Sunteți pe pagina 1din 2

METAL ?I STICL? N ARHITECTUR?

ST-58
Pe parcursul semestrului I al anului universitar 2014-2015, al anului V, n
cadrul Facultatii de Arhitectur? din U.A.U.I.M am fost implicat? n proiectul EFdeN ,
finalist la competi?ia interna?ional? de arhitectur? solar? ?i tehnologii integ
rate Solar Decathlon Europe 2014, in calitate de membru activ n departamentul de
arhitectur? al echipei. Men?ionez c? am luat parte la acest proiect ncepand cu l
una noiembrie 2013, timp n care am colaborat cu toate departamentele.
Proiectul EFdeN
se centreaz? pe crearea unei leg?turi ntre locuin?? ?i spa?
iul verde n cadrul unui ansamblu reziden?ial. Propunerea la care am lucrat este
caracterizat? de modularitate, fiind alcatuit? din patru module de diferite di
mensiuni, ce genereaz? att spa?ii de locuit ct ?i spa?ii publice. Acestea formeaz?
un ansamblu reziden?ial de joas? nal?ime, cu orientare optim? fa?? de punctele c
ardinale, pentru a beneficia la maxim de energia solar?. Eficien?a energetic? a
ansamblului este dat? de modul de conectare a locuin?elor n cadrul complexului: c
ele cu o foarte bun? orientare compenseaz? orientarea mai pu?in favorabil? a cel
orlalte. Pe de alt? parte, faptul c? exist? o bun? interconectare a acestora duc
e la o eficien?? energetic? sporit? datorit? minimizarii spa?iilor tehnice neces
are, a tipurilor de echipamente folosite ?i a pierderilor de energie.
Prototipul cu care am participat la concurs este un duplex din cadrul ansa
mblului. n alc?tuirea sa apar materiale reciclate (lemn, plut?, o?el), reciclabil
e (sticl?, o?el, aluminiu, ceramic?, vat? mineral? de sticl?). Structura casei
este realizat? din metal ?i prime?te o nchidere cu panouri prefabricate din lemn
si metal. Aceste panouri sunt realizate din 2 pl?ci de OSB cu structur? interio
ar? din metal ?i umplute cu vat? mineral? pentru termoizolare. Fa?ada casei este
realizat? n sistem ventilat, partea exterioar? a acestuia fiind compus? din pan
ouri ceramice care, n dreptul golurilor pentru ferestre func?ioneaz? ca un sistem
brise-soleil. Pe timpul verii, fa?ada ventilat? ajut? la diminuarea aportului
de caldur? c?tre nc?peri, iar iarna nmagazineaz? energia termic? primit? de la soa
re pe care o cedeaz? ulterior acestora.
O caracteristic? distinctiv? a construc?iei este integrarea serei cu rol b
ioclimatic. Aceasta va fi integrat? par?ial n construc?ie. nchiderea exterioar? es
te realizat? din pere?i cortin? sus?inu?i de o structur? de o?el (stlpi ?i grinzi
), conectat? la structura cl?dirii. Vitrajul serei localizat nspre interiorul con
struc?iei are strat triple glazing (triplu strat de sticl?), iar partea dinspre
exterior va fi de tip double glazing (dublu strat de sticl?). Tmpl?ria pere?ilor
cortin? este realizat? din profile de aliminiu extrudat, prev?zute cu rupere a p
un?ii termice.
Infrastructura este alcatuit? din funda?ii continue sub stlpi de care se vo
r ancora panourile plan?eului metalic de la baz?. Cladirea are structura de rezi
sten?? tip structur? metalic? n cadre contravntuite. Regimul de n?l?ime al structur
ii este P+1E, avnd acoperi? n teras?. Fiecare plan?eu (parter, intermediar, acoper
i?) este format din 4 panouri metalice, iar panotarea este realizat? din 2 strat
uri de OSB de 11 mm la deschideri de 0.40 m. Plan?eele sunt izolate termic ?i fo
nic prin straturi de vat? mineral? de cte 0,25 m. nchiderile perimetrale se realiz
eaza? cu panouri avnd structura din profile u?oare de aluminiu ?i avnd dimensiuni
de 2.50 m x 6.10 m. Aceste panouri cuprind vat? mineral? cu rol termo ?i fonoizo
lant, cu grosime de 0,25 m.
Structura a fost realizat? integral din o?el S355, cadrele sunt formate din
stlpi cu profil tip ?eav? p?trat? 120x120 ?i grosime de 5mm, grinzile principale
vor fi realizate din Europrofile IPN 240 ?i Europrofile UPN 240, iar grinzile se
cundare din Europrofile UPN 65.
n uzin? s-au realizat module folosindu-se suduri de adncime ?i suduri de colt,
iar la mbin?rile dintre module se vor folosi ?uruburi metrice grupa 10.9.
Rezemarea structurii pe funda?ie ?i transmiterea eforturilor se realizeaz? p
rin tije filetante.
Sistemul de fundare este de tip re?ele de grinzi de fundare din beton armat
cu adncime de fundare. Pentru funda?ie se vor folosi betoane C8/10, C20/25 ?i bet
on de subturnare C25/30, iar arm?tura va fi realizat? din o?el PC52.
Deoarece sistemul de climatizare necesit? tubulatur? circular? rigid?, am
ales solu?ia de plan?eu tehnic. Acesta este u?or (?i economic) de realizat prin

folosirea grinzilor cu z?brele. Datorit? n?l?imii mari necesare pentru tubulaturi


, ne permitem ca n acest caz s? se renun?e la metal pentru materiale mai sustenab
ile. Grinzile cu z?brele cu t?lpi de lemn sunt solu?a ideala. Diagonalele acesto
ra pot fi confec?ionate din orice material atta timp ct se asigur? loc pentru trec
erea instala?iilor.
Acoperi?ul este alc?tuit din panouri cu structur? din profile metalice u?o
are din aluminiu, avnd deschideri de 2.20 m - 4.40 m. Panourile de acoperi? vor f
i placate la partea superioar? cu vat? mineral? bazaltic? (rigid?). Acoperi?ul v
a fi izolat mpotriva apelor pluviale cu ajutorul unei membrane hidroizolatoare di
n poliolefin? flexibil?. Apa de ploaie asigur? cantitatea necesar? de ap? pentru
sp?larea panourilor fotovoltaice. Apele meteorice sunt trimise prin conducte PP
110 mm ?i stocate ntr-un rezervor de polietilen?. Scurgerea principal? a acoperi?
ului este de 110mm, iar cea de-a doua este de 75mm, n conformitate cu regulamentul
romnesc STAS 1846. Terasa acoperi?ului va fi circulabil? pentru c? va fi accesul
c?tre panourile solare ?i fotovoltaice. Scurgerea de pe acoperi? va avea o valo
are de pant? de 2% ?i se va realiza prin intermediul unor conducte de polipropil
en?.
Tmpl?ria exterioar? va fi din aluminiu cu geam dublu termoizolant (pentru v
itrajele interior
exterior) ?i triplu termoizolant (pentru vitrajele interior
se
r?).
Participnd n mod activ la procesul de proiectare al acestei cases, la pregat
irea documenta?iilor pentru ob?inerea autoriza?iei de construire ?i dezvoltndu-mi
cuno?tin?ele n multiplele domenii ce intervin n acest proces complex prin strnsa c
olaborare cu toate departamentele complementare, v? rog s? binevoi?i a-mi aproba
cererea de echivalare a materiei Metal ?i sticl? n arhitectur?, ST-58 .
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR? ?I URBANISM "ION MINCU" BUCURE?TI
PETREA IRINA
CATEDRA DE ?TIIN?E TEHNICE
grupa: 52B

1/3