Sunteți pe pagina 1din 1

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


CONTRACT DE MPRUMUT

Art. 1. ntre
S.C. .................................................. S.R.L., cu sediul n ......................., str. .......... nr.
..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., sector ........, Tel/Fax: .............., nregistrat la Registrul
Comerului sub Nr. .............., avnd contul nr. ............, deschis la .................., Cod
Fiscal ...............,
i
Dl./D-na ...................., cetean romn, identificat cu B.I. seria ..... nr. .......... eliberat
de ................, la data de ............., cod numeric personal ................, domiciliat n
............., str. ..........., nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., n calitate de asociat al
S.C. ...... ............................ S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercial .......................................... S.R.L. acord asociatului un
mprumut n sum de ................. lei, pe termen de 3 ani, cu o perioad de graie de 1
an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a mprumutului de ctre asociat ncepe de la data
de ........... i se va ncheia la .............., termen de cuprinde i perioada de graie mai
sus menionat.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLILOR
Plata mprumutului acordat se efectueaz de ctre S.C. .................................. S.R.L.,
n numerar, n pli lunare, pn la data de .......... .
Art. 5. Asociatul trebuie s restituie ntreaga suma mprumutat la termenul stipulat n
contract.
Art. 6. Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi
soluionate de ctre pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod,
litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul
ambelor pri, sub forma unui act adiional.
Art. 8. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ......, n 2 (dou) exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
S.C. ............. S.R.L.
Administrator,

Asociat,

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.