Sunteți pe pagina 1din 12

Potentialul de productie

In Romania, suprafata totala cultivata cu vita de vie nobila a ramas relativ neschimbata
in ultimii 3 ani, insa ponderea suprafatelor cultivate cu vita de vie pentru vinuri cu denumire
de origine controlata a a scazut foarte mult in anul 2008, ajungand la 15.627 ha, dintr-un total
de 177.087 ha.
In cazul suprafetelor cultivate cu vita de vie pentru vinuri cu indicatie geografica
situatia este diferita, din tabelul 1 rezultand faptul ca diferentele inregistrate in cei 3 ani de
referinta sunt mici, ele situindu-se intre 24.011 ha (in anul 2007) si 24.924 ha (in anul 2006).
Tabelul 1
Suprafata cu vii pe rod intre anii 2006-2008
(sursa: MAPDR)
Suprafata cu vii pe rod (ha)
Anul 2006
Anul 2007
Vin DOC
22.221
21.336
Vin IG
24.924
24.011
131.029
Alte vinuri
131.747
178.174
177.088
Suprafata totala

Anul 2008
15.627
24.869
136.591
177.087

Figura 1Suprafata cu vii pe rod intre anii 2006-2008


Tabelul 3
Suprafete alte vinuri (ha), exceptand vinurile VQPRD din statele mebre UE
(sursa: Comisia Europeana, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala)

Statul membru UE
Bulgaria
Rep. Ceha
Cipru
Germania
Grecia
Spania

Campania
2006/2007

2005/2006
252
13.828
4.066
54.624
197.432

194
13.828
4.341
54.902
190.135

2007/2008
109.678
194
13.828
4.341
54.624
190.135

Franta
Italia
Luxemburg
Ungaria
Austria
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
TOTAL (ha)

320.515
455.751

320.515
448.399

320.515
448.399

23.491

28.038

28.038

140.209

149.921
155.953

139.686
155.752

1.717
1211885

1.636
1367862

1.636
1.466.826

Tabelul 4
Suprafata totala (ha) cu soiuri pentru vin state membre UE
(sursa: Comisia Europeana, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala)
Statul membru
Bulgaria
Rep. Ceha
Cipru
Germania
Grecia
Spania
Franta
Italia
Luxemburg
Ungaria
Austria
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
TOTAL (ha)

Campania
2006/2007

2005/2006
19.081
15.023
106.494
69.907
1.099.765
879.857
730.439

17.662
15.023
106.854
70.112
1.096.371
879.857
734.845

2007/2008
135.734
17.662
15.023
106.854
69.907
1.096.371
879.857
734.845

85.260

85.470

85.470

238.831

238.647
178.174

237.587
177.088

21.532
3.266.189

21.149
3.444.164

21.149
3.577.547

Productia de vin
Productia totala de vin a Romaniei a inregistrat o usoara crestere in ultimii 3 ani insa
productia de vin cu denumire de origine controlata a inregistrat o scadere in aceeasi perioada,
in detrimentul vinului cu indicatie geografica si a vinului de masa.
Doar in anul 2006 s-a inregistrat o productie de vin cu denumire de origine controlata
relativ ridicata si aproape de cea inregistrata pentru vinul cu indicatie geografica.
Totusi, in perioada dintre anii 2000-2008 se poate observa (Tabelul 5 si Figura 2) o
proportie extrem de mica din totalul inregistarat, intre vinul cu denumire de origine controlata

sau vinul cu indicatie geografica si vinul de masa. Acesta din urma depaseste in mod clar ca
nivel de productie celelalte categorii de calitate, in toti anii analizati.
Tabelul 5
Productie de vin Romania intre anii 2000-2008
(sursa : MAPDR)
Anul
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Total - mii hl
5.369,00
5.289,00
5.014,01
2.602,20
6.166,10
5.555,00
5.461,00
5.089,80
5.455.70

Vin de masa
4.125,20
4.324,00
3.797,45
1.872,20
4.734,30
4.265,50
3.964,50
3.644,00
3.836,70

Vin IG
807,00
480,00
600,00
326,00
871,00
847,00
1153,00
961,00
1168,00

Vin DOC
437,00
485,00
615,00
404,00
560,00
442,00
343,00
484,00
451,00

Figura 2 Productia de vin intre anii 2000-2008


Tabelul 6
Productie VQPRD in statele membre UE (1000 hl)
(sursa: Comisia Europeana, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala)

Statul membru
Bulgaria
Rep. Ceha
Cipru
Germania

2005/2006

Campania
2006/2007
2007/2008

308
5
8.946

305
7
8.645
3

70
648
7
9.792

2008/2009
70
724
2
9.388

Grecia
Spania
Franta
Italia
Luxemburg
Ungaria
Austria
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
TOTAL (1000 hl)

334
12.730
25.037
15.020
135
1.722
2.047
3.360
404
709
259
71016

377
13.451
24.811
14.794
130
1.839
2.010
3.321
615
498
270
71073

310
13.890
23.682
14.494
142
2.014
2.288
2.836
485
640
292
71590

345
12.774
22.265
12.826
130
2.313
2.377
2.915
437
526
255
67347

Tabelul 7
Productii alte vinuri, exceptand VQPRD in statele membre UE (1000 hl)
(sursa: Comisia Europeana, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala)
Statul membru
2005/2006
Bulgaria
Rep. Ceha
Cipru
Germania
Grecia
Spania
Franta
Italia
Luxemburg
Ungaria
Austria
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
TOTAL (1000 hl)

130
236
310
3.693
28.389
28.277
38.042

Campania
2006/2007
2007/2008
1.726
129
173
142
142
355
571
3.561
3.202
30.225
28.180
28.473
22.865
39.806
34.606

1.381
217
3.894
2198
177
44
106988

1.305
204
4.221
4379
241
51
113092

1.208
290
3.213
4.804
217
48
101.245

2008/2009
1.536
49
145
603
3.528
29.135
20.541
37.644
1.147
617
2.705
4932
226
176
102.984

Tabelul 8
Productii totale de vin in statele membre UE (1000 hl)
(sursa: Comisia Europeana, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala)
Statul membru
2005/2006
Bulgaria
Rep. Ceha

438

Campania
2006/2007
2007/2008
1.796
434
821
4

2008/2009
1.606
773

Cipru
Germania
Grecia
Spania
Franta
Italia
Luxemburg
Ungaria
Austria
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
TOTAL (1000 hl)

241
9.256
4.027
41.119
53.314
53.062
135
3.103
2.264
7.254
2.602
886
303
178004

149
9.000
3.938
43.676
53.284
54.600
124
3.144
2.214
7.542
5.014
739
321
184179

149
10.363
3.512
42.070
46.547
49.100
142
3.222
2.578
6.049
5.289
857
340
172.835

147
9.991
3.873
41.909
42.806
50.470
130
3.460
2.994
5.620
5.369
752
431
170.331

Consumul de vin in Romania


Din tabelul 10 rezulta ca Romania se gaseste abia pe locul 12 in UE in functie de
media consumului de vin per capita inregistrata in perioada 2000-2008 (cu o medie de 20,532
l/capita), pe primul loc situandu-se Luxemburg (cu o medie de 64,694 l/capita), urmata de
Franta (cu o medie de 51,048 l/capita) si Italia (cu o medie de 46,690 l/capita).
Totusi, consumul total de vin inregistrat la nivelul tarii a cunoscut in ultimii 6 ani
(exceptie fac anul 2005 cu un consum total de 5.824.700 l si anul 2006 cu un consum total de
2.584.200 l) o crestere usoara de la an la an.
Consumul de vin per capita indicat in tabelul 9 si 10 indica o crestere usoara a
consumului in ultimii ani, insa acesta ramane in continuare deosebit de mic daca il raportam
la consumul inregistrat in celelalte state membre UE.
In anul 2008, in functie de consumul total de vin la nivelul tarii, Romania s-a situat pe
locul 5 (5.386.500 l), dupa Franta, Italia, Germania si Spania.
In functie de consumul de vin per capita, Romania s-a situat la nivelul anului 2008 pe locul 7
(25,018 l) dupa Luxemburg, Franta, Slovenia, Austria, Grecia si Spania.

Tabelul 9
Consumul de vin in statele membre UE in perioada 2000-2008 (sursa: EUROSTAT)

Statul membru
AT Austria
BE Belgium
BG Bulgaria
CY Cyprus
Czech Republic
DE Germany
DK Denmark
EE Estonia
ES Spain
FI Finland
FR France
GR Greece
HU Hungary
IE Ireland
IT Italy
LT Lithuania
Luxembourg
LV Latvia
MT Malta
NL Netherlands
PL Poland

2000
2.505.000
2.320.000
1.273.000
20.079.000
1.637.000
67.000
14.249.000
316.000
34.755.000
2.752.000
2.912.600
439.000
31.563.000
164.600
305.000
116.100
65.900
3.230.000
643.000

2001
2.477.000
2.225.000
1.539.000
1.266.000
20.044.000
1.721.000
68.000
14.402.000
343.000
32.385.000
2.176.000
2.845.700
454.000
26.646.000
110.900
307.000
148.300
65.100
3.179.000
443.000

2002
2.290.900
2.354.000
944.000
1.487.100
20.342.000
1.757.000
68.000
13.959.000
319.000
31.566.000
2.942.000
3.454.400
510.000
27.708.000
152.200
273.000
124.900
64.500
2.766.000
460.000

2003
2.402.700
2.259.000
944.000
104.165
1.578.000
19.913.000
1.727.000
66.000
13.701.000
422.700
32.785.000
2.466.000
3.325.800
510.000
29.343.000
121.800
265.000
148.000
82.200
2.990.000
450.000
6

2004
2.262.700
2.480.000

2005
2.443.000
2.701.000

2006
2.643.500
2.504.000

2007
2.679.700
2.931.000

99.690
1.625.900
20.046.000
1.653.000
81.000
13.898.000
473.300
30.623.000
3.072.000
3.076.500
605.000
22.462.000
169.100
322.000
85.990
79.700
3.060.000
510.000

117.393
1.697.600
19.590.000
1.474.000
99.000
13.850.000
487.600
29.467.000
3.207.000
3.672.100
681.000
27.014.000
140.300
282.000
128.100
88.500
3.128.000
602.000

154.994
1.749.000
20.210.000
1.180.000
118.000
13.658.000
516.100
33.949.000
3.552.000
3.454.300
524.000
27.332.000
149.100
288.000
103.600
81.000
2.899.000
656.000

123.794
1.740.000
20.228.000
1.518.000
100.000
13.391.000
559.000
30.349.000
3.218.600
3.238.700
774.423
23.685.000
180.700
319.000
118.800
87.200
2.698.000
693.000

2008
TOTAL
2.410.200 22.114.700
2.631.000 22.405.000
3.427.000
127.970
728.006
1.765.000 14.181.600
20.192.000 180.644.000
12.667.000
128.000
795.000
12.610.000 123.718.000
3.436.700
29.733.000 285.612.000
3.187.570 26.573.170
2.502.900 28.483.000
589.000
5.086.423
215.753.000
205.800
1.394.500
296.000
2.657.000
169.400
1.143.190
80.620
694.720
3.142.000 27.092.000
734.000
5.191.000

ME
2.
2.
1.

1.
20.
1.

13.

31.
2.
3.

26.

3.

PT Portugal
RO Romania
SI Slovenia
SK Slovakia
United Kingdom

4.597.000
856.000
616.000
9.480.000

4.709.000
4.704.800
893.000
607.820
9.856.000

4.652.000
2.096.800

5.315.000
4.924.100

4.911.000 4.901.000 4.700.000 4.524.000


4.952.800 5.824.700 2.584.200 5.241.700
718.000
867.000
869.059
793.779
607.820
629.360
554.150
554.640
551.210
613.870
9.753.000 10.622.400 13.525.500 13.043.099 11.936.000 12.249.000

4.538.000
5.386.500
799.195
620.740

42.847.000
35.715.600
5.796.033
5.355.610
90.464.999

4.
4.

11.

Tabelul 10
Statul membru
AT Austria
BE Belgium
BG Bulgaria
Czech Republic
DE Germany
DK Denmark
EE Estonia
ES Spain
FI Finland
FR France
GR Greece
HU Hungary
IE Ireland
IT Italy
LT Lithuania
LU Luxembourg
LV Latvia
MT Malta
NL Netherlands
PL Poland

2000
31.305
22.659
12.386
24.440
30.709
4.881
35.538
6.111
57.399
25.248
28.487
11.613
55.443
4.687
70.376
4.875
17.225
20.354
1.668

Consumul de vin per capita in statele membre UE in perioada 2000-2008


(sursa: EUROSTAT)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
30.857
28.411
29.654
27.773
29.775
32.006
32.303
21.667
22.833
21.817
23.849
25.847
23.817
27.685
19.011
11.883
12.032
12.346
14.550
15.461
15.922
16.601
17.059
16.891
24.361
24.681
24.134
24.291
23.748
24.520
24.572
32.173
32.735
32.081
30.625
27.236
21.738
27.861
4.975
4.995
4.867
5.994
7.346
8.774
7.448
35.568
34.032
32.888
32.818
32.176
31.213
30.094
6.619
6.141
8.118
9.066
9.310
9.819
10.592
53.120
51.412
53.026
49.199
47.048
53.881
47.838
19.902
26.822
22.407
27.820
28.937
31.925
28.813
27.901
33.956
32.786
30.405
36.368
34.272
32.182
11.836
13.080
12.867
15.005
16.554
12.447
17.973
46.780
48.553
51.137
38.801
46.264
46.503
40.037
3.177
4.380
3.519
4.909
4.096
4.380
5.338
69.946
61.507
59.033
70.791
61.088
61.421
66.972
6.273
5.322
6.347
3.708
5.553
4.516
5.206
16.717
16.350
20.691
19.929
21.985
19.994
21.387
19.886
17.183
18.471
18.827
19.189
17.749
16.488
1.155
1.203
1.177
1.335
1.577
1.719
1.817

2008
TOTAL
MEDIA
28.959
271.043
30.115
24.662
214.836
23.874
42.926
14.309
17.005
138.221
15.358
24.564
219.311
24.368
235.158
29.395
9.544
58.824
6.536
27.888
292.215
32.468
65.776
8.222
46.511
459.434
51.048
28.425
240.299
26.700
24.912
281.269
31.252
13.401
124.776
13.864
373.518
46.690
6.113
40.599
4.511
61.116
582.250
64.694
7.459
49.259
5.473
19.639
173.917
19.324
19.142
167.289
18.588
1.925
13.576
1.508

PT Portugal
RO Romania
SI Slovenia
SK Slovakia
United Kingdom

45.074
43.102
11.424
16.126

45.899
21.110
44.863
11.290
16.705

45.031
9.545

51.082
22.616

11.300
16.470

11.700
17.868

46.899
22.810
35.965
10.298
22.647

46.562
26.892
43.377
10.300
21.719

44.479
11.958
43.373
10.228
19.756

42.694
24.304
39.443
11.380
20.145

42.749
25.018
39.570
11.491

410.469
164.253
289.693
99.411
151.436

15.608
20.532
41.385
11.046
18.930

Figura 3 Consumul mediu de vin per capita in statele membre UE


Vanzarile de vin DOC
Ordinul MAPDR nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii nsemnului de
certificare a calitii vinurilor DOC mbuteliate, destinate comercializrii, i aprobarea
modificrii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaiei de
productor de vinuri cu denumire de origine (DOC) i a certificatului de atestare a
dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) instituie
obligativitatea introducerii insemnelor de certificare a calitatii vinurilor DOC imbuteliate,
destinate comercializarii (holograma DOC).
Statisticile realizate de catre ONDOV (tabelul 11) indica o scadere a vanzarilor
vinurilor DOC imbuteliate in anul 2008 (305,10 mii hl) comparativ cu anul 2007 (320,98 mii
hl).
Tabelul 11
Anul
2004
2005
2006
2007
2008

Cantitatea de vin DOC vanduta intre anii 2004-2008


(sursa: ONDOV)
Nr. insemne
Cantitatea vanduta (mii hl)
27.018.362
202,62
28.240.888
218,81
39.654.667
297,41
42.798.000
320,98
40.680.000
305,10

Comertul cu vin al Romaniei


In anul 2008, Romania a importat din tarile membre UE o cantitate de vin de 5 ori mai
mare dacat cea din exteriorul comunitatii iar in 2007 importul din tarile membre UE a
inregistrat o cantitate de 9 ori mai mare decat cea din afara comunitatii europene.
Cantitativ, importul total de vin in Romania a inregistrat o scadere semnificativa in anul 2008,
ajungand la 38840 tone iar exportul de vin a urmat acelasi trend, ajungand in anul 2008 la
14372 tone.
Valoric, atat importul cat si exportul de vin in/din Romania a crescut, depasind in 2008, de
peste doua ori, valorile inregistrate in 2007.

10

Indicatori
Raportor
Ani
Total INTRA-EUR27
Indicatori
Raportor
Ani
Total INTRA-EUR27

Tabelul 12
Import Export Romania/Total INTRA EUR 27 (sursa : EUROSTAT)
Import Val.
Import Val.
Import Val.
Import cant.
Import cant.
Import cant.
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 kg)
(1000 kg)
(1000 kg)
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
2006
2007
2008
2006
2007
2008
9876,28
24847,59
56964,21
23510,6
35025,7
32555
Export Val.
Export Val.
Export Val.
Export cant.
Export cant.
Export cant.
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 kg)
(1000 kg)
(1000 kg)
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
2006
2007
2008
2006
2007
2008
11098,23
10607,81
30883,56
12367,4
11008,4
10817,5
Tabelul 13

Indicatori
Raportor
Ani
Total EXTRAEUR27
Indicatori
Raportor
Ani
Total EXTRAEUR27

Import Export Romania/Total EXTRA-EUR 27 (sursa : EUROSTAT)


Import Val.
Import Val.
Import Val.
Import cant.
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 EUR.)
(1000 kg)
Romania
Romania
Romania
Romania
2006
2007
2008
2006
19372,88
Export Val.
(1000 EUR.)
Romania
2006

4197,52
Export Val.
(1000 EUR.)
Romania
2007

6932,06

5528,61
Export Val.
(1000 EUR.)
Romania
2008

5389,99

5703,71

11

47822,1
Export cant.
(1000 kg)
Romania
2006
5795,7

Import cant.
(1000 kg)
Romania
2007
3832
Export cant.
(1000 kg)
Romania
2007
3927,9

Import cant.
(1000 kg)
Romania
2008
6285,4
Export cant.
(1000 kg)
Romania
2008
3554

Tabelul 14
Centralizator import/export vin Romania intre anii 2006-2008
Anul
2006
2007
2008

Imp (mii EUR)


29249
29045
62493

Imp (tone)
71333
38858
38840

Exp (mii EUR)


18030
15998
36587

Exp (tone)
18163
14936
14372

Statisticile puse la dipozitie de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii


Rurale (MAPDR), Oficiul national al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV),
Institutul National de Statistica (INS), EUROSTAT si DG AGRI indica o pondere destul
de scazuta a consumului de vin cu denumire de origine controlata si cu indicatie
geografica, in comparatie cu consumul de vin de masa sau vinul vrac.
Suprafetele cultivate cu soiuri pentru vinuri DOC au scazut in ultimii ani,
ajungand la 15.627 ha in anul 2008.
Mai mult decat atat, consumul de vin per capita in Romania este mult mai scazut
decat cel din tarile comunitare cu traditie vitivinicola.

12

S-ar putea să vă placă și