Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE VERIFICARE SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

INCHEIAT LA COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA


LA DATA DE 31.12.2006
S.C. GENERAL CONSULT MT 2002 S.R.L. cu sediul social in Str. Strabuna nr. 60,
sect. 1, Bucuresti, CUI: RO15234182, inregistrata la Registrul Comertului J40/2691/2003 ,
prin reprezentant legal administrator Mosoiu Maria, in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata si actualizata , a Ordinului Ministrului Finantelor
Publice dat in aplicarea Legii contabilitatii si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale , completata si modificata , am procedat la verificarea bilantului
contabil si a anexelor acestuia intocmite la data de 31.12.2006 la Colegiul Medicilor Dentisti
din Romania bilant care s-a caracterizat prin urmatoarele:

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL


Din care:
Imobilizari corporale privind activitatile fara scop patrimonial
Imobilizari financiare
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
Din care:
Creante:
Disponibilitati banesti:
CHELTUIELI IN AVANS( DOBANZI LA CREDITE BANCARE)
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN

LEI
847.245
790.423
56.822
41.045
3.759
37.286
1.034.384
10.538
1.756.260

CAPITALURI PROPRII

155.876

REZULTATUL ACTIVITATILOR FARA SCOP PATRIMONIAL:

36.259

REZULTAT REPORTAT DIN ANII ANTERIORI

191.617

In cursul anului fiscal 2006, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania a realizat venituri din
taxe si cotizatii lunare in conformitate cu prevederile Legii 308/2004, privind exercitarea
profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania, dupa cum urmeaza:

VENITURI TOTALE:
din care:
Venituri din cotizatii
Alte venituri din activitati fara scop patrimonial
Venituri din dobanzi
CHELTUIELI TOTALE
din care:
Cheltuieli cu materiale
Cheltuieli cu materiale auxiliare
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli privind obiectele de inventar
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Cheltuieli de asigurare
Cheltuielile privind comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate:
Cheltuieli de transport si deplasari
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare
Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti
Cheltuieli cu impozite si taxe
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli cu obligatiile ce decurg din plata salariilor
Alte cheltuieli de eploatare:
Cheltuieli privind dobanzile bancare
Cheltuieli de eploatare privind amortizarile

LEI
861.487
710.208
28.443
141
825.228
30.916
11.483
152
20.680
6.150
5.624
1.710
13.740
38.998
77.124
41.371
3.417
139.318
11.401
206.253
30.800
23
112.951
30.063

Excedentul inregistrat la data de 31.12.2006 este de 36.259 RON , excedent ce nu a fost


repartizat pe destinatii.
Conturile anuale ( bilantul contabil, contul rezultatului exercitiului, anexele la bilant) au fost
stabilite sub responsabilitatea organului executiv de conducere, responsabilitatea noastra
constand in a exprima opinia asupra conturilor anuale:
- evidenta contabila a fost efectuata sistematic, corect si la zi, conform prevederilor
Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si reactualizata si ale regulamentului de
aplicare a acestuia;
- bilantul contabil, rezultatul exercitiului , anexele la bilant au fost intocmite pe baza
balantei de verificare a conturilor sintetice;
- impozitele si taxele au fost corect determinate si inregistrate in contabilitate, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;
- a fost efectuata operatiunea de inventariere, iar rezultatul acesteia a fost reflectat in
bilantul contabil;
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, iar situatiile financiare anuale
ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, iar Colegiul isi desfasoara activitatea in
conditii de continuitate;
- prevederile bugetare anuale inscrise in bilantul contabil sunt la nivelul prevederilor
bugetare rectificate si aprobate de catre organul colectiv de conducere al
Colegiului;

Dupa parerea noastra, conturile anuale ( bilantul contabil, rezultatul exercitiului si


anexele la bilant) dau o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a
rezultatului exercitiului obtinut in anul financiar 2006 si sunt conforme cu prevederile
legale si statutare.

S.C. GENERAL CONSULT MT 2002 S.R.L.


15.03.2007

MOSOIU MARIA