Sunteți pe pagina 1din 17

Etapele derularii unui proiect cu

finantare nerambursabila

www.macro-training.ro
contact@macro-training.ro
Telefoane:
0726.420.198
0769.343.680

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Introducere:

In cadrul acestui document sunt prezentate cronologic etapele pe care solicitantul va trebui sa le
parcurga in scopul obtinerii unei finantari nerambursabile prin intermediul fondurilor europene
structurale.
In acest sens, au fost prezentate foarte amanuntit etapele de identificare a liniei adecvate de
finantare, pregatirea documentatiei si completarea Cererii de Finantare, constituirea echipei de
implementare, contractarea serviciilor de consultanta, depunerea si evaluarea cererii de
finantare.
In cadrul acestui document sunt incluse procedurile generale, comune tuturor liniilor de
finantare. Situatiile de exceptie sunt mentionate ca atare.
Etapele ce urmeaza dupa semnarea contractului de finantare (solicitarea avansului, realizarea
procedurilor de achizitie publica, implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor) au fost
doar amintite, urmand a fi detaliate intr-un document ce va fi disponibil pe site-ul www.macrotraining.ro in perioada urmatoare.

Macro Training

Pagina 2

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Despre Macro Training


o
o
o
o

5 traineri Macro Training care lucreaz n permanen la dezvoltarea i mbuntirea


cursurilor noastre
Peste 10 traineri colaboratori n Cluj Napoca, Braov, Iai, Timioara
8 cursuri de formare profesional acreditate
Peste 1.000 de absolveni ai cursurilor Macro Training

Macro Structural Consulting SRL este o companie dinamica de consultanta si training in


domenii precum: dezvoltare institutionala, comunicare, management de proiect, cosultanta pentru
accesarea fondurilor structurale, resurse umane, mangementul timpului.

Am planificat i gestionat bugete de aproximativ 20 de milioane de euro n cadrul diverselor linii de


finanare nerambursabil naionale (ajutoare de tip Minimis derulate de ctre Ministerul Finanelor
Publice) i europene (Sapard, FEADR, POS DRU, POS CCE).

V oferim urmtoarele cursuri de formare profesional acreditate :


o Manager proiect
o Expert accesare fonduri europene
o Evaluator proiecte
o Expert achiziii publice
o Formator
o Inspector resurse umane
o Inspector salarii
o Inspector SSM 80 ore

De-a lungul timpului au avut ncredere n noi societi i instituii din domeniile:
o financiar (KPMG, Provident, ProLider Audit)
o medical (Johnson & Johnson, Medical Pro Assistance)
o ONG-uri i fundaii (Federaia Sindicatelor din Alimentaia Public)
o numeroase cabinete de avocatur i mediere
o numeroase primrii

Macro Training

Pagina 3

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Etapele derularii unui proiect cu finantare


europeana nerambursabila
Depunerea unui proiect in vederea finantarii prin intermediul fondurilor europene nerambursabile
este un proces foarte bine reglementat de catre Autoritatea de Management prin intermediul
unui document numit Ghid al Solicitantului. Prin urmare, va recomandam sa descarcati si sa
analizati cu foarte mare atentie ultima versiune disponibila a acestui document, publicat
ntotdeauna pe site-ul Finantatorului.
In perioada 2014 2020, fondurile europene nerambursabile vor fi gestionate de catre 3
institutii, numite Autoritati de Management:


Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 Programe Operaionale:


1. Infrastructura Mare (transport, mediu i energie);
2. Competitivitatea (cercetare - dezvoltare, Agenda Digital);
3. Dezvoltarea Capitalului Uman;
4. Asisten Tehnic;
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice pentru managementul
Programelor Operaionale care vizeaz:
1. Dezvoltare Regional,
2. Dezvoltrii capacitii administrative
3. Cooperarea teritorial european;
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru managementul:
1. Programului Naional de Dezvoltare Rural
2. Programului Operaional de Pescuit.

I. Primul pas va fi nsa identificarea liniei de finantare adecvate pentru proiectul dorit.

Astfel, trebuie sa realizati o lista cu idei generale legate de activitatea organizatiei


dumneavoastra pentru care doriti sa solicitati finantare.
Proiectul si poate propune fie rezolvarea unor probleme identificate in mediul intern al societatii
(cum ar fi, de exemplu, gradul ridicat de uzura al echipamentelor, sau lipsa calificarii
personalului), fie in mediul extern in care societatea isi desfasoara activitatea. De asemenea,
proiectul isi poate propune fructificarea unor oportunitati identificate.
Este recomandat sa:

Macro Training

Pagina 4

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

o
o

o
o

Consultati sursele de informatii privitoare la programele de finantari nerambursabile


aflate n desfasurare sau n pregatire pentru lansare.
Analizati obiectivele si prioritatile diferitelor programe de finantare, criteriile de
eligibilitate, dar si criteriile de evaluare a proiectelor. Evitati sa interpretati extrem de
favorabil aceste criterii, pentru ca analiza comisiei de evaluare singura care conteaza,
n cele din urma este neutra.
Analizati tipurile de proiecte finantate anterior n cadrul n cadrul programelor de
finantare. De multe ori finantatorul modifica unele caracteristici ale licitatiei curente de
proiecte fata de licitatiile anterioare, organizate n cadrul aceluiasi program de finantare.
Analizati conditiile financiare: suma minima si maxima care poate fi solicitata, nivelul si
structura cofinantarii care trebuie asigurata de catre solicitant.
Identificati termenul limita de depunere a proiectelor de finantare.

Pentru o eficienta sporita a procesului de identificare a sursei de finantare celei mai potrivite, se
recomanda dezvoltarea unui dialog cu finantatorii, nainte de a ncepe realizarea propriu zisa a
proiectului de finantare. Utilizati adresele la care pot fi solicitate informatii suplimentare (de
obicei, prin intermediul faxului sau a e-mail-ului). Va recomandam sa folositi aceste canale de
comunicare cu finantatorii, pentru a clarifica nelamuririle care apar pe parcursul procesului de
realizare a proiectului de finantare.
In cazul in care aveti in vedere mai multi finantatori pentru acelasi proiect,
trebuie sa tineti cont ca este interzisa dubla finantare pentru acelasi obiect
de investitie.

Aveti permanent in vedere data limita de depunere a proiectelor.

Realizarea unui proiect de calitate presupune o coordonare destul de complexa; in plus, de


foarte multe ori apar diverse situatii neprevazute care pot prelungi foarte mult finalizarea
proiectului.
Calitatea proiectului depinde esential de calitatea persoanelor si resurselor utilizate, iar
identificarea si atragerea in proiect a persoanelor cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor
vizate poate necesita un timp destul de mare.
In alegerea programului de finantare trebuie sa tineti cont de planificarea interna a dezvoltarii
organizatiei, adica activitatile pentru care solicitati finantare, tinand cont de faptul ca procesul de
evaluare a proiectelor de finantare dureaza, de regula, 3 luni.
In plus, in cazul castigarii licitatiei de proiecte, formalitatile legate de semnarea contractelor
specifice necesare pentru inceperea efectiva a finantarii pot dura o perioada de cel putin inca 1
luna.

Macro Training

Pagina 5

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

II. Constituirea Firmei


In cele mai multe situatii, depunerea unui proiect cu finantare europeana este permisa doar
solicitantilor cu cel putin 1 an vechime si situatii financiare pozitive in ultimul an fiscal.
Totusi, sunt linii de finantare care permit acordarea unor ajutoare financiare nerambursabile si
solicitantilor de tip start-up. In cazul in care linia de finantare identificata la punctul anterior
permite finantarea start-up-urilor, trebuie sa parcurgeti doua etape:
 nregistrarea firmei la Registrul Comertului din raza de activitate;
 Obtinerea avizelor si autorizatiilor legale de functionare pentru domeniul / domeniile de
activitate propuse;

III.

Solicitantii eligibili ai proiectelor

o Persoane fizice. Aceasta categorie de beneficiari poate solicita asistenta financiara


nerambursabila doar prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Dupa
aprobarea proiectelor, persoanele fizice sunt obligate sa se constituie din punct de vedere
juridic, cel putin ca persoane fizice autorizate, pentru aceste formalitati avand la dispozitie un
termen de 15 zile.
o Micro-ntreprinderi si ntreprinderi Mici si Mijlocii definite n conformitate cu
Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv n conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
o Intreprinderi Mari

Potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii ntreprinderilor mici si
mijlocii:
 o ntreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel puTin 25% din
capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau
indirect, n comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori
colectivitati publice (art.4 al Legii nr. 346/2004);
 datele utilizate pentru calculul numarului mediu de salariati, cifra de afaceri neta
anuala si activele totale sunt cele raportate n situatiile financiare aferente
exerciTiului financiar precedent, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor sau
Asociatilor (art. 6 (1) al Legii nr. 346/2004);
 daca la ntocmirea situatiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaza
n plafoanele stabilite, aceasta nu si va pierde calitatea de ntreprindere mica,
mijlocie sau microntreprindere dect daca depasirea acestor plafoane se produce n
doua exercitii financiare consecutive (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004);
Macro Training

Pagina 6

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

 n cazul unei ntreprinderi nou nfiintate, ale carei situatii financiare nu au fost
aprobate, n conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra
de afaceri anuala neta si activele totale se determina n cursul exercitiului financiar si
se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul ntreprinderii (art. 6 (3) al
Legii nr. 346/2004, conform modelului prevazut n anexele 1 si 2).

IV.

Stabilirea necesarului de investitii pentru dezvoltarea firmei

 n functie de marimea firmei si de domeniul de activitate n baza raportului Adunarii Generale


a Actionarilor / Adunarea Anuala a Asociatilor / Decizia Asociatului Unic se ia decizia
realizarii de Investitii noi pentru dezvoltarea activitatii;
 Introducerea n Bugetul Firmei la categoria Cheltuieli a surselor financiare necesare
pentru implementarea investitiilor dorite;
 Numirea unui Responsabil legal sau Manager de proiect responsabil cu implementarea
programului de dezvoltare si investitii al firmei;

V.

Contactarea unui Consultant

 n cazul n care se doreste realizarea investitiilor cu ajutorul unor ajutoare financiare


nerambursabile se poate apela la o firma specializata de Consultanta n implementarea
proiectelor UE ;
 Se va contacta direct o firma de consultanta, careia i se va prezenta proiectul de dezvoltare
a firmei si i se va solicita Oferta financiara pentru colaborare;
 Daca oferta financiara oferita de Consultant este mai mica de echivalentul a 30.000 Euro
se poate semna contractul de consultanta, daca oferta oferita de Consultant este mai mare
de 30.000 Euro, atunci firma este obligata sa realizeze un Concurs de Oferte, respectiv
trimiterea a minim 3 cereri de oferta catre minim 3 firme specializate (care sa aiba n
domeniul de activitate consultanta de management si/sau proiectare lucrari civile) si care sa
fie atestate si autorizate n domeniu:
Realizarea unei comisii pentru analiza ofertelor din minim 3 specialisti;


Deschiderea ofertelor si declararea ofertei cstigatoare;
Semnarea Contractului de Consultanta cu firma declarata cstigatoare.

 Cheltuielile efectuate de catre beneficiar cu consultanta vor fi declarate eligibile si se vor


deconta doar prin indeplinirea simultana a 2 conditii:
 Proiectul este selectat si se va semna Contractul de finantare
 Firma de consultanta are inregistrat urmatorul Cod CAEN: 7022 Activitati
de consultanta pentru afaceri si management.

Macro Training

Pagina 7

1.1

VI.

Etape in accesarea fondurilor europene

Verificarea eligibilitatii firmei pentru accesarea fondurilor europene

Aceasta este o etapa anterioara depunerii efective a Cererii de Finantare si are avantajul ca
permite realizarea unor corecturi a documentelor ce urmeaza a fi depuse.
 Consultantul mpreuna cu Managerul de Proiect vor analiza daca firma este eligibila
pentru accesarea Fondurilor Europene (subventiilor pentru dezvoltare) si vor lua decizia n
legatura cu masura care este cea mai oportuna pentru firma.
 Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin
unul dintre obiectivele specifice;
 mbunatatirea performantei generale a societatii se realizeaza prin unul sau mai multe
obiective de ordin tehnic, economico-financiar, in functie de cerintele exprimate de
Finantator prin intermediul Ghidului Solicitantului.
 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire
adecvata si o experienta relevanta, n raport cu proiectul.
 Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba fapte nscrise n cazierul fiscal, nscrieri care privesc
sanctiuni economico-financiare n cazierul judiciar.
 In cazul existentei unor datorii catre banca, sau alte institutii financiare, solicitantul va atasa
Cererii sale de Finantare graficul de rambursare a datoriilor, precum si dovada ca respecta
calendarul de plati.

Beneficiarul nu trebuie sa fie n dificultate, n ntelesul prevederilor din ndrumarile Comunitatii


cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate n dificultate, astfel:
 Pentru societatile cu raspundere limitata: n cazul n care se constata pierderea a mai
mult de jumatate din capitalul social si, n plus, cnd mai mult de un sfert din capital
s-a pierdut n ultimele 12 luni;
 Pentru societatile pe actiuni: n cazul n care se constata pierderea a mai mult de
jumatate din capitalul propriu, asa cum apare n evidentele contabile ale societatii, si,
n plus, cnd mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni;
 Pentru ntreprinderile de orice forma juridica, atunci cnd respectiva ntreprindere
ntruneste conditiile pentru a fi supusa procedurii prevazute de legislatia privind
procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
 n situatia n care nu este ndeplinita niciuna din conditiile prezentate anterior, o
societate poate fi totusi considerata n dificultate daca sunt prezente caracteristicile
obisnuite ale unei ntreprinderi aflate n dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor,
scaderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, scaderea fluxului de
numerar, cresterea datoriilor, cresterea sarcinilor financiare, scaderea sau disparitia
valorii activului net, supracapacitatea de productie.

Macro Training

Pagina 8

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

 Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei sau sa faca dovada


asigurarii cofinantarii prin Extras de cont sau Scrisoare de confort;
 Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform
legislatiei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar si de mediu necesare realizarii
investitiei n cadrul proiectului.

VII.

Constituirea echipei de management a proiectului

In cazul proiectelor realizate prin PNDR:


 Pentru proiecte cu achizitie de utilaje, dar fara constructii, ce necesita doar Memoriu
Justificativ sau Plan de Afacere, Echipa de management a proiectului se rezuma la
Reprezentantul Legal al proiectului (directorul de proiect). Acesta va semna si stampila
fiecare pagina a proiectului. Bugetul proiectului va fi asumat prin semnatura si stampila de
catre elaborator (de cele mai multe ori acesta este Consultantul);
 Pentru proiecte de achizitie de utilaje ce necesita lucrari de constructii si montaj este
necesara existenta foii de capat, care contine semnaturile colectivului format din specialisti
condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila
elaboratorului de proiect (consultantului).

In cazul proiectelor realizate prin POS CCE, POS DRU, POR


 Echipa de proiect trebuie sa fie formata din specialisti in domeniile de impact ale proiectului.
Pentru fiecare persoana desemnata in cadrul echipei de proiect se va atasa un CV.
 Pozitii ce se vor regasi, de obicei, in toate proiectele: Manager de proiect, Asistent manager,
Responsabil financiar, Responsabil cu achizitiile publice, Responsabil cu comunicarea.
 Pozitii ce se regasesc in cadrul Echipei de implementare, in functie de specificul proiectului:
Responsabil tehnic, Responsabil de mediu, etc.

In toate cazurile:
 Decizia de constituire a echipei de management a proiectului se face prin hotarrea
Consiliului de Administratie sau a Administratorului Firmei ce doreste implementarea
proiectului.

Macro Training

Pagina 9

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

VIII.

Alegerea necesarului de investitii caracteristici tehnice si economice

Aceasta etapa presupune realizarea Planului de afaceri pentru proiectele fara constructii sau a
Studiului de Fezabilitate, in cazul proiectelor care prevad si realizarea constructiilor.

Continutul Cadru al Studiului de Fezabilitate este precizat in HG 28 din 2008

IX.

Gasirea surselor de finantare

Dupa definitivarea Studiului de Fezabilitate / Planului de afaceri se face analiza indicatorilor


economici:
 Se analizeaza daca suma alocata n buget este n concordanta cu suma necesara realizarii
investitiei rezultata din analiza indicatorilor economici si n functie de aceasta:
 Se modifica bugetul firmei pentru implementarea proiectului;
 Se realizeaza un proiect in vederea obtinerii unui credit bancar pentru realizarea
investitiei.

X.

ntocmirea proiectului de finantare

Reprezinta de fapt completarea Cererii de Finantare n conformitate cu metodologia legala


impusa de finantator prin Ghidul Solicitantului.
Cateva documente obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru ntocmirea
proiectului sunt:
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj sau Plan
de afaceri (denumit cateodata Memoriu justificativ) pentru proiecte fara lucrari de
constructii si/sau montaj;
2. Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi si formularele 30 si 40)
precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administratia Financiara n care
rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ; exceptie fac
solicitantii care nu au nregistrat venituri din exploatare si deci nu au desfasurat activitati
de productie.
Macro Training

Pagina 10

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

3. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt / vor fi realizate investitiile:


 actul de proprietate asupra cladirii (document care atesta dreptul de proprietate asupra
terenului, contract de concesiune) sau
 document ncheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de
nchiriere pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv n perioada de
monitorizare a proiectului.
Nu este luat in considerare Contractul de comodat!

4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad


constructii.
5. Identificarea sursei de cofinantare. Extras de cont sau Scrisoare de confort.
6. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, emise de
Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora si au sediul
social si puncte de lucru si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor
catre bugetul consolidat.
7. Autorizatii de functionare (pentru societatile cu activitate la momentul depunerii
proiectului) sau notificari privind incadrarea investitiei din punct de vedere al respectarii
normelor de functionare (pentru societatile infiintate la momentul depunerii proiectului)
8. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca
solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta
punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla n proces de lichidare, fuziune,
divizare (Legea nr. 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform
Legii nr. 85/2006, republicata.
9. Pentru ntreprinderile mici si mijlocii se va prezenta Declaratia privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii.
10. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform
legislatiei n vigoare.
11. Declaratie ca firma nu este n dificultate.
12. CV-uri pentru membrii echipei de proiect

In functie de specificul proiectului si cerintele Finantatorului exprimate prin


intermediul Ghidului Solicitantului, este posibila solicitarea unor
documente suplimentare fata de cele mentionate mai sus.

Macro Training

Pagina 11

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Este recomandat ca inainte de depunerea efectiva a proiectului sa se realizeze:


 Verificarea datelor de valabilitate a Cazierelor, Certificatelor, Avizelor si Autorizatiilor;
 Verificarea numerotarii paginilor, a semnarii fiecarei pagini, n coltul indicat n Ghidul fiecarei
Masuri, precum si depunerea n termenul legal al sesiunilor alocate fiecarei masuri.

XI.

Depunerea proiectului de finantare

 Cererile de finantare, odata finalizate, se multiplica n numarul de exemplare impus prin


Ghidul Solicitantului.
 Originalul si copiile solicitate, mpreuna cu formatul electronic (CD) se depun la sediul
Finantatorului. In cadrul unor linii de finantare, depunerea se face personal de catre
solicitant, insa, in alte cazuri, depunerea este efectuata prin intermediului postei / curierului.
 Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finantare mpreuna cu toate anexele cerute,
completate in mod corect. Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, n partea superioara
dreapta, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, mpreuna cu documentele originale (pentru
care a atasat copii).
 Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramne n posesia unui exemplar complet al Dosarului
cererii de finantare n afara celor depuse. Pentru acele documente originale care ramn n
posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilant contabil), copiile trebuie sa contina
mentiunea Conform cu originalul si sa fie semnate de catre responsabilul legal al
solicitantului.
 Depunerea proiectului se face de Responsabilul legal al Firmei sau de catre Directorul de
proiect (de regula nsotit si de reprezentantul Consultantului).

XII.

Verificarea conformitatii si eligibilitatii proiectului

Verificarea conformitatii Cererii de Finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe baza


Fisei de verificare. Pentru proiect se verifica:
 Daca Cererea de Finantare este corect completata;
 Daca Cererea de Finantare si restul documentelor solicitate sunt prezentate atat in format
fizic cat si n format electronic;
 Daca anexele tehnice i administrative cerute sunt in termen de valabilitate
 n cazul n care expertul verificator descopera o eroare de forma, Cererii de Finanare este
considerata neconforma.

Macro Training

Pagina 12

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Verificarea este facuta pe baza documentelor prezentate de solicitant.

XIII.

Analiza proiectului si afisarea pe site web a proiectelor cstigatoare

Dupa verificare pot exista doua variante:


 Cererea de finantare este declarata neconforma (nu se poate obtine finantarea).
 Cererea de finantare este declarata conforma (se trece la urmatoarea etapa de verificare).

Verificarea eligibilitatii tehnice si financiare consta n:verificarea eligibilitatii solicitantului;


verificarea eligibilitatii proiectului;
verificarea bugetului indicativ al proiectului;
verificarea studiului de fezabilitate si a tuturor documentelor anexate.

La verificarea eligibilitatii n situatia n care sunt criterii de eligibilitate care necesita lamuriri
suplimentare, expertul evaluator poate cere informatii suplimentare, oferind solicitantului un
termen de raspuns.

In unele situatii, dupa depunerea proiectului are loc o verificare pe teren a proiectului, cu scopul
verificarii datelor si informatiilor cuprinse n anexele tehnice si administrative cu elementele
existente pe amplasamentul propus.
Evaluatorul compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa
verificarii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea raspunsurilor.

n urma acestor verificari pot exista doua situatii:


 proiectul este neeligibil;
 proiectul este eligibil si va avea un punctaj.

Macro Training

Pagina 13

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza sub valoarea totala alocata masurii n
cadrul unei sesiuni, Finantatorul propune aprobarea pentru finantare a proiectelor care
ndeplinesc punctajul minim.

Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza peste valoarea totala alocata masurii n
cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectie analizeaza lista proiectelor eligibile cu punctajul
acordat iar selectia se face n ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, cu ncadrarea n
punctajul stabilit pentru pragul minim si n suma alocata.
n cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face n functie de criterii de
departajare suplimentare, diferite de la un program operational la altul (valoarea eligibila,
numarul de locuri de munca nou create, etc).

XIV.

Semnarea contractelor de finantare

 Dupa primirea Raportului n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finantate,
Finantatorul notifica Beneficiarul privind Decizia de Selectie.
 Intr-un anumit termen de la primirea notificarii, Beneficiarul trebuie sa se prezinte la sediul
Finantatorului, pentru semnarea contractului de finantare.
 n cazul n care Beneficiarul nu se prezinta n termenul din Notificare si nici nu anunta
Finantatorul, atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar.
 In aceasta etapa, persoanele fizice au obligatia de a se constitui juridic cel putin cu statutul
de persoana fizica autorizata (aceasta situatie este intalnita doar in cazul proiectelor depuse
spre finantare in cadrul PNDR).

XV.

Realizarea procedurilor de achizitie publica

Dupa semnarea contractului de finantare cu Finantatorul, firma poate declansa procedura de


achizitie a utilajelor / serviciilor / lucrarilor de constructii prevazute n proiect;

Beneficiarii publici ai asistentei financiare nerambursabile sunt obligati de a respecta prevederile


din OUG 34 / 2006. In schimb, beneficiarii privati au posibilitatea de a alege intre OUG 34/2006
si Instructiunile anexa la Contractul de Finantare.

Macro Training

Pagina 14

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

In functie de raportarea la pragul valoric al achizitiei, beneficiarii privati sunt obligati de a


desfasura o procedura de incredintare directa a contractului, sau de a prezenta 3 oferte
conforme.

 Pe parcursul ntregului proces de achizitie, la adoptarea oricaror decizii, trebuie avute n


vedere urmatoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca,
transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor, asumarea raspunderii.
 Oferta cstigatoare este desemnata de o comisie desemnata de catre Administratorul firmei
care implementeaza proiectul, alcatuita din minim 3 membri specialisti. Este desemnata
cstigatoare oferta cu pretul cel mai mic, n conditii de performante tehnice similare.
 Dupa desemnarea ofertelor cstigatoare, reprezentantul legal al Firmei/Directorul de proiect
va semna contractele de achizitie cu reprezentantii firmelor ce au fost desemnate
cstigatoare.
 n cazul n care firma desemnata cstigatoare nu si poate onora oferta, se reia procesul de
ofertare prin metoda Concurs de Oferte, pna la semnarea contractelor de achizitii.

n contextul derularii achizitiilor private si publice, conflictul de interese se defineste prin:


 Existenta unor legaturi ntre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti;
 Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate) detin
pachetul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti sau fac parte din Consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
 Detinerea de catre una din firmele participante a pachetului majoritar de actiuni la celelalte
firme participante pentru acelasi tip de achizitie.

XVI.

Implementarea proiectului/Achizitia activelor

 Implementarea proiectului consta n achizitia utilajelor / serviciilor / lucrarilor prevazute n


proiect, in contractul cu finantatorul si in contractele incheiate cu furnizorii.
 Nu se accepta modificari (tehnice sau financiare) ale proiectului pe parcursul implementarii
acestuia.
 Durata maxima de implementare a unui Proiect ce include lucrari de constructii si montaj
este de cel mult 3 ani de la data semnarii contractului de finantare cu Finantatorul (in cazul
proiectelor derulate prin PNDR), sau de cel mult 2 ani (in restul situatiilor).

Macro Training

Pagina 15

1.1

XVII.

Etape in accesarea fondurilor europene

Depunerea dosarelor de decontare

 Dosarul Cererii de Plata se depune de catre beneficiar la Finantator, n doua exemplare pe


suport hrtie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar.
Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda documentele justificative aferente platii (Facturi,
Documente de plata, Extrase de Cont, Procese verbale, Certificate de Conformitate, etc).

XVIII. Primirea banilor

 Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de
maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plata este completa.

Macro Training

Pagina 16

1.1

Etape in accesarea fondurilor europene

Pentru mai multe detalii privind cursurile noastre, v rugm s accesai site-ul:

www.macro-training.ro
Adresa: Bucuresti, sector 1, Strada Alexandru D. Xenopol nr. 3. scara A, etaj 1, apartament 7

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4341/2011


Cod Unic de Inregistrare: 28318900

Telefoane:
0726 420 198 vodafone
0769 343 680 cosmote

Email:
contact@macro-training.ro

Macro Training

Pagina 17