

ScrJ.Go re , de la Vi 11

1818

oct.19

ctre
Pe tril i fr tii" 1

'II gi ,r nu Cps t

Cr8iov~ ou rl runinte ~e 8 disout


c Iuce ruf
urg nu dee;pre zestre
oestiuia, cU c ro el vre~
storeascu. Eate multumit de su~
e
ban! i d 1ucrUi,l ce urmeaz s Le, I
P 1 easc, dar mai retinde i o mo
Filia~!aau atomireti. Ateaptl r~s
cei

i1

puna-

Or1&.

17

81

1818
oc .20

S ri,s re de
.c0nAt.Nicol u (
trul ctre ttH g Ianu C.P. i fraii
1 Cr iov
ent u
lmuri situai
unor scutelnici
e.. oare vrea sl-1 i
<,

~l

entru slUjexu1 T ndafi! (Gheorgh~


fiul
lui. cuc ou fiul, din Amzu
le i), entru are s- u d t bani, da

i
Cd 1'14 -

199~ -

l-a 020

- .86 Model I

LXXVI
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITA. II

--------1
1
~
3

Observnt ii

AltHIVISTICE

nu

f03~

prvnica!;;

tr~cu~i n n'ndio3 ae 1
numsf Brbuce

u esnc de

vin" pentru cecce ncurcturi. S .!


trimit o no t cu ot....
t1.
pe
re o
u de d u, dar s se in~orcgeze 1 t~1
xil
1'1 mai nti. Din nou des re cr.,
I
'U' deschis erb n i
oi i1e pe car-e le
i ene (Gene) 1 hot r~l mc iei lor
(de 1 Horezu/.
i

I
I

-,

II
I

180

82

I 1818
oet.20

Orig.

"

Scrisoa~e de la Co!~ N1col u


"Rogi Ia nue (;. P.

, c re

Cra10v

slugeru1ui

f'r ~ii

1-

1wuriri de3pre sauuelnioi'


'ITi, nd'lfil

Pete1(;. p s ui
l va pun ou suro 1-1 v trimiti
mea 1u1 de 1 H r ~u;t~i va tri~1te
petii oeruti pan ra hele~t~u.
t~i ite 3,)00 ocale un~ prospt. Sr-i tiri
mit ....o not n legtlll~a cu o ua tina
1 Z:-'val, G uoLov
i G ghera.
Ori~ .
181 8)

1818
001;.20,

uoure!;l

'1

Scriso re de 1 '10 n l cshu ctre


"H gi I nu C. ti i frstii"
1!:l Craiov
c rug... i. ~ea 'de a..
i :remive i.ll'genii ce

13500

de ~~oi din oontul 3brii de 15


oon, dea rece nu
~imit
~ci
un b
de 1 (Gh.C r i nopo11', de i i- 11 d t
o dispozi~ie ~n acest sens pers nei

r spective.
Orig.

182

1818

oot.20

Socoteal
intoomit
pertru ijtef
piiha i Apostol de 1 qerne~1, ca
V

e s- u ocup
de chiziion re o11o~
i pr vizion ~e armate! (turcetil
Cd. 1/14!-

1998 -

I-a 020

97 LXXVI
Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNI~AII

Observaii

ARHIVISTICE

(-J~.~.n_tinl);

da t arma t i

362 cca L

c.rre ~u 15 p~rale 'caua (3501,30 gro )

, IS
I

It

..,.

lich:zi'-ionatf

, .. .Io na,":i a pC .n
CJ.e..l
.:.
v

"f

oi cu 400,20 gro i

le P.nu(is C J, 0:....1 t re l'_e .


8

}o~of~t; 107 ccale curne s- u cumparat


cu 8 9 rale ooau
~o 01 aump~ate de
la satal Ur-z1cua Olt 4,20 groi (bucet;

1, 17 o,. cumpr...ste

de 1., Greop i cu

76,20 gro~i; plata unor polie, ne e


rea dobnz~lor etc.
Copie.
183

1818

85

oete21

Insc:,1s a t de D mitru -v"'taf, aoola ci R~~oi~ IOh Din To der, Dinu


BI "Fl('1re&
it F. z-u etc.lui
"ju .....n"
Cos' nd'n N1colcu penru sum de 104
alex-i !m.ru.tnJ..tt ti pe nbr-u-dou s!lt-

mni. .
Cb.'ig.,

18

IW~Cl'isu!. plist.f;lniculu.i

1818

86

lb.~on.

Stoie

Bo:"u~J'
ac u/ c:.j n 'Carnrsll
~
, prin c re 3
d~vere~e .c
primit 322 d ta1eri
'e 1 ('f{. gi I' na C.,
(J ~h:uit;' i-a VA
dl1t 259 ,le st81. je . de moie n hot .
ruJ {lm.r~ti: 44flcUn Mgur
e ps t n
e
j Sll, ~ 8 <li nh ta:"I..'.l !' mr 3. ti," ior la,
a.ns !ln n hol- rul Dobrote ti s n",em.. 17", p~"eul J.Q.: este de 5180 t

P-1.

nil

",:I1J.1. !.otarel.
mo~ie1~ .ll C
,

"'ul n cu"e.p,roe'1

de moie vndut'"

pca e uni cu moia m-rii Brncoven


~i I-Lg i I!:!nu n t ve Ll.1 Q 11.lJl Cir loc u1

re peotiv, ~tunci v n
mii n -ermen de 61 d zile, cu
d de .
';>e
lun.
Cd 1/14 -

Model 1

19 8 -

I-a 1J20

- as -

Nr1

c:t I

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

185

1818

87

CUPRINSUL

UNIT A II

LXXVI

Observaii

AI'mIVISTICE

Scriso re d 1 An t le ijtef n
tre (H gi 1 nu C.P. 1 Cr iov
o re i mulum e v ee 'reoa p
s-i -ndep1ine e rugm. nte
i
d ti
lnu1 1 te ut,
ntr o r 1uoru
i I
d t 16 gr i. ii trimit i i t cio-I
r pi i lte bi ete de uz o znio; z
z v tur i v m i trimite aU lt 0c zie.
Orig.
I

rr

1818
1
Scriso re de 1 N fitos)egumenul
ocff.2lt 'm-rii M tru)ctr H gi I u 1 Cr io-I
v c rugmnte de -1 corn nic
i
cine f t numit d m itor 1 tril, 1
Conet nbino 01, i d
it dej la Buoureti c
ung n c
nit,
de o rec vre
t lV iate de 'nir'" omnitorului.
d a pi~e..opu
Vre s'" ie de
em fi
de R~mnic se v duoe . el u nu 1
Buoure i. Ii trimite tr 1 oc le de
"turp iustu (m"ne re).
Orig. .

186 8

i'

1 7

89

1 18
Scrisoare d 1 Gh.C r i nopol
oot.22, tre "H gi 1 nu C.P. i fratii" 1
Buouret
n legtur ou z pisul (de.d t ri
1 lui Ho 1n- g Top ra
e
re 1t serd rului Cost c e ce urme z
sV-1 nc ae z ,f ;od
1 1 c puche>
or ului ri1. P 1i~ sec d
de 5000 e gro i
nm t- lui ~tef
Meit ni. In ...
nu
inoas
nici n b n .
de 1 Ghit B 1te u, o re
retext t
C
nu
v t nici 'o c tig din v nz re zaherelei din oe st to mn. ~i
V

Cd. 1/14 -

i998 -

I-a 020

.1

Model 1

- 89 ..
LXXVI
Data

Nr.

Nr. de

crt.

Inv,

de emitere

i locul

eUPRINSUL

UNli'AII

ARHIVIS'1.lICE

Observatii

Zoit Samurc 1- rug t sY o m i pU_


sui sea. u d tori ; v1stierul H gi
hu nu
aocept t polit camar sulul
loglu, o i nu vrea
lb d (ou o semene pereo
V m rurnute
nite b ni de 1 Flev c s-! relJ?it
lui Moshu da~or1 A pr~mit am netul
expedi tde tef n (PdP'(J i
obinut
un b ~de 31 de groi 1 suro
de groi. Ii trimite scrisorile primite de 1a,Constantino 01 i sper'"sUi
trimit i rspunsul ~ scris re din
rtea lui Niool ahe Suth. Nu
reuit
s obtin dispoziti Ide libera.trecere
de la b li- g nici'ou ajutorul lui
duffecci-b ; se pare CU toti teapta.SV vin noul domnitor.(Tot din oe tU pricin.nlci tribun le1 nu-i m i
desfoar bi nuit
otivit te, de
oee nu
predat sine:tJuri1emed lnioe
rului Hristodul
ti, o re moment n
nu are nevoie de e. tef n Bellu l
ro g s-i remit~ ou ntioipatie dobn
d 1 b nii si, i r Spiru G zotl.s
se ocupe s ne e se de 1 F....
rc "' nc
b nii o re i se cuvin. CU inar 1 C line ou sU_i expedieze ttte:turile
oom nd te, oci sunt cerute de o erso n
~port nt.
nmAn t scrisorile dreste p h rniou1ui Dinul Ri "bietrlte nului". u gaal t Minee le oerut , de i
out t 1 to t pr ....
vli1le de ioi.
Orig.

188

Cd. 1 '14 -

90

Model'

<

1818
Scriso re da la tefan P4p catre
oct,i'
22, "H gi I nu C.P. i fr ~ii" la Cr iov
ucur ti rin cere l n tiine za.c nu ~tie

1998 -

I-a 020

1.

..
9LXXVI
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIT AII

Observaii

ARHIVISTIC1i:

Model 1

nimic n .legtur c numire noului


domnitor; nu s
uzit ni i un zvo
legtur cu cee ce se petrece 1 Con
s~ ntinopo1. Do r despre b~iz de
fI t ce.
rezent t la Po rt-,dup
ce
fI t veste ple rii t tlui s~
i a ex lic t cum a- ntam 1 t prec~
c el este nevinpv t, dea rece nu I
a tiut nimic nv tunei. 1 a-a d t
l mn o hArtie c s fie n sigur
; dr gomnnul nu
fost chimb , e e
celai; e- u dat dis oziil prin ser
'.h tur!.c
nu ndr~zne c nlm ni JI
(dintre tur L) s nv Le se n r.
Cnd v veni 0010 4 v
pune i It
noutti. 1- nmn t scrisorile lui
" g ";."Antit"
te pt i el cria ri de 1 H gi 1 nu-: (Scriere tteriPl
to", nume fictiv , perso ne n identifio te); c nu s- tAln! cu Iosi
"bistrite nul".
Orig1

nf

189 91

1818
Scriso re de~1 C ~t.Br~iloi,(i
ntiI)c vtre H gi 1
oct.22, pr vnic ul jud. hed-t.
Cerne ti) nu C.P. <!a Craiov I n leg ur~ cu
oonflictul c re 8
isc t ntre dmlnistr torul moiei lmjelu-, mul d at1n t rului, 1 atenii.de colo, deo rece oeti nu vor s-i ehite 0pl~g iil (dijme, el ca). Sf tul sVu
eate cela c s se po rte ro i frumos
cu o menii i s" nu...
! menint cu i t g nul i p1stolul. D c~ itu ti 1
SV se v
nr"utvi, v lu m" uriI
ne s re. Ii trimite z pisul loculto~
rilor din Slei , v lid t

II!I

Cd. 1/14 -

!l99/l -

I-a 020

>

\.-

~ -9-1LXXVI
Nr.

Nr. de

crt,

lnv,

Data
i locul

CUPRINSUL

UNI

AII ARHIVlS'FICE

Observatii

de emitere
3

lii, I~b e
Orlg.

1 O

92

CUir

Scriso re de 1 Conat.Brl10i e
re H g~ 1 nu c (1' Craioval prin
oot.22,
<,
ernetl.7
re l nu c i trimite 15-000 de
roi din b nil judeului, sum
car
-o'm rumut cu dob~nd i cu restitu
ire 1 cerere.
V

1818

~Orig.
191

Not CU pereo n le o re d ore z


oot.23
sume, de b ni lui (Polihronle
 P:t; ace ti u fos1# ng j i. i au
ca oiob ni; 22 gro
- lorea
de 1 Cral,.2o
- celai., 10
...st ncu de 1 Proorooi, c re trebuie
lucreze i 1 z lhan , 26 ~ vt fuI
st n Gur n de la Ciocne ti, 22 - <: udo
de 1 Potopini etc. S-a ruga t de aool
\ ce s inc seze b nii de 1 Flore i
de la Guran.

-1818

Copie.

132

34

1818
oot.23

S riso re de 1 Samuil "bistr!te


nul,,(
ctre ......."H .si 1 nu C .
i fr tii"
1 (Craiov / n legtur cu g r.,ni
de 2000 de groi rem! i lui P reschivesou i otul de g ranie e c re ledat pentru el; dao l va a oate din
'0 ast s1iljb)s'" le ce r de 1
- c . Iosif ~
n11 i-a gsit un gar n ;
el i- ro~us ~'" i ea lai.E gi 1 nu
n re d moi studin
e un
s-i ce r rend, o
Y-1 oointerese<;
ze (i s cce t~
fie g :~nt/~ o~oi
se procedeaz ln oric
1mpr~ ur re,

A'"

Cd. 1'14 -

Model

1998 -

I-a 020

- - 9~ LXXVI

Model I

Data
NI'.
crt.
-1-

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

--2-1---3--'

UNIT AII

Observaii

Al'tHIVISTICE

.I

ace t t.

ce~Bnu

- u refuz

~i Nio
Giuv r
rete
S aib"

pol, Vr n i aerderul Di m ndi


In ces ca4 pri ete, el do...I
11plece (din ce st slUjb).
I
gr1j'" s.. ncaseze b 'nii de, 1
F:lro' ne: i de la Pred SulesQu; s
Lmuz-eaae l. 11 stiun
cu oei 1000 !
de gr i i lui I nou
h v ri. Nu r
lte ne tai n legVtur
oa beiz du:
lui C r.ge i cu dr eomanul, de i
I
so i i
t
ustrl ca i cea ruse ~
c. tef
Pd
i ve scrie d spre ve
le pe c re 1 - ...fl t de 1 aerd rul .
C.S~1g1, (c re le
. flat de l .Brnco
ve n~.
I

biI

O-rig. (

133

Sc~iso re de 1

1818

Hrisi

Icanuu

tre. H gi I u Cost
atI' 1 Cr io"
ee ov v in leg~tu~ cu oblig tiile de epi~
trop al verii z-pos t lui ei so, Co
t , o re
te i e tul de tin t
oblig ie e c re
ee:.t de
im t-o nu
de linit-o, dup cum

oct.24,
C

f1st de 1 Gh.Pruzu. 1 ~te ~t


~ ~n
chei
t te oeotelile
ac 10,
truf
vede ce ver
r~ s (micto r ,
nemi cto r i api aluril ) i pci
s o tU disou
~
U oumn ti
ei de
u f rm
reteii
upra
cai.
~
rece rin f~ ri difioult
fin
cer

nci re-

de

ltkel,"ns~ nu-...
i
dect drep -urile CJ .ie f -fara aa d-

vreun rejudiciu
Orig.

Cd. 1/14 -

!l.998 -

I-a 020

o iv

LXXVI
NI".
crt.

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

1818_
oct..
24

E:UPRINSUL

UNI1I'AII

ARHIVIS'llICE

Plngere stenilor din stele:


Grojd b du, Gur B dlnii, 1 ne i B~
bulen! in legVtur cu buzurile sVvrtte de be11- ga i lspr vnicii c re
le cer "h v iet ri neobisnu1te"(n
f
elor eurenre , leg le) f.msr~ de 1
care-l pescuiesc n bltile
moiil re pective/; beli- g
1ew lu t
120 d t Ieri, ispravnici!
<
150, fiul ispr vnioului - 13,20 t Ieri
c
anul "de sc un" - 10 t leri, i
tot P tel
re ra n 'c~ uneI. Ei s
dreseaz l~ H g1 I nu ~ rendaul
c stor mo 1i1 c s nu rosi fie nPstur
iti de, um n colo, cci altfel vor
1....
8 nvo de Le i vor p ....
asi (s tel~.1

L1 a-

m 1 cerut a duc 80 oc le de
pete e spt~
....
1 Crac 1 i 300 d
betogi srat! i 60 d ~cr pi uac i.
Orig., 1b.rom.
1)5

Cd. 1'14 -

97

1998 -

Model

1818
Scriso re de l Hriai Ioanutu cv~
oct~24, tre Hagi I nu Cost Petru 1 Cr iov
pessovo cu rugaminte
de
ncheia socotelile
referito re 1
vere r os~tului ei
sot, n c lit te de pitrop al bunurilor cestui , dea rec
re i neinele
geri cu-cum
tii si. Condolente
penItru deoesul nepo te1 lui, Zoit A8trin.
Il roag s o jute s termine ct mai
reped cu ce s ch stiune, e
vnd
i'grija oaeii
copiilor.~Inscri~
suril pe c re le m i 8v~B_Ie- ~ t lu
Gh. Pr~zu. S peleze i 1 Tn se o
s ..
l ajute.
Orig.

l-a 020

Observaii

94
LXXV I
Nr.

. en.

Nr. de
inv .

---2
1
196

98

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

3-/
1818
ocil.25

UNITII

Observaii

AJltHlVI$TICE

Scrisa

l"e de 1

S muil "bistri-

~eatu" ctre "H gi Ianu C.P'. la Cra5.ov/ .n legtur~ cu gar nie pe eri
~ccept t A o de pantru Ioaif; ace e
~ este de ac ed s~i de (a arend~
I
mo i
tudin A(in c~ndl~iile comunic
te ~nr8criso rea-trecut~,
de ~eea iI
.
- trimit zisul
acestei mo ii. Avnd I
n vedere to te ce tea, el -i v rei
tr ge g- r 'n~i s i o 01 ,1". da
i
\demis~a diA slujb ce o deice (eg e
1 ro-rii); n prealabi! s vre
:
nohe' 6 o nelegere
scris cu de tine ~a,.. 1, prii! cere El "'. i s asigure s
tisf cerea oererilor 8 le. Dup ce v
fi ~umi~ Iosif egwmen, destin t rul
I
cu el te te ohealiillnile re~
v discut
feriuo re 1 ro-re.
Orig.
.

99

181
oe .25

S riso re de 1
rhim ndrlt~l Io
c"'tre ftij gi I nu Petru cost i
raiiu (1 Cr"iov
prin o re i anun
cete
de ac d s" le de n re tlmoia .>tudi a n condi iil
comuni~e de S muil ttb strl.e aulul i H gi
nu~ s devin g rantlll s u Q entru
Luj b: de. egamea 1 Bie t i ~
u"1:i t
Hgi Inu .ore te s ....
f. Cl. o c l.tro

1;

ie"n patr1e~, Ane'" sst

nu impiete
v cUnimdo
supr ch stiunii in disou
tri:nis sine tul moiei z-e d
bmunioe i lui S m~ll r~zultu intel gerii dintre"ei.

Orl.g.

Cd, 1/14 -

'1.998 -

I-a 020

Model I

- 9-5 LXXVI

Nr.
crt.

Dala

Nr. de
inv.

i locul

GUPRI

SUL UNIll'A'fII

ARHIVIS1lICE

Observaii

de emitere
4

198 .100

Scrisoare de la medelni~erul Ma1818


cc c- 25, nolache "hiotul," ctre H gi 1 nu (la
(Buca- Craiova)- cu rugminte de -i remite
r&-ti/ ,'banii ct mei re e de , n, numerar sa U
eu polit,
o 1 dorete s-i cumpere
o c s l. alte lucruri -neces re; p{'}ste
s-! trimit nu num i banii si (datori
destin t rul~i, n.n.) ci ehi r mai
multi.
tJn"5- Pecete oval, mijlocie, n cear-
roie, bine ps tr t '

1818
Scriso re de la tefan Ppp otr
oct. 25 f "H gi Ianu.c ..P. i fr 1;ii" la Craiova

199 101

uottret1 n legtur cu.( z-e nd rea oieritului


sau vinriciului
din lehedin1;1, desprt
. o re
dl.scutat i 011 Nico~opol i ou
serdartll Costache {SSigil. Dap-parere
e 98,
r fi bin s-I ajute e erhim n....
dritul Iosif cu garani
pe aare 1-0
cere, chi r dac re de ;ynds fao
o cltorie
n p trie (destinat rul).
Afaoere 9 depinde de LNi ca"(=banul
Brnoov~anu), ins 1~Ic ti l-a sftuit
s renune, nefiind
cum m eatul favor bile (Seriere "cr.i..pto").
Orig.
>J

200 102

Cd. 1'14 -

Model 1

1998 -

1818
Sdriso re de la An 9t sie ~t~fan
oot.26, P,*pp etre Conat.Niool 11 (petrtV 1
Craiova Gre.e~ti n legtur el sorisorile
130.
Aite din p trie, dar e eare el nu leprimit niel pAn cum; s~-i trimit
e ua, eVei re nevoie ~ e A fI 'Ii
c Nicol ohe (H gi 1 nu) ese boln v,
ns t tI lui nu tie aee t lucru.
P ntru cei tr 1 seutelnici
(al t t~lui
I-a 020

.1.

- - 9-6 LXXVI
Data
i locul
crt.
inv.
de emitere
-1- --2-1---3--"
Nr.

Nr. de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

AltHIVISTICE

s u , 1 nard TU.lui Polihron:'..e l 1


olu~erului
ndrei)
dat; lu1_,Br-bu E
nu 12" g. lben~. iar
e ntrr-n ~1 patrula ...
num i 2 g,,'l e ni; n C l':.rflnd 'ta primi vpe
c tlui~lle"
ntru f) eQtia' doctorului
Ferr ri 1- p1 tlt 1400 do groi pentr
C nSI lt tie
c oz-dat de~t~netSTu1ui.
I
Dator:!.i m~unt.e. Ii trim1 te d(JI1' lmi
o re le-a rimit n d r -de 1 oinc re
velUl; de 1 Bucureti.
!
Orig.

I
201

103

~cri~

1818

re de l~ At n sie Evstati

oct. 26. oiitre Hagi !enu ~~ 1 Craiova p:r.in


Iem_n
care J. informe z n legf;u.r cu rUde~
~e lui d~ ioi ' aitu ti satului
lor~
precum i cu eit~ i f milie! le.
I

Nu ,pre s

n~'ege cu medelnicerul I
le

itl inta t un

rZlm l,de

c nu er momentul. Nicol che


nu ve CU.m s'" rezolve t.9>te cheAtiun'. diflcile
c re se Ivesc mel"eu. Il
g~ e~-l jute
i s~l cr te so p
ginere-le 'su, C m~t ntin, o re v ve 'li
0010.

Orig.
202

1818

104

oct. 27,
uo ure ti

S rjs r, de la Ioan ~oshu cGtr


gl 1 nu~ C.P. l fr ii" 1
c re le r mnbe e c a

nul de pla t pe n r,'Y'u S um


gol
p e .re.o datoree~D;.
mis rv a
pentru el ~;:!. (~()!'dt_'"l Pe
11h,onie, e s ridioe
8 T~de
1 00n~.
Orig.

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Model 1

~ - 97 Nr.
crt.

i locul
de emitere

105

UPRINSUL

UNIIl'AU

Observaii

ARHIVIS'llICE

1818

:3a:,"iso;)::c~ de 1

C ~ut.J.)im.itriu

<!l'

cot.27 _ /Durloilinll' ctitre


gi !snu~ C.P. 1 .,
Carne!li er8iovil pr~n o r-a- l anll.uc" este f
,ocupat :;U. strtlgt3rc'
unnu ili dln jUdet
- ds r nu
reu,it
d'~ strangd
deoat 5800
la' Vaide3i t e Ctu'a le i ax
ur-nes aa :J ' ma.. s ,;r .. ";'
de 1
Zlov'oi 91 diaali:ie loo[.U'l..
Ispr&vnicu.l
deGo j .c Lucez-u G104

goveanu. il zore~te merau, dar nu se


pca tre mai repede. Ii tl"imite 10 buc '~l
je eaeav 1, la prvtal de 2 gro i oe u ; plus chiria faco n total 35,5 gro i;
l m 1 trimia8 50 oCdle de unt de 1
Novac L .augb.;nint~ 'lui est",

sfl fie l-

s t a sa ocupe ~ continuare de strll


gerea
:lntiului 1 13::; fi at.\.Jliti I la ro

ga~;'e (unde
nat din ju.de

139

W,

de.pt)ziteaz~
fr iliei

u!'."ll dul.el ~ ooiat.

Orie;.
204

106

1818
o t.27

So r-Laoa.re de 1 (rornicuir
Consv.
SfA.aluroa ctre Hagi I nu 1" tJra10v
l.n Leg bur- eu,(nUlliire
lai Iosif
1

lD"'re~Bistrita a egutI1er~, despre 'C' re


i scrie am~nunit Sa~uil; deci s se
informez~ din scrisoare acestlia.

205

107

1818
oer '. 28

de 1 I+eom~sul'f Grigore
B~lt3 nu cVt~e H16gi ~anu, J.B. si fra
ii.' [la Cr '1.0 al pr-in care i- nunt
a le tri.:ni GOdoal' o mio' p rte din
d tOl.'ie, dar se va stradui sa le trimit i restul ot m i repede.
Orig.
ScriSOEue

Cd. 1'14 -

1998 -

Model

Data

Nr. de
Inv.

203

LXXVI

I-a 020

- 9B .
NI'.

Nr. de

inv.

crt,
___

~__

206

CUPRINSUL

UNITAII

r"g

I'
207

oct.28

......
In or"~. J de umiree este
n lb. gre ov~
t

Scrie

1818

109

Siropo
Scris "re de L .iho1
I.nue C.P. i fr ii ~1 ...
oc t. 28,. ~tre "H82i
~
Craiova cu rug~mint~ 'de
-1 :ut
pe
oen
M re'"
ductorul ecriRorlit un neg st r loc
nlcf V sile. ~~
hizii~neze 10o~-2oo
'9 lu....
nnri, o ,ci cu t fi ce!
or t: al.
I
1818

tradat

re de la Conet"E ttn Fr11 i

Ienl c.P. i frp1. ~ 1


reiov. prin c~re ii enun~ c~ 1 ,~n
dep1in1t rugpmintea de . lnce
e~B~l
scutelntcl 1 ~l-re Streh.
"lui Obede n n _ Le t .._mi te 790 de ,ro:,,
echiv lental p- ur~ ele?5
d. r~h1Al
pe
re _e  p m r umu t t JIla5. de mt! 1t de
la ei.

citre H

ei

Oric
208

Scrisopre de 1 An.st.sia
~t~f<
oet.29,
c~t:re a(.ln~t. 1eoJ I la Gre~e~ti
r Lova n J.eg~t l!'~ cu ve ..ti le despre rudele

110

1818

1 Z('\i ijei, fiio


lui
trinfl J~i b .1", Hs~inei (s0ti
11.\
gi Io nu 'il.

,~or

din

tr',e:

S-i
i-

deces

,rimiv"-:
.scria

11~:I

ee

',9

de~!> e

. ser ~c r~a t.r~~u

Orig209

111

1818

dec.28,
(1234)
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Scrise

re

Model I

Ob ervatil

A~HIVISTICE

31

108

Data
i locul
de emitere
__,

LXXVI

mit) 1v prin

re Heti

11 li im, aian de erec ce , comlni


egustorului
/ gi 1 nu din Cr iov'!
<,

.1

- 99
Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data
i locul
de emitere

UNI1'AII

le

p1 s
ron t

ioi din gree 1;


datei

Doc s

oitire

21

112

1818
S~riso re de 1 Const.Nieol u C
oot.29. tre "H gi I nu C.P. i fr ii" 1 Cr
i v n legVtur cu div~rs pl....
i care
I
trebuie efectu te: 180 preotului IlitL.,
141 de gr'o
slugeru1ui Tri nd fi1, c I

c8~e' s~ l_Bmureao

chestiune

scut~ln~-

oilor, o ....
i mitentu1
remis si el 14
g lbeni pentru obinere
cestor; 14 o
groi eu foat remi i Ldoctoru1uit Fer ri (Fier ru?). Le tri~te 40 de lmAi
i un fedela.cu ulei
.Orig.
21

Il)

1818
Scriso re de 1
t~f n z. e vilne1i
oct.2 , ctre "H gi 1 nu C.P. si fr ii"
Buc~uretCr iov prin c re i anun c""le
tr ge o oIi, entru a ute in r 1I
n
se i sum i de 87),60 nc a ti:- d
I destin t r de 1 01ueeru1 Const.Br i1oi.
El
liohid t soooteal p ~ chinei pe
o re
vut-o ou Nicolopol. S ib I
grij s~ ncaseze oli de; 1
ostel,
nicu! leou Arghiropol i It de 4501
groi tr ~ supr com1sului I n Ben,
I
tit.

1,'

Cd. 1'14 -

1998 -

l-a

020

.1.

Model 1

Ob er ath

ARHIVIS'l1ICE

V
SOS
colo cda
111 aurier
lor
fer
selh muh fzului de Br il ; lr g.....aa-l
j te s ve' ltore se....
-pedrumul "Ke
Bercovit
tirme" ou menzilu1 ( o t ) din
r
mna a-.l.
Orig., lb. tura v, emn ur i si~
gillu, fi11gr , aris Deshis~.
Dup 6 t logul doa.turc. vol.I,
Buo. 1960, p.259-260, rez.nr.l)ll

IS

*1

CUPRINSUL

LXXVI

100.....-

!!!!'

LXXVI
Nr.
crt,

.rr. de

inv,

Model 1

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

1---3

UNITAII

Ob ervcrii

A~HIVISTICE

----

----------:---------~----

g seu, noul ispr vnic

udetului Ro-

n i.

Orig.

21

114

1818
t.2

Scriso re de 1 grmticul( 1) II
tr
rhim ndritul 1.e hodi~de
1 Pol
'1 'zleti (n or;l.g.Popinz;lesou)
ou
ugminte
de
restit 1 preotului
o ~
I
din. s tu,! I ne ,. juli.Rom nai, " 1 roo pu1ui Ne goie", c rte de rJoe o re 1- 1 t-o m i demult i
;
re oest
ve it din jud. 'eleor-I
unde
t t
i n i e;
rte
d' t de mitro olitul Dositei.
ODig. ,~:YVW\.
V

213

1 5

S riso

re de 1 Hristodul I nnu
zoglu o~tr H gi I nu C. P. 1
cu r-ug inte de -1 i f rm ~n
ireei( 1)
egtur c s riaori1 pe c re 1eed1 t fr telui aVu Gh rghe 1
19r
trimis
tie ce rspuns
rec vre s nctt.~~
nip e
u vin i s~ orn
o
guri, d r nu tie o re est
1818
oe t , 29,

0010-

Orig.
214

1 6

S'ori o re de 1 S mui1
atre "H gi I nu C _ i fr i "
O t.2 ,
Cr 'ov prin
eBueu-,
trimi u1 aVu,
0010 o
s~
re ti)
is ute despre ondi~iile e o te le
u e (~mitentu1) p ntru
prSl eg e
i m-rii Bi tri ; d
i se
igur
turile s le, e v ced
trimite 5 ohitre
5 25 m~i
1818

-~

..J

Orig.
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

..

."
\

- -l 1 -

LXXVI
Data

Nr.
crt.

Nr. de

inv.

i locul
de emitere

215

117

216

118

CUPRINSUL

UNl'illA II ARHIVIS'IlTCE

Observaii

lar8
Ser soare de 1 'Grigorie Blteanu
oet.29 cc~tre "H gi 1 nu C.P. i fr ii" 1
Cr iov prin c re
romite s-i
'te datori imedl t ee v 'primi banii
care-i te pt de 1
19r d. Ii prom te c v strnge b-nil i de la p lit
lui ~tef n che, 650 de groi i Iti
250 de groi de la z pi ul emitentului
De semene v strnge milele
ciului de 1 Jiti nu, e nul n
Orig.
1818
Scrisoar& de 1 10 n G.Nico)opol
oct.29, o~tre "a gl Ianu C.P. i fI' ti1" 1
ucureti C iov prin o re-i nunt c el este
If.ocup t cu recuper rea banilor de 1
debitori, pentru c re le rg f.mult.
nceput s- speri t cnd'a auzit de
plec ,re (lui Car ge~""l,creznd c v
urm o mare dezbrdine, ns"pen n
prezent este linite. Beiz de u
ate
la Cons t ntinopol, e i s":spresent t
la P rt imedi t dup plecare tatlui su,'c s ratec riueste mesteo t n nioi un fel i
ce st ntmpla
re. 1 's.a dat chlar i un h tLerif,
care-i ap~ libertate persoanei. In
c nu e tie nimic in legtur cu no
ul domnitor, dei ministrult
trimis 9
ttafet_(la Co-n8tantinop~1 Linitea
care domnete este preciat de to t
lume ; el eabe sigur c i de acum in
colo, orice domnitor va veni, ei i
vor desfura ctivittile n linite
i si~uran; el este preooup t mai a
le n legtur cu arendare vmilor

Cd .. 1114 -

1998 -

Model

l-a 020

,.1 

..02

LXXVI
Nr.

c~.

Nr. de
1_~2V'

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

l_de_e_7itere

Ob ervnti i

APtHIVISTICE

------:----------------~-----------

din Olteni ;. Nu 9 U U reou el' bin i c tarie! de 1 Ghi Blte nu, de

rimi 1 el, 1 m i Cloro rl , o a ee fl 1 :3 ore depa.rt re ,de B cue~i, do servi ori. Niool ~ Dumb
Dinu Ni 1 u i- u aoli it t nite permt'
ntru
u e tre?e ou m rf('" (cert4.l.J
n 1
r
de rece n sunt suoui 1
ui, C noel ri rus saP. nu 1 p~ te I
li r
emen
cte. S le comunic c
I
r ce marf re p ativa. e num le s u
en ului) 1 v t~imi e deverlAd
u n voi pen ru
p t
din t r. S ce r~t de~
Dinu iool ~ recI m ti
pe e re n u fU ut-o n legtur CU v
entru cest produs, 1 SV o cite c

i. I ce
ce prvete genul
de
Bistri
,el nu
primit s'" fie g t e tru Ios f, tiind ca ~ gi I nu
fcut dej
ee ii lucru; de'l noe u
s nume o ote un egumen 1
re m-re i nu unul sl ur i eni enbru Blstri
Cu st ..
, ~
1 urme z
a n lne c 1 (comi
i ~ de rbi l' j, d r
b m i atr
ie puin. Pen ru c 1- rug~t H gi 1
jut t pe p h raicu! Scordil
ervenind pe lng con uluI.,
~
crui i-a apu c
e de lu ii
1 pereo 1 u1te b ni.
susinut
i p Iorg ch
v e cu c
s rmn'"
i dep l' e B m ~ul judetului4
p a
t

_ ~o ba. bun i e nnz-u clucerul Ibr"'i


101 (sic), despre o re
flat c
fie
comis uneI
buzurl i urme z
c re ii t, mpr~un au 1
erso ne
I

il

..

>

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

Model 1

. .

- - 103 Nr.
ert.

Nr. de
inv.

LXXVI

Data
CUPRINSUL

i. locul

UNI!'ATII

Observaii

ARHIVISllICE

de emitere
5

Cocoanei E1enco, soia cest!li,


s-i
tI' nsm1t s-i aohite d toria de 3 o
de groi. De asemenea sa i i
de .4078 de groi~ de 1 c im camu Lua ohe, s ro 1 treac ~n contul s u 100
de gr i ~prumut ti 10gof",tu ai Dimi
traohe Briloi. nih laohe Ghermon 1comunicat C
~rimit cei 12.000 groi,
.primiti de deotin tare I s-~ comunica
c 1 Sroirn -pretul p t ohinei ste f.
sczut, 1 gr s ocau , dea reoe nu re
:>
caut re pe ia.
Orig_
V

.i

217

119

))~

Inscrisul lui (ce u ( c


1818
oct.29, evreti p ntru sum de 250 -de
Cr i va muta ti de 1 "H g_ I i1U C. P.
cu dob"nd de 5 gro i 1 pung p
cu !' ati tuire J. cerere.
Orig.

1, isc ....
litura

Din not
an ebraic ....
A-

21

1!0

1818

Scriso re de le 10 n L hovari c
tre .(Hagi I nu C.P .1 .Craiov ~ cu r
gaminte de a-i mprumuta 15.000 de
groi, return~bili la Sf.Gheorghe ~8 9/,
"cU amanet mo18 Mgureni;
re nevoie
c
b ni ca poa t cumpra o mic moie.
sfl t lng moi s Bude~i in jud.
Arge; banii i va restitui dup'" cum
i scrie mai sus,
dic'" n momentul
n cure nc se z az-ens Io de 1 moi
i banii de 1 scutelnici. Are de vn
zare 700 kl1e de porumb, ki1a de 120
de oe le; d cfi ~ate mat r, 98-i comui ,

..

Cd. 1/14 -

1998 -

Model'

I-a 020

.1-

04LXXVI

Model 1

Data
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITAII

3-'

Observat

Af'tHIVISTICE

II n1ce.
.

remis meilor cei 1000 de


I ro lua de 1
-el'
n. El ~i s e
reeunosc~tor lui Hagi 1 n p ntru to te binef cer"le, cWci " u S~ t vI '
cuv~nt ~~s t netermin t 1n origin 1,
ou unot de 8~spensie, n ).
Orig_
h

I
1818
Serlso
re
de
l
Gh.C
r
i
nopol
c-i
I
i
oc ~2 , I tre 'H gi Ianu C.P. i fI' ii" la Cr_-

121

ucuretl iov
rii1c re i s nunj c nc nu !
I chimb t cei )000 de groi, dec rece i
l~
'clucerul An on ehe
ntrzi t cu cr~i1e. V nc s n eur;,nd i z pisu lit de 5000 gro i, ce ap rt1ne lu
Mehmet- g H g1 Omeroglu. Prin t fan I
(P p;r ~i trimite 200 de h pur1 (10
gro') i u butoi ' cu 13 oc le de
rom (73,10 groi). Lui d m, omul lui
uht r, i- remis. 15 o de groi.
Pentru inelul ls t aioi de ~tef n /, p /
re v5nz re, N1c 10 01 1- oferit
grosi, i r tof n ohe 700, ns'
d t. Du ~ e v schimb
m n t 1,
v
lVti lui H gi Moahu restul dat
Orig_

<,

122

re de 1 m de1niceru1/
zi Ghinu c~tre "H gi 1 nu
oot.30t
re
Sfinte, t C.P. ,i fr tii" 1 CI'iov prin
"i ro g."..;
'"nt IoV
1 .1
P' t r
1
S:1. f:!e 1.
ne
i s discute ce msuri s'
pe tru
ndre t~re situ iei din patrie, oci
din sorisorile mintita
fI t dc nenorocirile de colo i di ~~ iu ile
dintre oom trio~i i nimeni nu e g~
1 8

Scriso
..
n sie'p nt

cfate~ s ....f c cev c.'


Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

.1.

peleze

ser

li

- - lo-LXXVI
Nr.
crt.

Nr. de
inv.
2

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNli'AII

ARHIVISTICE

Observaii

darul ~olihronie pentru


rezolv aheeL
tiunea epitropiei r~pos tului 10 n Cos
t , care le- fost ncredint t. s i
tervin" 1 epitr pii m-rii "Dintr..
nn
Lemn! ,c
s po t faoe un s himb de
mot ii,' s de cuc ta de pm~nt din Te...
leor~an pentru It ; din VIa c Sa-i
r-e und l Buc uresti.

Orig.

221

123

1818
oct.3o

Scriso r de 1
ntu H gi 10 nu
c~tre"H g1 Ianu C.P. i fr tii" 1
Craiova 'n legtur cu situa tia grea
1n c re se afl r~dele lor din ptrie
i despre datoriile sale, de care nu
poate, s se pe; se p re c fr proce e
nu se ve rezolva nimic. Trebuie a se
a1ctu1 se o epitropie ~are s" nch
ie socotelile dintre l i decad tul
~u frate; deooamdat ufont numiti
medelnicerul Tn se i po~telnicul B zu; l roag i pe Ragi Ianu s f c
arte din ep~vropie ca s termine
re ede cu ~ocotell1e. De asemene
gVse se un muteriu pentru ln,
de ca ra. ~ zaharaa.
i Gh.C nst.H gl 10 nu scrie
lorai cu rugmintea de a-1 jut pe
fr tele aVu, Mantu.
Orig

22

Cd 1{14 -

124

1998 -

Model 1

.Seri o re de I Po1ihronie C. P.
1818
oct30, ctre "Hagi Ianu C.P. i fratii" le
Craiov in le ~,'" cu rec1am ti pe
(!anunai t t-o referi
et17 care destin t rui
tor 1 Br~t n,
bi dup ce v ven
noul domni t r vor 'putea tr n
difere'l-a 020

.1

- 106 -

I
cr1t'l_
Nr.

Data
i locul

Nr. de

CUPRINSUL

UNITAII

LXXV I

Observai!

A1tHIVISTICE

in v,- _d_e__mitere

3--1

I
I

du1 dintre ei, st bi1indu-se ex ct c


pmnt trebuie s stp~ne s
fie re
Niei animazitvi~e dintre( ei i
- Nisa' (=banu1 Brno veanu) nu sunt u r
de rezolvat, poste va face ceva "le
o....
nd va veni i v vedea devb t
!re de 1u rur.! (limb j 'orip~ ,,). i
Arev ti ~ trebui s me rg 1 f t
looului mpr unu ou eg~enul de 1
Brnooveni pentru delimit re pvrtii
oe o re fiea re. Lui Nisa s-i triI
mi tiitotu,ip str m, ghd udem , o vlsl',
I d e
re, le'" i u nevoie de el entr i
faceri!....
lor). UDuminio
oeast"
I
fost in ugur tU biserlo de ioi, cU
I
to t eremenl de rigo re. Urme z
se deschi~v l blseric de 1 Censt
~ineti. Pentru trnosire
cestei
nevoie i. de o r i biserioe ti: 2 ce ..
loave, 2 octo~huri, o s ltire, cci
minee, pentioost re i trio de g'se t
1 Bucureti_ In f r~ de oeste SV
mai trimita i lte lucruri nece r
pentru evenim ntul reapa tiv: 3 c
le, 1 proso ou car se ncinge
po ul eAnd trrno te bi eric
i e
care l stre ZV , 12 ooti st
tru S:fnt mas, 6 b tlste,
bru entru ~ aoom1di~.
Orig.
,.

v.

-;1e

wl~

~~

Uf-..

'VUJ.

223 125 1818


ce

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

.)0

l-a 020

k- i4 lI')oJ)..

~d1u
~~

, .

V.i"'~jJ ...

Rnva de la Cons .Briloi c"'tr


"Hagi 1 nu C.P. i fr ti1" (la Cr

.1

101

- 1t>7 .

LXXVI
Nr.
crt.

Nr. de

Inv,

Data
i locul
de emitere
1-----1----------3
4

CUPRINSUL

UNIt'AII

ARHIVIS1lICE

----------1-

126

1818 (

oct.jo,

.(Ianue-t1t

225

127

1818

oot.30

lui

Polihronie CePe otre


H gi ~a~u C.P. prin ~~re-l
nunt OV
ii t:...imite o c'Y'ucar-e s......
l aduc
Rvaul

aici

e zugravul Gav=il; oru rului


SV n'.i
pl ....
td sa~ ni ic, neo rece 1ucreaz ....
n oon~~l zilelor decalac.
Orig-

S,cr.isoare de la <. . gi 1 nu C\oP.~


c ~t".:'ebs nul Gre.Brncoveanu/ n leg:tn
r ou reprourile
pe c re destin tarul
le aduoe rendaului mo i10r sal
'Olteni i7 printre
lte 113 o....nu vre
s -1 p1te so pe hotarnicul Scar1
'

'mitentul re piaga aoeste reprouri,


rtnd O.8 respect t ntotde una co
tractele
ncheiate; ct pr1ve
ti cu ~ot rnicul Soarlat, cesta est
de o l:ioomi e :cara. i nil v putea s ~-1
m~lumlasc niciod t. Dore te s pVa
trez'-t;~~"QOntinuare
ce lea i bune reletii C8 i rgn acum- A lu t nota c
sunt i ali ematox-1 oare s i moii
le n ar-e nd

o'farind
.ch r
,

este 50000
I

de roi pe Bn 1us cheltuielile neces re


pentru hot"'rnicirea mei.ilor- Ii tri.
mite scriso re ~e,care isprsvn1cli d
Rom n ti u dresat-o serdaru1ui (Pol hrQni~ din oare pe te, SR. ee in.formeze
n legturv au nenlulwuirile locuitorilor de e oiile din ce t judetConcept

Cd. 1 14 -

1998 -

I-a 020

':

ti

au:

prin c re ~.' anunj a i remite


11.000 de groi pe C3~'~ s1"-1 tre c n
rtid jUdeului.
Orig.
~24

Obs

Mod!

."

NI".
crs.
-1-

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

---3.--'

CUPRINSUL

UNITAII

-08-

LXXVI

Observaii

A.I\HIVTSTICE

--2-

226 '128 1818

Pent~u continut
C-oncept.

v. doc.anterior.

-1
I

227

12

228

130

1818
ct.,J1

Inscrisul lui Neof


lis ri c re deverete
150' de groi de 1 Gh-(C
grm~ti~ul luiH gt ~ nu
reprezi ta chir!
e un
octombrie 26/, p~ntru od
cui tie. ,
Orig.

de Ierop
c
rimit
I
r i nopo1) ,
, b ,'li c l'e . 1
n (1818--18-19,;
ia tn c re 10i'"
08

1818
Scrise re de 1 S mui1 "bie tiri ~e
oc t -'.31:, nul" o ~tre
i I nu C.P.
Cr iov
n legVtur~ cu demers Llri le f" cu te de
Eu ure
Iesif tere
vr-e s" jung cu ri e
re egumen 1 mare Bi trit~, n c
oheltuit mari sume de bani 1
~
el t 1
j ut ru1 censu1ului -(rus);
pr1ntr
altele el ur~ r te s"-l discrediteze
e Samurc . Crede c estJ
o cr tun 9'":-1 n til.nteze 'i pe Nic 1 pol despre tate s'eatea.
iar in c zul
C)" VCJl" 68~1 se ~t dit
egumene a in
inteze
o r-e-cLan ie n c re s"'" ar te ~
re d to~li de echit t, 1n ju~
de groi, 4icolopol ~~-i r~te
lui ce fel de om
te osif i care es e
scopul llJ.!. Il ro g" s -:J.-i tin"
a une in legtrura cu cei din Tenedo ,
trimitndu-le epit fuI promis ~i 6du~~ d
subscriplil
t
dU~ o t .logul trimi ;
b nii s-i remit) p~in intermediul 1 i
.Coni ri ~

(fH

Orig-

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

I-a 020

- 109 -

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

"Data
CUPRINSUL

i locul

UNllfAII

Observaii

ARHIVISTICE

de emitere

229 131

LXXVI -L'X:X \J U

181R
cc n-

. 230 132 (leIt

oet.1

, Scrlsoere de 1 Conet_(Niool
Ula"
nil IJ ..tre J'Hagi Ta.r".u C. P. i fr tiill
la Cr iov cu rugminte
de e-i trimiibe 5.000 de groi' prin D~i doi srv n~l
osre vin '0010, dea r-ece trebule
s'" le
remitti scunailcr dL Tur-ela ni te
ba-ni. S-i trimi ta. o scriso:re
i nulu
Rahovei cu ins.tructiuni
pentru resp
tivii soaun i- S-i mai trimit i no
ta de ot tin pe cere trebuie s o de
pe nbr-u Gnolov.a ,~~ oare cane u s?i o
cear de la taxilder, entru o m 1
~ ex o ti ta te.
Orig.
I

Soriso. re de 1 Conat-Nicol u (petrtV- ctre Hagi Ianu (la craj.ov~ rin


o re l ,anun o i iirimi te rin aductorul scrisorii
'82 dA groi n mone
efe 1 un curs avantajos
i nl
e unt,
att cfi a gsi~, ?reoum i o piele d
iepure, de 45 par-a Le s, S-i trimit" nit
e ondeLe m i m ri,
de 6 'dr muri, c o
oala ~peQi te nterior
sunt re mic

OriS

23

1819
oet.l,

Cd. 1''14 -

1998 -

l-a 020

Inscrisul
lui Pt~ui Fiti
oare edevere te
a rlmi t de 1
ij p trn
1750 de t Ieri, c
s-i aduc .70 piei la '25 de' t Ieri bu
OM t , n termen de- 90 de zile,
Itfel
dobnd sumei va 'fi de 7 1/2 t Ieri I
ung pe lun
Orig., lb. rom.

odeI l

LXXVI
NI".

Nr. de

eri.

inv.
2

II

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITA II

Observati!

Al'tHIVISTICE

de emitere

-3--1

i
232

I8H3

n v.l

Sc:risosre
de la P(olihrdlnie ~ P.)
c l.,re H ei Ianu C. P. 1. IJrH_ova/
.

prin o re l sf~tlliete

A 8 tisf c
n -legtur

re eniile
lui "Ni o 11
ou hotrn~clre mo~iilor

ce urme

zu

s~

ehi r d 0:1 vor m il


de 1000-2000 de gro~i, -a oi~, cnd voz-]
fie

plVti

de ei,

c ntr ct,. pe n br-u tr.ai


i ,va I
01 ez-acn 1 u cel.
Oricum I
r d n(elu erul Sc~r t) n se v
PU~
It

faoe
'discut

ca ac LUD ae tre h, ci

iil

la prim;:'var.S

el

rimit (lucrur le comsnd te, dea


z-ece urme z s se duc
1'" Const atine ti s trnoae sc biaer_ca lIpol
v ocupa de terminar.
hot
niclrilor
1 Am~~ti, Sltio ra, Greceti. SV
fere cavi r 1 tutun lui "~i'c"
~
i

3. ceIel"

liie ounotine,

pez-aor ne de

care u n~vbie pentru rezolv re af e


cer lor 1 r. S deb dispoziie
se
remit lui Riz ,de
8
re i
o scrisoare" 500 de gr'oi,
orul ului

Vill

X3;

ums e li fie

trec

Ilt

n contul
oolopol

'.u1 Drf..g~1icioI'1.
!JO rece
i-a remis 5078 gr i logof
u

lui Dimi rache Br&iloi)dorete

-l

sczu 1 din datori cV-r


camerei 1 ; cela 1...E; ini' rm t
~hin se vinde extr m de pr st
Sm1n Pentru -i' chit d toriile, bei
fie

aade u le ofer spre vnz re vreo ~11


de ig' ni, cer&td 120-130 gr i de eso n; emltentul
r vre
ab na
pne tul d ' 100-110 groi, c s lichid
ze
i ce atU hestiune.

Or1g.

Cd. 1/14 -

1998 -

Model

I-a 020

Nr. de

crt.

Inv.

i locul
de emitere

eUPRU-SUI:.

nO"9'.l

UNllflAlJ

Observaii

ARHIVISToICE

---------1-----5

18lt3

Inse n~re a lui (Polihrc nie


~ferito~re
f ul de 1

le t>ur~.ru1...ul,
grul,

,1

o. P./I

meiul,

mo i1le ~lVtio r , Cr v r~nco~ nu. abnle , Fi tir , G4rg ni,


oc"r" ti, 'r"'sinet,
0111e01, D mUt' ,
Izlaz, Constttntineti.
din anii 1817,
~1818. 1819.
C""neeJ't.
"Hagd r"nu c .P.
ir tii" oulire medelnicerul Gh. !ges

1818

234 4

Soriari

ro"de

prin o re i eonf1~m pr1mi.e

b nil

or ~a sum dp 17-000 de groi, din ca


e irs~ 1ip~e c 27;30 gr i. gre e 1
fi~nd a de tinat rului. CAnd va veni
aici s aduc to 'le ch:!ta~ale s le,
c st noheie sooate,la atat pentru
1 det
t i penbz-u a.esti
t r. I-a
vregtit cele ')0 oCdle
gr' ime e
~erut.
Orig.

de

23

1-818

Poli

pl"!. .!1 t1"SS

d.~ "Bagi

Cont~

ii fra 1-':'1 tI 'de

I nu

de gro
01't50v- e8apr~ llt h.Cer i depol, secret rul
/NHJE7:. 10->,1
lIucuretl, la ordinul
~t, ,la. C . It..! C:cs, che Briloi J pl Yti bl
1. c z~,ntby.
1818 flo::'errL,ll"'ie 2, re icv Oonst.
3r11 I tl'ansroit,
po:r.l~(t ~U o di ul
OV.-2,

]'-,t:;-.!l,

2000

"

C'~oL1i

flrl'lui

! h leche

r emb
r ae .c, of'!se
.!

."

~C{

\;~

btU.

199 -

I-a 020

..

10 n-

11-.0,
p 1iL.l
fL Ve de \i--,
nr-on 1 1,
~

reprezent ntul ominarulul.


OI'ig.

Cd 1/14 -

Model

Data

Nr.

233 3

LXXVII

LXXVII
Nr.
~

Nr. de

Model I

Data

i locul

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

A!tHIVISTICE

~_I_d_e_e_mitere

236

123

Scriso re de r l,

Zi$'
r ~ nu CB.- ~
nov.3" + Itre "Hagi Ianu C.P. i fr ii" la Cr
Orev a iov e n legatur cu d~t ri de 518 ~ro i,
ou o vechime de 10 ani, pe
o re
de lu t de la poloovnic ul N u Ivuna-I
nul' (de 1. V"'ju" .n.); de oarece catee~
tihurilp. respectivului.se
_fl la dee-I
ti t r, c re ate e itropul 010 vai.
loUlUi, l ro g s-1 . ~ te s recu ere'!"
suma respectiv. D toriile
llli n tI I
ridio 1
um de 8000 de groi; eli
ide~ine o dispoziie
domneasc~ i po tel
I
IAetion
i rin~. termediul
c sululuil
~U8/.
entru
~-i blig pe isp~ vn ci
s "1 tII/!IA !'~'J tituie suma.
Orig_
1818

'Iza

237

1818
nov.4,

in

Scriso re de la Il ta ~ sie 'vstatiu


ctre H gi I n~ C
la CI lova

~e i

eX9U e stuat~a

gin,

I n ahe); el n

gr 8 in care
zb te s t.u! lor. Veti 4e ~e rude.(H

're' se ntelege

cu ace t'a di Ilrm", da cnd


venit' i
. 1.,01 ah,
fi III d~nt l na tar'll.lV,
li~
Oh\.d t ed tori au ~o~i lui? i u- Il
Ir~sg~ ~~-l jute ~i 8p-l
riji e pe
ginerele 911!.t, OO'1St'l n'Jin
se fl;;'

~~ (0).

Orig.
238

1818

Sibill

Cd. 1/14 -

i1.998 -

I-a 020

o=

Seri o re de 1 H gi Con u. opp


o~tre "H ~i I!nu~ C.P. i fr tii" l
Cr iov:
rin o re t nil t o le e
diaz elo otnl cOIDnnd t ,i 5 o bu t
ge~muri, cu o crut
1 1 V sil
lovi i, rin chir! ! lIn
Oon
cum se r t ....
n ot
e 1t
nex t

./.

II

11) -

LXXVII
.----:----:-----~_---.:_-----_.-------'----_.
--- - --_._--Dta
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

~i locul
de emitere

~-~--

---_.-

'~f\J.h

---4

sorisorii), olopotul
oost t 117,42
fl.ico ri, i r.ge murile 72 d florlni
i009 ri; vam
"oe nou' pentru ge muri
,se ridic 1 14,29 fl.ioos ri~ in to
t 1 oheltuielile n ume z 208,44 fI.
ioos ri; pentru chirie SV disoute ou
V.P vlovlci. In f r de suma de mai
u d tore ZV 93 de florini ~n mo edv
de hArti .ienez; galbenul <mpv tesol e te l cirsul de 10,24 florini.
Orig.
v

23

1818
Soriso re de 1 un ind
1 Dunv
nov-.4
re c re H gi I nu 1...1Cr iov~
rin
~1234' o re i mulumete pentru iRform il1e
uh rrem,pe o re i le" oomusi at, n t crirul
5)+
r ort) trlmi prin.Niool , n legtur a plec re lui C r gea din 'r,
situ i fostului c iro-~ro i t re
Qe s irit
negustorilor i
sVrcimii. To te oeste servioii i d ruri
le trimise sunt o dov d
oredin i
destin t rulul f de Inalt~l DevIet.
in oameni d ncredere s-i ~i trlsemene in
mii.
+Orig., Lb- turc v; sigi1itl, fi11gr n,
ori neshi-s lttsc

il

+ Dup C

" vol.I, Buo. 1360, p.256,

r.1297.
240

10

Chit n'isclit de Anast si 10 ~


\
nov s 4, -r~u Co i ri entru aum de 4000 de groi
.\
Const n- '~n mo ed aur tu riro1: de 1 ge1epul \
"
tinopol h(i)e1u Dicu, 1 ordinul i oontul
"
I
firmei "H gi 1 na c. P. i fr ii".
Orig.

11818

Cd 1/14 -

1998 -

l-a 020

..
114 -

LXXVII

~ _:v.
Nr.

Nr. de

Data
i locul

UNITA II

A:!\HIVISTICE

Observaii

_I_de_e_mitere
5

41 11

CUPRINSUL

Model 1

Scris re de 1 h.C li nopol c"


ov.4,
tre"H gi I nu C. P. i fr i1U 1 Cr
B curet iov prin c e le eo firm primir
sariaorilor~de 1 ih 11 Gh rm ape
,.
re\le- trimis, prin curieru c re ntors n poi n S rb1 i o~ ul ipl it 60 de groi. A,luat m natul d
I
1 c1ucerul A ton ah i 1 cei 300. i
i
Ctig ti un.b de 40. Dei'
sosi un firmsn n legtur ou pretu~
gr"sime 48 p r le~plus 5 p r lei
"fl tuln(t x?), c p nlili
nu
II
.
I nunt t pre ,uI ofici 1 1
ces
rtieo,
.dea rece te pt s....
soseasc noul dom
n1tor. Polit de 7000 de groi tr (
su r lui t. [eit n
fost ooe tatl
i urm az s o no aeee- Lul Io n os
hu iw remia 3500 de groi pentru,a re
livrat lui I noha IMitropolltud de
Ier olis i" remis 1 o de groi, hir
pentru odai n o re locuie ; i
mite nsorieurile referit6 re1 Ple o
ienl, o re u 00 t t 80 de groi_ A
mn t-scriso re lor dres tY lui Spir
G zot i o v preda pe 80ee
om
ului aton oh C loglu. Cooo n
Zoi Br"neove ne ~'i ,,-oag 8 ...
-1 f OU
rost de 300 oe le gr im de c
nului "horeze nu~'s-i oomuni
c
nu
utut s-i reou ereze.d tori d
1 GutuI. Le trimite scrisoriI so it
de 1 Serre ("Fraii cucunghe tuv) i
Vien ("P P teu i Se rdl"). 1s1 m- El>
fost beli- g l Crs10v , l ro g SV
i streze c luI P~ se nto ree de
,1 Constantinopol, unde v pleea eu
otiv boieri de iei, n ce oop ns
1818

oJ

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

\'

, '

- li5 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

LXXVII

Dau
i locul

CUPf:!. 'SUL l 'IIf' 111 A.lI

...

de emitere
3~ __

III
I
!,. ~

+-

~
---

.1 nu tie

i ni01 numrul lor nu-l cuco te.


Or1g.; copie neer
1 nr.46.
(

24

1818
Soriso re de 1 Io p Nioopol otr
I
'nOY.4, (H gi Ianu C.P. la Cr iov/ prin c re

12

of"

Bucuret l anun ca~ i trimite


,eietol . i
un a ort pentru Polihron1 ~ Aici este
linite
deoc mdat,. ne~ circul fel de
fel de zvonuri, c re sunt num i i num i
minciuni, nscocite de c piol ni s u
I capigibs
41 Deunzi
sosit un turc
de 1 p din Rusc uc , elltru a face
nite cumpr"turl. i
prezentat boierilor o scrisoare
de recomand re; imedi t
lume e i nscoci t c ~ cel este un
! capigi-b venit dela Constantinopol.
1 este sigur o ori e ?-omnitor v veni,
vor ute. s-i v ~ lini
it
de trebu~
rile lor.
Orig.
\

243

Scriso re de la "Ix ii cucunghe Iu"


ctre "H gi 1 nu C. P. i ira ii ti la
Cra iov c u rugm~nte de
nmn comieionarulul firmei lor, _Petru, o scriso r~.
Orig.; dou~ Qopii pentru orig.de
LXXVI-le~;i. 48, din lun octombrie.

181

13

nov.5,

f-

Serree

Ils
r
I

244

14

1816.
[_
Scrisoare de 1 S muil "bistr1 te no~.5,
nul" otre /H gi Ianu C.P. 1 Cr iov~
{;,-re
i n l~g "tur~'cu eforturil
pe care le
B1~tri~
f ce Iosif c s? fie numit egumen 1
c~ast mtnstire i sV~l dea pe el
e
fer
el
disoutat ~ i cu Nicolopol
i i comunic i lui Hagi I nu o
nu- cumv oes t din urm s-i re tr g
u

- 1-16-

LXXVII

Model

de I locul
CUPRINSUL
UNITA II A~HIVISTICE
Observaii
_c~:_t~_~~;_~I~_d-e=e=:-it-er-e_I~=--.------------~---4------------------1-----Data

NI'.

Nr.

5-----

- uiu.nepe
care
depus-o pentru el,
a Divan, cci n
i cnd se v ntmp
cest lucru, el i va d demisi din
nctie. Iosif ~l cut
u.n gar nt i
gsit
e~un oarecare Voicu.. bw
ul eoneululul (ru~,
carui
i promi
0.000
de groi pe' n, i r cum 20.000 i
e groi. Sper, ca destinat
rui a nu ;
ccepte pe Vr-n
gar nt 1 lui Ioe1~,
cci nu v fi a re bineie m-rii, d c :
I
oest
v fi numit egumenr i e S mur
1d~nigr t n fa 00 ululul.
i
mu.roa are multi dum ni printre boerii "v1 hi", "o re 1- r mno d o
r put tt. Nu tie nimeni oine v fi
it domnitor 1 rii (n looul lui
ar ge ). Pe Iosif l susine serd rul
i m ndi, ns
ici- Nioolopol nu tie

..

.\

<VI

-,

-,'\.

i.

e ee n Lucr-u-

Orig.
-,

245

15

1818
nov.5

Scrisoare d 1 I n cheC?) Solomo


tre H gi' r nu (1 Cr iov~ prin c re
L nunt o i- trimi
1200 de t 1eri .
-f"cumpra" o itnil1
de 1
(800) i Ghidicl; 'pentru
ce s
din urm e- u cerut;' 700 te tIri,
el va d 800, o - s fi
E'igur
i se ,ribu!
lui. Deo rece i lip. eso 400 de t Ieri,
l roag -1 m~
r .lit,{ ou auma respeotiv
pe' o rg :t.l.
restitui
~n termen de t ei sptmn
entrQ sigur re ntr gii sede
160
1eri, a ....tr:g
o oIi .

Orige,

lb. rom

I--~----~------~------------------------------------~----------Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

- 11.7LXXVII
Nr.
crt,

1---

-~-

Nr. de
inv,

~j

ta

locul

CUPi !';SUL

. '11fI, .l

:H

fI \-

de emitere
-----

.----

[~~--"-----2"

Scriso re de 1
il Co t ohe o nov.5,
ftH gi 1 nu C. P.
1. ir tii' 1 CrBucure 1 iov, prin c re l ro gU, fiind nepotul lui Neofytoa de I r el, SU recu
reze+de 1 ni t .debitor! s
de
3968,30 groi, dapo
e r tU n oontul nex t scrisorii.
1 Neoftoa de 1 r polis, unchiul
emitentului de ro i sua, sorie celor i,
cu.rugmln e de -1 sprijini pe nepo'"
tul su; d
semene aV se
rVdui eU
i pentru interea 1 m-ri1.,ncerc d
SU obtin de 1 Con t.Podbvnioeanu (n
orig.Bodbni e nu) b li pentru vi~ri
oiul pe 1815 (milV-m~n
oY); le
,-trimite n oi z 1 ul ce tui , c re
j nu
vrut sU_1 ohite, pref rnd a
Jt.mga
judec t.
Orig.

24.6
16
,

18-18

247

17

18lSScriso re de 1 p h rnicul Conat nov.5, tin oUtre H gi 1 nu 1 Cr iov ou ru(Bil u~tg5minte


de
remite-750 de gro i,
re tiI I o re i d tore z o 1.mo mulu1-Craiovei,
Luc ehi rgh1rop 1, i r cu scris re
e eU r cu ereze
re ectiv de la
ispr vnioii jud.Dolj.
Orig.

24

18

Soriso re de 1 S vru N.R gi 01


10 re "H gi I nu C. P. i fr 11 n 1
(B U- I Craiov ou rugmint d -1 a rijini
rbitr ju~
re ti c Su o t ermln cu bin
Sn co fllotul Vu ou (cei c re u vndut
nuri{. tei n ohe I
1.nzi! nu recuno te c
primit 6000 de groi d la
desti
ri e tru bl rele v~ndu e i
1818

n v."

el

"-

..o.-_~
Ce

1114 -

:9 8 -

!odel

~____________
l
I-a 02U

-~
1.

- 11 NI".
crt.

Date
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

UNIT,\ II

LXXVII

Model.
Observaii

A~HIVISTrCE

--1-,-21!--------,----------------------------------------I-------3
' I
4

III!

Inioi Ji nu nu vre e~ a mneze o decl


I ti pe tru oei 1000 de groi d ~
celei i perso e. Il o pe jut ni trimi te o mrturie i o VIi t :
de ei i de ~tef n Pdp Ji nu reouno te num i verb 1 oe1 d 1 r te, nu
1 n Bori
Orig.

13

I
I

J'

Soriso re de la Dimi tr ch S ohe~


11,l riu o tr .(H gi I nu C.P. 1 Cr 107
~ntru
lmuri nen~ 1 gerile o 're u pY ut ntre destin t r 1 be11....
g de 101,
re est conva ns o I
H g1 I n 1- vorbi de ru la "turde 1 Bucur-e ti i o i- n- I
c
e(oei de 1 Grojd b d (1 d
tu1 st sigur o~ u a nt~m oev,
deo re
be11- g 1treou num i 100 de gr i nu 300,

Iv

ti.

u ~reout 1 il. Il m 1 ro g f.
jute pe
t1 sVu, o re~nu
reut s -i f OU nloi un o t, ~
m-re unde
fost n cum, a
1eoe
n

oi n p

~ie.

101

fr tel

Imic nu

cev

izbutit
g e se de luor
oonven 'bil P 'st o sap amn'"
oJ

te veni s i
entru o re
, Orig.

50

20

Cd, 1/14 -

181
ov.6

1998 -

l-a 020

eau oe1'

de ici iel1e de c
d t i rv n
V

s~ i~o

re de 1 Consta ri10i e
"H gi I n C.P. ~i r tii"
iov
n 1 gtur c sum de 21,30
,
o re ltpae te din cel. 11.00 d
remii 1 r din b nii judetului
tru c r trebuie sV_1 tr gU 1

./.

- 119
LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
CPPI !.'SUL , It. TII

~i locul

de emitere

tiI.

,''F,

-~---- ~---_.- ~--

e sameul judeului c re i- trim1


Im~nede necorespunzto re;.
o rece
i s- u trimis lor toii banii p care-!
ici, s trimit'" 1 Bucureti 13
au 15.000 de g oi, cci i s- cerut
e 1 stUpnire s expedieze 20.000 de
.
roi, i~r el nu mai re de tui bani,
~
s mplinec ce st cerere de ur-,
en~.
Orig.

. I

251

21

1818

nov.6

252

22

1818

nov.7

Cd 1,14 -

19~e -

I-a 070

de 1 slugez:ulAndrei c'''tr
gi Ianu 1 Cr iov cu rugmi tea d
-~ trimite de urgen b nii strni de
1 scutelncii si, deo rece re m r~
eVOie de ei. L fel l ro g i pe eumenul S muil "bistrite nul"; de 8seenea l m i roag s recup reze 500
~de groi de la hot rnicul ~icol ch Ote;tf,
le nu, deoarece nu
d t cur cererii
sale (d a ae ntocm hot rnica moiei
-ri1?,
entru c domnitorul
plec t
,
din t r; el v trebui s lnteze <,
1,t cerere, (cnd v veni noul domnitori.
Orig.
Rv

Soriso re de 1 po1covn1cul Mih 1 che ctre bkV veI serdarul Polifronie


!cSio) rin c re l nunt i trimite
1300 de taleri din b ii c re trebui u
1
,strni
de la zec'u~Vl i lte d torii,
I es~e 2000 e tale_i. O rte din b nii
adunati de bumb ir, i- du _ce t 1
arac 1.
Orig., lb. rom

Mod r: !

120 -

LXXVII
Nr.
eri.

-1

Data
i locul
de emitere

Nr, de
inv,

--

CUPRINSUL

3-1

UNITAII

Model I

Observaii

APtHIVISTICE

I
<,

253

23

-Soriso re de l Hr(istodull Io n
P
zoglu CU re 'H gi I nu C.P. i fr n v.7,
9i1" l Cr iova prin c re i
igur,
Co st
c fr tele aVu, e re e fI 1 Belgr
plti polit de 500 de'gro i, b ni
pe c re 1 n ehe lAn
st iu Pet'ul 1 Ii
,
d t m mei lor n
trie. ne seme e
I
fr tele su v
ch t i ei 5000 de
n At
'gro i, d t fiioei sI,
u de crez re intri 110r lui olihronle
H gi ntu (de l 1 nin~.
rig.
j
. I
1818
Scrisoare de 1 st vru N.H grOPOll
nov.8, otre "1 gi r~nu C.P. i fr tii" 1
Bucuret Cr iova i legturv,cu dovezile
are nevoie entru rbi tr j ul ce
diferendul su cu tef n che
nez1T. Il ro g....'di n u pe H gi
s....
ce r de l Ji~ nu o de 1 r tie entru
d vedi ca em1tentul
chit t
l o de groi lui C'tef n che , deoarece
ill i reou o te o""
rimit
zul n c r~ Jli u refuz,
i cu no"" ci er o nU pot
o mr~ur e s ri ....
din c re reia
sum res ectiv~
foat remi "..
pera nei indic te. In ce
ce privete s ~
de 6000 de gr i remia'" de H gi I u
lui 1 eufp ntru m'" s
cumpr t
d Stef
che,. p. tru c re emitentul
)
oce t t un"z ia d d t ri , va treb
a
l ro ge pe cmin rul 1 ncu ZCl"'line ~
s de o m'" turle crli
din croi
rei s~ c~ ntr- dev"" ~'
- u etr ou
lucrurile
Sing
lui conso1 r e te
c ....
Nico1opol i i
1818

r'
I

254

24

LI

VY

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

- 121 Nr. de

Nr.
crl.

inv.
2

Dau
CUPRI1-:SUJ.

i locul
de emitere

'l'l'A'} Il

' P.

. I-.F!..

1----- --

I--------~I-----~-----~_----------3

255, 25

1 18

r v

eri soare-

::J

Vidin
van_o

. pr or s le
1 r iov. aU'21 de
ut1u, deo .ee
vAn ut :t o 23 de rit
1... l' ide woievodu I1J-d~ 1

eg tin.

1'1g.
256

26

181S
OV.a

de 1

'Ii:>~ri

tI

'H

iov au r
e .roi, pe

~onst.Brv110
i fr ~ i" 1 Cr. de
preg ti 11.500
1
elujb,
u1

la

e-

..,-

cea \1
"g z ei"

...,;
um s~

..

vI'

jude~ulul,

ent!

8-

supr

m de1nie

zeanu. ~ sta doun sUpt


1 lichid aoco~ 111

u1

Ani vor
in r

i.

<

._-

- 122 Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

--2--1--3

Model

Observatii

Al'tHIVI$TICE

Au fost rin 1 c 1 7 h t
1- u. om r
rn e (l" 1 p
te ptroYl bul d 1
o
u fost d 1 1 Cr ov
t

"

Vtl t o

u~ 1

le

tunUl'

ff

II.

II

fi.
t
z "ntoglu". p ~ ru
plece in o oe mom n~t 1 VAlo_ s
1 o uz h ~ . lo~/.
u1u ~.

"-

OrSe

I
I

53

11

23

\.

cr o r d 1
"H g1 I

n v.

UOL

ti'l C

I gen

qu..r

i v

11/ I.Gheor-

t tu

1f
d

ina o
I
dob"'~d re p c~

e 264
1

ax t.

sul
,,0

ru

un

grni

Il

re

fi

1 p

e).

Grig.

26

eri o e

1818

nov.9,
R"mnlc

nulf o

re ....'I~g
1 01" iov I c r
pa c it nul atoni
nite u t r
pentru
v

"b

'oi


Qte
'oi

nu
i

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

-,

CIi

-1

..,V
1.1

LXXVII
Nr.
crt.

Da
i locul

Nr. de
inv.

CUPIH.~

~1-+_..;;..2_'~_........;;.3 __

61

J'fI

1'11 f\ IL.

.~.

1818

31

...!.

-:~_~

S riso re de 1 Aeexie Nutu*otre


gi 1 nu O.Petru 1 Or iov prin c re
tI ~ecom nd~ pe duo~toru1 epistolei,
, rant fiIos, pentru
fi priji it i
jutat s-i f o~ o sit tie m i ban.
Orig_

-".9,

100

62

de emitere

il n n

1818
nov.9,

-Se_iao re dc la Beluc-p i ~ethodios de Vr ta ctre Hag1 1 nu le raI iov cu urri de snt te; p
se .bucur o este din cel i tinut cu destinat rul.
Orig

32

I<Vr

t;)

33

1818
I
,nov.10

Sc:risoar~ de 1 Dimitria P p cos ta (1)


(Ba coste) ctre fostul mare serd r
'olihronie Costa Petru
la I nueti
leu rugmintea da a trimite trei crute
pentru
nc ca,brobint ; s-i m i
trlmi il cele ne e sar-e penru con o (lumnri, s~un) i nite ietre de moar~. List~ cu perso nele de 1 care
ii caB t sumele respect ve (c~roiumarl,
!poSluniCi). D o reoe u' strns to te
datori le, 1 prim var
lu vitel,
la cei c re sunt rest ntieri. Din sum de 368,30 groi, 150,35
oheltuit
pentru gospod~ i de ioi. A remis lui
jMarcU 500 d groi o s-i fao ro t

rde

vin

Orig.
2

1818

34

nov.lo
II

nin

r-

Scrisoare de 1 H ti
(soi lui
I H gi I nu) o tre H gi 1 nu C. P.
lOr iova n legtur ou membrii f milie~

Cd,

->----------'----------------~
lH - 19Sf - l-a O:W
1.

_. 124 LXXVII
Nr. de
crt..

inv,

I
I

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observati!

A1tHIVISTICE

-~---------~--------:------------------~.-----~-----

de ie i; e a fost bolnav, ns
cum
Is- refcut;
fiicele. lor: Xanto, Eufrp
sini i Hri5ul. se simt bine. O situ ie neplcut s- creat prin conflictu
di tI' fiul lor. Nicolache, i cuscrul~
~tef9nt c re nu
ch1t t o poli
ce tui Crede c nu. a procedat bin
nioi Ni 01 ohegrbindu-se
n intez
10 l ere 1
,
utorit te' turc,
Idin ~ ~. s intervin'" ntir-un fe l penI ru stingerea conflictului.
1

<

Orig.

1
1818
nov.lo.
Rmn1c

.
I{c

26

36

181

lso li tur

I-a 020

c Il o r

tare

I
srbe ti ,.

Scriso ret de la Nicol~e


~
catr
t tI s u , B gi I na C.P. g la
CI' iova pri~ care l recom nd p~
otoru1 sCI'ieorii,
Trianij. fiI "a:,r fi
otul", rud cu Dimitri P p zoglu de
Cru ov , c sV_l ndrume i -l
Orig.

Cel. 1/14 -- 1996 -

-1-1-'-2--1--3--1

265 35

Model

LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

67

Data
i locul
de emitere

;J

(mPI J. 'St:L

----

A11!

.'\HrL

Orig.; f.2v., ns mnsre n lb.rom.


hirilice):
fIS ~nt foi un sut cinci
zeci i neu- C lotesc
".
. ~

I(
268

38

1 18
nov.10,
Cr iov

Fo ie de ze tr

, n care sunt not -

luor 'ile- e c r- H gi I nu

'v

Pe r-u , semn tarul


gd , f t oe

otului,

Il

le da
cresout-b n

a , de suf le ti V d1ntre c re: ~c a J. n


-v
ha 1 u Sf.SpiridCin"
oump et de 1

I
I

Steri , o v c~ eu vi 1. o m lote
I

ou samui- d Lipilcs(Lip
d ).
I rochie ue catife , 3 rochiide
s m~olsal, o rochie <.te b t:tat alb, o iuat';
~C'lldeh, o sCI.\I'teio""El .9he!mesut, o
~curteicc de ohit iu, 3 fcsuri,
dou~
~e ghermesut

re

e temele

inte,

lte

ll-\cruri

ncvltDminte,

de :unbrc-

uz oaznia

t lere, z rfuri), bijuterii.


Ori5.,
C:! 1,1

19~b -

I-a OZU

lb.

rcm.

b'-t>"\,3l

1-----5
~
,----

'Ii

37 11818
Scriso re de la Rizu Bestep nu c~nov.lo,
tl'e nHagl. Ia u C.P. i fr tii" 1 CrafUC u eti iova prin care i exprim S1li p tie f i
, de frm 11 ior, des re o ~e i-' vori'
bit f.:i ..
umoa i se rd rul Conat." z'" '1
(ia our"'nu ,primit n rnc1ul oel r ~
oart caften;
uzi de bi afaceriI
I
s v:':'l ue de ei pe nbr-u comp trioti. lor.
Un negus tor sosit din "O'" pl t ln tConat ntinopol) 8<relat t des re o disou1e
o re el" fi vut loc ntre-sult n i v1zir n legtur
cU plec re
lui C rage ,
c
i des re Suu i li ngerli,
care dei
numi ti nu
ro i AjltnS 1 d mnie, se
I are c sultanul nioi nu e v mai
discute despre
ce st chestiune.

'iod eI

(t v"',-

LXXVII
Nr.

Nr. de

~ ~~I

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

269

39

Observatii

A~HIVI$TICE

de emitere
3

11818

~~~l----l
2

tOt

Scris.o re de la iha Iache I~ po


nov s Ll , Fl1rtun o t!'e ~"Ii g 1 nu C. F. i fI'
1 nin
tii" la Craiova prin are l eolioitl
pe H gi Isnu\s.l f c rost de o mo
ie, c re s coate 10-12.QOO de groi
ns sa ib i moar- s peleze 1
1 pit rul 51:;anciu de 1 Trgu. Jiu,es
s-i le g una a cum dorete e1,tns
I sa nu fie la m rglne de ~Ud3, n dI'~ul
/raufctorllor/.
Af oere se
rezol~
ns
v ti-o, zns
avut nevo e de rnc a 3100
I de groi i de acee i-a tI' 9 o poli~
I p~~tibil
la ordinul lui Spiru P vIu,
i l ro g f.tnult so accepte .;-i s ,"
o lteasc .
Orig.

"

"

270

181S

40

nov.ll,
Bucureti)

Scris oare de la o'vroin r 1 Chir!


o "tr- (H gi Ianu 0. P. la CI" iov
ri
c re l nu a ca 1- desemn' t pe slu
gerul Pred s se "'T~ zinte la judec t
ca , ennr u
putea z-ecupe r:
de 1 (rpos t 1 sot
1 cea
te13; deci s predea scriso re
n x
i cele dou si~1e;;e (z piSUf de d tori ..
1 lui Fre~ nu i dis
zi~i
c ~ 1 g ur cu cl;li ara s.::estuia)
numitu~sluger.
-Du terminarea
jUdeo"
tii H gi Ian~ s trimit am te.tului

0'

p nii

ob~inu~i.

Orig.
27

1818-

41

nov.~l,
Bucure,.t

Scriso re de 1 10 n G. ~colopol
ctre 'H gi J:anu C.P. ,1 fr tiitl la
Cr iov pr1n c e l ~ig~ pe H gi
1 n
ii rim! e ~ veria
n c s r
de 1 C celari rus sc, pentru fi r-

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

l-a 020

- - 121-

LXXVII
Nr.

crt.
1

Data
i locul
de emitere

Nr. de
iov.

CUPRCSVL

L. J'f .111 . HHl\

Is'r.LT

1---:1--

3
2
---:l-----:-~~-~~-----=-4-~~

J .

furlle

re se vnd prin intermediul


lui Nicol a Uumb Tot ce re de trimis pentru uherm n , rosi' le
manetel J
I s...:'1
t:cimit 'lui deoar-ece i' d toreaz"
t vreo 3000 de groi.
pe'nt;ru rec uper I
dtttox'ia de 1 beiz de u Grigor~ Sutu
a obtinut un nscrie de l C ncel ri
rueeasc ca a'" i veni tul nu 1 de
O

6500 de groi 1 unui


n pe o re Sutu
1- d t n rend poloovnioului M noleh ; eie 1 cest din Il!'m
primi t
4500 groi ba i e in; pe nnr u aum de
2000 gro i
lu t un z pis cu termen de
o lun

ot - te ta. dispozi tii


de 1 ei oe s~ f c cu banii i ou z pis~l. Pe olucerul Brailoi i e ~gescu
s-i anunte c nu li se ermite s ma

comi tii

buaur- , dec Iar t (conSIlaher 1 (rusi, cre este f.hot"'-

Iul!
rt s pere 10 uitorii de orio j f
i nedre pb te'. Acesta este nemul tumlt
deoareoe Dinf' Nio 1'1"-' nu-l.r porte z
ce 9~ petr~ae 1 Cr~iova i n cele
cinci judete, dei, c st roste, st I
este oblig ~i lui. A fI t di
lte
aurae des r-e nentelegerile dintre bo+
ierii div ni~i i c im a m, preoum si
despre modul n c re boierii, n ntelegere cu iapr vnieii de jude , i jefuiesc

e locuitori

dijme, 1

"dup'~bunul

liUde, 1

pl ctl

",jutorint"
(e re a june e fie un g lben de~p r$oa n ....); de oee Exoelen~ S va ,ntrerind Q nahet n legUtur cu toate
cete lucruri. s-I sfUtui sc p Di rnu s se intereseze ce se ntm lEi . i,
s r~porteze trimi~And -i emitentului
l

I-a 020

.1.

\10

LXXVI
Data

NI'.
eri.

Nr. de
inv,

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIT.\II

3-'-'

-- --2

A1tHIVISTICE

Model I

Observaii

---1----5

deo rece consulul g er 1)1


I"n:lc,nsiu ' Pit'li,
d.cre te s foLa 11n1 te
.
n 'r,
e ntrr u 9"'':51 'me~ Lne r~st r.t
s~ i
mp~atulu1
~lUSleil~ ici esa
linite
i totd
Lumea ;'6fJpt f; ao..
seasc

..ete (de la constaatinopol~


Il ro ge s ....
1 trimj \i 10.000 de gre 1 ;
n t 1 ri d!ferl~l; le n gtsete de~
ICt
olon '~1 de :3pan1a, eu bS9 de 6 p ..
r ~ Cur~ul ruonedc or.
1 din"" 12 no1CLlbrie. '!Ieri,
1 ore ~ ti!.' i
ne pte ~ sosi t tire
ce mbuc ur
!to re, pri.n c uogl n"; fn ziua de 3 l'
'
I(noiambri / s.... eml.a o nota ia legtur"
ou d maia (din !'a....
a RomrJ.e o 1) i r pe I
v
7 6 mbr , t c ft nul de doqnitor Ale-!
cu vod ,-,uu i cu ap ob re -{"'ro ,ratulu.il nos nr..u

r PC rele,

t'

t'.

Orl.g.
272

42

1818

nov.ll,
I nin

SCr1.60are de ,la Alexie 10 nu~u~


c re ijagi il nu CvS ti i'~ nr u la Jru iop~1n o ~e ii so!ocit~ bu hvoin~ de
ee ocup de ave~~a r~ s de 1 (r
V

.\>.....

+:>

u1 s ~ qumn t7, 00 tul 8!ll'oril


~
~
~
v
i
Hr i s i aac a n~ PO '",5, sucomuna

ce p e
vr

iru

AW1l1

sincc\:de
Orig.

l"'~int,;v. c ci
ace st ah s tn une ,

pe

\,

'1

,, \
\

\
\

\
\

tu, cum

43

f~18

Ch'i ti nt

semna ti ue

ft

groi

.: 'Gh.Csr iatlop l,

Il

estep

au

de

'l~ill.i

ordinul fi~'mei
"I "gi T
fI' ii f
re
fi
fol
it ....
pentru P tI' h Velll'-.

OrigCd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

1: t'\
(

273

- 129 Model

LXXVII
Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

27

44

GUPRINSUL

Observaii

UNIlJ.'AII ARHIVIS11ICE

1818

Sorisoare de 1 Samuil "bistriesloltre "8 gl 1 nu~ C.P. i fr ii"


Cr iov prin a re l nunj a 10 i
i- gVsit g r nt, o re SV ofer
Div nului pentru el, deai situe
r~as an fl.na1 oeeai o i
n acum. S murc
afl t, printr-o
scrisoare trimls
e fr tele sVu, 1
ou, de 1 'C net ntinopol,cl v fi
er1l, d r pna nu sose~
curierul nu vor ti nimic 'preciSe
La Const ntinop01 este lini te deocamd t "n privin~ domniei din V 1 h18"
d r i o v g bnui 1 c r ute izbucni un rzboi. D c nu
reu it
,~ecupereze cei 1000 de gre>i, td tor i
de
hov ri, v trimite n b
1r 1
0~1 , c s termine i cu ce t" che ..
tiune.
Orig.

275

45

1818
0".30,
t

raiov

Inseri u1 lui Dinu 'Fer ru pentru


.de 375 de t Ieri pe oare t- pr1it~de la H g1 I nu P~tru Co t sub
orm da 50 de pi i de v o, 1 preul
e 15 t 1 ri-pereohe ; dae n~.i v
estitu1 n termen de 90 de zile, v
l"ti o dobAnd de 7 t Ieri i 20 p ..
1 la pu p lun.
Orig., lb.
v

- In not terg 1 d teste


276

46

Cd 1/14 -

1990 -

1818
ov.12,
llcureti

I-a 020

(Scrisoare de 1
"H

12.

Gh.d r i nopoI cu

rin c re i nun c
~a s t
1.000 de groi de 1 st. leit ni cu do polie;
remi st lnicului I aov

" ",1.

. 130 LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Model

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

-- --2-1---3--'1

UNITAII

Observaii

AltHIVI3TICE

eti i ro
1500 de groi i r
dep~
eforturi n ontinuare
<,
ru recuper re b nilor si/. A
000 de gro~ pentru olit - tr s de
t.l'riloi. re trimite scrisori i
n crisuri d 1 Spiru Gazo i i cluce
- ul-Chiri o pe tru rec u er re d'torie~
v~cv nc. Gu~ul mereu i romi1
e c-ilv pl ti d t ri f tde egu-j
enul "horeze u ft, ins mere U
n~
edelnicerul "hiotul" u
vrut a priJ
3000 de gro ,c
fixat c
de 1 t Sf.V i1e(1 i n.18l )
'- 1 pu v. Le
~nda., de 4 (groi/
rimite s risori Qe 1 An gno te P p eU'l"bi trie nul" i Nicolo 01. Ace
din urm i- ls t i un zid
de 1 polcov ic l
n01,
recum
4500 de groi, d r nu tie ce
ont sV"i tre o". Tot el re nevoie de
ront leri i directii, c s~i trimiRusi;
nc...
t d o vor 3.8 i ,
trimi
ici d urg nt. rm 'l
che i~8 r mis 3400 gro i.
Qrig. i c pl 1 nr.66; opi oului d 1
.11.
v

271

41

1818ov.12,
er eto

Se

o re d
o ure

1 Const.Dimitrlu
"H gl I nu C.P. i

Cr lov riQ.care i nunt


trimite 6 tulumur cu unt,
chizl.tion t de 1 Slobozi _ Nov cl- ..
le c u , n tot 1
..
(ln cum 52
strn
325 .oc le.E.l
~
o aun li 6; nu tie
e tu1
11 tu
esc; u m i r mas
~
..
re t ~ 1 um le.
e C I
U

-\

-.1

Cd, il/14 -

il.998 -

I-a 020

LXXVII
1!r. de
inv,

_~_'i~:~~t2IV:
~

C_UP_~R_NS_UL
__
'~~""'RHIVIS'l1ICF.

..~I ~_'~_,,_~_.

cn~"~C:iZitiot .

Arzi t mult cu
r deo rece
~vut dis utii cu clu eGlogove nu, o re voi s tie e
,o ntitate
strns;C 1 i- prezent t
I
..... '
dispoziti Div nului 1n o re e porunce vt fului (de pl it s nu-i f o
(greutvti n privln~ oolectrli untulu
C s-1 v d~ot(m
v nt jos, 1 or c v trebui ~ ce r 65 66 p r le
oc , eo rece u vut cheltui li i
cu tr sportul i cU tulumurile ( mb 1 jul? SV_i trimit o schimbe dn gr~1
s1m , 10 limbi, 20 ghiudemuri, o cptn de zahr, ca s lbV( entru peeha uri 1 Tg.Jiu. Le trimite un z pis
1 lui Bireescu, s ino ~eBe o d torie
Orig.
8

218

48

Sori o re de la An st eie Io n Co
not.l), niari otre "H gi Ianu C.P. i fr tii'
Cr iov n ~eg"'turcu sumele de ba i
Conet n
tinopol e o re Peteu Ibtov, oomision rul su,
le- remis, dup'"ce
v~ndut oile le
.
nului m rVte
ci, 39.)5 de groi;
m i rimit 4.000 de groi de 1 Ch
~lu Di~u i 32 o de 1 An t
glu, to te fiind destin te locuitorilo
din i ul Tene&oe
ut r proms d
destin tqri
cestor
Peteu
ls t
dip ziti c s pulu! H gi H fuz- S 9
' m i de
i cesta 11.)00 de groi.
te trimite ctele in l sUtur cu ce s
tU don tie, 4 ainet i o scriso re'p
tru rhim ndritul'Em noiI, precum i
una pentru Nioo opol, osit de l Se
La ordinul lor Petcu lot v
m i
)000 de groi sotiei lui Mehmet- g ,
1818

"

"

<

Cd. 1/14

1998 -

_':":'~~

t-a 020

>;

. ..

Mod,

- - 13-2 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

~j

Data
locul

CUPRINSUL

UNITA II

LXXVII

Observaii

AltHIVISTICJi:

de emitere

----------1
1
2
3 .

iumbrucciu1 de 1 R hov Anul trecut


el s- ocupat, mpreun cu Gumm , de I
"be11ic 1
re;tortt i u vut un c
~ig f~umo , din c~nci caz le (inel siv
Vr t ). Deo rece vre s ee ocupe i 1
nul ceB
cu ~chizition re c pre1oj,

I
fie im reun~ cu ostu1 soci t, fie cu
.
!
de tin t rii, s-i scrie d c ce t ;
I
1 este n f.bune relaii cu "Exce1en~
S " P ah loglu i i c (o t i pe
I
turcii o re se oeu de b i11e; deoe
d t nu s. fix t p~eul, dei el
I
: t z-opus
7 gro 1 i "un rup:' p c p de 11
oaie, ns ste la mij100 i ~
p-b

c re vre
ct m 1 mult
... ctige
~
1
c st f cere. D c doresc s
e
ticip,
"num
ae
er o ne1

se cU
de chiziti6n re
n
n felul
esta 1 d osibilit te
c tige un b fi i 1tor
z g riti.
.
h loglu este f.bun riete
rii Romneti, Alecu
s- r pu e s le ermit s s
i de
gi1icu1 de colo i le r
t
(
ooncetVte~ilor lor i lte luji osibilit te de
c ig De
md ta. "l!;xoelent S"
i ram ....
ne 1
unde reprezint interesele dom ito lui.
Orig .

(.

79

49

Cd. l/14 -

""

1 18

crisoare de 1 Ca st.n m triu


nov.13,
(B~loi ni) ctre "H gi .I nue C. P. i
Cern i
r ti ti 1 r iov prin o re i nunt'"
1 x edi ZX m 1 multe tulumuri c
e
unt rin chirigiul i c"'un ul Ni
B~lt tu1" 1 - trimi
s d
1998 -

I-a 020

Model 1

- 1-33 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

LXXVII

Data
CUPRINSUl.

i locul
de emitere

UNIllIAII

Observai]

---1---5 --

ARHIVIS1lICE

Model!

1193,22 groi al lui Dinu BArsescu,pen


tru . ohlig , prin orice mi j loace, s
i achite datoria (plus dobnda).Vrea
,s pstreze n continu re (n rend I
m g zia de 1 Larga, deoarece
t
cu h mbare1e ~i ptu1e1e e c re
construit.
Orig-

Scrisoare de 1 Const.Dimitriu
ov-14, Burloi ni ctre "H gi Ianu C.P. i
Cerne~i tiin 1 Craiov n leg-turp cu untul ~
care 1....achizition t Pn cum i l-a
expedi t c~lo. Serd rul Polihronie s
ncea
s-l cAntre ac
m z-e un cu
Mih li Gog , fcnd o list cu greut .1
tea fiec.rui tulum; s fac i o socote l cu b nii: cheltui ti ~n'"
tru
putea fix un pret de vAnz re co -.
ven bil pentru toti <asoc ~ii 1 ce ta.
af cer~. In curnd v
leca 1 L rg ,
'cci nu
terminat de dijmuit nici porumbul i nici fnul,-deo re6e avut
alte treburi, dar mai ales ~r nii nu
~ vrut s-i efectueze (zilele de e i
cI i el nu . putut s tre~re;
m i
fost surpri~s i de ploile nentrerupt
00 i de zpad
c re a nceput s cad
nc de 1 8 se tembrie i. u distrus I
grAul.
Orig"'

280 50

281

51

1-818

Scris~ re de 1 An atesie
.nov.14,.o nr-e ttHagi 1 nu C.P. i fl."atii"
Const n- Craiov n legVtur~ cU cee oe se
tino al trece ici cu domnitorii (rilor rom
ne ce urme ~ fie n iti). Mih 1 ch

Cd. 1:14 -

199 -

1-3 020

.. /-

1-34 LXXVII

del , iData
locul
c:t. _~:V'_I_de_e_li_ite_re_1
Nr.

Nr.

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

A?tHIVISTICE

,--=-----+-~-

I~uu?/este
nc dr goman i d c nu
i v p'" tr
slujba,
s- r pute
~
domne sc 1 I i n viitorii
pte
1,
ncepnd o m din lun m i (1819/e Fiul'
lui C r ge' e fo t ls t n ace, npatit nimiCe Domntorul (Alecu Su~~
nc "nu a mbr.o t uca tt, -deci v porini s re er .....o m ste 20 de zile- Se i
p re c " rietenul
de 1 Buiucdere t
i
tre-bui t i el El -i de con lmm ntulj
pen r-u ce sta; contrar obicei~lul. n ..:
s nil s- dus nc 1 Po rt; 1 sarb)
I to re
Curb tlului tns
fost 1 ftdU1-1
m' b Ch<lff" unde. s-a nt"lnlt
cu sult
nul, .c re i-a fc u't- o primire- deosebit, cel
mprit 1 servitorii
i
o menii sultanuluI
bac iuri c m de ,
70.000 do groi,Ude
a ee
toi disout
am ov a n nul urmt r s- r pute
"
vem linite
1 i; dup'" congres
ns
-,nu se tie ce se va
i ntmpl It. C ta
-sap-bs de nul trecut
ajuns
tun
'0 pi tan-'Qs
i fra teXte lui
ocupa t
veche funciee "(Excelent S "<P shaloglu) se ocup acum i de beillcul
di
T.' Romne 9C.....i Moldov i de cee

'i

trimi e e nepotul su 1
d ca doresc aU se ocu e de ce st
cez-e , ntr. jud , pot -i sorie
ce tui Im z-eun cu Peteu u fost 1
(P sh logl~ c sV_L ro g s le dea
!or "bei1icul 6aprelor" d 1 Vr 1; ,
d r nu u reult D f c numic;
lu t, de rece este pre~ awm. Cei de
1 Me~ov nu se amesteo n s e
ceri. Lui Anasta i Coni rl i-a 1[8

i.v

9
Cd, 1/14 -

1998 -

I-a 020

t 3200 d

groi,

Model t

dup c

- 135 Nr.
crt.
1

Mode)

Data

Nr. de
Inv.

i locul
de emitere
---1-----1-----3
2

CUPRINSUL

UNllfAII

Observaii

ARHIVISTICE

---------------

----5

I
282

LXXVII

dispoziti Nu u gsit 1 cherd, aa II


c i trimite 50 e scrwmbii umplut~(?
Orig.
Sarisoare de 1 Const.Nicol u .(!e
tru)ctre "Bagi Ianu C.P. i fratii'
1 Craiov prin care ~ 00 firm primi
re e note i n legtur ou ot ti n Bar
buce nu
cerut i
nc sat 12 galben ,
10 pentru doi scutelnici i 2 entru
un poalun1c, deoi le-a rep rtiz t doi
scutelnici i na. 3 cum u oerutei: Cu
ianul ahove! a ncheiat soootelii ;
acel a dat bani la nite scun
i c
,
s-i achizitioneze: berbe'" - ou 8 gro ,
,no te e - cu_5 groi i oapre s u Oi
cu 6 groi ~buoat;? nsu scunai! reI
fuz 9" se ocupe de aoeast af cere,
cVci nu sunt de acord cu pr turile; nu
tie ond r fi m i bine s~ cumper
nimalel , acum sul
pri!'l1.8.var
Ai nu
nu
resounosout toate d toriile care
i se aer 80 groi, pentru doi turci).
Ismsil-ag a~ intrat n conflict
cu bulgarii pentru suhatul e c re 1,-'
d[.
lu t Zn arend
1 Buouvit (?).
Orig. _ ~ ~t1)\R~~-e.~ ~c.l)'tt~.

52

-1

'1"

l'

283

Inscris S6m~ t de Amz sin iu, 1


Ion Ghidermeou, Iord che sin Amz , pun prcl bul, prin c re se ng jeaz~
s men jeze urte. ':
lneriei" lui Qon t.
Nicolau N
n dou sptmni; d c
termenul, vor plti ei
nu vor respecta
~
pe ~oii meteri toomiti. Martori: pop
Ilie primiohir, Leon rd 1 doile
Orig., lb. rom.

1818

53

nov.15

11

I~~

Cd, 1/14 -

__

199

I-a 020

L-~~==~.

- 136 Nr.

Nr. de

c:t. _1:V.

LXXVII

Data

i Jocul

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

APtHIVISTICJi:

l_de_e_:1itere
5

84

Model I

'54 1818
Act 'de invoia l nchei t intre po
nov.l5,
St n, popii P.r d , Ghi i Gheorgh
Cr ov ~ di co Il Dobre i lti!,
pe de o p rte,
i "H gi I nu C.P.
i fr ii",
p.... de
alt p rte, prin o re cei dinti re un
s ro i tept
z pisele de c dmpz- - ,
re (ce trebui u duse de 1 logoftul
i
I cov), spre
fi isolite, entru
i d
cordul 1 vnz re ce u foutto
V sile
Louste nu 1 de Le vistier, :
I
st i
Boruzesou ostelnioel, Grigore I
sin S nd mone n cl"tre firma sus numit
din m i Amrlii, "civ
t"'n
je i", renu tnd 1 dreptul de protimisie, dea rece nu au b ni
s~ rVs_
oe s- VanQut. D CU v
, e vreun mo ne n cU asemenea preii,
s fie
r s 1 judec t ...
Orig., lb. rom.
I

85

55

86 56

Cd. 1/14 -

Scris~ re de la IO n Moshu:ctre
nov.iS, "E""gi I nu C. P. i fr ~ii" 1 Cr iov
prin o re le confirm primirea b nilor
(Bucureti)
de 1 datorie, 3500 de gro i, de 1 Il
ntrziere.
Il v servi i
medelni. oerul I n che (ou S z-e
c re ierut-~, o"'rui i- 'Grimis rv le
eoe are.
t'
Orig.
1818

1818
nov.l6

1998'-

Manola('?) medelnicer sorie 1 'H


i I nu C. P. i fra ii fi I..!
Cr ivi
ou rugminte
de ...,1 remite de urgent
cei 4600 de groi, dea reoe soorul su
nil
depus 'sum r-e s e tiv"', an c li t te de g r nb, ir el re nevoie de b n
Orig .

I-a 020

\"

1~7 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

LXXVII

Data
i locul
de emitere

aUPRI

-SUL UNIIl'AII

ARHIVIS':PICE

Scriso re de la Samuil "bistri eaL


1818
~i Ianu c , P. la Craiova
nov.16, nullt ctre
(Eucu prin care confirm~ primire scrisorilo
lad.resate vornicului-Saourca
i lui Ni
retO
col pol, pe care lelva nmn A sosit
eici un csim c m din p rtea (domnitoru
lui) Suu, cel care a fost caim c m 1
Cra ovei :n......... vremea stVPenirii ruseti
~rl Olteni / i U~ po telnic, Nicolach
S int'2rvin i destin ti rul pe lng
Nicolopol,
deoarece l-a rugat s5.-1 .ajll,
te s G bt1n ca li t tea de El IlPUS rus ,ca r
s-i poat apr in ...
ere se Le s

2871 57

Orig.
288

Scr1soer~ de la ZiGl Car p nu c


1818
nov.17, tr.e "Ragi 1 nu C. P. ifra tii" la
Ore vi ta Lova n legtur cu datorii 1e (de la
dijm i otatini ale comandirului
~.
e care trebuie s cerc aU le
recupereze, mei ales c enitenii sunt
epitropii
deced tulul debitor. Petru
nU l-a putut oblig
s~ vin f judec
tR i da t r1.~.le ao e Lua le"8 t.r cut
supra emitentului;
nu exist zsp1se pe tr
cest gen de datorii,
'ci numai cata ~
t!h'U'ile
cu nsemnri 'n leg"'tur cu
1ijmele i lta obligali,
pe care Petr
urme z s le prezinte
logoftului

58

(N -

289 59

Cd

1,14 -

18'18
nev.l'f

1998 -

I-a 020

Observan

1---5----

. 4

Model

Scris .re de la 'Dltarul Gheorghe


c trre (H gi Ianu J"P. la 01" iova'cu
rugminte de
trimite sarino res ltur t miuro olitului (i de a~l sua
tine ~n actiunea s~, deoarece vre'

e.138 LXXVII
Nr,
crt.
-1-

Nr. de
inv.
---2-

Data
i locul
de emitere

---3-

CUPRINSUL
-,

UNITAII

Model t

Observati i

A~HIVISTrCE

le desvart

p~ fiica e de ao~l ei,


ch;). A 3vut i Bre necazlU'1 m r

St VI' .
cci cluoerul 1- seos de 1 v t~ie,
dei el i- f~cut d tori i
fo t ur
~m cinstit,
ns nu
~rimit ee oe
a cuvine;
cele i- d t doar 100 de
groi pe lun i dou oere Il lemne. I
li te pt s vin noul domni. tor, pe te
g~ ve mai ndrept
sltue~ia.
e
Orig.
(

<,

1818

290 60

nov.17,
1 nina

1-~
1.

Scriso re de 1 (vistierull At n Isie Evstatiu ctre H gi Ian! C.P. 1


ar iov prin oare tI ,anunti ci H gin ,
(soi lui), se simte
i bine n t~m
tr t m~ntului pe c re 1- uxm t. Situ~
ti n s ual lor eate din oe n oe m
st, i'~
'multi l nvl.nuie..........
~ p e'l
.
pe 1 nache (Anast aiu Petru/; sunt
multe datorii de pltit Il fisoul oto
.
~
...
rru ni, laI' el nu .se mai deae u o an to
.
te 9 este
socoteli.
Vizirul "nostru"
.

"

"

s~a deplss t 1

Tebelini,_unde

n timul -,r unei furtuni, ser iurile u lu t


fo de 1 nite trznete ( e 10 noiem-'
I

brie).

.
(

Orig

..
91

61 118 3 nov-

17 - 2al

. SOl'iao re de 1 (H gi I ,nuC. P.
~tre b n~l Bl~ aove nu) prin a re ne re v s v I'eflpl~lg,B :vinu'rile care i
duo, n legatllr cu presupus' 1 e1UJ,.t tire

as at~ de c1'e')tere renii moiilor i ou f. tul c r fi ~n~


_
f,",let contma etul nc.hei ntre e ,
'comerei liznd" ptldurile i heleteel .>
~~~~~" 1 stpnire
(ren~ re ) i esu r mo

Cd, 1./14 -

il.998 -

I-a 020

..

-,

- 1:3

LXXVII

Data

Nr.
crt,

Nr. de
Inv,

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIIllAIJ

Observaii

ARHIVIS'llICE

sunt

minciuni

g1 intrigi
<;

le

~reune1

perso ne in1Fidioa.sel
Pza treLe su,aer
'daz-uL (Polihroni~/,
v& ve ni s disc ute
[pez-scn 1 cu el i ~Et Lmure sc lucru .

riIe.
,OFig.
292

1818
. ~nscris
'semn t de G,ligorie Am~nov 18, r;-' reu/ de la <"CiOI"OC 1) prin care
de-

62

Craiov

vsre ue c
'pr1mi~ 250 taleri de 1
"H gi 1 nu Cest Petru i fI' ijii" ,dinl
banii- pe c re-l. are. de lu' ii de 1
ti'

(ace~+

Orig.
293

1818
nov.~8,

63

lonik1

YOY\A..

re do la Su-leim n.. g c ft n ga c~tre Hagi Ianu C.P. 1 Craio@


v ~ rin cere l asigur c nu greete
acordnd nc:redl&!'e lui Isu! ilaI nostru'
i pORte proced la fel i n continu
re. Selutri da la secre'tarul s u , NiScriso

cola

t;,a~pa (6ie).

".
.,r~g.
'

Pe v . n l!,.romo o nsemnare:
"lLi"e. foi una Duta. Eece. Calotescu"
94

64

181
n ir.la

d~ 13 polcov icul Mih 1 ohe o ,tre biv <,


r e 1 serdll.l Polifronie
Scrieoare

'jl~:1:)\:,~~j

~;V:~n~~l r~:~i;:e~l

de _ '

teapt'" de lin ar: i jumtr te> n legtttr cu arendere


mof:lor pr om s-e. deo rece a vut destule pagube Pn acum, plus' 4000 t le~i 1 ' gr"'ut cumpr t <?entru smAnij/, conform nvoiel!
intre ei. Nu r vre s ju 1 judecat pentru a rezolv
ce st nen ..

Cd. 1/14 -

Model I

1998 -

I-a 020

.1

"'" 140 Model.

LXXVII
Nr,
crt.

Data

Nr, de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

--------.,

UNIT AII

Observaii

AJtHIVI$TICi:

123

I
le1egere
Orig. ,.

295

65

18];8
n v.l

a dd 1

Gh.Bruzu c tr9 H [
I~n Cost Petru l CI' t va n let
u epltro 19 ran099tului
1 n ch I
Bucuret
Gogotogl'\j '1.i trimite dou arie ri d
1
oi decad tu1ui reapectlv.
ScrlBO

296

66

1818
nov- L ,
Serre

Scrisop. ~ de 1 Arghir Hagi PU11Z~


1e) ctre "H-gi Ianuq C.P. i frati1.r
CI' iov
.u rugminte. de
interven
n oonflic tltl Lsc t c'!e .familia Co h l-1E'
(1); aste amenintat
cu tribun Lu'l i ....
chieoarea. Este de d to:ria lor a" fac
aceR t lucru, dec' rt3Ce din o uz 1 r
mari pierderi
n afaceri.

* ~~tA-f.;

Orig.

291

67

Scrise

1818

nov.19,
Grece

fi

re de 1

"

&,,~

cons t. Nic.o1 u

I..!

~Vtre "Hagt 1 nu C.2. l fI' tii"


Crai V' pri.n.~ re ~eigura c 1primi t bine .pe Mustaf ,..
de 1 c re l
expe d, a 'o se ....
iaoare. Sper1'i s ch
z1~ieneze multe piei de i pure
ulaest. A dus tret tive cu sO'un ii
'-'4inco:i.o {de Oltl o s le ffiC r st
oi, c pret ata.la primv r; preurile
cerute
de soeti3 sunt: b tal - 12 gro 1,
ter~ele - 10 groi, oi i capre ~ 8
i.
I-a 'Grimis "hurezeanului"
(eC1umotllll de
l Horezu.)45o 00 le ele pete sarat. Le
va trimite un butoi cu peti pentru h i
leteu. S(ncero'3 s rezolve i che s
tlune cu suhatul entru Iamall- g
Le rimite o not cu banii dati ciob
@

Cd, 1/14 -

!l.998 -

I-a 020

./.

- 141 -

LXXVII

Data

Nr.
crt.

Nr, de
inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVJS11ICE

- 't"

i10r care le- u rgf1e, o prele, voile


i boii, 5414,5 groi, precum i ou b nii(!entru luor torii) de 1 z 1h n ;
10
1 nsemn re se refer 1 nim le
c re u f t dei'
cri lC te aco
10. SV_l trimit 1um ~ri de seu, o ci
are ro re nevoi de ele; de semene i
dou
ticlute cu "s irt de me11i ",
o reoe re dureri de cap.
Ori
V

29

Mode]

68

1818
Scriso re de 1 G~.C r ianopol c~
nov.19, tre "H g! 1 u C.P. si fr tii" 1 Cr
Bucuret iov prin
re i confirm primirea am netu1ui de 11.486 de groi prin po 'tel iou1 Luo ohe; b ul este de 169,37
gro i. Sum remise: "11.500 de groi
1 "s id " .udetului, 3d de groi p n
tru 3 volum referito ~e 1 legile
rii Romneti (unul e te p ntru b
tef n) i 4 gro i e tru "Gr m tio "
lui
o ri C mbi
entru Const nti.
o ci1 est "1
ere" , do....
cel oare
tr ge poli t nu trebuie ' pl;'te o
(nioi o t x plus/.
Boierii i caim o mii "dei noi"
vor ~-i ajute a;'-irecupereze p gube
le e c re 1e- u vut 1 b 1ti, de ce
u "trimis un mumb ir,
re re orunc~
crise
entru iapr'vnioi i be ii - 1
g , i r d o nici cum nu izbutesc sI
f or ev, vor
el din nou
cmi i
ruJ 1 ncu Clinescu; cest
tes t"" I
s p~ e sc""1ucr riIe pe c re 1e- 00
mand t mai demult. El
rimit ele do~
u~ utiniol cu avi r, u a
dt-o 0000 nei Br~ncove nc "cea b,t:rn"'''
i
v

<

Cd. 1i14 -

1998 -

l-a 020

.1.

--'

- 142 Nr.

Nr. de

crt,

inv.

--

CUPRINSUL

3'

UNITAII

Cons ..'
ntinop~l d
o
1, o r vor
ne locul domni o
pAn 1 ....
sire
o tQla. i sunt: ne otul noului om
nito ''il1 cell lt
e f_r te~l fostului c imeo ro spt rul Cost che &utu. I
Dd t ou domnitorul ve si i c n ~!
vi, a orrui fiiet s v c s~tori ou
.
nepotd1 domnltorLllul m 1 ;ue men~ion
s1 v f o . ount dup ce v
oe dom- i
I
ni arul.
1 tefan leit n
priml~
gr 1 p ntrLl liohid re z pl- j
lui m roglu de 1
usolue ~tcj
llu!- oerut
s....
i remit dobAn '
,
m 1. z p1n de
tarie
1 r
pe, unul dintr
cAt v

zi1

de 1

w11

J.
1

69

1818

eri o r de 1 Gh.I n P p
re Gligor vou ~llt
e so za,
prwnu
eu 10.000
glO
t"~l'. b ni
oJ

70

1 c~ i
gi 1

181

il998 -

sncu

tr
l1nesoLl c....
i
b nl10
iov l.n leg tur cu
de 1 loouitorl
b 1
ce
.l. imia 1.1
eo r oe' omnitorul o re.~me z~ e
e
fi
~oeptV j furil
i e r
ba e te Lln logof~t d
isteri
so ....
, p~ntru c r
V

Cd. 1/14 -

Model

Observaii

Al\HIVISTIC~

alte lQi . N1col pol

30

II

Data
i Jocul
de emitere
1-----1

I-a 020

..

./.

- 143 LXXVII
Data

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

eUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

locuitorii vor pllti "tre p~du1", 20


de groi. Fr te~e,sau, stolnlou1,Al~cu
sosit ducnd nsorisurl1e noii dom~

,nit'.,el fiind un prieten propi t 1


viitorului domnitor_.S.deadispozi tie
seoretarului sVu, Gh.Car i nopol, s~-i
remit 3000 de groi.
Orig.
I

301

71

1818

nov.2f

Scri o re de 1 Const.Nicolau (petr~ctre "Hagi 1 nu C.P. 1 fr tii"


1 Cr iovp prin oare 1 roag s~ ~n~er
vin pe lng noul zapclu pentru
nu
i rna1 obliga p meteii care urme z
sV termine podul de 1 u~a, peste J1
e, SU fao'" i podv de. El
oumpar t
vreo 50 piei de iepure cu 30 i 35 p r le buc t , de i unele unt i 1 50
de p r le. A te ptl d~~pozitii n ces
po t cumpr piei
sene; nu crede
de iepure cu 40 de p r le de la o u..
n .i.
Orig.
r

302

Adev~.rint de la ~tefan Bellu (


re vistie~ pentru um ~ de 5.520 de
groi, primit de 1 "H gi 1 nu C.P.
"
i fr tii"; cessta reprezint dobnda nu l 1 datori de 46.000 de gro 1,
I
b ni ce p rtin fr telul ~u, b ronul
Const.Bellu.
Orig.

72

'" In not

.de;groi.

Cd. 1/14 -

1998 -

Mode

I-a 020

. 144 LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv,

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

73

Observaii

AJtHIVISTICE

303

UNITAII

1818
Scrise re de 1 10 n .oehu cVtre
nov.21, 'H gi I nu C.P. i fr ~li" 1 Cr iova
Bucuret
rin c re i nunt C
nmAnat z pis 1 lor de d ~orie vist1er lui Rom niti, deci eV~i remit ce tui b nii,
l's 52 degz- i, dobnd
e tru S
I
de 3500 de gro i e o Lun i jum ....
t tel,
deo rece nu
fo t ch1 t..,
t" 1 tarm
V

n-I

Or1g.

304

74

1818
ov.22

Scr'1so re de 1 P(olihr ni C.P.7 i


c~tre "Hagi I u C.P. i fr tii" 1
~'
Cr iov n leg "tur cu bo 1 se, o pne umonie f.puternic; ee simte slbit i
de'o rece este conetip t e tr te z ou
revent. S-i trimit prin lat 2 ocale
de c lse, "din nul
eet", pro spete
i 100 de dramuri st fide negre mici.
Orig.

305

75

1818'
nov-22

Adeverlnv de 1
tef n Bel1u entru euro de 1680 de groi~ primit~ de
1 "H gi 1 nu C.P. t
ii", dob.n..,
d
nu 1" pentru s um d 14.000 gro i '1
d tor <;ti1fr telui au, b ronul'Con t.

(Bellu/.
.

Orig_

. Gre it notat cu litere "ad1c dou ute


truzeci g.ro
ncurc "',tur
srodu deoarec
n ce1ai timp
mai i c~lit o deverinv pentru 240 de
g 1beni; v mai jos doc nr.77

30

Cd, ilj14 -

76

'1.998 -

";

S ri o re de 1 P p i nl, c"tre v~
181
ov-22, rul aVu, Hag1 1 nu C "neg diotul",
opoel 1 Cr iov, pr"n c re l r g~ -1
l-a 020

-1.

Model J

...
-145 LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

1.

2 .

!\Iod el

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNIIl'AII

Observaii

ARHIVISllICE

i pe fiul eVu, o re s
fl
cci a auzit c nu-i pre merge
~
,
i multumete pentru c trul
Orig.
307

77

1818

nov.22

deverint de 1 tefan Bellu


~
tl'U SU1n de 240 de g lben1, lu ti
la
gi I'nu c.~., dobnda nu
1 cei 2000 de g lbeni d tor ti
lui su, b3ron~1 c~nst_(Bellu/.
Orig-

<H

"-

308

78

1818
nov.22

Scris~ re de la Const.~ cloglu


cVtre H gi Ianu la Cr iova rin care
e
i re mlntete c~ a fost capucheh ie
.1 Nicopole, pe vreme o and p t rul
sutu erfA c imacamul Craiovei, i tImi
..
'.
W). nd r" 1 lui Must f -pa
te fendi a
nostru"- A fost informat i de mitropolitul de Vidin n legVtur cu proce
sul pe c re l re Gh.Hagi Toma i de
c re se va ocups , ns dup ce v soa
..
noul "efend:f. 1 nostru" Huae Ln=p

OrigI

;..:;.;

)09

79

Adeverint de la ~eophytoe de Iep ..


2) ,'ooV, po1is pentru suma de 266,)2 gro i pri
mit! de 1 Gh.(Car i nOPol!, secreta(BUCUreti) rul lui H ~i 1 nu C.P.; ceaat reprzint~ mila vinriciului pe nui 1818
pentru m-re Seg rge ; nu
.rimit mi
1 vinriciu1ui din jud.Vlcea.
Orig_
1818

'--~~--~--------~-------------------'----------'--------~---------Cd. 1'14 -

1998 -

I-a 020

--146 .
I
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

10

80

Data
i locul
de emitere
3

1818
-

Bucure ti)

CUPRINSUL

UNITAII

'1

Observaii

ArtHIVISTICli:

Soriso'r de 1
ophitos de I polis o~tre H gi Ianu C;P. i ir ii" 1 Cr iov cu rugminte de
ea grlj s ncaa Z de la ti xilderi
,
i restul ce-l mai re de lu t din mivinDriciului ro-riiSeg rc , in
ud.V1ce ; 100 de groi. Le confirm i
rimire sumei d 266,32 groci d 16'
ecret rul lor, "Gheorghe ~ r i o oi!
ou n contul mile lor vin~ ieiului elei i ro-ri. S-i comunice d C
rimit n poi z pisu logoftului
odb~nice nu (aio) i hot" re
ui Cr'iovei, pe c re ei le- u exp i
ici, c s" surA
emitentul d tori
e 1 numitul log ft.
,Orig.; pecete m!c, rotund-, n
eer roi , bine pVatr t.
v

)11

81

12 82

1818
nov.24

Scrisoere d 1 slugerul Andrei


Jl
1 cu rug ...,
g~ I nu 1 Cr iov <,
de
i se trimite de urgen~
ani1 pere
'const'(NicOl u petru?itrns de 1 soutelnicl, deo rece re
nevoi de el.
Orig.

1818

Scrisoare de la Dimitrie P
"'tirefoatul m re aerd r Polihroni
1 Cr love rin c r l inform z"
n legtur" cu st rea de 1 cruri de 1
oie nu re unde s depOZIteze
ulul de la B"bici este v
tor1-,dei cump t 10
vi pentru cBrci , cu 6
este suficie t. Preovinul lui Di u,

nov.25

,H

Cd. il/14 -

1998 -

I-a 020

l\lodeJ

- 147
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

LXXVII

Data
UPRINSUL

i locul
de emitere

UNI1:A II ARHIVIS'l7ICE

le. l'r nii nu vor s-i mai


feotueze zils1e' de 01 c, nioi m r
. zile; nioi dij
din fn nu &u d
reuit s strngV deot 760 g
robi t 8 expedit-o,
ns nu tie a d
junge- o 10i nioi nu re saci n
hrtie de
e SV o P n. SV_i trimit
oris. Ceva b ni
mai str~ns de la CA ium lIi1 (oare
u vndut vl;}f, c
ea de 1 Frainet, c&1 de la Scrio
a i al tif. El v oontlnu
s'" strng
anii nljmelor. Alte socoteli.
Orig.

313 83

1818
nov.25,
Craiova

Chit nl s mn t da "Hagi Ianu


,;P; i fratii" pe nur-u sum de
~roi primi t de la Ioanlchios, epista
"tul m-rii Jitlanu, n contul
rhimandritu1ui Antymos.
Orig.

)14 84

1818
nov.25

tre "H gi l' nu C. P. i fra ii"


Craiov
c~ rugminte
de
16.000 de groi, din banii judetului,
v
~ re se afl 1 ei, celor dou c"t ne,
e re urme z s lece la Bucureti, de
...
oarece suma
fost solicit ta de Visti
..
eri domne. c. D c nu/s traga o o
lit cu suma z-e s ectiv"', 1 Bucureti,
I
eu r g zdei judetului, m delnicerul
( Ioni ~ D:.'rzenu. Sama ul ~.ude tulu1, c
re' urme z'" s me rg la Bucure ti cu
Sbcotelile judetului, v trece pe 1
ei o sa verfice socotelile p c re
des t'inat ri~ le u cu j ude tul i s'" le
licb: de ze s

if

Cd. 1/14 -

1993 -

Model

I-a 020

.1 .

Observaii

148 -

LXXVII
Nr.
crt.

--

Nr. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITAII

--;-1---3--,

Observaii

A1tHIVISTIC~

Orig.; isclit
r 'cter chiri} ~e).

n lb.roro.(ca-

85

1&18
Chit n semn t de semeu1 GheOJiun.25 ghe pentrutsamo de 916,80 t Ieri primii de la arhiereul m-rii Tismen , S v atle, n logul e luna iunie di b
nii emb ticului, ce trebuie d8ti 1
I
Vo~nioi obtirilor(?).
'[
Orig., Il;>. rom.
.

~ Doe. plsa
citire eron te
31

86

l;
de! tedl

Not cu sumele de b ni c re le .
nov.lo- mai re de d t H gi I nu C.P:tpentr
.
nov.26 buctiLe de moie cumparate 1
4234 groi lui ~Grtgorie Am~~scu, din
um de
6484 groi, entru 479 de st .
jeni ()2 de stAnjeni ou~ 20 de groi
387 ou 12 groi sorie n za is, d r p n 1 , urm s u d t 20 de gro i la
je , fr'"' deosebire),
n. care intr
.
cei 100 de stnjeni a~ visti rului
s11 Lcuste nu; fr ilor Nioolae/Cuc
i Const. ~eodoru, tot n J\mr'~ti~264
e
groi pe ntru 103 'stnj ai cumpr' i d
1 primul i 57 stnjeni
de 1
1
.
doil edel icerului
. . Sc rl t i s- u
pltit 2250 de groi entru hotrnlci
rea moi~i' ~c sei comerei l~ e 1
bri , 4055 st"njeni i 5
Ime , n

vedere efeetu ....


ii achi!llbului.
Note tergale: 1819 mi 10, st~njenii vndui la Amrti de vi~t1erul
V sile, N1col e Cu 'u, Coast.Teodoru
Ili Dobrescu, n tota.!'243,5 P Ime ~
l8 degete.
1818

'

Cd. 1(14 -

11998 -

Model

I-a 020

Copi .,

- 149 .
LXXVII
Data

Nr.
crt,

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

87

317

1818
nov.26

eUPRINSUL

UNlffAII

Observatii

ARHIVTS'lHCE

?l

Scriso re de 1 Costache Argesou(


~tre fo~tul serd r Po1ihronie C.P. cu
~ugminte' de 8 iolosi de aa manier
mo ra o umpr-a t de 1 ROP Udrite pe
tru a permite s funcioneze i moara
sa, (c re se afl mai jos, pe aceeai
ap); serd rul s nu ms L fac nici o.
modificare la mo r lui, ci s o
se
ntocmai cum
eump at-o .i n poziti
n care a gsit-o."
Orig

318

88

1818
nov.27

Scrisnare de la Conet ntin Nico1 u


<~etr~
ctt-e '''Hagi I n4 C.P. i fretii" la Craiov
prin care l nunt c
trebuie eU remlt 753 de groi slugerului Triandafil, ca ~ lichideze socot
teal .Cq aoesta- In rurci i- trimi~
ou oiI;; pe Nicola Vorbenu i nc doi
ciobani. Deoarece trebuie s completeze. cat stihurile de la mo i Nede La ,
s-i comunice dao po te s treac~ 3
groi pentru clac i 60 pa~a1a pentru
'vetre", deo rece locuitorii sustin c5.
s-au nteles cu "horezeanul"- B~ltile u nghe~ t i nu mai re de unde
s~-i trimit
ete.
Orig-

319

1818
nov-27,
Serrea

Scrisoare de la "Fra tii Cuc u he ..I


lu.'!ctre tlH gi IDnu C.P. i fr t1.i"
la Crai.ova prin care i, anun c au
expediat scrisorile la adresanti;nu .
l
ot convinge pe Arghir Hagi Po1izu s
fi achite polii ; le trimite o scri-:
soare cU explioaiile acestui Le m
expediaz~ dou scrisori
e care a le

il

Cd. 1'14 -

1998 -

Model

t-a 020

1-

~ - 1?0 Model 1

LXXVII
Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.

---2--

II

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

--3--1

Observatii

A~HIVISTICE

--~------------------~------------------+-----------nmneze unde trebuie -(un este entru


.. Vist ) i nite ms If.nc , p"svri, petre,
prin I naehe Gh.Cuoiuc-Orig.

320

90

1818

Scrisa re de 1 delib lunuz- g


nov.27 , (Ghiuuz-ag ) ctre B gi 1 nu C.P. 1
Th sa - Cr iov ou rug ~ intea de -1 trimi te
lonichi dou binvri m~ri ~e sstr h ~ o e
V

i f c un ca I'p ic i o scurteic'" i I
nite s mur, ca sV_l pun pe ro rgini ~

bazan re; pe din untra po te sa fie~1


:orice fel de bl n
S-i comunice cost 1
ce"stor ,c
S8.-1 remit banii.
.'
Orig.
il

321

31

la-18
ncv- z?

Scrisoare de 1 Neofytos "motre nul'T"ctre (H i '1.nu 0.P. le CI' iov


cu rugminte de ~l infor
cnd v
si 1 Bucureti domnitor~l rii, oVci
vre i el s me rg tot acolo, dup c
va une lucrurile n ordine a~oi, 1
m-re. Pe ..che~urile trimisa acolo: dou
putini ou miere, dou cu unt i tril c ur' cu. ca o val de la munte fi le expl
dieze la Bucureti, 1 secretarul lui,
~h.Csr ianopo~, c re s le ~Vstreze
pn
june~ el acolo s'le distribuie.
Prot singheiul Avxentios nu-i mai mitete ce i~ tr nsruis destinat rul il
legtur 'cu m~rea Bist~i~a.

Y
ab-

Orig.
322

1818
nov;27,

Serree

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Scrieoar'e de 1 SuIt na .It n stas iu


cVtre Hag1 r nu 1 Craiova prin c re
i confirm primire
scrisorilor trimise prin Io n Gheorghiu Cuciuc; l

- 151-LXXVII
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data
i locul
de emitere

eUPRL

SUL UNIIFAII

Observaii

ARHIVIS'FICE

12'

roag 8a~1 ocrot

~c

p~ fratele

au,

. tr'l.'!

Orig.
323 93

1818

nov.28

scr-raoare de 1 Cost ah Argeecu(?


,
~
ctre fostul sardar Polihronie C.P..
prin
re at:rage df.n nou tenti
au l'a p gubelor pe CAre i 1e- provoc
upa ce
oumpAr ti mo r de 1 fiul po
pii Udri~te .In c~zul n care nu v
mUeuri, vs fi nevoit 8".,.1 des in judecat i s- cesra i despVgubiri .

..

Orig.

324 94

re de le ".l.raii Zingifa"
nov.28, (Ginglfa?) cVtre Hsgi 1 nu 1
1to.ll cu rug"'mlntea de a le confirm primire P9l1tel lui. sume?) F'etochi, <fe
4.000 de groi, prin Neciu Cojoc ru,
hlrlgiu din ~ulovite (n.orig.M 1 vist ). Deoarecp, ei nu pot
dat
0010, l ro ga e ee ocupa de
.0 s rea
castei polie.
OriS.-

1818

Scriso

325

95

18J.8

npv.28

Scrisoare

de le Al xs udr u Vi11ar

cL-tre "fI g1 tanue Costa Pet u i fraii"


1 9r lava n legtur cu proiect
ta
c suor Le cu fiie lui ,!urg_ nu,
destinatabul fiind mijlocitor- El nu
6ccept doar ~n surplus de 35-000 de
''
groi (16 zea..tre/, "cee ce n ziu de
zi est o b g tel ....
s
.", ci dorete
'.
prime SC8 un din moiile: iliai, T tomiresti, Rogov El nu se po te mul
urnicu zestre pe care f t
vut~o
i la prim ei cstorie ( u r~po
V

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

Model

.1

_..15 -LXXVII
Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

______1-----

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

Al'tHIVISTICE

---------------------1----5

serd r Stanu).
Orig.
326

Scris~ re de 1

1818

96

, ne otul I
otre .tIIsgi r nu

10

nov.29, d.ecedatu'ul. >Jofroni~


.61101u-a Lt C.P. i fraii" 1 Cr~iov

prin c re
I
le o ez-e s rijinul pentru
pu~e
~
intr ....
an lirepturile s le de moteni tor!,
dec reoe epitropii unchiului sVu i
I
pun div ras piedio ,'gscunznd test [me nb l f registrele cu socotel!".
Spe
SV gse sea sprijin n legatur
ou
. oe st ohestiune i la n ul domn1tor
o re urme z" vin.
Orig.
1

~I~v

327

97

Soriso~re de 1 tpap~teu i Sef


nev- 29, alu" c~tre 'li gi Ianu C.P. i fr ii"
Cralov prin eare i nun~~ o u
ti1 ve 11
trimis 1 Augusta sJre v;nz re 10 s ci
Viea
ou l~n~ din p rtid veche' i 4 din oe
nou, deoarece aici eesG rtiool nu
mai ~re c ut re e pi . Tot di p rtida nou
v.ndut 2 s ci 1 un f br1 1
Il nt,
576 de fun~i o IJ. 56 de fI. suta de
runi (~322 fl.t ri) i 1 so, d_ 528
funti, ou 53 fl.eu~ (=27 ,50 fl.t rl),
cu. termen de plat" de :3 lu.ni. Ali s a
i-a trimis 'n Germ nia de SIlB, ur de ne
po t u L su
gsit deja muterii pentr
ei". Penur u nul viitor
s trim1t
u.
m i ln ~ n, 60.80 de Bac , saul
'--"'"
de 5 cnt re, deo reoe oe teste
prefer t~ de tre f brio ni de ioi;
n
s Lb gr1j'"'a
jung Pn n
lun
prl11e. Sl trimit'"'to t~ o ntiiJ te
od t", vnd n vedere a'" "Nie-

1 lB

Cd. 1/14 -

Model 1

1998 -

I-a 020

.1

5j -

LXXVII
Nr_
crt.

Data

Nr_ de
inv.

GUPRINSUL

i locul
de emitere

1-----1-----------1

UNII'AII

ARHIVIS'l'ICE

-------

Model

--1---
I

I
derlagaul urme z 8::' ac ad
aj-ungnd
Pn~ la 1,31 fl. pe an pentru un cnt r; pentru
l"'videle de p"n cum va
pH~ti taxe le "pe sti 1 veohi ti (h rmini
mag ~inajul etc.). Nici p hine nu
este
ut t pe pj ~ i ni i pieile
de iepure (pre
10 fl.sut ) de rece
au sosit mllite din Rug-la; ce ra
nri se vi de cu 130 fI. sut. de
DRC pe pia va ex.s ta o c ntit te ma
mic, se vor urc
reurile. Ce ro
bine se v.And pieile de orice fel;~.~um
ba s ncerce 9~ le duc prin 1un

m rtie

ici,

SD

le trimit
1
de 1 'Liaz, unde e vnd-cu 26 fl.(bU. c li '7. S-a rs. ndi t zvonul, c vor so'"

e ni i d

oi cam 2000 d~ tur6~e

sorturilGt

precum i

spre

r d piei
lui e uMi, c re
monopo1i- ticol;
unii mai zic c des

disper're

lte

to te

m....
rfuri,

negustoril

mai a 1"8
z t acest
r fi achizi~ion
t f.multe
tina t rii
piei din zone Craiovei
i alte regiuni
i le ~or trimite
le Vien , zvon pe o
re ei nu l-au desmintit.
'tiri impo~ta te nu u O eU 1
mun oe dect
n iegtur
cu aprop1 ta
sosire
a mpr- tului Rusiei, c re vine
laici cu 60- 00 ,;IZ oemen , nu S""'BU semn la t

(incide

-trecut.

ci

3.0

~o:o pe ~nde
u.I
ifeetari
mc a Le l

otel pe
r ro

pa nice.

Pia de aici este n acee


tie c i p ....
n acum, dia n
bumb eul se vinde cu 70 o de
"suta de funti/.
Au trimis 1 Bucuxett, 1
v

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

i situ ~
aii gnsrel;
flarini I
Gh.C r -

Observaii
---5 ----

J,.~

LXXVII
Nr.
crt,
-1-

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITA II

-'2-1---3--1

Observaii

Al\HIVISTIC1i:

m 1 multe polite~
.
ncasa te n vo~.tul 101'1: de
ria
Jf ra nga : fJ upz~
)DI!V siliu l. C.Tr ...nd filn
?
i lta da 1 Aser S mu I
s pzlui nsu9i, ~n tot 1 4040 fI.tari, d~c 13.302 groi. Au mai negoci t nc!
5 polite - ,rim , tot n contul lor, i
pe c re
e vor t!'imi ts 'i t - Buc ure ~ i
i ace lei i pez-aoa ne: uue de 1. Leon Ad~t
asupra lui MRrcu A1seh, alt de le "F~ .. ,I tii Rizu1t naupz- lni Ioan Bace 1 glu ~
! nc 3 '. le lui Chiriac
Fare rlge asu r I
firme lor le. ......i . Z p4n.iot ti, "Fr i~
Davidovioi
i c omps " ,i "D .Anast siu I
i G_Dl.unovici", :tn total
4685 fI.tari
adi 15-405,25 groi.
Au pr1mit o scrisopTv de la I nin
de la II terie Gheorghill i comp.""me ...
ovitul". cu s lutli
de la JU Ls nhe
fiul lui Hagi I nuOrig ., cone inser~t
1 LxxvII(I

1 no pl,

68"

32

1818

S:risoElre

de _

!~ncu (Ci;Linescuf
nov.30, cVtre Rogi I nu la CTsiov pent~u
I
(Pllcu- lamuri chect1unea h v etel r ncasat
buziv de noii is~r vn_ci; de 'tlnabar 1
retil
s ~parK b3nii i~poi,
iAr d ci nu-i
v-a priffii 1/ S 5. e tHlr~se ze nO~.lor o 1rnc
o _mi de ecolo. Deoa:c~ce
romi
per so n

im, r

mit~ 100 oaale


s Ime de c pr.
OriS-

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

...

ti::!

nte

Model

de

oeTvl

Il 1,p i

i. 150 ocale

gr -

- ],55

LXXV! 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv,

Data.
i locul

GUPRINSUL

UNllf.AII

Observaii

de emitere
3

12

ARHIVIS'l1ICE

La1S
nov.30

Ser 90 re de 1
an lnicerul M no1 ehe ct:oe "H gi 1 lU c.P. 1 fr
1 .Cr iov pri c r le confirm primi
:re 9~i
d tor t?; i,ro g s~-i tri
I
"
mit i re tul, oao~ re nevoie de
fiind"vrem.e huzmeturJ.lor". Soorul c
min ruLui ~tef n Bibescu; po te a
gV ~ erso n'" import nt, o te ehi r
o im o m 1 Cr iovei.,
Orig.
v

33

100

1-8 6

B-i1 nt n emit de ,:vi-stierul


A ti n nov.Jo" sie Evot t~ cu d~oriil s tulli Neg iara
de tne diverse perso ne:tteffendi 1
lzot- g , Gi fer fiul
nov- 30, no tru", selfi
Mu&t f -effendi,
~egad~
cestui din urm
Umer( Lc ) effendi, "iml.n h nwn", Isu
Jr.lbni(?) etc.,
dic otre fiscu1 o
tomen ; sumel trebuie strnse de t1 "toi locuitorii s tului; 34.420 gr 1
restul de
c ia din 1817; 110.437,
groi -beo i u pe anul 1818 etc.; lt1
ch 1tuie11 m'" unte; sum tot lor
trr buie remis: 153.164,28 groi. Din
re pereo nele not te: C r cos
10 n ,
T se P nt ~i, fiii lui Carastqti,
sta" i Ciu1 o, Cons .s rri I.Nicol u,
1 ni i Gh.Ce ohiri, C r vid , Const. I
Ce t li, Gh.P.rimich"ri, Co et.NictGumt
,In
Ch&ndru, 10 nutu Prim chiri,:
gi n at si 10 nu, Polihroni Viz hi Dim.I nciu, obolob 1
10 n An st.Mi u, Alexi Polihr ni, f mili Zicrec i, tef n..cl au , uu
C ip , Const.Hri todul H gi st
t
oli L au, cuc uc ,
goleu, Zieu Giuv r , Gh.Vozopol, H
v

<

Cd , 1/14 -

199 -

Model 1

I-a 020

- '156 LXXV!I

Model 1

Data
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

i locul
. de emitere

-------,

CUPRINSUL

UNIT AII

Obser-vati!

A1'tHIVISTICE

3'

dul Ce chiri, Gorcio oI, An t. muti!,


o n C ee ni, 10 n Givi, Hri todul Bl ,
itu P gheorghi, Nicol CUll, Rri tu
nto , Gh.Gefu, Cocotin , Iold en ,
ih li Totc , B st ehi, Haidi Z n ,
p , C rutopol, Dimitri Guzuli,
Gutul?), An gnoste Slrmu, Gh.R h , Cu,
I
I
OS 1 ne u, Dimitri S f rtco, Gh.vulcu
o n B dutl,. Zisu Bojdu, Gh.Mugurel, i o o I , Costa Ge lichi,
icwnis,
ntu I
1 mos, Simeon B dut I , V silen Gortu,1
+ristodu1in Gium, Nitena Z firo, Eft 1.
sihen , C nst.V rn v , Letu 1 nOtl-l,.
p ditu, Hr1sten
Pr seu,
ntu V
Copie.
101

31

Scriso re de e
doctorul C.C r c
entru
nov.30. Vtre H gi 1 nu 1 Cr 10v
he tiune .ce lor 2500 d
(BIleU'"
re if;
ti de !ec d tul arm
c din Cr iov marii Arnot ,
vreme egwmenu1ui vsevios i p
rm ul ,M grit , i cere
'"
1
cum n oi; e
duce dovezi an
pri.

'inul cererii
le, i r m-re Arnot
fii d meto
1 Spit 1u1ul Filantropi ,
".
eL, n c li te de e itropl i
s it 1 t:rtebuieSB cec-ce tez che s iun
l Sv o solu~loneze. B nii p rtin
f pt fiuluic(dec d tu1U1! Nicol
tin, ~c re cum J.lreveddic d 1
it
Orig.
18

332

102

1 18

I
Cd. 1/14 -

!l996 -

l-a 020

S ri o re de 1

il i Co t ch ,
nepotul lui (Neofyto 7 de Ier oIi ,

- 157 LXXVII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data.
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNI

AII ARHIVISTICE

333

103

Observaii

c~tre "H gi 1 nu C.P. i


de
C~ iov , oa rugminte
nii de l d tor ioii "'i
iol, dea reoe re m re n
celmai
important debitor
t
b n Bureoi (B~eoea?).
Ori .

fr tii' 1
inoaa bi

v ie de ei;
este Gh.er-

1818
Soriso re de 1 Gh.C rai nopol o
nov.3o, tre "H g1 1 nu C.P. i fr ~1i" la Cr
Buoure t
prin o re le'oonfirm primire
m netului de 4.604,25 groi prin mareI
ostelnio ~uoaohe Arghiropol, la o
ob inut un b de 68,5 g oi. u
.
tut s i o~pitVniile de 1
odil
dici i Sohel Ciob nului deq~ pentru
s- u are nd t
dou luni, cci
noului
dom
dat, pn 1 osir
,
remis pentru
le ~11.20 groi, i r
,
pentru ultim 300 de',groi pe dou
100 de groi
inc s t din vsna re
1igene10r primite de 1 Vien de 1
m It
teu 1 Seardi". Mede 1nieeru1ui
"hiotul",iremis 33(ie de gro 1 (o pi
t 1 lu dQbnd
cest
ste pt~ t ~
_ restul sumei, deo rec d c v so i no u1 domnitor vre s i n ren R un h
met ~ 1 t tului7. Cursul monedelor:
Ig lben impar te c - 14,12
roi; 01 n
dez - 14,13 s u 14, go1b nul fr ntuz sc
.'14,4 s u 5; t Ieri i~p r~teti ( us ~ieoi) - 6.6'groi; oront 1 ri - 6,2 ;
dir~clii - 6,18; iuzluci - 3,24
etc.
Orig.

);

f -

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

!\lod , I

_ L.X.XV/I'

" 15

LXXVII

de I locul
_~:~I!_de_e_:_ite_re_'I

Model 1

Data

Nr.
rt
_C_ _.

Nr.
.

CUPRINSUL

UNIT A II

Observnt ii

AltHIVISTICE

334

Not ~e!erito re 1 dij


fnului,
pe ce ut n b ni, de 1 diverse eroV./
so sne de 1 S dov , Asouns , Piecu etc,.;
sunt no te i 01 ile <plsstele) pe n- I
(. tru c re se i dijm~ res ectiv
ntre I
34 1,30 'teleri.
I
Concept.

104 (18l~

PACHETUL IJCXVIII
335

1818

dec

Vidin

Scris o re e 1 eodor ohi H gi


P n iotu i medioul C.Alex ndr1di (ept
tropi i ro-rii Arncta, metoh el Spit lulu~ Filan ro ~ if otre
gi I nu
C. P. 1 Cr i v";';rin o re l nun
c l trimit colo pe fiul r oea ului
Niool , c s-I jute s recupereze u
ma de b ni d tor t~ (de m-re Arnot I
t tlui s~u, dea reoe nu re cine eV_l
sprijine ca eV_i recsp te drepturile.
Orig.

(H

"-

336

181 Soriso r de 1 Gh.Io n Nicolopol,


deo.l, cVtre "li gi Ianu C.P. i fr ii" 1
uc iire ti Cr i v prin c re i asigur CU
prezent t 1 1consulul genera/ i idus i opi
foralei n legtura ou
cererile olucerlllui Dlnc Brfiiloi i
~ delnioeru~~v 6SCU S meul, i in
felul cest l-a convine s ctloneze
'n sensul dorit de cei d01, O re 1i
vor'r~cVpta dre tarile, lucru pe
i celor.
l se
recuperRt i d tori de
B~lte nu ct
i repede. De same e
vre a lichideze i ahe tiune cu i-

;n

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

.1

~_

LXXVIII
Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

GUPRlNSUL

UNllfAII

ARHIVISl'ICE

Observaii
5

beiz deJ.ei, B nct s-1 scrie


e hotr5re
lu t. Serd ru1 Polihroni
i- confirm t primirea p portului
esre i 1- ex edie t . Deo rece re
en plUtit n Rusia ni~te sume de b ni
t leri, i ro g s f c rost
ei muli i 8~1expedieze, dea rece
~
reul lor ici crete n fiec re zi.
e v
tr~dui SV 1 n primir
m netu
ui Nicolescu. Missinezi
veni colo
e ncheia~ socotelile
ociaiei.
Z pisul lui Jianu SV fie f~cut tot pe
numele emitentului i s-l zore eo
e~-i re9tituie d torii1e. S~ discute
erd rul Conet.Lazaru chestiune
re
f~r'toare 1 Grdite nu, motenitorul
lui ~tirbei. Ar pute cstig
1 ace 8
t f cere 100.000 de groi. De semenea s';..1 scrie dac vot; i destinatari
s participe. Stolnlcul Dinu va fi num
ispravnio
c 10.
Orig.

337

1818
dec.2,
Cr iova

I'~crl!3 d t de vtaful Antonie ~ch


riglu1/ de 1 Gorgani lui Hagi Ianu
pentru datori
de 16),30
Ieri, pe c
e se oblig
s-i plVte sc~ 1 cerere
/.,fe
sau "cu chirieI: (=- adic prin
Imune s n c li ta te de chirigi u, n. n- ) ~
., I
arto).'.
O::-ig.,lb. rom.
V

i0

))8 4

1818decr.2

Scr1so re de 1 Const.Briloi c
tre ~ gi 1 aua 1 Craiov~
cu rugmin
te de
m i trimiue nc 8000 de gro'i
1 gazd judeului,
ein seu cu poli, deoarec
trebu'e s-i trimit
1
V

1
Cd. 1/14 -

Model

1998 -

I-a 020

-. /.

- 16('1 ..,
LXXVIII
Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

---3--1

Observatii

Visteria domne c. Va veni n curnd


colo s meul~ c s ncheie i eU li
chideze oocoteli1e judetului.
Orig .
~; i!!'oalibur-a ll lb.rom.
Scriso

r-e de 1 Co(nst.:Br~iloictr rH gi Ianu~ ~ P. i ,fratii" 1 Criova pri~ care i nun1;a c le trimiG


t fet" pentru Cq de urgen
ee I
expedieze la Bucure ti 11.500 d gro
1 gazda judetului, medelnioerul Ioni,
t Drze nu, deoarece des tin tar1:f, nul
u remi~ deot 4.500 de groi i nu
16.000. cum le ceruse el.
Orig.; iso1iturs n 1b. rom.

1818

AJltHIVISTICE

dec.2

..

340

UNITAII

--2-1

339

Model 1

1818

Sorisoare de la stolnic~l Voicu c de _2 . tre Hagi Ianu.. 1(. Cr" ~OV8 prin care
duce 1 cunvbinv c nu-mai trebuie
e fie gara nt pe nt;r.u nici o f 1;biee
rice se v (Ioaif auI tcinev ) fJ re
vre s oou
funeti
(~e egumen 1
m-re Bistri1;~; pentru moment va rm ne S mui1 i de cum nainte egumen
S er'c
nc sat b nii de la serdar 1
(Prvu1 i ~i T trimi te urgent~
Orig.

34

1 a
d c-2,

..

Scris~ re de la,Viml triu Duca o t e


. H gi 1 nu

(C.P.

Cr i v':;; n 1 gUt ucure ti r cu am ele. 250 de ,g.I'ci mpr u t i


de fostul egumen 1 m-rii Arnot
vioe,., e 1 un medelnicer (cum rApos t), b ni' reclam i de so1;ia
est
i , deo rece, la lndul i
t
2500 de gro~ 'de le ~rm ~ul
(cum l"''''posat~, deoarece eg anul
,

"

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

..~I

- .-61: ..

LXXVIII
Nr.
crt.

Model

Data

Nr. de
inv,

i locul
de emitere

UPRINSUL

UNllEAII ARHIVlS'llICE

Observaii

I
restiuise b ni!. Epitropii (Spit 1u1ut
"Filantropi 't, .de cere ine i m-z-e 1
Arnot~, vor s tie oine est& aceast
lmede Lnc ere s', .c s" lmureaec n che .
'--"
tiunea; de oee I ro g pe el SU se
in ereseze; ii trimit copii dUR ni~e inacrieuri r~feritoare 1 aoe at
rob1em, o re a- ajute n cercetri e
Orig.
8

42

1818
dec.3,
Craiova

Scriso re de l~ An stesie tef n


Pppa qVtre Const.Nicolau <:etrul la
Greceti prin o re l anunt s-i
.
b1teze p rtida sa ou 1052,20 groi pen
tru oele 10.795 ooa1e de e re pe oare
i le-a expe df t aat v ; pr-e ~ul sri
<;
este 9,30 grQi sijt t4e 00 lei iar
chir! este inclus i e n euro respeotiv.
Orig.

"-

43

181
deo.4

Soriso re de 1 Gh ctre (Po1ihronie c. P.) in 1 gtur ou oonf1io-,


tul dintre dmi~istratorul ie sei lor
i oste1nioul s ta n, z oiui p L i1 de
colo, pentru b nii pe oare acesta din
urm i- ncasat cu titlul de "r~surtt;
dea r-ece -numt tul z pe Lu. a depi t mB- I
sur ),e1 V f1 chemat la :Piv n i judeo t. In oe
ce privee~b aii luai d
1 a~vodari, celore li s- u oerut nam i
hav etul i ~im1c sltcev .~Oricum el
a primit dispoziie sW-i c roet ze pe
toti "st
nii" i s raporteze l
"ispra.vnlci str nilor" situa i
Orig.
v

~~~--~--------~------------------------------~.~--~-.,
Cd

1'14 -

1998 -

I-!I 020

- 162. -

LXXVIII
Nr.
crt,
-1-

I iData
locul
de emitere
---3--1

Nr. de
inv.
----2-1

344

10

CUPRINSUL

~~~~----------

UNITAII

Model 1

Observaii

A~HIVI$TICE

ol

18181
Soriso re de la Const.jl ;<iloi
dec.4
'tr
IlHagi Innu C.P" i f:c tii" 1 <1rfiov
cu rugmintea
de ~remi le sluge-1
rului Mih<;l ohe, dministratorul
("efo
rul") po~e!or, 3 o de groQi pe care 8.
i tre c in contul jUdetului.
In ou" I
r"nd v veni acolo medeln1cerul, El me.!
ul jUdetului,-c
s nchei. toate ao=

tr

lile.
Orig.; pecete n cear roie,
ne pstr t".

Icote

bi-I
I
I

I
345

11

1 18
de .4

la-I

Inscrisul-lui
Iacov tirbu de
Scu pentru swms de 17 taler~ mprumu-l
t i de 1 Hriste sin T"nasie, cu terl
de p1~tV la 'Sfinii epoetoll Petr~
cu mul~mit"''' . isrtori.
i
Orig., lb. rom.

346

12

<

Scrisoare de la Consc.Nicol u
~L
1818
tr~ oitre "Hag 1 nu G,.P. i ir tii"
d e.4,
lmuri conflictul
Grece t 1 Craiova pentru
decl l'lat~cu familia Gugu (~n origin 1
Guguletii)
de 1 Comosteni: IIi
Gugti
i fiul cestui t care vinde vin
de 6 p r le coeu ; (din c UZQ scee
concurentei'! 1 crcium
lor nu e
vinde nimio; ori trimite un bamb ori un ~epoiu ca eV~i judece 1 fa a
locului,
cci pagubcle lor sunt destul
de 'ro ri.

S-i comunice pr~~ul 1

lci eate'urm~torll: direal1i 6,20


<,
gro i, n .z luc i - 3,30 gro 1 (bue t /zservitoru17 V sile nu este multumit c

93

de groi

cee

dea rec
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

pe c re i~
rimit
i de
veni acolo sr. discut~ cu ei,
vrea s-i cum ere mbr"'cmin

./.

- - 163 Nr.
crt.

Nr. de
inv,

Data
i locul
de emitere

~UPRINSUL

LXXVIII

UNlq:AII

Model

Observatii

ARHIVIS'FICE

te' (i pungi i poturi).


"v
mai verifi
ce socotea 1 . C u {Pl
ciob n1101',
trim1te pe te pentru s 'rb'toar~ c rQ
1 vine. In uloior 9"-1 trimit ulei.

t';t

347

13

1818 -

deo'.4,
Sibiu

Sori o re de 1 N(io01S;; sciur


ob.re ttH gi ~ nu C.P. i fraii" 1
Cr iov -rin o re le oonfirm primire
sorisorii
dres t banului Gh.Arghiro
01. Au fI t c au noredintat
f ce
riIe lor de la Viea
lui'
gnos te "Pa "
pateu, de i el le- recom nd t mai d
mult pe ' ra~1i ostolao", pe care i
cuno . te de~16 eni. ~i ro g, &-i tri
mit" f.avier. pz-eaapt, de Vidin, c cL
ei . u rela~ii cu otom nii de aoolo.
Orig.
v

348

<Ko~1

Soriso re de 1 Fr ncisa
tre'~H gi Isnu C.P.
Craiov I pri
re il anun ,in leg tur
cu vizit;
aout de Co t che ArgaScu 1 Arge!ii
l Sltio rO'.
TU! nu a
,. Dei destinat
rut SD ee ocupe de vinrLoiul ~i (mi
el d tor te m-ril7, o usi
veni 1; mo
entul s rezolve ace st~ prob16m
,pentru c re trebuie a ape Lese la }h~is
Itu. Clacerul Otele nu i-a pgubit cu I
113 gro1, eo rec nu
fost obligat I
e Yinr1c~ri s chite vinriciul pen
ru cele 2600 de msuri de vin, recolt

14

1. z-ezo Ive ceas t


nestiute e c 1 ami b1l~. Mumbeirul
pu
u
sosi ti ~ .o i de cee el nu
ut strAnge drile de lu vlahi nici Pa
u" acum
e doi

ni.;5

ar"

Cd. 1'14 -

1991::-

I-a 020

- - 164 ..

Lx..x"rI!

Model 1

Data
Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.
---2 -

349

15

CUPRINSUL

i locul
de emitere
---3

UNITAII

--'1

Observaii

A1\HIVISTICJi:

1818
Seri o Te d 1 o n G. icolnpol
dec.5. 'ctre "H gi IJnu., CePe ' fraii"
10
Bucure t Cralov ia 1 gttu"l" .u ce r: rea de
i
~ se trimi:; cAt mal .ITI 1.1t talerl,
pe caci
re ei nu au onor ti-o . S!I!_' scr-ie i me
de1nicerul:li M;:ges .u , l!l Vfohedin1ii,
ce 1 i scop, mi tiindu . oaee ce i.
i
promis c~d
fost numit ~n fu c~i ~d~
, colo. Ar ave. nevoie de 2000 i ohiar
ro i :nul ti ta Iar ; ca 8 -1 +;rl.ml pri I
pot (n n~si if; a auzit o,la Cr iova
...
I
Iar este d~ 4 para 1e; ~i inf~~me I
I
:z '" an 1 g~tur1 ou pz-e !\{w:-il mon ~il r,1
ca s se poan (.rie-n.u : tGlerii de S 0..,1
I

aia, adic~ dire081i - 6,60 gr i; cron~


t lerii cu Qruoe - 6,90; rublele de
gint - 5 gros:
Ai 2 per 113ia!"
ele este de 5 por ..le ; df$ s rece
i
r le 16 m:3..ru. "'S de 3n 40. 50 Il
o te 9~-i bl",omit
de moneda; 600fJ de groi

b ,

sidtn

ao et

f9f

i....

remis 1
cerere se ret r~iui 1 rt Gh.(c.rai no-I
pol/-. C 8~ pc tU lu vmile n erend~
a trimis domnitorul~l
Con~tantlno~
pol) 60.00 de groi deo reoe cesta I
A

<1

vre

ay...
~i petl'e

O'

Xrb"'v"'rile

de i r

010. Da ce~
1 res eotive, pentru o re inei t~ t~
trimi
o fo ie e~trQ v m~~ pe car
o de
lui Nicc1 Dv.mba, pentrll a pu
n

tI'

ce cu m....
rfu~ ils

n:32.

u or. 3er1-

s riIe ltur' te sunt dest'o te cacoe.nei El noo Br~ilo ia (e'o) ~i c,t~r


1-i Dimu ~icol u. Domnit~rnl oere v.
veni e te oe1 m~i bun, dup urere. ea,

s~e

,1 v cOlduce ar s re prosperi
te,
i r ei ~ i vor 'ute
.cnti
t:lfaceril
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

L.UVIII
Nr.

Nr. de

crl.

inv.

Model

Data
GUPRINSUL

i locul

UNIIFA.II

Observaii

ARHIVISTICE

de emitere

2 .

-------5

I
i tf vi te le mari pe csre le-a a-'
chizi ~iof!a t 8co10, ca EJ v le ex ed.:!.~e
,~!':teter:ilol", oollw.nic'"nd.u-i i pre-u.l
'Jhizi

e.

Or g.
Scri ....oE..re de..i.

18-18

350 16

.P(olihlonie

C.P. ci.fr

dec*5
prin

care

comun e

C. P.)-

tii" la
m....
nunte

le;:.t:Ill>Q o II ~onf'liol:.u1 dintre. S t ti"


OM 1 lor, 1 zapciul de ~laa, pe c re
l
p r: i .J. sustine
Be nge acu . Tlrmea

Z8 o vir!u lOE1o.ftltl Difvsnului i. s


ce~ceteze
ahesLiuna
j
de aoeea trebuie
~
~
A
~

1
i'
D
~ o re v t re
sa rHIJ. .' l. e
BOl..
upa
bu s
Lee e la Buc'Ureti,
s discut
v
ou ttfJ'i~cett,
pe nur-u
nu sa itt. r fle e

Sp-i trilliit 100 oo~1 de Pnz de BT ov , fin


(15, (16 sau 17 pa-Ta1 "cotul ,)
i 10 ppu i de sfoar.
Crig.

351

17

1818 .

no\t de c .6.

'N'ot ntocJT~it& de Const./Nicol


u
J...trul de l
"':receti cu s 'la"!
de b n
_ lJlt te v:1taf:!.lor de ciobs'ni
(fiec
:re

ata lui), core

&~

plzit boii, v
5699,? gro i.

oile, oile, i caprele:


Din cGast~ &um ee scad pie~derile.
Copie.

!
352

1818
d:E1o.6,

18

c~tr~ "Bagi Is~u

Bu' ret; CrailJve

S1i

e.i.

vru N.HegiOpol!
'i fI' tiit le
de ..
i tr'imi te

o tl rug~inte;j

neVOi

m i l'opeliu
cte1e de c re are
le.. -! e nt:."u j idee ta cu D;.esainezV; se

buo ~~ c it l a jU1i~' -i
t ...
rm ne mei repede.
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a OZO

Leo Le 01 cs s

-- 166-LXXVIII
Nr.
crt.

N:. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNITAII

19

dec.6,
(C"lv_
r i)

ce
I'Hm a d tort
la G nst.(aoolsLt
Pe.trui din cei 110
c L1. c re a.., u coomi t pen.tru
nuue tRi
lemn din padure) e un an de zile, cu !
excepi stej rilor; s oblig" s-i m~
p e dicc pe . l:~i. rurui;ini din
1te
a te. !
I
,9 t. i i i lemne. M rtor: popa Dumi.i.
I
tru din. Grece ti.
I
adu.
Pali_
n noneLe tergale:
este
lui Br';ncove nu.
~~
I
Orig., lb.rom.
tru

..2-0 de t leli

"

354

20

1818
dee.6,
ucureti
.
-

~criso, r~ de la Coast .
"E gi ~anu~ c.i). i fratiit:
u ne dou~ scrisori
de 1
I
1
i de 1 v ltl emitentl.i. uit
.J

onat.Grdi

te

355

21

z ru catre
1 Cr iov

&icolopol I
polcovnicu

contra ti
din ur-m si c re tr ..
de cLucer~l Vlvdoi n
rug i s" se implice
Contr ctul tr'3bl).i~
, 90 i emiuentuIu~

~criSU8ro de la Gh.C r i nopol c1818 .


dec.~,
t~e "Ragi 1 nu C.2. i fr ~il" 1 era
uoure ti ova cror le r por~ z des re p1 i
e i ncas~-ila ~f~oGU te. I- rern's
"gazdei It jud.\.: tulu1 (Mehedinti!
4.500
e groi, ies~ 3-000 c md.nar-u Iuf a;'~ine ..
u;
00 de gzo i a pr11Ill. t de 1
lopol, oest~
Sd rime sc~ n
v

ront l~i i direolii ..


(oa ~-:-i-trimit
nRusi 1. ~-1 trlmi a banl ca ~ p
.. achit
0.6 tQriile ctre
c m uar-u),
~
Cd. 1/14 -

1998 -

nu , .pr-ecum i {un

nchei t O-Li.
est
bule contr~semn t
Destin tarii un
i e.i n "'f cere
semnat i de Zoi
O.rig.

l-a 020

_+~--~5~----

Inscris isc 1it de Ion 3in Ne gu,


R du Lu ului L tot ~atul C~l~r i en

1818

Observai

ARHIVISTICE

4~

--1-----2--1---~-~3~~_-~1

353

Model I

~ - ) 61 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

LXXVIII

Data
i locul

GUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

de emitere
3

Chiri c

0 tinco Farf~r Mavroiani

le'va pute
chita detobi
Ph CQ v nde mari pe oare urme z s
o a duo
e la vons li ntinopol.
1 noli
Gu ul s fost nevoit ~ chite nite p li ~e" la Vien , pe ntru mar-f
dus de
acr,l-u F?; deci nici el nu 61'e b ni. A
n.mnat scrisorile
drf::ea ee lui Cos ta
he 1Yavrocord t i IOl"gacha FilipeacL1.
seme ne sorisoare
i poli pen'ru .Dim.itrl.e Z man. Scriso re pent;ru
"Iha.ca" a adu 0 serd r u. Cost che /8 1.
fi~

g1~

,
Orig.

56

22

1818
deo.7,
S dov

Scriso r-e de 1 ~Samuil l'bisurle


(6 umen 16 Bi.stri'!is)
~tre H gi I ...
'
u C"P. 1 CI' Lov ou rugmintea
de
ranmite lui
stes1e, administrator
-mo~i8 C~l~lu, dispozi~ii de 8-1 p~a
. ra Luor-ur- Ie trimise pric fra te le ami
entu,lili. a .l :co'Be pe'~h(C3raianopol
plt;aj;Jo la nCOSS8 privegheriitt
16,80 gro , .nalogul pe Un
anu ri
-i co~unice ssrdarului Polihronie
c~

An

'v~ni oat de cur~n 1

trai v , ca

5.-1 inblueasc~.
O:t:'ig.

357

23

1818
deo~9,

"

3(aisCo re de 1~ ebat che s igi o


"Ha5i I:Hi.ll~C.P. ~. !la~1itf n le.

uoure ti Ytura cu prai


i b 'f

ctat convorbire oe tret


100, o u ba nul .Br'nc
G

ave nu

uzi';;; o serdar.!l
?Olihronil
rllie~z s :Tin -.8 .Bucureti, A amnat
onvor-btre a- Tn e ae n
e s tre vor-ba de
no~iei IpoLe~ti dat o~tre

Cd. 1 14 -

1998 -

Model'

I-a 020

./-

- .L68 LXXVIII
Data
i locul
de emitere

______1-----,
Nr.

Nr. de

crt.

rnv.

CUPRINSUL

UNIT AII

Observaii

AIHIVISTICE

eclnii eObS te_a ~1 de distrugerile


pr vec te 1 p:-'clu.r~ ele colo. 4tai multe
pez-so ne S _.~ I. CJup~r '. ue Po lihro nie de
OSlgce nu
lu t msur', dei ti
ce ~s '~a vor-ba- h re ui'~ s ';;'-1 explice
blLei lui Bl'ncovea nu C81'6 Ei~te si tu tt
(
r

rbEl& i BOb 8~l il v su~~inb
e aer-:
.. daz-, ln .: ~6 fiulu.i su..
!

deSrr

I
I

358

24

1818
dac.lo,
1

ma

Sc:r-lso<3re de 1 Cons ta ntin,


grmjil
,'tieul lui 1I.erl:Jl1l ~b3gi, ctre H gi 1
nu c, P. 1 Cr' iov prin care i mul tut
mebe a n numele st'Pnu~ui
silu,
s t I
Care
ee afl la Pr-eveza , pe nbr u C ,.
urul trims. Prin fiul desGinat rului
Nicol eno . i tri.ai te dou polie, n

.1

a;am

alo 're de

700

de groi, ca s le inca

saze. Xl r08g s-l ajuve pe un servit r


a1 lui, c ro vin acolo, c s-i gse C& ceva do lU.oru.

359

25

1818
.
dec.lo

I118C,4 ...tsul

111

~acuaa

cucu (ot :FIu

~liJ - 1..0

care . devere sue ( Q


pri
. '.i 27,10 lislerl
de 1 lir13te~, omul
<9:t;d:arului -olillro~1it),
c: s f c 6 ba i
.
u 5 tt:ller' cucs t , p.s.~l laUSfntMamio~". Mortori.
Orig., lb. l'CIT-_

360 26

Cd. 1/14 -

il.998-

181
dec .10,
Neg de

I-a 020

de hl Atl88lil:iSle Bvst&ti
<;
Ianu C.t.1 le Crslov h 1
diec~iile i conflictele di
lor. N re destinat
rului il
e el vinovat de to te ceenu este
dev~ at. SV nu i

SC1'laC9re

ttle/fdgi
tUr~ cu
tul
oneider
dei

,.

-/-

Model 1

-- le9--

LXXVIII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.
2

Pata
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITATII

ARHIVIS1?ICE

10l~

ScriGoe~e

1e 1~ tefan Papa cVtre

etr;V

dec.P, '''~)ilst.Nicolau/
la GJ:'ec:t?'~t_prin
Cr iava o~re I ~nun~ o~ ii trimite doul oc
.e p::~~ <le pu.c
i ~ ("lQ.~le de
1iu-e
enur u Le pu;...
i, toate ()ost~. 26 de groi
DcoGreQe a cheltuit ~albeni cu pecetluitul SC08 qen rt s~u~e~ni~ul c~re.
decedati, .:J~ n ...er.>t1 ~ r-ec nper-s ae b ni
da la prini
acea tui~. ~Uco18Q DlUnba
i-a tra~smis c~ poate 81 ~chi~ ioneze
pie ~_ de le nur-e tot I'! u ':'Q gros, d.'1r ro 1
<;
'..i1. (e.L
'd
'
V'a.e n I
t e pat" 1" n f orme ~
'153 gr0S!.4. el l"'nmig a luge:"'!11Tria nds fil,
pentrt. scutel~4cit t~estuia.
+
Ori.g.
r

362 28

1318

dec.ll

Cd. 1'14 -

1998 -

I-a 020

R~va0ul

Observaii

1-----5 --

c O ne l, d"r'- ie ce le 00:'; ce 1e Co "in


co~tr(' ea. D'J.p:. -ce c:- vcn1.t 1 rlOchea1",1.. s1tUGiL~ tot ou s-~ m~;tR.ti~,din
90ntrK. iiol N1ao:sche ,u-l &preci z~
pe emitent. La origina 1:Iecuiilor i
confL. tclor se ~':l ee cosee La pe c re
desti s~6r~1 s t~imis ~ sici (cu dato:t-i1.1e celor din 80 t El s ....
p dus 1
Te
buliei ar. cii se nchin., Yizir/'l.1.ui,
cu
.
care ~ trebuie s pe trre z ...
, bu~e relaii;
d.spre
i CI- Arul se:rai'.lui
cestuia,
uza t p~gube de .soo d.e puhgi

361 27

Model 1

1u' nrlg~r'e c5tre Hristu

cu rugmintea de -i trimite cele dou


pungi I:~banii Laa be amanet.
Orig.

--

170-LXXVIII

Nr,

crt,

--

Model 1

Data
Nr. de
in v,

-_-........-2

363

CUPRINSUL

locul

UNITAII

AftHIVISTICE

Observaii

de emitere
3

crisoare de 1 Conet.Nicolau ~ cVtre "Hag~ I nuC~P. i fr tii"


dec .11,
Grece't la Craiov 'nlegVtur cu g~eeal c
"
'",
re s-a-strecur t ln socot~ 1 lntocmit
entru ci b ., din c uz v"'t
re Deo rece scun ul Tole v veni
la Crai va -s discute c el n legtu-iI
r'"cu-pretll.l'ile
1 o re
chizition ti
I oi, capre,
berbeci, no tene (9 gro i
Iberbecii,.6 gro i no tenele). Deo rece!
I u murit dol 8cutelnici, Voine
Druni-;
Iceanu i Cr'" iun Ci b nu, -sp-i tre c
p Mih scu S vu i Mitrlc
l"'tic. I~
trimite 1600,20 groi n g lbeni de
groi, direcl11 de 10, cront 1 ri de I
6,20 etc. Are nevoie de jum"'t te de oc
I
t b c . c s o de i!J.mbtucciu1ui,'crld'
trece cu oile (1 v mV/.
Orig.
1818

'

'

141

Scriso re de 1 Const. L zaru ctre


gi I nu C.P. i fr tii" 1 Cr iov
dec .11,
dIs'"' ... rin c re i asigur'" c nu vor ve ni i
un fel de .p gub'" 1 tt f cere ouno cut ",
neti
dup cum le va confirm i Nicolo 01.
Orig.
1818

364

365

1818

31

Grece

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Scrisoare de 1 Const.Nicol u ~Petrul "o trr-e "H gi 1 nui C.P. i fr tli"


1 Cr lava n leg ,turV cu expediere s
mei de 1600,20 gro i lin diver e mon d 1.
tin~ pentru
Deo rec are nevoie d~
mo r, i triiite' pe meterii pe car~
i-' tocmit s~ o lucreze, c
~ le de
o tidul'"' etre St nelU Ji u, de
mo
i c[r i pot lu lemnele neces r A
ioi e g'"'seeopiei de iepure i cu 50V

.1.

- - .171-LXXVIII
Nr.

crt.

Data

Nr. de
in;".

i locul
de emitere

~UPRINSUL

Observaii

UNIWAII ARHIVIS'llICE

60 par le; el
vreo 200 buc., d r cu 1 gros;
s~~i
~
dispozitii ce s~ f c n continu re.
Orig_ ,
366

32

1818
de~.12

367

33

1818
dec .13

-\

Rvaul lu -Const.S murca ctre


gi lanu la Craiova cu rugE~inte
de
rezolv Cet m i ~epede chestiune
despre c re i- scris lorg che, ecre
t rul destinatarului.
Orig
Bil n,ntocmit de (Petcu Ioto~
pentru!!! s com. "H gi r nu C. P. i
fraii") n leg"'tur~ cu vnz re oilo
cestor 1 Con t ntinopol. Din 5074
de oi s- u vAndut 3687 cVtre: Ahmet E
drichiolu - 21-043!20 gro i, Ghiurci
Must fa - 11.237,15 gro i,
r 1 ..
2524,20, turcul de 1 Caruceme - 252 ,20
"
turcul de 1 GIt
~
..2457
,A"
etc. 1185 01 u fost v4ndute 1 Po
- 12.493 gro 1; au mur1~ e
u fost vAndute m 1 multe pentru
f cheltuielilor cu drumul, cheltui ~
l'lor de l Const ntino 01 etc.; pret
oilor: 14,13 groi, 15,18 gro1~ 13,2
groi. 11 groi etc. V 10 re -total
.oilor 65.61 ,34 groi- u fost remise
urmto reI sume: 3000 pentru soti
I
iumbrucQiului, 39.550 gro i lui An st ie Coni ri i nc 17.300 groi acel i i, 1115,35 groi
chel uit P.Ioto ,
2473.20 groi reprezint cheltuielile
efec t te pe drum i 1 Co .st ati opo]
-(hr n
i lelor i
iob nilor, 1
Nicol .Vurb"n etc-)~

Cople. '
Cd

1 14 -

199

Model 1

I-a 020

- - 172- LXXVIII
Nr,
crt.

-1--2368

Data
i locul
de emitere

Nr, de
inv,

CUPRINSUL

UNIT AII

--3--"

34

AJHIVISTICE

1818,
Scrisa re de 1 Anest sie tef n
de .13, Papa otre Const.N~col
(Petr~
1
Cr iava re eti prin care l nun) o i tri

-,

35

1818
Scriso r.e de la Con t.Nioolau (Pe~
Il gi I nu C. Petru 1 Crd~a.13,- ru cat e ",H
ovJ n 1 g t ur- cu conflictul de c I n
t ntre el-i olcovnicul Todor n,cu
r
ncheiat o ntel gere o s~-i
V
ermit aU t le oop cii din dure, dA u-i 150 de gro i, pentru Qn n. Ace t
nu~ i,m i rea etvcuvntul. i r
re mare nevoi de lemne pentru z~zurile celor.trei mori, care et u i
u roduc-nioi u venit, ce
ce le
uce lor o
re
gub~; d
va eni
1ci Nicolvi~ Briloi are 4 g~nd SU
1 de 1n judec t pe polcovnia . Stelea ou i ul R hovei
o menii
estui s.i, chizitioneze
iei de ie
'-,

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

./.

Observaii

ite 4 coi de
lteh, cU 7 gra i cotut'
de lice, 3 testele hrti
i cerne la ntr-o atioluj prin cel i curier i ro i expedi z k un n-:
cria dom ne c, "adic un rivil giu". 1
e csre cu greu 1- obinut de 1 BUCUr'
eti; pent~u
eat i alte cheltui 1
i d t nc 350 gro~. Din
tri
o it chirigiul Nicol (cu chervanult
i ledus scrisori.,precwm i o pol
.~ de 110 groi .de la a t,l lui Dimi tr e
Leo~ri
eu r
cestui, pentru banii
rimii de 1 Nicolache <HSgi Ianu~.
I
oan Dumb 1- inform t e dei;7ti.n
t rui
o t~ sa cwmpere piei-de iepure i cu
p r le (buc 7
Orig.
369

Model

- - 173-LXXVIII
Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNIilAII

ARHIVISTICE

Observaii

pure ,i el le va plti

cu 1 gros.

Un ./

acuna SI idua cam 100 de buo v.ti cu


50 de
r le, ns nu le- lu t,<c....
ci
erau de pro st calit tel. Be1i- g
1- trimis
Cavomust fa(aic) 1
ia, d r 8ce1 nu
~in, a
c l-a primit la oon eul
S-I ajute pe fr tel lui Ste~ie c
obin un huzmet, ca 8.... ib, cu ce
se r in....
1 ! f mili lui.
Orig.
370

36

1818
Scriso re de 1 Conat.Li coglu CU
dec.13, tre H gi Ianu 1 Craiova, prin care ill
(Vidl~ recomand pe aductorul scrisorii sale,
~ehmet- g , hazn d rul lui S Iim ga
" rapi ig rIi' i nepotul lui Chizl r
g ~slujba mpertesc, c sa-i mprum~te 5000 de ro1, c~.za ia n r gul
S nu-l refuze, deo rece n felul acee
ta i cree z""relaii import nte.
Orig.

37

37

1818
dec.13

n~,

Scriso re,de 1 me.de!nice:t'ul


M
1 che c~tre H gi Ianu 1 Craiov pr1~
O re l ro g s-I mprumute cu o suro
de beni Q s- i oat" cum"
o sluj
b, altfel u oate s
'chivernlee
c
dac dorete i oate aduoe o g r ntie de 1 u rieten <,
Icomunt.
Orig.
V

1818
dec.1;

37

Cd. 1 14 -

1998 -

Model

I-a 020

Rv
de 1 Gligo:reI m ....
rscu ::d
1 Am r~ ctre
gi Ian~ C.P, 1 Criov n legtur cu cei 50 de asI ni
e care i datore z~ l~i Nicol , c re
se v preze t el;.d o rece oest d ,
I

- 174-LXXVIII
Nr.
crt,

--

Nr. de
inv,

Data
i Jocul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

--1

-,-;-1---3

Observau!

Al\H1VISTICE

bani destinat Tul it s se nheie socoteliI , i r o d v veni co


10 (i va restitui el b ni lui Hgl 1
uI. ~i Gh.Nicol uLIu. scrie acelui
n 1 gtur'" cu z poiii de pl s o re
nu.S u prezentat spre a 1 nmn d,i
pozi 'tiile.Nicol -/c r...
vine ecol~, i
a reI
Qi despre situ ti lui ( emitentului),~C re ~~u poate s-i achite I
d~tori de 15 slenl, deo rece z here ni:
nu se vinde n momentul .de f t, i r
din It'" rte nu re de unde s i b
O:pig.
ZV

"

'

ni.
1

373

Scrisoare de 1 Milo Obrenovici


lalS
dec .13 t ctre H gi Ianu (la Graiev;V ou rug
Cr oue- inte de a veni sv d cail srbeti
fost alei pentru el.
va't
Orig., 11;). srb.

39

v 1

374

1818

40

dece

Scrisoare de 1 An st sie tefan


oVtre Const.Niool a (!etr~ 1
rece ti cu rgami te de -1 trimite
not'"oU scu elnioii slugerulul Andre
ndicnd num ul lor i ct strnge de
1 ei; d c vreunul
murit 8 u
fugi,
urme ZV s~ fie 2nloouit. Luorurile cond te 'le v trimite cu 1t oc zieOrig.
v

375

1815
nov.3 18 8
dea .14

41

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

~ouV conturl ntocmite de ~a i


nu/:
Primul cent pentru Catinoo Fnroentru datori' de 7700 gro i,dat
cestei ou za ie n 1815 noembrie 3, le care edunat dob;nd
e 2196,3 gro i. Suma a fost res ituit'
t

'Y.

/.

!\'Iollel J

-- 175-LXXVIII
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVIS'llICE

Observaii

multe
rate n anul 1818, din ca
,
re 1000 au fost
. remii egQmenului de .1
istrit ; 3241,33 gro~' i- primit de
l ser-dar-u l,. man , pentru lichidarea
cotelii.
Al doile ~ont, nchei ti pentru
minarul Chiriac Hris odul, crui i- u
f st remii banii de la Frc~~ ne ; i
lui S iru'G zoti ia-au rem16 4228 de
groi, n tot I 9898,3 groi.
Co ie.
(

376

42

a) Scriso re rin oare negustorul

dec 14 craiove n H gi I nu roag pe un muhas intervln 1 ianul di


(1234 e Sa ffz dunrean
.
fer 15) ~ehlrko., pentru ncasarea un~i d tori
Craiov de 1 un evreu de colo. Trimisul s u
s fi
jute t cu cai( de menzil. So 0teli n sum tot I de 25.000 as r4
b) Techerea prin care se cere liber trecere penbru ehmed, n a~ Ro
mne sc ,pentru
ncheia conturile
cu nite negu tori; este mention t gi
~
Z18 din anql 1200 (1785 - 1786) Pn
1818

zi.

Orig., lb. turc; siiliu, scris


neshi9sUIUs.
Dup CDT. vol.I, .p.259, nr.1307.
(

377

Cd. 1/14 -

43

1998 -

Model

18].8
ded.14

l-a 020

Clinscrie rin care S iru G zati adelyere te cj. prim t 422~ g' i de la
aae "Hagi Ianu C.P . ..i fr tii", pri
secret rul ei, Gh.Carei nap 1, din d
toria poe tului FVrcvanu.
Or~g.
I

116 -Nr.

Nr. de

Data
i locul

_c_:t_. _~V'_I,_d_e_en_31i_te_re_1

378

44

CUPRINSUL

UNITAII

LXXVIII

Model 1

Observaii

AltHIVISTICE

--=------+-----=--...-

1818
Scris~ re de 1 Gh.C r i nopo1 c v_
dec.14, tre "H gi 1 nu C.P. i fr tii" 1 Cr
Bucure t iov prin c re le confirm ~rimire
scrisorii de 1 ~hmet- g H.Omeroglu
o v inmhn cnd oest va reveni in
or . Le trimit o cr 90 re i un m
net de"l Elen o Br"iloi c s le re-,
de 1 destinat rul indic t, i o scrir
l
90 re de 1 -Nicolae p ci~
pentru eil ;
deo ~eoe auta gWsit Anz "chembricl"
e c re i- u com nd t-ci,a m~n
ex ei
dl.ere ei.
Inc sri i plti. De 1 Vie , de
firm "P
teu i Sc rdi ti
rimit
3 polite n valo re de l3~332 groi,
inc s peste 31 de zile.
De le manetul "Fr tilor eoen"
cos
un b de 41,10 gro i, tot 1 1658,10
gro i.'De 1
olcovnicu1 M no1e a inc
s t 2000 de groi ou zapieu primit de
1 Ni6010 01. A\remis lui Spiru Gazot!
4228 groi i 560 groi stoln1cu1ui
Grigor cu, c 1emgiu1 ecute1nicl1or 1
Vornicie, pentru cuti (mi1e1o~ a dat
250 de groi n contul e gumenu Lu "motreanu". Cursul inonedelbr: g lbenii 0landezi - 14,22
u 3; g Yben1i ustr
eci 1~,16'eau 18; 'lbeni! ir ntuz ti
i ri Terez - 14,8; direclii - 6,2
u 19" cront leri e 6,28
u 27; iuzichilioi e 3 groi.
.
Orig.

~~

t .

379

Cd. il/14 -

45

1818
<post
dec.l47

!l.998 -

I-a 020

Scrisoare de 1 Const.Ni 01 u Petru ctre ~H gi I n '. P. 1 Cr iov


ri c re il nunt c Vurb nu se
p n continu re de chizition re
./.

~ 177 ~
LXXVIII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNlq'AII

ARHIVISTICE

(oi, oa re, berbeci). S scrie


8i8nul~i de ~~.Rahov s le vnd(lor
animalele p care le re: 100 oi; 25
berbeci, 50 no tena; nu sper ~ ro i
c umpez-e de 1 oesta nici piei de ies
pure , c o sunt; la (preul de 50-60, pa
rale; el vrea sa achizit:oneze din ~e
40-.45 par le, caci 011 1 gl"og nu mai g
sete. I-a trimio cei 1600,20 groi
monedele pe care le-a luat de la srb
ce iea r~~is suma respe~tivi i-a m i
trecut n oont 350 de groi, pltii
pent~u ~ristu Zulami(?) o ar-e "
la neamuri 11. De la Teoqor n nu a primi t
nc nici un raspuns. Ii trimite: 5
,saci O~ f~in (530 oe le), 500 ocale
gru. cci Ovvz nu ara deot pentru
animalele de aioi; de la B~r d i v
trimite orz tetlui(su. Ateapt s~
trimit 10 ooa1e lumnri de seu, de .
la 'zalhana, c~ci ici sunt dou conace,
pre oum i dou 0031, rachiu-".t'ozol n
pentru
ianul R hovel i o si~ pentr
tre. Turma de 453 de berbvei
tri
mia-o.la nfroa, i r aici
oprit 303
oi i 161 cre.
Sl fie 100 iti cei
doi poslunici c re au decodat.
Orig.
v

46

1818
not~ ntocmit de (Pollhrollio
C. P.
dec..15- cu vitele i:irimis ia,Br covenf , ca s
app.

1.;819/

fie ngrijite de Iani, 125 ca ete: unele c umpr-a re cu 50, 55 ee u 65 eroi I


. bucabs ju .ani, vaci, m,nzoti etc-; ,

1no~ ~~ v ci, jun ni.i nc~ 33 ca el


te, e9 indic p~etul la fiee re.
Concept.
Cd. 1;14 -

1998 -

l-a 020

Observaii

malelor

80

Model.

- 178 Nr,
eri,
~1-

Hr. de
inv.

II

47

CUPRINSUL

UNITAII

Observati i

Al'tHIVISTICE

I .

1818
Soriso re de 1 -Iosn DaI bir 01dec .15, tre "H gi Ianu C.P. ':ii fr ii" 1 Cra
interveni 1
Bucuret iov' cu l'ug6m.inteade
C imac mul Cr iovel, via~ierul Romanitt_
pentru
i se f ce drept te nepotului '
e~u Hristodul, in diferendul ce l a~e I
cu medelnicerul Gli oracu Jisnu de lai
I
c re Hristodul
rendat o moi ; me~ ;
~
I
delnioeru1 nu res ecta Kcontractul de i
srend re'ncneiat n legVture cu zlo-!
gUI, pietrele de mo ri, ~l ~ sWtenl10t
I oblig ti!l
,i
cea toz-a, cee ,ce duce I
I
ri prejudicii arendaului.
Orig

382 48

1818
de .15

Scrisoare de 1 ~erd rlll;)Di"'mA ndi


itivara c nr e Hagi I nu (le CI' ioval
prin care il sig~ cn l ve rimite
banii cerui, analog1tI su, dup o va
, inde ni~te fin;
Mvut multe cheltu
ieli cu casa i cu biseric~ ~i de ace~
nu i-a tri~!s panv cum.
Orig.

383

49

1818
dec .15

Scriso re d- (la Com::t.Br&iloi ce "H ga I nu

c.

P. i fr

iii"

.(lb c:_

'ov87 rin care i anun C


lu t no'
e rem1terB nucei de 3000 de' g~ i la

rie entru jude i de cei 3000


entru slugerul Mih 1 che , S .uleul ju~are ur' la el to Ge nso~isu
va prezent -acolo pentru nh iere socotelilor.
V

Orig

; Lsc ?d1it ura

hirilice).

Cd. 1/14 -

1998 -

Model 1

Data
i locul
de emitere

---2-- --3--'

381

LXXVIII

I-a 020

l1h :t,'Ol:h (cur-

- 1.1 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul

L.'tXV!II

GUPRINSUI:, UNI'llAII

Observaii

ARHIVIS'llICE

de emitere

2 .

Model t

-----1----5

1 1

de 1

~or1ao r

d e .15

fll~agi la

nil

C~

n le "-'tur

cu

in c ~
tun l .c

f cez-e

lat

iOS~i

.sa
d

CllLl

e l v

!l1; .. po

'f'

si und

tl"'im1.a-o la Zernun.
ori'
re lor
'obrene lall i nred
domnul ~. ilo

ce vor, adio!
}..
. Ii ro ~ s'-. conf ct

or o~~1n ee
(d

oe nav

1'0

u e ngl

21 SQ

de

samur.

rnitur

:fi

Orlg.

51

ro i ( rosul
e 500 d
)

V Il. r
e p r 1 ) t:r s' de P..
.., u. la "u.ol.u:-Gi. p
f
mbru

Poli ~ .

1.18
d

Vi n

..~
p . ti ~n
,

r inul. lai

r,-~Ci c 'iv~ 1
Dudw 1

rI

nli

ci z:i.l

e.)l

ut:l'

au

e: D.

icl.

dl:t

. 011 ~

e -e

ce p'

de L.He~Elu

v. II D. Dudil1ll:1. \J tr naruit l' OI'


aal lui I~ ~io. si 0nstl eli pllai tiU. Pa
!?

:..i. i;e

'ca li
Or1g.

1818
c.15
Visa

:fost . ehi

as t" 'la 17 e nu ri

1 19,

oll~l, d~l

I
~

52

,..,,:col, o ze 'da -1'


n
a ia :i.ih logl
1 9
dsc .16. c tre 'Il g1 1 nu C.P. . fr ~i1ft 1
rin a r i o' ~a c p st
Con ti n
da

tlnopol

t 1

rhul

go-io c r
Cd.

1114 -

19913 -

l-a

020

0c um }lin
ro i fo t

1
1

am

- 13.., LXXVIII

Model 1

Data
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul

UNITAII

Observaii

A~HIVI.$TICE

de emitere

---3--,1 r
.-.:...~~----,

----2-1

.:....---.:.--------j-----

!rt ce st ....rune i Le trlmi e o poli t


"de gr i c sa" o l.nc
z de 1
de 500
imu, i r b il. s~ ) pr-e de omului I
e re se v prezen{.. l."urnd 1
d r ces te 2 I
veni i el 1 C...iov

ti

zile.
O ig38

53

'i

Scris~ re da 1 Ni 1 ICo ta .e1818


d c.16, trul ctre "H i I nu c. P. i fr" ~ii" .
l Cr iov n legtur 'O u f ceri le
Bro
e ginere lui
Ibio se (1) le lui " ifu",
ilui
" iumi" i uGheremezi" de 1
rmat
tolul lui ' iufi'
fl t c ces t
It
ui
us m pe 4
o sta"e
rl1ii' ('Olteni ),
te- (ScriEe luziv'"', c
ume iru gin re i cuvin
te comun f brio t'e d.-heo"ce f ce p r
te di tr un ood p rson 1: "o r fin "

dU+

"e10rea', 'zu t", ~lo r u). Rus~ne


u nu-i ro i 'o te Vine romiaiune ,
fa el
1 oO.rl t. bl e str~dui chlzl.~ioneze oi i ere, sa
re u nu v r SV le v~n a;
ehi,

I
!

zi tion t n schimb piei de Lepure 200


uovi, ~u 40 ~e p r le; cum preul 1 r
.urc t 1 45 i;o
r le ( i po t s
e slJeouleze). Pentru An ~t 1e "1 ri
ite.634,lo gro 1 n 3 g lb~ni.de 14
rol, direclil de ,10 gro ~, ~sl ri
~ gro 1 i ichil~ci de 3 groi(bu

t?;7.

Ori
r

389

II

I
Cd. 1/14 -

1998 -

18 a~
, Scr~so
deo.17, r'U! "tre
rece til
Cr iov
I-a 020

1
i 1

.1.

{!e...

i I'r t:ti"
c" 1e-

- ~ 181

LXXVIII
Data
i locul

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

de emitere

CUPRINSUL

UNIIPAII

Model.
Observaii

ARHIVIS'J.lICE

t:r'imie 5 _9 oi cu fin i t 500 ocale c


.gr.lh S ....
i debiteze p rtid cu 116,1
e

grosi pentru 26 I?ie:i.


de
pr chizi
onate d~.oomioionarul lui ~.Dumb de
10 Hasan To uz, n qare sum sunt cu,yrinse _i chelt!lielile de tronaport
"c31puzltlll t (tsx);
celuial Haaa n
~
i-s tr1mis 2000 de groi ca sY le ehi
zi~ioneae oi .1 ca re ~e care le vor
lua la primvvar cu urmtoarele preur
(

110 grq~i - berbecii, 6 1/2 - oile, 1 c prele , 6 1/2 no ten le. Scaun i~ d
ici abia u reuit SV chiziioneze
200 de oi, p care 1 vor lua n primi
r la prim~v r~, cnd se va fix
Ilor~. acetia au cerut, dob.~~d de
rale la un gro S-i trimit'" lumn~
"vizit
entru con~ct oci va veni ln
Ni.c.Br~iloi.
Orig.

("

ro

330

55

1818
.:)orieoare de 1 P(olihI'onie c, P./
deQ.17, ctre "Hagi 1 nu C.P. i fra~i1i1 1
C oorgt Cr.lova n legtura cu oonfliotul declanat ntre emitent i Cost ohe Arc
geSCQ (da 1 Arceti, Argeti?) pentr
moara da pe mo~i Sadovs; aoesta nu s
cum sft-i mai e pe fi va 1hi" oontr
emitentului; i-a determin t s~ nu pre
de dijma por-umbuu i a vrut s-i a
duc le Bucureti
pentru judec t, ~ da I
valahi!
u refuz t s vin, caci nu a
bani ca SR r'scumpere moia_ S de
curs reclam iei fcute de st -re i

s-l ch me. pe Argescu la judecat; ea


te sigur c ei vor, cetig Ii ro g
s-i ejute pe fiul lui Troc n din Ar~
Cd. 1/14 -

199 -

I-a 020

./.

_ - 18a .
Model 1

Nr.
eri.

Nr. de

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

A1'IHIVISTICE

in v. /_d_e_e_mitere
3

s
ge tn , un.8cutelnic
dE'- 1 101't o
se pe de o f t cere vi;
gril ia de
brbat cu si1"'i Cumnat 1 lui Gostache
lIrgescu, banul ~. reu, s ....
a oferit s~-l
jute d r i-a cl::rut CI pere, ..tle de boi.
Nu crede c es~e b n s-l lnse pe ce.
1 sV_l jeuiD'sC~ pe tar,
a
ne,t 1
s -i corde 8i tOG sprijinul.

Orig.
!

331

56

'-Scrisoare
de 1 Const.Wico1' Il (paL,
dec.18, tr~ ctre "Hagi Isnu C.P. i fr ii"
Greceti '1 Craiov pri c re i ~.un c ~1
trimite pe ,rcotul Vrie
i de: 1(100
de gro i pentru ~-1 mp~umutR pe Ni~o~
1818

1 e V banu Ace s ta
Iust 1 Ni~u. er;rt_,
n rendc, o-moie de l~ Nico1sche Bel
cine nu (t'dminietl"S~r mai nainte de
Gog ), cu 600 aa gro'i pe an; pe o p
rio d de tre
n1; Vuroanu i-a remis
dej
ac 1uis 150~ d groi din
~e
500 mprumute~i Lot d~ la 9mitent. . C
s-i fac aceluia d UR Z piRe de d torie pe ntru sume 1 mprl':Ul1l1,ta te. Vux-b !1U
,
nu poate ven' somn, deoarece l trimi'"
te
n Turci s~ i n primire oile
pentru care stocmit.
Orig.
@

392

57

1818

crisoere de le Gh.C3rai n0901 o

dec .18, ~ tr~ "H gi Ianu C., P. i fra ii" 1 Cr


Bucure t iov ~prin core i oigur~ C v trlmite' e io v 1. 1 r 1
ons t .1tino 01,
AnAstasie Coni ri. Scriso re' de 10
serd ru Ccstache ~aigi!
e nm t o
lui"
c' (~r.Brncove ~U); acea g ir~ omand t lai ~ 3: I nu SV reciteaac
V

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

..

.1

LXXVIII
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

UPRINSUL

UNli'AII

ARHIVIS1JICE

Observaii

a'c re l-au nchei t, c


v d ~e dr~ptllr1. are i ce obligai
ancasa polit de 8 00 de groi tra"
9upr 1111 S vul"che H g'l 'l'eoh
r1
va de pune banii la ga z d jUdeelor. De
geem~ne9
ro,i primit 5 polite, n. vaLoez-e de 15-405,35 groi de 1 Viena,
de 1 "-~PAt ...u i S~ardi" i le v noa~8 i pe 9ceste~. Din putin11a cu '

contractul
A

,""'are 1119 te

d{! le' eer-ljrul

PA vu

e una

, d~t~o serdarulli C~stache, 1 r pe 1


iI~ Lu Ni ca- Crutale cu mezeluri nu
u sosit nc. I-a deschio o nou p rtid lui Nicol0 01, t:tecand 1 debi tul
lui Bagi :aou Jlli~a de 6000 de gro i,
iar 1 credit 1669,35 groi, un am net
pi1i.'1li:J de 1
ev:t'elll ~erban pe c re 1Anmnat lui Nico~o 01. Deoarece
t ne mei demult u a estr.
1 n
d....
t.re'.o 'Jpitnii (din Olteni ~
c merci le, 8- dus 1
pfi.tri. i s ' t.inut
nacr !isul
Plti e'c~re UrmAez~ SW le fea
I~

Mlhi'l lt'jche V16~ t

i,

ci

lui

~e:r'b

roi. C c an
co F rf~r in
,1
i- cerut cei 2500
de groi. IncR nu S 8 fixatpxeul la

remis dejA 5eo d6


v

grsimea .(pentiru capanu I Inpr~tes~;


este atePtat
s SOS''''ASC domnitorul
tEi:rii In 1 nt~i. Deoarece bie acum
g is pr.zR o omande t de ei (chem 1'10 ),

e Lust in re un

cu lhcolopol 36 co1
pentru care u pltit 150 gro i; le-o
trimite prin Manoli, omul r osatului
Gh.Ce chirog1u. Cursul monedelor:
g 1
benii 01 ndezi groi 14 i 25-28
cei m r~teti gr.14 i 21-25
Cd. 1/14 -

,998 -

I-a 020

-/.

Model 1

LXXVIII
Nr,

N.r, de

c:t. __ ~v.

I
I

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITA II

Observaii

AJtHIVISTICE

l_d_e_e_:itere.

.__

Model 1

cei franuze.ti gr.14 i 16-18 per.;


direelii groi 6 si 17-1e pare;
ront81~rii groi 6 i 27-28 9ar. taIerii
mp".rte. ti 6,7 groi. luzluol1 3,24
groi.
Orig.
393

58

1818
deo.19tr

ScrieoEre de 1 Gh.Anastaelu ciHagi Ianl C.P. 1 Craiova prin o


re l .nun c~ i-a tr'm1s 131~lo gros
i inc~ 174,30 ~dunnl dp !e eer~rcenil
(loe~i ori de pe maqie segareeo). Il
,roag s-i .se so un muteriu p ..ntru
p"strsIDe i piei, deocreoe are nevoi
d b ni, c s fac comer~; de 1 moi
nu s.Qer s il c ~tige mare lUCI'!1,e

OritJ'~

3J4

59

1818
dac.l
Cr

Scrisoare de la "E gi 1 DU C.P.


fr"'~iitfe~tre fost 1 meaelnicer Gh.
Mgeacu~ samesul judeului Mehedinti,
in'~ re i c nfi m primirea celor
3000 de groi expedi i. Il roag sV_i
o ~ro3t de c " mai mlll'~i direclii,
x ediaze lui N colo 01 1 Buureytl. Sc~i8oare
SV o expedieze
lui
V

lex_ Iconomu

Orig.
395

60

1818
Q.e

Cr

Scriso~re de l Dimitrie Duce


rea t~. lui "H~gi Ianug (. P. i fr tLi t
::.Cre Lovs n legtura cu mo re de pe
pa Peie (?), cumpar t de serd rul Po
ihronie de
preotul Udre din Dr no
it. ]0 r este plasst~ e o md.ie
-~ii ZI ri, unde are i el o mo r ,
e proprie ~t~ sa. Deoarece serd rul I

Cd, 1/14 -

1998 -

I-a 020

.. ..

.1

..
185~-

LXXVIII

Mod 1

Data

Nr.
crt,

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

GUPRINSUL

UNllfAII

Observaii

ARHIVIS'FICE

-----1----5

tiau.}

unei

~odii'i-ori, 's crescut


ni-r
ll'" moezpr~pr1e' i ain
ce
, .a ca uza .:U mat ..fu{.:.c 10ne
z moar
s ;
- .
.
,,-i !'oalf> pe s rd l" sa. -reviniii'j,
situ ~
inT i~te -i
m[i IIi61 "n cet.' mo r ,
ltfe~ .~~' v~de. nevo5~tr's-'l de i.n jude

e'lulap-e

"....

"..

r-

\,;

("

s'"

....,-

t~"-...J
b.. .

~
~-

\'V[~tafui

Ar"~r)st'sie,

ai lu~

~,E!OU~~

.r

y-~~::

l-l~

-~mul lu~ -vc!"

~'iJ:>btlCe

nu~_ ~ua_t <n

J:'e~.1duf vJrii~e oelor cinci


jllde~e cu
lo.ooo~
gl"oi~ plu Pitetiul
i

de

l~

396 61

Gr1g.

de po' telnicul(?)

~otb. :'ntoomits.

1818

pe t.r.trQbs nii no sa ti
de 1
':)
1
'-"er. ruJ. Po1ihronie: 118 pentru
4 litlde
'~ "la '~,oco:t;E;;ti;: 162 ,l~ groi pent);-'u-
,lit!d~. i jum~' \,te 'de la',:-' ghsnf . 'i
5J de groi pentru 2 li de de Ia Etiu6.9t.f,'a:dl~ tI' f ,le"(B~ut~l'ni~1~lo~

dec.19

,...

--

-:-

",

1818

__

aem,br.ie_\1818

,...

Oi

'

le la Polinronie
Ce Pil
IIi! g!. .r. uue Ce i'.:J
f;r ii ti 1 Cra
io~,a
C61'e 1~ r>' _st ~az despre, "18;9'
..
\. i'"
'"OS i cs.r-e a vorl)~tI
despre e ;
- .
-.-.-f.urt
s";'.x
cs. "la.ac"f! Gr'.Bl'ncove nu) .
EJ'e oc upe' de ai.
s d nce::'ro~a ial in I
~~
~ ud;gci~'ie' IL~tl'Justs ele la
nGifu" ~ c' ....

....

,.

jtr.e

dec .19

fert;U'il~, pe ~lu,nil~
s nu rie 11'8 9/.
..
Orig., lb.crc-~.

397 62

u ...

Crifh1"l e
4

'l.n
q

~ a:

,-1

p'lltea

J: ." de 1'. mO'l,ii le ,lui


.)

;are

f ';ti~e;

1998 -

I-a 020

t1r

nu ma~ c ....
luc"ru; (Expr-fm re cripto;
nume
cu';i'nt~
brie t'e de- emitent) ~

~-i 't;i1ni'~v
pentru
Cd 1'14 -

t;N',aoa

It

f
\~ode- Oc le
r

con ce;

.1

1umn~x1 de I
rec um- i ce le 40,

,)

C ~

- 186 LXXVIII
Nr.
crt,

Model 1

Data
Nr. de
Inv.

i locul
de emitere

-1

CUPRINSUL

UNITA II

.,

Observaii

AP.tHIVISTICE

de ocale "boialt(paachin), primii de

la egumenul ~e la Bistria_ Lui Constantin s-i trimit scrisoarea altur~t


i lucrurile sosi te din patrie; trut unu],
este din oe L fi_n, ns tare; .vrea s.
i!
ofere i_ lui!'Niaca" i lui "sarelolt~dir
el. O cutie cu tutun s o dea doctoru-.
rui Fer~ri din partea lui zotu. A fcujb
rost i de crile necesare pentru cel
trei biserici, trei setu i complete,
pentru aici, Broa i Greceti .S ncerce s aohiziionezemo icoan
de la
.
Ioni "zugravultt(piotor de icoane) i
un epitaf
Orig.

it

<

398

63

399

Cd. t/14 -

1818
Scrisoare de la Tnase Gheorghiu
decg19, otre (Poli~ronie C.P~ prin care l
(Constan- anun c a cumprat 5 stnjeni de motine_ti) ie de la preoii Petr.u i Dominic, i
trimite zapisele respeotiveq De la dijma fnului a strns 655 groi de la
Constantineti i. 10.7,10 groi de la
Mogoeti. 11 adunat i dijma din por ump ,
vrea s refac i vechea crcium.
Orig.

64

1998 -

1818
dec.20

l-a 020

..

..

-,Scrisoare ie la Const Nicolau (petru/ ctre "Hag


I Ianu C.P. i fraiill
~
la Crai~va n legtur cu cei 1000 de
groi ce trebuiau s fie remii lui N.
Belciuneanu n cmntu1 lui N~Vurbanu,
pentru
moia luat n ar~nd. Va trimi~
.
te un servitor s. ia cele 100 de oi i
de la aianul Rahovei, cruia i va adu~
ce n dar o plosc cu vodc. Va
discut
oU Teodoran ca s-i dea toate nscrisu~

./.

- 181 -

LXXVIII
Nr.
crt,

i locul
de emitere

---

(WPRINSUL

-----1------

2 '

UNITAII

Obser-vaii

ARHIVlS'1IICE

--------------1------5

00

riIe neces re pentru m r (n litigi~.


tr ge o polit de 2000 de .groi pe
c re v_i chite olcovnicului 1 ncu
! "hiotul", z
ciul pl~ ii de ici.
Orig.

65

Seri o
de 1 polcovnicul
1818
,dece 20, Gr~dite nu cVtre "H gi I nu C.P.
ucure ti fr titi 1 Cr iov c u -rugminte~ de
i trimite con r ctul i lte
suri oerute de Nieolopol, c
po t~
rezolv chestiune c re trene z de
tA El vre e.
Orig.
v

40

66

(Scrlso " de 1
rcu
1ne o u ( ? )
fostul serd r Polihronie Costea
\deo.2:J
lichid diferendul din
pe nsr u
tre ei n legatur ou mo ra {de la Am r i~. Ii oer s
i cobo re g rdu
de 1 mo r lui, pentru
scurge
,o
s nu-! n ce Q r
. i s ~
t function ; d C nu se vor n lege~de bunv voi,
e vede oblig t s
11 o tioneze n judec t'"'.
~Orig-. lb.romNote terg le-(lb.gr c): P lihro
ni noteaz c scriso re e te de 1
Co t che mr~ cu (d 1 mrv ti sau
Am r ).
181

40

67

181
dec-s 20,

Vidin

Cd. 1'14 -

Data

Nr. de
Inv,

Model

199 -

l-a 020

S riso re de 1

Gh.Jf< gi) T(om

J.

Pe cov ~ Vtre "H g1 1 nu C. P. 1 Cr


Lgur
c
nm~
iov " prin c re l
~ n t cri orile dresate,e iscopului
i cVtre c pttcheh i H zn t r 1, om 1 "c sepului ~mprr~teso" Si,

..

.1'

l'

188 .

LXXVIII
Nr.

Ni.

C:t.

_in

de
V'

I
I

Model 1

Data
i locul

CUPRINSUL

l_de_e_7itere I

UNITAII

Al'tHIVlSiTICE

Observaii

4
5

2
1

ioferit sa-i sprijine n rezolv re che ..


'tiunii lor. Cm~ra ul
n01 ch con ldt~
r f.preios cest jutor. Emitentul
promite de sem nea tot sprijinul
u
lui Nicol (?o t P tr~, dUp~ s ire
domnitorului n t r
Orig .'
Y

~I

68

403

1818

I
Scrisoare de 1 "P
teu i Sc r-r
dec,*20, Idi " catre ttH gi Ienu C.P. i fr ii' I
ViaD
Il Cr iov prin c re ~ nunt c nu
m i vndut. nimic din marfa lor de icl
!(p hin, ln~), de o rece negotul
merge f.pro t; nici ln trimi v 1n
te vr~i nu s- v d t. Ei a er oss
c lucrurile se vor ndre t ,
nc"
regVte sc n continuare l"n,
de ie ura, piei(de Vit), c eU le
it ici 1 momentul potrivit~ Pi
(de vit 1 de iepure) U oeit i din
urci nev nu este marfv de c lit tei
e- vendut cu 79 florin1lf'D c
vor trimite ce r de 1 n i, s- r
te a~ o vndVtcu 130 de fI. ut (d
funti't.'Cursul (f10rinuluij pentru Bu
ure ti - 133-133 1/2 p r 1 , pentru
nat ntino 01 ..134-134 1/2
r 1 ,
de hrtie cu 248 de fl.sut
Ori
I

404

69

181

dec.2o

Scris o re de 1 Con t.Lescog


u CU
<,
tre (H gi.I nu C.P. 1 Cr iov / rin
re l sigur~ C se oa pa de recupe~
d torie i ~ ~ te f n P p de 1
Stnic
fost CU it n de C 1 f t, 300
de gro i;.n cest sens
sosit, 1
dou~ dispozitii,
n de 1 vi tier i
V

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

<l/.

..189 LXXVIII
Data

Nr.
crt,

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

UPRINSUL

UNII'AII

ARHIVIS'FICE

Observaii

alta de le caim carnu1Craiovei, a a


nct chestiune va fi rezolvat n cu
r~nd. De asemen
ins!st&t pe lng
Selim- gs Ar piC?) s-i restituie destin t rului datori de.40oo de gro i,
c~ci re nevoie de ei c sa. chizitio
neze niste vit M i greu de solution
este chestiunea cu rbitrajul fcut 1
Vidin entru Gheo~ghit, n diferendul
pe c re-l re cu o femeie de ici; eiac pul de Vidin s- oferit sY-l ~u~
apel la C imacamul Craiovei,
ns dupv oe v ft numit noul domnitor
1 V il. Insa.mai ine r fi ca jude
c t s se mute ls Cr iov
Orig.

05

70

lS18
Scrisoar de 1 Hristu A' ~ siu.
dec.21, ctre serqaru1 Po1ihronie C.P. 1 1Staneti nue ti, prin o re l anunj
ca.nu a
utut noasa polita de 1 cpitanul
Dimi rie de le Drg ni, entru
l gsete. A ~1ntrat n conflict cu
S oica i arend ii de 1 Coco~ ti,
c re au ermis unor o meni sY t ie
p ci din dure frv s1 cheme pe is
pr vnicul o pe sY.le indice o re
omi pot fi ti i. A d t bani 1 mai
~. multe erso ne, o s chizitioneze
piei de iep~e
i 8 eru v gVse ecv ~
destul de multe.
Orig.

06

71

Cd. 1/14 -

1998 -

Model I

Scriso e de la Anastasitefan
dece21,' B . a ctre Const.Nicol u (Petru/ 1
Grece ti cU rugmintea de a trimite 1
Cr iov
.destinaie scrisorile
ex te (b a
1818

I-a 020

1.

LXXVIII
Nr.

c:t.

Nr. de

Data
i locul

~:~II_d_e_em_~.i_te_re_

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

AIUIIVISTICE

-----------4---------1----5-

M reu 'i V si e). Lucrurile com nd te


i le- expedi t cu sani c re a adus
fnin Nre neles m ra lucru din
"corea onde-nj lor cifr t
Orig.
I
I
il

407

72

1818
dece21

Scriao r de 1 protosinghelul AVr


xentios cttre un sluger prin care se !
dezvinov~ete, sigurndul cn nu s- I
mestecat la judec t tnrului de la
!A-rCeti,<Ion-TrOC
i nu
rimit de
1
cest o ereche de boi, a cum es+
1 te
invinov"'it. S ncerce a lmure
c lucrurile.
Orig., lb. rom.

rV)

oJ

408

72

1818

Rp.v de 1 H gi 1 nu c"'trealuerul ( r ~, cu rttgminte d


-i re .
tiuui zapisul lui Ioan, c re trebuie e
jung 1 i8~r vni ul Gheorghe.
v
"R, spu sul(slugerului/ ~ rcu d t
lui H gl 1 nu rin care i r t~ c~ n
oate s rezolve f.rep de cee ce 1ugat, deo r ce
murit socrul sVu
trebuie s se ocupe de cele necesare ~
st impre j ur r-;;.
Dou orig., lb.rom.
V

<

409

73

181
dec.21'

Scriso re de(la P/olihronie C.P~


Xtre "H gi Ianu CeP.\l. fI' tii" 1
rl.n re i anun c v plec
B creti i tun i va dis ut diect cu "Ni o ' , o i el se tie neviovat. I- credit t partid cu 28 de
roi d i pent~u CU ile ~e istor1e
e drept referito re 1 ~.Rom~ne sc
e c re i le- trimis (4 volume). S-l

Cd. 1/14 -

1998 -

Model t

l-a 020

./.

.. 191 -

LXXVIII
Nr.
crt.

Data

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

i locul
de emitere

2 "

UNlt.'AII

Observatii

ARHIVIS'llICE

oblige pe "zugravul de bioerici" s'"


termine coane , epitaful i "steagul"
pentr,ubissric.; tot pentru sta eu
.oumpere trei tttefedes"(d zi i?{ de foi
te d
ur , cu 18 roi (duzin 1/; s-i
ce rl"'s aduc" i oruce Pentru o
tot ple c -1 .Bucure ti. a -1 tirimiti
zapisul lui VIdoi nu c s negocieze
chestiune cu Nicolopol, oc sunt banii c stul&. (Exprimar.s "oripto"; nume fictive "Bruzu" J ttNssios" e c.). Do
r~te mult s-i p treac srbtoriie
totilaol lt.

Orig.
410 74

1818

dec-2l,
lane.ti

411

75

1818dec s 22,

Neg de

41

76

1818

de .22
Cd. 1'14 -

Model

1998 -

I-a 020

Scriso re de la Const.L z ru ctre


"R gi Ianu C.P. i fr tii" la CI' iov
cu rugminte de B expedia scrisorile
aa XB te ctre vrul s u din "mare a.'"
r"(Turci ). Urri de s"rbtori.
Orig.
Scrisoare de 1 "Ioan
tru i comp- n astre "R gi
fra~ii" la Craiova rin c re ii anunt
c~" trage o poli t ~ au r '/ Lu Anasn sia.Coni ri, deoareoe oela trebuie s"
fi int~at in "posesia banilor emitentu
Ilv.iprovenl~i din vnz re .oilor; dac
nu re baniii s contr tr g~ polit
res ectiv s ra 1 i Gh./Car i nOPolJ,
iar destin t rii s ib ~ij s o
ro i.
achite; 4500 d
, . Orig.
W

Scriso re q.e 1 GaIac tion, e 1aco'


de '1"mnic , c~tre ~.gi Ianu c. P. la

/';

- j.

2 -

LXXVIII
Nr.
eri.

Nr. de
inv.

Data

i locul
de emitere
~1- ---2-1---3--.

CUPRINSUL

UNIT A II

Observaii

AIUIIVISTICE

Cr iov) prin c re ii confirm


privire
no
elor de rVspuna d? la c imac,ml1
Cr
dres t 111i i 1111 H g11
1 n
1 alta postelnicului). togof~tu
Corni :ar"iloi
aufe:pi,i un atac d
pcp Iexe i de cee nu
i putut

semn nscrisurile. I-a trimis o scri-:


I
so re i o socote 1 cu restul p c rei
tre buie s-I mai ehi te din "ba nii
j Il';'
torinei".
Diferendul o Il pr-o topopul
, C re prettnde
suma de 775 de grof.
e. incheiat pn ra urma' astfel:
suma:
'res activ" s fe-st so sut din banii d l'

PrkI

tora ti a.e ~-otopoPi


utoritvi/.
Orig.

41 77

1818

de 0-. 2 .

Scris~
t che

tul

celui

/ctre
~

..
r-e de la .ne de Lnce r-u.L

c ....Ii.!'c /Hse;i Ianu

C.P.

la

C--os-

Crsi

,.

v) cu rug'-'mtntea de" expedi s r-Lao re


Ltrur tX eg~enu1lli "bistrite
nu "
D c gsete tutun {bun/. "din p trie ,
s-i trimit" i lui. Urri de rb-

tari .
Orl.g.

414 78

1818
dec-.22

Zotu z ~ ctre
"H gi 1 nu C.P. i fr tii" 1 Cr iov
urvri de e~rb~tori. D#o rece u fo t
rug ti s~ ia
ren- moi
rnvi
ot a~ -1 i C1oroiu cu 700 groi pe
n , oot sunt moii .nv cin te. TI o
Hagi I nu vre s f CU un emp1 etru
~entru
d~eril~
de pieio re,
And v
oei colo, SV rind~ un rici i e~
~n la ngr
t. s-I pstreze '
Scriso

re de 1

------------------

.. Doo s ru t.
Cd. 1/14 -

1998 -

Model 1

I-a 020

./.

. 193 ...
LXXVIII
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

2 .

Data
GUPRINSUL

i locul
de emitere

UNIlflAII

Observaii

ARHIVIS'l1ICE

vine el.
Origo
1;

181&

79

dec.22,
erb~.
neti

Boriso re de 1 C r cost 10 nu
otre "Rag! 1 nu C.P. i fI' ti~!fla
Craiov p~in oare se IA ge de corn ~
triotii sVi, Zotu, Tn ~ i chiar protopopul (de Neg de7> oare eSGe tot 1@
vorbit de're.u i chiar u scris n
ceeai m nier~ scrisori 1 Ia i i
cureti. 1 recuno te C are datorii
de"achi.ta ti (c tre fise ul otoman7 i'
r~ de gnd s trag" po1it ,c
s le
achite. In situ tia de mai sus sunt '
lte per~o ne: C101ac, Coc liari, care
u fost menint<,~i o~ li se vOL~vinde
vere de co10/, viile, mo ra, ogoa
rele. Urri cu(oc zi sarb"torilor.
Sper s jung n curAnd s.i rev d
V

<

p t1'1

Orig.
416

80

1818
dec.22,
Vidin

Scriso re de 1 Gh.Nlco10vj,ciotre lH gi I nu e , P>, 1 Cr i v cu r ..


gami~e
de a-l ajuta sV-.i reo pete
bunurile printeti care
mna coco nei M" ~rit , v"duv , c re
nu vre se.1 le m i l'estituie; n ce
1 i eens i- -soris i eodor che Cr
l
~ib (b1 n ru1).
Orig.
V

417

8l: .

1818
Scrisoare de 1 Petru Jorcovici
dec.22, ctre Hagi Ianu la Craiov cu rug
Bucuminte de -i imprwmut 5060 de gro ,
reti(?)
re i~v restitui rin oimvcmi
de colo.
Ori _, lb.bulg r.
V

Cd. 1114 -

Model 1

1998 -, l-a 020

- 1~4 ..
LXXVIII
Nr.
crt.

Nr. de

i:V.

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

A1\HIVISTICE

I_d_e _e7_i_te_re_ -----------4----------1----5-

82

418

1818
Soriso re de 1 sto1nicu1 Co st n0 gi Ianu C~P. 1 Cr iov~
dec.22, tin c:-'tre
/....Bucu
.prin c re 11 nunt C i ax edi ZV do
ret17 u 1icur, din
rtea mitropo1itu1ui I
rii RomAneti, pentru
f
iamin
<, te.
eplscopului de Rmnic, <?al ction/9
OrigV

41

Soris are de 1 Niool Ioan Dumb


ctre serdarul Polihronie l lanu ti
rin o re i confirm primire celor
15 "te len trimise cu un servitor; le
te t~ i e celeI 1iie_ S- gndit f
bine s cumpere :tei de 1 pure num i 1
cpreturile ~e 45 46
ra1e ~uc t~, d ~
o rece marf nu rea re cut re pe pl ta Vien~i. In ? nu au sosit pieile d
pr de 1 1z laz , pe c re le a tept a
a mult s vin. Dac se duce 1 Bucu
eti) s'" ncerca s pun" man pe un
uzmet ( z-end re
unul.
venit al Statu
ui), 1 un re~ conven bi1, cVci /liti~ n t pAn 1 venir~
ui domnitor.
Orig.

83

420

84

21 .85

Cd. ll/14 -

1998 -

1818
des.23

SoriQoare de 1 Gh.~gesou ctre


'H gi Ianu C.P. i fr tii" 1 Cr iov
u rugminte de -i--oonfirm rimire
nilor trimii 1n urmVto rele moneda:
40 cront Ieri u u cruoe", 100 t Ieri
"gripsori" i o de ichiflioi'--"
Orig.

1?18
dec.23,
Brc

Seriso re de 1 Nicol Cost Petru


~tr "8 gl I nu C.P. i fr tii" la
r i v prin c re i nunt CU
chiz-

l-a 020

./.

Model

- 195 Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

<WPRINSUL

Observaii

UNI!I'AIT ARHIVISllICE

86

ion t iei de iepure 1 pr ul d 40


45 p rele lii u c umn t cu 60-65
paral (buc te'!. Le trim1t
o oli
d 660 gro::' s o pl "te sc pah rn10 u
lui Niool"'ita Briloi; bsnii i vor
primi de- 1 st rostele Goga, c c
convenit c auest; s tr c~ totul
n bil nturile (08se17. Dup
le va-trimite orz, fn i gru; oei 8
de j un n! i "la tirimite la Vp.l.'voru
s
fie t-t'Y\.-u:tl
aoolo peste iarn i
)
J
ni i eli f~n.
Orig.
<.

Sori80 z-e de 1 Apostol o "'treH


deo.23.
C.P. la Cr iovs prin care l nu ~
Cer eti
l
sOHit din"
trie~. S 1 t~ri d
1 'Nioo1vit~ i vi~tierui TVn se stati~
u o re e- nt~lnit l~ Ianin Il ro s-i comuni.ce dao a rezolv t che
iune t in tU.rilor, pe c re i- inere
int t-o l~ ple.sre. Afacere din p tr
rezolv t-o cu ajutorul sus-numitului
..
"stier i rm ul Iconomu.
1818-

-1

O:rig.
423

87

Cd. 1 '14 -

1998 -

Model I

Data

Nr.

422

LXXVIII

1818

Scrisoare de la Const.Nloolau <Pe


deo.23~ tr/:i;ctre 'tRagi 1 nu C. P. i fI'tii"
Greceti 1 Craiov prin c re-! conf rm primi
e z pisului lui Beloine nu~ Arimiti
scrisoarea plus c m netele din p tri
i 8 uti1 ou t bac; o parte din ele
pstreaz pentru pe~cheuri. Ii triite na oi Tetrs~va heli rul p care
-l de serdarului P lihronie s~-l nredineze t t"'l-uisu, c8rui ii p rt
tin:.Lng j t e Tri ndefil <.:.. dmi-j
I-a 020

.1

,- 1 6 LXXVIII
Nr.
crt.

Data'
i locul
de emitere

Hr. de
inv.

CUPRINSUL

UNITA II

Obser-vat

A~HIVISTICE

la ~~o~ov c 15 gro. 1 pe I
lun. S",,! t::,im.it
mezeliauri, mere,
I
nistr to~

I
I

duloe I ,.,t cafea cci ., v"Jni n vizir


ti paharnicul Nico.~ia B~&iloi. ~l le'
trimite iore conserv~te, 3 g~te, un
, urc n, o putin ou unt, un viel pon- ,
tru eU bttori. I~ trss o poli de 2o~o
e groi 1 ordinul po1oovniau1ui I.n-~
i
cu, ZepOiQl p1~il de aici.

.1."

I
424

1818

88
1,

'dec.23,

Orig.

Scrisoare de 1 .Gh.C ~ i nopol e


.
itre "H gi I nu C.P. i fr yii" 1 Cr"\'-r
V

uaure ti iov prin o re


~
10 putini cu gr
uri u diverse
uo "uri de mna

.i aonfirm
rimlres
sime 1 cervi, J colucruri. 3 s el cU,al~
re t ntre o're 18 buo i
5 put nici ou caviar. A d 1::
II

aa val,
in ceste~ i rminarulul
I~ncu C11eseu i 1u5. t'Ni~ cav i Brncoven se .
(sia) .

Orig.
425

89

1818
dec.23,

Scrisoare de 1 p<pl1hronie v. P.I


c br-e 'H gl. Ian14 C.P . i fr tiin 1
v

Cr iov

cu ln p a re
tr1mis ...
o 1 Visa spre vnz re. la
" p teu i Scardiu"i s~ la com~nlce.
a o Vanu~.l--1 un pre ~
\
convens b1.1 , o ne.
V

io

n 1 gtur

~~

oostat f. mal ti

i sort"rea

Model

chizi '~ionare
v

ei. Alt ln nu vor m 1


trimi te, ca s~. ajung n luna prille
cum AU cerut e-ceti sooiati,
nu giieete oru.e p ,ntru tr ns ort. 1
- schimb i cearQ~ a ch(zii n ze<, iei
de ure, cu 45"46 p T~le buc ta/.Di
b~t1ii pe a, re -1 vor pI'imi
~ la Vl. n

II

7Model

Nr.
crL

Data

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

GUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

. m rumuto

ru.mE'ln1;,J

d ~o~"nio.L
!

i s~{""'l

f ....
a~ 1" s' a
1

iil"illli t

rl.i ild-v 1(; , 11'fJllJ. n Siil"U t s


banii 1
t men. 1:'sntru el
f o
ep
c d t01".'ni011
1 3uu ure ~ii~ (se darui G:JS" Ol:l\:;l _ N,I. ~ o
1 e
vrol.ulli ...
tc.) f c ~o1 c fVl "'!
a 10 Vi': nc(~ra
ti Oi ~ e 8ta, ~Q o rpzolva

1mpreuno cu licolopvl,
1 nd i la

IJstis';i nU~'(s1cl de la
. r
un.
trimite

v ~te t
mulu oo~ieor
f d
la h t. nu lico1
'Lf.... ('~tL
~~lesou (ro ~]'otr D1nlou tel nu
i d 1 Lumbru Re au otra lugarul
reda
1
sa 1
eotiye. \Jel(: destin te rudelol: dla
t:l'ie {de 1 Ce hiroc;" lt.
f4. #.> a' 1

Cbat ehe

e s l.ui Cucu, 1

pl cre. J ....
1 lnforn leg~tur~-cu diferendul o -1

e
4.i

426

1d

zu' u1ului- i a
o

S1j(:i

ocufliot

1.ne

1 .~~!..lhJ."on1. n,. P.
gl Ia nu . t. I i J.:t ~11l' la
ou l:.t.'o1,tOtj, t~ ;
&r

1818

30

dec-24

nccve

27

~l

1018

tI~

J:"i

9111

"chl1.U'ci os " o t;r~ "H


fr ~~i 1 Gr ~ov
Cd

1/14 -

1998 ~ t-a 020

nt r ed ui

.1.

gALAMLl

90Model

Nr.
crt,

Nr. de
inv.

----1
2

Data
i locul
de emitere

UNITAII

CUPRINSUL

Observnui

Al'tHIVISTICE

lui

'll.l

T.. . nu,

trit:l. s:tlu ..

vind

cu rugl"J2:tJ.ntt1

S'

u., l.l:iusiot c~ ~,

,.qF

4-

t::ali;'; t

1.:: buZ!

de

I
I

a oQo"ce oos'Ql lorOr_g.

I
I

42~

)2

1 18

IP

>Ol' ..RO

c~tre Fgg

deo-24

Cr 10'

rt.

i.

""!

ti '

il'

con:t'i.:rm"" primi';'

n .

pJ""

la

p np

ar

pol-

n 1 ga.tu;~, cu '1,feren

osst
n

Cd, 1/14 -

1998 -

l-a 020

ul p

~) r~ cu m' tarii n m 1
buuo i O r 1-

le;

t,""ri'l.:.n

..

i 7

d~ li

rvc au

1-

i.ntent

t de

_ ' .... 199 -

LXXVIII
Nr.
crt.
--

Daa

Nr. de
inv.
---2 -

i locul

UPRINSUL

de emitere

---3--

UNIIl'AII ARHJVIS'llICE

cesei
rnl.~!no)01,

Lor con !'(:isle,

BOC!'(:G81'll1.,

,
I

431

35

1818
deo.26,

bcrLSO ~e de la Const.Nicolau (Pe


tr~
c trre "Hegi Ianu C.P. i fraii'

Grece~ti lE Cr iovs cu rugmlat,~


,~vl";'~
".o'"""::ar' 1"'1
:.4
~
,.{,
'J'~
61'" "

Q6

17

-,
'....
' (1.",
..~

et"""8
eL'''';.

~emite
, dac
"'\of

i v pr-e z nt'R!l
r':',v din
8"t've
9
dceaz-cce .,. lp.et ,c~ti
ban de la com
s~l Lecnsl"d, debi t'cP"'ll
e luia.
A lu
m~auri contr . rug~le~t:lor (f~mili ,
de 1"" Comoteui,
oare vnd vin fr
peI%isiutlea lor; paharniou.l Nicoli t

Erviloi!

trimis un mumb ir ca 9"'-i

rcstezet~~
Comisul Leonara. scz-Le 1 el ace Le
... 1eg"...
,....
v
ums de ma
111
IIm~~a
eIA
Or g.

hva' 1 lui Conet.Niool

432 36

(! tr~

"Bagi I~K
...
u C.?, i fraii"

la

rai,o & prin cs re 1.1 ~l."JU 'o'i .8 expe


dia z a un Eimt ce t~C' u. 84c de gro j. n 60
de ga Lbend, sum& cu car-e 8"'-1 debiteze
p rtid6

433 97

1818
dec.26

. I

<;

c;GT1sotu'e de la P:rvJ~(?) c !itre


agi Ia!l ' c. P. le CrE;).ov;,v prin oare,

o .' spE.t~rlll Sata m.9i< este n


n slu'b i deci ~ c8imaa~mul Cr
~
iovei va m i rmne n (filflC ti s';;J
Fet~l e(?), aWm~r ul de 1 00nct ntlncpo l ,
mr~:rit de d mbla. Lot;of"'tul BuL
~ Bl'!unt
W

e pd sc cpu I d. Buz u p Le c "m.in ...., vinori",


ca 'S-l ntmpln
leeMnu

Cd

1 '14 -

1998 -

I-a 020

Ob ervatii

----4----------1---~-----------I

------

Model 1

CLl

.1

200 -

LXXVIII
Nr,

Nr. de

Data
i locul

CUPRINSUL

UNIT AII

---1--------

113

D'.1n~e

Id~t(nul ~,cl3~LII 1 00
cu 50 ro i mult de~t
1<3- lua t ar-e !ldt /.

Pan br-u oo ne ';l-a19i .(~e rero."it'

dat ~.~oahu,(c"n

Orig .
(

1818
dec.26

pahar-n'l.o al Il na G ti ...-:1t31e catre .(H g! Ianu C. P.. el CraiO~T~:


Il rugrrd_ntea
de .1 z-ecoma nda pe adui
torul S<11"1801"11,Ilthenasio
, /arhima .
"
IIdrit/<, de 1 m"'1"ea Iv~r, boi
.1"11 1" ~i nei
c. s-i. aco de
~ustorilo""
de la Craiov~,
.

S rj soare

de la

:sprijint1.1lor n ceee ce va ntraprin1e.


I
.

435

1818
dec - 26

O1"ig-

I
I

Scriso re dQ ~ .Const.Bri1oi c~agi


Ienu C.P. la 01" iov;; prin
11 anunti
c~ ii trimite
2000 de
roi n pend ~~ pl~9 100 crDnta eri,
o taleri
ttgripsoI'
n i 50
.e chilie1
s pa t~ rem1te 80 o de groi 1 gea jude~ulul,.oedelnicarul
Drzeanu, c El' trebuif:
s~i nr-edea la Vis~ie!'i.a do
neaac

de llrgentfi.. Aloi

ame u l jude~ll1td_

o otelile.

Urro'l

va ,eni

la el

i v r lich5.da to te
l ocazia oa.rbntori1

Or:t.g.
436

100

1818
de o s 26,

Scrifloare de La _"Hegi Isnu C. f.


i fI' tii n ctre merte lnicerlll f}h. M~ees

C1" iov

u , same eu l jwiettl

ui Mehod'!.ni;;

prin

ore 11 oonf1.- m p!~j.m:!.l'Aamo: e de (')~ ax


edi te, n c re a g sit i'4 buc~~i
'cu lip9~n; cnd va vapi ici. vor
hed a to te socot.-,11 e; scr/isoAreE'
ur t Aste
adr-e ea t lui Caus , .L8z 1"11_

OI!:i.e.
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

-5

e domnito!'

Al'{HIVISTICE

c~. _ ~P~V~_I_d-e-e-I~itere

434 98

Model

1".

- 201 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

~~

437

LXXVIII

Model

Data
i locul

CUPRINSUL

UNlt'AII

I
1-----5------

ARHIVIS'l1ICE

Observath

de emitere

-7

~ __+-

~4_____________

1818

101

dec e 26,
Vltlin

I/

de la Stavru

SCriS~"re

N.l!a;OPOll

~tre HA~1 1 nu /C.P. 1 Cr ioval ri~


P re l anun c.~). trimite prin Dimi.
~r~ef chtur~i-b~ al 1 i va1esi/p ,/
e V.:~in, un m net i nite sor sori,
. sK 1~ p~ede~ ocrul~1 s~u. Nici pin
cum nu a ~er~~~et judecat ou (tefa
~ che Mesai zj /, de os.cece
nu gset ......
.
rlitrii con anab 11 <pentru arbitraj/

.?rig.

438

102

1818
dec.27

Soris are de 1 Gh.Oara1anopo1


t
tre "Hagi Ianu'C.P.
i fr ii" la Ora
~c~~ett iov prin o re 1, confir primirea c
1 r dou a~nete trimisa prin Dimitrie
OO~8, l~ ~~ nm~
lui Nicolo 01; cmi
"t'1l.111i M111 il Vlashu 1remis 482
~roi; m i dat 8000 de groi ~edelnicerll.1ui Dirz"
11), "gazd jUdeelor"
g~~B'ma a oferit ooooane1
rnc ve ncs , 1.:r' 15 nruninarlllui 0"11
~
I
neaCl Q~0~tO~~ 1e-9 m~i dat i)O putir
o 11 c<3',i r. Le trimi lie o scriso
r-r-tee lut H#igi- Omeroglu.

...
o!'lg.

439

103

re
.

tear

1818
dc-21,

Sel" soare de la Samuil "bistri


n' 1" c~tT. "Hqgi 1 ou. C.P. i fr ii'
Bistrial
15 Crniov 1n 1eg~t r CU Pl"'o~esui' ce
~m s~ fie depch1s de Nico1opol pentr~
m-re S~dov~; cred CU ar fi mai bine
8te_ te venire
dom~itorului
i 9 .... .i
~
I
ada dac . el ev are de obiec t t ceva
-rii, atunoi s deo1anez o ciune.

oJ

Deo rece

~
rhite

re nevoie de bani c

d toriile

e neces re c
Cd. 1'14 -

1998 -

'. le, "":"

l-a 020

./.

s.
i a

nscrtsurlf

ce1 1000 de groi~

~- 202 -

LXXVIII
Nr.

Nr. de

c:t. _

i:V.

Data

i locul

CUPRINSUL

UNITAII

Obser-vnrf

Al'HIVISTICE

-----------4---------1---5-

_e:_, i_te_re_

ou'd bhnda

lor,

detor3i

de clucerul

~er;l

Dina Briloi.
Ereotal (ne nueu t)
s fle eliber t (d~n functle) i a tr mis ~ou cereri,
un 1 H gi Ianu
I
,
I 1t~ 1 EpisC9Pi. Deo rece "v1eai!" :
cu c re 8- nve.it br-i duc v r lui
Hgi I nu cu 25 groi (mia de o le'!i
I l1U au respectat contractul, li venit
I bumb ir c s.
i oblige sa Il s duc !
varul ac u s restituie banii An ta"!"
I sie -i scrie cati b ni re de lu t
l'
'
de 1
rc ,.n~EI
Orlg.

il

'1

un

<

104

18].8

~~riso re de la Ana8t~sie Mih loglu


dec .27, ctr flI-J gi Ianu a.p. i rr tii" 1
Con.t n- Gr iov prin c re 11 aslgur~ ca domn!
t rul v ple~ de ici peste 15 zile,
ti~op01
dr g~ n este tot Mih 1 che : sultanul
. u ofe:rit domni.toru1ui 11)0.000 d gro
jr~pG cheltui~ll
pel80nale ('gep h rli on). J.ncearc s,'-l dete:...min pe
H 'uz
s~."'i rc:mi"fi lui A sstas1e C , -ag
nia~i cei 1'(.000 ele eroi

441

105

1818
dec.27,
Corbu

S?r~so re de la ('vizBhtarUl"/
P9
lihronie Ioanu ctre aez-ds r-u L Polihro
nie ces c P6tru 1 Ianueai cu rug
mintea de
pz-e da scz- sor Ie jiex te
curier~lui CUCI), ci c ceata nu
ple
o t no . spre patrie.
S -~ c omurd ce d C
lu t restul de b ni de 1 ~ cumntu1 su.
<,
Pe v.(serdarul Polihronie/ note z
1u t~6,20 groi de 1 "c essov"t"
c
emitentului
crisorii.
i
V

(sic)

Cd. 1/14 -

1998 -

Model

l-a 020

- 203 LXXVIII
Nr.
ert.

Dab

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUl:.

UNITAII

ARHIVIS'lIICE

443

107

1 8
Scriso re de la Grigore Petroene
deo_28, nu? oVtre H gi I nu e.p. 1 Craiov o
R 10
ugminteade
-1 juta pe Ianaohe, fi
ul rYposatului 1 nou Anest aiu, ca s- i
ecupereze oei 1500 d -groi de 1 B
lu Guj nu(?), entru ca e rU osatul
- judec t cu Blut; c t st1hur11e
s 1
cest din urm, o re este n
f. bune reI tii cu cei 'de;L Isprvnica
i (v~
SU se esohiveze.de la pl t
toriei/. Emitentul este f.sigur o~ 1 n
il numurit din cauz r.celii,ci
oestei jUdeoi ou BUlut.
Orig.

444

108

1818
Soris~ re de 1 P(olihronie C.P~
deo_28, oat~e H gi I nu C.P. la Cr 10va prin
(I ~
nunt c v pleca n curnd 1
,Ef"ti/Bucureti mpreun" cu"Br ....
noove nu" i.
te pt inform tii de la Gh.An et siu
n Leg bur ou ori1e, c ts prezinte
lucrurile ~m1tropolitului/. Scris~ rea.
lui Di m ndi n legtur cu purt re
~
lui "LagoS\\
v prezent lui UNi o "~
la moment 1 potrivit. A luat ou el te

"-

1998 -

I-a 020

Observaii

'-----------4------------1------5-

Ins'aried t de Ilie L-'zvreecu,


442 '106 1818
dec.27 '~~iUl ce tui ) i R du fr ele lui,
~ugule ti! din Comoteni lui H gi Enu ,
enda ul mo 1ilor b nului Brnoove nu
rin c re se 'oblig s .nu m i v ....
nd vi
i r chiu pe moia respectiv, oi
~ a ridic t ,1 diveri ma terii.
In ur
oeroetrii prioinii respe
ive, ispr vnicul jud.Dolj, p h rnioul
i 01 e Brviloi, v lide z z p eul.
~
Co ie dever1t, lb.rom.

Cd 1i14 -

Model 1

./.

-.,-

..204 Nr.
crt.

~-

N'r. de
inv.

LXXVIII

Model.

Data
i locul
de emitere

---;---1--- --/
3

CUPRINSUL

UNITAII

Observnrn

Al'tHIVrSTICE

---1--------

;)

a -1 dea la restaurat. Zugravii au ...


termin t de pictat biseri9
de aici i
se ntorc 1 Cr iov ; el 1e~ pltit
i
entru m~nc .lor. Ami
dat 80 de groi
penru ~n8crisuri1e necesare n f cer~
u P1e oi nu. Lui N1eQlae: Dumba nu are
timp s~i scrie, dar SV 1 asigure c i
a tri1Jlitet'tolurile" cerute~ I-a cri
,. ui Dimitr ohe , 1 'I~1az, s expedieze I
ie11e d capr;
.dat dispozi~ie s se
~
I chizi ioneze iei de ie ure 1 preul
'de-48 para le (buca t;), nu ma i mult. H i
, 1 nu s~-i scrie lui "lea" le BPcu~1
e ti n 1egtu.r--cu "ciudin
uz-cht o'tu ui, trei hinee"~ dac s i""'-o
expedl~
eze sa u nu. Concet"enii 1 (din Neg d~
i~ u a ris lui 1 ni Coloni
n 1egtur
cu d tori f mi1iei lui (ctre ~iscul
otom ;;';~s-i scrie lui Iane ha" "n.
p trie", s n er e s'" o ajute pe m ro
eestui Scriso re
ltur~tV este pe
tru ~ n-taz! Girrid1 ttd solu1 de 1 Ci .
P 10vo", care se afl 1 Tg. Jiu.
();riS_
445

109

181
dec.2~

Soriso re de 1 10 n Constantin S ..
ri cVtre "H gi Ianu C,P. i fr ii" 1
r iova prin. c re l anun
st(eniJ.
la C1~r i(mo ie) sunt de
transporta grsime
(saul) de 1 Craio
a
Bucureti, dar nu u dou pr 1
la oc , ci (cu 'p tru, o ci u primit di pozitii de 1 z pcii n cest sens i
sa f c rost de trei 'sanii. Conflictul
dintre emitent
i cpit nul Mihail C z ou, ore ae e ch1ve z de 1
1 t

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

./.

--205 -

LXXVIII

Model I

Data

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

CUPHINSUL

UNI!:AIJ

Observatii

ARHIVIS'l1ICE

<,

dijmei ..(i chiriei/ pentru r"'vli


unde vinde vin. D c gse te muter!!
~
pentru piei, s le v"nd, c s po tX
c~tiga i el ceva; de eeme~
s trimit dincolo(de (Eunr~/ nite
paetr m, sa o vnd, dar nu tie cnt
m 1 este v ma.
Orig .

146

110

1818
Scriso r de la Anastasi
Mih loc
dec-30, lu ctre "H gi 1 nu~ C.P. i fratii"
Constan- a Craiov prin o re i' nun c Zotu I
tinopo1
sosit ic1 de 10 zile; peste zeoe z ]e
.
ploaci
1 de ioi. Domnitorul
1
leoat deja din 27 decembrie, dar va 1
ii f.grele. Il aome za.mereu pe H gi
. afu~ s-i chite d toria. Le trimite
politi de S.ooo de groi s o noaee~e
e 1 Nicolae Car dimu (mai jos, Pol1~ I
ronie noteaz'"o'"poli t eate de la 081'
dimoglu).
Orig.
l'

441

ce

111

1,'14 -

199 -

1818
deo..!
30

l-a 020

Soriso re de 1 Conet.Briloi (ie


r vnieul de Mehedinti! c....
tre "H gi 1
u C.P. i fr tii" 1 Creiov in leg'"'
ur cu nouro"'tur c re s- produs ,de
1 u expe~i. t numai 4500 groi,
~ re'
r restul_11500 1- u expedi t ou n- I
rzie~e. El depusese d ja la Vistleri
~ omne so socotelil jud tului, d r b
ii nu u. juns. Deci
s-i trimit'" de
e
urgen
1 medelnicerul Drze nu, g zt
judetului;c . d c i-eu expediat dej ,
-i trimit chitanta entru suma respectiv.
ge, pecete n cear roeie,binel
ps tr t; isc1itur n lb.rom.

'

--206 Nr.
~

Nr. de

LXXVIII

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

~~~_I_d_e_e_mjtere
1

448

112

1818
dec.3i,
Brc

B-1

Soriso re de 1
100lse Cos
itra "H gl I nu C.P. i fr .1i"
Craiova n 1eg tur ourend
rw btilor de 1 R stu, C1uperoeni, GhldiOil
Ftc. lui N cu, pentru "ntrei l~", cu
11100 groi pe an;
f c z pi ul res-:
pectiv i s-I de noului r-e nds e- S-+
~nform ze o re
este ltu ti cu bVlil
.
~fl te tre loc 1iti1e S lei i B 1It verde, o re unt cu"ntrei 1 ti.
V

II

Orl.g.
. ~

I
44

113

Plngere (jalb)
dresat niv nut
1818
decem.. lui Cr iovai de C ii nu, st ret achitului [emu, "cu tot soborul In rilor'., I
brIe
n 1egtur oU pgube1 .pe c re le pro
uoe pe m i m-rii Dt novv, Cost ch
z-ce sc
din Aroe ti, jud..Romana1;i;
est are o mo r pe moi Dr nov,
'r drumul de oe s Vtre e tr oe pri
liv zile (de fn) le ro-rii; st re
e s se de o hotrre dre pt n
t
iferend.
Orig., lb.rom.
,

450

114

1818

Bilant n hei t pentru mede1niee~


ul I n che ~na8t siu PetrU! cu b nii
ne sa1i i eu d toriil eVtre ~oas
'H gi ranu C. P.
i fr 1;ii
De ne a t; 44.996,17 groi - pentru 5074 oi
<;
trimise 1 /Const nti opol/(eoatul 10 ,
che1tuie1i1:;-'
cu tr nsportu1 i ntret nere ).- 167,20 groi - 1055 de e pre
n ace14 i condl~il; 377,20 groi 399 c pre idem et ., t al 56.537, 1
groiceti se daug 11.st cu
d tornieii, de 1 e re arm ZV s~ n-

V.

Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

./.

Model

- .2.07 -

LXXVIII
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
GUPRINSUL

i locul
de emitere

-----1-------

UNI~AII

ARHIVIS'1JICE

Observaii

---------------1-------4

I
I

diverse sume pn 1 - o onvez-ge n-i


sumei de, 97.693,:20 groi, creditul
bil nuILti. Dintre datornioi: ispr vni ul
Iira Be L.vao
st neiu vtsful de zildari,
Gh. i Dinu L"zorescu din Como
teni, logofVtul Dinu de la rrnava,c
pltanul Sterie Lcusteanu, polcovnicu
Teodor~nu, cpiuanul.TeodoI' de 1 Gre
ceti, Ion Beliv c, preotul Mitric
de la Trnava, Voine Blflteanu de 1
Segarcea, 1 ni porcrul de la ostroveil,
poslunicul Ion de 1 ] teti,- soc:tal
tul de la mcar din Trn v , zapci ul I
BVrbuce nu, comisul Leon rd, Gh.N.Lal ,
Ioni
BI te nu de la Segarces, Dinu
ihului de la 'Drn v , Ilia Gugu de 1
COffiO
eni, scunaul Alexandru, arenda
moiei ~del - 800, moiile Coma. ten
i Mgetl ~ 5000, Greceti - 2000,
Barbu ispravnicul de 18 Gaioe , Ali Ba ianul (Rahovei pentru 1174 msur
de vin puse n vnzare tIa crciumi ~
2386 gr-o
-pe nbr u 331 ooa Ie rachiu 1388 gro i, plat ciobanilor de 1 t
mele de oi, vaci, boi, capre, pl ta a v niilor i servitorl1or de 1
etc. $Llnt menionate morile de 1
nav t Cigureti ~Uguretl\) i
va.
I
Copie.
,I
.........
Iouov/
q.
Not nvocmit de (Petou
115 ,(!818/
legatUr cu oile i be!becii vndul I
la Constantinopol, pl- t ciob ilor
v ~filor lor, cheltuielile efectLl
te ou ntretinerea
i transp rtul, 76
berbeci, vVt fI Lungu, lua trei ciocaae.se

45

Cd, 1/14 -

Model

1998 -

I-a 020

./.

- 208 LXXVIII
Nr.
crt.
--1

Ne. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

--2'- --3--/
1

UNITAII

Al'tHIVISTICE

;;

Ib

ni t vt f: Ioa n Cmbusanu,
1 s tre I
ciob ni; 717 ~erbecif vt f: Nicoli~
plu trei ci bani to~, p1 ta lor se
ridic 1 351,20 groi. S-SU vndut:
666 berbe 1 lQ1 Isuf- g o~ 16,6 gro~ ,
684 la Po rt, 200 lui H 111- ge, 50
lui Allsari
Must f , 66 lui Suleim n
"o iomleccl", 402 lui Z;. vzec Mus t fa etc.
Un b1l n p~ tru vtaful ~icolae Vurbanul, n
re sunt not te i che1tu- !
,1e1ile efectuate cu oc zi de 1 s i1 !
1 Constantino oL.
I

~.p! '.
I

I 1818

45

116

53

17

18181819

54

118

1818

1819

List'" cuprinz"'nd l'lumeleeiobeni10J


de la oi si va i, o re au rm s dator~
~u diverse carne lui (Ccnst.Nieo1
Pe,
tru, e re
nto~it not~; eUID tot
v
1 1727,37 grQi~ P~rso~ne1e sunt din:
~rea, Gnci v , Clsnovo, Ciugureti
(Iugure ti ?), 'Cosova, Tietev , Br
t
Greceti, Brz ~ P de , Como teni, Do
bre ti, Peri ri(?).
Copie.
I

Not cu banii pe c re i mai d to


e z crcium ru1 Iordache, d la vinu
i r chiu1 v dut 1 ercl~.
Conceptie
Registru

uprinznd numele c Lo ilor (286 de perso n ) c re mai treb


s efectueze zile de 01 c, pentrl"
i ~ndep1inilto te obligatiil , i
C
tul lemnelok din satele: G"'noiov ,
C moteni, aceul r m~n se, M eul
rbeec, Gighera, Cove!; n tot 1 m i
V

Cd. 1/14 -

1998 -

Model J

l-a 020

--209

LXXVIII

Model 1

Data

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNI!.)AII

Ob ervaii

ARHIVIS1lICE

trebuiesc efecttate )1 o zile de claca


d.use 236 care cu lemne. Fugi i de p
moii crre trebuie s efectueze zile
[de ciE:c": 156 zil G e Lova, 144 zile I
- Comoten!, 168 zil
eeul romnesc, a60 de zil
~ Mce ul srbe e,
tot 1 828 zile i 74 e re cu lemne
(Grei
locolitate~:
Mgeti - srbe i).
Copi 6f.

455

119

(1818 1819/

cu lp.mnele folosite 1
onatTu"ree a tr~i podtri 1 Mute, pe
oi
Zagl VEclOC (siC}}, unul m re. unu
li~locill i altlil pe Jie. Pentru podu
1 m re ~"eu, folosi t: 36 bUl uri Vjani gro:i, 64 bebe, 64 1 gturi din t~.eni, 96 rcptele. 48 pari din tufani
'groi C . pL'..tineiu" Qte. Lemn le au fo t
ueee din mo~1i megieeti (Boteti) ,
e1ereti, au titlu de dani~. Boierii
Lneemnan

are

II

dat lemne 1 .'~ po1oovnicu1

Teodo

sn Trnoveanut Nicolae Poen ru, polco ~


Nico1i Gloroce nu, o"plt nul
umj_trech Drghit:'loi, Nicolae .Am"'~8o ,

nicu1

onea .

Copie, lb.rom
.,..

1818

456 120

't

Sorisoare

de lE' "Munl

tt

Ali o.....
tre

gi Ianuf- la ~raiov prin care i con,


oc.t.)lfirm" primirea eeIor- 21 ereehi de vaci
18J.9
tt tri+
oct .19 c.wm~xate c~ 13S.groi fiecare;
(1234), i te i un temes rJk n acest sen .
t

eroovit

Orig., 1b.turc .
Doe. pl

Cd , 1'14 -

1998 -

I-a 020

t aici din ero re.

--210
LXXVIII
Nr.
crt.
-1-

Nr. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul

UNITA II

AIHIVISTICE

de emitere

--2- --3'--/
<,

457

121 (1818/

458

122

(18181

I
I

di era
a ume
care urmeaz s fie tir OLite n partide
le 1ul Hagi I nv sau const.(Nioo1 u !
Petrfi/; )000 groi lua~i de mede1nicer 1
IIanaohe de le Mehm~t"aga, imbrucoiu1 d \
11a R hcv ; 43;625,7 trebuie~trecuti
n~
Itr-o p rtida separ t; se refer
1 oile
,duse e re Vn?~z-e le Con tantin.o 01 de:
~ 900i tul lor7 Petel1 Iotov;
167,20
I
~entru c rele d~se tot 0010 (v 10 re,
~ estaT
i cheltuielile cu tr nsportu1
I i ntreinere
) etc.
Conce )t~

Insemilrl

O uprinznd

pers ...
ne- di di verse s t
ere ro i u de dat dijm din porumb (m sur"t cu co.ul)- Jo4 i jumt t ; dl
Sovrioar
- 139 ouri, din B~b1c1 157 couxi, din Dqmuri1e - 72'i jum
ta t;~.
Concept., lb.rom.
TJ.l.S

ou

459

123

(1818/
I

"-

Ihsemnare cl:lprthnznd numele celor


de pe moia D murila o ~e fi i au de d t
dijma din OTlUUb 72 couri i jumv~ t
Concept, lb.rbm.(v-1 doc- nterio ).
cu s tenii din s tul Bbici
O.re
i u d nred t dijm
139 de couri.
Concept, lb.rom.(v. i d 0.122).
V

List

46

125

(1813;

Insemnare
u"'tr .curile" moiei Ur
zi ut , la c re
rte
mwrii din BrAn
ooveni este: 354 stnjeni 1
rim tIt
aur
208 stnjeni la
dou
i 150
tnjenl 1
treia,
i r p rte I.!:. se
U

",

Cd. 1/14 -

1998 -

Model

I-a 020

./.

Observ. ti i

- 211 Nr.
crt,

Nr. de
iov.
2

.62

LXXVIII

Data
i locul
de emitere

eUPRINSUL

UNlfI'A'fI!

ARHIVIS'I1ICE

Observaii

126 (1818)
ove1 de ~asii

na, s~aret ro-rii Mamu ,


~ legtura cu diferdndu1 pe care l
~e cu C ~t~ch' Arcesc~,
din hrceti,
~
jud.Rom nu~i peu'ru moara ne pe ap Be~a( 1), pe moia ro-rii, c rufa i aduce
uIte p gube, cci a fcut ,un drum c r
trec~ prin semnturi, pentru
junge
{

~a .ru.oer&.

Insemnare cu numele persoanelor


umlrul de enop re lizai (gru,
oJ:tz}
647 i respectiv
330) de le strngerea
dijmei.
lt insemn, re Ldem, de 1 "un
COdI'L1.. de loctt2l3
snopi de gru i 181
de

Ol"'Z.

Concept,

lb.rom.
I

464

128

129

Cd. 1/14 -

1998 -

Model I

-,
(1818/

I-a 020

. List nto(cmit de(Ian c he An st


aLu Fetru; cu num.ru1 de vite (boi ,vec ,
crlanl) rep rizai uno~ supr veghetofi
(vtafi):
Clin. Sandu .~erban etc.
Concepe.
I
Li-s t lltocmi ii

e=

de
v.Dimitrif
Burloi nit cu ersoauele din plaiul No
vaci de la care EI ac.hizi iona~ diverse
canti t~i de unt :Ji cqstu1 acestora; I
1442 ocale i 200 de ~amurl cu 1853.2

- 212 LXXVIII
Nr.
~.

Nr. de

Data
i locul

_ in v. /_d_e_e_:itere
2

CUPRINSUL

UNITAII

A1tHIVISTICE

1----------4-----------1----5-

~-+----'---r-l--Igro:!..
t

conoept.

I
II
I

Scrisa re de 1 ~~ vru H gio


o~ o <,
(Hagi Ianu ~.? 1
oare li trimite un conce
r ~ii pe oare s o f o
iso~le so', poi s~ i-o
IIVI'" :tlll"i

se relfer

Crai v / pr n I
pn eunei deal
0010 i s o I
trimit 1n poi~
I

plc ta sumei de

16000 de groi de ctre emitent, in 181~,


Il Cr 10V , n preze i<adestin t rulul.,
ilui Iuslli'- ~',
ionu! de 1 .B~roov1
,
I

I entru liohidare d tOl:'iei'de 29.710


groi.
Orlg. (
467

131

<1818)

Scriso :re d-e


c t .ce "li gi Ia

Il

s tavr u N.R glopo1

la~

UP. i ir~ii

ti

C~aiova cu rugmlnt~a de
pel 1
nar~~cul' Jianul, care ~rebui, s-i
te lui tef n cha ~JeSSinezil 8000 de
groi' pentru. bl ~lurl.le aoltizi tion te
"vulpi, de samur e ee ..j ... 1te o um rii
turi, deo rece urbiurli n~ vor s dea
oentint f~ mrtu.rl unor pereo ne
iLlport nte, dl.ntr'~ negu.stioLi. De
i roag i e ei, ca l po tefan P
s dea o mrtur~e sOTia A oest sens
i s i-o trimit~.
Orig468

132

(lalS\.

d... la :Iaid(t i V sil1 h


lor, H gi I nu Co t Pe r ,

Scrisoa1"e

f.eg del c~tre v~ ul


1 Cr iov ca tiri despre

.
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

"din p trie". A ~e
el mai des.
Orig.

SV

rudel

le scrie

lor

Model

---213
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data
CUPRINSUL

i locul
de erniteres ,

UNIT AII ARHIVISTICE

-,
c 1

<,

469 .133 (18181

Observaii

Model

LXXVIII

Scri~c~re de 1 P(clihron10
c?trs IEag1 ItH1U C. r. 'le c- 1~T"57pr1
"'l roaga.

care.

v
lV'
s a-.t-(Iasp
e..UE;ae~a.., pe B

V"

bL1. oenbru v~ i-a


tira' ,. $ 250 de

e te
~ e n~ru

adus phHlta
cerut:
00 le,
de care ce se gf. g:reu, '"iar el nu. i -e (let nim'le

se.

croii s 1. noeputul

Bcrieori

f1.'ag.r.J.~nt;, 'l)artpv~ fin~l;};)1t

<,

470

134 (18181

.
"'Sc:t'isfJsre de le j'Po'lih:ronie C.P./
ctre
gi I~nu c.~. 1 Cr(jio-v~
legtu.:rft cu aoi ne 1 tl"o~:..~insde(
s ts n CrivEiatl11.s t1.U lichi b U''' iin Sltoa

l'

n .

CI

1
I

o '''e m z-eun ..u el ~ii: cd~lv c e}


'..,or s ~ r::loJ umpez-e '~i:! S 13.'~iotra(p rl.
tec OQ~r~~ u de e_l; serd'rul
Di. mand
Z'

(Gi uyo.r~

o maur cont:..
ace s uufs , (oare
1- amenint
ti pe
sArvitorul lor, F~ancie~. S-i ofere
lui

nu

f!

lt\at

l'1i01

"bE;tnicostl

i do~e. uhin;'\su~
o s
e r'; zo Lve ac 'ss,;;e. ohestiune .Li trimi

2000

471

135

-,

4..1818/

entru Iota ..
~~~~~----------+--

do g.i'oi

SW~

Orig.

(Y)L('

:a\T~ de 1 un nouunoacuu
rin
...
Lc
re:
'"
l.nwGrz~ce ar c are __ e raoa e s a se
bece )'n ~J'e)urile

fi"

le

(la

mes

noua ~, CCl,r-

e .t1Ji(R etc.),
P5tl nu termin jadeo ta
01.1. nch i n
rru., ennr n IDO::;! pe care
ace5t ( ~1ne n are d mpru~ cu
"s

dOlV'ei~nu.!'.

Copi~.
<,

/1818/

472

<,

, It1ger.au.rl n 'egt r cu t nii


tx'ni de "1 dij!n fnului
i din da..
tvrii,
pre c un, i de la crciuruarii
C"'~
e,

Cd. 1/14 -

1998 -

1-:3 020

.1",

. 214 -

LXXVIII
Nr.
crt.

Nr. de
lnv,

--

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

-----

UNITATII

A~HIVISTICE

---------------~-----I---5

.2

l\1orlel

lr; crcium ... (Bls' ' 1in~),


$ia, 1 flvetre't G~. "f1ieCil1.in t,

vndut vi.

Il

otatine
n t~t&l 3575,256 groi dOn esre RObii
Ianu C.P. a pr!.mt 2820 35~ ou l,'S tUf
de b' ni ~~ fost pllti~i ~ menii c&re I
u lUCll'stla vii - 484,36 groi, iaI' I
270 groi rppr~zint~ ch~ltuielile
e'
l~ .cone~. ,a.~~~~~:n d~ A:r~S de 1
funu u:!...>OUa
~or,_ , .Car~.' , l, o ua i
I dl.Jm
I tin etc 1.354,34 e <i()~i.
t

Copie.

1
131

473

(1818,

E'.rll'~a t'!..

Scr:"soa.te de 1~ Ataml:s'e

NegSdiOtre
Hegi 1 11.(1 a -.p, 1'" Crai vr n lO!
.
g t ur- cu [lli.;l\e~1.a COi1.5FlI;Pll:1. Ol." de
Nega de ; 1.n\.o e el {'):,~Ll+-~o mar,;
gtlre, d.s c un Lun.l .i. C~l"\i' -;,'1 'lea.t"rorup e.
'~el m J. nez-e rlery z J. o on t=i a~e I,)"oli
g ii1e
/a}itre fi9 ...ul O'J
care
(

ma;V,

"

uu i'03t

nu

ac

h l

sa

se

de

'm

m;.'t11.;~

co

nc

tean a SUSGl 6S :left;~Ju:!. cu da'iiori


1- , dj_:J~rL1s c ee a Cd a 1ngT':Junat i ma'
mult s~~aaia; vlstierul mnase i Zo u
ncearca
oii clar_f!:::e lJl.crllri10, nsnu.reu ...
C1cP r doxs L, unii dau vina
H gi Ianu.
l

Orig.
474

1)8

<:; al

So.cieo5l:::,e de 18 'ta.
e

trl;;1 (H3gi

l;g'hur
;3 us)

Ev-stsil
"Crri ioval n
sia

log nu? /J. l? 1


cu ac e Le oiIi che s t t un, (v

ma:

O:.-ig.

475

139

<,
/1818/

<,

I
Cd. l/14 -

1998 -

Scriso~re

~S

t:r-e 0:t3gi I'nu


legtur cu starea

I-a 020
,

1 At n sie Ev~b~t
C.P. ::':' crsi.ovi! n
d.. spir:! t D: El rude

v.

--215 -

LXXVIII

Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNI

Observaii

AII ARHIVIS'l1ICE

lor lor (de la NOgbd;; i ncerori


edresar~ a 3itu ie!.
Orig~
~

de I

S':lrisc

476

.t"~ de

13 .Atf.Hl a Le ~~vatatiu

tl'e (Ha:;i Ianu C P. la c!'aio"lf~ ~n


ere i r',late~zp
deapz-e .comportare
, .
~
"'lde 10::' d~l a Le t , e;{~:.:'em de nemul 'tumi te
<le 8 t:. iW.dine de s tine taTului,
care fVr
nici un 0~~pt ~ ~locat everea rpoa tu
lu1 Ast:'': ~0, ce tre'hui~ de mult e aju
~.s Mt)~t~ni tOl"1-! ace s tu5. Propune ro i
....
.
.
. ..i t'
. u l~
re mas!
1"1 Pf;f)ii:rU ! -1 .!.Ul,::- J. pe con
oeter:i.i lor ~i a liC)h.ld~ !1ente1egel'
~~ice ...tu:n:'::"o C8.l'C nu mai contre ne sc ,
\

Oric;.
1 ,oe.'ilna!~c o a -'/3 ii aduna i de 1 r
d';~imt. f':nulu:!..j
de: la ro 1 mu.ltn persoa-

477

n ,

Coucept.

478

S rjEH')I:re ~e 1.

142

Is::>l,Jv -cUl'6 Const.

Cem"'~u_ le CrEiC-YE p;"in'o r


pl"imirE's lu.crprilor
trimise

i oonfi.rm..
l untd.elemn
i lumfnH.!'~.pe ntn-u 'b1sericr
s-1 trlmit i ltunnFirlJ.e de seu.
. Rvaele
.
1e-"" nrufnet destim"tarilor:
Arghiropo
,
,Zisl1,
~.p5t8n.UJ. CJ.irore. Nu are nici un
rezl~lt~t e~,-'. corn .n:fc 'n legtur cu I
r~oJ!ffi8ti~inai~t.tr.
I
e

419

143

<1818182~gi

(,

'"

Un em.itent necunosout scrie lui H


ro U 1 Cre iov c fost gr ~ t
.nf'crm t 0n legtur
ou evenimente1:e
de lci7;
boierii
romni i ~'rl~~C-1

Cd. 1'14 -

19~8 -

Model'

l-a 020

. I

--216 -

deI
-;- _~;-I~_~:itere_I
~l

LXXVIII

Model'

Data

Nr.

N'r.

i locul

CUPRINSUL

UNITA II

Ol.ser vaul

AI'UIIVISTICE

---1----

~e s rUin! i vor s~i alunge pe to~i,


not _s':'GU forma t .dou t bere, un
omne so i un greao~
Ot'ig.

480

LiatU

1441 (1818-

f Lr-ma

182~
I

ou

pareo nele debito re c'vr~

"E gi la nu C. r. i 1.1'a tii'~

'jil

&intra er~oane:
zap-~
biul Ilia ~.sl101escu,zLipc:iulGh. L"ous-:
te nu, lcgoftu~ Dina, visvicrul Iolda~
~ wmele

d torate;

;oglu, soru.brui. Cost che Teoh 1'i, Dinc,


~~b ....
ase i.. , st:I'c1arLil
1 nache Sbrghiadi, :
saan-agl~, f.10~tL Al~, :la iiotal e652,J6
roi-

I
1

481

145

de la ~usuf SI! umunl ti Ali


:J. -1' llagi 1 na (le:.. Craiovfi/ in egtur cu dato;;.:'1 lor u.e 13000 de gro~i
(gl1:':'ul) i uoo o se L Le pe ob:.e le
u o
(1234), s il-ega. 5blutr1 pentru "cio:rb giu "

1318
oct311819
oot.19

ve-

Ji fiui.

f.ic~gtu.iQ.

Orig., lb. vlX4'ce:i, sigiliu ."n ce r


-o .e , o zun , 5U1.";l.8 "nean ...slrIs".
Cot-

veche liXX:~V_Ir . _1.


Dup C.D. .:!. vol.:!,
I

FeZ.129,~_5_

482

+ Doe. p Les u -ici

1819
i n.l,

p.256

d' n ez-c ra.

!n8criR-m~rurie
lui
h ~ls-Ghe rhiu pen,ru sum de 2000 de gropi p
Greceti re o d toreezr sociailor g~i: CODst
"Uool u( PetI'ul i I. n ohe -(A n st siu

Cd. 1/14 -

.0110.1360,

1998 -

I-a 020

- 21-7 -

LXXIX
Mod I 1

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

-----1-------

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----4-------~-~-1----5----;--

Petru), n uz-m 1iohidrii tuturor socotelilor pentru pr"'v1i de 1 (h:~AA i.


Acum' 1u t""oin arenda emitentul. cu
Ichirie, pentru o re se v f ce un contr ot s p r t. M rtori.
Orig.
483 2

1818 Inaemn re ou sumele de b ni oheltu~


1819 1 n.ite 'pentru biserio De lu, m i lea pe
1. tru diveri luor tori (1 vii), lte ~
ohe1tuieli; sume remise c~tre: poste~ .
, cul VI huti, ~ vrocord t, marele logo~
f t B~l oe nu, logofYt lui Ghio ; sunt
te i veniturile (19.750'gr i) de
mo r din Trgovi' te sau de 1 "mun iU
8

z-endr )

Copie.
484 3

1819
Scris~ r de 1 Gh.C rai n pol c ~"
ian.l,
tre' tIR gi 1 nu C.P. i fr tii" la Cra
ucureti iov prin c re le oonflrm primire
m netelor exped te;'Lmpreun cu bau
v 10 re de 75,16.25 gro"'i
nmn t scriso re destin t vornicu
lui S murc ; le trimite
scrisoare d
1 An st aie-Mih loglu,'de 1 Const ntinopol. Lui Nicolopol
trebuit s"'-i
/de moned le cu un b redus, din m i
Ulte motive. Le trimite un nscris
I
entru ispr vnicii de ~ehedinti, pen~
ru
le dovedi CU
pl~tit 8000 dec
~gro i 1 gazd j deului respectiv. Se a rul Pol hronie scrie un rVv lui Di
leg tur ou schitul de 1 Tnv

Orig.
Cd. 1 H -

199 -

1-3 020

218 X
Nr.
crt,
-1-

Nr. de
inv.

II

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNITATII

--2--1'--3

1819

4.

n.2- .

A1\HIVISTICE

485

Scriso re de 1 tef n,Voine ou evl


tr (H gi 1 nu C. P. 1 Cr iov~ cu I
urari pentru -noul
Il sigura v f
f cere propus d fr t~l su, Coet
eh , eaterent bil
dup cum s
v
vi e i singur.
Orig.

1.
"l"
I

486

la19
1 n.2,
I JYidi~
I"!
I

<

487

1819_

n.2,
Bre
i

Cd, 1/14 -

1998 -

l-a 020

,
I

Sorisoare de 1 Paisi08, episQop de,


Vidi, ctr Hegi I nu .P. 1 CrQiov I
bu ru mintea de ..
1 Jut pentru
re"
~olv chestiunil
orf allor lui Gh.Pe- I
i
e
~ cov, deo rece fost
puchehaie de
ci, slt.lgeul A f!,tonie,
nu 1- 8 rljin~t
eloc; sa f c .... rost de o scriso re de I
ee m nd re d 1 noul Q~imae m (de 1
relov;;'ehi r i n int;e venirii dom
ni torului, "st nul de ii, p
1
vostru", a i z biii se o rt f.
frumoe, tt,e" turcii ot i cu cr
inii. V veni colo
nol ehe Ioan
i m noglu. Nu pre
re nou vi eU_i
co~u ioe, de reo
~01 nu vin nime
i nici g zete1 nu aju
Au uzit
e o englezii 1- u lu teN
poleon
I de la Sf.~l n i 1- u dus -r 11t~r "(si ).
prig.
<,
Scriso re de la Niool e (c.Petru/
oVtre H gi 1 nu C.P. 1 Cr iov n 1 gtur cu arend re blilor de 1 Ratu, Ghidioi, Ciuperoeni i Dis (1), c
1100 groi, lui q cu, oe v veni la
Cr iov aV_i d
b nii i unoi sa
cheie i contr etul. CP privete celel 1te bltl.d~laS lci , B lt Verde
V

./.

Model I

..219 .

x
I

NI'.

NI'.de

crt.

Inv.

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNllfII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

----------_._-------

-_._---5

e~c. nu tie dapl ~ fost 1u te au nu


n rend? Dege ba 1- ~rimis pe ~io1
la el e s-i pun c re sunt stele
are trebuie si de nintr il"
e~ el
nu tie. Sl-i trimita 1 oe pr f de pu
c i 2 oc le lice entru iepuri .
Orig.
,

488

181
i n.2,
Vidin

Scrisoar~ de la "Marin H gi Vasi1i


i comp." c~tre "Hagi I nu C.P. i(fr
c
ii" 1 Craiova prin c re ii nunt..
.
(d
bl
n )
trlmite
n
poi
"profile
1
ti
le
exped~ te de ei, deo rece nu i- u p1..
cut p ei; s(le confirme primirea lor
Orig.

489

1819
in.)

tri Ztreanu
Scriso re de 1 Dill1i
Cr iov';Jcu
ctre (Bagi Ianu C. P.
rugminte de -i mprumut 8.000 de
groi pentru
putea "cumpr "s . im reu
n cu V ul sVu mede1niceru1 Cost che
M1drescu, sm i i dou vt~ ii 1
jUd.Gorj, caci cum e te momentul s
pun mn pe oeate huzmeturi.
Orig.
V

4 o

<

+
+

Scrisoare de 1 .Niool e Paoiur c


i n.4, tre "H gi Ianu C.P. i fr ii" 1 Cr
liov, prin oare i d de tire o dO~i+
Sibiu
torul C r ge .(C re
fugit din rI
e-a,t bilitin E1vei '1 Senevr '81).
confirm cV a rimit de 1 Zoi Gheorghe din urda 707 fIorinl d hrtie i
4 oront leri n contul inginerului Coci ndr 8; din ce st sum se de ni te
cheltuieli m~ une efectu te pentru ei
(porto 1 diyersescrisori) i i-au ma
1819

1_

Cd. 1;14 -

1998 -

I-a 020

-~ 220 - LXX:
Nr.

de

Nr.

Model

Data
CUPRINSUL

i locul

UNITATII

Obser-vau:

AltHIVISTICE

_C_:t_. _~V~I_de_e_:jtere
5

o re-2: oursu1 de It

m s 690f10rini,
1/2
1

f c 840 gro

1b nU1-(mpiir"'tesc/

r oei 4 cront Ieri cu 6 1/2 groi ui


t f c 26 de gro' i ; ce t sum a i
remis'" pri Niooi
P
zoglu
rului lor de 1 Buc ure ti.
Orig.

491

10

1819
i n.4,

lI Cr

iov

'

e-l

Sori o re d 1 ~tefan Pqp 3 cUtra:!


ostul m re cll1oa1' Oonst_Brl1oi, Ls -: ,
r vnieu1 jud-Mehedinti, n legtur 011
um d 3-309 gro 1 pe care u ino s .0
~1- u trim s o'1 'Buoure i, 1 gazd
budeu1ui Mehelnl, mede1nicerul Ion1~ D"rze nu; de c md t....
nu pot tr1mit 1
ei 80 o de groi solioit ti. Ct dese! 11.500 gro 1 pe o re rebut
-1 m i trlm!t H gi Ianu nu
uzit tloar c ar fi expedi
i nc 8000 ou o poli tr s
I

Orig.
92

11

181
i

n-4,

Neg de

93

12

Cd. 1/14 -

181
i n-5,
Ne
de

1998 -

I-a 020

-Chit n aemn tU
riu pentru primire
roi de 1 Zotu, 1
ului (1 n h An t
Orig.

de
ont ri Dim!sumei de 100 de
ordinul ede1n!ce
siu Petru

Adeverint dat de n tasena


Io n Givi ( dio soi 1 i  _. d
pentru swn de 388 groi tmprumut~ ti
\J
1 V siliohi Deapo Rusi, ou dobg nd de
1% pe lun i cu restituire la cerere.
M rtori: protopopu1 de Neg d , Io~
An
iu Petru, Dimitri Car ianopol
i
r e n1oopol.
....
_

- 221 LXXIX
Data

Nr.

Nr. de

crt,

mv,

i locul
de emitere

49

CUPRINSUL

UN 1IFA II ARHIVIS'llICE

Observaii
---1-----

1819
Scriso re de 18 Pavloe AlIgheloPull
1,n.15,
c"tre "Hazi 1 nu 0.. P. :.ifr ii.. 1
const n- Crai v cu rugminte
de
e~ edi eI tinopol I piscopului de Vidln soriso rea n xat
Sa utri de 1 Oonst.Coreu.
c

Or1g.

49~

14

1819
i

n.6

Scrisoare de 1 Const.Br"iloi otre (lips" destin tarul) n leg tur cu b nil pe care R gl Ianu trebui sei de 1 ~aZd
jUdetului Me~ din~i! de 1 'Bucureti, de reoe 8 me]
ul i- trimis ace tui toate aumele
str~nse. ~
trimis pe Vasilache Ors '
ou si prede oe1 3309 gro i, o s-~
duc la Bucure ti. H gi Ianu usin~
c a de us 1 Vis~ierie'll.50o
de gro i;
s-i ce r o dov da n c 'st sens.
Orig.

436

15

1819

Scrisoare de 1 tefan Z.Messinez


otra "R gi 1 nu C.P. i frti1tt
la
Craiov
cu rugmintea de
x edi
la
adresele respective scrisor 1
nexat
Gorj" Cr iov ).
Orig.

497

16

181
i n.8

Scriso re de 1 postelnicul s~n


~ ctre seF &rul (Polihronle C.P~I i
legtura cu liUdele de 1 1 nueti
numr de doua; (pe lunile deoembrie
1818 i 1 nu ris 1819), pentru oare e
a eliberat
chitan lui Fr ncisc nt
s nu
primit dect 37 de t Ieri, adio" 'pentru o 1 .de i jum"'t te. Hagi
1 nu a dat dis oZlie s-i se remit
i restul de b ni, ncAt
te pt

Cd. 1 14 -

1993 -

Model 1

l-a 020

.1.

- 222 -

Nr.

c:t. _

CUPRINSUL

UNITAII

AltHJVISTICE

rime ac a-

OriS., .1b-.r-om
1819
i n.9,
ucureti

17

Inscrisul lui Hristodul Ce chirog1~


prin c re st bi1et
haz
pe serdarul
Polihronie C. P. entru -sum de 17.000 .
d groi m rurnut t de 1 T odosie
Vr n ~entru p tru luni; d c nu o v
i Oh1 t la tarm n, v pl.t.iserdaru '.
li r mitentul v d i dobnda d 7 1)2
I groi 1 pung~ e 1 n eerd ru1ul, oAdd
V

I ii va ac~ita datori
:

Orig.

9 18

1819
i n.10,
Scamnell

. Scrisoare
de 1 Dimi trie Cam.rnona
tre H gi I nu C.P. 1 Cr iov cu rug mintea de
tl.'i.lllite
de urgen cei
1500 de gI'oi pe c re Conot"
strns, recupe nnd atte1 ce m i ve
de 1 t de
010 r os tul Teodor, de
o Dece fii~e1e acestui
nu u cu ce a
i chita im ozitele (bec 4de)
te d torii; el tie c destin
fe t epitropu1 r osatulu! i n C~
t calitate
paIe z~ la el~
Orig.

00

19

Cd. 1/14 -

'SQri~o re de 1 Gh.Caraianopol
c~1an.lo,. .tre "lI gi I nu C.P. i frai.t .1 CJ:lUBuc u et iova prin c re i nun c a incaa
1 93 groi cu pol~ tI' aU supI'
l10r Zu niot!, din cere v& plti
cee ce d toreaz slugerului Pan
u.
V loare po L, e 10 trimise de "P pa te
.i Sc rdi' se ridic la 13.302 groi,
nu 13.332 cum scrie firma respectiv.
Am netul pI'imlt pr~n
tef nache Mesai

1998 -

1819

I-a 020

./.

Obscrvntn

498

Model

Data

de
i locul
~2~~_I_d_e_e_:jtere

Nr.

LXX Il

--223 ...

txx
Data

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

de emitere

~UPRINSUL

i locul

UNITAII

ARHIVIS'llICE

nezi 1- inmn~.t 11.1.iN':'co1opol;. de 1


aoest
tmprum'ltat mai demult 4~oo :1.
gro oi i B "18i 1ua 1;- ac um inc"
vrut

a-D.l.a g'slbeni:,

la zar f. In curAnd
va remite g zdei
<,

jud.<.Mehsdinti/ cei 3309 groi primi


de le destin t ri. Curau1 mone de Ior-j
g lbeni
1 ndezi i ~~prteti - 14, o
g
i; gelb.fr uaet
- 14,2 groi
crontaler1.i
- 6,30 groi; t... erii m.
prVteti ~ 6,10 gro i; direclii - 6, o
groi; ~~~~l
Il (un baii! de 1 1/2 .:
2 p r le; po te s tr.r1mit o~ioe mona
~"oi c tigul e'ste garant t. k m 1 n
CRS
t 60 de groi ou z p1aul lui 10 ~
tru Iorgovici; serihim, omul 1ui
so~i1e le... inmn t destinst rilor: b ..
nul BrAnooveanu '. stoln10ul
Ccnstant
~t ful lui Ghi:: ; -Le nexe z o not
cu datoriile inginerului ndrei Covac
eapit 1 + doband~); deo rece zilwle
ceste
. imit de la N.Faoiu~ 866
groi in oontul inginerului, va
datQriile i-1 v nmna res ul
Qrig.

501

181

Scrisoare de 1 mede1n~cerul 'nc ~


i 0.10 '.?)
tre "Hagi 1 nu C. P. i fr tii"
I
la Craiov ou rugmintea de (9 nchei I
ocotelil 1-i remite b nii oare i I
se cuvin, ca 9 -i poet face treburi e.
Orig.

20

50

Cd. 1/14 -

21

de 1 "Pap te u i Scardi "


i n.1 , o ~tr
"H gi Ia nu C.P. 1 fr ii" 1
sril-veChi Cr Lov prin car i ana~~~ cu sa ~ri
mie 1 Bucure i, pentru incas re, o
Vien

1998 -

Model 1

1819

S arie oare

l-a 020

"'....  i.

Observail
5

-- 224 -

LXXIX
Nr.

c:t,

Nr.
_~~V.

de I iData
locul
I_de_e_:itere

CUPRINSUL

UNITAII

Observau!

Al'tHIVISTICE

poli

fl ."t ri". la cur-au),d...


135 gro i ~
~d1 ~n valo r de
1788. gre 1. a- a
noaseze de la A t~1
SOl" a di
'..l1ts9ti
Nu 3!1 rAueit i
s vnd ....nimic din m;;~f.a lor(l~n"" i i
brobi ) d=carece nu m rg a.fso riIe
I
pe pi t" pr turil 1 mrfuri aunt ~- mto rele:
ln~ fin ....
50-55 florin!
t .. .de fun ti!, bumbac. 72-80 fI. s ues , U;
Im~"" i de oeAr ....tlJ~ fI., pieile de 1e~
- pure 70 f1.cele de, V 1 hla, e fl.cel~,
, rusetl.;
cord v n...le, de ca li t te ~e-!
: ine le olt 7-11 florini, "clrpici "
i)
j
7-12 er., "01 ch.s"(piei.) cu 3-'1 fl.
S ee 00 P.pA de expe d5.ere.. ooz-dovs ne lor
C
a jung po ....
la dsta trgului de
1 Linz, 11 prilie a~il nou. Spre pri
m ....
v r o~ exped:eze .1 l~n ~e c~re
chizilon
t-o, ce a ajung la tim
ia oenti'nu re pot ms_
i lte c ntit~ti, sp r&nd s E~ v&nd"
f. bl ne. "1 o urs e1.l mo ne de i e EI te
. jos <scum:140 P r le, pentru Bucure ti.
fI. "tare",
iar pe n -rt.:t C nstentinC'Io
137- g lbenul eu egio
2,5', cel
uatrl C ,1 01 ndez d hirt
cu 253
sut. I- trimis 11i C raianop 1 a
ancaae ae .o po1.1t de 3307.20 groi de.
1 ~t fsn Altnog D, poli cump~ratl
da 35

o+

IM

tda-

(Pir'

\. 14 ~ ..

de 'la Chiri c F~r ~, ; v loare


t ri:

1n fl.

345 s bani -pe c r& :t pune la 0_i9

pozi ti 1 .)".
Orig.

503

22

1819

Seri?

r
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

MOllel

r~ de 18 rh1mand~itu1 v~
apitr p 1 ro-rii Zogrefu, CRHagi IanuC.P. 1 Cr iov cu mu1-

- 225 Nr.
crt.

Nr. de
lnv,

LXXI,'

Model 1

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

UNI~AII

ARHIVIS'J)!CE

,\

tumiri penuru felul c re sustine ro re


'lor (cu hramul Sr.Gheorghe), dupa cum
a fI t de la proegwflel1ul' f il care
tocmai a revenit de acolo; s le acor
da i n continu re tot sprijinul.
Orig. " ce te mare r tund oJ, n tu
negru,
m-rii Zogr fu (nteme atU n

1680).
504

23

Scriso re de '1 Gh.C r ianopol ci


ian.11,- tre"H gi I nu C.P. i ~r tii" 1 Crtiiiova n leg 'tur cu rug"" inte destih
rilor adres t stolniculul COilst.Burk
(P ki)? de a nu-i trece 1 d re p
eeutelnicii ah rnicului Scordi11; ch
tiiunea nu o -poa te r zolva vist! rul
Ghi~a, deoarece existi-dis ozitii pre
cise din partea noului domnitor,"c s
i seoati din V lahia e toti romeii
lui Cer g a, 'iar pe~utelnicil
~-i tre'cl la d re", & a incAt nu se
o te ce nim~c n 'momentul de f t;
up ce noul domn tvr v veni n t r~,
tuncVVor mei vedea cum e pot r nj
'ucrurile. Incasari de polite, remiter
e b ni(v., i documentul nteri r). Me
e1nicer~~
n 1 che Hiotul(sic) i~ l'
ia 2000 groi ca itali 226,26 gro1
obHnd. Un preot rmean a venit s se I
tJ.tereeez ~n legtur ou nite lucruri
re trebui u s sose BC
duse d
co+
w
~ o cu'c utele lor: 30 ocsle-p a ram j
o ocale unt, 11 Oc le
a v 1, 30 bu
~i limbi; cU sigur nt s- produs o
ncurctur aele trei polite de la
tetl'i Scarditt u fost asupra firmel
'Dimitrie V ' iliu i C.Tri nd fil", "b 1819

Cd. 1(14 -

1998 -

l-a 020

... .. 1

Observaii

- 22

LXXIX
Nr.

_c_:t_.

Nr. de

Data
i locul

CUPRINSUL

UNITAII

_in2v'_/_de_e_7itere

Model

Observat n

AftHIVISTICE

I s\'

tie Dimi riLl i G.DumoVl.oi" i S mui~ It ez-, in .,tota1 13-332 groi.


Orig.

05

24

Seri o re de 1 Grigore D~lteant


1819
i n.12, qcitre "H gi 1 nu C.P_, .i fI' tii' 1
.
Trgu J Craiova prin c re 1 proll/-ite c va
veni n curnd SV le aduo b nii d to~
I
rati, mpreun" cu dobnd t dea rec
I bi
ste. 20 zi
v lu datori de lat
i omisul B nge ac uj v
duce i b n~l mi;...
lor tot atunci. Deo rec
vrea s ...ob-I
r
~!inslujb
de asme la oest jud ....t, I
s scrie o scr1sQsre de recomandare c"'.
tre 'ndic Brncove nea, pentru
-1
juu' in cest sen

Il

Orig_

06

ScrisoarE;

1819

25

de 1

o tir-e Hagi I nue

1 n.12

Dimi trie Zhre n


'.

1..1

Craiov;j- pri

c re l &nuQ. c ii ma) trimite

ne

trei tulwmuri cu-unt, 481 ooale, prin


:t

Dimitrie

'a'i Prvu. de 10: Ialni

. i cel 1 lte tul uri ex eai te mai


iqte contin unt schiziiion t de 1
.n~' ena r va duce ont rul au , s
1 cntre ac'" i s'" lamur
se fi e ane~eg r& e ivi te.

Orig.
507

26

1819
i

~l~ ~ A11g

Sofi

de la II ttarul!'
Chiuciuc
e ure Hagi 1 nu O.P. la Cr io
ia ca....
_-a
chitat
c re l nun t"
n felul urm~tor: merg d la
1 s t jum"
e de 8 a lui

301'l.80

V prin
d tori
1 nin

icol , fiul de tinat rului, 1 r ceaI lt fr telui s~u emir (Demlr) be ,


Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

-_227

LXXIX

Data

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

de emitere

CUPRINSUL

i locul

UNI~AII

..

rul

nostru

se

f1

Ien ah ,
apz-e p trie,
Monastir.
bOn. "Vizi

la Arghiroc

stro"

Orig.
Scr1S0 ~e d~ la Coebache
HJgi .,Iunu.'} C.P. ). . Craiova n

1819

27

Observaii

ARHIVIS'lJICE

ab s~ O predea o~nd trebui


ruda lui, 8 trecut pe fliei
iar el l-e nsoit Pn~ 1
IRudele lor din patri sunt

508

1an.159

uc 'X ti t'lre.c ,. di pU.t

p~ c~re.:3

leg

vut-o,

1. p e-

ou serderu1 Polihrouie, ou Nisa


.banu'l Brncovesnu, u n.), dea 'rece

1u

Rlrtst
aorect;
pan 1
,
c
Ei spe'ltiD. ca Iucz-ur t Ie s se limpGli:e
I-1 recomand v din nou pe :r-!ur1.. e doz-e stre

509

819

28

se.

o umpere nite ci;


spo te ca pe uq "oompatriot'.

Bi1 n tntocmit

lan . 7 t "'onni ri.

'E'. trn

de An ~ta81e 10 n
firma ttH'9g~ Janu c. P.

on~t9ntl_i fraii" din.Cr_io~ p_ perioada 18 8


nopo 1
. ;.-tte 8
1e19
, i~ ~ ri, 7.
, Q.ttme ncas @

.:..4. o o gr i d. le Smi::'il , la oi."diul 1

ui,I.Gh.Nioolopol dLn Bucurei; 20.0 o


e groi de 1 c psnltul ~ait Ibr 1m~
ga ou 4 po11~ ~o~ite de 1 Craiov;

_9.265

&1:'0

1. n(:9~ai de 1

Fe te u Ioto

in ctigul Dr~venit dinvnzare oilor)


.000 de groi de la bulgsrul ~iel1ionl
Lo u ; 3.200 de -(!~ An f:lt1'9ie
~ihaloglu
'metoviuul"; 10,,3::2 groi din cei 17.3 o
s ~1 de Peteu

ou de 1

v.nzare

Iotov

e re

oilor

e sap~l. A remis

prin

fi o

88

II gi H -

urmto re1
ume: 600 groi oomisu1ui-Alecu, omul
omni~orulul Sutu, 9.000 groi pentru
Cd. 1/14 -

199

Model ,

I-a 020

.1

-- 228 Nr.
crt.
-1-

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.
--2-

---3-'

CUPRINSUL

UNITA II

-,

LXXIX

Observaii

A~HIVISTICE

pol1lje1e 1& ordinul firmei "li-gi NicoJ


s H~gi Ghecrghiu' din'Ten~d ~ i ~nov
30.000 de groi aceleiai firm ; 20.oQo
d6 groi tr~cuti n partid medelnic

1
I

rului
groi

Ioan .Anastasil1 Petra,

pentru

cel

i p ntru

nc 4.50
o poli

hit t in p tria,
lte cheltui li
(provizion,
porto 16 s<aicor:t. e tc s )

'I~'

L':'~l~ 11.401,3'0 .!'O~.

~lr1.5.

10

1819

29

i fn.17,

SCllS'o :r'~ de' 1 Uh.Car i~ncpol catn-e ".f.agi r~ lU c, P. i fI'S ~iifl la (;r

!-

ucure ti iova prin c re le ccmunc ~ despre rem1r .


- Ge.!e~- ulltei de 1250 groi -l~ te S Fr1iveghez ...ii" n contul egume nu.Luf lIbistrir
~aanut!. Cmih-sul lInt nle Calog1u i-~

schitat 562,20 groi efn datorie urm


B~ -f;! :comit
i les lall o ~t de cuz-s nd s
Y
~ chit t dou poli~e de 1420 i 500
de groi . A;;Cllleunu.1 Caloa
li r. Q' 5500 de g.t'ol pe car-e i";
lulB-v .~ 'e ieu ft{ppe. P..l.~'::np.~tl'U ~z~tboh aler'ul"

de l~ Crai v8)'le-a

rUJ

lil'in.Ls

un butoia cu rom (11 ocale). Cu pol!


~ele

de 1

i Scardlt

nc
sst !n tot'l 1$.405.33 sroi de 1 :
Ioan B c a LogLu ;: if,J. i G.Zaped1oti",
"1~8~iiDavidcgluV"E~t
tie Diml.trlu
n

teu

tip

.Dumoviciu.

A mai primit

dG l'

oei

nc o poli~ de 1783 )/4 ~l'{;i c


'o ncaGe~e de 1 'ne.stGGie Soria. cUm
raul C IOela i- mai remia 1500 de
gro ~;
i chit t o poli~ de 4080
de groi tr s'" d tef
Pa p  tef
te s-i f c rost de o
re nevoi
g
Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

./.

Model

------------------------------------Nr.
crt.

Nr. de
inv.

- 229 -

----------

LXXIX

Data
i locul
de emitere

eUPRINSUL

UNITII

ARHIVIS'llICE

Ob ervan

oii boi rl ~n funoii


e vistier
" r3

de

'r,0

stfel: msJ

- Barbu V reeeu; pentr~

Sue

{~6r:')l(lgufe.t

.I pesc u r pantrl.

Ioro<= he li' m-a ele .Ioa - mare vor

ih il M nu, 1 treil
vornio Teo
or F'lU'cti.:m.,. al p tru'le vornia
Racov
.........
.
. ; vorn1c el c~tici ~Ulel( r/ .Iorg~
heGo16scu. Cursul monedelor: ga~benli

1 ndezi

1 mp~uetl

o1eonii

J>

511

30

1~,30 groi, n 6,1 u 19;

14,20; dileclii
ts!.erii ~'p~tcti
6,1.4, cro!l.taler11
,37 sau 38 et..c.
Orig.

Scrieo~r~ ~e le londache Cl?,i n. 8, tr


uHeei le nue C.? 1 Cr sLova C Il rumi tea de ~l prijlni
pe Ahmet-eg ,
(Bucu(:';.)11- ga al cr Love
o i p AlO-ag
ret1!
dab Qul acestui,
n&re este tun prieten al cre tlnilor".
1 Bojin-tuffeooi~ a seri
lui
agi Iunu despre sosire
lu~ Mih lach
Cucunghelu le Bucureti; d o are de cheia t o socot '1~ OI. acea t~,
-i ce ..
1819

r:

munice c
~l reinv
Grig.
512

31

1819
lan.lS,

IBuc u-

rpt1)

S'crisoare de 1 B rbu VacI'csCU


cA-tre Hagi 1 nu.(c.P.
la craiov~
cu
rugminte
de
lntermedi
o c s tori
ntr" Simion ivloisilovici,
noul Boaiatl
a L lui Iorgovi 1 (Gheo1:'g . 10i) i StbO ,
fost
sotie
lui I G'OV "oT;ez'onez'? d.r

Negotin; sta n c lite e d~ bun pr~cu st nou Rcoovi,


rudo el Stana~
Orig.; isolitur n lb.rom.
I
I

I
Cd. 1/14 -

1998 -

Model t

I~a 020

- 23-0 LXXIX

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

-1-

---2-

Data
i locul
de emitere

--3-'

CUPRINSUL

UNIT II

-1

ArtHIVISTICE

Observai

I
Dou bi1 n~url ~ che1 te de (mede1~
iao.22, OicerLl1Z h.M"'gescu (-i verific t de I
Cr iov:~ H gl I nu C. P-;-' pentru. b nii Qcasa tii
i
mii n COQtu1 jUd.Mehedinti incer
Pnd de 1 29 m it 1818; primul cu debi~
tui i creditul da )9(.291,)0 gro i, 1!
ile cu wm de 46.221,10 grois- u ncasa t sume+de 1 c1ucerul
I~onst..Brai1oil, Crciun 'Ioan, de 1
~coco'n E1enco Br ilai etc. u fo t reL
I mise ce le m i mari 8 ume , 1 Buc ure ti,~
1 g zd judetul~, alugerul Mih 1 che.
Sunt c lcul te' i dobnzile tt 1
credit, ct i 1 debit.
,+I
Orig.

fll))2

11819

,.

..

514

33

Scriso re de 1 Dimitri Nico1 u


1819
..,
. ca r H gi(I nu 1 Craiov prin c r
i n.l9-l nunt c ~ trimite un pe che : dOI
u butoi e cu vin din vi de la Rud r
Orig-

515

34

1819
i n...
19

Scriso re de 1 E1eni Briloi c tre ((li gi I nu C. P. 1 Cr iov37 cu ru


gV inte de
chit 900 d groi 1
slugeru1ui BYlu, c s sc
de ce t da orie;
e te ocup t
cum cu preg ....
tirile entru cs"tori
fiicei s 1 A icoOr g.
V

516

35 ll
i n.19,
Cr iov

Cd. 1/14 -

Model

1998 -

l-a 020

Scriso r de 1 .H gi Ianu C.P. c


tre {Po11hr~niec.p~ n le tur" cu
discuiile pe c r destin t ru1 1evut cu ~ nul Brncove nu; 1 nu nteleg ce 1 po te re ro
oe t referitor 1 modul n c re se ocup~
n

./.

- 2-31 .
LXXIX
Data

Nr.

Nr. de

crt.

Inv,

de emitere

UPRINSUL

i locul

UNIIl'AII

Observaii

ARHIVIS'.l1ICE

d
ni
au

de 18 ni, de mo lile fdtn Olte


Ac st 1r U U fos~ n6ncete,
n
u s 1, ~i' decpt
t tril e'l~, ia-r
e~ unt coreci i i- u d t tO.t os
tenea1 a luorUrIle s;: 1 sa bine. El
1,

al

crede on. d ~c~it illt:.~igi!or ~V='0ulul


Soarl ttC re e te eroul lui Br"ncove in
i in c re ei aQ Avut increder.,s- u
ntmpl t toate ~ceate S-i 's~un~
b nului c oricltm tr~buie ~~ le rogi
tin n Grendij p~nv 1~ ex. irare
contr ctului; CR SV po ta sa liohid~ze 8 ote la i s strng ce au d. luat di
venituri.le mo 1101', ceci e ss ect_ cer et.

~Orig.
517 36

1819
i 0.19,
Cralov'

Scriso re de la H 8i ronu C.P.


cRtre {~6rd r !! Polihronie C.P. lEu .
. nretil n
ptLlr 011d1 scui
e o
re,
vut-o destinat rulou
Brnoove R
pentru
rand moii~or
cestu ; s~i
Y
ce r e res eote .0 tractul, cci mai
l

eu ino~ 4 ani PAnK 1


s

Jf rit; poate
C~6pte o OTetere 3 r~nzii; nso

r fi tiut e e v
junge 1 . semene
di90U~ii, nu s" r~mal fi noure t cu
ti "ciore "(c1co01?), care umbl
numai ou iJ1etlio!l.~.:'li cu minciuni;
d

fi da scor , ci vor
pierd ri destul de
r1, cci nu ,
b

nu~ nu v

vor izbuti SV recuoereze toate datori!L


L. "-de 13 rest3nti~ri, ijm t c130
mc r s g se aao mllterii
pentru sah ~
V

etL:;;

nume inventate,
1
cuv te ore te de emIt ,nt
"lOBtI, Ittu~
f~tI, "o rtl it,
"O tAfianu",
Itf11turi
It,

r-eLe (vorbire

eJripto

"lotre", inexiatente in lb. greac).


Cd, 1/14 -

1998 -

Model l

I-a 020

..

,../.

2--32
LXXIX
Nr,
~

Nr, de

Data
i locul

_i~~I-d_e
1

CUPRINSUL

UNIT II

Observatii

A:I'I.HIVISTICE

_em_i_te_re

~
i el este de cor-d c nu t{rebuie sa.
mai ~mpr~~te bani 10 nimeni,
cm' nit! l-a r~g~t e~-1 ~eq lui
hine-s p tera",' d r ,1 1..
e ofer"
p lie. Fiul lui "le ", dac dorete
'lotre", t~ebuie a~ semnwze un ln8cr~~
i. SR 1. se i. un 9iJ1Sf'et. '"'ti. c~
unt:
I
gar ai pcnt~u Grdi. teanu, d~r r b 1
bil
f erse trebuie inut secret. A~
~

fi bine sa
torea

ffiS1

stec. c 10>

Se

nu

aa

ni

m i repede ~ ca s r"'~QlVfJ chest;iuoe


moi importante ~ proce~ele. Pen~
I

nile

--

tru butc v trebui s 8C le la Viena


1 P pateu (oa d o oomB4d/; despre
dator icii cu zspise: Bcjin, G1ufli,

nuc:;-.
.
51

37

1819
i n.19,

Fr~siaet

Orig.

..

de la rl1~ol eloI?
U ctre gr"mtiolll Spondoni (~n orig. gr
it S ndol~) prin oare il anunj c
ii trimi~e '54 oc le orz~ 1)8 brobin~
i 50 .l:"'1e:1de iept).re J pr cum i ccau
{
SCJ'iSOEXe

(vas uI ) cu

:)rp.

f:1cfJ.t m'J.s:.irl5t:)~re8;

m i trimite diver8e~obiecte
luate z~<,
log (pentru d' tor!!i: 9~c1d.ri. 7 secur i , 3.sapej
2 fiare de
u.e, 1 cojoc
etc s~ le p~n~ 1 p~et~are.
Pe v.not: de 13 Stnesti s~a~ pri
mit(de 1 Hri tu 231 piei de ie~~e,

din o re 14 su~t roast~


Orig.

<,
519

38

1819(

Scrise re de 1

ian~ 20,
<,

Li~$ oglus

~i(l.iV/

trc(Eagi

oare il
Cd. 1/14 -

Model

1998 -

..(serd9r'J1/ ~nst.

icheha.

e ti ... Vidt..n/ ~e."'lI

I8nu~ C.P. 1 Cr~ipval prin


slgur~ c
ind linlt ~ner"

l-a 020
J.o

/.

- 233 LXXIX
Data

Nr.

Nr. de

crL

inv.

de emitere

(WPRINSUL

i locul

UNllf'AII ARHIVIS'l1ICE

Observaii

cinarea da v; nmnnd scrisoare destinataru1ui dresat c p altului Hagi~


Omsrog1u Ahmet- ga , cest
i
oomp1e
de Vidin 8000 de gro~i pentru
suma de.20.ooo de gro;, n contul
lu Hagi r nu, deo reoe i c.pan1~u1
avea d lu t 12.000 de groi de la pe
Ii trimite . pisul de d ~orle de 20.00
ds groi, cu termen de 31 de zile cu
rug~mintea de -i comunio dobnd c
rebuie ca+o~lat. Ii trbnsmi e cel~
m&i oordi le salutri de 1 pa.
Or1g.
I

39

Sori oare de la Anthimos, rhiman


1819
f.Pave1 (8f.Munte, Athos
1an-20(?
ctre Bagi 1 nu 0.2. <:a Gr iov~, ou
n ziu
de joi souze pentru oomportare pro gwmenului
R fai1 de 1 Zografu, care nu
vrut
s.i aduca nit luoruri din p rte
tentului, (atunci cQd
nsoit nit~
.
elirini din Craiova i Caraoal, veni
ici 1 nchinolun); i 10 trimite aprin ftlmi.
Orig.

921 40

Insoris semnat de m i muli sten


der Cr10g nu, Sanda i Toader Bl1
i Il.20
Stneti r~an s~n Stoio , Ba ea sin Irimil, 1 n
sin Rada, Preda Prol b e o. prin car
s adever .te o
u vndut lui Hrisuea
(Hristu) o vao~ la pr tui da 32,20 taleri, n con~ul d jd ei.
Orig., lb.rom.
1819

Cd. 1'14 -

Mod J

1998 -

l-a 020

..

- 234 -

LXXIX

Model

Data
Nr.
crt,

Nr. de
inv,

CUPRINSUL

i locul
de emitere

~1--'2-1---3--1

UNITA II

Observaii

Al'tHIVISTICE

32

41 1819
1

n.20,

S rrea

523

42

1819

Scrisoare de 1 tFratii
Cucu.
c~tre 'H gi I nu C~P. i fratii"
Craio". prin c re 1 confirm"
scrisorii lor n c re er i
luitp tru Viet
.i copi z ~Lllui;
cu ocazi urmVtoa~e la va scrie amnu~!
te.
Orig.

Scriso l'a de l [ftefan Jivcovici


i n.20,
ctre 'H gi I nu C.P. i fr '~iitf la
Llcureti tCr iO'V8 prin c' re i anunt c le po ti
I
'rezolv chestiune
cu magazi , dup s ....
,~
sire
domnitorului sutu, Prietenul Sul'
Iorgovioi (Gheorgbvici) l ro ga aR
expedieze scrisor11
al~tur te 1 Ne
II

gatitn.
Orig.
24

43

Scriso re de 1 egumenul S mLlil


"bi tri t aultl c tr "H gi Ianu C. P.
i n. 20,
n 1eg ....
tur cu
Bistri ta i fratii' (1 Craiov~
z ie u1 cI uoerului .(ra ne u C alinc.HJc ';.iJ., e
c re cesta refuz s~-l
l ....
te c;
ult ti rob bil ca 1- rusi rm s d tor
cu nc 800 de groi de 1 ev lu re n
II hio
c ului" lui BVl ~chi ., din Buc uretl. pe c r i~~ luat n primire f nloi un b n. Dei
icp~ vnic110r scrisoa'ea primit d
ei, n1m ni n i- putut convi.ne pe
r ni s transport
v rul de care au
v ie, ici cu 35 de gro~i /i3 mi d
oc le/'; s-i acz-Le lui" Tn'ise s se o1819

de

ce st chest1une. Pr ote ss

, sotie lui pop Ghit din mahanegaia tii { cum scos din lLljb
Cd. 1/14 -

1998 -

l-a 020

./.

- 235 -

LXXIX
Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

de emitere

CUPRINSUL

i locul

UNli1A II ARHIVIS'l1ICE

1819
i n.19

Scriso e de 1 Polihronie Evsta


tiu ctre "H c gi I nu C.P. i fratii"
1 Craiov cu scuze c nu-i po te tri
mite banii datorati, deocamd t, deo
rece nu
otigat
m-. i nimic de la mo
.
c~ au venit nite muterii p~ntru
poroi i s- r pute s-i vnd. P,rs
e
oenii nu u cu ce s-i achite oblig
tiile (dri, dijme) i de cee vor
s-i dea n sohimb vitele lor; poat
aa lioh de ZV i ceste d torii.
Orig.
(

t
Cd. 1 14 -

1998 -

Scriso re de 1 10 n A nastasiu
etru c....
tre "Hagi Ianu~ 9.P i fr tii'
Cr iov prin care le oonfirma. primii
e
rZ.llhalului dres t lui Muht r-p
domnul nosj:;r,Jltt.
Deo reoe nu-i jupg .
anii (pentru o re tr s pollt 1 Co-I
I
~ tanti opol, 20.000groi i 10.000
u ti de.l Zicu), le mai tr.g o POli!
ta.de 3-000 de groi 1 ordinul lui Ni

526 45

l-a 020

.1.

Observaii

i cu domiciliul n s tul Glogov)


i
~o g sV-i ierte sotului_ei(datori ~,
c~ci nu re de und plUti. SV_i comu~
e
mica care este dobnda la suma d 8000
de groi pe_c re i- lu t de la Frcv
anc i i-a
dat
lui Spiru
G zoti. Ce
~
*
mai mare rugminte
sa este s-I
~e pe nepotul su, V~sile, care
venit
de la Const ntinopol, s-i gUse sc
o moie n arend, deo reo.. .moiile
Bistr1tei i S dovei sunt d t to te"
n rend. 1 Dimi rie
Anagno tu scrie
e
acelor i cu o rugminte identic.
Orig.

25 44

Model 1

236 .

LXXIX
Nr.
crt.
--

Nr. de
inv.

Model

Data
CUPRINSUL

i locul
de emitere

--1---,--2

3 .

UNITA II

Ot.servn t i i

A~HIVISTICE

"-

col ch .~ gi I nu/; d~ asemene, d c nu s- strns nimic din vnz re oi


lor s le, 1 Const ntinopol, vor trobu
t t ei s chite' o polit de 4500 de I
groi
e re
tr s-o de curnd supr lui A.Conni ri. ~~ inc s t b nl1 I
de 1 Steri Nitu Stammu, deo rec nlct
acest <nu i- 'rlmit de 1 Veli~p
I(pentru~obiectela trimise de H gi Ianu
p ei). Rudele<de aici cheltuiesc dea-l
tul de mul~i b ni, nu e gndesc s f
c conomie,
i lea B gi
i Polihrb~nena; s le m i scrie i ei in
est
sens, deo rece u d torii d pl tit l
{!iscul otoma~; pe anul 1818 num
pentru f miile lor a pltit 6000 groi
m i ~fi inc 4000, be caI u pentru t'
Zisu i Culi,H gin se simte ro i bine I
cum, ins v trebui s continu trtamentul. S~-i comunice msurile c re
trebuie iu te entru a rezolv diferen
dul cu Con t nt1nena S ri, deo rec
asta vre -s de un o lngere i
se prezinte IDpreune.<
cu fiul ei la p
I nin It lu tnoti ca u "cum. rat"( u rend t) pe numele su mo i
m ti, cu l~ groi tnj nul, nse.
mo lile Jugure ti s u Gl v
iov (sic).
I

Oi-ig.
527

46

1819
1 n.22,

rec ti

Scriso
de 1 Co st.Nicola
tre "H gi Ienu'C. P. 1 fratii"
prin c re i nunt c le triu rvani ul'Tom 1600,5 groi i
I cur
v nt jo Fiul srbulu
re locuie te 1 .Gre eti) es e

\
,
1
\

.'
I

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

'
I

'

li

,
\

- 237 ..

LXXIX

Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNI'I'AII

ARHIVIS'FICE

"

47

1819
iEfn- 23,

Craiov

Inscris eemn t de const.(Briloi


rin care deverete CU
lichid t eo
cotalile pa c re 1 ve cu ''fI gi Ianu C.P. i fI' ii" pentru- banii jude
ului ~ehedini ,L mprumut i de c sa
r spective; semn tarul a~primit z p
sele de d tori i orice hrti de o et fel se va gUsi, s fie nul.
Orig.
~ Doc. ptat la isclitur.
e

529

48

1819

. Scrisoare
de 1 HagL Ianu C. P.

e
,o"t e nepotul su Const.Nicolau (Petr
la Gr~ceti prin c re le confirm pri
mire a amanetului d 1600 groi cu
rtid
v nituI ioola-; i- debitat
cu cei 90 de groi strn~ de 1 CVl"
reni; te tU s~-i trimit" _i b ni
adun i de 1 Ostrove ni.~ Ii v
b ni ea sa chiziioneze vite mari,
tunei cnd v
si sa le cum ere. 1remis lui Brbuqe n~ 14 galbeni (9 ~
le fac ros ~ de doi poslunlci i un
scutelnic;.d c'" oest i trage pe sf r
i v cere b nii n poi cu dobnJ.li

~ In doc.nr.10 pp
.nituI.
Cd.'l'14

1998 -

I-a 020

..

./.

Observaii

poe Lunc
'1medelnioerului <!anach~,
~ns "n secret"- D o tat~l su dore te s achiziioneze vite m ri, s-i
trimit bani. Lui Petru Vist i- bemis 37,20 groi pentru suh tul pe care
nu 1 a pltit medelnioerul.
Orig.
28

.Model'

- 2-38 LXXIX
Nr.
ert.

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

CUPRINSUL

---3-.-'

UNITAII

Observau!

AltHIVISTICE

-1--,2-

Todor n, fiul !ogoftului M tei,


1 aU
i ofere i din p rte s 10 rubi le.

~~.
30

i
I

ris oare de la serdarul- Polihroniel


i n.23, (C.P.7 ctre rhim ndritul Samuil, eg~ucureti m nul mrii Bistrit , 1 Bi trit , cu
rugminte
de
se deplasa de tlrgent
I ici o s oat rezolva che tiune O~~
Ire.1 intereseaz
c~ i a veni noul"dO ~
Initor. M re vistier
fo,at numit Barbuj'"
.ce nu V"ctwescu.,
i
1819

49

01"'1g.

531

50 11819i n. 23,

Cr iov

Scriso re de la An st sie ~tef n P


ctre Const.Nlcol L\ (petril
1 Gre
ce ti rin c re l nunt ~ i trimi
'te cum Vr"turile com nd t (3 stiolu~e
cu b leem, 16 coi p mblic", nite sp1 t)

n v 10 re de 20,31 groi. Il ro g 8
i cei rlo groi de la Leond ri, d r~
i est d tor de mult. S" lmure sc
ch stiune
eu cei 115 gr i, 00. t 1 ma
v

tari

lulu!

([lan

l) cumprat de ser-

d rul lui Nioo1opo1, c ci nu tie cin


1- com nda'G'.
Orig;
532

Cd. 11/14-

51

1819Not ntocmit de v ma ii de 1
i n.24,
i v (Const.nim.,Am n) pentru H gi Isnu
Cr ioval cu sumele plVtibe 1 v m" pentru div r
se roduse, vite etc.: 2074 groi pe tru 1037 c pe e de vite (2 groi buo w
t , pentru c nu
vut cr'~ulie pentru ele); 242,75 groi p ntru 647 pi i
de bou; 35Q,60 groi entru 1402 piei

1998 -

I-a 020

.1.

Model

- 233 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data
i locul
de emitere

GUPRINSUL

LXXIX

UNI~A II ARHIVIS'llICE

Observaii

de. "rece; 136 -groi vam ' "loc lu


68 boi CBFe erau trimii n Tur-ci ;
280 gro i per.:.ru 140 voi,
"VGaJ loc
1" i inc a 280 "trec to re ", tot
destinati
~ci;
356 groi idem
tru 178 boi 1 c3re"tree "to re "
de 445.groij ~,30
groi pentru
capre, 165 (pentru 550 de capre; 640
groi pentru 210 piei d~ v c, le car
"podritul" s- oltit 4 per. pe c p
~ K1t; 145,90 gro i pentru 13.000 oc.w
e ~entru mumgii, adic 45 par.sut ;
2.
90 groi pentru 73.000 ocalw seu p& ru capen1ei, adic 50 par.mia <d~ 008
~; 12,60 gro i pentru 9.900 ocale un ;
1,90 groi "treoKto re " pentru 103
oroi; 33 groi pentru 93 C ut cu va ;
ntru ro ria nemeasc9. etc.,
6.550 groi; socete 1 a fost

nche Lab

.Orig.
533

52

1819
ScrisQ re de le nHagi I nu C.P.
i n.24, i fra.tii" o"tre fostul sa"dEir Po ihro
Creio
ie C.P. la Buo-uresti.ou rug~iJ-nintede
remite medelnicerului Gh.~gesou
1.500 de groi, dea rece trebuie s-i
ers 1a Vistieria domne so n contul
judetului Mehedinti; i-a im rumut t b
nti e termen de 31 de zil , cu zapis.
Orig .

534

53

1819
Scriso re ce 1 "Ragi Ianu C.P.
i n.24, i frai1" ctre
olihroni C.P.
Cr i va UI'E'lt:t cu rugw.m te de
ncerce s

ezolve chestiune ~rendrii mo~ii1or~


lui "Niso "(Gr.Bre. cove nu); se discut~
d, 1 H -

1998 -

I-a 020
L

el.

Model 1

- 240 LXXIX
Nr.

crt.

Nr. de
mv.

Data
i locul
de emitere

__________
3 .

CUPRINSUL

UNITA II

Al'tHIVISTICE

01 poni
.Drig.

54

1:

Scrsoare de la Ipi '1 SuleimQ,


S
1 lui Iuauf-pa
,. c tre
ian.25, loaft
gi Xanu 1 Cr iova prin o re trans
Tesa 10
Imite s&lutri cordi le de 1 Ghianuzniki
delib , Ahmet ffend! i si1 nt r- g~
pentr
toi c ascui! lor de no 10ami n rul i .fiul <H:St 1.ie, Cost c ie ,
erd rul Grlgore,
loctorul Fel:' ri, pl'e
1 eeotln tarului i f milie! aces
Il si ur c omul recom ndat de
fost bi e primit.
.
Or g.; scate mia, rotunde, n tu
negru, cu inscripie
n lb.tu.rc; ~adrk3
a i n lt.turc.

181

IH

lf'g

536

55 1819 i n_26,
Const n
tl.nopol

Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

Observaii

--------------------1-----

ou N1colopol i s8-1 tr nsmit


a c 'medelnieerul Gh.Mgesc!1 s nu
fi seca din runc ti de 8 ree al jt:.(I.
tLllu1 f~ehedinti, deo rece 1-8 !Dl.prum'll'
tat mul b ni i nu ~i are cum s-i
recu ereze, d aX nu-i p~8treaz~ sluj~
ba; i tri[1it~ o !1~dit ou lumnri
d~:
aeu pr~aum i 3 miei, un ouro n oi doi

535

Model

Scrisoare d ~ Ansat sie 10 nnu Co


niari c re nE gi Ianu C.P. i fraii'
1 Craiova- prin a re i nunt a Pn
remis 24.5.00 de
"u1 de fa
g oi ou po1i~le tI' sa de medel iaera
st siu Pe ru din It trie" l
re n contul lor nc 5-500 d
groi '1
Il! '1 remi
300 de groi 1 Sa u
li ri sti:')! lt11 I S f' col, u, Zm~r~3di
Le trimite co ~ul
urelt lichid t
la 17 i nu rie; soldul este ~e 11.401

..

LXXIX
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data
i locul
de emitere

UPRINSUb

UNI.

TII ARHIVIS'ii'ICE

Ob ervau

-'-1---'

---1-----1--------------2
3
4

le"~ c:;,-'~di"(8t noua parti-6 Hl'iEitCJdul S~c81i i nepotul "Exoeeel1ieit Saler.(p :erl loglu
au enit, ca
enda" o pi-e Le sehizi tion te la Vrs ta ;
I
bU prppus preul
de 1 groi
i jumV~
l'oi,

\JU care

~te' n oar~ nu intr taxa pentru treere (l'trecu'!;oar0s") ,- pz-e p~ oare nu~
onsider avent~joa
i deci nu a inche
at trguI.
"Excelent Se" a p:r:'omie
c
i ve ajuta pe des Jinet ri o obin
e la domnitor slujbe i titluri boleeti, deoarece dorete an fact acest
lucru

i pGntru nlte' rude ale

a 1.;

oonitoTul ns nu. cord deocamd t


"c ftane", d ot:f.greu, din cauz c
z-edec eaor-uf

su

abuza

ti

de f.h.,es~Iu-

ru. Sari~orile l~tQra~~, din parte


"Excelentai Salet sl le trimit~ la p~
e Vidiu, vU care oest este n bune
el ii; a-ar putea ca oest lucru s
fie i lur de folos n cheetiunea c e i interese z.
0rig . ,.

537

56

C rt.e dom essc


i .26, Nicol e u'rede" Sutul, domnitorul 'rri
(BucU'; ROZlne ti, numete n functi de c~pi~re ti
Cpit nl Olteului; jUd.Vlcea
(loc gol-n orlg.) v~nd oblig ~
iile urmtoare: 8~-i pere pe loculto~
1819

rii

s te 101' d

It" Lhar- ,
I

>tIO

men ri., de ho ti,

de borf i i. de toti acei c,


vor pricinu.i pa;;ttbe" i d c vor prin....
j
de asemenea o meni S-1 duc la ispr v~
nici! jUdetulUi ~ca s~ li ce fa~~ egz ~
man" i s fi tl'imii la caimac mul .
Cr lovei pen ,ru a fi deferi i l "DeP .....

odeI t

'-5

- 242 Nr.
crt.

Data
i locul
de emitere

Nr. de
inv.

-1----2-

CUPRINSUL

UNI'! Ir

--3--1

LXXIX
AltRIVI3-:UTCi:

Model.

Observatri

--------------1------4

mentul de Cr:ullin1100."; cplt nii tr buie s@1 urmabeasc pe strYinii c re


<
p r, c s tle"clne sune ;: 1 de unde
vin i unde merg", s aaf.gure . lini te
acestor cVI ori; pe cei care v~se1
Bu ureti s u d"n lte pri, cu rVv
de drum "a- cerceteze dup vechiul o~
bicei"; pe oei c re nu u r-ava s"-i I
trimit 1 o i oamul ar iovei; sV nu I
.pricinui se 10 uitorilor nici el nici.
oeil Iti slujitori "J furi, mnctori!,
PruZi'" s nu oe r con oe .sa Il cai d I
rcYl ie, CU i c~pit nul re pentru st
"av.aetul su"; s....
nu ~nvinuiascv pe ni
meni pe ne dre t, de same ne nu.
"a oc , njura sub
te i
ni" pe (vreun locuitor, caci c.ine v fa e

cev "se v
edepsi cu grea p de p
s l.ndepline ac to t ordine le ce le
vor primi prin c im c ,prin o rt do ~
ne aca e u rin veI ap t r; slujitorii
s lb c 1, r..mei "portul, dup poruncile ce sunt d ten. C. pit nul s'" i
d 1 slujitori" detul cel obinuit
din veoh1me,. dic ct 22 d P r le
poe Ion, ce s numete 1
ct 3 zil 01 c pe n. Sluji or i sa
se su~un ca it nului i poruncilor tr
mie de caim c m, veI sp t6~.i domnitor; veI logoft, Rduc nu serdar.
Ofig., lb.rom.; eoete domnitorului, m re, r tunda, n Qinov r i titula tur 1 fe 1.

53

Cd. 1/14 -

57
i

.27,

1f t

1998 -

I-a 020

C loglu c
Scriso re d 1 A ntonie
<,
tre (H gi Ianu 1 Cr ioval prin o re
i confirm rimire z pisului expedi

- 243 LXXIX
Oala

Nr.

Nr. de

ert,

inv.

i locul
de emitere

UPRINSUI;. UNIlIAl'II

MIVIS

lCE
5

rin D.C psO-fa; oric"nd dare te i va I


remite i dobnd de 400 de groi. Do
rete f.mu1t s la n arend mo 1 Cipez-ce n ,. pentru o re Rfi discute i cu
oomisul i cu.Hrie ntoe, c re Urme z
sa vin la Craiova; dac~ nu se poate,
el accept~ orioare alt moie.
Orig. (
539

58

1819

1an.27,
Bistrita

540

59 . -1819
i 0,.27,

Craiov

Cd. 1(14 -

19!8 -

Model 1

l-a"f)20

~ Scrisoare de 18 Samuil "bie trl te nul" ptre ~eg.i T nu C.P. la Cr iov I


cu rugmintea de
comunca
lui Poli':
hronie, la Buo ure ti, n ce mod pos te I
s-i rezolve chestiunile
leg te de .fu 0"ie pe o re o ocup acum 1 m-z-ee, S ~
dova , serdaru1 fiind i ger n ul emitentului n fa oc;~muiri~. El ar vr a
s rmfin~. Pn n 1820, cnd se nche
ie peria da pentru care
foat numit
la S.dova; eve~tuAl sere rul
r putea
su~tine C! . e.rn1tentlll datoreaz 9000 d
groi lu.i Polihronie i 9000 lui NieoLopo I ~' y treb/li fi rmn, C-9" s .

aphi;e dar.oriile;
daOR ste neveie a
~1tu~ SCEl pe cinev , poate d i 50.0
degr~i.
Popte chiar sa fac o cerer
adresst.;-' domnitorulu:i. sau. s usez de
orice roj.j Loace crede de c uvin"t.
Orig.
Scrisoere de 1~ I090 Const.Sari
fratele
sau, Gh.Const.Sari,
la N
n lcegtur cu procesul ce urme
ib loc n f ~ vizirului;
H gi
nu 1sigurat c se va respecta 1 i totoda tii l-a scria lui, Gh-.Aeri
~nte.rvin pe l:ng' " xce te nta

.1.

- '244 Nr.

crt.

Nrvde
inv.
2

Data
i locul
de emitere

CUPRINSUL

UNI'.FII

LXXIX

Observaii

A1\HIVI.5~rcE

---1-------

3-'-/

" P sh loglu as""..

:sll.sin.

OI'ig.

t
I

541

60

1 19
i n.28

Scri'3o

re de 1

? Co!'}st ntin

~Wtre H gi Ianu C.P. (1 Craiova'! ri


a re i multume te o~
reuit s obti
n'o elujb~ (1~ocne) , fiind 8 riji
de aluoerul Filip, cmin rul Poliz
hi i Ioan Scuf , : zd hllzmetulnl COT
curAnd v putP.A e _l chlte I
datori
de 700 d groi.

iti

Orig.

542

61

-1819

1 m28.
ucuret

de'l Gh.Ceraieno
01 o gi I nu C.P. i fr i!" 1 Cr
r~n care ~i oun c'~h Nicolo-9 remis
200 d gro~t ~~ con
ba' z deJ.ei G-r1.gore; c lte pP'i. A
rim!t cele dou am~nete d 1 medelnl
erul Gh.M~es~l, L~ reDnv c' ba u1 10 ,
tot 1~ se ridio"" 1 2838,10 gr i
schimbat monedeI tr1in:se
e fitef n
Pe.~
~~tinut 1287J~ ero. 1. ~ede iceruJ. i 0h.Msgeseu i-a remis, din OI'
inul serdvrului Po1ihr nie, 11.500 de
~r i i no 900 ,entru"C
sa jude@
el r" Tot c~ urm r~
di poziiei se ..
arului remis ~eraaru1ui Prvu 6.000
la tip p tet
_:..:0 rd"
pri
li de 3307 2/4 gro i pe c re
S ,..1eo!'

toc

1,

t rme n, o9.oi

fost

at;"". 0 r 1).'1 mo ~delo : '6 lben 1 o-Is n


ezi 1 Lmp tetl 14,30 groi, n poleon!! - 14,20 groi; cront leril-6,37
i )8; t lerii mprteti ( ustri oi)
6,14, obinui1i(ourenti)
~ 6,12; iuz
),27; ruble - 5,6; lchl1ici - 3
v

Cd. 1/14 -

i1.998 -

I-a 020

Model.

- 245 .,.
LXXIX
Nr.

crt.

Nr. de
inv.

i locul
de emitere

UPRJ SUI:: UNI.

fII

os

RHIVIS CE

----------------1---------

afenti-ci - 42 p r le lui Nicol a R sre cu i- remis 10 o de groi, la triJ


mite z pisul de dator1~ al cestuia.De
1 Ioan Soufa 'primit 2.500 de groi
deci s-i ncheie

socoteal

Orig.

54

62

1819
ie!l 29.

C:raiov

Seris-are de lp "Pagi Ianu C.P.


i fra ti i" ctre (serdarlll Polihronie.
-laBucurc tiI, c scopu.l de-a lmuri
chestiune _r~eniilor pe cr-re le u
de -l

~i ne otii

lo!' d.in f mili

S ri

I ni; i" anuntnt pe oe4 din "p tria"


ce. 8oc!)tel11e <-fi"'stei lor sociat11t
el) vor~""e!'ifloa
1.01 i nu 0010; 10
a .Sari i-a 80:o:-ia fI' teluf su ,/1 Neg-

d~

a ~u f o~ nioi o reolam ,s
nil ntreprind": nimic
na nu se
'1Terifio re oonttlrilor
De semenea s
ntreprind
t te
,s-t posibil ca Sa
muii "sadoves. 1" se nn fiG soos din
egumene , o lici v . fi spre p guba lui
Gh.loono~' 1. Pe Blte nu s-I Oblige
s rest.tuie o~t mai repede toat d t rie, apelAnd
hi r ~ le mijlosc
ero1t1ve; din
l.
t~a c Lucez-u'l u Ot le
'le~anu eu btin' t p r~isiun a-s-! ce ~
r to te. sume (nent~tl cere v plti
I
o t xs , d Q v fi constr~ns de catre
~~mreir). In acol i sena l r g ~
v

c;h.lconoml1.
Orig.
54

Cd. 1114 -

63 1819
Scrisoare lui Gh.lo n P p zogl~
i n.29 - ctre "H gi 1 nu C.P. i fr tii" 1
Craiov n leg~tur ou rugminte lor
de
le trimite un o 1; "stWpAnul su'
19S8 -

Model 1

I-a 620

.1

rvan

- 246 LXXIX
Nr.

crt.
--

Nr. de
inv.
---2 -

Model I

Data

Observatii

CUPRINSUL
UNIT II Al'tHIVI.5'JlICi:
i Jocul
de emitere
---3 -.-1--------,.-----4--------

---1----5---.-.--

~ trimis n reant un t"tar c re 08 e, eva de celit te: cAnd se v lno r a


cela, le v..; trimite elul.
"st( nu1
I
r~vr s-i ntlne33cp la Pore
Orig.

45 64

181
i

.29

Scrlso

de la m6dclnio~rul

v-::t

f'.tre Hegi Iantw ~a Cr ,:


prin ce.
e '1.-1 r-e coma nd cu t .t:~ c~ldu'l"" ~ne

ard rul Ioan. _ re ... fost


ie la j d.~she inti.
Orig.

546

65

1819
ian-30r

i
ih~i~

nl.iJliit

lspr

S('"!'i.so.::re ee
"
r~1 ca~~e "H gi

Con~t.Nlco1gu
II',
\.
I~nu C.P. i.fretii"
Grecet. -aTi c .re i s nu ._ c a.ne nu
r-ec u
era t c~i 1.1 ge lbenl :remi'}i
Vis ti
i~
11u Br-buc ennu , sn r-u trei 8 ute
i i i ln po~lunio.
deoarece
aceti
.... , v+I vor ea
_e ee ase v Pa'" ':1 nu ,_i 133 d
_ecetluiturila"
S-i mprllIDute 5eo gro
i N.Belcine mu (Veloinoenu).
'"

-./

(!-

1 le d~ voie si taie
3te ori

cc.scii din pld

c un an
lo~cf"'tult1i
Matai i i-~ d t
':I.. ube Le, C::1
rm dispoziie!
p
i- d:zt-. Ii trimite 1281,20 gro
ar ..3.lltul Tome 1n mone de J. cura
.v nt jos.
Orig .

47 66

Cd. 1/14 -

i998 -

8U

nevo ie

L-'1

Scriso re de 1 Dimi tr ch
1819
ia .3 , iu ctre.Hagi I nu C.P. 1 CI' iova
e c re l-a
zl( zI legtur cu~diferendu1
cu vreul ou c re nchei se un contr ct
c s-i achizitioneze piei de c pr de
I-a 020

./.

'i,
I

- 247 -

LXXIX

Data

Nr.
crt.

Nr. de
inv,

~i locul
de emitere

E>UPRINSUt.UNI'

,IT

RHIVIS'IICE

()rig .

1819

l&llU

C. P.

iai.l.30,

13ucuret!
trinJ.ia msi
Craiova
multe G rlso~i,
pzLz sa.rd&1."ul Prvu,
, .~l',ia,Jh
l:angesou., 6' nere le epiaoopulu
~1 alii,
C6 s-1 tin IA -curent
cu aface:d.le
01.'. i> r-em t li..?oo -gr o
la Via ti.u-ie
n cent.ill j ude ~ului Mehe.
din~i. lW'edelnicex'1l1 Mgesou nu mai est
same la acest judav i em1tenuul se
tem! c [f VOI: rec apere ro 1 gl"e Il b
i pe
car~ .i.,.a remis mez-eu n c(,)ntul acestui
jude~. AUfost sohLnba ~i ispr vnie!i '
e;..ai.tu&cbffiul; toa Zi Lume.a l lauda pe ce 1
neu numit n Z:l.no tie. (Sori re oripto;
nume de per-soane i cuvinte
inventate
de emiten'G, -fr 1nteJ.es). Din -Jte a
auz.i'!> pI'3u.l trc,binvei
J crescut
pe pi~~
I
'~ de la Rahev"; pe! tru c
'''eait aicii
Omeroglll. ou oare Il lichld;Jt conturile
I de ti afacerea ou sau, 1"'8 rugat s se
informeze n lGgtur
cu aceast
m rfvl
i 1 Smirna i n ,1te prti ~i s-i
oomunioe o~t mai repede ~ai~~ ~ia prel~
lui. &. l ntrebe
te Nic~opol c"t au
costali lEidiele /eu tabl/ ca s tie I

Cd. i'14 -

19~8 -

I-a 020

. -'.1.

Observaii

--1-5------1

dl.allunaiun1 .mici, itll' acesta


a oumphl- (:;!
iei f ms '1. Oe' d. nu iill:;j' jllnga la juc.~ctlt a'fQ~
lui Cuciuc;-pau,
'a sece ..
. t~ t; sta t ul pl t'::'l':llui C :t'aghi~' i ca 1u
pla la ~~rl, 122, ~& preul total de
438 gt'o;:i, i&::::' ctavu miui cu 74 p ~a,
le bucaas , 1 le; trimit0
pe soa ue acest
cos ~U.L ~Jota1 (p Ius chirie
~i "r napor r
G6 r:dio
lb 551,30 groi.

548 67

: lodel 1

- 248 -

LXXIX

Model I

Data

Nr.

Nr. de

crt.

inv.
2

CUPRINSUL

i locul
de emitere

----,
3

UNIT AIr

Al\HIVIS']frc~

Observaii

---1---------

pe C l' ~

C6Ic

ClJUl

i se p ;.cs lIlul'G' proa Hfl pers ci'. ori", tun


e.L au avut ~l pagube ~o 1~ el'.
3~ mai
Buc -it';;. ti, PilnL. ro ac l.v ~ i
i\;.C8J.':z.. 11 s:;un dll z-e u s n' m.si
fit:; a ta v de C' la t Iji s lmprun.u't;(; p~ I
ricino, ',,1.' pe cluCGIu.:!. ~:eCIl E;SlLUl'C ~

P,tut
totft

tst

1538 de

~~
'!
W lo..Ao
" ..

'

rf!' ... ""'; !1_~w "'n" ..t.,..a,


,.......
h'", .,1
_

""".(j"

":/..

s,..'o91, cu ~Lb 1d,

-4 .

.tI.

pet'!~ru

?l de ~1:. Ii tr!mi~e zDPiDelc de do-

. . tor1e

i aoc c t'c Lf Lc .:n~:" ..7:1 lto

deLi ~r

~cnol
~~
e ea - Jrl..01.1.v:::' pc ..~ "'.:... "~
1::'
~ .. 1
Ancsse~~; F~tTDJhc Ob~d~en~ (15JO i
nc 17~75o brcL
logof~tul ~ib6~CU
(5751;, ..'r:tcu.-;i (1;(5.3.3) . ir..icY(?)
~

~.

'~l ~~-_J. .

~u

0.845124

g:to;;i
!~
ci "'l~s ~1e Obc de a:
"".
"
ono "'_ &. .,:..J. r Ln
c z

Il

.f.... . ,,.

coa t

549 68

slii1
vechi,
Viena

.rn.o'i'iilc

Scrisoa:-:- de 1.e

1819

. n.31,

It.. mezli"i
Orig.

ft

l;.ac ta

6LUlnot.

.:.&pa te u ! SCGr-

diu" c~tre Cagi Isuug Cr? 91 fr iit


la Cr",lova prin csz-e i attu.n~ o il le
rimitu

ocu .
UL C:.lr81U

v~f1~n{s).

Dup

vinda l~. p caro o mai ~u aic


v r t~imi e
coeoteal efu~nun~itl
cu coaste 4 ~in lU pe c re o au
W

ici

"trrnz1.;c vO:::' s~ v3.nd"" fb.~L1ei'rSe


fe_ ;;i 'CC;.:.np"h 26 de 8801 c u po l.L e sc u
t'erm{.n de plaI r.. de tre,\ luni tratEjti
'6
j

le le

l~n este fin, 1 ~retul de 56 fl.su


t {dG funtlt i m iare .nc 50 de
saci. Aceaa t:....i:nia a n. Jer'm~nia de S
S v v nde ~t de cU!'i;. ,
c c spba 1.1
po1:tele ce mai sus n moned nde f.u.Cd. 1/14 -

1998 -

I-a 020

- 249- -

LXXIX
Nr.
crt.

NI'.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHTVISTlCE

gust "" de i este n ac ....


dere
2%,
ns su t mai sigure._ Deo rece
zi L~ eri l nu
i re nimen
"tI' nzi to", r fi b ne s trimi t to
~ l~n pe c re u chizi 10 t-o
s SV fie bi a spl t
tEl; o po expedi
direct s u
, pr,1n firma "Rizu D rmu i
pute s se vnd 80-100 ,de
din fn
n 1 acest
mai le
gsit mut~rl1 l "Germ ni de Su
hi r este cutat i de f bric
rial, d c eate marf ....
bun. Celel lte
marfuri nu pre au ceut re pe pi t;
returil sunt urm to rele: bumbac 72
78 fI., lumn~ile
de ce r.120-l30
~ut
de funti!, pieile de i pure c
60-110 fI. ns.este
f.mul ro rfa ru
se sca i de ceeG nu se vnd conven
~ privint
pieilor, pi
d
rf;,' turce ao
ns,Lu este de c
lit te, 1
rotul de 14-22 fl.tur u ;
l. de 1
Vr
.au fost aduse piei' 800
1000 de t~ le, se vAnd c~ 10-11 fI.
te pt .... sose sca 1
z ret pieile
e c re ei le~ u ex di t m i demult
l dea rece n~ eu t deoc md t
ordo
v ne pe i t, apan s ibe un cti
frumos- Curo 1 1 mone deIe de hrtl.e:
252 de f1~%.de f1.nt ri", entru Co st nti~opol - 139 ar e, pentru SerI' a
~ 138, pentru Bucuretl - l37 1/2 pa. r le fI. "tare', galbenii
u . gio de 2
Orig.
n
aor
B at
S- r

urn,

au

,i

50

vont QUFent 1nCepSnQ ou.17


rtie
, 1817, ntocmit de "P P teu "'i Soardiu'

1819

68

ian.3
Cii. 80/7 -

199~ -

I-a

027

md.

MODEL I

Observaii

- - 250-
MODEL
Nr.

_1

Data 'i

NI'.
vechi

cr t.

I:

CUPRINSUL

locul de
emitere
:

: __ -

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-~4

~----~5-----1

- pentru f.irma "H gi


schi, din Cr iov" cu red1tul de 56.238, 7
fl.tari, realiz i din vnz re
132
Vie
s oi ou lnY, 1 b lot
u piei de
stil

i 102 turale de piei (de vi ~).


oe i banl. u remis c e
reape t1ve
diverse sume prin 53 de poli~e trimLse
Buoureti i Craiov , la ordinul lu
h.C r i no 01; aU tr1mla urmto rele
oli te: de 1 tt nio ti Safr nu fiul
supra lui ":itai n Migden?Raovici"; de 1 Petru D rv ri au r lu
ris odu1 'l'unus li ; 1te firme i
ro ne impl'cate!

"Const. Firu i oomp. ,

r Larobru i oorop.", Ioan Gea1ioo


i 1, Aeer Samuil, "Reioh~i
a1io
i comp.", ".Atan sie Suria i
com ."(Pi eti), "Raf 11 Benvenu-fjl
fiul", Avr ro Coen, Sab tan Sevru, 10
~ ntr voa, oma Const neinu, 10
Tri
ndafi1, "Voi i i fratiii
Da . dog l.u" ,
"Rduc nu i fiul",
Hristu
nnu, "N.
conomu i comp.", "Const. D.Cueiuc i
omp.", uFra tii R1zu", "Fra ti3- B ca 1071u", "Gh'l,l~rgritlovit i comp- ' ,
onat.Beliu,
Const.}!11 liti,
Ie on Adut
tira i3- 10 n Coen", 'Daniel F gi A o "10 n Tongu
olu", Dim1Grie lJancearl+,
i fiul" , "Leon Adut i S.Semu", "Em "
mbru
oil Culoglu cam .u, " acar
om _n, Ioan Baoalog1u, Chiri o 1asnga, Antonie Dimitriu,
tDim.Vsailiu
i C. riandafilu",
,-Iarcu,Ili , uN.ie.
p nioti",
"FI' ii David viei",
"Cons
imitriu
i G.Dumovioit, "F~ ii Culolu", "Gh.N.Riga eomp, It, ti avlu eoh ri .
i Nemozi ", "Anastsaie Bojin c omp- "
w

O'

Cu.

1;0/' -

199:i -

I-a

027 mu,

\
t

,
'\

- 251 LXXIX
Nr.
crL

vechi

Data i
locul de
emitere

NI'.

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

glu etc. De
ema ne
tef n Al
fost
p'"
ta diver e 1u rurl. oma d
te de firma respeotiv i de Zot C r
nioo 01.
Orig.

I.m uter .oire d t'" de erd r 1


1819
10 01 pe
1 1 I n
i n.f.z tr ch Obe de
;,.
~!.lcaa ba li ce v r rezu1t di
/Bucu~ tru
m iei s 1 Sicrireti/ vindere 1 mez t
t d n jud.Pr h V , pe tru o re
t1i t
i .are ~gofet
i St'"
ti de 1 Bu ureti; d
s mena
pus i o deverin sem t de ocru
s~u, p h rn u1 Dimitrie Sl ti e
o"'-i permit~ s O tere 1 mez t
i
respective, oc~ 'eate pr mit ca zestr
El d tore z~ o euro de b ni lui I.Nicolo 1, e detl.ne un z is 1n cest
sens i
r SV o 1iehideze. Acest
urmeaz 8'" 1 se 1 Strostie o chit n, dup ce v c a suma din vAnz re
m iC!, ehi ta '" c re s~-i fie expedirin o lucerul larg che
t 1 Cr iov
De li.

69

Orig.

Cd. 6017 -

199~ -

I-a

un

mII. 1

Observatii
5

MODEL t