Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. .................. din ...........................

CONTRACT DE NCHIRIERE

ntre ....................................................................................., cu sediul n ................................,


str. .............................................................., nr. .............., nmatriculat la Registrul Comerului sub
nr. .................................................., avnd cont de virament nr. ...................................................
Banca ..................................................................................................................................................
reprezentat prin dl/d-na .................................................. n funcia de ...............................................
i dl/d-na ................................................... n funcia de .................................., n calitate de
proprietari ai imobilului care face obiectul prezentului contract de nchiriere, iar cealalt parte
............................................................,
cu
sediul
n
............................................,
str.
..............................................., nr. ..........., telefon ........................, nmatriculat la registrul
Comerului sub nr. ..............................................., avnd cont de virament ......................................,
Banca ................................., cod fiscal ..........................., reprezentat prin dl/d-na
...................................................., n calitate de chiria administrator, preia spre utilizare spaiul n
suprafa de ................ mp, situate n complexul ....................................................... cu destinaia
...............................................................................................................................................................
ART.1 Durata contractului de nchiriere este de .............................., cu ncepere de la
................................... Acest contract poate fi prelungit cu acordul ambelor pri, prin act adiional i
numai cu renegocierea chiriei.
ART. 2 Chiria lunar convenit ntre pri i negociat este de ............................. sum ce se
va achita anticipat la nceputul fiecrei luni n curs pn la data de 10 ale lunii. La suma de mai sus
se va aduga TVA-ul aferent.
ART. 3 Pentru fiecare zi de ntrziere a plii chiriei prile de comun acord consimt s fie
perceput o dobnd penalizatoare de 10 % concomitent cu anunarea rezilierii contractului de
nchiriere i evacuarea silit a chiriaului.
ART. 4 Chiriaul administrator, respectiv ..................................... consimte s efectueze pe
cheltuiala proprie toate lucrrile de ntreinere i amenajare interioar a spaiului fr ns a face
modificri la structura de rezisten. Orice modificare presupune acordul proprietarului de imobil i
avizul organelor de specialitate abilitate s dea aceste avize.
ART: 5 Chiriaul administrator, respectiv ......................................... consimte s plteasc
toate cheltuielile lunare cauzate cu consumul de energie electric i termic, ap, canal, i gunoi,
asigurnd totodat buna ntreinere a spaiului n condiii igienico- sanitare i a normelor NTS i PSI
prevzute de legislaia n vigoare.

ART. 6 n funcie de evoluia creterii preurilor, prile consimt de comun acord ca


valoarea chiriei s fie renegociat la nceputul fiecrui trimestru, ntocmindu-se n acest scop act
adiional la prezentul contract de nchiriere semnat i tampilat de pri.
ART. 7 ................................................................. n calitate de proprietar al imobilului, are
dreptul de a verifica modul n care cealalt parte, chiriaul administrator, utilizeaz spaiile
preluate n administraie, cruia i se interzice cu desvrire schimbarea destinaiei spaiilor de mai
sus, ori subnchirierea acestora ctre alte persoane fizice ori juridice.
ART. 8 n caz de neexecutare contractul se consider desfiinat de drept fr a fi necesar
punerea n ntrziere i fr orice alt formalitate prealabil.
ART. 9 ....................................................................... prin reprezentanii si va suporta din
chiria lunar ncasat, plata cheltuielilor de amortizare a imobilului, taxa teren, impozit pe cldiri, i
ASIROM cheltuieli ce vor fi virate n termen Organizaiilor Administraiei Financiare Publice.
ART 10 Pentru nerespectarea total sau parial sau pentru executarea defectuoas a
vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovat se oblig s plteasc daune-interese.
ART. 11 Litigiile de orice fel decurgnd din executarea prezentului contract de nchiriere, se
vor soluiona pe cale amiabil.
n cazul n care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluionare instanelor de
judecat.
Drept pentru care s-a ncheiat prezentul contract de nchiriere n dou exemplare, pentru
fiecare parte cte un exemplar.

PROPRIETAR,

CHIRIA-ADMINISTRATOR,