Sunteți pe pagina 1din 62

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE

BIROUL ARHivE

ISTORICE CENTRALE

FEUDALE, PERSONA LE I COLECTII

Inventar nr. 973

Colecia Microfilme S. U.A.

R.38
Anii extremi: 1939-1940

Bucureti

~e :'01 rul
IV. ------ -

T' fi1

(00

."""

. II

II

e;;

?
II

1.7

:;97

-;5-

ft

1 .0

1. 1 1
II

-6-

.11

41

"

..

17

fi

II _

e t

17

1.7

II

- uprs
V

o,

n Ei

O O

VAUA..l~~~:u.

1""

ar c

II

eul 1-

lu
t.

II

1 7 ./ 1
7

1/

- 11 -

'7

c
7

.44

1 '7

.7

1
4z;J

Il

4...
7

l?

17

17.

II

1;,

4 1

G _

1.l
fie

.e

.7 ' .., ?

::;-:;rict

1/

4-

..

7 .47

1.7

..

nrl

1
O

1(

.7
)

1.

.:;1

-n
O

(.;

1 '0)

Neu

""

.7

Vi

),

 1/ 

- 1?

1?

1.7 11

ul1

 1/ 

- 1."1 .~1

00

o 1

e
ca

1.7 ..,,19

e.

~ O

uoel r

li

17

e
o 1

':n

l.? ~'l

le

c' :

.7

II

- 171

1?

1/ 

- 1 -

1?

II

- 1 -

17

c:

.,

 1/ 

0-

u t

u10

II

1-

.7 .

ti

1..
7
r

-1-

~J
e

1.

1.7 ..

101
t

17

II

- 22 -

ar

1.7

li

1/ 

.-.

, ..

"
7

.:;

cu 011

" II

1.7

.:;

.),

Ul Co

(e

t
o

l.

o
1/

.7

III.
o

ino

pc

II

- 25 .....
1)1

.npo _':I,va . ltUl.'O

cunene

omullio, n

t 1i11or p t~lU
'ev
cosebl.!tm
t va O.D.Jlczilor
ci

i frneozilor,vcn ru in o_~torii.
acaosta e otizoroa va Li occc_cratdc
Din nota pri

o "ului

ale

Un ma
191o el lepra proviz ...ilo do OE.il.~ Ul'Oll
rului aorului d1n ootni ....

prin
Ilel (00., .10 cu

9 a
pon

Q<

;:3

.19'+0 roi oe

t 01 djn oOJ.'C

1.7811.6llG

1.7 : .6;;10

.315

oer':ooaro

1".1:Ul 26.0

aiGuri c .c'
a produ iei.
tJ~

!) _l

_Il

dota do 4
tmOr noi

t.p,

8-011

Dmt

arul
tlucoreo cu

QUG<;I

-urclnat,ul

\. ).tjqo inf'o m~
ar fi otal>l. t re-

cam~~licl1
rtio 1940 <leop;*O dorec ~ Ol<::plo t
a
bw,

ulUi III.

A'j!ldc.

Aceast a aducv 10 c otii.:tu lui -teu.b ch .r


pont,,-u a vutoa intorvoni pe lin
O o~lootOZ'o ma;;. -n en. pent_

1.7

;;:4

ol~t)az pc
-~n16 auz.
ro ei oicll-U1ui o- prop o <:0 ou
fortu...V1J.l.e pentru int oueerea
"en
Di III b 4 Xl
c n. ureio discu iilor-

cco
1.781, .6';6
1.7 .6e

pc

romOni _o

r,:,;

ee btin""

I~.

\ia e do 23 au....
., 10
la l.n1' crul. 000;;'I! do:;>".l toete
rol lui crrrum n

.uluidin Qm~a.

~o liot

cu CD t l~ll ai
om ma el ilor du o~o. 001 ~ 1 m -o cep1t-l 1 po+,rol o~to col
on 'loz- 01 os : 2.034 milioane 101 c> Oop1tolul e.:1
,. 1 ara bl. ltdna Oi $n in'ustI'ia

metalolo ea o c p1talUl e le 1 O 1.
lc;iLlo
in urtrle chimiea ste capi lul b ...
Ti"4

 1/ ~

in ~
4;)0 mi .,...
i
>.

- 2

1.7

L;Yl1D.y tyho Lm v

l.?
1.7

'7

ee

II .

'1-

? 76

1 '7

71
o)

o c pe

.'1 '. ?

1?

17

.69;>

 1/ 

1 z

l?

.?

..II

91 6

71

d
d

1, o

7 1 1/

II

o-

II

1,

'7 .73

. II

2 -

-1

loc m 1.,20/ 1

le

Col"

? o

,
n

c~

lor

cu1..

1.7 .7 1

o 1.
o

uc

c
a

in

1o

/1

- 3~1?

l'

3
o

'-le

o
i

rt

.7

1.7

'7

17

'1

1
(

e
C'

l?

nt

.7
"1 .

10

1/

. 3 .

ov c

d eer e a

1
(

17

II

7 7

.7

.??
1

1 r;

c 10

n
t

.7

1.7

11

7
l~
17

1/ 

- ;;7 1 oe

e
17

:1

o r-l
de

II

- :;

II

1 '1 .

:tit

c11

1.'7 .?

1
1

. .c

 /1

1. ?

1~3

'7

- 41c

'7

'7

17
'1

'1
t

l.n1c

II

- 4

c. r

1.7

\
\

'

.0

ul

1/

port

17

.7

eapr e arestGr0D

.07

.071
i

II

.f:.":1

br-i. c ntului

Au:;;c~.::"v t

-441

1 '7

Iti?

.0

1.7

o~

.0

3
1 '1

II

..
e bi-

n . 0.1

ta o

c re t 1nforoe z la
vio
....
dotU brl.c1 o
,.".,n ...,..,..' ... lo
1 ..

~ II

,
o t.

11 '"

17

~1

17

II

?-

o
1

1
t

1 ? ~ 31

eu

vae

ce
r e

_o

- l.? ..,.

CI

II

'7

1?

9-

cu

17

. 1/

""0

C "

l.? '

11

c-

'7

17:/

II

146

1 7 ~.

1/

2-

1
0,

. 1
C

1
1z

e
17

;;

1.7 5

:f

1)
1

l?

.;;

e
o).

e
/1

1 o,

1.7

.~
1/

c 1

z 1
..
i
1

2/

e)

3/
o

.
l

II

-54c
zi

vec

1.7

t .;

1.7

Un
c

;16;
1
z
C

.~
...

eli
n u1

1.

.~ e

zl~' i ..

c lor

mr

r
1)

1-

ii
i ,

lup

r;

1 2

-;,)

1
1

o .-.
i

1?

ci.

1~

t .-.

II

- 7

str

.L

597
0

ohi b

li

.7

D.

:J

21

1?

ti

1 1
1

II ..

-;)

vi

1..7 5.458
1.7

.4

h rt

u p 'ncip le1

i se c
UD

"'i

in r p 'nderil
i llc

u
7;;

Om
"viI'

~ i'tl -s: e
e1
w

19*>,1

ii

o;

1 6 feb .1
In

ni
I'u
U

n c

ov: z"on r

ucur

o C

nurn i

o
1.

iului eu curent

1 c-

ic
h

tu

, ? ~. 08

z
.7

16

51

o ce 'ti
i Tr'usi

t n

ului eu cur n

oc __ic
:;i o

c 1 t il

vi on r
Jur!

C'

r op

, '"'...
t

II

aaon za.
Gl1

ive

ucu-

uc e tiul

- ,

1..78

.s

Un
1 o ric

l.? .5~6

0-

o.

cu privi
1 itu i
, 13 n rti 1 'o.

Om (

1 20

r por

1. o

ri

or uJ.ui

.?~.55?
e ,
S;

t
ne p l

O nr 1

uc

ot

tiu.

"

Om d
d s.

rt"

r
i 1ne

inCI'

cu 11 '1 d

an lt

fCmpu1
V.
Cro.:m

t ns1un

Il

"
r .ort expliC

lin:l
.t

Ploi >i
Pit_Qti
din 29
br.l94o.
uc sp
cur ti.

"

IT

ov

It

o,

'. cai

o ...
ni, C

pin

n:l.

ro)
c ];'1c

in l'Y t

,..una

ta.
Linii

tI'i Le r
'ovi io
i

snt in
t
t

Lec ~ic s

f ce
2

ric .

p 1- e e

'f;

.1940)

u cur nt

1.7 ;;5

cu c

el c

cu uzinele el ctrlc
c

rt~
i li

le

in

S-ar putea să vă placă și