Sunteți pe pagina 1din 6

DEMNITATEA UMANA SI DREPTURI FUNADAMENTALE

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi


In conditiile actuale, succesul si satisfactia infirmierei pe plan profesional depind
de:
I.
Cunostinte si atitudini fata de:
1. Rolul infirmierei in ingrijirea pacintilor.
2. Drepturile fundamentale ale omului, copilului, batranului, persoanei handicapate,
pacientului.
3. Demnitatea umana.
4. Demnitatea profesionela.
II.
Comportamente orientate catre:
1. Demnitate si corectitudine profesionala.
2. Sustinerea demnitatii pacientilor.
3. Respectarea drepturilor pacientilor ingrijiti.

Declaratia Drepturilor Omului


libertate si egalitate in demnitate si in drepturi a oricarei fiinite umane:
egalitate in drepturi, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, opinie politica,
origine sociala si nationala, avere, nastere, statut politic, juridic, international al tarii
sau al teritoriului de provenienta,
dreptul la viata, libertate, securitate,
interzicerea sclaviei, robiei, traficului de scalvi,
interzicerea torturii, pedepselor tratamentelor inumane, degradante,
dreptul la personalitate juridica, indiferent de loc,
egalitate in fata legii si dreptul la protectia legii si la protectia inpotriva
discrimainarii,
dreptul de apel la instantele judecatoresti,
interzicerea arestarii, detinerii, exilarii arbitrare,
dreptul de a fi ascultat public si echitabil de catre un tribunal independent si
impartial,
prezumntia de nevinovatie, pana la proba contrarie,
protectia legii fata de imixtiuni in viata particulara, familie, domiciliu,
corespondenta si / sau atingerea reputatiei sau onorii,
dreptul de a circula liber si de a-si stabili rezidenta,
dreptul de azil in cazul persecutiei,
dreptul de cetatenie,
dreptul egal la inchiderea si desfacere casatoriei,
dreptul la proprietate,
dreptul la libertatea gandirii, a constiintei, a religiei,
dreptul la libertatea de opinie si exprimare,
dreptul la libertatea de intrunire si asociere pasnica,
dreptul la vot si de acces la functiile publice,

dreptul de securitate sociala, la satisfacerea nevoilor economice, sociale,


culturale, indispensabile demnitatii,
dreptul la munca, la conditii si renumeratii echitabile, la afiliere,
dreptul la odihna, timp liber, concedii platite,
dreptul la un nivel de viata corespunzator si la asigurare,
dreptul la invatatura
dreptul de a beneficia de cultura, arta, stiinta,
dreptul la o opinie sociala si internationala in accord cu CODO,
indatoririle fiecarui individ fata de colectivitatea sa,
datoria de a respecta litera si spiritul Declaratiei.

Declaratia Drepturilor Copilului


fiecare copil are dreptul de a trai, de a creste in siguranta si de a fi respectat
pentru gandurile si ideile sale
interesul superior al copilului trebuie sa reprezinte intotdeuna prima prioritate
copilul este orice fiinta umana sub varsta de 18 ani
functionarea serviciilor si a lacaselor responsabile pentru copii sub garantia
statului
dreptul fundamental la viata, supravituire, dezvoltare
dreptul la inregistrare, nume, cetatenie, cunoasterea parintilor
garantia ca nu va fii separat de parinti impotriva vointei lor
dreptul la libera exprimare a opiniilor in problemele care il privesc
protejarea impotriva violentei, vatamare, abuz fizic sau mintal, abandon,
neglijenta , exploatare
protectia statului in cazul mediului familial inadecvat sau a absentei acestui
mediu
dreptul la demnitate, autonomie, participare sociala a copilului handicapat
accesul sau la educatie, recuperare, formare, ingrijirea sanatatii, pregatirea pentru
munca, recreere
dreptul la masuri speciale pentru ocrotirea sanatatii reducerea mortalitatii
infantile, asistenta medicala, alimentatie nutritiva si apa potabila impotriva
maladiilor si a malnutritiei, ocrotirea mamelor in perioda pre si post natala, sanatate
preventiva, asistenta parintilor, planificare familiala
dreptul la educatie...prin invatamant primar obligatoriu si gratuit, invatamant
secundar, profesional, invatamant superior in scopul dezvoltarii personalitatii,
capacitatilor, aptitudinilor la nivelul potentialului maxim, dezvoltarii respectului
pentru drepturile si libertatile omului, dezvoltarii respectului fata de parinti,
identitatea culturala, limba proprie, valori, pregatire pentru asumarea
responsabilitatii intr-o societate libera, dezvoltarii respectului fata de mediul
natural
dreptul la odihna, la timp liber si la joc
dreptul unui comitet 10 experti alesi la 4 ani pentru a verifica respectarea
drepturilor
dreptul la refacere fizica si psihica a copiilor care au fost supusi torturii, abuzului
maltratarii

Declaratia Drepturilor Handicapatilor


recunoasterea incapacitatii de a-si asigura de sine statator necesitatile individuale si
sociale normale, datorita reducerii capacitatii fizice sau psihice
dreptul de a beneficia de toate drepturile, indiferent de rasa, culoare, sex, limba,
religie, opinii politice, origine sociala si nationala, stare sociala, stare financiara,
nastere
dreptul la demnitate si dreptul la informare asupra Declaratiei
drepturi cetatenesti si politice
drepturi la masuri care le asigura independenta
dreptul la tratament medical, psihologic, functional, la recuperare medicala si sociala,
la scolarizare, reeducare, servicii
dreptul la securitate economica si sociala si la un nivel de viata decent, la munca
salariata si la afiliere sindicala
dreptul la considerarea sociala a necesitatilor lor speciale
dreptul la coabitare cu familia, la locuinta, la participare la activitati sociale
dreptul la asistenta juridica calificata
consultarea organizatiilor, persoanelor handicapate in chestiunile privind drepturile
lor
informarea persoanelor handicapate, a familiilor , a comunitatii asupra drepturilor
prevazute in Declaretie .
dreptul la tutore a persoanei puse sub curatela
interzicerea abuzului, a internarii fortate, a retinerii sau a tratamentului fortat
dreptul la casatorie
drepturi economice, sociale, culturale privind dezvoltarea completa a personalitatii, in
functie de resursele fiecarui stat
securitate sociala si viata indestulatoare
dreptul la instruire adecvata
dreptul la tratament medical si psihologic
dreptul la recuperare si invatamant
dreptul la activitati necesare pentru integrarea sociala
dreptul la un cadru fizic si psihic de viata normal
dreptul la viata in sanul propriei sale familii
dreptul la internarea in institutie daca este necesar

Drepturile pacientiilor
Conform art. 3 al Legii nr. 46/ 2003 a drepturilor pacientului Pacientul are
dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Relatia cu fiecare
pacient trebuie sa se bazeze pe acceptare reciproca, respect, caldura si intelegere.
In scopul crearii unei relatii satisfacatoare intre prestatorul de servicii si pecient
trebuie sa se pornesca de la ideea ca toate drepturile pacientului reprezinta, in ultima
instanta, tot atatea obligatii in sarcina prestatorului acestora.
Drepturile pacientilor:
Sunt stabilite in Legea nr 46 / 2003 si detaliate in Ordinul Ministerului Sanatatii.
Principalele categorii de drepturi ale pacientului indicate in Legea nr. 46 / 2003:
- Dreptul la ingrijiri medicale ( art 2 si Cap.VII);
- Dreptul la informare si caracterul obligatoriu al consimtamantului pacientului

( in Cap. II siIII);
- Drepturi decurgand din dreptul fundamental la viata (in Cap.V si VI);
- Drepturi decurgand din dreptul fundamental la respectul vietii private (in Cap.II si IV).
Dreptul pacientului la ingrijiri medicale
Ingrijirile medicale, de orice fel ar fii acestea ( ingrijiri de sanatate, interventii
chirurgicale sau ingrijiri terminale) se pot efectua doar in conditiile in care exista dotari
tehnice corespunzatoare si personal acreditat. Exceptie de la aceasta regula fac urgentele.
Pacientul are dreptul de a beneficia de ingrijiri medicale continue, pana la ameliorarea
starii sanatatii sale sau pana la vindecare.
Obligatia de ingrijire medicala include si obligatia de securitate menita sa garanteze
pacientului integritatea corporala, fizica si psihica pe parcursul actului medical.
Dreptul pacientului la informare si caracterul obligatoriu al existentei
consimtamantului sau pentru actele medicale.
Dreptul la o alta opinie medicala.
Existenta consimtamantului pacientului pentru interventia medicala este obligatorie.
Pacientul are dreptul sa refuse sau sa opreasca o inteventie medicala asumandu-si , in
scris, raspunderea pentru decizia sa.
Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti
sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare, iar prin serviciile de
sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat cu exceptia cazului in
care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei, situatie in
care dreptul femeii la viata preveaza.
Drepturile pacientului care decurg din dreptul la respectul vietii private.
Conform art. 21 al Legii nr 46 / 2003: Toate informatiile privind starea pacientului,
rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt
confidentiale chiar si dupa decesul acestuia, iar conform art 22 informatiile cu caracter
confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul
explicit sau daca legea o cere in mod expres.
Secretul medical este impus intregului personal medico-sanitar. Pe de alta parte,
pacientul are acces la toate datele medicale personale, fara nici o restrictie.
Drepturile copilului ( OMS nr. 727 / 2003 privind prevenirea intrarii copilului in
dificultate sau in situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati in
centrele de plasament. Decizia nr. 249 / 2004 privind protectia copiilor in cadrul
serviciilor de programare, Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului).
Pe langa drepturile de care beneficiaza pacientii majori, in vederea unei mai bune
protejari a intereselor copiilor, legislatia prevede si drepturi suplimentare pentru acestia
din urma.
Prin OMS nr.727/2003 prin prevederea intrarii copiilor in dificultate sau in situatie
de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati in centrele de plasament, se
prevede o procedura specifica menita sa preintampine abandonul copilului. Astfel, in
conformitate cu acest act normativ, in conditiile internarii in maternitate a unei paciente
fara acte de identitate ori in conditiile nasterii unui copil de catre o mama fara acte de
identitate sunt obligatorii urmatoarele formalitati :

- Sesizarea imediata, telefonic si in scris , a formatiunii de evidenta informatizata a


populatiei;
- Sesizarea cat mai repede posibil a asistentului social.
Conform art. 13 al Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului: Unitatile sanitare, unitatile de protectie sociala, serviciile de
ingrijire de tip rezidential, entitatile fara personalitate juridica, alte persoane juridice,
precum si persoane fizice, care interneaza sau primesc in ingrijire femei gravide ori copii
care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitatea, sunt obligate sa
anunte, in termen de 24 de ore, in scris, autoritatea administratiei publice locale in a carei
raza isi au sediul, dupa caz, domiciliul, in vederea stabilirii identitatii lor .
Conform art. 43 al Legii 272 / 2004 copilul beneficiaza de asistenta medicala
gratuita Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatie
adecvata starii sale in caz de boala este garantat de catre stat.
Desi in general prelavarea de organe si tesuturi umane in scop terapeutic se poate
efectua daca donatorul isi da consimamantul in acest sens, art.6 al Legii 2 / 1998 interzice
astfel de interventii asupra copilului Se interzice prelavarea de orange si tesuturi umane
de la potentiali donatori minori, precum si de la persoane lipsite de discernamant, aflata
in viata. Cazul de exceptie in care este totusi permisa o astfel de manopera este indicat in
alin. 2 al aceluiasi articol: Prelevarea de maduva osoasa de la minori se poate face nimai
cu consimtamantul fiecariua dintre titularii autoritatii parintesti sau al reprezentantului
legal al minorului. Consimtamantul se exprima in fata presedintelul tribunalului judetean
sau al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carui raza de activitate domiciliaza minorul,
ori in fata unui magistrate, dupa efectuarea obligatorie a unei anchete de catre autoritatea
tutelara competenta.
Refuzul minorului opreste orice prelevare.
In vederea protejarii imaginii copilului, prin Decizia Consiliului National al
Audiovizualului nr. 249 / 2004 se prevede:
Este inerzisa, in cadrul programelor de stiri, al dezbaterilor sau al reportajelor,
difuzarea de imagini, inclusiv de fotografii, care redau:
a) copii decedati ca urmare a infractiunii de omor, a unui accident auto, a unui accident
casnic, copii care s-au sinucis;
b) copii decedati in spital;
c) copii in varsta de pana la 14 ani aflati in una din urmatoarele situatii:
- intenati in spital pentru interventii chirurgicale dificile;
- bolnavi de SIDA;
- Bolnavi incurabili;
d) copii in varsta de pana la 16 ani, acuzati sau retinuti pentru practicarea prostitutiei;
e) copii in varsta de pana la 16 ani aflati sub influenta drogurilor sau a bauturilor
alcoolice.
Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) copii supusi unor interventii chirurgicale
cu character de exceptie sau in premiera si reportaje sociale, in conditia eliminarii
oricaror elemente care ar putea duce la identificarea copiilor, apelurile umanitare si
campaniile cu scop caritabil.

Protectia maternitatii la locul de munca


Conform prevederilor acestuia, salariale au urmatoarele drepturi si obligatii:
- Salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza au obligatia de a se
prezenta la medical de familie pentru eliberarea unui document medical care sa ateste
starea;
- Salariatele gravide trebuie sa anunte in scris angajatorul asupra starii lor fiziologice de
graviditate si sa anexeze un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
- Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are
obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu
durata totala de 126 zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
- Salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza au drepul la concediu de
risc maternal pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor,
in conditii prevazute de lege (art. 9-10) si la recomandarea medicului de medicina
muncii;
- Salariatele in cauza au dreptul de la indemnizatia de risc maternal ( 75% din media
veniturilor lunare realizate in ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe
baza carora se datoreaza contributia individuala si asigurari sociale) art. 11;
- In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini
durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau , are dreptul la
reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale
(art.13);
- Salariatele care alapteaza au dreptul la doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare
sau, la cererea mamei, la reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu 2 ore
zilnic ( art. 17);
- Salariatele gravide care au nascut recent sau care alapteaza nu pot fi obligate sa
desfasoare munca de noapte, nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau
greu de suportat;
- Conform art. 21 al ordonantei (modificate de Legea nr. 25 / 2004): Este interzis
angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei gravide care a nascut recent sau care alapteaza din motive care au legatura
directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu medical de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediu medical de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
sau in cazul copilului handicapat, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana
la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.