Sunteți pe pagina 1din 12

CONTRACT DE EXECUTARE SILIT

Nr. ___________ din data de _______________________


ncheiat ntre:
BIROUL EXECUTORULUI JUDECTORESC GLIGOR-LUNGAN STEFAN, cu sediul n Alba
Iulia, Str. Teilor, Nr. 4, Ap. 8, Jud. Alba, Cod fiscal 29983979, avnd cont IBAN
RO87RNCB0003120583360005 deschis la BCR Alba Alba Iulia, prin executor judectoresc
Gligor-Lungan Stefan, titular birou i
Client .
CNP/CF . cu domiciliul (sediul) n
reprezentat de .. legitimat cu . seria . nr. ...... eliberat de Poliia la data
de .....;

n conformitate cu dispoziiile Codului de procedur civil, ale Legii 188/2000, a


Regulamentului de punere n aplicare a Legii 188/2000, a Statutului profesiei de executor
judectoresc, partile stabilesc urmatoarele :
Art. 1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului l reprezint punerea n executare silit a urmtoarelor titluri
executorii: mpotriva debitorului .. pentru recuperarea creantei de si a
cheltuielilor de executare silita.
1.2. Partile convin ca executarea silita sa se desfasoare in urmatoarele forme
.............................

1.3. In situatia in care urmare informatiilor obtinute pe parcursul executarii silite se constata
ca debitorul detine in proprietate bunuri mobile sau imobile pentru care nu s-a solicitat
executarea silita, clientul este de acord ca si executorul judecatoresc sa procedeze si la
urmarirea silita a acestora.
Art. 2. Onorariul
2.1. Onorariul se stabilete de comun acord de pri n conformitate cu art. 39 din Legea
188/2000 republicata in M.O. partea I nr. 738 din 20.10.2011, dupa cum urmeaza :
a) daca creanta este in valoare de pana la 50,000.00 lei inclusiv, onorariul stabilit de parti este
de din suma reprezentand valoarea creantei (onorariul maxim prevazut de lege
este 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite);

b) daca creanta este de peste 50,000.00 lei pana la 80,000.00 lei inclusiv, onorariul stabilit de
parti este .. (onorariul maxim prevazut de lege este 5,000.00 lei plus un procent de
pana la 3% din suma care depaseste 50,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul
executarii silite);
c) daca creanta este de peste 80,000.00 lei pana la 100,000.00 lei inclusiv, onorariul stabilit
de parti este .. (onorariul maxim prevazut de lege este 5,900.00 lei plus un procent de
pana la 2% din suma care depaseste 80,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul
executarii silite);
d) daca creanta este de peste 100,000.00 lei , onorariul stabilit de parti este ..
(onorariul maxim prevazut de lege este 6,300.00 lei plus un procent de pana la 1% din suma
care depaseste 100,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite);
La onorariul executorului judectoresc se aplic T.V.A.;

2.2. Onorariul nu poate fi mai mic decat onorariul minimal prevzut de Ordinul Ministrului
Justiiei nr. 2550/2006 privind onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de
executorii judecatoresti;
2.3. Prile convin asupra unui avans la onorariu n sum de ..................... lei, sum la care se
aplica T.V.A., care va fi achitat de client la data semnarii contractului, diferena pn la
onorariul total convenit urmnd a fi ncasat din primele sume obinute de la debitor, prin
orice modalitate, dup depunerea cererii de executare. In cazul n care nu exist posibilitatea
legal a recuperrii sumelor datorate, clientul nu mai are obligatia de a achita diferenta de
onorariu, dar suma platita cu titlu de avans onorariu nu se va restitui.
Art. 3. Cheltuieli

3.1. Cheltuielile aferente ntocmirii actelor de executare conform modalitatilor de executare


stabilite de parti, conform art. 1.2., sunt in sarcina debitorului urmarit si se avanseaz de ctre
client. Acestea vor fi recuperate cu prioritate la distribuirea sumelor rezultate din executarea
silita conform ordinii stabilite de art. 563 Cod procedura civila.
3.2. Prile convin ca si clientul sa plateasca un avans de .. reprezentand cheltuieli de
executare, separat de plata onorariului. Daca clientul a renuntat la executare cheltuielile sunt
in sarcina acestuia. Daca pana la incetarea executarii silite nu se vor recupera sume de bani,
cheltuielile avansate de client nu se restituie. Cheltuielile de executare sunt purtatoare de TVA.
3.3. Cheltuielile de executare se stabilesc in procent de raportat la limitele maxime
prevzute n Anexa nr. 1 la Statutul Uniunii Naionale a Executorilor Judectoreti din Romnia
din 03.09.2010, modificat prin Hotararea nr. 1/2011 a UNEJ publicat n Monitorul Oficial nr.
369/26.05.2011.

3.4. Partile au luat cunostiinta de faptul ca potrivit art. 39 alin. 5 din Legea 188/2000
republicata sunt cheltuieli de executare :
a) taxele de timbru necesare declansarii silite;
b) onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
c) onorariul avocatului in faza de executare silita;
d) onorariul exepertului si al interpretului;
e) cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea
altor acte de executare silita;
f) cheltuielile de transport;
g) alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.
Art. 4. Obligaiile prilor

4.1. Biroul Executorului Judectoresc Gligor-Lungan Stefan se oblig s execute cu maxima


celeritate, n limitele cererii de executare i n condiiile legii, dispoziiile rezultate din titlul
executor a crui executare s-a solicitat . Clientul va avea posibilitatea de a avea acces
permanent la stadiul dosarului prin intermediul aplicatiei disponibile pe site-ul executorului
judecatoresc sens in care va primi un user si o parola de acces.
4.2. Clientul se oblig s achite onorariul la termenele stabilite i s suporte cheltuielile
necesare derulrii executrii sub sanciunea nerealizrii actelor sau activitilor de executare
respective.
4.3. Clientul se oblig s achite sumele stabilite cu titlu de onorariu la termenele stabilite
precum si celelalte cheltuieli necesare executrii silite (ex. taxe, timbre, onorarii experi,

costuri deplasri, e.t.c), sub sanciunea perimrii sau prescripiei dreptului de a cere
executarea.
Art. 5. Clauze speciale
5.1. Raporturile dintre pri nu pot fi dovedite dect cu prezentul contract.
5.2. Daca executarea silita inceteaza la cererea creditorului n condiiile art. 371, indice 5),
pct. c), Cod procedura civil sau daca creditorul si debitorul incheie o tranzacie privind
stingerea obligatiilor ntre acestia onorariul stabilit in conditiile art. 2 din prezentul contract se
datoreaza in intregime.
5.3. De asemenea clientul i exprim acordul privind achitarea integral a onorariului
executorului judectoresc, plus T.V.A. aferent acestuia, n situaia n care executarea silit

nceteaz prin renunarea sau lipsa struinei acestuia cu privire la executare, operand in acest
sens perimarea executarii silite.
5.4. Executorul judecatoresc nu i asum riscul insolvabilitii totale sau pariale a debitorului,
al imposibilitii executrii, al desfiinrii titlului executor sau a actelor de executare, al
suspendrii executrii de ctre instana de executare ori ca urmare a deschiderii procedurii de
insolventa impotriva debitorului.
5.5. Clientul este de acord ca n situaia nerespectrii obligaiilor privind plata onorariului de
executare (iniial i/sau procentual/final), stabilit conform art. 2) din prezentul contract,
executorul judectoresc va ntocmi procesul-verbal prevzut de art. 371, indice 7), alin. 3), Cod
proc. civil, acesta constituind titlu executor n baza alin. 4) al aceluiai articol pentru
recuperarea sumelor neplatite.

5.6. n cazul n care nu se poate realiza executarea silit din motive de insolvabilitate a
debitorului, sau ca urmare a deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitorului
persoana juridica, onorariul avansat de client nu se restituie, ns acesta nu va fi obligat la
achitarea vreunei diferene, dect dac avansul convenit nu acoper onorariul minimul
prevzut de lege pentru actele si activitatile intreprinse pana la momentul cand a survenit
insolvabilitatea sau insolventa debitorului;
5.7. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre pri.
5.8. Toate litigiile privitoare la naterea, interpretarea, modificarea sau stingerea prezentului
contract se vor soluiona pe cale amiabil, iar dac prile nu ajung la un acord de voin, se
vor soluiona de ctre instanele judectoreti competente, potrivit legislaiei n vigoare.
Art. 6. Locul ncheierii contractului

ncheiat la sediul biroului executorului judectoresc n dou exemplare, fiecare dintre


pri atestnd c se afl n posesia unui exemplar.
EXECUTOR JUDECTORESC,

CLIENT,