Sunteți pe pagina 1din 21

Prezentare

Asociația „Țara Tinerilor Uniți”

Organizație nonguvernamentală ce desfășoară activități în interes general, având


personalitate juridică de drept privat fără scop patrimonial

1
CUPRINS

Date de identificare................................................................................................. 3

Scurta descriere........................................................................................................3

Obiective..................................................................................................................4

Misiune....................................................................................................................5

Principii de baza......................................................................................................5

Valori.......................................................................................................................6

Viziunea...................................................................................................................6

Grup tinta.................................................................................................................6

Proiecte finalizate....................................................................................................6

Departamente..........................................................................................................7

Parteneri.................................................................................................................11

Activitati anuale...................................................................................................12

Scurt rezumat – 2016............................................................................................17

Mesajul Presedintelui............................................................................................19

Organigrama...........................................................................................................21

2
Datele de identificare ale Asociației „Țara Tinerilor Uniți” sunt următoarele:

- Sediul social: Str. Izvorul Oltului, nr. 1, Bl. 62Bis, sc. 2, ap. 121, Sect. 4, București;

- Sali desfasurare activitati: Sala Progresul(Soseaua Progresul. Nr. 170, Piata Progresul,
Parter); Sala Oltenitei (Soseaua Olteniei, nr. 37-39, sediul DGTILS4), sediul Romana
(Strada Tache Ionescu, nr. 35, et. 3, sala 8536), Sediul Timpuri Noi (Social Gym);

- Date de contact: Tel: +40-721.848.148; E-mail:office@taratineriloruniti.info;


Facebook:www.facebook.com/taratineriloruniti ; Web: www.taratineriloruniti.info

- Constituită în baza O.G. 26/2000 prin H. Jud. nr. 86/16.05.2014, înscrisă în Registrul
Asociaților și Fundaților – Jud. Sect. 4 sub nr. 62/03.07.2014;

- Certificat de înregistrare fiscală: CIF 33494261.

Asociația "Țara Tinerilor Uniți" este o organizație nonguvernamentală ce desfășoară


activități în interes general, având personalitate juridică de drept privat fără scop patrimonial,
înființată în luna mai 2014, caracterizată printr-o mare mobilitate în ceea ce priveşte modul
său de acțiune, dar şi direcțiile în care se concentrează activitățile acesteia.

Prin această mobilitate, de la faza incipientă până în prezent, Asociația "Țara Tinerilor
Uniți" s-a concentrat pe identificarea corectă şi susținută a nevoilor cu care comunitatea se
confruntă, dar şi pe atragerea resurselor necesare pentru soluționarea acestor nevoi.

Una dintre caracteristicile principale ale Asociației "Țara Tinerilor Uniți "este dinamica
şi implicarea de care a dat dovadă în identificarea, interpretarea şi soluționarea problemelor pe
care societatea le are, catalizând astfel resurse de care administrația publică nu dispunea la un
moment dat.

3
În acelaşi timp, prin mobilizarea voluntarilor, prin folosirea datelor sau a capacității
organizatorice din cadrul asociației, a dat nu de puține ori, administrației publice semnale
relevante privitoare la problemele pe care ar trebui sa le rezolve în viitorul apropiat.
Concentrându-se pe principalul său scop, acela de a crea o societate civilă durabilă şi
participativă, ATTU este bazată pe valori umane fundamentale, cum ar fi: implicare şi
solidaritate, cultură şi artă, democraţie şi drepturile omului, cooperare şi respect reciproc.

La începutul anului 2016, s-au alăturat colegi noi, reușind astfel să se eficientizeze
activitatea de voluntariat depusă de intreaga echipa. În cadrul ATTU fac parte atât studenți,
repartizați în domenii asemenătoare celor pentru care se pregătesc, dar și voluntari cu o
pregătire profesională temeinică : doi psihologi, un contabil, un expert în accesare de fonduri
structurale, un specialist în comunicare, juriști, specialiști în HR, în management de proiect și
în administrație publică, sociologi si asistenti sociali.

Implicarea în problemele comunității din întreaga țară poate reprezenta un punct de


plecare pentru schimbarea viziunii, a responsabilității sociale și a cetățeanului capabil să-și
îndeplinească sarcinile în mod corect și echitabil.

În ceea ce privește sediul operativ/locația în care se desfășoară activitățiile ONG-ului,


reprezentanții Asociației „Țara Tinerilor Uniți” au încheiat un parteneriat de colaborare cu
Centrul pentru Managementul Organizaților Nonprofit (CMON) prin care aceștia pun la
dispoziția ATTU, o sală în care se desfăşoară întâlniri, şedinte şi traininguri, urmănd ca în
viitorul apropiat să beneficiem de un spațiu propriu.

OBIECTIVUL

Obiectivul principal al asociaţiei Țara Tinerilor Uniți" constă în implicarea în


problemele sociale ale comunităţii, prin diverse programe şi acţivităţi sociale, cultural-
artistice, ecologice şi pentru sprijinirea copiilor, studenţilor, tinerilor, persoanelor în vârstă
şi/sau familiilor cu situaţii sociale precare.

Conform Statutului ATTU, obiectul principal al Asociației da dreptul la desfășurarea


următoarelor tipuri de activități:

a. Încurajarea și sprijinirea voluntariatului în răndul copiilor, tinerilor și a


studenților prin implicarea acestora în proiecte educative, sociale, culturale,
artistice sau privind mediul înconjurător;
4
b. Promovarea inițiativelor tinerilor;
c. Informarea tinerilor cu privire la drepturi şi obligaţii ce le revin în calitate de
cetăţeni;
d. Colaborarea permanentă cu Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor negative de natură să afecteze
integritatea copiilor și ale tinerilor precum și sprijin în ceea ce privește sprijin
privind ajutorul acordat persoanelor vulnerabile sau din categorii sociale
precare;
e. Organizarea unor sesiuni de dezbatere şi discuţii libere în cadrul orelor de
dirigenţie sau în afara orelor de curs (școli și licee), pe diverse teme de interes
(combaterea şi prevenirea violenţei, discriminare, mediul virtual, educație
civică, educație pentru sănătate etc. )
f. Organizarea anuală a unui concurs de proiecte pe tema: “Tinerii schimbă prin
implicare” prin care copii, tinerii și studenșii îşi pot exprima viziunea asupra
modului în care aceştia ar aduce schimbări comunităţii în care trăiesc.
g. Desfăşurarea unor activităţi educative, sociale, cultural-artistice sau ecologice,
derulate în parteneriat şi/sau cu sprijinul autorităţilor publice locale şi centrale
din ţara şi din străinătate;
h. Alte activităţi specifice ce ţin de îndeplinirea scopului pentru care a fost
înfiinţată Asociaţia;

MISIUNEA

Misiunea asociaţiei este să găsească resurse şi să aplice soluţii inovatoare prin care
comunitatea să fie mobilizată, să adopte un comportament responsabil și solidar.

PRINCIPIUL DE BAZA

Principiul de bază al asociaţiei noastre constă în realizarea unor activităţi specifice


scopului mai sus prezentat, în colaborare cu instituţii ale administraţiei publice locale şi
centrale, creând astfel posibilitatea unui parteneriat public eficient între societatea civilă,
reprezentată prin ONG-uri şi instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale.

5
VALORILE

Valorile Asociației „Țara Tinerilor Uniți” ne ghidează într-o lume în contină schimbare
şi ne sprijină în munca noastră:

• Suntem proactivi şi deschişi la nevoile comunităților în care suntem prezenți;

• Implicăm membrii comunității în crearea viitorului lor;

• Credem în sustenabilitate şi dezvoltare durabilă;

• Răspundem cu profesionalism fiecărei provocări;

• Suntem solidari cu beneficiarii.

VIZIUNEA

Viziunea noastră este aceea a unor comunități responsabile, care generează schimbări
pozitive şi durabile pentru societate.

GRUP TINTA

Ne adresam unui grup tinta diversificat: elevi, studenti, tineri, persoane varstnice,
familii defavorizate.

PROIECTE

Printre proiectele pe care le-am gestionat cu succes, amintim: „Democrație


participativă” , „Studenții ajută la teme”, „Prevenirea violenței domestice”, „Moş Crăciun
dăruieşte zâmbete”, „Facem strada să zâmbească”, "EduPact", „Un strop de speranţă pentru
bunicuţe”, „Zâmbet de femeie”, „Zâmbete la scenă deschisă”, „Copiii sunt frumoși”, O masa
calda”, „Inspiratie de vacanta”, „Dar din dar.. Lumina din lumina, „Pastele faptelor bune”,
„Rainbow Oxygen” etc.

6
În prezent, sunt înscriși peste 90 de voluntari, din care aproape 15 voluntari cu funcții de
conducere, restul având funcții de execuție. Toți voluntarii sunt preocupați de schimbarea
societății în bine, de ajutorul real pe care fiecare îl poate aduce comunității sale, de reducerea
sărăciei și de bunul mers al activității asociației.

Organigrama Asociației „Țara Tinerilor Uniți” prevede faptul că Președintele are şi rol
de Director Executiv, iar cei doi vicepreședinți de directori adjunct.

DEPARTAMENTE

În ceea ce privește departamentele asociației, acestea au fost gândite pentru a satisface


atât cerințele externe, cât și organizarea efectivă a activității interne.

In cadrul Asociatiei Tara Tinerilor Uniti, functioneaza urmatoarele departamente:

1. Departamentul Juridic și Contencios


2. Departamentul Social
3. Departamentul IT
4. Departamentul Dezvoltare Regionala
5. Departamentul pentru relația cu administrația publică locală şi centrală
6. Departamentul Resurse Umane
7. Departamentul PR & Marketing
8. Departamentul Strategii, Programe și Proiecte
9. Departamentul Organizare Evenimente & Fundraising
10. Departamentul administrativ şi contabilitate

Aceste departamente sunt gândite pentru a fi ocupate de voluntari – studenți sau


absolventi de la specializări de profil(drept, psihologie, comunicare, asistenta sociala etc.),
astfel încât să fie promovată continuitatea studiilor, in spirit practic si inovativ, pentru care
aceștia se pregătesc; de a pune în practică ceea ce au învățat in timpul facultatii; de a acumula
experiențe noi pe care le pot utiliza pe viitor; de a se dezvolta personal si profesional.

1. DEPARTAMENTUL SOCIAL

In cadrul Departamentului Social, funcţionează trei mari subdomenii: asistenţă socială,


educaţie şi sănătate. Toate aceste subdomenii funcţioneaza prin aportul direct a câte unui

7
coordonator (student sau absolvent), cât mai ales a voluntarilor ce se implica pentru
realizarea activitatiilor propuse in cadrul acestui departament.

Departamentul Social – Asistenta Sociala

Prin intermediul domeniului social – asistenta sociala, reusim sa ajutam familii cu


situatii sociale precare, grupuri sociale vulnerabile, rezolvarea problematicii abandonului
scolar, incluziune sociala si profesionala, acces la asistenta medicala si psihologica etc.

Departamentul Social - Educatie

In perioada martie – iunie 2016 s-a desfasurat proiectul educational EduPact, in


parteneriat cu ISMB – Inspectoratul Scolar al Mun. Bucuresti si in colaborare cu cinci Scoli
Gimnaziale si un Liceu. Proiectul isi propune sa aduca in atentia elevilor claselor 5-12
probleme sociale curente: autocunoastere, comunicare, dezvoltare personala, rezolvarea
conflictelor etc. Proiectul urmeaza sa se desfasoare si in anul scolar 2016-2017 avand un
feedback pozitiv din partea grupului tinta participant la proiect.

Prin intermediul subdomeniului „EDUCATIE” din cadrul Departamentului Social,


incercam sa pregatim tineri atat pentru proiectul educational EDUPACT derulat si gandit, in
mod special, pentru elevi din mediul urban, dar si sa formam grupe de tineri specializate pe
proiecte sociale ce implica promovarea educatiei in mediul rural.

Departamentul Social - Sanatate

Componenta „Sanatate” din cadrul Departamentului Social este gandita pentru


activitati de tip preventie, informare sau constientizarea anumitor efecte negative a
consumului de alcool, tutun, droguri de mare risc, medicamente in exces sau netratarea unor
afectiuni grave. De asemenea, ne propunem ca prin intermediul voluntarilor – studenti la
medicina – sa promovam campania de donare de sange in randul tinerilor.

2. DEPARTAMENTUL JURIDIC

 Ofera consultanta juridica organizatiei in problemele aflate in responsabilitate,


pentru realizarea activitatii conform legislatiei in vigoare.

8
 Analizeaza contractele existente intre asociatie si furnizori/parteneri si le
adapteaza conform legislatiei comerciale si civile si intereselor asociatiei
reprezentate;
 Analizeaza contractele de voluntariat intre ONG si voluntari si propune solutii
pentru buna desfasurare a activitatii;
 Analizeaza toate documentele furnizate de celelalte departamente si ofera
consultanta juridica cu privire la subiectele expuse;
 Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie
si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si
implicatii pentru activitatea acestora;
 Solutioneaza problemele aparute in activitatea ONG-ului din punct de vedere
legal;
 Reprezinta ONG-ul in instanta in cazuri de litigii aflate in domeniul sau de
responsabilitate;
 Consiliaza managementul cu privire la corectitudinea si modul de realizare a
planurilor si strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal;

3. DEPAANTUL PR&MARKETING

 Elaborareaza strategii de marketing, programe de marketing ce cuprind: obiective,


strategii, tactici si bugete corespunzatoare; coordoneaza si controleaza îndeplinirea
acestora.
 Fundamentarea deciziilor, în acest caz îndeplinind rolul de coordonator al activitatii
tuturor compartimentelor, analizând deciziile ce urmeaza a fi supuse adoptarii de catre
conducere.
 Comunicata cu partenerii sau potentiali parteneri sub toate formele: publicitate,
marchadising, relatii publice.
 Atributii operationale, de executie în domeniul politicilor de promovare, deci a
submixurilor de marketing, ca si în domeniul cercetarii-dezvoltarii, utilizarii
sistemelor informationale, serviciilor de marketing etc.
 Promovarea imaginii ONG-ului si organizarea a cel putin doua campanii de
promovare/an.

9
4. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE

 evaluarea performantelor;
 recrutarea de voluntari;
 planificarea resurselor umane;
 motivarea voluntarilor;
 integrarea noilor voluntari;
 training si specializare;
 clarificarea responsabilitatilor;
 evaluarea satisfactiei voluntarilor;

5. DEPARTAMENTUL STRATEGII, PROGRAME SI PROIECTE

DSPP este gandit ca fiind un „laborator” de tranformare a celor mai bune idei in proiecte
sustenabile si adaptate nevoilor comunitatii. In cadrul acestui departament activeaza
voluntari cu pregatire temeinica in management de proiecte.

6. DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU ADMINISTRATIA


PUBLICA

Ideea de a înființa departamentul ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ a venit din


dorința de a oferi cetățenilor șansa de a-și exprima propria opinie cu privire la activitatea
sectorului public, de a pune acestora la dispoziție o modalitate de a-și expune propriul punct
de vedere, propria experiența, nemulțumirea dar și recunoștința față de serviciile publice.

Ceea ce ne-am propus noi drept obiectiv în momentul înființării departamenetului a


fost ca rolul administrației publice să se concretizeze, ca valorile politice ce exprimă
interesele generale ale societății organizate în stat să fie raportate la adevăratele nevoi ale
cetățeanului, ca rolul său de corp intermediar între planul conducerii politice și planul în care
se realizează valorile politice, să aibă în vedere direcția de acțiune pentru care a fost creată.

10
Având în vedere esența administrației publice într-o societate civilizată care respectă
drepturile guvernaților, aceasta trebuie să se subordoneze principiilor legislative care îi
stabilesc obiectivele, îi fixează anumite limite, îi impune respectul unor garanții, astfel
asociația propunându-și prin departamentul în cauză să-și îndrepte atenția spre acele situații în
care se face rabat de la normele legislative, de la regulile de conduită socială, de la interesul
general al cetățeanului.

Ca și instrument al statului și implicit al colectivității locale, administrația posedă un


anumit grad de autonomie, grad care de multe ori a fost adus în atenția asociației prin latura sa
negativă, sesizându-se de către cetățeni extinderea acestuia dincolo de nivelul autorizat de
actele normative și implicarea într-un mod fraudulos a jocului politic. În această situație noi
ne-am gândit cum am putea extirpa amploarea acestui fenomen și am decis să ne unim forțele
într-o echipă de oameni profesioniști care să expună printr-o voce unitară punctul de vedere al
cetățeanului, care să atragă atenția asupra primordialității principiului egalității, asupra
profesionalismului de care se dorește a se da dovadă în fiecare act întreprins, asupra nevoii de
dezvlotare, de creștere a serviciilor publice.

Metodele la care am apelat pentru a ne atinge scopul au avut în vederea


conformitatea cu dispozițiile legislative și implicit cu cerințele și nemulțumirile ce ne-au fost
expuse de mediul social. Am făcut sesizări, am cerut informații, am căutat detalii, am luat
legătura cu reprezentanți locali ai administrației locale și în cele din urmă am ajuns și la nivel
central cerând sprijin pentru dezvoltarea noastră ca departament, ca activitate, pentru
susținerea ideii de a combate abuzurile aleșilor locali și a funcționarilor publici, sprijin pe care
l-am și primit și care ne-a oferit încrederea de a continua, de a lupta pentru drepturile
cetățeanului și de a ne dezvolta ca echipă.

PARTENERI

În cei doi ani de activitate, Asociația Țara Tinerilor Uniți, a colaborat cu diverse
instituții publice: Direcția Generală de Asistență Socială Sector 4 – București, Școala
Gimnazială nr. 165, Școala Gimnazială nr. 119, Spitalul Clinic de Boli Cronice Sf. Luca,
Primăria Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Spitalul de Universitar
de Urgenţă Bucureşti, Adăpostul pentru Persoane fără Locuințe București (Homeless),
Direcția de Tineret a Municipiului București, Direcția de Asistența Socială Sector 2, Centru
de zi nr. 2 – Pinochio, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Brigada de Politie Rutiera Bucuresti,

11
Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 4, Maternitatea Bucur, Scoli Gimnaziale si
Primarii din tara (Segarcea Vale, Comarna, Voinesti, Necsesti, Sfintesti, Grivita, Ceptura,
Ciuperceni, Seaca etc.), Primaria Sectorului 3, Scoala Gimnaziala nr. 129 Bucuresti, Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, Academia de Studii Economie
din Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi etc. .

De asemenea, în urma proiectelor desfășurate, au fost încheiate parteneriate și cu alte


ONG-uri sau instituţii externe: Fundația Christiana, Fundația Europa Digitală, Programul
European de Finanțare ERASMUS+, Asociația Tinerilor Bucureșteni, Biroul de Informare al
Parlamentului European în România, Asociaţia de Studii Europene şi Internaţionale „Buna
Vestire”, Asociatia Bucurestiul Tinerilor, Asociatia Sansa TA, Centrul pentru Mangamentul
Organziatilor Nonprofit, Social GYM, RSC – Reteaua responsabilitate sociala etc.

Susținerea din mediul privat a fost și este asigurată de: Pepsi, Auchan, Rostar, Top-
Hăinuțe, Cofetăria Sweet Evy, Maurer, Regatul Personajelor, Cityshuttle – Vehicle
Management System, Cofetăria Sweet Moments, Rin ApartHotel, etc.

În ceea ce privește mediul online, ATTU este prezentă pe: Facebook, eJobs, Cariere-
juridice, Împarte.ro, ȘtiriONG, Acționăm Responsabil (RSC), Criticu.ro, Linkedin, Instagram
etc. .

ACTIVIATI ANUALE ATTU

1. CARAVANA TINERILOR UNITI

Ne propunem ca anual sa derulam proiecte sociale in comunitati defavroizate


cu scopul de a promova educatia in mediul rural si de reduce saracia. Astfel,
desfasuram 2-4 campanii sociale pe an si tintim minim doua si maxim cinci
comune aflate in pragul riscului de saracie si de excluziune sociala. Intr-un
singur an, reusim sa ajungem in peste 8-10 comune si sa ne adresam celor
peste 600-700 de copii proveniti din familii defavorizate. Tintim, asadar, doua
componente: social si educational. Politica ATTU impune ca desfasurarea
unor astfel de actiuni sa includa si activitati educationale – joculete tematie,
educatie nonformala, lucru in echipa etc, destinate elevilor (grupului tinta
direct). Aceste activitati fiind organizate si desfasurate de voluntari – psihologi

12
sau studenti. Un alt obiectiv este reprezentat de organizarea unor sesiuni de
dezbatere impreuna cu parintii copiilor implicati, cu principalul scop de a
sublinia rolul si importanta educatiei. In final, ne punem la aceeasi masa cu
reprezentanti ai autoriatii publice locale – primar, viceprimar, asistenti sociali
si cu reprezentanti ai institutiei de invatamant, cu principalul scop de a trasa
concluzii, recomandari, sugestii si, in general, un feedback corespunzator si
relevant.

2. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Măsurăm/exprimăm impactul proiectului nostru asupra tinerilor participanți în principal prin


stimularea si dezvoltara potentialului creativ de tip eco.
Apreciem că actinile creative de tip eco curpinse in prezentul proiect vor avea la randul lor
impact pozitiv în ceea ce privește participanții cel putin din perspectivele:

 adoptării unui stil de viață responsabil față de natură și față de ceilalți;


 creșterii capacității acestora de a se adapta în medii cu persoane la randul lor
responsabile față de natura și față de ceilalți;
 dezvoltării motivației de a-și continua învățarea în arii pe care pănă în prezent le
puteau considera marginale (precum aria tematica a educației pentru eco-
responsabilitate). Prin acest ultim considerent apreciem că proiectul nostru va avea
asupra tinerilor participanți impact de tip “appetizer educațional”.

Măsurăm /exprimăm impactul proiectului nostru asupra organizației aplicante prin faptul caă
„Fii Ecologic” va veni în întâmpinarea nevoilor de:

 diversificare a activităților de tineret desfășurate,


dezvoltare a relațiilor cu tineri potențiali participanți la activități de lunga
 durată, alături de organizația noastră, dar și alături de alte organizații cu preocupări
similare/complementare.

13
Impactul mai sus menționat asupra organizației aplicante anticipăm că se va produce în
contextul proiectului inclusiv prin:

 rezultatele de învățare ce vor fi fost avute de către resurselor sale umane (echipa de
coordonare), precum competențe de management de proiect și alte competențe utile în
contextul activităților de tineret;
 creșterea motivației și satisfacției resurselor sale umane față de activitățile de zi cu zi
în domeniul tineretului.

Mai mult, proiectul este un element-cheie în realizarea planului pe termen scurt/mediu/lung al


organizației aplicante și, pe cale de consecință,rezultatele ce le va genera vor avea impact
deosebit, reflectat în însele masuri „follow-up”.

Măsurăm /exprimăm impactul proiectului nostru asupra populației locale faptul că:

 va genera un plus de încredere/apreciere în activitățile organizației aplicante, în


educația non-formală/experimentală și în proiectele de tineret cu caracter „verde”;
 va trezi un plus de interes față de aria tematică a educației pentru mediu.

3. INTEGRARE PE PIATA MUNCII A TINERILOR DEFAVORIZATI

Contextul actual in legatura cu soarta tinerilor din mediul institutionalizat care ajung
la varsta de 18 ani reprezinta un alt element care ne preocupa si care ne determina sa ne unim
fortele cu scopul de a incerca integrarea profesionala si sociala a acestora. In partenriat cu
DGASPC si cu diverse societati comerciala de profil, incercam sa adaptam profesional fiecare
caz in parte, astfel incat acestia sa se poata realiza din punct de vedere profesional.

4. PROMOVAREA INITIATIVELOR TINERILOR

Un obiectiv la fel de important il constitutie promovarea initiativelor tinerilor.


Avand in vedere specificul organizatiei, tinerii reprezinta peste 95% din voluntarii ATTU, de
aceea incercam permanent sa fim atenti la nevoie acestora si la initiativele acestora. Nu de
putine ori, ATTU a preluat din partea tinerilor idei exceptionale pe care le-a realizat cu
succes.

14
Aceasta componenta, ofera sansa tinerilor de a-si vedea propria idee cum prinde
viata in cadrul unei organizatii bine organizate.

5. MONITORIZAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE:

Încă din primul an de activitate, „Asociația Țara Tinerilor Uniți” a monitorizat și a


intervenit în relația dintre cetățeni si reprezentanți ai administrației publice locale, în diverse
spețe:

1. În anul 2014, a aparut în presă un articol referitor la faptul că persoanele


cu handicap din Suceava nu pot beneficia de serviciul public de transport, deși
autobuzele erau prevăzute cu rampă. S-a trecut la obținerea informațiilor pentru a
depista situația-problema și pentru a gasi eventualele soluții/sancțiuni. Au fost
sesizate următoarele instituții: Direcția de Asistență Socială Suceava, Agenția
pentru Plăți și Inspecția Socială Suceava, Agenția Națională pentru Plăți si
Inspecție Socială și firma de transport. În urma celor sesizate și descoperite,
firma de transport public a fost sancționată, șoferii autobuzelor au fost instruiți,
iar șoferului care a refuzat să coboare pentru a ajuta o persoană cu handicap să
urce în autobuz, i s-a desfacut contractul de muncă.

2. Un alt caz pe care reprezentanții ATTU l-au avut în vedere este cel al
micului producător din Municipiul Codlea, Judeţul Brașov care a ales să-și expună
marfa în fața casei, fără vânzător, fără prețuri și fără prea multe reguli. Deși opinia
publică și presa au reacționat pozitiv, reprezentanții Primariei Municipiului
Codlea au recurs la sesizarea micului producător si la aplicarea unui impozit
pentru ocuparea domeniului public. Deși s-a încercat o mediere în acest sens,
Autoritatea Publică Locală a refuzat orice dialog în acest sens, motivând faptul că
există o Hotărâre în acest sens.

3. În Satul Fâstâci, Comuna Cozmești din Judeţul Vaslui, copiii învață


într-un fost spațiu CAP. Încă de acum zece ani, Primăria a primit bani de la
Guvern pentru construcția unei școli noi sau pentru renovarea celei vechi. În
prezent școala nu este finalizată, copiii nevând unde să învețe. În octombrie 2015,
reprezentanții ATTU au transmis Primăriei Cozmești o cerere pentru obținerea
unor informații cu privire la situația acestei lucrări. După trei luni, în urma
insistențelor, contrar Legii 544/2004, Primăria Cozmești a dat curs acestei cereri

15
și a transmis un răspuns. Actualul Primar, mută responsabilitatea pe fostul edil.
Deși există un necesar de 24 de miliarde vechi, actualul edil susține ca școala va fi
gata până în data de 15.09.2016 Departamenul pentru relația cu APL va urmări
acest caz.

4. Strada Luica din București este una din străzile foarte aglomerate din
Sectorul 4. Nicio trecere de pietoni de pe această stradă nu era semnalizată
corespunzător, provocând astfel multe victime rutiere. A fost înaintată o sesizare
în acest sens către Primăria Mun. București, care mai departe a transmis-o către
Direcția Străzi. După o amânare de aproximativ trei luni, toate trecerile de pietoni
de pe strada Luica, sunt semnalizate luminos.

5. Ceea ce ar fi trebuit să devină un campus şcolar în care să înveţe sute


de elevi e încă (n.r. anul 2014) un uriaş şantier, unde nu mai munceşte nimeni. Se
întâmplă în Jimbolia, în judeţul Timiş. S-au investit 13 milioane de lei în lucrări
care se degradează, de aproape cinci ani, sub ochii autorităţilor. Reprezentanții
ATTU au transmis o cerere pentru obținerea unor informații în acest sens către
Primăria Orașului Jimbolia, iar răspunsul a fost unul clasic: “Acest proiect este
foarte important pentru noi și ne-am propus sa-l finalizăm în maxim doi ani”.
Departamentul APL va relua monitorizarea cu privire la execuția acestor lucrări.

6. Aşteptatul cu orele și atitudinea personalului medical de la Unitatea de


Primiri Urgențe din spitalele romanești lasă uneori de dorit. Din cauza unei
probleme medicale, o colegă ATTU a ajuns la UPU – SUUB (Spitalul
Universitar de Urgență București) unde a fost nevoită să aștepte de la ora 16.00
pănă la ora 01.00 . A fost tratată după ore în șir de un medic rezident grăbit și cu o
atitudine ușor impulsivă. S-a trimis o sesizare către conducerea SUUB în acest
sens, iar răspunsul a fost unul previzibil: “vom monitoriza activitatea acestui
medic și o vom instrui corespunzător” .

7. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia


Informației din cadrul Universității Gh. Asachi din Iași, functionează în unul din
corpurile de clădire ce aparțin Univ. Alexandru Ioan Cuza. Mai multe persoane cu
handicap – studenți ai acestei facultăți, au tras un semnal de alarmă cu privire la
faptul că clădirea nu dispune de rampă de acces pentru persoanele cu handicap sau
16
pentru persoanele cu probleme locomotorii și deși conducerea facultății are
cunoștință cu privire la faptul că sunt înscriși inclusiv studenți cu handicap, nu au
demarat niciun proces pentru adaptarea construcției. În urma adresei transmise
către conducerea facultății, aceștia au relevat o situație problematică în ceea ce
privește obținerea avizelor necesare începerii lucrării de adaptare a construcției. În
luna februarie 2016 a fost reluată legătura cu instituția de învățământ superior în
vederea descoperirii blocajului instituțional etc. ;

Aşa cum rezultă şi din procesul de monitorizare a activităţii reprezentanţilor


administratiei publice locale şi centrale, ATTU, s-a implicat pentru rezolvarea acestor
situaţii/probleme sociale, încercând permanent să sublinize importanţa transparenţei, a
profesionalismului şi a prezenţei active a aleşilor locali în slujba cetăţeanului.

Pana in prezent, au fost monitorizate peste 100 de institutii publice ale administratiei
publice locale si centrale.

SCURT REZUMAT – ANUL 2016


Referitor la actiunile sociale pe care le desfasuram, in anul 2016, am derulat mai multe
campanii umanitare prin care am reusit sa ajutam cca. : 700 de copii, 60 de batrani,
100 de copii institutionalizati si 150 de familii defavorizate din Bucuresti, Teleorman,
Prahova, Vrancea, Vaslui si Iasi.

 In luna aprilie 2016, prin intermediul campaniei umanitare „Copiii sunt frumosi”,
am reusit sa ajutam cca. 150 de copii si 70 de familii din comunele Ciuperceni si
Seaca din Jud. Teleorman.
 In luna martie 2016, am oferit martisoare, fructe, dulciuri si imbratisari persoanelor
defavorizate din centrul homeless al Mun. Bucuresti si batranilor de la Caminul Sf.
Luca din Sectorul 4. Tot in luna martie, am oferit flori lauzelor de la Spitalul
Universitar de Urgenta Bucuresti. Ultima actiune din luna martie, s-a concretizat
printr-o actiune desfasurata la Piata Universitatii din Bucuresti prin care am oferit
ciocolata si mesaje motivationale, persoanelor care treceau prin zona.

17
 Participarea la ONGFest 2016 a reprezentat un punct esential prin care am reusit sa
ne facem prieteni noi si sa ne promovam.
 In luna septembrie 2016, cu ajutorul sponsorilor nostri, am oferit dulciuri copiilor
institutionalizati din cadrul Centrului Sf. Spiridon din Sectorul 4.
 In luna iunie 2016, am desfasurat proiectul „Zambete la scena deschisa” prin care
am invitat 15 copii institutionalizati in cadrul Centrului Pinochio din Sectorul 2, la
teatru si la voie buna. La final piesei de teatru, actorii impreuna cu voluntarii ATTU,
au oferit pachete cu rechizite si dulciuri copiilor prezenti.
 In luna august 2016, impreuna cu Brigada de Politie Rutiera Bucuresti, am
desfasurat o actiune de control a Taxi-urilor pirat ce frecventeaza zona Garii de
Nord din Bucuresti.
 In cadrul proiectului „Inspiratie de vacanta”, ne-am deplasat la Scoala Gimnaziala
nr. 309 din Bucuresti si am oferit copiilor materiale si produse prin care acestia sa
se joace in timpul vacantei. De asemenea, am discutat despre copilarie si respectul
reciproc.
 Pe data de 01 iunie 2016, am desfasurat actiuni educationale la Scoala Gimnaziala
nr. 119 din Sectorul 4 prin care am dorit sa le multumim pentru intreg sprijinul
acordat in campaniile noastre umanitare. Elevii scolii au contribuit frecvent cu haine
si jucarii pentru a fi donate copiilor defavorizati.
 In iulie 2016, impreuna cu Asociatia Sansa Ta, am oferit o masa calda persoanelor
defavorizate, fara locuinta, din zona Garii de Nord. Am incercat sa le aflam
povestile pentru a propune un posibil plan de solutii – integrare pe piata muncii,
consiliere psihologica, controale medicale etc.
 In luna octombrie 2016, am ajutat aproximativ 90 de elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 2
Jilava cu rechizite, dulciuri si materiale didactice. Am dorit sa subliniem importanta
educatiei in dezvoltarea pozitiva a unei comunitati. In spijinul nostru, au venit mai
multi sponsori care au contribuit consistent la formarea pachetelor. Dincolo de
acordarea unor pachete, am structurat aceasta activitate astfel incat sa includa cateva
activitati educationale la fiecare clasa.

18
Referitor la logo-ul asociației, acesta a fost gândit astfel încât să exprime cele mai
importante valori pe care se bazează activitatea ONG-ului, respectiv: unitate, implicare,
schimbare pozitivă etc. Culorile exprimă energia şi dorinţa pe care tinerii din România o au în
ceea ce priveşte schimbarea pozitivă a comunităţii. Omuleţii care se ţin de mână în jurul
imaginii României exprimă, de asemeni, grija şi atenţia acestora faţă de problemele sociale.

Motto-ul ATTU este: „Voluntariatul ne aduce împreună! Implică-te!”, acesta


exprimând unitate, arătând totodată importanţa activităţii de voluntariat, nevoia de implicare
activă şi invită la responsabilitate socială.

Aproape zilnic persoane sau familii ce provin din medii defavorizate apelează la
sprijinul Asociaţiei „Țara Tinerilor Uniți”. Din păcate, din cauza lipsei fondurilor necesare
implementării unor programe şi proiecte pe termen mediu şi lung ce pot veni în sprijinul
acestor familii, putem acorda doar un ajutor de moment – alimentar, material, consiliere
psihologică, consiliere juridică, mediere, reprezentare în faţa instituţiilor publice etc. - uneori
insuficient în raport cu nevoile acestor persoane.

Ne concentrăm permanent pe nevoile comunității și încercăm să ajungem în zone


izolate, sărace și defavorizate. Ne propunem să organizăm două sau trei campanii umanitare
anual și să ajutăm minim 300 de persoane defavorizate.

Mesajul Preşedintelui Asociaţiei „Țara Tinerilor Uniţi” :

„Dacă toţi cetăţenii – de la cel mai mic până la cel mai în vârstă – ar înţelege
importanţa voluntariatului aplicat frumos şi util în comunitatea din care aceştia fac parte,
situaţia socială a întregii ţări ar arăta considerabil mai bine. Imaginaţi-vă cum ar fi dacă
săptămânal s-ar planta pomi, dacă periodic un grup de vecini ar oferi mâncare persoanelor
defavorizate dintr-un centru social sau dacă mai multe echipe de tineri s-ar deplasa acasa la
bătrânii care nu mai au pe nimeni, pentru a avea grijă de ei.

La fel de important este şi parteneriatul ONG – INSTITUTII PUBLICE şi ONG –


COMPANII pentru că fără o astfel de relaţie solidă cu aceşti doi parteneri, noi nu am putea
funcţiona şi nu am putea desfăşura programe şi proiecte în conformitate cu scopul şi obiectul
de activitate al asociaţiei.

19
Este un moment bun pentru ca românii să nu mai aştepte minuni de la o anume
instituţie, e timpul ca românii să acţioneze! Pentru ei si pentru cei din jurul lor.

Asociatia Tara Tinerilor Uniti, isi propune sa provoace la bine, la implicare, la


solidaritate. Adunam in jurul acestui ONG studenti si oameni care isi doresc si pot sa
contribuie la bine nostru, al tuturor. Credem ca fiecare voluntar are un rol important si ca
reprezinta o piesa importanta in puzzle-ul numit fapte bune.

Avem incredere ca ajutorul nostru nu este doar unul material, ci si o schimbare de


atitudine, de viziune, de preconceptii ale celor cu care interactionam. Incercam permanent sa
subliniem rolul educatiei, al controalelor medicale periodice. Incurajam si sprijinim
persoanele carora ne adresam sa-si gaseasca un loc de munca si sa nu mai astepte sa fie ajutati
doar de autoritati.

Cel mai important sprijin in demararea campaniilor umanitare, a venit din partea
domnului director al Directiei de Taxe si Impozite Sector 4 – D-l Hrant Oundjian si
angajatii acestei institutii care ne-au sustinut de fiecare data atunci cand le-am solicitat
ajutorul. Este dovada cea mai importanta a unui parteneriat solid care depaseste limitele
formalului si care se concentreaza pe binele celor aflati in nevoi.

Suntem recunoscatori pentru sprijinul pe care il primim zilnic din partea firmelor, a
persoanelor fizice sau a insitutiilor publice locale si centrale.”

Stelian Drăgoi – Președinte Asociația „Țara Tinerilor Uniți”

20
ORGANIGRAMA ASOCIAȚIEI „ ȚARA TINERILOR UNIȚI”

ADUNAREA
GENERALĂ

PREȘEDINTE
CENZOR
CONSILIUL DIRECTOR VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

COMISIA DE SECRETAR
DIRECTOR EXECUTIV
DISCIPLINĂ

MEMBRU

MANAGER

DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL


JURIDIC ȘI IT
CONTENCIOS SOCIAL

MANAGER
DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL PENTRU
RELAȚIA CU ADMINISTRAȚIA
DEZVOLTARE REGIONALA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI CENTRALĂ

DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL


ORGANIZARE EVENIMENTE ADMINISTRATIV ȘI
RESURSE UMANE & FUNDRAISING CONTABILITATE

DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL
STRATEGII PROGRAME
PR&MARKETING
SI PROIECTE

21

S-ar putea să vă placă și