Sunteți pe pagina 1din 292

--------------------~-=~~.

~--~--------------------------------~

teiul

1.

INVENTAR
de documentele relative la

'f:

...
Q
Q)

'O

...:

5;J

..,o

'tl

..
z

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N .

o:s

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

.;l
N

t-~...,j..,
..(;rdlll'u nou" - c. 46'J~

l"_M

,_.~..

..... -~_..-_-----..;....------

DATA DOCUMENTULUI

..,

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

cu

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

....
p

'-- ......

~ __

..l--__

.....:......:..._~

-...;__

.....~

....

""""M""

_ '

eb

il din

....

"l~

c
o

t 1

c u

/1.

1!.

c tor

co

ve 1

1ne

"
10

11

l~

.'

/1

'.

1'

.,
14

o t.

.
au v

e r

lin

cu
e

ov

ul Tr

br. '
in

ur lor
c

,.

ul

'0

/1

oct.

24

Constantin R~dulescu
scrie :-'pltanului
iha 1.
! nceacu

~ se pre zin te

1'r.rta locului

mpraun cu
eSf;ective, plntru

neturile

a se ho rn1ci moi
neti,
a p~nicesii
rus'
si1escu. dinspre a soie i

sale

Or'

25 18#

nov.

oneneac

Ain

c eti
se adre seaa dep
tatului
aha lel. o anu-;
o s 1ea &lei c j n ~ a
specu i provenit
din vinaansa a:feritelo
pr duse de
si iger e. a-a luat hotariI

distrib~)~pre a

a s
i

e J liste

cu

'1D !=,re t...,;.; 1,

spr a o pune cap ace

s' tu i1

ri

26

184

1ul.

~otarn'eul inginer S
in ordinul 'ud c-tor iei
es, hotarnicete
moi
C~te t a lui umitr che
arianos, din Judeul
es,
de cutr
'itropo11e i de

. .
pal:l.arn.iculu

ctre moiile.
lesou.
doctorulu'

surdarului

tne

Iancu ...
e ...
t ::.;1 _ ovec

ciurea
et....
sche

1,

10

I
2'1 184~

rnard1no
ntini
00veret
c a imprumutat de
ornleu I cu R let
echiu
. jumt te pentru nevoile onei, pe c re se ob ig& -1
restitui
pin
f Gheorghe -

iun.?

1846.

Orig. it 1.

28 184

1u1

tena

D. .Suu se~ie unu boier


~ unei bo'ero iee c Vociar1
de
Stan 8 ven: t :;. p1e .c
la 31c8 1 . de la 1601ongh.
:fo t cu ana t la Conturio i
i l-a hotrt s scrie _'ului
su s se hotrasc
ntru ra-

za

area chestiunii cunoscut


OJ!ig. gr

29 1845

u 8
Atena

Un fiu

scnae tetlu':'

su

c se grbete s ~ezolve
c stiunea cu iul lui Gont ni ti.
fost cu Dimitrach1
tatl

lui Conturioti

i i-

rtat

dorina
stinatarului
s se
pronune pentru oie sau pen-

tru ban ; . -

nspune ca va

scrie fiului su ca, plecnd

de
Paria SE tre c p~in BucUl!eti
Orig. gr.

/1

agm

30 1845

nov. ,;
uc ,

1r u
1 te
mez, t

.rpos tulu!

,vtilde

un
loc de cas cu 2500 lei,pentru
rita
a-.,.,
artor
ta.
r:~v 2 ex,

';1 1846

'anda . C,reijulescu

Ca 1 rul jud ctoric


da
c mer; ad ...re
ca
de
Cre' !eseu
2472 1 i,
e ul locului .ar' u' i. S
osatului
L nte ai El a , ec
Qi
72 le', taxa
~ tullli

32 ~846

iun.

1-

~ bc

. arul

opescu

derete Ca a primit de L'l .li'it


dica Creu
cu 1409 le' i
dou parale : jumatatetJ?Cnt~..L
p~o r2etatea aa ce cade 1n
dreptu.l ca lor
harnicului
nghe lache S murc in drc.. ul
podului
o ooa - aana laua
S as11e.

rig.

33

184

iul. 2
Buc,

1bescu
v , rii Romneti. n unma
anaxo: lei
epart
ntu ui
,_ept1i,
panbnu inzarea
mez t;
ui
c
fu! uei

heorgh

. i rie

o ia ~pos tu U1 Leon e .aiwarba a. c~tre clucereasa Z


_anda ra 1 seu, u 2400 lei,
i..."ltare~ e ac asta vinz re.
i

/1

12

sug.

ouboo
l!ul
peSCU
'ret
c a primit 65
a~ . a Creu1escu.
Ori.

oct.

d6

,Nedeleu
av ad.evere e c
a p - 1t
um t_ u a t c u,
panttJ aruz., ;00 lei, :p ntru
p~tru stinjeni i o pa .
ac 1 <;.e l.- vin du t n mahalaua Broteni OI' . rammJ'.nd s
i p:c
sc r.estul de 200
lei, aupit cum au convenit
,3rtori.
ve nso i ,1846 o t .31 t

uruitru
tcv
ri. it 300 lei

s: te

vit~eg

deve te c a
de
Dro u,

1 lui

-ico_~ ,

rig.,

Nedalcu sav

oct.

vinde lui

umi

tco, panto -rul,p tru


atin ien s.' o p
ti de' loc.. ln
trache

mana.

va seaua
6
tr, pe,l
ul nstir i1
Udrican1 . cu o cas
e, cu
~oo lei. 'ar ori
r -.

37

184

Get.

00'

B .oteni"

deleu, iui lui seva ,ea


mvo te cu ta al su ca
ce a s-i dea lui o caa cu
jumate e ain locul du pe mo

i. car

....
ale, iar ce la lt j a..
tat
sa .cmm in ptpmirvs
tatlui su. artori
4

ri

nov.

c pit la
roli
. Uo . iei vop lei de
(~a ~m~

oan ain b ta

ca

e.$

urat

cizm .

c ia

pe

onul ert
i ul
.

rig.

39

184

an legtur cu oar
tea lui heres clugru,
care
fost pustnic timp d
OS

doi ani n pdurea


- 'ii 00mana ~1 i s- gasit o av e

de douzeci

40

184

ca r

hot.rn Dosar priv tor


ci moiei airactarultj~deul r bov a Un' tir"!
rebul. me obul
lulul
i'in tul

te liman.

Oop.

41

tag a ia <lin

u e

Teleorman oup inzind numr 11


pIilor t a ora e OI', t lol!
dif r te categorii

e sluj .
numrul co li 101: s tetl..
c ai ilor i elevi on, 00obaniloI.'. ban' i cutii! 1:
1 ceneae ,

rig

11.

42

mart. 1

14

Judectoria judeului
Vlaca, n urma lin rii f cuta de clucerul
1hlescu,
proprietarul moiei Stneti,
din acest jude, impotriva Iu
Dimitrie Pariano8, proprietarul moiei ~h1.rculet1,pentru

ne ep
ce i -a fcut
botrnicia ace tei moii,_in
urma judecrii pricinii, bat
rte ca jeIu1torul s se mul
umeasc cu cei 1022 de tinjeni ai moiei
1, aa cum
,
.
re s din botrn1cia fcut
la 1805. dupl cumprare moiei de la Lucsandr Movil,
1
pr iaosul da p.mint s s
adauge la moi piri tu lui ,
pltindu-i acestuia i cheltu
i l1le

de judec t.

Cop

. 43 1847

44

47

rt.
Buc.

~crisoarea lui ceas tantin


.ctre paharnicul Sandul,
prin care i arat nece 1tat
venirii ace tuia la Bucureti
pen tru a nmina do 1torului
cerere din p rtea orenilar
Concept.

.Pariano, fiind in
judecata cu marele clucer
l. ibilescu,pentru rzo ul
despritor al oe 1 lor
Curte~~i . ~e-i zice i Chirc let1.judeul Vlac t de ctr
moia ace tu t Stuneti, se
nvoiesc cu acest ,pentru
s
stin@a judecata dintre ei,s
D. i

1 1

1 0.1:

/1

./1

/1

1/

23

re

1840

t reului

de pre mo ul c

1850

Isai

o.rotinii

se ",'pr ta.

ot

aac da harul.

lUi Dumnez u,
Cop.gr.

51

iane
.Buo.

ctul

de stpiri1re dat de
fatiu Orenesc
ucu.r
An ci Cpu~asa ..pen ru un 100
in U Tirgului de afar, ou
emb tio ctre nst1re
Curtea
Chef in locul celui din -Ulia
zav giilor care
fos b~uit de ocul din
47. Cu con

Tribunalului de co

c acest loc a r cut


J...l

51

ian.

seata lUi e r
rig.

Id.xandrU.

iul

vinde lui Iancu

at 1.

ui Ne

leu,

rd1naru

pa ca e l are morenu tin


lei.
eb

artori

Ori

5 851

noani

opovic.1,in

in r
) an ur
dresei j dele zman i o aind
erului hotarnic,
le anu, hot.rn1-

annu

pl!.
mi

v u.propr1 t tea
oe Brincoveanu)da

mird oa
a maioc' tre moi
J.lu1 1, del1mitnd cele
ou oii pr':'n p1 tre de ho s ,
Cop.

/1.

76

51

tul.

14

24

o art

mentul Logo eiei


re uti10r
ericeti i

ruciunii ublice d
ara Romneasc.
la propun a
. ,
vistieru u Ioan dA
se mo

:f'iina o co lii E'


~eseaz
fora
s cel! e teae aceae

Z Cv

se

pl!op~e

. rig.

?7 1851

sept.

epar na entu1 Vistieriei


adeva:r te c a primit de la
clucerul
o n .riOD din jud.
V ca, a tul crovu., pIaaa
linet .) 62
L, zeciuiala
ce trebut;. s o dea birnic/"
de sate.acle:j. dup tabla de

c pitaie
rio

78 1851

sep~.

scrisu
lui etrach
. peeecu brin rul, prin care
se nvoie te,cu pan Ale tu,
simigiul, de, la cara a cumprat un loc in ulia
ab c , cu

e batic ctre biseriea Curtea


veche, de 55 lei pe an, s;-i
pl e asc 5500 le ~ dup noile
operaii ale comisiei locale)
cae socot ~"it 100 lei suta.
In 105 aprilie 11, Petrac
ateesca f;e invoiete in cal i
ze 1 cu n .c
. uaase p~ntI'
locul din ahalaua
intului

Gheorghe

VeChi,

urmind s p

ceasc 1000 lei


embaticul
de 10 lei c re mnstirea
Curtea Veche.

Orig.

..1/

'-',)

ct'i.

op.
,5

act. 'o

1 G.
1

opr

t i

Ori

r
1 lw.

e
00

/1

lbuie :n$8 1

-Il

it

J:r tul

n ,

./1

nora

ro
conre.

1,

?
01.

52

a.

g
/1

It

;1

t. 1

!Lnt

'i

rl

ri

.r.

I~

\; o

it

.rr:

I
i

I
I
I

1
i

/1.

10

5~

t
j
tu .

ep

10

1/.

n..

n1 un c

II

o '

I
I

c '.

.//

I
I

i
I

i
I...
~.L:.

1.

/1

72

Il?

17

.. / ..

-1
I

iI

/1
I

?-

010

elul

i
I,

IlO".

1:

acu tele ~"

o'

.p

1.

ce
c

r1

l~

15

le

c r ri

os 1 ZO

!tu

.'1
o

c r
)

ici
OA .r1nc

.!!i

us s c

..torii.
p

111

6t~U

pon -

I
I

21

ul.

oe

b 1

b i ..

Ul

C 11

1 ...

"

r1

/1-

.-----

5'-

II

- 5} -

78

up
dezvolt
1 ~a
.
o i tem lui ln omn1a, ara ..
in ptrundere acestai doc.

900

tr

"onoep
,

escriere

1'19 1900

e afl n

du1.

ch111ilor car
odul b

rt

du

ricii
e i p

d'

!LOr.

O ig

IBo d.l

o)

a G.
1 - oluzz'
c lona~W da art
ael
it de

Bom

'j!

co

u vinz

pen

uzin
1200 'ira' 1,
a un . t blou

vech atribuit /pictorulu1/


10 bo.
Orig. r.

Cea

181190

febr.

"Prl

ildia ca o110 a

lui"
tiaul J?u l1cat in ziarul
de rul,
ca
~
iurtea de con r
c
ana iODUl ft o t e
Ge i. de ctr
It

..
II

'-4

/
18

90

L t
Domnie

P re na u1 biserioi
a. care au 1

par e

cununa dr.O.IAv diti

cu d-oara dr.I.C.Istr ti,srtindu-s

i nura

ce lor ce

participat in cor
eas i da

banii in-

i caze ,

OriS.

18;

1-90 )

de colile catolioe
de biei i.da fete din ar
Tablo

msumind 16 coli n diferit


local1t 'i. ~ institute
f te o e-D an. 6 iIla itute
Ciople"

1,

(le fet

i le 1t.7.cet1.
Oris

'190

,'emoriu

ian 6

dr

to.P altie

CO

o u

uzie vocal
C'

a guvernului
din

oare c

ecu, pI.'1n
Il

mai n cu cart
. ..

ci
c cintl!'
t al colii
at de ab 01
p al ich
i uzc VOC3

185190

febr. 2'

Soci tatea pe ci
nelor de utila' da la

1 a Uz

on agne
'Ve't
t'
burg
e adresoaza
lui .. S . la Buoure i.ru~ " du-1 s-i
c cunoscut do e
el da u i j est nevoie in
int princ1
.0 ania 'i aci
iti.dustir 1e1 car
le la :ramUl! 1
a dezvolt.
\

Orig. fr.
~ __~ __~~~

~~

1 ~

71

Xl

.)

" ~l 1 ul.

. / ...
l'
I

,
an

IiJ:.1
I
I

( ~l

)
)

)
.~

I
9 7.178

17

lui

ga.1ci
.0

.)
~

,7

(
t

.11

.)

71

./1

- 59 -

186 169

7&9

ot

ug.

Iazb a vin

L ch e a gi ul
ra e 1u
I.A.) umit.~u ~o stnjeni
e

186 16

72t'J

apr.

vinde

110
g"

720

oe n, 1

l'

l!

J,)

ju.S

c,

trasc,

ucur

Oin

tinj ni da oie din


ac
ju .

186 169

e' itan

Ut

( DX!

1.

.za

'de
ui
onahul
dU i a ii in Be. en
.de moi.13 d" Zbo"vo it)
t
i le

cu 24 ,lei.'

z.\IU!.~3)

121

iul.

t.rn eie pc
e
ui O t ntm od,
porunca
pl!in caze e lage mo.ia G
1ui 1 '0
i na ele
natI,
Carte

.~4)

eZI (

18

110

.
e

Carte de otUmic"e a 6
po,runc
ui Cona
oier
din ho
ale
t

Ut

...

irlte

.~29)
..

'Il

..// ..

18 170 72

apr.

60

Ion i fratele su Baie


ii

vind

u nI

e g

40

stm

jeni d moie
e e , ~.26

18 176

sept.

'maranda 1 aanu

2
lui

im1trie h10.
o1a s
iu
1201 stmjeni
ou 2402 lei.

2?}

ez, ~

18

l??

apr.

cel r ornduiVi

6J?0. t

a e .re maiei

ele lui,
imi tl! i

de c b.tir
\ Z n.l?G.u

1:

,I

v de

GhJ.ca

18 17?

.1.

,:r...

scee c privi tor '


~ care eate men onab

zest
i

~~ yi

8.

ez. (lll!.2S

18 1?8

spre

re

2
lui

.G i

zeanu vinde b nu82

tinjenj. din

moia Sbtali
sau Cioroneascat
ud.Sase, de ~e l1ng mcla
acestuia, u

.ez.(nr.~

 1/ 

17

t. 7

J.82

63

ep i
~ d ui Iancu a
<la mo e

c soa
::lisi

h,ic. c
1" ur i

...OZ.ll-

lB

182

cumpra t'" de

!! v

de

mo

.lf

ai Gorg:na Ut
de 450
tiel

ti

cu

..

de

urdu 9. c

ta

ma t.

ce-a zi

stnjeni,

P
.p o

ar>tul
cu
pent.u v cint tea mo-

de Ghi

ti isi
ia

e~ ~nr.4~ .)

186

inz

apr.

~~

01'

ec
e

. mo

u1

m~.sur
Oii

ma

oe
a,
e~.~ .4- \

1.

c ump.r tor ii
c .rnl2n ~

U1

p....

Crmuirii

oi. C

i e

1~c

~.\!...4~. \
febr

rtur~

u tor
r

intre

Ci.r 1

.i z.\nr.45~

..// ..

tii

m i

nst

in

te z
o

mI!

. e z ~

"te

,.,1H.. )

CUI!
din

.
z (

t,rii
Cioranl..

pe

.Li?

,
uitu u
z

i CI i

ot

.
185

pent
mo

:1

11

62
mai

18

Adresa:c'

ntr

una lu

va

l!

exeeu ar a enttne1

o iei Sehitu
Brebu (!Sair etaru) cu moia

hotrnic~e

ta e s sentin

186

reIa
i Beiracta

ei

tiv
rul cu

u a

_ez. nr .52.

otitrnici
t m c
t

187

de P
despre mo

mo e

Ful

..
.18

190

1un
uc.

.Aro ovic i.

el:

.
r

ii

tl

r m.u

ia lui

ite col

i pro e
.-1 ros -'
cum sa i-

ce o
minez .:In

cee t el caut"
rspund
ap lul
sat ctr
tusl!. de
trimite

mt

tel!"al pentru

xpoziia

ri

..// ..

are

terul

in

~truciuni1.r; c

.i

com1s~ul
naiolfs

n ral al expozi'
itor
cin

t el' 0...
ici i tii
i in pO:L.

nu au

; e-

i 1,rugJ.Ild

ehi r a. cel

lue

ti

t.

cu

O ig.

89 906

c.
J.ena

mobi.

.l.z.

casa

de

ta i

in u ui

ig.

90 1

de

"

lexan u

o
ob1ectala 1
.
nP .
aif it, bO ric "rrm ariatu
tiri
catr c...
entru a i expuse
~ o~i ia n ' nale..
bel

1,

ri

91

908

at

bre

trimit

te .!!natu ui de

ai'
e e din

ai,

41ustr t

....
ep.rezentind un g!: up de tur
ami!lt

da

ra

'-pozi a gen

08

e -

- 67 92 1912

ot de plat tr~~1oi:IQ.
ian. 5
partea Ca el de comer - Ahton
ene
6cheidhack r din Unchen,colectonar
antic iti,prin
...
lui C811tac'uz1no panUru seri
da ta louri
cele
note

. f

( O 16.

rm.

ot de plat mtocm1t <le


firma tjnto Scheidhac rt~e .
leoioJl r
obi ete de 't".
trimis prinului C
la ucur ti, pentru ..nz l1EJa
unor tablouri bie riceti.
Orig~

94 1912

Not d plat trimis din


Ci
.. 00 r,Geo
din
ehen, olatio
'nar
antichiti
lui Ii.O taeuzin " pelitru exper i:t r
una! t b1ou, pr z nt d

7'

1 as Uri to rstignit.
, O 1.e;

195 1912

ot de pla t. irm 'Georg


itz:ln' r din
cnen a \fer t c a primit 140
1
la
n tor 1 .Cantacuz~no din
uc
ti,pentru /1' S
I
un i io e.
Orig.g

..//. ~.
,

"

ehen

(triptih)
'

S .4nton fii
1 ,'~
fi:

episc pul 14
fcut da
m estrul
f1 tefan"
ca
,
,
n jUI' 1 anului 1500.:
Orig.

ian.
eben

19 19

din lemn, ~pI!ezeli.

d 1>0 Si. etrut

t
,

irma tt
r
itzillLger"Cu.n
eben ao vere te c un ba 10

iane

19 19

68

ot de p t pen t ,\1 exp .


1n
dia~e8 unor tablouri
r
il!
i de ut i ~obi
te
t ch,p.rinului 08Jlta~uzill It
Orig. gemn.

I
1

gar 1; le din
Sc~isoar
~irmei "Geol!
par
ebBn.1J8ntru .neBltaur~
din
unui ta lou bis l!'ic8SQ.

1ul.
ch n

19
~

Or.ge

iul.
e n

oare
aranp1.e d1.tl
.
.
p8l!'tea' iRme1 "Gaor l1tziIlge

SOl:

din 14 eheD, pentru m.t


unui, tablou bisericesc.
Orig. g rm.

19

febre

Soaie stea Anonim" pentru


iIldu tri , i co It~Ull petrolului, "A. u1la ,Franc -fBmn'
pr 1
ete dele . t~8 ca ]tapr
zent t al i.ntere 1CI:! al

faa organe r A
.

t\

.

~lste 1
'

C .B. ingin :rulu.1/Eduard

Sav Ane t pe pq)~tul sus


mitului 1ng1ner eptru a m r
n F.r ya cu SOyia: sa 11 luni.

Or

- 69 -

irma G.Galas i-Paluzz1,

201 191

Ic lecti Jl8.~/ da arte,

a
rete c
pr it da
prinul
icolB G.Cantacuzino 30Q
ranci,pentr'
vin~ ea tab1ou!Lui car re ezmt
, pictat de Jaco o ~~
lui I
i B ssano.
Ponte z
Or1g.fr.

G.Galas i - P f,uzzl
de
I colec1 nar; de ar
el e pri it de la prin~
tul Gan t cuzin 250 rancif/
" zar a' a dou ablo~
ntru
de C$rlo
cu 1
tmul fec10ar
orattu, i 1" altul madona i
Ia
- din ee.XVI.
Ori .f
il!

pt.

202 19

Bo

2 3

19

pt.
loi

204 d.l 1.5

1
t

r1 al OiU1elds te gre
iez. Aamin1st aiei Junttr1JA)r
.G.Cantacuzino d trtmlt.pr
pentru unele mater1
uri'
..gsesc la Drgine a.
care
Oris.
8

r~Planul tarului
li.Cantacuzino i
11"1 i

dmUre

propri t

din 1864, c nfo

hotr-

uici 1 din 1915 i situaia


teren 11 r vmdute lui.Al x.

seu, ~tocm1t d$ 1ngineru


O.Ghica.
A t n if1cat de Tribunalul
Praho'Ya n 1940.

IOD

Cop

11

20

r~

oraului iatr
eam, autorizeaz pe ingUl r 1 a a. s e ee
ze o 811'i
lu.crEiri la domic iRul 1 .

h.Lu.pu.
ig.

20

191

telegraf1az
prinu1u1 C
ouz1no c est
de acord cu ceea
i se pl10puse e ma~ maint
rm

. H?rn~

rig.

20

1hai10

.1 16

just1~ 1 Romnii, ae
ncil Internaiona
de comar
trograd -i c::omun1Qe

c e 1nt formalit1le
eu car
ii po te oa
t1tl~11e
<

ara de ac .000 as
azil s 1, J.s

ti in va
pe

hi
t

la

prin in-

'IN

o.

Cap. r.

19

iu1.
omar 1

1'och te legrafl

.pe
le

d-

colonec Com!i

miD1str~1 Bunur11ot,

lului

an

uzin.

z
din
Qomarn1.c
,
2.16beot ne. ne~1nin

tI!

e
care

int 1'~lrt
ieu.

O.r:ig

  /1 

pe

ri

iu
1

09 9 B

71 "'pt

e
de. ma ria etnog a
i fa lor c , t a ind de
o
tul c
z
i

to

Orig.

10

Ban a
teaz .

iane

919

le" i 25
di a t

Ul.

SF.

.Can

euzdno

unui

%'1

n
loo.de

. r
ui

e on mi.!.
at.

rig. fr.

luI. 1

12 1920

ie

seus

L steil\ll
endau mo'
oimul in legtur cu tain,ul
as

ce 1
moie i re
st relIlut pe ne~ p

iu i da por

Orig.

'

 11 

72

Se isoara emna

oct.

cboufu

et .ua pr1eten, cu data li1


'da am.ilie i asupra strii
sufl tet1.
Orig.fr r S ui,.
t

2~

192

h.loanle cu i1
:ci :Lut
Stam larendaul moiei 81ll.gur njf, cu ameninri da oa:r$8
n judeoat
proprietarilor

ct. 2

zul cnd nu i se
v pltit ;000 le pentru gi-

moi i. n

a, dminiSt~8Vi 1

. 2

Un

d.120

1:te

est i

(le pe -

son litv le ~omne din B uJ!8t1, adre t irane1,pent.r


ajutorul da t; ,in t11itp l!z 1
1\11.

Cep. r. upt.

21 192

deCe

>

lcu

le. i Gr gora
G.Cant8cuzino~ impute~ice~.
pe avo tui Andre e t zianu
din iuc ura tI ,1 se oc"pe de
to t
be tiunila lor !in a ee~ a . eu u Alfrad :Lindeu.;'.>,,"", .
avmd put re ne limitati! s ia
ori e
1
botr
.;
Cop~e ,Izet in lb.fr

..// ..

73

~, ...
vi telegrafiaz

217 19~

lu1

Genta' uz

tin1e1ndu-i un 1
... ti
greu1at de
.
lui D on1s1e. Il s1
g
c~dit de

'cb tiun1
atitudine

\.

Orig.fr.

18 1921 {

m t.! z
~

t te

a
z lui
co e Cantacuzino ~ c a
pediat act

19 1922

r.

i li

'6

20 1926

~p~.

legat

ingineru

u1

rut-o
rrl.lor

in

rig.

Emanoil ucu, directorul


publlcail.lol!
uz ului soc 1 1 d1n in ru unc11 ,00ape a!J
i sigur!" iloI! SoC
t
dL'e z lui Cantscuznc , ug du- sa fac cuno u in rilldul cunotine
"prietenii
eioii i t A

2 1

74

~ . rt c 1.'
1ntil
"ti 1.1. prim ministru i
nis t u de f1n8Jl
tiv' la
tI! t ti
1 (.d1nt
i
,n~ea unor
tur financiar.

Cop.

929

ian.

. 1 Cona! 11u.-

11.1.1
de pe 1.'01

s i.rot., J:nc
ne arat
difori
s himbiiri surven t
'intr memrbii"ace
ia.
T d. gal1
a nt. u
01:.
r

ti

'ihai o t
~&t1.
O 19.f

is

4 930

ico

u
unic lui
uzin
Ducuah ti i am1~~g.

El C

de

rennoi g'ra
01.'1

25 9~o

no
Paris

uz1no~eomun1lui :1.il Cantaouzino, pa lai i a lui Grlgor ,

oct.
B

ca

etzi

te r.

3a
I

i
cu.z

ICantalui

in
i cu

t.Ut' cu

ga

.fr
11

ga1

6 9,;0

75

igor I antacuz1nol

Paris

. te le gra iaz~ co l.onelulu1


,~

la .C tacuzino
e
ohest1tmi bneti amil
i

Or1g.

2!l 931

ri or

ICanta uzinol

telegraf
Z lui
icolae
Cam a uzino
ela 1nd1 . ii

f1nan ar

951

pond n 1nt

C oloe tprof so
catq,
"'e01o c, i pr fesorul
.Iorga. ~ legtur cu recunoaterea unor drept~
c lui dinti ,mtr-un
proeG a statu u cu ra~inri de
tro din Oro
pentru frau
oonceJ;?t 4 er1sor1 i
2 r'" p. .Ioxga.
00

anel n
eo gului

gat!

29 933

comunj,imo
l.!

cu
din pune

formai
po 1t1e.

O 1.

II .

:Inv dare

..
,

76

dio anu.ccauniai pro esoruluf. D.Ciolooa


primirea unei o~ rt pentr
tablo~f dl.ndu.-1. unele amnunte asupra unor tablouri.
Dr.Oa1us B

Or1g.

2~

19~

1u:n. 2

Duc.

oct.

ou

plic.

rhitec tul
.Coste ou,
o unic 1
Oantaouzino_
data f~t~ pentru evaluaren
unei jumti din 1m.obilul
proprietatea lui C.GDecianu

Zoe CaD t uano din .Bucu.rati, .in al ata de expert


numit da tribunal.
Ovig.

Ooriolan Petranu, comun~


lui Dim.itrie C10 008 t pro e sar
la Ac damia Teologic
din Ca-

ansebe, c cercetind ln biblio ecln


~.., it numele unui
artist oua J..
fi illter sat.

Or1g.

23 19

Pl!ofesorul

im tple

Oiolo

ere de la
etr anu de
asupra unor
le sale
o
a nu le cunostEt autorul.
Cu rspuns ul profesorului
Ooriolan etreanu. c nu-i
poa
da prerea pn nu ved
ace
raJ!i.
Or1g

 /1 

.. 'it

19~,

tt.r1-

rofe

2
't

p of

aonu

. oli ~O~ic't
c re
igureaz ta' 1; ace ta'
unlcindu- to o
ieire
la pensie rin, odifica
ci

le ii
interv!3 t
unul V ...
dia. din rzbuna~e;c a vota
:n con r

lui.

Cone pt.

':C1motei opovic1 scrie

febr.

esorului

.010100a,

mult

du-i pe t u cartea ce 1
e reprezin ,
p

sp

amil

ace

ease
t

Ol'ig.

l~

Ac. d! 1

. zii pe profesorul Oio


supra unei 1 J:1
a
ud' t
i
J Cl!!on1
ro op pului sto a da
n Ul!ma c~1sorii cu c

ru minte. Anex 2 S risoa


lu:l. C_olo a
2. Il.
2,cu
privire
C 8!
C on c.
rig.

etil.

~.II

?8

. n co

profeso1! de" la
o
rv
ru "Lira"
p opune "in16te~ulll1Art lor
ti:

nfor a;iilor", act vaz


al supl!ave~.r"
min te u u1
a
e. ti at pin
cum, ca coal parti ular.
dat fiind et tl.zarea mvmintu u1 particu
i 1mp 1bilitatea. de
s
~iQO l
stat

Orig.dactilogra

 /1 

ia

NVENTAR
de documentele

-d
....

<1/
'O

DATA

"''o"

't:l

.:

relative

.E.NI

DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N.

la

LUNA

'::r"

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

:t.5eS 7dlS

Il.

a.7

72

I
I
1

.,Gl'ufica nou" - c. 4622

II

--------------~------------------~------DATA

...:

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E. N.

LUNA

o:s

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

::x
....
N

70

,,

62

'1 2

~~~~~~~~~~~~~_~~1~_~~~~~~~~~~~~
I

1631 713

sapt. 8
I '

ap

p"'t

de vmu
udo
ul., ee ci ul lui

il

omicul,

in
'mpreun cu

iul su po a blicul
ada
inda
goftului
orgbe
tul

din

ttte.u

1 ov,cu420
o,ghi. en une s "Iz odu
z pi ul . rsin tului care
1n sil&. ni l~!lU uat Du-

c
7

l&qo 7148

Zap

ug.

da

ten

El'

uz

tu

v indD lui

if

doi

ole" d

Teleor

une a,
r, 39 tinjan1
C.inen,jud.

C11

500 bani ga a.

O ig.

650 7158

iane

l:
iica lui er
.n
ti. vind lago . ulu

du Dude cu o ..unie de modin B" b t , n rumni. cu 170 boni.


i

650 71,58

llU!lJ!t.

'1

Ra

~t

boieri
din ponuac
a a

ornduii
domna sc s hotrniceas~
o
...clllani a lui Seva
Ban g}liul. Barbu, otrocea
1 a~~i1>cu fraii
lor.

Ori

  /1-.

1650 715

do

or

s pt.

o:

II 166 71

eb _ 2

te

t ,por
d din i ipe 1.
urete

cump
.

din Clenet. ,

70

rto 1.
din

12 16

71

inzsre.

z P

fiul lui

e uci

'scuc
tol

b~tet

f'-

in

tu ui
ntin,
e b1ni

cu 10 ughi.
O .~.

Z piS

Q;

inz
"ii

ducanu, o
dou moii din
fr r~~"'1
cu
riS

..// ..

tan

TUI!

toian

ugh1.

ii

6i'

as.

p ia de impromll.8

ne
te e ui oinea iuzbe
pe 1., imprUlllut ? ugb.i de

. :f

laga tul 8ima pn


heorgb.e, cu dobm
Or

116 '

2LJ

an i din Guyal'l'
0.1' n t vnd bo iar

Il

En che i
3COS

jud.

ieu! moa lor d1n

S b

a se
nie de

cu 652 ughi (1)

1-

umc.:zea 8ptarul~
Ia 75
258) r .1-9,8
'P runce te mag eilol! C s
c

tl!U

mdre

din

hota~ullI1oie

i Gu-

~anl.. car
s e mpresura t
de monen t dup c rtea
(stem
itropolii i
porun i- do
ti
ja
100

e,

Oop.
ris

16 166 717

deCe

devel.'itde judBeto

Arge

la 1846 dec.28.

Zapis de vnzar

1 ... m-

aun cu. ii s~i, St n i


beor ha ain rbt t,jud.
Te
, vmd logo etesei
din Du ti i iului
du, pos te micu t dou
unii i jumtat
de. o
n

rbteti cu 2400 ban


600

tale'

) .

Or1g

11

ta

17 1 72 '7

pr. o

84

g e):.'e
ViS t1e.rul, vinde

Iane he iuzb

iros
lUi ano
din
ca
nstil.'eS
lu

f. ba lJ

un loc ci
Ung
,e:
e

:tost dat zes.t e de ctre ,soer


judecat
i pentr
ar
cu udel
cestu
care il
uaser m
pe ne,d;rep
a to i. cr e 1 goi'tul. D
'1

r$ u.
Cop.

18 1674 7

febr.14
rulu.i su

o ,.vind vilo iuzbaa din

Com.ne i

par

a. s

de moi

,Ruchi, eu fZ6 talari.di.n


car
ta e i urmeaz s-i de
1
lan,
of"tul. ungu.ru.l.
cr'
l.-f) .
os t zlo 1 ", mo'i
ri

#'

19 1675 ?

o din Z . ujani. cu feci rul


"intlla..
mda jupin-esai a Glogo canu 1 ee orlllu1
,o ie n lotw..a,cu
20
.. ta i.
f

,o

.11 "

8~

'720~

pt~ 2

~ant a lui Co t
o anu
~~in c r
I

a .

boi r1 s hbtrn'
rb"'t ti,

in' pri
tu ~ de

i ,de a

tel pa li
1ailo
18. 19.

21 17

'721

luI.

Zap' d vmzaJ'!
Lu",u, i .i lui. Udrite

gp

uul din ineti vind 1 . ~


s'

662

ljeni

bie di.Ji vbt t .jud. .. o


cu 165 ta 1'1. ce
!Iveau de la m09u1 or 1ma.
g.

22

'1

72

te

oi i
Oons

ot

.,

hotamic
C
ci p 1

cii

leo,r-

tpnit
r.
19.

23 '1 3 7211

ZBP'

cu
~

de

nzare. itrea '" -

10 o atu ui
:ttulu.i.

re

0-

-!-

tea or
cu patru t
dr p

~i i ju.m t
de J:t;U"~'"uuprare :p~

vine ea

e. artori.

ris
11

24 170

dac.

72

86

ap
i uJ. lui
.t t t

tal

-v

l:nzare. Duminic,
ano
ne g tor
din

e lui
61, stinjeni

a ta i It ne
de no10
tl,j~d.TeleQrman.cu 20
#

rig.

25 17 3

sa

Oru!te

1 t .1. '.

ho t rnc ie

boieri hotarnici,

la porun
lui OO:lSt nt1n
ncov anUivv
hotrnioes moia lVulI6t1/,
dinspre mgQie
.ig.

:l.ul.

tel'lorat.

;[ ,fiul lui h,iTU CeJ'!Il8


i so 'a lu' V ~aaia t d..rui
7 .
vrulu' 10... p
cpd t "lul,!'! 1
1
OI'

mt1,

Glogo

de ole din

anu,

rtea

"tezi,

pe

acum de sub e
cars usese pus
ola de b ni D cesar!
ia li
in 'udeci
pentru
n1~ igani, u.rm.ind ca s fo o
au scos

OI. el. mo1a el.


r "'t vor
Vi
a,
iar dup mo rte o stp:ne s
a
acesta, p tru p ma

G!'QSC'l

Orig.

../1.

27

70

Iv

.Dobre ldinl

c mlT.:Jica irc'"

tI'u

fiti

bului c fi .

hot~n cit moi Csc re


ls.t intre Rdootii d < us

doeti de

06,

iar moi

:Rd Iet

D-

nef:1nd

onanii fa.

t . -o

p"

Orig. (rupt).

, 28 l?o

72

d c,

C rt

de

trn c1re.

boier hot
ic1.
porunc
lw. Const ntin
rinco
u/vv.

h.ot;~l:ni eec

eri

de mo
.in Vulpest1, "d.
orman,s 9:plo1t d "an a. de vr ul su,
V

oe

d, de Je

ce

eac

din con
,
rig. rupt.

29 17

722.

de.

lvan ~
se

g-

tudin Fitat" ,parte. da


0GO

u pe 'ti,

tmic".Il.

t~ jeni
33 n
a nj~nul-.
jumtate de an.
tJ:n"
torie
de
re tu de 28 t 53 t
~. i
le i. ee tr . pe te a araa o
:1ei. urms'az. s i Il Vt cu
dobnd
O .g

20

11

pe

.-... 88

30

1?

?2 1 mai

Cartea de botrnlc e 8 ~12


boa. rit din porunca domneasc,
1 cere a egumenului .lotei
de
mJ:ls tireaSf .Ee h61!ina
i a moneni~,
pentru mo
C caleti din jWl.Vlaca. dndu-se fi c us: dup za1Pisela

p'razentate.
Orig.

31 17

oct.

Ins .ris. Jintil, fiul lui


'11o v.lugt.rul, din Comnetl,
:impreun cu fiica sa veti-ca,
da .jupJ:nesei Sanda Gl()go
toate crile
moie cu
vlllzri.i m.oie i uschu,
!

;2

1?1

sept 1

1nz re
~nd3~
gof~ul
t" easa i iul 1,
nstantin, vnd mare
. u comis
conscan ta B anu 662 stin ..
jeni din m ia rbte-i din
c:ill1
ul urdii ~uo., Tele orma.n c
,
65 taleri, ce fuses cumprat
Zapis de

"

de la Radu Lupu,:fii' logotu u1 UdI:1te din li ..neti .


Brt r 1.
t

Orig. sig

11

---.

3} 719 7227

Zap'

de inzare. an'
sa vin

00

s ului
s iUj n

.I

ti in cut:
de
D

ilt

Ura ti"

de v~z

~e. oa oe

din'Vulps'ti,v1nde lui
log tul din iteti, 20

ti n~ n' din

o. ia V11

,3 boni .tin' nul.

cu

tor 5 tul.sri,
rscUDl "

"

Ol'i

~5 172 722 m6~. 2

lBa.

1 i Pop
oroco u. peste
eul, tpj'Jl.L:e peste o jUL!"t t

oie

lr ceanu,

in

irii". d:'
It,
ase i

oz i

1.

rOg.

~6 1722 72.

t. 1

C n

nu se

in le
cU euan
l", ,
atai "'!o o sanu, o s- dea
ace tu port
a
ar~ d'
lot
r c sta s-i dea
in scn b 10 lu din CorcovQ
n
al' ac sta f'11nda- ma
uor
lucra ze

orig.

- 90
s .. 10, l~i

Porunc. do
l.exandru

p:r c

de

ud c t ....
dintre

mara lUi .trar


l' n , fiu:'
u
pentru.
oe,

rbu B ce
por . ceta c

cesta
-i _apoi ze dijma
:pe cea
luat f ,pe nedr pt.
ia in c z c n
e va c on-

'arma,
duc"

a tri ite om cara s


van i cr ia VE:
te asc che 'U

~ ho hrnicie

Ca t

boier',

pe

ru

o ia

udea

. logo:f.'tul,

aba ni....u
u, Duminic
.
ch
harl1. C 1

,
..cig.

l.nzar

~9 1728 72, apr.


,<

lui
an
on
l&nic 'umtate
moie din
erai i a
part
llOSCU,

din

cu. 11 a

Ori

./1

u
i.

apr.: .

91 -

Car

ui i 1 Racovi
oamisu ioo

ru loc itor i
p mo'~
G rn le,
1, nnnu

eul 'of

ormen ,

-i av a in

tpj.n1 8,
obl gindu- s-i de c
e
6 zi
do arturl i d1;j
ptului , neputind El-i "ind
Ol! decit cu 01
stp1u U i pl.runc indu.,.la ace to-i Baulta s tpmul tI!
p trivire.
40 nov~6, udectoria
ca um S Dm
lui
SUPl?
C

~e a
*6

'Zoi

!!I!.O

zeetr

Cop.

41 735

243

8pt!.

rii 0fule"i, imputern1cete pe


!hai B.rb~ seu, :fost r
din b ca
erdar, ~ ia d1
~i d' suhatur1 da
toti o .o1ile
c
meni1 e
,
Grdite i ~ 11, judeul
It. poruncind locu:tor1 r
Ghica

ri

c v

ri it,e om domne c ,
01:1 i

42

755 245 mai

rturie onenilo Strule,ti din ~do ti laud. e~o 'Ei se' tr ge


C
1e
v.ril
a 'ut luoie l.n
t

o ill. oare
t

pr

d'n

i 8

a e t

ul lor.

stpi-

nu. te

? 5 7 3

92

tea de jUdecat

r110r du ~ porun?s domn


.l.n urma judec'" 1i pr e i' '.' tre ecul 1. t re orul lui St~
nomlr. cu Lupu ecio_ul lui
1

i n lIot lui

av 1
pos te ln . cu~. pen ru o pal!

o a

,jud. e

av.r

a lui.
t'

dea

tlo1a s

tu

~ui de
ace
-, l! 1 m
dUpt; jurm1ntul
car a fco;>t o
gatsa-l fac"'.
a ~-ecuno cut ci; nu 1 ici
...!udc
vr' 1 oste micul i!l
oii
-"" cu. n
lUi Lu..u
f

de

Ori "'.

17 7 72 -5 iu1

Z P

logire.Opoa
din Catane ti, .antdzi

vta

:r 11e,

nat
lui Stan co lu.
sc nirclabului
atei

'16

~t5.u,

a len:t, e t
n nu 74 taleri

mun te

i,
b

1!

17 1 72 o

de

tapisul
Cos ndUl C :r
av.i:

..

Ca

on tantin

rilo1u. ctre co

ul
ieo
. u!L lui lansa
o~ i de z at e cuprinznd

1i

P
e 1nvec1n.Q

a e
i ..:t:
1 s.
o

'i

du-la de

a
-

l}6

l.nZ8 e .Constantin
a raI! i sot

aps

41 7250 ci c ,

Corbe u,
sa, "aria,. iic

cluceruluJ.

Oonstau' '. B. iloiu, vind lui


e co ul. iul
gott 1 :1. '" ase din itetl.. 30

da moie in Ifulpe i
ri
. Jumta X>O
bt ti cu ~3

c
stinj

'J

jenul

b3l'

u 25

3'20

4'1 1742 72;

ac v li. i;.... v " .arii

luI.

i,

lilco'

tr

'. c

daul i

runoe e lu

iu,

ot

. iun cu

ti 1>i

91

cu alt. bo'eri, s

Elcn ul
Gr . t

o ilor
\jud. t, a lui

ob
1
Var

iba!

car

smt

174 725

aug ,

Zap
zlog _ prea.
t f din Cote ,
taz 9;
116 z.loge
iDe ~ pl.
un ta le virn .. U 1:i 1101.'
,bulu
6 el din
u an
rigore ' ,lr taa, pe tru.

talar
rig

/1

94

49 1745 725~' :1.

p s

.Opr t'
impreun

zlog1:.r

ta diil Cot net1y


. cu ~u~lf:l aa ant z t Ilie

aieu zlog 50 munii a re

.ragoa

Tntt ()~ .,.


v
gb.ic1 i' tafului

ului
ae;

lltru 419 ,aleri, ad


inc
su.:ferit
Plea

ma.

ntru pagu

rl

o -tia
parte

la mun le
ju

tului

org
Ori

. bre 2

o.

orunc, onst ti .A 0or. t, /n. mX ii orane tiI,


.
runc 9~a 1 ~ et~e, f $ oar
clu.cer da a.rie, ispravnio d!J
1ao .6
ezce teze
por i .na
,
dintre o
n in
ariul i
I

tim! ,
ui -rJ.i S
h o~Shet pri itoa estul
Ocpce i i
UD; ;pod. d$
, :t cIs ata de ce
tii
$-al! a
pe mo1a

rit

u pe moia Cre.
oman

01..

51, 174

51

I'

iane :3

z p'

z 1 g i.r(~.Op,re a _

oieu
se ui Ilie, z"'lo
~n
u
are 30 se! d
a~ talor1,subaCO'G.e

i.

cu 23
n
e

ul munbelui.
Orit5' .;~

"ii cop

5' 174! 725~

Il

2-

ia Cont sa. cu fiu su


os . mare cona, vin
lUi
li gCU
co ita, f S ' mare
nt ue mica c se le
n BUl> umahala

le-a
un

reum
cu pr Ul

injt.."1,
'22!:o tule ...i.
,16

.op ,

Za~

pr' t. pra.

ata! dUl Cotene ti. oicu i


1:

.z
b

i1

.n c z
oia.

un

... 11 se

d~

r.~g

54 1748 725 aot.

u3pis de zlogire

toful. Vo cu
. Cll fe ~i1: ii
et!c z
mo 1 u.""e
pl!i. JJ
u cci.t~:,e C.C~Sti

Cop

 11

impre
CotenA ..

~ntorlei
. 93 t

ce

r Op.rea,
.Zapis da v1nz
,

55 1?~9 72. dea.

taf din
Ooteneti, im~reun
.

cu. ocu i 1 e cu f,~ciorii


10 , vind z afU u1 D~g;ll J i
mo i e f Tl.ncO , Pl.ei le 003
ne lor t 1lneiu i Iuc.c ase
din j d.t." ce 1 cu. 1006 ta~rl
i jum.tate, ~ntl!u a.-i ach ti
datoriile.
Orig. rup

56

174

dec.

'725

:Lista -

an:J.c
ie lol!lu' p:roa.

sum le de

cuvin da o
ta:f'u din Cotenatl }oi ai lu
ocu i Ilie cu fiii lax!. in
moiiloI! ctre
ur a .vnzri
zer =tul Driig.b.ic1. eul 06 t leri i jumt~~e.

Orig.

,7

174

72~ dac. ,

u.decE\tol!easc

Hotrre

cu

pric' na dintre
"6nen.i Cotenet1 zttr 1u.1 ....

privir

uni z';'lo&1V"

ghici pent1!u

ace tu1
dep

C~

erau ma: vin u:f.

inii lor.

ft, Constantin

ne ui 10(;;0rincovaanu, e

deepgubesc pa Drghic1. v~zndu-i moi le


i jumtate.
O ig. xupt

.. ..
//

r pe 1006taler1


1.

...

. /1.

- 99 ,

I
!
I
Mr uri
lui Gavril, gtPne-:
nul p.e la milnat1re1 OomaJ/la.
. c a lua~ pe nedrept d1jm~ de i
P moi lui uparu Const~~t1n
eare avea moia sa de la le pu~
I

64 115

ma.1\ 6

'

podului Copc ni.jud.Vla*oa.


veob ou a lui, fapt pe, care

l~a rec~o cut 1n t a ~ibes 1


S~ta
la Buour ti. ret1t\11n.
du-1 di jma ll1at
Semn!~u.r !tn t

peoet
O:r:ig,

sept. 1

Z p1su1 de mvo1e lJt a ve~ -i


fulul N agos cu Dr~cl z~ 4
fu1, cu care f1ind to ,ar
moia Coteneti

oe-i

~ice li

Luc!ceSS8, s ia aest ve~lt~


moiei pe timp da f ani, aa
cum 1 luat i cellalt
~1;
'pe at1is ani. M torl~
Orig.

Popa 5e01:118 i popa. Anc\l:t 1.


feciorii popii, Voicu d1n $p ta, vnd logo:ftulu1
ari
Nicolae, 140 stinjeni
de ~Q1e ;
I

y lpeti,

din funiile

hotarul

Iq$,

Qior1ndea8c ~1

Vl ro e,
Or1g

11

100

Soarl t Grigor

11 omn ti, porunc te


arelul 8 1 r lui c~pitSD

17

ni preoum

dar o

UJlOl1

a 011, s

nu ia dri de '
,be nil treUl!. rghiri', iu
lui olihro e i AnastasiP ,:f1
lu1 G or
,de
Hanu~ J!b
V " din Buour ti, 1n
afar de rup oar
str1D,pG
car s
d
4 ori pe .
oite 2 talerl i j
tate.
Or ig. m chinov

68

17

p.

~u ecat a 2 boier
in pricina dintr polQO icul
tei Lup01anu ou pas te ln1cul
eculai Obe
u pentru
fa1li
d$ 1gani pe Ode $1 t
C81't

p1nete p nedrept acesta din


ur , hot 1ndu-s
-il t
pw
e po 1 ovnicul Lup ianu,
deoareoe au fos t; eumpra1l mal
in i cu 12 ani, de zar fuI
D~ghic1, fostul so al aite!
Lupoi nu de la
rban Iz oaan
ce
ce tgduiete Obe
183: mamasa nu vrea sa pt41
ca~
G blestem.
v

Orig.

69

1'7

726

o... l'

St ciu brbierul cu ,ovU


s ~I~oa,. vinde lui Mar1$Ils
o caa in mahalau

Popii 00 ama ,

la c p~l podului ogoos,l, c


45 t leri. artori

11.

70

, mart.

1
f

101 -

arin 01' 10 eanu, cu so1;


sa, P
, ind lui I an o cas
. in mah;a~uspopii 00 a,
,capql podului ogoo ia t o
8
fo t cumprat
18 Stanc1u
brbierul, cu 65 ta 1'1. rto1'i
'~cr1e 10 oftul Ilere.
,

o 19.

odoar ls biSer1cei DO construit care ar


hramul se .Nicole1e.
O.rig.

,,/2 766

t stih

I an Oaz cu

tul

oy1a

8a

Neao

viud lui tan S l!111o eea


m !aua op C08,
apu
;odulu1 o ca 1,care a :fos
eumpEir t"
la arin 01' '10veanu. cu plfeul de 60 taI 1.
a.vtozi.
Orlg.

?3

176

p.

Mut de 00' 1,
1 p e
p porunca domnului, nt
ce1 1: i fra1 Bud1tteanu.. a
. motenirii p iz!.eti, cup:tinI
zmdt
o
mo DalsQl~ul"
~i11t a atulul, igani, anima
da c
caa t -:ii etc.
.,
Orig

/1.

74

102

Opt boieri hotam1cl.d1n


porUllca .lui 'llt.tso colau.mare

1?6'1

ban alOl!a19vei.
moiile a O cale
dtm1, Culbi i
, lzlazul. alegind
~
ia cu fraii

botbn1ces<l
.~ud.Dolj .Gr auri. ce-1 z1

lui :toNa i
lui, Ion i

Dicul cu frai:1 lor care se


trag din mou~ lor D
teaU

nul. pr ils cuvenite


Ori

Lecru

S l'fconduc t da t mar lui pion11 Buet anu.

udeului M ce
domne se" t in Ul.'m

Ispravnicii

16 1'775
la

p,OlHmc

ju o~l1 p~iC1ni1 dintre Voie t


fiica 'lu Op~ a 9otenescu,X11e
Colul i ~tl!O , din 00 eneU1,
ou i~f
,f1Ul lui Drgh101
zal!aful, pentru munii l?lol19
G~S unile 1 VilZleiul din ~u.d
usoel, pe e re oe1 dintii pra
tind c au fost zlogi1 de
otr Oprea Ootenescu lui Drghici zaraful i c fiul acea
tuia ii stpnete
pe nedrept,
un llrpla cercetrii
act lor do
, d1toare c ace,ti unt ftlSeer vindui ,1nu zlog11,

~tbho

pbi~l

stp1neasc,f11nd

lui.
. Or1g

11.

~f~dun dr pt al

un. .?

103 -

oeunc , Ale" dru lpsi


n

i omna ti. porunc


i pr
iei;1or de
usoal s tr" ....
.
~
mit la .o.iVaIl' c1l'lcl din c
au dat m.rturi m pric
dintre V01e fata Oprit Cot neso.
f
iul lui D~gh1
Zaraful \ u Iana he pos te J.n c ,
in ucit
rit t
este DO
mulumit cu hot~re
dat t

deoar ce un'
r urii
au fo
oUte in e cium
S.n ti ul bu urii.

Orig. ig.

78 1776

Scri oar m1tropolitului


G.rigo~ 1 Ungro-V laM 1. c tI!
vis ti ul Raduc n Budi e
in o
J.1 a on te z
pen ru nedr pta tea c t fr
ilol!

1 l\dndu-le i P
lor de b i d

Rea

79

17?6\

I
I
I

c. 8

Porunc lui
xandru
Ips1 Il n. ctr v1st rul
ducanu llil'c10iu
n dac.
udite
), m'
m plm ri
ser
e
a Rt cu,
impotr1v ac atu car i
datoreaz ,428 talari prin z pia
i
cbi i 80 ta ri,
chiri
un r haine trim1e
Sibiu,bani pe car r fuz

s-1

tivind c-1

1 1

104

l1pa s
e . c

ba

at

s-i pl" uitoare


dat t.

O 1

80

1'7?~

81 lfJ7I
I

art 6

iul.

Constantin polcovnicu vinde


lui an! de 1B Fistic1. un loc
oaptul podului ogooaia cu
35 taler.!. artori.
Orig.

'I pravn1ci1 or indul"ti de


Alexandru Ioan Ips1lan 1. n.,
n urma jud o11 pricinii

C~8t1ni1, peoteasa popii 100


1 e <lin BUnio, fata lui Ioan
loan er d1n Cote/ne/ti cu
nen1i din Cotenet1.pentru
partea i da ~ole pe c re,dup
art a
tlul 1, cetiaau
~presurat
f 1ar
a oer.1nd s
1! cum re 1. partea pe case ei
au v1ndut-o Ara tire
el,lUi
Ianacbe mu,laru din Ci.m.pulung,
hotrso e
cea ta -i a tp1:nea 01 partea luat ... nioi
un drep de ctre .moonenit..dup
ce 1 (la ca te de b . s
i
~a tcut jurmint de ctre ma
tort i s. r cumpere part
v
d tmde
are drept
pro i

;'

Cop.ade er1t. la 1837 mart.

11.

105

II
17 7

lul

30

Pirvu,
cpitan,rapo
saz'" bo1sru1u1 Costi !n
cere tuii

pricinii d1nu
aria Gloe;ovE?anu i Avram.
Constantin 1 org Cimue t
la ja lba o lei din tii hlpo r :va

eces o care s pin c


cir pt un 100 un:de a :fost

fr sa-1 o oaso i 1. a s
drept, pe e e l are printr
br180V do se, c nu a reu t
s-i p c pe prioinaii.
oierul Costi pQrunc te pb ilor
17'78iun.30 in ur
sforale! e lui de
-i dea oi
ris
a stpinea c i e m
loc c a o t pdur

ac

Orig.
t

a 1?

f / z.

6 boi i hotarnici,
r c
areluib n Grigo.ra Gr ca , hotrn ceeo o Ci
ti,
legtruiu
cru mo.ne
par a
1
cuv n
dup

zepisele do dito8r&.
Cop.

<'1

11

I,

Dum1trac Poien

deo.

Ion Pl oisnu adevere o ho .


i 1.
11 1. r Dobr1e1. d
sap Olteului, jU;d.Vilc a,
ci lb
u
seu i
popa sluj1to~p.l on i alij1
I

ce

a1 lor din Bet1, o

isprvn o tul ilo ,pentr


uni:l. o
8 ~p1n e pe ne
din ce ti a a,fiind J.mp:'
1 in?
oii, u dat :1.
//

..

.. ..

lo6-'

a n

cu

pn11'e par

nit dup zap

a e 1

e, ~-

prind ~o eb1t vii


Cop. (v
tul dtttat gr t)

.
5 1 79

rt.

xan

t1 . Ioan

Ip 1lan vv

poruncet aprodului ToadeL'


tescu -l aduo
popa
ma~tor'in 1nzs
moie:1 Cerne 11

lui

1c

10-

, of~tul, tatal
andu caa se
cu- P'"
I
so

poste !oUl
l! m ~ude
paharnioul

Dum1nee. pe

u. oe!st mo

Cop.

6 1 79

s pt.

nefo
ou'ntrlre.Alexandru Ipsilsnt vv.
!rit Romneti, Snt e
anatora
rilor boieri n prie
Saf a, o
lui Drgb1c Zar - I
fiul su
tefan u an il pasou mare vorn10 al ri1
de Sus pentru ,stpini.l!e
un-11or ucoan i a os~r 1110 de
; '--"""
aoolo,fc1nd p rte i Bafte1.
,

Orig. i

779

o.

.r t ia pop i Ghin
~
jude a a dintre retu i so
lUi, Voie cu Stoi n, ech11ul
lUi t f n, . 1 lui Dr hwl.
z aful, care trebuind s ur
pentru moia oteneti. dao
t
1ndut
zlog t, nu
cerind
ar
:l.e1care tiin
renul
erut,
"t

1/ ..

i ca ti
1 1. d n vo e

...

lestem.

arte

o
I 128

lo?

ig~

o 1rdiei

iun. '

anul,
s

o c

laua

opa:El

le i.

in

UOUl'e -

110 ta-

rorl.

Ou lega11zara Tribunalul
Orig.

89 178

..

tea e dudec t a boieri


porunc domlor din di an
C

nasc",

~u.dacJ! pr1-

ur

t
din Bucue1nii d1nt
ret i potrlv lui Ianache b

canu, c ru1
inc
C aa 1n
!aua Sf.Dim1 "

cu

o taleri pa an, urm~d s

i repal!a
1 pl tit,
fi' d 80
locu
hotru,indJl
e ca
c

i care n

nimic, casa
t de ll1,
ace ta s"-1
tUpm sc ca ,deoarece
-8
dov di t 01 11 fuse
dat de
boierii er ul ti oa -

cu ohiri

c. bc!ln1
t
rl pe

Gri

/1

50

90

1'78

108-

<iru Ioa

mai

nt

p i

1 R~ ?ne~t1.porunc te

VY.

Colceac, foat

itrac

dru,al

c
priein
, roa ez
i,
lut" lsxana 10

t~e1

c roatiu
p ata pa unc
e1lJ.lr jud ului,p
ea pric~il.
O 1 ig.

91 ?81

iun.

vn
Ce.1!cet

18

ntru

runos domnitorului

a a

erca z prio a llaol.fab


riipos tului
trar Cost OM
H aen 1n urma jalbal acest'
prin c e ce
s
lz

ctr

pe,ndrp
anul
ar 1

inu n c s m ema
riti1 ar dup! ce gta 1

a~ar

b tu dupa c
c nu-! igan

dUcindu- e

re

pre un .

ua

mn

motivul c

sint( cun a1 dei dup c re


tr
sta
l1t
O~lc.

, ,

92 i?8

1un.

-109

Ca t

de ho trnle .

a 6 bo-

porunca domneasc.'
.. pentru El. ger a pri"
moi

I.

1a

olijana ,u

ul Ta o.r
1llOll, El divanulu1
de otre moteni. din ulpet1.!.>Wlindu

mne fiecr . pri ale e.


Orlg

93 178

:Lun.

Zece bo1er1.or1ndui"

din

~cruno domne sc. hotbn1cesc


moia' u peti, CUnju atu
':relBoJ:
alegind partea lUi
ra
d1aconul i a vrulU.1
su,
iliul,
otl!e cei ,l
I

o en1, dind :fiecruia pmmtul


1
OUV nit.
Cop.

sept.

otari],; din divan por

cese

c.pitanului Ftr cu i 10 o:f


tulU1 adeleu s aleag oi1
Podani i C1oxindeti.
m urma
plin riposte
!n1eului Sandu.
1m.pobriva lui Vlad. COIlS tantin
' 'ne Cioran
din Va p t
i a
conu V1 a. ade
i Prada
Oiocan l'Jl.pent.r

partea pe C81!eo
ce
ii.
,
Or1g. rupt.

.. ..
//

95 7'6

110

Hot micii o.rm

it;

po~unc Isprlvn1
Ta

or

10

: ho

d1n

jud.
o 80 tin

Tulpeti ac
o ce
e
1ormdea,
po te nicului Bandu Com ...
eanu.
O~ig.

j Di din, mo

96 786

ian.

pr

10 tai jud
leorman
in ur
porunc 1 domue ti
's ba'postelniculu1 ~andu.fiul
rpos tului comis ieo e Oorneanu
a 1 se alege pa~te
de o ie din Cio-rindaa
ale al~o~ (monen1, dup cer
c t e zap alor i consta
o ac a ii li
nu a fos
dut cl zlogi jelultorului.
bot'"
te ca 1 crl Oioran
i

fratele su ne s- prime
anii e

fost

moia" de sub z
t ln eul sandu.

zapis
i' d

0038'"

g da la pos

ce tuia
par a de moi-e dup

de vmzar ,5'.nsli
...
ulij
t je luitOl!ul. e

ost tab l1t un r


ambo pri
p.tte a

1 divan.
rl

..1/.

ian.

91 ~?8

1 in ~

. deo l dintr Ion


.impr uns. cu c
ii 10'

tan,

da i

C'~Ueti, 0\1 1 n 010

led V" su, n

uto

moia Vulpe ti

Jo

ohe

,})entl!U

~ Oiorind3a c a'bot

nici
caset o le, ...d ieCU ui
it oi 1 5- cu e
d 242
jen i jumt t ,
Ol!ig.rupt.

I '

I
98 17861

'br.l;?

i
I

N gu, Ion~ V ieu i ndr .."


onen, b l!l.nl
n
ud.T
or
dau
tur
m tropo tulu1 Co
hl

c 1n tU!ma

avut cu iu din R.suc


c .re pre t1n
mo a lor
Sirbu, c r

() a

moie

ac

8"U

dat c r

dup c

ste

ai a
sta

..

JUO

rit eu c

P'

a cu ei
-o
car
O ig.

99

a c....

5 bu i

mat

onde

..
a-

1.

e. t

) .LOU, -1 ' d. a ever se


"t " ului Ion C&ll i lui

ue cu jur

ten C
st m
Cop

100

1/
,

t. c au
j ni 1).

100

132

il u
i ri
cp
lntiin- z pe
ravci fcut"
te ieu u1
u t anu,pentru
par

t.

17

mo i

lui din
Jud. ~l or an, ca
r

u.r

care

sei

de unii

o te lnicul

du

sti lUulumlt cu a 1

t.

rb

t,

re

urmind s St? judece


Ispra 1 i1 judeului
man. ~ porteaz!
upr c~rc
dup hot~nip a f.cut'" de, g
-
Dim t e c itaIlU edlsc
~ \m~ C eia, j 1u torl.l
postelnl.cul B du u pl c
uc
ti e judec
op
Uzat.

10

l78

in

soi

tot

iul.

lui

ogooae1
, c

lel!

22

g.
I

10 178

t. ~5
v

ac
Zoia i
ind iulu1 s

minor

ntul
o

el compus din oivii i ila


dw j dat

. n ru po
,

..// ..

~ud

...,. 113 'eufletultl1 ei i a Uigr j~

icln

1I1t

t s

ii

o tu.....

a'tec.

i''
lo} 179

1toreanul 'ind

tun.

cu erie'

ue ,

logo~ o ca

pentr
I

, in mana a
1 po~lui

opi 'Co
og oa

oeul u, cu raitul da 625


talc r'o i
rig.

Soriso. r
iui
colach
catre logott~ ica e erbv
n a u, in c r il oag Sa
1 din banii cu care ii eet
dator ud' t
u i cu care
credB c ~
i implinit
um....
u i s-i
TrandB ir 53 '
ii c' tore z.
b

m.art.

oh' t lui
tale 1 pe car

crisoare

lui Dum1t:cacn.c
Urianu c r
r
le i j
-r:og6 pr
car il enun, e
prim t Q. nil de
Cpi n

ioo e, ia.r pentru ce


1~1
ban "sda te en lu.i. Dutr ch
lld! a
u, pUl
p i.'

Or g

..// ..
I

a.

1?9

08

...

tr

anc

c
m t

p
/

in.;ilor e

O ig.

10

1?

deo.

oaie

ze tr

U/,

IGlogo e

os torit ~.

,ind e c
te pr lor e
ig.

10

1'19

odoare le ce se
ee c
1eo 1e

o 19.

10

17

6ap
dnboai

inz re 1 oic1
~iic lui rgan

do a ctre

&r"ua 10 o

oi

un.

i, v1llde o cas

op' ea. eu 2

ta-

e
rig

du
turise
ualul e'~ n 1

11 Il? 99
-ri'

,
odoare de
acestui
pen nu
le

eul un se
Z
opa ,

O.rig.

.,
.

1/.

uin
cupo
i.

ti

12

le c n

I e r.
p

nut
1.
i

114

00

cum

305

.. ..
//

1.

1~

ozunc
ui
nstanti.n
lexandru. Ips'
n 1.
om.netl, c 'te episc
o
nisi
1 paharn.~.oul
1.
aleag ocu p.rmt s

an

t seu- (i.

lba ne

Tirgovi

ri .sig.

tic nepotul .rposa 'ul


ocu,
,uijOa:L 1 t
a
o cas
:mahalaua :Popii vOC!
i

uo.

pe podul

o o

aie1.moten1t

unch' ul s" U, cu

ori.
g.

7 18 5

bre 6

List

ban'i datora

nu

foai'
ic c' e

18

pr.
Buo.

fi

du"
c -

a iau lui atei C1, seu,


.rin c re vind
te iclll
'Ch u ecueecu,
c s cu
~e podul 'ogooaiei, in roaba
:topi Goz ,cu 1350 tale i
..ar ori.
Cu
verir
pu
entului
al doi

8.

O 19

...//.

11,

10

lun.

1;) 31306

ul
c

e
rulul
i

El

a
loc 1 su fiindc

tr

c
cer
nu
r nun; in urma ercc,. i' t'

prlcln

1.

13-

inteles oa fieoare s-i fa u


cu. c nd.i
a n

ilor c

d
ada a

u.JJvlll.ului

d1.n

UDe

.5.

13

Orig.

apl!.

Uf

2'

duhovn1cul
t '.
t

data

u~
i .

12

oct.

,.

Ullll.

invoi
ca. dup

ce
din

l!

rac
cu

tU s ....1 las

oa averea compus

a
ai

la

ude

Bb cen

da mo rEi i 3 a

11.

late

.. 1-

mo:

,.. j.o,j d o :eor-

c i St~v
n \>f; vv\ \ VI el
ud!

II'V\

J..~~ ,u" t.t/'f\..-

'm~

vina. acum. mo e_

ca

it

egitim.

i03

oia

dup mo
e
Ol! g.

pm

r.

ve.rea

~ or ~

I'
122 18

[o e,
I .

in-

ud t

I
r

nea n
Uec.
u

isc P
6 ov.l.pr
t

ndOI,

otul

ct:r

ei mo "il
de ti tr t ujo.
e 1 sta 1 din Jua.
t

U)l\~~(1'CO"l\J..IUO

roa

... 1 1
r up

mo

1i

Ul

Zo t a~tori.
l!ig.,

.11

19 -

il

t.

dre il

otar

mnicu'lv.i
ului rai v i. c
"i C i . -8 -P
"
IJ.
_ cut,
_1
i. te la tura / cart a
b
tem 10 ricina n r
10 cveanu ....
u
e1
u ' cu lii.
r i cop ,

11

iun.
ach
pa

un

inti
o

r
v ito

cii '

11

in.

or ca.

no

imul ocrmu1tor

.
o.ri

ovei

.alb

OI.'

n car

.ind o r
tr
itr c

c,

u
u.nchiu
r, Const
c de
an 'i, ce. a: ~ r"e
le
il -oi: fac Ill8ri.-dl r
c et
pur
r

c;

II

vindut
e o av
t tii.pr cum

o i ~\.
C

e,

. .:.s ce~

bo ar

pric

tea

f~1 ez

va
O ig

11

. .-

s pt

oruno.
oir ' atras
,"ui r io ei. po unce

. lo~
1:

or indUia

c un mum
s aduc

care

ain e

~vanu ni pe Gbeor

l1netitjud. 01'. in
j 1 :1. c
impotr

. er

Ca tan

i Ion

nt'ru v" z

moie

pari!

r de

hotarulCl1net ,

go at~lui

o re

100 cu.

v au din trm.o1.precum

en u bt a ce le u da om
au
ut s oue g prp'<1 e
pe ace

loc.

:ci rupt.

18

i
in t 1 i lui
"orghe . utoi.
in lui l~ic

li

mart 2

ucreanu 100 da nun c


ci
2/.
ar la.
l! ori.
Ori

anul arii
1 a lui An ei,

tun. 2

1:

nicei 1

omeneti
1:' u

s te -

tr cu din ,o 'o.

adal lud , eleorman.

in

ta c avind o
rt
de
Q. ~e motenl.re
'\ r o easce.,
mo n ni
tr 1 1 au van ut
lu.i: Dumi ru i lan
i viei
c re a

cit v
de

jen

netinin

ptul de pro t

lJ31

po-

svntc ilor ace 1


ru.noet
c zce te s
caasta i
tiu
adr te.t
Orlg.

..

oelui ce o r

iu1.

vinde sluga ulu'


on se o vi
r nte sc
d a1u1 SC;ten 'lor .ju
ac, cu 8550 t
ri
Fi

In.
r
drei Grec anu confirma. 'pO cov
c lui uno ah
-ex ndre scu
c

pr

l!

,mll1 tu u1 da

101'

In .' 32 oct.28;

anol ch
ex drescu, v:lnde slugerul
~
ehe R c tiv u 20
j mi din via cum arat de !l..~
Grecaanu cu 130 taler
Luxan

op

18

1u.l.

s . ul de vnz re de c re
Co
'111tiS. c:r slll
gerul
ducanu Vome cu, unei
vii p inteti 'din d alul Scae
n'lor,jud.
'ase, in suprafa
4 pa oana i o C106
t, cu
600
i pogonu , in to
8550
ler i. r" rir tor i.

Oris.

Ur r1 adres te aru ui us ei de unii bo eri i locu.iv

ori din Baaara, ia de 8 supune


s'n sceptrul su pe toi dUm
si i de

tmi sub conduce ea


unui siDgur p tor toat cret -

ntatea,

xpr:tmmdu-1

mulurr.i

re c il au' S ,m'tropolit
pe
Gavriil /Enulescu Bodoni/cru!G
le cunoate lini

l!l. v

la doc

'in emnarilor
t

originalul

/1

anex
se

fI

!n

122 -

hiv de a
i

1 1 u ani

t trim'

lie sturz

supun,c"

rului

in erv n1e
unor o "ar'
afla i"
uj"oo la turci.
u.r

Tr
32 181;

iun.

vinzare

Zisul

Ci!

r.tre

ostelni ...
e.lul ehi u ctr 10ni Ctun an t
unei CSi;)
podul ogooai i., cu 5000 tat.

leri

tor

Or~

it an . dat'"

c .

.0

telnicelul/

/Const
lui roni

CtUllOa,uUpen ru banii primii


,
vl.nzar e ca e lor s le de
podul ogo oaia i

300 gvos.
8 :p1!i 'i
?) de la
culai .'tapa pent u fiIleul

mart.

ti.

Olin

r ic5. gr. cut

14

mai

din

a dOI

/ spravnicotul
ch

se

'ud Teleor
.., 10 o.ftul oni~ sti
z'; t
-J. lua in p.r.t..l' .11.'".i00i.'''

tiri-Dui

zapci

a din acest jude.


r

.. ..
//

al pl

lBA

16;

Baport. ,..,te ieul 10


rol
apor te z do

iul.
use 1

ca locuitorii aatu ui

ului

ucsr

jn. usc 1, au foo t to tden


cutii de va pentru hran&

cel!

ie

ca i de acum inainte
outii, avnd o via

,",v.

' fiind li i de mijloa '-'


a teriale i cere ca tpe ling
~ut
ama. eu
'I:l.ran
s li
..c.i "-t~l!!!ch'

Ori

181

oct.

orunc do~easc.
ghe Ca~a ea v.,

. jalba u'

.iculaie G1 goveanu, :fost mar


cluce in p ieins do judec
ce are cu Dimitrache
ba cu,
fost mane logoft ~ pentru moc;';
Valea u1e~i1 i ilineti,po
runcete cai acamului C~ ,iova!
i bo'e~ilor det acolo s fixez
o zi cind
pri 19

lichidare

se p~ez nte . bel.

Sp

ocului,pentru
it g' ulu .

Ori

181

f.l.': .

oni Il" arul, fiul


ui
Constanti ',precum i ali epitropi ai bis ricii Silvest!!u~
:.nchiriaz doctorului Apos 01
Ar a he
a din p ve.lii
b' ser ieii
'lvestru, anume circiuma, pa te drum da c ae ua
Tirgului- de afar, pe locul m
n.stiri1
adu Vod~. pentru car
plt t biserica So 1 i chir '
locului p an, cu preul d
25 taler
1 de
ee a

..// ..

ch ltu t
lu

u t

eodor

p acum

tru j

ee

cu cu bis rl

. p ntru

l!

per

ti

b -

sel!,icii.
rig.

15

ap

Ioan

or

e Ca.rage ,

eJ:!li omneti t
neij' lor din
tu

'i

lb
OC'
Hll!e
,j

aleor n., ;prin cane cere s


li se o
dui ac ispr
c
p ntru hotrnlc
prilor

mo e, por

;)9

ce
prezin
tru
ex-

cel ju
fa~ , locul~1.

c ta

ce astri l~cra~e.

Orig

1,

mai

lede lnic
ul oan Uditean
Se bvoieta cu "ratele
su
v1,~eg. umitracbe uditeanu,
pen tru "1 nu se
i jud ca cu
aces ta penbnu m.p ire
udeasa,repraze t:.nd marginile
acelei ~i1., - dea lui p
t a

in m "1 c p

ca

o vo

1 i cernd h "arnic 1
i
;te oae
le g p 'au....
l.!i

...'ilTh ega .

r1

/1

h)-

iun.

lE

-5

_ tii Corn Olteni -

Il

i ...

tine

p.i

..:in e ac co: pus


ig

i. vit""

de

14

i~te anu,slu

a'ul sica
g rul Ion1a: Il

sept

1 p't :c

et:ou
loga . zat ." oer rea
nicu ui ieu
s t

tel

142 18

onat nttn. ~i

Ogte

r e. dup' c a
mote

t de tat

pur

u pen~ru

neco~ epun"t0sre.

;.i .

t gree li

DSC

t t. i-a

ce

oS

ieu
des-

se c tvin

s nj ni

d'

.,

t p

lu.cr

oi

Cec le

3500 taler s gura


cunns tul su, dind adaver
i

in1j

enbnu tot ce
Irimit i c~'
. _, i re
1ei o ,_e en e
avere t ti:11ui

-tea eeatuia.

ove.r aa
, ":0

apte

18

sept

urig.

14 18

sept.

p~~u

~J.D

va

'd

vinzare

t 1ui

i mtu. 1 10 r

Ioni~

un loc oe se
gradinii

rig.'

C,tuneanu

fla m

pent.r

undu

cee cua , cu 250 taln

..

/1 ..

'
i.

Ioan ba
ri Ro
utc

ui
1, c rnd
- Ale g'" pri

de cump~ tur din ma ii


iotaasc B'voli .jud.
e o
,Q.eo ce , . on n':i
il
g pJ.'!i. e
,po"!~cnce
.s
ici r judeul
s 0~indw..asc hota ie i .J,s iba ne,
dat ta.
ig
o

oat.

14 18
I.

orunc

domni onu

Ioan

beor he
l' ge , ctre
16
cii jud~ulu1
rge~, ln ' ma
ja oei lilor rpoa ila v~tie:t!i ucanu- udi~anu.
logof ulu
nic
i ai
ui
ieo laa
t 8lHI n .ud.
A.t'ge, c smt invinuii pe

ne ~ pt de c'tre mot nOtorii


s to lnicese

10 i

i lui

Bucene ou c le ::mpro8o r~
oia cestora egovenif vecin
cu m.o~ a.lo~
ude sa,jud.
de~1 s
sta,ilit P'in ju CC;;ti aevnul.
s
'i.1Ceze
ter ~n pentru ~ fa,i e
diran a mbelor pri. Jal
nea t ta

..// ..

l-

Ll6

arin,
a

le.ooo la'
s-l trw
100

ap:r

e,

.1'

al t:ue.

cere o i
cu

81?

Ioan G
u

mai

oi

octar'

1-

o . 'rlnh1e1.

AS

le

part a lui,
anu, care "'1
a ta.

17

f vtul
'e1 _ r tul.

d.

47

lOg

te
l'

ap..!.

/t

lOb

ucar an .i:
logo t. pr in caze
aprobe
cu care

o~gu C~ragoa vv.


for~

in p~icina 'ntr

Zo' '~3, s. ia

ce st

rposo tul

u ~

le09re

bac" ilo!!

a s -

roste.i da uegutori dup


j
ntul
Ul., po uac t
relu.i. . a man 1 d1v nulUl.
SW . p14 e
c de
pr1clDat dreptul
car il
U

/1

lL (

..

n
OI"

mai

r.;.eOll

t s

din p'
d

..

van

a.

17

sept

ze stire.

o Le
L

c Sa

, un.

o
i

t . e
ducanu :f'iice s).

cas in

e
o
o

u c

r1i

..// ..

129

15 18

arunca lui o , n

mai

ar'1

baorgh
i
1;0 n
1:. p~ -

0:-

o1i
va

.roase

din
lucerulu.l

jud.D"

.&.n urma

00

c r r1 ace tu
cun scbdu
ho
moii',
inc]C
cin
O g. 19.

iun.

152 18

v1nz~

de o-

(tre . 10er a, iidu:'a. ct.ue


a
aru1 o ,. a unui ~a in
undul
!d1nii, cu 500 taler
2

uc i'

4.... ~t;or

03:ig.

153 181

.1ul.
I

Li t~ de pir1
d a e
din le
ula ii, pe eane
1e- oumprat; logoftul Bi ..

besan da

diferite pereo e

du- e i

not

umele

In ar ea dO jo
e 80 I C1m.i

sp Q1 x:e

porunc
ca,~.
ou CaD e
de les tem t'Ulziitoril a ade/

re

oii s
primit, in

de ba~l

au

uo!ti Glogo
u
conal r c ac st "inzr1
nu S u f cut i.n od cor ct.
Or1g

11

130

Ana o aua bo1er1lD


po..;
'
unoa .do
to ului. Sn urma
jalbe:1 cm1narulul Toma. ntll'u
&Jurtoare
locului e
pe
po~l
ogooa:L~, maha ua
popii. Oozma. s t b1
du- e 72
. tmjeni, 4 pa

1 8
e,
iiorunoa domni orului m tun' ,
.Jalba ne<a t.

1.

18

00 t.

ig.

Zapis ul d vaza
de c. re
r le toln
oen C 'tunee.nu
.
c tre Q 1nal!ul Toma. a
t 1.
C e cu 2 ocuri, pe podul
.
ogoo :1 1, cu 8750 tele1!1
8 to 1.
I

0.1

t.

I laal Oornean
re
lbe

.'

131

Di conu

.1

cu fUi s

ils

un pa an
pi:im1n . cu 24 t li r;l..

Ori

li' ,rpo i l! I via t


ud1 eanu, 10 f ului DO.
.
i :1 poatalnlou u1 ieo
BUd1 t anu., d1n jud.A g ,

urma an fora 1

rilo bo r1
aara
r
cut'" pentru
st b1l1r a, hotarului
moi 1
.
<

:sude
se uma

erttnd C
dup vaob

01e, aa cum sGe


Bu~en

iar

re o ma tor

,protes

i stab

do

1.a u. e te ce 1

viLra

vmd c

ce

otar

ar tor ii s ac juribnm .

, co 1nouro'" urile
atolnicul

Vo

ajute pe B

cu,

en

ls-

. au

e .1

1.

Orig.

15

182

andru

au 2

uu

100

" urm ce ce r'


facu ii
ep ti ul rm.1ei, la era
batmanului Fana Oost sCU:thOt;~ra.te

1 se

mneti do

tribu
2 i an
mola lul.C s-

tetl.jud~D bo a. a a din
iun.30, ~

for

d11l l.ul.24.

01

11

U8

boie

lot'

15 182

GbeOl!
V~

ru

Co tant

c 8
C V U ~o
cu vin.

Ori ., 'ri:

182

o. '

aCgroi

.5c.r1s0al!

ln10Ul

Const ntin
].ez. oag

enpe Co aha 8
1
imprumu cu 500 d pl
pentru o 1 ,OU dob d
7 pi tri
ju:m. te la u
O i .~ .'

16

rt.

,;

162 18

oot

' 2

Z plsnl lUi Conatsn

U
1
,Pll
otul 1 To de la bie ri
din
tul lui~/ .re eti J?~ten1.
;lu tul use 11. un
mr
to t, pentru e s11-1
zeo z110
ol timp
po
lujba litW! h. i.
Ori

Grigo

AVV.

e~
rugnescu,
mo en~to.rul l.u1.Ionl
:Bel!1n scu,
vin t niro"torilat Jughenc
e alul, i
Secturi
, tlui je 1u tor11o
ce 8tpine
pomii de
pmt 1 hldu ,motivnd c

/1.

~~

numa pm1ntu 8
vi
rodul - o lor e t a
O
.,
in obinov

c.

:iIl1t ;1.

1
a

c
~

809.prin e r

14 le ii unul, ltu
mur
copi it
dico 1 Episcopie

Ar

u pom nir

tU: tulq.1
.:.tOr.in car
cOP.s S
G
de rmdare de
i un num
U averoa s:n
ct
e 1
st"\J1n1r
dup
oartea le
r
.tire p1 cop ;1.
Cu
1'g
<
Ori
l

. rgr

deCe

rle I,Uld'e

ud te . u,

te

c n

gii O
-

inil

ai

din cauza nenorie1r1


mtimp t
1 ce
le.
O 18.

16

182

<II

111P. ,o.~

c
c
mahala
opi 111 d
r t ou 50 t ieri.
O.r1

/1

8~

u.ori

. a

34

vi tie
'cilo

e
din

a
!nul i o1!'7.ul',De
r11or.p:2ZlJ, ci

16 182

ul.

-t

u, p

iului

u.r.'J:i

moiei 10

acest

1, de c
rze
dup~ oe~oetr fcut nu~
putut
:i.nacu aceast ~ic
,
urmind 1 i chibzuit) c
e
acei bnuit!, p pa
OM i ir tele
u D it u, Il vol' il V
S
. d m
tur1- . i ju.rmin.
tul f cut ntru cel ho

cer d zap e~ de cumpr


moiei.
p

Ori
11.

I
I
II

u.

lui

J;

mi-

ri o
.,

pl!

t a. f

:1

din jud.D

din
.0

1le la

dODln

o te
e 1

li

rea co 18 e

Cu oont

c t grafice
,16.

53. a

19.

go

lt~ e Gb1c
al mrii 1: omnet1, lllt.ret

182~

ne

tto,rului

1eo e

dafl.u., din ucuret


de a fi souti de to
a c
nt. cuti

to

17 18

ii
i

r~t

an. 3
p

cu caro
U
oca:
ca a. fi prtai la
gt;tb

1: c i'1 ig ci1ut1ndu-i pr
ju c~i drep"u.r
a up.ra

Cotor
e.

c re 11 e
cei li nu

p&ctat :ktgm~ ni .
dintr
nevoii el
con~1
buie. la cheltuielile ce au
fout . botrhldU
o cei
c
_tpm 80 pm~ u1:e
.r

u,

1/.

1,36

..

1g

je

cbeltu e

CI1

Ieri

le

32 P

j d...c

co dur
l:nt

tat

110

21.

rl

..// ..

13?

apr.

175

ob

dar e nu sint .ch~mai


. ac1un l.lU' otr1
mam1culu.
ar trebui a Ger o
~u tie c

rzboi,

. plin

nu

10

"'1

de m1j l.o$c

pentru a sigura
in,oaz de plecare..

troab

dac D. C donsch a pr'


t
vreo chemare de la ef.
an.
10n z ca
af at ceva s.n lD
.turii cu re '1mentul do . ni
1 ut Cent ci1ziXlo. Il ro g
e!-i cum r ce la 1!be~:l UXt

ciubuc pentru im,me us


do ch

imbar da o d:txD.e

1tme

lta nici m

I .

Yiz
O...1g. '"

bc i
'yj
D\J

u n csaa J'oie.

Si~i

rr e fi

guri.
fluen:

.S te

dovi.cd ,

.:.i ul

.i..QC"'.J-.

u':' ~~cob

e _P'I'OP

~ ceri or ex~p~nG
>

i~ ~e bi'.

1?4 182

ap:r;. 2
Ho1n

fr m IN nadovie11 c~i
ui im'tr e acedo
bitnU, c.
cerut
aSllprs modului 1n e re

s e
Beri

l:e

au ranulul.
it r~ puna. ret i a
EJ Z

soie 1 s le c
? .mai
ranul
ani la ChiinU.

au
cu contele

intenioneaz

lrode. aa c
s vin

sc.plo

pentrU $ pr zenta oon lui o


cer r intr-o an iti c att
Cer

v ti, deoarece

11

'-

e pa.:ee

tl,ti

d o rece scrisorile
ba il reinu
s mt r1lr1tl

doc

.l!

seri
chi.
ac ,'ce. i.

a1
1ui D

ot1n

Chi u,
tru u:L a
oVul su

dup

ci

76 1828

sept.

~i
1 o

~elor

i.t

plai

J.Il

fI

i.

ri

177

pt.

i iliu 'in ce' r

ro e.

l$C

...ul car lor


ii 1
5.n

el 23.

Orig

.. ..
//

pt.

aportu

zapciului

!t leomnanUJ

1 'udeului T
le
. ta
n

~u

toto b
et lor pentru

a
,

rind pentru .

11,

caa el ln-

s te
nionat
m tul ludelor.

Ori

79 1828

pt.2

Zap il p1t Co en ,
te z le r! 10atului ju
leor,m .~ ca ari

89

ucu.r

m ~eun cu' 1 t
1 u incaroe n
uatmd c
11_ s
e dator aa

el c
r te.

cu fn

iGipe1 d

.
g.'

te a

cea: t

ntulu1

11 Oot an

r-

ci i jud. el o diaz'" 238 car- cu

fn . en

e r,

eonfi m r

de prim

Ori

.r'

a gsi

pedvum

Z poii pl

1828

ti

ci

it!

oct. 2
din

14

enontu

entu

Du
da in!

in
e.e

pe
la

..

Tumu

de reze
ce t a en tul gen
t

o ia .ru '

.ntim,
mit opo t
r.il

Tnaa.

hil!O tonia

.n

1u lu' !s a e

an

iI!

'

r ul S11i~tra

Ori

pr.

ozov

cotenentul

c .e

. tenulu! sa. capor


icule c

'it

r o aandn

-1.Q.e

S l'a

ro e

./1
"

1na.
e

pr.

ehi
tr

I .

t!t t :f n
unc ner o

K d

I .

l'
I

dare

1.

umor c

O~ s

Comisiei de a he-

t ze din 618tina

1:

nc tul
t
n tl!
6 ea unor ce ten
pre
elin
O-r' g

og oeu,
i noia,

te ZIS
re
in 1829 ln
i de..pro

ece .ia

a iorn
ocazie

III

"

ou ce

u muri

do

dintr

c.;;'

rig.
,

Ce rea lui Const


cut e In ~u D an, ~
.loza S ;hestr
_us pe
a i ordbniCloz.e judec ...o i

ocae

de

14 era

t.ur ~ d s s jud}
~i o~itorii moi i
1
Ori

I
I

-1

/1

.. 14"

1 li

o
a:cgh

t'
S u

06

1"ca

lenca /18- c~to i


juter1

de

C'~

ani,

dec

imbrac
le la

26

judecto~iei Vi

andipr1con

pr

!eel'!

ea s spun

loJ.!
ala din ucureti.pent u v:o.'z e
"ob'
c fi
gUr z in f ia de
str e
soi 1 al.
o i
din

u.!

C3)

edelnlc rul

. 18 183

scrie fI! te lui aU 1%1le . tur


CU un
t ..rat'
1 lor, otra
nafi ld de prer ca acea
11i re 1ilt
a lujb.precUtl
i

alte obea lun

miliar

care

11 nemult saci
O~1

pt. 8
uda

el1cit pc
. tru 1C111" cu din re ~.
tui 13 de grn ce.r1 din Car

be.pentru 1n31ntarea
de

.!:l-

~aduJ

eeg z ,

rig.ge~m.
chider

/1

ro ., pece

plic t in c ar' .ro

..

., 3

143

ov.
ceti
ti. ,

. tropo
~"t
1
ce t bu1e a f'

cel
..i

reo! sau. i cani,


01 n in

Vieti

";.1
1!

a ii

192 1 :?1

nov.

e.-

tu! r 1 o
pl!o topopUlui

~tropo
,eti
la ~

Inenumitl prin c
fiind

aot,Ia m,

s:1n~Ul!

n sat le

eu i C

t i preotul susn
n n
gmdu e

n
c t

intr

......." v

ei. hOcr.

un s
i s

r8porte~e ur
din n .2).
Orig.

n.(

act.
. o

lcx

r le sl

el!

ba

Ei

drescu ca

lu
1-

iba lBche

ii v~de.ac
pl!j ini din
sc nilol!.

prn c ~

ta
c
00

dactilo

.. ..
//

r . v~d

,t te.

- 144

pr.

op
v

I!

ut

o.r
S.G

G i

..
m::- ti 1."iEe1je ca
oe e ban , ,und lap lcv 1ll1crul
eu

20.000

o ce p

orgh.

Ori

19

lul.

Z"ap' ul

orgb
1 tn

19

18~

ocn,

gofe

btlt1.lo~ Du e

mr

seaz"

IllO

diaoonu ui
Si . tr tunde
cu
iel! ul
C
(j
da' i j
mi 8 logo ele.,

01.

aut.

ro1iOp pul

oan ,

rea

le u, 1. apo ici .

boieri pam !l en
din
'ul O rn , de
c s- u
956 t 1 r de
la rapo
lor eha.'
sarllo din ce
te
LtI!

Cop.

11..

BUl!

boi

at J.
loZ'

, dt'

colilo_ di

ac

Ol'!S'1

p-

rban

iul.

CE.

20

und

20

n v.

von ep

--1/.

"'"' 146

202 lB,3

Gri o.

1 9

t811

r iarhul
cea,
bo:polulu eu s1nodUl. Il!

eri m1tr politulu1. ep

cop

uau,ce ~l.alti ep ce 1.

lU1

c a pr~1
aze
prez.intA

de

40.000

dato1ila !> hi 1 D.v


l

din

ii

gro 1,

r 1.de

18 3 epar-

dela

cea ta

ent

fi i 1
ti al

BuzWu.

Orig gre

203 183

un.

dre eez
pl1i ii ori
ad.pr1n e

r'

cu ajuto_u
,re El

1'08"

o o
ser ao

.10

~i pent
O g

204 18;

cu

cela~con1nu

omn

ion
.
!

1/ c nu are nici o

cu pti vi

t;

r a

R mnat
t
ntuJ.

torulu1 c

.ar
Br!

om ea c ..

CODe pt

/1 ..

de fl1Xl ..

iun. lB

Cr U
c
tanului
In e

,d

tori

37

1ul.

eotu

an azi,

u,

Cav

l\li

cstori

dav 3r ~t
r18,

ca
n

07

'57

r.

,.

dea. ,-.

il
('~

ti da t

core

ber 't

. Ulllul _ Of]

r 13 cu

I -

-8

aru

i
Or g.

ian
uc ,

on1 co
ar'
t ons 13
e
aeaz
c uce ulll_
oan
lbeacu,
c~mul oru
uds1ju1

p e
t
da 1nSpec
co
din Car cal,

organ

#~

cest o

e PJ'!e odul c' m


nvm
tul n

.up

zidea

pus

f:

cii din nou. o co l.


O ig.

'1

:ari

!Ln1CGlYa

re

~. ~ulUi

ac s

pOl!

or

1 bOtrn1e1

iei

ul

t che

foutl ma

tii d Jos,
Corn i anu,

ons

lu1

OJ

cu, ins

G
ti

10 u-1

par 8a cuveniti.
op

o 18

tro

i\11.

pe copila

se fU c

o.N

aib
36

mvole

po tii
ota he, din

h lau
C

ul

din s

D ag

en

e ln viitor

pra ei
rig

18

. de c

ept~

o 9i

te le
n .. or din
iv.rgiu i Tu.r.ntl, can

sint

recui in catagrafia per10du


ui I i 1 ,Pl!Goumei
oe
int 1nscr11 in ist
<la lor.

Orig

/1 .

149

1n

eliber t

I
I

18

!
;
r

Ada

dac.

cr

. do ee:. ta

-f

~UI~

I
I
I
I
21

18i

8';'~..

.
nov.

~.g. tim t: t.

tir

t:.r

nicu.

13ud

anu

ll-

Io

r::'p s

U U:L

Budi te nu,
pri
e
ude

S3.

ud.A_

gmdu
pe

ce

i c
achim

depar
c
1ti

co

Ori

21 18~
I
I

Ii

dece
.0"'

tom te .1 :...!or'" che

le cu

moiile

I
i

ort.U!i

care

'ud c

Tele nan;
O,..ig

150 .

;jud.
c
cu! s ee

'" mi1n

e opri a
e ba curt.
ctre "Btu_
c :fr aproba~

nu. s

. tropoliei.

c ns1 er

lt 'el lucJ!ul e
ins .rtna

r g.

216 184

oa1
{,ostache

spre
Pi e

tre dat

alEi

Orll?:1:

cup:::

Z l1,

1: en

oi,

-.

U.

un:!.e

iac c
it
.j_

o
li

ct.

1,

Scrisoar
o uel eul
D096 ~chida
Cr" ov , e! e
Co "s fi .ro. antului din ucut,~
u ~e zo ga co p
da

S
O

tin

ete

ou proV1
masaz

~~nut trimis d
r ,ti,fiind ac a~ ne

r.
1"

1.
i

l'

Fond

... 15' -

.
~~

eba. ul.LV~

1IllI!rE}lJ~S~:t

NVENTAR
de documentele

relative

la
......

v...
o
QJ

'O

..:

DATA DOCUMENTULUI

!
U

'O

,.
z

Anul

E. N.

: ,Anul

I.E.N.

I
I

LUNA

<Il

Cuprinsul

pe scurt al documentului

.;:l
N

0100 l!ul

Z1ne 1

c.

,
tu

/1.

I.
.c r.uica noua:' -

c. 461'2

Observaluni

ei:t
\1)

'O

...:

.,o

'O

z Z

1S4

DA TA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul
.E. N

LUNA

o;S
l'

Cuprinsul pe scurt al documentului

D c

/1

1-

Observaiuni

182

ug.

155-

Nichita paharnic ul a e ta
c a:1)1' "t de la 10 go f tul
~
epeze u.600 de tel ~'t
arenda 'moii r Co ianc i
Preote ca pe anul trecut
Or1g.

182

o t.

Aie o logof d
mn logoftului ne

u.
epoz
vameul Te le or nu.lui, c dup~
21 d zile va a hita numit
uma da 757 ta ]ari i ~4
dator da
ou car
r
a fost mort 1p n plasa tar...
gine
Jos

,o ig
,
9

Vla

n 1 din
I '1su 1n

cr losof"'tul

i
SI!

tro

/jud

nd

epe seanu d

,todor
1> t_ o
pfi
t rmen de ~1'o1

t~o
,s "'.nceput beni! axenz11 se
vor plti,
llum. t,
o :>oft

n
i O!!
parte d
cl. 19 or da ici parte.
r .
e>t ni':' se oblig s lucrez
pr.mmtul
A

Conc
10

pt .

. t de ban 1 trim1
avrodinu, cu indicat
lu1 1 mou dei" i coresp nd n
lQr tn t
ri.
Orig.rupt

/1

. 156 -

I
I

16

loh1ta pb4.rn:1cu.l ar U:de z logoftului Aleeu Detco'Y cu


o 11 Co 1ence. i
Preotea ea pe tr 1 ani. ou
600 . de

t !eri

Ul! mind

anu.lul.
e dea-z
o stor ..

re

Sn in e
p ve
9 mai

"t ului

mo 11 10

e Bp -

z anu, oar va respecta cupr1nG re cont~8otului


.rig.

1829

1 mart.

e co
6 taleri

i1'm o fi a

8 para

illC

sat
.., d,3

trecto ii cu xfu;d.
....
e
doved.i c
uat Ula 1.
rSpund mdoit.

9,ri

l} 1829,

Cosma a Jld pr 10m cu 101;0 f tul E;ne pentr u porumbul

cumplr li

la el, s-au

mvo1t

ca
gofiitul s a nuaaa por\li:ij.bul ce e va oove
fu.ra t
de locuitori i c se va ene

tu!
lui

coa tezea porumbu!mp .rt ntre ei.


Orig
t~\l

/1

14

nov.

182

Ut~

....

Baronul ~ toior S$OO].eri . ~endeaz poleovnic 1 i


Gbeogbe
Tr1an
fiI oii
.
.
mnAst1r~~1Sptre1,~ro
n
UngW!en:L, la

.in

sca, . Fa sea
d1n tiud.~ laOI!

i Puintai
pe tir 1ani ou cit

4500 de

g:co1anual.
Orig.

,
Baronul

nov.

15 182

Buc.

rl

1e odol1S

ebB18-

are~de z lui Gheorghe

Triandaf11

ovn1c,mo1ilD
sehitului Dl!sn 1 din jud.
.
'
fe leOl!
t ~
termen de , an i

I
!
I

157

cu 1400 d gro,!. pe
La 22

30. G ~l!ghe pa leo 1eul c1ec


18 ~ ait
prevzute n contr t s- u dat ~
II

t.p1ni.re lago tu1ui En


epeaeaau, dEJ
7250 de 1 1,
~1

eului

eama polcovn1
Gheorgb.e Bod1r~ianu.
pe

O:r1g.gD :tom.

16

181

r de banii ce 13p-rimi t de 18 08 e1l11 din s -

tu

1~

pe. 1 rb

$iul i. para bu.l


r

v1ndU..

aoum. '11 el

llaltuiti.
Or1g.rupt.
,

/1

.t,

11 8ban ii

ti
v
1nca~
illz ea vite lor de ctre

17 182

din

locu to.ri~ din

ata 10 j (Lului

o r 'Regt anu acme lui


epez... U/ c ti pri it

29
30

re.

1 de

t erul

pe car

l~ntr

virtel

de pOl!umbu~ i oaau

ur az s dea
dio . la
f

c5.nc judeo,
Ho"orii ele
ite i em.pu

i.l

ung i-l o
ne seli
ar

vo

'0

sini
ban pen ~u

.rig.

82
183

.rao

(n

emnat ) se

paza- u c
logoftului
primi nWl1B.l 19 111;1 din el
1 i
s-i
c
e fUt

trimit c

gra

tul da 6 bu1.
Orig,

J82

18~

>

ug. 6

G". eseu 8c.rie 1 got tulUl


n
'P t anu, Ulum.1Jldu-

pentru

ete
it el el.
G i- roag

...
1!

P tr"oan1:sa- fao o putir


tii d$ gitU3:1
1c
v plllti un ele ~
r o
c
i 'va rh

lldato

01'ig

1.

at.

159

G.Enescu sorie lui En '-'<


B pez
u s comun
eri
oftulul
s-i
il
pro ur
robantul care
r
t cu
P tro
t
P a
rg
i oc u1ta ului.

dac.
-,

. 1

CrOs.

22 18~

ion. 6

lexancau so~1e logo tue s -1 m~i. m e u pl!.:l


1
al ri,din
100 de
ta s e
dace t oi su a pe care
,orat.
Ori

23 183

bar

...~zeanu
te
la .i.on ire!

an. 7
p

c
ru

bani di
&3

24 noiembri

;, aprilie
Ori.

24

18

ian.

da

18';1.

1< isti rul


r .10a. ze anu c
cut

urnu
lllZ re
nu s-au. scos
i c d s vor sco t il va,
lnt '.ina . A primit da
Du
. 1tr
450 de ta 18ri i
i
li. c s ia de
el, iar cnd va ni ii v
inapo a rvau pe care .
da
rin 10 oftul AlB u D
covasna.
..//
Orig
v

..

25

"

160

aria,
pez anu c

:febl'. 6

imion

ofiL:;u.

cerut po-

.rBp
a
t p
teptt
~ cnd v v ni
a griul nu
vea ce s
l 1s

s'

"

a.
-O ig.,fr

26 1 30

iu

Constantin are se oblig


s r pare in & ilie de 10 zil
un sco i o rost
.PG moia ovreti pe cara a
avut
h arend i ea
.prc

s lui'

, nou

arenda.

1:1 .

iul.

rle

go -

vro !nu c. a
numai dou b.
jude gr &1, pentr c numai
a i a mai 1:'
se 1 i,
rimi e bauti .

~ Orig.

iul.

drei ,aremdau. 'moiei


.u:t'llU.

a :ln'Volet

C11 lbgo:f.'"u

e Rpez aau, SJ!end.au.l moia1


ia. ca :pentru chaltuie .

..:'cu cu ingradil! a b l.i de


P ul ima moie. s "JJlpa.rt~ ven: tul
i in tI! it o pal!
o ve.!
lua e
al t. pa te ilo of tUl
alta nJJo rii.
O 13-. up t lips din doo

29 18

tr

1 1. 2

16

eri
godo .

ea
e .re s
d o
11
gina voi o e0110
du-l
ee z
furci pen ru
ta
\

plt

totul .

Or1

30 18 o

tu

ul l\1i ~~.I.U"',
S
00
vin vin 1. rachiu.

an,

m-

i
Logo tul
~l1

~odinut

din

cu

ug

..J

op ze

ux

imn dB

de taler1
ig.

an,

o ,of J.ul t st c
Ene CJZlC 1 rul
1 u e
bani (20. 20,
35, ~l, 30 43 i?o e t r:!..
lJig.

IJ. t
t

183

ea:r!o

cnu-ae zi ee;;

luol!ul e

t.

Or"'6

3 ....
8,30

U(!;.

l\;

500

31 1..J30

. ata t' c e

toie

200

1
i i 20

O~ig. lip

/1 ..

tn doc

,.

eri

se t.

odinu

tu.l. pen nu

o t

35

l'!

paza
ii ce

re

u
8

ce
r it

u1 de

pm

la

data

la 14 an 183

36

oc

18

;K11
ei o"or.
Jud.T
ie1ulu1 d

in

ata ~ c'" a
f.nrieiul

p,r

ul

it
172

ri

37

J
I

18

En:

o. Il

ce-

deCe

:;

1p

porunce
lUi ir

,8

Jud.Te eor

c bu1ul a u-

p 1 c

10
lemn le
din p~Q.ur
lene Cz
O 19.

e . epez anu an
c el-\1

phrn oe ei
o e.

I~------~------~~--------~--~I/

--------~~~~~~----------

18

1:
,
I

c.

I Il Repezeanu. or
logof"tulul
ioulae c prin o .
r ul s t Todo,rcea agl Ioan.
a va
&f8C
de da o~ia
,5<>00de lei.
p:r:in

prin bani sa

'Gl!1..

ort.

40 lS30

..u.Ai::JIl7i1.LUtlI4:Q

eda

de

ar

s 1

pr n o lui din zeciu-

ial i ierb' i
1 de ce
primit de la alctUito u
insemn 1 de
t
c1l!ci
lago
Stoiea
i de
clcai.
Oi
y

.anii car
Bujoreanoa

. 41 18;0

co it
/

.! leo
p t1l. e ver
el b 1i dai
i i e tru 1

i de b

11

o. o ~

mna

tpnulu

o-

e.

r1

p r o
logo tulUi
62}

.t

rupt) cr1e
zeanu c din
rl "c -1 da ora

pentru pete!
trimis prin
ou D co anu numai 448 de
ta

ri,

opJ!ind 175 de talel!


1 lcr le. oern - il-! trimit. prm doroban 1 c

restul de oon1.

ri.,

gm.

: II
\

4' lB32]>

830

164

ze

ser

1
d1:tr te o
z ar ~o u, verde i al
nuci 1 msline i 1 v

Va 1
tti
st~u

l,1

plti.
l1i

u
i

44
jJ

eo -5. tul
rod:i.J111
c

o bit

:,'e.!ul

i i L-a

li se

la ete n

nu
t'

vine rspuns

i
soc ti

ty

unu. c 1.te 15
ter ....

Vc2~"Q,;;j

cup

fi

aanu num 'ul

i a

au
rig. ...t

1:'

one
:du Goro an
lui

46
c cu

sop
P

creze

la in , opat,primind ac

t eia
etl1i
Busalii,c
p opri t rul 1
a da
1! chiu.
Ori. .re

11

'1i

ro

46

/"

It

II.

.11.

ou

.. 167

;6

...~
~5

t
:f rite

anii

pGroo

de

ne Novc?a an u,
Or

57 18;0
1835 /.

da capa 1tate ce
! emn r
na~ului Ene i a lui
ar bt:t

rig.

,.
58

W
1835

de

Inse
e J. v t-

ma

vindu e

mc

st
d.!

din p ee.

j.

_i

dijma

po-

Rnea t de
locu!ho.r
j,n Spa,tl' ,U
i. evrodinu
i 010 i,jud.T
aL'.

rig

Insom

60 18;0

183;)

scad.
i c

re'
e'

ut
1

tele
Ori

1:'

uei ::::..t;.cu. cac


cu <irw: u

ul ~t 1 porc ~
r;

banii

61
1.83

lua~ de

hel'uii da ace &a ntru di_or te n oi i d banii r

t' irlll.lut lllQieL,


Ori '

/1

1 -

1.

3Il1

Ori _, ra

Soc tea l de b n i dai i


pri ii in t
10 tu torul

ep z~anu i

64

31

l!.

Il

l!'

ocot li1 c
to'ca.

ecu
O 'g

ee

auc ni.

eba ltui

c de
tr

ridu-

:rs1da

moiei

tr

r'm' ea

te s ,

:1

ar

u cot

u scrie lUi

ne
lo,r e
G

6 183

:1 i.

:te banii

65 l8}

din

800

din
ni r.

larl ee
pop~ s
coat
nu

at ca 8 U
i1easc sa-l
rlp.m
ub,
0:1'1 .,

...
II ..

9 I

67

mart

tr

fi

oc

1I

o~.

01
I
I

rt.

68

ui

cria

pl 't

'"

nul jUdectoJ!8 o por


pravnic or j d ' lu
eleor
ti il sefi
d
t
ca. i
D
ce ce

e ul

n- u

ii,pg bin6.u- cu

de

3000

le

s e

(ja b din

.).
O 19.

t.

69 1 3

Tudo che os rei


c. dupV
{;O 1 ui

te ' om

fagau

sa_o,

ere
up ~ s: un
v pl"'tt.

'i

t
i

Ori

18~lJ
I

I
II

II

apr .

to c
8pr
it
ulte

gofa.tu

at st
cium

c
a de ban

rig ..

/i

len
p zeantl d' b1 et de
drum. ln o tulu.
boi ,care
merg
1 se 1napoiaza CU re
la ucu.rati s n fie su-

711 3~
I

<

'

pr t de nimeni.

Ori (,

72 1 31

l,Z. iti se 1e

ap

o ,tului

lene

peaeanu,
rendau mo ..
iilol! dmeti i ovret ,
eli 8 pr it re tul,de 4200 de
1 ....d,in aran da otilo prec
.
l o ia e 1 do mie
n U
c e-i. mulume~e

7;

31

i ap.T! .
I

t
1

G.ri

Stoica logoi' ul
pl'imit ai ul e S'
circ! r.
d

1/' '

at.l'lst c
de bani

Fond

71

1 I~:r

.1 N VENTAR
de documentele relative la

DATA

..

..

z z
1

Anul

E. N.

31

DOCUMENTULUI
Anul

tE.N.

Observaluni

"" Cuprinsu1 pe scurt al documentului

LUNA

(;

ului
e

r:1.

10

u
1

./1

"Grut!ca nou" - c. 4612

c
o

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N.

LE.N.

LTJNA

cu

Cuprinsul pe scurt al documentului

I:f

1
,uit

lUO

r1

lu i "Ul

1.

31-

I .

d ' r

18

~l-I

18~

/1

Observaiuni

,.-

are de banii ch

cu
.I

10

'urnu., c

um lla

.
Qi ,.mas
ig.

tu ii

ti

ti.

1:

31
mo

1835

uC'3n1.

I:nsemn re

11 18:5
1836

e c
1 eli' ci

e il

c din

de
J3'; ., 1

...!) uc [...1

ri

la 18:52

I ian.

o'tor:te . ~ Talao~

Il"

'izi:la locui" l!ilo~


Es.t uu

tI! U

eul

ul
c
e ia ac
iola
i
pe mo

s
O'

nd1! i
10

er~.te .a

ce.

"YlvoiJ:

oc i'

cu st":p

ei...

i cu arenda9u1 o~t ovul i


t.r
CJ
o t& . .
a pe j umta t;

o Iaca
t

moi

p' e tri'

num i
u,

Cop

.1;

00-

17
lp 18

an ,

ten

....
p se anu

ah

si

de. 08 t

c ia 1~1
- trimit o oea

bun.

O~1g.

14

18;?

1 e Repezeonu cer

iane

lui

chir ! 01
e -1 de dou ca
de f r i 1
va plt1.
v

o~
15

iane

Constantin Furculescu c r
lui Ien / e azeanu/ s sc~i~
avnculu e la 3Ql. sa,
unde e 't
oa're,s taia vreo
c c ... c ne
t ani pen c u
are z azulu1. c e eS e
.
cam strcat

16

iane
eim t

Oonatao t .
il tia scz e lo
1 1 1 ni~ ~pezeanu.a~6 1 oie
ov' eti i
.
dmGti c. el oarece a a1:
c
fOJ3t la Bucu.re i acasa.
la a 1 ca a or ea c fie pre
torl1le sten'
de
0ie

o~

~a vin.

vorb c, ~
Ori

..// .
..

aC s

dup

nou
sena.

(l.'

- 175 Ien

ape

Ut

l1i

1!

ehi!: a ile s-i

r ~mi

.ocale de

1-i va

lt .

10

'

Orig.

a Bujoreanc

-'. 9

so~

logoftului Ena 8I'Gn ul


moi i . sucen ,s vin hl

t rID n

z la s

ren

in-

mo~i.

ran

c
It

tii c ...

ebr , 1

19 16

pu

1
300

~ l!'

labu

i.

ip:

20

ins mnane
el v :il inca a ...
,
am lu
epezeanu
c
din car
prim ti
5

18

e
j

I
I

ti
O

21 1832I

mart.

I
I

I
n

re,

1 c1ti ul $n .ou.

Ori

.//

18}2

epez~anu ceze

lan

de

11e

:t1el'iU1!D1

"'I~

dou ocas de
;p ..neasc

Ori .'

..~

.183

~.

ban il. il y
re "10 vin i. ra-

ti!

Iu

r:ent.ru c mn

chiu. 608 .
din Silo n
.,i pentru cr

(l

ri

lte looa it:


ul acestor an
.

s t 1 3sucen
.nig

1:

e e
Vasi
~i

25

pr.

l'

ep ze'
c ~e lui
tre
00 le d'9 J;6S ra .
i 1> 1 (., opzic 1.

'lJJ/

il

ilO!!

m:' J..e

care

08

Ci

oea

lui.

zeanu seri.

I n

l'

u
le

va pl::ati.
O ig.

a r.

an se

ga

seu sc_ia
pa an ca
n' penG:f'U

cu
le

l'

lu''''.1r . le cum. i pentru


. l v_ t s '::ts-a.
t i

tii

UT

om

/1

..

C'

ou

27

32
I

log ftu,l o es .c~


1 Oll!8 o
20
ii 26, 6
alt

Stoica
pr it
detlei

taJ.e

r1

Ion Voinaacu face cunoscu


lui lma ti t isp_ vnica 1
la

o i

u n. Io -i eca

din porunc

in'" ea i I.un
tiu.rile

CU

.uj ~)re c
ca
1 a
al!en . Buzulaa.,

os '\..1.

"" locul ogo ul

ruia
ve it
epez anu i pe ca e
s 10 p tita Beti 1,
n-a vut grij
c

ebu

Oi.

29

pr.

epeze

e e

el

t a

""-.

t .t

uma.

oe

1 o 1
eli bu ui
oi ;. ca a scos
nda care
:l. c

ei.

ins
Ene 1.ep6z
1

snu,

Car

a. a 'ulb~

-i tr z
u
nou
i cu bun OI:wru.a.

o~u~

c ne ul

Ori

/1

Ioan Fopo ioi dac


c
pa t <i1Il ()1
et
1,'
tii ~
r nd da la m.rea
a) . ce
~ pe
ul
acasta logo:C: tul).i El'le p..n u
suna de looc de t lar1. in

mai

c e pr mete
i '"

u
u 1

stul pas

i.

Or1S-

judeului Te
Oc~ u
n
pol'ter.o:e co .; ia dJ
a>vir'
8 ..,icinl10
neze so la
da comisiile de re 1zie~
c ne Rpezeanu fostul vamelj '.
la
vrodinu DU a :fo t sa
ri. tu
t t lui, c'
con-.

18

r cclului vWm 1

'e

ptat.
1

.35

"':32

ioo
f'l1um Ic

t~Vl! , te t c

r!.m1t

la J.G 'otat 1 e
.
n
oi
6 o d.e

li

s c

10
19.9r

/1.

II
~6

18~

179

I1.
I

I
I

logof~lu1
81lul c 1-a trimis
52 ocale de cinep' , o putin
u
brnz i .nite pepen , Plese
t Sur aia pentru trasul vinul 1.

popescu
Ene IRep z

iun.

arie

OI.'ig.

?J?

18;

un .5

Insa
lucI.' t

e de o
p,r.itul

Elnii ce au
porumbulu1

1 banii pltii ac sbor


Or1g.

iul.

Insa
re acun ulu1 de
la VrtoapEJ'le de b rooc11
ce
cumprat de la o en11
din Ciolnet1,
iroi,
Rdoe :l;i alte
at artht
c a da p el 1,300 de 'telar1
l El1 8 pr' it Dumai 1364

lei
Orig.

iul.

Oprea, fiul lui I~dan,at s


c 8 primit de
logof tul
r

Ene 920 de lei.

Orig.

40

iul. 27

DumitI! a lui Pirvu d.i.D:


satul
8vrodinu adeverete c
8 vrut s se j udee
cu logotul Ene, care i-a "tI.' a cit va
bee" pentr,u c n- srit 00per de nit,e cini, dar a-a
mpcat, primind
la acesta
20 de t le~l pentr u ch 1tu1e1ile ce le.
~v:ut.Ou adeverir
plii Tirgului.
Orig.
..11

41 18'

'iul. 2

efi

rgu din Z1mbrease


deverete c in urmapricinii
ce a avut cu 10 o tul'Ene Bepezeanu din evrod1nu, cau a
dator o
de pe timpul cnd
vite, a-au imp at
socotelile banilor
1

rJaas

lOr o o mai ave


Ori

42

18

iute

um de bani

ii

ea

stl'll

lichi

i a vite-o

cu acesta.

epezeanu d rva s a
de de c r prvlia lui Vasi
dou <1.ramur1 ti oj,L'qp..

Orig.

ug.

Ser rulG.Anagnost1
soria
logoftulu' Ene
pezeanu c
pr

it rSpuns

de la paharnicu

Nichita e s-i el

moia in

arend, ins~ ou 700 el


pe an, c rmdu- s u e ee
peasc pentru 100 e t Jeri.
seri
pe, ci ani vrea ,s o
ia ca "-1 doo z p1sul p bar
nicu~ui
pun omul 1u
-o

d1jmu1a c.
Ori.

44 18

aug.

lene

epezeanu d rvs- la
1na lui
lecu, ca unde se va
arta cu el s i e de dOu
ocale de z hr pe cel
va p "ti.

Orlg

/1

le

181

ug.

'6

..

Insemnare de banii primii de En8.Bep zesnu de la


.Ten se din ocote
ap iireilor in. mai multe rnduri
pin
6 iulie 18;~.
Orig.
I

lene R ~zeanu scrie

1832

daului Ioan Zotu s-i da


m!\poi elul
ee s- luat omu ,.
lui pe car . 1
trimis s

st~1ng

mi. r

de

pe mo

Cu rspunsul arendaului ce.


nu vea nici un drept s.
tr
lt om pe moia s i el
dup o 1 s vin o ul car a
fost, nu cel pe c re l-a tri

mi
Orig~'

apt.

47

Vlad, fiul lui 1 an 1}ar liu,


test c, dup a1egfrea jurailor
satului,
a
primit de la En epezeeau,
aren u.l oi i Pett'onu,
50 de lei
nt u un cal al
su luat de ace t spre.
merge la
iurgiu i a pier
pe dor

Orig.

I
I

48

18~I
!

sept.

,Dwnltru scrie logoftul


Ene epezeanu
vrod1n,c'
d c nu-L ~ai treouie b01i
s-1 de la a tii c s DU
sta
<lege b , boi1 s. ..1 cau
1 .Ion Creu i cind 11

va d

1 al ul s" cheme
//

.. ..

182 fie de f 'ta i omul su Ionl


Ol!' g.

49 183

sept.

Badu B1ceanu arie jup1nu


lui TIiase c a tr ia la Duc
ret1. impreun ou poruncile,
12 pui de g' in, 2 cuec i 0bucur t cel ce le-a primit
Acumateapt s plece
ucuret1 1 ne.

O~i

oct.

Insemna]! de banii ce

un n guto.r logoftului

da

En Bepezesnu pentru seul i


~~~""~ S~
cumprat de
acea s;

Orig.

51

18

oct. 2

Ioan

n arl

. atest c .e

p imi t de
logof tul
a
480 de ~ J.er1 din "banii obti ".

Orig.

52 18~

Qct.

Ioan epezeanu crie lui


tetan c avind ceva marf
Iai p .nt~u care
scris vaeului de,
G lai. 6-0 c1ntre . c. cu cint rul cervsss-

rele s inteJ!vin la acosta


s 1-0 tr1mit.l?entru cea.st
arr a i primi 2000 de
t J.eri.
Orig

11

l'

./1

t
11

v nitu.r1

fi

epez

oii
u,

1'1

In emnar6

anii cae ltu 1ji


c1

rso ne.
01'

33

i n.

1001 lUpescu mrtur

domeniul urnu
ain
z tul 1:acU
dun
de c tr

arenda
de O

ca

pen u
onachB 1
go u
epeze u,pe
ermen de t.r 1 ani, cu 53.100
lei pa
chltind suma,de
3275 de lei cuvenii pe primul
a1'ant1nd pen \1
81'enz1i

iaD.

Ion ast
c a primit
hine 813 ta lsr1 din soco ea
o i uc ni { o ani}
-a rectoa Insemna]! ds chile i
anit de e r 8
date
ar
r o e cu preul 101'.
Orig

..//.

..

--

- W6
; 18';

Turn

Ene

.4

zeanu, arenda ul
ilor do niului T
u,

otcup
scrie cirmuirii

jud ului

Olt

c a p 1mit do,uporunci ale '


Vieti .'01
trimis lui de 1
blii ill~sc\1 i oitindu ....
le

leAcut cunoscu
lor c pentru vin
lte pro ucte al Vi! . eri
s. ae.1nvo se cu ceasta.
c e ce privete alctuir a
l! portu u1 asupra stadiulul
construirii
podului
p
t

O1 ului

o
r

pa

.
ian.

vadul

e dea

1r

unde s

fac

isp:ovi. ca s
unde lui ilipescu.

O noapte

Ioan ~otu blput rnice


logo tul Ene Repezeanu, aran
daul o iei P troani, s'" in
eze da arii
din olao"
lte
8~e locuitorilor sa u
, P trati, d~pl hotr11:Gatr1.

"8

bWl.l.\

1u1u1.

O:eig.

7 18 ~

iba! 11ipescu eri


f t ului Ien
apezeanu,
r
torul domeniu ui Turnu. c
veni.
el o s e tocm.easc
pentru schimb~l prilo
c
se cuvin prin arendar din <l
menii
Tumu i Giurgiu.Oel!

c ~e l ce OlrCiU!l11,
oit i cu ce prev s u luat
v ~l i rachiul.
s-i

Orig.

lL

I
~

18

16
ihai
il1pe cu. er" lui.
ian
legXt
1 1 . lene I epez anul

cu adminis

r a domen1ilor

Turnu i G 1.giu. pl: gtir1


ee tr ui
ii le t c pentru
prind ~ 8 petelui in bli

pe domeniul' umu, s pro


cr 11

ent-r prind rea


I laz i Z1mnice

n lor
voade t lun re. sar
rar. a:p
f c 1

t lui

seva

Ul!

pen J:

i elt

1$. S
1

~erc

snt or~i. ug i '1 v nii1


ur
inscrierii 10 o
p tai
. O ig.

1an
Il

21
u

Ioan D.An ar
ulU1 su.
ogo
ind -i '!) oca..
pe t in ca
la el i
vor 130 ot Cu
din aVl!<J'
de pe e cu .r . \.1.1 lui c.
Baile ca s-l fu" cu 24 p

~ale oce C
~.i r1mitX
o aticl
cerne l.preoum 1
. o sum de par , p.ro tele,~
1ni i
b le rie pentttulucrri
de
b lt.
r

/l

]Ba

D. n rI1 eri

10

in

u1OOii
sul ac atu.

z l
.ci

Ioan D. ngerl

29

1'.'ului

a rle logou1

zeanu i

Todur a Hag1 Ioan


d' trimi1ndu-

avroin T!unul do la

dou r
uil!
ju

ltul

c
cum ea

tiJidu-

ni

1i1Wiloar

1-1
'rl.C s n -1
or

vea mar

vor
oameni. a-l
crie

dac"

nil

8 8 C

rat domeniul cuco al 1b1V....


I i1i acul. )
c d
nu 60 de ieu
ari,pentru c
ci pe.
ar ee .. num i 14 le 1
-1 . ri t ni e uruburi
ent u. c " o tlcl cu carne lV, '8. n- e cu ce aeri
i
u poc
ZI de rao pen u. elepul Ilie.
-Ori.

..11.

.-------

189

iba!

f br.

iUpe cu. 5

ftului en

e 10

epezeanu.dir e-

toru.l otcupur lor da

s-

-s-pund da

iconomia itropolie1 pentr


int.1:u a zapisulw. luat dG
la ce
baticul se vind
cu adau.e de 4;-5, de
1,decl
ebui s de ci e 100 de
n. -1 gpseascu 50-60
da gru
dus i

de ipl!imve.r

u i s-i comucost.

Giurg

nice. cit
O.rig.

o gu sorie lui
lEne epeae .u/ c a da t 101
:F1t! an ac te le trim
i cre
c a 1 o~indu1t
trib
lul de 00 'J . ulu
an
tub
;rver:ia ca negutori
a vad
I! a. Tzim1.to
luri 1 tt1i ar or1a i
cueoene L Zinca.
i

i 1-

rig.

.l!Upt i

.Ange le
cri.& logo
. ,s s z anu
a
vrodin. :c1miJ:ndu-i cu adu
ig nul 800 da elci,din eare
s de i lui o ore 8. ehtru
podul <ii

pe t

c~uu

a.

Olt

n-

seris

prim

ma

p sul; s~- .comunice cu c


re s vnd porumbul pe tl!u

,venit un nemttor.
Orig .

/1

. 190

mart. 2
l?rooro 1e

logof t ului
ne
~Pz
o se
o r a lui: 1h

te.

seu adrosat
lui
tului)
june din gre

al

11

1e

u, c

i(lOgof-

boi

in
ulu , ceri.nd

ri

10 n

ng
eri
tu u
e
zeanu. i
odo1! f,'" gi Ioan
aVI-o.
unch i tic ar i, o le

,martI

~urnu. .

t 1JD.U

ea

iti d

me lei

700
II

primu
d

alt, ca e o
a.p i .
a ii

or s se

Turnu.
c c

ici nu pra

z1c..ind

1n ba

11.

cu

e aici.

g
i
per ohi de c 1r lig

y:,t..U~IU",";~

vinare

-'

11

193

I
la G1ur 1u

ig.

. 1

I
I

21

da lui I1i

ci

rul..

te slujnia la En
e
ti d un t au 1
de 1 1 i dou
ig.

apr

rec i <1

rs.

tria.
la.

Oulce

,Andr 1. '1u1 1u

ll locuitori din

urmeaza s
ac alac
ntru c dup c
ud s
fos t greu i unii d1nt

or
u
deo
n

r1

ap~

ru
m t de la

1 ,.

te c a
...
ul

.-----

apr.

LJ

Anghel' Beri
u I e e
U/ c en1n de
1.g'
1 c u at c spl!1.measc
e le de ca e vorb~.na$sino..u
1
las un rvs
b
ci!
s-i r
8 c le
r te i e

opr ase! r~vaul.


O~i.

Dimlt le ser e
gaf u u1
e
u~ c logof ul
ia tierul '.An
1cea pent U
dre
gsit. ~rim
p rl

desag cu sparan

o per aha

i n galbeni

2000

pU tat ,sfani

'lp

0l!1.

rig.

6C

:;:;

of-

ro-

epeze u

lipsurt

"to re.

t
u
_anii

N1cola
van t
de. no 1ind ban "oua

s'"''';'1da

pr

i.

Or1g

-1/ '

unui ~af

87

aur
-. .

..95 tap seaau se ie lui


ali de oaasn lor. vOr

Il

Ttltlas
v ne

'I: ode) .iu dau

>"OM

de.

orz.
Ori .

apr.

In mn 1: de b nil prim1:~
pr lvano
soco it w
le
1 cu
ci.f c
rig

.. ..
//

monedei.

oan
ar
10
tului
'e
z anu. e
perit u lemne ~,.

. ,C~

sa-

ai sint 'de ridicat


s

1 proc~e i lt ca.
Oltulu1 ina m r a

in ~al~'
vl1to

e c

ptmlna

de

;care . ntru

tan do
pen tru bnutrie s","i
rimit 2-~bute ie cu r chiu.

" r

92 183

1t;

scrie 10 'Of. u
ne e Z6 u c. n
gtur
cu bt 1a logofatulu1' I,az
a
BCU

1.

:f.cut

un

pOl?

1te c s[cni C c
c-rieoa 1
cer 1-

por

tr1-

e .logo tu 111
nu mpreun cu
scrisul e
"'cut dar v

Bucur

p c t
gbel

care,

indic t el.

-!;'

'ig.

93

18"

spre

D
triu arie lui I e ~
peze ui C 8 trimis pe ircea
a _1
200
c
e m i
pentru n o
U

;0

p:l.

01

..// .

tre:huiG6C

... 19?

cu :1 ne cu, a

r, crie

do

o tu

u.

I
I

,-

re
pr
n
asc
da

os

n eate

n loeu

o a,
cu ti
'l1i
i l,

d'"

-i stpne

pen zu c x
. jm tPl.Illllui pm
00 c pt

..//.

a da

lin

33

apl'

2"

Un cunosc
- n t '.spUllS d

lui

nodnu

pr

C~

S ch

ue&

,runqii i.
c.opi , zi~ ind c u

s-l iz 'oneac , tinde' ~


t
tu u.rtor in1 te
_u c
le,
r
1 iertat
rig' ragm.

97 18:?

ap,r.

~:,

Ana t
ecu .e -i
ui
ne
pezeanu c a - 1m1t ser oarea n le tur cu r.' c 'M
cu banonu S che
l.~
<;C o aI!
-l izgoneasc
c
c re
c el 1
cut jalba
moie
juta

.i 1

Or

98 183

spr.

.e v.nituri
tro~an i s:
pn

2'

in b

cuito i10.:l:, mZ8r a cer sinulu', pai lor, taxa


ripa t Z C ua
i etc.}.
1

./1.

INVENTAR,
de documentele relative la

-d

...o

DATA

El

DOCUMENTULUI

;;s
0:.1

IV

'O

..:

...
z
'O

Anul
E. N.

lAnul
I.E.N

II

noua:' - c. 46?2

~ Cuprinsul pe scurt al documentului


.El
N

.I

"Gl'afica

LUNA

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

::s

CJ

'"CI

Anul

E. N.

Anul

LE. N.

LUNA

cu

...
N
::s

Cuprinsul pe scurt al documentului

observa i uni

201

oine

un v s p n1iru o t,
nu s
crua goal

Oi.

po

ti

lnicu-

trimit!

;Pietr ani s-i


prin omu u 20 cale

de

t.

Orig.

,;

108

Todor

,ng r

um

rie lu

1.'

r mi1ndu-i
ti p
o1ndu 1
eu.l i dup o -1
des
ce
mea
de
1 un
t 1 ou ot ~.
,
da<?nu
f1 plin ....
1 comple
tez
la ~ oftul En .8 -1
trimit 20 o.ele de ln1n.

Or1g

iun.

ar.,.

ie logo-

Ioan D.

ftulu
t 11 nu

~ p z anu c il's pr1


c pro-

VQ

duse

ir

dup" c

pri it

sp
t

tul luni
cp1t ul. A

1, orzul trebuie

s-l sco ~ in rlvUi: .F~u.l


dus dintre Olturi nu vor s-l
pr ea e pUP~d c nu...l mhlc ca11 i
da ti d1n 1%1u
s p 11.'11. Il r1mlt o ule o
e lc
Ori ter le

//.

li

tun. li

202

n guV to
8
toc s
cu CQnstantin, fiul sta 1cu.lui 10 Cltuneanu
cumpre
Ci

1 pJl te
g lbeni,

du. ii

e tu

ta e

z tului.
CaDe ~t .
tbceput.

11 183

1un.

10

D. n GJ:le ce

gure

f!tulul

paze

du-t dou p'"


i un
"

e uitat

e r

dimine
ou batul
d o la u iore.
Ori

ori 10
el n

lan a

1un.
Zi

Ena
PO!!
i
po e
Oi.

iun.

/Ioan D.

url
o z.

dez zar lor


o tului nu e pr a
pentruo
puin tr

p nt1!u care c

zul
cut

Ori.

...// ..

\.

203

14

18~1

tun.
.

luni

eu.

111

rie

gott ului Ene e

spr

, unte.

prime ec de
. beni
24

el 421 de
lai, ra a pentr
oare ~pr un'"

do enu . T
ou. bani 8 i pentru do niu.l
Giurgiu ii v preda p barn1.
eului !()ll sou ea ie 1 iS 1 :eie! i
pr 1 ct de p ta
ace lui tr1 estru.
Orig upt

"8

1 183

1 1. 1

10go
ului Ene epezeanu i
lu1 Todoleu g:1 Io ,trim~s.nduu An
1 un pachet
cu 5000
lei, bl on &l
lO8%1

D. uger

'\

eri

c flcat. ilit ri1 c r rd


i .1 nu
e llli. Il
c re s ute oint ru1
Bobe
~urnu Ohitan le
v
riml
'dup'" c
8 mai
pri
il -1 .a pund! dacii
U

P~8 e dtl din porumbul lua t

la

1u r i 1 1

Ver
O

.e

..// ..

o:rg

---

16

1833

lui.

204

:;

seu ser 1 10go


ulu
p$ze u c 1nu 1
zor

dac nu 1
zori
- ~r imi
418 di r1

pe el

mone

li.
din

dator
u1 Pir sn i ciDd v
ani 8 vor oooti. j ai pr mit 70 de g beni d
SOOO
3
Zi p1sului
tarostelu1.
Orig.rupt.
\

17

33

uI.

c~ie
o
lu.1
ftului
e epezi)8nU
~od
. g1 o n c l- t im
prill Ign
uii d
ae,
povici

i preun

~criso
dup o

ou criso re
1 ~ului

no
il ur ~z .~toom

t in arend
O
pe t:.c 1 sni c 11 1100 de

'1

an

oontr o

sa-

r1m1t

t~i :al

ul.
Orig.

iul.

I ng rl1/ sori

9
IEn

RepezeanU/

naului
rim. 1ndu

Stanc1u d1n o e
ni
care
. s nt oopi b

f1n pentru v t

rig. t r

 1/ 

2or;

inl.

e , lago iitul o el,


o
iTe,a
, i 1 lui

1uc

tn haz ie pe e Qa
'eacului

u 20' d

oc 111d bor eiul

cu luc_uri
1. dat ....
ban'i.

ac st
i

din~,

Orlg.

lu.l

10
ulu

eri
c

iranC

u
c ~ mc'" ca' cu f,rEijin1
cut i dac i
ii

tr -

it1mil1

1aer.
t'

21 18:;

10.1.
TUl.'llU

lui
nge 1 u scr
R pez aflu!, bltrob1ndu-l

Ioan

u. nu
nii
o Ei. 1,c
in va
lJe de 150 de
sint
ruti de ~ubo~uirst
Oi,.'

22

18:;

.iul. 2
Tur nu

rl1 scrie, logo~~


talu!.
e zeanu eii r1mi
in
~patru C8J:e din,
r'"
s
car
r t\11 d lJwn
da unui negustor
v o 1nuf
d
po~
pori
100 ehi
banii.
Or .r pt i ter

Ioan

  11

_
,

"

I
2~ 183~

ug. 1
iea

G o.rghe Rasi YSll' SOl! e


logoftului Eno e ~ snUt o
t.rimlte pa Opl!G'a s mcerce
. 350eh1le d porumb cu juto.."u
oa nilor ali i dac e a
comp le
suma. toem1t de
00 la dou locUl!1 nu las i
mea g la altele pentru c ee
nt

zi.
Orig

logo- .

.Anghe

24

206

pez an'l ei. lDte .

00.

100188 imi r;t.u

l!6smdu
8

lat de la Sc11vanitu o a

o t aco 10 .ca s l:ndl:ep


o
gre e l ce e tcus , Sch1v

tu 8l!ondas o ia 1u ioola
Dimlt:c1uiar pl 8 t 1 o al!
dasa la ltal.
Oig.

25

allg'41

Buo.

b'

todul Q100aneli so"1

Io :c, pazeanu c a p:I!;L


lui i-! mulumet
scriso f
pen ~U griJa ce 1-0 po ~t
lui

P nt fin, e rnd --1 pl10c


la F t:coan1 tin in valoa e
de 10.

Orig.

00

groi.

,,rupt

 1/ 

sug. 2
Mgura

26

~oan D.
A~

1 scrie logoftulUi En
epezeanu. c tr m
pe Ivan tW!8.
inG l!ca le
e
de p~e car
orbit
~e.
t

Orig.
I

Io

D.An~r
arie ago!
Ult11 Elle el' zeaau 1 lui T o
001' Bagi Ioan, tmcbi i tovar

2.7 18:5:5

tr1m1v1~d le o soriso re a 1

efanach din Z1mn1ce.. pr imdu e aula ui viilor cor


sf t dae s 1a oBman1 din f'gure1e ..i din e lBla te eete
c

s fac eram

ee

u ma

tirziu. er .s 1 e t imit

putiXl.1 pentru

brnz

i marin

O 19!

28

1833

sug. 30
Mgura

oan D.Angerle se 1e logot


t ulu
Ell:~.H peze
II i lui -.
eodor
1 10
rod u,
el 8 prim1t a netul ri
de
ei.
10.
e gse te g.t:tlu curs t
cu un
lben ehi
170 de
fina, se ridici pn
28 ~i c:.h1 t orzul are
pre
pl!ea r1d.1c t .'
00.

Orig ters

..// ..

208

t fan
En

Ioan e r1e

un
Porumbul ee 1

de

ltul.

cost
100

c,

uat'n

t.. -l
pentru c 11
00

mult eia,
piirt t.

1 d

Orig.

:;0 183

ept.';

6 bcir u t rul pl li Izv r 1 ;j d.


a. e
tr 1b

lOca 1 urir

lului

cu p.r vir
1 botrnicla o1e1 Bute ti,
ut de sa ul En Rapece unii din locui
u u.m1i.

Concep ..

sept. 5

u o tori: jud.T
ci t

ogo ul Ene

ze u in ~oc.sul ou polcovn1cu

Gheor

Orig;

pt. f 6

hai din P1etroan1 jud.


V . o . e lui
e epeze
c n gu.torul Gheorghe D
i- dat 1.30de le s-i
pet pentru sr, aria 1.

z1nd P te
rfl i 1
OJl'i

~ __~~

~ __.

~~

jL

bga t banii
r
8 datob.

... 209

I
\ I sept .

IR

li

iV.

Ia n Copoea I!
f,de
proz! la ju~eetor~8 ud.

Teleor anI crla aga tu ui


o

hO,

nu, s-

cu ca
zenta t

in care c uza u<.iJ c

J:n
ntru 25
rig.

pt.

D. tan eri:
pezeenu la

"

aua

ga tulu1
v:r:o

co o ;y....
-

p ntru a

orul
c el n
:ce un om

ale

oQt.

act.
luni

,..

istodul

oc nel atest
ca, dup .spoz tia lui
pe anu, 8 primi d la
Teo or 4;5 da lOl!inl.a Il.
o ~
ro
rig . rec.

ibai
go tulu

trimite.

arie 0e ep zeanu 8&.-i


dia t banii pontru

11

80U

nz11
piata
ace ti trimestru,

iSti r1e

pent~u c

r ce
t
l!Dlen 1 e
ia do mil. 1-1 po e socoti.
i fali,
Cer s -1 fac o

but

de vin bun pentru e

ia 'banii F8 riu
Orig.
1

j,

/1.

210

!oodo;raohi Pa harl scrie

10
goftulu,1 Ene Bepezsanu c ,ln e
vitele. c, sint inchisa pentru
oau 1ritr t n finul lui sint
i doi vi 1 de b1vo 11 ai lui
beo ghe. el
l!a cu ban da

la el :1., 1 d om sarao, cu
cas
copii~ cere
.
fr a-l lua ha'Y i t. dac" es

ace lai logoft

care 1

ao nu , a admite ,s-l

tlu;I.

anune.
Orig.

iba i
atulul

11pe eu scrie
. ep aeanu c

logoau

trecutase,zi e pas te~en


n
truda banii cuvenii
Vist 6l!iei r.~nt unul

Tumu.

sUferi 6,.1

1, U P

ia d_ dou ori 'pe el do:eo a 1; i.


ViSti riel o-' c ar banii.
Dacii :i. pe ce la t tr es e
,p-r ceda
fel s-i cau
al

oct.

cho.za la
::c

1).

scrie

istJ.6l:1.

ne ului su.
8vrodinu c

nite c

ep; a ep

, ga~ W1ile stricate

va

cu trest
t

 11

'

..

~i

40

ib.a1 'il1pe cu c i '10..


ep zeanu, 'c~
go ului
che t
vreul cu c e a
plins c nu s
con']! ct

o t.

2]1

i.

ine

de toema
in aici s.

s
i s pun ch s1un

la

Or g.

41

on

oct.

18-'

cu seri
U/, ~ugindtt 1
in

te

ori

42 183

o t.

ag Pav lu scr1e

rigo

10 o ului
venind a t"'-

1net:ucie
mda to r,iri
i
ui.

e e

afar

din' c a, pus ..,\

ninc

cu alu i

lui c

int r te pentru ai"'"


drep
ni. Acum
in
cu btrJ:nsul o
d' vJ.n. dun
pinl
I

:re

. ...

.. //
r

212

eri

iu Pope cu.

'i

tU En
,

crie
/Rap zeanu/ c i
, s'" v1l la
n
pr 1. it rsp
o pr1J;l1n.
el ca s razel

vedb

rlg.

41+ 18'

no lf
r:l
v

1bai

seu scrie 1
Z EUlu,d1recto-

uznu, c a vor it
p~ntru

seh1mbu
I

dar

oat

mli

Ul~~
an:"i..

nu p:rimet

dea

arend

O.r'g

ar moV!. c i scrie
e epaze 1 c a
ui r piei
S al'e
buc :ti.
in 14'1

18:;

1.31. Scris are


d r c tOJeUlui
dus la Buc~et'
da

logof ul

rimit ser
, dar nu

ci n

i
putut s o
,

ntr

a da p ntru c l va
:tipa p ei
pen
10 ubJa.

O i

18,3

nov,

t.

eri' ogoftu u
o ul

ca e

u..

ri

1.

47 1;

nov.

213

tl'

eba

e1'1e D

U U

tr'

su,

iindu-

pe

ce

st~:.DS
10, ca
ouu vrut s
batii pe

tor...

'.i:udo1'p ntr

11

nu-L

s s

o n. b:1l . Pe f 1 ~

doua. list

u dif ri.

de bani cu ape
dei

:f'ie rea mo
:1..

c re po d~. tul ,"-

Ori.

nov. 2

10
..eo OI!

ng
1 scrie
ui
H .:. Ioan
'(1'9J.od u

c m urc 1- oerut .3- pro


cura 10 000 oc
d p ijachin
z: tii cum e- u tr
iS:.nuri
i tele .

rig

nov.

F..r .tapet1 fleri

ne c pleace.

logo:!~tu.

. trbl1i

unde l
~ e :1 li s v lrb
c~
cu ele
e ~ 1. pa c p3
to ul scriso 1i cu fI'
1
ti

50

111 n

nov

183

Ru 1
V

tului .
J!Ul,

ieu scrl.e 10
~ezeanu, c ec
Vl.l'.'tutoa pr1 ten .

s poruncit s~
ni

Ori .t

p t

1 ro~gG

l'a

..// ..

s-

tog.

51183

o.

214

c.ri Ila ului stU


u/ c
pr 1
eu un
ori oare lUi ~
dorobanv i va urma ntocU1al.
~pri s
8 o
In. b lt
de p t
C
G
f ce
r un'" cu
ba
. tCl! 11 v tr ite
Orig.
,

ih i
1Rese aer e gotulu1 lene epeze nu,d1r
tOl!ul
gtur

oman u...ui Turnu. m


ou "n:?; rap
ii ~ 1

din don, n ui Gi
Or;i.g.

r,

u..

Io n D.A~$e le arie logof


tului Ene R p~ze u i lui

53 18~

Tu
c

H.gi oan c os nii


o ~~goj1nia
nit s
e ec pan nuc
i
cere
uriri el s
08 al!
pe tru ierbar
pen u f ee

evit.
Orig.1i er8.

dac.

c 1
u e a
peze
tu lui
tef nach
o
r1S00l!6 C
in ucuz t cu. 400 de
b ni e el Cl'lmpe griu l, po
r Dt der pen u po wa nuat pI! ul.
10

Or

D. nger1e

Ii

,.

5 -

dac .

55

c
inu

u : i nu

lanu cmis .. cind

1-

cene i

ce!lS C

llce pl1 a It

s'"

r.t
c tea c~

SG

Orig.

iu poste

tului

.rin

l'J seri

. n
-1 socot

van t po
Rui
1 ro g

re.

G'"

-1 de

c ro mo
c
ema doi
ci cu griu i s -"
dea 200 OC
it'
d mdu-! J'I! ul c a- pJl..ta

O.r1g.

18

c.

13cov ehi

iml.t

lIa ro

oehu . t

t.

1 logoftul 1
dau" pr"
a u u.;l

ohir "

oi pl' ul
Orig.

,500

cn iz'.

18",

.:tme

n
17 z ...

II

lor s

ce

d ce

e o u

Ori

..//,.
,,

". e
(.,

59 183
luni.

lipe cu eri logoiba


tu lui
ep ze
o
ul o cupul
uo niu u' ~

c va sos

iurgi

ae-

1e i el s -1

vad. O re s~- p~ocur ni. t


in d a e
d1 rit el

.....
a

1 al

nt

Orig.

l'

G'urg1

odor Ragi 10
er
ns el
odo u,zarafUl
r i ca mo t e
pr
8

dea lui

r nt
trai

daO.
p

0-

de g 1pr ~ t1, iar


<L
d$ primlJ!'.ea banilor a-o
vopu

6 183

lui
ucu

100

olcovnicului
u la iurg li.

naat-

odOr nag

Ioan scrie lUi


1 1e
o:!.n r zbav
porumbul adus <li o al su ,i
sai
de un s c 'ca s
e

lai pe ru e

o~tg

183

deCe

Ioan 19 rl
tulUi ...
ne o ze
cne t

ehi

o z i

cr
i rei

rim.

le .V

v . a 1

oru arul
la
ue

mo

tr bute efi scrie


ti pen ru ~iul van

...// ..

21,

riaic

du

c nu va ava unde a
sol.
a

riul de

t
ri it
lui
~f:

cui or i nu

ar

s plt

la

i uic 1. pan t...


c
p ti 1

CUlC"

!? ro'

numai
ig.

63

eec ,

ib.a' ili

o:ftului

:!.lInE.:

c::i" 1
pe z :3.\:..< 1 -:

to~ul otcu urilor dom nlulu~


uanu, o ar 1 bine c dup
2-3 d;i:n
mari d
colo s ar
cu mitropolitul. Oin

!!aCilm sa vi

c imi
beasca

rre

uc re
run .1 3-4 ocale " .lcxe

va

ro

0-

pun'"

e
cir

lJllm

u.e 1 de

are

ca da io e.
ri

dece

tro

eri n u ~ su,
ng rl
logof tul
t imita'
a n cu. dou c e
ou fin pennru caii de
mo na i .cu ,h1ril'- tx mit
o b' olia
a te
o

mo

01'1

 /1 

65

Rl!

.Lapa ti

goftulu
s1t

C1:1

En
ze.u o
. u t ..
u.pentru
i i ietroan1.
ga 1 ni i dacacest pre in
actul.
r

66 183

s-

dac

pezeemu i

e re

exsc c

pr

m triu a
de

i1

on n' i din

dou ana orala domna ti,dou


zapio
. c ~~ to.r
i do
porUDoi domn ti pent u a
06 te cop'
le dev
tu can, .
re.
e nu
-i

67 183

6.Bc.

Hr. _ati
rie 10 of uu
Ene
pez anu s trimit ~1i
p n nu
tele ca'
trimis
i. a te
i1 p
scrisoare a lu' 1J tru ar n r a a
oiei
.r i

68 /1 :; I

0-

anu, c trJ.
m:.t.te

a ru car

le

1. punJJ:l

ca I,.

20

rim.ls la
toa
.au ... :3e ac' numa 'n
nu
et
dJ Cl. din cel d
<1i- e ani.
c ~ nu va 1
inul Vis i .fi 1 v avea ne ,

z.

O 1 .rupt i lips din aot.

L-~

.J'- .~~------~------------~

2 9

I
I
I

I
I

69

ID.

p3/

In e

II

de

epezeanu

go atu
Orig.

Ci bani

ers.

70 /18

-18

Insemn re
10 din satu
Te leo.I!man cu
u
bupI lor
Orig.

de umale O~"i~
Admeti,jud.
in.c11ca.rea n eu
ce au. f' ecaz

List

omen1i din s -

te

irz!le t',

ne9b

ceea

griu

el

7;

16 1/

/18 ;-18

care au se-

i 01'~. cu'

rea e 110r
Ol'ig.

72 /JB

guna , va,dia -

snop l.or.

In

banii pr
ranan
de la oameni n ere u,
eu li tund i diD sl~
tori.
din I j ud. Te le ozm
oc

Gheo,rghe ;polc vnicul

scrie

logoftnlu: En s va
tr bun 1. unde e l a eaptEl
Oere.
_.! cost
da 10-.0
oc le do n I
O ig.

~./1 ..

-,220

18'

ian.

.P

1.

sc ie Iogo fii ului


Jma Repezeanul c 1 - trimiS
bani pent~u. a~l da pe
i n
1
dat niel pete. nici banii
nu 1
e i tu1t. Plecnd
ucuee
re
voie de bani
i
re s 1 in polez ban11.

rig.

75

18

i n
pOD

fir Iap t ser


logofa ul
Z8aDU
- "r it banii
ru ;pet tdoo~e a a
acut

te"" nul i i
or

pin

6c~i

acu

i n

de rei
pr

it n1-

c.
Or'

i n

76

.t'l!

It

ju ectoriai
'te lui 'ne epe-

.edintele

1!'

j Iba lui
0.,,0

cati
Qri

77

lB,?l

febr

odor

Ils.

't t

gi Ioan test c
e. caslJO rapoa tului
in
nll 4040 de lei

m:roi

e -.epez
dife.1' te

." nu, cit1lfd

on de.

1!ie

1 ,.

rlgor
10

1e t o

gi

av

. r"poa

n-

un

eu r pun
B s 1 ni, estul din aran
ului cur t
75 de 1 btJnl
ea i
l!m 8 <' tor rpo
1
...
u sot d' b n' pe lui i
a n lor.

?9 18

mart.

r. p
Zinc
moj.

Fi, ~.ro an i,

de ~ oaa tu . s

11

ren

o pe

re

Or

olB

JUdactori

t.rim t

Zi-n.oi.

lu

tiT

or, n
l'po

go

pro
i.Il

ser"'

Or

 /1 ..

ju.dec t"'.

s-

..
222-

pr.
VL'QU

ten 1nt cmet'


t:l.
P
ite g.6
vrodinu

nilol!
.r1g.

82

iun.

sa,p.rec
rum ului ce

de

pe mo

oUl!

li

u c' t

83 18

ata

te
o

'ului

a Z 'cat

t!ine

Be

'

r 'i
u n" t
o 1i (j lb

01:1

ri"

nov.

'ud Telaor an

.
s

 /1 .

/
I
1

"

./1

Fond

00

OT

225

-.

8C

ul.

LIX

OOC

INVENTAR
I
d~ documentele relative la

... 1.

.J.

"C

DATA

DOCUMENTULUI

::1

~
o

Anul

"C

j.;

..:

z;

Anul

E. N.

tE.N.

LUNA

o:s

Cuprinsul pe scurt al documentului

.E

Observaiuni

1775

1P

por un
po t

u
Gh1

t.v1m1

1
1

/1

"Graficn

nou"

c. 4622

226

DATA DOCUMENTULUI

z z
~ I

Anul

Anul

E. N.

.E.N .

LUNA

C\S

Cuprinsul pe scurt al documentului

;1

OOj

101

19

.. /1

Observaiuni

'1

 11

j'

' /1

S.~U

t.

50c
Or

- , ..
I

I .

I
I

I
, I

I
11.

..// ..

!:) I

19.

19

~l
r

vinul

11.

'1

..// ..

or

epit.ttop

~ 3

...

II

2.

\il.

1.

...

//

2'

.'

37-

II ..

- .1

,./1

#9

1 25

ob

iI
i'

de

cte
cnd

rin

on

in

1.

I
50

5-18

IJB

/ i:l:.ar 1

SCl: e 1u1 Gh

t IB

c ii

nes ul bri lindu-i'nite


1ns~uciun
i
zap
Or
I

51 182

spr.

isan t

, un top de hrtii
s-I semnez

crie lui /Gh.

ucn cui c lanul pentru

~es t

a ele la pod pe car

re et tl! cut e ch ~
num"tu al -ba in osta a'
1-1

100 urilol! olei


car 1
pe.
i
oa-i
eb l.e ca
s im ie a
ce o menii
oc o i o le care trec
t

pod, poate sOri

52

1.

pt
ului

spr.

ii

Ol!

av

.cut

num

cu ~ap-

c
l!induit.

'ci\1

Or

.. ..
/

iul.

240

1,

ueneecu eri .
fiu

in 131 jba ce o
~j s nu
Ca

s 1
~a~.purtlndU
un ac10r
bo:iJz , entru
r b
g 1 un ut riu
o r
i- ..
. 00 d ..ehi
in ce 1 al d
in ta u.lui
in u- banii. Calul lui

ca
p

ps-

Ior-

d ch eate
puii au aj~

mort

s-i

de mier

un.

rig

p 1

54 182

b: orgh
a ri it

eseu a e u
caco a clu
talar. obli-

Il

100

";'1 re

in

ti u

peste
cu dob da re

pe iv.
O 16.

55 . Il

-16

71

beorghe ucnaa u se e
f ulu s
a-i r~lt 300
de porumb 1 }oo oca le
,cu 2 cru
gn ti
010 ul care es
dacu o an
c
odvoad;gr!ul
or 11-

c a tost
Ei
trim tii.

zbu, dac ea t .
. g 1-1

dUc
pagub.

Orig

... / ..

56 I

. I

rache

~lJlI?71

p mg

ori1

a. a
para cu prot
i i s

-beoJ:

Cere il
tru c
nuri
a

el

1
Cl:lg.

judece din nou, n


fiind stpn
pe t di:3pun
c

ra

emn re de orumbul
t
cp rul nsse de
G
a IBu.clmeecu/. ta aUz
50 e
i~ i rt1nd.tl a

cu s-

elat

ori

IlB ,-18

na ta e

gaf ul ser

u1
ar i / ucnescu/
o., dup cum -au nt 1 a, t

ite alu

s-i de 4 o rose

de

or

,c u ci e 2 ta

o rocul
O i3

5 118~5- ?;of

Gheorgh
uo n seu
c
st
tr c c1uni or'
ait
'o
turil d
oio
ti.
ri

. /1 

.,

.1

d'

Go/

-18

242", -

de dijma

5/

;1 /j -.

one
(;0

ri

182

b orgh
n seu at s .
c a pri . t de la tan
uc

ian.

4 o

rit d. p za

ul 1

imion, /Fop c /. b n pe
p" cutu oilor, pJ:n la ma ie
il
:1. i rm1il de p
a
300 d
tale i pe c re-i

rpos

puna c

mion
OJ!1g

an.

.62

GboOl!gh

iulu

o,rghe m

s u

c n

ucn ou

' u.t

or
scria. S cercetez '
dat" c n intr in p vn1
!'
tirea au i sa-1 r

imnic ,iar pe
inov . -l b ta. b
in
ie pin
da o ici.
el.
o
O tg. er

182

iun
R

te

la

umitr,u G
adev rete' c

te.
o.
r~ o
ion oplc anu, 204
r" l din

nda

gO~l;l.

r1

..//

..

?/I ;.

1un . 9

Gh or

ucanescumpru-

mut'" de

ar

BU!

Bir

(ocul intl-

n .t) pe t ~mende doua un.


e ver 0'
ri Bir ea ca ck
ere
60
? ma
30
i
primit banii cu dob~
de
arg i ucnescu,
lui.]! spc

uc

ul 1 Gbeorghe

seu.

Or1g

65 182

iul.

66

sug.

ait, vtafu
plaiulu
Lo it 1 ace cuno
n1c tului ~ud. 1 e
c car
cet91!
prcin:'1 dint~e de1
n1ceru beorghe Bucnescu
ri
nguroa1c pentru un
de estul
1tet ~-3
minat'pin c
ce s

aduce pl t:cu. ispriivn1c


~ car a
b
te.
Cop.

Gheorghe uc~~ scu t .ta


datorea~ clucer a 1Ste
Socot ne 200
alert
doi te legar c pr
ea, o
gindU e a i
00
de t ler i
f Dunti.
100
CrcJ.llh..
nl

pt. c
tel 1 d

.rig., u t

28

<

/,/

e din

primit 160 d
200 d tor i

P red.

..

26

au

21. '+

n.,

ia

~4

ucn
oiet e tfl un om edn c
:r huie ....
a-i O!
pa oan le 'de
in de car
i p~dUl!~
a
re
lu
ar1~ i a p:ravnel v f ce cerc tar

68

182

pt

de

ri

to.

Or g.

69

182

ept. 2
de m

uc ne cu s. nu-l
mzar a cop c1.!.O
fo t tocmit cu P

de
tr

10

Ori

70 lB26

oot.

. Ina

pec
Ori ., r.up

11.-

din rachi
loc 1 or' dO
ilc e/.
1 iii ars.

I
I

?'

18261

I
I

oo e ,

~ ir'

le

Bucnescul

c.e moia

s s

re a cumpt:

Iltr c'" el nu se aae


deci la moia
car
end ,
Or1g

72 1826

ot.!.

i ant ecze

lui

mede lnioer

ucn cU.l:'u",
illdu-l s
lea
un is~ Ci.
111091 din"re seu a lnicj. "s,
ioii gri il Ce a
lui,pe

(rupt

aorgha

tru c ~oGtul ingrijitor


ibo

~v t

i~nul

pe C91'
1f aib
1jV ~
pd~) (s nu. se fure !eIIlll!)
curte
nu de decJ.
lemne de OC.

O~1g.

nov.

?3 1826

Sandu dUhovnic, Ion oeac~ i ~tru masoara mo


din scundu /'ud. 1 cea ,cu
stinj nu. lui arba
u

indO

,.

spre p'

ori eanu,

.,

74 18261

nov.

C.D~ m ~d
c

ecu, .ispZ'

a, ju

tantin
ci1 jud.

c1nd pr1C

dintr
ma,de
cerul
uc..n acu '
sile

beorgh'
O r-

ceanu pentru mpesurarea


o 1 Scundu. da ct
cel
de al doilea. d drepte
eelui din t i.

Orig.t r

 1/ 

246

dac

fu 1>
t az

cerc

~ c

pr .cina
t 1 Tite

' ~cane cu

01'

din

ie
i cu ma e

c da e s: o

c s

a-

iceru
ntru un
pe e

care:t
r de
socrul s u
Ion utu;.J1
ntru cal'
. del-

ceru
i, din m

ere c J c
t

c lor de f y'

ii

a cottst tat c locul


cu adavOO:! t

eli "m

1 soc ului

fost
e

Co

lB26

o.

Io n

10

u er1

m de

l!'ulu1 /Gheorghe BucrJ.eacu! \

c )f~1ud dator nite b


lllicerul 1 Co tacb
teri
da t i zap1Sul

1u

in

de 500 de aler1, 1-1 cere


s"'-l
t
ssc
n
de iaer lu Sterian.
01' g. rupt.

71 1827

Dum tru Gean

iane

p . it de

S'

atest c
C8, so

aon opc'"

160

C l'e ne vor tin

in

r
e

cind

e soco te ac , orie

, veni s
O ce
O 1 .: (

UCUl!

II

<' '7 -

78

j
18?

rt;

Iordac

c.!'1 1o"'of'" ul

aa

!!l.Il

nt

ie

ocae din po~umbul pe c r

79

18 7

Ion ti.

otostnghe ul

apr.

ocot a

ade
C

ia

da, P r
ce

bul
1 Gh o -

uc~n acu, cu 4 ta
tri iv~d pe tonacb

la Rimnlc s incbe le oc t lile cu


dalnicerul.
Orig.

~./ 1.

248

a-

eni d
cu ui

a ul

e ob

oaQ'tului
In cer Gheor he ucneac
.

s ~

l!

zile

1 ru ee
care nu

ramas

a el z Oua '

face

ci

El

40

ri

n i

ov.
v
cu
p

n c seri
n e
c ,i bo
luj torul Ol!indui
ara
ori
r.
rlmi t;.ea ul
B

h11j'i

de

o.
1 poaunc
oilor i

i fo la

le

sa-l Q
lu
pen ru c cel c
or cu mul
bani.

Ori

27

eri

ui

e
n
:1

d va

. ea
in casa e

ce

fiu
cerc .-

u du
c lui s-i

.. ..
//

fi

;J.lll vi

S \1,

eg

gm.

Oi.

85 1827

uc neasc
c
Andr 1 apun alu;:}
i upr pe rigo
10 d
'ratele
,
ti

<10.

pentru c

1e-

p "ti

la

Ori

.'

c.

n . Bue nea ca se ie
op
1 &
tri lt
p
du. 19an ur, vind
1
rio e 'g u
cu c i
str

amEtne n1

tri ib
por

Oi.

8 1827

c.

Il

i a

uc nee
dre1

popa

d1,
nu

lui 1 P
luj1torul

tru

or~dui t

a
t01!ii r t
UIl b n,
in nu o le
rUposatului d sub
c t l. tunel S "fi ved
ci
or ~.
Q'1 .

  /1 

182

. deo.

in oi t

cu

f u.l rpos

o1e
i mo

Baarenda t
I

Hrisant
t
l!

ie),

acest .300
Grg.

oului (
'primi de

da m.

89

182

mart. 6

Prot

s1:nghe lu Hl!1
lui
Dorg
ucne cu c i
comunic t
Bacilul
lacU,. 1n

gr1ditorul moiei luat de


in aran a
t u lu ,c

ul

la t t ! st
imp1 indu e t

rt1 1

s pre

0-

moi List
bi ct
cu c r
pl!
it c d a
1 t-o:n
rend o va aduce
el c~d voi te 6a-1 ntlnea
OlZ

90

28

mar

g.

lecu
scrie 1
c
1- u

ustricu

dasclul

xhiv /Bucn

cui,

cel mic e
mo 1e i pe c -

r idlce. spur ine


t t
oranes a
tpin' 6, 8 o...
dat in judec t de aceste, a t1n.
du-i c tr buia s 1-1 por d

lui.
Ori

I __
~--~--------------~----------~"

... 251

rgne

91

c n

cu .

te ta e; s-p

it de
car turil
i

acalu.l
0i.ecte
n t te n list )de
la mo a Ionatii
inc lu1
. d tii in arend de rpos u
su tat proto.sin el u
risant Podul oel mare de
Olt

-s primit.
totul.

DU

cat c
Or

h orghe

mart. l'

uc

robosinghelu

eseu

ui

. san

10 rgeanu.c~ a pr~it
BOar

lui i

pen t u a

seri

cub foaie

r .

de

clt

i it

o.

n-

i
po:""

oa a e

uat--o

unc

ul 1 1

a pus un mn s aib
grO j
1.
a
a oat
de a .. 01 U Ul. i a cbeltuit

. e ta

300

pun
100
l.'ig .

ustr"Q

lecu

mart.

da

list
i lucruri

mtoc e
'i
h '"

1.

1, \lGaI1e8cu/.pr c

ce s er i~iuni
e Ls
la ac retur!,
rdUri,piv.ni
l. 1
Oi

rig.


/1

.11

9't

1 2

t. 3

2 2

1~
scrie lu h
uo
cu ca i.., "r
in
, utur cu nenelegeri
Ca

unui o c n 'it, el in
a
cedat d' potri
,1'wcindu e

e gur jude

'or ,r

l.nl.nd ca

p~icina s 38 o rcet
Ori '.ters

95

28

cne cu

nti'

ap

ce

e bani
da

ze de

5.11-

a.e
n u
cu

El

Opria i al~i

chelt deli
ri

96

28

J.Dmic.

ur 1 la

~',

rghe

pl!.

ucnesc

c~l

. Drag<> seu c-

I!im

ca

ni e pe.

up ce v& p

n.t a v

ani

ntru.,neo zuril
rEi p
ul lui
m li

1."

indt..-

ca cuco ne
el acolo
o le ar

goe ecu,

tru. pe

. ri

97

~.

nti
a p

nu. t

a ban

~o

rachi
i

'.l/

lp,i

rele

1.

i
!

an!'

.,I

253

u
ar
Cat
neacu; c
Gbaor
p~. :t
ui i mie
risoar
l
1 pent~u c :ro ii
sta adevrat c <li 00 e s
Logo-G ~ie i
'enit cr po:unc
mapo t cu inel' din .r

c 'Oaste cit v
cu el.

bine a

in

maint

ti
ce a
1 s aran;:;t.

~ ai..

Orig_

18

t~t

opr.
c
4

OI'

B' .neacu a

aii i

rul
i

~~o1

de

dou~ bute le
r
de vin c a luat pentr

18 8

e la moar.
Ori .gr.

10

lA

apr. ,..,

cu sc);!a 1 1
ucnescu. c

r an ultur

Gbeor hia
it

o
1-

~a.rul au

an' c

e boi i do

uc varu

-i

el. ~ r1m1 .

toc it de

i cev

bani cind v
avea v 1" a trimite c re
ridice, cci

cu

boii sin

plu. oag' e cucoan nti


. nu
iet la o rul u
cine v
c podul.
J;!i

/1

- 2

10

pr.

jude Il' i.

le t

i
ar
uo an6SCU
vin ne an
zi
c s 1 C'unoti
de P )]!UllCa
domn
e.

ri

102 182

Catinca '.c nu se
voi
e cu nepot 1 s~ Gh "
ucne c
ii in.
a p

so

u~n

nton1 , pn

primind de le
t Ier! Il
n,

nepoata s~,
(m~ ita,
c t ?oc de

rig'.

103

arZ&.l!escu posteln c~

tor

supra
podur: o . :O
oxindui

'.1

1 pr ....

~ra

eio

a
,
r cu ,.e
oce d
co -

ui.

ea

.:g.

I
lo4 182

mal

1 pute..:-

c
r

cundu 1 Ionet1,cu
ol'nic r.
Orl.g.
ar.
)

..// ..
I

n i

uc <:'

adu' i. pr"

escu
e

eri

.lt,d

1 sa

~n 2 o oca~

1 ~i s':' t.r imit la a cu


o rul _u.i t'
oelc 91 cu
boii pos1
le lor.
a-i tr

. I

- t

de as men
umb
ut t
poslun ci

p
rv
or
de

ci d .,.1 c
b~l "~p"umut9t
1C
., 1-1
ac nu. \'(1 e ..

cuta porun~a va t~ m-te mumb~


i va plt:"

l~ il!

ca

reA&3.J''''"'""'

rin

1i 'J!

c1nepa cu J.gani

ntia) i
s'
s vi c i

ri

anUD3

ca s-i faca eI! ata de ain


Ori.

106 182

scr_
ce Lu se. p
vreo
an
cosea
s 1 ti!!' l!t~ ~reo ;> caae
preun" cu ?~o oca
U

po 1
ic . t fi
ce s-a sti
1 cti pui
iH.n.
t;rimit ' pe ob
sit s. uje asc 1:
01'-.

cunti

Orig

. 11

107

~~8

256

lul.
/Bu t}n 130
c trirli
ii
tii por bul ld
~ ro 'g s-i dea ma.

ju

oamnil de

Ol: C

co o.

:eio

lo8

1u.l.

~28

ia Bucn s
abe a
c
1 lu
p 'imit
1
,
p r le
e~ an :2 0.1 i
pen
un bu oi i 28 par le
Il

pen zu :i,te
O 1 .gr

aoau,

.,
i

lo

gOfaie
a
pcnunce e l.
o Q t de i
Ti teti i

1u1.

de

ar

rge s
I~r om din rEa :aori
11
ghe Bucan se
c cu
Ou
s loca11t
1cu1u1 de

cer'eteze

vduva
p
In

-ea t Ttricin slui Gr:J.'0


Ghica
re
ari i.
ac
v

in
s- u
cre car
u
drep to "ui BllC eac
Cop rup

10 182

iu.l. 2

t noi

Gh o gh

c luc s . c e lu
uc:,w.ascu c s

_ m t j ....
lb 1 ti fi i El
P
in luer
e, - Pric in ce o re c
.. ,
10 uitorii din Tit ti se V
;Jt).dec m.1 trziu,acum

trimis m

ha1r
priCina lui eu

/1 .

s-

erest ze
ri
duva

T.1teri
e t bin s s
duc colo s j."
c
'e.
U" ~t pe tru cele c i
t:uiuis
I

l82

1\11. 2

II

11:"

'jt

Ioan IBhov rl ser 12 lui


Ghi
ne:nescul c
cu c r la J>7oo da ce.r'

va tri .tere
e a-' ridjc
~i pe cell t, dind v A
rva

de pr "mir

Orig

Insemn _

1" 182
de

d$

.ni1 pr~m'i

n '"a de

Ghi '. ~r1B.

'lo'

alii ,

O,rg.g

ll;? 1828

Bug.

gm.

.tf

Cos ti
i!t" t n vir t de
80 de a 1,_ 8d e
c a >.>td_

pini

, cu a:r~nCl de la me 61n

Gheorghe

e~ul

eseu ' da

uc

maie 111 oia ~ tet 29 e


ani dup hotrn1ci- lu lan:

Br1anu.

rat.

' n1men". DU. .-

'D ace

f m" tur e n

cerceter~ l~icin
S~~oai

ou G

ne ou pentru

a l.i \-

1 ari i
orgh
Buc

zn pe ....
c de

f" ind trimi. spre cezce tere

logof tul

Orig. r

/1.

DO

glll

ab

.. .,-

au.

emna t", <;tr


et d ea

decat de ctr n
comun1c t c

ie pus

)82

ug.

itul

ttf

'

Isp ::vnic tu

rapar

B-

porunc . t
iin
tac ce s ,,~~

nobi se. nu i
ru 0, c nu
~
ar.
O.rlg.

u e

ud.Ar

eia1

,ca
:cut". e
nolacha
logof"t de;} ~'v n , a
S

r); ascu,
pL' cinil s:

l.U

din r

1: O.E ghe uc~


cu,
monon i bumbu ti .,;1 cu &.1:ia
v' du

tn 'rit

dat

e_ en da judec t
din B cur

li

octo bri
ig. ra

--

div n 1
J: it l' 'lui

Fond

""~-----.__

259

acbetul

OO'~~~..

MWVW'~~

INVENTAR
de documentele

-d

~
o
~
'O
~

El

DATA

:o
~
o

'O

..:

relative

la

DOCUMENTULUI

I
Anul

E. N.

lAnul

z;

.E.N.

LUNA

ce!
::s
....
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

ti,

ne c
~

1)

I
1828

"Gra rea noua- - c. 46n

,n:.. ,,:!UI

Observaiuni

e=
'o"

DATA

DOCUMENTULUI

"C

Anul

Anul

...
Z

E. N.

.E. N.

LUNA

<1$

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

.N=...

00 .

II.
__~

~~

~M-~~.

~;_~.

'.~------------~------~,------

28

261

irbe,
lo.re . tn~
..,1.0111 i lyi teni d1n Ti
in.d 'ud c ~ cu G
c&Q'
c pentru moi Tit t
. trecind er nul . ei
t
podv 7,ile ~ P

adu

I e n

cu
ren

...

st- ai a

saru
t

10

lu .

i
Bucure

nfd1ll

i.

rig.

. o

c.e
p

. r

, cu 2 t d.ra a
leri, iar
ti pn

un

v nu

bon, dup.

l'!.

OI'

28

nov , ~

C 'uce~ul ~t'nciu scr'o


h orghi"
icneecu
Ca
r' cina .u ncne i_ T tet
s- ll.l:u t numa
1'1 v-

c
i ceL li.,.1

TOr.

ve

a trebui s
J penJxu
ci m
a
~ e dt-al
cpot
~1 a O!!1Z!. uit _LU!lb ir
-l. duca.

Ori

II.

lB 8

naVe

2(2

Co tache

OCB

de

nicatul jud. ea, face cunoscut


~fVtulu
Costacb
Bmnioe II c a fost arnd
sp. fie de f
cerce tar
po un
nv n
ee
moiei

d
lui G

e
uene .u,

Ol! C;l1.

Cap.

ev.

1109.

h~ r he
p ic1n
oI'ndu~
ici

i. cu
c~iso

ucsane s u,
c

unb

adv .,

it in pri ins cu ee ..,


o ..inen i Ti t t , r min
fi

ata ve

l.

n ienuriel t ,t
in o1t i ,o an " 9
ee
dou - c 1 d
htmenie, tu
t e
p
io' ' a ta c.v

orndui tul umba'


s mJ:n
cer tar- , criaoxi pe c~o
ca u
e de cum v ti
colo unce trebuie.
sClis
cond1caruJu judeu u s~ i
e
s vin

s
~

ju ee
orin
1010 ei i isprav.i

1ou.t

ma Q.a o t t:

c 91
t

n, n -

../ ..

J
I

1/

fi>

19 1829

iun.

262

Isprvnica tul Vilee t in"


W!lIl8 jalba1
edemic
s 1

Ant1a Bucnescu prin car


cere s'i se de o centi at
de rachiu de EI 1 cae
i d
otat1n deinut de fiul su
v tre la moii
1 na 1
l? ceena ca s-i ~oour
din
v1nzuea lui hI!ane 88 i a
copiilor si, poruncet logo
ttulu1 !lico~e Bubunu s i
ac st rachiu, s~l soar i
-l 8 ma lnic resei.lu!n
adev r" .
O,op.

iU1.'

se

poslunicul i R du
popa a v
c c c le 25
Ore
pr e din tr.l butoia
dino
voia s f c
ehi I
sint c

pr te de Ghit ucneacu, nu hlt prunal ca lor

lor.

Or1g.

iu1.

Diaoonul Ion. S an :iJ1bul


i alii m turieesc, c ;5
tnj ni din moia Boban! a
V

dat-o rposatul mede1n1cer,


Ghao
Bucn aou,~ 8r$nda
fiului su, Ghi, pe tr i ani
r pun o:Lb n";I. t lu.1

su.
Or1g~

..
..11.

22

182

1. 9

26

, Io

ch

OlBn 8C
de
iul lui

r li

\1, ,W!

20
t
10 ,din

t P

...

ului su

Or

ca
bn1cI s mca~ce ~n
de b pf1 u1 in care
t 11
a

t.P ~

z ,po-

zi, c ap

.r:

~ ce

8 \l~

CunOBCU.

n seu

~z

iiud.Vile

lui G

uc

1ce~e8s Anti
W1'ICJDUU
oeru , pe ar - .
:r!11 10 dac
t le anu
chl1 n pr10
de o r1
cu 8
deln1cerulu1 G 01:Bucne cu i..
! e r s
trim t ! din pa
lui
reo
1nd1 t de
pr"'vnia tul. esp ctiv.

Ori

.. ..
//

2?

...( up ) sori lui Ghi


/Bucn eul t c
o .rere
s
tr1ml vizitiul i teleg i1 cucoan 1 ntl
re
a i v nit, e rin u-1 s vin
~i 1
intirzi ~e. ot
te a101
rdarul lor ch
Ot t le u, dlv nitul de

25 182

er

nt

u viri-

a pricinii
lal!.
Orlg. rupt.

26 1829

apt.

le i08 tul j ud.Vile el


face'cuno cut slajitoru ui
o,r1nduit cu: ducer
lui
Ghi Bucim o
Bimn1c
ca
c,
c e.r
s- mut
rmenul
cat in luna ctomb~~ f n
c
st' cule
porumbul. i i

1 viilor.

Orlg.

27 1829

pt.

Al CU DUc\! sou
lui G o
c~
in le
u j

1
o ,o
ce vo-

l.n

cu

ori
rului Gh10

g~

tu1et
bui
1 curind

-o

cu
lui i puno e
din pra
orb
z z pretenvi
lui.
Orig.

;.11.

182

nov.

de
j

1il pric

e o r

Ori

29

ere
ov1c1
i~ 1ul.'lul Ion

lB2

dat 30

t
r t
um1tl1u dinc

tulu
de Ipo 1u

ribu

1.

Or1

Ion

du,

ci

o
ullul

op

1,

da

ra
bui

rOg.,
anov! 1 t t c
p.r
Mat i O lo din Ia'

30

1, r ta

t ibul

de 1

01.

de

32

CUV<

er lu
una
luni.
Oi

ni
11/

venitu
1 i patru

/1
~----

------~--~~

'" I

..//

01
1

'l

./1 .

)'

\.

II'

/1

'\

'i

f \~,

/
J-----

,If

II

...,\..-

./

..

v.

1/

v.

11.

, I

II

1-

51

I
I

./1

1.

I
I

/
\

'1

I
II

'

,I
I

I
I

11

1/,

283
I-

78

/ln.11832 I

VorlliciOl

oct.1

din Nun t r u comu-

-nic bcrmuirii
judeului
Vilcea cia aq:obat TIt-unirea lui

i_ -

Strchine$cLl subcrmuitor
la
p La Lu I Hoziezu , a lu tefan
.iJavircscu Is p Lasa imnic, n

~ocul fotilor
subcrmuibori
c 1.:8 n-au executat
po runc i1e
stpnirii,
iar la plasa Oltul
va nm ne cel actual.
Cop.

79

1832

Get.

2ll

DumitrQche Cnezu -s cr i.e lui


Gheorghe Bucnescu, subcrmui
torul. f li.iii O tul s porunce as c

sa tu Lua

s nu supere cu nimic,
afar de ce pita Le., -pe Gheorghe Condeiu, core pzete
vis
de la Drgani a mare lui spr-

80

1832i

tBr
Orig

Un dregtor,

oct.

scrie

serlIl~t

lui -/Gheorghe

1Cttut
nuc ne sc u, ,

rspunznuu-i
la o scrisoare,
c-o dat ordin s .n Locu Laac
numai, D8 subc.nmu Lto m L plaiu

lui

Horezu i al p L Li, Rnuiic

iar e 1 va rmn
pe loc. S
vie nsi:'t la el cu cei 15 galbeni

Illprtet.ifgdui-i
SeU
s trimit cu om de ncredere
i i va da n scris s stea

pe loc n vecii vecilor.


Orig.rupt

..II

81

1832

meu1 tsnasoglu scrie


.Lut. Gheorghe uc ne seu, subcrmuitor- 1 p L i, O t SE! sco

nov.

din sLujb pe dorobanul

Tu Bejan, pentru c tr ebuae


s pun a t ul n loc t dup CLUn
an promis pe r seane L
vrio

82

1832

nov ,

10

Dua l trache scr i.e ~l: .Buc


ne seu/ c medeIntc eru L Sterian
l-a anunat,
c n-a gsit car
oS" nca - ce bui le cu vin ale

marelui

vistier,

rugndu-l

c aube el acolo n plas vreo


cinci care ,
dea mode In tce ru
lui. 8terian
400 de leitc
re
rebui"'u da-i lui Nicolae Leho
vari 91 lund adeverin
de
primire su i-o trimit.

rig.

83 1832

nov ~

20

~inai

ilipescu scrie lui


Gheorghe Rucnescu din ju.
Vlcea
muluminuu-i pen tru
bur due LuL cu brnz.
Despre
~~rsul pricinii
ce o ~ro cu
mama lui vitreg nu t Ie n-iJllic,
pentru c ab La a veni t n cat

pi t L fiind

che at

derea Obte tii


va ila c ve i
Orig.

.j

1..

1... deschi-

AdunbI'L, Cum
va c cmunca .

;"'05 -

I
84

183'

I nov ,

epitropii
"
r

abu L satului

I
I

$i or cA.

~ ijv' le a.in

t
I

Aleii,

.p Inaa Olltu de Sus,

juo..Vlcea,

!pc cunoscut c i-au aJEs


p~eot pentru biSerica din sa-o
tul lor pe Pun , fi u L lui Dumitru. Cu adeverirea subcr-

-,

muirii din 23 i a crmui~ii


dlll 26 noiembrie
Orig.
~

85 1832

nov ,

~o
l

Tudor Nico Iae scrlo lui


Ghi Bucne scu , r apunz nd
la scrisoarea
primit,
c~ ~geul porcilor
este du" cum e
na.rf'a de bun. In che s tri une a

te t i , el le-a
spus ca nu are frlc~= (1,1 cu

monenilorbi
v

..,

destinatarul;

nu 1)08 te ven.L Ls
el pentru c are citeva bui
cu p.rune i tr-ebuie s
le fac~
rachiu .

Orig.

nov ,

::"0

l'cde scrie
Buc re scu din

lui Gheorgl1.e
jud ..Vlcec ,c

pl'icin s,a nu a luat sfrit


9i c t;ur hotrrea
judectoriei
el (e litentul) nu poate
disvune pentru zestrea surorii
sale.
Orig.

1""

.::::86

87

li

la.:>c7)1:
18/.."

nov.

2'

(ne sei a t ) scrie


lui'
Gheorghe Buc ne scu , subcrmuit eru I p L i., 01teu,jud.VIce
,
c as ce p t ordine le lui ca
lujeasc n orice vreme.

Orig.

188

1832

nov.

c~

crmuitorul
judeu ui
'y-:i.lcea, ace c uaoacu t Logofe:

e'

..:L'icinilor b Lae r Lce t i , c 13


biserica
(1, In
sa tul GLvi Ie , f~ ::':'11..

J Lps

de 'preot,

s-a

aIe s Pun ,

iul lai Lua itrn B trul,


.vo Ie. te s se fac preot.

care

Orig.

89

uc-ne scu scrie

Ioan

1832

Gheorghe

lui

Buc ne scu s. vie

ime-

diat cu toate ac ne Le ce le ane


pen unu..pI' icina cu unguroaica
de la libet L, deo ane c e nu se
,1~!.i po a te
m.tn'.

Orig ..

<

90

1183)-

1835

dec ..l~

Un cunoscut

~nesemnat)scrie
lui Bucane sc u, c a primit ac r ilsoanea lui i-i
trimite :po::..~umb,

i~~ndu-i c este
s Lu.je asc

Orie;.

bata

su-l

ntoniBt
19 Bmniv,

.,
I

fll.ndu-se
cu do t _u Zisu,

i eu

VideSCl

rulU

...,'"

C'

:r CO

e s-i ~ ~
care din e vrea e
C
nton'ii
vorbi cu. ii.
nu.
ri

I
I

II

,I

92

18321

I
1e

ci

i r8ch

to

nea

scrie lui
seu,

mare 1 x ,
r p.roPlJ
al jUdeului, .u ndu-l
:p c.::.

le-a

.'llt din II ,..te

sa,

vre
dac
c re a....
a
ub isc~ it
ob~tii propr" t 1'i r
de..ti nt1!-Ooav~ de
sau c n e iubitori
t.,. oi.

ac

Ox'

92

c.

i0

a
s e
tj.

de '

. iata
cn tu1e1 ~e 1'cut~ cu tr ns ortul lllt e _
nex
.ui numr de orei c
recue pr'
. 5: cea,_l.U
obab 1 - :pe.nt.ru

/1

- 2 8~-~-------------------------'
Lis

08

CU

oe u dat anul
cu
tr cut mai mult decit erau
to i i
de lua jnapo
O:eig.

95

uone cui
jude

judeului
l!'6.
pricin~
are cu
rl

ce

..du
J.U

C l!

zu

hat

T. t

petec de 1
t

lor. s

1 e

i lui copia
tr1r1
tii
rapor tul c lor 0-

r~ au~ cu c c t rea
locului
00 c .pt.

,
z

zar

Or

..// ..

f .

98 I
1835

289

Vld1mirescu

10

org

uc

t ru . li!

a sczut

mo

cl.'

rs

nu-i
sec
ns mr~r ca-

er o

i it

sag

cucesp

us t

1!

o x t' gir!.

'i

r1

lu
muatorul
el ei t:

oco

lilor pl
aCU o gre

din Dr c:r.', ~c.'XII.~

easo n core jud

100/lB3-

1835

1 a indreptat

la.
~1g.t r

CU

cn

'8. e JUd'3c C c s r~aposa


~llui ~de
c
~ orghe

uc . 11
1000

,t'

C
C

u o

tor e da

p1... 1, cu debm

or.
00

re

upt.

nii iDc sa

101/18; -

18~5

Or1g

./1

'n ora-

290

Foaie dul r gis .~l de ire


u cirm ir1t p.lil
O'lt ud. 1lcee.

br1g.

oio:pll
cu 40 de lel.

\le
1

bani,
adun i din ineae re

!)rob bil
,b U ui dai n 'ii ri
t in talar

1.

n e
bir

mone

1. p

de b nit! da

O:LtS

Oltului i de
sumele ra nu e:pen u pla
lefurilor.
P

Ol!ig~

ni i
ser1al)
an, i

or zu.
Ori

ii

ot
t

ii

la
Ori
,
1

sai

cnele

i.

291 -

In e
t lor

. mon de (

m
~i

108 1lf3 ').

31.

Un pra topop de

ru G

lUi
Q ,

Il

atore sc!

las sc . e
c ii poa
Ei
.u au cu

loga tului
...
i ., ru,. s '" i

.se

109 /163 16,31

al!

ce

~url. i

.uco
n i
inul case
zi.
untolui ..e
mic 10

i '"

110 /lS"S -

18:;,

oJr1 oar catre Gh1ulc


i u nn seu!
s s
",a seca t
in J I
El
o
ai
te c
tele
i.

11

IJB; -

?/1/

ela . K

ra"

beOl! b

ue

OCI

vi page

.,

go
v chil 1
c ul c
i

~ .st

vlz1

o c
./

..

oul

cu

11

10-

in pro-

.112 /

tU d

drumul 18
utu

1:

oheltuii
g zdu

ou

iulu
un01:

O ig.

1i

./1.

30. XII.

19ffJ.