Sunteți pe pagina 1din 3

Tipul Articol-STRUCT

- tipuri predefinite( int ,longlong,double)


- tipul tablou:elementele erau de acelasi tip-structura omogena
- sir de caractere-structura omogena
- structura neomogena in care sa retin elementa de tipuri
diferite
Def:
struct[nume]
{
tip1lista1_variabile;
tip2lista2_variabile;

tipn_listan_variabile;
}[lista_variabile];
[nume][lista_variabile] sunt elemente optionale DAR nu pot lipsi
amandoua
EX
Pr:Examen de capacitate,numele.prenumele.mr,mm,mgi,mgen pt
fiecare candidat in parte
Def de structuri
1.
struct elev
{
char nume[20],pre[20]
float mr,mm,mgi,mgen;
}elev,x,a[100];
elev x,a[100] //var noi de limbaj
2.
struct elev
{
char nume[20],pre[20]
float mr,mm,mgi,mgen;
}x,a[100];
3.
struct
{

char nume[20],pre[20]
float mr,mm,mgi,mgen;
}x,a[100];
Obs.
Def:typedef=permite sa definesc tipuri propii de date(tipuri
utilizatori)

Folosire
typedef
Ex;
typedef
typedef
typedef

typedef
structura_cunoscuta structura_noua;
int intreg
//int x,a intreg x,a[200];
int[200]Vector
//inta[200]
Vector a
Vector[100]Matrice
//int a[200][100]

Variabilele din interiorul structurii se numesc campuri


Accesul la campul unei structuri:folosind operatorul .
typedef struct
{
char nume[20],pre[20]
float mr,mm,mgi,mgen;
}Elev
Elev=Noul tip de date
Elev x,a[200];
variabila x are campurile
x.nume,x.pre,x.me;x.mm;x.mgi;x.mgen;
Variabila a[200]
for(i=1;I<=n;i++)
{
a[i].nume;a[i].pre;a[i].mr;a[i].mm;a[i].mgi;a[i].mgen;
}
Citirea variabilei de tip struct

Vector 100

VARIABILA DE TIP STRUCT NU POATE APAREA INTR-O


FUNCTIE DE CITIRE
cin>>x NUUUU
-se pot da campurile
cin>>x.nume>>x.pre
afisarea variabilei de tip struct
VARIABILA DE TIP STRUCT NU POATE APAREA INTR-O
FUNCTIE DE AFISARE
COUT<<x NUUUU
-se pot afisa campurile
cout<<x.nume>>x.pre
OBS: Operatiile si functiile legate de tipul struct sunt operatiile si
functiile tipurilor din care fac parte campurile
Atribuirea
Elev x,y;
are sens x=y; atribuirea se realizeaza prin producera in fiecare
camp din x a campului corespunzator din y
Obs:
typedef struct
{
char nume[20],pre[20]
float mr,mm,mgi,mgen;
}Elev
Elev x;
char nume[20],pre[20];